TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében"

Átírás

1 I. TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása Kódszám: TÁMOP /1 II. szakasz A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre...4 Jogi forma... 5 Méret... 5 C. pályázat tartaloma...6 Támogatható tevékenységek köre... 6 Projekt területi korlátozása D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások...15 Támogatás formája Támogatás mértéke Támogatás összege E. Kiválasztási kritériumok...16 F. Adminisztratív információk...16 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél A konstrukció átfogó célja a társadalmi kohézió erősítése a társadalmi bűnmegelőzés rendszerének fejlesztésével. A rendszerváltást követően robbanásszerű emelkedés volt tapasztalható a bűncselekmények számában, mely az ezred forduló utáni években lassú csökkenésnek indult. (1999-ben ismertté vált bűncselekményt regisztráltak a hatóságok, 2008-ban pedig bűncselekmény vált ismertté). A statisztikai adatok elemzése során nyilvánvaló vált, hogy magas az elkövetők visszaesésének, bűnismétlésének aránya (az ismertté vált bűnelkövetők egyharmaduk büntetett előéletű). A bűncselekmények közül jellemzően azok száma nő, amelyek a lakosság vagyon- és személyi biztonságát sértik, ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt 3 évben a személy elleni bűncselekmények száma nőtt (2006-ban , 2008-ban az ERÜBS statisztikai adatai alapján), valamint hogy a vagyon elleni bűncselekmények aránya a évben az összes bűncselekmény 64 százalékát tette ki. A bűnelkövetés koncentrálódása szorosan kapcsolódik egyéb gazdasági - társadalmi hátrányokhoz: az országos átlagnál alacsonyabb egy lakosra jutó bruttó hazai termékkel, illetve magasabb munkanélküliségi rátával bíró régiókban (Észak-magyarországi, az Észak-alföldi és Dél-dunántúli) az országos átlagot meghaladja a bűnelkövetők lakosra jutó gyakorisága, valamint az ismertté vált bűncselekmények gyakorisága (a évben a lakosra számított bűnelkövetői gyakorisága országosan volt, ezzel szemben például Nógrád megyében 1.433,5, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1.551,6). Jelentősen átrendeződtek ugyanakkor az eddig bűnbefogadóként (ahol az ismertté vált bűncselekmények gyakorisága meghalaja az országos átlagot) számon tartott területek. Az elmúlt évtized első felében érvényes volt az a huzamosabb ideje fennálló trend, miszerint messze az országos átlag feletti ismertté vált bűnözés jellemzi az ország középső és nyugati térségeit. A trend az utolsó öt évben megfordult. A bűnkibocsátóként azonosított északi és észak-alföldi területeken a lakosra számított, ismertté vált bűncselekmények száma már meghaladja egyes közép-magyarországi területek bűnözési mutatóit (a évben a lakosra számított bűncselekményi gyakoriság Pest megyében 3.086,6 volt, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3.934,9). A konstrukció célja a területi hátrányokkal küzdő 3 régióra fókuszálva a társadalmi bűnmegelőzés rendszerének fejlesztése, eszközrendszerének bővítése. A megfelelő színvonalú közbiztonság nem alakítható ki kizárólag a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás hagyományos eszközrendszerével - a büntetések szigorításával, a szabadságvesztésre ítéltek számának növelésével, térfigyelő kamerák telepítésével. Eze az intézkedések bár jelentősen javítják a közbiztonságot nem elégségesek; mellettük szükség van olyan programok, technikák intézményesítésére is, amelyek egyrészt a bűnelkövetők társadalmi beilleszkedését elősegítik, másrészt az áldozatok számára elérhető segítő szolgáltatásokat nyújtanak. 3

4 A konstrukció keretében a társadalom perifériájára került, kirekesztődő rétegek számára a társadalmi befogadást elősegítő eszközrendszer kiszélesítése valósul meg az alábbi célterületekre fókuszálva: (1) gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése, megelőzése, (2) bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése, (3) bűnelkövetők társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedésének elősegítése. A bűnmegelőzés, az áldozatsegítés és a bűnelkövetők reintegrációja területén hiányoznak az egységes szakmai protokollok és módszertanok, valamint az olyan, több intézmény bevonásával készített és közösen végrehajtott programok, amelyek a fenti célcsoportok társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációját, áldozattá válásának megelőzését az eddigieknél hatékonyabban tudják elősegíteni. Fontos a gyermekvédelemben, az elítéltek reintegrációjában, az áldozatsegítésben tevékenykedő intézmények, szervezetek együttműködésének javítása, a folyamatos szakmai párbeszéd fenntartása. Cél, hogy a konstrukció keretében a modellprojektek előkészítő munkája és a megvalósítás eredményeképpen a tapasztalatok felhasználásával széles körben használható módszertani anyagok készüljenek el a fent nevezett területeken, melyek bevezetése eredményeképp a segítségnyújtás hatékonysága nő, illetve a célcsoportok társadalmi- és munkaerő-piaci reintegrációjának esélye növekszik. Emellett a konstrukció célja, hogy az érintett területeken dolgozó szakemberek képzést követően kellő ismeretekkel rendelkezzenek a bűnmegelőzés, az áldozatsegítés és a reintegráció fontosságáról, módszereiről és technikáiról. Fentiek alapján a konstrukció célja az áldozatsegítés kiterjesztése, valamint a bűnelkövetők társadalmi, munkaerő-piaci beilleszkedésének/visszailleszkedésének támogatása, az áldozatsegítő és a reintegrációs feladatokat ellátó intézményrendszerek együttműködésének javítása, az érintett intézményekben dolgozó szakemberek közös képzése. Rendelkezésre álló forrás A tervezési felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg forint. A projekt során a Közép-Magyarországi Régióban nem használható fel forrás A projekt keretében átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, de legfeljebb forint fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE Jelen tervezési felhívás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM), mint Projektgazda, valamint az Igazságügyi Hivatal (IH), a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP), a Miskolci Egyetem, valamint az Észak-Alföldi és a Dél- Dunántúli Regionális Munkaügyi Központok, mint konzorciumi partnerek részére készült. 4

5 Az egyes alprojektek feladatainak végrehajtásában az alábbiak szerint vesznek részt a konzorciumi partnerek: 1. Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése alprojekt: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Miskolci Egyetem 2. Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése alprojekt: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Igazságügyi Hivatal 3. Közösségi Foglalkoztató fejlesztése alprojekt: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Igazságügyi Hivatal 4. Elítéltek több szakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modelljének kialakítása alprojekt: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Igazságügyi Hivatal, Észak-Alföldi és Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központok 5. Közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztése alprojekt: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Igazságügyi Hivatal 6. Program értékelő kutatások alprojekt: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium A 4. alprojekt esetében a fejlesztésben részesülő célcsoport részére fizetendő pénzbeli térítés kifizetőhelyeként, a pénzbeli térítés mértékéig a projekt megvalósításában közreműködő szervezetként büntetés-végrehajtási intézetek is bevonásra kerülhetnek a projektbe. Jogi forma A kiemelt projekt megvalósítására kijelölt Projektgazda szervezet jogi formája: - központi felügyeleti költségvetési szerv (KSH 311) A kiemelt projekt megvalósítására kijelölt konzorciumi partner szervezetek jogi formája: - központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312) 5

6 Méret Jelen tervezési felhívás esetében nem releváns. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Jelen tervezési útmutató alapján elkészülő projektjavaslatnak a következő alprojektekre kell tagozódnia: 1. Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése 2. Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése 3. Közösségi Foglalkoztató fejlesztése 4. Elítéltek több szakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modelljének kialakítása 5. Közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztése 6. Program értékelő kutatások Támogatható tevékenységek köre 1. Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése alprojekt Az alprojektben a közösségi bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a bűnmegelőzésben, áldozatsegítésben érintett, a 3 régióban tevékenykedő szakemberek képzése: 1.1 A célcsoport toborzása és kiválasztása, képzési csoportok összeállítása 1.2 A célcsoport tagok gyakorlati és elméleti képzése, a felsőfokú szakirányú továbbképzésben résztvevők esetén vizsgáztatása az alábbi képzési programokban: Bűnmegelőzési koordinátor elnevezésű szakirányú felsőfokú továbbképzés Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon című FAT által akkreditált képzés Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei című FAT által akkreditált képzés A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai című FAT által akkreditált képzés 1.3 A képzésekhez kapcsolódó e-learning tananyag kialakítása, azon belül: A tananyag fejlesztésen dolgozók felkészítése- belső tréning, A tananyag fejlesztésen dolgozók számára alap forgatókönyvek kialakítása, Módszertani, informatikai előkészítés, melynek célja, hogy a hagyományos tankönyvektől eltérően a tanulási folyamat logikájához kapcsolható legyen az e- learning kialakítása, Multimédia-elemek fejlesztése Multimédiafejlesztő, videó előadás fejlesztés. Módszertani, szakmai, nyelvi lektorálás, Az e-learning tananyag hallgatói tesztelése, visszacsatolás a hallgatóktól A tananyag minőségbiztosítása 1.4 A projektmenedzsment tevékenységhez és az e-learning tananyag rögzítéséhez, telepítéséhez szükséges eszközök beszerzése 1.5 Az alprojekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység 2. Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése alprojekt 6

7 Az alprojektben a jelenleg már meglévő áldozatsegítő szolgálat minőségi fejlesztése, a nyújtható szolgáltatáskosár bővülése, valamint az áldozatsegítő szolgáltatok ismertségének növekedése kell, hogy megvalósuljon. Az alprojekt keretében az alábbi alprojekt elemek alábbi tevékenységei támogathatóak: órás telefonos diszpécser szolgálat kialakítása és működtetése az érintett 3 régiót lefedve: Diszpécserek toborzása és kiválasztása Diszpécserek felkészítése szeminárium, tréning keretében az új feladatok ellátására. A felkészítésnek tartalmaznia kell szakmai, kommunikációs és gyakorlati elemeket, illetve a megyei áldozatsegítő szolgálatnál végzendő hospitálást is Diszpécser szolgálat infrastruktúrájának, működési feltételeinek kialakítása A diszpécser szolgálatot igénybevevő személyek nyomonkövetését szolgáló adatbázis/ügyfél nyilvántartó program kialakítása A diszpécser szolgálat legfeljebb 18 hónapig tartó kísérleti jellegű működtetése, azzal, hogy a 13. hónaptól az első 12 hónapos működés alatt gyűjtött adatok, tapasztalatok kiértékelése meg kell kezdődjön, annak érdekében, hogy a fenntartási időszak alatt az értékelések alapján szükséges módosításokkal korrigált módszertan szerint valósuljon meg a szolgáltatás. A kísérleti jellegű működésen belül: Zöld szám biztosítása (legfeljebb 2 db) Szolgáltatás biztosítása a C. pontban meghatározott célcsoport számára: tájékoztatás, tanácsadás, krízishelyzethez illeszkedő megoldás nyújtása a telefonálónak (az áldozatsegítő szolgálat felkeresése után a területen dolgozó önkéntes küldése az áldozathoz, az áldozat érdekében ügyintézés pl. a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszernél) Szakmai fórumok szervezése és megtartása a megye/régió területén az áldozatsegítésben résztvevő, vagy az áldozattal kapcsolatba kerülő szakemberek számára A szolgáltatás minőségének és a szakmai munka hatékonyságának javítása érdekében szupervízió a diszpécserek részére A szolgáltatás országos bevezetésének, rendszerbe építésének elősegítése érdekében a diszpécserszolgálat működ(tet)ési rendjének, valamint eljárási szabályok, protokollok, módszertani útmutatók, belső szabályozók kialakítása 2.2 Önkéntes hálózat kialakítása az érintett 3 régióra kiterjedően: Önkéntes szervezők felkészítése szeminárium keretében az új feladatok ellátására. A felkészítésnek tartalmaznia kell a célcsoport sajátosságait ismertető, illetve a velük való foglalkozásra felkészítő elemeket, valamint a megyei áldozatsegítő szolgálatnál végzendő hospitálást is Önkéntesek toborzása és kiválasztása Önkéntesek részére érzékenyítő/empátiafejlesztő tréningek tartása Önkéntes hálózat infrastruktúrájának, működési feltételeinek kialakítása Az önkéntes hálózatot igénybevevő személyek nyomonkövetését szolgáló adatbázis/ügyfél nyilvántartó program kialakítása 7

8 2.2.6 Az önkéntes hálózat 18 hónapig tartó kísérleti jellegű működtetése, azzal, hogy a 13. hónaptól az első 12 hónapos működés alatt gyűjtött adatok, tapasztalatok kiértékelése meg kell kezdődjön, annak érdekében, hogy a fenntartási időszak alatt az értékelések alapján szükséges módosításokkal korrigált módszertan szerint valósuljon meg a szolgáltatás. A kísérleti jellegű működésen belül: az önkéntesek általi segítségnyújtás az áldozatoknak, ennek keretében tájékoztatás a különböző intézmények nyújtotta lehetőségekről, az áldozat jogairól, segítségnyújtás az ügyintézésben, egészségügyi ellátás igénybevételében, lelki segítségnyújtás, erkölcsi és érzelmi támasz biztosítása. Szakmai fórumok szervezése és megtartása a megye/régió területén az áldozatsegítésben résztvevő szakemberek számára A szolgáltatás minőségének és a szakmai munka hatékonyságának javítása érdekében esetmegbeszélések az önkéntesek részére A szolgáltatás országos bevezetésének, rendszerbe építésének elősegítése érdekében az önkéntesek toborzásának, kiválasztásának módszertani útmutatója, az önkéntes hálózat működ(tet)ési rendje, valamint eljárási szabályok, protokollok, módszertani útmutatók, belső szabályozók kialakítása 2.3 Pszichológiai segítségnyújtás rendszerének kialakítása az Északmagyarországi régióban: Pszichológusok toborzása és kiválasztása Pszichológusok felkészítése szeminárium keretében az új feladatok ellátására. A felkészítésnek tartalmaznia kell a célcsoport sajátosságait ismertető, illetve a velük való foglalkozásra felkészítő elemeket, valamint a megyei áldozatsegítő szolgálatnál végzendő hospitálást is A pszichológusi segítésnyújtó szolgáltatás infrastruktúrájának, működési feltételeinek kialakítása A pszichológusi segítésnyújtó szolgáltatást igénybevevő személyek nyomonkövetését szolgáló adatbázis/ügyfél nyilvántartó program kialakítása A pszichológusi segítésnyújtó szolgáltatás 18 hónapig tartó kísérleti jellegű működtetése, azzal, hogy a 13. hónaptól az első 12 hónapos működés alatt gyűjtött adatok, tapasztalatok kiértékelése meg kell kezdődjön, annak érdekében, hogy a fenntartási időszak alatt az értékelések alapján szükséges módosításokkal korrigált módszertan szerint valósuljon meg a szolgáltatás. A kísérleti jellegű működésen belül: Ügyfél fogadás szervezése és tartása (áldozatsegítőkkel közösen) Egyéni krízis intervenció Speciális bűncselekményi kör áldozatai részére (pl. családon belüli erőszak, trükkös lopást elszenvedett idősek stb.) terápiás csoportok vezetése, önsegítő csoportok működtetése Szakmai fórumok szervezése és megtartása a megye/régió területén az áldozatsegítésben résztvevő szakemberek számára A szolgáltatás minőségének és a szakmai munka hatékonyságának javítása érdekében szupervízió a pszichológusok részére A szolgáltatás országos bevezetésének, rendszerbe építésének elősegítése érdekében a pszichológusi segítésnyújtó szolgáltatás működ(tet)ési rendje, 8

9 valamint eljárási szabályok, protokollok, módszertani útmutatók, belső szabályozók kialakítása Az alprojekt mind a három elemére vonatkozóan az alábbi tevékenységek támogathatóak: a. Az alprojekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység b. Az alprojekt megvalósítása alatti tapasztalatok, módszerek, jó gyakorlatok, valamint az alprojekt eredményeinek bemutatása és népszerűsítése disszeminációs tevékenység keretében c. Az áldozatsegítő szolgálat, a rendőrség, a gyermekvédelmi, a szociális ellátó rendszer, valamint a társadalmi és civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztése d. Az áldozatok által igénybe vehető segítő szervezetek szolgáltatásairól, önkéntes segítőkről, hatóságokról adatbázis kialakítása e. A teljes alprojekt során a különböző, az áldozatsegítésben részt vevő szereplők együttműködésére vonatkozó eljárási protokoll elkészítése f. Az alprojekt szakmai minőségirányítási rendszerének kialakítása 3. Közösségi Foglalkoztató fejlesztése alprojekt Az alprojektben az tervezési útmutató C. pontjában meghatározott célcsoport társadalmi reintegrációs esélyeit növelő komplex szolgáltatásoknak kell megvalósulniuk az Északmagyarországi régióban. Az alprojekt keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 3.1. A Foglalkoztató munkatársainak felkészítése az új feladatok ellátására. A felkészítésnek tartalmaznia kell elméleti ismereteket, általános, a szolgáltatások nyújtására vonatkozó, a reintegrációt segítő csoportos foglalkozások módszertanára vonatkozó elemeket is, valamint és az adott megyei hivatalnál megvalósuló hospitálást Önkéntesek toborzása és kiválasztása 3.3. Önkéntesek felkészítése az új feladatok ellátására. A felkészítésnek igazodnia kell a közösségi foglalkoztató célcsoportjának sajátosságaihoz Közösségi foglalkoztató infrastruktúrájának, működési feltételeinek kialakítása 3.5. A közösségi foglalkoztató szolgáltatásait igénybevevő személyek nyomonkövetését szolgáló adatbázis/ügyfél nyilvántartó program kialakítása 3.6. A közösségi foglalkoztató legfeljebb 18 hónapig tartó kísérleti jellegű működtetése, azzal, hogy a 13. hónaptól az első 12 hónapos működés alatt gyűjtött adatok, tapasztalatok kiértékelése meg kell kezdődjön, annak érdekében, hogy a fenntartási időszak alatt az értékelések alapján szükséges módosításokkal korrigált módszertan szerint valósuljon meg a szolgáltatás. A kísérleti jellegű működésen belül:: Csoportos foglalkozások biztosítása a célcsoport számára: szociális készségfejlesztés, önismereti tréning, munkaerő-piaci tréning, munkaerő-piaci csoportos tanácsadás, viselkedés korrekciós csoportos foglalkozás, erőszakmentes konfliktuskezelési módszerek, értékkorrekciós csoportos foglalkozás, élménypedagógiai csoportos foglalkozás, pszichológiai tanácsadás, munkaerő-piaci, pályaorientációs tanácsadás, háztartási ismeretek, egészséges életmódra nevelés Családi döntéshozó csoportkonferencia a célcsoport tagja számára a család és az ügyében érintett szakemberek részvételével 9

10 Egyéni esetkezelés a célcsoport számára: pl. szenvedélybetegséggel kapcsolatos problémák kezelése Egyéni tanácsadás biztosítása a célcsoport tagja számára: pszichológiai tanácsadás, munkaerő-piaci, pályaorientációs tanácsadás Felzárkóztató foglalkozások nyújtása a célcsoport számára: korrepetálás, digitális középiskola hozzáférés biztosítása Jóvátételi módszerek elterjesztése érdekében szimbolikus jóvátételt kifejező programok szervezése és megvalósítása (pl. parkgondozás, faültetés) a célcsoport számára Kiegészítő tevékenységként szabadidős programok szervezése a célcsoport számára 3.7. Szakmai fórumok szervezése és megtartása a megye/régió területén a gyermekvédelmi és szociális jelzőrendszerbenrésztvevő szakemberek számára 3.8. A szolgáltatás minőségének és a szakmai munka hatékonyságának javítása érdekében módszer specifikus szupervízió a csoportos foglalkozásokat tartó fejlesztők részére 3.9. Esetmegbeszélő csoportok szervezése a közösségi foglalkoztató munkatársai, az önkéntesek, valamint a pártfogó felügyelők részére A szolgáltatás országos bevezetésének, rendszerbe építésének elősegítése érdekében már meglévő módszereknek a célcsoport igényei szerinti adaptálása, a közösségi foglalkoztató működ(tet)ési rendjének, a pártfogó felügyelet alatt álló bűnelkövetőkkel végzendő csoportos foglalkozások és csoportos tanácsadás módszertani anyagainak, valamint a pártfogó felügyelet végrehajtási rendszerébe illesztéséhez szükséges egységes eljárási szabályok, protokollok, módszertani útmutatók, belső szabályozók kialakítása A pártfogó felügyelők és a gyermekvédelmi, a szociális ellátó rendszer, valamint a munkaügyi szervezet, a társadalmi és civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztése Az alprojekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység Az alprojekt megvalósítása alatti tapasztalatok, módszerek, jó gyakorlatok, valamint az alprojekt eredményeinek bemutatása és népszerűsítése disszeminációs tevékenység keretében 4. Elítéltek több szakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modelljének kialakítása alprojekt Az érintett 3 régió büntetés-végrehajtási intézeteiben a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek és az előzetes letartóztatás alatt álló személyek társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése és az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében olyan modell kialakítása kell megtörténjen, amely egyrészt fókuszál a célcsoport fejlesztésére (személyiség- és kompetenciafejlesztő, valamint képzési és utógondozási programokon keresztül), másrészt az új modell befogadására alkalmas környezet megteremtését, a célcsoporttal dolgozó szakemberek felkészítését célozza. Az alprojekt keretében az alábbi alprojekt elemek alábbi tevékenységei támogathatóak: 4.1. A több szakaszos, reintegrációs programot megvalósító szakemberek felkészítése A büntetés-végrehajtási projekt felelősök felkészítése szeminárium és tréning keretében az új feladatok ellátására a büntetés-végrehajtási intézetek speciális környezetében. A felkészítő tréningnek tartalmaznia kell kommunikációs, 10

11 valamint a büntetés-végrehajtási intézetben felmerülő problémák kezelésére vonatkozó elemeket is. A felkészítéshez kapcsolódnia kell az adott büntetésvégrehajtási intézetben történő hospitálásnak Az intenzív utógondozók felkészítése az új feladatok ellátására, valamint a helyreállító módszerek elsajátítására szeminárium/tréning keretében. A felkészítéshez kapcsolódnia kell az adott büntetés-végrehajtási intézetben és a megyei igazságügyi hivatalban történő hospitálásnak A reintegrációs tanácsadók felkészítése az új feladatok ellátására. A felkészítéshez kapcsolódnia kell az adott büntetés-végrehajtási intézetben történő hospitálásnak Önkéntes mentorok, önkéntes utógondozók toborzása, felkészítése, alapozó képzése. A felkészítéshez kapcsolódnia kell a megyei igazságügyi hivatalban történő hospitálásnak A projekt hatékony végrehajtása, valamint a befogadó környezet megteremtése érdekében a büntetés-végrehajtási intézetek személyzetének, felügyelőinek tájékoztatása, felkészítése a projektben való együttműködésre csoportos tájékoztatás, műhelymunka, tréning keretében A célcsoport fejlesztését végző szakemberek (büntetés-végrehajtási projekt felelősök, pártfogó felügyelők, utógondozó szakmai megvalósító, büntetésvégrehajtási nevelők és felügyelők, reintegrációs tanácsadók, fogvatartotti tréningeket megvalósító tréneri team) integrált alapú felkészítése, amely felkészíti őket a projekt során ellátandó szakmai feladatokra, a hatékony szakmai együttműködésekre. A képzésnek tartalmaznia kell egy elméleti és gyakorlati részből álló alapozó képzést. Mindemellett sor kell kerüljön évente egy fenntartó képzésre. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzések esetében a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény és végrehajtási rendelete szerint kell eljárni! 4.2. Több szakaszos reintegrációs program a fogvatartottak részére Az alprojektbe bevont célcsoport tagok a teljes reintegrációs program alatti nyomonkövetését szolgáló adatbázis/ügyfél nyilvántartó program kialakítása A fogvatartottak több szakaszos társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja modelljének legfeljebb 20 hónapig tartó kísérleti jellegű megvalósítása, ezen belül: 1. szakasz: motivációs csoportfoglalkozás keretében a célcsoport toborzása a reintegrációs program további szakaszaiba. Az 1. szakaszban az alábbi tevékenységek támogathatóak: - az elítéltek tájékoztatása a reintegrációs alprojektről, a munkaerőpiac jelenlegi szabályozásáról, a program nyújtotta támogatásiképzési lehetőségekről, szabadulás utáni lehetőségek bemutatása - a célcsoport családi körülményeinek, a képzettségének, kompetenciáinak és orientációjának felmérése, ez alapján a projekt további szakaszaiba bevonható tagok kiválasztása - a további szakaszokba bevonandó célcsoport tagoknak egyéni tájékoztató nyújtása, amely az alprojekt célját, a résztvevő szervezetek szakmai képviselőinek és a fogvatartottaknak a feladatait tartalmazza, valamint a 2. vagy 4. szakaszban történő fejlesztések tekintetében egyénre szabott fejlesztési terv készítése 2. szakasz: A célcsoport személyiség-, készség- és képességfejlesztése. A 2. szakaszban az alábbi tevékenységek támogathatóak: 11

12 - az egyéni fejlesztési terv alapján motivációs, önismereti, agressziókezelési, konfliktuskezelési, kommunikációs, életvezetési, készség- és képességfejlesztő tréningek a célcsoport számára - a célcsoport tagok szükséglet felmérése, további orientálása, jövőkép kialakítása, valamint ennek alapján a 3. vagy 4. szakaszban való továbbléptetése, az e szakaszokban történő fejlesztések tekintetében az egyéni fejlesztési terv kiegészítése 3. szakasz: A célcsoport szakképzése a helyi (állandó vagy ideiglenes lakóhelyéhez viszonyítottan) munkaerőpiaci igényeknek, valamint a célcsoport kompetenciájának megfelelő szakmákra. A 3. szakaszban az alábbi tevékenységek támogathatóak: - Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő és akkreditált, betanító jellegű elméleti és gyakorlati képzések lebonyolítása, a képzésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlat megszervezése a büntetésvégrehajtási intézeten belül - A motiváció fenntartása érdekében rendszeres motivációs beszélgetések a fogvatartottakkal - A célcsoport tagok egyéni fejlesztési terveinek 4. szakaszban történő fejlesztések tekintetében történő kiegészítése 4. szakasz: a célcsoport tagok felkészítése a szabadulásra, intenzív utógondozás a szabadulás előtt és azt követően: - Álláskereső technikák oktatása, munkaerő-piaci tanácsadás nyújtása - Szabadulásra való felkészítés egyéni és csoportos módszerekkel: pl. hiányzó iratok pótlása, kapcsolatfelvétel a fogvatartott családjával, szálláslehetőség felkutatásában való segítségnyújtás - Önkéntes mentorok bevonásával megvalósuló egyéni segítői rendszer kialakítása és alkalmazása a fogvatartott, a szabadult számára a következő területeken: álláskeresésben, munkába állásban, tanulmányok folytatásában, lakhatásban, iratok pótlásában. - Helyreállító technikák (családi döntéshozó csoportkonferencia, mediáció) alkalmazása, facilitálás a családi kapcsolatok helyreállítása, illetve a bűncselekménnyel okozott sérelmek jóvátétele érdekében - a fogvatartott utánkövetése, kapcsolattartás az együttműködő intézményekkel, a fogvatartottal/szabadulttal a szabadulást követő legfeljebb 6 hónapon keresztül Együttműködési megállapodás kötése hajléktalan szállókkal, egyéb reintegrációs, rehabilitációs, egészségügyi intézményekkel, idős otthonokkal a rászoruló, szabadult célcsoport tagok elhelyezésének biztosítása érdekében A szolgáltatás minőségének és a szakmai munka hatékonyságának javítása érdekében szupervízió és esetmegbeszélés a célcsoport fejlesztésében résztvevő szakemberek, önkéntesek részére Szakmai fórumok szervezése és megtartása a megye/régió területén a szabadultak reintegrációjában résztvevő szakemberek számára Az alprojekt mindkét elemére vonatkozóan az alábbi tevékenységek támogathatóak: 12

13 a. A büntetés-végrehajtási intézetek, a munkaügyi szervezetek, az Igazságügyi Hivatal, valamint a társadalmi és civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztése b. A több szakaszos, az elítéltek társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációját célzó modell országos bevezetésének, rendszerbe építésének elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási intézet és a munkaügyi központ együttműködési protokolljának, a fogvatartotti szükségletfelmérés módszertanának, a fogvatartottak sikeres reintegrációjához szükséges képzési-fejlesztési csomagjának, az intenzív utógondozás protokolljának, az önkéntesek bevonásával megvalósuló egyéni segítői rendszer működtetése módszertanának, valamint egyéb, a modell sikeres végrehajtását segítő egységes eljárási szabályok, protokollok, módszertani útmutatók, belső szabályozók kialakítása. c. Az alprojekt szakmai megvalósítását támogató infrastruktúra kialakítása, eszközök beszerzése d. Az alprojekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység e. Az alprojekt megvalósítása alatti tapasztalatok, módszerek, jó gyakorlatok, valamint az alprojekt eredményeinek bemutatása és népszerűsítése disszeminációs tevékenység keretében f. Az alprojekt szakmai minőségirányítási rendszerének kialakítása 5. Közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztése alprojekt Az alprojektben a közérdekű munka büntetések hatékonyabb letöltése érdekében a csoportos letöltés mint új módszer kipróbálása kell megvalósuljon az Északmagyarországi régióban. Az alprojekt keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 5.1. Az alprojektet megvalósító szakmai megvalósítók felkészítése az új feladatok ellátására. A felkészítésnek tartalmaznia kell legalább személyes hatékonyságot fejlesztő tréninget, valamint kapcsolódnia kell hozzá az adott megyei igazságügyi hivatalban történő hospitálásnak A közérdekű munka büntetés csoportos letöltésének legfeljebb 18 hónapig tartó kísérleti jellegű működtetése, azzal, hogy a 13. hónaptól az első 12 hónapos működés alatt gyűjtött adatok, tapasztalatok kiértékelése meg kell kezdődjön, annak érdekében, hogy a fenntartási időszak alatt az értékelések alapján szükséges módosításokkal korrigált módszertan szerint valósuljon meg a szolgáltatás. A kísérleti jellegű működésen belül: Új letöltő-helyek felkutatása, munkáltatókkal együttműködési megállapodások megkötése, a már letöltőhelyként működő munkáltatókkal és az újonnan bevonni kívánt munkáltatókkal kerekasztal beszélgetések szervezése, jó gyakorlatok bemutatása A közérdekű munkabüntetésre ítéltek számára munkaegészségügyi vizsgálatok szervezése, munka- és védőruha biztosítása A közérdekű munka büntetés csoportos végrehajtásának kialakítása, ennek keretében a helyszíni ellenőrzési rendszerének fejlesztése és működtetése 5.3. A jogalkalmazók érzékenyítő célú tájékoztatása a szabadságelvonással nem járó büntetések alkalmazásának gyakorlatáról: kerekasztal beszélgetések, szakmai fórumok szervezése, tájékoztató anyagok készítése és terjesztése 13

14 5.4. Adatbázis kialakítása a csoportos letöltést vállaló szervezetek adatairól, a kínált munka, feltételek, letöltés időszakai és a vállalt csoport létszámáról 5.5. Az alprojektben részt vevő közérdekű munka büntetésre ítéltek nyomonkövetését szolgáló adatbázis/ügyfél nyilvántartó program vezetése 5.6. A szakmai munka minőségének és hatékonyságának javítása érdekében esetmegbeszélés a közérdekű munka büntetés koordinátor és felügyelők, valamint a pártfogó felügyelők részére 5.7. A közérdekű munka büntetés csoportos letöltése országos bevezetésének, rendszerbe építésének elősegítése érdekében a letöltőhelyek bevonásával a csoportos letöltés módszertanának, valamint a pártfogó felügyelet végrehajtási rendszerébe illesztéséhez szükséges egységes eljárási szabályok, protokollok, módszertani útmutatók, belső szabályozók kialakítása. Ezzel összhangban a közérdekű munka büntetésre vonatkozó jelenlegi szabályozás felülvizsgálatát követően, az alprojekt tapasztalatai alapján új szabályozási javaslat készítése Az alprojekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység 5.9. Az alprojekt megvalósítása alatti tapasztalatok, módszerek, jó gyakorlatok, valamint az alprojekt eredményeinek bemutatása és népszerűsítése disszeminációs tevékenység keretében, elsősorban a helyi közösséget, valamint a büntető igazságszolgáltatás szereplőit (bírák, ügyészek, pártfogó felügyelők stb.), valamint a munkáltatókat célozva 6. Programértékelő kutatások alprojekt Az alprojektben a bűnmegelőzés területén dolgozó szakemberek és önkéntesek számára szervezendő képzési program(ok), illetve az áldozatsegítés és a reintegráció területén bevezetendő fejlesztések hatásainak értékelése kell megvalósuljon. A kutatások célja egyrészt a programmegvalósítás folyamatának értékelése, másrészt a rövid távon megmutatkozó eredmények, hatások mérése, a programokban résztvevők, a fejlesztések által elért célcsoport elégedettségi vizsgálata. Az alprojekt keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 6.1 Kutatási munkacsoport felállítása és működtetése 6.2 A projektértékelő kutatások tervének részletes kidolgozása (kutatási kérdések és hipotézisek, mintavételi tervek, kutatási módszerek, interjútervek, kérdőívek kidolgozása) 6.3 A hosszabb távon megmutatkozó hatások mérésére hatásvizsgálati terv kidolgozása 6.4 A kutatások szakmai koordinálása, a záró-értékelések, szakmai beszámolók elkészítése 6.5 Az alprojekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység 6.6 Az alprojekt megvalósítása alatti tapasztalatok, módszerek, jó gyakorlatok, valamint az alprojekt eredményeinek bemutatása és népszerűsítése disszeminációs tevékenység keretében 7. A teljes projekt megvalósításával összefüggő szakmai koordináció, menedzsment és adminisztrációs tevékenységek, a hatékony konzorciális együttműködés biztosítása érdekében például rendszeres találkozók szervezése és megvalósítása, a tervezési útmutató 20. sz. mellékletében előírt Szakmai Irányító Testület működtetése. 14

15 A projektmenedzsment alkalmazásának feltételeit jelen tervezési útmutató C1.3 pontja valamint a tervezési útmutató 4. számú Elszámolható költségek specifikáció című melléklete tartalmazza. 8. A projektmenedzsment tevékenységhez és a szakmai megvalósításhoz szükséges eszközbeszerzés, valamint a projekt végrehajtásához szükséges épületrészek átalakítása, felújítása. 9. A projekt honlapjának fejlesztése, a honlapon megjelenő és hozzáférhető információk akadálymentessé tétele. 10. A horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntartható fejlődés) érvényesítése érdekében a pályázó által vállaltak megvalósítása. A célcsoport igényeit, sajátosságait figyelembe vevő horizontális vállalások tétele, pl. akadálymentesített helyszínek biztosítása, célcsoport képzésre jutásának segítése. 11. A projekt eredményeinek disszeminációját szolgáló kötelező nyilvánosság biztosítása, valamint a kiemelt projekt céljaihoz kapcsolódó szemléletformáló és érzékenyítő kommunikációs tevékenység. A projekt tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeit jelen tervezési útmutató C1.1 pontja valamint a tervezési útmutató 15. és 16. számú mellékletei tartalmazzák. 12. Kommunikációs terv készítése és megvalósítása Projekt területi korlátozása A konstrukció tevékenységei az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi és Dél-dunántúli régiókban valósulnak meg. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogatás formája A projektgazda működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a. Támogatás összege A jelen tervezési felhívás keretében elnyerhető támogatás összege legfeljebb Ft. 15

16 A projekt keretében átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, de legfeljebb forint fordítható. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A projektjavaslat elbírálása a tervezési dokumentáció részét képező tervezési útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A projektjavaslat benyújtásának módja, helye és határideje A projektjavaslatot magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott projektjavaslat feldolgozására nincs lehetőség. A projektjavaslatot és a csatolandó mellékleteket papír-alapon 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (CD, DVD) kell benyújtani, zárt csomagolásban ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével történő benyújtás esetén a következő címre: Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP /1 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Budapest, Postafiók 818. Amennyiben csomagként kívánja feladni vagy személyesen kívánja benyújtani a projekttervet, a következő címre kell eljuttatni: Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP /1 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Budapest, Váci út 45. C épület Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Tervezési Felhívás kódszámát (TÁMOP /1), a projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a 16

17 kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes mellékletben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes melléklet megegyezőségéről a projektgazda köteles gondoskodni. A projektjavaslat benyújtása február 15-től március 31-ig lehetséges. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatosan információkat az NFÜ honlapján talál ( felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt. Az NFÜ ügyfélszolgálatának kék száma:

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.6.2-10/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás II.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/1 A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁM-OP-2008-3.1.8/08 A kiemelt projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására Kódszám: TAMOP-5.3.5-09/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei. Digitális kompetencia-fejlesztés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei. Digitális kompetencia-fejlesztés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Digitális kompetencia-fejlesztés Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/3 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2 I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-08/2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására Kódszám: TÁMOP - 3.2.1.B-09/2 A projektek az Európai

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám:

Részletesebben

Tettekkel az eredményes társadalmi beilleszkedésért. a TEtt-program eredményei

Tettekkel az eredményes társadalmi beilleszkedésért. a TEtt-program eredményei Tettekkel az eredményes társadalmi beilleszkedésért a TEtt-program eredményei TEtt program az áldozatokért és a tettesekért A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és

Részletesebben

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-1.1.4-11/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Házi segítségnyújtás fejlesztése c. program támogatásához A konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. 2. komponens Kódszám: TÁMOP 5.1.3.-09/2

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Új tanulási formák és rendszerek Második Esély Gimnáziumi programok támogatására Kódszám: TÁMOP - 3.2.1.B-09/4 A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül Kódszám: TÁMOP-2.1.4-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 2.5.1.B 11/1 Konvergencia régiók Munkavállalói

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei. Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei. Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/7 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése című pályázati kiírásához Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 A projektek

Részletesebben

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE 2002-2005

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei TÁMOP /6

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei TÁMOP /6 Kiemelt projekt tervezési felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/6 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Különböző fejlesztési modulok

Különböző fejlesztési modulok Szakmai program Különböző fejlesztési modulok 1. Megvalósítók felkészítése 2. Toborzás, tájékoztatás, egyéni fejlesztési tervek, csoportba vonás 3. Szociális készségek fejlesztése 4. Közösségi fejlesztések,

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE. a TEtt programban

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE. a TEtt programban BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE a TEtt programban a társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 kiemelt projekt

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (hirdetmény) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (hirdetmény) Nyírmada Város Önkormányzata mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Nyírmada szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére c. pályázati felhívásához (A leghátrányosabb

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására Kódszám: TAMOP-3.3.2./08/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A projektek az Európai

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázathoz Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében. Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében. Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására Kódszám: DAOP-2007-2.1.1. A. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése című Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.1-12/1 Tartalom

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 18319/2016. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat az EFOP-1.2.1-15. kódszámú, Védőháló a családokért című pályázati konstrukció keretében a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő

Részletesebben

A KIMISZ szerepe a kiemelt projektben: célok és tevékenységek, projekt szervezet és működés

A KIMISZ szerepe a kiemelt projektben: célok és tevékenységek, projekt szervezet és működés Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A KIMISZ szerepe a kiemelt projektben: célok és tevékenységek, projekt szervezet és működés Drabik Balázs, projektiroda-vezető, KIMISZ TÁMOP-5.6.2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program. Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: DAOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program. Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: DAOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2007-3.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1

Részletesebben

Család és munka Papon

Család és munka Papon TÁMOP-2.4.5-12/3 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Család és munka Papon Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0001

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 Pályázat célja Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett vagy elavult

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése támogatására A közép-magyarországi regió területén Kódszám:

Részletesebben