TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03"

Átírás

1 TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 Nyomástartó berendezések gyártó (szállító) terméktanúsítási eljárása a 9/2001.(IV.05.) GM rendelet Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly Dátum: Aláírás: 10-EU-03 Rev.02/ / 26

2 Tartalomjegyzék 1. Rendeltetés A minőségügyi eljárás leírásának érvényességi területe Alapvető feltételek Nyomástartó berendezések a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv érvényességi területen belül CE jelölés nélkül Nyomástartó berendezések, a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv érvényességi területén belül CE - jelöléssel Az állandó anyagkötéseket előállító munkaeljárások és személyzet jóváhagyása: Anyagjóváhagyás Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia: Utalások a betartandó és kiállítandó dokumentációra Mellékletek Kapcsolódó dokumentumok EU-03 Rev.02/ / 26

3 1. Rendeltetés Az alábbi kézikönyv összefoglalja a minőségirányítási rendszer működtetése során elvégzendő tennivalókat, amelyek a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó (9/2001.(IV.05.) GM rendelet (továbbiakban: Rendelet) illetve a 87/404/EGK Egyszerű és a 97/23/EK Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv (továbbiakban: Irányelv) átültetéséhez szükséges. Megjegyzés: jelen eljárás utasítás következetesen a 9/2001.(IV.05.) GM rendeletre hivatkozik, számol azonban azzal, hogy e Rendeletet a 48/2002.(XII.28.) GM és a 4/2002.(VI.21.) GKM rendelet módosította. A hivatkozás tehát az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályra vonatkozik. Az Irányelv és a Rendelet e szabályozásban szinonimaként szerepel. 2. A minőségügyi eljárás leírásának érvényességi területe Nyomástartó berendezések első vizsgálati helye, mint kijelölt hely, regisztrációs száma: NB Alapvető feltételek 3.1 Az érvényességi terület alapvetően kiterjed minden olyan nyomástartó berendezésre és rendszerre, melynek a legnagyobb megengedhető nyomása (PS) nagyobb, mint 0,5 bar. Az érvényességi terület nem terjed ki azokra a nyomástartó berendezésekre és rendszerekre, amelyeket már más európai irányelvek lefednek (pl. aeroszol csomagolású termékek (52/2000. (XII. 27. GM rendelet), és azok a szállító tartályok, melyek az ADR/RID (Veszélyes Anyagok Közúti Nemzetközi Szállítására vonatkozó Európai Megállapodás / Veszélyes Anyagok Vasúti Nemzetközi Szállítására vonatkozó Szabályok) hatálya alá tartoznak.) További kivételek a 9/2001.(IV.05.) GM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) kerültek felsorolásra. 3.2 Érvényességi terület A nyomástartó berendezésekről szóló rendelet az alábbi szakterületeken a gyártásra és felállításra tartalmaz rendelkezéseket. 1. Nyersanyagok 2. Konstrukció és méretezés 3. Gyártás 4. Vizsgálat és a megfelelőség értékelése 5. Gyártóüzemek értékelése és felügyelete 6. Jelölés és dokumentáció. 7. Első üzemvizsgálat. A felállítására és üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések nemzeti hatáskörben maradtak, nem tartoznak a 9/2001. GM rendelet alá. Az ismétlődő vizsgálatokra vonatkozó rendelkezésekről más jogszabályok intézkednek. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

4 3.3 Hatálybaléptetés A hatálybaléptetésre 2004 évben került sor. 3.4 Átmeneti intézkedések Az átmeneti időszakon túl vagyunk, azok alkalmazására már nincs szükség. 4. Nyomástartó berendezések a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv érvényességi területen belül CE jelölés nélkül Ezek a 97/23/EK nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelv 3. cikkelyének 3. bekezdése szerint olyan alacsony veszélypotenciállal rendelkező nyomástartó berendezések, melyeken nem szerepelhet a CE-jelölés. Bejelentett szervezet bevonása nem szükséges. 5. Nyomástartó berendezések, a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv érvényességi területén belül CE - jelöléssel Ezek olyan nyomástartó berendezések, melyeket a 97/23/EG Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv, illetve a Rendelet rendelkezései szerint lehet forgalomba hozni. Erre vonatkozóan a nyomástartó berendezések első vizsgálati helyének, mint bejelentett szervezetnek a tevékenységeit a következőképpen szabályozták. A nyomástartó berendezések gyártójának minden nyomástartó berendezést megfelelőség értékelési eljárásnak kell alávetnie. Az eljárás történhet: - A töltetek besorolása történhet a Rendelet 17 (2) bekezdés a), vagy a b) pontjába történő besorolás révén. - A megfelelőség értékelési táblázatokból az I, II, III vagy IV kategóriába való besorolás révén. - A kategóriákhoz hozzárendelt modul, ill. modulok kombinációjának kiválasztása révén. I Kategória : A modul II Kategória : A1 modul vagy D1 modul vagy E1 modul III Kategória IV Kategória : B1+D modul vagy B1+F modul vagy B+E modul vagy B+C1 modul vagy H modul : B+D modul vagy B+F modul vagy G modul vagy H1 modul 10-EU-03 Rev.02/ / 26

5 A kategóriákhoz igazodik a nyomástartó berendezések első vizsgálati helye, mint bejelentett szervezet tevékenységének terjedelme és jellege. Az I. kategória esetén a bejelentett szervezet nincs bevonva. A következő fejezetekben a nyomástartó berendezések első vizsgálati helyének, mint bejelentett szervezetnek az egyes modulokra vonatkozó tevékenysége kerül szabályozásra. A megfelelőség értékelési táblázatok és a tevékenységek áttekinthető összefoglalása. A 9/2001. GM rendelet 8. számú melléklete szerint a fejezetek tartalma: Modul 8. sz. melléklet a hez Fejezet A modul A gyártás belső ellenőrzése 5.1 A1 modul A gyártás belső ellenőrzése, az átvételi eljárás felügyeletével 5.2 B modul EK-típusellenőrzés 5.3 B1 modul EK-tervellenőrzés 5.4 C1 modul Típusazonossági vizsgálata 5.5 D modul Gyártás minőségbiztosítása 5.6 D1 modul Gyártás minőségbiztosítása 5.7 E modul Termék minőségbiztosítása 5.8 E1 modul Termék minőségbiztosítása 5.9 F modul Termékellenőrzés 5.10 G modul EK egyedi ellenőrzés 5.11 H modul Teljes minőségbiztosítás 5.12 H1 modul Modul Teljes minőségbiztosítás tervellenőrzéssel és az átvételi eljárás különleges felügyeletével Állandó anyagkötések gyártására munkaeljárások és személyzet engedélyezése Anyagjóváhagyás EK- megfelelőségi nyilatkozat 8. Utalás a kiállítandó dokumentumokra. 9. Táblázatok 1. melléklet 10-EU-03 Rev.02/ / 26

6 5.1 A modul A gyártás belső ellenőrzése: Ezt a modult csak az I. kategóriába tartozó berendezésekre kell alkalmazni Gyártó A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy a nyomástartó berendezés teljesíti az Irányelv vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja az írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot és minden nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést Bejelentett szervezet Nincs tevékenysége. 5.2 A1 modul A gyártás belső ellenőrzése az átvételi eljárás felügyeletével Ezt a modult csak a II. kategóriába tartozó berendezésekre kell alkalmazni. Az átvételi eljárás felügyeletét váratlan, előre be nem jelentett ellenőrzésekkel a gyártó által választott bejelentett szervezet látja el Gyártó A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy a nyomástartó berendezés teljesíti az Irányelv vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja az írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó a bejelentett szervezet felelősségére - minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezetazonosító számát is Bejelentett szervezet A gyártó által kiválasztott bejelentett szervezet köteles a készülékek átvételének szúrópróbaszerű felügyeletére előre be nem jelentett ellenőrzéseket lefolytatni. A bejelentett szervezet a váratlan ellenőrzések során a feljegyzések átvizsgálásával köteles megbizonyosodni arról, hogy a gyártó az átvételt ténylegesen a 9/2001. GM rendelet 6. számú melléklet 3.2 pontja szerint végzi-e, (ez az Irányelv I. függelék 3.2 pontjának felel meg) és köteles termékmintát választani és arról döntést hozni, hogy szükséges-e a nyomástartó berendezés mintákon az átvételi eljárás részleges vagy teljes körű elvégzése, illetve elvégeztetésére. A kiválasztott termékminták átvétele a következőkből áll: Annak átvizsgálása, hogy a nyomástartó berendezés méretezése egyezik-e a tervvel. Szemrevételezéses vizsgálat, amennyiben lehetséges, kívülről és belülről is. Részvétel a nyomáspróbán. Nyomástartó rendszerek esetén minden biztonsági berendezés ellenőrzése, beleértve a CE-jelölést és a megfelelőségi nyilatkozatokat is. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

7 Az idevágó dokumentumok vizsgálata, beleértve az anyagjóváhagyásokat, a nyomon követhetőséget, a hegesztők alkalmasságát, és a roncsolásmentes vizsgálatokról készült feljegyzéseket is. Annak ellenőrzése, hogy a berendezések jelölését (megkövetelt azonosító adatok, CE-jelölés és a bejegyzett szervezet-azonosító száma) helyesen végezték-e el. Alkalmas intézkedések bevezetése, ha egy vagy több szerkezeti elem nem megfelelő. Ezek az intézkedések függnek az eltérés súlyától (pl. a mintavétel mennyiségének emelése, a gyártó selejtezzen ki berendezéseket, a bejelentett szervezet tájékoztassa a tagállamot). A gyártónak a látogatásról jelentést átadni. A szerkezeti elemek esetében minden biztonsági berendezést ellenőrizni kell, beleértve a biztonsági berendezések CE-jelölését és megfelelőségi nyilatkozatát is. Az ellenőrzések gyakorisága: A berendezések végátvételének felügyeletére szolgáló látogatások számát úgy kell meghatározni, hogy a megfelelő mennyiségű mintavétel kerüljön értékelésre. 5.3 B modul EC típusvizsgálat Ezt a modult csak a a C1 vagy E modullal együtt a III kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan kell alkalmazni, vagy a D vagy F modullal együtt a IV kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan kell alkalmazni. EK-típusellenőrzés szükséges. Szabályozás: 10-EU B1 modul EK tervellenőrzés Ezt a modult csak a D vagy F modullal együtt, a III kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan kell alkalmazni. EK tervellenőrzés szükséges. 5.5 C1 modul Típusazonossági vizsgálat Ezt a modult csak a B modullal (EK típusellenőrzés) kapcsolatban lehet a III. kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan kell alkalmazni. Olyan nyomástartó berendezések gyártására, melyekre vonatkozóan megvan az EK-típusellenőrzési tanúsítvány. Az átvétel felügyeletét előre be nem jelentett ellenőrzések formájában egy bejelentett szervezet látja el. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

8 5.5.1 Gyártó A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy a nyomástartó berendezések megfelelnek a kiállított EK-típusellenőrzési tanúsítványban leírt típusnak, és teljesítik az Irányelv e berendezésre vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja az írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden egyes nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó a bejelentett szervezet felelősségére- minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezet-azonosító számát is Bejelentett szervezet: A gyártó által kiválasztott bejelentett szervezet köteles a készülékek átvételének szúrópróbaszerű felügyeletére előre be nem jelentett ellenőrzéseket végrehajtani. Ezeknek az ellenőrzéseknek a során a bejelentett szervezet köteles a feljegyzések átvizsgálásával meggyőződni arról, hogy a gyártó az átvételt ténylegesen a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó 9/2001. GM rendelet 6. számú melléklet 3.2 pontjával összhangban végzi-e. termékmintát választani és arról döntést hozni, hogy szükséges-e ezeken a mintákon az átvételi eljárás részleges vagy teljes körű elvégzése, illetve elvégeztetése. Az átvétel során a jelen eljárási-utasítás pontban foglaltaknak megfelelően (A1 modul) kell eljárni. alkalmas intézkedéseket bevezetni, ha egy vagy több szerkezeti elem nem megfelelő. Ezek az intézkedések függnek az eltérés súlyától (pl. a mintavétel mennyiségének emelése, a gyártó selejtezzen ki berendezéseket; a bejelentett szervezet tájékoztassa a tagállamot). ellenőrizni, hogy a berendezések jelölését (megkövetelt azonosító adatok, CEjelölés és a bejelentett szervezet-azonosító száma) helyesen végezték-e el. a gyártónak az ellenőrzésről jelentést átadni. Az ellenőrzések gyakorisága A berendezések átvételi eljárásának felügyeletére szolgáló látogatások számát úgy kell meghatározni, hogy a megfelelő mennyiségű mintavétel kerüljön értékelésre. 5.6 D modul A gyártás minőségbiztosítása Ezt a modult csak A B1 modullal (EK-tervellenőrzési tanúsítvány) kapcsolatban a III. kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan, és a B modullal (EK-típusellenőrzési tanúsítvány) a IV. kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan kell alkalmazni. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

9 Olyan nyomástartó berendezések gyártására, melyekre vonatkozóan megvan az EK-tervellenőrzési tanúsítvány, vagy az EK-típusellenőrzési tanúsítvány Gyártó A gyártó köteles az érintett nyomástartó berendezés gyártásának, átvételi eljárásának és egyéb vizsgálatainak területén jóváhagyott minőségügyi rendszert működtetni. A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy az adott nyomástartó berendezés megfelel az EK-tervellenőrzési tanúsítványban vagy az EK-típusellenőrzési tanúsítványban leírt típusnak és teljesíti az Irányelv vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja az írásbeli a megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden egyes nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó a bejelentett szervezet felelősségére - mely a minőségbiztosítási rendszer EK felügyeletét végzi - minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezet azonosító számát is Bejelentett szervezet: A minőségbiztosítási rendszer minősítése és jóváhagyása A bejelentett szervezetnek minősítenie kell, és jóvá kell hagynia a gyártó minőségbiztosítási rendszerét. Ehhez véleményezik a dokumentált minőségbiztosítási rendszert annak megállapítására, hogy a rendszer teljesíti-e a specifikus követelményeket, melyek a 9/2001. GM rendelet 8. számú melléklet D modul 3.2. pontja szerint kerültek felsorolásra. Ha a gyártó már bevezetett egy olyan minőségbiztosítási rendszert, mely megfelel egy alkalmazható, harmonizált szabványnak, akkor a bejelentett szervezet vélelmezheti, hogy a rendszer egyezik az Irányelv megfelelő elemeivel. A megfelelőség vélelmezése azonban csak akkor érvényes, ha a minőségbiztosítási rendszert egy akkreditált tanúsító hely tanúsította, és a minőségügyi tanúsítvány érvényességi területe alkalmazható az érintett nyomástartó berendezésre, valamint a tanúsítvány lefedi az Irányelv követelményeit. Ha a tanúsított minőségbiztosítási rendszer nem fedi le az Irányelv valamennyi követelményét, akkor a bejelentett szervezet köteles a hiányokkal foglalkozni. A minősítésnek tartalmaznia kell a gyártó telephelyének látogatását annak érdekében, hogy biztosítsák a minőségbiztosítási rendszer helyes működtetését. A látogatás kapcsán legalább a következőket kell ellenőrizni: az anyagok nyomon követhetőségének és megfelelőségének igazolását, a hegesztési technológia minősítésének ás alkalmazásának igazolását, a hegesztők minősítésének jóváhagyását, a roncsolásmentes anyagvizsgálat végrehajtását, a roncsolásmentes anyagvizsgálatot lefolytató személyzet tanúsítványait, valamint az alkalmazott roncsolásmentes vizsgálatok terjedelmét, 10-EU-03 Rev.02/ / 26

10 az ellenőrző személyzet képesítését, amennyiben szükséges, a használt berendezéseket kalibrálták-e, a gyártásról, az ellenőrzésről és a vizsgálatokról vezetik-e a feljegyzéseket, az átvételi ellenőrzést lefolytatják-e. a nyomáspróbán való részvétel. a nyomástartó rendszerekhez használt biztonsági berendezéseket megvizsgálták-e (beleértve a CE-jelölést és a megfelelőségi nyilatkozatot is). a berendezések jelölését (megkövetelt azonosító adatok, CE-jelölés és a bejegyzett szervezet-azonosító száma) helyesen végezték-e el, és a megfelelőségi nyilatkozatot helyesen állították-e ki. Szemrevételezésre és a mérési pontosság ellenőrzésére lehet mintát venni. A minősítés során ezen kívül a következő tényezőket kell figyelembe venni: A minőségügyi tanúsítványt kiállító hely tanúsítványai. A minőségügyi tanúsítvány érvényességi területe mennyire öleli fel az érintett nyomástartó berendezést, és milyen mértékben foglalja magába a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelvet. A bejelentett szervezetnek a gyártó eljárásaival és termékeivel kapcsolatos régebbi ismeretei. A minősítést követően a bejelentett szervezet egy minősítési jelentést készít. A nyomástartó berendezésen és rendszeren végrehajtott valamennyi változtatás után ismét le kell folytatni a minősítést. A folyamatos jóváhagyás attól függ, hogy a gyártó teljesíti-e a bejelentett szervezetet a felügyeletre és jóváhagyásra bízott nyomástartó berendezésen és rendszeren a megkívánt változtatásokat. Minden szándékozott változtatásáról értesítést küld. Ha azt teljesíti, akkor a felügyelet eredménye megfelelő A minőségbiztosítási rendszer felügyelete A bejelentett szervezet a gyártó minőségbiztosítási rendszerének rendszeres felügyeletével kell biztosítania, hogy a gyártó a jóváhagyásnak megfelelően alkalmazza és tartsa fenn minőségbiztosítási rendszerét. A felügyelet időszakosan ismétlődő auditok révén történik, jellegüknél fogva előre be nem jelentett ellenőrzésekkel. A felülvizsgálatok gyakoriságát úgy kell megválasztani, hogy minden három évben teljes újraminősítésre kerüljön sor. Olyan nyomástartó berendezések esetében, amelyeket az 1, 2, 3 és 5 számú megfelelőség értékelési diagramokban a III és IV kategóriákhoz rendeltek hozzá, a gyártás első évében legalább két előre be nem jelentett ellenőrzést kell tenni. Ezután az ellenőrzések gyakoriságát az ellenőrzési rendszer lehet meghatározni, amelyet a bejelentett szervezet valamennyi nyomástartó berendezésre vonatkozóan működtet. Az ellenőrzések szabályozási rendszerének figyelembe kell venni a berendezések kategóriáját, a megelőző ellenőrzések eredményeit, a rek- 10-EU-03 Rev.02/ / 26

11 lamációkat, a minőségbiztosítási rendszertanúsító helye által kiadott jelentések eredményeit, a gyártás szervezetében, a gyártási koncepcióban vagy technológiájában bekövetkezett változásokat. A váratlan ellenőrzések során a bejelentett szervezet köteles mintát venni, vagy vizsgálatokat végrehajtani, vagy vizsgálatokon részt venni, hogy biztosítsa a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működését. A felügyeleti látogatások egyszerűsítésére a gyártó köteles a bejelentett szervezetet gyártási programjáról tájékoztatni. Ha a látogatások során eltéréseket állapítanak meg, akkor a bejelentett szervezetnek alkalmas intézkedéseket kell bevezetni. Ezek az intézkedések függnek az eltérés súlyától (pl. a mintavétel mennyiségének emelése, a gyártó selejtezzen ki berendezéseket; a bejelentett szervezet tájékoztassa a tagállamot). A bejelentett szervezet minden felügyeleti látogatás után jelentést készít a látogatásról vagy a vizsgálatról. A tagállamokat és a többi bejelentett szervezetet tájékoztatni kell, amennyiben a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása visszavonásra kerül. A bejelentett szervezeteket tájékoztatni kell minden esetben, ha elutasítják egy minőségbiztosítási rendszer jóváhagyását. Emellett a bejelentett szervezet köteles saját tagállamát a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, vagy a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt a lehető leggyorsabban tájékoztatni. Alvállalkozók alkalmazása Minden fontosabb olyan alkatrész, részegység ellenőrzését, amelyet a gyártó alvállalkozásba adott ki (pl. hegesztett, hőkezelt, megmunkált domború fenék, stb.) a bejelentett szervezetnek kell végrehajtania. Az alvállalkozói hegesztési eljárását, a hegesztési eljárásainak minősítését, a hegesztők képesítését, az alakítás eljárásait, a hőkezelés folyamatait, a roncsolásmentes vizsgálat eljárását, a roncsolásmentes vizsgálat végrehajtására vonatkozó képesítést annak a bejelentett szervezetnek kell beterjeszteni, mely felelős az EK-tervellenőrzési tanúsítványért vagy az EK-típusellenőrzési tanúsítványért. Ezzel egyrészt azt kell megakadályozni, hogy megsértsék a jóváhagyást, másrészt azt kell biztosítani, hogy a minősítéshez szükséges dokumentumok a felügyelet során rendelkezésre álljanak. Az alvállalkozásba adott alkatrészekről, részegységekről készült minőségügyi feljegyzéseknek rendelkezésre kell állniuk. A bejelentett szervezet fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozónál ellenőrzéseket tegyen, ha ez szükséges kötelezettségeinek teljesítéséhez. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

12 5.7 D1 modul A gyártás minőségbiztosítása: Ezt a modult csak a II kategóriába tartozó berendezésekre kell alkalmazni. Nyomástartó berendezések gyártására EK-tervellenőrzési tanúsítvány vagy EKtípusellenőrzési tanúsítvány nélkül Gyártó A gyártó fenntart egy jóváhagyott, megfelelő mértékben felügyelt minőségbiztosítási rendszert a sorozatgyártásban előállított nyomástartó berendezés gyártásának, átvételi eljárásának és más vizsgálatainak területén. A gyártó írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy a nyomástartó berendezés teljesíti az Irányelv követelményeit. A gyártó kiállítja a megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó a bejelentett szervezet felelősségére, mely a minőségügyi rendszerének EK felügyeletét végzi - minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezet-azonosító számát is Bejelentett szervezet A bejelentett szervezetnek minősíteni kell, és jóvá kell hagynia a gyártó minőségügyi rendszerét. A bejelentett szervezet a megkövetelt műszaki dokumentációnak és a dokumentált minőségügyi rendszernek közös szakvéleményezésével biztosítja, hogy a rendszer és a műszaki dokumentáció teljesítse a különleges követelményeket, amelyeket a 9/2001. GM rendelet 8. sz. mellékletének D1 modul 4.2 bekezdésben soroltak fel. A minőségügyi rendszer minősítése és jóváhagyása a jelen eljárás-utasítás pontban leírtaknak megfelelően történik. A minőségügyi rendszer felügyelete a jelen eljárás-utasítás pontban leírtaknak megfelelően történik, a két ellenőrzésre vonatkozó bekezdést azonban nem kell figyelembe venni. (A D1 modult csak a II kategóriára kell alkalmazni). 5.8 E modul A termék minőségbiztosítása Ezt a modult csak a B modullal összeköttetésben, a III kategóriába tartozó nyomástartó berendezésekre kell alkalmazni. EK-típusellenőrzési tanúsítvánnyal rendelkező nyomástartó berendezések gyártására Gyártó A gyártó köteles az általa gyártott nyomástartó berendezések átvételi eljárására és az egyéb vizsgálatainak területén jóváhagyott minőségügyi rendszert működtetni. A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy a nyomástartó berendezés egyezik az EK-típusellenőrzési tanúsítványban leírt berendezéssel, és teljesíti az Irányelv vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja a megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden egyes nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó a bejelentett szervezet felelősségére, mely 10-EU-03 Rev.02/ / 26

13 a minőségügyi rendszerének EK felügyeletét végzi - minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezet-azonosító számát is. Figyelmeztetés: A gyártónak minden egyes nyomástartó berendezést ellenőriznie kell és meg kell vizsgálnia Bejelentett szervezet A bejelentett szervezetnek minősíteni kell, és jóvá kell hagynia a gyártó minőségügyi rendszerét. A bejelentett szervezet a dokumentált minőségügyi rendszer szakvéleményezésével biztosítja, hogy a rendszer teljesítse a különleges követelményeket, amelyeket a 9/2001. GM rendelet 8. számú melléklet E modul 3.2 bekezdésben soroltak fel. Ez az Irányelvben a III. függelék, E modul 3.2 bekezdésében kerül felsorolásra. A minőségügyi rendszer minősítése és jóváhagyása a jelen eljárás-utasítás pontban leírtaknak megfelelően történik. A minőségügyi rendszer felügyelete a jelen eljárás utasítás pontban leírtaknak megfelelően történik. 5.9 E 1 modul A termék minőségbiztosítása Ezt a modult csak a B modullal összeköttetésben, a II kategóriába tartozó nyomástartó berendezésekre kell alkalmazni. EK-típusellenőrzési tanúsítvánnyal vagy EK-tervellenőrzési tanúsítvánnyal nem rendelkező nyomástartó berendezések gyártására Gyártó: A gyártó fenntart egy jóváhagyott minőségügyi rendszert az általa gyártott minden nyomástartó berendezés átvételi eljárására és más vizsgálataira. A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy a nyomástartó berendezés teljesíti a 9/2001.GM rendelet, ill. a Nyomástartó Berendezésekre vonatkozó Irányelv idevágó követelményeit. A gyártó kiállítja az írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden egyes nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó annak a bejelentett szervezetnek a felelősségére, amely a minőségügyi rendszerének EK felügyeletét végzi - minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezetazonosító számát is. Figyelmeztetés: A gyártónak minden egyes nyomástartó berendezést ellenőriznie kell és meg kell vizsgálnia Bejelentett szervezet: A bejelentett szervezetnek értékelnie kell, és jóvá kell hagynia a gyártónak a nyomástartó berendezések átvételi eljárására és az egyéb vizsgálatok területére vonatkozó minőségügyi rendszerét. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

14 A bejelentett szervezet a megkövetelt műszaki dokumentációnak és a dokumentált minőségügyi rendszernek közös szakvéleményezésével biztosítja, hogy a rendszer és a műszaki dokumentáció teljesítse a különleges követelményeket, amelyeket a Rendelet 8. számú melléklete az E1 modulban, a 4.2 bekezdésben. A minőségügyi rendszer minősítése és jóváhagyása a jelen eljárás-utasítás pontban leírtaknak megfelelően történik. A minőségügyi rendszer felügyelete a jelen eljárás-utasítás pontban leírtaknak megfelelően történik, a két ellenőrzésre vonatkozó bekezdést azonban nem kell figyelembe venni. (Az E1 modult csak a II kategóriára kell alkalmazni) F modul A termék ellenőrzése Ezt a modult csak a B1 modullal (EK-tervellenőrzési tanúsítvány) kapcsolatban a III. kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan, és a B modullal (EK-típusellenőrzési tanúsítvány) a IV. kategóriába tartozó berendezésekre vonatkozóan kell alkalmazni. Olyan nyomástartó berendezések gyártására, melyekre vonatkozóan megvan az EK-tervellenőrzési tanúsítvány vagy az EK-típusellenőrzési tanúsítvány Gyártó A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy az adott nyomástartó berendezés tervezése megfelel az EK-tervellenőrzési tanúsítványban vagy az EK-típusellenőrzési tanúsítványban leírt típusnak, és teljesíti az Irányelv vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja a megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden egyes nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó - a bejelentett szervezetnek a felelősségére- minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezetazonosító számát is Bejelentett szervezet A bejelentett szervezet elvégzi a szükséges ellenőrzéseket és vizsgálatokat minden egyes nyomástartó berendezés ellenőrzése és kipróbálása révén annak megállapítására, hogy az adott nyomástartó berendezés egyezik-e a kiállított EKtípusellenőrzési tanúsítványban vagy az EK-tervellenőrzési tanúsítványban foglaltakkal, és hogy teljesíti-e a 9/2001.GM rendelet, vonatkozó követelményeit. A végrehajtott ellenőrzéseknek legalább a következőket kell magukba foglalniuk: Az anyagjóváhagyás átvizsgálása és az anyagok nyomon követhetőségének igazolása. A hegesztési eljárások minősítésének és alkalmazásának átvizsgálása. A hegesztők képesítésére vonatkozó tanúsítványok ellenőrzése. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

15 A roncsolásmentes vizsgálati eljárására vonatkozó minősítés ellenőrzése, a vizsgálatokat lefolytató személyzet tanúsítványainak ellenőrzése, az alkalmazott roncsolásmentes vizsgálat terjedelmének átvizsgálása. Annak ellenőrzése, hogy - amennyiben szükséges - a használt berendezéseket érvényesen kalibrálták-e. Szemrevételezéses ellenőrzések végrehajtása, vagy végrehajtatása (kívül és belül), a mérettartás ellenőrzése (beleértve az idevágó feljegyzéseket is), nyomáspróbák ellenőrzése. (Ha ilyen vizsgálatok a végellenőrzés során nem lehetségesek, akkor ezeket a vizsgálatokat a gyártás során kell végrehajtani, és a vizsgálatokról a feljegyzéseket elkészíteni.) A nyomástartó rendszerekhez használt biztonsági berendezések ellenőrzése (beleértve a CE-jelölést és a megfelelőségi nyilatkozatot is). Annak átvizsgálását, hogy a berendezések jelölését (megkövetelt azonosító adatok, CE-jelölés és a bejegyzett szervezet-azonosító száma) helyesen végezték-e el, és a megfelelőségi nyilatkozatot helyesen állították-e ki. A bejelentett szervezet köteles feltüntetni vagy feltüntettetni azonosító számát minden egyes megvizsgált nyomástartó berendezésen, és írásbeli megfelelőségi tanúsítványt kell kiállítania az elvégzett vizsgálatokról. Alkatrészek alvállalkozásba történő kiadásával kapcsolatos utalásokat lásd a jelen eljárás-utasítás D modul pontjában G modul EK egyedi ellenőrzés Ezt a modult a IV. kategóriába tartozó berendezésekre kell alkalmazni. A gyártó kezdeményezi egy bejelentett szervezetnél az egyedi ellenőrzést Gyártó A gyártó biztosítja és nyilatkozza, hogy az a nyomástartó berendezés, amelyre vonatkozóan a gyártó által kiválasztott bejelentett szervezet megfelelőségi nyilatkozatot állított ki, teljesíti a GM rendelet, ill. az Irányelvnek az adott nyomástartó berendezésre vonatkozó követelményeit. A gyártó kiállítja az írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot, valamint minden egyes nyomástartó berendezésen feltünteti a CE-jelölést. A gyártó - a bejelentett szervezet felelősségére - minden nyomástartó berendezésen feltünteti a bejelentett szervezet-azonosító számát is Bejelentett szervezet A bejelentett szervezet ellenőrzi minden egyes nyomástartó berendezés tervét és konstrukcióját, és elvégzi a gyártás során a megfelelő, az alkalmazott szabványokban előirányzott vizsgálatokat. A végrehajtandó vizsgálatok megfelelnek az első vizsgáló hely által jóváhagyott gyártási dokumentációnak. (jóváhagyott gyártási dokumentáció azonosítót számmal kell ellátni) 10-EU-03 Rev.02/ / 26

16 a) Tervvizsgálat Azoknak az igazolásoknak az ellenőrzése, amelyeket a gyártó harmonizált szabványok rendelkezéseinek alkalmazása nélkül tervezett komponensekre vonatkozóan bemutat. Azon anyagok minősítése, melyek nem felelnek meg egy harmonizált szabványnak vagy egy idevágó, nyomástartó berendezés anyagra vonatkozó európai anyagjóváhagyásnak. A hegesztési eljárások engedélyezése, vagy a hegesztési eljárások engedélyezésének ellenőrzése. A hegesztők képesítésének ellenőrzése vagy a hegesztők képesítése. A roncsolásmentes vizsgálatok eljárás engedélyezése, vagy az eljárásra vonatkozó engedély ellenőrzése. A roncsolásmentes vizsgálatot végrehajtó személyzet képesítésének ellenőrzése. A roncsolásmentes vizsgálat terjedelmének ellenőrzése. A nyomáspróba végrehajtásának ellenőrzése A hőkezelés mindenkori eljárásának ellenőrzése A terv szükséges ellenőrzésének lefolytatása, a) amennyiben nem alkalmaztak harmonizált szabványokat, ellenőrizni kell, hogy a választott megoldások teljesítik-e a követelményeket. b) amennyiben harmonizált szabványokat alkalmaztak, ellenőrizni kell, hogy a szabványok alkalmazása helyes volt-e. A terv minden változtatásának új minősítése összehasonlítható módon. Figyelmeztetés: Az eljárás megfelel a B1 modulban rögzített EK tervvizsgálat eljárásának, anélkül, hogy EK-tervellenőrzési tanúsítványt állítanának ki. b) Vizsgálatok a gyártás és az átvételi ellenőrzés során: A bejelentett szervezet a gyártás során ellenőrzéseket és vizsgálatokat végez, melyeket az alkalmazott szabvány irányoz elő, ill. a szabvány által előirányzott ellenőrzésekkel és vizsgálatokkal egyenértékűek. Ezeknek a vizsgálatoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: Az anyagjóváhagyások ellenőrzése és az anyagok nyomon követhetőségének igazolása. A hegesztési eljárások alkalmazásának ellenőrzése. Annak ellenőrzése, hogy alkalmas hegesztőket alkalmaznak-e. A roncsolásmentes vizsgálati eljárás alkalmazásának ellenőrzése, a vizsgálatokat lefolytató személyzet ellenőrzése, az alkalmazott roncsolásmentes vizsgálat terjedelmének átvizsgálása. 10-EU-03 Rev.02/ / 26

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-03 Nyomástartó berendezések gyártó (szállító) terméktanúsítási eljárása a 9/2001.(IV.05.) GM rendelet Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: 2012.06.18. Aláírás:

Részletesebben

TAM CERT Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-04. EK típusellenőrzés eljárásutasítás

TAM CERT Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-04. EK típusellenőrzés eljárásutasítás 1/12 oldal EK-típusellenőrzés eljárásutasítás TAM CERT Termék Tanúsító Üzletág (TT) 10-EU-04 EK típusellenőrzés eljárásutasítás (308/99) Kidolgozta: Dr. Cselőtei István Dátum: 2008.03.17. Aláírás: Ellenőrizte:

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁSOK I. Gyártásellenőrzés a 99/5/EC (R&TTE) Directive, Annex III alapján (5/2004. (IV.13.) IHM rendelet 3.számú melléklete) II. Műszaki konstrukciós dokumentáció a

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL 1/10 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.05.28. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai Károly

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7/2004. (GK 9.) GKM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM rendelettel módosított 4/1999.

Részletesebben

8/2003. (II. 19.) GKM rendelet. a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségtanúsításáról. A rendelet hatálya

8/2003. (II. 19.) GKM rendelet. a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségtanúsításáról. A rendelet hatálya 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségtanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontja, valamint

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

4/1999. (II. 24.) GM rendelet. a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól 4/1999. (II. 24.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és

Részletesebben

Törvényi háttér/eu szabályozás

Törvényi háttér/eu szabályozás TÜV SÜD Csoport Üzemi Gyártásellenőrzés az Építési Termék Direktíva és az új EN 1090 Acél- és aluminiumszerkezetek kivitelezése szabványsorozat alapján Hegesztési Felelősök Országos Konferenciája 2010.09.16-17

Részletesebben

A 3/1998 (I.12.) IKIM rendelet szerinti Tanúsító eljárás részletes leírása

A 3/1998 (I.12.) IKIM rendelet szerinti Tanúsító eljárás részletes leírása TAM tanúsító eljárás az MSZ EN ISO 3834-2 ill. 3834-3 szabványok szerinti leírása figyelembevéve a 3/1998. (I.12.) IKIM, valamint 119/2004 (IX.30) GKM rendelet kiegészítő rendeletben, s annak módosításaiban

Részletesebben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben

A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben A hulladék/másodnyersanyag felhasználás minőségi feltételei az útépítésben Az építési hulladék átminősítése építési termékké 1 Bemutatkozás Here Zsolt TLI Zrt. Terméktanúsító Iroda tanúsító mérnök tel.:06-20-468-4391

Részletesebben

A vasbeton gazdaságossági méretezése

A vasbeton gazdaságossági méretezése A vasbeton gazdaságossági méretezése dr. Hajtó Ödön 1 Vegyünk egy 6 métert áthidaló vasbeton lemezt, melyet az önsúly és 2,5 kn/fm hasznos teher terhel 1 fm termék árát a továbbiakban az alábbi alapárakkal

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-06 Díjszabás Hivatkozási szám: Kiadás száma: Dátum: Dokumentum típusa:

Részletesebben

Az ÉMI Nonprofit Kft., mint vizsgáló és tanúsító szervezet szerepe a könnyűszerkezetes építési készletek tekintetében

Az ÉMI Nonprofit Kft., mint vizsgáló és tanúsító szervezet szerepe a könnyűszerkezetes építési készletek tekintetében Az ÉMI Nonprofit Kft., mint vizsgáló és tanúsító szervezet szerepe a könnyűszerkezetes építési készletek tekintetében Országos Könnyűszerkezetes Konferencia 2013. szeptember 27. Pataki Erika Tanúsítási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest

ÚTMUTATÓ. ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest ÚTMUTATÓ ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Budapest Útmutató azon gyártók, vagy meghatalmazott képviselőjük számára, akik a robbanásbiztos védelmű berendezések, védelmi rendszerek

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet 20/2004 (X 28) KvVM rendelet a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól A műszaki

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával EN 1090-1, -2, -3 Építési acél-és alumíniumszerkezetek Görbe Zoltán, szakértő, Budapest, MESSER szakmai nap, 2013.11.27. 2009/105/EC 97/23/EC

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM- GM együttes rendelet

A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM- GM együttes rendelet 3/2003. (GK. 3.) GKM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/2001. (X. 4.) GM rendelettel módosított 4/1999.

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A belügyminiszter /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009.

Részletesebben

A hegesztési felügyelet és felügyelő feladata, hatás- és jogköre

A hegesztési felügyelet és felügyelő feladata, hatás- és jogköre A hegesztési felügyelet és felügyelő feladata, hatás- és jogköre Ezt Dr. Gremsperger Géza a Hegesztési Zsebkönyvben a következőkben fogalmazta meg:.a hegesztési felügyelő felelőssége a teljes termelési,

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT)

TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) TAM CERT TH Termék Tanúsító Üzletág (TT) 11-EU-03 a 3/2003 (I.25) GKM rendelet Kidolgozta: Horváth József Dátum: 2008.09.05. Aláírás: Ellenőrizte: Soós Zsolt Dátum: 2008.09.05. Aláírás: Jóváhagyta: Szalai

Részletesebben

Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében

Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében Az építési termékekkel szembeni követelmények változása 2013. július 1-jével az Építési Termék Rendelet (CPR) következtében Horváth Sándor igazgató HOSA NOVUS Kft. FAGOSZ Konferencia 2013. március 27.

Részletesebben

TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek

TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek TAM CERT MAGYARORSZÁG KFT. TERMÉKTANÚSÍTÓ ÜZLETÁG Építési termékek ELMÚLT ÉVEK TAPASZTALATAI JÖV BELI FELADATOK Dr. Tompai Zoltán 20130627. ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TANÚSÍTÁSA ELMÚLT ÉVEK TAPASZTALATAI 1. K anyaghalmazok

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

SEGÉDLET Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez

SEGÉDLET Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat elkészítéséhez Az építési termékek megfelelőség igazolásáról az Európai Közösségek Tanácsának 89/106/EGK Irányelve, és az azt módosító 93/68/EGK Irányelv, úgynevezett Építési Termék Irányelv (CPD) rendelkezik. A CPD

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

(98/214/EK) (HL L 80, , o. 46)

(98/214/EK) (HL L 80, , o. 46) 1998D0214 HU 02.08.2001 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1998. március 9.) az építési

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

Nyomástartó berendezések besorolása. a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet szerint. Jelmagyarázat:

Nyomástartó berendezések besorolása. a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet szerint. Jelmagyarázat: Nyomástartó berendezések besorolása a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet szerint Jelmagyarázat: NEM VESZÉLYES ANYAG TÖLTETŰ FOLYADÉK TÖLTETŰ CSŐVEZETÉK PS > 0,5 VESZÉLYES ANYAG TÖLTETŰ FOLYADÉK TÖLTETŰ NYOMÁSTARTÓ

Részletesebben

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Hane Produktmanagement GmbH (Riedner Strasse 5., 89335 Ichenhausen, Németország, továbbiakban: gyártó) által gyártott Red

Részletesebben

Vasúti biztosítóberendezések megfelelőségének tanúsítása. Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő,

Vasúti biztosítóberendezések megfelelőségének tanúsítása. Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő, Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő, 2015. 04. 16. Igény a megfelelőség értékelésére és tanúsítására Az igény nem új keletű biztonságkritikus rendszerek esetén fokozott

Részletesebben

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Biró Virág mérnökiroda vezető Szöveg Építési beruházások komplex mérnöki támogatása minőségbiztosítás környezetvédelem

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Termék- és biztonság, CE-megfelelőség

Termék- és biztonság, CE-megfelelőség Termék- és biztonság, CE-megfelelőség 2004. májusában a Magyar Köztársaság teljes jogú tagja a 25-re bővült Európai Uniónak. Ezzel Magyarország is részévé vált az egységes belső piacnak, amely az áruk,

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Működési és eljárási szabályzat 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőség-értékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területeken. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. 4 Sec1:1 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

Csúri Ferenc. BPW-Hungária 2014 / 12.03.2015

Csúri Ferenc. BPW-Hungária 2014 / 12.03.2015 Engedély köteles járműalkatrészek felügyeleti auditja a BPW- Hungária Kft.-nél. Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok Tanúsítványok, k, kijelölések, bejelentések, egyéb A TÜV Rheinland InterCert Kft-nek, mint bejelentett szervezetnek (notified body) az Európai Bizottság által adott azonosítószáma: 1008 A tanúsítvány /

Részletesebben

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL PIACFELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI OSZTÁLY A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140

HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248140-2012:text:hu:html HU-Budapest: Diagnosztikumok 2012/S 149-248140 Országos Vérellátó Szolgálat, Karolina út 19-21., attn:

Részletesebben

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása. Tájékoztató A mezőgazdasági gépeket gyártók és forgalmazók részére A mezőgazdasági gépkatalógusba bejelentett illetve bejelentésre kerülő, belsőégésű motorral rendelkező, traktorok, önjáró mezőgazdasági

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

Tárgyszavak: minőségügyi tanúsítvány; hulladékkezelés; vasút-üzemeltetési hulladék.

Tárgyszavak: minőségügyi tanúsítvány; hulladékkezelés; vasút-üzemeltetési hulladék. A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.6 1.4 Hulladékkezelési minőségügyi tanúsítvány vasútvállalatoknál Tárgyszavak: minőségügyi tanúsítvány; hulladékkezelés; vasút-üzemeltetési hulladék.

Részletesebben

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök?

Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Megehetők-e az orvostechnikai eszközök? Az orvostechnikai eszközök fogalmi és besorolási szabályai 2014. március 28., Budapest Balázs György Ferenc, GYEMSZI- EMKI Főosztályvezető Az egészségügyről szóló

Részletesebben

Lezuhanás ellen biztosító rendszerek

Lezuhanás ellen biztosító rendszerek Lezuhanás ellen biztosító rendszerek Seculine Securant Seculine Vario Secuwin 1) Secupoint Tartalomjegyzék Törvények és előírások 2 Vizsgálatok 2 DIBt tanúsítvány 3 ÚJ Lezuhanás elleni biztosítások lapostetőkhöz

Részletesebben

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA

A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI. Szabályzat SZA A BME ITS ZRT. TANÚSÍTÓ JELE HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI Szabályzat SZA-0-02-00 ÉRVÉNYBEN Azonosító jel: SZA-0-02-00 Oldalszám: 5 összesen 1 Módosítások Kiadás száma rev.02. Módosítás oka Készítette Dátum

Részletesebben

A teljesítmény nyilatkozat magyarországi bevezetése

A teljesítmény nyilatkozat magyarországi bevezetése A teljesítmény nyilatkozat magyarországi bevezetése Asztalos István Sika Hungária Kft. Az Európai Unió 2011-ben megalkotta a 305/2011/EU európai rendeletet, az un. építési termék rendeletet. Ezzel figyelembe

Részletesebben

Ellenőrzési és Karbantartási Terv

Ellenőrzési és Karbantartási Terv Ellenőrzési és Karbantartási Terv Üzemeltető (név, cím): Játszótér (név (ha van), cím): Játékeszköz lista: Megnevezés (azonosítás) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Gyártó (forgalmazó)

Részletesebben

MELLÉKLET AZ EASA 07/2013. SZÁMÚ VÉLEMÉNYÉHEZ A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE (XXX)

MELLÉKLET AZ EASA 07/2013. SZÁMÚ VÉLEMÉNYÉHEZ A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [...](2013) XXX tervezet MELLÉKLET AZ EASA 07/2013. SZÁMÚ VÉLEMÉNYÉHEZ A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE (XXX) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések

Részletesebben

TERMÉKBIZTONSÁG. Mezőgépgyártók és forgalmazók különös figyelmébe ajánlva MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKEN/BERENDEZÉSEKEN

TERMÉKBIZTONSÁG. Mezőgépgyártók és forgalmazók különös figyelmébe ajánlva MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKEN/BERENDEZÉSEKEN TERMÉKBIZTONSÁG Mezőgépgyártók és forgalmazók különös figyelmébe ajánlva MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKEN/BERENDEZÉSEKEN 1. RÉSZ BEVEZETÉS A CE JELÖLÉS ALAPISMERETEIBE FVM Mezőgazdasági Gépesítési

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

TERMÉKBIZTONSÁG Mezőgépgyártók és forgalmazók különös figyelmébe ajálva

TERMÉKBIZTONSÁG Mezőgépgyártók és forgalmazók különös figyelmébe ajálva TERMÉKBIZTONSÁG Mezőgépgyártók és forgalmazók különös figyelmébe ajálva MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS MEZŐGAZDASÁGI GÉPEKEN/BERENDEZÉSEKEN 1. RÉSZ BEVEZETÉS A CE JELÖLÉS ALAPISMERETEIBE FVM Mezőgazdasági Gépesítési

Részletesebben

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. I.em BME ITS

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. I.em BME ITS BME ITS Tájékoztató a kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer és rendszerelemeinek megfelelőségértékelési tanúsítására vonatkozó kérelem tartalmi követelményeivel kapcsolatban Szabályzat

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?!

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! Tűzvédelem 2013 konferencia 2013. november 6. Dr. Hajpál Mónika kutató mérnök, laborvezető ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium A múlt - 2013. június 30.

Részletesebben

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI

MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI 1 Pataki Erika Megfelelőségértékelő Központ vezetője Nyiri Szabolcs Műszaki igazgató MÁSODLAGOS NYERSANYAGOK ÉPÍTŐIPARI TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSA ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Részletesebben

Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07.

Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07. Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07. Tanúsítási eljárás: gyakorlati tapasztalatok Ősz Katalin Élelmiszerek bírálati tapasztalatai A tanúsítási eljárásrend nevezési lap beküldése nevezési

Részletesebben

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető A 305/2011/EU rendelet hatályba lépésének és a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet visszavonásának hatása az építési termékek forgalmazására, betervezésére és beépítésére 2013. október 25. Budavári

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszék Minőségirányítás alapjai A minőségirányítási rendszer dokumentumai előadó: Dr Szigeti Ferenc főiskolai tanár A minőségirányítási rendszer

Részletesebben

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011.

NEM MEGFELELŐSÉGEK KEZELÉSE 2011. A nem megfelelősségek kezelése 1.2 MU 2011 (A 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a műsorelosztó szolgáltatást végzők részére) Dokumentum kontroll Szervezeti egység Funkció Név Aláírás Készítette:

Részletesebben

A játszótéri eszközök biztonságosságáról

A játszótéri eszközök biztonságosságáról A játszótéri eszközök biztonságosságáról 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet 2012. 05. 18. hatálya: játszótéren elhelyezett játszótéri eszközökre terjed ki kizárólag saját, családi

Részletesebben