Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Átírás

1 CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány fenntartásában működtetett Csimpilimpi1 és Csimpilimpi2 Családi Napközikre vonatkozó ellátási szerződés alapján a évben nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 24/2011. (II.17.) Öh. sz. határozatában döntött a Keresztény Advent Közösséggel, mint a Salgótarján, Május út 72. szám alatt 2x7 férőhelyen működtetett családi napközi fenntartójával ellátási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötéséről. A Közgyűlés a 2014-re vonatkozó ellátási szerződést a 24/2014. (II. 14.) Öh. számú határozatával hagyta jóvá. A Keresztény Advent Közösség fenntartásában működtetett Családi Napközik képviselője március 25-én jelezte, hogy az új fenntartójuk a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány lett, egyben kérte, (mint Jogutód), az ellátási szerződés átruházását, amelyet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 84/2014. (IV. 24.) Öh. számú határozatával jóváhagyott. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány között létrejött ellátási szerződés 4/a pontjában a Csimpilimpi Családi Napközi vállalta, hogy az általa nyújtott szolgáltatásról, a szerződésből foglalt feladatairól, a szolgáltatási díj felhasználásáról az Önkormányzat Közgyűlése előtt a tárgyévet követő év január 31-ig beszámol. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ellátási szerződés alapján a évben nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámolót fogadja el. Határozati javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés alapján a évben nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerint elfogadja. Felelős: Dóra Ottó polgármester Határidő: azonnal Salgótarján, január 08. Kiss Szilveszter sk. elnök

2 1.melléklet BESZÁMOLÓ A Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés alapján a évben nyitott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról I. A Családi Napközi(k) bemutatása: Családi napközink év októberétől működik, előbb 1, majd év januárjától immár 2 családi napközit magába foglalva, 14 gyermek ellátásáról gondoskodik. A családi napközi fenntartójának neve: Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Címe: 8674 Nágocs, Ady Endre út 11. Tel (12 mellék) Elnök: Kiss Szilveszter A Családi Napközi(k) neve: Csimpilimpi 1, Csimpilimpi 2 Címe: 3100 Salgótarján, Május 1. út 72. Telefon: címe: Vezetője: Antal Éva Ellátási terület: Salgótarján és térsége Férőhelyszám: 2x7 fő Gyermekek életkora: 12 hónapostól - 3 éves korig II. A családi napközi szolgáltatásról: A családi napközi nyitva tartása: hétfőtől csütörtökig ig, pénteken ig. Elsősorban azokat a salgótarjáni gyermekeket fogadjuk, akiknek a szülők munkavégzése miatt, nappali gondozása, ellátása szükséges. Ellátási, gondozási feladatok: Legfontosabbnak tartjuk a pihenés szempontjából a nyugodt légkör biztosítását, a gyermekek egyéni alvásigényének és szokásainak figyelembe vételével a szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtését. Törekszünk arra, hogy lehetőség szerint a gyermekek minél több időt tölthessenek a szabad levegőn. Helyi adottságaink miatt rendszerint a közelben lévő városi sportcentrumba sétálunk, hogy biztonságos

3 környezetben, jó levegőn élvezhessék a szabadban történő foglalkozás, játék és a mozgás örömét. A rendszeres mozgással a gyermekeket az egészséges életmód kialakítására szoktatjuk. Alkalmanként a szülőkkel közösen mozgásos programokat szervezünk. Az egészséges életmód kialakításához, kapcsolódik a táplálkozás is. Helyes étkezési szokásokat kívánunk kialakítani (napi négyszeri étkezéssel), az evőeszközök használatának megismertetése mellett. Mindezt saját konyhánkban főzött ételekkel tudjuk biztosítani, válogatott alapanyagokból. Az egyéni, speciális igényekhez is alkalmazkodó étrendünket (ld. különböző ételallergiák, cukorbetegség) vitamindús zöldségekkel, gyümölcsökkel, gyümölcslevekkel egészítjük ki. Családi napközink lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekek megismerkedjenek különböző egészséges, számukra esetleg eddig ismeretlen ételek ízével. Játéktevékenységek Célunk a szabad, elmélyült, önkéntes, spontán játék lehetőségeinek biztosítása. Játék közben fejlődik beszédkészségük, nyitottságuk a másik iránt, formálódik az ízlésük, alakulnak társas kapcsolataik, konfliktusmegoldásaik, kreatív együttműködésük. A gyermekek játékához folyamatosan biztosítjuk az igényesen összeválogatott eszközöket, játékokat. Kapcsolattartás a szülőkkel Különböző alkalmakat biztosítunk a szülőkkel a kapcsolattartásra, a mindennapi személyes találkozás mellett. Ezekhez a nyílt napokon lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre. A szülők személyes élményeik alapján gyermekük új vonásait, tulajdonságait fedezhetik fel, képet kapnak gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, teljesítőképességéről. Igény szerint, időpont egyeztetés után a fogadóórákat személyre szabottan bonyolítjuk le. Negyedévente szülői értekezleten a családi napközit, a csoportot, a szülőket érintő legfontosabb témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg. Faliújságunkra mindig aktuális és praktikus információkat helyezünk ki. Honlapunkon (www.csimpilimpi.hu) gazdag képanyag kíséretében beszámoltunk az elmúlt év emlékezetes eseményeiről születésnapi zsúrok, anyák napi és év végi szeretet-ünnep, életmód előadások szülőknek és életmód sorozatunk főzőköri alkalmairól, valamint a városi tűzoltóságnál tett látogatásról. Személyi feltételek A két családi napköziben összesen 4 fő családi napközi gondozó képesítéssel rendelkező, tapasztalt munkatárs dolgozik.

4 Tárgyi feltételek Családi napközink Salgótarján központjában egy csendes, nyugodt utcában működik; a lakóépületnek füves, saját belső udvara van. Itt található egy fedett homokozó és más kerti játékok. Az épületben mintegy 60 m 2 összterületen 3 szoba áll a gyerekek rendelkezésére. A játszó, konyhai és vizes helyiségeket (ami összesen: 40 m 2 ) egy a év végén elnyert ESZA pályázat segítségével szereltük fel modern eszközökkel, sokféle játékkal, könyvvel. Szakmai munkánkról A Csimpilimpi családi napközik döntően 1-3 év közötti gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást ig. Céljaink, feladataink: biztonságot nyújtó, otthonos, szeretetteli légkör kialakítása, a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése a gyermekek hatékony, egyéni fejlődési ütemüket figyelembe vevő fejlesztése az életmód terén, az érzelem és a társas kapcsolatok és az értelmi fejlesztés területén, aktuális állapotuk, szükségleteik, érdeklődésük figyelembe vételével a gyermek emberi méltóságának, jogainak, személyiségének maximális elfogadása keresztény, szeretet-alapú erkölcsi nevelés gyakorlása a család világnézeti meggyőződésének tiszteletben tartásával a családi napközibe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, ill. csökkentése a gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakításának segítése a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése a gyermekek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása az önálló aktivitás és kreativitás támogatása iskoláskorú gyermekek segítése a házi feladatok elkészítésében, tanulási technikák gyakoroltatása testi egészségre nevelés egészséges ételekkel és a gyermekek nagy mozgásigényének kielégítésével különleges bánásmódot igénylő gyermekek szükségleteinek lehetőség szerinti kielégítése

5 III. Az önkormányzattal megkötött ellátási szerződés feltételei és az azoknak való megfelelés: Salgótarján Megyei jogú Város Közgyűlése az 52/2010. (III.18.) Öh. sz. határozatában döntött a Keresztény Advent Közösséggel, mint a Salgótarján, Május út 72. szám alatt 2x7 férőhelyen működtetett családi napközi fenntartójával ellátási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötéséről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. -ban meghatározott gyermekek napközbeni ellátásának körébe tartozó, a Gyvt ban szabályozott családi napközi feladatainak ellátására, amelyet a Keresztény Advent Közösség én átruházott a Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítványra, a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásával. A családi napközik kihasználtsága 2014-ben, havi bontásban: január február március április május június július augusztus szeptember október november december A kapott támogatás felhasználását az alábbiak szerint teljesítettük: Az Önkormányzattól kapott Ft-ból mintegy Ft-ot (25%) a téli fűtés és más közüzemi számlák kiegyenlítésére; a fennmaradó Ft-ot (75%) a bérköltségek és dologi kiadások fedezetéül szolgált.

6 A szerződésben vállalt feladat elszámolása: 1. BEVÉTEL /normatíva + térítési díj + önkormányzat hozzájárulása összesen/ Ft - Ebből önkormányzati támogatás Ft 2. KIADÁS Ft - Eszközbeszerzés Ft - Élelmiszer Ft - Nyomtatvány, irodaszerek Ft - Oktatás, továbbképzés Ft - Közüzemi díjak, bérszámfejtés, könyvelés Ft - Játékok, könyvek, egyéb anyag jellegű költségek Ft - Egészségügyi Ft - Biztosítás Ft - Saját gépkocsi használat Ft - Bér és járulékai Ft - Tisztasági festés, karbantartás, felújítás Ft - Különbözet /bevétel-kiadás/ Ft A Családi Napköziben keletkezett Ft különbözet, a év első három hónapjából adódik, a régi fenntartó által működtetett időszakból. Salgótarján január 08. Hálás köszönettel: Antal Éva családi napközi vezető

Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 3100 Salgótarján, Játszó út 2. Pf. 146

Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 3100 Salgótarján, Játszó út 2. Pf. 146 Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 3100 Salgótarján, Játszó út 2. Pf. 146 Telefon: 06-32-311-052 Javaslat a MENEDÉK Családok Átmeneti Otthona 2012. évi tevékenységéről, az ellátási szerződés

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Szatymazi Bölcsőde Beszámoló 2015. Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 2. Feltételek... 4 2.1 A Szatymazi bölcsőde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM

CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM 1 Név: Csillaghegyi Családi Napközi Cím: Budapest 1031. Ásó u. Tel.: +36-30-630-558 e-mail: hegyikati@kapocs.eu Családi napközi vezető: Hegyi Józsefné

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2013

SZAKMAI PROGRAM 2013 23. melléklet MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY MÓDSZERTANI KÖZPONT ARANYHÍD LAKÁSOTTHON SZAKMAI PROGRAM 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa..sz.

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Bölcsődéi Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címe: 1041.Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, az alábbi határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, az alábbi határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat Futrinka-meseház Nonprofit Kft. 3104 Salgótarján, Rózsafa út 106 Telefon: 06-32-441-389 Mobil: 30/9251-375 www.futrinka-mesehaz.hu -----------------------------------------------------------------------------------------------------Iktatószám:

Részletesebben

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM . SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM 2012 2015 Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi címe: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27. Elérhetőségek: Telefon:

Részletesebben

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-181 / 2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a Pásztói Gondozási

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE )?)OJ.lD1 0 i BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szociális és gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatások 2009. évre vonatkozó beszámolója A

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 10. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere JiL. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2012. évi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. HÁZIREND DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM:030862 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY DÉSÁNY I. U. 1-9. 2013 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A GYAKORLÓ ÓVODÁRÓL: Az óvoda neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája Címe: 4220

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási

Részletesebben

Határozati javaslat. Kmf. Polgármester

Határozati javaslat. Kmf. Polgármester Határozati javaslat /2012. (V.30.)sz.határozat - a 168/2011. (XII.20)sz.határozattal elfogadott Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben