a Dok. Zs számú határozatával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Dok. Zs. 4.7. számú határozatával"

Átírás

1 A 214. november 13. a fenntartó Magyarországi Református Egyház XIII. Zsinati ciklusának tizenötödik ülésén a Dok. Zs számú határozatával elfogadott Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Beszámoló. 1

2 Zsinati Ciklus Közegyházi Intézmény Beszámolója Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Református EGYMI) R e f o r m á t u s E g y s é g e s G y ó g y p e d a g ó g i a i M ó d s z e r t a n i I n t é z m é n y F e j l e s z t ő N e v e l é s t - o k t a t á s t V é g z ő Á l t a l á n o s I s k o l a, Ó v o d a é s P e d a g ó g i a i S z a k s z o l g á l a t OM: Kiskunhalas Magyar u 2 és Fax: 6-77/ Honlap: 2

3 Intézményváltozás és fejlődés bemutatása a Zsinati ciklus alatt A 2. május 5.-én megalakult, az akkor még Református Pedagógiai Szakszolgálat (RPSZ) több és sokféle átalakuláson ment át ebben a zsinati ciklusban. Legelőször magát az intézmény nevét kellet megváltoztatni, 29-ben, a folyamatosan változó köznevelési jogszabályozás miatt, így lettünk Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat (ERPSZ), egészen 213-ig, akkor a rövidített n Református EGYMI-re változott. Míg 214-ben szintén a jogszabályi követelményeknek, illetve a TÁMOP teljesített pályázati programunkban tett vállalásunknak megfelelően a rövidített n Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény lett. A teljes n ma: Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Fejlesztő Nevelés-oktatást végző Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat. A székhelyen kívül 29-ben már dolgoztak munkatársaink kihelyezve református köznevelési intézményekben. 212-ben két új tagintézmény is csatlakozott a feladatellátáshoz, addigra már volt egy munkaállomás is Halásztelken. 214-től 4 tagintézménnyel működik az intézmény. A legszemléltetőbben a területi terjeszkedést az alábbi két térkép összehasonlítása ábrázolja. A 211/12 ben (még ERPSZ) területi jelenléte a magyarországi református köznevelésben Jelmagyarázat: Székhely Tagintézmény Református köznevelési intézményben ellátási hely Egy városban több református intézmény ellátása Nem református intézmény ellátása A 214/15 (már Református EGYMI) területi jelenléte a magyarországi református és nem református köznevelésben 3

4 Székhely Kiskunhalas A legszembetűnőbb változás Kiskunhalason, a székhelyen 29 és 21-ben történt. A feladatellátás nagyszámú igénylője miatt, a Kiskunhalasi Egyházközségtől használatra kapott épületet kinőttük. Új, akkor még igen romos állapotú, de jóval nagyobb, épületet találtunk, melyet az intézmény kevés tartalékából valamint önkéntesek támogatásával és munkájával, a szülők és dolgozók szintén önkéntes munkájával felújítottunk és alkalmassá tettünk a működésre. 21 októberében költözött be az intézmény. A 3 szintű ingatlant kedvezően béreljük 4 Ft/hó. Az épület helységeit azóta is folyamatosan ápoljuk, szépítsük, a szakmai tartalmakhoz igazodóan. Fejlesztő Nevelést-oktatást Végző Általános Iskola és a sajátos nevelési igényű gyermekek Óvodája A diagram mutatja a fejlesztő nevelés-oktatás valamint az óvoda és a munkatársak létszám adatait az elmúlt 6 ben óvodai ellátás fejlesztő nevelés-oktatás munkatársi létszám A bérelt épület második szintjén vannak a fejlesztő nevelést-oktatást és óvodai ellátást biztosító csoportszobák. Jelenleg 9 csoportban 48 halmozottan sérült gyermek vesz részt a nevelésben-oktatásban, fejlesztésben Kiskunhalason, míg Őrbottyánban a Juhász Zsófia Szeretett Otthonban, két újabb kihelyezett csoport indult 12 tanulóval, 214 szeptemberében. A csoportokat vezető gyógypedagógusok és asszisztenseik példa értékű kreativitással ékesítik a csoportszobákat, a nevelésbenoktatásban és fejlesztésben is használható gyógypedagógiai eszköztárral. Ezen a szinten találhatóak meg az egyéni fejlesztő szobák, egy életvitel gyakorlásra alkalmas uzsonnakészítő szoba, az elkülönítő beteg szoba, a tálaló konyha, az ebédlő, a titkársági és gazdasági irodák. 4

5 28/29 29/21 21/ / / / /215 Pedagógia szakszolgálati feladat ellátás a székhelyen Az alsó szint elsősorban a szakszolgálati tevékenységeknek ad helyet. Itt található a fényszoba, 2 torna szoba (minden ellátás típust igénylő gyermek számára), a szülők várakozási idejében klubhelyiségnek is használható várószoba, orvosi szoba, néhány iroda, és a pedagógiai szakszolgálat helyiségei. Legnagyobb helység igénye a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozásnak van (a továbbiakban: korai fejlesztés). 28/29 szeptemberében 1 csecsemő és kisgyermek ellátását biztosítottuk. 214 augusztusában 63-ra növekedett a létszám. Tapasztalatunk azt bizonyítja, hogy a szeptemberi nyitószámok a végére jelentősen megnövekednek. Augusztusban a fejlesztés hatására nagytöbbségben általános óvodai ellátásba kerülnek a kisgyermekek. 29/21 ben már 2 hónapnál fiatalabb gyermekek is megjelentek az ellátásban, a helyi gyermekorvosok és neurológusok javaslatára. A korai fejlesztésre jogosultságot a Szakértői Bizottsági szakvélemény alapozza meg. A dokumentumokban 212/213-as ig a pszichomotoros teljesítmény, szociális, mentális elmaradás, valamint a megkésett mozgás-, beszédfejlődés diagnózis szerepelt túlnyomó részben. Mára a kevert specifikus fejlődési zavarral diagnosztizált gyermekek száma lett a legmagasabb. Terápiás ellátásunk változatossága: komplex gyógypedagógiai ellátás, tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, TSMT terápia. Az ellátást biztosító szakemberek: gyógypedagógus, konduktor, pszichológus, gyógytornász, fejlesztőpedagógus. Az alábbi diagram mutatja a korai fejlesztés, mint szakszolgálati feladatellátás jellegzetességét szeptember augusztus A más pedagógiai szakszolgálati területeken is tevékenyen dolgozunk, bár egyelőre igen kis létszámú munkatárssal. Jelen vagyunk a Kiskunhalasi Egyházközség által fenntartott minden köznevelési intézményben, az óvodától a gimnáziumig. Biztosítjuk a nevelési tanácsadáson belül végezhető feladatellátást, a tankerületi szakértői bizottsági tevékenységet, az iskola óvoda pszichológiai koordinációs tevékenységet. A múlt ben kezdtünk el foglalkozni a gyógytestneveléssel és a tehetséggondozással. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Bethesda Korai gyermekkori Intervenciós és Diagnosztikai Szolgáltató Tagintézménye 5

6 (Röviden: Bethesda KIDSz) A tagintézmény vezető, családja, barátai és segítői összefogásával, valamint a szeretetszolgálat vezetésének és a zsinat támogatásának segítségel, kezdte meg hivatalosan működést a tagintézmény 212/213 ben, a Hungária körút 2 B ízlésesen felújított épületében. Kivételes európai szintű munka folyik a tagintézményben. Olyan interdiszciplináris diagnosztizáló team alakult ki a Bethesda Gyermek Kórház és a Bethesda KIDSz között, mely példa értékű Magyarországon, ugyan úgy ahogy a tagintézményben dolgozó szakemberek ellátó munkája is. Minden kezdést nehézségek kísérnek, így pont akkor kezdte meg működését a tagintézmény, mikor a Szakértői Bizottságok Budapesten kétszer is, egymás utáni ekben újra szerveződtek. Az újra szerveződés bizonytalansága meglassította az optimális feladat ellátási létszám kialakulását a Bethesda KIDSz-ben. 214-ben egész intézményi szinten a feladatellátás alapját szolgáló számított gyermeklétszám 1 fölé emelkedett, ezzel és a Bethesda Gyermekkorház OEP finanszírozásból származó átadott támogatással a tagintézmény fenntartási és működési feltételei egyre biztonságosabbak. A Bethesda KIDSz gyakorlott szakemberei fogadnak gyakorlatokra főiskolai, egyetemi hallgatókat. Képzéseket szerveznek az óvónőknek és más érdeklődőknek a korai fejlesztéssel kapcsolatos fontos információkról és gyakorlati használhatóságukról. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye Három e kezdte meg, majd két e már tagintézményi működési engedéllyel végzi pedagógiai szakszolgálati és utazó gyógypedagógiai tevékenységét. A 3 alatt folyamatosan bővült mind az ellátott gyermek-, mind a munkavállalók létszáma. 212/13-as ben 4 fő látta el a református nevelőszülői hálózatban menedékre talált 57 gyermeket. A 213/14 ben megduplázódott a munkatársak száma, az ellátott gyermekek száma pedig csaknem 18-szorosára nőtt (131 fő). Az intézményben gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, gyógytestnevelők, pszichológusok, logopédusok, szociális szakemberek segítik a gyermekeket és ez által családjukat, igen magas szakmai színvonalon. Az intézményi belső képzések mellett, 7 munkavállaló vesz részt jelenleg is különböző továbbképzéseken, melyek szakmai előrehaladásukat segítik. Természetesen mindez a területi növekedésnek is köszönhető, hiszen a debreceni tagintézmény jelenleg 2 Tiszántúli református nevelési-oktatási intézményben és 1 nem reformátusban látja el feladatait, melyek a 211. i CXC törvény és a 15/ 213 EMMI rendelet, valamint a Református Köznevelési törvény alapján a követezőek: tankerületi szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, óvoda és iskolapszichológiai, ellátás, tehetséggondozás utazó gyógypedagógiai hálózat Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6

7 Halásztelki Tagintézménye Működési engedéllyel, a működését a halásztelki tagintézmény, most kezdte meg 214 szeptemberében. Ezt megelőzően a szakemberek a köznevelési intézményekben kihelyezetten végezték feladatukat. Az egyre növekvő igényre válaszolt a fenntartó azzal, hogy létrejött a tagintézmény. Az igények jelentős növekedését (hat alatt, négyszeres) egyrészt tartalmazza a beszámoló első oldalán látható két térkép összehasonlítása, másodsorban az alábbi egyes feladat ellátási igény növekedését bemutató diagramok. A református köznevelési intézményekben, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által ellátott, de többlet és sajátos pedagógiai ellátást is igénylő, együttnevelkedő gyermekek számának alakulása az utóbbi 4 ben: Az ellátott gyermekek létszáma SNI utazó gyógypedagógusi hálózat A nevelési tanácsadás különböző ellátási típusaiban részesülő gyermekek létszám alakulása Az ellátott gyermekek létszáma nevelési tanácsadás 7

8 Ahogy a jogszabályi háttérben megjelent a tehetséggondozás, mint feladat a református köznevelési intézmények már is jelezték feladat ellátási igényüket, melynek fogadására tovább kell készülnünk ebben a ben Az ellátott gyermekek létszáma tehetséggondozás Bár a diagramok az egész Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számadatait tartalmazzák, ahhoz hogy az igények létre jöjjenek, nagy szerepe van, a halásztelki tagintézményhez tartozó szakmai munkaközösségnek és vezetőjének. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tiszafüredi Tagintézménye A 214/15 ben a tiszafüredi tagintézményt a Református Szeretetszolgálati Intézményben a Szivárványházban jelentkező igények miatt hívtuk létre. Jelenleg 7 lakónak már sikerült újra szervezni a szakértői véleményét, még 8 főnek van szüksége a fejlesztő nevelés-oktatásra a tagintézményben, akik szakértői véleményét várjuk, de az ellátást biztosítjuk. Három csoport ellátása került be az alapító okiratba, az-az 18 fő. Az információk szerint a térségnek a családban élő halmozottan sérült gyermekek számára is szükséges az ellátás. 8

9 A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gazdálkodása Az elmúlt ek gazdálkodásában két jellegzetesség figyelhető meg. Az első, hogy a személyi jellegű költségekre költjük a támogatások 8-9%. Ezért ha késik a támogatás, vagy a támogatási rendszer átalakulása elhúzódik, ahogy között történt, a bér- és a járulékok kifizetése is veszélybe kerül. A második jellegzetesség, hogy a fentiek miatt, alig képezhető biztonsági tartalék. 2 és 29 között összejött kicsinyke tartalék elköltése 21-ben, a nagyobb székhely épület alkalmassá tételére a működésre, többször sodorta a kiegyensúlyozott gazdálkodást likviditási bizonytalanságba. Ilyenkor a fenntartó átmeneti, illetve tartós támogatása tette lehetővé az elmúlt hat ben a szakmai munka tovább folytatását, illetve elmozdulását a szakmai fejlődés olyan útjai felé, melyek meghozzák a gazdálkodási stabilitást. Mivel a szakmai fejlődés záloga a stabil gazdálkodásnak a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetése folyamatosan arra törekszik, hogy a szakmai fejlődés és tevékenység legyen elsősorban megalapozott és folyamatosan tudjon válaszolni a református köznevelés pedagógiai szakszolgálati és utazó gyógypedagógiai ellátás igényeire. A kisebb városokban és falvakban ma már elvétve, de előfordul az is, hogy az önkormányzatok illetve a KLIK fenntartásában működő köznevelési intézmények is kérik segítségünket. A halmozottan sérült gyermekek és fiatalok köznevelési ellátása az intézmény gyógypedagógiai hivatásbeli elkötelezettsége, a legrászorultabbak, a legkirekesztettebbek feltételnélküli elfogadásán és mindannyiunk Isten előtti egyenlőségen alapul. A folyamatos szakmai fejlődés megerősítést, mint vezetési szemléletmódot igazolják, a fenn bemutatott diagramok és a gazdálkodás fedezeti és szükséglet oldalának ről re növekvő tendenciája. A költségvetési terveink minden ben teljesültek. 29-hez viszonyítva 213-ban 3 szorosára növekedtek a költségvetések fedezet és szükséglet oldalai. Ha a 214-es tervünket is sikerül megvalósítani, akkor a zsinati ciklusban hatszorosra fognak emelkedni az intézményi költségvetés sarokszámai 4, Ft 35, Ft 3, Ft 25, Ft 2, Ft 15, Ft 1, Ft 5, Ft, Ft Költségvetési tények és a 214 gazdálkodási terve Költségvetési tények és a 214 gazdálkodási terve 9

10 Pedagógus, egyéb felsőfokú végzettségű, pedagógiai munkát segítők, és más területeken alkalmazott munkatársi létszámadatok, minden érintett decemberében és a 214 szeptemberében. 14 Dolgozói létszám alakulása szeptemberéig Dolgozói létszám alakulása szeptemberéig hó hó hó hó hó hó Tanügyi dokumentáció és ellenőrzések Természetesen a folyamatos átalakulás kihívásaihoz mérten folyamatosan kellet adaptálni az alap tanügyi és gazdálkodási dokumentumainkat, mely feladatott a vezető kollégák segítették rendszeresen. A mi iskolánkra vonatkozóan nem rendelkezett és útmutatást sem adott a NAT és a Kerettantervek, ezért a tantestületünk a 213-ban a nyári pihenő alatt kidolgozta a Mozgásnevelés, a Művészeti nevelés (fejlesztési területenként), a Munka-szabadidő (fejlesztési területenként) és a Szűkebb-tágabb környezetünk (fejlesztési területenként) helyi tantervi ajánlásunkat. Ezen ajánlások az SNI ellátás jogszabályi Irányelvei, a Rehabilitációs és Pedagógiai Program, és a gyermekek Szakértői véleményei mentén lehetőséget teremtenek egy szakmailag kiforrott, magas szintű, személyre szabott egyéni fejlesztési terv összeállítására. Mindezek a saját szellemi termékünkként, szakembereink által összeállított ajánlások, segítséget, iránymutatást jelentenek kollégáink számára mindennapi fejlesztő foglalkozásaik összeállításában, a foglalkozások tervezésében, a különböző szakmai ellenőrzések során, hiszen ellenőrizhetőbbek, követhetőbbek a gyógypedagógusok sokirányú szakmai kompetenciái. A pedagógus életpálya és portfólió kapcsán ez a tényező pedig nagy jelentőséggel bír. A TÁMOP pályázati program vállalásaként szakembereink számos, a szakmai munkához illeszkedő protokollt írtak meg, állítottak össze, továbbfejlesztésük ma is folyik, illetve most kerülnek kidolgozásra azok, 1

11 melyeket nem érintett a pályázati program, de szerepelnek a pedagógiai szakszolgálat feladatai között. 211-ben volt Magyar Állam Kincstár (MÁK) ellenőrzésünk, 212-ben és most 214-ben pedig kormányhivatali törvényességi ellenőrzésünk. Egyik ellenőrzés sem mutatott rá nagyobb hiányosságokra. A MÁK ellenőrzésen néhány pontatlan fejlesztési óra szám, illetve a tizedesek kerekítése miatt keletkezett 6 forintnyi visszafizetési kötelezettségünk, melyet időben teljesítetünk. A zsinat számvevő bizottsága is rendszeresen számon tartja tevékenységünket és ellenőrzi gazdálkodásunk szabályosságát. Terveink 215-ben szakmai találkozással megünnepelni a 15 es alapítási fordulót. Tovább gyarapítani a tagintézmények, és református köznevelési intézményekben tevékenykedő kollégák számát, illetve minél több gyermek és családja számra hozzáférhetővé tenni az utazó gyógypedagógiai hálózat és a pedagógiai szakszolgálati ellátások elérhetőségét. Országos találkozót és bemutatkozási lehetőséget szervezni a református köznevelésben nevelkedő és tanuló, de valamilyen teljesítési hátránnyal küzdő gyermekeknek. Tehetség gondozási feladataink református sajátosságinak kidolgozása és széles körű alkalmazása. A Bethesda KIDSz-ben az alapító okiratban már szereplő további pedagógiai szakszolgálati feladatás biztosítása Energetikai költségeink csökkentéséhez pályázati lehetőségek további keresése. Kiskunhalas, 214. október 29. Maruzsenszki Erna gyógypedagógus-igazgató A beszámoló elkésztését megelőzte a rész beszámolók elkészítése, melyek elkésztői: Varga Zsuzsanna gazdaságvezető, Bécsi Hajnalka igazgatóhelyettes, Bori Judit igazgatóhelyettes és Halásztelki Tagintézmény vezető, Sárkányné Vida Erzsébet Fejlesztő Nevelést-oktatást Végző Általános Iskola és Óvoda egységvezető, Topolánszkyné Zsindely Katalin Bethesda KIDSz Tagintézmény vezető, Radványi Csaba Debreceni Tagintézmény vezető, Komlósi Andrea Tiszafüredi Tagintézmény vezető. 11

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest 13. Tankerülete 1138 Budapest, Tomori köz 6. azonosító szám: 1285-1/2013/KIK/198 Budapest XIII. kerületi Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Intézményvezetői pályázat KIK Budapest XIII. Tankerülete PRIZMA Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv)

Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Dunaharaszti város közoktatási esélyegyenlőségi programja (helyzetelemzés és intézkedési terv) Éves monitoring és felülvizsgálat 2012 Az eredeti dokumentumot 2008-ban készítette: Core Consulting Kft. Aktualizálta:

Részletesebben

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák!

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák! Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest Kedves Kollégák! A köznevelés átalakítása, a Nemzeti Köznevelési Törvény (Nkt) az óvoda-, és iskolapszichológia

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3.

Vezetői pályázat. EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Meixner Ildikó EGYMI 7700 Mohács, Kórház u. 1-3. Vezetői pályázat EGYMI intézményegység-vezető beosztás ellátására Készítette: Bukovics Eszter 2014.06.10. TARTALOMJEGYZÉK I. BEMUTATKOZÁS-------------------------------------------------------------------2.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790

PÁLYÁZAT. a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 PÁLYÁZAT a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 200790 INTÉZMÉNYVEZETŐI beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálata Melléklet: 1db

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálata Melléklet: 1db Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga Iktatószám: P-3899/2012 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tárgy: Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés 2011. november 30-i ülésére

Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés 2011. november 30-i ülésére Szám:14/676-4/2011 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Előterjesztés a Veszprém Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű. Gyermekek Fejlesztéséért. Kiemelten Közhasznú Alapítvány. 2051 Biatorbágy Arany János u.

Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű. Gyermekek Fejlesztéséért. Kiemelten Közhasznú Alapítvány. 2051 Biatorbágy Arany János u. Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Alapítvány 205 Biatorbágy Arany János u. Számlaszám: AXA bank-700009-57986 Képviselő: Surányi Kornél

Részletesebben

Referencia-intézményi portfólió

Referencia-intézményi portfólió Referencia-intézményi portfólió 1 Az intézmény jelenlegi pedagógiai és társadalmi környezetének bemutatása Intézményünk, a korábban Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

FÓRUM A SZAKSZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJÉRŐL

FÓRUM A SZAKSZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJÉRŐL FÓRUM A SZAKSZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJÉRŐL logopédiai ellátást végző logopédus sajátos nevelési igényű gyermekeket saját intézményben ellátó logopédus utazó gyógypedagógusi tevékenységet végző logopédus

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor utca 32. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA TARTALMA: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Készítette: Szilasy László 2014. április Perkátai Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÍRTÁK. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok 2013.

PEDAGÓGUSOK ÍRTÁK. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok 2013. PEDAGÓGUSOK ÍRTÁK 7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok 2013. Szerkesztette: Garai Ildikó Technikai szerkesztő: Földiné Fehér Éva A kötet szerzői:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Legyen jobb a gyermekeknek Közös gondolkodás és szakmák közötti együttműködés a gyermekekért

Legyen jobb a gyermekeknek Közös gondolkodás és szakmák közötti együttműködés a gyermekekért Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Nyíregyháza, 2009. május 6. Szerkesztők: dr. Kósa Zsigmond Nagy Józsefné Szoboszlai Katalin Technikai szerkesztő: Kósa Szilvia DARVAS ÁGNES: A GYEREKSZEGÉNYSÉG NÉHÁNY

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01.

NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01. NYÍRBÁTORI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, GYERMEKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2015. április 01.-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 10 2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK

Részletesebben

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon

Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon FÉLÉVI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben