Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL"

Átírás

1 Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE

2 Előzmények óta civil összefogásként, a Magyar Testvéri Börtöntársasággal és önkéntesek bevonásával rendszeres egyéni és csoportfoglalkozásokat tartottunk a helyi börtönben. Célunk az általánosan tapasztalható értékvesztés helyett, a társadalom számára elfogadható értékek közvetítése a társadalom peremére szorult fiatal csoportok, bűnelkövetők és családjuk számára a szabadulás utáni visszailleszkedés, a visszaeső bűnözés számának csökkentése érdekében.

3 Foglalkoztatottak Az alapítvány a programot közvetlenül megelőző időszakban 1 fő börtön-programvezetőt foglalkoztatott. Az új szolgáltatásban foglalkoztatottak száma 2 fő volt, kiket a program idején határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazott az Alapítvány. Az alkalmazottak munkaköre: Nemzetközi PR tevékenység és pályázatírás Szociális munka és szociális menedzsment

4 A megvalósítás helyszíne Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet A programba vontak: fogvatartottak családjuk, gyermekei, segítő keresztény közösségek

5 A szolgáltatás célcsoportja Elítéltek, fogva tartottak, szabadultak és családjuk. Az áldozatok és családjaik. A fogva tartottakkal közvetlenül kapcsolatba kerülő szervezetek és annak tagjai: a büntetés-végrehajtás személyzete, igazságszolgáltatás, rendőrség, a bűnelkövetésben érintett közösségek, a társadalom.

6 Megvalósított programjaink Bűnelkövető fiatalok gondozása Helyreállító igazságszolgáltatás Gyerekprogramok; Bűnmegelőzési nyári táborok és Angyalfa program Foglalkoztatás (2 fő fiatal és 2 fő szabadult elítélt) Programfejlesztés

7 Megvalósított programjaink Bűnelkövető fiatalok gondozása

8 Megvalósított programjaink Helyreállító Igazságszolgáltatás

9 Megvalósított programjaink Bűnmegelőző nyári táborok börtönben lévő szülők gyermekei számára

10 Megvalósított programjaink Foglalkoztatás

11 Megvalósított programjaink Programfejlesztés

12 Együttműködő partnereink Somogy megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Magyar Testvéri Börtöntársaság NOSZA Alapítvány Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány Kaposvári Egyetem Somogy Megyei Munkaügyi Központ

13 Az új szolgáltatás elemei Modell-projekt fejlesztés. Forrásteremtés, pályázatírás, EU pályázat kidolgozása. Komplex programhoz szükséges, a Nemzetközi Börtöntársaságban alkalmazott szakanyagok összegyűjtése, adaptálása. Szakértők bevonása. Szakmai fórumok, konferenciák szervezése. Tréning anyagok kidolgozása, akkreditálása, segítők szakmai képzése. Egyéni és csoportfoglalkozások a büntetés-végrehajtási intézetben. Helyreállító igazságszolgáltatás program megvalósítása. Személyre szabott segítői hálózat építése. Börtönből szabadultak gondozása, munkába segítése, utánkövetés.

14 Tevékenységek Előkészítés január június 1. Részletes programterv, szakmai munkatervek elkészítése. 2. A munkatársak felkészítése, képzése a napi feladatok ellátására, és a komplex program megvalósítására. 3. Humánerőforrás szervezés, civil kapcsolatok építése. 4. Irodavezetés. Adminisztráció. Pénzügy. 5. Forrásteremtés. Belügyminisztérium, Mobilitás, Nemzeti Kulturális Örökség, NCA, OBMB, helyi önkormányzathoz pályázatok elkészítése. 6. Pályázati programok megvalósítása, elszámolása. HEFOP pályázat előkészítése. 7. Rendszeres programok fogvatartottaknak, gyermekeiknek. Kulturális programok szervezése börtönökben.

15 Képzések A program elején és a program teljes idején jelentős mennyiségű képzést valósítottunk meg, ami a fiatal alkalmazottak számára egyedülálló lehetőséget jelentett szakmai fejlődésükben. A képzést a programvezető, valamint a Kaposvári Egyetem és az általa alkalmazott két speciális felkészültségű képző tartotta PR és pályázatírás, valamint a börtön-szociálismunka és helyreállító igazságszolgáltatás témakörökben. Egy éven keresztül börtön-szociális munkában jártas munkatársat közhasznú munkában foglalkoztattunk annak érdekében, hogy a két fiatal munkatárs a speciális szakterületen szükséges jártasságot megszerezze.

16 Megvalósítás I. szakasz július december Gyermekprogramok: Nyári tábor, karácsonyi ajándék börtönben lévő szülők gyermekei számára. Rendszeres programok fogvatartottaknak. Kulturális programok börtönökben. Szakmai fórum helyi szakemberek közreműködésével. Forrásteremtés. Pályázatok külföldi és hazai támogatókhoz. Belügyminisztérium, Mobilitás, Nemzeti Kulturális Örökség, NCA, helyi önkormányzathoz pályázatok elkészítése. HEFOP pályázat elkészítése, beadása. Irodavezetés. Adminisztráció. Pénzügy. Pályázatok elszámolása. Önkéntes segítők szakmai képzésének előkészítése. Képzési anyagok fordítása, összeállítása, esetmegbeszélők szervezése.

17 Megvalósítás II. szakasz január december Gyermekprogramok: Nyári tábor, karácsonyi ajándék börtönben lévő szülők gyermekei számára. Közösségi napok a büntetés-végrehajtásban. HEFOP program megvalósítása a Maholnap Alapítvány támogatásával, a Családsegítő Központtal, a Kaposvári Egyetemmel együttműködésben: Programfejlesztés. Szakmai fórum. Időközi értékelések, beszámolók készítése. Képzések: Társadalmi befogadás, Munkába segítés, Helyreállító Igazságszolgáltatás, melyek órás képzések voltak. Mediáció. Tranzakció analízis. Emberi jogi Szociális szerepjáték képzések, melyek egyenként 8-16 órás képzések voltak. Az uniós pályázat végrehajtásához, a szervezési és elszámolási munkákhoz szakértőket alkalmaztunk, akik a fiatalok munkáját segítették. Esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat tartottunk a családsegítő szolgálat munkatársai vezetésével, valamint pszichológus által vezetett szuperviziós lehetőséget biztosítottunk. NOSZA Alapítvánnyal együttműködésben foglalkoztatási program megvalósítása. 1 fő munkavezető, 2 fő szabadult elítélt támogatott foglalkoztatása, 2 fő bűnelkövetésben érintett roma család, hátrányos helyzetű fiatal tagjának munkába segítése.

18 Az új szolgáltatás infrastrukturális és eszközigénye Börtönben a foglalkozások megtartására alkalmas helyiség állt rendelkezésünkre.

19 Az új szolgáltatás infrastrukturális és eszközigénye A börtönön kívüli tréningek, konferenciák, fórumok tartására az alapítvány önálló, jól felszerelt közösségi termét használtuk.

20 Az új szolgáltatás infrastrukturális és eszközigénye Pályázatírásra, team megbeszélésre, szervezési feladatok kivitelezésére alkalmas iroda munkatársunk lakásán volt kialakítva. Számítógéppel az alkalmazott munkatársak rendelkeztek. A munkavégzés a börtönben, a családoknál, a lakáson kialakított irodában, valamint a munkatársak otthonában is folyt.

21 Az új szolgáltatás infrastrukturális és eszközigénye Később, a megvalósítás I. szakaszában irodát béreltünk Kaposváron, a Fő utcában, ami az önkéntes munkatársak számára is jól megközelíthető volt. Ebben az időben még gyenge volt a felszereltsége az irodának.

22 Az új szolgáltatás infrastrukturális és eszközigénye Az Uniós támogatásból a megvalósítás II. szakaszában önálló, jól felszerelt iroda került kialakításra az alapítvány közösségi házában. A munkatársak állandó munkavégzésének ez lett a helyszíne.

23 Fenntartás A fiatalok a program ideje alatt a szolgáltatás működtetésére képessé váltak. Az alapítvány további foglalkoztatásukat fél évig vállalta. Eredeti szándékunk szerint tovább is alkalmaztuk volna a fiatalokat. Az általunk megvalósított Uniós pályázati programot május végén lezártuk. Az új szolgáltatásban két fiatal munkatárs a programon dolgozott. Az elszámolásaink azonban a mai napig nem kerültek kifizetésre, ezért a fiatalok alkalmazotti foglalkoztatását nem tudtuk meghosszabbítani. A foglalkoztatási programba vont munkatársak dolgoznak tovább az alapítványnál. Az önfenntartóvá válást a támogatott foglalkoztatású alkalmazottak munkavégzésének támogatásából, pályázati programok megvalósításának támogatásából, valamint szolgáltatások bevételéből finanszírozzuk.

24 Az új szolgáltatási tevékenység eredményei és hatásai A komplex program helyi feladatainak megvalósításának koordinálásához szükséges szervezeti keretek kialakultak. A tervszerű, céltudatos gondozási munka bevezetése, kidolgozott tréning anyagok alkalmazása megkezdődött. Alkalmazásukra képzéseket valósítottunk meg a munkatársak és a bevont önkéntes segítők körében. A büntetés letöltésének idején az elítéltek számára hasznos, személyiséget, közösségi életet formáló elfoglaltság szolgáltatása megvalósult. Helyreállító igazságszolgáltatás elvét megismertettük a megvalósított tréning programokon keresztül önkéntes segítőkkel, bűnelkövetőkkel, áldozatokkal, szakmai együttműködőkkel. Az általunk gondozott fogvatartottak a társadalom számára elfogadható értékrendet sajátítottak el. Szabadulás után visszailleszkedési esélyeik növekedtek. A Szervezet projekt megvalósítás terén egyenletesen fejlődött, a fiatalok foglalkoztatási programjának idején, több kisebb pályázati program megvalósítása során, ezek rendszeres, évenkénti ismétlése után egy nagyobb uniós projektet valósított meg.

25 A megvalósítás kritikus pontjai Célok és stratégiák részletes kidolgozása, pontos ismerete. Jó kommunikáció, fegyelmezett adminisztráció, írásbeliség. Munkatervek pontos ismerete, team megbeszélések, ellenőrzések. Folyamatos finanszírozhatóság, megfelelő jövedelmek és munkafeltételek biztosítása. Pályázati kiírások figyelése. Pályázati anyag elkészítése tanulmányokkal. Szolgáltatások indítása. Pénzügyi ütemterv betartása a forrásteremtésben. Munkatársak elkötelezettsége, kitartása. Elismerés, sikerek, kommunikálása, program részek értékelése. Folyamatos szupervízió és személyiségvédelmi tréningek munkatársak számára. Az együttműködések kialakítása kapcsolódó intézményekkel.

26 Katona Csilla programvezető

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjeinek visszavezetése a társadalomba ZÁRÓKIADVÁNY

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjeinek visszavezetése a társadalomba ZÁRÓKIADVÁNY A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjeinek visszavezetése a társadalomba ZÁRÓKIADVÁNY a TAMOP 5.6.1A-11/4-2001 - 0009 pályázathoz Főpályázó: Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós

Részletesebben

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009.

IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV 2008-2009. BEVEZETÉS Ifjúsági tevékenység 2006-2007. 2006. februárjában a városi Ifjúsági Cselekvési Tervet elfogadta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, amelyben 2006. és 2007.

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI NÉV : RÖVID NÉV : CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY :

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 KIEMELT PROJEKT BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT A TÁRSADALMI

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 1. Küldetés, elkötelezettség 1.1. Akikért dolgozunk 2.1. Amit teszünk 2.A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.1. Adatok

Részletesebben

Önérvényesülök a Dél-alföldi régióval Veletek közösen! Pályázat összefoglaló 2011.

Önérvényesülök a Dél-alföldi régióval Veletek közösen! Pályázat összefoglaló 2011. Önérvényesülök a Dél-alföldi régióval Veletek közösen! Pályázat összefoglaló 2011. 1. B E V E Z E T Ő Az Értelmi fogyatékosok és a mentális zavarokkal élők Dél-alföldi Régió 5 civil szervezete összefogott,

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY

TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület (főpályázó) (konzorciumi tagok: Autisták Országos Szövetsége, Nemzetközi Cseperedő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

Ismertetés és szempontrendszer a tanulmányutakhoz

Ismertetés és szempontrendszer a tanulmányutakhoz TÁMOP 5.1.3.-09/1. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért Ismertetés és szempontrendszer a tanulmányutakhoz Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi

Részletesebben

Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló

Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló Civil Workshop és Munkáltatói Fórum Összefoglaló A 2.6.2.-12/1-2013-0068 program célja Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

A SZITI KULTURÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A SZITI KULTURÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A SZITI KULTURÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. év Tartalom: I. Szakmai beszámoló II. Beszámoló a kapott támogatásokról, a vagyon felhasználásáról III. Az egyesület vezető

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 e-mail: revalap@hu.inter.net BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Alapítványunk

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

BIT Egyesület 1989-2014

BIT Egyesület 1989-2014 2014 BIT Egyesület 1989-2014 NEGYEDSZÁZAD A TÁRSADALOM SZOLGÁLATÁBAN 25 éves a Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület KÖSZÖNTŐ A BIT Egyesület nevében szeretettel köszöntöm a kiadvány olvasóit! Először

Részletesebben

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János

Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János Beszámoló a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2013. évben végzett szakmai munkájáról A beszámolót készítette: Farnady Judit, Szántó János A Civil Centrum Alapítvány azért tevékenykedik, hogy Magyarországon

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely

Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely Foglalkozási Rehabilitációs Szolgálat működtetése Módszertani kézikönyv Regionális Szociális Forrásközpont Kht. Szombathely (EQUAL-2.2.1.-2005-10-0013/1.0 E/032, ECDB: HU-19) E/032, ECDB: HU-19 FOGLALKOZÁSI

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.2. A Tanodával kapcsolatos

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.09.05 14.56.29

Kitöltő verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.09.05 14.56.29 Kitöltő verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.09.05 14.56.29 Kitöltő verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.09.05 14.56.30 Kitöltő verzió:2.54.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

Részletesebben

Miskolci Gyermekvédelmi Központ. Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon. 2011. évi módszertani éves beszámolója

Miskolci Gyermekvédelmi Központ. Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon. 2011. évi módszertani éves beszámolója 2. sz. melléklet Miskolci Gyermekvédelmi Központ Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthon 3515 Miskolc, Egyetem u. 1. Telefon: 46/563-302 e-mail: fruska.modszertan@gmail.com Miskolci Gyermekvédelmi

Részletesebben