A protonpumpa-gátlók adásának költsége és haszna az akut peptikus fekélyvérzések kezelésében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A protonpumpa-gátlók adásának költsége és haszna az akut peptikus fekélyvérzések kezelésében"

Átírás

1 A protonpumpa-gátlók adásának költsége és haszna az akut peptikus fekélyvérzések kezelésében Takáts Alajos, Wacha Judit, Weltner János, Semmelweis Egyetem Egri Gábor, Bajcsy-Zsilinszky Kórház Az akut gasztrointesztinális vérzések gyakorisága hazánkban 140/10000 lakos/év. Ezen életveszélyes állapotot elôidézô vérzések 90%-az emésztôtraktus felsô szakaszából származik, melyek mortalitása napjainkban is 5-20%. A fekélybôl származó vérzések a fenti vérzések mintegy felét adják ki. A sürgôsségi endoszkópos vizsgálat és fôleg az endoszkópos vérzéscsillapító terápiák alkalmazása a vérzések döntô többségében sikeres. A sikeres endoszkópos vérzéscsillapítás után a kezelés fô célja a halált okozható újravérzések megakadályozása, melyre többféle gyógykezelés kipróbálása történt az elmúlt idôszakban. Mind klinikai hatékonyság, mind költséghatékonyság alapján a legkedvezôbb eljárásnak a 40-80mg-os intravénás bólusban megkezdett, majd ezt követôen 72 órán át 8 mg/óra dózisban folyamatos infúzióban adagolt protonpumpa gátló (PPI) kezelés bizonyult az orálisan adott PPI, a H2-blokkoló vagy placebo kezeléssel összehasonlításban. BEVEZETÉS Az akut gasztrointesztinális vérzés életet veszélyeztetô állapot, mely kórházi ellátást igényel. Epidemiológiai adatok alapján Magyarországon évente 140 esetet regisztrálnak lakosonként, szemben a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban jegyzett esettel. A gasztrointesztinális vérzések döntô többsége, mintegy 90%-a a felsô gasztrointesztinális traktusból származik, melybôl a peptikus fekélyekbôl származó vérzések 45-50%-ot tesznek ki. A sürgôs endoszkópos vizsgálat és vérzéscsillapító endoszkópos kezelés a vérzések jelentôs számában sikeres. Az endoszkóposan nem csillapítható vérzések akut mûtétet igényelnek. Cooper és munkatársai azt tapasztalták, hogy a korai endoscopia és az endoscopos vérzéscsillapítás következtében szignifikánsan csökkent az újravérzések száma, a mûtéti megoldások szükségessége és a kezelési idô is az ún magas kockázatú betegekben, amelyekhez a Forrest szerinti beosztás Ia, Ib és IIa csoportjába tartozókat soroljuk 1. táblázat Vérzô fekélyek endoszkópos képe a módosított Forrest-beosztás szerint [1] (1. táblázat). Jelen dolgozatban a sikeres vérzéscsillapítás után az újravérzés megakadályozását célzó gyógyszeres kezelések klinikai hatásosságát és költséghatékonyságát vizsgáljuk. A PEPTIKUS FEKÉLY ÚJRAVÉRZÉSÉNEK KOCKÁZATA A vérzô peptikus fekélyek esetében endoszkópos kezelés nélkül is spontán megszûnik a vérzés az esetek 75-80%- ában, azonban 1-2 napon belül az esetek ötödében újravérzés kialakulásával kell számolni. A hatékony endoszkópos vérzéscsillapítás után is 10-15% az újravérzés kockázata. A vérzô és újravérzô fekélybetegek mortalitása napjainkban is magas, 20-30% körüli. Az endoszkópos és gyógyszeres kezelés egyik legfôbb célja megakadályozni az újravérzést, melynek kiújulási kockázata függ a fekély endoszkópos képétôl. A már említett magas kockázatú betegben (Forrest Ia, Ib és IIa) az újravérzés az esetek egyharmadában jelentkezik, addig a IIb stádiumban már 15% alatti a kockázat, míg a Forrest III stádiumban az újravérzés gyakorlatilag nem fordul elô [3, 4]. Az intragasztrikus aciditás csökkentése a peptikus vérzô fekélybetegeknél elônyös, ugyanis a thrombocyta aggregáció a savas közegben megszûnik, továbbá a ph emelésével a fibrinolítikus folyamatok is megelôzhetôek. GYÓGYSZERES KEZELÉS A savszekréció gátlásával az a célunk, hogy a primer haemostasis biztosítása után a gyomor ph minél elôbb 6 feletti értékre kerüljön, ekkor ugyanis megszûnik a peptikus aktivitás, növekszik a thrombocyta aggregáció, és gátlódnak a fibrinolítikus folyamatok. Lin és munkatársai 1998-ban közölt randomizált prospektív vizsgáltukban 100 peptikus vérzô fekélybeteget vontak be, akiket két 50 fôs csoportra osztottak. Az elsô csoport az ún. cimetidin csoport tagjai 300 mg cimethidin iv. bólus után napi 1200 mg cimetidint kaptak folyamatos infúzióban 3 napig, ezt követôen pedig napi 2x400 mg per os cimethidint két hónapon keresztül, az omeprazol csoport tagjai 40 mg iv bólus omeprazol kezdés után napi 160 mg-ot kaptak folyamatos infúzióban 3 napig, majd napi 1x20 mg per os omeprazolt két hónapig. Az intragasztrikus ph érték az elsô 24 órában szignifkánsan magasabb volt az omeprazol csoportban, mint a cimethidin csoportban (84,4% v.s.53,3%l). 29

2 Az újravérzés elôfordulása mind az elsô 3 napban mind az elsô 2 hétben szignifikánsan kisebb volt a PPI-t szedôk között a H2-receptorblokkolóval kezeltekkel szemben (0 vs. 2 illetve 8 vs. 12 eset). A transzfúzióigény, a sebészeti beavatkozás száma, a mortalitás és a kórházi ápolási idôk között azonban nem találtak szignifikáns különbséget [5]. Labenz és munkatársai 1997-ben közölt vizsgálatunkban nyombél fekélyes betegeket kezeltek, vagy omeprazollal (80 mg iv. bólusban, majd 8 mg/h infúzióban), vagy ranitidinnal (50 mg iv bólusban, majd 0,25 mg/testsúlykg/h infúzióban). Mindkét csoportban vizsgálták a gyomor ph értékét és azt tapasztalták, hogy kezdetben a ph minkét csoportban gyorsan 6 fölé emelkedet, azonban a kezelés második 12 órájában a ranitidin csoportban szignifikánsan nagyobb valószínûséggel, csökkent (20,1%) az intragasztrikus ph 6 alá, szemben az omeprazol csoporttal, ahol ez csak az esetek 0,15%-ban fordult elô. Amikor gyomorfekélyes vérzô betegeket vizsgáltak meg hasonló módon, akkor ez az arány 0,1% ill. 46,1% volt az omeprazol javára [6]. Kamada és kollégái Japánban 400 vérzô pepticus fekélyes beteg vizsggálati adatait elemezték 1995-ben. A betegek közül a sikeres endoszkópos vérzéscsillapító kezelést követôen 207 fôt napi 40 mg famotidin és 193-at napi 40 mg omeparozole iv. infúziós adásával kezeltek. Egyedül a kórházi kezelés idôtartamában volt szignifikáns különbség az omeparozole csoport javára (18,4 vs. 25,1 nap, p=0,009), az egyéb paraméterekben, mint a gyorsabb gyógyulás, a transzfúziók száma, vagy a mortalitás nem volt statisztikailag szignifikáns különbség, hasonlóan az újravérzések számához (9 vs. 8%) [7]. Bardou és munkatársai 2005 márciusában megjelent tanulmányukban meta-analízist készítettek a MEDLINE adatbázisban között megjelent cikkek alapján. Tizennyolc értékelhetô vizsgálatot találtak, melyek összesen 1855 beteg adatait tartalmazták. Meta-analízisükben megállapították, hogy a magas dózisú intravénás PPI kezelés (40-80 mg i.v. bólusban, majd 72 órán át 6 mg/h folyamatos infúzióban) a placebóhoz képest az újravérzés gyakoriságát 14,6%-kal, a mûtéti beavatkozás szükségességét 5,4%-kal, a mortalitást pedig 2,7%-kal szignifikánsan csökkentette mindhárom esetben. A magas dózisú intravénás kezelés a H2-blokkoló kezeléssel szemben szignifikánsan (20,6%-kal) csökkentette az fekély újravérzések számát. A magas dózisú orális PPI terápia (a szokásos dózis naponta kétszer) placebóval szemben csak a fekély újravérzésének gyakoriságát csökkentette szignifikánsan. A magas-dózisú PPI kezelések szignifikánsan csökkentik a fekély újravérzések számát, az intravénás magas dózisú kezelések, a nagy rizikójú betegcsoportokban (Forrest 1a-2b), valamint a sebészeti beavatkozások szükségességét és a mortalitást. Az emelt dózisú oralis PPI kezelés (a korai eredmények alapján) az újravérzést csökkenti. A normál dózisú oralis kezelésnél a magas dózisú intravánás kezelés hatékonyabbnak mutatkozott. Mindhárom kezelés szignifikánsan eredményesebb volt mind a placebó, mind a H2-receptorblokkoló kezeléssel összehasonlítva [8]. Leontiadis és mtsai 2005-ben a Cochrane Adatbázisban megjelent áttekintô referátumukban 21 klinikai vizsgálat (2915 beteg adatai) alapján azt találták, hogy a PPI kezelés szignifikánsan csökkentette a fekély újravérzést és a mûtéti beavatkozás szükségességét placebóval vagy H2-blokkoló kezeléssel szemben, viszont a mortalitásban nem találtak szignifikáns különbséget a különbözô terápiás csoportok között [9, 10]. Levine, Leontidas és munkatársai 2002-ben között megjelent 50 randomizált, placebo-kontrollált vizsgálat meta-analízisét végezték el H2-receptroblokkoló intravénás alkalmazásánál vérzô peptikus fekélyben. Az eredmények a következôkben foglalhatók össze: a duodenalis vérzô fekélyek iv. H2-RA kezelése nem csökkentette szignifikánsan az újravérzések, a szükséges mûtétek vagy a halálozás arányát. A gyomorfekélyek körében kis, de szignifikáns csökkenés volt látható az újravérzésben. A végsô konklúzióként leírják, hogy az iv. H2-RA kezelésnél hatékonyabb, és költség-hatékonyság szempontjából is kedvezôbb az iv. PPI kezelés a sikeres endoszkópos vérzéscsillapító kezelés után [11]. HELICOBACTER PYLORI INFEKCIÓ ÉS A FEKÉLY ÚJRAVÉRZÉS ÖSSZEFÜGGÉSE Tytgat 1995-ben írt összefoglaló cikkébôl tudjuk, hogy a Helicobacter pylori sikeres eradikációja szignifikánsan csökkenti a pepticus fekély újravérzésének gyakoriságát a nem eradikált betegcsoporttal összehasonlítva [12]. A Cochrane Adatbázisban megjelent, 2005-ben Gisbert és munkatársai által írt tanulmány 7 klinikai vizsgálat 578 beteg adatai alapján készített meta-analízis eredményeit közli, mely szerint a Helicobacter pylori eradikáltak csoportjában a pepticus fekély újravérzése 2,9% volt, mely szignifikánsan alacsonyabb a nem eradikált és hosszútávú savcsökkentô kezelésben nem részesülô csoportban észlelt 20%-os újravérzési rátával szemben. Három klinikai vizsgálat felhasználásával 470 beteg összevont adatai alapján végeztek meta-analízist 2 csoport között: Helicobacter sikeresen eradikált csoport és nem eradikált, de hosszútávú folyamatos savcsökkentô terápiában részesülô betegcsoport között szignifikáns különbség volt a H. pylori eradikált csoport javára (1,6% versus 5,6%). A szerzôk az eredmények alapján javasolják, hogy vérzô pepticus fekély esetén vizsgálni kell a betegek Helicobacter statusát és pozitivitás esetén az eradikációs kezelés elvégzését [13]. Némileg módosítja a helyzetet Leodolter és munkatársainak 2002-ben az European Helicobacter Study Group Athénben megrendezett XV. Workshop-ján bemutatott munkája, amely szerint a Helicobacter pozitív vérzô pepticus fekélybetegekben az intravénás PPI (40 mg bólusban, majd 8 mg/h folyamatos infusióban adott omeprazol) gyorsabban emelte az intragasztrikus ph-t 4 fölé mint a Helicobacter pylori negatív betegeknél [14]. Az eredményeket részletesen a 2. táblázatban mutatjuk be. Adataik alapján az eradikációs kezelés a sikeres 30

3 endoszkópos vérzéscsillapítást követô intravénás PPI kezelés után javasolt csak, de ekkor mindenképen érdemes elvégezni. 2. táblázat Intravénás protonpumpa kezelés hamarabb emeli az intragasztrikus ph-t 4 fölé a Helicobacter pylori pozitív vérzô peptikus fekélybetegegnél [14] KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁGI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI Lee KK. és munkatársainak Hongkongi munkacsoportja egy randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatban 232 akut peptikus fekélyvérzô beteget, sikeres terápiás endoszkópia után 80mg iv. bólusban, majd 72 órán át 8 mg/óra infúzióban adott omeprazollal kezeltek vagy placebóval. Az iv. PPI adása placebóval szemben szignifikánsan csökkentette az újravérzés gyakoriságát és a sebészeti beavatkozás szükségességét. A nagydózisú intravénás omeprazol kezelést költséghatékonyabbnak találták, mint a placebó kezelést sikeres endoszkópos vérzéscsillapító terápia után. Az omeprazol terápia összköltsége alacsonyabb volt HK$ 28,764 (US$ 3688) a kontroll csoport kezelési költségeinél HK$ 36,992 (US$ 4743) [15]. Spiegel és munkatársai 2003-ban közölt munkájában költség-hatékonysági vizsgálatot végeztek négy sikeres endoszkópos kezelést követô módszer összehasonlításával a fekély újravérzés minimalizálása érdekében. A módszerek a következôk: 1. sikeres endoszkópos vérzéscsillapítás után klinikailag követték a betegeket és kontroll endoszkópiát csak tényleges újravérzés esetén végeztek, 2. a sikeres endoszkópos vérzéscsillapítás után iv. PPI kezelést folytattak és csak az újravérzés klinikai jelei esetén végeztek újból endoszkópiát, órával a sikeres endoszkópos vérzéscsillapítás után minden betegnél second look endoszkópia történt, 4. csak a az újravérzés megas rizikójú csoportba tartozó fekély betegeknél történt rutin second look endoszkópia. A 2. módszer volt mind klinikailag mind költségszempontból is a leghatékonyabb: a 9% alatti újravérzés és a napi 10 dollár alatti költségek miatt ( mivel a second look endoszkópia szükségessége is lényegesen lecsökkent) [16]. Barkun és munkatársai 2004-ben közölt költség-hatékonysági analízisükben 5,9%-ban találtak újravérzést a hatékony endoszkópos vérzéscsillapító kezelés után, ha a betegek nagy dózisban kaptak iv. proton-pumpagátló kezelés 72 órán keresztül, szemben azokkal, akik PPI kezelést nem kaptak, ezek esetében az újravérzés rátája 22,9% volt. A költséghatékonysági elemzések alapján az intravénás PPI kezelést kapók kezelési költsége szignifikánsan alacsonyabb volt. Az USA-ban 9112 US$ szemben US$, Kanadában 3293 CAN$ szemben 4284 CAN$, az újravérzéses esetek és nem újravérzô esetek tekintetében a különbség még markánsabban jelentkezett US$ vs US$ az Egyesült Államokban, míg Kanadában 5220 CAN$ és 2696 CAN$ volt. (17). Brian L. Erstad összefoglaló költség és hatékonyság elemzô cikkében 2004-ben USD-ben adta meg egyes beavatkozások és kezelési elemek alapköltségét három nagy tanulmány elemzése alapján, melyeket részletesen a 3. táblázatban mutatunk be. Itt szimtén négy terápiás stratégiát hasonlítottak össze az egyes kezelési stratégiák átlagos költsége alapján. A kezelési stratégiák: diagnosztikus endoszkópia oralis PPI kezelés, diagnosztikus/terápiás endoszkópia és intravénás PPI kezelés, diagnosztikus/terápiás endoszkópia és orális PPI kezelés, diagnosztikus/terápiás endoszkópia PPI kezelés nélkül. A részletes adatok a 4. táblázatban láthatóak. Ennek alapján minden paraméterben a 2. kezelési stratégia bizonyult a legjobbnak [18]. 3. táblázat Egyes beavatkozási és kezelési elemek költségei Erstad 2004 cikke alapján [18] 4. táblázat Terápiás protokollok költségei Erstad 2004 meta-analízise alapján [18] A legköltséghatékonyabb terápiának a 2. kezelési stratégia bizonyult, amikor diagnosztikus, vagy terápiás endoszkópiát követôen a betegek iv. PPI kezelésben részesültek. ÖSSZEFOGLALÁS Fenti eredmények alapján az eredményes endoszkópos kezelés után bevezetett intravénás PPI kezelés mind klinikailag mind a költségek szempontjából a legkedvezôbb eljárás, szemben az oralis PPI, a H2-blokkoló intravénás vagy 31

4 oralis kezeléssel, vagy placebo kezeléssel a vérzô peptikus fekély betegek körében. A nemzetközi irodalmi közleményekben pontos, számszerû adatok vannak a kezelések költségérôl (mind Amerikából, mind Ázsiából), sajnos hazai adatok nem állnak rendelkezésre, ennek fô oka, hogy jelenleg a magyarországi beavtkozások pontos árai sem állnak rendelkezésre, az e tárgykörben történt szóbeli közlésekben történt számítások alapján a valódi költségek többszörösen meghaladják az OEP által német pontokban vagy HCSB-ben meghatározott összegeket. A Helicobacter pylori pozitivitás a késôi újravérzések arányát növeli, de az acut fázisban a PPI kezelés hatékonyabb a Helicobacter pylori pozitív betegeknél, mint a negatívoknál. Ezért az eradikáció szükséges, de csak az akut kezelés befejezése után. IRODALOMJEGYZÉK [1] Cooper GS. Chak A. Way LE. Hammar PJ. Harper DL. Rosenthal GE.: Early endoscopy in upper gastrointestinal hemorrhage: associations with recurrent bleeding, surgery, and length of hospital stay. Gastrointestinal Endoscopy. 49(2):145-52, 1999 Feb. [2] Rácz I.: A gastroduodenális fekélyek acut vérzéseinek diagnosztikája és terápiája; a stress fekély profilaxisa LAM 2004;14(1):19-25 [3] Quan C, Talley NJ.: Management of peptic ulcer disease not related to Helicobacter pylori or NSAIDs. Am J Gastroenterol. 2002;97: [4] Marmo R, Rotondano G, Bianco MA, Piscopo R, Prisco A and Cipolletta L.: Outcome of endoscopic treatment for peptic ulcer bleeding: Is a second look necessary? A meta-analysis Gastrointestinal Endoscopy 57, (1) 2003:48-53 PMID: [5] Lin HJ, Lo WC, Lee FY, Perng CL, Tseng GY.: A prospective randomized comparative trial showing that omeprazole prevents rebleeding in patients with bleeding peptic ulcer after successful endoscopic therapy. Arch Intern Med Jan 12;158(1):54-8. PMID: [6] Labenz J. Peitz U. Leusing C. Tillenburg B. Blum AL. Borsch G.: Efficacy of primed infusions with high dose ranitidine and omeprazole to maintain high intragastric ph in patients with peptic ulcer bleeding: a prospective randomised controlled study. Gut (1):36-41, PMID: [7] Kamada T. Hata J. Kusunoki H. et al.: Effect of famotidine on recurrent bleeding after successful endoscopic treatment of bleeding peptic ulcer. Aliment. Pharm. & Ther. 21 Suppl 2:73-8, 2005 PMID: [8] Bardou M., Toubouti Y., Benhaberou-Brun D., Rahme E., Barkun AN: Meta-analysis: proton-pump inhibition in high-risk patients with acute peptic ulcer bleeding. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 21(6):677-86, 2005 Mar 15. PMID: [9] Leontiadis GI. Sharma VK. Howden CW.: Systematic review and meta-analysis of proton pump inhibitor therapy in peptic ulcer bleeding. [Review] [11 refs] BMJ. 330(7491):568, 2005 Mar 12. PMID: [10] Leontiadis GI, Sharma VK, Howden CW.: Systematic review and meta-analysis: proton-pump inhibitor treatment for ulcer bleeding reduces transfusion requirements and hospital stay results from the Cochrane Collaboration.[Article] Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 22(3): , August PMID: [11] Levine JE, Leontiadis GI, Sharma VK, Howden CW: Meta-analysis: the efficacy of intravenous H2-receptor antagonists in bleeding peptic ulcer. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16: [12] Tytgat GN.: Helicobacter pylori: recent developments [Review] Eur J Gastroenterol Hepatol Apr;7(4): PMID: [13] Gisbert, JP; Khorrami, S; Carballo, F; Calvet, X; Gene, E; Dominguez-Munoz, JE.: H. pylori eradication therapy vs. antisecretory non-eradication therapy (with or without long-term maintenance antisecretory therapy) for the prevention of recurrent bleeding from peptic ulcer [Review] The Cochrane Database of Systematic Reviews The Cochrane Library, Copyright 2005, The Cochrane Collaboration Volume (4), 2005 [14] A. Leodolter, B. Glasbrenner, U. Peitz, G. Treiber, S. Kahl, P. Malfertheiner: Intravenous omeprazole acts more rapidly in H. pylori positive patients with peptic ulcer bleeding. European Helicobacter Study Group XVth International Workshop Gastrointestinal Pathology and Helicobacter Athens, September 11 14, 2002 A [15] Lee KK., You JH., Wong IC., Kwong SK., Lau JY., Chan TY., Lau JT., Leung WY., Sung JJ., Chung SS.: Cost-effectiveness analysis of high-dose omeprazole infusion as adjuvant therapy to endoscopic treatment of bleeding peptic ulcer. Gastrointestinal Endoscopy. 57(2):160-4, 2003 Feb. PMID: [16] Spiegel BM., Ofman JJ., Woods K. Vakil NB.: Minimizing recurrent peptic ulcer hemorrhage after endoscopic hemostasis: the cost-effectiveness of competing strategies. American Journal of Gastroenterology. 98(1):86-97, 2003 Jan. PMID:

5 [17] Barkun AN, Herba K., Adam V., Kennedy W., Fallone CA., and Bardou M.: High-dose intravenous proton pump inhibition following endoscopic therapy in the acute management of patients with bleeding peptic ulcers in the USA and Canada: a cost-effectiveness analysis. Aliment Pharmacol Ther 2004; 19: PMID: [18] Erstad BL.: Cost-effectiveness of proton pump inhibitor therapy for acute peptic ulcer-related bleeding Crit Care Med 2004 Vol. 32, No PMID: A SZERZÔK BEMUTATÁSA Dr. Takáts Alajos Tamás a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán 1980-ban kapott orvosi diplomát.1986-ban belgyógyászatból, 1992-bengastroenterológiából szerzett szakképesítést között a Semmelweis Egyetem Doktori iskolájában PhD képzésen vett részt. Szakdolgozatán jelenleg dolgozik Helicobacter pylori terápiás vonatkozásai témakörben ben a Komárom megyei Kórház III. sz. Belgyógyászati Osztályán, Tatabányán segédorvosként dolgozott között a budapesti Újpesti (jelenleg Károlyi Sándor) Kórház III. sz. Belgyógyászati Osztályán tevékenykedett, 1996-tól fôorvos, 1991-tôl gasztroenterológiai ambulancia vezetôje beosztásban között a budapesti Bajcsy- Zsilinszky Kórház I. Belgyógyászati és Gasztroenterológiai Osztályán dolgozott fôorvosi beosztásban, az osztályvezetô fôorvos helyetteseként, fô feladata a gasztroenterológiai ambulancia újraszervezése, megerôsítése volt a Bp. XV. Kerületi Szakrendelôben gasztroenterológiai szakrendelést vezetett tôl a Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. Sebészeti Klinikáján dolgozik klinikai fôorvosként, mint belgyógyász és gasztroenterológus konzultáns tôl a Magyar Gasztroenterológus Társaság (MGT) tagja. A MGT keretein belül mûködô Magyar Helicobacter pylori Munkacsoport alapító tagjaként, jegyzôkönyv vezetôi és titkári feladatokat lát el tôl a MGT tisztségviselôje, a felügyelô bizottság tagja. Számos hazai és nemzetközi kongresszuson szerepelt elôadás vagy poszter szerzôjeként Helicobacter pylori témakörben ban Tallózás a famotidin szakirodalomban c. házi orvosok számára írt kiadványt, 1997-ben NSAIDs és famotidin kapcsolatáról jelent meg a Richter G. Rt. gondozásában közleménye ban Springer Beteg Oktató Könyvek sorozatában Tudnivalók a fekélybetegségrôl címmel adták ki elsô könyvét. A 2000-ben megjelent Consensus füzetek sorozatban HELICOBACTER PYLORI címmel MGT-MEDI- COM kiadványban 2 fejezet társszerzôje volt. Dr. Wacha Judit 1981-ben fejezte be tanulmányait a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Pályáját a Kistarcsai Kórház gasztroenterológiai profilú belgyógyászati osztályán kezdte ban belgyógyászatból, 1990-ben gasztroenterológiából szerzett szakvizsgát. Munkahelyén a 80- as évek közepe óta mûködött gasztroenterológiai vérzô szubintenzív részleg, így 20 éve foglalkozik a gastrointestinális vérzések ellátási lehetôségeivel. Másik érdeklôdési területe a colorectalis tumorok és a gyulladásos bélbetegségek kezelése, gondozása tól a Jahn Ferenc Kórház sebészeti osztálya mellett mûködô Gasztroenterológiai Szakrendelés vezetôjeként vett részt a terület gasztroenterológiai ellátásában. A gyógyító tevékenység mellett életének fontos részét képezi az orvostovábbképzés, oktatás, melynek szervezésében és a képzésben is aktívan részt vesz. Ismereteit az utóbbi 10 év alatt számos nemzetközi konferencián való részvételével igyekezett napra késszé tenni. 3 éve belgyógyász fôorvosként a Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. Sebészeti Klinikájának munkatársa. Dr. Egri Gábor 1987-ben szerezte orvosi diplomáját. Eleinte a Semmelweis Egyetem Sebészeti Tanszékén (Fôvárosi János Kórház Sebészeti Osztály), majd 1992-tôl a Fôvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház Sebészeti Osztályán dolgozik. Általános-, majd mellkas-sebészetbôl szakvizsgázott, mellkassebészetbôl európai szakvizsgát is tett tól 2000-ig a Bajcsy Kórház minôségügyi vezetôje volt, a kórház minôségügyi rendszerének felépítését és ISO 9002 szerinti tanúsítását a fôvárosi kórházak közül elsôként végezte el. Nagy-Britanniában, Hollandiában, Németországban, Kanadában és Japánban járt sebészeti, illetve egészségügyi szervezési tanulmányúton. PhD diszszertációját a tüdôrák immunológiai vonatkozásának témájában írja ban Regionális Tüdô- és Mellkassebészeti Szakfelügyelô Fôorvosi kinevezést kapott. A Magyar Sebész Társaság, a Magyar Mellkassebészeti Társaság, az Európai Mellkassebész Társaság és a Magyar Tüdôgyógyász Társaság tagja. Dr. Weltner János bemutatását lapunk V. évfolyamának 7. számában olvashatják. 33

Savfüggő kórképek és a H. pylori fertőzés aktualitásai. Rácz István Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr

Savfüggő kórképek és a H. pylori fertőzés aktualitásai. Rácz István Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr Savfüggő kórképek és a H. pylori fertőzés aktualitásai Rácz István Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr Az ellátás lépései acut felső GI vérzésekben Labor tesztek, volumen pótlás Urgens endoscopia, vérzéscsillapítás

Részletesebben

A nem varix eredetű felső gasztrointesztinális vérzések ellátásnak irányelvei. Rácz István Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr

A nem varix eredetű felső gasztrointesztinális vérzések ellátásnak irányelvei. Rácz István Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr A nem varix eredetű felső gasztrointesztinális vérzések ellátásnak irányelvei Rácz István Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr Az ellátás lépései acut felső GI vérzésekben Labor tesztek, volumen pótlás

Részletesebben

Készítette: A Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium

Készítette: A Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a felső emésztőrendszer panaszaihozés tüneteihez rendelhető kórformák (gastro-oesophagealis refluxbetegség, peptikus fekély és nemfekélyes diszpepszia)

Részletesebben

"Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek

Surviving Sepsis Campaign irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek "Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Az ellenfél: Prof. Rudas László, Szeged A vizsgálat célja:

Részletesebben

A HELICOBACTER PYLORI FERTŐZÉS KEZELÉSE JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSBAN

A HELICOBACTER PYLORI FERTŐZÉS KEZELÉSE JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSBAN A HELICOBACTER PYLORI FERTŐZÉS KEZELÉSE JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSBAN Doktori tézisek Dr. Buzás György Miklós SEMMELWEIS EGYETEM Klinikai tudományok (Gastroenterológia) Doktori Iskola Témavezető: Dr. Herszényi

Részletesebben

Atápcsatornai vérzés a gasztroenterológia egyik

Atápcsatornai vérzés a gasztroenterológia egyik A nem varixeredetû felsô tápcsatornai vérzések korszerû ellátásának irányelvei ALTORJAY István Atápcsatornai vérzés a gasztroenterológia egyik legfontosabb tünetcsoportja, amit mindig rendkívül komolyan

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során

Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Ph.D. Thesis Gyógyszermellékhatások és fertőzések a gyulladásos bélbetegségek kezelése során Dr. Bálint Anita I.sz.Belgyógyászati Klinika Szegedi Tudományegyetem 2014 Gyógyszermellékhatások és fertőzések

Részletesebben

Dr. Kovács Ildikó Noé Egészségközpont Vasútegészségügyi NK Kft.

Dr. Kovács Ildikó Noé Egészségközpont Vasútegészségügyi NK Kft. Dr. Kovács Ildikó Noé Egészségközpont Vasútegészségügyi NK Kft. A XX. század elején Prout, Dodds és Robertson megállapították, hogy a gyomornedvben a sav kizárólag sósav (HCl). A HCl termelődésének helye

Részletesebben

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19.

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19. 10. Jubileumi Kongresszusa Táplálásterápia - Posztgraduális képzés 2015. április 17. 2015. április 17. (péntek) 8.00 10.00 Regisztráció 10.00 12.30 Táplálásterápia Posztgraduális képzés Üléselnök: Pák

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége. Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika május 5.

Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége. Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika május 5. Prognosztikai tényezők IBD-ben. A táplálékbevitel jelentősége Veres Gábor I.Sz (Bókay) Gyermekklinika 2016. május 5. Tartalom Deep remission fogalma Étrend jelentősége Kizárólagos enterális táplálás Hosszútávú

Részletesebben

FIGAMU XI. Kongresszusa Balatonalmádi, 2016. április 15-17.

FIGAMU XI. Kongresszusa Balatonalmádi, 2016. április 15-17. Dr. Vincze Áron egyetemi docens PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Gasztroenterológiai Tanszék FIGAMU XI. Kongresszusa Balatonalmádi, 2016. április 15-17. Rifaximin-α gátolja a bakteriális RNS szintézist,

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

AZ EMEA ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

AZ EMEA ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA II. MELLÉKLET AZ EMEA ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA 20 TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK A PROTIUM ÉS KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével FIGAMU X. kongresszusa Balatonalmádi, 2015.04.17-19. Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével Besznyák István Uzsoki utcai Kórház, Sebészeti - Onkosebészeti Osztály, Budapest 1 Milyen műtétet végez

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

A peptikus fekély: tények és kérdések 2010

A peptikus fekély: tények és kérdések 2010 A peptikus fekély: tények és kérdések 2010 HAGYMÁSI KRISZTINA DR. TULASSAY ZSOLT DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika, Budapest Magyar Tudományos Akadémia, Molekuláris

Részletesebben

Savdependens kórképek - Szekréciógátló kezelés gyakorlata

Savdependens kórképek - Szekréciógátló kezelés gyakorlata Savdependens kórképek - Szekréciógátló kezelés gyakorlata Dr. Szabó Imre PTE KK I. sz. Belgyógyászati Klinika Savgátlás szükségessége Savdependens kórképek Savdependens kórképek: ZE Syndroma Gastro-eosophagealis

Részletesebben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben Szudi Gábor, Simon Eszter MH-EK KRDO 2016.08.03. 1 Kórkép jelentősége Gastrointestinalis vérzés (GIV) incidenciája: felső 40-150, alsó 20-27

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Dr. Kovács Márta gyermekgyógyász, gasztroenterológus. EGYETEMI VÉGZETTSÉG: 1987-93 Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs

Dr. Kovács Márta gyermekgyógyász, gasztroenterológus. EGYETEMI VÉGZETTSÉG: 1987-93 Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs Dr. Kovács Márta gyermekgyógyász, gasztroenterológus EGYETEMI VÉGZETTSÉG: 1987-93 Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs SZAKVIZSGÁK: Csecsemő- és gyermekgyógyászat, 2000 Gasztroenterológia, 2002 Neonatológia,

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika 2012. szeptember 12. Gyomorégés = Reflux Normál Reflux Gyomorsav Nyelőcső reflux betegség

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon

Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Az esmolol használata a sürgősségi osztályon Esmolol Szelektív Béta1-adrenerg antagonista Hatáskezdet: 1-2 perc VVT-esterase metabolizmus, eliminációs HL 9 perc Hatástartam 10-20 perc Az esmolol adagolása

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

FIGAMU IX. Kongresszusa

FIGAMU IX. Kongresszusa FIGAMU IX. Kongresszusa 2014. április 4-6. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** Fő témák A colonoscopia új világa Sürgősségi gasztroenterológiai kórképek - kinek, mit, mikor és hogyan?

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Peptikus fekélybetegség - 2015

Peptikus fekélybetegség - 2015 Peptikus fekélybetegség - 2015 Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika 2015. szeptember 14. Fekélybetegség Jelentőség Kiszámíthatatlan lefolyás A fekélyek 40%-a vérezhet

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint:

Az alábbiakban megjelölt akkreditált helyen letöltendő gyakorlatok időtartama, alapszakvizsgák szerint: A Debreceni Egyetemen a belgyógyász, csecsemő-és gyermekgyógyász, vagy háziorvos szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei és feltételei (2014. évtől kezdődően) A képzés

Részletesebben

Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás

Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás 2010 - Nardai Gábor, Péterfy Kórház, Baleseti Központ XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus, 2010 Debrecen Súlyos sérülésekhez társuló

Részletesebben

Széklet-transzplantáció: a múlt, a jelen és a jövő

Széklet-transzplantáció: a múlt, a jelen és a jövő Széklet-transzplantáció: a múlt, a jelen és a jövő Dr. Gecse Krisztina, PhD I. sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem Budapest Az első széklet transzplantáció (FMT) Eisemen B. et al. Fecal enema

Részletesebben

PREVALENCIA ÉS INCIDENCIA

PREVALENCIA ÉS INCIDENCIA A HELICOBACTER PYLORI FERTÕZÉS KEZELÉSÉNEK IDÕSZERÛ KÉRDÉSEI Magyar Gasztroenterológiai Társaság Helicobacter Pylori Munkacsoport A Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) a nemzetközileg elfogadott

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt?

Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt? Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt? Iványi Zsolt, Valkó Luca Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Semmelweis Egyetem SZINT 2013. november 15. Mikor? Ideálisan Akut vesesérülés

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Helicobacter pylori fertőzés kezelésének időszerű kérdéseiről (1. módosított változat)

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Helicobacter pylori fertőzés kezelésének időszerű kérdéseiről (1. módosított változat) Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Helicobacter pylori fertőzés kezelésének időszerű kérdéseiről (1. módosított változat) Készítette: A Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium, a Magyar Gasztroenterológiai

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott,

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, OPPONENSI VÉLEMÉNY Dr. Lakatos Péter László köztestületi azonosító: 15893 az MTA Doktora cím elnyerése érdekében benyújtott, GENETIKAI, SZEROLÓGIAI ÉS KLINIKAI TÉNYEZŐK SZEREPE A GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK

Részletesebben

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ Dr. Paulik Edit SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet Az egészségügyi ellátást javítani kell azzal, hogy a bizonyítékokon alapuló orvostudomány és a technológiaelemzés

Részletesebben

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ

ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ ORVOSILAG LEHETSÉGES GAZDASÁGILAG MEGENGEDHETŐ Dr. Paulik Edit SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet TÖRZSKÉPZÉS Szeged, 2014. november 6. Az egészségügyi ellátást javítani kell azzal, hogy a bizonyítékokon

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

A nyelőcsővarix-vérzés kezelésének szakmai és gazdasági szempontjai

A nyelőcsővarix-vérzés kezelésének szakmai és gazdasági szempontjai A nyelőcsővarix-vérzés kezelésének szakmai és gazdasági szempontjai Dr. Szamosi Tamás Magyar Honvédség Egészségügyi Központ FIGAMU, 2016. Balatonalmádi 2016. április 16. Az előadás az Ferring Magyarország

Részletesebben

RANKL funkció befolyásolásának szájsebészeti vonatkozásai

RANKL funkció befolyásolásának szájsebészeti vonatkozásai Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Igazgató Dr. Kivovics Péter egyetemi docens RANKL funkció befolyásolásának szájsebészeti vonatkozásai Horváth Nikoletta

Részletesebben

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében

Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának. megítélésében Új (?) törekvések a gyógyszerek költséghatékonyságának megítélésében Géher Pál dr. Budapest, 2010. május 3. Fekvőbeteg szakellátás Gyógyszertámogatás Összes kiadás 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000

Részletesebben

2014. évi Vándorgyűlése

2014. évi Vándorgyűlése Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekció 2014. évi Vándorgyűlése 2014. október 3-4. Második értesítő Pécs, Tudásközpont 7622 Pécs, Universitas utca 2/A Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Nagy

Részletesebben

Savval kapcsolatos betegségek osztályozása

Savval kapcsolatos betegségek osztályozása Savval kapcsolatos betegségek osztályozása Gastrooesophageális reflux betegség NERD, ERD, Barrett s oesophagus Peptikus fekélyek HP +, HP fekélyek Nem HP Nem NSAID fekélyek Fekély-szerű dyspepsia Peptikus

Részletesebben

MAGYAR GASZTROENTErOLÓGIAI TÁRSASÁG COLON SZEKCIÓ. dr. Újszászy László-emlékülés PROGRAMFÜZET

MAGYAR GASZTROENTErOLÓGIAI TÁRSASÁG COLON SZEKCIÓ. dr. Újszászy László-emlékülés PROGRAMFÜZET MAGYAR GASZTROENTErOLÓGIAI TÁRSASÁG COLON SZEKCIÓ tudományos ülése dr. Újszászy László-emlékülés Miskolc (Lillafüred) 2015. március 6 7. PROGRAMFÜZET Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekció Tudományos

Részletesebben

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása

A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása A terápiaeredményesség kockázatának átvétele, megosztása Dr. Bidló Judit Főosztályvezető Döntéshozói dilemma Klinikai vizsgálatok eredményei Hatásosság Biztonság Tolrálhatóság Életminőség Gazdasági kérdések

Részletesebben

Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon

Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Az omalizumabnak, a súlyos asztma új terápiájának költség-hatékonysági elemzése magyarországon Dr. Kósa József, Novartis Gazdasági elemzésünkhöz az INNOVATE klinikai vizsgálat alapján a MEDTAP Institute

Részletesebben

Táplálás IBD-ben. Müller Katalin Eszter. I.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem

Táplálás IBD-ben. Müller Katalin Eszter. I.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Táplálás IBD-ben Müller Katalin Eszter I.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Incidencia (/100 ezer) Hazai incidencia értékek (HUPIR) 10,00 9,00 9,0 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 7,1 4,33 2,32

Részletesebben

A prevenció és rehabilitáció finanszírozási kérdései

A prevenció és rehabilitáció finanszírozási kérdései II. Kardiológiai Prevenciós és Rehabilitációs Napok Sopron, 2013. március 23. A prevenció és rehabilitáció finanszírozási kérdései Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet E-mail: imre.boncz@etk.pte.hu

Részletesebben

Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései)

Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései) 1 Szívelégtelenség Napok 2010 (A szívelégtelenség aktuális kérdései) Hajdúszoboszló 2010. jan. 22-23. Tisztelt kollégák, 2010. januárjában immár 2. alkalommal rendezzük meg a Szívelégtelenség Napokat.

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Nagy örömünkre szolgál, hogy a KRKA Magyarország Kft. hozzájárulhat a. magyar háziorvosok, szakorvosok szakmai képzéséhez.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a KRKA Magyarország Kft. hozzájárulhat a. magyar háziorvosok, szakorvosok szakmai képzéséhez. Tisztelt Kolléganõk és Kolléga Urak! Nagy örömünkre szolgál, hogy a KRKA Magyarország Kft. hozzájárulhat a magyar háziorvosok, szakorvosok szakmai képzéséhez. A megfelelõ program összeállítása nem kis

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

TERVEZETT PROGRAM GASZTROENTEROLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI BETEGSÉGEK. a mindennapi gyakorlat szemszögéből

TERVEZETT PROGRAM GASZTROENTEROLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI BETEGSÉGEK. a mindennapi gyakorlat szemszögéből 2017 GASZTROENTEROLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI BETEGSÉGEK a mindennapi gyakorlat szemszögéből TERVEZETT PROGRAM 2017. január 27-28. Hotel Park Inn by Radisson Budapest www.convention.hu PÉNTEK 2017. JANUÁR

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának III. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2015. április 17 19. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Az elmúlt két év sikerein

Részletesebben

A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTÕSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS FOLYAMATAI ESETÉN

A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTÕSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS FOLYAMATAI ESETÉN Doktori értekezés tézisei A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTÕSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS FOLYAMATAI ESETÉN Dr. Taller András Budapest, 2002 Bevezetés - Problémafelvetés A malnutritio

Részletesebben

H Í R L E V É L. 1) Betegek OPR-be történő bevitele, retrospektív adatfeldolgozás

H Í R L E V É L. 1) Betegek OPR-be történő bevitele, retrospektív adatfeldolgozás 1 III. évfolyam, 1. szám. - 2013. február 12. H Í R L E V É L Tisztelt Kolléga! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Szegeden, 2012. november.18.-án a Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport (HPSG) 1. Nemzetközi

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban Dr. Ofner Péter ELTE EGK- AstraZeneca Egészség-gazdaságtani Szimpózium 2011. november 18. CENO0090HU20111116 Infarctus Regiszter

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Elakadt falat - akadozó diagnosztika Nyelőcső idegentest gasztroenterológiai vonatkozásai

Elakadt falat - akadozó diagnosztika Nyelőcső idegentest gasztroenterológiai vonatkozásai Elakadt falat - akadozó diagnosztika Nyelőcső idegentest gasztroenterológiai vonatkozásai Dr. Karoliny Anna, Dr. Gombos Eszter, Dr.Lásztity Natália, Dr.Nagy Anikó, Dr.Lőrincz Margit Heim Pál Gyermekkórház

Részletesebben

N.D. Obuhova, M.B. Golant, L.Z. Balakireva

N.D. Obuhova, M.B. Golant, L.Z. Balakireva N.D. Obuhova, M.B. Golant, L.Z. Balakireva A krónikus gyomor- és nyombélfekélyes betegek kezelésénél használt EMF- (EHF)- terápia egyes megközelítései // Gyűjtemény a nemzetközi részvétellel zajló orosz

Részletesebben

A thrombocyta gátló kezelt beteg elektív és sürgős perioperatív ellátása Dr.Mühl Diana

A thrombocyta gátló kezelt beteg elektív és sürgős perioperatív ellátása Dr.Mühl Diana A thrombocyta gátló kezelt beteg elektív és sürgős perioperatív ellátása Dr.Mühl Diana PTE, AITI Ajánlások Az EÜM Szakmai Irányelve: A thromboembolia kockázatának csökkentése és kezelése. Magyar Thrombosis

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

27.09.2010 BEMER TERÁPIA. A Diabetes microangiopathiás szövődményeinek új kezelési lehetősége. 2010 Új terápiás lehetőség, fizikai hatóanyag

27.09.2010 BEMER TERÁPIA. A Diabetes microangiopathiás szövődményeinek új kezelési lehetősége. 2010 Új terápiás lehetőség, fizikai hatóanyag 27.09.2010 A Diabetes microangiopathiás szövődményeinek új kezelési lehetősége BEMER TERÁPIA Dr. med. Reiner C. Klopp Berlini Mikrocirkulációs Intézet Dr. Bernát Sándor Iván Ph.D. HM. Állami Eü. Közp.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Helicobacter pylori fertőzés kezelésének időszerű kérdései

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Helicobacter pylori fertőzés kezelésének időszerű kérdései Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Helicobacter pylori fertőzés kezelésének időszerű kérdései Készítette: A Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10.

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10. Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon Jóna Gabriella 2012.10.10. Tartalom I. Egészségügyi technológiák értékelésének célja II. Befogadási kérelmekhez benyújtott egészséggazdaságtani

Részletesebben

Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben. Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE

Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben. Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE Antibiotikus kezelés indikációi a Sürgősségi Egységben Súlyos szepszis

Részletesebben

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009.

Dr. Ormos Gábor ORFI. ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Dr. Ormos Gábor ORFI ORFMMT Vándorgyűlés, Kaposvár, 2009. Ormos G.: Reuma és psziché : ORFI Tud. Ülés, 1982. 2006 Pszichés tényezők a reumatológiai rehabilitációban (előadás) 2008. ORFI Továbbképző konferencia,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke az Országos Immonológiai Koordináló Intézet és a MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye

A Debreceni Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke az Országos Immonológiai Koordináló Intézet és a MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye A i Egyetem Gasztroenterológiai Tanszéke az Országos Immonológiai Koordináló Intézet és a MGT Immunológiai Munkacsoportja közös rendezvénye III. i Gasztro-Immun Konferencia DEOEC, Auguszta Központ előadóterme

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

Gyomorvédelem vagy kardioprotekció?

Gyomorvédelem vagy kardioprotekció? Orvostovábbképzô Szemle XVIII. évf. 9. szám, 2011. szeptember M. Venerito n A. Kandulski n P. Malfertheiner Gyomorvédelem vagy kardioprotekció? Kommentár: Dr. Kancz Sándor Az acetil-szalicilsav (ASA) kis

Részletesebben

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása Infarktus Regiszter adatok Dr. Ofner Péter Cél: A STEMI és NSTEMI diagnózissal kezelt betegek demográfiai adatainak, a társbetegségeknek

Részletesebben

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika -

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika - 44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke - sürgősségi ellátás okai - kazuisztika - Somlai Judit, Szilágyi Géza, Szegedi Norbert MH Egészségügyi központ, Neurológia- Stroke, Neuroophthalmológia Stroke

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz.

ÖNÉLETRAJZ. Révai Miklós Gimnázium Gyır. 1984-1990 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest. 1990-1994 Magyar Honvédség 6 sz. 1 ÖNÉLETRAJZ Név: Rendfokozat: Dr.Pellek Sándor hivatásos állományú orvos alezredes Születési idı: 1964.10.05.. Állampolgárság: Lakcím: E-mail: Születési hely: Magyar Gyır-Ménfıcsanak. Szellı u.2/e. pellekdoktor@freemail.hu

Részletesebben

SEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ AZ SZTE OKTATÓ KÓRHÁZA, KALOCSA Az emberi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés Epidemiológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés Epidemiológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat november 16. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

Pályázat. Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül

Pályázat. Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Pályázat Versiva XC elgélesedő habkötszer alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Nagy Mariann Baloghné Szlábi Viktória Dr. Ménesi Rudolf Kaposi Mór Oktató Kórház Általános-,

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG (EMA) ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja

Részletesebben

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959

KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ. A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 KÉRDŐÍV AZ EGYETEMI DOCENSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAIHOZ A PÁLYÁZÓ NEVE: Dr. Remport Ádám Születési éve: 1959 A megpályázott állás: teljes munkaidős egyetemi docens, SE Transzplantációs és Sebészeti

Részletesebben