A hegesztési felügyelet és felügyelő feladata, hatás- és jogköre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hegesztési felügyelet és felügyelő feladata, hatás- és jogköre"

Átírás

1 A hegesztési felügyelet és felügyelő feladata, hatás- és jogköre Ezt Dr. Gremsperger Géza a Hegesztési Zsebkönyvben a következőkben fogalmazta meg:.a hegesztési felügyelő felelőssége a teljes termelési, ellenőrzési folyamat befejezéséig megmarad, ez vonatkozik a vevő által felkért ellenőrökre (a szerződésüknek megfelelően). Ez érinti a biztosító társaságok, a hajó-osztályozó társaságok, a harmadik feles felügyelők és a hatóságok ellenőreit is, akik általánosságban helyszíni megfigyelői ellenőrzést, felügyeletet részleges és teljes termék átvételt, igazolást végeznek. A hegesztési felügyelő tevékenysége kiterjedhet: tervfelülvizsgálatra, gyártásközi ellenőrzésre, végellenőrzésre és vizsgálatokra, állapotfelügyeletre. A termék végellenőrzés formáját (a szállítási szerződésben meghatározott vagy a vonatkozó jogszabály szerint eljárva) kell meghatározni: ez lehet, pl. gyártói, hatósági, független harmadik fél általi, üzemben vagy azon kívül végzett ellenőrzés vagy funkció próba, pl. üzemi terheléssel, nyomással, túlterheléssel, tömörségi vizsgálattal, szivárgás vizsgálattal, hőterheléssel, súlyemeléssel stb. A végtermék (késztermék) ellenőrzés dokumentálása: (méret-, alak-, üresjárási funkció, terheléses próba, üzemi próba, hatósági próba stb.) és az eredmények dokumentálása, pl. hibajelentések mérési és eltérési jegyzőkönyvek (minőségügyi feljegyzések) és ezek kezelése stb. A hegesztéshez kapcsolódó néhány gyakori ellenőrzési módszer: A hegesztett kötés vizsgálata lehet roncsolásos és/vagy roncsolásmentes. Hegesztéssel elkészített termék vizsgálata, ellenőrzése és minősítése: szemrevételezés, a hegesztés után végzett munkák (pl. csiszolás, köszörülés, hőkezelés és korrózió elleni védelemhez a felület előkészítésének) ellenőrzése, a hegesztett késztermék alakjának, méretének, tömegének meghatározása, szúrópróbaszerű varratvizsgálat és az eredmény összehasonlítása az előírttal, funkciópróba, az eredmény szúrópróbaszerű összehasonlítása a vonatkozó jogszabályban és/vagy a szabványban, ill. a szerződésbe foglalt előírással, a roncsolásos és/vagy roncsolásmentes vizsgálat végrehajtása és értékelése szabvány vagy más előírás szerint; gyártói megfelelőségi igazolás (a követelmények alapján, a vizsgálat elvégzése, értékelése és megfelelőségi nyilatkozat), a végátadási vizsgálat helyének, idejének, a vizsgálatot végzőknek (hatóság, harmadik fél), a vizsgálat terjedelmének, a megfelelőségi tanúsítvány (tartalma, formája, kiadás feltételei) teljesülésnek megadása, különböző üzemi terhelési próbák stb. Az állapotfelügyelet (inspekció) az ellenőrzés sajátos változata a már üzembe helyezett szerkezetekre, termékekre vonatkozó rendszeres időközökben kijelölt szakemberek által végrehajtott dokumentált üzembiztonsági célú, előírt tartalmú és formájú ellenőrzés. Az állapotfelügyelet lehet gyártói, szerviz vagy hatósági eljárás. Az állapotfelügyeletet egyes hegesztett termékek, pl. daruk, hajók, kazánok, nyomás alatti csővezetékek, tartályok, járművek, erőművi berendezések, liftek esetében, gyártóművi utasítás, jogszabály alapján összeállított előre meghatározott részletes műszaki felügyelete. A hegesztett szerkezetek állapotfelügyeletét gyakran a vevő főállású felügyelője/ellenőre vagy harmadik fél, vagy hivatalos (állami) felügyelőség alkalmazottja meghatározott jogszabályi jogosultság alapján és annak alkalmazás szerint végzik. Az állapotfelügyeletet olyan szakértők végzik, akik megfelelő szakismeretekkel és gyakorlattal rendelkeznek. A hegesztést ellenőrzők és/vagy felügyelőkkel szembeni követelmények: A felügyeletet a hegesztésben jártas minősített és különleges képzéssel rendelkező személyek végezhetik, akár a gyártó, akár a vevő részére fejtik ki tevékenységüket. Az olaj-, gáz-, építőipari-, szerkezetépítő-, jármű-, emelőgépiparban a hegesztési felügyelet különös fontosságú. Számos országban van hegesztési felügyeletre kidolgozott minősítő rendszer pl. az MSZ EN vagy vonatkozó jogszabály. Ahhoz, hogy a felügyelet hatékony legyen szükségesek: az ellenőr, a felügyelő személyes rátermettsége, érvényes szemész orvosi igazolás,

2 általános minőségellenőri, hegesztési felügyelői (inspektori) végzettség, Az egyes tevékenységekre fordított minőségellenőrzési munka összetevőinek aránya az IIW. IX. Bizottsága munkacsoportjának felmérése alapján (nyomástartó edények gyártása esetében): hegesztők minősítése:. 14,03 %, hegesztés alatti ellenőrzés: 9,15 %, hegesztést követő ellenőrzés: 12,96 %, hőkezelés ellenőrzése:. 2,06 %, végellenőrzés: 3,65 % A hegesztést ellenőrzők és/vagy felügyelők képzése: A hegesztés ellenőri tevékenységkörre felkészítő képzést dolgozott ki az EWF 1998-ban. Az 1999-ben kiadott EWF Guideline, négy képzési szintet tartalmaz. European Welding Inspection Engineer (EWI-E) European Welding Inspection Technologist (EWI-T) European Welding Inspection Specialist (EWI-S) European Welding Inspection Practitioner (EWI-P) Az IIW IAB 2004 áprilisában az EWF irányelvre alapozva kiadta a hasonló képzési célú, Doc. IAB /EWF-450 irányelvét. Ez az irányelv 2009 áprilisáig lehetővé teszi a tagországoknak, hogy az EWF irányelv szerint is folytathasson képzést és adhasson ki diplomát. Az IIW IAB dokumentum három képzési szintet különít el. Átfogó, részletes szakismereteket nyújtó képzés (IWI-C) A képzést sikeresen befejező szakember a hegesztés és az ellenőrzés elméleti és gyakorlati kérdéseiről mélyreható ismeretekkel rendelkezik. Ezek az ismeretek alkalmassá teszik a következő területeken ismereteinek hatékony alkalmazására: roncsolásmentes-, mechanikai- és a hegesztéshez kapcsolódó szemrevételezéses vizsgálati technikák, vizsgálati eljárások és átvételi kritériumok, anyagok megadása és metallurgia, hozag- és segédanyagok megadása, műszaki rajz, kötéskialakítások, tűrések, WPS-ek, WPAR-ek előkészítése, kidolgozása és alkalmazása, minőségellenőrzési programok kidolgozása és alkalmazása, hegesztő berendezések működése és alkalmazásának korlátai, nemzetközi- és nemzeti hegesztő minősítési eljárások, a hegesztést megelőző, a hegesztés közbeni és a gyártást követő hegesztési eltérések beazonosítása, ellenőrzés a nemzeti i követelmények, előírások szerint. Különleges szakismereteket nyújtó képzés (IWI-S) A képzést sikeresen befejező szakember a hegesztés és az ellenőrzés elméleti és gyakorlati kérdéseiről magasabb szintű ismeretekkel rendelkezik. Ezek az ismeretek alkalmassá teszik a következő területeken ismereteinek hatékony alkalmazására: roncsolásmentes-, mechanikai- és a hegesztéshez kapcsolódó szemrevételezéses vizsgálati technikák, vizsgálati eljárások és átvételi kritériumok, anyagok megadása és metallurgia, hozag- és segédanyagok megadása, műszaki rajz, kötéskialakítások, tűrések, WPS-ek, WPAR-ek kidolgozása és alkalmazása, minőségellenőrzési programok kidolgozása és alkalmazása, hegesztő berendezések működése és alkalmazásának korlátai, nemzetközi- és nemzeti hegesztő minősítési eljárások, a hegesztést megelőző, a hegesztés közbeni és a gyártást követő hegesztési eltérések beazonosítása, ellenőrzés a nemzeti i követelmények, előírások szerint. Alap szakismereteket nyújtó képzés (IWI-B) A képzést sikeresen befejező szakember a hegesztés és az ellenőrzés elméleti és gyakorlati kérdéseiről általános szintű ismeretekkel rendelkezik. Ezek az ismeretek alkalmassá teszik a következő területeken ismereteinek hatékony alkalmazására: roncsolásmentes-, mechanikai- és a hegesztéshez kapcsolódó szemrevételezéses vizsgálati technikák,

3 anyagok megadása és metallurgia, hozag- és segédanyagok megadása, műszaki rajz, kötéskialakítások, tűrések, WPS-ek, WPAR-ek alkalmazása, minőségellenőrzési programok alkalmazása és átvételi kritériumok a hegesztést megelőző, a hegesztés közbeni és a gyártást követő hegesztési eltérések beazonosítása, A képzésekbe a minimális felvételi feltételek: Átfogó, részletes szakismereteket nyújtó képzés (IWI-C) 1. képzési rendszer: IWT/EWT belépési feltétele [műszaki felsőfokú (főiskolai) diploma + 3 év hegesztés területén szerzett gyakorlat] 2. képzési rendszer: IWT/EWT diploma 3. képzési rendszer: IWI-S/EWI-S diploma + 2 év gyakorlat a diploma megszerzését követően Különleges szakismereteket nyújtó képzés (IWI-S) 1. képzési rendszer: IWS/EWS belépési feltétele [műszaki középfokú bizonyítvány + 3 év hegesztés területén szerzett gyakorlat] 2. képzési rendszer: IWS/EWS diploma 3. képzési rendszer: 5 év műszaki ellenőrzés területén szerzett gyakorlat 4. képzési rendszer: IWI-B/EWI-P diploma Alap szakismereteket nyújtó képzés (IWI-B) 1. képzési rendszer: a fémmegmunkálás területén jártasággal rendelkező szakmunkás 2. képzési rendszer: IWP/EWP diploma Műszaki alapismeretek modul óraszáma Blokk sorszáma Megnevezése W0 1 Bevezetés 2 2 Mértékegységek 2 3 Műszaki számítások 7 4 Műszaki rajz 12 5 Elektrotechnika alapjai 2 6 Kémia alapjai 2 7 Anyagtudomány alapjai 5 8 Fémtermékek 2 9 Fémek megmunkálása 2 10 Műszaki mechanika 2 11 Szilárdsági ellenőrzés 2 összesen 40 Hegesztéstechnológiai modulok óraszáma Blokk sorszáma Megnevezése WT III WT II WT I 1 Hegesztő eljárások és berendezéseik Anyagok és viselkedésük hegesztés során Hegesztett szerkezetek méretezése, tervezése Hegesztett szerkezetek gyártása összesen

4 modulok óraszáma Blokk sorszáma Megnevezése WI III WI II WI I 1 Bevezetés a minőségellenőrzésbe Mechanikai vizsgálatok Hegesztési eltérések Vizsgálati eljárások Minőségbiztosítás Minőségirányítás feladatai Gyakorlati képzés, tréning összesen Vizsgák minimális időtartama a képzési szinteken: Vizsga IWI-C IWI-S IWI-B Szóbeli szakmai vizsga 0,5 0,5 0 Írásbeli elméleti vizsga 3 2,5 1,5 Gyakorlati vizsga összesen 5,5 5 3,5

5 5 Felvételi feltétel Képzési rendszer Alap technológiai modul és gyakorlat Közbenső vizsga Hegesztéstechnológiai modul Közbenső vizsga modul Záróvizsga IWI diploma 1 Hegesztéstechnológia WT III (120 óra) WI III (97 óra) IWI-C 2 IWT Diploma 3 IWI-S Diploma +2 év gyakorlat év gyakorlat IWP-S Diploma +2 év gyakorlat IWS Diploma Modul 0 (40 óra) * Hegesztéstechnológia WT II (94 óra) WI II (63 óra) IWI-S 1 Hegesztéstechnológia WT I (65 óra) WI I (42 óra) IWI-P 2 EWP Diploma

6

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS SE

MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS SE IV. VÁROSI V VILLAMOSVASÚTI PÁLYA P NAP MISKOLC, 2011. 04. 20. MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS VASÚTI SÍNEK S HEGESZTÉSE SE SZÉCHENYI ISTVÁN N EGYETEM Dr. Horvát t Ferenc főiskolai tanár 1. AZ UTASÍTÁS FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Ez itt egy sablonféle

Ez itt egy sablonféle Ez itt egy sablonféle MINŐSÉGELLENŐRZÉS, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS AZ EN ASZFALTSZABVÁNYOK TÜKRÉBEN 2007 Fülöp Pál 1 1. MINŐSÉGELLENŐRZÉS, ÁLLAMI MINŐSÉGBOZTOSÍTÁS JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON 1.1. Jogszabályok

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI LG-III. Galla Jánosné, 2012. 1 1. Mérési adatok feldolgozás 1.1.A mérési eredmény megadása 1.2.A mérés dokumentálása 2. A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 3. A mérés jogi vonatkozásai, előírások 3.1.A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Cím ESTA szabvány Változat 1.2 ESA _12.0271 Dátum 2012. május 4. Szerző R Scheffer ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

ÚJ UTAKON A RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLÓK KÉPZÉSE ÉS TANÚSÍTÁSA

ÚJ UTAKON A RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLÓK KÉPZÉSE ÉS TANÚSÍTÁSA OKTATÁS TRAINIG ÚJ UTAKON A RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLÓK KÉPZÉSE ÉS TANÚSÍTÁSA BARTOS ZOLTÁN, SKOPÁL ISTVÁN BEVEZETÉS A roncsolásmentes vizsgálat minőségi rendszerében talán a legfontosabb elem (más megfogalmazásban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 61 439 SZABVANYERTELMEZES.HU IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 SZABVÁNYÉRTELMEZÉS SZABVÁNYOK ALKALMAZÁSA A MINDENNAPOKBAN TARTALMI ÉS FORMAI VÁLTOZÁSOK A KISFESZÜLTSÉGŰ KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK SZABVÁNYAIBAN

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1. 1. kiadás. 2000. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató az EN 45011 szabvány alkalmazásához NAR-EA-06/1 1. kiadás 2000. január 1/20 EA European co-operation for Accreditation Publikáció

Részletesebben

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Bevezetés 1. Az irányelv a FAO/WHO

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben