A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 28-i ülése 19. sz. napirendi pontja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 28-i ülése 19. sz. napirendi pontja"

Átírás

1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 28-i ülése 19. sz. napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről Előadó: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A vonatkozó törvényi rendelkezésnek megfelelően legutóbb a november 30-i Közgyűlésen adtam számot a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) éves tevékenységéről. I. A Tanács évi működésének általános keretei A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzata, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II.6.) Korm. rendelet 2007 évtől kezdődően a megyei fejlesztési tanácsok döntési jogköréből a regionális fejlesztési tanácsok döntési jogkörébe helyezte át a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI), a céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE), valamint a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) elnevezésű fejlesztési források pályázati úton történő elosztását. Ezen változás következményeként a Tanács feladatait szinte teljes mértékben a korábban támogatott, folyamatban lévő pályázatok menedzselése, valamint azok ellenőrzése teszik ki. A feladatok mennyiségének arányával azonosan csökkent a Tanács részére normatívan biztosított központi működési támogatás, valamint a helyi, önkormányzati tagi hozzájárulások mértéke. Mindezek alapján a Tanács gazdaságossági és szakmai okokból a április 27-i ülésén döntött korábbi munkaszervezetének, a Tolna Megyei Területfejlesztési Irodának a megszüntetéséről, és a munkaszervezeti feladatoknak együttműködési megállapodás keretében a Kiút Közhasznú Nonprofit Kft. jogelődjének történő átadásáról. Ennek következtében a munkaszervezet működtetésével járó kiadás megközelítőleg a harmadára csökkenhetett. Az elmúlt másfél év során nyilvánvalóvá vált, hogy a Tanács tevékenységének súlya szakmai szempontból a források kihelyezéséről a jogászkodásra helyeződött át a korábban támogatott projektek megvalósítására létrejött támogatási szerződésekben

2 2 vállalt kötelezettségek ellenőrzéséből adódóan. Ezen szakmai okok, valamint további pénzügyi megtakarítások elérése érdekében a Tanács a október 29-i ülésén döntött, hogy indítványozza a döntés-előkészítés és végrehajtási feladatainak január 1-jétől a Kiút Közhasznú Nonprofit Kft-től a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalba történő átszervezését. A Tanács évi takarékos működésének eredményeként a évi zárszámadását eft módosított bevételi és kiadási előirányzatokkal szemben eft tényleges bevétellel és eft tényleges kiadással eft pénzmaradvány mellett fogadta el. A évi takarékos működésből, valamint a évi tagi hozzájárulások pontos érkezéséből adódóan a Tanács a 2008-as évben a központi költségvetési támogatások csökkenése, illetve utalványozásuknak mintegy féléves késése ellenére pénzügyi szempontból problémamentesen tudott és tud működni. A Tanács a évi költségvetését a február 6-i ülésén hozott 13/2008. (II.6.) sz. határozatával, eft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el, melyet a október 29-i ülésén, a 46/2008. (X.29.) sz. határozatával eft-ra módosított. A költségvetés jelentős részét továbbra is a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató programhoz nyújtott minisztériumi források adják, mely mind a II., mind pedig a III. ütemben támogatott projektek esetében millió Ft összesen 122 millió Ft támogatási összeget tesznek ki. II. A Tanács évi tevékenységének bemutatása 1.) Decentralizált fejlesztési támogatásokból megvalósuló fejlesztések menedzselése Korábban támogatott pályázatok menedzselése A korábban támogatott pályázatok körét 2006 évig a Tanács döntési jogkörébe tartozó decentralizált fejlesztési előirányzatokból támogatott projektek, azaz - a céljellegű decentralizált (a továbbiakban: CÉDE) támogatásból, - a területi kiegyenlítő (a továbbiakban: TEKI) támogatásból, - a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának (a továbbiakban: LEKI) támogatásából, valamint - a területfejlesztési (vidékfejlesztési) célelőirányzatból (a továbbiakban: TFC) megvalósult fejlesztések alkotják. A korábban támogatott pályázatokkal kapcsolatosan ellátandó feladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók: - rendelkezésre álló támogatások lehívásainak ellenőrzése, ellenjegyzése; - támogatási szerződés-módosítások előkészítése, elkészítése, mely módosítások általában a fejlesztés pénzügyi tartalmának (pl. Áfa-változás, összköltség csökkenés vagy növekedés), műszaki tartalmának, kezdési és/vagy befejezési határidejének, valamint a támogatott számlavezető

3 3 pénzintézetének és/vagy bankszámlaszámának változása okán válnak szükségessé; - a pénzügyi szempontból folyamatban lévő fejlesztések részelszámoltatása, valamint a pénzügyi szempontból befejezett fejlesztések végelszámoltatása; - a pénzügyi és műszaki szempontból befejezett fejlesztések helyszíni záró ellenőrzése, valamint a szolgáltatás-nyújtási és/vagy foglalkoztatási kötelezettséggel járó fejlesztések időközi ellenőrzése évben a LEKI támogatás esetében a Tanácsnak és munkaszervezetének feladata nem keletkezett, miután ezen támogatás keretében megvalósult fejlesztések finanszírozására, megvalósítására és záró ellenőrzésére évet bezárólag teljes mértékben sor került. A TEKI és a CÉDE keretek kapcsán január 1-jei állapot szerint az alábbi lehívásra váró összegek álltak a Tanács rendelkezésére: évi TEKI ,- Ft, évi TEKI ,- Ft, évi TEKI ,- Ft, évi TEKI ,- Ft, TEKI összesen: , évi CÉDE ,- Ft, évi CÉDE ,- Ft, évi CÉDE ,- Ft, CÉDE összesen: ,- A két keret mintegy 108 millió Ft támogatásából a 2008 október havi forgalmi jelentés alapján ezen időszakig mindösszesen ,- Ft összegű támogatási igény ellenőrzése, ellenjegyzése, majd utalványozása történt meg közel 130 igénylési ügyirat keretében. A támogatási szerződés módosítások összesen 53 db támogatási szerződést 27 db TEKI, 16 db CÉDE és 10 db TFC érintően került sor módosítással járó kérelmek benyújtására, melyek döntő többsége a támogatásból megvalósuló fejlesztések befejezési határidejének módosítására irányult. A pénzügyi szempontból folyamatban lévő, valamint befejezett beruházások részleges, illetve végső elszámoltatása a TEKI és a CÉDE keret esetében értelmezhető. A 2008 január és október közötti időszakban összesen 169 db végelszámolási és 203 db részelszámolási irat ellenőrzése, illetve továbbítása történt meg. A Tanács munkaszervezetének évi munkaprogramjában foglaltak, valamint a korábbi évek gyakorlata alapján a 2008-as évre a pénzügyi-számviteli és műszaki szempontból befejezett TEKI és CÉDE beruházások ellenőrzése két féléves időszak keretében történik. Az I. félévre a Tanács Elnöke által március 18-án jóváhagyott ellenőrzési ütemterv a április 1. és június 12. közötti időszakban összesen 104 db

4 4 68 db TEKI és 36 db CÉDE pályázat kontrollját tűzte ki, mely összesen 63 db önkormányzatot érintett. Az ellenőrzések az ütemtervnek megfelelően zajlottak. A támogatottak által bemutatott pénzügyi-számviteli dokumentumok összességében megfelelőek voltak, az elkészült beruházások pedig műszaki szempontból megfelelően valósultak meg. Az időszak alatt az ellenőröknek mindössze két esetben tettek észrevételt. Az érintett önkormányzatok a hiánypótlási kötelezettségüknek eleget tettek. A benyújtott dokumentumok felülvizsgálata, illetve a szükséges módosítások előkészítése és elkészítése megtörtént. A Tanács munkaszervezete elkészítette a II. félévi ellenőrzések ütemtervét, melyet a Tanács Elnöke augusztus 4-én hagyott jóvá. Az ellenőrzési időszak az ütemterv szerint szeptember 2-án kezdődött és november 18-án zárul, melynek során 58 db önkormányzatot érintően összesen 83 db (48 db TEKI és 35 db CÉDE) pályázat pénzügyi-számviteli és műszaki kontrollja történik meg. A TFC keret terhére támogatott beruházásokban vállalt foglalkoztatási, szolgáltatásnyújtási stb. kötelezettségek időközi, illetve záró ellenőrzése évben a II. félévre ütemeződött. Az I. félévben azon néhány beruházás ellenőrzése történt meg, melyek kötelezettségvállalási időszaka lezárult, illetve ellenőrzésük egyéb okok miatt soron kívül szükségessé vált. Az ellenőrzési időszak alatt 11 db beruházás ellenőrzésére került sor, melyek tapasztalatai az alábbiak szerint foglalhatók össze: - termelő infrastrukturális beruházás megvalósítására irányuló projekt összesen 2 db, melyek mindegyike lezárható; - szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel járó beruházás megvalósítására irányuló projekt összesen 2 db, melyek közül 1 db lezárható és 1 db folyamatban van; - foglalkoztatási kötelezettséggel járó beruházás megvalósítására irányuló projekt összesen 8 db, melyek közül 5 db lezárható, 2 db folyamatban van és 1 db nem teljesült. A Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának Állampénztári Irodája 2008 június végén elkészítette a 2008 augusztusára, szeptemberére és októberére tervezett TFC ellenőrzések ütemtervét, melynek keretében 57 db beruházás ellenőrzésére kerül sor. Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program működtetése A Tanács a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) jogelődjének 2006 júliusi megkeresése alapján három éves kistérségi szociális felzárkóztató program megvalósítását vállalta a Tamási kistérségben. A program keretében az SZMM szociális célú fejlesztések megvalósításához években millió Ft felhalmozási célú támogatást biztosít azzal, hogy a megyei decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési források terhére szintén szociális célú fejlesztések megvalósításához az érintett kistérség a három év

5 5 vonatkozásában a minisztériumi támogatással azonos mértékű pályázati forrásra tesz szert. A program három ütemből épül fel az alábbiak szerint: Ütem: Összesen: Forrás: Projektek száma (db): Támogatás összege (Ftban): Fejlesztési összköltség (Ft-ban): SZMM , ,- I évi LEKI keret (DDRFT) , ,- SZMM , ,- II évi LEKI keret (DDRFT) , ,- SZMM , ,- III évi LEKI keret (DDRFT) , ,- SZMM , , évi LEKI keretek , ,- (DDRFT) Mindösszesen: , ,- A program keretében 49 db projektterv részére 350 millió Ft támogatás nyújtására került, illetve kerül sor, mely jelentős mértékű összesen 412 millió Ft összköltségű szociális célú fejlesztés megvalósulását eredményezi a kistérségben. A program megvalósításával lehetővé válik a Tamási kistérség szociális ellátórendszerének összehangolt, a kielégítetlen szükségletekre fókuszáló komplex fejlesztése, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés. A program egyes ütemei keretében megvalósuló fejlesztéseket az 1. sz. melléklet mutatja be. 2.) A Tanács szakmai és pénzügyi működése A Tanács évi szakmai működésének keretei A Tanács a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvényben előírt kötelezettségeinek ellátása vonatkozásában évi feladatait az alábbi témakörök mentén határozta meg: - a Tanács általános működésének biztosítása, - a korábbi években a TEKI, CÉDE, HÖF, LEKI, illetve TFC terhére megítélt támogatások igénybevétele céljából megkötött támogatási szerződések (a továbbiakban: szerződések) kezelése: a. a szerződések végrehajtásának, a szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a felhasználási rendeletekben foglaltak szerint, b. a szerződések módosításában való részvétel, szerződésmódosítás,

6 6 c. a szerződésekhez kapcsolódó fedezeti biztosíték módosítási kérelem (szakmai javaslattal alátámasztva) jóváhagyás céljából történő felterjesztése az Önkormányzati Minisztériumnak, d. a szerződés módosítása, a szerződésekben foglaltak megszegése, azaz szerződésszegés, valamint követeléskezelés esetén a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága intézkedési javaslatának előterjesztése a Tanács ülésére, e. a szerződések módosításával, szerződésszegéssel, támogatottakkal szemben fennálló követelésekkel kapcsolatban döntés, szankciók és egyéb jogkövetkezmények érvényesítése, melynek során a Tanács együttműködik a Magyar Államkincstárral, f. a szerződésekhez kapcsolódó részletfizetési kérelem jóváhagyás céljából történő felterjesztése az Önkormányzati Minisztériumnak, g. a szerződésekben szerepeltetett támogatásból megvalósuló beruházások, fejlesztések hatásait értékelő jelentések, a folyamatban lévők nyomon követését a pénzügyi ellenőrzését tartalmazó elemzések, előirányzatonkénti bontásban való készítése, h. korábban támogatott vis maior kérelmek elszámoltatásának lezárása, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a felhasználási rendeletekben foglaltak szerint, i. együttműködés a feladatok végrehajtásában részt vevő szervezetekkel, j. az évi XXI. törvényben és egyéb jogszabályokban a Tanács részére előírt egyéb feladatok ellátása. - a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program megvalósítása: projekttervek gondozása, projekttervek Tanács elé terjesztése, szerződés-kötés, finanszírozás, elszámoltatás, ellenőrzés, decentralizált társforrásra tervezett projekttervek benyújtásának és támogatásának figyelemmel kísérése, a program évi ütemének a korábban elfogadott szociális felzárkóztatási terv szerint történő megvalósítása; - a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja aktualizálása. A Tanács évi költségvetése A Tanács a február 6-i ülésén tárgyalta a évi költségvetési tervét, melyet a 13/2008. (II.6.) sz. határozata keretében eft bevételi és kiadási előirányzattal fogadott el az alábbi sarokszámok mentén: Bevételek: 1. ÖTM támogatás eft 2. Tagdíj, hozzájárulás eft évi pénzmaradvány eft 4. Értékpapírban lekötött tartalék eft 5. Egyéb bevétel 800 eft 6. SZMM támogatás eft Bevételek összesen: eft

7 7 Kiadások: 1. Személyi juttatások 0 eft 2. Munkáltatót terhelő járulékok 0 eft 3. Készletbeszerzés 400 eft 4. Szolgáltatási kiadások eft 5. Reprezentáció 200 eft 6. Adók, díjak befizetése 0 eft 7. Felhalmozási célú kiadások 300 eft 8. Végleges pénzeszköz átadás eft Kiadások összesen: eft A Tanács és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium között szeptember 30-án támogatási szerződés jött létre a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program III. üteme keretében a minisztérium által biztosított 61 millió Ft 60 millió Ft felhalmozási és 1 millió Ft működési célú támogatás felhasználására. A támogatási szerződés 4. pontjában foglaltak alapján a támogatás kedvezményezettek részére történő átutalására idő- és teljesítésarányosan, a benyújtott részszámlák és részelszámolások, illetve végelszámolás elfogadását követően utófinanszírozás formájában került sor. Ezen tételek a Tanács évi eredeti költségvetésében nem szerepelnek, ezért annak módosítására volt szükség. A Tanács költségvetésének módosítását legutóbb, a október 29-i ülésén tárgyalta, és azt a 46/2008. (X.29.) sz. határozatával eft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadta. A módosítás keretében a költségvetés sarokszámai az alábbi tételek tekintetében változtak: Bevételek: 6. SZMM támogatás eft Bevételek összesen: eft Kiadások: 4. Szolgáltatási kiadások eft 8. Végleges pénzeszköz átadás eft Kiadások összesen: eft A Tanács módosított költségvetése az előterjesztés 2. sz. mellékleteit képezi. 3.) Egyéb feladatok A Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programjának aktualizálása A Tanács a október 17-i ülésén a 31/2007. (X.17.) sz. határozatának keretében döntött arról, hogy a Bezerédj Programnak, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési programjának (a továbbiakban: Bezerédj Program) aktualizálása történjen meg annak érdekében, hogy összhangba kerüljön a Nemzeti Fejlesztési Terv II-vel. Az aktualizálás azért fontos és szükséges, mert a Bezerédj Program teremti meg a feltételét a Tanács számára a területfejlesztési törvényben meghatározott feladatok végrehajtására, a társadalmi-gazdasági folyamatok vizsgálatára, értékelésére.

8 8 Emellett a felülvizsgálati folyamat végeredményeként egy olyan dokumentum áll a Tanács rendelkezésére, amely korszerű és kompatibilis a legújabb megyei, regionális és országos szinten elkészült területi tervekkel (pl.: Országos Területfejlesztési Koncepció, a Nemzeti Fejlesztési Terv II-hez kapcsolódó Új Magyarország Fejlesztési Terv, a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program). A Tanács a fenti határozat keretében felhatalmazta Elnökét arra, hogy a Bezerédj Program aktualizálása érdekében a felülvizsgálati munka elvégzésére kérjen fel három, programkészítéssel foglalkozó céget ajánlattételre, valamint Bíráló Bizottságot hozott létre a nyertes ajánlat kiválasztására. A határozat végrehajtása során az ajánlattételre felkért cégek mindegyike a Tanács működési forrásaihoz mérten magas ajánlati árat jelölt meg, ezért a Tanács a Bíráló Bizottság egyetértése mellett érvénytelennek nyilvánította az ajánlattételi eljárást, továbbá felhatalmazta Elnökét az aktualizáláshoz tárgyalások lefolytatására alacsonyabb munkadíj elérése érdekében. A tárgyalásokat követően a Tanács a soros ülésén azaz szeptember 4-én újra napirendre tűzte a Bezerédj Program aktualizálását, melynek keretében felhatalmazta Elnökét, hogy határozza meg a minimum követelményeket és az alábbi szervezetektől kérjen ajánlatot: - Hozam 2001 Kft., Szekszárd, - PPH Közpolitikai Elemző Kft., Budapest, - Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Szekszárd, - Tamási Innovációs Központ Kht., Tamási, - Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, Szekszárd. A minimum követelmények meghatározását követően a szervezetek ajánlattételre történő felkérése megtörtént. A Tanács várhatóan a évi utolsó ülésén tárgyalja a benyújtásra kerülő ajánlatokat. A Dél-Dunántúli Régió Területfejlesztési Operatív Programja és a Dél- Dunántúli Akcióterv dokumentumok társadalmasításában való részvétel Dél-Dunántúli Régió Területfejlesztési Operatív Programja (a továbbiakban: DDRTOP) A területfejlesztési támogatáspolitika megújításának érdekében a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NFGM) a hazai területfejlesztési források felhasználását az európai uniós tervezési folyamatokhoz hasonló módon képzeli el. Ennek megfelelően a hazai területfejlesztési források tervezése és felhasználása a továbbiakban egységes rendszerben, a régió által tervezett és elfogadott, kifejezetten a hazai területfejlesztési források felhasználását célzó regionális területfejlesztési operatív programok, azaz ún. RTOP-ok alapján történik. A DDRTOP a hazai területfejlesztési források felhasználását az európai uniós tervezési módszerekhez hasonló módon kezelő programdokumentum, mely a jelenlegi Terület- és Regionális Fejlesztési Célelőirányzat (TRFC) és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatások (TEKI, LEKI, CÉDE, TEUT) program alapú felhasználását célozza meg.

9 9 A DDRTOP kidolgozásában az NFGM, valamint a VÁTI Kht. szakmai irányítása mellett a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (a továbbiakban: Regionális Fejlesztési Ügynökség) munkatársai vettek részt. A támogatható tevékenységek körének meghatározásánál a tervezők figyelembe kellett vegyék az eddigi célelőirányzat és helyi önkormányzati fejlesztési támogatások felhívásaira beérkezett fejlesztési igényeket, valamint a minisztérium azon igényét, hogy elsősorban az uniós források által nem, vagy alulfinanszírozott tématerületek szerepeljenek a programban. A programozás során a Dél-dunántúli régió stratégiai célrendszeréhez illeszkedően az alábbi három területi prioritás került kidolgozásra: I. prioritás: A régió nagyvárosainak fejlesztése, II. III. prioritás: A dél-dunántúli kis- és középváros hálózat fejlesztése, prioritás: Aprófalvas, cigányok által magas arányban lakott és táji értékekben gazdag, vidékies térségek fejlesztése. A DDRTOP társadalmasítására a július 24. és szeptember 21. közötti időszakban került sor, melynek keretében a DDRTOP konstrukcióba a Tanács szerepeltetni javasolta a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató programot. A Tanács javaslata átvezetésre került a dokumentumban, mely jelenleg a VÁTI Kht-nál szakmai monitoring alatt áll. A dokumentum végleges változatát várhatóan 2008 decemberében hagyja jóvá a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács. Dél-Dunántúli Akcióterv (a továbbiakban: DDAT) A DDAT a évben a Regionális Fejlesztési Tanács döntési jogkörébe tartozó pályázati lehetőségek alapjául szolgáló dokumentum. A Regionális Fejlesztési Tanács a dokumentumot a szeptember 25-i ülésén tárgyalta meg és fogadta el. A ROP Irányító Hatóság a DDAT társadalmi egyeztetését október 21-én kezdte meg és november 20-án zárja le. A Tanács a DDAT társadalmasításra elfogadott változatát megtárgyalta, és a 40/2008. (X.29.) sz. határozatával annak módosításaként kérte, annak érdekében, hogy a 3. prioritási tengely keretében jelenjen meg pályázati lehetőség és forrás az önkormányzatok számára az alapfokú oktatási intézmények fejlesztésére, felújítására. III. A Tanács évi ülései A Tanács 2008 év során a jelen előterjesztés elkészültéig öt alkalommal tartott ülést. Az ülések keretében tárgyalt napirendi pontokat az előterjesztés 3. sz. melléklete mutatja be. A Tanács ülésének előterjesztéseit az üléseket megelőzően megtárgyalta és véleményezte a Tanács mellett működő Tolna Megyei Egyeztető (Civil) Fórum, valamint Tolna Megyei Kistérségi Fórum.

10 10 A Tanács a fenti ülések keretében összesen 51 db határozatot hozott. A határozatok jegyzékét az 4. sz. melléklet tartalmazza. A határozatok tartalmukat tekintve a következők szerint oszlanak meg: Csoportosítás Darabszám A Tanács működésével (költségvetés, munkaterv, munkaprogram, szervezeti és működési szabályzat, munkaszervezeti feladatok ellátása stb.) kapcsolatos határozatok száma: A Tanács tevékenysége során jelentkező beszámolókkal (munkaszervezeti feladatok ellátása, határozatok végrehajtása, központi költségvetési támogatás felhasználása, korábban támogatott pályázati ellenőrzések végrehajtása stb.) kapcsolatos határozatok száma: Korábban, illetve az idei évben támogatott pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos határozatok száma pályázati forrásonként: Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI): 8 Céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE): 2 Területfejlesztési célelőirányzat (TFC): 12 Szociális felzárkóztató program (SZFP): 3 Összesen: 25 Programozási feladatokkal (Bezerédj Program aktualizálása, DDRTOP és DDAT társadalmasítása) kapcsolatos határozatok: Egyéb tevékenységgel (Megyei Napló megrendelése és terjesztése) kapcsolatos határozatok száma: IV év végéig várható feladatok Végezetül a Tanács részére év végéig várható feladatok az alábbiak szerint foglalhatók össze: - a Bezerédj Program aktualizálására beérkező ajánlatok értékelése, nyertes ajánlat kiválasztása, aktualizálás elvégzésére irányuló megbízási szerződés megkötése; II. félévi TEKI és CÉDE, valamint TFC ellenőrzések lezárása, elvégzéséről és tapasztalatairól beszámoló készítése és előterjesztése a Tanács soros ülésére; - a november december hónapok alatt érkező lehívási igények ellenőrzése, esetleges hiánypótlása, utalványozásra történő ellenjegyzése; november december hónapokban esedékes részleges, illetve végső elszámolások menedzselése, ellenőrzése; - a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program menedzselése; - a Tanács november december havi pénzügyi-számviteli feladatainak ellátása.

11 11 Tisztelt Közgyűlés! A Tisztelt Közgyűlésnek a fentiek szerinti beszámolóval kívánom bemutatni a Tanács évi munkáját. Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés.../2008 (XI.28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről szóló beszámolóról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XII. tv. 14. (8) bekezdésére a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről szóló, a Közgyűlés Elnöke által előterjesztett beszámolót elfogadja. Szekszárd, november 10. Dr. Puskás Imre a Közgyűlés Elnöke

12 1. sz. melléklet A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program SZMM támogatás I. üteme terhére támogatott projektek Sorszám: 1. Támogatott neve: Hegyhát Integrált Szociális Intézmény, Gyönk 2. Tamási Város 3. Regöly Felsőnyék Szárazd Magyarkeszi Hőgyész Nagyközség Diósberény Simontornya Város Projekt neve: Gyönki Idősek Otthona akadálymentesítése Terepjáró autó beszerzése étkeztetéshez Tamásiban Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Regölyben Élet-Ház kialakítása Felsőnyéken Falugondnoki autó beszerzése Szárazdon Családsegítés és GYJSZ tárgyi feltételeinek javítása Magyarkeszin Kulcsos autó beszerzése alapellátásokhoz Hőgyészen Szociális étkeztetés feltételeinek javítása Diósberényben Idősek Otthonába eszközbeszerzés Simontornyán SZMM támogatás: adatok Ft-ban Fejlesztés összköltsége: Összesen:

13 2 A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program I. üteme keretében társfinanszírozásként a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 2007 évi LEKI keret terhére támogatott projektek adatok Ft-ban Sorszám: neve: támogatás: összköltsége: Támogatott LEKI Fejlesztés Projekt neve: 1. Belecska Élet-Ház kialakítása Belecskán Dúzs Élet-Ház kialakítása Dúzson Szociális konyha Fürged korszerűsítése Fürged ben Élet-Ház Fürged berendezéseinek biztosítása Integrációs Központ Iregszemcse akadály-mentesítése és eszközbeszerzés Iregszemcsén 6. Falugondnoki autó Keszőhidegk beszerzése út Keszőhidegkúton Mucsi Élet-Ház kialakítása Mucsi ben Nagyszékely Élet-Ház kialakítása Nagyszékelyben Gyermekjóléti szolgálat Ozora épületének felújítása Ozorán Szociális étkeztetés Ozora infrastrukturális feltételeinek biztosítása Ozora ben 11. Ozora Gondozási Központ felújítása Ozorán Pári Élet-Ház kialakítása Idősek Gondozási 13. Pincehelyen Pincehely Központjának Nagyközség eszközbeszerzése Szakály Tanyagondnoki autó beszerzése Szakályban

14 Támogatott neve: Tamási Város Sorszám: Tamási- Simontornya TKT. Tamási- Simontornya TKT. Tamási- Simontornya TKT. Projekt neve: Személygépkocsi kulcsos autó beszerzése alapellátásokhoz Tamásiban Családsegítés tárgyi feltételeinek megteremtése a Gyönki mikro-térségben Jelzőrendszeres házi segítség-nyújtás kistérségi kibővítése Falugondnoki autó beszerzése a Tamási mikrotérségben LEKI támogatás: Fejlesztés összköltsége: Összesen: A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program SZMM támogatás II. üteme terhére támogatott projektek adatok Ft-ban Sorszám: Támogatott neve: Nagykónyi Hőgyész Nagyközség Simontornya Város Pincehely Nagyközség Magyarkeszi Varsád Szakadát Projekt neve: Idősek Háza akadálymentesítése Idősek klubjának eszközfejlesztése Szociális Szolgáltató Központ egyik épületének felújítása, akadálymentesítése Idősek Gondozási Központjának épületbővítése, akadálymentesítése és gépkocsi beszerzése az ellátásokhoz Idősek Klubjának akadálymentesítése, épület korszerűsítése SZMM támogatás: Fejlesztés összköltsége: Élet-Ház kialakítása Idősek klubja tárgyi feltételeinek javítása Összesen:

15 4 A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program II. üteme keretében társfinanszírozásként a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 2008 évi LEKI keret terhére támogatott projektek adatok Ft-ban Sorszám: neve: támogatás: összköltsége: Támogatott LEKI Fejlesztés Projekt neve: 1. Keszőhidegkút Szociális ellátást biztosító épület akadálymentesítése Nappali ellátást nyújtó Diósberény intézmény bővítése, akadálymentesítése Tamási Város Szociális központ kialakítása Értény Idősek Klubja akadálymentesítése Összesen: A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program SZMM támogatás III. üteme terhére támogatott projektek adatok Ft-ban Sorszám: Támogatott neve: HEGYHÁT Integrált Szociális Intézmény, Gyönk Nagykónyi Hőgyész Nagyközség Szakály Projekt neve: Közösségi ellátáshoz és akadálymentes személyszállításhoz infrastrukturális feltételek biztosítása gépkocsik beszerzése a gyönki mikrotérségi ellátáshoz Idősek házának felújítása Nagykónyiban Szociális Szolgáltató Központ épületbővítése Hőgyészen Élet-Ház kialakítása Szakályban SZMM támogatás: Fejlesztés összköltsége: , , , , , , , ,-

16 5 Sorszám: A Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program III. üteme keretében társfinanszírozásként a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a 2009 évi LEKI keret terhére támogatandó projektek Támogatott SZMM Fejlesztés Projekt neve: neve: támogatás: összköltsége: Tolnanémedi Élet-Ház kialakítása Tolnanémediben , ,- Közösségi ellátáshoz és támogató szolgálathoz Simontornya infrastrukturális feltételek Város biztosítása gépkocsik , ,- beszerzése a simontornyai mikrotérségi ellátáshoz Összesen: ,- Sorszám: Támogatott neve: Projekt neve: LEKI támogatás: adatok Ft-ban Fejlesztés összköltsége: 1. Udvari Falugondnoki autó cseréje Udvariban Tamási Város Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása a Tamási mikrotérségben 3. Pári Nappali ellátás beindításához épületfelújítás Páriban 4. Értény Idősek Klubja eszközbeszerzése Értényben Szociális étkeztetés Pincehely feltételeinek javítása Nagyközség Pincehelyen Összesen:

17 2. sz. melléklet A TOLNA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS 2008 ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE I. Bevételek Jogcím Eredeti előirányzat Ftban Előirányzat eltérés Ft-ban (+/-) Módosított előirányzat eft-ban Ft-ban 1. ÖTM támogatás ÖTM központi támogatás ÖTM pályázatokra kiegészítés évi támogatás hátralék ( ,- Ft 50 %-a) ÖTM támogatás összesen: Tagdíj, hozzájárulás Többcélú kistérségi társulások (25,- Ft/fő-vel) Tolna Megyei Önkormányzat Tagdíj, hozzájárulás összesen: évi pénzmaradvány évi pénzmaradvány összesen: Értékpapírban lekötött tartalék Értékpapírban lekötött tartalék összesen: Egyéb bevétel Egyéb bevétel SZMM támogatás SZMM felhalmozási célú támogatás SZMM működési célú támogatás SZMM felhalmozási célú támogatás III. ütem SZMM működési célú támogatás III. ütem SZMM támogatás összesen: I. Bevételek mindösszesen:

18 2 II. Kiadások Jogcím Eredeti előirányzat Ftban Előirányzat eltérés Ft-ban (+/-) Előirányzat eft-ban Ft-ban 1. Személyi juttatások 1. Személyi juttatások összesen: Munkáltatót terhelő járulékok 2. Munkáltatót terhelő járulékok összesen: Készletbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Szakmai kiadványok, előfizetési díjak, közlönyök Készletbeszerzés összesen: Szolgáltatási kiadások Karbantartási díj Egyéb üzemeltetési költségek Tartalék Szolgáltatási kiadások összesen: Reprezentáció Reprezentáció Reprezentáció összesen: Adók, díjak befizetése 6. Adók, díjak befizetése összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen: Végleges pénzeszköz átadás SZMM felhalmozási célú támogatás SZMM felhalmozási célú támogatás III. ütem Végleges pénzeszköz átadás összesen: II. Kiadások mindösszesen:

19 3. sz. melléklet A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi ülései és napirendjei Tanácsülés napja február március április 16. Az ülésen tárgyalt napirendi pontok 1.) Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi tevékenységéről és a évi munkatervének elfogadása 2.) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi Tolna megyét érintő tevékenységéről 3.) Korábban támogatott pályázatokkal kapcsolatos döntések 4.) Tamási kistérség három éves kistérségi szociális felzárkóztató program évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) általi támogatása 5.) Tájékoztató a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja aktualizálásáról 6.) Együttműködési megállapodás módosítása a KIÚT Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kht-val 7.) Együttműködési megállapodás a SÉD Nyomda Kft-vel 8.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetési beszámolójának és évi költségvetési tervének elfogadása 9.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 10.) Egyebek 1.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete évi munkaprogramjának elfogadása 2.) Beszámoló a munkaszervezeti feladatok ellátásáról, valamint a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács előző ülésén hozott határozatok végrehajtásáról 3.) Tájékoztató a évi működési célú támogatás Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fele történő elszámolásáról 4.) Korábban támogatott pályázatokkal kapcsolatos döntések 5.) Tájékoztató a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja aktualizálásáról 6.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 7.) Egyebek 1.) Korábban támogatott pályázatokkal kapcsolatos döntések 2.) Egyebek

20 szeptember október ) Beszámoló a munkaszervezeti feladatok ellátásáról, valamint a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács előző ülésén hozott határozatok végrehajtásáról 2.) Tájékoztató a I. félévében elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól 3.) Korábban támogatott pályázatokkal kapcsolatos döntések 4.) Döntés a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 23/2008. (VI.16.) számú határozatának felülvizsgálati ügyében 5.) Tájékoztató a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja aktualizálásáról 6.) A Megyei Napló elnevezésű megyei közéleti lap január 1. és december 31. közötti időszakra történő beszerzése 7.) A Tamási kistérségi három éves kistérségi szociális felzárkóztató program Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) által biztosított támogatás III. ütemének felhasználása 8.) Egyebek 1.) A Dél-dunántúli Akcióterv társadalmasítása 2.) Korábban támogatott pályázatokkal kapcsolatos döntések 3.) Tamási kistérség három éves kistérségi szociális felzárkóztató program Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) által biztosított támogatás III. ütemének felhasználása 4.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi költségvetésének módosítása 5.) Beszámoló a munkaszervezeti feladatok ellátásáról, valamint a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács előző ülésén hozott határozatok végrehajtásáról 6.) Együttműködési megállapodás felmondása a Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 7.) A Tolna Megyei Önkormányzat megbízása a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátásával 8.) Egyebek

21 4. sz. melléklet TOLNA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS ÉVI HATÁROZATAINAK JEGYZÉKE A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 1/2008. (II.6.) sz. határozata: 1.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a évi munkatervének 1. sz. melléklet szerinti teljesülését elfogadja. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2/2008. (II.6.) sz. határozata: 1.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a évi munkatervét a 6. sz. melléklet szerint elfogadja. 2.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatait ellátó KIÚT Kht-t arra, hogy a. a jelen határozat 1.) pontjában elfogadott munkaterv alapján soron kívül készítsen negyedéves bontásban felépített, részletes munkaprogramot, és azt terjessze a Tanács soros ülése elé jóváhagyásra, b. a Kht. ügyvezetője a munkaprogramban meghatározásra kerülő feladatok ellátásáról a negyedéveket követő Tanácsüléseken rendszeresen számoljon be. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 3/2008. (II.6.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi Tolna megyét érintő tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 4/2008. (II.6.) sz. határozata A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács hozzájárul Nagyszékely Nagyközség Önkormányzata Damjanich utca belterületi gyalogútjainak rekonstrukciója megnevezésű, K sz. támogatási szerződésének a támogatott kérelmére - 1.c.) pontjában szereplő tervezett kezdési határidő május hóról november hóra, 1

22 TOLNA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS ÉVI HATÁROZATAINAK JEGYZÉKE - 1.d.) pontjában szereplő tervezett befejezési határidő november hóról október hóra történő módosításához. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 5/2008. (II.6.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a HOZAM 2001 Kft-vel kötött C. sz támogatási szerződés keretében megvalósított családi horgászpanzió létesítése Szálkán tárgyú beruházás 24 hónapnak megfelelő megvalósítását elfogadja. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 6/2008. (II.6.) sz. határozata: A Tolna megyei Területfejlesztési Tanács a H. Tamás Ingatlanforgalmazó Kftvel megkötött 12 fő részére szálláshely kialakítása tárgyú C sz támogatási szerződés keretében vállalt 5 éves szolgáltatás nyújtási kötelezettségének nem megfelelő teljesítése miatt a 89/2001. Korm. rend. (VI.15.) 14. (2) bekezdése, valamint a 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. 88. (1) bekezdése alapján az igénybe vett eft támogatási összeg teljes késedelmi kamattal növelt visszafizetésére kötelezi azzal, hogy a késedelmi kamat fizetési kötelezettség befejező időpontját november 6-ában határozza meg. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 7/2008. (II.6.) sz. határozata: 1.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a 28/2002. (VII.3.) sz. határozatát visszavonja, mivel a Molnár és Molnár Bt. TOP-VENEER Kft-be történő beolvadására és ennek megfelelően a támogatási szerződés módosítására nem került sor. 2.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a 8/2007. (III.30.) sz. határozat kiegészítéseként a Molnár és Molnár Bt-t a C sz. támogatási szerződésben vállalt 13 fős foglalkoztatási kötelezettségének 75% alatti teljesítése miatt az 50/2000. (IV.13.) Korm. rend. 11. (2) bekezdése alapján az igénybe vett eft támogatási összeg teljes késedelmi 2

23 TOLNA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS ÉVI HATÁROZATAINAK JEGYZÉKE kamattal növelt visszafizetésére kötelezi azzal, hogy a kamat fizetési kötelezettség befejező időpontját január 31-ében határozza meg. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 8/2008. (II.6.) sz. határozata: 1.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács tudomásul veszi Nagyszokoly Önkormányzatának a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program évi üteméből történő visszalépését, és ez alapján visszavonja a 49/2007. (XI.28.) sz. határozatának 2.) pontjában megítélt 5 millió Ft-os felhalmozási célú támogatást. 2.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program keretében a szociális fejlesztési tervben és a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának Tanácsa által hozott 77/2007. (XII.14.) sz. határozatában foglaltak alapján Nagyszokoly Önkormányzatának visszalépése miatt felszabadult 5 millió Ft-os felhalmozási célú támogatás terhére az alábbi 2 projektet támogatja: SZMM Saját forrás: Fejlesztés Sorszám: neve: Támogatott Projekt neve: támogatás: %- összköltsége: Ft-ban: (Ft-ban) ban: (Ft-ban) 1. Varsád Élet-Ház kialakítása , Szakadát Idősek klubja tárgyi feltételeinek javítása , Összesen: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 9/2008. (II.6.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja aktualizálásával kapcsolatos Elnöki beszámolót tudomásul veszi. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 10/2008. (II.6.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács egyetért azzal, hogy a munkaszervezeti feladatainak ellátására a KIÚT Foglalkoztatási és 3

24 TOLNA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS ÉVI HATÁROZATAINAK JEGYZÉKE Területfejlesztési Kht-val május 15-én létrejött együttműködési megállapodás 3. pontjában meghatározott díjat január 1-jétől havonta nettó ,- Ft-ban, azaz Egymillió-kettőszázezer Ft-ban határozza meg, továbbá felhatalmazza Elnökét az együttműködési megállapodás módosításának aláírására. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 11/2008. (II.6.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács egyetért azzal, hogy a Megyei Napló elnevezésű megyei közéleti lap példányban/hó történő megjelentetési és alábbi településeken történő terjesztési költségeihez %-os terjesztés (minden háztartásba) az alábbi 13 településen, 6500 példányban: Cikó, Dalmand, Felsőnyék, Györköny, Kajdacs, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Nagyszokoly, Sárszentlőrinc, Szakcs, Tolnanémedi, Várdomb; - arányos terjesztés az alábbi 56 településen, 4000 példányban: Alsónána, Alsónyék, Aparhant, Attala, Bátaapáti, Belecska, Bikács, Bonyhádvarasd, Csibrák, Csikóstőttős, Diósberény, Dúzs, Értény, Fácánkert, Felsőnána, Fürged, Grábóc, Györe, Gyulaj, Harc, Izmény, Jágónak, Kalaznó, Kapospula, Keszőhidegkút, Kéty, Kisdorog, Kismányok, Kistormás, Kisvejke, Lápafő, Koppányszántó, Kisszékely, Lengyel, Medina, Miszla, Mórágy, Mőcsény, Mucsfa, Mucsi, Murga, Nagyszékely, Nagyvejke, Nak, Pári, Pörböly, Sárpilis, Szakadát, Szálka, Szárazd, Udvari, Újireg, Varsád, Várong, Váralja, Závod február 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra havi bruttó ,- Ft-tal évre összesen ,- Ft-tal a évi költségvetésének Tartalék előirányzata terhére hozzájárul, és felhatalmazza Elnökét az erre irányuló vállalkozói szerződés SÉD Nyomda Kft-vel történő megkötésére. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 12/2008. (II.6.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a évi költségvetésének teljesítését eft módosított bevételi és kiadási előirányzatokkal szemben eft tényleges bevétellel és eft tényleges kiadással eft pénzmaradvány mellett elfogadja. 4

25 TOLNA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS ÉVI HATÁROZATAINAK JEGYZÉKE A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 13/2008. (II.6.) sz. határozata: 1.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a évi költségvetését eft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja. 2.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács működési költségeihez a Tanács tagjainak hozzájárulását a évre az alábbiakban határozza meg: Többcélú kistérségi társulások (25,- Ft/fő) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Összesen: eft eft eft 3.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a évi tagi hozzájárulások befizetésének mértékét és határidejét a Szervezet és Működési Szabályzatának ) pontjában foglaltak alapján az alábbiak szerint határozza meg: I. félévi tagdíj (50 %) március II. félévi tagdíj (50 %) szeptember 15. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 14/2008. (III.28.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a munkaszervezete évi munkaprogramját a 2. sz. melléklet szerint elfogadja. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 15/2008. (III.28.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a I. negyedévi munkaszervezeti feladatok ellátásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 16/2008. (III.28.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a február 6-i ülésén hozott határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 5

26 TOLNA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS ÉVI HATÁROZATAINAK JEGYZÉKE A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 17/2008. (III.28.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a évi működési célú támogatás Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fele történő elszámolásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 18/2008. (III.28.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács tudomásul veszi és elfogadja Paks Város Önkormányzatának az Öreghegy utca útrekonstrukció, csapadékvízelvezetés, közmű átépítések elnevezésű beruházásához a évi TEKI keret terhére a K sz. támogatási szerződés keretében évre nyújtott támogatásból ,- Ft-ról jóteljesítési garancia miatt történő lemondását. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 19/2008. (III.28.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács tudomásul veszi és elfogadja Kisdorog Önkormányzatának Rákóczi u-i szolgálati lakások tetőfelújítása elnevezésű beruházásához a évi CÉDE keret terhére a D sz. támogatási szerződés keretében évre nyújtott támogatásból ,- Ft-ról, a és évekre nyújtott teljes támogatásról, azaz ,- Ft-ról és ,- Ft-ról, összesen ,- Ft-ról lehíváshoz rendelkezésre álló határidő lejárta miatt történő lemondását. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 20/2008. (III.28.) sz. határozata: 1.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja aktualizálása céljából a 31/2007. (X.17.) sz. határozat alapján bonyolított ajánlattételi eljárást a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Tanács működési forrásaihoz mérten magas ajánlati árak miatt és a Program által betöltött feladat tekintetében érvénytelennek nyilvánítja. 2.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács felhatalmazza Elnökét, hogy a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja aktualizálásához a Bíráló Bizottság javaslata alapján folytasson le 6

27 TOLNA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS ÉVI HATÁROZATAINAK JEGYZÉKE tárgyalásokat a 31/2007. (X.17.) sz. határozat végrehajtása során ajánlatot tevő cégekkel alacsonyabb munkadíj elérése érdekében. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 21/2008. (III.28.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzata IV. fejezetének 7. -át az alábbiak szerint módosítja: 7. 1.) A Tanács ülését az elnök hívja össze. 2.) A meghívót és az írásos előterjesztéseket az ülést megelőzően legalább 6 nappal el kell helyezni a Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szervezet honlapján. Ezzel egyidejűleg az ülésről tájékoztatni kell a Tanács tagjait és meghívottait a meghívó postai úton történő elküldésével, valamint a honlapon elhelyezett meghívó és előterjesztések ben történő megküldésével. 3.) Amennyiben a Tanács bármely tagja vagy meghívottja kéri, a meghívót és az írásos előterjesztést postai úton is el kell küldeni számára. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 22/2008. (IV.16.) sz. határozata: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 38/2007. (XI.28.) sz. határozatát megerősíti. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 23/2008. (IV.16.) sz. határozata: 1.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 43/2007. (XI.28.) sz. határozatát visszavonja. 2.) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a TEXIM-CO Kft-t a C sz. támogatási szerződés 2. sz. módosításában vállalt 12 fős foglalkoztatási kötelezettségének hó hó közötti alulteljesítése miatt az igénybe vett 5 MFt támogatási összeg alulteljesítési időszakra jutó arányos részének visszafizetendő tőke ,- Ft, kamata ,- Ft, 7

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20. 201. április 20. Bonyhád Lakó >65 nap Aparhant 1006 49 15 4 1 9 9 10 14 412 11,9 71 6,87 0,82 Bátaapáti 96 5 6 2 15 5 11 21 162 21,6 08 11,6 1,6 Bonyhád 1741 556 178 45 128 102 10 80 171 5568 10,0 9112

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok július 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok július 20. Bonyhád () Aparhant 1009 22 5 7 0 4 4 4 5,1 74,0 0,7 Bátaapáti 42 26 5 9 8 5 5 16 168 15,5 25 8,0 1,9 Bonyhád 1471 274 52 60 5 67 65 52 82 582 4,7 9256,0 0,7 Bonyhádvarasd 416 7 1 0 0 0 0 0 174 4,0 14

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok március 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok március 20. Bonyhád - ra '2017 1 () Aparhant 985 4 6 4 5 5 5 14 411 8, 71 4,8 0,9 Bátaapáti 420 28 2 8 10 7 12 19 159 17,6 18 8,8 1,7 Bonyhád 122 298 41 7 45 48 74 8 90 558 5,4 9086, 0,6 Bonyhádvarasd 407 9 2 2 2

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok november 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok november 20. szintű munkaerő-piaci adatok Bonyhád >65 nap () Aparhant 1021 18 5 1 6 0 41 4,2 746 2,4 0,5 Bátaapáti 418 26 5 8 6 9 5 21 167 15,6 27 8,0 1,6 Bonyhád 160 40 87 64 87 69 79 52 119 5808 5,9 9475,6 0,7 Bonyhádvarasd

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok október 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok október 20. Bonyhád Aparhant 974 15 2 4 3 3 3 1 4 411 3,6 Bátaapáti 415 11 3 7 0 3 3 2 5 160 6,9 Bonyhád 13179 253 40 59 32 51 49 45 57 5547 4,6 Bonyhádvarasd 403 6 2 1 2 0 0 0 1 166 3,6 Cikó 861 26 7 6 4 4 8 4 8

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok december 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok december 20. Bonyhád () Aparhant 985 14 1 1 2 5 0 4 5 411 3,4 713 2,0 0,5 Bátaapáti 420 13 3 4 3 1 5 1 10 159 8,2 318 4,1 1,1 Bonyhád 13322 199 43 43 30 45 51 34 38 5538 3,6 9086 2,2 0,6 Bonyhádvasd 407 6 2 0 3 1 0

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok február 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok február 20. Bonyhád () Aparhant 947 20 3 4 4 1 3 1 7 414 4,8 665 3,0 0,7 Bátaapáti 385 16 5 6 2 5 5 3 8 161 10,0 295 5,4 1,3 Bonyhád 12982 233 44 51 28 49 58 33 55 5580 4,2 8483 2,7 0,7 Bonyhádvasd 413 3 1 0 1 0 0

Részletesebben

Bevezetett helyi adók (2013. január 1.)

Bevezetett helyi adók (2013. január 1.) Bevezetett helyi adók (2013. január 1.) Megye kód KSH-kód Település neve lakás Vagyoni típusú adók építményadó nem lakás Ft/m 2 vagy a forgalmi érték %-a telekadó Ft/m 2 vagy a forgalmi érték %-a Magánszemély

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok január 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok január 20. Bonyhád Aparhant 985 19 2 5 3 5 1 4 6 411 4,6 Bátaapáti 420 12 2 3 3 0 5 0 9 160 7,5 Bonyhád 13322 230 46 47 34 49 54 36 47 5547 4,1 Bonyhádvarasd 407 5 2 0 2 1 0 1 0 166 3,0 Cikó 870 23 5 5 3 8 7 7 11

Részletesebben

Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsónána 150 Ft/m2 6000 Ft/év 2 Alsónyék 50 Ft/m2 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 1,5 % 3 Aparhant 6500 Ft/év 2% 4 Attala 9000 Ft/év

Részletesebben

Településszintő munkaerı-piaci adatok február 20.

Településszintő munkaerı-piaci adatok február 20. Bonyhád Lakó >65 nap (becsült) korú népes. Aparhant 111 6 8 11 5 0 466 7,7 777 4,6 0,65 Bátaapáti 41 45 5 14 6 11 160 28,1 296 15,20 2,12 Bonyhád 14045 619 218 166 50 186 6147 10,1 9576 6,46 0,90 Bonyhádvarasd

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 12. sz. napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről Előadó: Dr. Puskás

Részletesebben

Szolgáltató adatlap - Összes szakma

Szolgáltató adatlap - Összes szakma Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 501301 Szolgáltató megnevezése : Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe : 7200 Dombóvár Kórház utca 39-41. Telefon : 74/564-000

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 7. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 7. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 7. sz. napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról I. A Tanács feladatai, 2010. évi munkaterve és költségvetése A megyei területfejlesztési tanácsok alapfeladatait a területfejlesztésrıl

Részletesebben

Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl

Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl 1. sz. melléklet Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl I. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács szakmai tevékenysége: 1. Ellenrzések és tapasztalataik:

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének. módosítása

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének. módosítása 1. sz. melléklet Szám: T.44-7/2009 A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi költségvetésének módosítása A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács.../2009. (X.21.) sz. határozata alapján jóváhagyom:

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna megyét érint tevékenységérl Eladó:

Részletesebben

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK, POLGÁRMESTERI HIVATALOK CÍMJEGYZÉKE március 1.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK, POLGÁRMESTERI HIVATALOK CÍMJEGYZÉKE március 1. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK, POLGÁRMESTERI HIVATALOK CÍMJEGYZÉKE 2013. március 1. Sorszám Irányító szám 1.* 7147 Alsónána Kossuth u. 27. 2. 7148 Alsónyék Fő u. 1. 3.* 7186 Aparhant Kossuth u. 34. 4.*

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács. 2011. évi költségvetése

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács. 2011. évi költségvetése 2. sz. melléklet A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetése A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács /2011. (IV.1.) sz. határozata alapján jóváhagyom: dr. Puskás Imre a Tanács elnöke

Részletesebben

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal SZEKSZÁRD Bezerédj u. 1. 7100 Tárgy: Tájékoztatás kéknyelv betegségről

Részletesebben

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése 16/2013. (III. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

T o l n a Megye Járóbeteg szakellátás betegbeutalási rendje. 1. oldal

T o l n a Megye Járóbeteg szakellátás betegbeutalási rendje. 1. oldal Belgyógyászat Idıskori belgy. gerontológiai szakr. Hypertona gondozás Anyagcsere, endokrinológia Gastroenterológia Sebészet Megyei Kórház R.I. Érsebészet Megyei Kórh. Szül.Oszt. Traumatológia Szülészet-Nıgyógyászat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat

Részletesebben

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat 1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Iktatószám: III. 1959-10/2016. 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 1/2005.(II.21.) önkormányzati rendelete TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 1/2005.(II.21.) önkormányzati rendelete TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 1/2005. (II. 21.) Tolna m. ör. Tolna Megye Területrendezési Tervéről Az egységes szerkezetű szöveg hatályos: 2012. február 18-tól 1.

Részletesebben

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás évi rendjéről GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2018-BEN IS! Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás évi rendjéről GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2018-BEN IS! Tisztelt Ingatlantulajdonos! GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2018-BEN IS! Házhoz menő lomtalanítás Társaságunk 2013-ban bevezette az évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett

Részletesebben

Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Ó z d, 2014.szeptember 19.

Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Ó z d, 2014.szeptember 19. Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Ó z d, 2014.szeptember 19. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: PH Pénzügyi Osztály Ózd Kistérség

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács január 25-i ülésének 2.) sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács január 25-i ülésének 2.) sz. napirendi pontja A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 2.) sz. napirendi pontja Tájékoztató a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységérl Eladó: dr. Puskás Imre, a Tanács

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 18-i ülésére Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács Titkárság: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon/fax: 88/545-088 E-mail: vpmtt@vpmtt.hu, Honlap: www.vpmtt.hu ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból: 58/2015. (V. 8.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 8-ai rendes ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 1. sz. melléklet 2010. január 7-i ülés zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ év

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ év 4. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2013. év I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA A Sajó-Bódva Völgye és Környéke legfőbb bevételi forrása a társult önkormányzatok által fizetett tagdíj. A tagdíj mértéke 2008. január

Részletesebben

Csikóstőttős. Gyulaj. Attala. Szentivánpuszta. Jágónak

Csikóstőttős. Gyulaj. Attala. Szentivánpuszta. Jágónak Csikóstőttős Gyulaj Attala Szentivánpuszta Jágónak Szabadság u. 176. Szabadság u. 158. Szabadság u. 144. Szabadság u. 76. Szabadság u. 40. Szabadság u. 12. Szabadság u. 22 (temető) Béke u. 85. Béke u.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., kedd. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., kedd. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2017. október 24., kedd 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2017. október 24., kedd 6. szám

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 20. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 20. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 20. számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 22. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 22. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 22. számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről

Részletesebben

06-20/ Pári 06-20/ / Nagykónyi, Ság és Medgyespuszta, Értény, Koppányszántó 06-30/

06-20/ Pári 06-20/ / Nagykónyi, Ság és Medgyespuszta, Értény, Koppányszántó 06-30/ Körzeti megbízott neve: Iroda Címe: Besorolt települések: Elérhetőség: E-mail cím: Fogadóórák: Pári Rózsa Gábor c.r. Antal Lajos Ádám c. r. Major Viktor r. ftörm Kossuth tér 3-4. Kossuth tér 3-4. Kossuth

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek 1. melléklet az előterjesztéshez Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének címrendje Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi

Részletesebben

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT 11-17/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! 5. TKT Tárgy: Javaslat a Koppány-völgye kistérség három éves szociális felzárkóztató programjának elfogadására Ügyiratszám: 1-3/2009. Melléklet: 2 db: program (csak e-mailben kerül megküldésre), prezentáció

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 81 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: KD. Regionális Fejlesztési Tanácstól megörökölt

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 22. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 22. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 22. számú napirendi pontja Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2008. évi tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Re-Víz Duna-menti Kft Szekszárd, Epreskert u évi BESZÁMOLÓ Cégjegyzékszám:

Re-Víz Duna-menti Kft Szekszárd, Epreskert u évi BESZÁMOLÓ Cégjegyzékszám: Re-Víz Duna-menti Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. 2015. évi BESZÁMOLÓ Cégjegyzékszám: 17-09-009021 Re-Víz Duna-menti Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. 2

Részletesebben

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a.../2015. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/377-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS VI. 5-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS VI. 5-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június 5. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. VI. 5-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el:

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el: 2013. március 22-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 43/2013. (III. 22.) sz. NORMATÍV Kth. 2013. március 22-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 30-i ülése 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 30-i ülése 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. június 30-i ülése 9. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007.

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007. Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

(1) A Rendelet 14. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A Rendelet 14. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Tolna Megyei Önkormányzat 22/2009. (XII. 11.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei

Részletesebben

Javaslat. Biztos Kezdet Gyerekházak integrálására az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezetéhez

Javaslat. Biztos Kezdet Gyerekházak integrálására az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezetéhez Javaslat Biztos Kezdet Gyerekházak integrálására az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezetéhez Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont /2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont /2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont 2-102/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Integrált Területi Programjához (2014-2020)

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi költségvetése E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 2-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 2-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 2-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

Részletesebben

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009.

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009. Jelentés Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről Tapolca, 2009. 2 Bevezetés A vizsgálatra a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS 1. számú melléklet Mártély Községi Önkormányzat - konszolidált - költségvetési mérlege eredeti eredeti államháztartáson belülről 77 080 123 810 255 124 065 K 1

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Simontornya és Térsége Szociális Alpszolgáltásokat Biztosító Társulása Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. szeptember 22. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. június 12-én megtartott üléséről. 11/2017. számú Társulási Tanácsi határozat: A Szentgotthárd és Térsége

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2013. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:55-4/2013. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének módosítására

Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének módosítására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésének módosítására Ózd, 2019. szeptember 30. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: PH Pénzügyi és Gazdasági Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben