Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM (2011 2015)"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM ( )

2 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Székhelye: 7622 Pécs Vargha Damján utca 2. Telephelye: Cseperedő bölcsőde Címe: 7632 Pécs Ajtósi Dürer utca 1. Telefon/fax:72/ Mobil: 06/ Honlap: Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A bölcsőde vezetője: Tőkéné Gungl Anikó 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 5 1. Az intézmény minőségpolitikája Bölcsődénk pedagógiai hitvallása 6 3. HELYZETELEMZÉS A bölcsőde és környezete Az szolgáltatás területe, a szolgáltatást igénybevevők célcsoportja és összetétele Az intézmény alapfeladatai és egyéb szolgáltatásai A szolgáltatás igénybevételének módja, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás formája Érdekképviseleti fórum működtetése A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme Bölcsődénk személyi feltételei A szolgáltatást végzők szakmai felkészültségének biztosítása Bölcsődénk tárgyi feltételei NEVELÉSI, GONDOZÁSI PROGRAM Nevelő, gondozó munkánk célja Nevelő, gondozó munkánk alapelvei Családi nevelés elsődlegességének tisztelete A gyermeki személyiség tiszteletének elve Az egyéni bánásmód elve A nevelés és gondozás egységének az elve A stabilitás elve Az aktivitás, az önállóság segítésének az elve Az egységes nevelő hatások elve Nevelő, gondozó munkánk feladatai Az egészséges testi fejlődés elősegítése és az egészséges életmód kialakítása Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése 16 3

4 3.3. A megismerési folyamatok fejlődésének a támogatása Nevelő, gondozó munkánk megszervezésének elvei Kapcsolattartás a szülőkkel Saját kisgyermeknevelő rendszer Gyermekcsoportok szervezése Napirend A bölcsőde kapcsolata más intézményekkel A bölcsődei nevelés, gondozás főbb helyzetei Tanulás Játék Gondozás Kiemelt nevelési, gondozási feladatok Személyes kapcsolat NEVELÉSI PROGRAMUNK GYERMEKVÉDELEM A MÁSSÁG ELFOGADÁSA ÉS ELFOGADTATÁSA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS DOKUMENTÁCIÓ A BÖLCSŐDE ALAPELLÁTÁSON TÚLI SZOLGÁLTATÁSAI ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS HÁZIREND MELLÉKLETEK

5 BEVEZETŐ A bölcsőde helyi nevelési, gondozási programja: - A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja, mint a tartalmi szabályozás legmagasabb szintű dokumentuma, - az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozata - az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok számára a napközbeni gyermekellátásról, - az ENSZ Egyezmény a Gyermekek Jogairól - az l997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról - a l5/l998. évi (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - 259/2002. (XII.18.) Kormány rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói engedélyezésről, - a 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról, - a pszichológiai és pedagógiai kutatások eredményei - az első életévek meghatározó szerepének elismerése - a bölcsődei gondozás-nevelés története alatt felhalmozott értékek - a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata figyelembe vételével határozza meg a bölcsődében folyó gondozó- nevelőmunka szakmai alapelveit. 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA Intézményünk a Cseperedő bölcsőde elkötelezi magát minden olyan külső és belső tevékenység érdekében melynek célja a gyermekek szüleinek, a bölcsőde nevelőtestületének, alkalmazottainak és partereinek együttműködése által a kisgyermekek számára nyugodt, biztonságos, családias légkör megteremtése. Kinyilvánítjuk, hogy szolgáltatásaink minősége, annak fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége. Minőségpolitikánk a folyamatos fejlesztés elkötelezettségét hordozza magában. 5

6 2. BÖLCSŐDÉNK PEDAGÓGIAI HITVALLÁSA Olyannak fogadlak el amilyen vagy, nem akarlak megváltoztatni, de mindent el fogok követni, hogy eljuttassalak képességeid legfelső határáig. A 0-3 éves korosztály nevelésének gondozásának minősége rendkívül meghatározó, hiszen az egészséget, a jólétet, az együttműködés képességét, a szociális képességeket és vágyat mindmind ezek az élmények befolyásolják. Ebben az időszakban a szellemi, érzelmi és szociális képességek kibontakoztatása a legfontosabb feladat, melyhez egy holisztikus szemléletű a gyermek szükségletein és jogain alapuló integrált, a szülőket és a társszakmákat bevonó programra van szükség. Hisszük, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen szociális lény, akinek joga van derűs, szeretetteljes légkörben, elfogadó környezetben, a közösségben tevékenykedve, megkapni mindazokat a fejlesztő hatásokat, melynek segítségével sokoldalú, harmonikus személyiség válhat belőle. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a világra nyitott, fogékony, érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak 3. HELYZETELEMZÉS 3.1 A bölcsőde és környezete Bölcsődénk 1973 ban épült. Pécs nyugati városrészében, Uránvárosban, lakóépületektől körülvéve található. Uránvárost délről Megyer városrész, északról a Szigeti városrész, nyugatról Kovácstelep, keletről pedig a Petőfi utca határolja. A városrészben található a Pécsi Tudományegyetem. A bölcsőde közvetlen közelében található a Szivárvány Gyermekház, a Mecsekaljai Oktatási Központ, az Éltes Mátyás Óvoda-és Iskolaközpont, a Fészek Gyermekotthon és Bölcsőde, valamint a Magyar Lajos utcai óvoda. Autóval és tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető A szolgáltatás területe, a szolgáltatást igénybevevők célcsoportja és összetétele 6

7 Bölcsődénk ellátási területe Pécs városa, illetve a Pécsi kistérségi társuláshoz tartozó községekben lakó szülők gyermekei. Uránvárosban élő vagy a városrészben található intézményekben, munkahelyeken dolgozó szülők gyermekei. Azoknak a családoknak a gyermekei akik gyermekük napközbeni ellátásáról gondoskodni más módon nem tudnak. Hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett kisgyermekek akiknek bölcsődei felvételére a családsegítő, vagy gyermekjóléti szolgálat, háziorvos, vagy védőnő tesz javaslatot. Azon szülők gyermekei akik munkaerőpiaci elhelyezkedésük érdekében iskolai, vagy egyéb iskolarendszerű képzésen vesznek részt. Bölcsődénk biztosítja a táplálékallergiában szenvedő, diétás étkezést igénylő gyermekek élelmezését. A diétás étrend biztosításának feltétele klinikai szakvélemény, illetve táplálékallergia gyanújának felmerülése esetén a szakorvosi kivizsgálást megelőzően a gyermek háziorvosa által írt javaslat szükséges. A szülőktől kapott visszajelzések alapján tudjuk, hogy bölcsődénket elsősorban intézményünk szakmai hírneve, valamint rokonok, ismerősök ajánlásai, illetve lakhelyük vagy munkahelyük közelsége miatt választják. A bölcsődénkbe felvételre kerülő gyermekek közel 25% rendszeres gyerekvédelmi támogatásban részesül. Növekvő tendenciát mutat a tartósan beteg, ételallergiában szenvedő gyermekek száma. A szülők kb. 20%-a közalkalmazott és köztisztviselő, kb. 10% vállalkozói tevékenységet folytat a fennmaradó hányad vállalkozásoknál, illetve cégek alkalmazásában áll. A szülői elégedettséget, szolgáltatásaink színvonalának megítélését kérdőív segítségével mérjük, melyet minden szülő részére biztosítunk. A kérdőív letölthető az intézmény honlapjáról is. A szülőktől kapott visszajelzések a bölcsőde erősségének tartják a gyermekcentrikus, empatikus légkört és az itt dolgozók szakmai felkészültségét. Gyengeségként említik az udvar hiányosságait és az élelmezést. A szolgáltatást igénybevevők összetétele Kisgyermekek május 31- ig A nevelési év során felvettek száma Hátrányos helyzetű Tartósan beteg vagy több gyermeket nevelő

8 család Férőhelyszám Az intézmény alapfeladatai és egyéb szolgáltatásai A bölcsőde 1973-ban kezdte meg működését 60 férőhellyel július 1-től a férőhelyszám PMJVÖ közgyűlési határozata alapján 82-re módosult. Bölcsődénk jelenleg a Kisgyermek Szociális Intézmények intézményrendszerén belül részintézményként, önkormányzati fenntartással működik. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény értelmében alapfeladatunk a személyes gondoskodás keretein belül, a gyermekjóléti alapellátás rendszerében biztosítani 20 hetes kortól 3, illetve 4 éves korig a kisgyermekek ellátását, gondozását nevelését, felügyeletét, étkeztetését bölcsődei alapellátás formájában. Alapellátáson túli szolgáltatásaink: ételallergiában szenvedő, diétára szoruló bölcsődések, és a bölcsődével egy épületen belül működő óvodáskorú gyermekek élelmezése. Időszakos gyermekfelügyelet biztosítása azon szülők kisgyermekei számára akik valamilyen ok miatt nem kívánják, vagy nem jogosultak gyermeküket bölcsődébe iratni A szolgáltatás igénybe vételének módja, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás formája A bölcsődei szolgáltatás igénybevétele - a bölcsődei felvétel - egész évben folyamatos. A bölcsődei alapellátást A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmében azon családok gyermekei vehetik igénybe, ahol a szülők dolgoznak, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt, betegségük vagy egyéb ok miatt gyermekük napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Bölcsődénkben biztosítjuk azoknak a kisgyermekeknek az ellátását akik fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükségük, akiket egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akikkel együtt a családban három vagy több gyermek van, kivéve azokat a gyerekeket akikre nézve eltartójuk gyermekgondozási díjban részesül. Bölcsődébe felvehető 8

9 az a kisgyermek akinek ellátásáról törvényes képviselője szociális helyzete miatt gondoskodni nem tud. Előnyben részesítjük azon szülők gyermekeit akik rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülnek és akinek törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A gyermek bölcsődei felvételét kezdeményezheti a szülő, gondviselő, háziorvos, védőnő, családgondozó vagy a gyámhatóság szakembere. Bölcsődénkben a beiratkozás után a szülő írásos (házirend, ismertetők) és szóbeli (első beszélgetés, interjú, szülői értekezlet) tájékoztatást kap. A tájékoztatás tartalmazza a bölcsődei ellátás tartalmát és feltételeit, a gyermekekről vezetett nyilvántartásokat és dokumentációt, a szülői érdekképviselet működésének rendjét és a panaszok gyakorlásának módját,a fizetendő térítési díjat és a bölcsőde által kért igazolások eredeti vagy hitelesített példányát. A tájékoztatást követően a gyermek törvényes képviselője megállapodást köt az intézménnyel melyben arról is nyilatkozik, hogy az általa leírt adatok a valóságnak megfelelnek és ha azokban bármiféle változás következik be azt köteles az intézmény felé jelezni. A szülő nyilatkozik arról is, hogy minden szükséges tájékoztatást megkapott Érdekképviseleti fórum működtetése A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Törvény értelmében a bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmében az intézmény érdekképviseleti fórumot köteles működtetni. Az érdekképviseleti fórum tagjai: - a nevelési egységeket képviselő szülők - a bölcsődét képviselő kisgyermeknevelők - a fenntartó önkormányzat delegáltja Az aktuális tagok névsorát jól látható helyen a szülők tudomására kell hozni. Az érdekképviseleti fórum feladata: - az intézménnyel jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak védelme - a hozzá benyújtott panaszok és a hatáskörébe tartozó ügyek vizsgálata, döntés - intézkedések kezdeményezése a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél 9

10 - az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezésére, működtetésére, valamint az ebből származó bevételek felhasználására vonatkozó javaslattétel - a házirend elfogadásánál egyetértési jog gyakorlása Az érdekképviseleti fórum működése: A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek a bölcsőde vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál: - az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében - a gyermeki jogok sérelme - az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, ha 15 munkanapon belül nem kap értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet, az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat jogorvoslatért. A fórum szabályos működtetése érdekében évente legalább két alkalommal ülésezik aktuális probléma esetén szükség szerint). Gyermekjogi képviselő Neve: Csuhai Józsefné Elérhetősége: tel.: 06/20/ Fogadó óra: Ideje: minden hétfő: Helye: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs Széchenyi tér 9. Feladata: a gyermekek jogainak védelme, képviselete, ügyeinek intézése, azokban a jogszabály által meghatározott intézményekben amelyek gyermekek oktatásával, nevelésével, gondozásával foglalkoznak. 3.6.A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme Az intézmény dolgozóit és vezetőjét panasztétel esetén - a kivizsgálási időszak végéig megilleti munkáltatójuk védelme. A dolgozók magánéletének védelme a személyes adatik kezelésében mérvadó. 10

11 A család és a házasság intézményének védelme az alkalmazotti közösség munkaszervezése során figyelembe veendő tényező. A munkahelyen külön védelem illeti meg a várandós vagy kisgyermeket nevelő anyát. A dolgozók érdekeinek figyelembe vétele nem befolyásolhatja hátrányosan a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek érdekeit Bölcsődénk személyi feltételei Szakmai munkánkat a saját kisgyermeknevelő rendszer kialakításával biztosítjuk. A,,saját kisgyermeknevelő rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport gyermekeinek egy része (6-7 gyermek) tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A gondozásnevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat. A,,saját kisgyermeknevelő szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a nevelője (felmenőrendszer). Fontos azonban, hogy a beszoktatásban mindkét kisgyermeknevelő részt vegyen, nem szabad, hogy élesen elkülönüljenek a határok az alcsoportok között. Minden gyermekeket mindkét kisgyermeknevelőnek egyformán el kell fogadni! A bölcsőde teljes nyitvatartási ideje alatt a gyermekekkel kisgyermeknevelő foglakozik. A szükséges jelenlétet rugalmas munkakezdéssel oldjuk meg. Kisgyermeknevelőink rendelkeznek az előírt szakirányú végzettséggel. A kisgyermeknevelők munkáját minden egységben kisegítő dolgozók támogatják, akik gyermekfelügyeleti, kisegítői, higiéniai és egyéb feladatokat látnak el. A bölcsőde orvosa heti rendszerességgel látogatja a csoportokat. Szakmai munkánkat pszichológus és gyógypedagógus szakember segíti. Feladatkör Munkakör Fő Szakdolgozók bölcsődevezető 1 kisgyermeknevelő 12 Egyéb foglalkoztatottak dietetikus/élelmezésvezető 1 szakácsnő 2 konyhalány 2 takarító/kisegítő 3 karbantartó 1 11

12 Az élelmezéssel kapcsolatos feladatokat dietetikus/élelmezésvezető koordinálja, egyúttal az élelmezéssel kapcsolatos tanácsokkal, javaslatokkal látja el a hozzáforduló szülőket A szolgáltatást végzők szakmai felkészültségének biztosítása Az ellátás magas színvonalon történő biztosítása, a megváltozott igényekhez való rugalmas alkalmazkodás érdekében a kisgyermeknevelők számára jogszabályban előírt kreditpontok megszerzése kötelezően teljesítendő. Ennek feltétele az akkreditált képzéseken való részvétel: - továbbképzések - szakmai napok - tanfolyamok - konferenciák - egyéb szakmai rendezvények A szakmai fejlődést házi továbbképzések, esetmegbeszélések, valamint folyamatos önképzés segíti. A házi továbbképzések rendjét a munkaterv, az akkreditált képzéseken való részvétel tervezését a Továbbképzési terv tartalmazza és szabályozza Bölcsődénk tárgyi feltételei Intézményünk 82 férőhellyel működik, bölcsődének tervezett épületben. Három nevelési-gondozási egységből áll, egységenként két csoportszobával és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helységekkel, fürdőszobával, gyermeköltözővel, kocsitároló helységgel és részben fedett terasszal. A bölcsőde déli oldalán található az udvar. Bölcsődénkben a nevelés-gondozás eszközei tudatosan tervezettek, kialakításuk minden esetben a igazodik a gyermekek életkori és fejlődésbeli sajátosságaihoz. Csoportszobáink alapterülete 48 m2, minden csoport kisgyermek ellátására alkalmas. A játékok megfelelő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre, biztosított a játékok cseréje is. Igazodnak a csoportba járó gyermekek életkorához és fejlettségéhez, mind a szakmai, mind a biztonsági feltételeknek megfelelnek. Fejlesztő játékainkat tudatosan bővítjük. A fürdőszobák közvetlenül kapcsolódnak a csoportszobákhoz. Berendezési tárgyai segítik a kisgyermekek önállóságra nevelését. A gyermeköltözők világosak, barátságosak. 12

13 Minden kisgyermeknek jellel ellátott szekrénye és szintén jellel ellátott vállfája és fogasa van. A gyermekek saját ruhájukban vannak. Ágyneműt, törölközőt, pelenkát törlőkendőt és kenőcsöt a szülők biztosítanak számukra. Minden gondozási egységhez részben fedett terasz tartozik. Az épület déli oldalán található az udvar, mely biztosítja a szabad levegőn tartózkodás és a szabad mozgás lehetőségét. Udvarunkon 2:1 arányban található füves és betonos terület. A füves részen változatos mozgásfejlesztő eszközök és homokozó állnak a gyermekek rendelkezésére. Bölcsődénkben a pedagógiai munkát egy fejlesztő szoba is segíti, ahol lehetőség van egyénileg, csendes, nyugodt körülmények között foglakozni a gyermekekkel. A bölcsődével egy épületen belül működő óvodával kialakított jó kapcsolat eredményeképpen rendszeresen használhatjuk az óvoda sószobáját. Intézményünk rendelkezik saját konyhával és egy a diétás ételek elkészítésére alkalmas konyhával. Az ételeket dietetikus által összeállított központi étlap alapján HACCP rendszerben biztosítjuk. Bölcsődénk rendelkezik kisgyermeknevelői szobával/ebédlővel, valamint raktárakkal, mosodával és irodákkal. NEVELÉSI GONDOZÁSI PROGRAM 1. Nevelő, gondozó munkánk célja A bölcsődei gondozásnak-nevelésnek a gyermek személyiségének kibontakoztatására, az emberi jogok, és alapvető szabadságjogok tiszteletbetartására kell irányulnia. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben a bölcsőde kiegészítő, segítő, kompenzáló szerepet tölt be. A másság elfogadása és elfogadtatása. A hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyermekek beilleszkedésének elősegítése, a szocializációs folyamatok támogatása, erősítése. 2. NEVELŐ, GONDOZÓ MUNKÁNK ALAPELVEI Figyelembe vesszük, hogy a gyermek pszichikusan determinált, azaz a nevelés nem közvetlenül formál, - még akkor sem ha összhangban van a gyermek fejlődési és egyéb sajátosságaival - hanem a fejlődés legkedvezőbb feltételeit teremti meg azzal, hogy 13

14 tervszerűen szervezi és tudatosan irányítja a gyermek élettevékenységét. A nevelő hatások a gyermek önmozgásán, aktivitásán keresztül érvényesülnek, épülnek be a személyiségbe. A külső hatás tehát nem ok, hanem csak feltétel Családi nevelés elsődlegességének tisztelete A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A bölcsődei nevelés a családi nevelés tiszteletben tartásával, azt kiegészítve, erősítve, szükség szerint kompenzálva segíti a kisgyermekek fejlődését. Fontosnak tartjuk, hogy megismerve a család nevelési szokásait, azt átültethessük mindennapi pedagógiai gyakorlatunkba. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők megismerhessék az itt folyó nevelő munkát és bekapcsolódhassanak a bölcsőde életébe A gyermeki személyiség tiszteletének elve A gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. A kisgyermeknevelő a gyermek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően támogatja az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és más kultúra és hagyományok megismerését és tiszteletben tartását. A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel, hogy érezze a felnőtt őszinte érdeklődését, figyelmét, megbecsülését, a kisgyermeknevelő biztosítson számára a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőséget az egyes élethelyzetekben Az egyéni bánásmód elve A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. A bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érzi a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől, viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. 14

15 A kisgyermeknevelő elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási, etnikai stb... hovatartozását, és a lehetőségek szerint segíti őt eszerint élni. A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel, hogy érezze a felnőtt őszinte érdeklődését, figyelmét, megbecsülését, a kisgyermeknevelő biztosítson számára a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőséget az egyes élethelyzetekben A nevelés és gondozás egységének az elve Napi nevelőmunkánk során a gondozás és nevelés egymáshoz szorosan kötődő, egymástól elválaszthatatlan folyamatot képeznek. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetben nevelés is, de a nevelési helyzetek nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre A stabilitás elve A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága (,,saját" nevelő rendszer), felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a biztonságos tájékozódáshoz, jó szokások kialakulásához Az aktivitás, az önállóság segítésének elve A biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezetet megteremtjük, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítunk, a gyermeket meghallgatjuk, véleményét, akaratát figyelembe vesszük, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítunk. A gyermeket ösztönözzük, megnyilvánulásait elismerjük, támogatjuk, az igényekhez igazodóan segítjük, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat Az egységes nevelő hatások elve A gyermekkel foglalkozó felnőttek - a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával - a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában 15

16 egyetértenek, az alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik. 3. NEVELŐ, GONDOZÓ MUNKÁNK FELADATAI A bölcsődei gondozás - nevelés feladata a gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése. Az egészséges életmód kialakítása a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése. Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kulturhigiénés szokások kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend - ezen belül: étkezés, mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőztetés, játék, mozgás), szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok elvégzése. 3.1 Az egészséges testi fejlődés elősegítése és az egészséges életmód kialakítása Az egészséges életmód kialakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. A gyermekeket erőteljes testi fejlődés jellemzi, így a bölcsőde feladata is, hogy ezt a fejlődést minél jobban elősegítse. Feladataink: - a gyermekek életkorának megfelelő egészséges és balesetmentes környezet kialakítása - az egyéni szükségletek kielégítése - egészséges életmódra nevelés, a táplálkozás, az egészségmegőrzés szokásainak a kialakítása - a harmonikus mozgásfejlődés elősegítése, mozgásfejlesztő eszközök széles körű alkalmazása - a napirend következetes betartása - az egészséges táplálkozás, a kulturhigiénés szokások kialakítása, a mozgásigény kielégítése (melynek jelentős része a szabad levegőn történik) mind az egészséges fejlődést elősegítését szolgálják Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése 16

17 A gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, így elengedhetetlen, hogy a gyermeket érzelmi biztonság, derűs környezet és szeretetteljes légkör vegye körül. Fontos, hogy a gyermeket a bölcsődébe kerüléskor kellemes hatások érjék. Az adaptációs időszak hosszát rugalmasan, a gyermekek igényeihez igazodva változtatjuk. Derűs légkört biztosítunk, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségeket lehetőség szerint megelőzzük, ill. csökkentjük, a gyermeket segítjük az esetlegesen átélt nehézségeik feldolgozásában. A kisgyermeknevelő - gyermek közötti szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakítására törekszünk. Az egyéni szükségletek kielégítését a csoportban élés helyzetében, az éntudat egészséges fejlesztésével segítjük. Erősítjük a társas kapcsolatok kialakulását, az együttélés szabályainak elfogadását, a másik ember iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődését. Lehetőséget teremtünk a kisgyermeknevelővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére az énérvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába befolyásolva a gyermek fejlődését. A kommunikatív képességek fejlesztését tartjuk szem előtt, a kommunikációs kedv felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések megválaszolása). A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, más fejlettségi szinten álló, érzékszervi és/vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek gondozását-nevelését speciális törődéssel, szükség esetén más szakemberek bevonásával valósítjuk meg A megismerési folyamatok fejlődésének a támogatása A bölcsőde változatos tevékenységet biztosít a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára építve, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet önmagáról, tárgyi, természeti és társadalmi környezetéről. A gyermekek igényeihez igazodó közös tevékenységek során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújtunk. Támogatjuk és fejlesztjük a gyermekek önállóságát, aktivitását és kreativitását. Az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válást segítjük és támogatjuk a gyermekek ilyen irányú törekvéseit. Olyan ismereteket nyújtunk melyek segítik a tájékozódást, a tapasztalatok és élmények feldolgozását. A gyermekek tevékenységét támogató bátorító odafigyeléssel kísérjük, 17

18 megerősítjük. A modern pedagógiai kutatások egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a korai tanulási folyamatoknak. Bölcsődénkben kiemelten foglalkozunk ezeknek a folyamatoknak a tervezésével, mindazokkal az egyéni és életkori sajátosságokkal, amelyek befolyásolják a kisgyermekkori tanulást, az én,- szociális, és tárgyi kompetencia fejlődését. 4. NEVELŐ, GONDOZÓ MUNKÁNK MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 4.1. Kapcsolattartás a szülőkkel A bölcsőde nyitott minden érdeklődő szülő számára függetlenül attól, hogy jelenlegi illetve jövőbeli gyermekről van szó. Az idejáró gyermekek szülei bármikor bejöhetnek és megnézhetik, hogy mi is történik intézményünkben, milyen ellátást kap a gyermeke. A bölcsődei gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve, esetleg támogatva szolgálja a gyermek fejlődését. A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről: ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei gondozás-nevelés kialakításában, és a családot is segíti a gyermek nevelésében. A korrekt partneri együttműködés feltétele, hogy a tájékoztatás mindig őszinte, hiteles, személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó) etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó. A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, pl.: beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor, szülői értekezletek és szülőcsoportos megbeszélések, hirdetőtábla, üzenő füzet, nyílt napok, írásos tájékoztató, elektronikusan eljutatott információk, a bölcsőde honlapjára felhelyezett tájékoztatók, szervezett programok, stb... Mivel mindegyik más-más szerepet tölt be, célszerű minél többet alkalmazni közülük Saját kisgyermeknevelő rendszer A,,saját kisgyermeknevelő rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport gyermekeinek egy része (6-7 gyermek) tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A gondozásnevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat. A,,saját kisgyermeknevelő szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a nevelője(felmenőrendszer). 18

19 Fontos azonban, hogy a beszoktatásban mindkét kisgyermeknevelő részt vegyen, nem szabad, hogy élesen elkülönüljenek a határok az alcsoportok között. Arra törekszünk, hogy kívülálló a csoportot megfigyelve ne tudja megállapítani, hogy melyik szakemberhez melyik kisgyerek tartozik. gyermekeket mindkét kisgyermeknevelőnek egyformán el kell fogadni! 4.3. Gyermekcsoportok szervezése A bölcsődei gyermekcsoportok létszáma 12/14 fő. 2 évesnél fiatalabb gyermekek esetében a maximális csoportlétszám 12 fő. Egy kisgyermeknevelő maximum 7 gyermeket láthat el. A csoportok kialakításánál figyelembe kell venni az életkort, az egyéni fejlődésmenetet és a szülők kérését is. Amennyiben megoldható minden esetben teljesítjük a szülők kérését a csoportra, illetve a szakemberekre vonatkozóan Napirend A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy elégítjük ki, hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon a várakozási idő. Ez egyben a csoport nyugalmát is biztosítja. A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a gyermekek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg. A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők (pl. a bölcsőde nyitva tartása stb...). Kialakításának további feltételei a személyi állandóság, a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a technikai személyzet összehangolt munkája, a gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele. 19

20 A kisgyermeknevelők munkarendje a gyermekek napirendje alapján készül el. Munkánk célja a gyermekek fizikai szükségleteinek ellátásán és kielégítésén túl a gyermekek személyiségének legoptimálisabb irányban és mértékben történő fejlesztése A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel Intézményrendszerünkön belül kapcsolatot tartunk a Kisgyermek Szociális Intézmények valamennyi egységével. Kapcsolatot tartunk fenn a Magyar Bölcsődék Egyesületével, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával. Intézményrendszerünkön kívül kapcsolatban vagyunk óvodákkal (kiemelten együttműködünk az Ajtósi Dürer utcai tagóvodával). Egyedi esetek folytán kapcsolatba kerülünk számos olyan intézménnyel melyek hozzánk hasonlóan segítik, informálják, támogatják a kisgyermekes családokat: Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, gyámhivatal, védőnői, illetve háziorvosi szolgálat. Esetenként kapcsolatba kerülünk egyházakkal, civil szervezetekkel, egyéb oktatási és egészségügyi szervezetekkel. 5. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS, GONDOZÁS FŐBB HELYZETEI 5.1.Tanulás A személyiségalakulás két összetevője a fejlődés és a fejlesztés. A fejlődés alapvető komponensei az érés és a tanulás, a fejlődés a kettő kölcsönhatásának az egysége. Az érés az adott szintre való eljutás folyamata, a belső feltételek (alapok) létrejötte, melynek bizonyos spontán, önmozgásos jellege van. A tanulás a külső hatásrendszer interiorizálása. A tanulás a legáltalánosabb és legbonyolultabb emberi tevékenység. A legáltalánosabb, mert a születéstől a halálig tartóan mindenki, mindig és mindenhol tanul. A legbonyolultabb, mert az egész személyiség aktivitását igényli. A tanulás több szinten megközelíthető és értelmezhető (pszichológiai, pedagógiai, szociológiai). 20

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény : Csongrád, 6640 Pf. 50. /fax: 63/570-800 E-mail: eszi@csongrad.hu Ikt. szám: SZB-53/2016 Csongrád Városi Önkormányzat Dr. Szarka Ödön Egyesített

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4.

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. 3.1. Az intézmény alapvető feladata...4. 3.2. Bölcsőde működési

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

2. melléklet. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kisgyermek Szociális Intézmények. Fészek Bölcsőde. Szakmai program

2. melléklet. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kisgyermek Szociális Intézmények. Fészek Bölcsőde. Szakmai program 2. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Fészek Bölcsőde Szakmai program Engem ne emeljen fel senki ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.. Guggoljon

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Szempontok a szakmai programok véleményezéséhez. A szakmai program kötelező tartalmi elemeit NM rendelet 4/A. (1) tartalmazza:

Szempontok a szakmai programok véleményezéséhez. A szakmai program kötelező tartalmi elemeit NM rendelet 4/A. (1) tartalmazza: Szempontok a szakmai programok véleményezéséhez A szakértői vélemény az alábbi jogszabályokat, valamint a Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramját veszi figyelembe. a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Gólyafészek Bölcsőde

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Az intézmény adatai Intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Hol található meg a Bölcsődénk?

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Hol található meg a Bölcsődénk? Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi kisokosát. Hol található meg a Bölcsődénk? Bölcsődénk címe: 4251 Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám. Telefonszáma: 52-200-464

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Milyen intézmény is a Bölcsődénk?

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Milyen intézmény is a Bölcsődénk? Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi kisokosát. Milyen intézmény is a Bölcsődénk? A Bölcsődénk a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Csurgói Városi Bölcsőde. Felvételi Kisokosát!

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Csurgói Városi Bölcsőde. Felvételi Kisokosát! Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Csurgói Városi Bölcsőde Felvételi Kisokosát! Hol található meg a Bölcsődénk? Bölcsődénk címe: 8840 Csurgó, Baksay u. 9. Telefonszám: 82/ 471-149 Férőhely

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/987-1/2011/I. Tárgy: Búza utcai bölcsőde

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Vackor Integrált Bölcsőde 2310 Szigetszentmiklós Temesvári u Házirend. Készítette: Kovácsné Horváth Mária intézményvezető

Vackor Integrált Bölcsőde 2310 Szigetszentmiklós Temesvári u Házirend. Készítette: Kovácsné Horváth Mária intézményvezető Vackor Integrált Bölcsőde 2310 Szigetszentmiklós Temesvári u. 16-22. Házirend Készítette: Kovácsné Horváth Mária intézményvezető 2016. márciustól I. Bevezető rendelkezések 1. A házirend célja és feladata

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03.

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. LAMENDA KFT. tevékenysége számviteli, pénzügyi, könyvelési szolgáltatás civil szervezetek

Részletesebben

SEMMELWEIS BÖLCSŐDE 2220 VECSÉS MÁRIA U.1. TEL.06/29-350-139MOBIL:06/30-668-70-25 SZAKMAI PROGRAM KÉSZÍTETTE: BÁNNÉ NAGY ESZTER INTÉZMÉNYVEZETŐ

SEMMELWEIS BÖLCSŐDE 2220 VECSÉS MÁRIA U.1. TEL.06/29-350-139MOBIL:06/30-668-70-25 SZAKMAI PROGRAM KÉSZÍTETTE: BÁNNÉ NAGY ESZTER INTÉZMÉNYVEZETŐ SEMMELWEIS BÖLCSŐDE 2220 VECSÉS MÁRIA U.1. TEL.06/29-350-139MOBIL:06/30-668-70-25 SZAKMAI PROGRAM KÉSZÍTETTE: BÁNNÉ NAGY ESZTER INTÉZMÉNYVEZETŐ BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA Intézményünk Semmelweis Ignácról az

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

KUCKÓ BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

KUCKÓ BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék KUCKÓ BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront vagy elmulaszt, később helyre hozni

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

Házirend. A Bölcsőde Házirendjét a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Házirend. A Bölcsőde Házirendjét a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselőtestülete Győrújbarát Község Önkormányzata Baráti Bölcsőde Házirend A Bölcsőde Házirendjét a Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselőtestülete 42/2012.(V.29.)sz. határozatával jóváhagyta Győrújbarát, 2012. május

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4

A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS (ALAPELVEK) NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, TEVÉKENYSÉGEK FUNKCIÓJA... 3 A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4 2. A bölcsődei alapelvek legfőbb jellemzői... 4 A gondozás

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Beszámoló a Füzesgyarmati Bölcsőde részéről

Beszámoló a Füzesgyarmati Bölcsőde részéről Füzesgyarmati Bölcsőde 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu Beszámoló a Füzesgyarmati Bölcsőde részéről A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben