Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 2010/2011 tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 2010/2011 tanév"

Átírás

1 Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 00/0 tanév Az iskola neve: Hegyhát Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hunyadi János Tagiskolája Önértékelési kritériumok. ALAPDOKUMENTUMOK (PP, MIP, iskolai és ökoiskolai munkaterv) Az iskola pedagógiai programja kiemelten képviseli a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit. Mértékegység Adhat Elért ó OM azonosító: 0660 Kapcsolódó dokumentumok Felelős, kapcsolattart ó Ped. pr. Környezet nevelési és egészsség nevelési programja A helyi tantervben minden tantárgy esetében azonosíthatóak a fenntarthatóságra nevelést célzó elemek. A munkaközösségi munkatervek kapcsolódnak az intézmény ökoiskolai munkatervéhez. Az IMIP része az iskola fenntarthatóságra nevelési tevékenységének szisztematikus monitorozása és fejlesztésének terve. Az ökoiskolai kritériumrendszerhez igazodó munkaterv készítése és nyilvánossá tétele.. SZERVEZETI FELTÉTELEK Ökoiskolai munkacsoport működtetése. I/N munkaterv Az ökoiskolai munkacsoportba a tantestület lehetőleg minden munkaközössége delegál tagot. tanmenetekben zölddel jelöljük ezeket az órákat munkatervekben megtalálható IMIP-ben megfogalmazódik az iskola honlapján olvasható az elkészült munkaterv munkacsoport névsora munkakör megjelölésével Az ökoiskolai munkacsoportba az iskola technikai dolgozói is delegálnak tagot. munkacsoport névsora munkakör megjelölésével Az intézményi minőségfejlesztési felmérésekben (tanulói, szülői, alkalmazotti kör) jelenjenek meg a környezettudatossággal kapcsolatos kérdések. A fenntarthatóságra nevelés témakörében tartott tantestületi szakmai műhelymunka, előadás, beszámoló. I/N mérőlap, elemzés Tölgyes Tímea? Ha, vagy

2 Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 00/0 tanév Fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos továbbképzésen részt vevő pedagógusok száma. fő/év? Ha, vagy tanúsítvány A pedagógusok teljesítményértékelésében megjelenik a fenntarthatóságra nevelés terén végzett munka, példamutatás, az alkalmazás gyakorisága. Az iskola gyakornoki minősítési rendszerében megjelenik a fenntarthatóságra nevelés terén végzett munka, példamutatás, az alkalmazás gyakorisága. Az iskola humánpolitikájának alakításában szem a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos módszertani jártasság. Az iskola vezetésének képviselője részt vett ökoiskola-vezetőképző tanfolyamon. A diákönkormányzat bekapcsolódik, és van önálló feladata az ökoiskolai munkaterv megvalósításában. Van a diákönkormányzatnak a fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó, programmal rendelkező csoportja, vagy független "zöld" diákönkormányzat.. PEDAGÓGIAI MUNKA Komplex tanulás-szervezési formák (pl. témanap, projektmódszer) használata a fenntarthatóságra nevelés érdekében. Kooperatív technikák rendszeres használata a fenntarthatóságra nevelés érdekében. A fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó pedagógiai munkában helyet kapnak szabadtéri és/vagy külső helyszínen zajló tevékenységek. I/N I/N I/N DÖK munkaterv I/N I/N projekttervek óratervek Ha - alkalom?,akko r > : környezetvédelmi bizottság feladatterve és feljegyzései tanmenetek, képi dokumentáció, iskola honlapja Fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó projektnapok száma. nap/év? Ha, vagy projekttervek Erdei iskoláztatás programjaiba egy tanévben bevont évfolyamok. Ha, évfolyam /év? Ha, pedagógiai program, osztálynapló, képes dokumentáció helyi újság

3 Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 00/0 tanév Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programokhoz való kapcsolódás (pl. GLOBE, BISEL, Szitakötő, EnergiaKaland, COnnect.). Ha, program? Ha, Az iskolában van a tantervbe beépített speciális fenntarthatósági tematikájú tanóra (pl.: környezettan, egészséges életmód stb.). természetismeret, biológia, technika, osztályfőnöki tanmenetek Fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó táborok szervezése. Ha, tábor/év? Ha, Az iskola működésének (fűtés, víz, energia) rendszeres tanulmányozása a pedagógiai munka során. Van az iskolában energia-járőr szolgálat, rendszeresen vezetett feljegyzésekkel. Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a természet tanulmányozására alkalmas helyek látogatása. I/N I/N Ha - alkalom?,akko r > : számlák fénymásolata, technika tanmenet technika tanmenet, vízvizsgálati jegyzőkönyv, képes dokumentáció Béres Zoltánné A fenntarthatósággal kapcsolatos jelenbeli helyi és globális események, a jövő generációk iránti felelősség, a felelős családtervezésre nevelés beépítése a pedagógiai munkába. I/N Zöld sportok vannak az iskolában (tájfutás, kerékpáros klub, túraszakkör stb.) Környezeti nevelési játékok beépítése a tanulási, tanítási folyamatba. 4. AZ ISKOLA MŰKÖDTETÉSE Az iskola által szelektíven gyűjtött hulladékfajták száma. I/N I/N fajta? Fajtán ként, 6 papír, Tölgyes műanyag,használte Tímea lem gyűjtősziget Forrai az iskolában, Ferencné akciók dokumentációja A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenőrzése, a csepegések, szivárgások azonnali megszüntetése. I/N Környezeti szemból előnyösebb eszközök, termékek, (pl. környezetbarát védjegy) előnyben részesítése a beszerzéseknél. I/N

4 Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 00/0 tanév Helyi beszállítók előnyben részesítése a beszerzéseknél. A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközök előnyben részesítése a beszerzéseknél. Az elektromos készülékekben az egyszer használatos elemek használatának kiváltása akkumulátorokkal. Újrahasznosított papír használata az irodai és nyomdai munkák során. Az iskola segíti a családokat a környezetkímélő iskolaszerek kiválasztásában. Az iskola takarítása, csúszásmentesítése során környezetbarát termékek, eljárások használata. Biztonságos kerékpártároló vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hely. Madárvédelmi és egyéb természetvédelmi berendezések (pl. lepkeitató, darázsgarázs) száma. I/N I/N megtekinthető db Ha, vagy számlamásolat, megtekinthető a szülőket tájékoztató faliújságon megtekinthető fényképek a honlapon, szórólapok Béres Zoltánné Tölgyes Tímea Esővíz használata az arra alkalmas helyeken. Konyhakert működtetése. Dísznövények telepítése az udvarba sziklakert Tölgyes Tímea növényei megtekinthető Komposztáló működtetése. Környezetbarát anyagokból készült udvari játszóeszközök telepítése. Szabadtéri sportpályák működtetése. megtekinthető Zöld, gyepes felület az iskola területén. megtekinthető Fák, cserjék az iskola területén. megtekinthető Beltéri növényzet az iskola területén. megtekinthető Az iskola fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisának nagysága (könyvek, újságok, CD-k). A könyvtárban külön polcon találhatóak a pedagógusok és a diákok számára ajánlott fenntarthatósággal kapcsolatos könyvek, folyóiratok, segédanyagok. Az iskola dekorációja összhangban van a fenntarthatóságra nevelés céljaival, arculatával (folyósok, osztálytermek, szaktermek). A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése. db <50: >50: I/N könyvtári dokumentáció megtekinthető, fotók megtekinthető Balaskó László

5 Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 00/0 tanév Az iskola lehetőséget biztosít a diákoknak személyes terek (saját asztal, öltözőszekrény ) kialakítására. Az iskola lehetőséget ad az osztályközösségeknek (osztályterem, folyosószakasz) a saját terek kialakítására. Az iskola lehetőséget ad a diákoknak az iskolai környezet (osztályterem, folyosók, közösségi terek berendezése, dekorálása, udvar kialakítás) alakításában való részvételre a tervezés és a megvalósítás során. Az iskola helyet biztosít kulturált kötetlen szabadidő eltöltésre is. A büfében lehet kapni egészséges és környezetkímélő árukat. Az iskola mindennapos tevékenységébe bevonnak önkéntes (pl. szülői) segítőket is. Az iskolába gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező iskolai dolgozók aránya. Az iskolába gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező tanulók aránya. Iskolabusz üzemeltetése vagy telekocsik szervezése a diákok gépkocsi használatának csökkentésére. A belső rendezvények szervezésénél környezeti szemok figyelembe vétele (pl. eldobható eszközök mellőzése). 5. KOMMUNIKÁCIÓ Az iskola éves ökoiskolai munkatervének készítése során egyeztetés történik a diákönkormányzattal. Az iskola éves ökoiskolai munkatervének készítése során egyeztetés történik a szülők képviselőjével. Az iskola honlapján van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt rovat. Az iskola újságjában van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt rovat. Az iskolában van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt faliújság. Az iskolarádióban van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt rovat. Szülők számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma. Az iskola társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események. megtekinthető megtekinthető I/N % >5%: felmérőlapok % >40%: felmérőlapok aláírt dokumentum honlap Kurcz György megtekinthető,, iskolabusz menetrendje, utazó tanulók névsora aláírt dokumentum, feljegyzés az SZMK értekezletéről ökoiskola munkaterv

6 Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 00/0 tanév Az iskola fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos médiamegjelenései helyi és országos. Az iskola által a fenntarthatóságra nevelés körében szervezett továbbképzések. Az iskola által szervezett, a fenntarthatóságra nevelés témájához kapcsolódó diáktalálkozók száma. Az iskola által a fenntarthatóságra nevelés körében szervezett bemutató órák, foglalkozások száma. Az iskola fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos munkájáról szóló kiadvány (könyv, CD, szórólap...). 6. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK Az iskola szervez ökoiskolai diáktalálkozókat. Magyarországi iskolákkal való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén. Külföldi iskolákkal való együttműködés a Civil szervezettel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén (évente legalább három közös programmal). Gazdálkodókkal, vállalkozókkal, gazdasági társasággal való együttműködés a Szülők bevonásával szervezett programok a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatban. Óvodával való együttműködés a Felsőoktatási intézménnyel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén. Szociális intézménnyel való együttműködés a A fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó családi programok szervezése. 7. HELYI KÖZÖSSÉG, KÖZVETLEN KÖRNYEZET Az iskola gondnokságot vállal valamely, a környezetében lévő természeti vagy épített környezeti érték felett. Az iskola pedagógiai munkájában helyet kap a helyi természeti, épített és más értékekkel (hagyományokkal) való foglalkozás., helyi újság db, szórólap és plakát Tölgyes Tímea db db,, fotók feljegyzések együttműködési db,,,,, db, db,, I/N I/N együttműködési együttműködési technika, rajz tanmenet, együttműködési ok Tölgyes Tímea Az iskola aktív szereplője és részese a helyi közösség közösségfejlesztési folyamatának. Az iskola az egyik szervezője a helyi közösség környezetének és közösségfejlesztésének. Az iskola pedagógiai munkájában foglalkozik a helyi közösséget érintő, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos problémákkal. Az iskola részt vesz a település helyi környezetvédelmi programjának kialakításában. I/N I/N fotók, videofelvétel iskola munkaterve, Tölgyes fotók Tímea

7 Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 00/0 tanév Az iskola részt vesz a település helyi környezetvédelmi programjának végrehajtásában. 8. AZ ISKOLA ARCULATA ÉS SPECIALITÁSAI Az iskola által megfogalmazott már teljesült saját kritériumok környezetvédelmi vetélkedő szervezése a kistérségen belül Egészségnapon szűrővizsgálat /vérnyomásmérés, testzsír, vércukorszint mérés/ a dolgozók körében a helyi gyógyszerész bevonásával. Magunk készítette reform ételek kóstolója. db fotók Hunyadi-napok túranap videofelvétel 9. VÁLLALÁSOK (még nem teljesült, de három éven belül a fenti listából választott vagy saját kritérium, három darab) Magyarországi iskolákkal való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programhoz való csatlakozás Az iskola vezetésének képviselője részt vesz ökoiskola vezetőképző tanfolyamon nélkül kötele zeő nélkül kötele zeő nélkül kötele zeő Elért szám összesen: 80 vetélkedő feladatsora, fotók Együttműködési Éves munkaterv beszámoló Tölgyes TÍmea HATÁRIDŐ (amikorra vállalják a kritérium teljesülését 0 május. 0 december. Tanúsítvány 0 május.

Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 2010/2011 tanév

Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 2010/2011 tanév Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 1/11 tanév Az iskola neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola OM azonosító: 547 1. ALAPDOKUMENTUMOK (PP, MIP, iskolai és ökoiskolai munkaterv) ó Az iskola pedagógiai

Részletesebben

AZ ÖKOISKOLA PÁLYÁZATRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS MUNKATERVE

AZ ÖKOISKOLA PÁLYÁZATRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS MUNKATERVE AZ ÖKOISKOLA PÁLYÁZATRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS MUNKATERVE Előzmények: A tanévnyitó értekezleten vetődött fel az ökoiskola cím elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtásának lehetősége. A természettudományos munkaközösség

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere

Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere IV. számú melléklet Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere A: Általános elvárások 1. Az iskola tevékenységeirıl és ezek környezetre való hatásáról legalább évente felmérés készül, mely tartalmazza

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja 2. számú melléklet Az iskola környezeti nevelési programja Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján elnyertük az Ökoiskola címet, 2012-ben megkaptuk az örökös

Részletesebben

3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA

3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Az ökológiai kultúra nem is más, mint a mítosz (kíváncsiság, képzelet, hit), a m6vészet (érzelem),, a tudomány (értelem)

Részletesebben

Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ÖKOISKOLA MUNKATERV

Felsőtárkányi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ÖKOISKOLA MUNKATERV ÖKOISKOLA MUNKATERV Bevezetés Iskolánk pályázat útján nyerte el, és 2009. június 6-án átvette az Oktatási Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által létrehozott Ökoiskola címet.

Részletesebben

Minden pályázó iskola számára:

Minden pályázó iskola számára: Az iskolai ökoiskolai tevékenységének bemutatása minimumkövetelmények, Minden pályázó iskola számára: 1. Az iskola bemutatása Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert Az Új Magyarország

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Iskolánk Ökoiskola A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a 2012-2015 közötti időszakra iskolánknak Ökoiskolai címet

Részletesebben

Egész iskolás fenntarthatóság

Egész iskolás fenntarthatóság Egész iskolás fenntarthatóság Alapvetések az ökoiskolák nevelési-oktatási programjának fejlesztéséhez Szerzők: Néder Katalin témavezető Saly Erika pedagógiai fejlesztő Dr. Szentpétery Lászlóné pedagógiai

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős

Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakítatása a diákok

Részletesebben

AZ ALGYŐI ÖKOISKOLA Összeállította: Iván Zsuzsanna - Pallagi Anna Algyői Általános Iskola

AZ ALGYŐI ÖKOISKOLA Összeállította: Iván Zsuzsanna - Pallagi Anna Algyői Általános Iskola AZ ALGYŐI ÖKOISKOLA Összeállította: Iván Zsuzsanna - Pallagi Anna Algyői Általános Iskola 1. Alapdokumentumok Pedagógiai program Minden tantárgy helyi tanterve Munkaközösségek munkatervei IMIP Mind a fenntarthatóságra

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV Környezeti nevelésünk 15 pontja ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az iskolai környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek fokozottan szembesüljenek a természettel és a környezettel. Fejlődésük során képessé kell válniuk

Részletesebben

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója... 4. oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei... 5. oldal Iskolánk története... 7. oldal 1. Nevelési program 1.

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30.

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30. 2013. Pedagógiai program Lemhényi Dezső Általános Iskola 1163 Budapest, Hősök fasora 30. Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5. 1. A pedagógiai program törvényi háttere 5. 2. Az iskola jogállása, tevékenysége

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Környezeti Nevelési Programja 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március

Részletesebben

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója:032537 Intézményvezető

Részletesebben