II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés c. pályázati felhívásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés c. pályázati felhívásához"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés c. pályázati felhívásához Kódszám: DA-OP B.C.D.E.F./S A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvetı cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...4 A3. Támogatható pályázatok várható száma...6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...7 B1. Jogi forma...7 B2. Méret...8 B3. Iparág...8 B4. Típus/karakter...8 B5. Székhely...8 B6. Egyéb kizáró okok...9 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...11 C1. Támogatható tevékenységek köre...11 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...14 C3. Elszámolható költségek köre...15 C4. Nem elszámolható költségek köre...21 C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez)...22 C6. Projekt iparági szőkítése...22 C7. Projekt területi szőkítése...22 C8. A projekt megkezdése...23 C8.1. Megkezdettség...24 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje...24 C10. Fenntartási kötelezettség...25 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...25 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája...28 D2. Támogatás mértéke...30 D3. Támogatás összege...31 D4. Az önrész összetétele...31 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...32 D6. Biztosítékok köre...32 D7. Elıleg igénylése...34 D8. Egyéb feltételek...35 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...37 E1. Monitoring mutatók...52 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...56 F2. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...56 F3. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...56 F4. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...57 F5. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...57 F6. Panaszkezelés...64 F7. Vonatkozó jogszabályok listája...64 F8. A pályázó által kötelezıen csatolandó mellékletek listája...67 F9. Fogalomjegyzék...73 Törölt: 29 Törölt: 29 Törölt: 31 Törölt: 32 Törölt: 32 Törölt: 33 Törölt: 33 Törölt: 35 Törölt: 36 Törölt: 38 Törölt: 53 Törölt: 57 Törölt: 57 Törölt: 57 Törölt: 58 Törölt: 58 Törölt: 65 Törölt: 65 Törölt: 68 Törölt: 74 2

3 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvetı cél és háttér információ A Dél-alföldi régió számos olyan turisztikai attrakcióval, termékkel rendelkezik, amely népszerő a turisták körében. A kedvezı adottságok jobb kihasználásával kívánjuk elérni, hogy a régió ismertsége, népszerősége nagyobb legyen, ezáltal több turista keresse föl a térséget kihasználva a meglévı szálláshelyek kapacitását. A régióba érkezı turisták igényeihez kapcsolódva magasabb színvonalú, sokszínő turisztikai termékek kialakítása a pályázati felhívás fı célkitőzése, ezáltal megteremtve a turisták költési hajlandóságának emelésével a turisztikai árbevételek növelését is, ami szerepel az elérendı eredmények között. Az ágazatban mindenhol jelentkezı szezonalitás mérséklését is el kívánjuk érni a pályázati felhívás elindításával. A jelenlegi kereskedelmi szálláshely kapacitások jobb kihasználása végett is indokolt e pályázati felhívás keretében megvalósuló projektek támogatása. A régió meglévı adottságait ismerve és a jövıbeli fejlıdési lehetıségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fı termékcsoportok (az aktívturizmus, valamint a kulturális és szellemi értékekre épülı turizmus), amelyek komponensekre bontva szintén hozzásegítenek a pályázati felhívás céljainak eléréséhez. A pályázati felhívás kapcsolódik a Dél-alföldi Regionális Operatív Program 2. prioritástengelyben (Turisztikai célú fejlesztése) meghatározott célkitőzésekhez. A2. Részcélok A két fı termékcsoporton belül meghatározásra kerültek azok a komponensek, amelyek az alábbi célok megvalósulását teszik lehetıvé: B. Komponens: Múzeumok, tájházak, tematikus bemutatóhelyek, témaparkok és az épített örökség (várak, kastélyok, kúriák) turisztikai célú, látogatóbarát fejlesztése A régióban található számos állandó és idıszakos kiállítással rendelkezı múzeum, tematikus bemutatóhely van, amely nem rendelkezik a mai elvárt, igényeknek megfelelı infrastrukturális színvonallal. A látogatóbarát fejlesztésekkel elérhetıvé válnak majd a minıségi szolgáltatások is, amelyek hozzájárulnak a vendégek széles körő, élmény gazdag kiszolgálásához. Az épített örökségek állapota némely esetben rendkívül rossz, ezért a megmentésükhöz szükséges lépéseket minél hamarabb meg kell tenni. Felújításokkal, új, sokszínő funkciók bevezetésével és az ehhez szükséges átalakításokkal jelentıs turisztikai attrakciókká, vonzerıvé válhatnak a létesítmények. C. Komponens: Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Évrıl évre megrendezésre kerülnek a Dél-alföldön, olyan kulturális és hungaricumként számon tartott étellel-itallal összefüggı gasztronómiai rendezvények, amelyek igen nagy népszerőségnek örvendenek nemcsak a helyi lakosság, hanem a régióba érkezı turisták körében is. A rendezvények helyszínéül szolgáló létesítményhez, térhez kapcsolódó, a rendezvények magasabb színvonalú lebonyolításának lehetıségét biztosító szükséges háttér infrastruktúra beszerzésének támogatása e komponens célkitőzése. 4

5 D. Komponens: Bor- és pálinkaturizmushoz kapcsolódó kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések euro támogatási összeg fölött. A régióban található három borvidék borospincéinek látogatóbarát infrastrukturális fejlesztése lehetıvé teszi a borkultúra magas színvonalú megismerését a Dél-alföldre érkezı turisták körében. Jelenleg számos borosgazda foglalkozik a turisták kiszolgálásával is, de ezen helyszínek fejlesztése szükségszerővé vált. Komplex programcsomagok kialakításának kínálata is célja a komponensnek, melynek segítségével a turisták tartózkodási ideje növelhetı és a helyben eltöltött idı tartalmassá válik részükre. A pálinkafızés hagyományokkal rendelkezik a régióban, de ehhez képest csak kevesek foglalkoznak e termék turisztikai szempontú kihasználásával. A dél-alföldi hungarikumnak számító pálinkafajtákat ugyan több helyszínen lehet jelenleg is megkóstolni, de igény mutatkozik a turisták kiszolgálását magas színvonalon lehetıvé tevı fejlesztésre. A mőködı kifızdékhez kapcsolódó kóstoltató helyek kialakítása, a már meglévık látogatóbarát felújítása és komplex programcsomagok kialakítása hozzájárul a régió turistái számára kínált lehetıségek bıvítéséhez. E. Komponens: Aktívturisztikai fejlesztések A Dél-alföld természeti adottságainak jobb kihasználása végett szükséges minıségi fejlesztésekkel elérhetı a régióba látogató, idejük nagy részét sportolással, aktív módon eltölteni szándékozó turisták igényeinek kiszolgálása. Természetes vizeink és az alföldi sík vidék számos lehetıséget kínál a vízi sportokat, vízi- és gyalogtúrákat kedvelık és a kerékpározók szerelmeseinek. E komponens célja, hogy ezen programoknak megfelelı színvonalú kiszolgáló hátteret biztosítson a támogatott tevékenységek mentén. F. Komponens: Konferenciaturizmus A régió magas szellemi és tudományos potenciállal rendelkezik köszönhetıen a nagyszámú és szakmai körökben elismert felsıoktatási intézménynek, a hozzájuk kapcsolódó kutató-fejlesztı mőhelyeknek. Növekvı igény mutatkozik e tudományos élet kiszolgálása végett magas színvonalú konferenciák lebonyolítására alkalmas, speciális helyszínek kialakítására. A mai kor színvonalának megfelelı felszerelések, berendezések beszerzése elengedhetetlen a korszerő, multifunkcionális konferenciaközpontok kialakítása végett a szükséges infrastrukturális beruházások kivitele mellett. Célunk, hogy a kialakítandó és felújítandó konferenciaközpontok a kulturális élet helyszínéül is szolgáljanak kiállítások, vásárok, rendezvények befogadására is alkalmas terek kialakításával. E komponens fı célja a leírt fejlesztésekhez szükséges forrásháttér biztosítása. Egy pályázatban csak egy komponens szerepelhet és ugyanarra a komponensre egy pályázó csak egyszer nyújthat be pályázatot. Ugyanaz a pályázó több komponensre is pályázhat külön pályázatok beadásával. 271 Ft/euro árfolyamon számolva. 5

6 Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen várhatóan 8,608 milliárd forint. Komponens Keretösszeg (millió) B C D E F Pályázatok várható (db) száma A3. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: összesen minimum 40 db. 6

7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma I. állami szervezetek: 1. önkormányzatok (321,322) 2. önkormányzati társulások (362, 363, 364, 365,366) 3. önkormányzati intézmények (322) II. non profit szervezetek 1. egyesületek (KSH 529) 2. alapítványok (KSH 561,562,569) jan. 1-ig közhasznú társaságok (KSH 571) 4. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (KSH 551, 552, 553) III. a számvitelrıl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó belföldi, a régióban bejegyzett székhelyő vagy telephelyő gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. alapján) 1. profitorientált gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112,113,114, 129, 133,211,212,226), 2. non-profit gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik (KSH 691) IV. egyéni vállalkozó (KSH 231, 232) Komponens Önkorm 1. Önkorm. társ 2. Önkorm. intézmény 3 Nonprofit 4 B. Gazd. társaság 5 Egyéni vállalkozó 6 C. D. E. F. A táblázatba foglalt lehetséges pályázókon fölül az alábbi szervezetek, intézmények is pályázhatnak komponens-specifikusan meghatározva: B. Komponens Költségvetési intézmények közül a Mőemlékek Állami Gondnoksága (KSH 312) Egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján) 1 Önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) 2 Önkormányzati társulások (kistérségi vagy többcélú fejlesztési társulás) (1996. évi XXI. tv. és a évi CVII. tv. alapján) 3 Önkormányzati intézmények (1992. évi XXXVIII. tv alapján) 4 Non-profit szervezetek közül egyesületek, alapítványok és közhasznú társaságok (1959. évi IV. tv alapján) 5 Gazdasági társaságok (2006. évi IV. tv. alapján) (112, 113, 114, 711) 6 Egyéni vállalkozók (1990. évi V. tv. alapján) (212, 226,231, 232) 7

8 C. komponens Lásd a táblázatot! D. komponens Szövetkezetek (2006. évi X. törvény alapján) E. komponens Központilag felügyelt költségvetési szervek közül a Nemzeti Park Igazgatóságok (2003. évi LI. tv. alapján),(312) Költségvetési intézmények közül felsıoktatási intézmények (2005. évi CXXXIX. törvény alapján) (312) Egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján) F. komponens Egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv. alapján) Megyei jogú városok önkormányzatai és a 97/2005. (XII.25.) OGy. határozat szerint megnevezett pólusvárosok önkormányzatai nem pályázhatnak e komponensre. A szóban forgó önkormányzatok TIOP Agóra és Agóra Plusz konstrukcióira pályázhatnak. A komponensenként meghatározott pályázók partneri együttmőködése is lehetséges. B2. Méret Amennyiben indokolt (ld. pl. kkv-k) B3. Iparág Amennyiben indokolt, elsısorban kizáró rendelkezések miatt. Egyébként: Nem releváns B4. Típus/karakter Amennyiben indokolt. B5. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezı jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó és szervezet pályázhat. 8

9 A megvalósulásának helye kizárólag a Dél-alföldi régió lehet, azon belül az alábbi komponens specifikus területi szőkítéseket figyelembe véve. A kizáró rendelkezések: B komponens: Tájházak fejlesztése esetén csak a fı és 100 fı/km2 feletti településeken történı beruházás jogosult pályázni C. komponens: A megvalósulás helye szerint nincs kizáró rendelkezés D. komponens: Borturizmus: Hajós-bajai borvidék települései Csongrádi borvidék települései Kiskunsági borvidék Dél-alföldi régióban található települései E. komponens: A megvalósulás helye szerint nincs kizáró rendelkezés F. komponens: Új önálló konferenciaközpont létrehozása: Szeged, Békéscsaba, Kecskemét, Gyula Meglévı önálló konferenciaközpont szolgáltatásainak fejlesztése: Dél-alföldi régió tudományos potenciállal rendelkezı települései (legalább egy felsıoktatási intézmény található a településen) B6. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; önkormányzatok, kistérségi társulások esetében adósságrendezési eljárás alatt áll; aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett; 9

10 aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely mőködéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; aki, vagy amely a létesítmény/eszköz kialakításához szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel a Támogatási Szerzıdés megkötéséig nem rendelkezik; annak a szervezetnek a részére, aki a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idıpontjában nem per-és igénymentes, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, illetıleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzıdés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetıségét legalább a külön rendeletben, vagy (KKV-k esetén) a jelen kiírásban elıírt üzemeltetési kötelezettség idejére, akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlıség elımozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi elıírásokat (együttesen a horizontális célokat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcsolatos esetleges ellenırzéseknek. A horizontális szempontokra vonatkozó részletes útmutatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.gov.hu) találhatóak, melyek tartalmazzák a vonatkozó jogszabályok listáját. aki, vagy amely a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerıs büntetés hatálya alatt áll, aki, vagy amely csalás, korrupció, szervezett bőnözésben való részvétel, vagy bármilyen más, az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértı illegális tevékenység miatt kiszabott jogerıs büntetés hatálya alatt áll; aki, vagy amely szervezetet a 217/1998 Korm. rend. 88. (2) és (3) bekezdése alapján a támogatási rendszerekbıl kizártak, a kizárásának idıtartama alatt,. b) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 83. (2) b) pontja értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásulvételérıl, hogy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. - ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módon - visszatartásra kerül; aki, vagy amely ugyanazon projektjéhez e támogatási keretbıl vagy más pályázati forrásból támogatásban részesült. 10

11 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre B. Komponens: Meglévı épület funkcióváltásaként interaktív, látogatóbarát bemutatóhelyek kialakítása, Egyházi létesítmények turisztikai célú hasznosítása látogatóbarát fejlesztése Muzeális intézményi mőködési engedéllyel rendelkezı intézmények esetén: Meglévı múzeumok látogatóbarát szolgáltatásainak bıvítése, bemutató infrastruktúra fejlesztése, tematikus bemutatóhelyek látogatóbarát fejlesztése Turisztikai és látogatói kiszolgáló infrastruktúra (információs pontok, ruhatárak, kávézók, vizesblokkok, múzeumi boltok, audio guide -rendszerek) fejlesztése; Régió-specifikus, tematikus kulturális utak hálózati egységét képezı múzeumok komplex fejlesztése, a turizmusfejlesztés jegyében. (Hálózatos rendszerek kialakítása esetén átfogó, teljes körő fejlesztés, melybe a turisztikai és látogatói infrastruktúra biztosítása mellett a kulturális út választott tematikája szerinti kiállítások, múzeumpedagógiai fogadóterek kialakítása, valamint az épület külsı-belsı felújítása is beletartozhat); Integrált látogatómenedzsment rendszer kialakítása Muzeális intézményi mőködési engedéllyel nem rendelkezı egyéb kiállítások, bemutatóhelyek esetén: Helytörténeti győjtemények, kulturális turisztikai vonzerıt jelentı helyszínek, témaparkok kialakítása, a meglévık látogatóbarát infrastrukturális fejlesztése. (Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark esetén az Örökségprogramban szereplı tevékenységek közül, amelyek illeszkednek a komponens céljaihoz, elvárásaihoz); Integrált látogatómenedzsment rendszer kialakítása Várak, kastélyok, kúriák, tájházak - valamint a hozzájuk kapcsolódó parkok - és régészeti romterületek, egyéb bemutatóhelyek turisztikai célú megújítása és látogatóbarát fejlesztése, integrált látogatómenedzsment rendszer kialakítása. C. komponens esetén: Országos/nemzetközi jelentıségő kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvényeknek helyszínt biztosító létesítményekhez, helyszínekhez kötıdı, a rendezvények színvonalas lebonyolításához elengedhetetlen háttér - infrastruktúra fejlesztése: Színpadok fejlesztése (hang-, látvány-, színpadtechnika); Turistafogadás infrastrukturális hátterének megteremtése (nézıtér kialakítás, információs pontok, vendégfogadáshoz szükséges infrastruktúra és eszközök, szociális helységek/blokkok stb.); A rendezvényen fellépık és a rendezvényhez kapcsolódó technikai személyzet kiszolgálásához szükséges háttérlétesítmények kialakítása/felújítása (pl.: 11

12 öltözık, szociális blokk stb.) D. komponens esetén: Borospincék kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztései; Borkészítés, szılımővelés, a borvidék hagyományait, mővészetét bemutató helyek kialakítása; Pálinkafızdék kizárólag turisztikai célú infrastrukturális fejlesztései; A pálinkát, mint hungaricumot, a pálinkakészítés hagyományait, módszereit megismertetı, kizárólag turisztikai célokat szolgáló kulturált bemutatóhelyek kialakítása és infrastrukturális fejlesztései. E. komponens Vizek mentén az aktívturizmus fejlesztésének céljával szabadstrandok, kikötık és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek fejlesztése és kiépítése, felújítása turisták vízi sportokhoz kötıdı igényeiknek kielégítése végett. Gyalogtúra útvonalak kialakítása pihenıhelyekkel, valamint kerékpáros és vízi túra útvonalak mentén kiszolgáló helyek, pihenıhelyek kialakítása; Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása; A természeti területek turisztikai látogathatóságához szükséges fejlesztések pl. helyi természeti értékek, területek, egyedi tájértékek turisztikai célú bemutatására alkalmas többfunkciós bemutatóterek, természeti és tájvédelmi tematikájú szolgáltató létesítmények kialakítása az aktív turisztikai helyszíneken (gyalogos, vízi túraútvonalak mentén); F. komponens: Új önálló komplex (multifunkcionális) hasznosítású, konferenciák, képzések, vásárok, kulturális rendezvények és kiállítások, szakkiállítások elhelyezésére, esetleg sportrendezvények lebonyolítására is alkalmas terek létrehozása; Mőködı önálló konferencia helyszíneken új szolgáltatások kialakítása és/vagy a meglévı szolgáltatások minıségi fejlesztése a következı funkciókkal: interaktív kiállítóterek; mobil rendezvényterek; C1.1. Kötelezıen megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Minden komponens esetén: A projekt kötelezı eleme a teljeskörően kivitelezett akadálymentesítés. (Fizikai és infokommunikációs hozzáférés biztosítása, így pl. piktogramok, Braille-írásos és nagybetős táblák, hangjelzések, vezetısávok, speciális berendezések csatlakoztathatósága). Az alapszolgáltatások akadálymentesítése kötelezı, ezek: az épület körüli környezet, és az épület megközelítése, bejárata; mosdó; étkezıhelység; valamint biztosítani kell az épület/terület fı funkciójának használatát (pl. a látogatóközpont szolgáltatásainak igénybe vétele; a kastély meglátogatás; a fürdı használata) és a mindezekhez vezetı elérési és menekülési útvonalak. 12

13 Új építés esetén az akadálymentesítés a teljes területen kötelezı, egyéb esetben a beruházás által érintett épület-/területrészre vonatkozóan, a fenti megszorításokkal (megközelítés, bejutás, fıfunkció használata, mosdó, menekülési útvonal) kötelezı. Az alapszolgáltatások akadálymentesítése keretében minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban (Pályázati útmutató X. sz. melléklete) foglalt minimum-követelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglevı adottságaiból kiindulva az alapszolgáltatásokra vonatkozóan elérik a minimumkövetelményekben elıírt szintet. További követelmények: A tervezés és megvalósítás során kötelezı az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a jelen Pályázati Útmutatóhoz csatolt Y. számú mellékletben ( Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához ) részletezett elıírások, biztonsági és kialakítási szabályok következetes és szakszerő alkalmazása, illetve maradéktalan betartása. Az OTÉK-nak és a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumnak való megfelelést a tervdokumentációt készítı tervezı mérnök, vagy rehabilitációs környezettervezı szakmérnök vagy rehabilitációs környezettervezı szakértı 7 által a pályázati dokumentáció részét képezı minta szerint kiállított szakvéleménynek kell igazolnia. A pályázóknak a meglévı épületek akadálymentesítésére vonatkozó építészeti-mőszaki tervdokumentációkat az építészeti-mőszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeirıl szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet figyelembevételével, az abban elıírt tartalmi részletezettséggel kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymentesítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek-e vagy sem. A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használhatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és rendeltetésszerő használatra alkalmas módon kell elhelyezni és/vagy beépíteni. C1.2. Választható, vagy elınyt jelentı kiegészítı jellegő tevékenységek, szolgáltatások Választható tevékenységek: Minden komponens esetén: - Kiegészítı jelleggel a turisták/vendégek tájékoztatására szolgáló eszközök beszerzése, kihelyezése, valamint tájékozódását segítı táblák, térképek elhelyezése a terepen; 7 A rehabilitációs környezettervezı szakmérnökök/szakértık aktuális névjegyzéke, elérhetısége megtalálható a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján. (Elérhetıség: Fıoldal» Esélyegyenlıség» Fogyatékosságügy» Akadálymentesítés). A kiegészítı jelleg önállóan nem pályázható tevékenységet jelent. A pályázatnak legalább egy nem kiegészítı jellegő tevékenységet tartalmaznia kell. Az önállóan pályázható tevékenység/tevékenységek költségének el kell érnie az elszámolható költségek minimum 50%-át. 13

14 - A támogatott turisztikai vonzerık használatához közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, pl. feltáró utak, közterületek, parkok felújítása, parkolóhelyek kialakítása kizárólag kiegészítı jelleggel. B. komponens esetén: - Kiegészítı jelleggel biztonságtechnikai berendezések beszerzése, beszerelése C. komponens esetén: - Kiegészítı jelleggel kizárólag a rendezvény helyszínéül szolgáló terek felújítása, bıvítése, a hatékonyabb kihasználás érdekében történı átalakítása Elınyt jelentı tevékenységek: Minden komponens esetén: - Kiegészítı jelleggel a turisztikai szolgáltatások minıségi fejlesztéséhez szakemberek szakmaspecifikus, informatikai és e-marketing, idegen nyelvi, kommunikációs készségre irányuló képzések - Családbarát szolgáltatások kialakítása B. komponens esetén: - Integrált látogatómenedzsment rendszer kialakítása A felsorolt választható tevékenységek az összes elszámolható költségnek maximum 10%-a lehet. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 8 (ÚMVP) támogatási hatálya alá esı tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen: alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatások lovasturizmus vadászati és erdei turizmus horgászturizmus 8 Megjegyzés: Az ÚMVP az 5000 fı állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal vagy a 100fı/km 2 népsőrőségnél alacsonyabb népsőrőséggel rendelkezı településeken nyújt támogatást, azonban az ezeket a méreteket meghaladó települések esetében sincs mód a C2-es pontban megjelölt tevékenységeket tartalmazó pályázatok támogatására. 14

15 borturisztikai fejlesztés, amely nem haladja meg a 100,000 Euró (a pályázati kiírás megjelenésének napján érvényes MNB Hivatalos euró devizaárfolyammal számolt) támogatási összeget. Csak az 5000 fı állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal vagy a 100fı/km 2 népsőrőségnél alacsonyabb népsőrőséggel rendelkezı településeken nem támogatható tevékenység: - gasztronómiai és kulturális örökséghez kapcsolódó fejlesztések Azon tevékenységek köre nem támogatható, amelyek nem szerepelnek a komponensek támogatható tevékenységei között. Néhány kiemelt tevékenységi kör komponensekre bontva, amelyek nem támogathatóak: B. komponens: - Tájházak az 5000 fı állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal vagy a 100 fı/km 2 népsőrőségnél alacsonyabb népsőrőséggel rendelkezı településeken nem fejleszthetıek. - Új múzeum (mint intézmény) létrehozása nem támogatható C. komponens: - Különbözı rendezvények szervezése és lebonyolítása - Új rendezvényhelyszínek kialakítása, építése D. komponens: - Borturizmushoz és pálinkaturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások euro támogatási összeg alatt. - Borospincék borászati felszerelésének beszerzése, cseréje, felújítása - Pálinkafızéshez, palackozáshoz és egyéb, a pálinka elıállításához használatos felszerelések, berendezések beszerzése, cseréje, felújítása E. komponens: - Kerékpárút építés F. komponens: - Kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak bıvítéseként kialakítandó konferenciatermek létesítése - Konferenciák szervezése, lebonyolítása C3. Elszámolható költségek köre Általános feltételek Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következı feltételeknek: 15

16 2006. december 20-a után felmerülı költségek abban az esetben, ha a projekt befogadása került ill. projekt elıkészítési a pályázat benyújtásához elıírt dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódó költségek, melyek december 20-a és a befogadás között merültek fel (lásd Elıkészítési költségek). A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerzıdéssel, megrendelıvel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belsı bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerzıdésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelıen részletezettnek és ily módon ellenırizhetınek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Általános elvárás, hogy a nem kiegészítı jelleggel támogatható tevékenységekre jutó elszámolható költségek összegének el kell érnie a projekt teljes költségvetésének minimum 50%-át. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás. Csak olyan vállalkozói szerzıdések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtásához feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. Nem számolhatóak el az olyan közvetítıkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerzıdéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerzıdés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetıségét a szerzıdés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végsı kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. Az immateriális javak csak abban az esetben számolhatók el, ha: kizárólag a regionális támogatásban részesülı létesítményben/létesítményhez használják fel, leírható eszközöknek tekinthetık, piaci feltételek mellett, harmadik féltıl kell ıket megvásárolni, a vállalat eszközei közé kell ıket besorolni, és legalább az útmutatóban elıírt kötelezı fenntartási idıszak alatt a regionális támogatásban részesülı létesítményben kell maradniuk. Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie. Saját teljesítést, saját vállalkozásban végzett beruházást a közbeszerzési értékhatár alatt, és a szokásos piaci árat meg nem haladó mértékben lehet elszámolni, akkor ha a 16

17 saját teljesítés keretében végzett tevékenység szerepel a kedvezményezett tevékenységi körében, illetve rendelkezik megfelelı önköltségszámítási szabályzattal. A támogatott projekt megvalósítása során a kivitelezıt a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a kivitelezı nem lehet a kedvezményezett partnere. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó kedvezményezettek beszerzései esetén a beszállító kiválasztásához az egyenlı versenyfeltételek és piaci ár alátámasztására, amennyiben a beszerzés értéke - az egybeszámítás elvének betartásával meghaladja az 1 millió forintot legalább három ajánlatot kell bekérni, melyek tartalmukban azonosak és összehasonlíthatóak egymással. A 3 beérkezett ajánlatot és az ezek alapján megkötött szerzıdést a kifizetési kérelemhez be kell nyújtani. A piaci ártól történı jelentıs eltérés észlelése esetén a KSZ-nek lehetısége van az árajánlat felülvizsgálatára, a kifizetés felfüggesztésére. Igazoltan a piaci árat meghaladó beszerzés tényének megállapítása esetén a KSZ a többletköltséget nem tekinti elszámolható költségnek. Az elszámolást alátámasztó és elszámolási bizonylatok a szerzıdések, ill. a számlák, vagy azzal egyenértékő okmányok. Minden komponens keretében elszámolható költségek konkrétan: a.) Projekt menedzsment: Az elszámolható költségek között a projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelı szaktudás és tapasztalat esetén maximum 1 fı projekt menedzser, 1 fı mőszaki munkatárs (építési engedély köteles építést, vagy felújítást is tartalmazó projekt esetén), aki nem azonos a mőszaki ellenırrel, valamint 1 fı turisztikai munkatárs, és 1 fı pénzügyes munkatárs, kizárólag a fentiekben felsorolt funkciókhoz tartozók foglalkoztatásának, részfoglalkoztatásának költségeit lehet elszámolni. A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség azonban (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegő költségek, szakértıi szolgáltatások igénybevétele,,(pl.: szakértıi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó megbízási díjak), a projekt menedzser számára kisértékő eszközök beszerzése a projekt ténylegesen elszámolható költségeknek legfeljebb maximum 2 %-a lehet, de legfeljebb 15 millió Ft. Jelen kategória alapján csekély összegő támogatás nyújtható, amelyekre az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendeletben foglaltak irányadók. A csekély összegő támogatás intenzitás-tartalma megegyezik az adott komponens vonatkozó támogatási intenzitásával. Bérek és bérjellegő költségek: A projekt megvalósításában résztvevı, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegő költségek elszámolhatók. A bérek a hazai jogszabályok szerint fizetendı adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles. A közigazgatási dolgozók bére akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik, amennyiben pedig kötelezı hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel, akkor nem számolható el. 17

18 Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellı szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkezı szakembere, akkor megfelelı szakmai színvonal biztosítása érdekében a közbeszerzési szabályok alkalmazásával szakértıi szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához, a projekt menedzsment költségkeret terhére. b.) Beszerzések: A beszerzések kapcsán elszámolható költségek a számvitelrıl szóló évi C. tv. 47. (1), (2) és (5) bekezdései alapján a beruházás bekerülési értékének részét képezı költségek lehetnek 1. Eszközbeszerzés: Ezen a sorokon a támogatott tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) beszerzésének a költségeit lehet megtervezni. 2. Immateriális javak beszerzése Immateriális javak között a turisztikai attrakciók üzemeltetéséhez, valamint turisztikai szolgáltatások nyújtásához szükséges speciális szoftverek beszerzésének költségei számolhatók el 3.) Építések A projekt keretében kizárólag a támogatott célokhoz szorosan kapcsolódó, azok megvalósításához szükséges, a tevékenységhez szükséges fel/alépítmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségei, továbbá a komplex terület-elıkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés /az összes elszámolható költség legfeljebb 10%-ig/, stb.), az építményi infrastruktúra (zöldterület-építési, felújítási, átalakítási) munkák kivitelezésével kapcsolatos költségek számolhatók el, amelyek végrehajtása nélkül az épületek/építmények nem alkalmasak a projektben tervezett szerep ellátására, épületgépészeti beruházások költségei, akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsıjáró berendezés, lift, piktogramok, Braille-írásos táblák) költségei számolhatók el. Szinten tartó beruházás nem támogatható. c.) Szolgáltatások igénybevétele: Külsı, harmadik féltıl megrendelt, a projekt keretében támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó igénybevett szolgáltatások költségei számolhatók el (pl. képzés, fordítás-tolmácsolás költsége, stb.). 1. Elıkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek) 18

19 A beruházás költségeinek és hatásainak a feltárásához, pontos meghatározásához és a megvalósításhoz szükséges a projektek megfelelı elıkészítése. A projekt költségvetésben elıkészítési tevékenység költségeként azon költségeket kell tervezni, amelyek december 20. és a projekt befogadása közötti idıszakban, a támogatási szerzıdés megkötésének feltételei teljesítéséhez kapcsolódó tevékenység kapcsán merülnek fel. Elıkészítési költségként az alábbi költségek számolhatók el: kötelezı tanulmányok elkészítése megvalósíthatósági tanulmány környezeti hatásvizsgálat egyéb, jelen útmutató által elıírt szükséges háttértanulmányok szükséges engedélyezési dokumentumok, mőszaki tervek (engedélyes-, kiviteli-, statikai tervek) és ezek hatósági díjának költségei kármentesítés/lıszermentesítés, költségei örökségvédelmi hatástanulmány készítése és régészeti feltárás elızetes felmérı munkálatai közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértı díját is). Megvalósíthatósági tanulmány készítése beruházási típusú projekt esetében 300 millió Ft összes elszámolható költségő projektmérettıl kötelezı. Csak a jelen útmutató által kötelezıen elıírt tanulmányok költsége számolható el. Az elıkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a pályázó által beadott és a pályáztató által elfogadott költségtervében meghatározott összes elszámolható költség 6 %-át. 2. Megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei A külsı, harmadik féltıl megrendelt, a projekt által támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei számolhatók el: Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülı költségek (pl. közbeszerzési szakértı díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei) Könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció elıírja, hogy a támogatásban részesülı projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni. Ha a támogatás mértéke az 50 millió forintot meghaladja, a projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végeztetni. 250 millió forint értékhatárt meghaladó építési jellegő beruházási szerzıdések esetében független szakterületi ellenıri igazolások, ezen értékhatár alatt mőszaki ellenıri igazolások költségei. Az E. komponens esetén, vizek mentén megvalósuló turisztikai fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszokon kiegészítéseként elszámolható a mederkotrás, medertisztítás költsége a projekt összköltségének 10%-a erejéig, de maximum 3 millió Ft-ig. projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek, például az alábbiak: tervezési, építési engedélyezési munkák (pl. kiviteli tervek elkészítésének) költségei; szakértıi költségek: pl. építész, épületgépész, belsıépítész, informatikai szakértı, építésvezetı alkalmazásával kapcsolatos költségek; Hatósági eljárási díjak; 19

20 3. Marketing és nyilvánosság A projekthez kapcsolódó turisztikai marketing költségek (pl. turisztikai kiállításokon való megjelenés, hirdetések, kiadványok készítése, e-marketing /pl. honlap/). A marketing tervben részletezett tevékenységek alapján. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek. A felsorolt szolgáltatások mindösszesen nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 8%-át, de maximum 40 millió forintot. 4. Képzés Ilyen költség a projekthez közvetlenül kapcsolódó emberi erıforrás fejlesztés költségei a fejlesztés tárgyához kapcsolódó turisztikai szolgáltatások magas szintő biztosítása érdekében (pl. a szakemberek szakmaspecifikus, informatikai, idegen nyelvi, kommunikációs készségre irányuló képzései) A felsorolt szolgáltatások mindösszesen nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 5%-át, illetve maximum 5 millió forintot, beleértve a képzési igények felmérésének, a külsı helyszíneken megvalósuló képzésekhez kapcsolódó költségeket, valamint az oktatók, trénerek, képzık, betanítást végzık díját. Projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés: A képzéshez kapcsolódó útiköltség, szállásköltség és napidíj A teremtett új vagy a már meglévı munkahelyeken alkalmazásra kerülı munkaerı képzése, betanítása A képzés költségei az ESZA típusú költségek terhére elszámolhatóak el. A projektmenedzsment költségei (a) pont) valamint a szolgáltatások igénybevételének költségei (d) pont) összesen nem léphetik túl az összes elszámolható költség 18 %-át. d.) Adminisztratív költségek: Jogi költségek A jogi tanácsadás díjai, jegyzıi illetékek, amelyek szükségesek a projekt elıkészítéséhez, indításához és megvalósításához elszámolhatóak, ha közvetlenül kapcsolhatók a projekthez és szükségesek annak elıkészítéséhez, indításához és megvalósításához, és ezáltal a beruházás bekerülési értékének részét képezik. Jogi biztosíték (bankgarancia, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény, vagy készfizetı kezességvállalás, és/vagy jelzálogjog ingatlan és ingó vagyontárgy) nyújtásának elıírása esetén elszámolható az ezzel kapcsolatban felmerült, igazolható általánosan elszámolható költségek. ÁFA, valamint más adók és közterhek Az ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a kedvezményezett nem igényelheti vissza. (A visszaigényelhetı ÁFA-hoz nem nyújtható támogatás, még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetıségével.) Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak, nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a végsı kedvezményezett, vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetıségével. 20

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program. Helyi jelentıségő egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program. Helyi jelentıségő egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Helyi jelentıségő egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/2.1.1/S A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

TIOP és KMOP-4.2.1/A

TIOP és KMOP-4.2.1/A TIOP- 3.2.1 és KMOP-4.2.1/A Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremetése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével c. tervezési felhívásához Kiemelt

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Észak-magyarországi Operatív Program Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: EMOP-2007-2.2.1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/4 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegő, gyakran elsısorban infrastrukturális fejlesztéseket

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. A pályázati cél-ipari parkok infrastrukturális fejlesztése

Alapvető cél. Pályázók köre. A pályázati cél-ipari parkok infrastrukturális fejlesztése Dél-alföldi Operatív Program Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése (DAOP-2009-1.1.1/A) pályázat összefoglalása Alapvető cél Jelen pályázati felhívás

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítása c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítása c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítása c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám:

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER!

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! PÉNZÜGYI JOGOSULTSÁGI GI KRITÉRIUMOK RIUMOK MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM TTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 2013 Az elszámolható költség kategóriák a mindenkor

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program vállalati folyamatmenedzsment támogatása c. pályázati konstrukcióhoz (GOP )

Gazdaságfejlesztési Operatív Program vállalati folyamatmenedzsment támogatása c. pályázati konstrukcióhoz (GOP ) Gazdaságfejlesztési Operatív Program vállalati folyamatmenedzsment támogatása c. pályázati konstrukcióhoz (GOP-2007-2.2.1) Alapvető cél A konstrukció a vállalati folyamat-menedzsment hatékonyságának növelését

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 (Vállalati innováció támogatása) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-1.3.1/A pályázati konstrukció

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

Első pályázati felhívás HURO/0801

Első pályázati felhívás HURO/0801 Projektek pénzügyi tervezése Első pályázati felhívás HURO/0801 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben