TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03"

Átírás

1 TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 Nyomástartó berendezések gyártó (szállító) terméktanúsítási eljárása a 9/2001.(IV.05.) GM rendelet Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly Dátum: Aláírás: 10-EU-03 Rev.02/ / 26

2 Tartalomjegyzék 1. Rendeltetés A minőségügyi eljárás leírásának érvényességi területe Alapvető feltételek Nyomástartó berendezések a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv érvényességi területen belül CE jelölés nélkül Nyomástartó berendezések, a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv érvényességi területén belül CE - jelöléssel Az állandó anyagkötéseket előállító munkaeljárások és személyzet jóváhagyása: Anyagjóváhagyás Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia: Utalások a betartandó és kiállítandó dokumentációra Mellékletek Kapcsolódó dokumentumok EU-03 Rev.02/ / 26

3 1. Rendeltetés Az alábbi kézikönyv összefoglalja a minőségirányítási rendszer működtetése során elvégzendő tennivalókat, amelyek a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó (9/2001.(IV.05.) GM rendelet (továbbiakban: Rendelet) illetve a 87/404/EGK Egyszerű és a 97/23/EK Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv (továbbiakban: Irányelv) átültetéséhez szükséges. Megjegyzés: jelen eljárás utasítás következetesen a 9/2001.(IV.05.) GM rendeletre hivatkozik, számol azonban azzal, hogy e Rendeletet a 48/2002.(XII.28.) GM és a 4/2002.(VI.21.) GKM rendelet módosította. A hivatkozás tehát az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályra vonatkozik. Az Irányelv és a Rendelet e szabályozásban szinonimaként szerepel. 2. A minőségügyi eljárás leírásának érvényességi területe Nyomástartó berendezések első vizsgálati helye, mint kijelölt hely, regisztrációs száma: NB Alapvető feltételek 3.1 Az érvényességi terület alapvetően kiterjed minden olyan nyomástartó berendezésre és rendszerre, melynek a legnagyobb megengedhető nyomása (PS) nagyobb, mint 0,5 bar. Az érvényességi terület nem terjed ki azokra a nyomástartó berendezésekre és rendszerekre, amelyeket már más európai irányelvek lefednek (pl. aeroszol csomagolású termékek (52/2000. (XII. 27. GM rendelet), és azok a szállító tartályok, melyek az ADR/RID (Veszélyes Anyagok Közúti Nemzetközi Szállítására vonatkozó Európai Megállapodás / Veszélyes Anyagok Vasúti Nemzetközi Szállítására vonatkozó Szabályok) hatálya alá tartoznak.) További kivételek a 9/2001.(IV.05.) GM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) kerültek felsorolásra. 3.2 Érvényességi terület A nyomástartó berendezésekről szóló rendelet az alábbi szakterületeken a gyártásra és felállításra tartalmaz rendelkezéseket. 1. Nyersanyagok 2. Konstrukció és méretezés 3. Gyártás 4. Vizsgálat és a megfelelőség értékelése 5. Gyártóüzemek értékelése és felügyelete 6. Jelölés és dokumentáció. 7. Első üzemvizsgálat. A felállítására és üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések nemzeti hatáskörben maradtak, nem tartoznak a 9/2001. GM rendelet alá. Az ismétlődő vizsgálatokra vonatkozó rendelkezésekről más jogszabályok intézkednek. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

4 3.3 Hatálybaléptetés A hatálybaléptetésre 2004 évben került sor. 3.4 Átmeneti intézkedések Az átmeneti időszakon túl vagyunk, azok alkalmazására már nincs szükség. 4. Nyomástartó berendezések a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv érvényességi területen belül CE jelölés nélkül Ezek a 97/23/EK nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv 3. cikkelyének 3. bekezdése szerint olyan alacsony veszélypotenciállal rendelkező nyomástartó berendezések, melyeken nem szerepelhet a CE-jelölés. Bejelentett szervezet bevonása nem szükséges. 5. Nyomástartó berendezések, a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv érvényességi területén belül CE - jelöléssel Ezek olyan nyomástartó berendezések, melyeket a 97/23/EG Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv, illetve a Rendelet rendelkezései szerint lehet forgalomba hozni. Erre vonatkozóan a nyomástartó berendezések első vizsgálati helyének, mint bejelentett szervezetnek a tevékenységeit a következőképpen szabályozták. A nyomástartó berendezések gyártójának minden nyomástartó berendezést megfelelőség értékelési eljárásnak kell alávetnie. Az eljárás történhet: - A töltetek besorolása történhet a Rendelet 17 (2) bekezdés a), vagy a b) pontjába történő besorolás révén. - A megfelelőség értékelési táblázatokból az I, II, III vagy IV kategóriába való besorolás révén. - A kategóriákhoz hozzárendelt modul, ill. modulok kombinációjának kiválasztása révén. I Kategória : A modul II Kategória : A1 modul vagy D1 modul vagy E1 modul III Kategória IV Kategória : B1+D modul vagy B1+F modul vagy B+E modul vagy B+C1 modul vagy H modul : B+D modul vagy B+F modul vagy G modul vagy H1 modul 10-EU-03 Rev.02/ / 26

5 A kategóriákhoz igazodik a nyomástartó berendezések első vizsgálati helye, mint bejelentett szervezet tevékenységének terjedelme és jellege. Az I. kategória esetén a bejelentett szervezet nincs bevonva. A következő fejezetekben a nyomástartó berendezések első vizsgálati helyének, mint bejelentett szervezetnek az egyes modulokra vonatkozó tevékenysége kerül szabályozásra. A megfelelőség értékelési táblázatok és a tevékenységek áttekinthető összefoglalása. A 9/2001. GM rendelet 8. számú melléklete szerint a fejezetek tartalma: Modul 8. sz. melléklet a hez Fejezet A modul A gyártás belső ellenőrzése 5.1 A1 modul A gyártás belső ellenőrzése, az átvételi eljárás felügyeletével 5.2 B modul EK-típusellenőrzés 5.3 B1 modul EK-tervellenőrzés 5.4 C1 modul Típusazonossági vizsgálata 5.5 D modul Gyártás minőségbiztosítása 5.6 D1 modul Gyártás minőségbiztosítása 5.7 E modul Termék minőségbiztosítása 5.8 E1 modul Termék minőségbiztosítása 5.9 F modul Termékellenőrzés 5.10 G modul EK egyedi ellenőrzés 5.11 H modul Teljes minőségbiztosítás 5.12 H1 modul Modul Teljes minőségbiztosítás tervellenőrzéssel és az átvételi eljárás különleges felügyeletével Állandó anyagkötések gyártására munkaeljárások és személyzet engedélyezése Anyagjóváhagyás EK- megfelelőségi nyilatkozat 8. Utalás a kiállítandó dokumentumokra. 9. Táblázatok 1. melléklet 10-EU-03 Rev.02/ / 26

6 5.1 A modul A gyártás belső ellenőrzése: Ezt a modult csak az I. kategóriába tartozó berendezésekre kell alkalmazni Gyártó A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy a nyomástartó berendezés teljesíti az Irányelv vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja az írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot és minden nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést Bejelentett szervezet Nincs tevékenysége. 5.2 A1 modul A gyártás belső ellenőrzése az átvételi eljárás felügyeletével Ezt a modult csak a II. kategóriába tartozó berendezésekre kell alkalmazni. Az átvételi eljárás felügyeletét váratlan, előre be nem jelentett ellenőrzésekkel a gyártó által választott bejelentett szervezet látja el Gyártó A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy a nyomástartó berendezés teljesíti az Irányelv vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja az írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó a bejelentett szervezet felelősségére - minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezetazonosító számát is Bejelentett szervezet A gyártó által kiválasztott bejelentett szervezet köteles a készülékek átvételének szúrópróbaszerű felügyeletére előre be nem jelentett ellenőrzéseket lefolytatni. A bejelentett szervezet a váratlan ellenőrzések során a feljegyzések átvizsgálásával köteles megbizonyosodni arról, hogy a gyártó az átvételt ténylegesen a 9/2001. GM rendelet 6. számú melléklet 3.2 pontja szerint végzi-e, (ez az Irányelv I. függelék 3.2 pontjának felel meg) és köteles termékmintát választani és arról döntést hozni, hogy szükséges-e a nyomástartó berendezés mintákon az átvételi eljárás részleges vagy teljes körű elvégzése, illetve elvégeztetésére. A kiválasztott termékminták átvétele a következőkből áll: Annak átvizsgálása, hogy a nyomástartó berendezés méretezése egyezik-e a tervvel. Szemrevételezéses vizsgálat, amennyiben lehetséges, kívülről és belülről is. Részvétel a nyomáspróbán. Nyomástartó rendszerek esetén minden biztonsági berendezés ellenőrzése, beleértve a CE-jelölést és a megfelelőségi nyilatkozatokat is. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

7 Az idevágó dokumentumok vizsgálata, beleértve az anyagjóváhagyásokat, a nyomon követhetőséget, a hegesztők alkalmasságát, és a roncsolásmentes vizsgálatokról készült feljegyzéseket is. Annak ellenőrzése, hogy a berendezések jelölését (megkövetelt azonosító adatok, CE-jelölés és a bejegyzett szervezet-azonosító száma) helyesen végezték-e el. Alkalmas intézkedések bevezetése, ha egy vagy több szerkezeti elem nem megfelelő. Ezek az intézkedések függnek az eltérés súlyától (pl. a mintavétel mennyiségének emelése, a gyártó selejtezzen ki berendezéseket, a bejelentett szervezet tájékoztassa a tagállamot). A gyártónak a látogatásról jelentést átadni. A szerkezeti elemek esetében minden biztonsági berendezést ellenőrizni kell, beleértve a biztonsági berendezések CE-jelölését és megfelelőségi nyilatkozatát is. Az ellenőrzések gyakorisága: A berendezések végátvételének felügyeletére szolgáló látogatások számát úgy kell meghatározni, hogy a megfelelő mennyiségű mintavétel kerüljön értékelésre. 5.3 B modul EC típusvizsgálat Ezt a modult csak a a C1 vagy E modullal együtt a III kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan kell alkalmazni, vagy a D vagy F modullal együtt a IV kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan kell alkalmazni. EK-típusellenőrzés szükséges. Szabályozás: 10-EU B1 modul EK tervellenőrzés Ezt a modult csak a D vagy F modullal együtt, a III kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan kell alkalmazni. EK tervellenőrzés szükséges. 5.5 C1 modul Típusazonossági vizsgálat Ezt a modult csak a B modullal (EK típusellenőrzés) kapcsolatban lehet a III. kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan kell alkalmazni. Olyan nyomástartó berendezések gyártására, melyekre vonatkozóan megvan az EK-típusellenőrzési tanúsítvány. Az átvétel felügyeletét előre be nem jelentett ellenőrzések formájában egy bejelentett szervezet látja el. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

8 5.5.1 Gyártó A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy a nyomástartó berendezések megfelelnek a kiállított EK-típusellenőrzési tanúsítványban leírt típusnak, és teljesítik az Irányelv e berendezésre vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja az írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden egyes nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó a bejelentett szervezet felelősségére- minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezet-azonosító számát is Bejelentett szervezet: A gyártó által kiválasztott bejelentett szervezet köteles a készülékek átvételének szúrópróbaszerű felügyeletére előre be nem jelentett ellenőrzéseket végrehajtani. Ezeknek az ellenőrzéseknek a során a bejelentett szervezet köteles a feljegyzések átvizsgálásával meggyőződni arról, hogy a gyártó az átvételt ténylegesen a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó 9/2001. GM rendelet 6. számú melléklet 3.2 pontjával összhangban végzi-e. termékmintát választani és arról döntést hozni, hogy szükséges-e ezeken a mintákon az átvételi eljárás részleges vagy teljes körű elvégzése, illetve elvégeztetése. Az átvétel során a jelen eljárási-utasítás pontban foglaltaknak megfelelően (A1 modul) kell eljárni. alkalmas intézkedéseket bevezetni, ha egy vagy több szerkezeti elem nem megfelelő. Ezek az intézkedések függnek az eltérés súlyától (pl. a mintavétel mennyiségének emelése, a gyártó selejtezzen ki berendezéseket; a bejelentett szervezet tájékoztassa a tagállamot). ellenőrizni, hogy a berendezések jelölését (megkövetelt azonosító adatok, CEjelölés és a bejelentett szervezet-azonosító száma) helyesen végezték-e el. a gyártónak az ellenőrzésről jelentést átadni. Az ellenőrzések gyakorisága A berendezések átvételi eljárásának felügyeletére szolgáló látogatások számát úgy kell meghatározni, hogy a megfelelő mennyiségű mintavétel kerüljön értékelésre. 5.6 D modul A gyártás minőségbiztosítása Ezt a modult csak A B1 modullal (EK-tervellenőrzési tanúsítvány) kapcsolatban a III. kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan, és a B modullal (EK-típusellenőrzési tanúsítvány) a IV. kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan kell alkalmazni. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

9 Olyan nyomástartó berendezések gyártására, melyekre vonatkozóan megvan az EK-tervellenőrzési tanúsítvány, vagy az EK-típusellenőrzési tanúsítvány Gyártó A gyártó köteles az érintett nyomástartó berendezés gyártásának, átvételi eljárásának és egyéb vizsgálatainak területén jóváhagyott minőségügyi rendszert működtetni. A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy az adott nyomástartó berendezés megfelel az EK-tervellenőrzési tanúsítványban vagy az EK-típusellenőrzési tanúsítványban leírt típusnak és teljesíti az Irányelv vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja az írásbeli a megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden egyes nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó a bejelentett szervezet felelősségére - mely a minőségbiztosítási rendszer EK felügyeletét végzi - minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezet azonosító számát is Bejelentett szervezet: A minőségbiztosítási rendszer minősítése és jóváhagyása A bejelentett szervezetnek minősítenie kell, és jóvá kell hagynia a gyártó minőségbiztosítási rendszerét. Ehhez véleményezik a dokumentált minőségbiztosítási rendszert annak megállapítására, hogy a rendszer teljesíti-e a specifikus követelményeket, melyek a 9/2001. GM rendelet 8. számú melléklet D modul 3.2. pontja szerint kerültek felsorolásra. Ha a gyártó már bevezetett egy olyan minőségbiztosítási rendszert, mely megfelel egy alkalmazható, harmonizált szabványnak, akkor a bejelentett szervezet vélelmezheti, hogy a rendszer egyezik az Irányelv megfelelő elemeivel. A megfelelőség vélelmezése azonban csak akkor érvényes, ha a minőségbiztosítási rendszert egy akkreditált tanúsító hely tanúsította, és a minőségügyi tanúsítvány érvényességi területe alkalmazható az érintett nyomástartó berendezésre, valamint a tanúsítvány lefedi az Irányelv követelményeit. Ha a tanúsított minőségbiztosítási rendszer nem fedi le az Irányelv valamennyi követelményét, akkor a bejelentett szervezet köteles a hiányokkal foglalkozni. A minősítésnek tartalmaznia kell a gyártó telephelyének látogatását annak érdekében, hogy biztosítsák a minőségbiztosítási rendszer helyes működtetését. A látogatás kapcsán legalább a következőket kell ellenőrizni: az anyagok nyomon követhetőségének és megfelelőségének igazolását, a hegesztési technológia minősítésének ás alkalmazásának igazolását, a hegesztők minősítésének jóváhagyását, a roncsolásmentes anyagvizsgálat végrehajtását, a roncsolásmentes anyagvizsgálatot lefolytató személyzet tanúsítványait, valamint az alkalmazott roncsolásmentes vizsgálatok terjedelmét, 10-EU-03 Rev.02/ / 26

10 az ellenőrző személyzet képesítését, amennyiben szükséges, a használt berendezéseket kalibrálták-e, a gyártásról, az ellenőrzésről és a vizsgálatokról vezetik-e a feljegyzéseket, az átvételi ellenőrzést lefolytatják-e. a nyomáspróbán való részvétel. a nyomástartó rendszerekhez használt biztonsági berendezéseket megvizsgálták-e (beleértve a CE-jelölést és a megfelelőségi nyilatkozatot is). a berendezések jelölését (megkövetelt azonosító adatok, CE-jelölés és a bejegyzett szervezet-azonosító száma) helyesen végezték-e el, és a megfelelőségi nyilatkozatot helyesen állították-e ki. Szemrevételezésre és a mérési pontosság ellenőrzésére lehet mintát venni. A minősítés során ezen kívül a következő tényezőket kell figyelembe venni: A minőségügyi tanúsítványt kiállító hely tanúsítványai. A minőségügyi tanúsítvány érvényességi területe mennyire öleli fel az érintett nyomástartó berendezést, és milyen mértékben foglalja magába a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelvet. A bejelentett szervezetnek a gyártó eljárásaival és termékeivel kapcsolatos régebbi ismeretei. A minősítést követően a bejelentett szervezet egy minősítési jelentést készít. A nyomástartó berendezésen és rendszeren végrehajtott valamennyi változtatás után ismét le kell folytatni a minősítést. A folyamatos jóváhagyás attól függ, hogy a gyártó teljesíti-e a bejelentett szervezetet a felügyeletre és jóváhagyásra bízott nyomástartó berendezésen és rendszeren a megkívánt változtatásokat. Minden szándékozott változtatásáról értesítést küld. Ha azt teljesíti, akkor a felügyelet eredménye megfelelő A minőségbiztosítási rendszer felügyelete A bejelentett szervezet a gyártó minőségbiztosítási rendszerének rendszeres felügyeletével kell biztosítania, hogy a gyártó a jóváhagyásnak megfelelően alkalmazza és tartsa fenn minőségbiztosítási rendszerét. A felügyelet időszakosan ismétlődő auditok révén történik, jellegüknél fogva előre be nem jelentett ellenőrzésekkel. A felülvizsgálatok gyakoriságát úgy kell megválasztani, hogy minden három évben teljes újraminősítésre kerüljön sor. Olyan nyomástartó berendezések esetében, amelyeket az 1, 2, 3 és 5 számú megfelelőség értékelési diagramokban a III és IV kategóriákhoz rendeltek hozzá, a gyártás első évében legalább két előre be nem jelentett ellenőrzést kell tenni. Ezután az ellenőrzések gyakoriságát az ellenőrzési rendszer lehet meghatározni, amelyet a bejelentett szervezet valamennyi nyomástartó berendezésre vonatkozóan működtet. Az ellenőrzések szabályozási rendszerének figyelembe kell venni a berendezések kategóriáját, a megelőző ellenőrzések eredményeit, a rek- 10-EU-03 Rev.02/ / 26

11 lamációkat, a minőségbiztosítási rendszertanúsító helye által kiadott jelentések eredményeit, a gyártás szervezetében, a gyártási koncepcióban vagy technológiájában bekövetkezett változásokat. A váratlan ellenőrzések során a bejelentett szervezet köteles mintát venni, vagy vizsgálatokat végrehajtani, vagy vizsgálatokon részt venni, hogy biztosítsa a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működését. A felügyeleti látogatások egyszerűsítésére a gyártó köteles a bejelentett szervezetet gyártási programjáról tájékoztatni. Ha a látogatások során eltéréseket állapítanak meg, akkor a bejelentett szervezetnek alkalmas intézkedéseket kell bevezetni. Ezek az intézkedések függnek az eltérés súlyától (pl. a mintavétel mennyiségének emelése, a gyártó selejtezzen ki berendezéseket; a bejelentett szervezet tájékoztassa a tagállamot). A bejelentett szervezet minden felügyeleti látogatás után jelentést készít a látogatásról vagy a vizsgálatról. A tagállamokat és a többi bejelentett szervezetet tájékoztatni kell, amennyiben a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása visszavonásra kerül. A bejelentett szervezeteket tájékoztatni kell minden esetben, ha elutasítják egy minőségbiztosítási rendszer jóváhagyását. Emellett a bejelentett szervezet köteles saját tagállamát a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, vagy a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt a lehető leggyorsabban tájékoztatni. Alvállalkozók alkalmazása Minden fontosabb olyan alkatrész, részegység ellenőrzését, amelyet a gyártó alvállalkozásba adott ki (pl. hegesztett, hőkezelt, megmunkált domború fenék, stb.) a bejelentett szervezetnek kell végrehajtania. Az alvállalkozói hegesztési eljárását, a hegesztési eljárásainak minősítését, a hegesztők képesítését, az alakítás eljárásait, a hőkezelés folyamatait, a roncsolásmentes vizsgálat eljárását, a roncsolásmentes vizsgálat végrehajtására vonatkozó képesítést annak a bejelentett szervezetnek kell beterjeszteni, mely felelős az EK-tervellenőrzési tanúsítványért vagy az EK-típusellenőrzési tanúsítványért. Ezzel egyrészt azt kell megakadályozni, hogy megsértsék a jóváhagyást, másrészt azt kell biztosítani, hogy a minősítéshez szükséges dokumentumok a felügyelet során rendelkezésre álljanak. Az alvállalkozásba adott alkatrészekről, részegységekről készült minőségügyi feljegyzéseknek rendelkezésre kell állniuk. A bejelentett szervezet fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozónál ellenőrzéseket tegyen, ha ez szükséges kötelezettségeinek teljesítéséhez. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

12 5.7 D1 modul A gyártás minőségbiztosítása: Ezt a modult csak a II kategóriába tartozó berendezésekre kell alkalmazni. Nyomástartó berendezések gyártására EK-tervellenőrzési tanúsítvány vagy EKtípusellenőrzési tanúsítvány nélkül Gyártó A gyártó fenntart egy jóváhagyott, megfelelő mértékben felügyelt minőségbiztosítási rendszert a sorozatgyártásban előállított nyomástartó berendezés gyártásának, átvételi eljárásának és más vizsgálatainak területén. A gyártó írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy a nyomástartó berendezés teljesíti az Irányelv követelményeit. A gyártó kiállítja a megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó a bejelentett szervezet felelősségére, mely a minőségügyi rendszerének EK felügyeletét végzi - minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezet-azonosító számát is Bejelentett szervezet A bejelentett szervezetnek minősíteni kell, és jóvá kell hagynia a gyártó minőségügyi rendszerét. A bejelentett szervezet a megkövetelt műszaki dokumentációnak és a dokumentált minőségügyi rendszernek közös szakvéleményezésével biztosítja, hogy a rendszer és a műszaki dokumentáció teljesítse a különleges követelményeket, amelyeket a 9/2001. GM rendelet 8. sz. mellékletének D1 modul 4.2 bekezdésben soroltak fel. A minőségügyi rendszer minősítése és jóváhagyása a jelen eljárás-utasítás pontban leírtaknak megfelelően történik. A minőségügyi rendszer felügyelete a jelen eljárás-utasítás pontban leírtaknak megfelelően történik, a két ellenőrzésre vonatkozó bekezdést azonban nem kell figyelembe venni. (A D1 modult csak a II kategóriára kell alkalmazni). 5.8 E modul A termék minőségbiztosítása Ezt a modult csak a B modullal összeköttetésben, a III kategóriába tartozó nyomástartó berendezésekre kell alkalmazni. EK-típusellenőrzési tanúsítvánnyal rendelkező nyomástartó berendezések gyártására Gyártó A gyártó köteles az általa gyártott nyomástartó berendezések átvételi eljárására és az egyéb vizsgálatainak területén jóváhagyott minőségügyi rendszert működtetni. A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy a nyomástartó berendezés egyezik az EK-típusellenőrzési tanúsítványban leírt berendezéssel, és teljesíti az Irányelv vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja a megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden egyes nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó a bejelentett szervezet felelősségére, mely 10-EU-03 Rev.02/ / 26

13 a minőségügyi rendszerének EK felügyeletét végzi - minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezet-azonosító számát is. Figyelmeztetés: A gyártónak minden egyes nyomástartó berendezést ellenőriznie kell és meg kell vizsgálnia Bejelentett szervezet A bejelentett szervezetnek minősíteni kell, és jóvá kell hagynia a gyártó minőségügyi rendszerét. A bejelentett szervezet a dokumentált minőségügyi rendszer szakvéleményezésével biztosítja, hogy a rendszer teljesítse a különleges követelményeket, amelyeket a 9/2001. GM rendelet 8. számú melléklet E modul 3.2 bekezdésben soroltak fel. Ez az Irányelvben a III. függelék, E modul 3.2 bekezdésében kerül felsorolásra. A minőségügyi rendszer minősítése és jóváhagyása a jelen eljárás-utasítás pontban leírtaknak megfelelően történik. A minőségügyi rendszer felügyelete a jelen eljárás utasítás pontban leírtaknak megfelelően történik. 5.9 E 1 modul A termék minőségbiztosítása Ezt a modult csak a B modullal összeköttetésben, a II kategóriába tartozó nyomástartó berendezésekre kell alkalmazni. EK-típusellenőrzési tanúsítvánnyal vagy EK-tervellenőrzési tanúsítvánnyal nem rendelkező nyomástartó berendezések gyártására Gyártó: A gyártó fenntart egy jóváhagyott minőségügyi rendszert az általa gyártott minden nyomástartó berendezés átvételi eljárására és más vizsgálataira. A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy a nyomástartó berendezés teljesíti a 9/2001.GM rendelet, ill. a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv idevágó követelményeit. A gyártó kiállítja az írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden egyes nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó annak a bejelentett szervezetnek a felelősségére, amely a minőségügyi rendszerének EK felügyeletét végzi - minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezetazonosító számát is. Figyelmeztetés: A gyártónak minden egyes nyomástartó berendezést ellenőriznie kell és meg kell vizsgálnia Bejelentett szervezet: A bejelentett szervezetnek értékelnie kell, és jóvá kell hagynia a gyártónak a nyomástartó berendezések átvételi eljárására és az egyéb vizsgálatok területére vonatkozó minőségügyi rendszerét. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

14 A bejelentett szervezet a megkövetelt műszaki dokumentációnak és a dokumentált minőségügyi rendszernek közös szakvéleményezésével biztosítja, hogy a rendszer és a műszaki dokumentáció teljesítse a különleges követelményeket, amelyeket a Rendelet 8. számú melléklete az E1 modulban, a 4.2 bekezdésben. A minőségügyi rendszer minősítése és jóváhagyása a jelen eljárás-utasítás pontban leírtaknak megfelelően történik. A minőségügyi rendszer felügyelete a jelen eljárás-utasítás pontban leírtaknak megfelelően történik, a két ellenőrzésre vonatkozó bekezdést azonban nem kell figyelembe venni. (Az E1 modult csak a II kategóriára kell alkalmazni) F modul A termék ellenőrzése Ezt a modult csak a B1 modullal (EK-tervellenőrzési tanúsítvány) kapcsolatban a III. kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan, és a B modullal (EK-típusellenőrzési tanúsítvány) a IV. kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan kell alkalmazni. Olyan nyomástartó berendezések gyártására, melyekre vonatkozóan megvan az EK-tervellenőrzési tanúsítvány vagy az EK-típusellenőrzési tanúsítvány Gyártó A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy az adott nyomástartó berendezés tervezése megfelel az EK-tervellenőrzési tanúsítványban vagy az EK-típusellenőrzési tanúsítványban leírt típusnak, és teljesíti az Irányelv vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja a megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden egyes nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó - a bejelentett szervezetnek a felelősségére- minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezetazonosító számát is Bejelentett szervezet A bejelentett szervezet elvégzi a szükséges ellenőrzéseket és vizsgálatokat minden egyes nyomástartó berendezés ellenőrzése és kipróbálása révén annak megállapítására, hogy az adott nyomástartó berendezés egyezik-e a kiállított EKtípusellenőrzési tanúsítványban vagy az EK-tervellenőrzési tanúsítványban foglaltakkal, és hogy teljesíti-e a 9/2001.GM rendelet, vonatkozó követelményeit. A végrehajtott ellenőrzéseknek legalább a következőket kell magukba foglalniuk: Az anyagjóváhagyás átvizsgálása és az anyagok nyomon követhetőségének igazolása. A hegesztési eljárások minősítésének és alkalmazásának átvizsgálása. A hegesztők képesítésére vonatkozó tanúsítványok ellenőrzése. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

15 A roncsolásmentes vizsgálati eljárására vonatkozó minősítés ellenőrzése, a vizsgálatokat lefolytató személyzet tanúsítványainak ellenőrzése, az alkalmazott roncsolásmentes vizsgálat terjedelmének átvizsgálása. Annak ellenőrzése, hogy - amennyiben szükséges - a használt berendezéseket érvényesen kalibrálták-e. Szemrevételezéses ellenőrzések végrehajtása, vagy végrehajtatása (kívül és belül), a mérettartás ellenőrzése (beleértve az idevágó feljegyzéseket is), nyomáspróbák ellenőrzése. (Ha ilyen vizsgálatok a végellenőrzés során nem lehetségesek, akkor ezeket a vizsgálatokat a gyártás során kell végrehajtani, és a vizsgálatokról a feljegyzéseket elkészíteni.) A nyomástartó rendszerekhez használt biztonsági berendezések ellenőrzése (beleértve a CE-jelölést és a megfelelőségi nyilatkozatot is). Annak átvizsgálását, hogy a berendezések jelölését (megkövetelt azonosító adatok, CE-jelölés és a bejegyzett szervezet-azonosító száma) helyesen végezték-e el, és a megfelelőségi nyilatkozatot helyesen állították-e ki. A bejelentett szervezet köteles feltüntetni vagy feltüntettetni azonosító számát minden egyes megvizsgált nyomástartó berendezésen, és írásbeli megfelelőségi tanúsítványt kell kiállítania az elvégzett vizsgálatokról. Alkatrészek alvállalkozásba történő kiadásával kapcsolatos utalásokat lásd a jelen eljárás-utasítás D modul pontjában G modul EK egyedi ellenőrzés Ezt a modult a IV. kategóriába tartozó berendezésekre kell alkalmazni. A gyártó kezdeményezi egy bejelentett szervezetnél az egyedi ellenőrzést Gyártó A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy az a nyomástartó berendezés, amelyre vonatkozóan a gyártó által kiválasztott bejelentett szervezet megfelelőségi nyilatkozatot állított ki, teljesíti a GM rendelet, ill. az Irányelvnek az adott nyomástartó berendezésre vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja az írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden egyes nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó - a bejelentett szervezet felelősségére - minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezet-azonosító számát is Bejelentett szervezet A bejelentett szervezet ellenőrzi minden egyes nyomástartó berendezés tervét és konstrukcióját, és elvégzi a gyártás során a megfelelő, az alkalmazott szabványokban előirányzott vizsgálatokat. A végrehajtandó vizsgálatok megfelelnek az első vizsgáló hely által jóváhagyott gyártási dokumentációnak. (jóváhagyott gyártási dokumentáció azonosítót számmal kell ellátni) 10-EU-03 Rev.02/ / 26

16 a) Tervvizsgálat Azoknak az igazolásoknak az ellenőrzése, amelyeket a gyártó harmonizált szabványok rendelkezéseinek alkalmazása nélkül tervezett komponensekre vonatkozóan bemutat. Azon anyagok minősítése, melyek nem felelnek meg egy harmonizált szabványnak vagy egy idevágó, nyomástartó berendezés anyagra vonatkozó európai anyagjóváhagyásnak. A hegesztési eljárások engedélyezése, vagy a hegesztési eljárások engedélyezésének ellenőrzése. A hegesztők képesítésének ellenőrzése vagy a hegesztők képesítése. A roncsolásmentes vizsgálatok eljárás engedélyezése, vagy az eljárásra vonatkozó engedély ellenőrzése. A roncsolásmentes vizsgálatot végrehajtó személyzet képesítésének ellenőrzése. A roncsolásmentes vizsgálat terjedelmének ellenőrzése. A nyomáspróba végrehajtásának ellenőrzése A hőkezelés mindenkori eljárásának ellenőrzése A terv szükséges ellenőrzésének lefolytatása, a) amennyiben nem alkalmaztak harmonizált szabványokat, ellenőrizni kell, hogy a választott megoldások teljesítik-e a követelményeket. b) amennyiben harmonizált szabványokat alkalmaztak, ellenőrizni kell, hogy a szabványok alkalmazása helyes volt-e. A terv minden változtatásának új minősítése összehasonlítható módon. Figyelmeztetés: Az eljárás megfelel a B1 modulban rögzített EK tervvizsgálat eljárásának, anélkül, hogy EK-tervellenőrzési tanúsítványt állítanának ki. b) Vizsgálatok a gyártás és az átvételi ellenőrzés során: A bejelentett szervezet a gyártás során ellenőrzéseket és vizsgálatokat végez, melyeket az alkalmazott szabvány irányoz elő, ill. a szabvány által előirányzott ellenőrzésekkel és vizsgálatokkal egyenértékűek. Ezeknek a vizsgálatoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: Az anyagjóváhagyások ellenőrzése és az anyagok nyomon követhetőségének igazolása. A hegesztési eljárások alkalmazásának ellenőrzése. Annak ellenőrzése, hogy alkalmas hegesztőket alkalmaznak-e. A roncsolásmentes vizsgálati eljárás alkalmazásának ellenőrzése, a vizsgálatokat lefolytató személyzet ellenőrzése, az alkalmazott roncsolásmentes vizsgálat terjedelmének átvizsgálása. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. Általános rendelkezések 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatója egyes gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági irányítási rendszerének követelményeiről, jóváhagyásáról és felügyeletéről A Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE 2011.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 57/21 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE (2011. március 1.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1 1. kiadás 2000. január 1/20 EA European co-operation for Accreditation Publikáció

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA A BIZOTTSÁG 2001. december 18-i 2002/307/EK HATÁROZATA az Európai Menekültügyi Alap által társfinanszírozott intézkedésekkel összefüggő pénzügyi korrekciókat szolgáló gazdálkodási és ellenőrzési rendszerek

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben