MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Matematika középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. október 16. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Fontos tudnivalók Formai előírások: 1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal kell javítani, a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölve a hibákat és a hiányokat.. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott pontszám a mellette levő téglalapba kerül.. Kifogástalan megoldás esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba. 4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes részpontszámokat is írja rá a dolgozatra. 5. Az ábrán kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti. Tartalmi kérések: 1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól eltérő megoldás születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.. A pontozási útmutató pontjai tovább bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.. Ha a megoldásban számolási hiba, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni. 4. Elvi hibát követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel, mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg. 5. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy megjegyzés vagy mértékegység, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás. 6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető. 7. A megoldásokért jutalompont (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) nem adható. 8. Az olyan részszámításokért, részlépésekért nem jár pontlevonás, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel. 9. A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött feladat közül csak feladat megoldása értékelhető. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben feltehetőleg megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni. írásbeli vizsga 11 / október 16.

3 I. 1. a = 104. pont 6. { 1;;4;5 } Összesen: pont A = { ;;5;6 } B =. Összesen: pont x = 16 pont Összesen: pont A megfelelő képletbe történő jó behelyettesítésért, de hibás számításért jár. Ha nem vagy hibásan szerepel a halmazok elemeinek a felsorolása, de egy jó Venn-diagramot felrajzol a vizsgázó, akkor ot kaphat. x = 4 megállapítása ot ér. 4. A kollégista fiúk számát ábrázoló körcikkhez tartozó középponti szög 45. Ez a 60 -nak 8 1 része. A kollégista fiúk száma: A kiválasztandó tanulók száma: 5 pont Nem bontható. Összesen: pont 6. A keresett számot x-szel jelölve, 5 a szám 5 része: x x 0, = 1 6 x = 186 írásbeli vizsga 11 / október 16.

4 7. A) igaz B) hamis C) igaz D) hamis 8. A feltételeknek megfelelő gráf. 1- Összesen: 4 pont pont Összesen: pont Ha a rajzolt gráfra a három feltételből csak kettő teljesül, akkor a vizsgázó ot kap. 9. f értékkészlete: [ ;] g értékkészlete: [ 1;1] Összesen: pont Az értékkészlet bármilyen más alakban történő helyes megadása esetén járnak a pontok. 10. Az a + b vektor hossza 4 cm. pont Összesen: pont jár, ha a vizsgázó ábrájáról kiderül, hogy ismeri vektorok összeadásának módját. 11. első megoldás A (szabályos) tizenkétszög belső szögeinek összege: ( 1 ) 180 = = 1800, így egy belső szöge második megoldás A szabályos tizenkétszög középpontjából két szomszédos csúcshoz húzott szakasz 0 -os szöget zár be egymással. Az így keletkező egyenlőszárú háromszög alapon fekvő szögei 75 -osak. A szabályos tizenkétszög egy belső szöge ennek kétszerese: 150. írásbeli vizsga 11 4 / október 16.

5 11. harmadik megoldás Egy konvex sokszög külső szögeinek az összege 60, így a szabályos tizenkétszög egy külső szöge 0, vagyis egy belső szöge ,5 = b ,5 1 6 b =1,5 1 A képletért (behelyettesítés nélkül) nem jár pont. írásbeli vizsga 11 5 / október 16.

6 II. A 1. a) A BC oldalegyenes egy irányvektora a BC ( 1; 9) vektor. Ezzel az egyenes egyenlete: 9x + 1y = ( ), azaz: 9 x + 1y = 45 ( x + 4y = 15). 1. b) első megoldás A BC oldallal párhuzamos középvonal az AB és az AC oldal felezőpontját összekötő szakasz. Az AB oldal felezőpontja: F ( AB,5; ), az AC oldal felezőpontja: F AC (,5;,5). A középvonal hossza: 6 + ( 4,5) = 7, b) második megoldás A BC oldallal párhuzamos középvonal hossza fele a BC oldal hosszának. A BC oldal hossza: 1 + ( 9) = 15. A középvonal hossza: 7,5. 1. c) első megoldás Az ABC háromszög oldalainak hossza: AB = 15, BC = 15, AC = 50. A C csúcsnál lévő belső szöget jelölje γ. Alkalmazva a koszinusztételt: pont 15 = cosγ cosγ = ( 0,7071) (Mivel 0 < γ < 180, így) γ = 45. Összesen: 6 pont A BC oldalegyenes normálvektora például a (9; 1) vektor. Ha csak oldal hossza helyes, akkor a vizsgázó ot kap. írásbeli vizsga 11 6 / október 16.

7 1. c) második megoldás CB ( 1; 9), CA ( 1; 7) A vektorok hossza: CB = 15, CA = 50. (A skalárszorzat definíciója szerint:) CB CA = cosγ. Másrészt: CB CA = 1 1+ ( 9) ( 7) = Ezekből cosγ = ( 0,7071). (Mivel 0 < γ < 180, így) γ = 45. Összesen: 6 pont 14. a) Ha három színt akarunk felhasználni, akkor a kitűző mezői különböző színűek lesznek. Az egyik (például a legbelső) mezőt 5-féle, a mellette levőt 4-féle, a harmadikat -féle színnel színezhetjük ki. Így 5 4 = 60 -féle háromszínű kitűzőt készíthetünk. Ez a pont akkor is jár, ha helyes volt. 14. b) első megoldás 5 Az ötből két színt = = 10 -féleképpen választhatunk ki. A három mező közül a két egyszínűt háromféleképpen lehet kiválasztani, és mindegyik esethez kétféle színezés tartozik, ez összesen 6 lehetőség. A kétszínű kitűzők száma így 10 6 = 60. Összesen: 5 pont Ha a vizsgázó csak azt a két esetet találja meg, amikor szomszédos mezők nem azonos színűek, akkor ot kap. 14. b) második megoldás A kitűzőt egy vagy kettő vagy három színnel lehet kiszínezni. írásbeli vizsga 11 7 / október 16.

8 A kitűző minden mezőjét ötféleképpen színezhetjük ki, így összesen = 15-féleképpen színezhetjük ki a kitűzőt. Egyszínű kitűzőből 5-félét lehet készíteni. A kétszínű kitűzők számát megkapjuk, ha az összes lehetséges kiszínezés számából levonjuk az egyszínű és háromszínű kitűzők számát. A kétszínű kitűzők száma így = 60. Összesen: 5 pont 14. c) A kitűző minden mezőjét ötféleképpen színezhetjük ki, így összesen = 15-féle színezés lehetséges. A megadott három szín 1 = 6 kitűzőn szerepel. A kérdéses valószínűség tehát kedvező esetek száma p = = összes eset száma 6 = ( = 0,048). 15 Összesen: 4 pont 15. a) f ( ) = 0,5 x + x +,5 =,5 x = b) A függvény hozzárendelési utasítását átalakítva: x + x +,5 = ( x + 1) +,5. A függvény minimuma a,5. Az értékkészlet: [,5; [ Ez a pont jár, ha a helyesen megadott értékkészletből derül ki a függvény minimuma. Az értékkészlet bármilyen más alakban történő helyes megadása esetén is jár ez a pont. írásbeli vizsga 11 8 / október 16.

9 15. c) Rendezés után: x x 1,75 < 0. Az x x 1,75 = 0 egyenlet gyökei: 1 7 x 1 = és x =. Mivel a másodfokú kifejezés főegyütthatója pozitív, ezért az egyenlőtlenség megoldása: pont 1 7 < x <. pont Összesen: 6 pont Ha a vizsgázó az intervallum végpontjait is a megoldáshalmaz részének tekinti, akkor legfeljebb ot kaphat. II. B 16. a) első megoldás Jelöljük x-szel azt, hogy Stefi hány percet beszélt csúcsidőben ( 0 < x < 10 ) és y-nal azt, hogy hány forintot kell fizetni a telefonálásért percenként csúcsidőben ( 5 < y ). A feladat szövege alapján felírható egyenletrendszer: xy = 000. (10 x)( y 5) = 000 A zárójeleket felbontva: 10 y xy x = 000. Az egyik ismeretlent kifejezve: 000 y =. x Behelyettesítés után: x = x Rendezve: 5x 7000x = 0. pont * * * * A másodfokú egyenlet két gyöke: x = 40 1 és 40 * A 40 nem megoldása a feladatnak, mivel összesen 10 percet beszélt. * Stefi 40 percet beszélt csúcsidőben mobiltelefonján a kérdéses időszakban. Ellenőrzés a szöveg alapján. Összesen: 1 A csúcsidős percdíj 50 Ft, a csúcsidőn kívüli 5 Ft. írásbeli vizsga 11 9 / október 16.

10 A *-gal jelölt 6 pontot a következő gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó: A zárójeleket felbontva: 10 y xy x = 000. xy = 000 -t behelyettesítve és rendezve: 4 y + 5x = 1400 Ebből x-et kifejezve és az első egyenletbe helyettesítve: ( 80 4,8 y ) y = 000. Rendezve: 4,8 y 80y = 0. A másodfokú egyenlet két gyöke: y = 50 és 5 1 y =. A 5 nem megoldása a feladatnak (mert ekkor y 5 < 0 lenne). 16. a) második megoldás Jelöljük x-szel azt, hogy Stefi hány percet beszélt csúcsidőben ( 0 < x < 10 ), ekkor tudjuk, hogy csúcsidőn kívül ( 10 x) percet töltött telefonálással. Tudjuk, hogy csúcsidőben és csúcsidőn kívül egyaránt 000 Ft-ért beszélt, így a percdíj csúcsidőben 000 Ft, x 000 csúcsidőn kívül pedig 10 x Ft A feladat szövege értelmében: 5 =. x 10 x pont Mindkét oldalt x ( 10 x) -szel beszorozva: 000 (10 x) 5x(10 x) = 000x. Rendezve: 5x 7000x = 0. A másodfokú egyenlet két gyöke: x = 40 1 és 40 A 40 nem megoldása a feladatnak, mivel összesen 10 percet beszélt. Stefi 40 percet beszélt csúcsidőben mobiltelefonján a kérdéses időszakban. Ellenőrzés a szöveg alapján. Összesen: 1 Ez a pont akkor is jár, ha A csúcsidős percdíj 50 Ft, a csúcsidőn kívüli 5 Ft. írásbeli vizsga / október 16.

11 16. b) Ha az első hónap után n hónappal az új előfizetők száma már elérte a et, akkor n ,075 = (Mivel a tízes alapú logaritmus függvény szigorúan monoton növekvő, ezért) Ha ez a gondolat a megoldás során derül ki, akkor is jár ez a pont. n lg 1,075 = lg n 9,58 A bevezetés hónapja utáni 10. hónapban, tehát novemberben várható, hogy az új előfizetők száma eléri a et. Összesen: 6 pont Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó hónapról hónapra (akár ésszerű kerekítésekkel) jól kiszámolja az új előfizetők számát és ez alapján jó választ ad, akkor jár a 6 pont.. Ha a vizsgázó megoldása során egyenlőtlenséggel számol egyenlet helyett, akkor a megfelelő pontok járnak. 17. a) Jó ábra az adatok feltüntetésével. ábra nélkül helyes adatokkal dolgozik a vizsgázó. A gúla magassága: M = 1 ( = 6 10,9) (cm). A gúla oldallapjának a 1 cm-es oldalhoz tartozó magassága szintén 1 cm. 1 A gúla felszíne: A = = = 4 cm. 1 6 A gúla térfogata: V = 499 cm. Összesen: 7 pont Megjegyzés: Ha a vizsgázó valamelyik válaszában nem kerekít vagy rosszul kerekít, akkor a feladatban összesen legfeljebb ot veszítsen. írásbeli vizsga / október 16.

12 17. b) első megoldás Az adott sík a gúlát egy csonkagúlára és egy az eredetihez hasonló gúlára vágja szét, ahol a hasonlóság aránya λ =. A hasonló testek térfogatának aránya: V levágott gúla 8 = =, V 7 eredeti gúla Így a csonkagúla és az eredeti gúla térfogatának aránya 19:7, azaz a keletkező testek térfogatának aránya 8:19. Összesen: 5 pont 17. b) második megoldás (A középpontos hasonlósági transzformáció tulajdonságai miatt) a levágott gúla alapéle 1 = 8 (cm), magassága 6 = 4 ( 6, 9cm), 8 4 térfogata: V = ( 147, 8 cm ). V levágott gúla = =, V eredeti gúla Így a csonkagúla és az eredeti gúla térfogatának aránya 19:7, azaz a keletkező testek térfogatának aránya 8:19. Összesen: 5 pont 17. c) első megoldás (A középpontos hasonlósági transzformáció tulajdonságai miatt) a csonkagúla fedőéle 1 = 8 (cm), alapéle 1 cm. 1 Egy oldallapjának magassága 1 = 4 (cm) Egy oldallapjának területe: T = 4 = 40 (cm ). A csonkagúla felszíne: A = = = 68 cm. Összesen: 5 pont írásbeli vizsga 11 1 / október 16.

13 17. c) második megoldás (A középpontos hasonlósági transzformáció tulajdonságai miatt) a csonkagúla fedőéle (egyben a levágott kis gúla alapéle) 1 = 8 (cm). A csonkagúla és a kis gúla felszínének összege (az a) részben kapott eredmény felhasználásával): = 560(cm ). A kis gúla hasonló a nagy gúlához, a hasonlóság aránya, így a kis gúla felszíne: 4 = 19 (cm ). A csonkagúla felszíne: = 68 cm. Összesen: 5 pont 18. a) Az életkorok átlaga: = 89 Más, ésszerűen és helye- 1 = (, év). sen kerekített érték (pl. 1 év) is elfogadható. Összesen: pont 18. b) (A 1 játékosból 9 olyan van, aki 0 évnél idősebb, így) azoknak az eseteknek a száma, amikor nincs 9 a kiválasztott 7 játékos között 0 évnél fiatalabb:. 7 Azoknak az eseteknek a száma, amikor egy játékos 0 évnél fiatalabb (és 6 játékos 0 évnél idősebb): 4 9 pont. 1 6 Az A esemény bekövetkezése szempontjából kedvező esetek számát a fenti két szám összege adja: = = írásbeli vizsga 11 1 / október 16.

14 1 Az összes esetszám: A kérdéses valószínűség: P (A) = = = ( 0,168) Összesen: 8 pont 18. c) (A legidősebb és legfiatalabb játékos életkorának különbsége csak egyféleképpen lehet 1 év, ha) a legidősebb játékos ( a 6 =) 1, a legfiatalabb pedig ( a 1 =) 19 éves. A móduszból következik, hogy a játékosok közül ketten (a és a ) évesek. Mivel hat játékos van, ezért a medián a és a 4 számtani közepe, azaz az egyik játékos ( a 4 =) 4 éves (és pont ilyen korú játékos valóban van a csapatban) a Az átlagból következik, hogy 5 = 4, 6 vagyis ez a játékos ( a 5 =) 6 éves (és ilyen korú játékos valóban van a csapatban). Összesen: 7 pont Megjegyzés: Ha a vizsgázó indoklás és ellenőrzés nélkül adja meg a hat játékos életkorát helyesen, akkor pontot kaphat (egy hiba esetén jár, több hiba esetén nem jár pont). Ha ellenőrzi is, hogy a megadott adatok valóban megfelelnek a feladat feltételeinek, akkor további pontot kaphat. írásbeli vizsga / október 16.

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 051 É RETTSÉGI VIZSGA 005. október 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

Matematika kisérettségi

Matematika kisérettségi Matematika kisérettségi 2010. május 11. I. rész Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 30 percet fordíthat, az idő elteltével a munkát be kell fejeznie. 2. A megoldások sorrendje tetszőleges. 3.

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE KÉSZÍTETTE BRÓSCH ZOLTÁN 2014.06.27. Bevezetés,, A matematikához nem vezet királyi út. (Eukleidész) Korábban elkészítettem a közép szintű matematika

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben