Abádszalóki. október H Í RNÖ K 10. Ára: 100,- Ft. Abádszalókért-díjasok. A jégkármentesítésben közreműködők kitüntetése. Város Napi műsor a strandon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abádszalóki. október H Í RNÖ K 10. Ára: 100,- Ft. Abádszalókért-díjasok. A jégkármentesítésben közreműködők kitüntetése. Város Napi műsor a strandon"

Átírás

1 Abádszalóki H Í RNÖ K az Abádszalóki Önkormányzat lapja XVI. évf. 10. szám október 10. október A Város Napján Abádszalókért-Díjjal kitüntetettek Abádszalókért-díjasok. A jégkármentesítésben közreműködők kitüntetése Ára: 100,- Ft 2. oldal Város Napi műsor a strandon Séta a mellrák ellen az egészségért 7. oldal 9. oldal

2 ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK XVI. évf. 10. szám október Abádszalókért-Díjasok 2 Heinrich Tamás szeptember 6-án Budapesten született. Az Abádszalóki Nagyközségi Közös Tanács augusztus 1-t l nevezte ki az abádszalóki M vel dési Ház igazgatójává. Akkor a M vel dési Ház közös fenntartásban m ködött a helyi termel szövetkezettel. A kinevezéssel a termel szövetkezet vezet sége is egyetértett, támogatta az intézményben folyó munkát. Abádszalóki kinevezését megel z en Budapesten a rend rség állományában, majd Miskolcon, a II. ker. Tanács VB. Igazgatási Osztályán, mint el adó dolgozott. Kés bb Harsány községbe került, ahol tanácselnöki feladatokat látott el, majd Jászfényszaru községben m vel dési ház igazgatóként tevékenykedett. Kinevezését követ en Heinrich Tamás Abádszalókon lelkes m vel dés-szervez i munkába kezdett. Településünkre hozta az egyetemen megtapasztaltakat. Újszer kezdeményezésként családi klubot, színjátszó csoportot szervezett, fotószakkört indított, kiállításokat szervezett. Felújításokat, eszközbeszerzéseket kezdeményezett. Bevezette az intézménybe a központi f tést. A 400 f s nagyterem ekkor még kett s funkciót látott el. A közm vel dési alkalmak mellett itt m ködött az iskola tornaterme is. Az intézményhez tartozott a tiszaderzsi, a hóstyai klubkönyvtár és a kiskörben m köd közösségi terem is. Nem kis feladat volt ennek a sokszín, sokhelyszín tevékenységnek az összehangolása. Jó kapcsolatot, együttm ködést alakított ki a többi intézménnyel. A közm vel dési munkát kivitte az intézmény falai közül a lakosság közé. Az igazgató lelkesedése átragadt másokra is, egyre szélesedett a m vel dési házat segít társadalmi bázis ben - az akkortól ott népm vel i munkát vállaló Szekrényes Istvánnal közösen - egy a településünk fejl dése szempontjából jöv t meghatározó kezdeményezésbe Abádszalók Város Képviselő-testülete 10/2001. sz. rendeletével Abádszalókért-Díj alapításáról és adományozásáról döntött. A rendelet 2.. /1/ bek. a., pontja alapján Abádszalókért-Díj adományozható azoknak, akik a település fejlesztése érdekében a társadalmi, a gazdasági, a tudományos életben, a terület- és településfejlesztésben, az ipari, a mezőgazdasági, a kereskedelmi, a műszaki és egyéb területeken példamutató, kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. A rendelet 5. -a alapján a kitüntető díj adományozása során emlékplakettet és pénzjutalmat kell átadni. Az emlékplakettet Győri Sándor Munkácsy-, és Mednyánszky díjas szobrászművész készítette. Abádszalók Város Önkormányzatának képviselő-testülete szeptember 27-én határozatban döntött arról, hogy az abádszalóki kulturális élet terén végzett kimagasló színvonalú tevékenységük elismeréseként, valamint az Abádszalóki Nyár rendezvénysorozatban végzett áldásos munkájuk megbecsüléseként Heinrich Tamás és Szekrényes István urakat Abádszalókért-Díjban részesíti! Mindketten elévülhetetlen érdemeket szereztek városunk kulturális turizmusának szervezése terén. fogott. A tiszafüredi Halas Napok mintájára megszervezte az Abádszalóki Napok cím rendezvénysorozatot. Ekkor volt el ször Abádszalókon területi lovas bajnokság, ahol megjelent a lovassport színe-java. A majálishoz köt d 3 napig tartó színes programok településünkre vonzották a turistákat. Ez a siker adta az ötletet, hogy a balatonihoz hasonlóan egész nyárra szóló programcsomagot állítsanak össze. A kezdeményezés mellé állt az egész falu tavaszán lázas készül dés kezd dött. Az egész megyét, a lakosság széles tömegeit megmozgató összefogás eredményeként két hónap alatt megépült a parton a szabadtéri színpad- és a strandot feltáró, kiszolgáló létesítmény-bázis. Ekkor mutatkozott meg igazán Heinrich Tamás kiváló szervez képessége, kreativitása. Az lelkesedése kooperációs képessége vitte el re a munkát, amely ezen id szakban valósággal a nap 24 órájában tartott június 17-én megnyílt az Abádszalóki Nyár els évada, amit 30 éve, minden nyáron megújítunk. Az akkor bevezetett hagyományos nagyrendezvények évr l-évre újra megrendezésre kerülnek. Ez a rendezvénysorozat településünk meghatározó turisztikai vonzereje, a Kelet-Magyarország egyik legnagyobb kulturális programja. Várossá válásunk mérföldköve volt az, hogy egy ilyen kezdeményezésre fogadóképes volt a lakosság. Heinrich Tamás 1988 végéig volt gazdája a M vel dési Háznak és az Abádszalóki Nyárnak, majd családi okokból Sarudra költözött, ott vállalt ÁMK igazgatói állást. Mint feln tt gyermekét távolról fi gyel apa szeme azért továbbra is követte az abádszalóki eseményeket. Örült a sikereknek, velünk együtt szomorkodott az esetleges kudarcokon. Heinrich Tamás Sarudon is ott hagyta keze nyomát. Szervezte a helyi társadalmat, a városi rendezvényeket. A vízparton ifjúsági tábort, Mátraszentlászlón síházat hozott létre, melyek üzemeltetésér l megérdemelt nyugdíjas éveiben is gondoskodik. Heinrich Tamás Abádszalókon egyedit alkotott, munkásságával hozzájárult Abádszalók országos, nemzetközi hírnevéhez, kiemelt üdül területté valamint várossá válásához, az azóta is folyamatosan tartó település fejlesztési munka alapjainak a lerakásához. Mindezért Abádszalókért-Díj -ra érdemes.

3 XVI. évf. 10. szám október Szekrényes István azon kevesek közé tartozik, akik tanulmányaikat követ en vissza tudtak térni Abádszalókra. ezt 3 alkalommal is megtette, mindhárom alkalommal maradandót alkotott. Tevékenysége 30 éve összefonódik városunk kulturális életével. Az általános iskolát Abádszalókon végezte. A középiskola, a munkásévek és a határ rizeti szolgálat után 1982-ben, Heinrich Tamás hatására tért el ször haza. Népm vel i pályafutását akkor Abádszalókon a M vel dési Házban kezdte el. Azóta két diplomával, 30 éves szakmai, 17 éves vezet i gyakorlattal rendelkezik. 5 évig Abádszalókon, m vészeti el adóként, 3 évig Kunhegyesen a Kossuth Lajos Általános Iskola szabadid szervez jeként, majd 10 évig az Ilosvai Varga István Városi M vel dési Központ igazgatójaként, 2 évig Mez túron, a Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Házban közm vel dési igazgatóhelyettesként, Abádszalókon 5 évig a M vel dési Ház és az Abádszalóki Nyár programsorozat igazgatójaként, Tiszafüreden 3 évig a polgármesteri kabinet tagjaként, programszervez ként és város-marketingesként dolgozott. Jelenleg itthon a városi programok szervez jeként, marketingesként Abádszalóki Nyár programigazgatójaként tevékenykedik ig a M vel dési Központban m vészeti el adó, majd a Nagyközségi Tanácsnál oktatási, közm vel dési, sportel adóként dolgozik ben Heinrich Tamás irányításával megrendezik az Abádszalóki Napokat ban megépítik a Szabadtéri Színpadot, útjára bocsátják az Abádszalóki Nyár rendezvénysorozatot. Havonta megjelen település szint programfüzetet szerkesztett ben a Magyar Vöröskereszt támogatásával, Oláh Imrével összefogva megszervezte az Önkéntes Víziment Szolgálatot. A Magyar Meteorológiai Intézettel együttm ködve m ködtette a strandon felállított viharjelz t. Az Ifjúsági Üdül tábor építésében vállalt feladatot, majd 2 évig táborszervez ként részt vett a m ködtetésében. Idegenforgalmi kiadványokat, képeslapokat jelentetett meg az általa készített fotók felhasználásával. Diaporáma programokat állított össze, mutatott be Abádszalók üdülési lehet ségeir l. Szervezte a Nagyközségi tömegsport programokat: Alkotmány Kupát, röplabdaedzéseket vezetett, vitorlás versenyeken vett részt. Tagja volt az akkori feln tt színjátszó csoportnak. Nyertes pályázatokat készített a tiszaderzsi iskolai sportudvar építésére, turisztikai termékfejlesztésre, rendezvények támogatására. Szolnokon a Jászkun Fotó Klub tagjaként Fotóakadémiát végzett, feln tt és gyermek szakköröket vezetett, utánpótlást nevelt január 1-t l 2007 december 31-ig, Szekrényes István az önkormányzat kinevezése szerint az abádszalóki M vel dési Ház és az Abádszalóki Nyár programigazgatója. Az Abádszalóki Nyár programsorozat töretlen sikere, szakmai referenciája bebizonyította, hogy nálunk a kultúra gazdasági tényez vé vált. Abádszalók a kistérség kulturális centrumává n tte ki magát, az üdülést szolgáló rendezvényturizmus tekintetében a régió domináns városa lett tól a Szekrényes István irányításával végzett m vel désszervez i munkáért az Abádszalóki Nyár programsorozatra, 3 éves id tartamra, a Megyei Közgy lés védjegyét nyerte el. Szintén 2006-ban a Tisza-tavi RIB-t l az Év Turisztikai Rendezvénye címet érdemelték ki október októberében a lakosság önkormányzati képvisel vé választotta, jelenleg az Ügyrendi - Pénzügyi és Várospolitikai Bizottság elnöke. Ma a Tisza-tó Strand Nonprofi t Kft. munkatársaként szervezi a városi és a nyári programokat, szerkeszti az Abádszalóki Hírnök c. helyi lapot. ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK Szekrényes Istvánt minden fi gyelme, vágya, szabadid s elfoglaltsága a településhez köti. Fotózásának ami a legrégebbi hobbija témája Abádszalók turisztikai látnivalói, az abádszalóki emberek. Ez irányú tevékenysége városmarketingünk szerves részét képezi. Szekrényes István több évtizedes tevékenységével hozzájárult Abádszalók város fejl déséhez, a kulturális turizmus gazdasági tényez vé válásához. Mindezért Abádszalókért-Díj -ra érdemes. 3

4 ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK XVI. évf. 10. szám október A jégkármentesítésben közreműködők kitüntetése A július 9-én kisvárosunkban soha nem látott jégverés pusztítása okozott rendkívül súlyos károkat. A jégverés után a képvisel -testület azonnal rendkívüli készültséget rendelt el. A további károk megel zésére a védekezés azonnal megkezd dött a Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányításával, bevonva a helyi és környez t zoltóságokon túl a Városüzemeltetési Csoportot is. A bekövetkezett jelent s károkat látva és a bejelentéseket összesítve több csatornán keresztül állami segítséget kértünk egyrészt a védekezés költségeihez, valamint a károk helyreállításához. Az 1295/2012 sz. Kormányhatározattal döntés született a lakásokban keletkezett károk helyreállításának támogatásra, melyben felhatalmazza a Belügyminisztert, hogy 60 millió Ft erejéig támogatási szerz dést kössön Abádszalók Város Önkormányzatával augusztus 16-án a Belügyminisztériumban aláírtam a támogatási megállapodást, amely részletesen szabályozza a támogatás felhasználásának a feltételeit. A felhasználás további részletszabályait a Abádszalók Város Önkormányzatának képvisel -testülete szeptember 3-án önkormányzati rendeletben rögzítette. Név szerint: Katasztrófavédelmi szervek részéről: Abádszalók Önkormányzati T zoltóparancsnokság személyi állományának Hevesi Katasztrófavédelmi rs személyi állományának JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi M veletirányítási Ügyeletnek Karcag Hívatásos T zoltóparancsnokság személyi állományának Tiszafüred Hívatásos T zoltóparancsnokság személyi állományának Heinfarth György t zoltó alezredes úrnak Mihály Sándor t zoltó százados úrnak Oláh Imre t zoltóparancsnok úrnak Vincze Ferenc t zoltó alezredes úrnak Polgármesteri Hivatal részéről: Abádszalók Városüzemeltet csoportnak Kovrig Zoltán Városüzemeltetési csoportvezet úrnak Jótékonysági szervezetek részéről: Katolikus Karitásznak Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak 4 A központi kormányzati támogatást ezúton is szeretném minden abádszalóki lakos nevében megköszönni Magyarország Kormányának, Pintér Sándor belügyminiszter úrnak valamint Varga Mihály miniszter úrnak, térségünk országgy lési képvisel jének. Egyéni támogatók részéről: Csiffári Csaba úrnak Fiola Károly úrnak Vidra Imre úrnak Kovács Mihály polgármester Továbbá a mai ünnepi önkormányzati ülésen szeretném megköszönni a katasztrófavédelem területén dolgozóknak áldozatkész munkájukat, valamint a nagylelk felajánlóknak az önzetlen támogatásukat!

5 XVI. évf. 10. szám október ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK 5 Fotó: Fehér Szabolcs

6 ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK XVI. évf. 10. szám október 6

7 XVI. évf. 10. szám október ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK Város Napi műsor a strandon 7 Fotó: Elek János

8 ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK XVI. évf. 10. szám október Kisállat szépségverseny az iskolában 8 Október els hetében Animánia címmel projekthét zajlott. A Sáfár Mária tanárn által vezetett programsorozat az állatokkal foglakozott. A fi lmvetítés, versmondó verseny és sok más rendezvény mellett a hét kiemelked eseménye volt az immár hagyományos állatszépségverseny megrendezése, melyet iskolánk Diákönkormányzata szervezett az Állatok Világnapja alkalmából. Nézzük mit mond err l az eseményr l Oláh Nikoletta 8. osztályos tanuló, aki a DÖK vezet jeként a zs ri tagjai között is helyet foglalt: Az állatok világ napja alkalmából rendezett állatszépségverseny nagy sikernek örvendett. Nagyon változatos volt az állatok felhozatala. A legkisebbt l a legnagyobbakig szerepeltek a bemutatón különféle kedvencek: kutya, macska, rágcsálók, madarak, hüll k. A zs ri tagoknak (Parázsó Katalin, Darócziné Polyák Ibolya, Kálmánné Csapó Anita, valamint Sáfár Lászlóné) nagyon nehéz dolga volt. Egyik állat szebb volt, mint a másik. A gyerekek t kön ülve várták az egyéni bemutatkozás, majd a csoportos felvonulás után a zs ri döntését. Ezen a délutánon mindenki nyertes volt, a néz k, a gazdik és a kis kedvencek egyaránt. Minden versenyz oklevéllel és tárgyjutalommal térhetett haza. Nagy öröm volt számunkra ez a nap. Oláh Nikoletta Diákönkormányzat vezető

9 XVI. évf. 10. szám október ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK Séta a mellrák ellen az egészségért 9 A TÁMOP / Esélyteremtés a felzárkózásra a Tisza-tó mentén elnevezés pályázat keretében én Abádszalókon került sor a Séta a mellrák ellen elnevezés programelem lebonyolítására. A rendezvény célja, hogy felhívja a fi gyelmet a mellrák megel zésének, az egészség meg rzésének, a betegség kialakulásának korai stádiumban való felismerésének fontosságára. A csodálatos, napsütéses szi napon szép számmal jelentek meg a meghívottak, az érdekl d k. A résztvev k, a program jelképét, a rózsaszín szalagot ruhájukra t zve rövid, jelképes sétát tettek városunkban. A sétát követ en több el adásra is sor került: Pataki Szilvia A mellrák megel zésének fontossága, Gyányiné Székely Viola A gyermekek stressz kezelése, az egészséges életmódra nevelés, Dányiné Halas Mária Ismerkedés a gyógynövényekkel, Katona Andrea A lelki egészségünk meg rzése címmel. Ezt követ en a helyi óvodában, illetve általános iskolában meghirdetett rajzpályázat kis alkotóinak értékelésére, megajándékozására került sor. A programot állófogadás zárta, ahol a jelen lév k csemegézhettek az ínycsiklandóan szervírozott hidegtálakból, az egészséges süteményekb l, a gyümölcsökb l. A program egész ideje alatt vérnyomás és vércukormérést vehettek igénybe a résztvev k. Az egészségr l, az egészséges étkezésr l és az egészséges életmódról szóló könyvtári könyveket is megtekinthettek a látogatók. Ez úton is megköszönjük azok segítségét, akik a rendezvény sikeres lebonyolításában közrem ködtek! Tomsik Timea

10 ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK XVI. évf. 10. szám október A mellrák megelőzésének fontossága 10 Kedves megjelent nőtársaim, kedves vendégek! A mai napon, miután sétáltunk, megálltunk egy pillanatra, egy pillanatra, amikor is id t adunk magunknak arra, hogy egészségünkkel, betegségek kivédésével foglalkozzunk. Tesszük ezt azért, mert felel sséggel tartozunk magunknak gyermekeinknek, családunknak egyaránt, hiszen mindannyian n k, anyák, nagymamák vagyunk, vagy leszünk. Amikor az eml r l beszélek, - mert a szakember eml nek mondja helyesen, a köznyelvben pedig mellet mondunk- több gondolat jut eszembe. Az eml nem csak orvosi szempontból fontos szerv, hanem mint a n iesség szimbóluma számos érzelmi, lelki kérdéssel is kapcsolatos. Hiszen gondoljunk csak arra, amikor gyermekünk születik, mellünk az anyatejes táplálást teszi lehet vé és ez az élmény csodálatos babának is, mamának is latinul: mamma, eml t jelent. Legtöbb esetben az els tudatos szó, amit kimond a csecsem az, hogy mamma.ugye milyen érdekes? Az eml betegségeir l is kell most beszélnem. Ami nem is olyan könny, mert az utóbbi évtizedekre jellemz en a daganatos megbetegedések száma az egész világon drasztikusan emelkedik és szinte nincs olyan család, amelyik ne lenne érintett a nagy általánosságban beszélt daganatos elváltozások tekintetében. Az eml daganatai lehetnek jóindulatúak és rosszindulatúak. A jóindulatú eml daganatra jellemz : alapjáról elmozdítható, kerekded, rugalmas, gumitapintatú, fájdalmatlan csomó, melynek egyszer sebészi eltávolítása teljes gyógyulást eredményez. A tejelvezet csatornákból is kindulhat jóindulatú daganat, de rosszindulatúvá fajulhat. Legjellegzetesebb tünete a vérz eml bimbó. Az eml köt szövetes burjánzása, a ( masztopátia ) nem valódi daganat. A tüsz repedés rendszeres elmaradása következtében, ösztrogén hormon túlsúly hatására ciszták alakulnak ki, melyeket a köt szövet felhalmozódása kísér. Rugalmas tapintatú, alapján elmozdítható, többszörös, fájdalmas csomók formájában mutatkozik meg. Az esetek 2-3%-ában rákká fajulhat. Az emlőrák, az emlő rosszindulatú daganata. Előfordulása Az eml rosszindulatú daganatainak gyakorisága évr l évre n, Magyarországon ma már a leggyakoribb n i rák, évente 7500 új beteget fedeznek fel, és 2300 n halálát okozza. Minden tizenkettedik n nek esélye van arra, hogy élete során eml rákja alakuljon ki. Az esetek jelent s hányadában 50 éves kor felett fordul el, de harminc éves kor után is megjelenhet. A rosszindulatú eml rák okai és kialakulásának rizikó tényez i: az elváltozás esélye a korral n Azok a n k, akiknek a családjában (nagymama, édesanya, leánytestvér) el fordult mellrák, veszélyeztetettebbek, mint akiknek a családjában nem fordult el. Kockázati tényez t jelent, ha a menstruáció 12 évesnél fi atalabb korban kezd dött, ha a változókor 55 éves kor után jelentkezett, ha a n soha nem szült, vagy els terhességét 30 éves kora felett hordta ki. A masztopátia nyomán kialakult eml rák keletkezésében feltétlenül szerepe van az ösztrogén hormonoknak. A változókor körüli asszonyoknál általában ösztrogénfügg daganatok jelentkeznek. Az id skori eml rákok nem hormonfügg ek, így hormonkezelésre már nem reagálnak. Manapság sajnos egyre fi atalabb n k is megbetegszenek eml rákban- ezt a felgyorsult élettempó, a gondok magunkba fojtása, a káros környezeti hatások is okozzák. További kockázatot jelent az elhízás, a zsíros, f leg telített zsírsavakat tartalmazó ételek fogyasztása. Lelki okok sem mell zhet k. Tünetek A legjellemz bb tünet, hogy Csomó tapintható az eml ben. Az esetek 80%-ában azonban ez nem jelent rosszindulatú elváltozást. A mellrák tüneteire általában jellemz, hogy a daganatos eml alakja és mérete megváltozik. Az eml b l váladék távozhat. Ha a daganat b rrel történ összekapaszkodása behúzódásokat okoz, az eml bimbót befelé fordítja, és helyzetét úgy rögzíti. Kés bb a b r kifekélyesedik. Az eml bimbón ekcémaszer elváltozás jelenik meg. Az eml b re az ellenoldalihoz képest duzzadttá, keménnyé, ill. pirossá válik. Hónaljban nyirokcsomó tapintható. A fájdalom nem jellemz, korai szakaszban csak az esetek kb. 10%-ában jelentkezik. Legfontosabb az idegentest-érzés, a tapintható, jellegzetes szövettöbblet. A duzzadt, kanyargós vénák megjelenése az eml n szintén int jelek. Kés i stádiumában a tüneteket f ként az áttétek produkálják. A csontáttétek fájdalmas törésekkel járnak. A tüd áttétei fokozódó légzési és keringési elégtelenséget váltanak ki. A tüd betegség el rehaladását fel-fellobbanó gyulladások, fert zések siettetik. Diagnózis Az eml rák felfedezésében az egyik legfontosabb módszer a mell rendszeres id közönként elvégzett önvizsgálata, melyet már fi atal korban el kell kezdeni. Ha az eml n bármilyen elváltozás észlelhet, azt mutassuk meg orvosnak haladéktalanul, mert a végleges diagnózis csupán a fi zikális vizsgálat alapján nem állítható fel. Készüljünk fel az orvos kérdéseire! Mikor és az eml melyik részén észlelte a daganatot? Nyomásérzékeny volt-e? Mekkora volt, amikor észlelte? N tt-e azóta? Volt-e a családban eml daganat, ha igen, milyen típusú? Az orvos el ször áttapintja az eml ket és a hónaljárkot, majd mammográfi ás, vagy ultrahang-vizsgálatot végez, vagy kér. A mammográfi a az eml k röntgen vizsgálata, melynek során az eml t két sugárátereszt lemez közé szorítják és mindkét eml r l két felvételt készítenek, egyet felülr l, egyet pedig oldalról. Nem szült n knél a vizsgálatot el ször ultrahang-készülékkel végzik. Ha daganatra gyanús elváltozást észlelnek bármelyik eml ben, akkor az elváltozásból mintát vesznek (aspirációs biopszia), és ennek segítségével 95%-os valószín séggel megállapítható, hogy rosszindulatú daganatról van-e szó. Ha cisztát találnak, akkor a mintavételi t vel annak tartalmát leszívják. A éves korosztály kap 2 évente behívót mammográiás vizsgálatra, a szűrőbuszok közeli településeken való elhelyezése lehetővé teszi, hogy kevés utazással elérhető legyen. A mammográfi ai vizsgálat beutalóval, vagy 45 év feletti n k esetében ingyenes!

11 XVI. évf. 10. szám október ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK minden évben a sz r busz 30 km-es körzeten belül elérhet ; a vizsgálat nem fájdalmas, esetleg kellemetlen; a vizsgálat nem káros. Tájékoztatjuk mindezekr l a n i lakosságot, és mégsem mennek el az asszonyok! Nyugat-európában a megjelenési arány 78 %. Tiszafüred vonzáskörzetében 2010-ben : 2019 meghívottból 719 f ment el. A megjelenés 35,6 % Minden 18. n nél sz rtek ki elváltozást ben Abádszalókról 975 meghívottnak a 48,8 %-a ment el. Ez már majdnem a fele! De miért csak minden második asszony gondolja úgy, hogy fontos ez a vizsgálat számára? A sz résen való részvétel %-kal csökkentené az áldozatok számát. Magyarországon, csak a sz rési programon való részvétellel több mint 700 n maradhatna életben évente! Az eml rák eredményes kezelése nagymértékben attól függ, hogy milyen korán kerül felfedezésre a daganat! Erre való a mammográfi ás vizsgálat! Kezelés Az eml rák kezelésében a m tétet, a besugárzást, a kemoterápiát és hormonkezelést többnyire egymással kombinálva alkalmazzák, s ahol lehet ség van rá, célzott gyógyszeres kezelést is alkalmaznak. A m tét, mely szinte mindig szükséges, szorítkozhat a daganat eltávolítására Máskor az eml t egészében távolítják el. Nagyobb biztonságot nyújt a kiterjesztett eml eltávolítás. Ennek során nemcsak az eml t, hanem a küls mellkasi izmokat és a környéki nyirokcsomókat is eltávolítják. Természetesen valamennyi eltávolított szövet szövettani vizsgálatra kerül, így a daganat fajtája és stádiuma precízebben pontosítható. Gyógyulási esélyek A teljes és végleges gyógyulás arányait felmérni nem lehetséges, ezért nemzetközileg is elfogadott, hogy a betegség prognózisát az 5 éves túlélés százalékos aránya alapján határozzák meg. Általánosságban elmondható, hogy a prognózis függ a stádiumtól, a rosszindulatúság fokától, a daganat hormonérzékenységét l, a beteg terápiával szembeni toleranciájától. Valódi gyógyulás az operálható esetekt l várható. Mindezeken túl nagyon fontos a beteg gyógyulásba vetett hite, bizalma a kezelésben. A daganatsejt rendezetlen, kaotikus, ennek ellenére a bölcs nyugalommal, hittel, és a gyógyulásba vetett bizalommal kialakított harmónikus élettel felülkerekedhetünk a kóron! Hogy ez nehéz? Nagyon! De megéri, az orvostudomány segítségével csakis a saját gyógyulni akarás gy zhet! Megelőzés Az eml rák, illetve megel z állapotai az önvizsgálatnak és a mára lehet vé vált sz résnek köszönhet en a jól megel zhet, illetve a korán felfedezhet elváltozások közé tartoznak. Tegyünk meg mindent a megel zés érdekében: 1. Gondoztassa vérzési rendellenességeit! Nem a hormonok a veszélyesek, hanem a hormonális egyensúly hiánya, mely mindig megmutatkozik vérzési rendellenességekben is. Különösen a változókor el tti vérzési rendellenességek hajlamosítanak az eml rákra! éves kortól havonta végezze el az eml önvizsgálatát! 3. Évente járjon el ráksz r vizsgálatra! 4. A legkisebb gyanú esetén is forduljon szakorvoshoz! 5. Amennyiben családjában el fordult eml rák, fokozottan fi gyeljen az önvizsgálatra és a rendszeres szakorvosi vizsgálatra (30 és 45 éves kor között 3 évente ajánlott mammográfi ás vizsgálat)! 6. Amennyiben családjában nem fordult el eml rák, 45 és 65 éves kora között évente vegyen részt mammográfi ás sz résen! 7. Csökkentsük a zsírbevitelt- vizsgálatok eredményei szerint a zsírban gazdag táplálkozás az eml rák mellett növeli a tüd -vastagbél-méh-prosztata daganatok kialakulásának kockázatát. 8. Táplálékunk tartalmazzon sok antioxidánst, amelyek a szervezet szabadgyökeinek semlegesítését végzik. Túlzott mennyiségben a szabadgyökök károsítják a sejteket, rák kialakulásához vezetnek. Antioxidánsok a táplálékban: narancsszín táplálékokban megtalálható: sárgadinnye, sárgabarack, süt tök, sárgarépa, zöldségfélék,gabonafélék,stb. 9. Ne cukrozzuk túl az ételeket, ne hízzunk el! Kedves Jelenlévők! Kellemetlen érzésünk van akkor, amikor töményen hallunk a rossz dolgokról. Szeretjük a fejünket a homokba dugni. Visszakanyarodva az els gondolatomhoz, azt kérem, gondolkozzunk el saját magunk felel ségén! Én a szíveken keresztül szeretnék eljutni most mindenkihez, hiszen a szívünk 3 cm-re található a mellünk mögött. Micsoda fi zikai közelség! Igen is, akarjam azt, hogy sokáig a gyermekeimet tudjam gardírozni, családom stabil oszlopa legyek! Akarjam unokáim felcseperedését látni, akarjam kényeztetni ket! Mindezek eléréséhez nagyobb odafi gyelést önmagukra és jó egészséget kívánok! Pataki Szilvia Az emlő önvizsgálata: Az eml k önvizsgálatához el ször azt kell megtanulnia, milyen az egészséges eml inek tapintata. Ezért az önvizsgálatot még egészséges állapotban kell megtanulni. A menstruáció utáni 5-7. napon kell végezni. Az önvizsgálat lépései: 1. Megtekintés: Vetk zzön le derékig, és er s fényben álljon a tükör elé. Figyelje meg, van-e valamilyen szokatlan jelenség (pl. az eml méretének megváltozása, felszíni egyenetlenségek, behúzódások, vizeny, fekély, befordult eml bimbó, stb.). A két eml normálisan sem teljesen egyforma, ezért fontos megtanulnia eml inek egészséges alakját is. Meg kell nézni, nincs-e váladékozás valamelyik eml bimbóból, akár spontán, akár nyomásra. Figyelmesen meg kell vizsgálni, hogy nincs-e változás a vénák lefutásában, kidudorodásában. A megtekintést el ször lógatott, majd magasra emelt karok mellett kell elvégezni. 2. Tapintás: Feküdjön hanyatt, kényelmesen, párnával a feje alatt. Az éppen vizsgált eml alatti lapocka alá helyezzen el egy kispárnát vagy összehajtott törülköz t, hogy az eml állománya minél jobban kiemelkedhessen. A jobb mellet bal kézzel, a bal mellet jobb kézzel kell áttapintani. Az éppen nem vizsgáló kezet helyezze a feje alá. Tapintáshoz az ujjait zárja össze, azt ne az ujjbegyekkel, hanem az ujjak teljes alsó felszínével végezze. A vizsgálatot kezdje a kulcscsonttól, és apró lépésekkel haladjon lefelé. A helyes tapintás körkörös kézmozdulatokkal történik. Az eml k állományát érdemes egy spirálvonal mentén áttapintani, így kisebb a veszélye annak, hogy egy-egy terület kimaradjon. A végén ne feledkezzen meg a hónaljárok alapos és mély áttapintásáról se. 11

12 ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK XVI. évf. 10. szám október Kedves Abádszalókiak! Minden segíteni tudó, jóérzés ember! Civilek, önkormányzat, intézmények, egyházak, lakosság összefogásával, immár hagyományosan szervez dik a városi karácsonyi ünnepség. Legyen szebb a gyermekek karácsonya! Célunk, hogy minden gyermek kapjon a városi ünnepségen karácsonyi ajándékcsomagot. A városi ünnepség az idén az Abádi Református Templom kertjében kerül megrendezésre, december 23.-án délután 16 órakor. Jó volna, ha a szeretet ünnepén láthatnánk a játékokkal megajándékozott gyermekek örömét! A pásztort z mellett Önökkel együtt, fogyaszthatunk el egy forró teát. 12 Minden gyermeknek - 14 éves korig - szeretnénk ajándékcsomagot adni. Ha az Önöknél feleslegessé vált, de gyerekek számára megfelel könyveket, játékokat (társasjátékot, plüssöket, kirakókat, puzzle-kat, babákat, kisautókat, rajzeszközöket, kreatív eszközöket, épít játékot, sportfelszerelést, zenei cd-t, mesefi lmet, stb.), egyéb ajándékféleségeket tudna és szeretne felajánlani, azt napközben az alábbi helyekre beviheti: Bölcs de Óvoda Iskola December 1. után pedig a Református Egyháznál óra között fogadják az adományokat. Ha szívesebben ajánlana pénzt e nemes célra, megteheti a Szervez Bizottság számlaszámára: A befi zetés közlemény rovatába a Gyermekek karácsonya jeligét szerepeltesse. Összefogással, közös er vel így biztosan szebb lesz a gyermekek karácsonya! a Szervez Bizottság Információ: 06/

13 XVI. évf. 10. szám október ABÁDSZALÓKI HÍRNÖK Szezonális házalás Pályaválasztási délután az iskolában Gyorsan változó világunkban a továbbtanulás, a pályaválasztás egyáltalán nem könny. Nagy felel sség pályát, iskolát választani. Ezt a felel sséget kell felvállalni szül knek, gyerekeknek. Ebben mi, pedagógusok is tudunk segíteni. Megpróbáljuk megmutatni a lehet ségeket, amib l a szül k segítségével tanulóink választhatnak. Immár hagyományos módon, harmadik alkalommal szerveztük meg pályaválasztási délutánunkat, amelyre olyan középiskolákat hívtunk meg, amelyeket diákjaink szívesen választanak a továbbtanulásuk során. A meghívásunkat 15 középiskola fogadta el, akik rövid tájékoztatást tartottak iskolájukról, kollégiumukról és a diákéletr l. A továbbtanulási délutánunkat sikeresnek mondhatjuk, hiszen tanulóink mellett, sok érdekl d szül is ellátogatott rendezvényünkre. Sok éves tapasztalat, hogy a f tési szezon közeledtével megyénkben is megszaporodik az illegális fakitermelések, falopások száma. Ilyenkor számtalan házaló kínál olcsó tüzel t gyanútlan embereknek. Az utcákon lassan haladó platós tehergépkocsiról szinte tálcán nyújtják a nagy üzlet lehet ségét az árusok. Sajnos a legtöbb esetben a fát engedély nélkül termelik ki az erd b l, ami önmagában jogsért cselekmény. A vev k viszont csak akkor szembesülnek a kedvez nek t n üzlet következményeivel, amikor a rend rség lefoglalja a b ncselekményb l származó árut. Általános tapasztalat, hogy a hihetetlenül kedvez áron kínált termékb l az értékesítés során sokkal kevesebb mennyiséget adnak át az árusok, így károsítva meg a vev ket. További veszélyeket rejt magában, hogy a t zifa lepakolása során (amit 2-3 f végez) lehet ség nyílik a lakóház szemrevételezésére, ahonnan egy alkalmas pillanatban különböz értéktárgyakat, készpénzt tulajdoníthatnak el. Fentiek okán javasoljuk, hogy lehet ség szerint a régi, megszokott, ill. ellen rzött helyr l pl. Tüzép telepr l vásárolják meg a téli tüzel t. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei rendőr-főkapitányság PR- és Kommunikációs Csoport Szépen átvészelte az aszályos id járást az energianyár ültetvény. Az energianyár programban dolgozók egy része szabadságát tölti, van akinek már lejárt a szerz dése. A brigád aktív része a mez gazdasági programban megtermelt burgonyát válogatja a kis iskolában. Kóbor kutyák befogása Városunkban a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési csoportjának feladata a kóbor kutyák befogása. Ez közbiztonsági, közegészségügyi okokból szükséges. A befogásokat humánus módon, folyamatosan végzik a város egész területén. Ezt követ en a kutyákat kenelben 8 napig kötelesek tartani. Ezen id szak alatt van lehet sége a gazdának visszakérnie az elkóborolt ház rz t. A szerencsés egymásra találás után a hazavitelt meg kell, hogy el zze a gazdi részér l a hatóság addig felmerült költségeinek megtérítése. Ez a kábító lövedék és a tartás során beszerzett kutyaeledel naponkénti árát jelenti. Azok, akik meg szeretnék takarítani ezeket a felesleges kiadásokat, biztonságban szeretnék tudni házi kedvencüket, gondoskodjanak róluk megfelel en! Etessék, oltassák be ket, ne engedjék felügyelet nélkül a közterületen elkóborolni! Kérjük jelentsék be, ha kóbor ebek veszélyeztetik embertársaik biztonságát! 13

Abádszalóki. május HÍRNÖK. Átadták a Nagykunsági Árvízszintcsökkentő Tározót. Abádszalók a virágos város. Iskolagála

Abádszalóki. május HÍRNÖK. Átadták a Nagykunsági Árvízszintcsökkentő Tározót. Abádszalók a virágos város. Iskolagála Abádszalóki az Abádszalóki Önkormányzat lapja HÍRNÖK XVII. évf. 5. szám 2013. május 5. Ingyenes! Kedves Olvasó! Az Abádszalóki Hírnök ingyenes! Kérem jelezze, ha Önhöz nem jutott el! Tel.: 06/59355-224,

Részletesebben

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja

XV. Jen -nap. 2013. június-július-augusztus hó. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XV. Jen -nap 2013. július 13-án megrendezésre került a XV. Jen -nap. Mint minden alkalommal, így most is hoszszas el készület el zte meg

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

Abádszalóki 09- szeptember-október HÍRNÖK 10. Ára: 100,- Ft. Készüljünk fel a hidegre! Pénzügyi beszámoló

Abádszalóki 09- szeptember-október HÍRNÖK 10. Ára: 100,- Ft. Készüljünk fel a hidegre! Pénzügyi beszámoló 700 600 500 400 300 200 100 2007. január 1. 2008. január 1. 2009. január 1. 2010. január 1. 2010. október 8. 2011. október 14. Abádszalóki 09- HÍRNÖK az Abádszalóki Önkormányzat lapja XV. évf. 9-10. szám

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én. 2008. szeptember 13.

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én. 2008. szeptember 13. Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 9. szám 2008. szeptember Az alábbi programokra várjuk Visegrád város lakóit szeptember 13 14-én 2008. szeptember 13., szombat 11.00

Részletesebben

ID SEK VILÁGNAPJA 2009

ID SEK VILÁGNAPJA 2009 XII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. OKTÓBER-NOVEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek 3. oldal: Orvosi hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Szatmári kirándulás 7. oldal: Kéz a kézben 8-9. oldal: Id

Részletesebben

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra 1992. március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi

Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra 1992. március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN HÚSVÉTI CSALÁDI AJÁNLAT Ajánlatunk a 19. oldalon SZENTGOTTHÁRD LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA VI. ÉVFOLYAM 3.

Részletesebben

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

Tartalomból: ELBALLAGTAK

Tartalomból: ELBALLAGTAK XIV. ÉVFOLYAM 6-7. SZÁM 2011. JÚNIUS-JÚLIUS Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek *** 3-4. oldal: Ovi hírek *** 4-9. oldal: Suli hírek*** 10. oldal: Nyugdíjas kirándulás*** 11. oldal: Református hírek***

Részletesebben

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény Tartalom I. Helyzetelemzés 1 II. Pályázatok...6 III. Az iskola bels m ködési rendje..8 IV. Fejlesztési területek, vezet i program 28 V. Vezet i hitvallomásom...29 VI. Összefoglalás..29 VII. Szakmai önéletrajz..30

Részletesebben

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ?

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ? I V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. OKTÓBER 28. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA KOSZORÚZÁSSAL ÉS ÜNNEPI M SORRAL EMLÉKEZTEK MEG AZ '56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁRÓL

Részletesebben

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében 2007. november hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja VIII. évfolyam 11. szám Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében A szeretet soha sem leereszked, a jótékonyság pedig

Részletesebben

Május 2.: ANYÁK NAPJA!

Május 2.: ANYÁK NAPJA! XXVI. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. április Május 2.: ANYÁK NAPJA! Jékely Zoltán: A HOSSZÚ TÉL UTÁN Látod, apám, hosszabbodik a Nap! A szép piros kakas mind magasabbra lépeget

Részletesebben

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR BOLDOG N NAPOT! XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR A N NAP TÖRTÉNETE Mindenki számára ismer s dátum a március 8., ezen a napon ugyanis sok országban a f szerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké.

Részletesebben

Ballag már a vén diák

Ballag már a vén diák 2010. június hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Ballag már a vén diák 2010. június 19-én az id járás kiszámíthatatlansága miatt az iskola aulájában tartottuk meg a nyolcadik

Részletesebben

Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek Regionális Hulladéklerakó

Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek Regionális Hulladéklerakó ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 7. szám 2005. július 60 Ft Tisztelt Egészségügyiek, Kedves Köztisztviselõk! Az utóbbi hónapok vezércikkeihez mindig és úgy gondolom, hogy megvan a település táradott részemre

Részletesebben

Abádszalókért-Díj 1 1-1 2.

Abádszalókért-Díj 1 1-1 2. a z Ab á d s za l ó ki Ö n ko rm á n yza t l a p j a H ÍRN ÖK X VI I. é vf. 9. s zá m 2 0 1 3. n o ve m b e r- d e ce m b e r 1 1-1 2. Abádszalóki Ingyenes! november-december Kedves Olvasó! Az Abádszalóki

Részletesebben

Névadó ünnepség az általános iskolában

Névadó ünnepség az általános iskolában Névadó ünnepség az általános iskolában Emlékezetes, szép esemény részesei lehettek azok, akik 2009. június 12-én meghívásunkat elfogadva, ellátogattak iskolánkba. Az eddigi i Általános Iskola Szentgyörgyi

Részletesebben

Légy része a történetnek!

Légy része a történetnek! Légy része a történetnek! Els találkozó Kedves Diósjen i Polgárok! Amikor e sorokat olvassák, már a 2010-es év els hónapjának a végén járunk, vagy talán a második elején. Megkezd dött tehát egy új év,

Részletesebben

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele 2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám 2006. október 1-jén rendben lezajlottak községünkben az önkormányzati választások. Az alábbiakban közöljük a két

Részletesebben

"Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában

Akkor születtek nagy dolgok  Ünnepség az iskolában "Akkor születtek nagy dolgok " Tavasz kezdete 1848 óta népünk történetének egyik legdics bb, ugyanakkor egyik legkritikusabb eseményét idézi. Nekünk, az utódoknak hálás kötelességünk minden év március

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben

ID KÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK VISEGRÁDON 2012. MÁJUS 6-ÁN

ID KÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK VISEGRÁDON 2012. MÁJUS 6-ÁN XXVIII. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. április ID KÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK VISEGRÁDON 2012. MÁJUS 6-ÁN Városunkban a választói névjegyzékben 1474 választópolgár szerepel,

Részletesebben

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 11. szám 2008. november November 11-én a naptár Márton napját mutatja, mely a Pannoniában (Savariában, a mai Szombathely területén)

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Abádszalóki. alapkőletétele. június-szeptember HÍRNÖK 06-09. Ára: 100,- Ft. A Tisza-tó Strand 2012. évi működésének tapasztalatai. Évzáró az óvodákban

Abádszalóki. alapkőletétele. június-szeptember HÍRNÖK 06-09. Ára: 100,- Ft. A Tisza-tó Strand 2012. évi működésének tapasztalatai. Évzáró az óvodákban Abádszalóki az Abádszalóki Önkormányzat lapja HÍRNÖK XVI. évf. 6-9. szám 2012. június - szeptember Fotó: Mészáros János 06-09. június-szeptember A Tisza-tó Strand 2012. évi működésének tapasztalatai Szennyvíz

Részletesebben