Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 8. sz AUGUSZTUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 8. sz. 2013. AUGUSZTUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft"

Átírás

1 Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 8. sz AUGUSZTUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A DUNAI ÁRVÍZ HÁTTERE ÉL SKÖD BOGARAK EGYRE NAGYOBB A FEJÜNK? LISTÁZOTT VÉDENCEK GYÓGYULÁST HORDOZÓ PEPTIDEK LAPUNK ERDÉLYBEN MINDEN, AMIT AZ ATOMBOMBÁRÓL TUDNI ÉRDEMES

2 Védett rovarok A Zempléni-hegység t zegmohás lápja az él helye a fokozottan védett lápi szitaköt nek A mecseki szitegzes él helye Lápi szitaköt A nyugati szitegzes a Mecsek endemikus alfaja Keleti rablópille Szerényi Gábor felvételei

3 Természet Világa A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZT TÁRSULAT FOLYÓIRATA Megindította 1869-ben SZILY KÁLMÁN MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. ÉVFOLYAMA sz. AUGUSZTUS Magyar Örökség-díjas és Millenniumi-díjas folyóirat Megjelenik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társinanszírozásával valósul meg. F szerkeszt : STAAR GYULA Szerkeszt ség: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Telefon: , fax: Levélcím: 1444 Budapest 8., Pf cím: Internet: vagy Felel s kiadó: PIRÓTH ESZTER a TIT Szövetségi Iroda igazgatója Kiadja a Tudományos Ismeretterjeszt Társulat 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16. Telefon: Nyomtatás: Infopress Group Hungary Zrt. Felel s vezet : Lakatos Imre vezérigazgató INDEX HU ISSN Hirdetésfelvétel a szerkeszt ségben Korábbi számok megrendelhet k: Tudományos Ismeretterjeszt Társulat 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16. Telefon: El fizethet : Magyar Posta Zrt. Hírlap üzletág El fizetésben terjeszti: Magyar Posta Zrt. Árusításban megvásárolható a Lapker Zrt.árusítóhelyein El fizetési díj: fél évre 3240 Ft, egy évre 6480 Ft TARTALOM Horváth Ákos Nagy Attila Simon André: A dunai árvíz id járási háttere Gyenis Gyula: Egyre nagyobb a fejünk? Bánóczi Zoltán: Gyógyulást hordozó peptidek E számunk szerz i Harangi Szabolcs: A Tolbacsik kitörése. Kamcsatka külöleges vulkáni m ködése Merkl Ottó Horváth Bálint Szalóki Dezs : Él sköd bogarak Bencze Gyula: Minden, amit az atombombáról tudni érdemes Az optikai épít játéktól a Kepler- rtávcs ig. F rész Gábor csillagásszal beszélget Trupka Zoltán Jakucs Erzsébet: A gombák titkos története. Második rész Átadni másoknak a változást és megújulást... Freund Évával beszélget Schäffer Dániel HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK A Természet Világa Erdélyben Venetianer Pál: Megjósolt molekulák. Emlékezés François Jacobra ORVOSSZEMMEL (Matos Lajos rovata) Szili István: Bébihordozók, avagy gondolatok egy (vagy több) könyv margójára Szerényi Gábor: Listázott védencek Szabados László: Sztrókay Kálmán emlékezete FOLYÓIRATOK KÖNYVSZEMLE Címképünk: Sarkantyús darázsbogár (Rahmé Nikola felvétele) Borítólapunk második oldalán: Védett rovarok (Szerényi Gábor felvételei) Borítólapunk harmadik oldalán: Látogatás a Márton Áron Gimnáziumban és Csíkmenaságon Mellékletünk: A XXII. Természet-Tudomány Diákpályázat cikkei (Dávid Zsombor, Meckl Antal, Bálint Ákos, valamint Oláh Réka írása) A XXIII. Természet-Tudomány Diákpályázat pályázati felhívása. Oláh Vera: Pedagógusnapi ajándék az Ericssontól. Bakos István:Vekerdi László emléktáblája SZERKESZT BIZOTTSÁG Elnök: VIZI E. SZILVESZTER Tagok: ABONYI IVÁN, BACSÁRDI LÁSZLÓ, BAUER GY Z, BENCZE GYULA, BOTH EL D, CZELNAI RUDOLF, CSABA GYÖRGY, CSÁSZÁR ÁKOS, DÜRR JÁNOS, GÁBOS ZOLTÁN, HORVÁTH GÁBOR, KECSKEMÉTI TIBOR, KORDOS LÁSZLÓ, LOVÁSZ LÁSZLÓ, NYIKOS LAJOS, PAP LÁSZLÓ, PATKÓS ANDRÁS, PINTÉR TEODOR PÉTER, RESZLER ÁKOS, SCHILLER RÓBERT, CHARLES SIMONYI, SZATHMÁRY EÖRS, SZERÉNYI GÁBOR, VIDA GÁBOR, WESZELY TIBOR F szerkeszt : STAAR GYULA Szerkeszt k: KAPITÁNY KATALIN ) NÉMETH GÉZA ) Tördelés: LewArt Design Titkárságvezet : LUKÁCS ANNAMÁRIA

4 METEOROLÓGIA HORVÁTH ÁKOS NAGY ATTILA SIMON ANDRÉ A dunai árvíz id járási háttere 2013 júniusában rendkívüli árhullám vonult le a Dunán. Az Országos Vízjelz Szolgálat adatai szerint Nagybajcsnál kb. 34, Komáromnál 44, Budapestnél 31, Bajánál pedig 10 cm-rel mutattak magasabbat a vízmércék a valaha mért legmagasabb értékeknél. Az árvíz okozója a folyó vízgy jt jében június els napjaiban lehullott nagy mennyiség csapadék volt, amelynek intenzitására jellemz, hogy a német-osztrák határ közelében június 2-án reggel 8 óráig a 36 órás csapadékösszeg többfelé elérte a 150 mm-t. Az árvizet kiváltó id járási helyzetnek ugyancsak megvoltak a meteorológiai sajátosságai, illetve magát a csapadékot okozó ciklont is a globális légköri cirkuláció egyik típusa, az ún. meridionális áramlási típus váltotta ki. A csapadékhullás Az árvizet okozó csapadékos id szak május 30-án kezd dött. Az els periódusban el ször 30-án napközben Gy r és Linz között esett területi átlagban mm es, majd 31-én reggelig újabb mm csapadék hullott, ezúttal f leg a fels szakaszra koncentrálódva. A 31-én napközben Bécs és a forrásvidék közötti átlagosan 20 mm körüli es zárta le az els hullámot. Az ezt követ 24 órában inkább csak a fels szakaszon hullott jelent sebb menynyiség es, igaz a hegyek között néhány mér helyen 100 mm/24 órát meghaladó értékeket is mértek. Ha június 1-én befejez dik, vagy legalábbis az el z napok értékeihez hasonló marad a csapadékhullás, akkor is elindult volna egy árhullám, azonban az a ténylegeshez képest jóval gyengébb lett volna. A rendkívüli árvíz kialakulását alapvet en a második periódusban leesett csapadékmennyiség váltotta ki, amely június 1-én az esti órákban kezd dött. Június 1-r l 2-ra rendkívül intenzíven kezdett esni, f ként Linz és Passau között területi átlagban 70 mm közötti csapadék is lehullott 12 óra alatt egy széles sávban (1.a ábra). Az es folytatódott 2-án is, f ként a nap els felében az Inn, az Isar és a Traun vízgy jt in újabb 40 mm átlagot produkálva (1.b. ábra). Ez az intenzív csapadékos periódus június 2-án estére véget ért, azonban még több napon keresztül esett kisebb, 5 10 mm es a térségben. Összességében a csapadékos id szakban, június óráig Bécs és a forrásvidék között a vízgy jt re négy nap alatt átlagosan kb. 90 mm, az osztrák-német határ tengelyében nagy területeken 120 mm csapadék is hullott. A május 30. és június 5. között lehullott teljes csapadékmennyiséget a 2. ábra mutatja. Az els periódusban lehullott nem kevés es által már megemelkedett Dunára a második periódusban rázúduló özönvízszer csapadék drámai hatással volt. F ként a fels szakaszon, Passau környékén a Duna azonnal kilépett a medréb l és már 3-án meghaladta a valaha mért legmagasabb árvízszintet. Az emelkedés mértékére jellemz, hogy az Inn vízszintje a torkolat közelében 48 óra alatt kb. 6 méterrel lett magasabb. A csapadék egy ciklon hideg oldalán hullott, a 0 fokos izoterma magassága az el z napokhoz képest kissé csökkent. A magasabb területeken még meglév hó a ciklon hideg leveg jében számottev en nem olvadt, így az áradásban a hóolvadás nem játszott jelent sebb szerepet. A csapadékot kiváltó ciklon A nagy csapadékot kiváltó ciklonnak hoszszabb el élete volt. Közép- és Nyugat-Európa fölött egészen a Földközi-tenger medencéjéig lenyúlva már több hete egy alacsony nyomású, hideg léghullám tartózkodott, amely két hét alatt alig mozdult. A léghullám egyike volt a Földet körülvev áramlási rendszer ún. planetáris hullámainak (3. ábra). A kimélyült, lassan mozgó planetáris hullámokban az alacsony nyomású területeken hosszabb ideig maradnak fenn a csapadékos id járást okozó ciklonok, míg a magasnyomású területeken a száraz id járást meghatározó anticiklonok az uralkodók. 1.a ábra. A meteorológiai állomások által mért, 12 óra alatt lehullott csapadékösszeg június 2-án, 08 órakor 1.b ábra. A meteorológiai állomások által mért, 12 óra alatt lehullott csapadékösszeg június 2-án, 20 órakor 338 Természet Világa augusztus

5 METEOROLÓGIA A dunai árvizet közvetlenül kiváltó ciklon egy ilyen, heteken keresztül fennmaradó és nem mozduló planetáris hullám alacsony nyomású részén alakult ki. A ciklon centruma május 31-én Csehország fölött helyezkedett el, a keleti oldalán meleg leveg áramlott Oroszország, a Baltikum és Skandinávia fölé, ott meleg nyári id járást okozva. A ciklon hátoldalán a h vös légtömeg francia, német valamint az alpi területeken okozott szokatlanul hideget (4. ábra). (Jellemz, hogy míg Bécsben 13 fok, addig Helsinkiben 27 fok volt a legmagasabb nappali h mérséklet.) A nagy magasságokban ( m) kanyargó futóáramlások (jet stream) szerkezetét is meghatározta a hosszú ideje pörg ciklon, az egyik ág éppen a Kárpát-medence fölött egy éles fordulatot téve körbefogta a térséget (5. ábra). A futóáramlás éles fordulója jelent sen hozzájárult ahhoz, hogy az Alpok térségében a magasabb légrétegekben függ leges légmozgások alakuljanak ki, jelent sen hozzájárulva a csapadékképz déshez. 2. ábra. A teljes csapadékos periódus hat napjának ( óra óra) csapadékösszege; a satírozott terület a 100 mm feletti csapadékra vonatkozik 3. ábra. A planetáris hullámok eloszlása az északi féltekén május UTC-kor. (500 hpa nyomási felület magassága és h mérséklete). Az alacsony nyomású tekn folyamatosan Közép-Európa fölött tartózkodott 4. ábra UTC-kor a Közép-Európa fölött tartózkodó ciklon keleti oldalán meleg leveg áramlott a Baltikum és Skandinávia fölé, míg a nyugati részén szokatlanul hideg leveg árasztotta el az Alpok és Nyugat- Európa térségét. (A folytonos vonal a tengerszinti légnyomást a színezés 850 hpa nyomásfelület h mérsékletét mutatja. Az A bet az alacsony nyomású ciklon, az M bet a magas nyomású anticiklon középpontját jelöli.) A planetáris hullám alacsony nyomású rendszerében (ún. tekn jében) az öszszeáramló leveg ben meglehet sen sok nedvesség halmozódott fel els sorban a Földközi-tenger medencéjében. A tekn ben hosszabb id óta újabb és újabb ciklonok alakultak ki, amelyek nem tudtak elmozdulni, így a szokásos hideg- és melegfronti szerkezet helyett spirál alakban felcsavarodó karokba, okklúziós frontokba koncentrálódott a nedvesség. Az okklúziós frontok, amelyek sokszor a m holdképeken jól látható ciklonok karjaihoz köthet ek, összeáramlási (konvergencia) vonalaként viselkednek, nedves szállítószalagokként m ködnek. Az ilyen nedves szállítószalagok kialakulásánál egyebek között meghatározó szerepe van a ciklon áramlási szerkezetének is. Hasonló a helyzet, mint a hagyományos mosógépbe helyezett törülköz esetén, ahol az örvényl folyadékban a törülköz rövid id alatt keskeny, kötélforma alakot vesz fel, azaz a törülköz anyaga vonalba rendez dik. A természetben hasonló módon rendez dik sávokba a mosógép szerepét betölt ciklonban a nedvesség. A koncentrálódó nedvességben könnyebben megindul a felh képz dés és a csapadékhullás. A nagy csapadékot okozó ciklonban több ilyen szállítószalag is létrejött. Az árvízhez hozzájárult az Alpok légtömegemel hatása is. Az Atlanti-óceán fel l érkez nedvesebb légtömegek a hegyek hatására megemelkednek és a csökken h mérséklet leveg ben gyorsan telítetté vállnak és csapadékot okoznak. A Duna a vizét jelent s részben így kapja. Ezzel szemben a mediterrán ciklonok legtöbbször délnyugatról szállítják a nedvességet és az Alpok déli lábánál okoznak nagyobb csapadékot. Ebben az esetben az Alpok fölött örvényl hatalmas ciklon szokatlan pályán, északkeleti, ke- Természettudományi Közlöny 144. évf. 8. füzet 339

6 METEOROLÓGIA 5. ábra. A jet stream helyzete (nyilakkal jelezve a jet tengelye) június elsején, 00 UTC-kor. (300 hpa nyomási szint magassága és szélviszonyai) leti irányból hozta a nedvességet az Alpok északkeleti lejt ihez. A nedves légtömegek egy hatalmas félkörben mozogva, az Alpok és a Kárpátok vidékét keletr l megkerülve érkeztek a Földközi és Fekete-tengerek térségéb l. A június 1-én kezd d rendkívül intenzív csapadékhoz a fentieken kívül az is hozzájárult, hogy az Atlanti-óceán fel l meger söd anticiklon deformálta a ciklon nyugati oldalát. A nedves szállítószalagok a ciklon északnyugati oldalán összetorlódtak, déli irányba fordultak ahol az Alpok hegyvonulatai valósággal kirázták bel lük a koncentrálódott nedvességet. A ciklon Alpok és Németország felett elhelyezked felh - és csapadékrendszerét a Meteosat 8 infravörös képe is jól mutatja, hasonlóan a nyugatról er söd anticiklon felh mentes területeihez (6. ábra). A csapadékos periódusnak a ciklon lassú északkeletre mozdulása, illetve feltölt dése vetett véget. Tágabb meteorológiai összefüggések Bár a mostani dunai árvizet egy viszonylag rövid, 36 órás intenzív csapadékos id szak váltotta ki, azonban a feltételek már jóval korábban kialakultak. A március 14-i hóvihar (lásd erdekessegek_tanulmanyok/ index.php?id=597&hir=a_ marcius_14-15-i_hovihar_ meteorologiai_elemzese ), majd a h vös tavasz és a gyakori mediterrán ciklonok végs soron a globális cirkuláció már korábban említett meridionális típusnak a közvetett következményei. A sarki hideg pólust a nyugati szelek öve veszi körül. A pólus h mérsékletének csökkenésével a pólust körülvev nyugat keleti áramlás er ssége növekszik. Az ilyenkor fellép zonális cirkulációs típusban a mérsékelt övi id járás kiegyenlítettebb, az óceánok fel l télen melegebb, nyáron h vösebb légtömegek vonulnak a kontinensek belsejébe. Ugyanakkor a zonális áramlás nem kedvez az észak-déli irányú h cserének, és amiatt egyre nagyobb lesz az észak-déli irányú h mérséklet különbség. A h mérséklet különbség és az emiatt egyre er sebb zonális áramlás miatt instabilitás keletkezik, az áramláson egyre jobban növekv hullámok keletkeznek. A gyakran lef z d hullámokban az áramlás meridionálissá válva északról hideget, délr l meleget szállít (7. ábra). A zonális és meridionális típus gyakran váltogatja egymást, illetve nem ritka az sem, hogy a hemiszféra egyik részén alapvet en zonális, a másik részén inkább meridionálisnak mondható a cirkuláció. Van olyan közelítés, ahol a cirkulációs típusok számszer sítésére indexeket vezetnek be. Ilyen Európára alkalmazott paraméter a NAO- (North Atlantic Oscillation) index, amelyet széles körben alkalmaznak. A széls séges id járási események legtöbbször a meridionális áramlási típushoz köthet ek. Ilyen volt a 2002-es dunai 7. ábra. A többnyire kiegyenlítettebb id járást okozó zonális és a széls séges id járásért leggyakrabban felel s meridionális cirkulációs típusok sematikus ábrái 6. ábra. M holdkép május :10 UTC-kor. A képen látható felh karok, illetve nyilak mutatják a nedves szállítószalagok helyzetét. (EUMETSAT IR10.8 mikrométeres felvétele) árvíz, a 2010-es viharciklonok vagy a márciusi hóvihart kiváltó légörvény. A forró, száraz periódusok sokszor ugyancsak a meridionális cirkulációs típushoz köthet ek, csak ilyenkor az adott terület a tartósan fennmaradó és nem mozduló hullám magasnyomású területéhez, a déli áramlásokhoz köt dik. Tény, hogy a kialakult id járási helyzet, illetve az azt támogató cirkulációs típus bármikor kialakulhat és a múltban is volt erre b ségesen példa. Ugyancsak tény, hogy az utóbbi években megnövekedett a meridionális típus gyakorisága, amely növeli a széls ségek bekövetkezésének esélyét. Ö 340 Természet Világa augusztus

7 ANTROPOLÓGIA GYENIS GYULA Egyre nagyobb a fejünk? 2012 júniusában az Egyesült Államok nyomtatott és elektronikus médiájában (www.utk. edu, www. huffingtonpost. hu, dailycom, news.nationalgeographic.com és mások) nagy érdekl dést váltott ki egy el adás, amelyet az Amerikai Fizikai (Biológiai) Antropológiai Társaság évi 81. konferenciáján tartottak az oregoni Portlandban. A konferencián Richard L. Jantz és Lee M. Jantz A koponya változásai Amerikában: 1815-t l 1980-ig címmel tartottak el adást. Ebben ismertették, Hosszú fej (dolichokephal) férfi (Coon, C. 1939) hogy 1500 európai eredet amerikai koponyáját megvizsgálva (ezekb l volt a legnagyobb gy jtemény) azt találták, hogy ezen id szak alatt az agykoponya nagyobb, magasabb és keskenyebb lett, a férfiak agytérfogata mintegy teniszlabdányival, 200 cm 3 -nyivel n tt, a n ké pedig 180 cm 3 -nyivel lett nagyobb. Az arckoponya viszont mindkét nemnél keskenyebbé és magasabbá vált. Véleményük szerint a koponya ilyen változása nagyobb fokú volt Amerikában, mint Európában. Richard Jantz a Tennessee Egyetem (Knoxville) Antropológiai Tanszékének emeritus professzora és az egyetem Igazságügyi Antropológiai Központjának az igazgatója volt között, Lee Jantz pedig a Központ koordinátora. Richard Jantz sokoldalú munkásságából igen jelent s az aleut és eszkimó népességek, és a 9000 ezer éves sindián, a Kennewick Man vizsgálata, valamint különböz adatbázisok létrehozása. Ilyen például egy alapvet oszteológiai és egy dermatoglífiai adatbázis, valamint az észak-amerikai indián és az slakos szibériaiak antropometriai adatainak az összeállítása, a mai népességekb l pedig 1500 csontváz összegy jtése összehasonlító anatómiai és antropológiai vizsgálatok céljaira. Kiemelked igazságügyi antropológiai tevékenysége is, a kriminalisztikai eseteken kívül például részletes vizsgálatokat végzett az 1864-ben elsülylyedt Hunley tengeralattjáró legénységének a maradványain. A koponya változása a jelenkorban Az agykoponya formájának jellemzésére használatos hosszúság-szélességi jelz t (koponyajelz ) Andreas Retzius, a stockholmi Karolinska Intézet anatómus professzora dolgozta ki az 1840-es évek elején, és a mai embereket két csopoprtra, a hosszú fej ekre (dolichokephalia) és rövid fej ekre (brachykephalia) osztotta. Az el bbiek közé azokat sorolta, akiknél az agykoponya hossza legalább egy negyeddel nagyobb volt, mint a szélessége. A másik csoportba azokat, akiknél az agykoponya hossza csak egy heteddel, vagy egy nyolcaddal volt nagyobb, mint a szélessége. Az emberfélék agytérfogata (cm 3 ) a leletek időrendjében (millió év) (Holloway et al. 2004) Australopithecus afarensis 3, Australopithecus africanus 3,0 2, Paranthropus aethiopicus 2,5 410 Paranthropus boisei 2,4 1, Homo rudolfensis 1,9 752 Paranthropus robustus 1,7 476 Homo erectus (Java: Sangiran, Trinil) Homo erectus (Peking) ,42 1,6 0, Retzius jelz je azonban nem vált széles körben elterjedtté, és többszöri módosítás után a Karl Saller müncheni antropológus professzor által 1930-ban megadott képlet vált általánosan használttá: az agykoponya legnagyobb szélessége x 100: az agykoponya legnagyobb hossza. A ma is alkalmazott osztálykategóriákat John George Garson londoni anatómus adta meg még 1886-ban, amelyek a férfi és a n i koponyánál is azonos érték ek: nagyon hosszú fej (hyperdolichokran): x 69,9 hosszú fej (dolichokran): 70,0 74,9 középesen hosszú fej (mesokran): 75,0 79,9 rövid fej (brachykran): 80,0 84,9 nagyon rövid fej (hyperbrachykran): 85,0 x 1020 és 1090 (átlagérték) Homo neanderthalensis 0, Homo (?)(Java: Ngadong) 0, Homo sapiens (európai) 0,04 0, (átlagértékek) Az él embernél a koponyajelz nek a fejjelz felel meg, amelynél viszont egy egységnyi különbség van a két nem között. A XIX. század els felében azoknak a tudósoknak egy része, akik a természettudományos antropológia alapjait is lerakták, a rövidfej ségben és a hosszúfej ségben min ségi különbséget is feltételeztek. Retzius (1846) például úgy gondolta, hogy Európa slakói rövid fej ek voltak, akiket a kelet fel l érkez, fejlettebb, progresszív hosszú fej árják akik az indoeurópai nyelveket hozták magukkal váltottak fel. El ször Paul Broca, a kiváló francia agysebész és a modern antropológia megalapítója is támogatta ezt az elképzelést, azonban 1856-ban az els, majd a további Neandervölgyi ember, illetve a modern Homo sapiens Crô-Magnon típusú leleteinek felfedezése azt bizonyította, hogy a pleisztocén kori európai népességek egyöntet en hosszú fej ek voltak. Broca ezután (1864, 1869) szembefordult Retzius elméletével, és a dolichokranokat fogadta el s-európaiaknak, akiket azután a francia Armand Quatrafages de Bréau és Jules Ernest Theodore Hamy 1882-ben az ún. Canstatt rasszba foglalt be. Ebben a Neander-völgyiek csak extrém variánst jelentettek. Természettudományi Közlöny 144. évf. 8. füzet 341

8 ANTROPOLÓGIA A koponya, illetve a fej formájának változása az evolúció során Az emberfélék (Hominidák) agykoponyájának az alakja a ma ismert legkorábbi emberféle, a Sahelanthropus tschadensis mintegy 7 millió évvel ezel tti megjelenése óta eltelt id túlnyomó többségében dolichokran volt (Gyenis 2001). Ezek a korai Hominidák kisméret, alacsony agykoponyával és ehhez mérten nagy és el reugró arckoponyával rendelkeztek. Az agytérfogatuk nagyságára Holloway és munkatársai 2004-ben adtak közre adatokat. Hosszú fej etiópiai n (http:// realhistoryww.com/ world_history/ancient /Misc/True_Negros/ The_True_Negro_3. htm) A fejjelző (hosszúság-szélességi jelző) átlagértékei az 1973-ban vizsgált sorköteleseknél megyénként és a nagyvárosokban Megyék és városok Esetszám Átlag Szórás Bács-Kiskun megye ,40 3,64 Borsod-A.-Z. megye ,05 3,52 Hajdú-Bihar megye ,07 3,75 Pest megye ,43 3,69 Somogy megye ,73 3,69 Veszprém megye ,67 3,63 Budapest ,04 4,09 Négy megyei város ,64 4,30 Átlag: hyperbrachykephal ,12 3,79 A fejjelző (hosszúság-szélességi jelző) átlagértékei az 1998-ban vizsgált sorköteleseknél megyénként és a nagyvárosokban Megyék és városok Esetszám Átlag Szórás Bács-Kiskun megye ,05 4,59 Borsod-A.-Z. megye ,60 4,41 Hajdú-Bihar megye ,78 4,31 Pest megye ,35 4,35 Somogy megye ,90 4,41 Veszprém megye ,85 4,50 Budapest ,92 4,20 Négy megyei város ,46 4,44 Átlag: mesokephal ,21 4,48 Az agykoponya nagyságának és formájának, valamint az agytérfogatnak jelent s gyarapodására a würm jégkorszak Európában élt emberféléir l a Homo neanderthalensis-r l és a Homo sapiensr l vannak megbízható adatok. A Neander-völgyi embereknek nagyobb volt az agytérfogata, mint a modern embernek, mégis alulmaradtak az evolúciós verseny -ben. A brachykranizáció, illetve a brachy kephalizáció a koponya, illetve a fej hosszának a csökkenésével, valamint a koponya és a fej szélességének a megnagyobbodásával járó jelenség. Erre el ször Ecker figyelt fel 1863-ban, aki a Németország területén élt népességeknél írta le a brachykranok arányának a növekedését a középkortól kezdve. A hosszúfej ség azonban Európában nemcsak a pleisztocén korban, hanem még a holocén kor nagyobb részében is általános volt. Az agykoponya méreteinek, illetve formájának változása, vagyis az agykoponya rövidülése (brachykranizáció) és szélesedése (latikranizáció) csak a holocén második felében kezd dött meg. A változás az európai népességekben a középs k korszak (mezolitikum) végén az újk korszak (neolitikum) elején kezd dött, és els sorban a népességek vándorlása révén terjedt tovább (Schwidetzky 1974). A Kárpát-medencében az els rövid fej ek csak a rézkor végén kora bronzkorban jelentek meg a harang alakú edények kultúrája népével, akik valószín leg az Ibériai-félsziget területér l vándoroltak Európa különböz tájaira (Lipták 1980). A brachykranizáció trendje eltér volt Kelet- és Nyugat-Európában. A koponyajelz értéke Kelet-Európában a mezolitikum végét l/a neolitikum elejét l a vaskor végéig 71,5-r l (dolichokran) 78,0-ra (er sen mesokran) n tt, Nyugat-Európában viszont 73,0-ról (dolichokran) csak 75,1-re (a mesokrania alsó határa) emelkedett. A trend id számításunk kezdete után tovább er södött. Például Thüringiában a Saale és az Elba középs folyása menti temet k anyagánál a koponyajelz a VII. századtól a XVII. századig a férfiaknál 72,1-r l (dolichokran) 82,6-ra (brachykran), n knél pedig 73,9-r l (dolichokran) 83,4-ra (brachykran) n tt (Zellner et al. 1998). Hasonló trendeket írt le Lengyelországból Bielicki és Welon (1964), ahol az utóbbi 700 évben a koponyajelz értéke 10 egységgel n tt. A Kárpát-medencébe a népvándorlás idején sokféle népesség költözött be rövid id alatt keletr l és nyugatról egyaránt (Éry 1995). Ezért a brachykranizáció trendje itt nem volt olyan egyirányú, mint Európa más vidékein. Például a honfoglaló magyarság alapjában antropológiailag két egymástól jelent sen eltér csoportra bontható. Az egyikre a koponya nagy szélessége és az europomongolid típusok több mint 40 százalékos aránya, míg a másikra a keskenyebb agykoponya és az europid típusok több mint 90 százalékos aránya a jellemz. A két csoport egymástól területileg is elkülönült. Ugyanakkor a XI XIII. századi temet k leletei azt mutatják, hogy a Kárpát-medence egész területén ekkor már nagyrészt olyan egységes népesség élt, amelyre a keskeny és hosszú dolichokran koponya és az europid jellegek a jellemz ek. A termet is alacsonyabb lett, mint a honfoglalóké, vagy az ket megel z avaroké. Ennek a hosszú fej népességnek a túlsúlya amely valószín leg részben már az avarkorban, vagy azt megel z leg is jelen volt a Kárpát-medencében, a XIII. századig mutatható ki. A XIV. századi magyarországi népességre viszont már inkább a rövid, széles agykoponya és a magasabb termet vált jellemz vé. Ekkorra ugyanis a brachykranizáció következtében a korábbi 342 Természet Világa augusztus

9 ANTROPOLÓGIA A testmagasság átlagértékei az 1973-ban vizsgált sorköteleseknél megyénként és a nagyvárosokban Megyék és városok Esetszám Átlag Szórás Bács-Kiskun megye ,63 6,43 Borsod-A.-Z. megye ,55 6,67 Hajdú-Bihar megye ,28 6,36 Pest megye ,55 6,89 Somogy megye ,23 6,45 Veszprém megye ,76 6,60 Budapest ,00 6,93 Négy megyei város ,92 6,30 Átlag: mesokephal ,15 6,76 évszázadok egymástól különböz népességei embertanilag egységesültek. Henkey Gyulának a 2002-ben megjelent, a mai magyar népességekben végzett vizsgálatainak összefoglalójában a több mint f s minta adatai szerint a férfiak fejjelz jének átlagértéke 85,2; a n ké pedig 86,0; vagyis mindkét érték a brachykephalia fels határán van. A brachykephalizáció változatossága A brachykephalizációnak számos érdekes kísér jelenségét figyelték meg. Franz Boas 1911-ben írta le el ször az Egyesült Államokba érkezett európaiak leszármazottainál a fejjelz értékének növekedését, mint generációs változást. Eugene Kobylianski (1983) viszont azt figyelte meg egy három generációs családvizsgálatában, hogy az Izraelben született utódok fejjelz je szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az Európában született szüleiknél. Carleton Coon 1955-ben klimatikus hipotézist állított fel, mert szerinte az Allen- és a Bergmann-szabályok alapján a rövidfej ség el nyös a hideg éghajlat alatt. Beals (1972) 339 népesség vizsgálata alapján igazolta Coon elméletét, mert az éghajlat és a fejjelz között igen er sen szignifikáns kapcsolatot talált. De nemcsak természeti, hanem a társadalmi-gazdasági tényez k hatását is kimutatták a fejformára. Például Jens Pálsson és Ilse Schwidetzky 1973-ban és Schwidetzky 1974-ben a párválasztás és a fejforma között mutatott ki kapcsolatot: Izlandon és a Kanári-szigeteken a dolichokephalia az endogámia, a brachykephalia pedig az exogámiával mutatott kapcsolatot. Gyenis Gyula és Gonda Katalin pedig 1991-ben a magyar egyetemi hallgatóknál talált különbséget a fejformában az apa születési helye és iskolai végzettsége szerint. Azoknak a hallgatóknak, akiknek apjuk Budapesten született és fels fokú iskolai végzettség k volt, agykoponyájuk hosszabb és keskenyebb volt, mint a vidéken született és alacsonyabb iskolai végzettség apával rendelkez ké. A fej formájának változása az újkorban és a legújabb korban A XIX. század második felét l bekövetkez nagyarányú társadalmi-gazdasági változások szinte minden emberi népességben jelent s mérték biológiai változásokat hoztak létre (Eveleth Tanner 1976). Ezek közül a két legfelt n bb jelenség a szekuláris trend és a debrachykephalizáció. Az el bbi Rövid fej (brachykephal) férfi (Coon, C. 1939) a testméretek növekedését különösen a testmagasságét, és a testtömegét, valamint a növekedés, a fejl dés és az érés gyorsulását, az utóbbi pedig az agykoponya formájának keskenyedését és hosszabbodását jelenti. Pierre Roland Giot volt az els, aki 1949-ben leírta a debrachykephalizáció megjelenését között Bretagne öt népességében, amelyeknél a fejjelz értékének a csökkenése 0,3 2,1 egységnyi volt. A következ Ernst Büchi volt ben, aki Svájcból, majd mások Franciaországból és Belgiumból írták le ezt a jelenséget. Zellner és mtsai (1998) jénai gyermekeknél 1944 és 1995 között a fejjelz 8 egységgel való csökkenését figyelték meg. Csehországban 1976 és 1996 között a gyermekek fejjelz je 4 egységgel csökkent, és Ázsiából Kazahsztánból is leírták ezt a jelenséget 1969-ben. Hazánkban Eiben Ottó és Pantó Eszter 1984-ben közölték el ször a debrachykephalizáció jelenségét. k Ballai Károly ben végzett vizsgálatát ismételték meg ugyanabban a hat községben. 70 évvel kés bb a gyermekek fejjelz je 5 egységgel volt alacsonyabb, mint korábban. Gyenis (1994) az egyetemi hallgatók tíz egymást követ évfolyamánál között a férfiaknál a fejjelz 2, a n knél pedig 1,7 egységnyi csökkenését mutatta ki. Gyenis Gyula és Joubert Kálmán ban megismételték a vizsgálat témakörét jelent sen kib vítve Nemeskéri Jánosnak és munkatársainak a 18 éves sorköteleseken 1973-ban végzett reprezentatív vizsgálatát. Mindkett nél a három csoport a kiválasztott hat megye, a megyei jogú városok és Budapest sorköteleseinek fejjelz je jelent sen különbözött egymástól, és a budapestiek mutatták a legalacsonyabb fejjelz értékeket. Amíg azonban ban a fejjelz értéke minden almintában a brachykephal, vagy a hyperbrachykephal kategóriába esett, addig 1998-ban a 4,3 6,9 egységgel történt csökkenés következtében minden alminta értékei már a mesokephal kategóriába tartoztak. A fejjelz értékének csökkenése 25 év alatt jól érzékelhet az osztálykategóriákon belüli gyakoriság eltolódásában. A hosszú fej (dolichokephal és hyperdolichokephal) és a közepesen hosszú fej (mesokephal) kategóriák gyakorisága jelent sen n tt, míg a rövid fej (brachykephal, hyperbrachykephal, ultrabrachykephal) kategóriáké jelent sen csökkent, és a különbségek szignifikánsak. A szül k iskolai végzettsége is mutat összefüggést a fej alakjával. Minél magasabb a szül k iskolai végzettsége, annál alacsonyabb a sorköteles gyermekük fejjelz je. Például a fels fokú iskolai végzettség szül k fiainak fejjelz értéke a közepesen hosszú (mesokephal) fej alsó határához van közel, tehát a dolichokephaliá-hoz közelít, addig a 7, vagy annál kevesebb osztályt végzett szül k fiainak jelz értéke a rövid fej (brachykephal) kategóriába esik. A különbségek itt is szignifikánsak. A fejforma változásának lehetséges okai Bielicki és Welon (1964) még a következ kkel magyarázta a fej rövidülését és szélesedését: 1. A brachykephalizáció a szervezet nem genetikai eredet válasza azokra a környezeti hatásokra, amelyek az emberi agykoponyát érik a növekedése közben csecsem - és gyermekkorban. A jelenség tehát Természettudományi Közlöny 144. évf. 8. füzet 343

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 5. sz. 2013. MÁJUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft UGRÁLÓ GÉNEK KÁRMÁN TÓDOR KUTATÁS KOZMIKUS RÉSZECSKÉKKEL MEMÓRIAMEG RZÉS ÉL LÉNYEK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 7. sz. 2014. JÚLIUS ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 7. sz. 2014. JÚLIUS ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 7. sz. 2014. JÚLIUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A LEMEZTEKTONIKA MOTORJA JELZÉSEK A KROMATIN TÁJON NAVIGÁCIÓ ILLATMOLEKULÁKKAL A FÖLDH HASZNOSÍTÁSA

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 4. sz. 2014. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 4. sz. 2014. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 4. sz. 2014. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft METANOLGAZDA(G)SÁG ÖRVÉNYPÖFFÖK TURBULENCIA HERMAN OTTÓ, A PÉLDAKÉP A SÁVOS VASÉRC BOLYGÓVADÁSZAT

Részletesebben

Természet Világa. El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 1.sz. 2013. JANUÁR ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft HATÁROK NÉLKÜL A KULTÚRÁBAN ERDEINK JÖV JE MIÉRT SÖTÉT AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT? TÁJ, TÁJKÉP ÉS TÁJVÉDELEM

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 5. sz. 2014. MÁJUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 5. sz. 2014. MÁJUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 5. sz. 2014. MÁJUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A LOGIKA ÚJ KAPUI ÚJSZÜLÖTT SZÁRAZFÖLDEK MÉLYFÉSZK FÖLDRENGÉSEK LEIBNIZ ÉS A MEDICINA LÁTÁSMENT

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 10. sz. 2013. OKTÓBER ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft HURRIKÁN: PUSZTÍTÓ H ER GÉP

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 10. sz. 2013. OKTÓBER ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft HURRIKÁN: PUSZTÍTÓ H ER GÉP Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 10. sz. 2013. OKTÓBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A BIOLÓGIAI KIRALITÁS HURRIKÁN: PUSZTÍTÓ H ER GÉP EXPEDÍCIÓK KELET-AFRIKÁBAN LÁPERD AZ ATOMER

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 9. sz. 2013. SZEPTEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft JANUS-ARCOK TITKA A VÁROSI H SZIGET

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 9. sz. 2013. SZEPTEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft JANUS-ARCOK TITKA A VÁROSI H SZIGET Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 9. sz. 2013. SZEPTEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft EGY FÖLDI ÉV A MARSON JANUS-ARCOK TITKA A VÁROSI H SZIGET A MARGITSZIGET DOLMÁNYOS VÁROSLAKÓK

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 3.sz. 2013. MÁRCIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 3.sz. 2013. MÁRCIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 3.sz. 2013. MÁRCIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft KÉMIAI NOBEL-DÍJ MIKOR LESZ NAPFOLTMAXIMUM? RÁGCSÁLÓK HONFOGLALÁSAI ID JÁRÁS HATÁSA A TÁRSADALOMRA

Részletesebben

Természet Világa MAGMAFELÁRAMLÁS EREDETÜNK ÉS TÚLÉLÉSÜNK KÉRDÉSEI TITOKZATOS ARÁBIA A RÁK, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

Természet Világa MAGMAFELÁRAMLÁS EREDETÜNK ÉS TÚLÉLÉSÜNK KÉRDÉSEI TITOKZATOS ARÁBIA A RÁK, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 1. sz. 2014. JANUÁR ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft FIZIKAI ÉS KÉMIAI NOBEL-DÍJAK MAGMAFELÁRAMLÁS EREDETÜNK ÉS TÚLÉLÉSÜNK KÉRDÉSEI TITOKZATOS ARÁBIA

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 4. sz. 2013. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 4. sz. 2013. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 4. sz. 2013. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft UGRÁLÓ GÉNEK KÁRMÁN TÓDOR KUTATÁS KOZMIKUS RÉSZECSKÉKKEL MEMÓRIAMEG RZÉS ÉL LÉNYEK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 8. sz. 2014. AUGUSZTUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 8. sz. 2014. AUGUSZTUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 8. sz. 2014. AUGUSZTUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft NETWÖRKÖZ ÁLLATOK LÉLEKBEN AMAT RCSILLAGÁSZ MARADTAM TOBOZMIRIGY AZ ATOMKORBAN ÉPÍT MIKROORGANIZMUSOK

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A MATEMATIKUSOK VILÁGKONGRESSZUSÁN A HOMOSZEXUALITÁS GENETIKÁJA HÁROMSZOR SZÜLET FOLYÓ PROSZTATARÁK

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 9. sz. 2014. SZEPTEMBER ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft EMBRIONÁLIS SSEJTEK? A TOKAJI NAGY-KOPASZ NAGYVÁROSI SZITAKÖT K BIOMOLEKULÁRIS NANOTECHNOLÓGIA

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 12. sz. 2013. DECEMBER ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 12. sz. 2013. DECEMBER ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 12. sz. 2013. DECEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft KARÁCSONYI HANGULATBAN GYÓGYÍTÓ SZERETET A GÉNSEBÉSZET ÚJ TECHNIKÁI EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI A PATKÁNY

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 6. sz. 2014. JÚNIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 6. sz. 2014. JÚNIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft A Természet Világa 2014/I. különszáma: A Kalmár László Matematika Verseny feladatai (2006-2012) Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 6. sz. 2014. JÚNIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540

Részletesebben

NANOMEDICINA NANOKÉMIA

NANOMEDICINA NANOKÉMIA Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 11. sz. 2013. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft NANOMEDICINA NANOKÉMIA A MAKRO- ÉS A NANOVILÁG AZ ANYAGTUDOMÁNYOK TÜKRÉBEN NANORÉSZECSKÉK

Részletesebben

Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság 2005 7

Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság 2005 7 Magyar Tudomány idõjárás éghajlat biztonság Vendégszerkesztõ: Láng István Regionális innovációs politika Interjú Sinor Dénessel A liberális társadalomszemlélet játékelméleti jellemzése 2005 7 783 Magyar

Részletesebben

A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA

A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA Tananyag III. évfolyamos hallgatók részére Írták: Andorka Rudolf, Cseh-Szombathy László, Elekes Zsuzsanna, Gazsó Ferenc, Gyenei Márta BKE Szociológia és Szociálpolitika

Részletesebben

Bölöni János. Doktori (Ph.D.) értekezés

Bölöni János. Doktori (Ph.D.) értekezés Bölöni János TÖBBSZEMPONTÚ ERD TIPOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A TÉSI-FENNSÍK DÉLI RÉSZÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezet : DR.KOLOSZÁR JÓZSEF tanszékvezet egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Trembeczki István: Egy új történelmi korszak küszöbén. Gáthy Vera: Globalizáció kelet fel l. Az indiai kultúra Magyarországon

A TARTALOMBÓL. Trembeczki István: Egy új történelmi korszak küszöbén. Gáthy Vera: Globalizáció kelet fel l. Az indiai kultúra Magyarországon A TARTALOMBÓL Trembeczki István: Egy új történelmi korszak küszöbén Gáthy Vera: Globalizáció kelet fel l. Az indiai kultúra Magyarországon Szalma Balázs Sz ke Tímea Tóth Zsóia: Kapcsolatok és választások.

Részletesebben

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK

TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK TÉLI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK Babolcsai György, Hirsch Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, Kitaibel Pál u.1., 1024 e-mail: babolcsai.gy@met.hu, hirsch.t@met.hu 1. BEVEZETÉS A csapadék a

Részletesebben

A HOMINIDÁK EVOLÚCIÓJÁNAK VÁZLATA Gyenis Gyula

A HOMINIDÁK EVOLÚCIÓJÁNAK VÁZLATA Gyenis Gyula A HOMINIDÁK EVOLÚCIÓJÁNAK VÁZLATA Gyenis Gyula Az emberré válás bölcső -je és az evolúciós vizsgálati módszerek Charles Darwin (1809-1882) és követői, valamint Ernst Haeckel (1834-1919), a jénai majomprofesszor

Részletesebben

L É G K Ö R. 55. évfolyam 2010. 4. szám

L É G K Ö R. 55. évfolyam 2010. 4. szám L É G K Ö R 55. évfolyam 2010. 4. szám TAR KÁROLY MTESZ DÍJAT KAPOTT Tar Károly több mint 30 éve a Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) tagja, jelenleg éppen a legaktívabb tagunknak minősíthetjük. Fiatal

Részletesebben

52. évfolyam 2007. 2. szám

52. évfolyam 2007. 2. szám LÉGKÖR 52. évfolyam 2007. 2. szám LÉGKÖR AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA 52. évfolyam 2. szám Felelôs szerkesztô: Dr. Ambrózy Pál a szerkesztôbizottság

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben

Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák

Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák határrégióban 4kapu_projekt_konyv_20140831_belivek_magyar.indd 1 2014.09.11. 10:31:09 4kapu_projekt_konyv_20140831_belivek_magyar.indd 2 2014.09.11.

Részletesebben

KUTYA DUMA NETVERSEK VILLÁMSÚJTOTT TEHENEK ELFELEJTETT SZERVÜNK JAJGATÓ SÁSKA. LXIX. évfolyam 37. szám 2014. szeptember 12.

KUTYA DUMA NETVERSEK VILLÁMSÚJTOTT TEHENEK ELFELEJTETT SZERVÜNK JAJGATÓ SÁSKA. LXIX. évfolyam 37. szám 2014. szeptember 12. NETVERSEK VILLÁMSÚJTOTT TEHENEK ELFELEJTETT SZERVÜNK JAJGATÓ SÁSKA LXIX. évfolyam 37. szám 2014. szeptember 12. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET es TUDOMÁNY Digitális változat: dimag.hu KUTYA DUMA

Részletesebben

LÉGKÖR. 52. évfolyam 2007. 1. szám

LÉGKÖR. 52. évfolyam 2007. 1. szám LÉGKÖR 52. évfolyam 2007. 1. szám Meteorológiai Világnap, 2007 (cikk a 2. oldalon) A felvételen balról-jobbra: Dunkel Zoltán, Pál Istvánné, Hidvégi György, Ináncsi László, Juhász Imréné, Kenderesy Kálmán,

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Élelmiszermin ség - Élelmiszerbiztonság Journal of Food Investigations Food Quality Food Safety Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Lebensmittelqualität Lebensmittelsicherheit

Részletesebben

Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban

Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Regionális Gazdaságtan Tanszék Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban Készítette: Soós Gergely

Részletesebben