SEMMELWEIS BÖLCSŐDE 2220 VECSÉS MÁRIA U.1. TEL.06/ MOBIL:06/ SZAKMAI PROGRAM KÉSZÍTETTE: BÁNNÉ NAGY ESZTER INTÉZMÉNYVEZETŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEMMELWEIS BÖLCSŐDE 2220 VECSÉS MÁRIA U.1. TEL.06/29-350-139MOBIL:06/30-668-70-25 SZAKMAI PROGRAM KÉSZÍTETTE: BÁNNÉ NAGY ESZTER INTÉZMÉNYVEZETŐ"

Átírás

1 SEMMELWEIS BÖLCSŐDE 2220 VECSÉS MÁRIA U.1. TEL.06/ MOBIL:06/ SZAKMAI PROGRAM KÉSZÍTETTE: BÁNNÉ NAGY ESZTER INTÉZMÉNYVEZETŐ

2 BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA Intézményünk Semmelweis Ignácról az anyák megmentőjéről kapta nevét május 2.-án volt fennállásának hatvanadik évfordulója Első évben idény bölcsődeként, majd a rá következő évtől állandó intézményként működtették. Nem bölcsődének épült eredetileg családi háznak építették és gyógyszertár működött benne új intézmény épült a régi helyén mely már megfelel a követelményeknek / ÁNTSZ, Állategészségügyi, Tűzoltó Katasztrofavédelmi előirásoknak /. Bölcsődénk 68 férőhelyes. Az épület emeletes, földszinten találhatók a csoportszobák / öt csoportszoba van illetve egy fejlesztőszoba / főzőkonyha, emeleten iroda és a dolgozók öltözője, illetve a pihenőhelység került kialakításra. A csoportszobák felszereltsége minden korosztálynak megfelelő, illetve mennyiségileg is elegendő a létszámnak. Csoportszobákból közvetlen ki lehet menni az udvarra. A gyermekek levegőztetését a játszó udvaron oldjuk meg melynek felszereltsége a gyermekek életkorának megfelelő, és a mozgásfejlődésüket elősegíti. Az udvaron telepített játék homokozók és a többi játék / csúzda, fűnyíró, motorok, asztalkák, házikók stb. / mind mozdítható. Ezeknek a játékoknak egy tárlóhelység lett kialakítva mely az udvarról közelíthető meg. Gyermekek és a felnőttek számára kerti wc is megtalálható. Dolgozói ellátottság: 1 fő bölcsődevezető/bölcsődei szakgondozónő 1 fő bölcsődevezető helyettes/ E kategóriás gondozó 11 fő kisgyermekgondozó nevelő További dolgozók: 1 fő élelmezésvezető / napi 4 órában / 3 fő technikai 1 fő mosónő / napi 4 órában / 1 fő karbantartó / napi 4 órában / 3 fő konyhalány / 2 fő 4 órában / 1 fő szakácsnő 1 fő anyagkönyvelő / napi 4 órában / A szakmai munkánkat segíti a Pihe- Puha bölcső a vecsési gyermekeknek alapítvány és a szülők önzetlen segítsége.

3 INTÉZMÉNYÜNK POLITIKÁJA 15/1998. (IV.30.) NM rendelet meghatározza bölcsődénk működésének irányvonalát évi LXIV. törvény: a gyermekek jogairól évi III. törvény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi XXXI törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 15/1998. (IV.30.) NM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről. 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet: a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Módszertani levél a bölcsődei gondozás-nevelés minimum-feltételeiről és a szakmai munka részletes szempontjairól. Bölcsődénk az Egészségügyi és Szociális Osztály keretein belül közvetlen a vecsési polgármester felügyelete alatt áll önálló szakmai egységként. Az alapellátás keretében alaptevékenységként szakszerű gondozó- nevelő, munkával biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását. A bölcsődébe a gyermekeket 20hetes koruktól hároméves koruk betöltéséig vehető fel. A gyermek a harmadik évét betöltötte, de sem testi, sem /vagy szellemi fejlettsége alapján még nem óvoda érett vagy az óvodai érettségét a gyermekorvos nem javasolja, bölcsődénkben gondozható életének negyedik évéig. Bölcsődénkben fogadni tudjuk az enyhén fogyatékos gyermekeket is. Lehetőség van a korai fejlesztésre. A gyermek bölcsődei felvételét kérheti a szülő, a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat, és a gyámhatóság. A gyermekjóléti szolgálattal a napi kapcsolat lehetővé teszi a problémás családok segítését. Figyelemmel kísérhető, érdemlésre méltó segítségnyújtást adhatunk így a rászoruló gyermekeknek és családjaiknak. Bölcsődénk reggel 6-tól este 18 óráig tart nyitva. Egy gyermek, napi gondozási ideje a tíz órát nem haladhatja meg. A bölcsődei ellátás keretein belül biztosítjuk a gyermek életkorának, fejlettségének és egészségügyi állapotának megfelelően a gondozás-nevelés feltételeit. A törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, megfelelő textíliát és bútorzatot, az életkorának megfelelő játéktevékenység feltételeit. A bölcsődei csoportjaink optimális feltöltöttsége: 12gyermek abban az esetben ha van két évnél fiatalabb gyermek, 14gyermek ha minden gyermek már betöltötte a második életévét.

4 INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE Vecsés Város Önkormányzatának keretein belül működik Alapellátás: Védőnői hálózat Gyermek betegellátás Bölcsődei ellátás Gyermekjóléti szolgálat Bölcsődénk a három éven aluli gyermekek gondozását, nevelését, harmonikus testi és szellemi fejlődését biztosítja az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Intézményünk napos bölcsődeként működik, önálló szakmai egységként. Bölcsődénkben csak a városban lakó és dolgozó, a szociálisan és egyéb, (sérült, stb.) problémával küszködő szülők gyermekeit tudjuk fogadni, mivel a bővítés ellenére sem marad üres férőhelyünk. A Családsegítő szolgálat, a Gyámhivatal biztonságos elhelyezést tud nyújtani azoknak a veszélyeztetett gyermekeknek, akiknek ellátása családi kereteken belül nem megoldott. A szülő munkaideje alatt nyugodtan dolgozik, mert biztonságos és jó helyen tudja gyermekét A gyermek magas szintű szakképzett gondozásban-nevelésben részesül. Saját konyhával rendelkezünk, mely révén a gyermekek korának megfelelő korszerű étkezést tudjuk biztosítani a számukra. Biztosított továbbá a változatos játéktevékenység a szobában és az udvaron egyaránt. A kisgyermek nevelő olyan munkakörülmények között dolgozhat,ahol szakmai tudását,gyermekszeretetét kamatoztathatja. Szakmai fejlődésének, továbbtanulásának meg van a lehetősége. Képzések: A kisgyermek nevelők folyamatosan fejlesztik tudásukat továbbképzéseken, különböző konferenciákon,/ kreditpont gyűjtése/ szakgondozói képzésen. Adminisztráció pontos vezetése minden gyermekről./ fejlődési napló, törzslap, osztályos napló, üzenő füzet, súly, fej, mell, napi jelenlét/ A gyermekek napi étkezési térítési díja 267 Ft./ nap. A Szociális Bizottság határozata alapján a szociálisan rászorultak, a nevelési segélyben részesülők, térítésmentesen étkezhetnek. A három és több gyermeket nevelők ennek 50%-át fizetik. Az alapellátáson túl, plusz szolgáltatásaink : időszakos gyermekfelügyelet, babamama klub, ringató. A gyermekek egészséges fejődését a bölcsőde orvosa figyelemmel kíséri.

5 AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI PROGRAMJA

6 A bölcsődei gondozás- nevelés országos alapprogramjának meghatározói: Az általános emberi, etikai alapelvek, Az ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól c. dokumentumban rögzítettek, A pszichológiai és pedagógiai kutatások eredményei, A 0-3 éves korig terjedő életkor sajátosságainak elismerése, A bölcsődei gondozás-nevelés története alatt felhalmozódott tudás alkalmazása, A bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata, figyelembevételével határozza meg a bölcsődében folyó gondozó-nevelő munka szakmai alapelveit. Ezeknek az elveknek az elfogadása és a gyakorlatban való érvényesítése a bölcsődei gondozó- nevelő munka minimum követelménye.

7 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.A bölcsődei gondozás- nevelés alapelvei. Gondozás-nevelés egységének elve: A gondozás-nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. Az első 3. életévben a nevelési faladatok jelentős részét a gondozási műveletek során valósul meg. A gyermek gondozás közben a kisgyermeknevelővel való kommunikáció révén megismerkedik saját testével, testrészeivel, kialakul a testséma. Az önmagáról ezen helyzetekben szerzett tapasztalatok a kommunikáció érzelmi kötése, a felnőttnek a gyermekről adott jelzései kihatnak a későbbiekben önmaga elfogadására, a személyiség egészséges alakulására. Az egyéni bánásmód elve: A kisgyermek nevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Az állandóság elve: Az egészséges személyiségfejlődés fontos feltétele az érzelmi biztonságot jelentő stabilitás, az, hogy a gyermek személyi és tárgyi környezete a bölcsődei élet során lehetőleg ne változzon. Az aktivitás, az önállóság elve: A biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, a gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás, és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. A pozitívumokra támaszkodás elve: A nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. Egységes nevelő hatások elve: A gyermekekkel foglalkozó felnőttek a gyermek elfogadásában öntevékenységének biztosításában egyetértenek, az alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik. Rendszeresség elve: Az ismétlődés tájékoztatási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a napi események során, növeli a gyermek biztonságérzetét. Fokozatosság elve: A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti az alkalmazkodást, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását.

8 2.A tanulás jellemzői kisgyermekkorban A kisgyermekkorban a tanulás folyamatos, meghatározó a későbbi évek során. Ezért fontos, hogy a bölcsőde ezt milyen módon biztosítja a kisgyermek számára. Nem a végeredmény gyors elérése a cél, hanem az, hogy a gyermek időkorlátok nélkül az örömteli tevékenységek során jusson előbbre. 3.A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai a. Az egészséges életmód alakítása - a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése - a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése - az egészségvédelem, az egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultur-higiénés szokások kialakulásának segítése b. Az érzelmi fejődés és a szocializáció segítése - a derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti csökkentése, mellőzése. A gyermekek segítése átélt nehézségeik feldolgozásában - a kisgyermekgondozó nevelő - gyermek közötti szeretetteljes érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolat kialakítása, segítése - az egyéni szükségletek kielégítése a csoport éles helyzetében, az én tudat egészséges fejlődésének segítése - társas kapcsolatok alakulásának,az együttélés szabályainak elfogadása, másik iránti nyitottság, empátia, tolerancia fejlődésének segítése - lehetőség teremtése a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére

9 c. Megismerési folyamatok fejlődésének segítése - a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységekre lehetőséget biztosítani - önálló aktivitás és kreativitás támogatása - ismeretnyújtás - a gyermek tevékenységének támogató- bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése - a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták nyújtása. 4. A bölcsődei élet megszervezésének elvei Az intézményünkbe járó gyermekek a napjaik jelentős részét töltik közösségben, ezért bölcsődei életük megszervezése minden területre kiterjedő alapos, gondos munkát igényel. Ezért a következő szempontokat tartjuk fontosnak. Kapcsolattartás a szülőkkel A tájékoztatás mindig őszinte, hiteles személyes hangvételű, nem bizalmaskodó, nem lekezelő. A kapcsolattartás több formáját alkalmazzuk, ezek a következők: Beszélgetés érkezéskor, hazamenetelkor Szülőcsoportos beszélgetések Hirdetőtábla Üzenő füzet Nyílt napok-közös programok, ünnepek / karácsony, anyák napja, gyermeknap, nyári búcsúztató / Egyéni beszélgetések Családlátogatás Célja: megismerni a gyermeket otthoni környezetében, családdal való kapcsolatfelvétel, beszoktatás előtt kerül rá sor Kóstolgató Ismerkedés a bölcsődével

10 Fokozatos beszoktatás/adaptáció A szülővel történő fokozatos beszoktatás módszere előtérbe helyezi a bölcsődei gondozó-nevelő munka egyik fontos feladatát, együttműködést a családdal. A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény. Azoknak a 20 hetes - 3 éven aluli gyerekeknek a nevelését gondozását vállaljuk, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátásukat, illetve szociális vagy egyéb ok miatt szükséges az intézményi gondozásuk. Saját gondozónő rendszer A személyi állandóság elvén nyugszik /egy kisgyermekgondozó-nevelőhöz maximum 6-7 gyermek tartozik A gyermekcsoport szervezése A bölcsődei gyermekcsoport létszáma ideális esetben fő, 2 gondozónő Napirend A jól szervezett és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás- nevelés feltételeit, annak megvalósítását biztosítja. Ez által megteremti a gyermekek biztonságérzetét, aktivitását, önállósodását növeli. A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen. A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják az évszakok-időjárás, a csoport létszáma, és egyéb tényezők. Kialakításának további feltételei a személyi állandóság, a tárgyi feltételek, a gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembe vétele. Napirend Gyermekek átvétele és szabad játék reggeli játék a szobában vagy a szabadban tízórai pelenkacsere, WC használat, kézmosás ebéd alvás uzsonna játék, gyermekek hazaadása.

11 5.A bölcsődei gondozás- nevelés főbb helyzetei, a bölcsődei élet tevékenységi formái Gondozás Belsőséges, interakciós helyzet a kisgyermekgondozó-nevelő és a gyermek között, melynek elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermekek aktívan részt vehessenek a gondozási helyzetekben. Lehetőséget kívánunk adni a próbálkozásra úgy, hogy közben érezzék segítő, támogató figyelmünket. Elegendő időt szeretnénk adni a gyakorlásra (tisztálkodás, öltözködés, evés), az egyes mozzanatok megtanulására. Közben érzelem gazdag, kommunikációs kapcsolat alakul ki a nevelő és a gyerek között Játék Mozgás Vers, mese Mondóka, ének Alkotótevékenységek Környezet-természet tevékeny megismerése A játék a gyermek önkéntes tevékenysége, mely belső indítékok alapján jön létre. Játékban dolgozzák fel élményeiket, vágyaikat, közben sok tapasztalatot, ismeretet szereznek, személyiségük sokoldalúan fejlődik. A játékot a gyermek elsődleges tevékenységének tekintjük. A folyamatos játékot az étkezések ideje, a pihenőidő és a gondozási tevékenységek szakítják meg. Amikor együtt játszunk a gyerekekkel, a játékba ágyazottan megjelennek az évszakok és az ünnepek. Ehhez választunk odaillő ábrázolási technikákat, dal és mondóka anyagot, mozgásos játékokat és igyekszünk minél több élményhez juttatni a gyerekeket. A játék alapja, kezdete a csecsemők manipulációja. A bölcsődés korú gyermek fő tevékenysége a gyakorló játék, mely másfél éves kortól alakul ki. Ezt a játékot a funkció öröméért gyakorolja, különböző mozgásokat, műveleteket utánoz. Két éves kor körül megjelenik az én tudat. Az én akarom, én idézem elő a játékban is megfigyelhető. Három éves korban a gyerekek szeretnének hasonlítani a környezetükben lévő felnőttekhez, utánozzák őket, elkezdenek szerepet játszani. Bölcsődés korú gyerekeinknél a gyakorlójátékot tartjuk a legfontosabbnak, mert változatosan lehet alkalmazni.

12 A hang és beszéd gyakorlása fokozza beszédkedvüket, gyarapítja szókincsüket. Ezt rövid mondókák mondogatásával, kitalált szöveggel, játékos mozdulatok ismétlésével végezzük. A mozgást gyakorló játék során egy egy mozgás műveletet ismételnek, a sikeres végrehajtás az öröm forrása. Eszközzel való játszás közben rakosgatják, tologatják a tárgyakat, gyakran mozgással kísérve. Ezekből a tevékenységekből alakul ki az építő és konstruáló játék. Alkotó játék során megtapasztalják a különböző anyagok tulajdonságait (víz, papír, gyurma, homok...) fejlődik képzeletük, kreativitásuk, sok ismeretet, tapasztalatot szereznek. Számukra a kisgyermek gondozó-nevelő személye a legfontosabb. Ő tudja biztosítani a játékhoz szükséges légkört, ha kell ötleteket ad, segítséget nyújt. A kisgyermekgondozó-nevelővel kapcsolatos elvárásaink - Nagyfokú empatikus készséggel rendelkezzen. - Szeressen játszani. - Adjon mintát a gyerekeknek a játékban. - Adja meg a játék feltételeit (tér, eszköz, mozgás). - Segítse a játékban adódó konfliktus helyzetek megoldását. Játékeszközeinket gondosan válogatjuk meg. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek életkorának, valamint egészségügyi és pedagógiai szempontoknak megfeleljenek. A játékok könnyen tisztíthatók, fertőtleníthetők legyenek, balesetet ne okozzanak. Játékkészletünket változatosan állítjuk össze, hogy alkalmasak legyenek a gyerekek által különböző tevékenységekhez. Figyelünk arra is, hogy a játékok esztétikusak, igényes kivitelűek legyenek. A játékokat a gyermekek által elérhető helyen, fajtánként csoportosítva helyezzük el. A bölcsőde által szervezett szolgáltatások: A személyi és tárgyi feltételek kialakításánál a kisgyermeknevelés-gondozás elveit és gyakorlatát, valamint az egyes szolgáltatások speciális igényeit egyidejűleg kell figyelembe venni. A szolgáltatásokat a gyermekek orvosi igazolás nélkül vehetik igénybe. A szülő nyilatkozatot ír alá, hogy gyermeke egészséges, és bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló igazolást, illetve a Gyermek egészségügyi kiskönyvet. A szolgáltatások térítési díját a bölcsőde saját hatáskörben, a fenntartóval egyeztetve állapítja meg. 1. Időszakos bölcsődei elhelyezés A szülő elfoglaltsága idejére néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét. Az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető egy erre a célra létrehozott csoportba, vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyeire. A csoportösszetétel változékonysága és a széles skálán mozgó elvárások kezelése a kisgyermekgondozó- nevelőtől kiemelkedően magas szintű ismereteket, rugalmasságot igényel.

13 A kisgyermekgondozó- nevelő feladatai, munkarendje a bölcsődei gondozásnevelés elvei és a napi gyakorlat alapján szervezendő. Az időszakos bölcsődei elhelyezés igénybevétele esetén is fokozatosan,lehetőleg a szülővel történik a kisgyermek beszoktatása. A bölcsődevezető, illetve a kisgyermekgondozó- nevelő a gyermek személyi adatain kívül rögzíti a szolgáltatás igénybevételének a napját, időtartamát és azt, hogy kinek adható ki a gyermek, kit és hol lehet értesíteni sürgős esetben. Az igénybevett étkezések díját és a szolgáltatás költségeit a helyi pénzügyi szabályok szerint számolják el. 2. Baba-Mama klub havonta 1 alkalom, kisgyermekgondozó- nevelő és védőnő együttműködésével történik. 3. Ringató havonta 1 alkalom, kisgyermekgondozó- nevelő tartja a szülőknek. 6.Sérült gyermek gondozása, fejlesztése A felvétel rendjében az elhelyezés módjában és a személyi feltételek tekintetében tér el az általános bölcsődei ellátástól. Sajátos nevelésű gyermekek egészséges közösségbe való integrálása, ezzel a fejleszthetőség fokozása, esélyegyenlőség biztosítása.. Habilitációval, a sajátos nevelési igényű gyermekek életre való felkészítése, a társadalmi életre való alkalmassá tétel segítése. Feladat: Minél korábbi felismerés, feltételek biztosítása a fejlesztéshez. Megfelelő személyi és tárgyi feltételek esetén bölcsődei felvételt nyerhetnek mindazon bölcsődés korú gyermekek, akik veleszületett vagy szerzett károsodás következtében valamilyen fogyatékossággal élnek, vagy fejlődésükben, oly mértékben visszamaradottak, hogy emiatt speciális bánásmódot, több figyelmet igényelnek, és nem veszélyeztetik sem maguk, sem társaik testi épségét. A felvétel rendje: 1. Szükséges a TANULÁSI KÉPESSÉGEKET VIZSGÁLÓ SZAKÉRTŐI ÉS REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG javaslata 2. A szülőkkel történő beszélgetés alkalmával a bölcsődében orvosi, pszichológiai és gyógypedagógiai anamnézis felvétel készül 3. A gyermek állapotának felmérését megfigyelés és anamnézis alapján dokumentálni kell. A sérült gyermek elhelyezése intézményünkben részleges integrációval történik. A fejlesztést fejlesztő gyógypedagógus végzi.

14 Élelmezés: A modern táplálkozástudományi elvek szem előtt tartásával, a HACCP követelményeknek megfelelően történik. Az étrend tervezésekor figyelembe vesszük, hogy a gyermek a bölcsődei minimum négyszeri étkezés esetén az ajánlott napi energia és tápanyagtartalom 75%-át megkapja. Az étrendünk igazodik az életkori sajátosságokhoz, változatos, idényszerű, ízében összehangolt. Étkezéseknél figyelembe vesszük a gyermeki kompetenciát. Minden gyermek a saját szükségletének megfelelő mennyiséget fogyaszt el a felkínált ételből. Szem előtt tartjuk, hogy lehetőséget biztosítsunk az önálló étkezésre való törekvésben. Ellenőrzés, értékelés minden munkatársra kiterjedően Folyamatos ellenőrzés a konyhában, a HACCP szabályainak megfelelő munkavégzés. Ellenőrzés a mosodában, balesetvédelmi szabályokra tekintettel, megfelelő védőruha használat Gondozónői munka ellenőrzése: szeptember beszoktatások nyomon követése tűzriadó október adminisztráció ellenőrzése november kisgyermekgondozó- nevelő-gyermek kapcsolata december évi értékelés január kisgyermekgondozó-nevelő nevelési módszerei február folyamatos napirend megfigyelés március mivel játszanak a gyermekek? április adminisztráció ellenőrzése tűzriadó május óvodai felvételik Bánné Nagy Eszter Intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

Berhida Város Önkormányzat. Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Berhida Város Önkormányzat Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Berhida, Ibolya u. 1. BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA 2010 1 Intézményünk bemutatása Már évek óta igény merült fel településünkön

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011.

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Kerekegyháza Város Önkormányzata Kerekegyerdő Bölcsőde Szakmai Programja 2011. Készítette: Csorbáné Takács Erika Bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Rövidített neve: Kerekegyerdő Bölcsőde

Részletesebben

BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA BUDAPEST XIX. KER. KISPEST ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA 2011 1 Intézmény neve: Egyesített Bölcsődék címe: 1191 Budapest, Eötvös u. 11. telefon: 280-30-39 tel/fax: 282-64-74 E mail:

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA MANÓVÁR BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI SZAKMAI PROGRAMJA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA MANÓVÁR BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI SZAKMAI PROGRAMJA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI SZAKMAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM CÍM: OLDAL: I. FEJEZET 5. 1. Bevezetés 5.

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA 1 TARTALOM Az intézmény bemutatása 4 Napirend 5 BEVEZETÉS 6 1. Jogi keretek 7 2. A bölcsőde definíciója és funkciója 8 I. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS SZAKMAI PROGRAMJA 10

Részletesebben

2. Törvényi szabályozás

2. Törvényi szabályozás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje Pedagógiai Programjának melléklete az Egységes Óvoda-Bölcsődei csoport szakmai programja Bácsalmás 2013. 1.Az intézmény székhelye:

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták:

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták: SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel: 465-5000, 465-5001 Fax: 465-6027 e-mail: gyermekvedelem@szmi.hu; istvan.szikulai@szmi.hu; Gyermekvédelmi Főosztály A BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM

Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM Biatorbágy Város Önkormányzat BÖLCSŐDE 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. SZAKMAI PROGRAM 2009 Mottó: Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, mint, hogy felneveljük a következő

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram Szakmai alapprogram Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges. Egyik az elfogadó közösség, a másik az érzelmi biztonság. (Buda Béla) Összeállította:

Részletesebben

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZET 1998 Szerkesztette: dr. Mátay Katalin Szerzők: Gyírkis Ágnes Kiss Jánosné Korintus Mihályné dr. dr. Mátay

Részletesebben

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez

Részletesebben

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa

A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa 1 A bölcsőde bemutatása 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő szolgáltatások

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. (Kazinczy) GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK, IRÁNYELVEK Készítették: Grosch Mária Sebestyén Bianka Dr. Takács Bernadett Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA

BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 7940 Szentlőrinc Liszt Ferenc u. 2. OM azonosító: 202346 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAMJA Hatályba lépés ideje: 2013. 09. 01. Módosítás dátuma: 2014.01.

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Budapest, Ráday u. 46.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Budapest, Ráday u. 46. 1. számú melléklet Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Budapest, Ráday u. 46. Szakmai program jóváhagyta az ESZSB: /2015. (VI.17.)

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015 2018

SZAKMAI PROGRAM 2015 2018 Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/4. sz. Labdarúgó Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015 2018 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/4. sz. Labdarúgó Bölcsőde Telephely: 1047

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE 6725 SZEGED SZABADKAI ÚT 18. Tel./Fax: 62/567-177 Tel.:62/421-477 Fenntartó: PICK Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné SZAKMAI PROGRAM 1 A bölcsőde adatai Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Székhelye: 7622 Pécs, Vargha D. u. 2. Telephely: Mezőszél Bölcsőde

Részletesebben

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program Bébi Hotel Magánbölcsőde Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program BÉBI HOTEL Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 2071 Páty, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Szakmai Program 2015-2018

Szakmai Program 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV./9.sz. Munkásotthon Bölcsőde Szakmai Program 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/9 Munkásotthon Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/3. sz. Aradi Bölcsőde 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/ 3. sz. Aradi utcai Bölcsőde Székhelye:1041 Budapest, Lőrinc

Részletesebben

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat SZAKMAIPROGRAM 562917- Munkahelyi étkeztetés 562920 -Egyéb vendéglátás 680002- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841907- Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Bölcsődéi Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címe: 1041.Budapest,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/6. sz. Pozsonyi ltp. Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015-2018

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/6. sz. Pozsonyi ltp. Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015-2018 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV/6. sz. Pozsonyi ltp. Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM 2015-2018 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Intézménye IV/6. sz. Pozsonyi ltp Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben