Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Iktatószám: 1774/2015. Javaslat a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi napközi évi tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 51/2010 (III.18.) Öh. sz. határozatban döntött Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, mint a Salgótarján, Corvin út 18. szám alatt 7 férőhelyen működtetett családi napközi fenntartójával ellátási szerződés megkötéséről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 43. -ban szabályozott családi napközi feladatainak ellátására. A Közgyűlés a 2014-re vonatkozó ellátási szerződést a 24/2014. (II. 14.) Öh. számú határozatával hagyta jóvá. Az ellátási szerződést a Kistipegő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója augusztus 31. napjával felmondta, tevékenységüket szeptember 1- jével megszüntették. Az ellátási szerződés felmondásával egyidőben a Kft. ügyvezető igazgatója a tevékenységről, valamint a augusztus 31-ig folyósított szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámolót elkészítette, és megküldte részünkre. Tekintettel az ellátási szerződés 4.a) pontjában foglaltakra, a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolójának benyújtására is a tárgyévet követően kerül sor. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a következő határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi napközi évi tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról szóló beszámolót a határozat 1. melléklete szerint elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dóra Ottó polgármester Salgótarján, január 7. dr. Romhányi Katalin irodavezető 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) ,

2 2 1. melléklet BESZÁMOLÓ a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi napközi évi tevékenységéről, az ellátási szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról, a szolgáltatási díj felhasználásáról I. Családi napközi bemutatása Családi napközink július 1-től működik, működési engedélyünk határozatlan időre szól. Tíz évig egyéni vállalkozási formában láttuk el a fenntartói feladatokat, majd januártól Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft-t alapítottunk. A családi napközi fenntartójának neve: Kistipegő Szolgáltató Kft. Címe: 3100 Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: 32/ Ügyvezető: Illés Noémi A családi napközi neve: Kistipegő Családi Napközi Címe: 3100 Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: 32/ Vezetője: Illés Noémi Ellátási terület: Férőhelyszám: Gyermekek életkora: Salgótarján közigazgatási területe 16 hónapostól 4 éves korig II. Családi napközi szolgáltatásáról Nyitva tartás hétfőtől péntekig 7.00 órától óráig tartott. Családi napközinkben Salgótarjánban élő, családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb oka miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyelete, gondozása, nevelése napközbeni ellátás keretében valósult meg. Az ellátott gyermekek életkora 16 hó és 4 éves kor között volt, beíratott gyermekek száma mindig volt.

3 3 III/1. Személyi feltételek A gyermekek gondozását, nevelését, a mindennapi teendők elősegítését családunk alábbi tagjai végezték: Illés Noémi ügyvezető igazgató Illés József Lászlóné gyermekgondozó Illés József László anyagbeszerző, könyvelő Valamennyien rendelkezünk megfelelő szakmai végzettséggel, szakmai tapasztalattal. Elkötelezett, odaadó gondoskodással neveltük, óvtuk a ránk bízott gyermekeket, ismertük szokásaikat, félelmeiket. A szükséges orvosi vizsgálatokon valamennyien részt vettünk. III/2. Tárgyi feltételek A családi napközinek helyt adó családi ház Salgótarján frekventált területén, csendes családi házas övezetben található. Szakmai ellenőrzések során mind az udvari, mind a játék, a rendelkezésünkre álló helyiségek feltételeit jónak tartották. Próbáltunk minden követelménynek megfelelni. III/3. Szakmai munkánkról Gyermekeink nagyon jól érezték magukat, szívesen jártak. Sok családból már a második, harmadik kisgyermeket hozták. A szülőkkel jó kapcsolatban voltunk, maximálisan elégedettek voltak gyermekeik ellátásával, fejlődésével. Apróbb családi gondokat is megbeszéltünk, sokszor kértek tanácsot gyermekükkel kapcsolatban. Nagyon sok verset, éneket mondókát tanulunk, délben elalvás előtt mesét olvastunk a gyermekeknek. Óvodás korukra önállóvá váltak, egyedül használták a WC-t, a fürdőszobát, csak a felügyeletet kellett biztosítani. Önállóan öltöztek, vetkőztek. Segítettek a játékok összepakolásában, a játékpolcok összetakarításában, portörlésében, az udvar rendben tartásánál is. Nagyon élvezték, ha egyénre szabott feladatot kaptak. Sokat kirakóztunk, ügyességi játékokat játszottunk, tornáztunk. Gyurmával gyúrtunk, sütögettünk, karácsonyra együtt nyújtottuk, sütöttük a mézes puszedlit. Sok apró élménnyel gazdagítottuk ismereteiket, tudásukat. tudták, hogy a kertben melyik az almafa, körtefa és aki ügyes, fölmászhatott az alacsony törzsű fára ben sem szakmai ellenőrzésre, sem a Magyar Államkincstár ellenőrzésére nem került sor.

4 4 Módszereink: Olyan környezet kialakítása, ahol a gyermekek tevékenykedhetnek, tapasztalatokat szerezhetnek, ezzel segítve önállóságukat. A gyermekek életkorához igazodó tájékoztatás mindarról, ami velük vagy értük történik, hogy a dolgoknak előzményük és következményük is van. Ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a gyermek kiismerje és biztonságban érezze magát környezetében. Átgondolt, megtervezett, rugalmas napirend ritmusában követték egymást a különböző tevékenységek (játék, levegőzés stb.). A gyermekek napi étkezésének során figyelembe vettük eltérő étvágyukból adódó igényeiket, illetve pihenésnél az alvásigényüket. A gyermekek tájékoztatása (fejlettségi szintjüknek megfelelő módon) az őket érintő kérdésekről, még azokról is, amik esetleg fájdalmat vagy konfliktust okozhatnak (oltás, anya vagy apa később jön, stb.). Kapkodás és feszültségmentes munka és tevékenység végzés (óhatatlanul átragad a gyermekekre). Kevés érzelmi megnyilvánulástól mentes viselkedés. Szeretet kinyilvánítása, a gyermek személye iránti folyamatos érdeklődéssel, törődéssel. A felnőtt megérti a gyermek viselkedését, figyelembe veszi jelzéseit, egyéni igényeit. Úgy gondoskodik róla, hogy a gyermek érzi: aktív, alakító partnere a felnőtt és közte formálódó kapcsolatnak. Optimista szemlélet, derűs légkör teremtése, amelyben a gyermek és a szülő egyaránt jól érezheti magát. A gyermek ügyességének, teljesítményének dicsérete. A felnőtt akkor is adjon örömének hangot, ha a gyermek csak egyszerűen játszik. A nehézségek, problémák őszinte megbeszélése kellő tapintattal, éreztetve, hogy a felelősség közös. Kölcsönös bizalomra törekvés a szülőkkel. Jó kapcsolat kialakítása nemcsak a gondoskodásban résztvevő gyermekekkel és a szüleikkel, hanem a szűkebb és tágabb környezettel is. A családi napközi nem egy zárt világ biztonságát kívánja nyújtani, hanem a tágabb világgal, új emberi kapcsolatokkal gazdagodó élet lehetőségét, ahol elfogadják a más etnikumú, nemzetiségű, fogyatékos gyermeket és felnőttet is. IV. Az önkormányzattal megkötött ellátási szerződés feltételei és az azoknak való megfelelés Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24/2014. (II. 14.) Öh. sz. határozatban döntött a Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, mint a Salgótarján, Corvin út 18. szám alatt 7 férőhelyen működtetett családi napközi fenntartójával ellátási szerződés megkötéséről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41. -ban meghatározott gyermekek napközbeni ellátásának körébe tartozó, a Gyvt ban szabályozott családi napközi feladatainak ellátására.

5 5 Az ellátási szerződés, a benne foglalt feladataink ellátására folyósított támogatás kérésünkre augusztus 31-el megszűnt, mivel a Kistipegő Családi Napközi működését megszüntettük. A családi napközi kihasználtsága 2014-ben, havi bontásban: január február március április május június július augusztus A szerződésben vállaltakat az alábbiak szerint teljesítettük: A szerződés értelmében negyedévenkénti jelentési kötelezettségünk volt a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodája felé, amit pontosan, határidőn belül teljesítettünk. a KSH jelentéseit rendszeresen elküldtük. Az állami normatíva igényléseit és a jelentéseket időben megtettük. A kapott támogatás felhasználása, elszámolása (Ft-ban) január augusztus 31. közötti időtartamra: 1. BEVÉTEL /normatíva + térítési díj + önkormányzati hozzájárulás összesen/ Ft ebből önkormányzati támogatás Ft egyéb bevételek (bank kamat + kerekítési díj) 154 Ft BEVÉTEL ÖSSZESEN Ft 2. KIADÁS felújítás, karbantartás, takarítás Ft élelmiszer Ft eszközbeszerzés Ft nyomtatvány Ft oktatás Ft közüzemi díjak Ft

6 6 játékok, könyvek, egyéb anyag jellegű költségek Ft hatósági díjak Ft biztosítás Ft saját gépkocsi használat Ft bér és járulékai Ft egyéb kiadás (bank kamat + kerekítési díj) Ft Kiadás összesen: Különbözet (bevétel kiadás) Ft Ft évi écs.: Ft EREDMÉNY: Ft IV. Életképek a Kistipegő Családi Napköziben Salgótarján, augusztus 31. Illés Noémi sk. ügyvezető igazgató

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, az alábbi határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, az alábbi határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat Futrinka-meseház Nonprofit Kft. 3104 Salgótarján, Rózsafa út 106 Telefon: 06-32-441-389 Mobil: 30/9251-375 www.futrinka-mesehaz.hu -----------------------------------------------------------------------------------------------------Iktatószám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. április 20-i ülésére. I. A Társulási feladatellátásról általánosan

Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. április 20-i ülésére. I. A Társulási feladatellátásról általánosan Tárgy: A Társulás 2014. évi zárszámadása Előterjesztés a Társulási Tanács 2015. április 20-i ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (Áht.) 87. -a, valamint a 4/2013.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8308 ZALAHALÁP, Petőfi tér 4. VESZPRÉM MEGYE Tel/fax: 87/413-233 87/510-595 E-mail: titkarsag@zalahalap.hu Szám: 2/140-16/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D :

M E G H Í V Ó N A P I R E N D : SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG SÁRVÁR, 9600, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2012. szeptember 13-án, csütörtökön 13.30 órai kezdettel

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014,április 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Dobrosiné Ladjánszkí Tímea intézményi referens

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésre Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné

A bölcsőde adatai. Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. A bölcsőde vezetője: Schnell Jánosné SZAKMAI PROGRAM 1 A bölcsőde adatai Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Székhelye: 7622 Pécs, Vargha D. u. 2. Telephely: Mezőszél Bölcsőde

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde. Szakmai alapprogram Szakmai alapprogram Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges. Egyik az elfogadó közösség, a másik az érzelmi biztonság. (Buda Béla) Összeállította:

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

A beszámoló megfelel a vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek.

A beszámoló megfelel a vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A J- :J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben