JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Matematika emelt szint 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 0. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 40 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

2 Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb. A feladatok mellett található téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott pontszám a mellette levő téglalapba kerül. Kifogástalan megoldás esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes részpontszámokat is írja rá a dolgozatra. Tartalmi kérések: Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól eltérő megoldás születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon. A pontozási útmutató pontjai tovább bonthatók. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél kevésbé részletezett. Ha a megoldásban számolási hiba, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni. Elvi hibát követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy mértékegység, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül csak egy (a magasabb pontszámú) értékelhető. A megoldásokért jutalompont (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) nem adható. Az olyan részszámításokért, részlépésekért nem jár pontlevonás, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel. A vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben feltehetőleg megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni. írásbeli vizsga 05 / 005. május 0.

3 . I. a) Az y = 0 egyenest, vagyis az x tengelyt az x + 0 y = 0 egyenes a B ( 0; 0) pontban, az y = x 4 egyenes az A ( 8; 0) pontban metszi. Az x + 0 y = 0 és y = x 4 egyenletekből álló egyenletrendszer megoldása x = 0 ; y =, ezért a háromszög harmadik csúcsa C ( 0; ). Összesen: 7 pont b) Legyen a C-ből húzott magasság talppontja T. A CTB derékszögű háromszögből tg β = 0,. 3 pont β valamely szögfüggvényének meghatározásáért 3 pont. (pl. iránytangensből vagy koszinusztétellel stb.) Így β 5, 7. Ha elvileg hibás a szögfüggvény meghatározása, akkor pusztán a jó visszakeresésért nem jár pont. Összesen: 4 pont írásbeli vizsga 05 3 / 005. május 0.

4 . a) A B C D igaz hamis igaz igaz 4 pont Összesen: 4 pont b) Összesen 4 = 6 kitöltés lehetséges. Ezek közül csak helyes. Így a valószínűség 0, Összesen: 3 pont c) Van olyan szerelem, amelyik ( aki ) nem múlik 3 pont el. Összesen: 3 pont d) Pl. Hány egyenest határoz meg a sík 7 pontja, ha nincs közöttük három egy egyenesre illeszkedő? 3. Ha a számtani sorozat második tagja a és differenciája d, akkor a d + a + a + d = 60, ahonnan 0 = Minden helyes válaszért pont. Bármilyen formában megadott helyes válasz esetén jár az pont. 3 pont Ha a probléma lényege megjelenik a megfogalmazásban, de a szöveg pontatlan, akkor vagy adható. Összesen: 3 pont Az első feltétel két ismeretlennel való felírásáért összesen pont. a. Vagy a + d 0. = A mértani sorozat első három tagja: 84 d ; 0; 0 + d, ezért ( 84 d )( 0 + d ) = 400, Az egyismeretlenes másodfokú d egyenlethez való eljutásért vagy =. összesen 3 pont. 84 d 0 Rendezve az egyenletet d 64d 80 = 0. Az egyenletrendezésért. Innen d = 6 vagy d = 80. Másodfokú egyenlet megoldásáért. d = 6 nem megoldás, mert a számtani sorozat Amennyiben nem zárja ki ezt növekedő. az esetet, és két sorozatot kap megoldásként, ezt az ot veszíti el. d = 80 esetén a számtani sorozat első három A számok helyes felírásáért az tagja: 60; 0; 00, ami valóban megoldás. jár. Az ebből kapott 4; 0; 00 valóban egy mértani A számok helyes felírásáért az sorozat első három tagja. jár. Összesen: 3 pont Ha a számtani és a mértani sorozat fogalmát jól érti, helyesen írja fel, de tovább nem jut, akkor jár. írásbeli vizsga 05 4 / 005. május 0.

5 4. a) b) 4 pont Összesen: 4 pont Az értékkészlet: [ 3; 5]. Összesen: Akár függvénytranszformációval, akár másként dolgozik, a helyes grafikonra 4 pont jár. Hiányos vagy hibás grafikon esetén arányosan kevesebb pontot kap. Más módon megadott helyes válasz is teljes pontot ér. c) A keletkezett forgástest egy csonkakúp. Rajzban is elfogadható. Az alapkörök sugara: R = 5 ; r = 3. Az alkotó hossza Pitagorasz-tétellel: a = 4 + = 0 = 5. A felszín A = R π + r π + ( R + r) aπ = ( ) = 5 π + 9π + 6 5π = 5 π 69,78π 9,. Összesen: 8 pont 5. Ha közelítő értéket nem számol, akkor is jár a. II. Az feladatok közül a tanuló által megjelölt feladatot nem kell értékelni. írásbeli vizsga 05 5 / 005. május 0.

6 a) A fenti Venn diagram mutatja a különböző kategóriákba tartozó éttermek számát. Mivel egy olyan étterem van csak, ahol mindhárom szolgáltatás megtalálható, ezért a három halmaz metszetébe -et írhatunk. * Mivel 5 étteremben van reggeli és felszolgálás is, ezért reggeli és felszolgálás vegetáriánus menü nélkül 5 = 4 helyen van. * Mivel 5 étteremben adnak reggelit, de vegetáriánus menüt nem lehet kapni, ezért csak reggelit helyen lehet kapni. * Mivel -ben lehet reggelit kapni, ezért reggeli és vegetáriánus menü felszolgálás nélkül 4 = 5 helyen van. * Mivel helyen van vegetáriánus menü, és ezek közül 6 helyen van reggeli is, ezért 5 helyen van vegetáriánus menü, de nincs reggeli. * Összesen: 5 pont *A diagramba beírt minden helyes értékért jár, indoklás nélkül is. A megoldáshoz nem kell feltétlenül rajzolni, a teljes pontszám diagram nélkül is elérhető. b) A vegetáriánus helyek száma miatt: y = 5 x, a felszolgálós helyek száma miatt: z = x. Így az összes vendéglők száma + x + 5 x = 8, ahonnan x =, ezért y = 3 (és z = ). Tehát y + = 4 étteremben szolgálnak fel vegetáriánus menüt. Összesen: 6 pont c) Összesen 8 étterem van, ebből -ben lehet reggelizni. Az összes címet tartalmazó A urnából húzva 0, 6 a nyerés valószínűsége. 8 A 8 önkiszolgáló étterem közül 6-ban lehet reggelizni, így a B urnából húzva 6 = 0, 75 a 8 nyerés valószínűsége, ezért a B urnából érdemes húzni. Összesen: 5 pont z értéke nem kell a válaszokhoz. Bármelyik helyes alakért jár a. Bármelyik helyes alakért jár a. írásbeli vizsga 05 6 / 005. május 0.

7 6. a) Behelyettesítve az x = értéket: f ( ) = ( p 3, 5) 4 4( p ) + 6 = 4 p 4 4 p = 0. = Összesen: Ez a akkor is jár, ha a b) résszel kezdi a megoldást a vizsgázó, felteszi, hogy ( p 3,5), megoldja az egyenletet, kihozza, hogy az egyik gyök és megmutatja, hogy ez p = 3, 5 esetén is gyök. b) p = 3,5 esetén nem másodfokú az egyenlet, nincs két gyök, ezért p 3, 5. Az egyenlet gyökei ( p ) ± 4( p ) 4( p 3,5) ( p 3,5) x = =, p + ± p 0 p + 5 = = p 3,5 p + ± ( p 5) = p 3, 5 3 x = és x = p 3,5 3 A > egyenlőtlenséget kell megoldani. p 3,5 p + 0,5 Az egyenlőtlenséget rendezve > 0. p 3,5 nevező számláló A paraméteres másodfokú egyenlet gyökeiért összesen 5 pont. Ha a (p 3,5)-del előjelvizsgálat nélkül szoroz, akkor a továbbiakra nem jár pont. Az egyenlőtlenség teljesül, ha 0,5 < p < 3, 5. Az egyenlőtlenség megoldásáért összesen 8 pont. Összesen: 4 pont Ha csak annyit állapít meg, hogy ( p 3, 5 feltétel mellett) a két különböző gyök létezésének elégséges feltétele az, hogy p 5, akkor ot kap. írásbeli vizsga 05 7 / 005. május 0.

8 Megjegyzés: Az utolsó gondolati egység grafikus megoldása: Az x ( p) függvény monotonitásának felhasználásával (grafikonon szemléltetve): x ( p) grafikonjáért 4 pont. 6 pont A metszéspont kiszámításáért. (Ha leolvassa a metszéspont abszcisszáját és ellenőrzi, ugyancsak. Ha pontatlanul olvassa le, vagy nem ellenőrzi, akkor csak.) Az egyenlőtlenség teljesül, ha 0,5 < p < 3, 5. A megoldás felírásáért. 7. A gyökök alatt teljes négyzetek állnak: ( sin x ) + ( sinx + ) = ( sinx + 3, 5 ) A teljes négyzetek. felismeréséért. Elvégezve a gyökvonást: Ha a gyökvonás során az sin x + sinx + = sinx + 3,5. abszolútérték-jelet elhagyja és sinx =3,5-ből arra következtet, hogy nincs megoldás, akkor maximum 4 pontot kaphat. Mivel sin x, ezért: sinx + > 0 sinx < 0 x R esetén. 3 pont sinx + 3,5 > 0 Az értékkészletek vizsgálásáért 3 pont. Így az abszolútérték-jelek elhagyásával: Az abszolútérték helyes felbontásáért összesen 5 pont. sin x + + sinx + = sinx + 3,5. sin x =. π Innen x = + kπ, 6 5π Lásd megjegyzés! vagy x = + kπ, 6 ahol k Z. Ellenőrzés: Behelyettesítéssel vagy mindkét gyöksorozat megoldása az egyenletnek. ekvivalenciára való hivatkozással. Összesen: 6 pont írásbeli vizsga 05 8 / 005. május 0.

9 Megjegyzés: várható típushibák pontozása. x = 30 + k 360 (); x = 50 + k 360 (); k Z () vagy x = 30 ; x = 50 () vagy x = 30 + k π ; x = 50 + k π (); k Z () 8. a) A munkaképes lakosság száma , 856 (ezer fő). A munkanélküliek aránya változatlan, ezért 595 számuk (ezer fő) Indoklás nélkül jár. A szolgáltatásban dolgozók száma 505,0 = 55 (ezer fő). A mezőgazdaságban dolgozók száma = 888 (ezer fő) év (ezer fő) 004. év (ezer fő) Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás Munkanélküli Összesen Összesen: 7 pont Ha nem kerekít ezresekre, maximum 5 pontot kaphat. Ha hibásan kerekít, kerekítési hibánként ot veszít. írásbeli vizsga 05 9 / 005. május 0.

10 b) 003-ban a foglalkoztatottak száma 7905 ezer fő. A kördiagramon a mezőgazdaságban dolgozókat szemléltető körcikk középponti szöge az 00 aránynak megfelelően: Az iparban dolgozókat szemléltető körcikk 870 középponti szöge: (A szolgáltatásban dolgozók körcikke os.) 7905 A foglalkoztatottak megoszlása ágazatok szerint 003-ban: Ha csak 7905-öt ír, nem kap pontot. Az - a szög értékének megállapításáért jár, a számítás leírása nem követelmény. A % értékek felírása nem követelmény a hoz, de az azonosíthatóság igen. Összesen: 5 pont c) 888 0, A csökkenés körülbelül 3 százalékos. Összesen: 4 pont írásbeli vizsga 05 0 / 005. május 0.

11 9. Az AB oldalhoz tartozó magasság kiszámításához írjuk fel a háromszög területét kétféleképpen! T = = m T =. A kétféle felírás egyenlőségéből m = 4. Legyen a téglalap AB-re illeszkedő oldala x, másik oldala y. Az ABC háromszög hasonló az EFC háromszöghöz, mert párhuzamos helyzetűek. x 4 A hasonlóság miatt: =, 4 y x ahonnan y =. 7 x 0; 4 : A téglalap területe x függvényében, ] [ 68x 4x t( x) = xy =. 7 7 Elegendő a t( x) = 4x x függvény 4 * szélsőérték helyét keresni. Teljes négyzetté alakítva a függvényt: x a ( x ) * A függvényérték maximális, ha a négyzetes tag * nulla, azaz x =. ] 0; 4[, tehát itt van a maximum. * A téglalap másik oldala y =. Összesen: 6 pont Az értelmezési tartomány jelölése nélkül is. A szélsőérték helyének bármilyen módon való helyes megoldásáért 4 pont. írásbeli vizsga 05 / 005. május 0.

12 * Megjegyzés: a szélsőérték keresése deriválással: 68 8 t' ( x) = x 7 7 A derivált nulla, ha x =. 8 ( x ) = < 0 t ", 7 tehát x = lokális maximumhely. 0; 4, tehát itt van a maximum. ] [ írásbeli vizsga 05 / 005. május 0.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: 1.

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 063 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. február. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 111 É RETTSÉGI VIZSGA 011. október 18. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 091 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 061 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 0 4. m á j u s KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 0 4. m á j u s KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ P R Ó B A É R E T T S É G I 0 0 4. m á j u s MATEMATIKA KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Formai előírások: A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal kell javítani, és a

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. október 16. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 051 É RETTSÉGI VIZSGA 005. október 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0813 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1414 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI MATEMATIKA ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI MATEMATIKA ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint Javítási-értékelési útmutató 063 MATEMATIKA KÖZÉPSZINT% ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. február. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Mtemtik emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Formi előírások: Fontos tudnivlók 1.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 9. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA Dr`avni izpitni center *P05C10113M* ŐSZI IDŐSZAK MATEMATIKA ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 005. augusztus 9., hétfő SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 005 P05-C101-1-3M ÚTMUTATÓ a szakmai írásbeli érettségi vizsga feladatainak

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben