írta: N. P. MAKLECOVA, V. V. GINSZBURG, D. G. R O C H L I N (Leningrad)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "írta: N. P. MAKLECOVA, V. V. GINSZBURG, D. G. R O C H L I N (Leningrad)"

Átírás

1 A S Z O V J E T U N I Ó T E R Ü L E T É N F E L T Á R T E M B E R I K O P O N Y Á K T R E P A N Á C I Ó J A írta: N. P. MAKLECOVA, V. V. GINSZBURG, D. G. R O C H L I N (Leningrad) A z őskori ember életét és létét bizonyos mértékben megítélhetjük azokból a leletekből, amelyeket az archeológusok és antropológusok ásatásaik alkalmával felszínre hoznak. Kétségtelen érdeklődésre tartanak számot azok a lelőhelyek, ahol gyakran koponyatrepanációt találtak. A koponyalékelés a régmúltban, a kulturális fejlődés alacsony fokán álló nemzetek körében gyakran előfordult pl. Európa, Ázsia, Afrika, Dél- és Közép-Amerika, a Csendesóceán szigetei őslakóinak feltárt koponyáin (Baudouin, Grim, Mac Curdy, Manouvrier, Moodie, Talko-Hryncewicz, Nemeskéri stb.). Trepanációkat mind élőkön, mind pedig holtakon végeztek, de célja nem mindig világos. Broca ennek a szokásnak eredetét vallási elképzelésekben kereste. Egyúttal feltételezte, hogy a trepanációt az őskorban bizonyos betegségek gyógyítása végett (epilepszia, fejfájások és más megbetegedések) sebészi beavatkozásként is alkalmazták. Kétségtelen, hogy a trepanációk egy részét nem gyógyítási, hanem kultikus céllal végezték. Cartailhacnak az volt a feltevése, hogy a halál utáni trepanációt avégett csinálhatták, hogy a koponya mielőbb kiszáradjon s így a rokonok maguknál otthon tarthassák. A szakirodalom számos adatot hoz fel arra, hogy a halál utáni trepanációt amulettek készítése végett csinálták, amelyeknek rendszerint kör vagy tojásdad alakjuk volt. Az első olyan leleteket, amelyek megerősítették ennek a szokásnak a létezését Prunières, de Baye, Guillard, Nyefedov és mások tették közzé. Az élőkön trépanait koponyák egy részének amulett alakú, szem-

2 mel láthatólag már a halál után kivágott kiegészítő nyílása volt. Broca ezt azzal a feltevéssel magyarázza, hogy azt a személyt, aki alávetette magát a műtétnek, szentnek tartották. A babonás emberek azt hitték, hogy az ilyen amulett megvéd a betegségektől és az ellenséges varázslattól. A T" alakú csontforradás minden valószínűség szerint a betegségből való kigyógyulás, vagy valamiféle hivatalra való felszentelés, vagy pedig meghatározott közösséghez való tartozás jeléül szolgált. Az is lehetséges, hogy az ilyen forradást dísznek tartották (Luschan, Manouvrier). Ami a trepanáció módozatait illeti, rendszerint úgy végezték, hogy a csont egyik rétegét a másik után vakarták le. A halál utáni trepanációt Franciaországban kifűrészeléssel, pontosabban éles kovakő segítségével kivágták. D. N. Anucsin olyan koponyát írt le, melyen a műtétet véső segítségével végezték. Erdély területén kelta sebészeszközt ástak ki, mely a vaskorszak második fele tájáról származik, és trepanálásra használtak. A berberek Orez vidékén (Algéria) az i. e. III. századtól még a XX. századig is fúróval operáltak. A csontos részeket letördelve az így nyert néhány nyílást egymással egyesítették. Figyelemre méltó a Nogent-les-Viergesből való neolit koponya. Guillard és Pales anatómiai és röntgenológiai vizsgálatnak vetették alá. Széles nyílása elfoglalja a fejtetőcsont oldalsó felületének jelentős, és a halántékcsont pikkelyének környező részét. A trepanáció fertőzési következmények nélkül szerencsésen befejeződött. Némelyik ősperui koponyán látható, hogy kétszer, háromszor végzett trepanáció is sikeres kimenetelű volt (Mac Curdy, Grimm). Néhány szerzőnek az a véleménye, hogy még a bronz- és a vaskorban is végeztek sikeres gyógyító célzatú trepanációt. Az utóbbi évtizedekben Magyarország területén is találtak nagy mennyiségű trépanait koponyát. Bartucz és mások adatai szerint a bronzkorból és a hunok magyarországi uralma idejéből származik 40 gyógyító és több mint 200 rituális célzatú trepanáció. A Nyekraszova, Floru és Nicolaescu Plopsor által kiadott közlemény néhány trepanációs esetet mutat be; egy részük gyógyítási célból történt. Legkorábbi lelőhelyük a neolitkor végéről való, a

3 többi a bronz- és a vaskorba tartozik. Moodie néhány, a Kolumbus előtti időkben Peru őslakóin, élő emberen eszközölt trepanációt tárt fel. Ullrich és Weickmann adtak hírt a Német Demokratikus Köztársaság területén a neolitikumban élt emberek koponyáján sikeresen végrehajtott trepanációról. Egyes megfigyelők véleménye szerint gyakrabban folyamodtak trepanációhoz a neolitikumban, mint a bronzkorban (Breitinger). Fischer Moller (Breitinger nyomán) arra mutat rá, hogy a trepanációt, mint fejsérülések utáni sebészi beavatkozást a csiszolt kőkorban gyakrabban végezték, mint a rézkorban. A csiszolt kőkorban inkább a koponya mutatkozott a veszélyes sérülések célpontjaként; a korai fémkorszakokban a nyak (a fej, hála a sisaknak, védettebb volt a nyaknál). Mint ismeretes, a csiszolt kőkorban a trepanációt szokás szerint a koponya oldalán eszközölték, mindenekelőtt a fejtetőcsonton, ritkábban a homlokcsont halántéki és hátsó részén. Érdekes, hogy az élőkön való trepanációra a koponyának hajjal fedett részein választottak helyet (Nemeskéri stb.). A Szovjetunió területéről csupán néhány palaeopathológiai leírásunk van (D. N. Anucsin, P. Bojev és O. Iszmagilov, L. A. Oganeszjan, P. M, Pirpilasvili, V. /. Gyermusz) pedig ezeknek a leleteknek száma jelentősen nagyobb. Ebben a közleményben néhány adatot közlünk 21 trépanait koponyáról, amelyeket a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Néprajzi Intézetének Antropológiai Múzeumában őriznek. E trépanait koponyák anatómiai és röntgenológiai vizsgálata útján megállapítottuk, hogy a trepanációt 11 koponyán élő állapotban végezték. A többi 10 koponyán a trepanációs nyílásokat szemmel láthatóan már a halál után készítették. Az élőn eszközölt, teljesen vagy részben begyógyult valamennyi trepanációs nyílás egyes volt. Ezeket felnőtt emberek (30 és 50 év közöttiek) koponyáján figyeltük meg. A 11 élőn végzett, teljesen vagy részben beforradt trepanáció közül a nyílás 4 koponyán a homlokcsont bal oldalán helyezkedett el, 4 a koponyatetőn bal felől, kettő a nyakszirtcsonton és egy a bal halántékcsonton. Az élő állapotban trépanait koponyák közül G férfié volt, kettő

4 nőé és három közelebbről meg nem határozható (csak a boltozat maradt meg). Nyolc trépanait koponyán a trepanációs nyílás teljesen beforradt, ami az operáció utáni legalább 2 3 éves élettartam mellett tanúskodik. A röntgenfelvételeken tisztán kivehető a lyuk alakú rés, amelyet egész kerületén jól kifejezett, kört bezáró domborulat határol. Ez utóbbi akkor keletkezik, amikor a vékony agykérgi réteg, amely a szivacsos állagot fedi (diploë) egyesíti a lamina externát a lamina internával. Ezek a koponyák a következő korokból származnak: 1 koponya a m^zolitikumból (Ukrajna, Valjevka 3, dnyepropetrovszki terület); 2 koponya a csiszolt kőkorból (Ukrajna, dnyepropetrovszki terület); 3 koponya az i. e. III I. századból (volgográdi terület); 1 koponya az i. sz. V XIII. századból (Erszki-Kjermen, Krim), 1 pedig nem tisztázott eredetű. A csontba vágott nyílások méretei különbözőek, néha eléggé nagyok. Az NG-62, K-5, 30-A jelzésű koponyát a rosztovi területen találták; 50 éves férfié, aki az i. e. III II. évezredben élt (1. ábra) A fejtetőcsont körzetében kör alakú nyílás van rajta 40 x 40 mm terjedelemben : a nyílvarratnak csaknem a nyílás közepén kellett áthaladnia. A nyílás nagyobb a külső lemezen, mint a belsőn. A trepanációt szögletes törés útján hajtották végre, ezért zúzottabb a külső lemez a belsőnél. A diploët zárólemez borítja, tehát a műtét után az ember még legkevesebb 2 3 évet élt. A trepanációs nyílás legkisebb terjedelme azon all koponyán, amit élő állapotban trepanáltak, 1 2 mm volt. I. e. a II I. században élt nő koponyáját találták meg a volgográdi terület térségében ( sz., 2. ábra). A fejtetőcsont tájékán jobbra, részben elvégzett trepanáció nyílása található, mely a lambdoid varrathoz csatlakozik. A nyílást csak a jelzett tájék hátsó részén eszközölték, ahol az hasadékszerüen tátong. A röntgenfelvételen kivehető a zárt diploë, a trepanáció tehát teljes gyógyulással végződött. Hat esetben a trepanációs nyílás a külső és belső lemezen egyenlő nagyságú volt és 5 esetben a külső lemez folytonossági hiánya volt a nagyobb (a trepanációs nyílás ék alakban szűkült össze az agy irányában).

5 Három esetben részleges gyógyulást figyeltünk meg; ezeknek az embereknek a beavatkozás utáni élettartama szemmel láthatólag egy év körüli. Legkorábbra tehető eltemetésük a neolitikumból az i. e. III. évezredből datálódik (dnyepropetrovszki terület). Egy eset az i. e. VI V. századból (Kara-Oba, Kazakasztán), egy eset pedig az i. sz. X XIII. századából való (pavlográdi terület, kujbisevi kerület). A részben begyógyult trepanációkon megfigyeltünk mind ék alakban befelé összeszűkülő, mind pedig mind a két lemezen egyenlő nagyságú nyílásokat. Az a koponya ( számú), melyet a dnyepropetrovszki terület szinyelynyikovi kerületében találtak, éves férfié (3. ábra). A homlokdudor tájékán 11x8 mm nagyságú kerek lyuk van. A trépanait nyíláshoz, amelyben a diploë helyenkint bezárult, másutt csupasz maradt, rés csatlakozik, ezt a halál után ejtették a csonton, A beteg a műtéti beavatkozás után egy évig élhetett. Az élő állapotban trépanait koponyák anatómiai és röntgenológiai vizsgálata nem nyújt alapot annak a megítélésére, mik voltak azok a betegségek, amelyeknek kapcsán a trepanációt eszközölték. Röntgenológiai szempontból nem fedeztünk fel olyan reaktív változásokat, amelyek elmeszesedési elváltozások elhatalmasodásával járó szerkezeti átcsoportosulás alakjában az osteomyelitiszes szövődményre jellemzők. 10 koponyán a trepanációs nyílásokat a halál után vagy nem sokkal a halál előtt készítették. Ebből következik, hogy nézetünk szerint nem lehetséges a műtéti beavatkozás közben vagy rögtön utána halálos kimenetelű eseteket elkülöníteni a halál utáni trepanációktól, E koponyák közül hat 30 és 50 éves kor közti személyeké volt, 3 koponya 18 év körüli emberé és egy 2 éves gyermeké. A bemutatott lü trépanait koponya közül ötön egyetlen nyílás volt, hármon két nyílás és kettőn 3 nyílás. A rés öt koponyán a fejtetőcsonton bal felől helyezkedett el, négyen jobb felől, a homlokcsont bal oldalán kettő, jobb felől egy koponyán volt. A nyílvarrat tájékán elhelyezkedett két nyílás, a koszorúvarrat táján kettő és a nyakszirtvarrat táján egy. Két koponya az i. e. III II. évezredi sírból való, egy koponya az i. e. I. századból, két koponya az i. sz. I IV. századból, egy

6 koponya a? i. sz. VIII X. századból. A lékek mérete hat koponyán a külső lemezen volt nagyobb, mint a belsőn, egy koponyán kisebb és három koponyán egyenlő. Berezsnovka faluban (volgográdi terület) az i. e. III II. ezredévből származó sírokban két koponyát találtak. A kamaszkoponyán a koponyatetőcsont bal felén kerek alakú, 35 mm átmérőjű trepanációs nyílás volt. A diploë nem zárult be, reaktív változások hiányzanak, nincs összeforrott lemez (4. ábra). A másik koponya éves férfié. A fejtetőcsont táján levő nyílásnak 2/3-a a homlokon, 1/3-a a koponyatetőcsont jobb felének tájékán terül el. A nyílás tojásdad alakú, hossza 51 mm, szélessége 39 mm. A diploé a nyílás körzetében fedetlen. Ezt a trepanációt szemmel láthatóan amulettszerzés végett készítették (5. ábra). A Kazak Szovjet Köztársaságban az i. sz. II IV. századában élt 18 éves nő koponyáját találták meg ((). ábra), A koponyatetőcsont tájékán parasagittalisan két nyílás van. A bal oldali nyílás 35 mm távolságra, a jobb oldali 22 mm-nyire van a nyílvarrattól. A lék kontúrjai a belső lemezen fogazottak, a külsőn simák, a diploë fedetlen. A trepanációt a már csontig preparált koponyán végezték, hiszen ezek a nyílások tökéletesen egyformán helyeződnek el a koszorúvarrathoz képest, éspedig azon a helyen, ahol ennek a varratnak széles, cikk-cakkos öblösödése kezdődik. A Szovjetunió területén tehát, annak különböző kerületeiben a mezolitikumtól kezdődően s a következő korokban koponyalékelésekre került sor. Ezeket egyes esetekben élőkön, más esetekben a halál után hajtották végre. A trépanait nyílás teljes begyógyulásának esete, amikor a bezáruló lemez teljesen befödte a diploët, arra enged következtetni, hogy a magukat trepanációnak alávető emberek ezen operáció után legalább néhány évet éltek. Nem sikerült kikutatni azokat a betegségeket, amelyek az embereket arra késztették, hogy trepanációhoz folyamodjanak. A halál utáni trepanációkat kétségtelenül kultikus meggondolásokból és részben amulettszerzés végett eszközölték.

A PRIMITÍV KOPONYATREPANATIÓK PAL A E O PAT H O L Ô GI AI M O RP H OL Ó G IÁJA

A PRIMITÍV KOPONYATREPANATIÓK PAL A E O PAT H O L Ô GI AI M O RP H OL Ó G IÁJA A PRIMITÍV KOPONYATREPANATIÓK PAL A E O PAT H O L Ô GI AI M O RP H OL Ó G IÁJA írta: Dr. REGÖLY-MÉREI G Y U L A (Budapest) A Chausse de Charme melletti dolmenben francia neolithkorból származó koponyát

Részletesebben

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos Adelaide Tisztelt Hallgatóság! 1 A jelen munka, A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában Dr. Nagy Ákos, adelaidei

Részletesebben

A GÍZAI NAGY PIRAMIS

A GÍZAI NAGY PIRAMIS SZABÓ GERGŐ A GÍZAI NAGY PIRAMIS Az ilyen alkotásokkal, [mint a piramisok] vagy az emberek emelkednek fel az istenekhez, vagy az istenek ereszkednek le az emberekhez. (Philón) A műre vonatkozó információk

Részletesebben

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT

PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET KFT 8300 TAPOLCA, BARTÓK BÉLA U. 1.-3. Tel.: 06-87 510365 Fax:06-87 510366 Email: pritap@t-online.hu Honlap: www.pri.hu, www.pri.com Ügyvezető igazgató: Dr.Török Attila Hány

Részletesebben

Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban

Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban LUGIO contra FLORENTIAM DUNASZEKCSÔ ÉS DUNAFALVA A RÓMAI KORBAN 2 D unaszekcsô és környéke az elôkerült régészeti leletek tanúsága szerint már az ôskortól kezdve

Részletesebben

SERTÉSTENYÉSZTÉSTAN. Írta/szerkesztette: Vidács Lajos. Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék

SERTÉSTENYÉSZTÉSTAN. Írta/szerkesztette: Vidács Lajos. Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék SERTÉSTENYÉSZTÉSTAN Írta/szerkesztette: Vidács Lajos Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar Állattenyésztéstani Tanszék Hódmezővásárhely 2004 1 Tartalomjegyék Oldal 1. A sertéstenyészsertés

Részletesebben

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei Pusztai Tamás A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei A 13 14. század magyar várainak régészeti kutatása során meghatározható volt egy jellegzetes vártípus, melyet

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség

Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség Avagy a művészet fontos, de az iparra is figyelni kell A kilencvenes évek elején az első tárgyalásaim egyikén, a jogerős ítélet kihirdetése után a Fővárosi

Részletesebben

Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004 2005) Elõzetes jelentés IV

Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004 2005) Elõzetes jelentés IV Somogyi Múzeumok Közleményei A Régészet 17: 7 70 (2006) Kaposvár, 2007 Régészeti kutatások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán és a 67-es úton (2004 2005) Elõzetes jelentés IV HONTI SZILVIA 1 FÁBIÁN

Részletesebben

Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak

Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak Nagy László: Meddig terjed az alternativitás határa? Hungarista tankönyvsorozat kicsiknek és nagyoknak Bakay Kornél és a nyilasok rehabilitálása Amikor az alternatív tankönyvek megjelentek a tankönyvpiacon

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 2/105 TARTALOMJEGYZÉK 10 PAKS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI

Részletesebben

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA VIII. A RÓMAI KOR A római kor történeti vázlata 205 A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA Fitz Jenõ A KUTATÁS JELLEGE A Dunántúl történetébe a Kr. u. 1. századtól az 5. századig terjedõ idõszakban az eddigi folyamatos

Részletesebben

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között Koppány Tibor A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között A Dunántúl közepén, a Sümeg városa feletti magános hegykúpon emelkedő vár egyike az ország nagy kiterjedésű és falmaradványaiban

Részletesebben

Clarence R. Munroe szakképzett fizioterapeuta

Clarence R. Munroe szakképzett fizioterapeuta Fizioterapeutaként saját egészségügyi intézményeimben, valamint számos nagyobb, többek között a Dr. John Harvey Kellogg nevével fémjelzett híres Battle Creek-i szanatóriumban végzett negyvennyolc esztendei

Részletesebben

Mi az SM? Mi nem az SM? Melyek lehetnek az SM tünetei?

Mi az SM? Mi nem az SM? Melyek lehetnek az SM tünetei? Szklero zis multiplex amit felte tlen tudni kell 24 o ra val a diagno zis uta n! Mi az SM? A sclerosis multiplex egyre gyakrabban diagnosztizált idegrendszeri krónikus gyulladásos kórkép. A neve sokgócú

Részletesebben

BALATONŐSZÖD TEMETŐI DŰLŐ ŐSKORI, TÖBB PERIÓDUSÚ TELEPÜLÉS PATTINTOTT KŐESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA

BALATONŐSZÖD TEMETŐI DŰLŐ ŐSKORI, TÖBB PERIÓDUSÚ TELEPÜLÉS PATTINTOTT KŐESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA 259 BALATONŐSZÖD TEMETŐI DŰLŐ ŐSKORI, TÖBB PERIÓDUSÚ TELEPÜLÉS PATTINTOTT KŐESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA THE INVESTIGATION OF THE CHIPPED STONE INDUSTRY OF THE PREHISTORICAL MULTI-PERIOD SETTLEMENT OF BALATONŐSZÖD

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)*

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* SZÁSZI FERENC SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* Természetes és tényleges szaporodás Témánkban - a jelölt időszakban - a Szabolcs-Szatmár megyei lakosság Magyarországon és

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

Tartós döntések: iskolaválasztás Dunaszerdahelyen

Tartós döntések: iskolaválasztás Dunaszerdahelyen Ravasz Ábel Tartós döntések: iskolaválasztás Dunaszerdahelyen 1. Kontextus Az esettanulmány helyszíne Dunaszerdahely (Dunajská Streda), amely egy járási központ Szlovákia délnyugati részén. A legutóbbi

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG

MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG MŰVÉSZETTÖRTÉNET A KEZDETEKTŐL AZ ÓKOR VÉGÉIG ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET A művészet születése: mióta létezik a művészet és melyek az első művészeti alkotások? Honnan alakulnak ki a formák és milyen ábrázolási

Részletesebben

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése?

Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? MŰHELY Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. január (68 91. o.) Harangozó Gábor Marjainé Szerényi Zsuzsanna Mennyit ér a zajterhelés csökkenése? Zajvédelmi intézkedések értékelése a haszonértékelések átvitelével

Részletesebben

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Budapest, 2007. augusztus 31. A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Témakör: Btk. Különös rész... 6 1) A Btk. Különös részének szerkezete...

Részletesebben

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI FÚRÁSOK ADATAI ÉS TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREK ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGI MINTATERÜLETEKEN BUGYA TITUSZ 1 1. BEVEZETÉS A folyóvízi teraszrendszerek vizsgálata

Részletesebben