Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009. Pénzügyi terv. Mórahalom-Magyarkanizsa,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009. Pénzügyi terv. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07."

Átírás

1 Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Pénzügyi terv Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. Termálfalu projekt pénzügyi terve (Termálfalu Kft. projektcég) Mórahalom-Magyarkanizsa, The project is co-financed by the European Union through the Hungary- Serbia IPA Cross-border Co-operationProgramme

2 SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 A dokumentáció egy közös, szerb-magyar vállalkozásfejlesztési hálózat kialakításának és beüzemelésének pilot programjaként készült el. Készítette: Virág Attila terület- és településfejlesztő geográfus Kicsiny László gazdálkodástudományi szakértő Pásztor Gabriella közgazdász This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Municipiality of Magyarkanizsa and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bemutatás A beruházás tervezett költségvetése Előkészítés költségei Projekt megvalósítási időszakában felmerülő kiadások Költségek részletesen kibontva: Projektmenedzsement költségei Nyilvánosság, pr és marketing feladatok ellátása Műszaki ellenőri feladatok ellátása Könyvvizsgálat Építés, kivitelezés költségei Tartalék keret Költség terv (eredményt érintő tételek) Árbevétel terv Pénzügyi terv összeállításánál használt mutatószámok Beruházási hitel törlesztésének adatai: Eredményterv Összegzés Titoktartási nyilatkozat

4 1. Általános bemutatás Tekintettel arra, hogy projektcég megalakításáról van szó, így korábbi lezárt üzleti évek eredményeit a pénzügyi tervben nem tudjuk bemutatni. A pénzügyi táblák tervezett adatokat tartalmaznak, amelyek feltételezéseken alapulnak és rögzítik, hogy várhatóan milyen mértékű eredményt képes realizálni a cég főtevékenységén keresztül és mennyi idő alatt térül meg a befektetés összege. Az általános forgalmi adó a beruházásnál nem kerül aktiválásra az építmények értékénél, figyelembe véve, hogy a cég a beruházás teljes összege után az általános forgalmi adót visszaigényli, így a tervezett költségek nettó módon kerültek megtervezésre. A tervezésnél megkülönböztettünk a pályázatnál elszámolható és nem elszámolható költségeket is, az elszámolható kiadásokat a projektszintű költségvetés tartalmazza, amelybe beállításra került ezer forint tartalék keret is. A nem elszámolható költségek pedig a cég működéséhez kapcsolódó kiadásokat és a hitelfelvétele miatt felmerülő tételeket (kivéve a belső projektmenedzsment bére) tartalmazza, amelyek kimutatásra kerültek a pénzügyi terv részét képező költségtervben. Feltételezéseink alapján a fenntartási időszak végére az összes telket sikerül értékesítenie a cégnek. A telkek megoszlását az alábbi táblázat összefoglalva tartalmazza: 1. számú táblázat: Telekmegoszlások Telekméretek max min Mennyiség 650 db db db db db db összesen: 70 db Mennyiségi egység 4

5 2. A beruházás tervezett költségvetése A beruházás során az előkészítés és a megvalósítás költségei évek szerinti bontásban nem választhatóak annyira külön, hiszen a beruházás alapvető koncepciója, hogy abban az esetben kezdik meg a kivitelezést, amikor a vevő kifizette az ingatlanra az előleget. Azonban, hogy a pályázat összeállításánál még is könnyebben elkülöníthetőek legyenek az adott időszakokban felmerülő költségek megosztásra kerültek Előkészítés költségei Az előkészítés költségei a tanulmányok készítéséből, a tervezésből, amely tartalmazza az engedélyes és a kiviteli tervek díjait is illetve a közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódó költségekből tevődik össze, amely magában foglalja a szakértői tevékenység díjait és a közzétételi díjakat is. Figyelembe véve, hogy a cég megalakításához szükséges munkaerő biztosítása is, így már az előkészítési szakaszba betervezésre került a projektmenedzsment bérezése. (Ezen költségelem bővebb kifejtését lásd. a Projekt megvalósítási időszakában felmerült kiadások között.) Az előkészítési tevékenységhez szorosan kapcsolódó költségek összesen ezer forint összegben kerültek megállapításra, amelyen belül a legmagasabb költségtétel az engedélyes és kiviteli tervezés díja. Ezen költségek kalkulációjakor figyelembe vettük, hogy hasonló tevékenységeknek mennyi a piaci ára. 2. számú táblázat: Projekt előkészítési költségei összefoglalva adatok ezer Ft-ban Projekt előkészítésével kapcsolatosan felmerült kiadások Megnevezés Projektmenedzsment Tanulmányok elkészítése (nettó) Tervezés (engedélyes, kiviteli tervek) (nettó) Közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos költségek (szakértői, közzétételi díjak) (nettó) Összesen (nettó) év 2013.év Összesen

6 2.2. Projekt megvalósítási időszakában felmerülő kiadások 3. számú táblázat: Projekt megvalósítási időszakában felmerülő kiadások összefoglalva adatok ezer Ft-ban Projekt megvalósításával kapcsolatosan felmerült kiadások Megnevezés Projektmenedz sment Nyilvánosság biztosítása, PR feladatok ellátása Műszaki ellenőri feladatok ellátása Könyvvizsgálat Építés, felújítás saját tulajdonban lévő területen Tartalék keret Összesen év Lásd. az előkészítés év költségeinél év év év év év Összesen A projekt megvalósítási időszakában felmerülő kiadások közül a legmagasabb költségtétel az építéssel és kivitelezéssel kapcsolatosan felmerülő költségek. A többi költségtétel (projektmenedzsment költsége, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőri feladatok ellátása, könyvvizsgálati díj) minden olyan egyéb költséget tartalmaz, amelyek a projektmegvalósításához elengedhetetlenek, azonban a pályázatban elszámolható költségelemek. A projekt megvalósítási időszakban beállításra került egy tartalék keret is, amely azt a célt szolgálja, hogy bármikor átcsoportosítható legyen más egyéb költségtételekre, amelyek a beruházás megvalósításakor bármikor előfordulhatnak, de a tervezés időszakában még nem voltak előre láthatóak. Számvitelileg a műszaki ellenőri feladatok, a könyvvizsgálat díja, építés, felújítás költségei mind növelik a megvalósítással érintett építmények könyvszerinti bekerülési értékét. 6

7 2.3. Költségek részletesen kibontva: Projektmenedzsement költségei A projektmenedzsment költségei már az előkészítés időszakától fogva felmerülnek, hiszen a céget meg kell alakítani és az előkészítésben részt kell, hogy vegyenek az alkalmazottak is, ezáltal is biztosítva a projekt szabályszerű előkészítettségét illetve a megvalósítási időszak minél zökkenő mentesebb lefolyásának biztosítását. Ebből kifolyólag kerültek a bérek már 2012-től megtervezésre, és azért év a vég dátuma, mert várhatóan 2018-ra sikerül az összes felépítményt értékesíteni, de természetesen a cég működése ezt követően is zavartalanul fog működni, de a pályázat szemszögéből ez a tény nem lényeges szempont. A projektmenedzsment feladatait belső projektmenedzsmenti csoport fogja ellátni, amely megegyezik a cég személyzeti felépítésével. Így terveink szerint 1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő műszaki vezető, 1 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő műszaki ügyintéző és 1 fő adminisztrátor kerül alkalmazásra. Az ügyvezető általános feladatai között fogja ellátni a projektmenedzser feladatkörét, aki egy személyben fogja össze és koordinálja a projekt előkészítését és megvalósítását. A gazdasági vezető szintén általános vezetői feladati mellett pénzügyi menedzserként veszi majd ki a feladatait a pályázatból. A műszaki vezető tevékenysége azonban már csak kizárólag a pályázathoz kapcsolódik, aktívan részt vesz mind a tervezési, mind pedig a kivitelezési időszakban, ő koordinálja a kivitelezés során a pályázat műszaki paramétereinek megvalósítását. A pénzügyi és műszaki ügyintézők az operatív feladatok ellátásban vesznek részt és biztosítják a folyamatos adatszolgáltatást a vezetőség számára. Az adminisztrátor pedig a cég és a pályázathoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátását végzi majd. A bérek megállapításánál egyrészt figyelembe lett véve, hogy a cég várhatóan részben önkormányzati tulajdonban lesz, így figyelembe kellett venni az üvegzseb előírásait is. Másrészt pedig a hasonló munkakört betöltő személyek fizetési átlaga is befolyásolta a tervezett bérek összegét. Ezen adatokból kiindulva az ügyvezető bére havi 350 ezer forint/hó, a gazdasági és műszaki vezető bére 300 ezer forint/hó, a pénzügyi és műszaki ügyintéző bére 180 ezer forint/hó, az adminisztrátor bére pedig 120 ezer forint/hó összegben került megtervezésre. 7

8 A bérek éves szintű növekményénél évente 2%-os bérfejlesztést állítottunk be, amely az inflációs rátánál alacsonyabb mértékű, azonban fontos tényező, hogy a béreket évről-évre fejleszteni kívánja a cég. A beállított bérek és az ezekhez kapcsolódó járulékok megfizetése az első évben ezer forint terhet jelent majd a cégnek években összesen ezer forint személyi jellegű ráfordítása lesz várhatóan. A bérek és a bérekhez kapcsolódó járulékok terheit a Bérterv táblázat összefoglalva tartalmazza évenkénti bontásban külön-külön beosztásonként. Alkalmazottak 3. számú táblázat: Bérterv évek között adatok ezer Ft-ban Létszám (fő) Alapbérek Összesen Ügyveztő igazgató Pénzügyi vezető Műszaki vezető Pénzügyi ügyintéző Műszaki ügyintéző Adminisztrátor Éves bérfejlesztés (%) 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Halmozott bérfejlesztés (%) 0,00% 2,00% 4,04% 6,12% 8,24% 10,41% 12,62% Bruttó bérek összesen Közterhek Átlagos TB (%) 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% Munkaadói járulék (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Szakképzési h.j. (%) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Közterhek (%) 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% Közterhek (Ft) Teljes bérköltség Összesen Ügyveztő igazgató Pénzügyi vezető Műszaki vezető Pénzügyi ügyintéző Műszaki ügyintéző Adminisztrátor Teljes bérköltség

9 Nyilvánosság, pr és marketing feladatok ellátása A nyilvánosság biztosítására nettó ezer Ft került meghatározásra, amely teljes mértékben megfelel a marketing és kommunikációs tervben foglaltakkal. A marketing és kommunikációs tervnél részletesen kibontásra került, hogy mely eszközöket fogja a cég igénybe venni és ez milyen költségek vonzattal bír. Ez a költségelem számvitelig nem növeli az építmények bekerülési értékét viszont fontosan befolyásolja a cég eredményességét, hiszen eredmény csökkentő hatással bír Műszaki ellenőri feladatok ellátása Az építkezést folyamatosan a belső munkacsoport műszaki vezetője és műszaki ügyintézője mellett külső műszaki ellenőr is ellenőrzi, aki szavatol a kivitelezés műszaki megfelelőségéért. Ő támasztja alá a számlák kifizethetőségét. A műszaki ellenőrök kiválasztása terveink szerint közbeszerzési eljárás keretében fog megvalósulni, ellőre láthatólag és a más hasonló kivitelezések adataiból kiindulva nettó ezer Ft összegben került beállításra. A műszaki ellenőrök költségei növelik az építmények bekerülési értékeit Könyvvizsgálat A könyvvizsgálati díjra nettó ezer forintot terveztünk, amelynek kiindulási pontja az volt, hogy a hasonló méretű beruházások esetében milyen mértékű könyvvizsgálat várható el. Célszerű, hogy a beruházás idejében folyamatos könyvvizsgálatot lásson el a könyvvizsgáló ezzel is korrigálható, hogy a támogatásból befolyt összegek megfelelően kerüljenek a cég könyveibe Építés, kivitelezés költségei Az építés, kivitelezés költségeit az alábbi táblázat tartalmazza részletesen, hogy milyen várható munkanemekből fog összetevődni a beruházás és ezek várhatóan milyen összegű költséget fognak jelenteni a cégnek. 9

10 4. számú táblázat: Építési, kivitelezési költségek bontása: Megnevezés Építés, kivitelezés költsége Összeg (nettó) Ft Közterület ( m2) Ft ebből: - út (8400 m2) Ft - zöldfelület (7.000 m2) Ft Megnevezés Közmű csatorna, víz, áram közút földmunka termál csatlakozás vízbekötés telekre infokommunikáció Összes kivitelezési költség 1 telekre jutó átlagos építési kiadás (Ft/telek) Összeg (nettó) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Fontos megemlíteni, hogy a költségek olyan ütemben fognak felmerülni a cégnél, amilyen üteműek az értékesítések. Az alapvető stratégia az, hogy amint előleggel biztosítja a vevő azt, hogy meg kívánja vásárolni az adott épületet elkezdődik a beruházás, így kicsi a kockázata annak, hogy olyan ingatlant építsen meg a cég, amelyre nincs vevő és ne térüljön meg. Az előzetes felmérések és becslések alapján az alábbi ütemezésben fognak felmerülni az építési költségek: 10

11 5. számú táblázat: Értékesíteni kívánt építmények építési költségeinek felmerülési ütemezése Év Várhatóan értékesíthető ingatlan Kivitelezés költsége 2012 (0. év) Ft 2013 (1. év) Ft 2014 (2. év) Ft 2015 (3. év) Ft 2016 (4. év) Ft 2017 (5. év) Ft 2018 (6. év) 0 Ft Összesen Ft A táblázat adataiból jól látható, hogy a beruházás időszakában a legintenzívebb a évig tartó időszak lesz, hiszen várhatóan itt lesz a legmagasabb az értékesített ingatlanok száma Tartalék keret Tartalék keret azért került betervezésre a költségvetésbe, mivel előre láthatólag elképzelhető, hogy a terv számítások alapján meghatározott költségvetés módosulni fog, így mint biztonsági tartalék szolgál a cég számára, amely beállításra kerül a likviditási számításokba is. 11

12 3. Költség terv (eredményt érintő tételek) 6. számú táblázat: Költség terv adatok ezer Ft-ban Évek Megnevezés Összesen Anyagjellegű ráfordítások Anyag költség (inflációs szorzóval) Irodaszer beszerzés Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás értéke Elektromos Áram Gáz Víz Telefon, internet Szemétszállítás Egyéb szolgáltatások (inflációs szorzóval) Biztosítási díj Marketing költség Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Értékesített tárgyi eszközök értéke Összes költség Amortizáció Nélkül. ÖSSZES ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG Költségek jelenértéke (NPV) - értékcsökkenés nélkül , , , , Költségek jelenértéke (NPV) - értékcsökkenéssel , , , , A költség tervnél figyelembe vettük, hogy a cégnek működési jellegű kiadásai is vannak, amelyek befolyásolják a cég eredményességét egy olyan összesítő kimutatás, amely tartalmazza a cég működéséhez szükséges költségeket is. A költségek megoszlását az 1. számú diagram ábrázolja, amely jól mutatja, hogy a legnagyobb tétel az egyéb ráfordítások, ami az értékesített tárgyi eszközöket tartalmazza, ezt követi a személyi jellegű ráfordítások, a többi ráfordítás ezen tételekhez képest minimálisak. 12

13 1. számú diagram: Költségek megoszlása éves szinten és összesen adatok ezer Ft-ban 4. Árbevétel terv 7. számú táblázat: Árbevétel terv adatok ezer Ft-ban Tervezett belföldi értékesítés Árbevétel Árbevétel Árbevétel Árbevétel Árbevétel Árbevétel Árbevétel Összesen Előleg Befejezett beruházások utáni realizált árbevétel Belföldi árbevétel Belföldi árbevétel inflációval 33832, , , , , , Árbevétel mindösszesen Árbevétel jelenértéke , , , , , , Az árbevétel tervből egyértelműen látszik, hogy a évi időszakban a cégnek folyamatos árbevételt fog realizálni saját értékesítései után. Az első évben még csak az értékesített ingatlanuk után befizetett előlegből, de az azt követő években dinamikusan növekszik az árbevétele, hiszen ahogyan átadásra kerül egy ingatlan azonnal realizálódik is az értéke. A 2. számú diagram jól szemlélteti, hogy kiugróan magas árbevétel várható a év 13

14 folyamán, míg az ezt követő évek csökkentő tendenciát jelölnek. Az árbevétel kalkulációnál mindig úgy számoltunk, hogy a lefoglalás évében került beállításra a 10%-os előleg, az azt követő évben pedig amikor ténylegesen elkészül az építmény az fenn maradó árbevétel. Az előleg és az árbevétel realizálhatóságánál az ingatlanok átlagos várható értékesítési árát határoztuk meg, mivel előre láthatólag pontosan nem lehet felmérni, hogy melyik ingatlanokat fogják a piacon hamarabb keresni. 2. számú diagram: Árbevétel alakulása évek szerinti bontásban Az évente értékesíteni kívánt építmények darabszámát a 3. számú diagram szemlélteti a leglátványosabban. Megállapítható, hogy a legintenzívebb értékesítésre év folyamán számol a cég, hiszen addigra már elég marketing kommunikációt tudnak folytatni és eredményesebben tudnak értékesíteni. Az azt követő években pedig az értékesítés szinte egyenletes mértékben fog megvalósulni és évre már a beruházás teljesen be fog fejeződni, így ott már plusz értékesítés nem fog realizálódni. Figyelembe véve a piac jelenlegi helyzetét a táblázatban foglalt adatok helytállósága abszolút reális, hiszen nincsenek túlbecsülve. 14

15 3. számú diagram: Értékesítendő ingatlanok évenkénti bontásban 5. Pénzügyi terv összeállításánál használt mutatószámok A pénzügyi terv elkészítésekor a különböző pénzügyi mutatószámoknál az alább ismertetett adatokat használtuk. Így a beruházási hitel konstrukció esetében 25 éves futamidővel, amelyből 5 év türelmi időt számoltunk, vagyis a hitel felvételét követő első 5 évben nem kell a tőketörlesztést megkezdeni, csupán kamatfizetési kötelezettsége keletkezik a cégnek. Kamat törlesztésénél a negyedéves konstrukció került a beállításra. Egyéb feltételekként került meghatározásra, hogy a hitelfelvételéhez szükséges folyósítási jutalék, kezelési költség, szerződéskötési díj és az esetleges projekt vizsgálati díj is. Várhatóan ezer forint beruházási hitelre lesz szüksége a cégnek, hogy biztosítani tudja szükséges önerőt a beruházás megvalósításához. A hitelkonstrukció, amelyet a számításoknál figyelembe vettünk a 8. számú táblázat adatait tartalmazza. A 9. számú táblázat évek között összefoglalva tartalmazza a várható inflációs ráta, a 3 havi EURIBOR és a 3 havi Bubor mértékét. 15

16 8. számú táblázat: Beruházási hitel konstrukció: Beruházási hitel konstrukciók Hitelösszeg: Saját erő mértéke: Futamidő: 25 Türemi idő: 5 Éves kamatfelár / marge: 2,00% Kamat: 3,56% Törlesztés: negyedévente Kamatfizetés: negyedévente Egyéb feltételek: Rend tart. Jutalék évi mértéke: Folyósítási jutalék: 5000 Kezelési ksg: 2500 Szerződéskötési díj: 5000 Projektvizsgálati díj: számú tábla: Pénzügyi terv feltételek/alapvetések/mutatók Megnevezés Átlag HUF infláció* 4,10% 3,60% 3,60% 4,00% 4,50% 4,40% 4,20% 4,20% 4,08% Jegybanki alapkamat* 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 3,50% 3,00% 2,75% 2,75% 4,13% 3 havi BUBOR** 6,04% 6,04% 5,20% 4,70% 3,60% 3,10% 2,80% 2,80% 4,29% 3 havi EURIBOR** 1,56% 1,15% 2,15% 3,65% 3,60% 3,10% 2,80% 2,80% 2,60% Beruházási hitel törlesztésének adatai: 10. számú táblázat: Adósságszolgálat bemutatása évekre vonatkozóan Dátum Napok Tőke tartozás Beruházási hitel törlesztés ezer Ft-ban Tőkerészlet aránya (%) Törlesztés né. Éves tőke törlesztés Kamat né. Éves kamatfizetés Éves kamatfizetés Éves adósságsz I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

17 Dátum Napok Tőke tartozás Tőkerészlet aránya (%) Törlesztés né. Éves tőke törlesztés Kamat né. I II III IV I II III IV I II III Éves kamatfizetés Éves kamatfizetés Éves adósságsz IV Összesen: A beruházási hitel törlesztésénél az első 7 évet vettük alapul, amely idő alatt az összes ingatlant értékesíteni tudja a cég, viszont ebben az első időszakban van lehetősége olyan konstrukciójú hitelt felvenni, amikor türelmi idővel tud élni és így nem kell a tőketörlesztését elkezdeni. A 10. számú táblázat évenkénti bontásban részletezi, hogy milyen mértékű adósságszolgálatot kell teljesíteni a cégnek, azaz milyen mértékű tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettsége keletkezik. Jól látszik, hogy 2018 év végére ezer forint tőketörlesztést és ezer forint kamatfizetést fog teljesíteni a gazdasági társaság. 6. Eredményterv 11. számú táblázat: Eredményterv évekre vonatkozóan Megnevezés Tervszámok Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek 200 Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁBÉ) 0 Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb

18 kifizetések Megnevezés Tervszámok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Működési költség Működési költség-bevétel aránya 76,23% 56,63% 72,47% 71,23% 73,21% 72,69% 81,08% Pénzügyi műveletek bevételei Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ELVÁRT ADÓ ADÓALAPJA (Árbevétel 2%- a) ADÓALAP Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY EBITDA EBIDA Kamattörlesztés Tőketörlesztés Adósságszolgálat ADSCR mutató (EBIDA/Adósságszolgálat) - régi számítási módszer 0, , , , , , , Adózott eredmény jelenértéke (NPV) , , , , , ,84441 EBIDA jelenértéke (NPV) , , , , , ,31515 A vállalkozás várható eredménytervét a 11. számú táblázat mutatja, amelyből egyértelűmen kiderül, hogy ezen befektetéssel a cég az első üzleti évet leszámolva (ahol várhatóan ezer forint vesztesége fog keletkezni) folyamatosan nyereséget tud termelni, mivel az elkészült ingatlanok értékesítésén keresztül realizálni tudja a bevételeit, a kiadásai pedig a minimális iroda üzemeltetési költségeken és a személyi jellegű juttatásokon kívül az értékesített tárgyi eszközökből tevődik össze. Értékcsökkenési leírása nagyon minimális lesz a cégnek, ezért az eredménytervbe nem is került beállításra, hiszen a beruházással érintett ingatlanokat azonnal értékesíti is tovább így nem számolható el utána értékcsökkenési leírás. Az eredményt befolyásolja az évek folyamán kifizetendő kamatok összege, ezt 18

19 ellensúlyozhatja a cég, hogyha az árbevételét folyamatosan leköti, azonban ezzel növeli az adózás előtt alap mértékét. A cég gazdálkodása összességében nyereségeges, a bemutatott terv számokkal és konstrukcióval. Vagyis ezer forint beruházási hitel és ezer forint támogatási összeg mellett, megvalósítható, hogy az éves szinten értékesített ingatlanok értékéből fedezni tudja a beruházás költségvetését. A projektcég várható eredményességét látványosan szemlélteti a 4. számú diagram is, amely egyértelműen kimutatja, hogy az évek során a pénzügyi műveletek eredményei veszteségesek lesznek, ezt várhatóan a leköthető betéttel tudja minimalizálni majd a cég. A 2012 üzleti évet leszámítva, az összes többi évben pozitív lesz a mérleg szerinti eredmény, kiugróan magas profit várható a évben, az ezt követő években egyenlő mértékű eredményesség számítható. 2. számú diagram: Főbb eredmény kategóriák összesítve adatok ezer Ft-ban 7. Összegzés A pénzügyi terv adatait összegezve elmondható, hogy a beruházás folyamatos finanszírozása biztosított, vegyes finanszírozású konstrukció keretében. Így a beruházás fedezetére beállításra került ezer forint támogatás és az ezer forint hitel, továbbá a folyamatos értékesítésből származó árbevétel biztosítja a beruházás lebonyolításához szükséges tőke fedezetet. 19

20 A cég a működése során a évtől pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárja az üzleti éveit, ebből is jól látszik, hogy a beruházás igen rövid idő alatt megtérül így érdemes a beruházásba belefogni és a szükséges tőkét biztosítani hozzá. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a beruházó cég csak akkor építi meg az adott lakóházat, amikor arra már biztos vevőt is talál, így elég alacsony a kockázata annak, hogy megtérülés nélkül maradjon a felépített ingatlan. Ez a megoldási konstrukció jelenleg a legjobb technika, arra vonatkozóan, hogy a cég ne ruházzon be feleslegesen és ne kelljen likviditási gondokkal küzdenie. 20

21 8. Titoktartási nyilatkozat Az Ex-Ante 2002 Kft., 6722 Honvéd tér 5/B. cégjegyzékszám: (a továbbiakban, mint Vállalkozó) képviseli: Kicsiny László- ezúton visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy a Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. (6782 Mórahalom, Fesztivál köz 1., Cg ) Pénzügyi Tervével kapcsolatban a Vállalkozó számára előzetesen átadott, ill. hozzáférhetővé tett információkat, adatokat, tényeket, vagy egyéb dokumentációt (a továbbiakban, mint Információ) bizalmasan kezeli. A Vállalkozó szavatol és teljes körű kártérítési felelősséget vállal azért, hogy az ilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került Információkat a Megrendelő előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adja át és nem közli illetéktelen személy (ek) kel, nem hozza nyilvánosságra, hozzáférhetővé nem teszi, azokat kizárólag saját tevékenysége körében, a Megrendelővel kötendő jövőbeni szerződés érdekében és céljából használja fel. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő kérésére bármikor haladéktalanul visszaszolgáltat minden Információt és az azokról készült összes másolatot. A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei őt időbeli és földrajzi korlátozás nélkül terhelik. Jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettség nem terjed ki azon Információra, amely i. nem a jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettségek megszegésével már jogszerűen nyilvánosságra került vagy kerül; ii. jelen nyilatkozat aláírásának napján már jogszerűen a Vállalkozó birtokába került; iii. hatóság, bíróság vagy más intézmény (Támogató Szervezet) részére történő közlésére az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelő köteles. A Ptk ai alapján a Vállalkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik a Megrendelő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kára esetén, amennyiben azt a Vállalkozó bármely tulajdonosa, tisztségviselője, alkalmazottja, alvállalkozója vagy megbízottja a jelen titoktartási nyilatkozatban vállaltak akár részben, akár egészben, szándékosan vagy gondatlanul történő megsértésével okozta. Jelen titoktartási nyilatkozatra a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadóak. Kelt: Mórahalom, június 7. Kicsiny László EX-ANTE 2002 Kft. 21

PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÉS TERV KÜLFÖLDI SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ (EXPORTTERV)

PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÉS TERV KÜLFÖLDI SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ (EXPORTTERV) Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÉS TERV KÜLFÖLDI SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ (EXPORTTERV) TP KRACUN-TRANS d.o.o. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. The project is co-financed

Részletesebben

Good neighbours creating common future PÉNZÜGYI TERV. Brikettáló üzem létrehozására. Metalmania D.O.O., 2011

Good neighbours creating common future PÉNZÜGYI TERV. Brikettáló üzem létrehozására. Metalmania D.O.O., 2011 Good neighbours creating common future PÉNZÜGYI TERV Brikettáló üzem létrehozására Metalmania D.O.O., 2011 SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Content Development of the SME related Services and the Establishment

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI TERV. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI TERV. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI TERV Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through the Hungary-Serbia IPA Cross-border

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben

Kormányzati. ttes) 2007. június

Kormányzati. ttes) 2007. június Kormányzati Épület(együttes) ttes) Lehetséges finanszíroz rozási alternatívák összehasonlító elemzése 2007. június Tartalomjegyzék Bevezetés Finanszírozási alternatívák 3. oldal 4. oldal Állami beruházás

Részletesebben

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 EXPORT TERV MICROCER KFT. MICROCER D.O.O Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Nyrt. H-1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102.

Részletesebben

2013-as üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE

2013-as üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE A FreeSoft Nyrt. 2013-as üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSE 2014. április 24. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő

Részletesebben

PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PALOTA HOLDING ZRt. 1156. Budapest, Száraznád u. 4-6. Vezérigazgató PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETI JELENTÉSE 2013. évről T A R T A L O M J E G Y Z É

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013-as üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése. 2014. április 3.

A Pannon Váltó Nyrt. 2013-as üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése. 2014. április 3. A Pannon Váltó Nyrt. 2013-as üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése 2014. április 3. Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Nyrt. H-1039 Budapest Kossuth Lajos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Engineering Kft. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve Melléklet 2014.12.31. 2013.12.31. ESZKÖZÖK Éven túli eszközök Ingatlanok,

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07.

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. The project is co-financed by the European Union through the Hungary-Serbia

Részletesebben

K+F költségek elszámolása

K+F költségek elszámolása ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKT-TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI, ADÓZÁSI KÉRDÉSEKRŐL Az alábbiakban összefoglaljuk az akkreditált innovációs klaszterek támogatásának igénybevételével illetve az létrehozott

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV Budapest, 2013 november 29. Kovács István Ügyvezető igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. ALAPADATOK 2 3. A BÖK KFT. MŰKÖDÉSE,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. DECEMBER 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. DECEMBER 31. BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK BMSK BERUHAZASI, MUSZAKI FEJLESZTESI,...1 SPORTÜZEMELTETESI ES KÖZBESZERZESI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 214. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és az eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 214. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4 1.1. TÁRSASÁG FŐBB ADATAI... 4 1.2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA

A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA VIZSGADOLGOZAT A GAZDASÁGI DÖNTÉSEK HATÁSA A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZETRE CÍMŰ TANTÁRGYBÓL A TESZ-VESZ KFT. RADIÁTOR-FÜL GYÁRTÁSI BERUHÁZÁSA Dunaújváros, 2002. június 24. Készítették:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2011. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

2011. évi ÜZLETI TERV

2011. évi ÜZLETI TERV Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi ÜZLETI TERV 2011. február 10. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A BVH KFT. FELADATA... 5 3. ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK... 6 4. A BVH KFT. 2011.

Részletesebben