2013. május 29., 8.00

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. május 29., 8.00"

Átírás

1 6. évfolyam május 29., 8.00 füzet Országos kompetenciamérés 2013

2 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd el, és a legjobb tudásod szerint válaszolj a kérdésekre! 1. Vannak olyan matematika- és szövegértési feladatok, amelyek után négy vagy öt válaszlehető ség szerepel, ezek mindegyikét egy-egy betű jelöli. z ilyen feladatokban annak az egyetlen válasznak a betűjelét satírozd be, amelyiket helyesnek gondolod! z 1. példafeladat ezt mutatja be. 1. MK00103 ét ány percből áll egy hét? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! a már megjelöltél egy választ, de meggondoltad magad, akkor az első jelölést jól láthatóan húzd át, vagy tégy rá egy X-et, majd satírozd be a helyesnek ítélt választ az alább látható módon! Néhány matematika- és szövegértési feladatban több választ is meg kell jelölnöd úgy, hogy mindegyik sorban egy-egy állítással kapcsolatban kell döntést hoznod. Erre látsz példát a 2. példafeladatban. 2. MK00201 kció alka áruházban a Világatlaszt 200 zedről 180 zedre értékelték le. öntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis az alábbi állítások közül! Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld! Igaz amis Világatlasz ára 10%-kal csökkent. I Világatlasz új ára az eredeti ár 4/5-e. I Világatlasz ára 20 zeddel csökkent. I 2 Matematika 10. évfolyam

3 3. szövegértési részben lesznek olyan kérdések, amelyekre a választ a feladatlapon megadott helyre kell beírnod. sak olyan hosszú választ írj, hogy az kiférjen az üresen hagyott helyre. 3. példafeladat egy ilyen kérdést mutat be. 3. OK00402 Könyv Mit csinál a fiú, miután megtalálta a könyvet? szövegértési feladatok között vannak olyanok, amelyekre a választ a szövegben kell visszakeresned és aláhúznod. Ilyenkor lapozz vissza, keresd ki a választ a szövegben, és húzd alá! Találkozol olyan szövegértési feladatokkal is, amelyekben néhány állítást számozással, a megadott szempont szerint kell sorba rendezned. z ilyen feladatokban az állítások előtti vonalra írd be a sorrendnek megfelelő számot! matematikarészben vannak olyan feladatok, amelyekben rövid választ (egy számot vagy néhány szót) kell írni az üresen hagyott helyre. bonyolultabb matematikafeladatok esetében nemcsak a végeredményre, nemcsak arra a követ keztetésre vagy döntésre vagyunk kíváncsiak, amelyet az eredmény alapján hozol, hanem sze ret nénk látni azt is, hogy milyen számításokat végeztél a feladat megoldása során. Erre a feladat szövege külön felhívja a figyelmedet. Pl.: Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! 8. Más matematikafeladatok esetében önállóan kell írásba foglalnod, hogy milyen matematikai módszerrel oldanál meg egy adott problémát, milyen matematikai érvekkel cáfolnál meg vagy támasztanál alá egy állítást. z ilyen kérdésekre többféleképpen adhatsz helyes választ. Válaszodat aszerint fogjuk értékelni, hogy az általad leírtak mennyire tükrözik a probléma megértését, illetve milyen a válaszodban megmutatkozó gondolatmenet. 9. zoknál a matematikafeladatoknál, amelyekben két-három lehetőség közül választva kell vala milyen döntést hoznod, ÉS indoklást is kérünk, nagyon fontos, hogy az indoklásodat/ számításodat is leírd, mert ennek hiányában nem elfogadható a válaszod. 10. Felrakja a polcra, majd bezárja a könyvszekrényt. zután szól a mamájának, hogy megtalálta a könyvet. Néhány matematikafeladatban egy képzeletbeli ország, Zedország szerepel. Zedország pénzneme a zed. füzet végén képleteket tartalmazó táblázatot találsz, amely segítséget nyújthat a matematikafeladatok megoldásában. feladatok megoldásához használhatsz vonalzót, számológépet. Állj! Ne kezdj hozzá a feladatok megoldásához, amíg arra fel nem szólítanak! Matematika 10. évfolyam 3

4 Olvasd el az alábbi regényrészletet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Louis raille mikor Louis raille január 4-én egy Párizshoz közeli faluban, oupvrayban megszületett, még csak néhány iskola volt egész Európában, ahová vakok járhattak. Különböző kézműves szakmákat és zenét tanultak. Ám könnyen alkalmazható írás hiányában a világ jelentős része hozzáférhetetlen maradt számukra. Louis látóként született. e amikor háromévesen, mint annyiszor, apja, Simon nyeregmíves műhelyében játszott, egy árral 1 megsebesítette magát, és nem sokkal később megvakult. lig tizenhárom éves, amikor kitapogatható írás kifejlesztésébe fog, amelyből később megszületik az a bizonyos raille-írás, amelynek segítségével a vakok mind a mai napig írnak és olvasnak. Simon mester vásárolt Párizsban két fa dobókockát, amelyen kis bemélyedések jelezték a pontokat. Esténként, munka után hármasban leültek az asztalhoz játszani. raille-nénak volt egy kis doboza tele inggombbal. játék elején mindenki kapott egy tucat gombot. Minden kör előtt egy-egy gombot tettek egy tálkába. Louis a dobások után kitapogatta a dobott pontszámokat, és összeadta azokat. kinek a legtöbb pontot sikerült elérnie, az vehette magához a tálkából a gombokat. Egyszer az egyikük nyert, másszor a másikuk. kinek nem volt már több gombja, kiesett, és az győzött, aki mind a harminchat gombot összegyűjtötte. Louis olyan ügyesen tudta kitapogatni a számokat, hogy a játék nagyon vidáman folyt. a a számokat nem kis lyukak, hanem dudorok jeleznék, még könynyebben fel lehetne ismerni őket jegyezte meg Louis egy alkalommal. Édes apám, segítesz holnap a lyukakba apró szögeket beleverni? Igen, a legkisebb tapétázószög alkalmas lesz. Így hát másnap este már dudoros kockával játszhattak. Louis egyre többet töprengett azon, hogyan lehetne a vakok számára egyszerűbb, pontokból álló betűket kitalálni. Élt akkoriban Párizsban egy egészen különös ember, harles arbier. Tüzérszázados volt XVIII. Lajos hadseregében. Mivel az éjszakai gyakorlatozások közben nehézségekbe ütközött az írásos parancsok továbbítása, kitalált egy újfajta éjszakai írást, hogy sötétben is lehessen titkos parancsokat kiadni. kkoriban az emberek még nem ismerték a gyufát. arbier egy erős ár segítségével kartonlapba nyomta bele a szavakat különleges pontírással. Minden szótagnak megvolt a maga pontjele, a címzettnek meg szüksége volt egy kulcsra, hogy elolvashassa. karton hátoldalán 1 Egyenes vagy hajlított acélszerszám, amelyet bőr, műbőr, műanyagok, fa átlyukasztására használnak. 4 Szövegértés 6. évfolyam

5 1 kiemelkedett a pontok helye; így egyfajta kitapogatható írás jött létre, amelyet a sötétben is jól lehetett használni. Maga arbier is rájött arra, hogy ez a kitapogatható írás akár a vakok számára is alkalmas lehetne. Felkereste hát a vakok intézetének igazgatóját, aki érdekesnek, ám kissé bonyolultnak találta ezt az írást. Összehívta a tanárokat és a diákokat, és beszámolt nekik erről a lehetőségről. Louis nagyon lelkes volt: kidomborodó pontok alkotta szótagok és betűk! Egyik tanárától elkérte az egész arbier-pontírást. Túl bonyolult, gondolta, mert olyan valaki találta ki, aki látja is a pontokat. Le kellene egyszerűsíteni a tapogató ujjak számára! Ettől kezdve Louis azon volt, hogy kitaláljon egy egyszerű pontírást. Egy betűt nem jelölhet több mint hat pont. Gyakran ébredt fel éjszakánként; ilyenkor fogott egy táblácskát vagy egy kartont és az árt, és a párnája alatt próbálgatta és gyakorolta az írást. z intézetben mindenki tudott Louis törekvéséről. Néhány osztálytársa csak nevetett rajta, mások kíváncsian lesték, mi lesz a dologból. Egy napon Pignier igazgató az irodájába hívatta. Éppen arbier százados volt nála vendégségben. Egyik diákunk az Ön pontírásával foglalkozik mondta. Egymással szemben állt az ötvenöt éves, rendjelekkel felékesített tüzérszázados és a sápadt, vézna, tizenhárom éves Louis. fiú világosan elmondta, mi az írás hiányossága, és javaslatot tett a kijavítására. százados jóindulatú figyelemmel hallgatta, ám olyan parancsoló hangnemben védte a saját rendszerét, hogy Louis végül elnémult. Elmehetett. végén arbier azért megjegyezte: Milyen intelligens fiú, igazi kis zseni! Szövegértés 6. évfolyam 5

6 1 Feltehetőleg mikor találkozhatott Louis a századossal? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! 1796-ban 1809-ben 1822-ben 1884-ben 2 Melyik IGZ, illetve melyik MIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld! Igaz Louis raille Párizsban született 1809-ben. I Kisgyermekkorában látott, csak később vakult meg. I Gyermekkorában kezdte el kifejleszteni a vakírást. I vakok akkoriban nem járhattak iskolába. I amis 3 Mi volt Louis feladata a játék során?... 4 Miért volt szükség a tapétázószögekre a játék során? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! szögek abban segítettek, hogy a dobókocka ne guruljon túl messze. kockába vert szöget könnyebb volt kitapintani, mint a bemélyedést. szögek nélkül Louis egyáltalán nem tudta volna kitapintani a számokat. Louis a tapétázószögek segítségével adta össze a dobott pontszámokat. 6 Szövegértés 6. évfolyam

7 1 5 Mi a kapcsolat a játék és a később kifejlesztett írás között? szöveg alapján, saját szavaiddal válaszolj! ogyan reagáltak a társak Louis próbálkozására? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! miben csak tudtak, segítettek neki. Nevettek rajta, vagy kíváncsian figyelték. Irigyek voltak rá, folyamatosan gúnyolták. Megpróbálták akadályozni a munkájában. 7 Mi volt a LEGFONTOS különbség arbier és Louis találmánya között? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! arbier találmánya bonyolultabb volt, a százados több pontot használt, mint Louis. Louis kidomborodó betűket használt, arbier pedig bemélyedéseket. arbier kartonpapírt használt az írás kikísérletezéséhez, Louis egy fatáblácskát. arbier írását csak a katonák tudták elolvasni, Louis-ét mindenki. 8 ogyan fogadta a százados Louis észrevételeit? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Nagy figyelemmel hallgatta, és örült a javaslatainak. Meghallgatta, de csak a saját rendszerét védte. Egyre mérgesebben hallgatta, majd otthagyta. Oda sem figyelt rá, nem érdekelte a mondandója. Szövegértés 6. évfolyam 7

8 9 Milyen hatással volt Louis találmánya a vakok életére? Mi a dőlt betűs rész szerepe? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Összefoglalja azt, amit a főszereplőről tudnunk kell. Összefoglalja azt, ami eddig történt a regényben. emutatja a regény összes szereplőjét. Felhívja a figyelmet a nyeregmíves műhely veszélyeire. 11 Néhány szóval ajánld ezt a regényt egy barátodnak! Szövegértés 6. évfolyam

9 1 Itt nem ér véget a szövegértésfeladatsor, lapozz tovább! Szövegértés 6. évfolyam 9

10 Ezen az oldalon részletet látsz egy TV-műsorból. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekhez! Rövidítések: akcióf. = akciófilm, am. = amerikai, hongk. = hongkongi, ism. = ismétlés, ism., ismerett. = ismeretterjesztő, kan. = kanadai, koncertf. = koncertfilm, közrem. = közreműködik, krimisor. = krimisorozat, rom. = romantikus, sor. = sorozat, vígj. = vígjáték 10 Szövegértés 6. évfolyam

11 1 12 Számozással állítsd adásidejük szerint sorrendbe az alábbi tévéműsorokat!... Rali-vb... Mednyánszky... Pókember... Mese 13 onnan lehet tudni, hogy a Tisza Tv hírműsora ismétlés? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! cím utáni zárójelből. műsor címéből. z adásidőből. bból, hogy a imnusz után vetítik. 14 tévéműsorban szereplő mozifilmek közül melyik készült legkorábban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Pókember Szebb holnap 2. Szerelmes Shakespeare Vadító szép napok 15 Milyen adatokat közöl a tévéműsor a filmekkel kapcsolatban? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! film címét, a rendező születési helyét, a készítés évszámát. film címét, a film nemzetiségét, a film műfaját, a készítés évszámát. film íróját, a film nemzetiségét, a film műfaját és időtartamát. film címét, a film nemzetiségét, a film műfaját, a nyert Oscar-díj évét. Szövegértés 6. évfolyam 11

12 16 Melyik csatorna esti műsorán szerepelnek csak filmek és sorozatok? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! MátraTv-n. ProFilmen. iatv3-on. Tisza Televízióban. 17 Melyik csatorna sugározza a legtöbb ismeretterjesztő műsort? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! MátraTv ProFilm iatv3 Tisza Televízió 18 Judit és Krisztián a Tűz birodalma című filmet nézi. Judit mindenképpen látni szeretné a Szerelmes Shakespeare-t, de tudja, Krisztián nem fog odakapcsolni. Meg tudja nézni Judit a Szerelmes Shakespeare-t aznap a tévében? Indokold meg a válaszodat! Mi a közös ezekben a műsorokban: Esküdt ellenségek: z utolsó szó jogán; Impressziók; nagy ho-ho-ho-horgász? Szövegértés 6. évfolyam

13 1 20 Mit tudunk meg a Tűz birodalma című film ismertetőjéből? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! sárkányok: gonoszak hatalmasak jószívűek pénzéhesek 21 Mi jellemzi a műsorismertetők fogalmazásmódját? Satírozd be a helyes válasz betű jelét! egyszerűség humor komolyság tudományosság 22 Tamás a Pókember című filmet nézi. Nagy rajongója ugyanakkor a elyszínelők című sorozatnak is, a világért sem hagyna ki egy epizódot sem. Viszont már régóta szeretné megnézni a Pókembert is, ezért nem szeretne elkapcsolni erről a filmről. Meg tudja Tamás nézni a elyszínelők aznapi részét a tévéből? Indokold meg a válaszodat! Szövegértés 6. évfolyam 13

14 z alábbiakban egy részletet találsz Gerald urrell Vadak a vadonban című regényéből. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kapcsolódó kérdésekre! Emlékszem, egyszer napsütötte domboldalon heverésztem Görögországban domb oldalon, amelyet girbe-gurba olajfák és mirtuszbokrok nőttek be, s egy hosszadalmas és véres háborút figyeltem, amely néhány centivel a lába m előtt zajlott. Különösen szerencsésnek tarthattam magam, hogy úgymond, haditudósítója lehettem ennek a harcnak. Ez volt az egyetlen ilyes féle esemény, amit valaha láttam, és nem mulasztottam volna el a világ minden kincsé ért sem. csatában részt vevő két hadsereget hangyák alkották. támadók fényese k, lángvörösek voltak, a védekező hadsereg pedig olyan fekete volt, mint a szén. Nagyon könnyen lemaradhattam volna erről az eseményről, ha egy napon nem fedezek fel valamit, ami egy egészen különös hangyabolynak tűnt. Kétféle hangyafaj lakott benne, egy vörös és egy fekete. legbarátibb viszonyban éltek egymással. zelőtt sosem láttam egyazon fészekben két különbö ző hangya fajt. Ezért vettem magamnak a fáradságot, hogy utána járjak a dolog nak. Kiderítettem, hogy a vörös színű hangyák a boly igazi tulajdonosai egyébként a hangzatos vörös rablóhangya néven ismertek, a fekete hangyák pedig a rabszolgáik, amelyeket még tojáskorukban raboltak el és állította k szolgálatukba. Miután elolvastam a rablóhangyák viselkedéséről való tudnivalókat, gondosan szemmel tartottam a fészket, remélve, hogy tanúja lehetek egy rabszolgaszerző portyának. Eltelt néhány hónap, és kezdtem azt gondolni, hogy ezek a rablóhangyák vagy túl lusták, vagy elég rabszolgájuk van a boldogulás hoz. rablóhangyák erődje egy olajfa gyökerei mellett feküdt, és mintegy tíz méterrel lejjebb a domboldalon volt egy feketehangya-boly. E mellett a fészek mellett elhaladva egy reggel észrevettem, hogy több rablóhangya ólálkodik kö rülötte, nagyjából egyméteres távolságon belül. Megálltam, s vártam, mi történik. Talán harmincan vagy negyvenen lehettek, nagy területen szétszóródva. Nem úgy viselkedtek, mint akik táplálékot akarnak rabolni, mivel nem a tőlük megszokott élénk, fürkésző módon mozogtak. Továbbra is rótták bizony talan köreiket, néha-néha felmásztak egy fűszálra, és csápjaikat billegetve elgondolkodóan megálltak a csúcsán. Időnként ketten összetalálkoztak, és úgy tűnt, élénk beszélgetésbe merülnek, csápjukat összeütögetve. sak miután bizonyos ideig figyeltem őket, jöttem rá, mit csinálnak. óklá szásuk egyáltalán nem volt olyan céltalan, mint első pillantásra látszott. Na gyon megfontoltan felosztották a területet, mint egy vadászkutyafalka, és 14 Szövegértés 6. évfolyam

15 1 minden földdarabot megvizsgáltak, amelyen ármádiájuknak át kell majd vonul nia. Úgy tűnt, hogy a fekete hangyák határozottan kutyaszorítóban érzi k magukat. lkalmanként egyik-másik összetalálkozott a rablóhangyák valamelyikével, és ilyenkor rögtön hátat fordított, visszafutott a bolyhoz, hogy csatlakozzon rokonai népes csoportjának egyikéhez. Kis csoportokban gyülekeztek, nyilvánvalóan haditanácsot tartottak. rablóhangyák seregének felderítői két napig folytatták a gondos terepfelmérést. Már kezdtem azt gondolni, hogy visszariadtak a fekete hangyák városának támadásától. zután egy reggel arra érkeztem, hogy kitört a háború. rabszolgatartók hadseregének fő hadteste a domb közepe táján masírozott lefelé. Nagyjából egy óra elteltével egy-másfél méterre megközelí tették a fekete hangyák városát. Itt csodálatos katonai precizitással mondhatom, egészen lenyűgöző volt látni három oszlopra szakadtak. z egyik oszlop egye nesen a fészek irányába masírozott, a másik kettő pedig oldalt került, és egyfajta oldal támadási vagy átkaroló hadművelet végrehajtásába kezdett. látvány magával ragadott. Úgy éreztem, mintha valami csoda folytán egy csatatér fölött lebegnék, a waterlooi vagy valamelyik hasonló történelmi csatát figyelném madártávlatból. Teljesen nyilvánvaló volt számomra, hogy a fekete hangyák hacsak nagyon hamar nem jönnek rá, hogy bekerítik őket elvesztik minden győzelmi esélyüket. Két ellentétes vágy küzdött bennem. z egyik, hogy segítsek valamilyen módon a fekete hangyáknak, a másik pedig, hogy beavatkozás nélkül szemléljem, miként alakulnak az események. rabszolgatartók bekerítő oszlopai hirtelen szabályosan és ügyesen szétoszlatták soraikat, és rohanó vörös áradatként elözönlötték a területet. Megkezdődött a harc. 23 úzd alá azt a mondatot, amely arra utal, hogy a vöröshangyák nem csak rabszolgaszerző portyákat szoktak folytatni! 24 Látott már más hangyacsatát is a szerző? Válaszodat a szöveg megfelelő részlete alapján indokold! Szövegértés 6. évfolyam 15

16 25 26 Melyik KÉT bekezdés mutatja be a csata résztvevőit?... Mikor játszódnak a bekezdésben leírtak a történet többi részéhez képest? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! két esemény egy időben játszódik. Korábban játszódnak. Később játszódnak. Nem derül ki a szövegből. 27 Melyik IGZ, illetve melyik MIS az alábbi állítások közül? Válaszodat a megfelelő kezdőbetű besatírozásával jelöld! Igaz rablóhangyák erősebbek a feketéknél. I feketehangyák tojásalakban kerültek a vörösökhöz. I két hangyaboly között egy méter volt a távolság. I csata a hangyák között reggel zajlott. I amis 28 szöveg alapján minek a jele lehet a hangyák csápjainak összeérintése? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! beszélgetés fenyegetés gondolkodás terepfelmérés 16 Szövegértés 6. évfolyam

17 Melyik hangyafajról tudunk meg többet a szövegből? Válaszodat indokold!... Két ellentétes vágy küzdött bennem. Mit gondolsz, az elbeszélő segít a fekete hangyáknak vagy sem? Indokold meg a válaszodat! Állj! Ne kezdj hozzá a szövegértési feladatok következő részéhez, amíg arra fel nem szólítanak! Szövegértés 6. évfolyam 17

18 z alábbiakban egy beszámolót találsz a Vidám Park történetéről. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kapcsolódó kérdésekre! Vurstlitól a Vidám Parkig Élet az óriáskerék alatt udapesti Vidám Park tizenkét holdnyi terület a Városligetben. Tele a fizika törvényeit meghazudtoló, pörgő, forgó, zuhanó szerkezetekkel, erőnket és ügyességünket próbára tevő alkalmatosságokkal. Otthona egy megelevenedő mesevilág szellemvasúton száguldó, elvarázsolt kastélyban élő figuráinak. Emlékhelye az egykori Vurstli nyüzsgő hangulatának, amely áttételesen ma is őrzi nevét a hajdani legelő első csőszének, Tréfa Jánosnak. Vidám Park története együtt íródott az Ökördűlőnek nevezett Városligetével. mocsaras, legelős területet 1794-ben adták át a közösségnek, hogy azt egy üdülő- és mulatóhellyé alakítsák. Élelmesebb kocsmárosok bormérési jogot is szereztek, a tóban lévő két kis szigeten pedig felállították az első állandó körhintát, céllövöldét és egy csúszdát. z 1820-as években már nagy volt a nyüzsgés: cigányjósnők, Paprika Jancsik, kötéltáncosok, lovas művészek, kard nyelők, erőművészek között hömpölygött a jókedvű, bort iszogató, az út men tén árult tormás virslit eszegető tömeg. Egyes nyelvészek szerint épp ez utóbbiból ered a Vurstli kifejezés, a városligeti mutatványosok telepének közkedvelt elnevezése ben felállították az első óriáskereket, a Rakpiacról pedig ideköltözött egy cirkusz, amely a liget első állandó cirkusza lett. z öt-hat körhintát eleinte emberek tolták napi egy hordó sör fizetségért. gőzgép csak 1885-ben, a villanymotor pedig a XX. század elején vette át munkájukat. z 1900-as évek elején megjelent a konkurencia, mert a ajorországból Pest re költöző Meinhard család a mai Széchenyi Fürdő mögött egy jól jövedelmező sárkányvasutat nyitott, majd 1910-ben a Fővárostól engedélyt kapott egy mulató kombinát létesítésére. z ngol Parkra keresztelt területen az igényesebb szórakozásra vágyók számára épült meg az merikai Magasvasút (ullámvasút), a Sikló, az Elvarázsolt Kastély, a repülős körhinta. fé nyesen berendezett és körülkerített ngol Park magas technikai színvonalú játékaival eltérítette a szórakozni vágyó tömeget az ütött-kopott, szegényesnek tűnő Vurstlitól, amely csakhamar hanyatlani kezdett. Ehhez hozzájárult az 1912-ben megnyíló Állatkert is, amely újabb látogatókat csalt el a klasszikus mulatóhelyektől. z I. világháború és az azt követő válság nehéz helyzetbe hozta a mutatványo sokat. Megindultak a Ki a városból! turistamozgalmak, nép szerűek lette k a szabadidős sportok, a kirándulások. Vurstli nehéz időszakát élte: 1927-ben az ndrássy út tervezett meghosszabbítása és a Széchenyi fürdő építkezése miatt nagy területeken lebontották a bódékat, és kiköltöztették a mu tatványosokat. 30-as években átalakultak a szórakozási szokások is: 18 Szövegértés 6. évfolyam

19 2 az egykor jól menő ngol Parkban már nem volt közönsége a kecskelökésnek, a Zeppelin-bombázásnak, alig ültek fel a ullámvasútra. z emberek elunták a régi mókákat, az újdonságokkal pedig a hatóságok nem voltak elnézőek: a rendőrség például betiltotta a szoknyafelfújó szerkezetet tavaszán az ngol Park Rt.-ből Vidám Park néven állami vállalatot hoztak lére, amelyhez hozzácsatolták az egykori Vurstlit is. atalmas átalakítások kezdődtek, az új világ szellemében a szórakozási kultúrát is átszervezték. Mintaként a moszkvai gyermekparadicsom, a Gorkij Park szolgált. ( ) mai Vidám Park látogatói a centrifuga sebességére vágynak, száguldozni szeretnek, és olyan magasságokba kerülni, mint a madarak. ki egy szép tavaszi napon kilátogat a Vidám Parkba, egy szupermodern mesevilágba toppan. rendezett, parkosított területen az adrenalinszintet birizgáló berendezések sora mellett biztosan találkozik valami időszakos érdekességgel (most például egy élethű dinoszaurusz kiállítással), fesztivállal, rendezvénnyel. És ha egy kicsit figyel, megérezhet valamit a régi Vurstli és az egykori ngol Park hangulatából is. 31 úzd alá a szövegben azt a szövegrészt, amely a Vurstli és az ngol Park közötti különbséget jellemzi! 32 Ki volt Tréfa János? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Vidám Park névadója. z ngol Park alapítója. z Ökördűlő csősze. Mutatványos a Vurstliban. 33 Melyik szóból ered a Vurstli elnevezés? Szövegértés 6. évfolyam 19

20 34 Milyen szerepet játszott a Rakpiac a Vidámpark történetében? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Ott állították fel az első körhintákat. Ott adtak először bormérési jogokat. Onnan hozták az első óriáskereket. Onnan költözött át a legelső cirkusz. 35 ogyan működtek az első körhinták? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Emberek tolták. Gőzgép hajtotta. enzinmotor hajtotta. Villanymotor hajtotta. 36 Milyen nemzetiségű volt az ngol Park alapítója? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! angol amerikai bajor magyar 37 Mikor hozták látre a mai Vidám Parkot? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! z 1820-as években. z 1910-es években. z 1930-as években. z 1950-es években. 20 Szövegértés 6. évfolyam

21 asonlítsd össze a mai és a XIX. századi látogatók szórakozási szokásait! ol olvashatjuk ezt a szöveget? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Egy udapest történetéről szóló könyvben. Vidám Park programfüzetében. Egy Vidám Parkban játszódó regényben. Egy látogató élménybeszámolójában. 40 Szerinted alkalmas ez a részlet arra, hogy felkeltse az olvasók érdeklődését? Válaszodat indokold! z alábbi mondatok közül melyik foglalja össze helyesen a cikk tartalmát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! cikk bemutatja a udapesti Vidám Park legfontosabb látnivalóit. cikk bemutatja a Városliget benépesülését az 1800-as években. cikk bemutatja a udapesti Vidám Park és két elődjének történetét. cikk bemutatja, miért jobb a Vidám Park, mint két elődje. Szövegértés 6. évfolyam 21

22 Olvasd el az alábbi időjárás-előrejelzést, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! udapest (Közép-Magyarország) ) 22 Szövegértés 6. évfolyam

23 2 Gyenge fagy a hét első napján 42 Mikor megy le a nap október 10-én? Várhatóan mekkora lesz a legalacsonyabb hőmérséklet október 13-án? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Miért színezték szürkére a táblázat bizonyos oszlopait? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Így jelölik a hűvösebb napokat. Így jelölik a csapadékos napokat. különböző napok adatai ne folyjanak össze. különböző hetek adatai ne folyjanak össze. Szövegértés 6. évfolyam 23

24 45 z ábrán a számok mellett képi eszközökkel is szemléltetik a legmagasabb és legalacsonyabb napi hőmérsékletet. Nevezd meg ezt a két eszközt! z 1. ábra az október 10-én, a reggeli órákban mért budapesti adatokat tartalmazza. táblázat és a szöveg segítségével foglald össze, milyen időjárási változások várhatók még aznap! Melyik napon várható viharos erejű szél? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! Október 10-én, hétfőn. Október 11-én, kedden. Október 12-én, szerdán. Október 13-án, csütörtökön. 48 ol várható csapadék október 11-én, kedden? Szövegértés 6. évfolyam

25 2 Itt nem ér véget a szövegértésfeladatsor, lapozz tovább! Szövegértés 6. évfolyam 25

26 z alábbiakban ékés Pál meseregényéből közlünk részleteket. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! nnyi mindent hallani a borzokról Vannak, akik különösen ellenszenves, lusta, mogorva, harapós kedvű öreguraknak tartják a borzokat (mindig öreguraknak, mintha egy borznak nem kellene megszületnie, átesnie a pajkos gyermek- és lobbanékony ifjúkoron ahhoz, hogy később öregúr lehessen!). Mások ellenkezőleg, úgy vélik, a borz vidám pajtás, talpraesett mókamester, pompás vadászcimbora. Egy barátom erősen bizonygatta, hogy a borznak rémes szaga van, egyszerűen szólva kibírhatatlanul büdös. Ő csak tudja, mondta, nem egy borzzal hozta össze a balszerencse, mivel erdész. Egy másik barátom viszont esküdözött, hogy a borz a világ legtisztább állata, lakásában nyolc-tíz szellőzőcsatornát épít, állandóan takarít, és mindennap Vimmel súrolja föl a küszöböt. Ő csak tudja, mondta, nála vásárolnak, mivel háztartási- és illatszerbolt-vezető. Mint látható, a borzokat illetően sűrű a homály. Én is a legnagyobb bizonytalanságban éltem, míg egy napon meg nem ismerkedtem Szűcssebestyénnel. ddig ugyanis sosem láttam borzot. Úgy kezdődött, hogy a Fehérlófia utcába költöztem. mikor behurcolkodtam a földszint 5.-be, szusszantam egyet, és kiálltam az ajtóba, hogy ismer kedjek kissé új lakóhelyemmel. (...) hogy ott támasztom az ajtófélfát, vala mi kaparászást hallok a szomszédos földszint 4. felől. Úgy látszik, most megismerem a szomszédomat. (...) Nyílt az ajtó, nyílt, nyílt, nyílt, még mindig nyílt, és egy borz lépett ki rajta. Persze az a kérdés, honnan tudtam, hogy borz, ha eddig még sosem láttam. át éppen onnan, hogy semmire sem hasonlított, amit eddig láttam. (...) Szóval az én borzom, pontosabban a szomszédom borza kurta lábú sámlit állított a napra, leült, és süttetni kezdte kissé kopottas, szürke-fehér sávos bundáját. (...) Egyszerre csak észrevett. Nocsak dörmögte krákogósan, ahogyan a barátkozó kedvű öregurak szokták, maga az új lakó? Már az sem akármi, hogy egy borzzal hozott össze a sors a Fehérlófia utcában. e hogy szóba is áll velem! o-bo-bocsánat hebegtem, ön a szomszédom borza? Micsoda kérdés! óóórzasztó! Én nem a szomszédjáé vagyok, én vagyok a szomszédja! magam borza vagyok. Nevem Szűcssebestyén. (...) zután csak üldögéltünk az udvaron egymás mellett, és hallgattunk. Végre összeszedtem a bátorságomat. Ne vegye rossz néven, kedves szomszéd, de annyi mindent hallani a borzokról. 26 Szövegértés 6. évfolyam

27 2 Szűcssebestyén felnézett rám, mivel a sámlin ülve ugye jóval alacsonyabb volt nálam, de kissé lenézően nézett fel. Figyeljen csak mondta, fölállt, beszuszogott a lakásába, és hamarosan egy pohár vízzel jött vissza. Letelepedett ismét a sámlijára, és lassanként iszogatni kezdte a vizet. Nem értettem pontosan, mit akarhat. élután volt már, a lakótársak hazafelé szállingóztak a munkából. Egyszerre egy piros labda gurult az udvarra, s nyomában egy pöttyös szoknyás kislány. labda éppen Szűcssebestyén sámlija előtt állt meg. Jaj, de drága! kiáltotta a kislány, és bocsánatkérően felkapta a labdát. Milyen édesen iszik! Szűcssebestyén bácsi a legaranyosabb borz az egész Fehérlófia utcában! mondta, és elszaladt. Szűcssebestyén kihúzta magát, és ivott egy korty vizet. z emeletről hangos fapapucscsattogással ekkor ért le egy kerek kövér asszonyság. Már útközben harsányan pörölt: harmadikon megint nincs víz! Mi van itt?! Ülök a kádban, de csak búg, szörcsög a csap! Felénk pillantott, lélegzetet sem vett, úgy folytatta: Nem is csodálom, hogy lenne víz fönt, ha idelent megisszák. Méghozzá ilyen nagy poharakkal! Szépen vagyunk, már a vizet is elisszák előlünk a borzok! Szűcssebestyén bundája megremegett, összehúzta magát, azután nagyot kortyolt a pohárból. lig telt el néhány perc, és hazajött a másik szomszédom a földszint 6.-ba. Sovány volt, szakállas, és olyan szálkás szegény, mint egy halgerinc. Nicsak, az új lakó jegyezte meg fanyarul, és a vizespohárra pillantott. Látom, összebarátkoztak, körbejár az itóka. Én lótok-futok, gyomorbajosra dolgozom magam a lakosság érdekében, egy kortyot sem ihatok, más meg itthon lógatja a lábát és vedel, mint a gödény, pedig csak egy borz az illető! zzal bevágta maga mögött az ajtót. z első emeleten ablak nyílt, és egy szép, fehér bajusz fölött kerek pápaszem jelent meg a keretében. Elzártam a rádiót mondta, rémes hírek. Megbolondult a világ! e itt jó kinézni; örülök, hogy jó egészségben látom, kedves Szűcssebestyén. z ember egészen megnyugszik a látványtól: egy borz napozik és iszogat a sámlin a leander alatt. Ez maga a béke. Szűcssebestyén felhajtotta az utolsó korty vizet. Na mit szól hozzá kérdezte, most már tudja, miért hallani annyi mindent a borzokról? Eltöprengtem. Egyben-másban azért mindenkinek lehet egy kis igaza, de a teljes igazságot még én sem ismerem, pedig állítom, hogy mióta Szűcssebestyént barátomnak mondhatom, széles e világon én tudok legtöbbet a borzokról. anem hogy milyenek a borzok? Én csak annyit mondhatok, hogy a borz se nem ilyen, se nem olyan, hanem ilyen is meg olyan is mint maga az élet. Szövegértés 6. évfolyam 27

10. 2013. május 29., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet

10. 2013. május 29., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet 10. évfolyam 2013. május 29., 8.00 füzet Országos kompetenciamérés 2013 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan

Részletesebben

2012. május 30., 8.00

2012. május 30., 8.00 6. évfolyam 2012. május 30., 8.00 füzet Országos kompetenciamérés 2012 Oktatási Hivatal OKM2012_6 evfolyam_ fuzet.indb 1 2012.02.01. 10:55:28 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 213 6. évfolyam MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 213 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam Oktatási Hivatal Köznevelési Mérési Értékelési Osztály Budapest, 214 6. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL

Részletesebben

2015. május 27., 8.00

2015. május 27., 8.00 6. évfolyam 25. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 25 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

2011. május 25., 8.00

2011. május 25., 8.00 8. évfolyam 2011. május 25., 8.00 füzet Országos kompetenciamérés 2011 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela

Részletesebben

10. 2015. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet

10. 2015. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet . évfolyam 25. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 25 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

2014. május 28., 8.00

2014. május 28., 8.00 8. évfolyam 24. május 28., 8. füzet Országos kompetenciamérés 24 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat alaposan olvasd

Részletesebben

10. 2009. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet. Oktatási Hivatal

10. 2009. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet. Oktatási Hivatal . évfolyam 2. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 2 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat

Részletesebben

2009. május 27., 8.00

2009. május 27., 8.00 6. évfolyam 2. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 2 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to

Részletesebben

CÍMKE 8. ÉVFOLYAM AFÜZET

CÍMKE 8. ÉVFOLYAM AFÜZET ÍMKE 8. ÉVFOLYM FÜZET ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT 2004 1 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és olvasási-szövegértési feladatokkal találkozol. Minden feladatot alaposan olvass

Részletesebben

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 A) FÜZET. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 A) FÜZET. Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 6. ÍMKE ÉVFOLYM TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

CÍMKE ÉVFOLYAM AF Ü Z E T. Oktatási Hivatal

CÍMKE ÉVFOLYAM AF Ü Z E T. Oktatási Hivatal F Ü Z E T 8. ÍMKE ÉVFOLYM ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 28 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. feladatokat alaposan

Részletesebben

CÍMKE 10. ÉVFOLYAM AFÜZET

CÍMKE 10. ÉVFOLYAM AFÜZET ÍMKE 10. ÉVFOLYM FÜZET ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT 2004 1 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és olvasási-szövegértési feladatokkal találkozol. Minden feladatot alaposan olvass

Részletesebben

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok 1. feladat Egy vitorlásklub olyan jelvényt készített a tagjai számára, amelyen két vitorlás hajó látható. A grafikus a második vitorlást eltolással hozta

Részletesebben

10. A) FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007. Oktatási Hivatal ÉVFOLYAM CÍMKE TANULÓI AZONOSÍTÓ: Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

10. A) FÜZET ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007. Oktatási Hivatal ÉVFOLYAM CÍMKE TANULÓI AZONOSÍTÓ: Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont . ÍMKE ÉVFOLYM TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 B) FÜZET. Oktatási Hivatal. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

CÍMKE ÉVFOLYAM TANULÓI AZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2007 B) FÜZET. Oktatási Hivatal. Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 8. ÍMKE ÉVFOLYM TNULÓI ZONOSÍTÓ: ORSZÁGOS KOMPETENIMÉRÉS 2 ) FÜZET Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

10. Javítókulcs s z ö v e g é r t é s. Országos kompetenciamérés. Tanulói példaválaszokkal bővített változat. évfolyam

10. Javítókulcs s z ö v e g é r t é s. Országos kompetenciamérés. Tanulói példaválaszokkal bővített változat. évfolyam 10. évfolyam Javítókulcs s z ö v e g é r t é s Tanulói példaválaszokkal bővített változat Országos kompetenciamérés 2013 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2013-as Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak

Részletesebben

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre A nevezés minden pontversenyre kizárólag interneten, a www.mategye.hu honlapon található nevezési lap kitöltésével lehetséges. A honlapon a nevezési lap

Részletesebben

Matematika feladatok

Matematika feladatok Matematika feladatok 2. osztály 1. Két tégla = 6 kg meg egy fél tégla. Három tégla hány kg? A) 6 kg B) 3 kg C) 4 kg D) 8 kg E) 12 kg 2. A parkolóban 5 járműnek összesen 14 kereke van. Mennyi lehet az autó

Részletesebben

Matematika. Első kötet KÍSÉRLETI TANKÖNYV

Matematika. Első kötet KÍSÉRLETI TANKÖNYV Matematika Első kötet 9 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A tankönyv megfelel az 5/0 (XII. ) EMMI-rendelet:. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 9 évfolyama számára..0 Matematika 6. sz. melléklet: Kerettanterv

Részletesebben

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE Úti-élményeimet összefoglaló könyvemben, amelynek a Konzervált útipor címet adtam, elmeséltem életem nagyobb kiruccanásait. Ennek utolsó fejezetében írtam le Tengizben munkával

Részletesebben

Balázs Imre József: Tavaszi tündérek

Balázs Imre József: Tavaszi tündérek A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2012. január-február-március Balázs Imre József: Tavaszi tündérek Tavasszal tündérek szállják meg az erdőt, ággal csiklandoznak minden kicsi felhőt. A felhők kuncognak,

Részletesebben

68. évf., 2014. XII. 4., 37. szám. Jó Pajtás, 37. szám, 2014. december 4. Bajsai sakkélmények Mit hoz a Mikulás?

68. évf., 2014. XII. 4., 37. szám. Jó Pajtás, 37. szám, 2014. december 4. Bajsai sakkélmények Mit hoz a Mikulás? 68. évf., 2014. XII. 4., 37. szám Bajsai sakkélmények Mit hoz a Mikulás? Ha valami nem sikerül, akkor is újra lehet kezdeni A sakk alkalmas a matematika tanítására Mai címoldalunk felvétele a nem régen

Részletesebben

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat

TARTALOM. CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat CSENGÕSZÓ CSENGÕSZÓ módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Galgóczi Lászlóné Szerkesztõség címe: 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B Tel.: (62) 470-101 FAX: (62) 554-666 Kiadó: Felelõs kiadó:

Részletesebben

Egy újabb nyertes pályázat! megkapta a támogatást a gyűjtőút építés III. üteme, indulhat a beruházás

Egy újabb nyertes pályázat! megkapta a támogatást a gyűjtőút építés III. üteme, indulhat a beruházás A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 9. szám 2012. május 29. Ingyenes Jó hír érkezett a napokban a polgármesteri hivatalba. A tavaly benyújtott, újabb gyűjtőútépítést célzó pályázat nyert. 352 millió

Részletesebben

Javítókulcs M a t e m a t i k a

Javítókulcs M a t e m a t i k a 6. é v f o l y a m Javítókulcs M a t e m a t i k a Országos kompetenciamérés 2010 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön az 2010-es Országos kompetenciamérés matematikafeladatainak Javítókulcsát tartja

Részletesebben

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 6. tanításához

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 6. tanításához Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Érdemes Tankönyvíró Érdemes Tankönyvíró Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 6. tanításához Kovács Csongorné a Tankönyvesek

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

József Attila: Ősz. 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja

József Attila: Ősz. 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja 2004. Őszi kiadás IX. évfolyam, 3. szám Ára: 70Ft A 2004-2005-ös tanév iskolánkban az IRODALOM ÉVE. A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola diákjainak lapja E számunk tartalmából: József Attila:

Részletesebben

ESZIRAT. 2006. január. AlpeSÍ utazás. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat. Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán

ESZIRAT. 2006. január. AlpeSÍ utazás. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat. Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán ESZIRAT 2006. január Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat AlpeSÍ utazás Szedmák Tímea és Szedmák Péter az arnoldsteini pályán Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán Januári számunkban

Részletesebben