Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Átírás

1 CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út Javaslat a Keresztény Advent Közösség fenntartásában működtetett CSIMPILIMPI családi napközire vonatkozó ellátási szerződés alapján a évben nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24/2011. (II.17.) határozatában döntött a Keresztény Advent Közösség, mint a Salgótarján, Május út 72. szám alatt 2x7 férőhelyen működtetett családi napközi fenntartójával ellátási szerződés megkötéséről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. -ban meghatározott gyermekek napközbeni ellátásának körébe tartozó, a Gyvt ban szabályozott családi napközi feladatainak ellátására. Az ellátási szerződés 4.a) pontjában a Keresztény Advent Közösség vállalta, hogy az általa nyújtott szolgáltatásról, a szerződésből fakadó feladatairól, a szolgáltatási díj felhasználásáról az Önkormányzat Közgyűlése előtt január 31-éig beszámol. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a következő határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és a Keresztény Advent Közösség között létrejött ellátási szerződés alapján a Közösségnek a évben nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámolóját a határozat melléklete szerint elfogadja. Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Határidő: azonnal Salgótarján, január 5. intézményvezető

2 Melléklet BESZÁMOLÓ a Keresztény Advent Közösség fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés alapján a évben nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról I. Előzmények: Családi napközink év októberétől működik, előbb 1, majd év januárjától immár 2 családi napközit magában foglalva. A korábbi években egyházi fenntartású intézményként jogosultak voltunk kiegészítő állami normatíva igénybevételére, ami jelentősen megkönnyítette munkánkat, azonban így sem biztosított volna elegendő forrást fennmaradásunkhoz. Minderre tekintettel kértük az Önkormányzat kiegészítő támogatását, ami által lehetővé vált, hogy a 2 családi napköziben összesen 14 gyermek zavartalan ellátásáról gondoskodhattunk. II. A Családi Napközi(k) bemutatása: A családi napközi fenntartójának neve: Keresztény Advent Közösség Címe: 1121 Budapest, Remete út 16/a Tel.: Ügyvezető: Hites Gábor A Családi Napközi(k) neve: Csimpilimpi 1, Csimpilimpi 2 Címe: 3100 Salgótarján, Május 1. út 72. Tel.: Vezetője: Ellátási terület: Salgótarján és kistérsége Férőhelyszám: 2x7 fő Gyermekek életkora: döntően 3 évnél fiatalabb III. A családi napközi szolgáltatásról: A családi napközi hétfőtől csütörtökig ig, pénteken ig fogadja a gyermekeket. ELLÁTÁSI, GONDOZÁSI FELADATOK PIHENÉS - Legfontosabbnak tartjuk a pihenéshez szükséges nyugodt légkör biztosítását, a gyermekek egyéni alvásigényének és szokásainak figyelembe vételével a szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtését. LEVEGŐZÉS - Törekszünk arra, hogy lehetőség szerint a gyermekek minél több tevékenységüket a szabad levegőn végezhessék. Helyi adottságaink szerint a szabad játék, a mozgás és a foglalkozások is a szabadban történhetnek. MOZGÁS - A sokféle mozgáslehetőség, melyet a családi napközinkbe járó gyermekeknek biztosítunk, kedvezően befolyásolja az egész szervezet fejlődését. Alapvető feladat, hogy jó levegőjű, tiszta, biztonságos környezetben, lehetőség szerint a szabadban mozogjanak. A rendszeres mozgással a gyermekeket az egészséges életmód kialakítására szoktatjuk. Alkalmanként a szülőkkel közösen mozgásos programokat szervezünk. 2

3 ÉTKEZÉS - Egészséges, változatos étkeztetéssel helyes táplálkozási szokásokat kívánunk kialakítani a kulturált étkezés illemszabályainak megismertetése mellett. Mindezt saját konyhánkban főzött ételekkel tudjuk biztosítani. Az egyéni, speciális igényekhez is alkalmazkodó étrendünket (ld. különböző ételallergiák, cukorbetegség) vitamindús zöldségekkel, gyümölcsökkel egészítjük ki. Családi napközink lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek különböző egészséges, számukra esetleg eddig ismeretlen ételek ízével, elkészítési módjával, modellt nyújtva ezzel a családoknak is a korszerű táplálkozás kialakításához. JÁTÉKTEVÉKENYSÉGEK Célunk a szabad, elmélyült, önkéntes, spontán játék lehetőségeinek biztosítása. Játék közben fejlődik a nyitottságuk a másik iránt, formálódik az ízlésük, alakulnak társas kapcsolataik, konfliktusmegoldásaik, kreatív együttműködésük. A gyermekek játékához igényesen összeválogatott eszközöket biztosítunk. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL Nyílt napon a szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre. A szülők személyes élményeik alapján gyermekük új vonásait, tulajdonságait fedezhetik fel, képet kapnak gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, teljesítőképességéről. A fogadóórákat személyre szabottan, igény szerint, időpont egyeztetés után bonyolítjuk le. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak olyan információk cseréjére, melyek a gyermekkel vagy közvetlen környezetével kapcsolatosak, esetleg bizalmas jellegűek. Szülői értekezleten a családi napközit, a csoportot, a szülőket érintő legfontosabb témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg. Faliújságunkra mindig aktuális és praktikus információkat helyezünk ki. Honlapunkon (www.csimpilimpi.hu) gazdag képanyag kíséretében beszámoltunk az elmúlt év emlékezetes eseményeiről születésnapi zsúrok, anyák napi és év végi szeretet-ünnep, életmód előadások szülőknek és életmód sorozatunk főzőköri alkalmairól, valamint a városi tűzoltóságnál tett látogatásról. III/1. Személyi feltételek: a két családi napköziben összesen 4 fő családi napközi gondozó képesítéssel rendelkező munkatárs dolgozik. III/2. Tárgyi feltételek: Családi napközink Salgótarján központjában egy csendes, nyugodt utcában működik; a lakóépületnek füves, saját belső udvara van. Itt található egy fedett homokozó és más kerti játékok. Az épületben mintegy 60 m2 összterületen 3 szoba áll a gyerekek rendelkezésére. A játszó, konyhai és vizes helyiségeket egy a év végén elnyert ESZA pályázat segítségével szereltük fel modern eszközökkel, sokféle játékkal, könyvvel. III/3. Szakmai munkánkról: A Csimpilimpi családi napközik döntően 1-3 év közötti gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást maximum ig. Céljaink, feladataink: biztonságot nyújtó, otthonos, szeretetteli légkör kialakítása, a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése a gyermekek hatékony, egyéni fejlődési ütemüket figyelembe vevő fejlesztése az életmód terén, az érzelem és a társas kapcsolatok és az értelmi fejlesztés területén, aktuális állapotuk, szükségleteik, érdeklődésük figyelembe vételével a gyermek emberi méltóságának, jogainak, személyiségének maximális elfogadása 3

4 keresztény, szeretet-alapú erkölcsi nevelés gyakorlása a család világnézeti meggyőződésének tiszteletben tartásával a családi napközibe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, illetve csökkentése a gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakításának segítése a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése a gyermekek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása az önálló aktivitás és kreativitás támogatása iskoláskorú gyermekek segítése a házi feladatok elkészítésében, tanulási technikák gyakoroltatása testi egészségre nevelés egészséges ételekkel és a gyermekek nagy mozgásigényének kielégítésével különleges bánásmódot igénylő gyermekek szükségleteinek lehetőség szerinti kielégítése III/3/a A évben lefolytatott ellenőrzések megállapításai: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala évi ellenőrzése során a családi napközikben folyó szakmai munkát jogszabályoknak megfelelőnek találta, ellenőrzési összegzésében csupán néhány apróbb adminisztratív javaslattal, észrevétellel élt. IV. Az önkormányzattal megkötött ellátási szerződés feltételei és az azoknak való megfelelés: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24/2011. (II.17.) Öh. sz. határozatában döntött a Keresztény Advent Közösséggel, mint a Salgótarján, Május 1. út 72. szám alatt 2 x 7 férőhelyen működtetett CSIMPILIMPI 1 ÉS CSIMPILIMPI 2 családi napközi fenntartójával ellátási szerződés megkötéséről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. -ban meghatározott gyermekek napközbeni ellátásának körébe tartozó, a Gyvt ban szabályozott családi napközi feladatainak ellátására. A családi napközik (salgótarjáni ellátottakra vonatkozó) kihasználtsága 2011-ben, havi bontásban: január 13 fő február március április május június július augusztus szeptember október november december 4

5 A kapott támogatás felhasználását az alábbiak szerint teljesítettük Az Önkormányzattól kapott 2.184e Ft-ból mintegy 500e Ft-ot (23%) használtunk fel a téli fűtés és más közüzemi számlák kiegyenlítésére; a fennmaradó 1.680e Ft (77%) a legnagyobb költségtételnek számító bér, dologi kiadások fedezetéül szolgált. A szerződésben vállalt feladat elszámolása: 1. BEVÉTEL /normatíva + térítési díj + önkormányzat hozzájárulása összesen/ 9.400e Ft - Ebből önkormányzati támogatás 2.184e Ft 2. KIADÁS 9.400e Ft - Eszközbeszerzés 100 eft - Élelmiszer eft - Nyomtatvány 25 eft - Oktatás 55 eft - Közüzemi díjak 840 eft - Játékok, könyvek, egyéb anyag jellegű költségek 150e Ft - Hatósági díjak - - Biztosítás 22 eft - Saját gépkocsi használat - - Bér és járulékai 6.960e Ft - Különbözet /bevétel-kiadás/ 0 Salgótarján január 05. Hálás köszönettel: intézményvezető 5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez

Részletesebben

Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 3100 Salgótarján, Játszó út 2. Pf. 146

Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 3100 Salgótarján, Játszó út 2. Pf. 146 Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 3100 Salgótarján, Játszó út 2. Pf. 146 Telefon: 06-32-311-052 Javaslat a MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona 2012. évi tevékenységéről, az ellátási szerződés

Részletesebben

J a v a s l a t. Tisztelt Közgyűlés!

J a v a s l a t. Tisztelt Közgyűlés! Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 3100. Salgótarján, Játszó út 2. Pf. 146. Telefon: 06-32-311-052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM

CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM 1 Név: Csillaghegyi Családi Napközi Cím: Budapest 1031. Ásó u. Tel.: +36-30-630-558 e-mail: hegyikati@kapocs.eu Családi napközi vezető: Hegyi Józsefné

Részletesebben

Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 3100 Salgótarján, Játszó út 2. Pf. 146

Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 3100 Salgótarján, Játszó út 2. Pf. 146 Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 3100 Salgótarján, Játszó út 2. Pf. 146 Telefon: 06-32-311-052 Javaslat a MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona 2011. évi tevékenységéről, az ellátási szerződés

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető

MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM. Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető MASZORET AVOT BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAM Kelt.: Budapest, 2015. március 1. Készítette: Oszláncziné Dunai Ágnes Bölcsődevezető Fenntartó részéről jóváhagyta: Deblinger Eduard Elnök Érvényes: A program irányelvei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. március 1-jei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. március 1-jei ülésére 22. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. március 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápa Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék tevékenységéről Előadó: Szabó Istvánné intézményvezető

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Szatymazi Bölcsőde Beszámoló 2015. Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 2. Feltételek... 4 2.1 A Szatymazi bölcsőde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-181 / 2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a Pásztói Gondozási

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné SZAKMAI PROGRAM 1 A bölcsőde adatai Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Székhelye: 7622 Pécs, Vargha D. u. 2. Telephely: Mezőszél Bölcsőde

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8308 ZALAHALÁP, Petőfi tér 4. VESZPRÉM MEGYE Tel/fax: 87/413-233 87/510-595 E-mail: titkarsag@zalahalap.hu Szám: 2/140-16/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

Beszámoló a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről

Beszámoló a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről Baglyaskő Idősek Otthona Ezüstfenyő Idősek Otthona Átmeneti Otthon Idősek Klubja 3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94. 3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94. Tel: 32/520-100 Tel: 32/784-914 e-mail: ezustfenyo.idosklub@toldinet.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14.

SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14. SZIL-HÁZ CSALÁDI NAPKÖZI SZAKMAI PROGRAMJA Gödöllő, Szilhát utca 14. Készítette: Mohácsi Rita és Harangi Rita Gödöllő, 2012. november Alapadatok A családi napközi neve: SZIL-HÁZ Családi Napközi A családi

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 107/2011. (VI. 23.) sz. önkormányzati határozat: A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben