A tercsnek és a kondenzátornak nincs szerepe, csak ellenállások vannak a körben. A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tercsnek és a kondenzátornak nincs szerepe, csak ellenállások vannak a körben. A"

Átírás

1 7. Egyszerű hálózatok A tercsnek és a kondenzátornak nincs szerepe, csak ellenállások vannak a körben. A vezetékek ellenállását hozzáadjuk a fogyasztók ellenállásáhához (koncentrált paraméterű elemek). A hálózat megoldása, a hálózatra felírt karakterisztikus egyenlet megoldása (csomóponti+hurokegyenlet). Definíció: Egyszerű áramkör egy telep + fogyasztó + vezetékek 7.1. Ohm törvénye I = U, vagy U = RI (7.1) R továbbá mértékegységek: I = GU, vagy U = I G (7.2) 1 vezetési elem, vezetés, mint áramköri elem: konduktor [R] = ohm = Ω [G] = siemens = S (7.3)

2 ellenállás, mint áramköri elem: rezisztor vezetés, mint érték: konduktancia ellenállás, mint érték: rezisztencia differenciális (lokális) mennyiségek R = ρ l, ρ fajlagos ellenállás (7.4) A R G = 1 G = 1 A ρ l, 1 = σ fajlagos vezetőképesség ρ (7.5) Az ellenállás hőmérsékletfüggése ( ρ = ρ 20 C 1 + α T + β T 2 + γ T ) α lineáris hőmérsékleti tényező β négyzetes hőmérsékleti tényező γ köbös hőmérsékleti tényező T előjeles hőmérséklet-eltérés (7.6) és α β γ. Ezért csak a lineáris tagot vesszük figyelembe: 2 ρ = ρ 20 (1 + α T ), R = R 20 (1 + α T ) (7.7)

3 1. ábra : Az áram konvencionális irányának és a feszültség polaritásának jelölése nyilakkal Más hőmérséklet körül is fel lehet írni a lineáris összefüggéseket: R = R T1 (1 + α 1 (T T 1 )). (7.8) 7.2. Jelölések Az áram iránya a poitív pólusból indul és a negatívba megy. Rárajzolhatjuk a vezetékekre is az irányt. A feszültség nyíl a + -ból a - -ba mutat, ezek az aktív (telep) elemnél ellentétes az áramiránnyal (nyílütközés), a passzív elemnél (fogyasztó) megegyezik a két irány. A feszültségmérőt úgy kötjük be, hogy a + sarkát a nyíl talpához, a - sarka a nyíl végéhez csatlakozik. Ugyanúgy az ármammérőnél, a + sarkon folyik be az áram és a - -on folyik ki. A nyilak előjelesek A felvett feszültség ill. áramirányokat mérőirányoknak nevezzük. A több mérőirányt mérőirányrendszernek nevezzük. Ez lehet passzív, ha a fesz. és áramirány 3

4 2. ábra : A betű jel ill. a számérték negatív előjelének értelmezése. megegyezik, vagy aktív, ha ellentétes. Az előbbit használjuk Joule törvény A Joule törvény és villamos teljesítmény W = QU = IUt, P = W t = UI, [P ] = watt = W [W ] joule = J = W s (7.9) Energiamegmaradás törvénye: W = 0 P = 0. (7.10) 4 P term = IU, P fogy = IU, P = IU + IU = 0. (7.11)

5 3. ábra : Joule törvény. A termelő teljesítménye negatív, a fogyasztóé pozitív (felvett teljesítmény). A P alakja R vagy G-vel: U = RI, U = I G P f = UI = RI 2 = I2 G, P f = UI = GU 2 = U 2 R I = GU = U R Konduktív elemnél (pl. fűtőbetét) a felvett teljesítmény hőteljesítménnyé alakul, (7.12) Nagyobb ellenállás több hőt termel (v.ö. szupravezetők). 5 Q = W = RI 2 t. (7.13)

6 8. Összetett hálózat Vannak benne elágazások. Pl. Wheatstone-híd. Az elágazási pontokat csomópontnak nevezzük. Két csomópontot közvetlenül összekötő hálózatrész az ág. Az ágakon konduktív elemek, ill. telepek vannak. Az ágak zárt alakzata a hurok. A hurok önmagába záródó áramút. A hálózat egymás melletti zárt alakzatait hurkoknak nevezzük Hálózati gráf hurkok száma csomópontok száma ágak száma 6 b) ábra: +2 ág, +1 csp., +1 hurok c) ábra: +1 ág, +0 csp., +1 hurok d) ábra: +3 ág, +2 csp., +1 hurok

7 4. ábra : Ág hozzáadásának háromféle lehetősége a három ágból álló hálózat bővítésére. sszefoglalva: Á = H + Cs Kirchoff törvénye I = 0 (M.I.) csomópontra I = 0 (diff. Ohm tv.) hurokra (8.1) Hálózatanalízis: Meg tudjuk határozni a konduktív elemek áramát és feszültségét, ha a konduktív elemek ellenállása ill. a telepek feszültsége ismert. Hálózatszintézis: valamilyen tulajdonságú hálózatot kell létrehozni. A hurkokra felírt egyenletek függetlenek, a csomóponti egyenletek száma = Cs-1. Szintézisre példa, hogy ismertek 7

8 az ágáramok és az ellenállásértékeket kerssük. Az ágáramok nem írhatók elő tetszőlegesen, mert a csomóponti törvényeknek teljesülnie kell. Az egyenletek száma kevesebb, mint az ellenállások száma, azokat más megfontolás alapján kell felvenni. A hálózat szintézis nem egyértelmű feladat. 9. Kétpólusok A kétpólusok két kivezetéssel rendelkező hálózatrész. elemi: egyetlen kapcsolási elemet tartalmaz összetett: sok elemből áll Kétpólust úgy kapunk, hogy egy hálózatot egy vezetéknél elvágunk. aktív kétpólus: a két végét összekötve (rövidzár) azon áram folyik. Termelő és fogyasztó is lehet (akkutöltés). passzív kétpólus: nem folyik áram (pl. konduktív elemek kapcsolása). Fogyasztó. teljesítményt vesz fel. 8

9 Passzív kétpólus soros kapcsolás: ugyanaz az áram halad át az elemeken párhuzamos kapcslás: közösítve vannak). az elemek ugyanarra a feszültségre kapcsolódnak (a kivezetések Meghatározva az eredő ellenállást a konduktív elemek kapcsolása egyetlen konduktív elemmmel helyettesíthető. Soros kapcsolás: I =áll. I = U R e, huroktörvény, I(R 1 + R ) = U R e = R 1 + R vezetésekre: = G e G 1 G 2 vagy G e = G 1 G 2 a reciprok összeg jelöléssel (9.1) Ez utóbbinál közös számlálóra kell hozni a törtet. 9

10 Párhuzamos kapcsolás: U =áll. I = I 1 + I ágáramok I 1 = GU 1, I 2 = GU 2,... I = U(G 1 + G ), és I = GU e G e = G 1 + G vagy R e = R 1 R 2... (9.2) Pl. ha R 1 = R 2 =... = R n = R, akkor R e = nr sorosnál R e = R párhuzamosnál (9.3) n Vegyes kapcsolás: soros+párhuzamos együtt. A soros és párhuzamos részeket külön-külön kezeljük. Extrém kétpólús: nem vesz föl és nem is ad le teljesítményt. rövidzár: U = 0, R = 0, G = szakadás: I = 0, R =, G = 0 Pl. ideális műszerek árammérő rövidzár 10

11 5. ábra : Ideális műszerek: a) árammérő, b) feszültségmérő, c) teljesítménymérő. feszültségmérő szakadás teljesítménymérő (négypólus) 11

12 9.1. Generátorok Ideális feszültségforrás/feszültséggenerátor egy aktív kétpólus U 0 feszültséggel. Akármekkora terhelőellenállást kapcsolunk rá, ugyanakkora forrásfeszültséget ad. Valóságos feszültségforrásnál a terhelőellenállás csökkenésével vagyis a terhelőáram növelésével a kapocsfeszültség csökken. Ennek oka a feszültséggenerátor belső ellenállása. Helyettesítőképében a feszültségforrással sorba kapcsolt konduktív elemmel helyettesítjük. Ideális áramforrás/áramgenerátor I 0 forrásáramot ad a terhelőellenállástól függetlenül. Végtelen tehrelő ellenálláson végtelen feszültség kell legyen. Valóságos áramgenerátor Az aktív kétpólusokat (telep, generátor) fizikailag a feszültséggenerátor írja le helyesebben. Áramköri szempontból a kétféle helyettesítő kép ekivivalens. A feszültséggenerátoros helyettesítés a Thevenin helyettesítés, az áramgenerátoros a Norton helyettesítés. Az ideális generátorokból származtathatók extrém kétpólusok. Ha U 0 0 rövidzár, ha I 0 0 szakadás. 12

13 9.2. Aktív kétpólusok helyettesítőképei Feszültségforrás (Thevenin-kép) Terheletlen esetben szakadása van, I t(erhelő) = 0, U 0 forrásfeszültségre van kapcsolva. Ezért a forrásfeszültséget üresjárási feszültségnek (Uü) is hívjuk. Áramforrás (Norton kép) Rövidzárlat esetben U k(apocs) = 0. A forrásáram ekkor a rövidzáron megy keresztül. Ezért a rövidzárási áramnak is nevezzük a forrásáramot. 13

14 Feszültségforrás rövidzárral az U k = 0, U 0 az R b -n esik. Ekkor I r = U 0 R b = U u R b (9.4) Az R t terhelőellenállás jelenléte Szakadással zárt áramforrás I t = 0. A teljes I 0 az R b -n folyik keresztül Egy G t terhetlő vezetéssel U 0 = I 0 G b = I r G b (9.6) I t = U 0 R t + R b (9.5) U k = I 0 G t + G b (9.7) 14

15 Kapocsfeszültség U k = U 0 R b I t U k U 0 + I t U 0 /R b = 1 Terhelőáram I t = I 0 G b U k I t I 0 + U k I 0 /R b = 1 Feszültséggenerátor jelleggörbéje Áramgenerátor jelleggörbéje Ha a karakterisztikák megegyeznek, akkor a feszültség- és áramgenerátorok ekvivalensek, azaz sem feszültség, sem áramméréssel nem különböztethetők meg. Mivel U 0 = I 0 G 0, és I 0 = U 0 R 0 G 0 = 1 R 0. (9.8) A forrásáram és a feszültséggenerátor nyila ellentétes. Az aktív kétpólus feszültséggenerátoros és áramgenerátoros helyettesítő képében ugyanaz a konduktív elem van. 15

16 9.3. Aktív kétpólusok teljesítményviszonyai Terheletlen áramgenerátornak fel kéne melegednie. Relatív terhelőellenállás: a = R t R b. A hasznos teljesítmény hogyan függ a-tól? Definíció: hatásfok η = P h Pö (9.9) P h a hasznos teljesítmény (ami hővé alakul), Pö az ieális genrátor által szolgáltatott összes teljesítmény. Feszültséggenerátorra η = I 2 t R t I 2 t (R b + R t ) = R t R b + R t = R t/r b = a 1 + R t /R b 1 + a (9.10) Áramgenerátorra η = U 2 k G t U 2 k (G b + G t ) = G t G b + G t = G t/g b = 1/a 1 + G t /G b 1 + 1/a = a (9.11) A villamosenergia szolgáltatásnál fontos a jó hatásfok, a > 0. Elektronikában, jelgenerátoroknál a nagy kivehető teljesítményre törekszünk. A feszültséggenerátor hasznos 16

17 teljesítménye: maximális, helye P h = I 2 t R t, I t = U 0 R t + R b, P h = U 2 0 R t (R t + R b ) 2 (9.12) dp h = U 0 2 (R t + R b ) 2 U0 2 R t 2(R t + R b ) = 0 dr t (R t + R b ) 4 0 = Rt 2 + 2R t R b + Rb 2 2Rt 2 2R t R b = 0 R t = R b, (9.13) a terhelőellenállás egyenlő a belső ellenállással, ekkor maximális a teljesítmény. A hatásfog η = 1/2. Ez az üzemállapot az illesztett állapot. Legyen b = P h P h max = P h max = U0 2R b (R t +R b ) 2 = U0 2 4R b U 2 0 R b (R t + R b ) 2 = U 2 0 4R b = U 2 0 4R t (9.14) 4R t R b (R t + R b ) 2 = 4R t /R b (R t /R b + 1) 2 = 4a (1 + a) 2 (9.15) 50 %-os illesztetlenség (a = 1/2 a = 2) 10 %-os teljesítménycsökkenést ad. 17

18 6. ábra : Kuratowski gráfok 10. Összetett hálózat struktúrája Térbeli és síkhálózat Nem minden térbeli hálózatot lehet síkba kirajzolni. Pl. ami gömbhéjon van az lehet. Ellenpéldák: Kuratowski gráfok: Elemi és független hurokrendszer Elemi hurok: a hálózat egymás mellett elhelyezkedő poligonjai. Ezek együttesen alkotják az elemi hurokrendszert. Más hurokrendszer is elképzelhető. A hurkok száma H=Á+1-Cs. Minden ágnak legalább egy hurokban szerepelnie kell. A hurokrendszer olyan hurkok összessége, amelyben a hálózat valamennyi ága előfordul és a számuk: H=Á+1-Cs. A legegyszerűbb egyenletek az elemi hurokrendszernél vannak. A 18

19 7. ábra : Kuratowski gráfok gráfok izomorf átrajzolása során az elemi hurokrendszer is változhat. Független hurokrendszer: minden hurokban van egy ág, amely csak annak a huroknak a része. Fa: a hálózat csomópontjainak és ágainak olyan rendszere, amelyben mindne csomópont előfordul, és csak annyi ág, amennyi ahhoz szükséges, hogy bármely csomópontból bármely másikba eljuthassunk. Az egyetlen út miatt nincsenek hurkok a fában. Á=Cs-1 a fában, minden összekötő ág egy hurkot hoz létre, ezért az összekötő ágak száma a hurkok számával egyenlő. Térbeli hálózatnál célszerű a fából kiindulni. 19

20 8. ábra : 9. ábra : Független hurokrendszerek 20

21 10. ábra : Fák A hurokáramok módszere A vegyes módszernél hurkokra és csomópontra írtunk fe legyenleteket. Itt csak a hurkokra. Az elemi hurkoknak külön áramot tulajdonítunk. Ezek fiktív áramok a hurokáramok. Ezekből meghatározhatók az ágáramok. A módszert egy példán mutatjuk meg A hurokáramok és ágáramok kapcsolata I 1 = I a I 2 = I b I 3 = I a I b I 4 = I a I c I 5 = I c I b I 6 = I c (10.1) 21

22 11. ábra : Hurokmódszer. A hurokegyenletek a) R 4 I 4 + R 3 I 3 R 1 I 1 + U 01 = 0 b) R 3 I 3 R 5 I 5 + R 2 I 2 + U 02 = 0 c) R 6 I 6 + R 5 I 5 R 4 I 4 = 0 (10.2) a) R 4 (I a I c ) + R 3 (I a I b ) R 1 ( I a ) = U 01 b) R 3 (I a I b ) R 5 (I c I b ) + R 2 I b = U 02 c) R 6 I c + R 5 (I c I b ) R 4 (I a I c ) = 0 (10.3) 22

23 (R 1 + R 3 + R 4 )I a R 3 I b R 4 I c = U 01 R 3 I a + (R 2 + R 3 + R 5 )I b R 5 I c = U 02 R 4 I a R 5 I b + (R 4 + R 5 + R 6 )I c = 0 (10.4) Az átlóban az a hurokáram van megszorozva az adott hurokbeli ellenállások összegével (saját ellenállás), amelyekre a hurokegyenletet felírtuk. Legyen R a = R 1 + R 3 + R 4, R b = R 2 + R 3 + R 5, R c = R 4 + R 5 + R 6 (10.5) Vannak több hurokhoz tartozó, úgynevezett közös ellenállások R ab = R ba = R 3, R bc = R cb = R 5, R ca = R ac = R 4 (10.6) Összefoglalva: R a I a + R ab I b + R ac I c = U 01 R ba I a + R b I b + R bc I c = U 02 R ca I a + R cb I b + R c I c = 0 (10.7) 1. Az elemi hurkokban (nem muszáj eleminek lenniük, de ekkor a legegyszerűbbek az egyenletek) azonos körüljárással felveszünk egy-egy hurokáramot. 2. Meghatározzuk a saját- és a közös ellenállásokat. 23

24 3. Minden hurokra felírunk egy egyenletet. A bal oldalon a sajátellenállás és a sajáthurokáram szorzata + a szomszédos hurkok árama és a közös ellenállások szorzata áll. A jobb oldalon az adott hurokban bekapcsolt feszültségek vannak, a hurokárammal ellentétes nyílirány esetén pozitív előjellel. Ha áramgenerátorok vannak a hálózatban, akkor azt először feszültséggenerátorra átrajzoljuk. Azonos körüljárási áramiránynál a közös ellenállások negatívak A csomóponti potenciálok módszere A hálózat csomópontjaira írunk fel egyenletet. Az egyenletekben a 0 potenciálú csomóponthoz viszonyítjuk a többi csomópont feszültségét, ezek lesznek az ismeretlenek. A módszernél áramgenerátoraira kell cserélnünk a feszültséggenerátorokat, ill. a az ellenállásokat pedig vezetésre. G 1 R, I 0 U 0 (10.8) R Azt érdemes a 0 potenciálú pontnak választani, amelyikbe a legtöbb konduktív elem fut be. A potenciálok a 0 pont felé mutatnak. Az áramirányok a csomópontból elmutatnak. A 24

25 ábra : Csomóponti potenciálok módszere

26 csomópontra felírt Kirchoff egyenletek A konduktív ágak áramai az U-kkal kifejezve Ezeket visszaírva a csomóponti egyenletekbe A I 1 + I 4 + I 6 + I 01 = 0 B I 2 + I 5 I 6 I 02 = 0 C I 3 I 4 I 5 = 0 (10.9) I 1 = G 1 U A I 4 = G 4 (U A U C ) I 2 = G 2 U B I 5 = G 5 (U B U C ) I 3 = G 3 U C I 6 = G 6 (U A U B ) (10.10) A G 1 U A + G 4 (U A U C ) + G 6 (U A U B ) = I 01 B G 2 U B + G 5 (U B U C ) G 6 (U A U B ) = I 02 C G 3 U C G 4 (U A U C ) G 5 (U B U C ) = 0 (10.11) A (G 1 + G 4 + G 6 )U A G 6 U B G 4 U C = I 01 B G 6 U A + (G 2 + G 5 + G 6 )U B G 5 U C = I 02 C G 4 U A G 5 U B + (G 3 + G 4 + G 5 )U C = 0 (10.12) Az adott csomópontra felírt egyenletben a csomópont feszültsége szorozva van a csomópontba futó ágak vezetésének összegével (sajátvezetés). A bal oldalon van még a szomszédos 26

27 csomópont feszültsége megszorozva a két csomópontban levő vezetés értékével. A két csomópontot összekötő ág vezetését ( előjellel véve) közös vezetésnek nevezzük. Sajátvezetések: közös vezetések: G A = G 1 + G 4 + G 6, G B = G 2 + G 5 + G 6, G C = G 3 + G 4 + G 5 (10.13) G AB = G BA = G 6, G BC = G CB = G 5, G CA = G AC = G 4 (10.14) Összefoglalva A G A U A + G AB U B + G AC U C = I 01 B G BA U A + G B U B + G BC U C = I 02 C G CA U A + G CB U B + G C U C = 0 (10.15) 1. feszültséggenerátor áramgenerátor (ellentétes nyílirány), R G 2. 0 pont és csomópont választás 3. saját és közös vezet ések meghatározása. A csomóponti feszültségek nyilai a 0 pont felé mutatnak 27

28 4. A csomópontokra feírunk egy-egy egyenletet. A bal oldalon az adot csomópont sajátvezetése és sajátfeszültségének szorzata áll, + a szomszédos csomópontok feszültségének és a közös vezetéseknek a szorzata. A jobb oldalon a csomópontokhoz csatlakozó áramgenerátorok forrásáramának összege áll. Előjele akkor pozitív, ha az áramok a csomópont felé folynak. A leginkább mechanizálható eljárás. Gyors feszültségmérés egyszerűbb, mint az árammérés Faágfeszültségek módszere A hálózatdualitásnál van jelentősége. Az ismeretlenek itt a hálózat tetszőlegesen választott fájának tetszőleges mérőirányú feszülségei. Ezen ágak száma Á=Cs-1. U A U B U C U D U E A G 1 +G 8 +G 10 0 G 1 0 G 10 = I 01 I 010 B 0 G 3 +G 5 +G 6 G 3 G 5 0 = I 05 I 06 C G 1 G 3 G 1 +G 2 +G 3 +G 4 G 4 G 2 = I 01 I 02 D 0 G 5 G 4 G 4 +G 5 +G 7 0 = I 05 E G 10 0 G 2 0 G 2 +G 9 +G 10 = I 02 +I 010 (10.16) A hálózat gráfja Az ágfeszültségek és a csomóponti feszültségek közötti kapcsolat (F a 0 pont 28

29 13. ábra : Faágfeszültségek módszere ábra : A hálózat gráfja (a nyilak balról jobbra mennek).

30 és a nyilak úgy mennek, hogy U 10 U 9 ellentétesen megy F-be) U A = U 10 U 9 U B = U 6 U C = U 4 U 5 + U 6 U D = U 5 + U 6 U E = U 9 (10.17) (G 1 + G 8 + G 10 )(U 10 U 9 ) G 1 (U 4 U 5 + U 6 ) + G 10 U 9 = I 01 I 010 (G 3 + G 5 + G 6 )U 6 G 3 (U 4 U 5 + U 6 ) G 5 ( U 5 + U 6 ) = I 05 I 06 G 1 (U 10 U 9 ) G 3 U 6 + (G 1 + G 2 + G 3 + G 4 )(U 4 U 5 + U 6 ) G 4 ( U 5 + U 6 ) + G 2 U 3 = I 01 I 02 G 5 U 6 G 4 (U 4 U 5 + U 6 ) + (G 4 + G 5 + G 7 )( U 5 + U 6 ) = I 05 G 10 (U 10 U 9 ) G 2 (U 4 U 5 + U 6 ) + (G 2 + G 9 + G 10 )( U 9 ) = I 02 +I 010 (10.18) U 4 U 5 U 6 U 9 U 10 A G 1 G 1 G 1 G 1 G 8 G 1 +G 8 +G 10 = I 01 I 010 B G 3 G 3 +G 5 G = I 05 I 06 C G 1 +G 2 +G 3 +G 4 G 1 G 2 G 3 G 1 +G 2 G 1 +G 2 G 1 = I 01 I 02 D G 4 G 5 G 7 G = I 05 E G 2 G 2 G 2 G 2 G 9 G 10 = I 02 +I 010 (10.19) Hogyan található meg ez a mátrix? Hálózatmetszet vagy vágat. 30

31 A hálózatot az eredményvonal mentén elmetsszük. A vágat azon ágak halmaza, melyet az eredményvonal elmetsz (1,8,10). U 10 jó irányba mutat, U 8 és U 1 is jobbra megy (azért kell eredetileg is irányítani a fában a feszültségeket). Több vágat vágatrendszert alkot. A vágatrendszer a hálózat egy adott fájához tartozik, ha minden faág előfordul annak egy és csakis egy vágatában. Az irányok követik a fában felvett feszültség mérőirányokat. A csomópontokra írunk fel egyenletet (az F-re nem). A bal oldalon a vezetések és ágfeszültségek szorzatai vannak. A csomópontbólkifolyók előjele pozitív. A jobb oldalon az áramgenerátorok forrásáramai vannak, ezek + -ak, ha befolynak a csomópontba. Pl. az A csomópont: U 4 -nél 1 ágat metszi, amely vezetése G 1. Mivel csomópontba megy, ezért előjele. U 6 ua., U 5 + -os. U 9 -re az előjel és G 1 G 8 a vezetések összege. U 10 -nél + és G 1 + G 8 + G 10 van. Összesen A G 1 U 1 + G 1 U 5 G 1 U 6 (G 1 + G 8 )U 9 + (G 1 + G 8 + G 10 )U 10 = I 01 I 010 (10.20) Célszerű nem csomópontok, hanem vágatok mentén haladni (a sorok helyett az oszlopokat meghatározni). Összefoglalva: 31

32 ábra : vágatrendszer

33 1. Kijelöljük a hálózat egy fáját, és berajzoljuk az ismeretlen ágfeszültség nyilait tetszőleges irányítással. 2. Megrajzoljuk a vágatrendszert, melyek irányítása az előző ágirányokkal megegyzeő. 3. A csomópontokra felírunk egy csomóponti egyenletet, bal oldalon az ismeretlen ágfeszültségekkel. Az ágfeszültségek együtthatója az adott csomópont azon ágainak vezetésösszege, amely ágak az ágfeszültségek megfelelő vágataiban előfordulnak. Előjele +, ha az adott csomópontból elmutat. A jobb oldalon a csomópontba befolyó forrásáramok összege van. 11. Összetett lineáris hálózatokra vonatkozó elvek és tételek Szuperpozíció elve A Maxwell egyenletek lineárisak. Az egyes gerjesztések hatására adott helyen létrejövő válaszok (hatások) összege a valódi válasz. Egyszerre csak egy gerjesztést működtetve kiszámoljuk a választ, utána egy másikat s.í.t., pl. 33

34 16. ábra : A szuperpozíció elve. (R 1 + R 3 )I a + R 1 I b = U 01 R 1 I a + (R 1 + R 2 )I b = U 01 U 02 I a = I 3 = D a D = (R 1 + R 2 )U 01 R 1 (U 01 U 02 ) (R 1 + R 2 )(R 1 + R 3 ) R1 2 I 3 R 2 U 01 = I 3 = = R 2 U 01 + R 1 U 02 R 1 R 2 + R 2 R 3 + R 3 R 1 R 1 R 2 + R 2 R 3 + R 3 R 1 R 1 U 02 (11.1) R 1 R 2 + R 2 R 3 + R 3 R A kompenzáció elve Egy tetszőleges kétpólus helyettesíthető ideális generátorokkal. Passzív kétpólus ellenállással, aktív, valódi generátorral helyettesíthető. 34

35 17. ábra : A reciprocitás tétele. Feszültségkompenzáció: az eltávolított kétpólus helyére feszültségforrást kapcsolunk, amely forrásfeszültsége egyenlő kétpólus kapcsain mért feszültséggel. Áramkompenzáció: ideális áramforrást kapcsolunk a kétpólushoz, amely forrásárama egyenlő a kétpólus áramával A reciprocitás tétele A és B helyek. A helyen legyen ideális generátor. Ez B-nél valamely U 0 feszültséget és I 0 áramot hoz létre.. Tegyük a generátort az A-ból B-be. Ekkor az A helyen keletkezik U 0 és I 0 áram. Ezért az ideális feszültséggenerátor ideális árammérővel, az ideális áramgenerátor ideális feszültségmérővel cserélhető fel, és a műszer ugyanannyit mutat. 35

36 (R 1 + R 3 )I a R 3 I b = U 0 (R 1 + R 3 )I a R 3 I b = 0 R 3 I a + (R 2 + R 3 )I b = 0 R 3 I a + (R 2 + R 3 )I b = U 0 R 3 U 0 I = I b = I = I R 3 U 0 a = (11.2) R 1 R 2 + R 2 R 3 + R 3 R 1 R 1 R 2 + R 2 R 3 + R 3 R Hálózatok dualitása Csak síkhálózatoknál van. csomópont hurok, ágak ágak Az elemi hurokrendszer az eredeti hálózatra formailag megegyezik a duális hálózat csomóponti potenciáljának egyenletrendszerével. (a külső pont a 0 potenciálú pont) 1. Az elemi hurkok hurokáraminak duálisan a csomóponti potenciál. 2. A hurokegyenlet duálisa a csomóponti egyenlet. 3. A hurkok sajátellenállása a csomópontok sajátvezetése. 4. A két hurok közös ellenállása duálisa a megfelelő zárt csomópont közös vezetése Egy hálózat fája a duális hálózat összekötő ágrndszere független hurokrendszerhez tartozó hurokáram egyenletrendszer duálisa a duális hálózat ágfeszültség egyenletrendszere. 36

37 ábra : Példa duális hálózatra.

38 19. ábra : elemi hurok csomópont A vágat vagy metszővonal duálisa a hurok ágai. A soros kapcsolás duálisa párhuzamos. 38

39 12. Jellegzetes hálózatrészek analízis és szintézise, ekvivalens átalakítások Feszültségosztó, áramosztó Ellenállások soros kapcsolásnál U 1 : U 2 :... : U n = R 1 : R 2 :... : R n (12.1) A feszültségosztó ellenállások soros kapcslása. A k-adik tag feszültsége U k = IR k, és I = U AB R 1 + R R n = U AB R e U k = U AB R k R e (12.2) Áramosztó: ellenállások párhuzamos ellenállása I 1 : I 2 :... : I n = G 1 : G 2 :... : G n, I k = I G k G e, G e = G 1 + G G n (12.3) Kételemes feszültség- és áramosztó 39

40 20. ábra : kételemes feszültség- és áramosztó U 2 = U R 2 R 1 + R 2 G 2 I 2 = I G 1 + G 2 R 2 U ki = U be R 1 + R 2 U ki = U be A U, osztásviszony vagy átvitel(i tényező) A U = U ki A I = I 2 U be I R 2 G 1 G 2 A U = = A I = = R 1 + R 2 G 1 + G 2 G 1 + G 2 R 1 R 1 + R 2 (12.4) 40

41 A feszültségosztó kimenetére kondiktív elemet kötünk, terheljük. Ekkor az átvitel: A U = R 2 R t R 1 + (R 2 R t ) A folyamatos szabályozású feszültségosztó a potenciométer. (12.5) Műszerek méréshatárának növelése Ideális feszülségmérő: nincs fogyasztása, áram nem folyik át rajta, szakadást képvisel, R =. A rá kapcsolt feszültséggel arányos a mutatójának kitérése. Feszültségosztó A műszer méréshatárát úgy növeljük n- szeresére, hogy vele sorosan kötünk egy úgynevezett előtétellenállást. Ideális árammérő: a rajta átfolyó árammal arányosan tér ki a mutatója. Fogyasztása nincs, nem esik rajta feszültség. Áramkörben rövidzárnak minősül. Áramosztó A műszer méréshatárát úgy növeljük n-szeresére, hogy vele párhuzamosan kötünk egy úgynevezett söntellenállást. 41

42 előtétellenállás söntellenállás A U = 1 n = U M = nu M R e = (n 1)R M G e = G M n 1 R M R e + R M (12.6) A I = 1 n = R s R s + R m R s = R m n 1 G s = (n 1)G m (12.7) Ekvivalens átalakítások a hálózatokban Csillag delta átalakítás: a hídágaktól megszabadulhatunk. Ha ekvivalensek, akkor át lehet 42

43 21. ábra : csillag delta átalakítás 22. ábra : csillag delta 43

44 alakítani A B R A + R B = R c (R a + R b ) B C R B + R C = R a (R b + R c ) C A R C + R A = R b (R c + R a ) (12.8) ebből R A + R B R B + R C = R ar c + R b R c R a + R b + R c = R ar b + R a R c R a + R b + R c R C + R A = R br b + R a R b R a + R b + R c (12.9) R A = R br c R, R B = R ar c R, R C = R ar c R ahol R = R a + R b + R c. Vezetésekre (12.10) ahol G = G A + G B + G C. G a = G BG C G Ideális generátorok áthelyezése: 44, G b = G AG C G, G c = G AG C G (12.11)

45 ábra : feszültséggenerátor többszörözése

46 46

47 ágon belül összevonthatók, áthelyezhetők. 25. ábra : áramgenerátor áthelyezése U BC = I, U 1 = I 0 + I = U 2 + U 3 = I + I G( 3 G 1 G 2 G 3 I 0 1 = I ), I = I 0 G 1 G 2 G 3 G 1 G 1 G 2 G 3 G 1 G 1 G 2 + G 1 G 2 + G 2 G 3 U BC = I 0 G 3 I G 3 (12.12) 47

48 12.4. Thevenin, Norton tétele Összetett aktív kétpólus helyettesíthető ideális generátorral ill. ellenállással. Thevenin tétele: helyettesítő feszültségforrás forrásfeszültsége egyenlő a kétpólus üresjárási feszültségével. A helyettesítő feszültségforrás belső ellenállása a kétpólus kapcsai közötti ellenállás, ha a kétpólusban levő ideális feszültségforrásokat rövidzárral, az ideális áramgenerátorokat szakadással helyettesítjük. Norton tétele: a helyettesítő áramgenerátorokat árama egyenlő a kétpólus rövidzárási áramával, a belső vezetése egyenlő a kétpólus sarkain mérhető vezetéssel, ha a kétpólusban levő ideális feszültségforrásokat rövidzárral, az ideális áramgenerátorokat szakadással helyettesítjük. 48

Elektrotechnika- Villamosságtan

Elektrotechnika- Villamosságtan Elektrotechnika- Villamosságtan 1.Előadás Egyenáramú hálózatok 1 Magyar Attila Tömördi Katalin Villamos hálózat: villamos áramköri elemek tetszőleges kapcsolása. Reguláris hálózat: ha helyesen felírt hálózati

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek Gingl Zoltán, Szeged, 05. 05.09.9. 9:4 Elektronika - Hálózatszámítási módszerek 05.09.9. 9:4 Elektronika - Alapok 4 A G 5 3 3 B C 4 G Áramköri elemek vezetékekkel összekötve Csomópontok Ágak (szomszédos

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1

Gingl Zoltán, Szeged, szept. 1 Gingl Zoltán, Szeged, 08. 8 szept. 8 szept. 4 A 5 3 B Csomópontok feszültség Ágak (szomszédos csomópontok között) áram Áramköri elemek 4 Az elemeken eső feszültség Az elemeken átfolyó áram Ezek összefüggenek

Részletesebben

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása

1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása 1. konferencia: Egyenáramú hálózatok számítása 1.feladat: 20 1 kω Határozzuk meg az R jelű ellenállás értékét! 10 5 kω R z ellenállás értéke meghatározható az Ohm-törvény alapján. Ehhez ismernünk kell

Részletesebben

Elektrotechnika. 1. előad. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet

Elektrotechnika. 1. előad. Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai Intézet Budapest Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar Mechatronikai és Autechnikai ntézet Elektrotechnika. előad adás Összeállította: Langer ngrid főisk. adjunktus A tárgy t tematikája

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

Elektrotechnika példatár

Elektrotechnika példatár Elektrotechnika példatár Langer Ingrid Tartalomjegyzék Előszó... 2 1. Egyenáramú hálózatok... 3 1.1. lapfogalmak... 3 1.2. Példák passzív hálózatok eredő ellenállásának kiszámítására... 6 1.3. Impedanciahű

Részletesebben

Elektrotechnika 1. előadás

Elektrotechnika 1. előadás Óudai Egyetem ánki Donát épész és iztonságtechnikai Kar Mechatronikai és utechnikai ntézet Elektrotechnika. előadás Összeállította: Langer ngrid adjunktus tárgy tematikája Egyen- és váltakozó áramú villamos

Részletesebben

Fizika A2E, 9. feladatsor

Fizika A2E, 9. feladatsor Fizika 2E, 9. feladatsor Vida György József vidagyorgy@gmail.com 1. feladat: hurokáramok módszerével határozzuk meg az ábrán látható kapcsolás ágaiban folyó áramokat! z áramkör két ablakból áll, így két

Részletesebben

Elektromos áramerősség

Elektromos áramerősség Elektromos áramerősség Két különböző potenciálon lévő fémet vezetővel összekötve töltések áramlanak amíg a potenciál ki nem egyenlítődik. Az elektromos áram iránya a pozitív töltéshordozók áramlási iránya.

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

Elektromosságtan. I. Egyenáramú hálózatok általános számítási módszerei. Magyar Attila

Elektromosságtan. I. Egyenáramú hálózatok általános számítási módszerei. Magyar Attila Elektromosságtan I. Egyenáramú hálózatok általános számítási módszerei Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatika Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék amagyar@almos.vein.hu 2010.

Részletesebben

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István Dr. Seres István Áramerősség, Ohm törvény Áramerősség: I Q t Ohm törvény: U I Egyenfeszültség állandó áram?! fft.szie.hu 2 Seres.Istvan@gek.szie.hu Áramerősség, Ohm törvény Egyenfeszültség U állandó Elektromos

Részletesebben

Mérnök Informatikus. EHA kód: f

Mérnök Informatikus. EHA kód: f A csoport Név:... EHA kód:...2009-2010-1f 1. Az ábrán látható hálózatban a) a felvett referencia irányok figyelembevételével adja meg a hálózat irányított gráfját, a gráfhoz tartozó normál fát (10%), a

Részletesebben

Az egyenáramú hálózatok

Az egyenáramú hálózatok 1. hálózatok fogalma és csoportosítása z egyenáramú hálózatok z elektromos termelőkből (feszültségforrás, áramforrás) és fogyasztókból (ellenállások) illetve az ezeket összekötő vezetékekből álló elrendezést

Részletesebben

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

Fizika A2E, 8. feladatsor

Fizika A2E, 8. feladatsor Fizika AE, 8. feladatsor ida György József vidagyorgy@gmail.com. feladat: Az ábrán látható áramkörben határozzuk meg az áramer sséget! 4 5 Utolsó módosítás: 05. április 4., 0:9 El ször ki kell számolnunk

Részletesebben

Elektrotechnika- Villamosságtan

Elektrotechnika- Villamosságtan Elektrotechnika- Villamosságtan Általános áramú hálózatok 1 Magyar Attila Tömördi Katalin Alaptörvények-áttekintés Alaptörvények Áram, feszültség, teljesítmény, potenciál Források Ellenállás Kondenzátor

Részletesebben

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI. 9. Gyakorlat

HARDVEREK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI. 9. Gyakorlat HADVEEK VILLAMOSSÁGTANI ALAPJAI 9. Gyakorlat Hardverek Villamosságtani Alapjai/GY-9/1 9. Gyakorlat feladatai A gyakorlat célja: A szuperpozíció elv, a Thevenin és a Norton helyettesítő kapcsolások meghatározása,

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás 1 Felhasznált irodalom Hodossy László: Elektrotechnika I. Torda Béla: Bevezetés az Elektrotechnikába

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2.

Bevezető fizika (infó), 8. feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 2. evezető fizika (infó), 8 feladatsor Egyenáram, egyenáramú áramkörök 04 november, 3:9 mai órához szükséges elméleti anyag: Kirchhoff törvényei: I Minden csomópontban a befolyó és kifolyó áramok előjeles

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak? Ellenörző kérdések: 1. előadás 1/5 1. előadás 1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak? 2. Mit jelent a föld csomópont, egy áramkörben hány lehet belőle,

Részletesebben

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.

Részletesebben

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás

Tranziens jelenségek rövid összefoglalás Tranziens jelenségek rövid összefoglalás Átmenet alakul ki akkor, ha van energiatároló (kapacitás vagy induktivitás) a rendszerben, mert ezeken a feszültség vagy áram nem jelenik meg azonnal, mint az ohmos

Részletesebben

SZINUSZOS ÁRAMÚ HÁLÓZATOK Számítási feladatok

SZINUSZOS ÁRAMÚ HÁLÓZATOK Számítási feladatok DR. GYURCSEK ISTVÁN SZINUSZOS ÁRAMÚ HÁLÓZATOK Számítási feladatok Forrás és ajánlott irodalom q Iványi A. Hardverek villamosságtani alapjai, Pollack Press, Pécs 2015, ISBN 978-963-7298-59-2 q Gyurcsek

Részletesebben

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség 2.lőadás (207.09.2.) Munkapont és kivezérelhetőség A tranzisztorokat (BJT) lineáris áramkörbe ágyazva "működtetjük" és a továbbiakban mindig követelmény, hogy a tranzisztor normál aktív tartományban működjön

Részletesebben

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Egyenáramú hálózatok vizsgálata ellenállások, generátorok, belső ellenállások

Részletesebben

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1. Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI 8 1.1 AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.2 AZ ELEKTROMOS TÉR 9 1.3 COULOMB TÖRVÉNYE 10 1.4 AZ ELEKTROMOS

Részletesebben

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. írta dr. Hodossy, László Publication date 2012 Szerzői jog 2012 dr. Hodossy László Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

A -Y és a Y- átalakítás bemutatása. Kiss László április havában

A -Y és a Y- átalakítás bemutatása. Kiss László április havában A -Y és a Y- átalakítás bemutatása Kiss László 2011. április havában -Y átalakítás ohmos ellenállásokra Mint ismeretes, az elektrotechnikai gyakorlatban többször előfordul olyan kapcsolási kép, ami a megszokott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Elektromos áram, áramkör, kapcsolások Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise

Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise Földelt emitteres erősítő DC, AC analízise Kapcsolási vázlat: Az ábrán egy kisjelű univerzális felhasználású tranzisztor (tip: 2N3904) köré van felépítve egy egyszerű, pár alkatrészből álló erősítő áramkör.

Részletesebben

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila április 17.

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila április 17. Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba Tihanyi Attila 2007. április 17. ALAPOK Töltés 1 elektron töltése 1,602 10-19 C 1 C (coulomb) = 6,24 10 18 elemi elektromos töltés. Áram Feszültség I=Q/t

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω.

1. Feladat. Megoldás. Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. 1. Feladat Számítsd ki az ellenállás-hálózat eredő ellenállását az A B az A C és a B C pontok között! Mindegyik ellenállás értéke 100 Ω. A 1 2 B 3 4 5 6 7 A B pontok között C 13 = 1 + 3 = 2 = 200 Ω 76

Részletesebben

Villamosság biztonsága

Villamosság biztonsága Óbudai Egyetem ánki Donát Gépész és iztonságtechnikai Kar Mechatronikai és utótechnikai ntézet Villamosság biztonsága Dr. Noothny Ferenc jegyzete alapján, Összeállította: Nagy stán tárgy tematikája iztonságtechnika

Részletesebben

Elektronika zöldfülűeknek

Elektronika zöldfülűeknek Ha hibát találsz, jelezd itt: Elektronika zöldfülűeknek R I = 0 Szakadás, olyan mintha kiradíroznánk az ellenállást vezetékekkel együtt. A feszültség nem feltétlen ugyanakkora a két oldalon. Üresjárat,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS EGYENÁRAMÚ HÁLÓZATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS EGYENÁRAMÚ HÁLÓZATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS 2 0 1 3 EGYENÁRAMÚ HÁLÓZATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Elektrotechnika tárgya és helye a tudományok között...3 Elektrotechnikai jelölések,

Részletesebben

Átmeneti jelenségek egyenergiatárolós áramkörökben

Átmeneti jelenségek egyenergiatárolós áramkörökben TARTALOM JEGYZÉK 1. Egyenergiatárolós áramkörök átmeneti függvényeinek meghatározása Példák az egyenergiatárolós áramkörök átmeneti függvényeinek meghatározására 1.1 feladat 1.2 feladat 1.3 feladat 1.4

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

dt Az elektromos áram egysége az Amper [A]. Egy R ellenállású vezet két végére U feszültséget kapcsolva a rajta átfolyó áram I = U / R

dt Az elektromos áram egysége az Amper [A]. Egy R ellenállású vezet két végére U feszültséget kapcsolva a rajta átfolyó áram I = U / R 1.3. EGYENÁRAMÚ HÁLÓZATSZÁMÍTÁS 1.3.1. Elektromos potenciál, feszültség, áram; ellenállás Azokban a hálózatokban, amelyekkel foglalkozni fogunk, létezik potenciál. A φ potenciál értéke a tér egy pontjában

Részletesebben

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával Teszt feladatok A választásos feladatoknál egy vagy több jó válasz lehet! Számításos feladatoknál csak az eredményt és a mértékegységet kell megadni. 1. Mitől függ a vezetők ellenállása? a.) a rajta esett

Részletesebben

4.A 4.A. 4.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Ohm és Kirchhoff törvények

4.A 4.A. 4.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Ohm és Kirchhoff törvények 4.A Egyenáramú hálózatok alaptörvényei Ohm és Kirchhoff törvények Mutassa be az egyszerő áramkör felépítését és jellemzıit! Értelmezze a t, mint töltésszétválasztót és a fogyasztót, mint töltés kiegyenlítıt!

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Villamosságtan szigorlati tételek

Villamosságtan szigorlati tételek Villamosságtan szigorlati tételek 1.1. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1.2. Lineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.3. Nemlineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.4. Egyenáramú hálózatok

Részletesebben

Jelek és rendszerek 1

Jelek és rendszerek 1 Jelek és rendszerek 1 Tantárgykód: Villamosmérnöki szak, Bsc. képzés Készítette: Dudás Márton 1 Bevezető: A jegyzet a BME VIK első éves villamosmérnök hallgatóinak készült a Jelek és rendszerek 1 tárgyhoz.

Részletesebben

Elektromos töltés, áram, áramkör

Elektromos töltés, áram, áramkör Elektromos töltés, áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Számolási, áramköri, tervezési

Részletesebben

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy Határozzuk meg és ellenállások értékét, ha =00V, = 00, az ampermérő 88mA áramot, a voltmérő,v feszültséget jelez! Az ampermérő ellenállását elhanyagolhatóan kicsinek, a voltmérőét végtelen nagynak tekinthetjük

Részletesebben

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő Épületgépészeti rendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Összetett hálózat számítása_1

Összetett hálózat számítása_1 Összetett hálózat számítása_1 Határozzuk meg a hálózat alkatrészeinek feszültségeit, valamint az áramkörben folyó eredő áramot! A megoldás lépései: - számítsuk ki a kör eredő ellenállását, - az eredő ellenállás

Részletesebben

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit!

4. /ÁK Adja meg a villamos áramkör passzív építő elemeit! Áramkörök 1. /ÁK Adja meg a mértékegységek lehetséges prefixumait (20db)! 2. /ÁK Értelmezze az ideális feszültség generátor fogalmát! 3. /ÁK Mit ért valóságos feszültség generátor alatt? 4. /ÁK Adja meg

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Bemutatkozás Ballagi Áron egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem, Automatizálási Tanszék C707 es szoba Tel.: 3255 E mail: ballagi@sze.hu Web: http://www.sze.hu/~ballagi/elektrotechnika/

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA. Áramkör számítási példák és feladatok. MISKOLCI EGYETEM Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

ELEKTROTECHNIKA. Áramkör számítási példák és feladatok. MISKOLCI EGYETEM Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék MISKOLCI EGYETEM Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék ELEKTROTECHNIKA Áramkör számítási példák és feladatok Összeállította: Dr. Radács László Gépészmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki

Részletesebben

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kar Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga - Minden tétel kötelező Hivatalból 10 pont jár Munkaidő 3 óra I Az alábbi kérdésekre

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2 1. feladat = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V U 1 R 2 R 3 R t1 R t2 U 2 R 2 a. Számítsd ki az R t1 és R t2 ellenállásokon a feszültségeket! b. Mekkora legyen az U 2

Részletesebben

Elektromosságtan. II. Általános áramú hálózatok. Magyar Attila

Elektromosságtan. II. Általános áramú hálózatok. Magyar Attila Elektromosságtan II. Általános áramú hálózatok Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatika Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék amagyar@almos.vein.hu 2010. március 22. Áttekintés

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Elektronika I. Gyakorló feladatok

Elektronika I. Gyakorló feladatok Elektronika I. Gyakorló feladatok U I Feszültséggenerátor jelképe: Áramgenerátor jelképe: 1. Vezesse le a terheletlen feszültségosztóra vonatkozó összefüggést: 2. Vezesse le a terheletlen áramosztóra vonatkozó

Részletesebben

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3

Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Hármas tápegység Matrix MPS-3005L-3 Általános leírás Az MPS-3005L-3 tápegység egy fix 5V-os, 3A-rel terhelhető és két 0V-30V-között változtatható,legfeljebb 5A-rel terhelhető kimenettel rendelkezik. A

Részletesebben

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel. Eszközszükséglet: Elektromos áramkör készlet (kapcsolótábla, áramköri elemek) Digitális multiméter Vezetékek, krokodilcsipeszek Tanulói tápegység

Részletesebben

Logaritmikus erősítő tanulmányozása

Logaritmikus erősítő tanulmányozása 13. fejezet A műveleti erősítők Logaritmikus erősítő tanulmányozása A műveleti erősítő olyan elektronikus áramkör, amely a két bemenete közötti potenciálkülönbséget igen nagy mértékben fölerősíti. A műveleti

Részletesebben

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) 1. - Mérőtermi szabályzat, a mérések rendje - Balesetvédelem - Tűzvédelem - A villamos áram élettani hatásai - Áramütés elleni védelem - Szigetelési

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: 1. Alapfogalmak, Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás, feszültségosztó

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: 1. Alapfogalmak, Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás, feszültségosztó Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: 1. Alapfogalmak, Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás, feszültségosztó 1 Témakörök, célkitűzés I. félév: Alapfogalmak és a legegyszerűbb

Részletesebben

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések 1.) Írja fel a 4 Maxwell-egyenletet lokális (differenciális) alakban! rot = j+ D rot = B div B=0 div D=ρ : elektromos térerősség : mágneses térerősség D : elektromos

Részletesebben

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

EGYFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM VANYSEEŐ KÉPÉS 0 5 EGYFÁSÚ VÁTAKOÓ ÁAM ÖSSEÁÍTOTTA NAGY ÁSÓ MÉNÖKTANÁ - - Tartalomjegyzék Váltakozó áram fogalma és jellemzői...3 Szinuszos lefolyású váltakozó feszültség előállítása...3 A szinuszos lefolyású

Részletesebben

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) Egyenáramú gépek (Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.) 1. Párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor 500 V kapocsfeszültségű, párhuzamos gerjesztésű

Részletesebben

1. SI mértékegységrendszer

1. SI mértékegységrendszer I. ALAPFOGALMAK 1. SI mértékegységrendszer Alapegységek 1 Hosszúság (l): méter (m) 2 Tömeg (m): kilogramm (kg) 3 Idő (t): másodperc (s) 4 Áramerősség (I): amper (A) 5 Hőmérséklet (T): kelvin (K) 6 Anyagmennyiség

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA. Áramkör számítási ismeretek a hallgatói felkészülés támogatására. Összeállította: Dr. Radács László

ELEKTROTECHNIKA. Áramkör számítási ismeretek a hallgatói felkészülés támogatására. Összeállította: Dr. Radács László ELEKTROTECHNIKA Áramkör számítási ismeretek a hallgatói felkészülés támogatására Összeállította: Dr. Radács László Gépészmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki Intézet MISKOLCI EGYETEM 2014 TARTALOM

Részletesebben

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Egyenáramú hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Egyenáramú hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Danás Miklós Egyenáramú hálózatok A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50

Részletesebben

KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZAT BÁZISOSZTÓS MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSA

KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZAT BÁZISOSZTÓS MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSA KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZT BÁZISOSZTÓS MUNKPONTBEÁLLÍTÁS Mint ismeretes, a tranzisztor bázis-emitter diódájának jelentős a hőfokfüggése. Ugyanis a hőmérséklet növekedése a félvezetőkben megnöveli a töltéshordozók

Részletesebben

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó. Ohm törvénye Az Ohm törvény Az áramkörben folyó áram erőssége függ az alkalmazott áramforrás feszültségétől. Könnyen elvégezhető kísérlettel mérhetjük az áramkörbe kapcsolt fogyasztón a feszültséget és

Részletesebben

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell A mérés A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell törekedni, minél közelebb kerülni a mérés során a valós mennyiség megismeréséhez. Mérési

Részletesebben

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.

Részletesebben

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK ÉS VILLAMOS TÉR

EGYENÁRAMÚ KÖRÖK ÉS VILLAMOS TÉR Fejezzük ki amperekben az alábbi áramértékeket! 1,2 ka; 20 ma; 150 ma; 820 µa; 10 µa; 0,06 ka; 328000 ma; 38 ma; 0,2 ma; 0,27 ka; 0,05 ka; 20 ka. Fejezzük ki kiloamperekben az alábbi áramértékeket! 52

Részletesebben

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04. .feladat A derékszögű koordinátarendszer origójába elhelyezünk egy q töltést. Mekkora ennek a töltésnek a 4,32 0 nagysága, ha a töltés a koordinátarendszer P(0,03;0,04)[m] pontjában E(r ) = 5,76 0 nagyságú

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 200. május 4. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 200. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM

HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS 2 0 1 5 HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR - 2 - Tartalomjegyzék Nem szimmetrikus többfázisú rendszerek...3 Háronfázisú hálózatok...3 Csillag kapcsolású

Részletesebben

E1 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék

E1 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék E1 laboratóriumi mérés Fizikai Tanszék Konduktív ellenállás és fémszálas izzó feszültségáram karakterisztikája 1. A mérés célja, elve Az izzólámpa fajlagos ellenállása működés közben nagy mértékben függ

Részletesebben

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

AUTOMATIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ ATOMATKA ÉS ELEKTONKA SMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ A MNTAFELADATOKHOZ Egyszerű, rövid feladatok Maximális pontszám: 40. Egy A=,5 mm keresztmetszetű alumínium (ρ= 0,08 Ω mm /m)

Részletesebben

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei

Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Összefüggő szakmai gyakorlat témakörei Villamosipar és elektronika ágazat Elektrotechnika gyakorlat 10. évfolyam 10 óra Sorszám Tananyag Óraszám Forrasztási gyakorlat 1 1.. 3.. Forrasztott kötés típusai:

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor 1. Fizikai mennyiségek Jele: (1), (2), (3) R, (4) t, (5) Mértékegysége: (1), (2), (3) Ohm, (4) s, (5) V 3:06 Normál Számítása: (1) /, (2) *R, (3) *t, (4) /t, (5) / Jele Mértékegysége Számítása dő Töltés

Részletesebben

1. Konzultáció: Áramköri alapfogalmak és ellenállás-hálózatok

1. Konzultáció: Áramköri alapfogalmak és ellenállás-hálózatok . Konzultáció: Áramköri alapfogalmak és ellenállás-hálózatok "Elektrós"-Zoli 203. november 3. A jegyzetről Jelen jegyzet az első konzultációm anyagát tartalmazza, néhol kissé bővebben, valamint több példával,

Részletesebben

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés: Összefüggések: 69. Lineáris hőtágulás: Hosszváltozás l = α l 0 T Lineáris hőtágulási Kezdeti hossz Hőmérsékletváltozás 70. Térfogati hőtágulás: Térfogatváltozás V = β V 0 T Hőmérsékletváltozás Térfogati

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Egyenáram Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Elektromos áram Az elektromos töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük.

Részletesebben

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör? Oszcillátorok Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör? Töltsük fel az ábrán látható kondenzátor egy megadott U feszültségre, majd zárjuk az áramkört az ábrán látható módon. Mind a tekercsen, mind

Részletesebben

1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak:

1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak: Az erősítő alapkapcsolások, de a láncbakapcsolt erősítők nem minden esetben teljesítik azokat az elvárásokat, melyeket velük szemben támasztanánk. Ilyen elvárások lehetnek a következők: nagy bemeneti ellenállás;

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 0. Előszó... 9. I. rész. Általános elektrotechnika...10

Tartalomjegyzék. 0. Előszó... 9. I. rész. Általános elektrotechnika...10 Tartalomjegyzék 0. Előszó... 9 I. rész. Általános elektrotechnika...0. Villamos és mágneses terek alapösszefüggései..... Villamos terek..... Mágneses terek...... Alapfogalmak...... A mágneses terek hatásai....

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben