HEFOP Záró beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEFOP-2.1.9 Záró beszámoló"

Átírás

1 Az Európai Szociális Alap támogatásával HEFOP Záró beszámoló Balatongyörök A tábor részletes programjai A foglalkozás neve: Veszprémi Állatkert / kulturális program / A foglalkozás ideje: augusztus 4. A foglalkozást vezeti: Horváth Lászlóné aug 4-én a reggeli indulást követıen a Veszprémi Állatkert az elsı programunk. Pihenıhely: Székesfehérvár MOL-kút parkolója / Reggeli, wc. Pihenés / Célállomás: Veszprém A viadukt megtekintése, szómagyarázat Az állatkerti séta során a látottak megbeszélése Tízóraizás az állatkert pihenıhelyén Fagyizás Játék az állatkert játszóterén Az állatkerti prospektusok és képeslapok kiosztása Élmények megbeszélése A foglalkozás idıtartama: 3-4 óra

2 A foglalkozás anyaga: Szociális érzékenységet fejlesztı csapatépítı gyakorlatok A foglalkozás ideje: augusztus 4. A foglalkozás helye: Balatongyörök A foglalkozást vezeti: Balláné Spitz Mariann A foglalkozáshoz szükséges eszközök: Puzzle (szétdarabolt képeslapok), csomagolópapír, filctoll, újság, ragasztó, olló, festék, ecset, zsírkréta A foglalkozás felépítése 1. Névkígyó Cél: ismerkedés, egymás nevének megtanulása A játék során az elsı gyerek megmondja a nevét, a következı megismétli és mellé mondja a sajátját. Pl. Mónika, Mónika-Ildikó, Mónika-Ildikó-Anna 2. Ha állat lennék, akkor Cél: ismerkedés, identitástudat fejlesztése Körbe ülünk és a következı módon mutatkozunk be: A nevem Mónika. Ha állat lennék, rigó szeretnék lenni. A következı résztvevı bemutatja Mónikát, a rigót, majd önmagát. Ha a gyerekeknek van kedvük indokolhatják választásukat! 3. Sziluettek Cél: ismerkedés, önismeret, identitástudat fejlesztése Csoportalakítás: Puzzle módszerrel (szétvágott képeslapból mindenki kap egy darabot, össze kell állnia a képnek) Miután létrejöttek a csoportok, kiválasztanak maguk közül 1 fıt. İ elmeséli, hogy milyennek rajzolják le ıt a többiek. Valami történetet is mond az így elképzelt figuráról. A többiek elıször csomagolópapíron körberajzolják, majd a sziluettjét közösen kifestik, színes papírral kiragasztják stb. a hallott történet alapján. A foglalkozás végén megbeszéljük, hogy készítés közben melyik csoport milyen élményeket szerzett.

3 Kézmőves foglalkozás augusztus 4. Téma:győjtımappa készítése Szükséges eszközök: papír dosszié, rajzlap,ragasztó, filctollak Elızetes szervezési feladat:a terem berendezése asztalokkal és székekkel Célkitőzés: Egy olyan mappát fogunk elkészíteni, amelyben a táborozás ideje alatt készített munkáitokat, feladatlapjaitokat tudjátok győjteni. Mintadarab bemutatása. Élményfeltáró beszélgetés kezdeményezése: Mit vártok ettıl a táborozástól? Szerintetek mivel töltjük majd itt az idınket? Mit szeretnétek a legjobban? Mit vársz a legjobban? Összegzés az elhangzottakról. A munka megtervezése. Borítólapot fogunk készíteni. -Ragasztás az elsı munkafolyamat. -A dosszié borítólapját a vágyaitokról készített képpel díszítsétek. -A csoport tagjai segítsék egymást eszközökkel és ötletekkel. Értékelés: -Nézzék meg egymás munkái a csoporttagok -Járjatok körbe, és nézzétek meg társaitok munkáját is. -Mondj mindenkinek egy dicsérı mondatot: Az tetszik nekem, hogy... Teremrendezés, rendrakás.

4 A foglalkozás neve: Pelle apó sétány / szabadidıs program / A foglalkozás ideje: augusztus 4. A foglalkozást vezeti: Horváth Lászlóné A táborhely elfoglalása és elrendezkedés után közös séta, a környék bejárása, megismerése. A balatongyöröki táborhely közvetlen szomszédságában találkató a Szépkilátó nevő kirándulóhely, melyhez a Pelle apó sétány vezet fel. A kb. 500 méteres felfelé vezetı út lehetıséget nyújt a hegymászásra. Balesetvédelem: A hegyre fel- és lemenet megbeszélése Fent, a kilátónál: közös éneklés, játék a panoráma megcsodálása ismert helyek megnevezése /pl. Badacsony stb./ A foglalkozás idıtartama: 1 óra

5 Ön-és társismereti tréning 2008.augusztus 5. Célkitőzés:Ahhoz hogy jól érezzük magunkat ezen a héten, fontos, hogy jól megismerjük egymást. A társait csak az ismerheti jól, aki magát is ismeri. Terem berendezése: székek körben. Önismereti feladatok. -Ha indián lennél, milyen nevet választanál magadnak? -Találj ki egy ötletet, hogy mivel kerülhetnél be a Rekordok könyvébe! -Találkozol egy távoli országból érkezett gyerekkel, akivel csak tolmács segítségével tudsz beszélni. Mutatkozz be neki 5 rövid mondattal! Társismereti feladatok: -A csoport tagjai kihúzzák egy társuk nevét, és róla KÉP A FALON technikával jellemzést készítenek. Értékelés. Az elkészült rajzok közös kiállításán felismerni,hogy kirıl szólhat a kép. A rajzok a tábor folyosóját díszítik a táborozás ideje alatt.

6 2008. augusztus 5. KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLSZTİ GYAKORLATOK 1. Nekem az -ról a jut az eszembe c. játék A gyerekek körben ültek, sorban, egymás után kellett egy mondatot mondani, az elıtte elhangzó szóra asszociálva. 2. Állathangverseny c. játék Elıre papírcetlikre állatneveket írtam, amelybıl a gyerekek egyenként húztak. (Elızıleg kipróbáltuk, hogy minden állat hangja utánozható-e.) Csukott szemmel sétálgattunk a teremben, így kellett megtalálni a társaknak egymást. Minden állatnév kétszer szerepelt. Az utolsó páros kiesett a játékból.

7 A foglalkozás ideje: Témája: Moldvai körtáncok A tánctér lehet füves terület, betonos hely, terem vagy színpad. A lényeg hogy körben elférjünk. Ha erre nincs lehetıség, több kört fogok kialakítani. Ritmusgyakorlattal ráhangolom a gyerekeket a táncra, saját nevük ritmusát tapsolják el, majd a moldvai táncok ritmusát tapsoljuk, dobogjuk, ezután kezdjük el tanulni a lépésanyagot. Táncok: Tőz lángjai, Kezes, Öves, Kecskés, Pálmácska A táncokat körben és párban táncolhatóak. A megtanult táncokat ezután táncházszerően, mindenki önállóan táncolhatja, szabad párválasztással.

8 2008. augusztus 6. KIRÁNDULÁS KESZTHELYRE Augusztus 6-ra keszthelyi kirándulást terveztünk. A vonat korán indult, ezért korábban ébredtünk. A balatongyöröki vasútállomást reggeli után céloztuk meg, amelyet kb. 10 percnyi gyaloglás után értünk el. Élmény volt a gyerekek számára a vonatozás. Keszthelyre érve elsı utunk a Balaton partjára vezetett. Megnézhettük a rengeteg hajót, sıt, a hattyúk is közelünkbe merészkedtek. Ezután a Balatoni Múzeumba mentünk. A Balaton élıvilágát bemutató kiállítás mindenkinek tetszett. Következı célunk a Festetics-kastély volt. A kastély körüljárása után a parkban ettük meg az ebédre hozott csomagunkat. A gyerekek szaladgálhattak, játszhattak. Végül a modellvasút kiállítást terveztük. Ez volt a gyerekek kedvence, nagyon figyelmesen kellett végigjárni, mert elızetes feladatot kaptak, hogy mit keressenek meg. Az épület alsó szintjén vadászati kiállítást tekintettünk meg. Az élet nagyságú állatokkal a gyermekek nem tudtak betelni. A nap végén a sétálóutcába mentünk, ahol egy kis szabad programra engedtük a diákokat. Sétáltunk, fagylaltot ettünk, nézelıdtünk. Szép, gazdag programokon vettünk részt e napon, kellemesen elfáradtunk.

9 A foglalkozás neve: Kvíz vetélkedı / szabadidıs program / A foglalkozás ideje: augusztus 6. A foglalkozást vezeti: Horváth Lászlóné Elızetes feladat: A keszthelyi kirándulás látnivalóinak alapos megfigyelése A kvíz vetélkedı a táborban eltöltött három nap eseményeire és látnivalóira kérdez rá teszt formájában kérdést tervezek, melyre a gyerekek baráti csapatokat alkotva, írásban válaszolnak. Értékelés: pontozással, csapatonként Javítás: szóbeli beszámolók idırendi sorrendben a 3 napról Jutalom: édesség A foglalkozás idıtartama: 45 perc

10 A foglalkozás anyaga: Kultúraérzékenységet fejlesztı foglalkozás A foglalkozás ideje: augusztus 6. A foglalkozás helye: Balatongyörök A foglalkozást vezeti: Balláné Spitz Mariann A foglalkozáshoz szükséges eszközök: labdák, fénymásolat, A/4 lap, filctoll, színes ceruza A foglalkozás felépítése 1. Narancsos Szükséges eszköz: labdák (2-3 db) Cél: finommozgás fejlesztése, szem-kéz koordináció alakítása, a gyorsaság, ügyesség fejlesztése, a figyelemösszpontosítás alakítása Körbe ülünk és egy labdát adunk tovább. Ahol 2 feltorlódik az a gyerek kiáll. 2. Mi vagyok én? Cél: beleélı képesség fejlesztése, a figyelem, a koncentráció, a képzelet alakítása Hagyományos szoborjáték Témát adunk meg a gyermekeknek: Pl. Ha újra tapsolok, valamilyen bútor legyen mindenki. 3. Egérke piros szegélyes kék kabátja Cél: olvasási, szövegértési, lényegkiemelı képesség fejlesztése Eszközök: fénymásolat a mesérıl, kérdéssor Csoportalakítással kezdjük Puzzle segítségével. Mindenki kap egy képdarabot, az összeillık alkotnak egy csapatot. A szöveget közösen olvassák el, és dolgozzák fel, utána megbeszéljük csapatonként a mondanivalóját, tanulságát. 4. Bélyegtervezés Cél: az illusztráció készítésével a kreativitás fejlesztése, a lényegmegragadás alakítása Eszközök: A/4 lap, filctoll, színes ceruza Tervezzetek a meséhez illı bélyeget! Rajzoljátok meg, majd színezzétek ki! A csoport minden tagja készítsen egyet, a csoport válassza ki a legjobbat! Értékelés: - legötletesebb, - legszínesebb - a meséhez legjobban illı!

11 A foglalkozás témája: Olvasóklub Mesék, mondák a Balatonról A foglalkozás ideje: augusztus 6. A foglalkozás helye: Balatongyörök A foglalkozást vezeti: Balláné Spitz Mariann A foglalkozáshoz szükséges eszközök: fénymásolatok. Lipták Gábor: Aranyhíd Balatoni mesék, mondák, történetek Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1968, térkép Száll a madár, ágrul ágra, Száll az ének, szájrul szájra. (Arany János) A népköltészet a világ népeinek értékes öröksége. A Balaton keletkezésérıl is megannyi népmese, népmonda született, melynek egy részét Lipták Gábor győjtött össze és dolgozta fel. Amikor a csendes nyári estéken a tündérszép Balaton partjai felett, elıbújik a telihold, sugarai aranyosan csillogó hidat festenek az álmodó tükrére. Az aranyhíd átnyúlik a vízen a déli parttól az északiig, középen magányos csónak ring. A habok lágyan paskolják a csónak oldalát, s halkan mesélnek. Ugyan mirıl? Az utolsó óriásokról, akiknek lába nyomát ırzik a zalai partok, a Balaton elátkozott tündérérıl, akinek aranyszırő kecske gyapja visszaadhatja szépségét és a tihanyi néma királylányról. De nemcsak tündérekrıl mesél a víz, hanem a balatonudvardi temetı kıszíveirıl meg a zamárdi vasútállomásnál látható nagy kırıl, a tihanyi szilaodúkról, a nagyvázsonyi Kinizsi-várról, a Szent Mihály-dombi kápolna furcsa festményérıl. A Balaton környékének meséi, mondái és a Balatonhoz főzıdı érdekes, regényes történetek méltóak arra, hogy megismerkedjünk velük. Az említett balatoni települések megtekintése a térképen. Lipták Gábor: A Balatoni Tündér címő meséjének meghallgatása. Beszélgetés a mesérıl: Miért mese? Mesejellemzık? Van-e benne valóság? stb.

12 A foglalkozás helye: Balatongyörök Ideje: Témája: Sportfoglalkozás, sorverseny Vezetıje: Csonka Emese Az elsı feladat a csapatkapitányok kiválasztása, ami kiszámolóval fog történni. Ezután a kapitányok egyenként választanak játékosokat. A pontos létszámtól függıen kb. 4 csapat lesz, 10 fıvel. Elıkészítjük az eszközöket. Minden csapat kap egy zsákot, labdát, ugráló kötelet, karikát. A csapatok egysoros vonalban helyezkednek el határvonal mentén és sípszóra hajtják végre a feladatokat. Az a csapat nyer, aki a leghamarabb fogja végrehajtani a játékot. 1. feladat: zsákban futás, bója megkerülésével 2. feladat. Labdával a térd között páros lábú ugrálás 3. feladat: ugrókötelezés 4. feladat: karikába futás 5. feladat. Sorban futás az egész csapat részvételével, a kötél fogása közben Ezután az eredmények kihirdetése történik majd.

13 A foglalkozás neve: Kézmőves foglalkozás / szabadidıs program / A foglalkozás ideje: augusztus 7. A foglalkozást vezeti: Horváth Lászlóné A kézmőves foglalkozás témája: mozaikkép készítése Anyagszükséglet: rajzlap A/5-ös, ragasztó, színes papír A foglalkozás menete: eszközök elıkészítése Prospektusok, képeslapok kiosztása ötletként Témaválasztás /a táborban látottakkal kapcsolatos/ Elkészítés Zsőrizés A gyerekek kis cédulákat téve az általuk legszebbnek ítélt alkotás alá, titkosan választják ki a legjobb munkákat. Jutalmazás: édesség, prospektusok

14 2008. augusztus 7. SZEREPJÁTÉK 1. Tettem a bıröndbe c. játék A gyerekek körben helyezkedtek el, elindítottam egy bıröndöt, hozzámondtam, hogy mit tettem bele. A soron következı gyerek elmondta az elıtte elhangzottakat, majd hozzátette a saját tárgyát. Stb. 2. Családjáték Elızetesen családok neveit írtam papírdarabkákra. (Pl: Kovács anya, Kovács apa, Kovács lány, Kovács fiú ) Sétálgattunk a terem közepén, egy megbeszélt jelre a családoknak egy-egy székre kellett helyet foglalniuk, egymás ölébe, meghatározott sorrendben. (Apa, anya, fiú, lány.) Aki utoljára helyezkedett el, az a család kiesett a játékból. 3. Szituációs játék Elıször öt csapatot alkottunk, melyek mindegyike húzott egy szituációt. Gondolkodási idı után ezt elı kellett adniuk társaiknak, majd megbeszéltük a látottakat. Az alábbi szituációkból választottak: - Gyerek házibuliba menne az osztálytársaival, de szülei arra az idıpontra más programot találtak ki. Hogy oldják meg? - Egy kisgyermek fagylaltot vásárol, de a pénztárnál kiderült, hogy nincs elég pénze. Mit tesz? - Egy gyerek kisállatot szeretne a lakásban tartani, szülei tiltakoznak. Milyen egyezségre jutnak? - Pistike sokat ül a számítógép elıtt. Szülei ezt ellenzik, mit tesznek? - Petikét elküldik vásárolni, de az áru magasan van, nem éri el. Mit tehet?

15 2008. augusztus 8. KIRÁNDULÁS BALATONEDERICSRE Augusztus 8-ra kirándulást terveztünk a balatonedericsi Afrika Múzeumba. Az odautat vonattal tettük meg, ám érkezéskor kiderült, hogy az edericsi vasútállomásról többet kell gyalogolnunk, mintha Balatongyörökrıl mentünk volna. A hosszú gyaloglás után elértünk a múzeumhoz. A gyerekek elfáradtak, jól esett egy kis pihenés és egy fagyi. Meghallgattuk Dr Nagy Endre munkásságáról szóló elıadást, ennek keretében megnéztük vadászati és néprajzi győjteményét, melyet családi kúriájában rendeztek és mutattak be. Ezután került sor a múzeum állatainak megtekintésére. Sajnos a nagy meleg miatt nem láthattuk az összes állatot. A mini dzsungelt fakultatív-szerően nézték meg a gyerekek. A táborba vezetı visszafelé utat gyalog tettük meg. Kellemesen elfáradtunk, de rengeteg élménnyel tértünk haza.

16 A foglalkozás anyaga: Játékos környezettudatos nevelés A foglalkozás ideje: augusztus 8. A foglalkozás helye: Balatongyörök A foglalkozást vezeti: Balláné Spitz Mariann A foglalkozáshoz szükséges eszközök: gombostő, állatos képek, fénymásolat, színkártyák, A/4 rajzlap, ragasztı, borítékok A foglalkozás felépítése 1. Jó reggelt pinty, jó reggelt ponty Cél: figyelem koncentráció fejlesztése A gyerekek körbe állnak, és egymásnak köszöngetnek. A játékot indító ráköszön valakire, hogy: Jó reggelt, ponty! Az illetı leguggol, kiválaszt valaki mást, s annak köszön: Jó reggelt, pinty! A pinty magasra nyújtózkodik, és ı is köszön. A megfelelı köszönéshez kell a megfelelı testhelyzettel reagálni. A játék addig tart, amíg nem köszöntöttünk mindenkit. 2. Napraforgó Cél: érzékenységet fokozó játék A csoport állva egy napraforgó táblát alkot. Mindenki egy-egy szál napraforgó, kivéve a Napot, aki körülöttük a napszaknak megfelelıen körbefordul. A napraforgó tányéroknak (arcoknak) követniük kell a Napot! 3. Ki vagyok én? Cél: fantázia és a logikus gondolkodás fejlesztése Eszközök: gombostő, állatos képek A gyerekek hátára egy-egy állat képét tőzzük. A gyermekek kérdéseket tesznek fel egymásnak, melyekre igennel vagy nemmel tudnak válaszolni. Így kell kitalálni melyik állat képe van a hátára tőzve. Pl. Négy lábam van? Tudok repülni? 4. Mivel szaporodnak az állatok? Cél: rendszerezés, alaprajz, útvonal értelmezése, memóriafejlesztés, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Eszközök: fénymásolatok, színkártyák, A/4 rajzlap, ragasztó, borítékok, felelıskártyák Csoportok alakítása Felelısök: csendkapitány, írnok, eszközfigyelı, együttmőködés-mester A, Mivel szaporodnak az állatok? (csoporton belül párokban dolgoznak) A tavasz az állatkicsinyek világra jöttének az idıszaka. Kössétek össze az együvé tartozókat! Egy dolog több helyre is tartozhat! Ellenırzés összetartozó párokat színkártyákkal ellenırizzük B, Labirintus Tyúkanyó elvesztette egyik kiscsibéjét. Segítsetek a kis fekete csibének hazatalálni a mamájához. A feladatnál az idı is számít, úgyhogy igyekezzetek. Ellenırzés elıre megoldott feladatlapról C, Állatok szaporodása Cél: fajismeret, memóriafejlesztés

17 Érjétek el, hogy a csoportban mindenki meg tudja mondani, mivel szaporodik a képen látható állat! (A kártyák oldalán az állat képe, a másikon egy szó szerepel. Ellenırzés Igaz hamis játékkal. Pl. A gólya petével szaporodik. Igaz? A foglalkozás ideje: Témája: Olvasóklub / népmese, népdal, népi mondóka, kisorolók, népi játék/ A gyerekek kényelmesen elhelyezkednek a réten. Mindenki kapni fog színes ceruzát és papírt. A népmese olvasása közben lerajzolják a bennük megjelenı képeket, gondolatokat. Ezután az életkori sajátosságoknak megfelelı már ismert és új népdalokkal ismerkedünk, énekelünk. A foglalkozás második része kicsit mozgalmasabb, amikor népi játékokat fogunk játszani, melyek lehetnek: vonulós, kapuzó, párválasztó és fogó játékok.

18 Drámapedagógia augusztus 8. Célkitőzés:játéktevékenység során képességek és készségek fejlesztése. Elızetes feladat: a terem berendezése körben székekkel. Névtanulás: -Jobbra tılem van egy hely. -Ha elmegyek hozzátok. -Tetszenek a szomszédaid, de... Párkeresı játékok: -Kacsintós párkeresı -Mindenki a barátom, aki... -Ülj mellém! Mozgásos befejezı játék -Hullámzik a tenger! Értékelı beszélgetés Melyik játék tetszett a legjobban? A kedvenc játékainkat késıbb is eljátsszuk.

19 2008. augusztus 9. TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓT ELİSEGÍTİ HELYZETGYAKORLATOK 1. Környezet hangjai Csukott szemmel hallgattuk a közvetlen környezet hangjait, mindenki elmondhatta véleményét, hogy kellemes, vagy kellemetlen. 2. Személyfelismerés hallás útján Egy gyermek kiment a terembıl, megbeszéltük, kit mutatunk be, név nélkül. Ki kellett találnia, hogy kire gondoltunk. 3. Személyfelismerés tapintással Egy gyermek a kör közepén állt bekötött szemmel, társát odavezettük, ki kellett találnia csak tapintással, hogy ki áll elıtte. 4. Együttrajzolás csukott szemmel Párokat alkottunk, minden pár kapott egy-egy lapot, amelyre a játékvezetı utasítása alapján rajzolniuk kellett csukott szemmel. A ceruzát mindketten fogták. 5. Titkos karmester Egy gyermek kiment a terembıl, majd megbeszéltük, ki lesz a karmester. Az ı mozdulatait kellett utánozni mindenkinek. Beszéd nélkül, csak a mozgást használhatták. 6. Adáshiba c. játék A tv-ben csak kép van, hang nincs. Így kellett egy-egy mesét vagy filmrészletet eljátszaniuk. Elızetes csoportalakítás után.

20 KI mit tud? vetélkedı augusztus 9. Célkitőzés:Mindenki valamiben különleges. Sok minden olyan dolgot tudtok, amire büszkék lehetünk. Itt az alkalom, hogy bemutassátok a tudásotokat! Elızetes felkészülés: Egyéni elbeszélgetés a gyerekekkel, hogy milyen produkciót tudnának bemutatni a társaiknak, tanácsadás, bátorítás. A szükséges eszközök beszerzése, elkészítése, megoldások keresése. A próbafolyamat segítése, szervezése. A bemutató a nagyszínpadon zajlik. A mősorvezetı, a hangosítás felelıse is a gyerekek közül kerül ki. A verseny nem helyezésekkel értékelt, mindenki buzdító értékelı szavakat kap, a jutalmazás is egységes.

21 A foglakozás ideje: Témája: Dél-dunántúli ugrós Fontos hogy a gyerekek kényelmes ruhát és zárt cipıt viseljenek. A zene megismerése után, felelevenítjük a dialektusterület dalanyagát és ha van ismeretlen, ezeket megtanuljuk. Ezután következik a tánc elsajátítása. Motívumok: höcögı, lengetı, cifrák, térdütögetı, teszegetıs motívumok. Körben táncolunk, majd párokban és kisebb csoportokban. A motívumokat összefőzzük és kis sorozatokat és koreográfiákat 2 készítünk. A végén játékkal zárul a táncház, improvizatív táncot adnak elı, majd a zene megállítására szoborrá merevednek a gyerekek.

22 A foglalkozás ideje: Témája: Sportfoglalkozás, népi játékkal a vízben. Elıször a játéktér kijelölése a cél, sekély vízben. A vízi kígyó játéknál kis csoportokat fogok szervezni, akik egymás kezét fogják. Az elsı tanuló a fej az utolsó a farok. Jelre az utolsótanulónak meg kell fognia az elsıt, ha ez megtörténik, helycsere történik. Játék közben a tanulók egymás kezét nem engedhetik el. Halászok és halak. Kisorolunk két tanulót, akik a halászok lesznek és a parton egymás kezét fogva a parton helyezkednek el. A többiek a halak a vízben. Jelre a halászok a vízbe futnak, és megpróbálják megfogni a halakat. Akit megfognak, szintén halász lesz. A gyıztes az a tanuló, akit utoljára fognak meg. Játék a labdával, labdacica dobással.

23 A foglalkozás neve: Kézmőves foglalkozás / szabadidıs program / A foglalkozás ideje: augusztus 10. A foglalkozást vezeti: Horváth Lászlóné A kézmőves foglalkozás témája: aszfaltrajzolás Eszközök: vastag rajzkréták Egyéni nevezés A tábor területén lévı járdákra színes képek készítése, szabadon választott témában. Értékelési szempontok: Tér kitöltése Színek harmóniája Formák felismerhetısége Hangulatosság Jutalmazás: minden résztvevı jégkrémet kap

24 2008. augusztus 10. KOMPETENCIAFEJLESZTİ FOGLALKOZÁS Elızetesen öt csapatra osztottuk a gyerekeket. Forgószínpad-szerően egy-egy helyszínen különbözı-tantárgyakhoz kapcsolódó- feladatokat oldottak meg. 1. helyszín: irodalom, olvasás Egy Balatonról szóló leíró jellegő szöveget kellett feldolgozni. Olvasás után szövegértési feladatlapot töltöttek ki. Ezen a lapon mondat kiegészítések, igazságtartalom megítélésével kapcsolatos feladatok, szómagyarázatok, címmel, illusztrációval kapcsolatos kérdések voltak. 2. helyszín: írás, helyesírás Az egy hét alatt megszerzett tapasztalatokból kellett írni tulajdonneveket, ügyelve azok helyesírására. 3. helyszín: ének A tábor során sok gyermekjátékot, dalt tanultak a gyerekek, ezeket kellett elıadni minél változatosabban. 4. helyszín: rajz, technika Az egy hét leforgása alatt megismert nevezetességek, látványosságok közül kellett egyet megalkotni bármilyen technikával. 5. helyszín: környezet, természetismeret Az egész hetet kellett dátum szerint emlékezetbıl leírni. Mikor, hova mentünk, mit tettünk.

25 A foglalkozás anyaga: Tihany kirándulás A foglalkozás ideje: augusztus 10. A foglalkozás helye: Tihany A foglalkozást vezeti: Balláné Spitz Mariann Láss, ne csak nézz! Az ember sok mindent megtanulhat könyvekbıl, de igazi élményt a személyes tapasztalat adhat. Hihetetlenül nagy lehetıség amivel módunkban állt élni egy kirándulás, mely során helyben ismerkedhetünk meg egy nevezetes hellyel, egy történelmi emlékhellyel. Ezzel élhettünk a táborozás során, és így jutottunk el Tihanyba. A Balaton egyelten félszigetére, természeti és történelmi értékekben egyedülálló gazdagságú területre. A község ma 1300 lakosú kedvelt üdülıhely. I. András király 1055-ben itt építtette meg családja temetkezı helyét, és egyben egy kolostort is, melybe bencés szerzeteseket telepített. A latin nyelvő alapítólevél a birtokhatárok leírásakor számos magyar szót és kifejezést tartalmaz, ezért ez a magyar nyelv egyik legbecsesebb emléke. A török háborúk idején várrá alakult erıdöt az ellenség sohasem tudta elfoglalni. A birtokaiba visszahelyezett bencés rend az apátságot a XVIII. század során újjáépítette. A két felépült torony 1752 óta a félsziget jelképe. Tihany legismertebb látnivalója az apátsági templom és rendház. Az altemplom (1055-bıl) teljes épségében megmaradt háromhajós román stílusú csarnokkripta, az egyetlen, Árpád-kori, épségben fennmaradt királyi temetkezıhely. Itt nyugszik az 1060-ban elhunyt I. András király. A ma látható barokk templomot és kolostort 1719 és 1760 között építették, különösen szép a templom gazdag barokk berendezése. A rendházban mőködik a Tihanyi Bencés Apátság Galériája, amely nyaranta országos rangú tárlatoknak ad helyet.

26 ÖSSZEGZÉS Az emberi lényrıl elég sok mindent meg lehet tudni, ha ismerjük a történeteket, melyeket ısidık óta mesél ha még mesél, ha van mirıl mesélnie. Amíg van történet, addig nincs veszve semmi. Mert addig van múlt, sıt emlékezés ameddig van olyan emberi lény, aki át akarja adni másoknak, amit megélt vagy maga is hallott. Amíg van történet, addig majd minden van, ami fontos. Addig van vágy, mert mi másról szólna egy történet, mint arról, hogy valakinek van egy vágya, ezért indul útnak, ezért képes boszorkányokat és óriásokat egyaránt legyızni. A gyorsan változó világgal lépést tartani csak állandóan fejlıdı, a múlt értékeire építı, mégis innovatív pedagógia képes. Az ismeretek bıvülése, a képességek egyre sokrétőbb megnyilvánulása, a társadalmi változások iskolai kivetülései számtalan kérdést vetnek fel a pedagógusok számára. Új szempontok jelennek meg, új súlypontozások válnak szükségessé. Az integráció társadalmi szükségszerőség, amelynek meg kell jelennie az oktatásban is. Rendkívüli módon fontos ugyanis, hogy a társadalom különbözı csoportjai képesek legyenek egymás mellett élni, együtt dolgozni, egymást elfogadni, megérteni. Ezen nehéz feladat megoldásához kínált remek lehetıséget a pályázat segítségével Balatongyörökön megszervezett tábor, ahol 40 halmozottan hátrányos helyzető gyermek tölthetett el egy felejthetetlen hetet. Az együtt töltött idı remek lehetıséget nyújtott a jó minıségő, változatos tevékenységi formák nyújtására, másrészt a személyes foglalkozáshoz, a gyermekek jobb megismeréséhez. A tábor jó volt a gyermekeknek, mert: elsıdlegesen szerezhettek tapasztalatokat, játszva tanulhattak, változatos, színes programokban vehettek részt, a helyszínen, élıben látott múzeumok, épületek, a Balaton, a sok tevékenykedtetı foglalkozás elısegítette, hogy az ismeretek mélyebben rögzüljenek, életre szóló élményeket szerezhettek. A tábor jó volt a pedagógusoknak, mert: a gyerekek ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazhatták a kirándulások során, a tábori élet lehetıséget teremtett arra, hogy motiváltabbá, önállóbbá, kezdeményezıbbé váljanak, ezzel elég érettek lesznek arra, hogy a rájuk bízott feladatokat elvégezzék és sikeréért felelısséget vállaljanak, jó minıségő foglalkozásokat tarthattunk, a témákat sok oldalról vizuális nevelés, irodalom, történelem stb. járhattuk körbe, az iskolán kívüli helyszín lehetıséget adott a szabadabb, játékosabb foglalkozások vezetésére, melyet nemcsak a gyerekek, de a pedagógusok is nagyon élveztek.

27 Fertıd A tábor részletes programjai BEVEZETİ augusztus 4-10-éig Fertıdön és környékén táborozhattunk a HEFOP / /1.0 pályázatnak köszönhetıen. 40 gyermek és 6 pedagógus töltött együtt egy feledhetetlen hetet a Fertı-Hanság Nemzeti Park területén, azon belül a Világörökség részeként bejegyzett Esterházy kastély parkjában található Dori Hotel Campingben. A program célja volt, hogy a hátrányos helyzető, illetve a halmozottan hátrányos helyzető tanulóknak tartalmas nyári elfoglaltságot biztosítsunk. A Fertı tavat és környékét azért választottuk táborhelyül, mert lakóhelyünktıl nagyon távol esik, szinte biztos, hogy a gyerek nem jártak még ezen a területen. A terület adottságai és látnivalói jól illeszkedtek iskolánk oktatási és nevelési céljaihoz.

28 2008. augusztus 4. hétfı A program helye: Fertıd, Dori Hotel Camping A programon résztvevı tanulók száma: 40 fı A program témája: Ismerkedés a táborhellyel A program rövid bemutatása: Az ebéd után elfoglaltuk a szállásunkat. Elıször megnéztük táborhelyünk környezetét. Növény- és faritkaságokat fedeztünk fel. Szálláshelyeink természetes anyagokból épültek. Nagy örömünkre szolgált, hogy megismertethettük tanulóinkat a szelektív hulladékgyőjtéssel. Az utazás során keletkezett hulladékot rögtön el is helyeztük a tárolókban. Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy ık mit tehetnek környezetünk védelmében. A program helye: A fertıdi Esterházy- kastély botanikus kertje A programon részt vevı tanulók száma: 40 fı A program témája: a parkban lévı történelmi emlékhelyek megtekintése A program rövid bemutatása: A szálláshelyünkhöz nagyon közel volt a magyar Versailles -nak is nevezett íves alaprajzú kastélyhoz, amelynek gyönyörő barokk-rokokó hangulatú díszudvara van. Kovácsoltvas

29 kapujával Magyarország harmadik legjelentısebb épületegyüttese, amely a Fertı-táj világörökség kiemelt értéke. Elıször a kastélykertben sétáltunk, és a díszudvaron gyönyörködtünk a két puttót és delfint ábrázoló szökıkútban is. A kastély belsejét vezetıvel jártuk végig. A kastélykapun kívül láthatók a gránátos házak. Itt lakott a hercegi testırség. Sétánk során megnéztük az egykori lovardát is. Az egykori leírások szerint 110 ló számára volt itt hely. A kastélyudvarban látható a Muzsika-ház. Az egykori hercegi zenekar zenészeinek lakhelyén élt és alkotott Joseph Haydn. A program helye: A fertıdi Esterházy- kastély környéke A programon résztvevı tanulók száma: 40 fı A program témája: kerékpározás a kastély körül A program rövid bemutatása: Táborhelyünkön kerékpárt béreltünk, és a hét során, nap mint nap használtuk túráinkhoz. Már ehhez a programhoz is remekül tudtuk használni. Az idı ragyogó volt, és a hosszú utazás után nagyon jó kikapcsolódást nyújtott a kerékpározás, és a kastély csodálatos környezetének látványa.

30 Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel - Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı A játék megnevezése: Kı, papír, olló másként A játék rövid bemutatása: A játékot szabadban játsszuk, két csapat és egy játékvezetı kell hozzá. A játék úgy indul, hogy a játékvezetı a nagyobb terület közepére áll, tıle jobbra és balra egymással szemben, egy vonalban felsorakozik a 2 csapat. Mindkét csapat titokban megbeszéli, hogy kı, papír, vagy olló lesz, amit a másiknak mutatnak és mondanak. Ha a megegyezés csapatokon belül megszületett, felállnak az elıbb említett egy-egy vonalban kb. 1,5 méterre a játékvezetıtıl, tehát kb. 3 méterre egymástól. Aztán a játékvezetı számol 3-ig, és egyszerre mindkét csapat mondja (kiabálja) és mutatja a választott jelet. A kı jele egy ökölbeszorított kéz, a papír jele a kinyitott tenyér, az olló jele pedig a mutató- és középsı ujj kinyújtása, miközben a többi ujj be van hajlítva. A kı erısebb az ollónál, mert az ollós kicsorbulna rajta, az olló erısebb a papírnál, mert elvágná azt, a papír pedig erısebb a kınél, mert be lehet vele csomagolni. Amikor a jeleket felmutatták a diákok, mindkét csapat futásnak ered. Az erısebb jelet mutató csapat szemben a másik csoporttal, hogy embert raboljon tılük, a gyengébb menekülve ellenkezı irányba, hogy mentse, ami menthetı. A pályánál vége vonalat is ki kell jelölni, ahol a menekülık már biztonságban vannak, ott nem ér elkapni senkit. A játékot addig érdemes játszani, amíg egyértelmő erıfölény nem alakul ki az egyik oldalon. A játék fejlesztı hatása: Érzékelés, észlelés vizuális auditív téri Figyelem vizuális auditív figyelem-koncentráció Emlékezet vizuális auditív bevésés megırzés (rövid, tartós, állandó) felidézés (gyorsaság, pontosság) Gondolkodási mőveletek összehasonlítás összefüggés felfogása konkretizálás

31 rendezés Nem nyelvi kommunikációs képességek térközszabályozás testtartás gesztikuláció mimika tekintet Szociális képességek szociális észlelés (szerepészlelés, nonverbális közlések felfogása) szociális alkalmazkodás viselkedés kortárs csoportban kooperáció vezetés figyelmesség és illemtudó viselkedés fegyelmezettség egymás segítése konfliktusok elemzése Nagymozgás

32 2008. augusztus 05. kedd Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı Szabadidıs tevékenység: Kézmőves foglalkozás: díszdoboz készítése, üvegfestés A foglalkozás célja: finommotorika fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése, mintamásolás kreativitás, ügyesség, színelmélet esztétikai nevelés taktilis észlelés fejlesztése Nevelési cél: ajándék készítésének fontossága, értéke A foglalkozás anyaga: A) Papírdoboz akril festéssel történı festése, majd gyönggyel, vagy természetes anyaggal való díszítése.

33 B) Mőanyag sablon kifestése üvegfestékkel A foglalkozás helye: Fertıd Dori Hotel - Camping A foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı A foglalkozás megnevezése: Tartásjavítás, tartáskorrekció A foglalkozás rövid bemutatása: Bemelegítés: közepes iramú séta ritmusos légzéssel (egyéni légzésritmus) Gimnasztikai gyakorlatok: helyben végzett gimnasztikai gyakorlatok: döntések, hajlítások álló helyzetben, térdelı helyzetben hason fekvésben lassú törzshajlítás hátra hanyattfekvés hajlított térddel, tarkóratartás,felülés törökülés, tarkóratartás, lassú könyökhúzás, majd feszítés hátra, elıreengedés kiindulóhelyzetbe terpeszállás, vállhoz tartás, törölközı kifeszítése a tarkó mögött. Fejhátrafeszítés, ellenállás a törölközıvel, majd lazítás. Terpeszállás, tarkóratartás kézkulcsolással. Hátrafeszített könyökkel kezek összeszorítása egymással szemben, majd ellazítás. Játék: körlabda

34 A foglalkozás helye: Fertı-tó Fertırákos és Balf között A foglalkozáson részt vesz: 40 gyerek A foglalkozás témája: Kenutúra a Fertı nádasában A foglakozást vezeti: Tombor István és szakképzett túravezetık A táborozó gyerekeknek és nekünk felnıtteknek is nagy élményt jelentett ez a szabadidıs program, hiszen néhányunk kivételével még soha nem vettünk részt ilyen programon. A táj is felejthetetlen, és a kenuzás is örök életre szóló élményt adott számunkra. Különleges együttmőködést kívánt az evezés tanár és diák közt, nagyon figyelnünk kellett egymásra, és segítenünk kellett egymást. A túra a Csárdakapui-csatorna bejáratától indult, amely Balf és Fertırákos települések között található. A kalandos, közel 6 km-es túra során a Fertı nyugati oldalán a nádasok, a csatornák és a nádasba záródott belsı tavak élıvilágát ismertük meg. Az útvonal nyomvonala a Fertı összefüggı, sőrő nádasába vágott közlekedı csatornáin haladva vitt be a nádas szinte zavartalan világába, ahol szinte alig tudtunk betelni a sok csodával, amit láttunk, hallottunk. Csodálatos madarakat, rovarokat, hüllıket és kétéltőeket láttunk, amiket azelıtt még soha, és olyan hangokat hallottunk, amilyeneket csak itt, ebben a háborítatlan környezetben lehet

35 hallani. A túravezetıink nagyon felkészült szakemberek voltak, akik sokat meséltek a tó élıvilágáról, illetve ami a gyerekek számára szintén nagy élmény volt, hallottunk Hany Istók legendáját is.

36 2008. augusztus 6. szerda Foglalkozás helye: Csapody István Természetiskola és Látogatóközpont Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı A foglalkozás megnevezése: Kirándulás a Fertı szikes tavai mentén A program bemutatása: A program Sziki İszirózsa Tanösvényen zajlik. Tartalmaz madármegfigyelést, a régi magyar háziállatok bemutatását, valamint ürgelest. A program helyszín megközelítése gyalog, illetve kerékpárral történt. A program idıtartama három óra volt. A nemzeti park idegenvezetıje, a kialakított leseken speciális távcsöveket állított fel, amelyen keresztül természetes közegükben, testközelbıl figyelhettük meg a madarakat, és a háziállatokat. A foglalkozáson részt vesz: 40 fı A foglakozás témája: Úszás, a helyes testtartás, tartási hibák korrekciója úszással A foglalkozást vezeti: Szalai Lászlóné 1. Vízi gimnasztika: Helyben végzett gyakorlatok vállig érı vízben: Terpeszállás, kezek mellsı középtartásban. Labdát nyomni a víz alá a víz ellenállásával szemben. Oldalsó középtartás, a labdát a víz alá nyomni a víz ellenállásával szemben. Karlendítés lefelé a test elıtt, majd lassan felengedni a labdát. A labdát a víz alá nyomni, a két láb között áthelyezni, majd elengedni.

37 Hanyattfekvés a vízen, a lábakat beakasztjuk a medence szélébe, magastartás, törzshajlítás jobbra és balra. Hanyattfekvésben kezeket a tarkó alá húzni, majd kinyújtani. 2. Gyógyúszás feladatok, speciális mozgásanyag: Hanyattfekvés, karok magastartásban, siklás a vízen, lendületvétellel, faltól való elrugaszkodással, késıbb kallózó lábtempó bekapcsolása. Nyújtó, lazító hatású gyakorlat. Hanyatt fekvés, karok magastartásban. Mellúszás lábtempó, karhajlítással kéz tarkó alá helyezése, majd karnyújtás. Hanyattfekvés, karok magastartásban, törzshajlítás jobbra és balra, haladás kallózó lábtempóval. Hanyattfekvés, mellúszás lábtempóval haladás a vízen. Hátúszás magastartásból indítva csúsztatással, kallózó lábtempóval. Páros karú hátúszás, mellúszás lábtempóval. Hason fekvés, fejet kitartva úszás mellúszó lábtempóval. Delfinúszás a víz felszíne alatt. 3. Játék: Terpesztett lábak között átúszás Delfinugrások Tárgyak keresése víz alatt Fogójátékok a vízben Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel - Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı Foglalkozást vezetı pedagógus neve és végzettsége: Lakos Lilla tanító/fejlesztı pedagógus A játék megnevezése: Körbe-mese A játék rövid bemutatása: Mindenki leül, a kezdı játékos mond egy tetszıleges mondatot, például: Vasárnap megérkeztünk a táborba. A következı játékos rákérdez, hogy miért? A harmadik válaszol rá (kitalál valamit), a negyedik megint kérdez stb. A játéknak akkor van vége, ha már a miértekre nem tudnak válaszolni a diákok. (lehet kérdezni hogyan, milyen kérdésekkel is). A végén beszéljük meg, ki hányszor érezte, hogy a mese fordulatot vett! Ki

38 az, aki minden mondatnál végiggondolt egy mesét, de mire rákerült a sor, teljesen más irányba mozdult a történet. A játék fejlesztı hatása: Érzékelés, észlelés auditív téri Képzelet vizuális auditív figyelem-koncentráció figyelem-tartósság Emlékezet auditív megırzés (rövid) felidézés (gyorsaság, pontosság) Gondolkodási mőveletek analízis szintézis összefüggés felfogása kiegészítés általánosítás konkretizálás Gondolkodási képességek Irányított gondolkodási képességek következtetés fogalomalkotás problémamegoldó: heurisztikuskreatív képességek távoli asszociáció eredetiség gazdaságosság és könnyedség rugalmasság összetett képességek megértés értékelés bírálat választás döntés Nem irányított (asszociatív) gondolkodási képességek Kommunikációs képességek spontán (produktív) beszédképességek beszédértés-képességek helyes ejtés nem nyelvi kommunikációs képességek térközszabályozás testtartás gesztikuláció mimika tekintet Szociális képességek

39 szociális észlelés (szerepészlelés, nonverbális közlések felfogása) szociális alkalmazkodás viselkedés kortárs csoportban kooperáció figyelmesség és illemtudó viselkedés fegyelmezettség egymás segítése konfliktusok elemzése

40 2008. augusztus 07. csütörtök A program helye: Fertırákos A programban részt vett: 40 gyerek A közel 5 órás program során egy fertırákosi kiránduláson vettünk részt. Túravezetınk, Szerdahelyi Zoltán fogadott minket a Fertırákosi Kirándulás Információs Pontnál. A Világörökség részét képezı fertırákosi nevezetességeket elektromos kisautókkal kerestük fel. Elıször a római kori Kıfejtıt néztük meg, amely a község északi területén emelkedı domb kıbányája. A kıfejtı anyaga a fehér, jól faragható mészkı, amely kb millió évvel ezelıtt keletkezett, amikor a környéket a Pannon-beltenger borította. Elektromos kisautóval utaztunk a Fertı-Hanság Nemzeti Parkon keresztül. A Mithras-barlangot tekintettük meg ezután, amely Fertırákos és Mörbish között található kicsi barlang, melyet a római határır katonák a perzsa napisten számára, közel két évezrede alakítottak ki. Megnéztük a híres ásványmúzeumot, melyrıl megtudtuk, hogy egy családi győjtemény, és közel 40 év munkája található benne. A győjtemény érdekessége, hogy egyetlen ásvány, a kalcit változatait mutatja be. Ezek mindegyike magyarországi lelıhelyekrıl származik. A faluközpontban megnézhettük a pellengért is, ami az ország egyetlen pellengére, ami eredeti helyén maradt fenn. A település körbeutazása során gyönyörködhettünk a Fertı tavi panorámában. Láthattuk a barlangszínházat is. A kıfejtıben 1948-ban megszőnt a bányászat, és egy hatalmas katlan, és a gigantikus földalatti

41 termek maradtak vissza. Ez a helyszín kiválóan alkalmas szabadtéri játékok, koncertek rendezéséhez. A nap fénypontja a Fertı tavi sétahajózás volt. A felejthetetlen élményhez a szikrázó nyári napsütés is hozzájárult. A program helye: Hegykı Úszásoktatás elıkészítése, vízhez szoktatás A nyári tábor remek alkalmat adott arra, hogy egy kis ízelítıt kapjanak a gyerekek a közösségi fürdı használatáról. A velünk táborozó gyerekek közül többen még soha nem voltak fürdıhelyen, ezért egyik feladatunk volt az alapvetı viselkedési szabályok megtanítása, és a vízhez szoktatás. Az idıjárás remek volt, ami nagyban segítette a munkánkat. Nem okozott problémát a víz megszerettetése, hiszen többféle medencét használhattak a gyerekek az úszástudásuknak megfelelıen. A vízhez szoktatás kellemesen meleg, fokozatosan mélyülı medencében zajlott. Meg kellett tanítani a gyerekeknek a zuhany használatát, mielıtt a medencébe mentünk. Elsı lépés volt az arcmosás a zuhanynál, majd a fejüket kellett a zuhany alá dugni. Vízbe merészkedés után is hasonló feladatokat végeztünk, a bátrabbak rögtön a víz alá merültek, volt, akinek ehhez több idı kellett. Különbözı típusú járásokat, taposásokat végeztünk a vízben, és megtapasztalták a gyerekek, hogy milyen nehéz sétálni a vízben. Majd légzı-gyakorlatok következtek: szökıkút ( a tenyérben lévı vizet erıteljesen ki kell fújni) lyukfújás (a tenyéren lévı vizet fújja) Lebegési és siklási feladatokat végeztünk az úszásoktatás elıkészítésére: Hanyattfekvésben lebegés teljesen ellazítva a víz felszínén, lábrögzítéssel a medence szélén, társ segítségével Hason vagy hanyattfekvésben lebegés a víz felszínén szabadon, karok rézsútos magastartásban, lábak terpeszben Siklás hason, vagy hanyattfekvésben társ segítségével

42 Elrugaszkodás a medence falától hason fekvésben, karok magastartásban, siklás a vízen teljes törzsnyújtással. Siklás a vízen, ki tud messzebbre elrugaszkodni? Merülési gyakorlatokat végeztünk: Víz alatti szemnyitás Siklás víz alatt csukott vagy nyitott szemmel Gyöngyhalász játék Vízbe ugrások: elsıdleges cél a vízbiztonság megerısítése Játék: ki tud és mer messzebbre beugrani a vízbe? A foglalkozás végén próbáltunk megismerkedni a mélyebb és hidegebb vízzel is. Hasonló feladatokat hajtottunk végre, mint a sekélyebb és melegebb viző medencében.

43 2008. augusztus 8. péntek Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel - Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı Foglalkozást vezetı pedagógus neve és végzettsége: Lakos Lilla tanító/fejlesztı pedagógus A játék megnevezése: Táncolj a kedvenceddel! A játék rövid bemutatása: A fiúkra egy-egy állatnevet választhatnak maguknak a készletbıl. Például mackó, elefánt, mókus, ló, bika, aligátor stb. A lányok viszont a játékban szereplı állatok kedvenc eledelének nevét kapják meg. Például lépesméz, pálmalevél, dió, zab, lóhere, hal stb. Az elsı tánchoz az állatnak meg kell keresnie kedvenc eledelét s együtt táncolnak. Érzékelés, észlelés vizuális auditív téri Figyelem vizuális auditív Gondolkodási mőveletek analízis szintézis összefüggés felfogása általánosítás konkretizálás rendezés következtetés eredetiség összetett képességek megértés térközszabályozás testtartás

44 gesztikuláció mimika tekintet Szociális képességek szociális észlelés szociális alkalmazkodás viselkedés kortárs csoportban kooperáció vezetés figyelmesség és illemtudó viselkedés fegyelmezettség egymás segítése A megismerési folyamat szintjei: tárgyi cselekvéses Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı Szabadidıs tevékenység: Hany Istók legendája Kézmőves foglalkozás: gyurma, rajzolásfestés, gyöngyfőzés A foglalkozás célja: finommotorika fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése, mintamásolás kreativitás, ügyesség, színelmélet esztétikai nevelés taktilis észlelés fejlesztése Nevelési cél: ajándék készítésének fontossága, értéke

45 Foglalkozás helye: Nagycenk Foglalkozáson résztvevı tanulók száma 40 fı A foglalkozás megnevezése: kastély és múzeum látogatás A foglalkozás leírása: - Nagycenken meglátogattuk a Széchenyi család kastélyát, a családi mauzóleumot, valamint a vasút történeti kiállítást. A kastély korhő berendezési tárgyai, és a család életét bemutató modellek, makettek, festmények izgalmas élményt nyújtottak a gyerekeknek. A kastély parkjában található méntelepen egyedi ismereteket, és látványt jelentett diákjainknak. A mauzóleumban a tárlatvezetés során a gyerekek a nemzet egyik kiemelkedı történető családját ismerhették meg. A Legnagyobb Magyar élete és cselekedetei gyermekeink hazafias nevelésében kiemelkedı példa. - A Vasúttörténeti parkban a gyerekek testközelbıl ismerhették meg a közlekedési eszközöket, bátran megmászták a matuzsálemi korú mozdonyokat. 45

46 Foglalkozás megnevezése: Kirándulás Hany Istók birodalmába Foglalkozás helye: Esterházy Madárvárta Foglalkozáson résztvevık száma: 40 fı A program bemutatása: A program kiindulási pontja a Hanság Élıvilága Kiállítás Öntésmajoron található. Az Esterházy Madárvárta érintésével barangoltunk a Hanságban. Az öt kilométer hosszú tanösvény a fokozottan védett Csíkos Égererdı és az erısen elöregedett állományú királyégeres mellett vezetett a tóig. A tızegbányászatot követıen növényzettel sőrőn benıtt környékén találták meg egykor Hany Istókot, tanösvény névadóját. 46

47 2008. augusztus 9. szombat Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel-Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı Foglalkozást vezetı pedagógus neve és végzettsége: Lakos Lilla tanító/fejlesztı pedagógus A játék megnevezése: Ember és világ. A kérdésekre a választ kooperatív technikával oldjuk meg. 1. feladat: Sok összegyőjtött arckép közül válasszanak egyet a gyerekek és meséljék el (találják ki), a rajta látható ember élettörténetét! (sok népcsoport található a képeken) 2. Kinek adnál Nobel-díjat, és milyet? Miért? 3. Szerintetek kirıl lehet manapság azt mondani, hogy mővelt ember? És régebbi korokban? Mit jelent az a szó, hogy mőveltség? 4. Szerintetek melyek az ember legpozitívabb tulajdonságai? Magadban felismered ezeket a tulajdonságokat? Győjtsetek tipikusan nıies és férfias tulajdonságokat! 5. Találjatok ki csoportonként egy-egy történetet, melyben bemutattok egy-egy tipikus emberi tulajdonságot (önfeláldozás, irigység, félénkség, ravaszság stb.) 6. Szerintetek hol jobb lakni: városban vagy falun? Mindkettıhöz győjtsetek legalább pozitív és negatív érvet! Érzékelés, észlelés vizuális auditív téri Figyelem figyelem-koncentráció figyelem-tartósság Emlékezet vizuális 47

48 auditív bevésés megırzés (rövid, tartós, állandó) felidézés (gyorsaság, pontosság) Gondolkodási mőveletek analízis szintézis absztrahálás összehasonlítás összefüggés felfogása kiegészítés általánosítás konkretizálás rendezés analógia Grafomotoros képességek Gondolkodási képességek Irányított gondolkodási képességek feladatmegoldó: logikai-algoritmikus képességek ítéletalkotás következtetés fogalomalkotás problémamegoldó: heurisztikus-kreatív képességek elemi képességek távoli asszociáció eredetiség gazdaságosság és könnyedség rugalmasság összetett képességek megértés 48

49 értékelés bírálat választás döntés Nem irányított (asszociatív) gondolkodási képességek Kommunikációs képességek nyelvi-kommunikációs képességek beszédképességek reproduktív (felolvasás) félreproduktív (szakszövegalkotása) spontán (produktív) beszédképességek beszédértés-képességek (kapcsolatfelvétel viszonzása, szándék, vélemény kinyilvánítása) írásképességek reproduktív írás fél reproduktív írás akaratlagos írás nyelvi normatív és korrekciós képességek helyes ejtés helyesírás nem nyelvi kommunikációs képességek térközszabályozás testtartás gesztikuláció mimika tekintet 49

50 Szociális képességek szociális észlelés (szerepészlelés, nonverbális közlések felfogása) szociális alkalmazkodás viselkedés kortárs csoportban kooperáció vezetés figyelmesség és illemtudó viselkedés fegyelmezettség egymás segítése konfliktusok elemzése A megismerési folyamat szintjei: tárgyi cselekvéses képi rajzos (szemléleti szint) verbális A foglalkozás helye: Fertıd, Dori Hotel-Camping A foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı A foglalkozás megnevezése: sportfoglalkozás A foglalkozás rövid bemutatása: A táborhelyünk közelében remek, jól felszerelt sportpályát találtunk. Ezt kihasználva a táborozó gyerekeket két csoportban foglalkoztattuk. A fiúk és férfi kollégáink tanár-diák futball-mérkızést játszottak, a lányok és a kolléganık labdajátékokat játszottak, és tollasozásra is lehetıség volt. A program helye: Sarród-tájház A programon résztvevı tanulók száma: 40 fı A program megnevezése: tájház megtekintése 50

51 A program rövid leírása: Ezen a hétvégén a környék falvaiban falunapot tartottak. Ezen a napon lehetıségünk volt különleges programokon részt venni. A tájházban lévı kiállítást tekinthettük meg szakszerő vezetéssel, megismerkedhettünk a környék jellemzı népviseleteivel. Lehetıségünk volt megpróbálni a sássodrást és a gyékényezést is. A gyerekek saját lábtörlıt készítettek. A délutánt táncházzal zártuk. A program helye: Fertıszéplak A foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı A foglalkozás megnevezése: táborzárás A program rövid leírása: Bekapcsolódtunk a fertıszéplaki falunap programjaiba, melyet annak kapcsán rendeztek, hogy ezen a napon választották a Világörökség részévé ezt a települést és környékét. Koncerteken és táncmulatságon vettünk részt. A kisebbek ezalatt ugráló várban szórakozhattak. 51

52 2008. augusztus 10. vasárnap Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı Foglalkozást vezetı pedagógus neve és végzettsége: Lakos Lilla tanító/fejlesztı pedagógus A játék megnevezése: Híres-nevezetes A játék rövid bemutatása: A játék célja, hogy a megadott helységnévhez kötıdı nevezetességek felsorolása, s ezáltal minél tovább maradni a játékban. A játék menete: a játékvezetı a társaság tudásszintjét figyelembe véve különbözı város-, illetve településneveket ad meg a játékosoknak, egyszerre csak egyet. Ezután a csoport tagjainak egymás után kell egy-egy nevezetességet vagy híres személyt említeniük, ami vagy aki a megadott helységnévhez kötıdik. A gondolkodásra a felkészüléstıl függıen 5-10 másodperc adható. Aki ez alatt nem tud felelni, zálogot ad. A már elhangzott nevezetességeket még egyszer nem lehet mondani, ha valaki ebben hibázik, szintén zálogot ad. A zálogok kiváltására olyan kérdéseket teszünk fel, amik a héten velünk történtek. A játék fejlesztı hatása: Érzékelés, észlelés vizuális auditív téri Figyelem vizuális auditív vizuális figyelem-koncentráció figyelem-tartósság Emlékezet vizuális auditív 52

53 bevésés megırzés (rövid, tartós, állandó) felidézés (gyorsaság, pontosság) Gondolkodási mőveletek analízis szintézis absztrahálás összehasonlítás összefüggés felfogása kiegészítés általánosítás konkretizálás rendezés analógia nem nyelvi kommunikációs képességek térközszabályozás testtartás gesztikuláció mimika tekintet Szociális képességek szociális alkalmazkodás viselkedés kortárs csoportban kooperáció vezetés figyelmesség és illemtudó viselkedés fegyelmezettség egymás segítése konfliktusok elemzése 53

54 A megismerési folyamat szintjei: tárgyi cselekvéses képi rajzos verbális Foglalkozás ideje: augusztus 10. vasárnap Foglalkozás helye: Gyır, Székesfehérvár Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı A foglalkozás megnevezése: városnézés A program bemutatása: Hazafelé megálltunk és megtekintettük Gyır belvárosát. Kisebb csoportokat alakítottunk ki, a nevelık felügyelete mellett felfedeztük a látnivalókat, érdekességeket. A hét meglepetéseként bementünk a fehérvári McDonalds-ba, ahol elfogyasztották uzsonnájukat. 54

55 ÖSSZEGZÉS A velünk táborozó gyerekek többsége hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzető, akik eddigi életük során sem táborban, sem családi nyaraláson nem voltak még soha. Emiatt sok nevelési feladatunk volt, a gyerekek napirendjét kellett kialakítanunk a hét folyamán. Meg kellett tanítanunk nekik a kultúrált étkezés szabályait, az evıeszközök helyes használatát, alapvetı tisztálkodási, higiénés elvárásokat. Nagy feladatot rótt ránk, hogy megtanítsuk a gyerekeket, hogy az utcákon, parkokban, kastélyokban, múzeumokban, sétahajón hogyan kell kultúráltan viselkedni. Külön feladatot jelentett elmagyarázni a néhány napig tartó együttélés etikai normáit. Vigyázniuk kellett lakótársaik személyes holmijára, és a lakóházakban található berendezési tárgyakra. Fontosnak tartottuk megtanítani a napi rendrakást és takarítást. Ennek kapcsán szobaszépségversenyt rendeztünk minden reggel, és apró meglepetésekkel ösztönöztük és tanítottuk tanítványainkat. A kitőzött oktatási és nevelési céljaink maradéktalanul megvalósultak a programok keretében. Nagyon sokat tanultunk a múzeum- és kastélylátogatások során a különbözı kiállításokon. Olyan történelmi ismeretekkel gazdagodhattak a gyerekek, amikkel tanulmányaik során csak könyvekben találkozhattak. Bízunk benne, hogy a késıbbiekben hasznosítani tudják a látottakat. A természetvédelmi terület adottságait kihasználva megvalósítottuk a környezettudatos nevelést. A gyermekek nagy érdeklıdést mutattak a növény- és állatritkaságok iránt. Nagy élménnyel számoltak be ezekrıl. 55

56 A gyerekek visszajelzései alapján megállapíthatjuk, hogy életük egyik legszebb hetét töltötték velünk. Minden körülmény adott volt ehhez: kultúrált környezet, bıséges és finom étel, a sok édesség és rengeteg gyümölcs, egymás megbecsülése, szeretete és tiszteletben tartása, a változatos, kedvükre való programok. KÖSZÖNETET MONDUNK A GYERMEKEK ÉS A MAGUNK NEVÉBEN MINDAZOKNAK, AKIK EZZEL A FELEJTHETETLEN ÉLMÉNNYEL AJÁNDÉKOZTAK MEG MINKET! 56

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_02 É N É S A V I L Á G A mi iskolánk Az iskolához kapcsolódó pozitív érzelmek erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2383-2/2011. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat Beszámoló Márciusban a felsı tagozatos diákokkal két órát töltöttünk el az iskolakertben, felmértük a kert

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Szakmai gyakorlat Hollandiában

Szakmai gyakorlat Hollandiában Szakmai gyakorlat Hollandiában 2014. November 02. - 2014. November 30. Készítette: Palátsik Nikoletta Kisgyermekgondozó,-nevelı 1 Felkészülés Az utazás elıtti hónapban, októberben angol nyelvi és kulturális

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

AZ ÉLETFA 2. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_102_02. A modul szerzõi: Dallos Tamásné, Schüttler Vera

AZ ÉLETFA 2. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_102_02. A modul szerzõi: Dallos Tamásné, Schüttler Vera JELKÉPEK F II. SZKC_102_02 a z é n d i m e n z i ó i Z ÉLETF modul szerzõi: Dallos Tamásné, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári Jelképek a fa ii. az életfa

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári tudod-e, hol van? 1. évfolyam 237 MODULVÁZLAT Tevékenységek

Részletesebben

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban

Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban Sport az életünkben, küzdelem a mindennapokban A SIÓFOKI VAK BOTTYÁN JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 5. ÉVFOLYAMOS TANULÓI RÉSZÉRE 2016.09.05-09 KÖZÖTT SZERVEZETT ERDEI ISKOLAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA Palkó

Részletesebben

Útinapló Együtt Európában HAT

Útinapló Együtt Európában HAT Útinapló Együtt Európában HAT-15-07-0110 2016. május 27-én indultunk Felvidékre, Rimaszombatra, hogy a Kereskedelmi Magán Szakközépiskola diákjaival közösen megvalósítsuk projektünket. Az előkészítő foglalkozásokon

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I.

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. Én és a világ A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 24 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája. Erdei Iskolai program beszámolója. Első nap beszámolója

2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája. Erdei Iskolai program beszámolója. Első nap beszámolója 2013. október 14-18. Mit rejt a Tihanyi-félsziget kincsesládája Erdei Iskolai program beszámolója Első nap beszámolója 2013. október 14-én reggel 8 órakor külön busszal indultunk Szántódra a kikötőbe,

Részletesebben

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő

Feladat, tevékenység Módszer Eszköz Idő Felszerelések előkészítése szünetben. (Csoportok megszervezése; keresztrejtvények kiosztása; számítógép és projektor bekapcsolása, beállítása.) Óra eleji szervezési feladatok Képek, keresztrejtvény, számítógép,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

A tábor hivatalos menete

A tábor hivatalos menete A tábor hivatalos menete Első nap (júl 28.): 8:00 óra: Érkezés, regisztráció, reggeli 9:00 óra: Bevezetés, a tábor menetének, szabályainak ismertetése. 9:30 óra: A tanulók 5 csapatot formálnak a későbbi

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat I. FOGLALKOZÁS Népünk genetikai családfája c. kiállítás megtekintése Alsó tagozaton olvasott mondatok felelevenítése Megfigyelési szempontok kiosztása és csoportalakítás. Szempontsor alapján kiállítás

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben