A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 28-i ülése 20. számú napirendi pontja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 20. számú napirendi pontja"

Átírás

1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 28-i ülése 20. számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi Tolna megyét érintő tevékenységéről Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. Tisztelt Közgyűlés! Hazánk területfejlesztési rendszerében, ezen belül a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) működésében nem történt lényegi változás ebben az évben. A jelenlegi struktúrában olyan az önkormányzati rendszer működésében is meghatározónak tekintendő alapelvek nem érvényesülnek, mint a decentralizáció és szubszidiaritás. Az ellátandó feladatokban ugyan nem, de a Tanács vezetésében változást hozott az új esztendő. A Tanács új elnöke február 22-től Feigli Ferenc, a Somogy megyei kistérségi társulások képviselője, társelnökei: Kocsi László, az Oktatási és Kulturális Miniszter képviselője és Kocsis Imre Antal, a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter képviselője. A Tanács legfontosabb feladatai a 2008-as évben a évre szóló akcióterv jóváhagyása, társadalmasítása, a régió számára fontos nagyprojektekhez szükséges döntési javaslat meghozatala, valamint a hazai pályázati rendszer működtetése. A Tanács évi üléseinek és napirendjeinek összefoglaló táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. I.) A hazai decentralizált források pályázati rendszerének működtetése Helyi önkormányzati fejlesztési támogatások A pályázati rendszer működtetése a Tanács munkája során fokozatosan növekvő feladatokat jelentett. A évtől kezdődően a pályázati programokban és a decentralizált felhasználásban jelentős változások tapasztalhatók: meghatározó szerephez jutnak az Európai Unió támogatási forrásai, a kizárólag hazai forrású támogatások aránya jelentősen csökkent. A hazai források felhasználását szabályozó 47/2008.(III.5.) Korm. rendelet alapján a pályázati felhívás április 15-ig került meghirdetésre. A pályázatokat május 15- ig lehetett benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságaihoz. A támogatási döntés előkészítése során a Program Értékelő Bizottság figyelembe vette a felhívásban megadott szakmai szempontok szerinti rangsort, és a megyei kistérségi fórumok véleményét.

2 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács július 10-i ülésén döntött a beérkezett pályázatokról. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása () esetében a rendelkezésre álló forrás: ,- Ft, melyre Tolna megyéből 63 pályázat érkezett ,- Ft támogatási igény megjelölésével. Ebből a Tanács 62 pályázatot részesített támogatásban összesen ,- Ft értékben. A területi kötöttség nélküli önkormányzati fejlesztések támogatásánál (CÉDE) a rendelkezésre álló forrás: ,- Ft. Tolna megyéből 87 pályázat érkezett, Ft-os igény megjelölésével. A Tanács megyénk valamennyi pályázatát támogatta, pályázóknak összesen ,- Ft támogatást ítélt oda. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására () rendelkezésre álló keret: ,- Ft. Megyénkből 34 pályázat érkezett, melyek támogatási igénye ,- Ft. A Tanács az összes pályázatot a támogatási igényekkel megegyezően támogatta. A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatának felújításának támogatására (TEÚT) rendelkezésre álló forrás: ,- Ft. Tolna megyéből 39 pályázat, ,- Ft igény megjelölésével került a Tanács elé, melyből 37 került támogatásra összesen ,- Ft értékben. A Tolna megyei támogatottak listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza. 2 Vis maior támogatások A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III.5.) Korm. rendelet alapján a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatást nyújthat a decentralizált vis maior keret terhére az előre nem látható természeti, vagy más eredetű veszély elhárítására, és a kötelező feladat ellátására használt önkormányzati tulajdonban lévő építményt sújtó előre nem látható természeti vagy egyéb károk helyreállítására. A Dél-Dunántúl decentralizált vis maior kerete ,- Ft. A korábbi évek gyakorlatához viszonyítva eltérés, hogy a vis maior igényeket nem lehet 100%-ban támogatni, a jogszabály rendelkezik arról, hogy mely káresemények milyen mértékben támogathatók. Az alaptámogatás így 60-80% között változhat. A Tanács által a decentralizált keret terhére támogatott Tolna megyei vis maior pályázatok:

3 3 Pályázó neve Kakasd Mórágy Hőgyész Nagyközség Pári Ozora Város Szekszárd Megyei Jogú Város Dunaföldvár Város Vis maior esemény megnevezése Helyreállítás költségigénye (Ft) Megítélt támogatás összege (Ft) Pinceomlás Pinceomlás Vízelvezető rendszer károsodása Partfalomlás Üregbeszakadás Üregbeszakadás Üregbeszakadás Pinceomlás Kismányok Paks Város Város Regöly Útkárok Támfalomlás Pinceomlás Útkárok Összesen A Dél-Dunántúl decentralizált vis maior kerete a Tanács április 24-i döntésével kimerült. A decentralizált keret kimerülését követően a vis maior tartalékkeret terhére lehet az igényeket kielégíteni. A tartalékkeret felhasználásáról a Tanács javaslatára az Önkormányzati Miniszter dönt a Pénzügyminiszterrel történő egyeztetést követően. A tartalék keret igénybevételére vonatkozó Tolna megyei adatok a szeptember 25-i ülésig meghozott döntések alapján:

4 4 Pályázó neve Iregszemcse Város Felsőnána Báta Szakadát Hőgyész Nagyközség Mucsi Simontornya Város Diósberény Harc Vis maior esemény megnevezése Helyreállítás költségigénye (Ft) Megítélt támogatás összege (Ft) Útkárok Üregomlás és épületkárok Partfalomlás Pinceomlás Partfalomlás Támfalomlás és vízelvezetők károsodása vízelvezetők károsodása Épületkárok Útkárok és vízelvezetők károsodása Padkák és utak károsodása Medina Áteresz károsodása Összesen Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V.26.) Korm. rendelet alapján a pályázati felhívást május 30-án jelentette meg. A pályázatokat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez lehetett benyújtani július 15-i határidővel. A benyújtott pályázatokról a Tanácsnak augusztus 31-ig kellett döntést hoznia. A rendelkezésre álló forrás: ,- Ft.

5 A három megyéből összesen 147 db pályázat érkezett be, ,- Ft támogatási igénnyel. A Tolna megyei támogatottak listáját a 3. sz. melléklet tartalmazza. 5 II.) A Dél-Dunántúli Operatív Programban foglaltak végrehajtása A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács november 23-i ülésén - az ott megfogalmazott módosítási javaslatok átvezetésével - elfogadta a Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP) végleges változatát. A dokumentumot december 6-án a Magyar Kormány is elfogadta, majd ezt követően a brüsszeli bizottságnak hivatalosan is benyújtásra került. A Bizottság augusztus 1-jén kelt határozatával fogadta el a DDOP végleges dokumentumát. A DDOP alapján készült el a két éves Dél-dunántúli Akcióterv (DDAT). Az első két éves akcióterv a és év folyamán kiírásra kerülő pályázatokat megalapozó támogatási konstrukciókat tartalmazza, melyek egyrészt rögzítik az operatív program részletesebb szakmai tartalmát, másrészt meghatározzák a végrehajtás konkrét lépéseit, a programok és a pályázati kiírások tartalmi elemeinek összefoglalásával. A Dél-dunántúli Akcióterv a Tanács június 29-i ülésén, majd a július 25-i Kormányülésen került elfogadásra. Ezt követően a évben a Tanács a DDAT elfogadott változatát több alkalommal módosította. Egy módosítás mellett nem lehet szó nélkül elmenni: a július 10-i ülésen született döntés az integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázat forráskeretének módosításáról és annak módjáról. A módosítás a konstrukció évi forráskeretének 10,285 Mrd Ft-tal történő megemelését jelenti a évre tervezett keretösszeg átütemezésével, lényegében kimerítésével. (A évi Akciótervben rendelkezésre álló 1,777 Mrd Ft forrás teljes összege csak a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára kerül meghirdetésre.) A döntés értelmében súlyos versenyhátrányt szenvednek el azon (nem leghátrányosabb helyzetű kistérségben fekvő) önkormányzatok, amelyek nem nyertek az első körben vagy nem is indultak a kiíráson: a regionális operatív program kizárja őket az iskolafejlesztésből. A DDOP keretében a pályázati konstrukciók megjelentetése folyamatos. Ez évben kiírásra került pályázatok a következők: DDOP-2008/1.1.1 Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése. DDOP Regionális jelentőségű klaszterek és a vállalkozások közötti együttműködések erősítése közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése. DDOP D Péc s Európai Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása. DDOP B Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására. DDOP /A Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése

6 A DDOP keretében eddig megjelent konstrukciók Tolna megyei kedvezményezeti listáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a ROP Irányító Hatóság által meghatározott útvonalterv alapján áprilisában megkezdte a évi DDAT kidolgozását. Ennek jegyében első lépésben megkezdte a már beérkezett pályázatok tapasztalatainak gyűjtését és feldolgozását, és elkészítette a évi DDAT tervezési koncepcióját. A es tervezési koncepció (Tézispapír) egy, a régió javaslatán alapuló, a DDAT tényleges kidolgozását megelőző és megalapozó dokumentum, amely tartalmazza a legfontosabb stratégiai célokat, valamint az előző akciótervhez képest tervezett tartalmi módosításokat, a kitűzött céloknak az operatív programhoz, illetve az előző akciótervhez való illeszkedésének és időszerűségének indoklásával. A Tézispapírban foglaltak alapján 2008 júniusára elkészült a évi DDAT un. 1. szakaszos konstrukciós listája, valamint első körös pénzügyi terve. Az ügynökség tervezési csoportja szeptember hónapban elkészítette a évi DDAT 2. szakaszának munkaanyagát és pénzügyi tervét, mely az 1. szakasz kifejtését és tartalmi részletezését jelentő, október 21-én társadalmasításra is kerülő dokumentum. A évi DDAT alapvetően a évi Akcióterv alapjaira épül, ugyanakkor részben új konstrukciókat is megfogalmaz, bizonyos esetekben korrigálja egyes korábbiak tartalmát. 6 Tisztelt Közgyűlés! A fentiek szerinti tájékoztatóval kívántam bemutatni a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Tolna megyét érintő évi munkáját. Tájékoztatóm alapján kérem következő határozati javaslat elfogadását! Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés /2008. (XI. 28) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi Tolna megyét érintő tevékenységéről: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi Tolna megyét érintő tevékenységéről című, a Közgyűlés elnöke által beterjesztett tájékoztatót tudomásul veszi. Szekszárd, november 10. dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

7 1. számú melléklet A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai ) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Döntés a Harkányi gyógyvíz Egészséget adó és megőrző őselem című kiemelt projekt támogatásáról (szóbeli előterjesztés) 4) Döntés a évi Dél- Dunántúli Akcióterv módosításáról 5) Döntés a DDOP-5.1.3/A A hálózati jelentőségű mellékút hálózat, valamint a településeket feltáró úthálózat fejlesztése a hiányzó szakaszok kiépítésével című kiemelt, valamint a DDOP-5.1.3/C A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain című pályázatos konstrukciók közös bíráló bizottságába delegált tag személyéről 6) Döntés a Dél-Dunántúli Akcióterv 4.1.1d A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívás Pályázati Útmutatójának véleményezéséről 7) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 8) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és az InnoNet létrehozása és működtetése RIU- 06/2004 nyilvántartási számú pályázat záró beszámolójának elfogadásáról 9) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség non-profit Kft. megalakításáról, valamint a DDRIÜ Kft. által a Regionális Innovációs Ügynökségek kutatás-fejlesztést és

8 1. számú melléklet innovációt segítő feladatainak támogatása (RIÜ_08) című pályázati felhívásra beadni szándékozott pályázat támogatásáról 10) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. által bérelt Pécs, Mária u. 3. alatti épületrészekre vonatkozó elővásárlási jog érvényesítéséről 11) Egyebek ) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Döntés a DDOP-3.1.3a Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok kialakítása című pályázati felhívás Pályázati Útmutatójának véleményezéséről 4) Döntés a DDOP A vállalkozások közti együttműködések erősítése című pályázati felhívás Pályázati Útmutatójának véleményezéséről 5) Döntés a DDOP Közszolgálati intézmények akadálymentesítése című pályázati konstrukció bíráló bizottságába delegált tag személyéről 6) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről, valamint támogatás visszavonásáról 7) Döntés a évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatások felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról 8) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Tervezési Bizottságát, valamint Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottságát érintő személyi változásokról 9) Döntés a Mohács Városban tervezett Tesco Hipermarket és Family Center

9 1. számú melléklet Szakáruház építési engedélyezéséhez szükséges tanácsi véleményezésről 10) Döntés a Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt. a Pécsi Egészségipari Innovációs Központ létrehozása című pályázatának tanácsi nyilatkozatáról 11) Döntés a Kistérségi Koordinációs Hálózat létrehozásáról szóló szerződés aláírásáról és tájékoztató a Hálózat felállításának ütemtervéről 12) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 333/2007.(XII.20) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről 13) Tájékoztató a Regionális Monitoring Albizottság Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsot érintő kérdéseiről 14) Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által delegált személyek beszámolóiról 15) Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács következő negyedévi munkatervéről 16) Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a DDRFT és a BFT jövőbeli együttműködési lehetőségeiről 17) Egyebek ) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Tájékoztató az Üzleti infrastruktúra fejlesztése című pályázat tapasztalatairól 4) Döntés a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatainak pályázati felhívásairól 5) Döntés a vis maior támogatási kérelmekről

10 1. számú melléklet 6) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről, valamint támogatás visszavonásáról 7) Döntés a kiemelt projektek Bíráló Bizottságába delegált, szavazati joggal rendelkező tag, póttag és megfigyelő személyéről 8) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Program Értékelő Bizottságba, a Monitoring Bizottságba és a Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottságba delegálandó személyekről 9) Döntés a Dél-dunántúli Regionális Monitoring Albizottságba delegálandó képviselők személyéről 10) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség külkapcsolati stratégiájának elfogadásáról 11) Döntés a DDRFÜ Kht. által májusig tervezett létszámbővítésről és fejlesztésekről 12) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szervezeti Működési Szabályzatának módosításáról és annak elfogadásáról 13) Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökének személygépkocsi használatáról 14) Tájékoztató a Kistérségi Közoktatásfejlesztési Tervek (KKFT) értékelési tapasztalatairól 15) Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített évi Közreműködő Szervezeti feladatok értékeléséről 16) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója munkaszerződésének módosításáról (zárt ülés)

11 1. számú melléklet 17) Döntés a DDOP (Az üzleti infrastruktúra fejlesztése) pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) ) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Tájékoztató a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program megvalósulásának folyamatáról 4) Tájékoztató a Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) végrehajtásának tapasztalatairól és az idei év kihívásairól 5) Tájékoztató a Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása című pályázati felhívás tapasztalatairól 6) Döntés az Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása című pályázati felhívásról 7) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Dél- Dunántúli Operatív Program pályázatainak bíráló bizottságaiba delegált póttagok és megfigyelők személyéről, valamint a kiemelt projektek Bíráló Bizottságába delegált, szavazati joggal rendelkező tag, póttag és megfigyelő személyéről 8) Döntés a Közlekedési Operatív Program Keretében a kiemelt projektek pályázatainak bíráló bizottságaiba delegált szavazati joggal rendelkező tagok és póttagok személyéről 9) Döntés a vis maior támogatási kérelmekről 10) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok

12 1. számú melléklet terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről, valamint támogatás visszavonásáról 11) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi marketing kommunikációs tervéről 12) Tájékoztató a kiemelt közútfejlesztési projektek megvalósulásának tervezett menetrendjéről 13) Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség előtt álló tervezési feladatokról 14) Döntés a DDOP Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 15) Egyebek ) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi beszámolójának, közhasznú jelentésének és mérlegének elfogadásáról, valamint tájékoztató a közhasznú- és könyvvizsgálói jelentésről 4) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi üzleti tervének és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi munkatervének elfogadásáról 5) Döntés a évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat pályázati felhívásáról 6) Döntés a vis maior támogatási kérelmekről 7) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 8) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális

13 1. számú melléklet Fejlesztési Tanács évi marketing kommunikációs tervéről 9) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Operatív Program munkaanyagának elfogadásáról 10) Döntés a évi Dél- Dunántúli Akcióterv tervezési koncepciójának elfogadásáról 11) Döntés a évi Déldunántúli Akcióterv 4.1.1/C Megyei Jogú Városok integrált fejlesztése című konstrukciójához kapcsolódóan beérkezett, a Kaposvár városközpont funkcióbővítő rehabilitációja című kiemelt projekt támogatásáról 12) Döntés a DDOP 3.1.3b Integrált járóbeteg központok fejlesztése című pályázati felhívás pályázati útmutatójának módosítási javaslatáról 13) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a bíráló bizottságokba delegált személyekről, és a DDOP /2F pályázati felhívás pályázatainak értékelésére javasolt személy kiválasztásáról 14) Javaslat az sz. út felújítása kiemelt projekt Bíráló Bizottsági döntésének elhalasztásáról 15) Tájékoztató a VÁTI Kht által kezelt pályázatokról 16) Döntés a Dél Dunántúli Operatív Program D A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívásának keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 17) Döntés a DDOP /2F (Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése) pályázati felhívás keretében szakmailag megfelelt pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 18) Egyebek Formázott: Felsorolás és számozás

14 1. számú melléklet ) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Döntés a vis maior támogatási kérelmekről 4) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 5) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról 6) Döntés a évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzataira benyújtott pályázatokról 7) Javaslat a évi Dél-Dunántúli Akciótervben nevesített közútfejlesztési kiemelt projektek listájának módosítására 8) Döntés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (DDRFT), valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (DDRFÜ) között létrejött, a PEA4 program megvalósítását célzó megállapodás megszüntetéséről 9) Döntés a Szekszárd Városban létesülő PIRAMIS Bevásárlóközpont Szekszárd építési engedélyezéséhez szükséges tanácsi véleményezésről 10) Döntés az A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése című pályázat évi újbóli meghirdetéséről 11) Döntés az Az integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázat forráskeretének módosításáról és ennek módjáról 12) Döntés a DDOP 5.1.5/B Települési bel- és külterületi vízrendezés című

15 1. számú melléklet pályázat forráskeretének módosításáról és annak módjáról 13) Döntés az Európa Kulturális Fővárosa - Pécs2010 projekt előkészítését támogató NFÜ-URB- 01/2006. Támogatási szerződés módosításáról 14) Döntés a DD régió évi innovációs pályázati stratégiájáról és tájékoztató a pályázati programok meghirdetéséről 15) Döntés az Extreme Light Infrastructure projekthez kapcsolódó pályázat elvi támogatásáról 16) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi marketing kommunikációs terv közbeszerzési kiírásának munkaanyagáról 17) Döntés a Dél-dunántúli turisztikai régió pályázatainak bíráló bizottságába delegált személy utólagos elfogadásáról 18) Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által delegált személyek beszámolóiról 19) Tájékoztató az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Fókuszban a közművelődés és Közkincs pályázati felhívásokban nyertes pályázatokról 20) Döntés a DDOP /B (Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése) pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről zárt ülés 21) Döntés a DDOP /A (A felszíni vizek védelmét szolgáló fejlesztések regionális jelentőségű vízvédelmi területeken) pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről zárt ülés 22) Döntés a DDOP /B (Települési bel- és külterületi vízrendezés) pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről zárt ülés

16 1. számú melléklet ) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. átalakulásáról 4) Döntés a vis maior támogatási kérelmekről 5) Döntés a DDOP-5.1.2a Közösségi közlekedés projektgenerálás című pályázati felhívás Pályázati Útmutatójának véleményezéséről 6) Döntés a évi Dél-dunántúli Akciótervben nevesítésre kerülő közútfejlesztési kiemelt projektek köréről 7) Döntés a Dél-dunántúli régióban három éves kistérségi szociális felzárkóztató program indításáról 8) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Operatív Program társadalmi egyeztetésre bocsátott anyagának elfogadásáról 9) Döntés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (DDRFT), valamint a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (DDRFÜ) között létrejött, a PEA4 program megvalósítását célzó megállapodás megszüntetéséről 10) Döntés az Európa Kulturális Fővárosa - Pécs2010 projekt előkészítését támogató NFÜ-URB-01/2006. Támogatási szerződés módosításáról 11) Tájékoztató a évi Déldunántúli Akcióterv elkészítésének ütemezéséről 12) Döntés az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati operatív programjaira beérkező Dél-dunántúli pályázatok előzetes szakmai értékeléséről 13) Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht első féléves pénzügyi tevékenységéről (bevételek, kiadások) 14) Döntés a DDOP pályázati felhívásainak keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről ( A

17 1. számú melléklet kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése) (Zárt ülés) 15) Egyebek ) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Döntés a évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzatra benyújtott pályázatokról 4) Döntés a vis maior támogatási kérelmekről 5) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 6) Döntés a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOP 3.2. konstrukcióra benyújtott pályázatának támogatásáról 7) Döntés a Kaposszekcsői Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOP 3.2. konstrukcióra benyújtott pályázatának támogatásáról 8) Döntés a DDOP /C (A közlekedés biztonságát javító fejlesztések az országos közúthálózat települések belterületét érintő átkelési szakaszain) pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 9) Egyebek ) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatásáról az EKF Pécs 2010 brüsszeli népszerűsítéséhez 2) Döntés a DDOP (Szálláshelyek fejlesztése) pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) ) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról

18 1. számú melléklet 3) Döntés a vis maior támogatási kérelmekről 4) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 5) Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. tervezett fejlesztéseinek jelenlegi helyzetéről 6) Döntés a évi Déldunántúli Akcióterv társadalmi egyeztetésre bocsátandó munkaanyagának elfogadásáról 7) Döntés a Komlói Fűtőerőmű Zrt. KEOP konstrukcióra benyújtott pályázatának támogatásáról 8) Döntés a DDOP /D A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 9) Döntés a DDOP Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése c. pályázati felhívás értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 10) Egyebek

19 2. számú melléklet A Dél-Dunántúli Regionális Fejlsztési Tanács által támogatott helyi önkormányzati fejlesztési támogatás Tolna megyei pályázatai Pályáz at Pályázó neve Bátaapáti Mórágy Grábóc Nagyvejke Mucsfa Kisvejke Döbrököz Dombóvár Város Dombóvár Város Dombóvár Város Gyulaj Dombóvár Város Dalmand Dombóvár Város Kapospula Beruházás rövid megnevezése Kistérség Bátaapáti település vízkárelhárítási tervének Bonyhádi elkészítése Mórágy település Bonyhádi vízkárelhárítási terve Grábóc Szíve Közösségi Ház Bonyhádi lábazatának felújítása Polgármesteri Hivatal Bonyhádi nyílászáróinak cseréje Temetői sétányok kiépítése "Kisvejkei Vándortábor" - szolgálati lakás átalakítás Az önkormányzati tulajdonban lévő járdák felújítása a településkép javítása érdekében Hunyadi téri illemhely felújítása Szigeterdei lakótoronyban a Horvay féle Kossuth szoborcsoport- Történelmünk kiemelkedő hagyományaprojekt kiállítás bemutathatóvá tétele és nyilvános illemhely kialakítása Zajvédő fasor kialakítása Népköztársaság útján és a Bezerédj utcában Gyulaj, Kossuth u. 1. sz. alatti rendelő akadálymentesítése, rámpa és lépcső készítése Dombóvár, Hunyadi téren gyalogos átkelőhelyekhez vezető járdák melletti védőkorlát kialakítása Dalmand, Arany J. u.., Hősök tere és a sportpálya közvilágításának korszerűsítése Dombóvár - Szőlőhegyen a Nyergesi út felújítása a két gát közötti útszakaszon Az alsóhetényi út útburkolatának felújítása Bonyhádi Bonyhádi Dombóvári Dombóvári Dombóvári Dombóvári Dombóvári Dombóvári Dombóvári Dombóvári Dombóvári Fejlesztés összértéke (Ft) Kért HÖF támogatás (Ft) Támogatás összege (Ft)

20 2. számú melléklet Csikóstőttős Szakcs Szakcs Nak Jágónak Várong Kajdacs Sárszentlőrinc Németkér Pálfa Felsőnána Báta Alsónyék A háza tetőjavítása, homlokzat felújítása és kapcsolódó festési munkálatok Esőbeállók kihelyezése Szakcs községben A településkép javítása a Kossuth utca részleges járdafelújításával Szakcs községben Nak Polgármesteri Hivatal akadálymentesítő rámpa építése A jágónaki községi temető útjainak kőszórásos javítása Várong község településképének minőségi javítása a Fő utcai járda részleges felújításával, javításával Kajdacs község településrendezési tervének elkészíttetése Az uzdi Nyugdíjas Klub épületének felújítása és funkciókkal való megtöltése Ady Endre utca járdájának felújítása Erőgép beszerzése Gyalogutak rekonstrukciója (felújítás, helyreállítás, korszerűsítés) Körzeti orvosi rendelő akadálymentesítés Alsónyék, Fő utcajárdafelújítása Dombóvári Dombóvári Dombóvári Dombóvári Dombóvári Dombóvári Paksi Paksi Paksi Paksi Szekszárdi Szekszárdi Szekszárdi Murga Bogyiszló Fácánkert Fácánkert A murgai községházában elhelyezést nyert egészségház, teleház, könyvtár kiszolgálását biztosító vizesblokk felújítása Csokonai Utca útburkolat II. ütem felújítása Fácánkert község területén a tájékoztatást elősegítő információs rendszer fejlesztése Belterületi zöldterület kialakítása Fácánkertben Szekszárdi Szekszárdi Szekszárdi Szekszárdi Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly- Majsapuszta, részleges akadálymentesítése Szekszárdi

21 Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Sárpilis Kistormás Gyönk Fürged Varsád Diósberény Értény Felsőnyék Iregszemcse Szakály Mucsi Város Belecska Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium, gimnázium épületének akadálymentesítése Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, Iregszemcse részleges akadálymentesítése Sárpilis község településképének javítása padka rendezéssel a Kossuth, a Jókai, valamint az Arany János utcában Járda felújítása Szekszárdi Szekszárdi Szekszárdi Kossuth utcai gyalogút felújítása (28-36 házszámok Szekszárdi közötti rész) Térfigyelő kamera rendszer kialakítása Gyönk településközpontjában Településkép javítása céljából útpadka javítás Polgárőrségi infrastruktúra fejlesztése, garázsépítése Diósberény Önkormányzat közbiztonsági fejlesztése Régi iskola épület udvarának parkosítása Leromlott állapotú járda felújítása Közhasználatú WC blokk kialakítása Ivókút kialakítása a település központjában Település rendezési terv elkészítése Önkormányzati tulajdonú balesetveszélyes járda felújítása 2. számú melléklet Kisszékely Pincehely Szakadát Hőgyész Pári Zöldterületek megújításához szükséges eszközbeszerzés Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Közösségi tér szilárd burkolattal való ellátásának I. üteme Hőgyész, Kossuth tér buszmegálló járda és Kossuth u. 1. sz. Polgármesteri Hivatal előtti járda fejlesztése, felújítása Ravatalozó épület térburkolat felújítás

22 Magyarkeszi Nagyszokoly Nagyszokoly Gyönk Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előtti terület parkosítása Nagyszokoly arculatának kialakítása Nagyszokoly buszváró felújítás Járdafelújítás a gyönki Petőfi és Rákóczi utcában 2. számú melléklet Keszőhidegkút Településrendezési terv készítése Kalaznó község tulajdonában Kalaznó lévő épület részleges felújítása Regöly Jókai utcai buszmegálló kialakítása Miszla Önkormányzati külterületi szilárd burkolatú útfelújítás Simontornya Város Könyök utcai gyalogút építése Összesen: Aparhant Szolgálati lakások felújítása Bonyhádi Bátaapáti Művelődési Ház korszerűsítése Bonyhádi Bonyhádvarasd Cikó Táncsics u. II. ütem burkolat felújítás Bonyhádi A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje Bonyhádi Grábóc Grábóc Szíve Közösségi házának homlokzat felújítása Bonyhádi Györe Györe, Kossuth utcai járda burkolatának felújítása Bonyhádi Izmény A polgármesteri hivatal épületének felújítása Bonyhádi Kakasd Petőfi S. utca I. szakaszának felújítása Bonyhádi Rákóczi u. II. ütem burkolat Kisdorog felújítás (129/A és 136. szám között) Bonyhádi Kismányok Kismányoki Ravatalozó korszerűsítése Bonyhádi A helyi önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakásból vendégszállás Kisvejke kialakításának befejező munkálatai Bonyhádi Lengyel Lengyel, könyvtár épület tetősíkjának felújítása Bonyhádi Mórágy Kismórágy, burkolat felújítás Bonyhádi

23 2. számú melléklet Mőcsény Béke utca burkolat felújítása Bonyhádi Mucsfa Ravatalozó és környékének térkövezése Bonyhádi Nagymányok Malom utcai II. szakaszának Nagyközség és az Arany János utca gyalogút felújítása Bonyhádi Nagyvejke Polgármesteri Hivatal felújítása Bonyhádi Tevel, 300/9. hrsz-ú Tevel csapadékvíz elvezető és járda rekonstrukciója Bonyhádi Sziget utcai burkolatfelújítás Váralja az sz. lakóingatlanok között Bonyhádi Csapadékvíz elvezető csatorna építése Závod, Závod hrsz. 95/1 (Támfalépítés III. üteme) Bonyhádi Csikóstőttős Csikóstőttős, Szabadság utca (2 db ingatlan és temető) házi vízbekötése Dombóvári Dalmand A dalmandi védőnői szolgálat felújítása Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelyóvodájának és Dombóvár Város tagintézményeinek fejlesztése Dombóvári sz. Ipari Szakképző Intézet és Szakközépiskola Dombóvár Város folyosó és tanterem padló felújítása Dombóvári Apáczai Csere János Általános és Középiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Dombóvár Város csapadékvíz-elvezetésének megoldása Dombóvári Az önkormányzati feladatellátás színvonalának javítása érdekében Döbrököz közterületi játszótér kialakítása Dombóvári Az önkormányzati feladatellátás színvonalának javítása a polgármesteri Döbrököz hivatal infrastrukturális és informatikai fejlesztésével Dombóvári Jágónak Jágónaki Faluház burkolat felújítása Dombóvári Kapospula A Kapospulai Óvoda tetőszerkezetének felújítása Dombóvári Kurd Lápafő Volt orvosi rendelő közösségi célra való kialakítása Dombóvári Kultúrház felújítása Lápafő községben Dombóvári

24 2. számú melléklet Nak Új játszótér létesítése Nak községben Dombóvári Bölcske Új játszótér építése Bölcskén Paksi Dunaszentgyörgy Vörösmarty u. Árpád utca közötti gyalogút építése Paksi Gerjen Művelődési Ház külső felújítása Paksi Györköny Az Önkormányzat épületének belső felújítása Paksi Dózsa György utca Kajdacs kiépítetlen részén szilárd burkolatú útalap elkészítése Paksi Madocsai Kölyökkuckó Óvoda belső felújítása, vizesblokkok és villamos rendszerek teljes, belső Madocsa felületképzések részleges felújítása Paksi Nagydorog Orvosi rendelők hőszigetelése Paksi Németkér Szabadság utca járdáinak felújítása Paksi Paks Város Önkormányzati bérlakások felújítása komfortnöveléssel Paksi Pálfa Pálfa, Kossuth utcai játszótér felújítása Paksi Pusztahencse Pusztahencse számú út mellett járda építése Paksi Sárszentlőrinc A sárszentlőrinci Polgármesteri Hivatal épületének felújítása Paksi Bátaszék Város Városháza főépületének felújítása Szekszárdi Arany J. u., Dózsa Gy. u., Tabán u., Dr. Pillisy E. u., Decs Gárdonyi G. u. és Béke u. útburkolatának felújítása Szekszárdi Kéty Rákóczi utcai járdaszakasz felújítása Szekszárdi Medina Egészségház felújítása Szekszárdi Őcsény Őcsény épületének nyílászáró és tetőfelújítása Szekszárdi Pörböly Művelődési Ház felújítása Szekszárdi Sióagárd Sióagárdi Sportöltöző felújítása Szekszárdi Sióagárd Sióagárdi iskolatető felújítása Szekszárdi Szálka Kossuth utca járda felújítása III. szakasz Szekszárdi Szedres Rákóczi utcai (páratlan oldal) gyalogjárda felújítása Szekszárdi

25 2. számú melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Szekszárd Megyei Jogú Város Szekszárd Megyei Jogú Város Szekszárd Megyei Jogú Város Szekszárd Megyei Jogú Város Szekszárd Megyei Jogú Város Szekszárd Megyei Jogú Város Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat Várdomb Zomba Belecska Négy robogó beszerzése a közterület felügyelők részére Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolában alzatsüllyedés javítása Szekszárdi sz. Általános Iskola D-i falán hőszigetelés javítása Szekszárdi Mérey utcai Idősek Otthonában Ny-i fal hőszigetelése Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója Szekszárdi Városi Bölcsőde csoportszobáiban nyílászárók cseréje Szekszárdi Szent László Egységes Középiskola Szekszárd, Egészségügyi Tagintézmény részleges rekonstrukciója és részleges felújítása Szekszárdi Berkes János Általános Iskola Zomba- Paradicsompuszta belső utak felújítása, út és parkoló építés, fűtési rendszer korszerűsítése és felújítása, ablakcsere Szekszárdi Gyermekvédelmi Igazgatóság szedresi lakásotthon homlokzatfelújítása Szekszárdi Fogyatékosok Otthona Pálfa tűz- és villámvédelmi rendszerének bővítése, burkolatcsere Szekszárdi Újbereki ívóvízvezeték kiépítése Szekszárdi háza utcai homlokzatának felújítása, nyílászárók cseréje Szekszárdi Belecska község Életházának belső tatarozása Diósberény Dúzs Diósberény Önkormányzat számítástechnikai fejlesztése Dúzs község köztéri játszóterének bővítése, felújítása

26 2. számú melléklet Gyönk A gyönki Bajcsy-Zsilinszky utca burkolat-felújítása Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának kiépítése, Hőgyész fejlesztése, irodabútorok beszerzése Iregszemcse 1 db MTZ mezőgazdasági vontató beszerzése Kalaznó Kalaznó község köztéri játszóterének bővítése és felújítása Koppányszántó Koppányszántó Önkormányzatának hivatal és óvoda nyílászáróinak cseréje fából Miszla Önkormányzati szolgáltatások tárgyi eszköz beszerzése Nagykónyi Csapadékvíz levezető árok vízrendezési munkái Polgármesteri Hivatal Ozora informatikai eszközeinek korszerűsítése Pincehely Polgármesteri Hivatal épületének belső felújítása Simontornya Város Dr. Kiss István utca járda építése Szakály Fűnyírótraktor és bozótvágó beszerzése Szárazd Temetőbe urnafal építése Város Lakótelepi járda felújítása Udvari Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítése Udvari Alsópéli önkormányzati épület korszerűsítése Fűgyűjtős kerti traktor Újireg beszerzése közterületek karbantartásaihoz Varsád Óvoda tornaszoba kialakítása Összesen: Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium, gimnázium épületének részleges tetőfelújítása, kollégium C Tolna Megyei Önkormányzat épületének részleges felújítása Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly- Majsapuszta belső út és Tolna Megyei Önkormányzat parkoló építés, az épület részleges felújítása Belecska háza tetőfelújítása

27 2. számú melléklet Dúzs Dúzs, kisméretű sportpálya építés Művelődési Házban vizesblokk kialakítása, Értény valamint a bejárati ajtó cseréje Felsőnyék háza ablakfelújítása és padlóburkolat cseréje Fürged Figyelőkutak létesítése Hőgyész, Kossuth u. 7. sz. Hőgyész alatti orvosi rendelők fizikai akadálymentesítése Iregszemcse Általános Iskola tornacsarnokához tartozó parkoló kialakítása Kalaznó Kalaznó község közműves ivóvíz-ellátás fejlesztése Keszőhidegkút Vápás vízelvezető létesítése Kisszékely Művelődési Ház belső felújítása Koppányszántó Önkormányzatának hivatal Koppányszántó és óvoda épületének tetőfelújítása és külső-belső festése Koppányszántó Kultúrház (Köreink) tetőfelújítása Magyarkeszi Általános Iskola alsó tagozatában nyílászárók cseréje Miszla Művelődési Ház tetőfelújítása Mucsi Mucsi, Dózsa György utcai járdafelújítás Nagyszokoly Nagyszokoly Művelődési Házban könyvtár kialakítása Gépjármű beszerzése Ozora szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához Pári óvoda épület homlokzatának,- orvosi Pári rendelő és védőnői helyiség felújítása Simontornya Város Járda építése a Beszédes és a Temető utcában Szakadát Iskola utcai járda felújítása Szakály Közterület járdáinak felújítása Szárazd Palatető design szigetelés és csapadékvíz elleni szigetelés a Közösségi Házban

28 2. számú melléklet Szárazd Művelődési Házban nyílászárók korszerűsítése Város Gyalogút felújítása Szociális ellátó központ Város kialakítása (átalakítás, felújítás) Vak Bottyán Általános Iskola és Szakképző Iskola - Tolnanémedi Gimnázium Tagiskolája Tolnanémedi - nyílászáró csere, padlóburkolat csere Udvari Tető felújítás Rákóczi u. 11. sz. alatti többfunkciós épület felújításának II. üteme Újireg (könyvtár, helytörténeti gyűjtemény, CKÖ iroda) Figyelő kutak létesítése a Újireg szilárd hulladéklerakó területén Keszőhidegkút Szociális ellátást biztosító épület akadálymentesítése Értény Idősek Napközi Otthonának akadálymentesítése Diósberény Idősklub épületének bővítése Összesen: Budai Nagy Antal és Bonyhád Város Forberger L. utcák burkolat felújítása Bonyhádi Attala Attala, Ady E. útburkolatának felújítása Dombóvári Dombóváron a Gorkij utca Dombóvár Város felújítása a Kórház utcától az V. utcáig Dombóvári Dombóvár Város Dombóvár, Kéknefelejcs utca déli szakaszának felújítása Dombóvári Dombóvár Város A Tó utca felújítása Dombóvári Az Erzsébet utcai szelektív Dombóvár Város hulladéklerakóhoz vezető út felújítása Dombóvári Dombóvár Város A Sellő utca felújítása Dombóvári Kaposszekcső Kaposszekcső, Jókai utca burkolat felújítás Dombóvári Kocsola Kocsola, Petőfi utca útfelújítása I. ütem Dombóvári Bölcske Nyírfa, Hársfa, Lomb utcák útburkolat felújítása Paksi Dunaföldvár Város Dunaföldvári belterületi közutak burkolat felújítása Paksi

29 2. számú melléklet Dunaszentgyörgy Petőfi utca burkolat felújítása Paksi Paks Város Paks, Rókus utca út és közmű rekonstrukció Paksi Pálfa Viola és Kölcsey utcák burkolat felújítási munkái Paksi Alsónána Kossuth utca burkolat felújítása Szekszárdi Fadd, Mátyás király utca 878/3 hrsz. 600 fm Fadd Nagyközség szakaszának szilárd útburkolat felújítás Szekszárdi Harc Harc, Jókai utca útburkolat felújítása Szekszárdi Kölesd Kölesd, Rákóczi utca útfelújítás Szekszárdi Szekszárd Megyei Jogú Város Flórián utca burkolat felújítása Szekszárdi Szekszárd Megyei Jogú Város Vincellér utca burkolatfelújítása Szekszárdi Szekszárd Megyei Jogú Város Cserhát utca burkolat felújítása Szekszárdi Szekszárd Megyei Jogú Város Tolnai Lajos utca burkolat felújítása Szekszárdi Tengelic Gagarin utca útburkolat felújítás Szekszárdi Tolna Város Tolna, Dohány utca útburkolat felújítás Szekszárdi Tolna Város Tolna, Zrínyi utca útburkolat felújítás Szekszárdi Tolna Város Mözs, Deák Ferenc utca útburkolat felújítás Szekszárdi Tolna Város Tolna, Gém utca útburkolat felújítás Szekszárdi Tolna Város Tolna, Garay utca útburkolat felújítás Szekszárdi Iregszemcse Önkormányzati utak útburkolatának felújítása Garay utca, Árpád utca Pári Pári Kis u. és utca útburkolat felújítás Kossuth tér és a Malom utca Simontornya Város egy részének nagyfelületű burkolása Város Vas Gereben utca útfelújítása Tolnanémedi Petőfi Sándor u. burkolatfelújítási munkái Lengyel Szabadság köz útburkolat felújítása Bonyhádi

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20. 201. április 20. Bonyhád Lakó >65 nap Aparhant 1006 49 15 4 1 9 9 10 14 412 11,9 71 6,87 0,82 Bátaapáti 96 5 6 2 15 5 11 21 162 21,6 08 11,6 1,6 Bonyhád 1741 556 178 45 128 102 10 80 171 5568 10,0 9112

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok november 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok november 20. szintű munkaerő-piaci adatok Bonyhád >65 nap () Aparhant 1021 18 5 1 6 0 41 4,2 746 2,4 0,5 Bátaapáti 418 26 5 8 6 9 5 21 167 15,6 27 8,0 1,6 Bonyhád 160 40 87 64 87 69 79 52 119 5808 5,9 9475,6 0,7 Bonyhádvarasd

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok július 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok július 20. Bonyhád () Aparhant 1009 22 5 7 0 4 4 4 5,1 74,0 0,7 Bátaapáti 42 26 5 9 8 5 5 16 168 15,5 25 8,0 1,9 Bonyhád 1471 274 52 60 5 67 65 52 82 582 4,7 9256,0 0,7 Bonyhádvarasd 416 7 1 0 0 0 0 0 174 4,0 14

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok március 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok március 20. Bonyhád - ra '2017 1 () Aparhant 985 4 6 4 5 5 5 14 411 8, 71 4,8 0,9 Bátaapáti 420 28 2 8 10 7 12 19 159 17,6 18 8,8 1,7 Bonyhád 122 298 41 7 45 48 74 8 90 558 5,4 9086, 0,6 Bonyhádvarasd 407 9 2 2 2

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok október 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok október 20. Bonyhád Aparhant 974 15 2 4 3 3 3 1 4 411 3,6 Bátaapáti 415 11 3 7 0 3 3 2 5 160 6,9 Bonyhád 13179 253 40 59 32 51 49 45 57 5547 4,6 Bonyhádvarasd 403 6 2 1 2 0 0 0 1 166 3,6 Cikó 861 26 7 6 4 4 8 4 8

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok december 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok december 20. Bonyhád () Aparhant 985 14 1 1 2 5 0 4 5 411 3,4 713 2,0 0,5 Bátaapáti 420 13 3 4 3 1 5 1 10 159 8,2 318 4,1 1,1 Bonyhád 13322 199 43 43 30 45 51 34 38 5538 3,6 9086 2,2 0,6 Bonyhádvasd 407 6 2 0 3 1 0

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok február 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok február 20. Bonyhád () Aparhant 947 20 3 4 4 1 3 1 7 414 4,8 665 3,0 0,7 Bátaapáti 385 16 5 6 2 5 5 3 8 161 10,0 295 5,4 1,3 Bonyhád 12982 233 44 51 28 49 58 33 55 5580 4,2 8483 2,7 0,7 Bonyhádvasd 413 3 1 0 1 0 0

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok január 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok január 20. Bonyhád Aparhant 985 19 2 5 3 5 1 4 6 411 4,6 Bátaapáti 420 12 2 3 3 0 5 0 9 160 7,5 Bonyhád 13322 230 46 47 34 49 54 36 47 5547 4,1 Bonyhádvarasd 407 5 2 0 2 1 0 1 0 166 3,0 Cikó 870 23 5 5 3 8 7 7 11

Részletesebben

Bevezetett helyi adók (2013. január 1.)

Bevezetett helyi adók (2013. január 1.) Bevezetett helyi adók (2013. január 1.) Megye kód KSH-kód Település neve lakás Vagyoni típusú adók építményadó nem lakás Ft/m 2 vagy a forgalmi érték %-a telekadó Ft/m 2 vagy a forgalmi érték %-a Magánszemély

Részletesebben

Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsónána 150 Ft/m2 6000 Ft/év 2 Alsónyék 50 Ft/m2 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 1,5 % 3 Aparhant 6500 Ft/év 2% 4 Attala 9000 Ft/év

Részletesebben

Településszintő munkaerı-piaci adatok február 20.

Településszintő munkaerı-piaci adatok február 20. Bonyhád Lakó >65 nap (becsült) korú népes. Aparhant 111 6 8 11 5 0 466 7,7 777 4,6 0,65 Bátaapáti 41 45 5 14 6 11 160 28,1 296 15,20 2,12 Bonyhád 14045 619 218 166 50 186 6147 10,1 9576 6,46 0,90 Bonyhádvarasd

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna megyét érint tevékenységérl Eladó:

Részletesebben

Szolgáltató adatlap - Összes szakma

Szolgáltató adatlap - Összes szakma Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 501301 Szolgáltató megnevezése : Dombóvári Szent Lukács Kórház Szolgáltató címe : 7200 Dombóvár Kórház utca 39-41. Telefon : 74/564-000

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 1. sz. melléklet 2010. január 7-i ülés zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 22. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 22. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 22. számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK, POLGÁRMESTERI HIVATALOK CÍMJEGYZÉKE március 1.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK, POLGÁRMESTERI HIVATALOK CÍMJEGYZÉKE március 1. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK, POLGÁRMESTERI HIVATALOK CÍMJEGYZÉKE 2013. március 1. Sorszám Irányító szám 1.* 7147 Alsónána Kossuth u. 27. 2. 7148 Alsónyék Fő u. 1. 3.* 7186 Aparhant Kossuth u. 34. 4.*

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal

Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Dr. Ugodi Andrea Járási Hivatalvezető Asszony Iktatószám: TO-04I/30/640-6/2014. Ügyintéző: - Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal SZEKSZÁRD Bezerédj u. 1. 7100 Tárgy: Tájékoztatás kéknyelv betegségről

Részletesebben

T o l n a Megye Járóbeteg szakellátás betegbeutalási rendje. 1. oldal

T o l n a Megye Járóbeteg szakellátás betegbeutalási rendje. 1. oldal Belgyógyászat Idıskori belgy. gerontológiai szakr. Hypertona gondozás Anyagcsere, endokrinológia Gastroenterológia Sebészet Megyei Kórház R.I. Érsebészet Megyei Kórh. Szül.Oszt. Traumatológia Szülészet-Nıgyógyászat

Részletesebben

Csikóstőttős. Gyulaj. Attala. Szentivánpuszta. Jágónak

Csikóstőttős. Gyulaj. Attala. Szentivánpuszta. Jágónak Csikóstőttős Gyulaj Attala Szentivánpuszta Jágónak Szabadság u. 176. Szabadság u. 158. Szabadság u. 144. Szabadság u. 76. Szabadság u. 40. Szabadság u. 12. Szabadság u. 22 (temető) Béke u. 85. Béke u.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 1/2005.(II.21.) önkormányzati rendelete TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 1/2005.(II.21.) önkormányzati rendelete TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 1/2005. (II. 21.) Tolna m. ör. Tolna Megye Területrendezési Tervéről Az egységes szerkezetű szöveg hatályos: 2012. február 18-tól 1.

Részletesebben

A HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE, VALAMINT NYITVATARTÁSI IDEJE

A HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE, VALAMINT NYITVATARTÁSI IDEJE 4. sz. melléklet A HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE, VALAMINT NYITVATARTÁSI IDEJE Hungária Takarék Fiókjainak nyitvatartási

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 26-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 26-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. június 26-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 2-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 2-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 2-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

Részletesebben

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás évi rendjéről GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2018-BEN IS! Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás évi rendjéről GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2018-BEN IS! Tisztelt Ingatlantulajdonos! GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2018-BEN IS! Házhoz menő lomtalanítás Társaságunk 2013-ban bevezette az évente egy alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett

Részletesebben

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról. 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról. 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 8-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE, VALAMINT NYITVATARTÁSI IDEJE

A HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE, VALAMINT NYITVATARTÁSI IDEJE 4. sz. melléklet A HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE, VALAMINT NYITVATARTÁSI IDEJE Hungária Takarék Fiókjainak nyitvatartási

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található közkutak Sorsz. Település Közkifolyó helye (utca) hsz/hrsz Átmérő (mm)

Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található közkutak Sorsz. Település Közkifolyó helye (utca) hsz/hrsz Átmérő (mm) Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található közkutak Sorsz. Település Közkifolyó helye (utca) hsz/hrsz Átmérő (mm) Állapot (üzemel/ rossz/üzemen kívül) Megjegyzés 1. Aparhant

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 9-i ülése 1. számú napirendi pontja

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 9-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. február 9-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BARANYA MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 23-i ülése 3. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 23-i ülése 3. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. szeptember 23-i ülése 3. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/ K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 109/ (IX. 18.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Rendőrkapitányság Szekszárd Szekszárd 13 Csatári körforgalom

Részletesebben

06-20/ Pári 06-20/ / Nagykónyi, Ság és Medgyespuszta, Értény, Koppányszántó 06-30/

06-20/ Pári 06-20/ / Nagykónyi, Ság és Medgyespuszta, Értény, Koppányszántó 06-30/ Körzeti megbízott neve: Iroda Címe: Besorolt települések: Elérhetőség: E-mail cím: Fogadóórák: Pári Rózsa Gábor c.r. Antal Lajos Ádám c. r. Major Viktor r. ftörm Kossuth tér 3-4. Kossuth tér 3-4. Kossuth

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007.

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács hazai forrású pályázati kiírásai 2007. Decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS DDKK 2/2018-2019 A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2018/2019. évi Somogy, Baranya és Tolna megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget,

Részletesebben

Stratégiai munkakapcsolat. Fenntartható foglalkoztatáspolitika Tolna megyei megalapozása

Stratégiai munkakapcsolat. Fenntartható foglalkoztatáspolitika Tolna megyei megalapozása Foglalkoztatási Partnerség ROP 3.2.1.-2004-08-0009/33 Tolna Megyei Munkaügyi Központ Stratégiai munkakapcsolat Fenntartható foglalkoztatáspolitika Tolna megyei megalapozása Foglalkoztatási Partnerség Tolna

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Iktatószám: III. 1959-10/2016. 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 28-i ülése 19. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 28-i ülése 19. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 19. sz. napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről Előadó: Dr. Puskás

Részletesebben

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás megszüntetéséről

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás megszüntetéséről Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én 18 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 1/2015. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Döntés az Első

Részletesebben

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT 11-17/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/377-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 30-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 30-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. június 30-i ülése 2. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2009. ÉVI ÜLÉSEZÉSE

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2009. ÉVI ÜLÉSEZÉSE A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2009. ÉVI ÜLÉSEZÉSE A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évben 13 rendes ülést tart és 1 rendkívüli ülése volt. A Tanács üléseit a legtöbb alkalommal

Részletesebben

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer:

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: KLIK Dombóvári Járási Tankerület 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. Járási köznevelési intézmények Iskolák:

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 23. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 23. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése 2016. június 23. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésének 38/2016. (VI. 23.) határozata Tárgy: 39 db támogatási

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülésének 8. számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi, Tolna megyét érintő

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 17. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 17. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 17. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének módosítására Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 369 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. május 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A hazai finanszírozású

Részletesebben

TOLNA MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

TOLNA MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE TOLNA MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2009-2015 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 1.1. A fejlesztési terv jogi alapja 4 1.2. A fejlesztési terv érvényessége

Részletesebben

A Rendelet 1. számú és 2. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. számú és 2. számú melléklete lép. E rendelet július 1-jén lép hatályba.

A Rendelet 1. számú és 2. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. számú és 2. számú melléklete lép. E rendelet július 1-jén lép hatályba. A Tolna Megyei Önkormányzat 13/2009. (VI. 26.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. november A Dél-Dunántúli Operatív Program keretszámai Prioritás OP forrás

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, november 17., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, november 17., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. november 17., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. november 17., hétfő 6.

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 26-i ülése 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 26-i ülése 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. május 26-i ülése 9. számú napirendi pontja Tájékoztató a Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 23-i ülés 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 23-i ülés 6. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. szeptember 23-i ülés 6. számú napirendi pontja Rendelettervezet Tolna megye területrendezési tervéről szóló 1/2005. (II. 21.) önkormányzati

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1.

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S Paks, 2014. szeptember 1. 2 TÁRS ULÁSI MEGÁLLAPODÁS Paks város és térségéhez tartozó önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának

Részletesebben

7101 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. Pf: 74 Telefon: 74 / 505-020 fax: 74 / 505-021 É R T E S Í T É S

7101 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. Pf: 74 Telefon: 74 / 505-020 fax: 74 / 505-021 É R T E S Í T É S 7101 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. Pf: 74 Telefon: 74 / 505-020 fax: 74 / 505-021 É R T E S Í T É S GV-5-2012/2013. Érvényes: 2013. július 1-jétől Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. július

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 427/2008. (II.27.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 427/2008. (II.27.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 427/2008. (II.27.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015.

Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/150-5/2015. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Re-Víz Duna-menti Kft Szekszárd, Epreskert u évi BESZÁMOLÓ Cégjegyzékszám:

Re-Víz Duna-menti Kft Szekszárd, Epreskert u évi BESZÁMOLÓ Cégjegyzékszám: Re-Víz Duna-menti Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. 2015. évi BESZÁMOLÓ Cégjegyzékszám: 17-09-009021 Re-Víz Duna-menti Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. 2

Részletesebben

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítására

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítására Előterjesztés sorszáma: 327. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt támogatásaihoz kapcsolódó szerződések lezárásáról

Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt támogatásaihoz kapcsolódó szerződések lezárásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e VI. 52 /2014 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7.-i ülésére Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei

Részletesebben

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2018/2019

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2018/2019 A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2018/2019 Helyi kapcsolatrendszer: Járási köznevelési intézmények: Iskolák: Szent Orsolya Iskolaközpont 7200 Dombóvár,

Részletesebben

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat 1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETEIRŐL Iktatószám: TOB/32/ 2017 TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETEIRŐL A Tolna Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. (8) bekezdésében

Részletesebben

1. célterület. Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése

1. célterület. Célterület neve: Zöldút fejlesztése 1. célterület Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése Vonatkozó HPME azonosítója 670a01 Célterület azonosítója 1018192 Jogcím Közösségi célú fejlesztés UMVP intézkedés Életminőség/diverzifikáció Célterület

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 1/2010 (II.05.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 2/2010 (II.05.) NYDRFT határozat Felelős: Balogh József, a

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2017. december 13-i ülésére

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 26-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 26-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. május 26-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

11-15/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT

11-15/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT 11-15/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 15-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 15-i ülése 5. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 5. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

A közszolgáltatói integráció bemutatása a Dél-Kom Nonprofit Kft. működési területén

A közszolgáltatói integráció bemutatása a Dél-Kom Nonprofit Kft. működési területén A közszolgáltatói integráció bemutatása a Dél-Kom Nonprofit Kft. működési területén Készítette: Biró Péter ügyvezető igazgató Dél-Kom Nonprofit Kft. Pécs, 2017.10.16. Dél-Dunántúli közszolgáltatási területek

Részletesebben

REFERENCIA LISTA ÉPÍTŐIPARI KIvITELEZÉSEK

REFERENCIA LISTA ÉPÍTŐIPARI KIvITELEZÉSEK A SZIGETELÉS SZOLGÁLATÁBAN REFERENCIA LISTA ÉPÍTŐIPARI KIvITELEZÉSEK 2009. év Pálhalmai Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet, Pálhalma Szolgálati lakások felújítása Pálhalma Somogyjád Község Önkormányzata

Részletesebben

GE_Terv_1819_1. Település Közterület POD azonosító Szerződéses volumen Szerződéses időszak Profil besorolás RHD tarifa

GE_Terv_1819_1. Település Közterület POD azonosító Szerződéses volumen Szerződéses időszak Profil besorolás RHD tarifa Település Közterület POD azonosító Szerződéses volumen Szerződéses időszak Profil besorolás RHD tarifa Szekszárd Déli Kertváros (szennyvíztelep) HU000120F51-U-SZEK-VIZ-SZENNYVIZT 1340659 2018.07.01. -

Részletesebben

10. célterület. Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai

10. célterület. Célterület neve: Kell egy hely- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai 10. célterület Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai Vonatkozó HPME azonosítója 670a10 Célterület azonosítója 1018284 Jogcím Közösségi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2013. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:55-4/2013. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont /2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont /2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont 2-102/2016. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Integrált Területi Programjához (2014-2020)

Részletesebben

A Területfejlesztési Bizottság által a 14/2012. (12.17.) TFB határozattal lezárt pályázatok (1. melléklet) Szerződés száma

A Területfejlesztési Bizottság által a 14/2012. (12.17.) TFB határozattal lezárt pályázatok (1. melléklet) Szerződés száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bag Kisfaludy utca építése 13/366 02804 K 2005. június 2010. június Batthyányi utca 13/494 02303 K 2005. június 2010. június Kodály Zoltán út építése 130009205 K 2007. január 2012. január

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év június 21.-i ülésére Tárgy: TEKI pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben