KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenırzés szintjérıl szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) udapest, november Készítette: ereczné dr. Lucz Éva szakmai fıtanácsadó

2 A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenırzés szintjérıl szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet módosításáról szóló KvVM miniszteri rendelet közigazgatási egyeztetése 1. A döntési javaslat fı tartalmi elemei A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi XXV. Törvény (a továbbiakban: Nbtv.) kimondja hogy a fontos és bizalmas munkakört betöltı személyeket a nemzetbiztonsági érdekek érvényre juttatása, így különösen ezen személyek befolyásolhatóságának, zsarolhatóságának, az adott munkakör betöltéséhez szükséges sajátos biztonsági feltételek meglétének ellenırzése céljából a nemzetbiztonsági szolgálatok biztonsági ellenırzésnek vethetik alá. A biztonsági ellenırzés alá vonható fontos és bizalmas munkaköröket az Nbtv. Melléklete határozza meg, illetve az Nbtv. Felhatalmazást ad a miniszterek részére, hogy az állami szervek körében további ilyen védendı munkaköröket állapítsanak meg. A további védendı munkaköröket a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) legutoljára az 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R) mellékletében állapította meg. Az Nbtv. 2. számú mellékletének 18. pontjában foglaltak alapján az R. melléklete tartalmazza a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál (a továbbiakban: KvVM) és a miniszter irányítása alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkaköröket, továbbá a biztonsági ellenırzés szintjét. Az R. hatálybalépése után megváltozott a KvVM szervezeti felépítése, és módosult az R. mellékletében szereplı egyes szervezeti egységek elnevezése is. Megváltozott továbbá a miniszter által irányított egyik országos mőködési területő központi államigazgatási szerv, a Vízügyi Központ és Közgyőjtemények, elnevezése is. Mindez az R. módosítását tette szükségessé. 2. A tervezet viszonya a kormányprogramhoz A tervezetnek a kormányprogramhoz nincs közvetlen kapcsolódása. 3. A kezdeményezés indokai Alapvetıen az R. elıírásainak a KvVM szervezeti felépítésben, illetve a szervezeti egységek, illetve az 1. pontban említett központi költségvetési szerv elnevezésében bekövetkezett változásokkal [például:tulajdonosi osztály helyett Vagyongazdálkodási és vagyonkezelési osztály stb.], továbbá egyes munkakörök tekintetében a KvVM Titokvédelmi Szabályzata rendelkezéseivel [a munkaköri leírás alapján titokvédelmi feladatot ellátó köztisztviselı és ügykezelı megjelölése a TÜK szabályzat szerint helyesen: betekintési joggal rendelkezı köztisztviselı és ügykezelı] való összhang megteremtése. Kiegészül még az R. melléklete új védendı munkakörökkel is [például: a miniszter irányítása alá tartozó szerveknél (Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség, Vízügyi és Készítette: ereczné dr. Lucz Éva szakmai fıtanácsadó

3 Környezetvédelmi Központi Igazgatóság stb.) a helyi adatvédelmi megbízott, illetve a humánpolitikai feladatokat ellátó köztisztviselı, illetve közalkalmazott]. 4. Várható gazdasági, szakmai, társadalmi, költségvetési hatások Gazdasági, társadalmi, költségvetési kihatása nincs. A tervezet az R.-nek a KvVM belsı szabályzataival való összhangjának megteremtését célozza, ezért társadalmi és érdekképviseleti szervekkel, szakmai testületekkel, önkormányzati szövetségekkel, valamint egyéb nem kormányzati szervekkel és szövetségekkel való egyeztetési kötelezettségünk nincs. 5. Szakmapolitikai egyeztetés A november 14-ei szakmapolitikai egyeztetésen az a döntés született, hogy a tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsátható Készítette: ereczné dr. Lucz Éva szakmai fıtanácsadó

4 /2008. ( ) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenırzés szintjérıl szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet módosításáról A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi XXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 78. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterrel egyetértésben az Nbtv ának (3) bekezdésére figyelemmel a következıket rendelem el: 1. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági ellenırzés szintjérıl szóló 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelet Melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetést követı harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetést követı negyedik napon hatályát veszti. Készítette: ereczné dr. Lucz Éva szakmai fıtanácsadó

5 Melléklet a /2008. ( ) KvVM rendelethez Melléklet az 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelethez Szervezeti és munkakörök Nemzetbiztonsági ellenırzés szintje I. I/1. I/2. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban: - kabinetfınök - politikai fıtanácsadó, tanácsadó - miniszteri fıtanácsadó, tanácsadó - fıosztályvezetı-helyettes - titokvédelmi felügyelı - adatvédelmi megbízott - biztonsági megbízott - központi TÜK vezetı - rendszerbiztonsági felelıs, rendszerüzemeltetési biztonsági felelıs - külön szabályzat szerint TÜK betekintési joggal rendelkezı köztisztviselı és ügykezelı - munkaköri leírás szerint védelmi igazgatási feladatot ellátó köztisztviselı - Miniszteri kabinet köztisztviselıje, ügykezelıje - állami vezetı (miniszter, államtitkár, szakállamtitkár) titkárságának köztisztviselıje, ügykezelıje - Ellenırzési Fıosztály köztisztviselıje, ügykezelıje - Humánpolitikai Osztály köztisztviselıje, ügykezelıje - Nemzetközi Kapcsolatok Osztály köztisztviselıje - Nemzetközi Kapcsolatok Osztály ügykezelıje - Klímavédelmi és energia osztály köztisztviselıje, - Klímavédelmi és energia osztály ügykezelıje - Vagyongazdálkodási és vagyonkezelési osztály köztisztviselıje - EU osztály köztisztviselıje - EU osztály ügykezelıje A II. A A miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél: II/1. - az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, gazdasági vezetıje - az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökhelyettese, Készítette: ereczné dr. Lucz Éva szakmai fıtanácsadó

6 II/2. fıosztályvezetıje, az elnöki titkárság ügyintézıje, helyi adatvédelmi megbízottja, humánpolitikai feladatokat ellátó köztisztviselıje - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség fıigazgatója, gazdasági vezetıje, fıigazgató-helyettesi feladatokat ellátó fıosztályvezetıje - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség fıosztályvezetıje, helyi adatvédelmi megbízottja, humánpolitikai feladatokat ellátó köztisztviselıje - Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság fıigazgatója - Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság igazgatója, fıosztályvezetıje, helyi adatvédelmi megbízottja, humánpolitikai feladatokat ellátó közalkalmazottja - A KvVM Fejlesztési Igazgatóság igazgatója - A KvVM Fejlesztési Igazgatóság igazgató-helyettese, fıosztályvezetıje, helyi adatvédelmi megbízottja, humánpolitikai feladatot ellátó közalkalmazottja - A II/1. pontban felsorolt szerveknél a munkaköri leírása szerint titokvédelmi feladatot ellátó köztisztviselı és ügykezelı, illetıleg közalkalmazott - a területi szerv igazgatója - a területi szerveknél munkaköri leírása szerint titokvédelmi feladatot ellátó köztisztviselı és ügykezelı, illetıleg közalkalmazott, továbbá a belsı ellenıri feladatot ellátó köztisztviselı, illetve közalkalmazott Készítette: ereczné dr. Lucz Éva szakmai fıtanácsadó

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 T E R V E Z E T!! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezeti változásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról A fegyveres szervek

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

DALNOKI ZSOLT TERÜLETI ÉS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁGOK VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK

DALNOKI ZSOLT TERÜLETI ÉS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁGOK VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK DALNOKI ZSOLT TERÜLETI ÉS HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁGOK VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK I. Bevezetı Ez a nap a magyar állam újjáépítésének rendkívül fontos állomása, hiszen a védelmi bizottságok funkciói kiemelt jelentıségőek.

Részletesebben

25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás

25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minısítıi jogkör átruházásáról, a minısített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási tevékenységrıl, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Bács Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6500 Baja, Nagy István utca 39. SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Azonosítási szám

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 54/2012. (IV. 26.) számú H A T Á R O Z A T A A közérdekő adatmegismerési igények intézésének rendjérıl a Semmelweis Egyetemen A Semmelweis Egyetem Szenátusa az információs

Részletesebben

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról 8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól Az egészségügyi szakellátási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata Üi.szám: 628-11/2010 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

Részletesebben

A Debreceni Törvényszék Elnökének

A Debreceni Törvényszék Elnökének A Debreceni Törvényszék Elnökének a közérdekő adatok és a közérdekbıl nyilvános adatok közzétételérıl, a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és az internetes honlap

Részletesebben

hatályos: 2015.04.11 -

hatályos: 2015.04.11 - 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól hatályos: 2015.04.11 - Az egészségügyi fekvőbeteg-

Részletesebben