Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 2010/2011 tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 2010/2011 tanév"

Átírás

1 Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 1/11 tanév Az iskola neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola OM azonosító: ALAPDOKUMENTUMOK (PP, MIP, iskolai és ökoiskolai munkaterv) ó Az iskola pedagógiai programja kiemelten képviseli a fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit. I 1 1 Pedagógiai Program, iskolai munkaterv 1/11-es tanév, IMIP I 1 1 helyi tantervek A helyi tantervben minden tantárgy esetében azonosíthatóak a fenntarthatóságra nevelést célzó elemek. A munkaközösségi munkatervek kapcsolódnak az I 1 1 munkaközösségi intézmény ökoiskolai munkatervéhez. munkatervek Az IMIP része az iskola fenntarthatóságra nevelési I 1 1 IMIP-ben tevékenységének szisztematikus monitorozása és megjelenik fejlesztésének terve. Az ökoiskolai kritériumrendszerhez igazodó I 1 1 munkaközösségi munkaterv készítése és nyilvánossá tétele. munkatervek. SZERVEZETI FELTÉTELEK 5 5 1% Ökoiskolai munkacsoport működtetése. I dokumentált tevékenység, éves munkaterv Az ökoiskolai munkacsoportba a tantestület lehetőleg minden munkaközössége delegál tagot. Az ökoiskolai munkacsoportba az iskola technikai dolgozói is delegálnak tagot. Az intézményi minőségfejlesztési felmérésekben (tanulói, szülői, alkalmazotti kör) jelenjenek meg a környezettudatossággal kapcsolatos kérdések. A fenntarthatóságra nevelés témakörében tartott tantestületi szakmai műhelymunka, előadás, beszámoló. tantestület, technikai dolgozó, diákok I 1 1 névsor Ágoston Zsolt,, Kovácsné Murányi Katalin,, Mestyanek Zsolt I 1 1 névsor Gizur Gergely N 1 db/év Ha 1, 1 vagy 1 kirándulás program, jegyzőkönyv tantestületi kirándulás/félévi értekezlet Fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos továbbképzésen részt vevő pedagógusok száma. 1 fő/év Ha 1, 1 vagy 1 egyetemi "leckekönyv" Ember és társadalom műveltségterületi tanár képzés Pannon Egyetem (Veszprém) II.félév A pedagógusok teljesítményértékelésében megjelenik a fenntarthatóságra nevelés terén végzett munka, példamutatás, az alkalmazás gyakorisága. Az iskola gyakornoki minősítési rendszerében megjelenik a fenntarthatóságra nevelés terén végzett munka, példamutatás, az alkalmazás gyakorisága. Az iskola humánpolitikájának alakításában szem a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos módszertani jártasság. Az iskola vezetésének képviselője részt vett ökoiskolavezetőképző tanfolyamon. A diákönkormányzat bekapcsolódik, és van önálló feladata az ökoiskolai munkaterv megvalósításában. N I 1 1 Gyakornoki szabályzat I 1 1 IMIP-ben megjelenik N N 1

2 Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 1/11 tanév Van a diákönkormányzatnak a fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó, programmal rendelkező csoportja, vagy független "zöld" diákönkormányzat. ó I szelektív hulladékgyűjtő csoport, névsor névsor/felelős. PEDAGÓGIAI MUNKA % Komplex tanulás-szervezési formák (pl. témanap, projektmódszer) használata a fenntarthatóságra nevelés érdekében. Kooperatív technikák rendszeres használata a fenntarthatóságra nevelés érdekében. I Projekthetek leírása I 1 1 Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, óralátogatási, önértékelési lapok A fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó pedagógiai munkában helyet kapnak szabadtéri és/vagy külső helyszínen zajló tevékenységek. Fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó projektnapok száma. Ha -,akko r 1 > : 1 Ha 1, 1 vagy 1 ÖKO-terv Március 15.; Vándortábor, kertrendezés-kertszépítés március 6. 1 ÖKO-terv projekthetek-zárónap április 1. Erdei iskoláztatás programjaiba egy tanévben bevont évfolyamok. Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programokhoz való kapcsolódás (pl. GLOBE, BISEL, Szitakötő, EnergiaKaland, COnnect.). Ha 1, 1 Ha, Ha 1, 1 Ha, Az iskolában van a tantervbe beépített speciális fenntarthatósági tematikájú tanóra (pl.: környezettan, egészséges életmód stb.). Fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó táborok szervezése. Az iskola működésének (fűtés, víz, energia) rendszeres tanulmányozása a pedagógiai munka során. Van az iskolában energia-járőr szolgálat, rendszeresen vezetett feljegyzésekkel. I 1 1 egészséges életmód 1 Ha 1, 1 Ha, 1 vándortábor I számlák, I naplók Göblyös Zénó, Batta Tamás, Busz Bence, Zubonyai Viktor

3 Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 1/11 tanév ó Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a természet Ha - 1 plakátok Naplás-tó, Rákos-patak tanulmányozására alkalmas helyek látogatása.,akko r 1 > : A fenntarthatósággal kapcsolatos jelenbeli helyi és I osztályfőnöki Ágoston Zsolt globális események, a jövő generációk iránti felelősség, a felelős családtervezésre nevelés beépítése a pedagógiai munkába. munkaterv, nyelvi munkaterv/tanmen et, Ember a természetben tanterv, Társadalomismeret tanterv 1 1 Túraszakkör/vándo Zöld sportok vannak az iskolában (tájfutás, kerékpáros klub, túraszakkör stb.) I rtábor (korábbi beszámolók) 1 1 osztályfőnöki Ágoston Zsolt Környezeti nevelési játékok beépítése a tanulási, tanítási folyamatba. I munkaterv, nyelvi tanmenet 4. AZ ISKOLA MŰKÖDTETÉSE % Az iskola által szelektíven gyűjtött hulladékfajták száma. elem, papír, műanyag palackok, fémhullad ék, üveg Fajtán ként 1, max. 6 5 szelektív hulladékgyűjtési terv A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenőrzése, a csepegések, szivárgások azonnali megszüntetése. Környezeti szemból előnyösebb eszközök, termékek, (pl. környezetbarát védjegy) előnyben részesítése a beszerzéseknél. I feledatterv, javítási lista Karbantartók, N Gazdasági okok: sokkal drágábbak. Az elektronikai eszközöknél - mivel iskolánkban ez jelentős mennyiség - figyelünk az energiaosztályra Helyi beszállítók előnyben részesítése a beszerzéseknél. A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközök előnyben részesítése a beszerzéseknél. Az elektromos készülékekben az egyszer használatos elemek használatának kiváltása akkumulátorokkal. N I Beszerzési listák, számlák I 1 1 Beszerzési listák, számlák Újrahasznosított papír használata az irodai és nyomdai munkák során. Az iskola segíti a családokat a környezetkímélő iskolaszerek kiválasztásában. Az iskola takarítása, csúszásmentesítése során környezetbarát termékek, eljárások használata. Biztonságos kerékpártároló vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hely. Madárvédelmi és egyéb természetvédelmi berendezések (pl. lepkeitató, darázsgarázs) száma. N 1 Gazdasági okok: drágább, valamint hivatalos helyen többnyire nem fogadják szívesen. N 1 I 1 1 Takarítószerek vásárlási listája I 1 1 fotók madáretet ők ( db) Ha 1, 1 vagy fotók Esővíz használata az arra alkalmas helyeken. Konyhakert működtetése. N 1 Dísznövények telepítése az udvarba Komposztáló működtetése. N 1

4 Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 1/11 tanév ó N 1 Környezetbarát anyagokból készült udvari játszóeszközök telepítése. Szabadtéri sportpályák működtetése. Zöld, gyepes felület az iskola területén. Fák, cserjék az iskola területén. Beltéri növényzet az iskola területén. Az iskola fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisának nagysága (könyvek, újságok, CD-k). ~5 db <5: 1 >5: 1 könyvtári dokumentáció A könyvtárban külön polcon találhatóak a pedagógusok és a diákok számára ajánlott fenntarthatósággal kapcsolatos könyvek, folyóiratok, segédanyagok. Az iskola dekorációja összhangban van a fenntarthatóságra nevelés céljaival, arculatával (folyósok, osztálytermek, szaktermek). A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése. Az iskola lehetőséget biztosít a diákoknak személyes terek (saját asztal, öltözőszekrény ) kialakítására. Az iskola lehetőséget ad az osztályközösségeknek (osztályterem, folyosószakasz) a saját terek kialakítására. Az iskola lehetőséget ad a diákoknak az iskolai környezet (osztályterem, folyosók, közösségi terek berendezése, dekorálása, udvar kialakítás) alakításában való részvételre a tervezés és a megvalósítás során. Az iskola helyet biztosít kulturált kötetlen szabadidő eltöltésre is. A büfében lehet kapni egészséges és környezetkímélő árukat. Az iskola mindennapos tevékenységébe bevonnak önkéntes (pl. szülői) segítőket is. Az iskolába gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező iskolai dolgozók aránya. I 1 1 fotók, könyvtári dokumentáció I fotók I fotók I 1 1 árlista I 1 1 fotók, felhívások 75% >5%: 1 1 személyes megfigyelés 78 főből kb fő jár rendszeresen autóval Az iskolába gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel érkező tanulók aránya. 85-9% >4%: 1 1 személyes megfigyelés a mozgássérülteket hozzák, és kb gyerek jár, illetve hozzák szüleik kocsival 4/77 Iskolabusz üzemeltetése vagy telekocsik szervezése a diákok gépkocsi használatának csökkentésére. I 1 1 számlamásolat, szerződés a mozgássérültek szállítása két kollégiumból egy "gyűjtő" mikrobusszal A belső rendezvények szervezésénél környezeti szemok figyelembe vétele (pl. eldobható eszközök mellőzése). 5. KOMMUNIKÁCIÓ % Az iskola éves ökoiskolai munkatervének készítése során egyeztetés történik a diákönkormányzattal. Az iskola éves ökoiskolai munkatervének készítése során egyeztetés történik a szülők képviselőjével. I 1 1 Feladatterv tanári rendezvényeknél jellemzően üvegpohár I 1 1 jegyzőkönyv Göblyös Zénó, Batta Tamás, Busz Bence, Zubonyai Viktor I 1 1 jegyzőkönyv Az iskola honlapján van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt rovat. Az iskola újságjában van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt rovat. Az iskolában van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt faliújság. Az iskolarádióban van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt rovat. N 1 még nincs I 1 iskolaújság Szalay Zsuzsa példánya I 1 1 tabló, faliújság N 1 még nincs 4

5 Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 1/11 tanév Szülők számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma. Az iskola társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események. ó db/év 1, még nincs db/év 1, még nincs Az iskola fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos médiamegjelenései helyi és országos. Az iskola által a fenntarthatóságra nevelés körében szervezett továbbképzések. Az iskola által szervezett, a fenntarthatóságra nevelés témájához kapcsolódó diáktalálkozók száma. Az iskola által a fenntarthatóságra nevelés körében szervezett bemutató órák, foglalkozások száma. Az iskola fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos munkájáról szóló kiadvány (könyv, CD, szórólap...). db/év 1, db/év 1, db/év 1, 5 db/év 1, db 1, még nincs még nincs plakátok, feladatterv FPN füzet 6. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 7 9 % 1, db/év Az iskola szervez ökoiskolai diáktalálkozókat. Magyarországi iskolákkal való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén. db 1, versenyjelentkezés ek, tábori beszámolók Kovácsné Murányi Katalin, Molnár István, Szt. István Gimnázium, Petrik TISzK: környezetvédelmi tábor és verseny, Than Károly SzKI Külföldi iskolákkal való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén. Civil szervezettel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája területén (évente legalább három közös programmal). Gazdálkodókkal, vállalkozókkal, gazdasági társasággal való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén. Szülők bevonásával szervezett programok a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatban. Óvodával való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén. Felsőoktatási intézménnyel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén. Szociális intézménnyel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén. A fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó családi programok szervezése. 7. HELYI KÖZÖSSÉG, KÖZVETLEN KÖRNYEZET Az iskola gondnokságot vállal valamely, a környezetében lévő természeti vagy épített környezeti érték felett. Az iskola pedagógiai munkájában helyet kap a helyi természeti, épített és más értékekkel (hagyományokkal) való foglalkozás. Az iskola aktív szereplője és részese a helyi közösség közösségfejlesztési folyamatának. Az iskola az egyik szervezője a helyi közösség környezetének és közösségfejlesztésének. Az iskola pedagógiai munkájában foglalkozik a helyi közösséget érintő, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos problémákkal. Az iskola részt vesz a település helyi környezetvédelmi programjának kialakításában. Az iskola részt vesz a település helyi környezetvédelmi programjának végrehajtásában. db 1, db 1, db 1, fotók Gyulavári Judit, Kaufmann Péter Bolgár projekt, angliai csoportos út db/év 1, munkaterv Neumann nap, kertrendezés, papírgyűjtés N 1 N 1 N 1 db 1, 4 9 8% N I munkaterv, tantervek N N I 1 1 ÖKO-terv N 1 I 1 1 felkérés, Városliget rendezésében vállalunk szerepet több éve 5

6 Ökoiskola pályázat ÖNÉRTÉKELÉS 1/11 tanév ó 8. AZ ISKOLA ARCULATA ÉS 1 4 % SPECIALITÁSAI Az iskola által megfogalmazott már teljesült saját db kritériumok A) Szelektív hulladékgyűjtés megvalósulása az munkaterv iskolában B) Tisztasági verseny osztályok között osztályfőnöki Ágoston Zsolt munkaterv C) Madárbarát iskolaprogram elindítása projekthetek leírása 9. VÁLLALÁSOK (még nem teljesült, de három éven belül a fenti listából választott vagy saját kritérium, három darab) 6 6 HATÁRIDŐ (amikorra vállalják a kritérium teljesülését A) Elektronikai hulladékok környezetbarát módon való tárolása, megsemmisítése B)Az intézményi minőségfejlesztési felmérésekben (tanulói, szülői, alkalmazotti kör) jelenjenek meg a környezettudatossággal kapcsolatos kérdések C) Szülők bevonásával szervezett programok a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatban. (db) nélkül kötele ző nélkül kötele ző nélkül kötele ző szám összesen: 97 hulladékgazdálkod ási-terv, technikai dolgozó az ÖKOcsoportból, 1. december Kérdőívek 11. szeptember munkaterv 11. szeptember 6

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja

2. számú melléklet. Az iskola környezeti nevelési programja 2. számú melléklet Az iskola környezeti nevelési programja Iskolánk 2002-ben csatlakozott az országos Ökoiskola Hálózathoz. 2005-ben pályázat útján elnyertük az Ökoiskola címet, 2012-ben megkaptuk az örökös

Részletesebben

Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere

Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere IV. számú melléklet Magyarországi Ökoiskolák kritériumrendszere A: Általános elvárások 1. Az iskola tevékenységeirıl és ezek környezetre való hatásáról legalább évente felmérés készül, mely tartalmazza

Részletesebben

3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA

3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 3. számú melléklet A ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Az ökológiai kultúra nem is más, mint a mítosz (kíváncsiság, képzelet, hit), a m6vészet (érzelem),, a tudomány (értelem)

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV Környezeti nevelésünk 15 pontja ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az iskolai környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek fokozottan szembesüljenek a természettel és a környezettel. Fejlődésük során képessé kell válniuk

Részletesebben

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Iskolánk Ökoiskola A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a 2012-2015 közötti időszakra iskolánknak Ökoiskolai címet

Részletesebben

AZ ALGYŐI ÖKOISKOLA Összeállította: Iván Zsuzsanna - Pallagi Anna Algyői Általános Iskola

AZ ALGYŐI ÖKOISKOLA Összeállította: Iván Zsuzsanna - Pallagi Anna Algyői Általános Iskola AZ ALGYŐI ÖKOISKOLA Összeállította: Iván Zsuzsanna - Pallagi Anna Algyői Általános Iskola 1. Alapdokumentumok Pedagógiai program Minden tantárgy helyi tanterve Munkaközösségek munkatervei IMIP Mind a fenntarthatóságra

Részletesebben

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója... 4. oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei... 5. oldal Iskolánk története... 7. oldal 1. Nevelési program 1.

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása

Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása 1962 2008-ig: Park Utcai Általános Iskola 7700 Mohács Park u. 1. 2005. 1. Ökoiskola cím 2008. 2. Ökoiskola cím 2008 ban: A

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV I. CÉL A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal,

Részletesebben

Az innováció menedzselése egy ökoiskolában.

Az innováció menedzselése egy ökoiskolában. Az innováció menedzselése egy ökoiskolában. Bereczky Béla 1. Bevezetés A gyakorló pedagógus munkálkodása, egy csomó elméleti megalapozás nélküli gyakorlatból áll. Ennek kezelésére, a pedagógusok lelki

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Környezeti Nevelési Program 2013. 2 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezetés A program írásának indokai, céljai; munkamódszerek 2. Célok, alapelvek 2.1. Stratégiailag kiemelt

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30.

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30. 2013. Pedagógiai program Lemhényi Dezső Általános Iskola 1163 Budapest, Hősök fasora 30. Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5. 1. A pedagógiai program törvényi háttere 5. 2. Az iskola jogállása, tevékenysége

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program 10 b.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Környezeti nevelési program OM azonosító: 031202 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ALAPJAI A bölcs ember törvénye az: a természet

Részletesebben

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója:032537 Intézményvezető

Részletesebben

ÖKOISKOLA INFÓ-NAP SCHEUER ZSUZSANNA

ÖKOISKOLA INFÓ-NAP SCHEUER ZSUZSANNA ÖKOISKOLA INFÓ-NAP SCHEUER ZSUZSANNA TARTALOM 1) AZ ÖKOISKOLÁK TÖRTÉNETE 2) MI AZ, HOGY ÖKOISKOLA? 3) A CÍM. MIÉRTEK ÉS HOGYANOK 4) POZITÍVUMOK, NEGATÍVUMOK 5) LETÖLTHETŐ ANYAGOK 6) NEHÉZSÉGEK, AKADÁLYOK,

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM LOCAL AGENDA 21 2013 1 Bevezető 1972-ben ült össze az ENSZ kezdeményezésére az első környezetvédelmi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA 027907 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben