HEFOP Záró beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEFOP-2.1.9 Záró beszámoló"

Átírás

1 Az Európai Szociális Alap támogatásával HEFOP Záró beszámoló Balatongyörök A tábor részletes programjai A foglalkozás neve: Veszprémi Állatkert / kulturális program / A foglalkozás ideje: augusztus 4. A foglalkozást vezeti: Horváth Lászlóné aug 4-én a reggeli indulást követıen a Veszprémi Állatkert az elsı programunk. Pihenıhely: Székesfehérvár MOL-kút parkolója / Reggeli, wc. Pihenés / Célállomás: Veszprém A viadukt megtekintése, szómagyarázat Az állatkerti séta során a látottak megbeszélése Tízóraizás az állatkert pihenıhelyén Fagyizás Játék az állatkert játszóterén Az állatkerti prospektusok és képeslapok kiosztása Élmények megbeszélése A foglalkozás idıtartama: 3-4 óra

2 A foglalkozás anyaga: Szociális érzékenységet fejlesztı csapatépítı gyakorlatok A foglalkozás ideje: augusztus 4. A foglalkozás helye: Balatongyörök A foglalkozást vezeti: Balláné Spitz Mariann A foglalkozáshoz szükséges eszközök: Puzzle (szétdarabolt képeslapok), csomagolópapír, filctoll, újság, ragasztó, olló, festék, ecset, zsírkréta A foglalkozás felépítése 1. Névkígyó Cél: ismerkedés, egymás nevének megtanulása A játék során az elsı gyerek megmondja a nevét, a következı megismétli és mellé mondja a sajátját. Pl. Mónika, Mónika-Ildikó, Mónika-Ildikó-Anna 2. Ha állat lennék, akkor Cél: ismerkedés, identitástudat fejlesztése Körbe ülünk és a következı módon mutatkozunk be: A nevem Mónika. Ha állat lennék, rigó szeretnék lenni. A következı résztvevı bemutatja Mónikát, a rigót, majd önmagát. Ha a gyerekeknek van kedvük indokolhatják választásukat! 3. Sziluettek Cél: ismerkedés, önismeret, identitástudat fejlesztése Csoportalakítás: Puzzle módszerrel (szétvágott képeslapból mindenki kap egy darabot, össze kell állnia a képnek) Miután létrejöttek a csoportok, kiválasztanak maguk közül 1 fıt. İ elmeséli, hogy milyennek rajzolják le ıt a többiek. Valami történetet is mond az így elképzelt figuráról. A többiek elıször csomagolópapíron körberajzolják, majd a sziluettjét közösen kifestik, színes papírral kiragasztják stb. a hallott történet alapján. A foglalkozás végén megbeszéljük, hogy készítés közben melyik csoport milyen élményeket szerzett.

3 Kézmőves foglalkozás augusztus 4. Téma:győjtımappa készítése Szükséges eszközök: papír dosszié, rajzlap,ragasztó, filctollak Elızetes szervezési feladat:a terem berendezése asztalokkal és székekkel Célkitőzés: Egy olyan mappát fogunk elkészíteni, amelyben a táborozás ideje alatt készített munkáitokat, feladatlapjaitokat tudjátok győjteni. Mintadarab bemutatása. Élményfeltáró beszélgetés kezdeményezése: Mit vártok ettıl a táborozástól? Szerintetek mivel töltjük majd itt az idınket? Mit szeretnétek a legjobban? Mit vársz a legjobban? Összegzés az elhangzottakról. A munka megtervezése. Borítólapot fogunk készíteni. -Ragasztás az elsı munkafolyamat. -A dosszié borítólapját a vágyaitokról készített képpel díszítsétek. -A csoport tagjai segítsék egymást eszközökkel és ötletekkel. Értékelés: -Nézzék meg egymás munkái a csoporttagok -Járjatok körbe, és nézzétek meg társaitok munkáját is. -Mondj mindenkinek egy dicsérı mondatot: Az tetszik nekem, hogy... Teremrendezés, rendrakás.

4 A foglalkozás neve: Pelle apó sétány / szabadidıs program / A foglalkozás ideje: augusztus 4. A foglalkozást vezeti: Horváth Lászlóné A táborhely elfoglalása és elrendezkedés után közös séta, a környék bejárása, megismerése. A balatongyöröki táborhely közvetlen szomszédságában találkató a Szépkilátó nevő kirándulóhely, melyhez a Pelle apó sétány vezet fel. A kb. 500 méteres felfelé vezetı út lehetıséget nyújt a hegymászásra. Balesetvédelem: A hegyre fel- és lemenet megbeszélése Fent, a kilátónál: közös éneklés, játék a panoráma megcsodálása ismert helyek megnevezése /pl. Badacsony stb./ A foglalkozás idıtartama: 1 óra

5 Ön-és társismereti tréning 2008.augusztus 5. Célkitőzés:Ahhoz hogy jól érezzük magunkat ezen a héten, fontos, hogy jól megismerjük egymást. A társait csak az ismerheti jól, aki magát is ismeri. Terem berendezése: székek körben. Önismereti feladatok. -Ha indián lennél, milyen nevet választanál magadnak? -Találj ki egy ötletet, hogy mivel kerülhetnél be a Rekordok könyvébe! -Találkozol egy távoli országból érkezett gyerekkel, akivel csak tolmács segítségével tudsz beszélni. Mutatkozz be neki 5 rövid mondattal! Társismereti feladatok: -A csoport tagjai kihúzzák egy társuk nevét, és róla KÉP A FALON technikával jellemzést készítenek. Értékelés. Az elkészült rajzok közös kiállításán felismerni,hogy kirıl szólhat a kép. A rajzok a tábor folyosóját díszítik a táborozás ideje alatt.

6 2008. augusztus 5. KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLSZTİ GYAKORLATOK 1. Nekem az -ról a jut az eszembe c. játék A gyerekek körben ültek, sorban, egymás után kellett egy mondatot mondani, az elıtte elhangzó szóra asszociálva. 2. Állathangverseny c. játék Elıre papírcetlikre állatneveket írtam, amelybıl a gyerekek egyenként húztak. (Elızıleg kipróbáltuk, hogy minden állat hangja utánozható-e.) Csukott szemmel sétálgattunk a teremben, így kellett megtalálni a társaknak egymást. Minden állatnév kétszer szerepelt. Az utolsó páros kiesett a játékból.

7 A foglalkozás ideje: Témája: Moldvai körtáncok A tánctér lehet füves terület, betonos hely, terem vagy színpad. A lényeg hogy körben elférjünk. Ha erre nincs lehetıség, több kört fogok kialakítani. Ritmusgyakorlattal ráhangolom a gyerekeket a táncra, saját nevük ritmusát tapsolják el, majd a moldvai táncok ritmusát tapsoljuk, dobogjuk, ezután kezdjük el tanulni a lépésanyagot. Táncok: Tőz lángjai, Kezes, Öves, Kecskés, Pálmácska A táncokat körben és párban táncolhatóak. A megtanult táncokat ezután táncházszerően, mindenki önállóan táncolhatja, szabad párválasztással.

8 2008. augusztus 6. KIRÁNDULÁS KESZTHELYRE Augusztus 6-ra keszthelyi kirándulást terveztünk. A vonat korán indult, ezért korábban ébredtünk. A balatongyöröki vasútállomást reggeli után céloztuk meg, amelyet kb. 10 percnyi gyaloglás után értünk el. Élmény volt a gyerekek számára a vonatozás. Keszthelyre érve elsı utunk a Balaton partjára vezetett. Megnézhettük a rengeteg hajót, sıt, a hattyúk is közelünkbe merészkedtek. Ezután a Balatoni Múzeumba mentünk. A Balaton élıvilágát bemutató kiállítás mindenkinek tetszett. Következı célunk a Festetics-kastély volt. A kastély körüljárása után a parkban ettük meg az ebédre hozott csomagunkat. A gyerekek szaladgálhattak, játszhattak. Végül a modellvasút kiállítást terveztük. Ez volt a gyerekek kedvence, nagyon figyelmesen kellett végigjárni, mert elızetes feladatot kaptak, hogy mit keressenek meg. Az épület alsó szintjén vadászati kiállítást tekintettünk meg. Az élet nagyságú állatokkal a gyermekek nem tudtak betelni. A nap végén a sétálóutcába mentünk, ahol egy kis szabad programra engedtük a diákokat. Sétáltunk, fagylaltot ettünk, nézelıdtünk. Szép, gazdag programokon vettünk részt e napon, kellemesen elfáradtunk.

9 A foglalkozás neve: Kvíz vetélkedı / szabadidıs program / A foglalkozás ideje: augusztus 6. A foglalkozást vezeti: Horváth Lászlóné Elızetes feladat: A keszthelyi kirándulás látnivalóinak alapos megfigyelése A kvíz vetélkedı a táborban eltöltött három nap eseményeire és látnivalóira kérdez rá teszt formájában kérdést tervezek, melyre a gyerekek baráti csapatokat alkotva, írásban válaszolnak. Értékelés: pontozással, csapatonként Javítás: szóbeli beszámolók idırendi sorrendben a 3 napról Jutalom: édesség A foglalkozás idıtartama: 45 perc

10 A foglalkozás anyaga: Kultúraérzékenységet fejlesztı foglalkozás A foglalkozás ideje: augusztus 6. A foglalkozás helye: Balatongyörök A foglalkozást vezeti: Balláné Spitz Mariann A foglalkozáshoz szükséges eszközök: labdák, fénymásolat, A/4 lap, filctoll, színes ceruza A foglalkozás felépítése 1. Narancsos Szükséges eszköz: labdák (2-3 db) Cél: finommozgás fejlesztése, szem-kéz koordináció alakítása, a gyorsaság, ügyesség fejlesztése, a figyelemösszpontosítás alakítása Körbe ülünk és egy labdát adunk tovább. Ahol 2 feltorlódik az a gyerek kiáll. 2. Mi vagyok én? Cél: beleélı képesség fejlesztése, a figyelem, a koncentráció, a képzelet alakítása Hagyományos szoborjáték Témát adunk meg a gyermekeknek: Pl. Ha újra tapsolok, valamilyen bútor legyen mindenki. 3. Egérke piros szegélyes kék kabátja Cél: olvasási, szövegértési, lényegkiemelı képesség fejlesztése Eszközök: fénymásolat a mesérıl, kérdéssor Csoportalakítással kezdjük Puzzle segítségével. Mindenki kap egy képdarabot, az összeillık alkotnak egy csapatot. A szöveget közösen olvassák el, és dolgozzák fel, utána megbeszéljük csapatonként a mondanivalóját, tanulságát. 4. Bélyegtervezés Cél: az illusztráció készítésével a kreativitás fejlesztése, a lényegmegragadás alakítása Eszközök: A/4 lap, filctoll, színes ceruza Tervezzetek a meséhez illı bélyeget! Rajzoljátok meg, majd színezzétek ki! A csoport minden tagja készítsen egyet, a csoport válassza ki a legjobbat! Értékelés: - legötletesebb, - legszínesebb - a meséhez legjobban illı!

11 A foglalkozás témája: Olvasóklub Mesék, mondák a Balatonról A foglalkozás ideje: augusztus 6. A foglalkozás helye: Balatongyörök A foglalkozást vezeti: Balláné Spitz Mariann A foglalkozáshoz szükséges eszközök: fénymásolatok. Lipták Gábor: Aranyhíd Balatoni mesék, mondák, történetek Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1968, térkép Száll a madár, ágrul ágra, Száll az ének, szájrul szájra. (Arany János) A népköltészet a világ népeinek értékes öröksége. A Balaton keletkezésérıl is megannyi népmese, népmonda született, melynek egy részét Lipták Gábor győjtött össze és dolgozta fel. Amikor a csendes nyári estéken a tündérszép Balaton partjai felett, elıbújik a telihold, sugarai aranyosan csillogó hidat festenek az álmodó tükrére. Az aranyhíd átnyúlik a vízen a déli parttól az északiig, középen magányos csónak ring. A habok lágyan paskolják a csónak oldalát, s halkan mesélnek. Ugyan mirıl? Az utolsó óriásokról, akiknek lába nyomát ırzik a zalai partok, a Balaton elátkozott tündérérıl, akinek aranyszırő kecske gyapja visszaadhatja szépségét és a tihanyi néma királylányról. De nemcsak tündérekrıl mesél a víz, hanem a balatonudvardi temetı kıszíveirıl meg a zamárdi vasútállomásnál látható nagy kırıl, a tihanyi szilaodúkról, a nagyvázsonyi Kinizsi-várról, a Szent Mihály-dombi kápolna furcsa festményérıl. A Balaton környékének meséi, mondái és a Balatonhoz főzıdı érdekes, regényes történetek méltóak arra, hogy megismerkedjünk velük. Az említett balatoni települések megtekintése a térképen. Lipták Gábor: A Balatoni Tündér címő meséjének meghallgatása. Beszélgetés a mesérıl: Miért mese? Mesejellemzık? Van-e benne valóság? stb.

12 A foglalkozás helye: Balatongyörök Ideje: Témája: Sportfoglalkozás, sorverseny Vezetıje: Csonka Emese Az elsı feladat a csapatkapitányok kiválasztása, ami kiszámolóval fog történni. Ezután a kapitányok egyenként választanak játékosokat. A pontos létszámtól függıen kb. 4 csapat lesz, 10 fıvel. Elıkészítjük az eszközöket. Minden csapat kap egy zsákot, labdát, ugráló kötelet, karikát. A csapatok egysoros vonalban helyezkednek el határvonal mentén és sípszóra hajtják végre a feladatokat. Az a csapat nyer, aki a leghamarabb fogja végrehajtani a játékot. 1. feladat: zsákban futás, bója megkerülésével 2. feladat. Labdával a térd között páros lábú ugrálás 3. feladat: ugrókötelezés 4. feladat: karikába futás 5. feladat. Sorban futás az egész csapat részvételével, a kötél fogása közben Ezután az eredmények kihirdetése történik majd.

13 A foglalkozás neve: Kézmőves foglalkozás / szabadidıs program / A foglalkozás ideje: augusztus 7. A foglalkozást vezeti: Horváth Lászlóné A kézmőves foglalkozás témája: mozaikkép készítése Anyagszükséglet: rajzlap A/5-ös, ragasztó, színes papír A foglalkozás menete: eszközök elıkészítése Prospektusok, képeslapok kiosztása ötletként Témaválasztás /a táborban látottakkal kapcsolatos/ Elkészítés Zsőrizés A gyerekek kis cédulákat téve az általuk legszebbnek ítélt alkotás alá, titkosan választják ki a legjobb munkákat. Jutalmazás: édesség, prospektusok

14 2008. augusztus 7. SZEREPJÁTÉK 1. Tettem a bıröndbe c. játék A gyerekek körben helyezkedtek el, elindítottam egy bıröndöt, hozzámondtam, hogy mit tettem bele. A soron következı gyerek elmondta az elıtte elhangzottakat, majd hozzátette a saját tárgyát. Stb. 2. Családjáték Elızetesen családok neveit írtam papírdarabkákra. (Pl: Kovács anya, Kovács apa, Kovács lány, Kovács fiú ) Sétálgattunk a terem közepén, egy megbeszélt jelre a családoknak egy-egy székre kellett helyet foglalniuk, egymás ölébe, meghatározott sorrendben. (Apa, anya, fiú, lány.) Aki utoljára helyezkedett el, az a család kiesett a játékból. 3. Szituációs játék Elıször öt csapatot alkottunk, melyek mindegyike húzott egy szituációt. Gondolkodási idı után ezt elı kellett adniuk társaiknak, majd megbeszéltük a látottakat. Az alábbi szituációkból választottak: - Gyerek házibuliba menne az osztálytársaival, de szülei arra az idıpontra más programot találtak ki. Hogy oldják meg? - Egy kisgyermek fagylaltot vásárol, de a pénztárnál kiderült, hogy nincs elég pénze. Mit tesz? - Egy gyerek kisállatot szeretne a lakásban tartani, szülei tiltakoznak. Milyen egyezségre jutnak? - Pistike sokat ül a számítógép elıtt. Szülei ezt ellenzik, mit tesznek? - Petikét elküldik vásárolni, de az áru magasan van, nem éri el. Mit tehet?

15 2008. augusztus 8. KIRÁNDULÁS BALATONEDERICSRE Augusztus 8-ra kirándulást terveztünk a balatonedericsi Afrika Múzeumba. Az odautat vonattal tettük meg, ám érkezéskor kiderült, hogy az edericsi vasútállomásról többet kell gyalogolnunk, mintha Balatongyörökrıl mentünk volna. A hosszú gyaloglás után elértünk a múzeumhoz. A gyerekek elfáradtak, jól esett egy kis pihenés és egy fagyi. Meghallgattuk Dr Nagy Endre munkásságáról szóló elıadást, ennek keretében megnéztük vadászati és néprajzi győjteményét, melyet családi kúriájában rendeztek és mutattak be. Ezután került sor a múzeum állatainak megtekintésére. Sajnos a nagy meleg miatt nem láthattuk az összes állatot. A mini dzsungelt fakultatív-szerően nézték meg a gyerekek. A táborba vezetı visszafelé utat gyalog tettük meg. Kellemesen elfáradtunk, de rengeteg élménnyel tértünk haza.

16 A foglalkozás anyaga: Játékos környezettudatos nevelés A foglalkozás ideje: augusztus 8. A foglalkozás helye: Balatongyörök A foglalkozást vezeti: Balláné Spitz Mariann A foglalkozáshoz szükséges eszközök: gombostő, állatos képek, fénymásolat, színkártyák, A/4 rajzlap, ragasztı, borítékok A foglalkozás felépítése 1. Jó reggelt pinty, jó reggelt ponty Cél: figyelem koncentráció fejlesztése A gyerekek körbe állnak, és egymásnak köszöngetnek. A játékot indító ráköszön valakire, hogy: Jó reggelt, ponty! Az illetı leguggol, kiválaszt valaki mást, s annak köszön: Jó reggelt, pinty! A pinty magasra nyújtózkodik, és ı is köszön. A megfelelı köszönéshez kell a megfelelı testhelyzettel reagálni. A játék addig tart, amíg nem köszöntöttünk mindenkit. 2. Napraforgó Cél: érzékenységet fokozó játék A csoport állva egy napraforgó táblát alkot. Mindenki egy-egy szál napraforgó, kivéve a Napot, aki körülöttük a napszaknak megfelelıen körbefordul. A napraforgó tányéroknak (arcoknak) követniük kell a Napot! 3. Ki vagyok én? Cél: fantázia és a logikus gondolkodás fejlesztése Eszközök: gombostő, állatos képek A gyerekek hátára egy-egy állat képét tőzzük. A gyermekek kérdéseket tesznek fel egymásnak, melyekre igennel vagy nemmel tudnak válaszolni. Így kell kitalálni melyik állat képe van a hátára tőzve. Pl. Négy lábam van? Tudok repülni? 4. Mivel szaporodnak az állatok? Cél: rendszerezés, alaprajz, útvonal értelmezése, memóriafejlesztés, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Eszközök: fénymásolatok, színkártyák, A/4 rajzlap, ragasztó, borítékok, felelıskártyák Csoportok alakítása Felelısök: csendkapitány, írnok, eszközfigyelı, együttmőködés-mester A, Mivel szaporodnak az állatok? (csoporton belül párokban dolgoznak) A tavasz az állatkicsinyek világra jöttének az idıszaka. Kössétek össze az együvé tartozókat! Egy dolog több helyre is tartozhat! Ellenırzés összetartozó párokat színkártyákkal ellenırizzük B, Labirintus Tyúkanyó elvesztette egyik kiscsibéjét. Segítsetek a kis fekete csibének hazatalálni a mamájához. A feladatnál az idı is számít, úgyhogy igyekezzetek. Ellenırzés elıre megoldott feladatlapról C, Állatok szaporodása Cél: fajismeret, memóriafejlesztés

17 Érjétek el, hogy a csoportban mindenki meg tudja mondani, mivel szaporodik a képen látható állat! (A kártyák oldalán az állat képe, a másikon egy szó szerepel. Ellenırzés Igaz hamis játékkal. Pl. A gólya petével szaporodik. Igaz? A foglalkozás ideje: Témája: Olvasóklub / népmese, népdal, népi mondóka, kisorolók, népi játék/ A gyerekek kényelmesen elhelyezkednek a réten. Mindenki kapni fog színes ceruzát és papírt. A népmese olvasása közben lerajzolják a bennük megjelenı képeket, gondolatokat. Ezután az életkori sajátosságoknak megfelelı már ismert és új népdalokkal ismerkedünk, énekelünk. A foglalkozás második része kicsit mozgalmasabb, amikor népi játékokat fogunk játszani, melyek lehetnek: vonulós, kapuzó, párválasztó és fogó játékok.

18 Drámapedagógia augusztus 8. Célkitőzés:játéktevékenység során képességek és készségek fejlesztése. Elızetes feladat: a terem berendezése körben székekkel. Névtanulás: -Jobbra tılem van egy hely. -Ha elmegyek hozzátok. -Tetszenek a szomszédaid, de... Párkeresı játékok: -Kacsintós párkeresı -Mindenki a barátom, aki... -Ülj mellém! Mozgásos befejezı játék -Hullámzik a tenger! Értékelı beszélgetés Melyik játék tetszett a legjobban? A kedvenc játékainkat késıbb is eljátsszuk.

19 2008. augusztus 9. TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓT ELİSEGÍTİ HELYZETGYAKORLATOK 1. Környezet hangjai Csukott szemmel hallgattuk a közvetlen környezet hangjait, mindenki elmondhatta véleményét, hogy kellemes, vagy kellemetlen. 2. Személyfelismerés hallás útján Egy gyermek kiment a terembıl, megbeszéltük, kit mutatunk be, név nélkül. Ki kellett találnia, hogy kire gondoltunk. 3. Személyfelismerés tapintással Egy gyermek a kör közepén állt bekötött szemmel, társát odavezettük, ki kellett találnia csak tapintással, hogy ki áll elıtte. 4. Együttrajzolás csukott szemmel Párokat alkottunk, minden pár kapott egy-egy lapot, amelyre a játékvezetı utasítása alapján rajzolniuk kellett csukott szemmel. A ceruzát mindketten fogták. 5. Titkos karmester Egy gyermek kiment a terembıl, majd megbeszéltük, ki lesz a karmester. Az ı mozdulatait kellett utánozni mindenkinek. Beszéd nélkül, csak a mozgást használhatták. 6. Adáshiba c. játék A tv-ben csak kép van, hang nincs. Így kellett egy-egy mesét vagy filmrészletet eljátszaniuk. Elızetes csoportalakítás után.

20 KI mit tud? vetélkedı augusztus 9. Célkitőzés:Mindenki valamiben különleges. Sok minden olyan dolgot tudtok, amire büszkék lehetünk. Itt az alkalom, hogy bemutassátok a tudásotokat! Elızetes felkészülés: Egyéni elbeszélgetés a gyerekekkel, hogy milyen produkciót tudnának bemutatni a társaiknak, tanácsadás, bátorítás. A szükséges eszközök beszerzése, elkészítése, megoldások keresése. A próbafolyamat segítése, szervezése. A bemutató a nagyszínpadon zajlik. A mősorvezetı, a hangosítás felelıse is a gyerekek közül kerül ki. A verseny nem helyezésekkel értékelt, mindenki buzdító értékelı szavakat kap, a jutalmazás is egységes.

21 A foglakozás ideje: Témája: Dél-dunántúli ugrós Fontos hogy a gyerekek kényelmes ruhát és zárt cipıt viseljenek. A zene megismerése után, felelevenítjük a dialektusterület dalanyagát és ha van ismeretlen, ezeket megtanuljuk. Ezután következik a tánc elsajátítása. Motívumok: höcögı, lengetı, cifrák, térdütögetı, teszegetıs motívumok. Körben táncolunk, majd párokban és kisebb csoportokban. A motívumokat összefőzzük és kis sorozatokat és koreográfiákat 2 készítünk. A végén játékkal zárul a táncház, improvizatív táncot adnak elı, majd a zene megállítására szoborrá merevednek a gyerekek.

22 A foglalkozás ideje: Témája: Sportfoglalkozás, népi játékkal a vízben. Elıször a játéktér kijelölése a cél, sekély vízben. A vízi kígyó játéknál kis csoportokat fogok szervezni, akik egymás kezét fogják. Az elsı tanuló a fej az utolsó a farok. Jelre az utolsótanulónak meg kell fognia az elsıt, ha ez megtörténik, helycsere történik. Játék közben a tanulók egymás kezét nem engedhetik el. Halászok és halak. Kisorolunk két tanulót, akik a halászok lesznek és a parton egymás kezét fogva a parton helyezkednek el. A többiek a halak a vízben. Jelre a halászok a vízbe futnak, és megpróbálják megfogni a halakat. Akit megfognak, szintén halász lesz. A gyıztes az a tanuló, akit utoljára fognak meg. Játék a labdával, labdacica dobással.

23 A foglalkozás neve: Kézmőves foglalkozás / szabadidıs program / A foglalkozás ideje: augusztus 10. A foglalkozást vezeti: Horváth Lászlóné A kézmőves foglalkozás témája: aszfaltrajzolás Eszközök: vastag rajzkréták Egyéni nevezés A tábor területén lévı járdákra színes képek készítése, szabadon választott témában. Értékelési szempontok: Tér kitöltése Színek harmóniája Formák felismerhetısége Hangulatosság Jutalmazás: minden résztvevı jégkrémet kap

24 2008. augusztus 10. KOMPETENCIAFEJLESZTİ FOGLALKOZÁS Elızetesen öt csapatra osztottuk a gyerekeket. Forgószínpad-szerően egy-egy helyszínen különbözı-tantárgyakhoz kapcsolódó- feladatokat oldottak meg. 1. helyszín: irodalom, olvasás Egy Balatonról szóló leíró jellegő szöveget kellett feldolgozni. Olvasás után szövegértési feladatlapot töltöttek ki. Ezen a lapon mondat kiegészítések, igazságtartalom megítélésével kapcsolatos feladatok, szómagyarázatok, címmel, illusztrációval kapcsolatos kérdések voltak. 2. helyszín: írás, helyesírás Az egy hét alatt megszerzett tapasztalatokból kellett írni tulajdonneveket, ügyelve azok helyesírására. 3. helyszín: ének A tábor során sok gyermekjátékot, dalt tanultak a gyerekek, ezeket kellett elıadni minél változatosabban. 4. helyszín: rajz, technika Az egy hét leforgása alatt megismert nevezetességek, látványosságok közül kellett egyet megalkotni bármilyen technikával. 5. helyszín: környezet, természetismeret Az egész hetet kellett dátum szerint emlékezetbıl leírni. Mikor, hova mentünk, mit tettünk.

25 A foglalkozás anyaga: Tihany kirándulás A foglalkozás ideje: augusztus 10. A foglalkozás helye: Tihany A foglalkozást vezeti: Balláné Spitz Mariann Láss, ne csak nézz! Az ember sok mindent megtanulhat könyvekbıl, de igazi élményt a személyes tapasztalat adhat. Hihetetlenül nagy lehetıség amivel módunkban állt élni egy kirándulás, mely során helyben ismerkedhetünk meg egy nevezetes hellyel, egy történelmi emlékhellyel. Ezzel élhettünk a táborozás során, és így jutottunk el Tihanyba. A Balaton egyelten félszigetére, természeti és történelmi értékekben egyedülálló gazdagságú területre. A község ma 1300 lakosú kedvelt üdülıhely. I. András király 1055-ben itt építtette meg családja temetkezı helyét, és egyben egy kolostort is, melybe bencés szerzeteseket telepített. A latin nyelvő alapítólevél a birtokhatárok leírásakor számos magyar szót és kifejezést tartalmaz, ezért ez a magyar nyelv egyik legbecsesebb emléke. A török háborúk idején várrá alakult erıdöt az ellenség sohasem tudta elfoglalni. A birtokaiba visszahelyezett bencés rend az apátságot a XVIII. század során újjáépítette. A két felépült torony 1752 óta a félsziget jelképe. Tihany legismertebb látnivalója az apátsági templom és rendház. Az altemplom (1055-bıl) teljes épségében megmaradt háromhajós román stílusú csarnokkripta, az egyetlen, Árpád-kori, épségben fennmaradt királyi temetkezıhely. Itt nyugszik az 1060-ban elhunyt I. András király. A ma látható barokk templomot és kolostort 1719 és 1760 között építették, különösen szép a templom gazdag barokk berendezése. A rendházban mőködik a Tihanyi Bencés Apátság Galériája, amely nyaranta országos rangú tárlatoknak ad helyet.

26 ÖSSZEGZÉS Az emberi lényrıl elég sok mindent meg lehet tudni, ha ismerjük a történeteket, melyeket ısidık óta mesél ha még mesél, ha van mirıl mesélnie. Amíg van történet, addig nincs veszve semmi. Mert addig van múlt, sıt emlékezés ameddig van olyan emberi lény, aki át akarja adni másoknak, amit megélt vagy maga is hallott. Amíg van történet, addig majd minden van, ami fontos. Addig van vágy, mert mi másról szólna egy történet, mint arról, hogy valakinek van egy vágya, ezért indul útnak, ezért képes boszorkányokat és óriásokat egyaránt legyızni. A gyorsan változó világgal lépést tartani csak állandóan fejlıdı, a múlt értékeire építı, mégis innovatív pedagógia képes. Az ismeretek bıvülése, a képességek egyre sokrétőbb megnyilvánulása, a társadalmi változások iskolai kivetülései számtalan kérdést vetnek fel a pedagógusok számára. Új szempontok jelennek meg, új súlypontozások válnak szükségessé. Az integráció társadalmi szükségszerőség, amelynek meg kell jelennie az oktatásban is. Rendkívüli módon fontos ugyanis, hogy a társadalom különbözı csoportjai képesek legyenek egymás mellett élni, együtt dolgozni, egymást elfogadni, megérteni. Ezen nehéz feladat megoldásához kínált remek lehetıséget a pályázat segítségével Balatongyörökön megszervezett tábor, ahol 40 halmozottan hátrányos helyzető gyermek tölthetett el egy felejthetetlen hetet. Az együtt töltött idı remek lehetıséget nyújtott a jó minıségő, változatos tevékenységi formák nyújtására, másrészt a személyes foglalkozáshoz, a gyermekek jobb megismeréséhez. A tábor jó volt a gyermekeknek, mert: elsıdlegesen szerezhettek tapasztalatokat, játszva tanulhattak, változatos, színes programokban vehettek részt, a helyszínen, élıben látott múzeumok, épületek, a Balaton, a sok tevékenykedtetı foglalkozás elısegítette, hogy az ismeretek mélyebben rögzüljenek, életre szóló élményeket szerezhettek. A tábor jó volt a pedagógusoknak, mert: a gyerekek ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazhatták a kirándulások során, a tábori élet lehetıséget teremtett arra, hogy motiváltabbá, önállóbbá, kezdeményezıbbé váljanak, ezzel elég érettek lesznek arra, hogy a rájuk bízott feladatokat elvégezzék és sikeréért felelısséget vállaljanak, jó minıségő foglalkozásokat tarthattunk, a témákat sok oldalról vizuális nevelés, irodalom, történelem stb. járhattuk körbe, az iskolán kívüli helyszín lehetıséget adott a szabadabb, játékosabb foglalkozások vezetésére, melyet nemcsak a gyerekek, de a pedagógusok is nagyon élveztek.

27 Fertıd A tábor részletes programjai BEVEZETİ augusztus 4-10-éig Fertıdön és környékén táborozhattunk a HEFOP / /1.0 pályázatnak köszönhetıen. 40 gyermek és 6 pedagógus töltött együtt egy feledhetetlen hetet a Fertı-Hanság Nemzeti Park területén, azon belül a Világörökség részeként bejegyzett Esterházy kastély parkjában található Dori Hotel Campingben. A program célja volt, hogy a hátrányos helyzető, illetve a halmozottan hátrányos helyzető tanulóknak tartalmas nyári elfoglaltságot biztosítsunk. A Fertı tavat és környékét azért választottuk táborhelyül, mert lakóhelyünktıl nagyon távol esik, szinte biztos, hogy a gyerek nem jártak még ezen a területen. A terület adottságai és látnivalói jól illeszkedtek iskolánk oktatási és nevelési céljaihoz.

28 2008. augusztus 4. hétfı A program helye: Fertıd, Dori Hotel Camping A programon résztvevı tanulók száma: 40 fı A program témája: Ismerkedés a táborhellyel A program rövid bemutatása: Az ebéd után elfoglaltuk a szállásunkat. Elıször megnéztük táborhelyünk környezetét. Növény- és faritkaságokat fedeztünk fel. Szálláshelyeink természetes anyagokból épültek. Nagy örömünkre szolgált, hogy megismertethettük tanulóinkat a szelektív hulladékgyőjtéssel. Az utazás során keletkezett hulladékot rögtön el is helyeztük a tárolókban. Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy ık mit tehetnek környezetünk védelmében. A program helye: A fertıdi Esterházy- kastély botanikus kertje A programon részt vevı tanulók száma: 40 fı A program témája: a parkban lévı történelmi emlékhelyek megtekintése A program rövid bemutatása: A szálláshelyünkhöz nagyon közel volt a magyar Versailles -nak is nevezett íves alaprajzú kastélyhoz, amelynek gyönyörő barokk-rokokó hangulatú díszudvara van. Kovácsoltvas

29 kapujával Magyarország harmadik legjelentısebb épületegyüttese, amely a Fertı-táj világörökség kiemelt értéke. Elıször a kastélykertben sétáltunk, és a díszudvaron gyönyörködtünk a két puttót és delfint ábrázoló szökıkútban is. A kastély belsejét vezetıvel jártuk végig. A kastélykapun kívül láthatók a gránátos házak. Itt lakott a hercegi testırség. Sétánk során megnéztük az egykori lovardát is. Az egykori leírások szerint 110 ló számára volt itt hely. A kastélyudvarban látható a Muzsika-ház. Az egykori hercegi zenekar zenészeinek lakhelyén élt és alkotott Joseph Haydn. A program helye: A fertıdi Esterházy- kastély környéke A programon résztvevı tanulók száma: 40 fı A program témája: kerékpározás a kastély körül A program rövid bemutatása: Táborhelyünkön kerékpárt béreltünk, és a hét során, nap mint nap használtuk túráinkhoz. Már ehhez a programhoz is remekül tudtuk használni. Az idı ragyogó volt, és a hosszú utazás után nagyon jó kikapcsolódást nyújtott a kerékpározás, és a kastély csodálatos környezetének látványa.

30 Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel - Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı A játék megnevezése: Kı, papír, olló másként A játék rövid bemutatása: A játékot szabadban játsszuk, két csapat és egy játékvezetı kell hozzá. A játék úgy indul, hogy a játékvezetı a nagyobb terület közepére áll, tıle jobbra és balra egymással szemben, egy vonalban felsorakozik a 2 csapat. Mindkét csapat titokban megbeszéli, hogy kı, papír, vagy olló lesz, amit a másiknak mutatnak és mondanak. Ha a megegyezés csapatokon belül megszületett, felállnak az elıbb említett egy-egy vonalban kb. 1,5 méterre a játékvezetıtıl, tehát kb. 3 méterre egymástól. Aztán a játékvezetı számol 3-ig, és egyszerre mindkét csapat mondja (kiabálja) és mutatja a választott jelet. A kı jele egy ökölbeszorított kéz, a papír jele a kinyitott tenyér, az olló jele pedig a mutató- és középsı ujj kinyújtása, miközben a többi ujj be van hajlítva. A kı erısebb az ollónál, mert az ollós kicsorbulna rajta, az olló erısebb a papírnál, mert elvágná azt, a papír pedig erısebb a kınél, mert be lehet vele csomagolni. Amikor a jeleket felmutatták a diákok, mindkét csapat futásnak ered. Az erısebb jelet mutató csapat szemben a másik csoporttal, hogy embert raboljon tılük, a gyengébb menekülve ellenkezı irányba, hogy mentse, ami menthetı. A pályánál vége vonalat is ki kell jelölni, ahol a menekülık már biztonságban vannak, ott nem ér elkapni senkit. A játékot addig érdemes játszani, amíg egyértelmő erıfölény nem alakul ki az egyik oldalon. A játék fejlesztı hatása: Érzékelés, észlelés vizuális auditív téri Figyelem vizuális auditív figyelem-koncentráció Emlékezet vizuális auditív bevésés megırzés (rövid, tartós, állandó) felidézés (gyorsaság, pontosság) Gondolkodási mőveletek összehasonlítás összefüggés felfogása konkretizálás

31 rendezés Nem nyelvi kommunikációs képességek térközszabályozás testtartás gesztikuláció mimika tekintet Szociális képességek szociális észlelés (szerepészlelés, nonverbális közlések felfogása) szociális alkalmazkodás viselkedés kortárs csoportban kooperáció vezetés figyelmesség és illemtudó viselkedés fegyelmezettség egymás segítése konfliktusok elemzése Nagymozgás

32 2008. augusztus 05. kedd Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı Szabadidıs tevékenység: Kézmőves foglalkozás: díszdoboz készítése, üvegfestés A foglalkozás célja: finommotorika fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése, mintamásolás kreativitás, ügyesség, színelmélet esztétikai nevelés taktilis észlelés fejlesztése Nevelési cél: ajándék készítésének fontossága, értéke A foglalkozás anyaga: A) Papírdoboz akril festéssel történı festése, majd gyönggyel, vagy természetes anyaggal való díszítése.

33 B) Mőanyag sablon kifestése üvegfestékkel A foglalkozás helye: Fertıd Dori Hotel - Camping A foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı A foglalkozás megnevezése: Tartásjavítás, tartáskorrekció A foglalkozás rövid bemutatása: Bemelegítés: közepes iramú séta ritmusos légzéssel (egyéni légzésritmus) Gimnasztikai gyakorlatok: helyben végzett gimnasztikai gyakorlatok: döntések, hajlítások álló helyzetben, térdelı helyzetben hason fekvésben lassú törzshajlítás hátra hanyattfekvés hajlított térddel, tarkóratartás,felülés törökülés, tarkóratartás, lassú könyökhúzás, majd feszítés hátra, elıreengedés kiindulóhelyzetbe terpeszállás, vállhoz tartás, törölközı kifeszítése a tarkó mögött. Fejhátrafeszítés, ellenállás a törölközıvel, majd lazítás. Terpeszállás, tarkóratartás kézkulcsolással. Hátrafeszített könyökkel kezek összeszorítása egymással szemben, majd ellazítás. Játék: körlabda

34 A foglalkozás helye: Fertı-tó Fertırákos és Balf között A foglalkozáson részt vesz: 40 gyerek A foglalkozás témája: Kenutúra a Fertı nádasában A foglakozást vezeti: Tombor István és szakképzett túravezetık A táborozó gyerekeknek és nekünk felnıtteknek is nagy élményt jelentett ez a szabadidıs program, hiszen néhányunk kivételével még soha nem vettünk részt ilyen programon. A táj is felejthetetlen, és a kenuzás is örök életre szóló élményt adott számunkra. Különleges együttmőködést kívánt az evezés tanár és diák közt, nagyon figyelnünk kellett egymásra, és segítenünk kellett egymást. A túra a Csárdakapui-csatorna bejáratától indult, amely Balf és Fertırákos települések között található. A kalandos, közel 6 km-es túra során a Fertı nyugati oldalán a nádasok, a csatornák és a nádasba záródott belsı tavak élıvilágát ismertük meg. Az útvonal nyomvonala a Fertı összefüggı, sőrő nádasába vágott közlekedı csatornáin haladva vitt be a nádas szinte zavartalan világába, ahol szinte alig tudtunk betelni a sok csodával, amit láttunk, hallottunk. Csodálatos madarakat, rovarokat, hüllıket és kétéltőeket láttunk, amiket azelıtt még soha, és olyan hangokat hallottunk, amilyeneket csak itt, ebben a háborítatlan környezetben lehet

35 hallani. A túravezetıink nagyon felkészült szakemberek voltak, akik sokat meséltek a tó élıvilágáról, illetve ami a gyerekek számára szintén nagy élmény volt, hallottunk Hany Istók legendáját is.

36 2008. augusztus 6. szerda Foglalkozás helye: Csapody István Természetiskola és Látogatóközpont Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı A foglalkozás megnevezése: Kirándulás a Fertı szikes tavai mentén A program bemutatása: A program Sziki İszirózsa Tanösvényen zajlik. Tartalmaz madármegfigyelést, a régi magyar háziállatok bemutatását, valamint ürgelest. A program helyszín megközelítése gyalog, illetve kerékpárral történt. A program idıtartama három óra volt. A nemzeti park idegenvezetıje, a kialakított leseken speciális távcsöveket állított fel, amelyen keresztül természetes közegükben, testközelbıl figyelhettük meg a madarakat, és a háziállatokat. A foglalkozáson részt vesz: 40 fı A foglakozás témája: Úszás, a helyes testtartás, tartási hibák korrekciója úszással A foglalkozást vezeti: Szalai Lászlóné 1. Vízi gimnasztika: Helyben végzett gyakorlatok vállig érı vízben: Terpeszállás, kezek mellsı középtartásban. Labdát nyomni a víz alá a víz ellenállásával szemben. Oldalsó középtartás, a labdát a víz alá nyomni a víz ellenállásával szemben. Karlendítés lefelé a test elıtt, majd lassan felengedni a labdát. A labdát a víz alá nyomni, a két láb között áthelyezni, majd elengedni.

37 Hanyattfekvés a vízen, a lábakat beakasztjuk a medence szélébe, magastartás, törzshajlítás jobbra és balra. Hanyattfekvésben kezeket a tarkó alá húzni, majd kinyújtani. 2. Gyógyúszás feladatok, speciális mozgásanyag: Hanyattfekvés, karok magastartásban, siklás a vízen, lendületvétellel, faltól való elrugaszkodással, késıbb kallózó lábtempó bekapcsolása. Nyújtó, lazító hatású gyakorlat. Hanyatt fekvés, karok magastartásban. Mellúszás lábtempó, karhajlítással kéz tarkó alá helyezése, majd karnyújtás. Hanyattfekvés, karok magastartásban, törzshajlítás jobbra és balra, haladás kallózó lábtempóval. Hanyattfekvés, mellúszás lábtempóval haladás a vízen. Hátúszás magastartásból indítva csúsztatással, kallózó lábtempóval. Páros karú hátúszás, mellúszás lábtempóval. Hason fekvés, fejet kitartva úszás mellúszó lábtempóval. Delfinúszás a víz felszíne alatt. 3. Játék: Terpesztett lábak között átúszás Delfinugrások Tárgyak keresése víz alatt Fogójátékok a vízben Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel - Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı Foglalkozást vezetı pedagógus neve és végzettsége: Lakos Lilla tanító/fejlesztı pedagógus A játék megnevezése: Körbe-mese A játék rövid bemutatása: Mindenki leül, a kezdı játékos mond egy tetszıleges mondatot, például: Vasárnap megérkeztünk a táborba. A következı játékos rákérdez, hogy miért? A harmadik válaszol rá (kitalál valamit), a negyedik megint kérdez stb. A játéknak akkor van vége, ha már a miértekre nem tudnak válaszolni a diákok. (lehet kérdezni hogyan, milyen kérdésekkel is). A végén beszéljük meg, ki hányszor érezte, hogy a mese fordulatot vett! Ki

38 az, aki minden mondatnál végiggondolt egy mesét, de mire rákerült a sor, teljesen más irányba mozdult a történet. A játék fejlesztı hatása: Érzékelés, észlelés auditív téri Képzelet vizuális auditív figyelem-koncentráció figyelem-tartósság Emlékezet auditív megırzés (rövid) felidézés (gyorsaság, pontosság) Gondolkodási mőveletek analízis szintézis összefüggés felfogása kiegészítés általánosítás konkretizálás Gondolkodási képességek Irányított gondolkodási képességek következtetés fogalomalkotás problémamegoldó: heurisztikuskreatív képességek távoli asszociáció eredetiség gazdaságosság és könnyedség rugalmasság összetett képességek megértés értékelés bírálat választás döntés Nem irányított (asszociatív) gondolkodási képességek Kommunikációs képességek spontán (produktív) beszédképességek beszédértés-képességek helyes ejtés nem nyelvi kommunikációs képességek térközszabályozás testtartás gesztikuláció mimika tekintet Szociális képességek

39 szociális észlelés (szerepészlelés, nonverbális közlések felfogása) szociális alkalmazkodás viselkedés kortárs csoportban kooperáció figyelmesség és illemtudó viselkedés fegyelmezettség egymás segítése konfliktusok elemzése

40 2008. augusztus 07. csütörtök A program helye: Fertırákos A programban részt vett: 40 gyerek A közel 5 órás program során egy fertırákosi kiránduláson vettünk részt. Túravezetınk, Szerdahelyi Zoltán fogadott minket a Fertırákosi Kirándulás Információs Pontnál. A Világörökség részét képezı fertırákosi nevezetességeket elektromos kisautókkal kerestük fel. Elıször a római kori Kıfejtıt néztük meg, amely a község északi területén emelkedı domb kıbányája. A kıfejtı anyaga a fehér, jól faragható mészkı, amely kb millió évvel ezelıtt keletkezett, amikor a környéket a Pannon-beltenger borította. Elektromos kisautóval utaztunk a Fertı-Hanság Nemzeti Parkon keresztül. A Mithras-barlangot tekintettük meg ezután, amely Fertırákos és Mörbish között található kicsi barlang, melyet a római határır katonák a perzsa napisten számára, közel két évezrede alakítottak ki. Megnéztük a híres ásványmúzeumot, melyrıl megtudtuk, hogy egy családi győjtemény, és közel 40 év munkája található benne. A győjtemény érdekessége, hogy egyetlen ásvány, a kalcit változatait mutatja be. Ezek mindegyike magyarországi lelıhelyekrıl származik. A faluközpontban megnézhettük a pellengért is, ami az ország egyetlen pellengére, ami eredeti helyén maradt fenn. A település körbeutazása során gyönyörködhettünk a Fertı tavi panorámában. Láthattuk a barlangszínházat is. A kıfejtıben 1948-ban megszőnt a bányászat, és egy hatalmas katlan, és a gigantikus földalatti

41 termek maradtak vissza. Ez a helyszín kiválóan alkalmas szabadtéri játékok, koncertek rendezéséhez. A nap fénypontja a Fertı tavi sétahajózás volt. A felejthetetlen élményhez a szikrázó nyári napsütés is hozzájárult. A program helye: Hegykı Úszásoktatás elıkészítése, vízhez szoktatás A nyári tábor remek alkalmat adott arra, hogy egy kis ízelítıt kapjanak a gyerekek a közösségi fürdı használatáról. A velünk táborozó gyerekek közül többen még soha nem voltak fürdıhelyen, ezért egyik feladatunk volt az alapvetı viselkedési szabályok megtanítása, és a vízhez szoktatás. Az idıjárás remek volt, ami nagyban segítette a munkánkat. Nem okozott problémát a víz megszerettetése, hiszen többféle medencét használhattak a gyerekek az úszástudásuknak megfelelıen. A vízhez szoktatás kellemesen meleg, fokozatosan mélyülı medencében zajlott. Meg kellett tanítani a gyerekeknek a zuhany használatát, mielıtt a medencébe mentünk. Elsı lépés volt az arcmosás a zuhanynál, majd a fejüket kellett a zuhany alá dugni. Vízbe merészkedés után is hasonló feladatokat végeztünk, a bátrabbak rögtön a víz alá merültek, volt, akinek ehhez több idı kellett. Különbözı típusú járásokat, taposásokat végeztünk a vízben, és megtapasztalták a gyerekek, hogy milyen nehéz sétálni a vízben. Majd légzı-gyakorlatok következtek: szökıkút ( a tenyérben lévı vizet erıteljesen ki kell fújni) lyukfújás (a tenyéren lévı vizet fújja) Lebegési és siklási feladatokat végeztünk az úszásoktatás elıkészítésére: Hanyattfekvésben lebegés teljesen ellazítva a víz felszínén, lábrögzítéssel a medence szélén, társ segítségével Hason vagy hanyattfekvésben lebegés a víz felszínén szabadon, karok rézsútos magastartásban, lábak terpeszben Siklás hason, vagy hanyattfekvésben társ segítségével

42 Elrugaszkodás a medence falától hason fekvésben, karok magastartásban, siklás a vízen teljes törzsnyújtással. Siklás a vízen, ki tud messzebbre elrugaszkodni? Merülési gyakorlatokat végeztünk: Víz alatti szemnyitás Siklás víz alatt csukott vagy nyitott szemmel Gyöngyhalász játék Vízbe ugrások: elsıdleges cél a vízbiztonság megerısítése Játék: ki tud és mer messzebbre beugrani a vízbe? A foglalkozás végén próbáltunk megismerkedni a mélyebb és hidegebb vízzel is. Hasonló feladatokat hajtottunk végre, mint a sekélyebb és melegebb viző medencében.

43 2008. augusztus 8. péntek Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel - Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı Foglalkozást vezetı pedagógus neve és végzettsége: Lakos Lilla tanító/fejlesztı pedagógus A játék megnevezése: Táncolj a kedvenceddel! A játék rövid bemutatása: A fiúkra egy-egy állatnevet választhatnak maguknak a készletbıl. Például mackó, elefánt, mókus, ló, bika, aligátor stb. A lányok viszont a játékban szereplı állatok kedvenc eledelének nevét kapják meg. Például lépesméz, pálmalevél, dió, zab, lóhere, hal stb. Az elsı tánchoz az állatnak meg kell keresnie kedvenc eledelét s együtt táncolnak. Érzékelés, észlelés vizuális auditív téri Figyelem vizuális auditív Gondolkodási mőveletek analízis szintézis összefüggés felfogása általánosítás konkretizálás rendezés következtetés eredetiség összetett képességek megértés térközszabályozás testtartás

44 gesztikuláció mimika tekintet Szociális képességek szociális észlelés szociális alkalmazkodás viselkedés kortárs csoportban kooperáció vezetés figyelmesség és illemtudó viselkedés fegyelmezettség egymás segítése A megismerési folyamat szintjei: tárgyi cselekvéses Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı Szabadidıs tevékenység: Hany Istók legendája Kézmőves foglalkozás: gyurma, rajzolásfestés, gyöngyfőzés A foglalkozás célja: finommotorika fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése, mintamásolás kreativitás, ügyesség, színelmélet esztétikai nevelés taktilis észlelés fejlesztése Nevelési cél: ajándék készítésének fontossága, értéke

45 Foglalkozás helye: Nagycenk Foglalkozáson résztvevı tanulók száma 40 fı A foglalkozás megnevezése: kastély és múzeum látogatás A foglalkozás leírása: - Nagycenken meglátogattuk a Széchenyi család kastélyát, a családi mauzóleumot, valamint a vasút történeti kiállítást. A kastély korhő berendezési tárgyai, és a család életét bemutató modellek, makettek, festmények izgalmas élményt nyújtottak a gyerekeknek. A kastély parkjában található méntelepen egyedi ismereteket, és látványt jelentett diákjainknak. A mauzóleumban a tárlatvezetés során a gyerekek a nemzet egyik kiemelkedı történető családját ismerhették meg. A Legnagyobb Magyar élete és cselekedetei gyermekeink hazafias nevelésében kiemelkedı példa. - A Vasúttörténeti parkban a gyerekek testközelbıl ismerhették meg a közlekedési eszközöket, bátran megmászták a matuzsálemi korú mozdonyokat. 45

46 Foglalkozás megnevezése: Kirándulás Hany Istók birodalmába Foglalkozás helye: Esterházy Madárvárta Foglalkozáson résztvevık száma: 40 fı A program bemutatása: A program kiindulási pontja a Hanság Élıvilága Kiállítás Öntésmajoron található. Az Esterházy Madárvárta érintésével barangoltunk a Hanságban. Az öt kilométer hosszú tanösvény a fokozottan védett Csíkos Égererdı és az erısen elöregedett állományú királyégeres mellett vezetett a tóig. A tızegbányászatot követıen növényzettel sőrőn benıtt környékén találták meg egykor Hany Istókot, tanösvény névadóját. 46

47 2008. augusztus 9. szombat Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel-Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı Foglalkozást vezetı pedagógus neve és végzettsége: Lakos Lilla tanító/fejlesztı pedagógus A játék megnevezése: Ember és világ. A kérdésekre a választ kooperatív technikával oldjuk meg. 1. feladat: Sok összegyőjtött arckép közül válasszanak egyet a gyerekek és meséljék el (találják ki), a rajta látható ember élettörténetét! (sok népcsoport található a képeken) 2. Kinek adnál Nobel-díjat, és milyet? Miért? 3. Szerintetek kirıl lehet manapság azt mondani, hogy mővelt ember? És régebbi korokban? Mit jelent az a szó, hogy mőveltség? 4. Szerintetek melyek az ember legpozitívabb tulajdonságai? Magadban felismered ezeket a tulajdonságokat? Győjtsetek tipikusan nıies és férfias tulajdonságokat! 5. Találjatok ki csoportonként egy-egy történetet, melyben bemutattok egy-egy tipikus emberi tulajdonságot (önfeláldozás, irigység, félénkség, ravaszság stb.) 6. Szerintetek hol jobb lakni: városban vagy falun? Mindkettıhöz győjtsetek legalább pozitív és negatív érvet! Érzékelés, észlelés vizuális auditív téri Figyelem figyelem-koncentráció figyelem-tartósság Emlékezet vizuális 47

48 auditív bevésés megırzés (rövid, tartós, állandó) felidézés (gyorsaság, pontosság) Gondolkodási mőveletek analízis szintézis absztrahálás összehasonlítás összefüggés felfogása kiegészítés általánosítás konkretizálás rendezés analógia Grafomotoros képességek Gondolkodási képességek Irányított gondolkodási képességek feladatmegoldó: logikai-algoritmikus képességek ítéletalkotás következtetés fogalomalkotás problémamegoldó: heurisztikus-kreatív képességek elemi képességek távoli asszociáció eredetiség gazdaságosság és könnyedség rugalmasság összetett képességek megértés 48

49 értékelés bírálat választás döntés Nem irányított (asszociatív) gondolkodási képességek Kommunikációs képességek nyelvi-kommunikációs képességek beszédképességek reproduktív (felolvasás) félreproduktív (szakszövegalkotása) spontán (produktív) beszédképességek beszédértés-képességek (kapcsolatfelvétel viszonzása, szándék, vélemény kinyilvánítása) írásképességek reproduktív írás fél reproduktív írás akaratlagos írás nyelvi normatív és korrekciós képességek helyes ejtés helyesírás nem nyelvi kommunikációs képességek térközszabályozás testtartás gesztikuláció mimika tekintet 49

50 Szociális képességek szociális észlelés (szerepészlelés, nonverbális közlések felfogása) szociális alkalmazkodás viselkedés kortárs csoportban kooperáció vezetés figyelmesség és illemtudó viselkedés fegyelmezettség egymás segítése konfliktusok elemzése A megismerési folyamat szintjei: tárgyi cselekvéses képi rajzos (szemléleti szint) verbális A foglalkozás helye: Fertıd, Dori Hotel-Camping A foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı A foglalkozás megnevezése: sportfoglalkozás A foglalkozás rövid bemutatása: A táborhelyünk közelében remek, jól felszerelt sportpályát találtunk. Ezt kihasználva a táborozó gyerekeket két csoportban foglalkoztattuk. A fiúk és férfi kollégáink tanár-diák futball-mérkızést játszottak, a lányok és a kolléganık labdajátékokat játszottak, és tollasozásra is lehetıség volt. A program helye: Sarród-tájház A programon résztvevı tanulók száma: 40 fı A program megnevezése: tájház megtekintése 50

51 A program rövid leírása: Ezen a hétvégén a környék falvaiban falunapot tartottak. Ezen a napon lehetıségünk volt különleges programokon részt venni. A tájházban lévı kiállítást tekinthettük meg szakszerő vezetéssel, megismerkedhettünk a környék jellemzı népviseleteivel. Lehetıségünk volt megpróbálni a sássodrást és a gyékényezést is. A gyerekek saját lábtörlıt készítettek. A délutánt táncházzal zártuk. A program helye: Fertıszéplak A foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı A foglalkozás megnevezése: táborzárás A program rövid leírása: Bekapcsolódtunk a fertıszéplaki falunap programjaiba, melyet annak kapcsán rendeztek, hogy ezen a napon választották a Világörökség részévé ezt a települést és környékét. Koncerteken és táncmulatságon vettünk részt. A kisebbek ezalatt ugráló várban szórakozhattak. 51

52 2008. augusztus 10. vasárnap Foglakozás helye: Fertıd, Dori Hotel Camping Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı Foglalkozást vezetı pedagógus neve és végzettsége: Lakos Lilla tanító/fejlesztı pedagógus A játék megnevezése: Híres-nevezetes A játék rövid bemutatása: A játék célja, hogy a megadott helységnévhez kötıdı nevezetességek felsorolása, s ezáltal minél tovább maradni a játékban. A játék menete: a játékvezetı a társaság tudásszintjét figyelembe véve különbözı város-, illetve településneveket ad meg a játékosoknak, egyszerre csak egyet. Ezután a csoport tagjainak egymás után kell egy-egy nevezetességet vagy híres személyt említeniük, ami vagy aki a megadott helységnévhez kötıdik. A gondolkodásra a felkészüléstıl függıen 5-10 másodperc adható. Aki ez alatt nem tud felelni, zálogot ad. A már elhangzott nevezetességeket még egyszer nem lehet mondani, ha valaki ebben hibázik, szintén zálogot ad. A zálogok kiváltására olyan kérdéseket teszünk fel, amik a héten velünk történtek. A játék fejlesztı hatása: Érzékelés, észlelés vizuális auditív téri Figyelem vizuális auditív vizuális figyelem-koncentráció figyelem-tartósság Emlékezet vizuális auditív 52

53 bevésés megırzés (rövid, tartós, állandó) felidézés (gyorsaság, pontosság) Gondolkodási mőveletek analízis szintézis absztrahálás összehasonlítás összefüggés felfogása kiegészítés általánosítás konkretizálás rendezés analógia nem nyelvi kommunikációs képességek térközszabályozás testtartás gesztikuláció mimika tekintet Szociális képességek szociális alkalmazkodás viselkedés kortárs csoportban kooperáció vezetés figyelmesség és illemtudó viselkedés fegyelmezettség egymás segítése konfliktusok elemzése 53

54 A megismerési folyamat szintjei: tárgyi cselekvéses képi rajzos verbális Foglalkozás ideje: augusztus 10. vasárnap Foglalkozás helye: Gyır, Székesfehérvár Foglalkozáson résztvevı tanulók száma: 40 fı A foglalkozás megnevezése: városnézés A program bemutatása: Hazafelé megálltunk és megtekintettük Gyır belvárosát. Kisebb csoportokat alakítottunk ki, a nevelık felügyelete mellett felfedeztük a látnivalókat, érdekességeket. A hét meglepetéseként bementünk a fehérvári McDonalds-ba, ahol elfogyasztották uzsonnájukat. 54

55 ÖSSZEGZÉS A velünk táborozó gyerekek többsége hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzető, akik eddigi életük során sem táborban, sem családi nyaraláson nem voltak még soha. Emiatt sok nevelési feladatunk volt, a gyerekek napirendjét kellett kialakítanunk a hét folyamán. Meg kellett tanítanunk nekik a kultúrált étkezés szabályait, az evıeszközök helyes használatát, alapvetı tisztálkodási, higiénés elvárásokat. Nagy feladatot rótt ránk, hogy megtanítsuk a gyerekeket, hogy az utcákon, parkokban, kastélyokban, múzeumokban, sétahajón hogyan kell kultúráltan viselkedni. Külön feladatot jelentett elmagyarázni a néhány napig tartó együttélés etikai normáit. Vigyázniuk kellett lakótársaik személyes holmijára, és a lakóházakban található berendezési tárgyakra. Fontosnak tartottuk megtanítani a napi rendrakást és takarítást. Ennek kapcsán szobaszépségversenyt rendeztünk minden reggel, és apró meglepetésekkel ösztönöztük és tanítottuk tanítványainkat. A kitőzött oktatási és nevelési céljaink maradéktalanul megvalósultak a programok keretében. Nagyon sokat tanultunk a múzeum- és kastélylátogatások során a különbözı kiállításokon. Olyan történelmi ismeretekkel gazdagodhattak a gyerekek, amikkel tanulmányaik során csak könyvekben találkozhattak. Bízunk benne, hogy a késıbbiekben hasznosítani tudják a látottakat. A természetvédelmi terület adottságait kihasználva megvalósítottuk a környezettudatos nevelést. A gyermekek nagy érdeklıdést mutattak a növény- és állatritkaságok iránt. Nagy élménnyel számoltak be ezekrıl. 55

56 A gyerekek visszajelzései alapján megállapíthatjuk, hogy életük egyik legszebb hetét töltötték velünk. Minden körülmény adott volt ehhez: kultúrált környezet, bıséges és finom étel, a sok édesség és rengeteg gyümölcs, egymás megbecsülése, szeretete és tiszteletben tartása, a változatos, kedvükre való programok. KÖSZÖNETET MONDUNK A GYERMEKEK ÉS A MAGUNK NEVÉBEN MINDAZOKNAK, AKIK EZZEL A FELEJTHETETLEN ÉLMÉNNYEL AJÁNDÉKOZTAK MEG MINKET! 56

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Szakmai gyakorlat Hollandiában

Szakmai gyakorlat Hollandiában Szakmai gyakorlat Hollandiában 2014. November 02. - 2014. November 30. Készítette: Palátsik Nikoletta Kisgyermekgondozó,-nevelı 1 Felkészülés Az utazás elıtti hónapban, októberben angol nyelvi és kulturális

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Beszámoló. a Magyar Kolping Szövetség Grundtvig Egész Életen át Tartó Tanulási Programja keretében szervezett. Csapatépítı Programról.

Beszámoló. a Magyar Kolping Szövetség Grundtvig Egész Életen át Tartó Tanulási Programja keretében szervezett. Csapatépítı Programról. 1 Beszámoló a Magyar Kolping Szövetség Grundtvig Egész Életen át Tartó Tanulási Programja keretében szervezett Csapatépítı Programról Mottó: Egyedül minden nehéz, együtt semmi sem lehetetlen. (Széchenyi)

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló A nagyvisnyói táborban 170 diák vett részt, és 7 kisebb tábort foglalt magába. A mi táborunk a kézilabda lánytábor, amelynek 40 résztvevője volt. Ezen

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás Kedd III. 23 Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás 12:50-15:30 1. Csoportalakítás (színekkel) A tanulók 6 fős csoportokban dolgoznak, 9 csoportot alakítottunk. - Csoportalakítás

Részletesebben

Részletes programterv

Részletes programterv Részletes programterv 1. nap 2015. május 26. (kedd) 2. nap 2015. május 27. (szerda) 7:45 Gyülekező Ászáron az iskola előtt 8:00 Indulás az Erdei iskolába 11:00 Megérkezés Zebegénybe 11:15 Hajózás történeti

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM

NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁKPROGRAM 2014 Iskolánk évek óta lehetőséget nyújt a nyelvgyakorlásra a német-magyar cserediákprogram segítségével. A Than Károly Ökoiskola a neumarkti Willibald-Gluck- Gymnasiummal

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2011/2012. tanév. Országos szóbeli döntı. II. korcsoport. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2011/2012. tanév. Országos szóbeli döntı. II. korcsoport. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2011/2012. tanév Országos szóbeli döntı II. korcsoport Írásbeli feladatlap versenyzı példánya Kedves Versenyzı! Gratulálunk, hogy bejutottál a verseny döntıjébe!

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva. 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban

Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva. 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban Sorozatszerkesztõ: Walter Bucher Szerkesztõ: Walter Bucher Írta: szerzõi kollektíva 1001 játék- és gyakorlatforma az úszásban Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs Elõszó A gyakorlatgyûjtemény története 1978-

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Nyers ételkészítő Tábor

Nyers ételkészítő Tábor Nyers ételkészítő Tábor Első alkalommal, és reméljük lesz folytatása. megrendezzük a nyers életmód táborunkat. Együtt készítjük el a finomságokat, együtt is fogyasztjuk el, kirándulunk, énekelünk, jókat

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Óratervezet 2007/2008-as tanév

Óratervezet 2007/2008-as tanév Szelektív hulladékgyőjtés és környezetvédelem népszerősítése a gyerekek körében, az ÖKO-Pack Kht. mőködési területén Óratervezet 2007/2008-as tanév - Osztály: 3-4. osztály - Tantárgy: Környezetismeret

Részletesebben

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok A gyakorlatokat a talajon egy tornamatracon végezzük! 1. Medence mobilizálás Kiinduló helyzet: Hanyatt fekvés, térdhajlítás, terpesz talptámasz. Tarkóra tartás.

Részletesebben

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Kuruc Utcai Óvoda Debrecen E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idı alatt, mint születésünktıl az iskolakezdésig tartó idıszakban

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata Feladatok és kérdıívek jellemzıi Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában Szakmai továbbképzés könyvtárosok részére 2010. december 9. Vígh Tibor SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Részletesebben

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta

Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó saláta 2011 11.. július 17.. vasárnap Részletes program: 11.00-13.00 Érkezés, táborhely elfoglalása 13.30-14.30 Ebéd: Sárgaborsó krémleves Rakott burgonya, gabonakolbásszal és kesudió tejföllel Csírás avokádó

Részletesebben

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam New Deal Válság és kiútkeresés Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 8. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője: Baracs Nóra MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan 1145 Budapest, Pétervárad utca 5. Mobil: +36-20-341-4930, +36-20-415-7793 Irodai telefonszám: +36-1-312-5042 Fax: +36-1-283-3208 E-mail: info@goe.org.hu Web: goe.org.hu Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben

REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben SZK 104_15 ÉN DIMENZIÓI REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben modul szerzője: Schüttler Vera Z SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 4. ÉVFOLYM 180 SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt.

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt. A diákcsere program keretében iskolánk egy svédországi, szintén Raoul Wallenberg nevét viselő iskolával vette fel a kapcsolatot. A program célja, hogy a két iskola diákjaiként és tanáraiként ápoljuk névadónk

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók Tisztelt Szülő! Ezúton tájékoztatom, hogy a 2015. évi nyári napközis tábort ebben az évben is a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban szervezzük meg. A tábor 8 héten keresztül négy turnusban kerül lebonyolításra.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vitorlás és vízitábor

Szakmai beszámoló. Vitorlás és vízitábor Szakmai beszámoló Vitorlás és vízitábor Helyszín: Balatongyörök, Holiday Sportcentrum Ideje: 2013.augusztus 24-28. Létszám: - 18 fő tanuló - 4 fő pedagógus Program: 1. nap: A tábor augusztus 24-én reggel

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben