ÉRDI. V. évfolyam. 9. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRDI. V. évfolyam. 9. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM"

Átírás

1 2015. június 30. ÉRDI V. évfolyam. 9. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 20/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 21/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 25 22/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 25 23/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 26 II. HATÁROZATOK...27 A Közgyűlés június 25-ei ülésén hozott határozatok 27 III. MELLÉKLETEK Melléklet a Közgyűlés 155/2015. (VI.25.) határozatához 40

2 I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 20/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetési bevételét , az előző évi maradvány igénybevételét , a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 e Ftban, a bevételi főösszegét állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetési kiadásait , a finanszírozási kiadásait , a kiadási főösszegét állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata e Ft, ebből általános tartalék e Ft céltartalék e Ft. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a június 25-ei ülésén Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, június 30. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Melléklet a 20/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelethez 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba évi eredeti előirányzat Sorszászászám Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat Sorszászászám Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Belföldi finanszírozás kiadásai K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3 4 5 I. RENDELETEK Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg K Végkielégítés 0 0 K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés 0 0 K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások K Választott tisztségviselők juttatásai K Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások összsen K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ Készletbeszerzés K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés 0 0 K Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 K Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai K Társadalombiztosítási ellátások 0 0 K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. 0 0 K A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz K Egyéb elvonások, befizetések K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K Tartalékok K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése 0 0 K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása 0 0 K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás 0 0 K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 K Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0 0 K Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 Belföldi értékpapírok kiadásai K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Kincstári jegyek beváltása 0 0 K Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált. 0 0 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 K Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 K Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 K Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 K Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. 0 0 K Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K91 Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 K Hitelek, kölcsönök törl. külf. korm. és nemz. szerv. 0 0 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. 0 0 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - KIADÁSOK - KIADÁSOK Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat Mind - BEVÉTELEK Államig. Államig. Államig. Államig. Önkormányzatok működési támogatásai B Helyi önkorm. működésének ált. tám B Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám B Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei B Tel. önk. kulturális ainak tám B Működési célú költségvet. támog. és kieg. támog B Elszámolásból származó bevételek 0 0 B11 Önk. működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 B Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. 0 0 B Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL Közhatalmi bevételek B Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 B Társaságok jövedelemadói 0 0 B31 Jövedelemadók 0 0 B Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 B Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók 0 0 B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B35 Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési bevételek B Készletértékesítés ellenértéke 0 0 B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak 0 0 B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 B Biztosító által fizetett kártérítés B Egyéb működési bevételek B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási bevételek B Immateriális javak értékesítése 0 0 B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 B Részesedések értékesítése 0 0 B Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek 0 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú átvett pénzeszközök B Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 B Műk. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. szerv.-től 0 0 B Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 0 0 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 B Felh. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. szerv.-től 0 0 B Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól B Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. 0 0 B Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól 0 0 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről Belföldi értékpapírok bevételei B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Éven belüli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 B Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Éven túli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B Előző év költségvetési maradványának igénybev B Előző év vállalkozási maradványának igénybev. 0 0 B813 Maradvány igénybevétele B Áht-n belüli megelőlegezések 0 0 B Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 B Központi, irányító szervi támogatás B Lekötött bankbetét megszüntetése 0 0 B Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. 0 0 B Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. 0 0 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat - BEVÉTELEK Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat Mind Mind

4 Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat COFOG Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Finansz. Államig. Mind Mind Államig. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. kód K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat COFOG Államig. Mind Mind- Államig. kód B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk Közterület rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási mintaprogram Építőipar támogatása Közúti közlekedés igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt Védett természeti területek megőrz. és fennt Lakáshoz jutást segítő támogatások Településfejlesztési projektek és támogatások Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Közvilágítás Város-, községgazdálkodási egyéb szolg Háziorvosi ügyeleti ellátás Sportlétesítmények működtetése és fejleszt Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám Rádióműsor szolgáltatás és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog Forgatási és befektetési célú finansz. műv Fejezeti és általános tartalék elszámolása KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 6 7

5 Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évimódosított előirányzat Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. Államig. Mind- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. Államig. Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. Beru- Egyéb felh. Finansz. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk c. COFOG Beruházásotások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Finansz. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. Mind kód K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Víztermelés, - kezelés, -ellátás Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefüggő ellát Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat COFOG Államig. Mind Mind Államig. kód B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Államigazgatási Államigazgatási Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk Pályázat- és támogatáskezelés, ell OGY, önk. és EU képviselőválasztás Támogatási célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Építőipar támogatása Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát Munkanélküli aktív korúak ellátasai Lakásfenntartással összefüggő ellát. KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 8 9

6 I. RENDELETEK Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat Város és Sportlétesít Sportev. Civil Egyházak Külföldi Int. Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. Civil műk. k.g. mns mény tám. program támog. kapcs. Rovatszászám Számla- Finansz. Államig Mind összsen Államig. Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek K A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. K A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz K Egyéb elvonások, befizetések évi beszámoló kamatfizetés Támogatás tőke rés fisszafiz. + késedelmi kamata K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív ÉTH tagi kölcsön K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Működési célú támogatások az Európai Uniónak K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre SZIPPANT-HAT Konzorcium ( évi mar.) Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása Városi sportrendezvények Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Polgármesteri keret PMKIK - Érdi Nyitnikék - Tavaszi Vásár tám Pro Minoritate Alapítvány - Csángó Bál megrendezéséhez támog. VMG Alapítvány - intézményi bútorok besz VMG Alapítvány - Lubaczowi testvérvárosi látogatás költségei Pesovár AMI - Kisforrás Néptáncegyüttes külföldi bemutatkozó turnéjához támogatás Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - Szőlővirág ünnep tám. Partiumi Keresztény E. Sportklub - Jótékonysági Sportbál Rozmaring Kórus - Nyitnikék Kórustalálkozó Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület - 10 éves jubileum megünneplése Bíró András - könyv kiadás Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Kórusfesztiválra emlékplakett Rosenbrücke Német Nemz. Énekkar - német testvérvárosi fellépés Érdi Bukovinai Székely Egyesület - Bukovinai fesztiválon részvétel Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Szászrégeni küldöttség fogadása Poly Art Alapítvány - Bíró A. könyvesbolt éves jubíleum Magyarok Öröksége Alapítvány - Normatíva kiegészítés Rákóczi Szövetség - Felvidéki ösztöndíj program Hóangyal Alapítvány - Gyermeknapi program Magyar Röplabda Szövetség - Érdi verseny helyi személyszállítás Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai vásáron részvétel Érdi Horvát Önkormányzat - Horvátországi kirándulás Óbudai Egyetem - Diáksport Egyesület: Sportvedélkedő díjak, reprezentáció Delta Röplabda Sportegyesület - Működési tám Érd Városi Gazdakör Egyesület - Fűtés korszerűsítés, tető javítás Civil keret - tartalékok 0 Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret Civil keret - Egészségügyi keret Civil ketet - Szociális ketet Civil ketet - Kulturális keret Civil keret - Sport és ifjúsági keret Civil keret - Közrendvédelmi keret Egyházak támogatása 0 Városi Galéria "de minimis" támogatás Kátpátaljai magyar települések megsegítése: Botfalva és Siclóc Lakossági közműfejlesztési támogatás K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat évi eredeti előirányzat Város és Sportlétesí Sport tev. Város és Sportev. Civil Egyházak Int. Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. Ösztöndíj k.g. mns tmény támog. k.g. mns tám. program támog. Rovatszászám Számla- Finansz. Államig Mind összsen Államig. Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. 0 0 K A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz K Egyéb elvonások, befizetések 0 0 K Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. 0 0 K Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás K Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. 0 0 K Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. 0 0 K Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K Kamattámogatások 0 0 K Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 K Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre SZIPPANT-HAT Konzorcium Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása Városi sportrendezvények Olimpikonok támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Egyházak támogatása Városi Galéria "de minimis" támogatás K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

7 12 13 I. RENDELETEK Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Út, autópálya Hulladék Szennyvíz Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda ÁROP Önk. Vagyong. Kiemelt rendezv. Int. Finansz. Polg. véd. Közter. KÖZOP Munkáltató i kölcs. Vízterm., kez., ell. Város és k.g. mns Sportev. tám. Paralimp. Rádió TV Civil műk. Civil program Egyházak támog. Külföldi kapcs. Ösztöndíj Lakásfennt. Egyéb szoc. tám. Fejezeti és ált.tart. Int. Finansz Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csatorna kártalanítás Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) 347 HÉSZ módosítása, felülvizsg. ( évi mar.) Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei K Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) vás. (2014. mar.) 0 0 Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól Bíró András életjáradék Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) hrsz.-ú terület megvásárlása (új rendőrségi épület melletti) Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Városi WIFI hálózat Laptop beszerzés K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Térfigyelő kamerák bővítése Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) Szigetszerű közvilágítás kialakítása Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csatorna kártalanítás Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) 94 HÉSZ módosítása, felülvizsg. ( évi mar.) Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv (2014. évi mar.) 212 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Városi WIFI hálózat Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) Szigetszerű közvilágítás kialakítása Térfigyelő kamerák bővítése Laptop beszerzés Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi rendszer beépítése Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ( évi mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása Vízkezelő berendezéssor átépítése Gép felújítása Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) Samsung SSCC-C x PTZ típusú dome kamera cseréje K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ( mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás Vízkezelő berendezéssor átépítése Gép felújítása évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása Samsung SSCC-C x PTZ típusú dome kamera cseréje K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása Budapest Főv. Önkorm. pénzeszköz átad Dél-B Szennyvízprojekt előkész. (2014. évi mar.) K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő Érd-parkvárosi Református Egyházközösség támogatása - ingatlanváslárlás céljára Érdligeti Reformátud Egyházközsség támogatása - ingatlanvásárlás céljára Érd-óvárosi Római Katolikus Egyházközsség tám. - beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érd-tusculanumi Római Katolikus Egyházközsség tám. - beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Panel program K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Mind - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások Rovatszám Számlaszám összsen Államig. Önk. Vagyong. Polg.véd. Közter. Hulladék Szennyvíz Vízell. Közmű Város és k.g. mns Sportlétesít mény Óvoda Önk. Vagyong. Munkáltató i kölcs. Vízterm., kez., ell. Külföldi kapcs. Int. Finansz Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg K Ingatlanok beszerzése, létesítése Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól Bíró András életjáradék Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Városi WIFI hálózat K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Térfigyelő kamerák bővítése 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csatorna kártalanítás HÉSZ módosítása, felülvizsg Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei Csapadékvíz elvezetési tervek Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése Kisétékű tárgyieszköz beszerzés Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) Eszközök vásárlása - Mezőőrök Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök Városi WIFI hálózat K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások 0 0 K Ingatlanok felújítása Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása MFM Kocsiszín felújítása Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység kialakítása K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön Munkáltatói kölcsön K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő Program keretében műfüves pálya építés önerő K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Mind - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások Rovatszám Számlaszám évi eredeti előirányzat összsen Államig.

8 I. RENDELETEK - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Építőipar Vízell. Gimn.műk Vízterm., Int. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Közterület ÁROP támog. Közmű felad. kez., ell. Finansz. Finansz. term., ell. kor. ell. ellátások ell. Rovatszászám Számla Államig. Mind Svájci Alap KEOP összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés Nyomtató beszerzés - mátrix Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO (ÖNKADÓ csomag) MVOKS upgrade + kamera fejlesztés LG G Pad (2014. évi mar.) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 0 Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) Gurulós szekrény (2014. évi mar.) Mobil telefon (2014. évi mar.) Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Nyomtató beszerzés - mátrix Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) LG G Pad (2014. évi mar.) Gurulós szekrény (2014. évi mar.) Mobil telefon (2014. évi mar.) Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a telefonközpontban K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat Építőipar Vízell. Gimn.műk Vízterm., Int. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Közterület ÁROP támog. Közmű felad. kez., ell. Finansz. Finansz. term., ell. kor. ell. ellátások ell. Rovatszászám Számla Államig. Mind Svájci Alap KEOP összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés Nyomtató beszerzés - mátrix Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO (ÖNKADÓ csomag) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés db autó vásárlás Szalagos számológép beszerzés Lábtartó Polg. Hivatal - klíma berendezések Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció Számítógép beszerzés MVOKS upgrade + kamera fejlesztés Nyomtató beszerzés - mátrix Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) Defibrilátor vásárlása (2 db) DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 I. RENDELETEK Tartalékok előirányzatai évi eredeti előirányzat Fejezeti és általános tartalék Fejezeti és általános tartalék Rovatszászám Számla- elszámolása elszámolása Államig. Államig. Tartalékok K Általános tartalék K Céltartalékok Peres eljárások Szent Gergely Népfőiskola - Óvodák továbbképzés Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Idősügyi Tanács KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Közp. pályázataihoz önrész Sajátos nevelésű igényű gyermekek nappali ell. (SNI) Diák polgármester Természetvédelmi ok Intézmények ÁNTSZ felülvizsgálatában kifogásolt hiányosságok pótlása Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Intézm évi áthúzódó bérkompenzáció Intézm évi bérkompenzáció hó Polgármesteri keret mód. - Csuka Z. Városi Könyvtár.: Érdi Irodalmi Estek Szoc. Gond. - Fészek Gyermekvédő Egyesület Darukezelő u. Óvoda építésének finanszírozására benyújtott pályázathoz szükséges önrész A testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért "Városok hálózatai" című pályázat lebonyolításához önrész Szoc. Gond. - Szociális ágaztai pótlék Előleg MÁK évi bérkompenzáció (Dolgozói kifiz.) Intézmények bevételei Intézmények bevételei évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Sorszám Pénzm. Pénzm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Mind Mind Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett.pe. Átvett.pe. bev. B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 1. Szociális Gondozó Központ Dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN "Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása" című pályázat: Időseket ellátó Központ (2030 Érd, Topoly u. 2.) felújításához Intézmények évi bérkompenzáció 04. hó A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő tám. Szociális ágazati pótlék II. n.év önk.-i ot ellátó intézm. fejleszt.., felújításának tám. - Háziorvosi Rendelőintézet ( Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.) A belterületi utak, járdák, hidak felújítására - Szováta u Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésre, felújításra, vagy új sportlétesítmény létrehozására - Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornaterme K TARTALÉKOK ÖSSZESEN

10 I. RENDELETEK Intézmények kiadásai Intézmények kiadásai Mind évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat Sorszám Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beruházások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. házások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. házások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. házások kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk. Beru- Egyéb felh. tások tások Mind tások tások Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 1. Szociális Gondozó Központ Dr. Romics László Egészségügyi Int Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda Kincses Óvoda Intézményi Gondnokság INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks évi eredeti előirányzat Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Érdi Közter.- fennt. Int. Intézm. Gondnoks. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Letét nyilvántartó és számlázó program K Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.) K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Letét nyilvántartó és számlázó program Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti eszköz, fizikoterápiás uh.) K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Rovatszám Számlaszám 18 19

11 I. RENDELETEK - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Létszámkeret Létszámkeret Szociális dr. Romics Érdi Szociális dr. Romics Érdi Intézm. Intézm. Rovatszászám Számla- Gondozó L. Egészs. Közter.- Gondozó L. Egészs. Közter.- Gondnoks. Gondnoks. Mind Központ Intézm. fennt. Int. Központ Intézm. fennt. Int. Beruházások K Immateriális javak beszerzése, létesítése Letét nyilvántartó és számlázó program Csuka Z. VK.. Szoftver K Ingatlanok beszerzése, létesítése Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona ÉKF - Temető portafülke kialakítása ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása ÉKF - Csontkamra K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató Szoc.Gond.Központ- 1 db(sz.gép,tablet,winchester) Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) MFM - 2 db számítógép ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Intézményi Gondnokság kisértékű tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés Szepes - kisértékű te beszerzés ÉKF - Csontkamra ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz Szoc.Gond.-Csáo fürdőszoba felszer.átcsop Dr. Romics - 30 fokos Optika Dr. Romics - Polimerizációs lámpa Dr. Romics - UH vizsgálófej Dr. Romics - vizsgálófej. fiz Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz beszerzés(érdekeltségnövelő) K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Letét nyilvántartó és számlázó program Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz Intézményi Gondnokság - kisértékű tárgyi eszköz Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk Csuka Z. VK. Polc Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés Szepes - kisértékű te beszerzés Áfa MFM NAV pénztárgép Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - Csontkamra ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató ÉKF - 6 db Stihl fűkasza ÉKF - 20 db öltözőszekrény ÉKF - 1 db fűnyíró ÉKF - 1 db padkahenger ÉKF - árokásó rakodógép ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Dr. Romics - Szervergép (1 db) Dr. Romics - Számítógépek (8 db) Dr. Romics - 30 fokos Optika 101 Dr. Romics - Polimerizációs lámpa 78 Dr. Romics - UH vizsgálófej. 406 Dr. Romics - vizsgálófej. fiz. 32 Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök 813 ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés ÉKF - Temető portafülke kialakítása ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató Szoc.Gond.Központ-Számítógép Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz MFM - 2 db számítógép Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz beszerzés(érdekeltségnövelő) ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés fő fő évi engedélyezett létszám évi módosított létszám Sorszám Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Államig. Államig.. Államig. Államig.. 150,00 27,00 150,00 27,00 1. Polgármesteri Hivatal 177,00 177,00 2. Önkormányzat 12,00 12,00 7,00 5,00 7,00 5,00 3. Szociális Gondozó 21,00 200,00 21,00 202,00 Központ 179,00 181,00 4. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 7,00 238,20 231,20 7,00 238,20 5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 75,00 189,00 114,00 105,00 219, Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 2,00 9, Magyar Földrajzi Múzeum 1,00 12,25 1,00 12,25 11,25 11, Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2,00 16,25 2,00 16,25 14,25 14, Szepes Gyula Művelődési Központ 14,50 2,00 16,50 14,50 2,00 16, Szivárvány Óvoda 125,00 12,00 137,00 125,00 12,00 137, Kincses Óvoda 122,00 16,00 138,00 122,00 16,00 138,00 6. Intézményi Gondnokság : 282,75 11,25 33,00 327,00 282,75 11,25 35,00 329,00 Mind 806,95 11,25 141,00 822,40 808,95 11,25 173,00 177,20 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 1 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 1 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN Felújítások K Ingatlanok felújítása Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u. 8. ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Intézményi Gondnokság - ablak ÉKF - telep portafülke felújítás ÉKF - piac vízrendszer átépítés ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, Jázmin u. 8. ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K Lakástámogatás K Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12 I. RENDELETEK ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások Cégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 KMOP-5.1.1/D Európai Uniós 1. Az érdi fenntartható városfejlészti pályázat programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- Európai Uniós pályázat Svájci-Magyar Együttműködés Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ sz. út évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 Európai Uniós 1. KEOP Üzemelő vízbázisok pályázat Európai Uniós 2. ÁROP-3.A pályázat évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Finansz. Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. kiad. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. kiad. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 1. Városfejl. Kft ÉTH Sport Kft évi eredeti előirányzat Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb műk. Egyéb Finansz. Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. kiad. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. felhalm. kiad. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 1. Rádió TV

13 I. RENDELETEK ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség Kötelezettség jogcíme év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kötvénykibocsátás törlesztés Lízingdíj Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 0 Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2.. (1) bek. szerint év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év év 1. Helyi adókból származó bevételek Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., 2. hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos 5. megtérülés 6. 0 Saját bevételek Saját bevételek 50 %-a Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége 21/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 23. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (9) A Gksz-4 jelű építési övezetben kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények helyezhetők el. Az újonnan kialakítandó telkek minimális szélessége 60 méter, minimális mélysége 80 méter. Az övezetben az ingatlan határán kerítés nem építhető. 2. Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a június 25-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, június 30. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 4 22/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. A parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Lakás céljára szolgáló rendeltetési egységek esetén az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. (2)-(3) bekezdésében előírt menynyiségű gépjármű elhelyezési lehetőség másfélszeresét, egyéb esetekben az OTÉK szerinti darabszámot kell biztosítani a létesítmény építési telkén belül, melyeket a HÉSZ 7. (2) bekezdés szerint kell kialakítani. A település kereskedelmi-szolgáltató gazdasági (Gksz), és ipari gazdasági (Gip) övezetekbe sorolt területein az (1a) bekezdésben foglalt csökkentést nem lehet alkalmazni. Amennyiben a biztosítandó parkolószám nem egész szám, a kerekítés szabályait kell alkalmazni. 2. A Rendelet a következő 16. -sal egészül ki: 16. E rendeletnek a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. -ával megállapított 3. (1) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a június 25-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, június 30. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

14 II. HATÁROZATOK 23/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51. (5) bekezdésében meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [3. E rendelet alkalmazásában:] c) Házszám: A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet pontjában meghatározott házszám; 4 d) Ingatlan: A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott ingatlan; 2. Rendelet 15. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 15. (1) A számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó ingatlanig. 3. Hatályát veszti a Rendelet 16. (7), (8) és (10) bekezdése. 4. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a június 25-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, június 30. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 146/2015. (VI. 25.) a Cinka Panna Cigány Színház Közhasznú alapítvány támogatásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Cinka Panna Cigány Színház Közhasznú Alapítvány 200 eft összegű támogatásáról dönt. Határidő: 30 nap 147/2015. (VI. 25.) településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről a Fácánköz u. Pacsirta u. Fogoly u. Pintyőke u. által közrezárt tömb területére vonatkozóan Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fácán Tagóvoda, valamint a Batthyány Általános Iskola és oktatási centrum létesítése céljából kezdeményezi a hatályos településrendezési eszközök - a 233/2010. (VII. 19.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT), és a 31/2010. (VII. 20.) önkormányzati rendelettel megállapított Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítását a Fácánköz u. Pacsirta u. Fogoly u. Pintyőke u. által határolt tömbre vonatkozóan. Határidő: a döntés továbbítására 10 nap 148/2015. (VI. 25.) az önkormányzati ellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódó önrész biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati ellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra az alábbiak szerint nyújtott be pályázatot: Pályázat tárgya 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky u. 47. szám alatti háziorvosi rendelőintézet épületének felújítása 2030 Érd, Szovátai utcában járda felújítása Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornatermének felújítása Igényelt támogatás Önrész összege Összköltség : A Közgyűlés a fenti táblázatban foglalt megosztás szerinti, mind ,- Ft önrész biztosítására vonatkozó polgármesteri kötelezettségvállalást jóváhagyja. Az önrészhez szükséges költségvetési fedezet a 2015.évi költségvetési rendelet 7.számú melléklet K71 során rendelkezésre áll. Határidő: azonnal 149/2015. (VI. 25.) az SH/3/32 regisztrációs számú Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az SH/3/32 Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében című pályázati során közölt árfolyam különbözetből adódó plusz ,- Ft összegű (85%-os) támogatást felhasználja. A támogatási összeghez szükséges önrész összege Ft (15%) lenne, de a megvalósult /megvalósítás alatt álló projektek önrészéből fennmaradó ,- Ft csökkenti a jelenlegi biztosítandó önrész összegét, így a jelen projekt megvalósításához szükséges önrészéhez további ,- Ft plusz költségvetési fedezet és finanszírozási forrás szükséges a rekonstrukciós ok elvégzése érdekében

15 II. HATÁROZATOK Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a ,- Ft összegű önrészhez a költségvetési fedezetet a évi költségvetés általános tartalékénak terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint hajtsa végre. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a döntés végrehajtása érdekében szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 150/2015. (VI. 25.) az ÉTH Nonprofit Kft. társasági szerződésének kiegészítéséről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az ÉTH Nonprofit Kft. társasági szerződésének V. pontja egy új, 5) alponttal egészüljön ki az alábbi tartalommal: 5) Pótbefizetés 5.1.) A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést előírhat. 5.2.) A pótbefizetés legmagasabb összege: ,- Ft, azaz százhatvankétmillió-ötszáznégyezer forint. 5.3.) A pótbefizetési kötelezettség tagok közötti arányának és teljesítésének a meghatározását a taggyűlés egyhangú határozatával jogosult megállapítani. 5.4.) A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. 5.5.) A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként egy alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága). 5.6.) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nem teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni. Határidő: augusztus /2015. (VI. 25.) az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló tagi kölcsön követelés apportálásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 80%-os tulajdonosa megállapítja, hogy a üzleti években ,- Ft összegű tagi kölcsönt nyújtott a Társaság részére, amely összegek még nem kerültek az alapító részére visszafizetésre. A Közgyűlés megállapítja, hogy a fenti tagi kölcsönök összege iránti követelése elismert követelés. A Társaság évi számviteli beszámolójában kimutatott ,- Ft veszteség következtében kialakult negatív összegű saját tőke rendezése érdekében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy amennyiben a taggyűlés a tulajdonosokat pótbefizetés teljesítésére kötelezi, azt a Társasággal, mint adóssal szemben fennálló és elismert ,- Ft összegű követelésével, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával teljesíti. A követelés apportálásával a fenti összegű tagi kölcsön követelés összegéből levonásra kerül, és egyidejűleg a társaság tőketartalékába lesz elhelyezve. Határidő: augusztus /2015. (VI. 25.) az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. részére bérbe adott, Sas utca 2. szám alatti ingatlan bérleti díjának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÉTH Kft. részére bérbe adott, Érd, Sas utca 2. szám alatti ingatlan bérleti díját július 1-jétől Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására. Határidő: július /2015. (VI. 25.) az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a cégjegyzékbe cégjegyzékszámon bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója a Társaság ügyvezetőjének választása és az Alapító Okirat ennek megfelelő módosítása következtében a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozza el a következők szerint: 1. Alapító a Társaság ügyvezetőjének Zsirkai Lászlót választja meg november 1-jétől október 31-éig. 2. Alapító elhatározza az Alapító Okirat társaság ügyvezetőjére vonatkozó 12. pontjának a fentieknek megfelelő módosítását az alábbiakra: 12. Az ügyvezető A társaság ügyvezetője: Név: Zsirkai László Anyja neve: Verba Mária Lakcím: 2030 Érd, Felső u. 17. Születési helye és ideje: Érd, augusztus 23. A megbízatása határozott időre szól. A megbízatása kezdő időpontja: november 1. A megbízatás lejárta: október Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkajogviszonyban látja el. Határidő: a határozat továbbítására azonnal 154/2015. (VI. 25.) vagyonkezelési szerződés megkötéséről a német nemzetiségi óvodával Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv (székhelye: 2030 Érd, Riminyáki út. 17., törzskönyvi azonosító száma: ) részére óvodai ellátás, nevelés céljára határozatlan időre ingyenesen vagyonkezelésbe adja az önkormányzat tulajdonát képező Érd, Riminyáki út 17. sz. alatti szám alatti, helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 1432 m 2 hasznos alapterületű, lakóház, udvar megjelölésű ingatlanát, valamint a ellátáshoz szükséges ingóságokat. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt tartalmú vagyonkezelésbe adási szerződést aláírja. Határidő: vagyonkezelési szerződés aláírására 30 nap 155/2015. (VI. 25.) pályázat kiírásáról a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői ainak ellátására 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és az annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó u. 9.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki. 2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő öszszetételű bizottságot hozza létre: Dr. Bács István, Kéri Mihály, Körmöczi Józsefné, a Szepes Gyula Művelődési Központ Közalkalmazotti Tanácsának képviselője, a Magyar Népművelők Egyesületének képviselője. Határidő: a pályázati kiírás továbbítására - azonnal 156/2015. (VI. 25.) a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat benyújtásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázati felhívásra a Szepes Gyula Művelődési Központ felújítására és eszközbeszerzésére pályázatot nyújt be, a évi költségvetés céltartalék során lévő ,- Ft-tal biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt

16 II. HATÁROZATOK A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére, a szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal 157/2015. (VI. 25.) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretöszszeget 10 millió forintban határozza meg, melyet a város évi költségvetésében biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel. Határidő: október /2015. (VI. 25.) a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésére, felújítása című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 101/2015. (IV.30.) határozat módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 101/2015. (IV.30.) határozatát a következők szerint módosítja: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására kiírt pályázati felhívásra a 2030 Érd, Topoly utca 2. szám alatti Időseket Ellátó Központ (hrsz.: 20878/2) felújításának finanszírozására történő pályázat benyújtását, és a pályázat kapcsán felmerülő ,- önrész biztosítására vonatkozó polgármesteri kötelezettségvállalást jóváhagyja. A pályázati önrész összegéhez szükséges költségvetési fedezet a évi költségvetési rendelet céltartalék során rendelkezésre áll- A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések és nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal 159/2015. (VI. 25.) Dr. Balogh Éva házi gyermekorvosi szerződésének Balogh Éva házi gyermekorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Balogh Évával, az INFAMED Bt. házi gyermek orvosával -ellátási szerződést köt, október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 10. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Balogh Éva, az INFAMED Bt. háziorvosa Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Balogh Éva személyesen látja el. 4. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Dr. Balogh Éva, az INFAMED Bt. házi gyermekorvosa az 1/3 részben tulajdonát képező Duna utca 86. Egészségház elnevezésű társasházban végzi a házi gyermekorvosi ok ellátását, melyet telephelyként működtet. A Társasházzal kapcsolatos közös kiadásokat, felújításai karbantartási munkák elvégzését a november 21-én aláírt társasházi alapító okirat elnevezésű (hrsz: ) okiratban rögzíttettek, valamint a mindenkor hatályos társasházakról szóló törvény alapján végzik. A költségviselés aránya az alapító okirat alapján történik. 5. A telephely működtetésével kapcsolatban az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatban az alapító okiratban rögzítettek szerinti mértékben terhelheti. 6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 160/2015. (VI. 25.) dr. Balogh Éva házi gyermekorvos iskolaegészségügyi okra kötött szerződésének Balogh Éva házi gyermekorvos iskola-egészségügyi okra kötött szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Balogh Évával, az INFAMED Bt. házi gyermekorvosával október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra -ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi ok ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Balogh Éva, az INFAMED Bt. házi gyermekorvosa a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. Az iskola-egészségügyi orvosi tevékenységet Dr. Balogh Éva személyesen látja el. 4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a ellátási szerződést megkötésére. 161/2015. (VI. 25.) Mohauptné Dr. Benkó Márta házi gyermekorvosi szerződésnek 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, Mohauptné Dr. Benkó Márta házi gyermekorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Mohauptné Dr. Benkó Márta egyéni vállalkozó házi gyermekorvossal (egyéni vállalkozói igazolvány száma: ES ) -ellátási szerződést köt, október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 9. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Mohauptné Dr. Benkó Márta egyéni vállalkozó háziorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Mohauptné Dr. Benkó Márta személyesen látja el. 4. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Mohauptné Dr. Benkó Márta egyéni vállalkozó házi gyermekorvos, az 1/3 részben tulajdonát képező Duna utca 86. Egészségház elnevezésű társasházban végzi a házi gyermekorvosi ok ellátását, melyet telephelyként működtet. A Társasházzal kapcsolatos közös kiadásokat, felújításai karbantartási munkák elvégzését a november 21-én aláírt társasházi alapító okirat elnevezésű (hrsz: ) okiratban rögzíttettek, valamint a mindenkor hatályos társasházakról szóló törvény alapján végzik. A költségviselés aránya az alapító okirat alapján történik. A Közgyűlés tudomásul veszi továbbá, hogy második telephelyként az Érd, Ádám utca 4. szám alatti ingatlanban lévő orvosi rendelőt helyiségbérleti és eszközhasználati bérleti szerződéssel házi gyermekorvosi alapellátási okra használja. 5. A telephelyek működtetésével kapcsolatban az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség nem, a Duna utca 86. szám alatti helyiséggel kapcsolatban az alapító okiratban rögzítettek szerinti mértékben terhelheti. 6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 162/2015. (VI. 25.) Mohauptné Dr. Benkó Márta házi gyermekorvos iskola-egészségügyi okra kötött szerződésének 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, Mohauptné Dr. Benkó Márta házi gyermekorvos iskola-egészségügyi okra kötött szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Mohauptné Dr. Benkó Márta egyéni vállalkozó házi gyermekorvossal, október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra -ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi ok ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Mohauptné Dr. Benkó Márta egyéni vállalkozó házi gyermekorvos a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. Az iskola-egészségügyi orvosi tevékenységet Mohauptné Dr. Benkó Márta személyesen látja el. 4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a ellátási szerződést megkötésére

17 II. HATÁROZATOK 163/2015. (VI. 25.) Dr. Bognár Sára házi gyermekorvosi szerződésének Bognár Sára házi gyermekorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Bognár Sárával, a Dr. Bognár Sára Bt. házi gyermekorvosával ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 3. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Bognár Sára, a Dr. Bognár Sára Bt. házi gyermekorvosa, Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Bognár Sára személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Bognár Sára, a Dr. Bognár Sára Bt. házi gyermekorvosa az érdi ingatlannyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca szám alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő intézményben a háziorvosi ok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 164/2015. (VI. 25.) Dr. Bognár Sára házi gyermekorvos iskola egészségügyi okra kötött szerződésének Bognár Sára, a Dr. Bognár Sára Bt. házi gyermekorvosa iskola egészségügyi okra kötött szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Bognár Sára, a Dr. Bognár Sára Bt. házi gyermekorvosával október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra -ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi ok ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Bognár Sára, a Dr. Bognár Sára Bt. házi gyermekorvosa a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. Az iskola-egészségügyi orvosi tevékenységet Dr. Bognár Sára, a Dr Bognár Sára Bt. házi gyermekorvosa személyesen látja el. 4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a ellátási szerződést megkötésére. 165/2015. (VI. 25.) Dr. Makay Erika házi gyermekorvosi szerződésének Makay Erika házi gyermekorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Makay Erikával, a Dr. Makay és Társa Bt. házi gyermekorvosával -ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 2. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Makay Erikával, a Dr. Makay és Társa Bt. házi gyermekorvosával Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Makay Erika személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Makay Erika, a Dr. Makay és Társa Bt. házi gyermekorvosa az érdi ingatlannyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca szám alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő intézményben a háziorvosi ok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 166/2015. (VI. 25.) Dr. Makay Erika házi gyermekorvos iskola egészségügyi okra kötött szerződésének 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, Dr Makay Erikával, a Dr. Makay és Társa Bt. házi gyermekorvosa iskola egészségügyi okra kötött szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Makay Erikával, a Dr. Makay és Társa Bt. házi gyermekorvosával október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra -ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi ok ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Makay Erika, a Dr. Makay és Társa Bt. házi gyermekorvosa a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. Az iskola-egészségügyi orvosi tevékenységet Dr. Makay Erika, a Dr. Makay és Társa Bt. házi gyermekorvosa személyesen látja el. 4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a ellátási szerződést megkötésére. 167/2015. (VI. 25.) Dr. Jánosi Mihály házi gyermekorvosi szerződésének Jánosi Mihály házi gyermekorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Jánosi Mihálylyal a NEO-PED Bt. házi gyermekorvosával -ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 31-ig terjedő határozott időtartamra a 8. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Jánosi Mihály, a NEO-PED Bt. házi gyermekorvosa Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Jánosi Mihály személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Jánosi Mihály, a NEO-PED Bt. házi gyermekorvosa az érdi ingatlannyilvántartásban a használati jogot alapító szerződés alapján a 6525 helyrajzi számon nyilvántartott társasházi ingatlanban - mely a természetben Érd, Bajcsy-Zs. út 143. szám alatt található - a házi gyermekorvosi ok ellátásának időtartamára telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatban a -ellátási, és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 168/2015. (VI. 25.) Dr. Jánosi Mihály házi gyermekorvos iskola egészségügyi okra kötött szerződésének Jánosi Mihály, a NEO-PED Bt. házi gyermekorvosa iskola egészségügyi okra kötött szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Jánosi Mihálylyal, a NEO-PED Bt. házi gyermekorvosával október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra -ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi ok ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Jánosi Mihály, a NEO-PED Bt. házi gyermekorvosa a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. Az iskola-egészségügyi orvosi tevékenységet Dr. Jánosi Mihály, a NEO-PED Bt. házi gyermekorvosa személyesen látja el. 4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a ellátási szerződést megkötésére. 169/2015. (VI. 25.) Dr. Deák Eszter Györgyi háziorvosi szerződésének Deák Eszter Györgyi háziorvosi szerződésének megújításához

18 II. HATÁROZATOK 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Deák Eszter Györgyivel, a DE-MED Bt. háziorvosával -ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 4. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Deák Eszter Györgyi, a DE-MED Bt háziorvosa Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Deák Eszter Györgyi személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Deák Eszter Györgyi, a DE-MED Bt háziorvosa az érdi ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca szám alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő intézményben a háziorvosi ok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 170/2015. (VI. 25.) Dr. Schütz István háziorvosi szerződésének Schütz István háziorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Schütz Istvánnal, a Schütz és Társa Bt. háziorvosával -ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 2. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Schütz István, a Schütz és Társa Bt. háziorvosa Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Schütz István személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Schütz István, a Schütz és Társa Bt. háziorvosa az érdi ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Felső utca szám alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő intézményben a háziorvosi ok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 171/2015. (VI. 25.) Dr. Deák Erzsébet háziorvosi szerződésének Deák Erzsébet háziorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Horváth Ildikóval, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet elnökével -ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 12. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Horváth Ildikó, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet elnöke Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Deák Erzsébet személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Horváth Ildikó, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet elnöke az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 6892 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bajcsy-Zs. út 47. szám alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő, a háziorvosi ok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 172/2015. (VI. 25.) Dr. Deák Gábor háziorvosi szerződésének Deák Gábor háziorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Horváth Ildikóval, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet elnökével -ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 11. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Horváth Ildikó, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet elnöke Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Deák Gábor személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Horváth Ildikó, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet elnöke az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 6892 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bajcsy-Zs. út 47. szám alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő, a háziorvosi ok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 173/2015. (VI. 25.) Dr. Sziráki Csaba háziorvosi szerződésének megújításához Sziráki Csaba háziorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Horváth Ildikóval, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet elnökével -ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 13. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Horváth Ildikó, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet elnöke Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Sziráki Csaba személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Horváth Ildikó, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet elnöke az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 6892 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bajcsy-Zs. út 47. szám alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő, a háziorvosi ok ellátására biztosított orvosi rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 174/2015. (VI. 25.) Dr. Horváth Ildikó háziorvosi szerződésének Horváth Ildikó háziorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Horváth Ildikóval, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet elnökével -ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 14. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Horváth Ildikó, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet elnöke Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Horváth Ildikó személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Horváth Ildikó, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet háziorvosa az érdi ingatlan-nyilvántartásban a használati jogot alapító szerződés alapján a 6525 helyrajzi számon nyilvántartott társasházi ingatlanon a 6525/A/4 albetétet - mely a természetben Érd, Bajcsy-Zs. út 143. szám alatt található - a háziorvosi ok ellátásának időtartamára telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében köte

19 II. HATÁROZATOK lezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatban a -ellátási, és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 175/2015. (VI. 25.) Dr. Szalai Ilona háziorvosi szerződésének Szalai Ilona háziorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Horváth Ildikóval, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet elnökével -ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 19. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Horváth Ildikó, a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet elnöke Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Szalai Ilona személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Horváth Ildikó a Fundamed Háziorvosi Szövetkezet háziorvosa az érdi ingatlan-nyilvántartásban a használati jogot alapító szerződés alapján a 6525 helyrajzi számon nyilvántartott társasházi ingatlanon a 6525/A/4 albetétet - mely a természetben Érd, Bajcsy-Zs. út 143. szám alatt található - a háziorvosi ok ellátásának időtartamára telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatban a -ellátási, és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 176/2015. (VI. 25.) Dr. Schütz Andrea háziorvosi szerződésének Schütz Andrea háziorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Schütz Istvánnal, a Schütz és Társa Bt. üzletvezetőjével -ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 17. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Schütz István, a Schütz és Társa Bt. üzletvezetője a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Schütz Andrea személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Schütz István, a Schütz és Társa Bt. üzletvezetője az érdi ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántartott társasházi ingatlanon a 19631/A/20 albetétet - mely a természetben Érd, Balatoni út 66. szám alatt található - a háziorvosi ok ellátásának időtartamára telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatban a -ellátási, és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 177/2015. (VI. 25.) Dr. Könyves Klára háziorvosi szerződésének Könyves Klára háziorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Szigetvári Györggyel, a Kentaur 101. Bt. üzletvezetőjével ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 16. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Szigetvári György, a Kentaur 101. Bt. üzletvezetője a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Könyves Klára személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Szigetvári György, a Kentaur 101. Bt. üzletvezetője az érdi ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántartott társasházi ingatlanon a 19631/A /15 albetétet - mely a természetben Érd, Balatoni út 66. szám alatt található - a háziorvosi ok ellátásának időtartamára telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatban a -ellátási, és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 178/2015. (VI. 25.) Dr. Suda Katalin háziorvosi szerződésének Suda Katalin háziorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Suda Katalinnal, a Dr Suda-Gutermuth Bt. háziorvosával ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 18. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Suda Katalin, a Dr Suda-Gutermuth Bt. háziorvosa a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Suda Katalin személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Suda Katalin, a Dr Suda-Gutermuth Bt. háziorvosa az érdi ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántartott társasházi ingatlanon a 19631/A/15 albetétet - mely a természetben Érd, Balatoni út 66. szám alatt található - a háziorvosi ok ellátásának időtartamára telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatban a -ellátási, és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 179/2015. (VI. 25.) Dr. Szigetvári György háziorvosi szerződésének Szigetvári György háziorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Szigetvári Györggyel, a Kentaur 101. Bt. háziorvosával -ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra az 5. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Szigetvári György, a Kentaur 101. Bt. háziorvosa, a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Szigetvári György személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Szigetvári György, a Kentaur 101. Bt. háziorvosa az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 16755/1 helyrajzi számon nyilvántartott orvosi rendelőt, mely a természetben Érd, Bagoly utca 49. szám alatt található - a háziorvosi ok ellátásának időtartamára telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatban a -ellátási, szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 36 37

20 II. HATÁROZATOK 180/2015. (VI. 25.) Dr. Tóth Katalin háziorvosi szerződésének Tóth Katalin háziorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Tóth Katalinnal, a Salubritas Bt. háziorvosával -ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 6. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Tóth Katalin, a Salubritas Bt. háziorvosa a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Tóth Katalin személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Tóth Katalin, a Salubritas Bt. háziorvosa az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 16755/1 helyrajzi számon nyilvántartott orvosi rendelőt, mely a természetben Érd, Bagoly utca 49. szám alatt található - a háziorvosi ok ellátásának időtartamára telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatban a -ellátási, szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 181/2015. (VI. 25.) Dr. Incze Ferenc Miklós háziorvosi szerződésének Incze Ferenc Miklós háziorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Incze Ferenc Miklóssal, a RAD-IN Bt. háziorvosával -ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 7. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Incze Ferenc Miklós, a RAD-IN Bt. háziorvosa a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Incze Ferenc Miklós személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Incze Ferenc Miklós, a RAD-IN Bt. háziorvosa az érdi ingatlan-nyilvántartásban a használati jogot alapító szerződés alapján nyilvántartott társasházi ingatlanon a 13752/A/3 albetétet - mely a természetben Érd, Riminyáki út 25. szám alatt található - a háziorvosi ok ellátásának időtartamára telephelyként működtesse, és azt valamenynyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatban a -ellátási, és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 182/2015. (VI. 25.) Dr. Radvánszky Katalin Borbála háziorvosi szerződésének Radvánszky Katalin Borbála háziorvosi szerződésének megújításához. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Radvánszky Katalin Borbálával, a RAD-IN Bt. háziorvosával ellátási szerződést köt október 1-jétől szeptember 30-ig terjedő határozott időtartamra a 8. számú háziorvosi körzet alapellátási ainak ellátására. 3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Radvánszky Katalin Borbála, a RAD-IN Bt. háziorvosa a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet Dr. Radvánszky Katalin Borbála személyesen látja el. 4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Radvánszky Katalin Borbála, a RAD-IN Bt. háziorvosa az érdi ingatlan-nyilvántartásban a használati jogot alapító szerződés alapján nyilvántartott társasházi ingatlanon a 13752/A/4 albetétet - mely a természetben Érd, Riminyáki út 25. szám alatt található - a háziorvosi ok ellátásának időtartamára telephelyként működtesse, és azt valamenynyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek te- kintetében kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatban a -ellátási, és a haszonkölcsön szerződésben rögzítettek szerinti mértékben terhelheti. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a ellátási 183/2015. (VI. 25.) megállapodás megkötéséről a Szülők Fóruma Egyesülettel 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy szeptember 1. napjától augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megállapodást kössön a Szülők Fóruma Egyesülettel (székhely: Százhalombatta Kodály Zoltán Sétány ) egy fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátására. A Közgyűlés a szolgáltatásért fizetendő díjat ,- Ft/hó összegben állapítja meg. A szolgáltatás díjának idei évre jutó összege , - Ft, mely a évi költségvetésben biztosított. 2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a fennmaradó ,- Ft szolgáltatási díj forrását a évi költségvetésben biztosítja. Határidő: a szerződés aláírására július /2015. (VI. 25.) az Érdi Települési Értéktár Bizottság első félévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság első félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: a határozat közlésére azonnal 185/2015. (VI. 25.) a Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására vonatkozó javaslat megtételéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése évben Kovács Péter Barna részére javasolja adományozni Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Pest Megye Környezetvédelméért Díjat. Határidő: a döntés továbbítására augusztus 31. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester 38 39

Összesen. Összesen. Mindösszesen. Összesen. Összesen

Összesen. Összesen. Mindösszesen. Összesen. Összesen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2014. évi eredeti előirányzat 2014. módosított előirányzat Mind Sorszám Számlaszám Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind Önkormányzat Polg.

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 15. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 15. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM ÉRDI 2015. november 27. V. évfolyam. 15. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 30/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM 2015. május 7. ÉRDI V. évfolyam. 7. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 15/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 2. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 2. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM 2015. február 5. ÉRDI V. évfolyam. 2. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 2 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/215. (VI.11.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.)

Részletesebben

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24

ÉRDI TARTALOM. II. HATÁROZATOK 24 A Közgyűlés 2014. augusztus 21-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 24 ÉRDI IV. évfolyam. 10. szám 2014. Augusztus 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 25/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorokpolány Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27

A Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésén hozott határozatok...27 Érdi VI. évfolyam. 7. szám 2016. Május 5. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 12/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Eredeti előirányzat B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez Vas Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése bevételei rovatszám -csoport, kiemelt előírányzat megnevezése Vas Megyei Vas

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai 13. melléklet 13. melléklet Csabdi Község A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 5 Bevételek összesen Kiadási jogcímei Fák ültetése

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet a 16/25. (V.05.) rendelethez TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 24. évi eredeti előirányzat a 3/24. 24. évi módosított előirányzat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2016. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 222 466 222 466 1.1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1.

1. melléklet Kolontár Község Önkormányzata 1. Kolontár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K ezer forint A B C D E F G H Cím- Alcím- Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2015.

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben