P R Ó B A É R E T T S É G I m á j u s KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 0 4. m á j u s KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 P R Ó B A É R E T T S É G I m á j u s MATEMATIKA KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

2 Formai előírások: A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb. A feladatok mellett található téglalapok közül az elsőben a feladatra adható pontszám van, a javító által adott pontszám a mellette levő téglalapba kerül. Kifogástalan megoldás esetén elég a megfelelő maximális pontszám beírása a téglalapokba. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes részpontszámokat is írja rá a dolgozatra. Tartalmi kérések: Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól eltérő megoldás születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit és ennek alapján pontozzon. A pontozási útmutató pontjai tovább bonthatók. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél kevésbé részletezett. Ha a megoldásban számolási hiba, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni. Elvi hiba esetén, egy gondolati egységen belül a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban az elhibázott részt egy újabb részkérdés követi, és a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel mint kiinduló adattal helyesen számol tovább, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot. Egy feladatra adott megoldások közül csak egy (a magasabb pontszámú) értékelhető. A megoldásokért jutalompont (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) nem adható. A vizsgadolgozat I. részében kitűzött feladatok esetében elég a helyes választ megadni, amennyiben a feladat szövege nem rendelkezik másképp. A javítás során azt az eredményt, illetve megoldást kell figyelembe venni, amit a vizsgázó az erre a célra szolgáló keretbe írt. Ha ott esetleges hibás megoldás áthúzása miatt nem maradt hely a vizsgázó által helyesnek ítélt válasz számára, akkor figyelembe vehető a kereten kívül szereplő helyes válasz is. Az olyan részszámításokért, részlépésekért nem jár pontlevonás, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel. Ha a pontozási útmutató a feladat ellenőrzéséért pontot ad, akkor az csak abban az esetben adható meg, ha a vizsgázó valamilyen formában írásban rögzíti az ellenőrzés tényét. (Itt minden elvileg helyes módszer elfogadható.) A vizsgafeladatsor II/B részében kitűzött 3 feladat közül csak feladat megoldása értékelhető. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, melynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani, csak a többi feladatot. Ha ezen előírások alapján a javító számára nem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz.

3 1. A szavazók száma: 900. Ha az 100 0, 75 szerepel, de a szorzást rosszul végzi el, akkor jár. Összesen I.. Az első helyre hárman ülhetnek, a másodikra már csak ketten, a harmadikra pedig egy lehetőség van. A lehetséges sorrendek száma: 6. Ha csak a szorzatot ( 3 1) írja le, akkor is jár a két pont. Az összes eset felsorolása is jó indoklás. Ha csak négy vagy öt lehetőséget sorol fel, akkor jár. 3. A függvény értékkészlete: ( x) 3 f. Más jelölés is elfogadható. Ha az egyenlőségjel hiányzik, akkor jár. Összesen 4. A felezőpont koordinátái: 3 F ; 1. Összesen Ha csak az egyik koordináta jó, akkor jár. 5. Az egyenlőtlenség megoldáshalmaza: [ ;7]. Ha más módon adja meg a megoldást, akkor is jár a pont. Ha nyílt vagy félig nyílt intervallumot ad meg, akkor 1 pont jár. Összesen 6. A helyes válasz: B (módusz). Ha több választ is ír, akkor nem jár pont. Összesen 3

4 7. Összesen 8. A diplomások száma: és 4000 közötti értékek elfogadhatók. Összesen 9. Ábrázolás számegyenesen. Ha csak a két megadott intervallumot ábrázolja jól, akkor ot kap. A két intervallum metszete: [ 0 ; 3[. 10. Az állítás tagadása a D válasz. 3 pont Ha több választ is ír, akkor nem jár pont. 11. A derékszögű háromszög átfogója: 8,5 = 17. Thalesz-tétel alkalmazása. Az átfogó 17 cm. A befogó: 17,6 Pitagorasz-tétel alkalmazása. A befogó 16,8 cm. Összesen 4 pont Ha valamelyik vagy mindkét mértékegység hiányzik, akkor összesen 3 pont jár. 4

5 1. 3 pont Ha az x a x 4 függvényt ábrázolja, akkor ot kap. Ha a függvényt a megadottnál bővebb intervallumon ábrázolja, akkor ot kap. 5

6 13. II/A 90 Ha csak a végeredményt írja 100 = 75% 10 le, akkor is jár. Összesen A boltban 100 Ft-ot kell fizetni. A piaci bevásárlás = 1740 Ft-ba kerül. Ha valaki csak 0 km-rel számol, akkor ez a pont nem jár. Nem érdemes autóval a piacra menni. c) 10 x > 90x x > 8 8 kg-nál több alma esetén érdemes a piacra menni. Összesen Ha 0 km úttal számol, vagy megengedi az egyenlőséget, akkor is jár a. d) A negyedik napra maradt: Az egyenlőség felírása nélkül = 40 kg alma. is jár a pont. 30% nyereség esetén a bevétel: ,3 = Ft. Az eddig eladott mennyiség után a bevétel: = Ft Ha x forintért adja a megmaradt alma kilóját, akkor: = x x = 84 Tehát kilónként 84 Ft-ért kell árulni a megmaradt almát. Összesen 5 pont 14. x x a 3 ábrázolása. 3 pont x x 3 3 = 7 3 x = 0 x A másodfokú egyenlet megoldásai: Vagy 3 x = 3, azaz x = 1. Vagy 3 x = 9, ebből nem adódik megoldás. Az eredeti egyenletnek az x = 1 megoldása. Ellenőrzés. Összesen 9 pont A másodfokú egyenlet felírásáért 4 pont jár. 6

7 15. Az MDC és az MAB háromszögek hasonlóak, mert megfelelő szögeik páronként egyenlők: y + 3 = y 4,8 7, y = 6 A DM szakasz 6 cm. Összesen 5 pont Ha a hasonlóságot nem indokolja, akkor is jár a pont. Csak a mértékegységgel együtt jár a pont. A két háromszög hasonlóságának az aránya: 4,8 λ = = 7, 3 A területek aránya: 4 tmdc λ = = 9 t 4 t = 9 t MDC MDC MAB + T t MDC 4 = = 0,8 T 5 A háromszög területe a trapéz területének 80%-a. Összesen 7 pont 7

8 II/B A 16., 17. és 18. feladatok közül a tanuló által megjelölt feladatot nem kell értékelni. 16. x π Ha nem ír periódust vagy = + kπ 3 pont 3 rosszat ír, akkor jár. π Ha nem ír periódust vagy x = + kπ 3 rosszat ír, akkor jár. k Z Összesen 6 pont A fokban megadott értékekért is teljes pontszám jár. Ha vegyesen használja a fokot és a radiánt, akkor maximum 4 pontot kaphat. Értelmezési tartomány: Az első feltétel felírható 8 1 x > és x >. * 8 x > formában is, de ha A logaritmus azonosságának az alkalmazása: 7x 8 lg = 1. 3 pont 7x 1 A logaritmus definíciójának alkalmazása: 7x 8 = 10. 7x 1 Rendezve: 8 x > szerepel, akkor ez a 7 pont nem jár. 7x 70x + 11 = 0 A másodfokú egyenlet gyökei: x = 8. x =. Ellenőrzés. * Összesen 1 *Az értelmezési tartomány vizsgálatáért és az ellenőrzésért összesen adható. Hiányos értelmezési tartomány és ellenőrzésként azzal való összehasonlítás esetén:. Ha jól állapítja meg az értelmezési tartományt, de az eredményt nem veti össze vele:. Hiányos értelmezési tartomány és behelyettesítéssel való ellenőrzés esetén:. Ha nem vizsgálja az értelmezési tartományt, de behelyettesítéssel ellenőriz:. 8

9 Földrajzból érettségizik: 100 = 45% Biológiából érettségizik: 100 = 5% Informatikából érettségizik: 100 = 0% Kémiából érettségizik: 100 = 10%. 10 A fenti százalékoknak megfelelő középponti szögek: 45%: 16 5%: 90 0%: 7 10%: 36 0% 10% 5% A valószínűség: ( A) 45% 3 pont Összesen 7 pont kedvező esetek száma P =. összes esetek száma Ha a kördiagramról nem derül ki, hogy melyik százalékérték vagy melyik tárgy melyik körcikkhez tartozik, akkor csak jár. Ha csak a szögértékeket számolja ki, de hiányzik a helyes ábra, akkor adható. Akkor fogadható el az ábra, ha a bejelölt határvonal a helyes megoldás tízes szomszédjai közé esik. Ez a pont akkor jár, ha láthatóan ismeri az összefüggést. Az akkor is jár, ha utána rossz adatokkal számol. 7 Ha csak ezt írja fel, akkor is A keresett valószínűség:. 117 jár a 3 pont. c) A halmazábrában a hat érték jó beírása 1-ot ér, a három halmaz közös metszetéért nem jár külön pont, an- 6 pont nak beírása nélkül is 6 pont. Összesen = 165 tanulónak van nyelvvizsgája. Összesen 7 pont A logikai szitaformula használata is megfelelő. 9

10 18. 6 pont A modell megalkotása, jó rajz készítése, a szükséges adatok feltüntetése. Ha a derékszögeket nem jelöli vagy nem hivatkozik rá, akkor az ábrára maximum 4 pont adható. Összesen 6 pont 50 A BTC derékszögű háromszögben: sin 18 =. b Ebből b = 161,8. 50 Az ATC derékszögű háromszögben: sin 16 =. a Ebből: a = 181,4. Az ABC háromszögben koszinusztétel felírása: x = a + b ab cos85. x = 181, ,8 181,4 161,8 cos85 3 pont x = 3,3 Az út hossza 3 méter. Összesen 1 Az a és b távolságok kiszámítása nem szükséges, az a = és b = sin18 sin 16 megadása esetén is maximális pontszám jár. 10

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 111 É RETTSÉGI VIZSGA 011. október 18. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 051 É RETTSÉGI VIZSGA 005. október 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. október 16. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Matematika kisérettségi

Matematika kisérettségi Matematika kisérettségi 2010. május 11. I. rész Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 30 percet fordíthat, az idő elteltével a munkát be kell fejeznie. 2. A megoldások sorrendje tetszőleges. 3.

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

TIKMATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Statisztika

TIKMATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Statisztika TIKMATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Statisztika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Szöveges feladatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Szöveges feladatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Szöveges feladatok A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE KÉSZÍTETTE BRÓSCH ZOLTÁN 2014.06.27. Bevezetés,, A matematikához nem vezet királyi út. (Eukleidész) Korábban elkészítettem a közép szintű matematika

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

Teszt készítése Moodle kurzusokban

Teszt készítése Moodle kurzusokban Teszt készítése Moodle kurzusokban Az elsajátított tananyag ellenőrzésére szolgáló eszközök közül tanárok közt egyik legkedveltebb a teszt. A Moodle Teszt modulja nagyon sok opcióval rendelkezik, így tág

Részletesebben