Tartalom. E-Adótanácsadó. E-Adótanácsadó ÁFA. Tisztelt Olvasónk! Adókötelessé tétel visszavonásának lehetősége lakóingatlan értékesítésénél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. E-Adótanácsadó. E-Adótanácsadó ÁFA. Tisztelt Olvasónk! Adókötelessé tétel visszavonásának lehetősége lakóingatlan értékesítésénél"

Átírás

1 E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 2. szám február Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Adókötelessé tétel visszavonásának lehetősége lakóingatlan értékesítésénél Írta: Bonácz Zsolt adószakértő Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi LXXIV. törvény november 27-től hatályba léptette az Áfa tv át. Az Áfa tv a alapján, ha a belföldön nyilvántartásba vett adóalany a évi LXXIV. törvény kihirdetését követő napig (2014. november 27-éig) az állami adóhatóságnak nyilatkozott arról, hogy a 86. (1) bekezdés j) és k) pontjában említett valamennyi termékértékesítését adókötelessé teszi, akkor nyilatkozatát február 28-ig a lakóingatlan értékesítésére vonatkozóan a 88. (4) bekezdésére tekintettel megváltoztathatja, azzal, hogy a lakóingatlan-értékesítés adó alóli mentességére vonatkozó nyilatkozat január 1-jétől kezdődően alkalmazandó. Tartalom 1 ÁFA Adókötelessé tétel visszavonásának lehetősége lakóingatlan értékesítésénél 3 ART Az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer főbb szabályai 7 KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ Módosult a környezet védelmi termékdíjas szabályozás 11 JÖVEDÉKI ADÓ A jövedéki adótörvény évi változásairól 15 OLVASÓI KÉRDÉSEK Ingatlan adásvétele során történő adófizetési kötelezettség Munkavállalói költségtérítés Szerzők: Bonácz Zsolt adószakértő Dr. Kovács Ferenc adószakértő Veres Gábor NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Pethő Imre Jövedéki adó szakértő A lakóingatlant fogalmát az Áfa tv pontja határozza meg. Az Áfa tv. értelmező rendelkezése alapján az az ingatlan minősül lakóingatlannak, amelyet egyrészt ténylegesen lakás céljára használnak, másrészt az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként vagy lakásként szerepel, vagy ilyenként vár feltüntetésre. Amennyiben a használatbavételi engedély nem felel meg a tényleges használatnak, akkor a tényleges állapotot kell irányadónak tekinteni. Ebből adódóan az az ingatlan nem tekinthető lakóingatlannak, amelyre kiadott használatba vételi engedély lakáskénti használatra vonatkozik, de az ingatlant ténylegesen nem ilyen célra (pl. irodaként) hasz- Tisztelt Olvasónk! AdóTanácsadó szakmai folyóiratunk a jövőben nagyobb hangsúlyt helyez a vezetőket érintő legfontosabb változásokra, amelyhez a megújult tartalom is igazodik. Reméljük, hogy az átalakítás az Önök legnagyobb megelégedésére szolgál a jövőben is. Honlapunkról a JOGSZABÁLY- FIGYELÉSEN és az ADÓNAPTÁRATON túl további, szerkeszthető segédleteket tölthet le. A kézirat lezárásának dátuma: január 25. Üdvözlettel: Varga Szabolcs szerkesztő 1

2 nálják. A garázs, üzlet, műhely, gazdasági épület nem része a lakóingatlannak, még akkor sem, ha a lakóingatlannal egybeépült. Az Áfa tv a szerinti nyilatkozat benyújtására ténylegesen március 2-áig van lehetőség, mivel február 28-a nem munkanap. A nyilatkozat benyújtása esetén annak joghatása január 1-jétől teljesített lakóingatlan értékesítésekre terjed ki, függetlenül attól, hogy nyilatkozatot az adózó az ügyletet követően nyújtja be (pl. az ügylet teljesítése február 10-én történt meg, de a nyilatkozat benyújtására február 20-án kerül sor). Az Áfa tv a azon adózókra vonatkozik, akik (amelyek) az Áfa tv. 88. (4) bekezdése alapján november 27-éig olyan értelmű nyilatkozatot tett, hogy lakóingatlan és lakóingatlannak nem minősülő ingatlan értékesítését egyaránt adókötelessé teszi. Az Áfa tv a alapján az adózó az Áfa tv. 88. (5) bekezdésétől eltérően e választásától 5 éven belül eltérhet. Tegyük fel, hogy a lakóingatlan értékesítője március 2-a előtt nem adóalany, illetve belföldön nyilvántartásba nem vett adóalany vevője részére áfamentes számlát bocsátott ki, mivel a vevő felé olyan nyilatkozat tett, hogy élni kíván az Áfa tv a adta lehetőséggel, de a nyilatkozatot mégsem nyújtotta be az adóhatóságnál. A nyilatkozat benyújtásának elmulasztása esetén az eladó korábbi nyilatkozatához kötött, ezért a lakóingatlan értékesítését áfa terheli. Ennek következtében az áfamentes kiállított számláját módosítani kell és a vevő felé az áfát pótlólag fel kell számítani. Ha a teljesítés időpontját magában foglaló bevallási időszakra a bevallás már benyújtásra került, akkor erre az időszakra az eladó önellenőrzés útján köteles az áfát bevallani. Az Áfa tv. nem tartalmaz irányadó rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a felek által meghatározott a vételár nettónak (nem foglalja magában az áfát), vagy bruttónak (a vételár magában foglalja az áfát) tekintendő-e. Erre vonatkozóan az eladónak és a vevőnek kell megállapodnia. Ha a felek bruttó vételárban állapodtak meg, akkor a példában felhozott esetben a vevőnek az eladó felé nem keletkezik pótlólagos fizetési kötelezettsége. Ellenkező esetben a vevő köteles az eladónak megfizetni az utólagosan rá áthárított áfát. Ha a példaként felhozott esetben a vevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany lett volna, akkor a nyilatkozat be nem nyújtása esetén sem kellene áfát felszámítani, mivel a fordított adózás szabályai lennének az irányadóak. Ettől függetlenül az eladónak a számlát módosítani kellene, hiszen az ügylet nem mentes az áfa alól, hanem fordítottan adózik. A évi LXXIV. törvény az Áfa tv ához kapcsolódóan a fizetett előlegre vonatkozóan sajátos szabályozást nem tartalmaz, ezáltal a a fő szabályok az irányadók. Az Áfa tv december 31-éig hatályos 59. (1) bekezdése értelmében előleg esetében a fizetendő adót annak jóváírásakor, kézhezvételekor kell megállapítani. Tekintettel arra, hogy az Áfa tv a értelmében a lakóingatlan-értékesítés adómentességére vonatkozó nyilatkozat január 1-jétől kezdődően alkalmazandó, ezért a december 31-ét követően teljesített értékesítéshez kapcsolódóan december 31- ig kézhez vett, jóváírt előlegre a korábbi, adókötelessé tételre vonatkozó nyilatkozat vonatkozik. Ha a vevő nem adóalany, vagy belföldön nyilvántartásba nem vett adóalany, akkor december 31-ig kézhez vett, jóváírt előleg 21,26% áfát foglal magában. Amennyiben a vevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany, akkor az előleg nem tartalmaz magába áfát, mivel az előlegre a fordított adózás vonatkozik. Ingatlan-értékesítések esetében gyakran előfordul, hogy a vevő az általa fizetendő előleget, foglalót ügyvédi letétbe helyezi el, amelyet az eladó részére az ügyvéd a szerződésben foglalt rendelkezések alapján ad ki. 2

3 A kiadás napja az a nap, amikor a pénzösszeget az eladó az ügyvédtől átveszi, illetve számláján jóváírásra kerül. Az Áfa tv. alkalmazásában előleg fizetéséről akkor van szó, ha az ügyvéd a vevőtől általa korábban letétbe vett, a vételárba feltétlenül beszámítható pénzösszeget az eladó részére az Áfa tv. szerinti teljesítés időpontját megelőzően adja ki. Ha az ügyvéd az eladó részére december 31-ét követően és az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontot megelőzően adja ki a vételárba feltétlenül beszámítható pénzösszeget, s az eladó az Áfa tv a szerinti nyilatkozatot határidőben megtette, akkor az előleg nem foglal magában áfát. Adózónak az Áfa tv a nyilatkozat benyújtását megelőzően mindenképpen azt is meg kell vizsgálni, hogy számára az adókötelessé tétel visszavonása milyen következményekkel jár. Ugyanis az adókötelessé tétel visszavonása adózónak adófizetési kötelezettsége keletkezhet az Áfa tv. 11. (2) bekezdés c) pontja és/vagy az Áfa tv (1) bekezdése alapján. Az Áfa tv. 11. (2) bekezdés c) pontja szerint termékértékesítés valósul meg, ha tárgyi eszköznek nem minősülő termék adólevonásra nem jogosító tevékenység folytatásához kerül felhasználásra, feltéve, hogy a termék beszerzéséhez vagy 11. (2) bekezdés b) pont szerinti felhasználásához kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. E rendelkezés alapján, ha az Áfa tv a szerinti nyilatkozatot tevő adózó 2015 előtt beszerzett, tárgyi eszköznek nem minősülő és jogszerű adólevonással érintett lakóingatlant 2015-ben az adókötelessé tétel visszavonása folytán áfamentesen értékesíti, akkor ezáltal termékértékesítést hajt végre. Az adófizetési kötelezettség időpontja az értékesítés Áfa tv. szerinti teljesítési időpontja, az adó alapja az értékesített ingatlan forgalmi értéke, az adó mértéke 27%. Az adófizetési kötelezettség nem az értékesítéshez kötődik, hanem a tárgyi eszköznek nem minősülő lakóingatlan adólevonásra nem jogosító értékesítéshez történő felhasználásához. Az Áfa tv (1) bekezdése szerint abban az esetben, ha az adóalany a tárgyi eszközt a figyelési időszakon [135. (1) bekezdésében meghatározott időtartamon] belül értékesíti, a teljesítés hónapjára és a hátralevő hónapokra együttesen időarányosan jutó előzetesen felszámított adó összegét a) véglegesen levonhatja, ha a tárgyi eszköz értékesítése adólevonásra egyébként jogosítaná; b) véglegesen nem vonhatja le, ha a tárgyi eszköz értékesítése adólevonásra egyébként nem jogosítaná. E rendelkezés értelmében, ha az Áfa tv a szerinti nyilatkozatot tevő adózó 2015 előtt beszerzett, tárgyi eszköznek minősülő és jogszerű adólevonással érintett lakóingatlant 2015-ben a figyelési időszak belül értékesíti, akkor az értékesítés teljesítési időpontját magában foglaló bevallási időszakban a levonható időarányos részét köteles fizetendő adót növelő tételként elszámolni. Az említett jogszabályi rendelkezések mellett azt is mérlegelnie kell az adózónak az Áfa tv a szerinti nyilatkozat benyújtása előtt, hogy az adókötelessé tétel visszavonása folytán 2015-től milyen összegű áfát nem vonhat le. Az adózónak mindenképpen kalkulációt kell készíteni, hogy számára az Áfa tv a szerinti nyilatkozat megtétele adóelőnnyel jár-e vagy sem. ART Az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer főbb szabályai Írta: Dr. Kovács Ferenc adószakértő Az adóeljárás, az adóellenőrzés évi szabályváltozásai között talán a legfontosabb egy új informatikai rendszer bevezetése, mely a fuvarozott áruk nyomonkövetését szolgálja, csökkentve ezzel az általános forgalmi adóval kapcsolatos csalárd cselekmények elkövetésének valószínűségét. Jelen cikk a fontosabb szabályokat ismerteti. 3

4 A jogi szabályozásról általánosságban Az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (EKAER) fontosabb rendelkezéseit az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) tartalmazza. A vonatkozó rendelkezések a bejelentési szabályok között (22/E. ), az ellenőrzési szabályoknál (88. ), a szankcióknál (mulasztási bírság [172. (19a) bekezdés], intézkedések [173. (1) bekezdés]), valamint a fogalommagyarázatoknál (178. ) találhatók meg. Ezen túlmenően egy külön melléklet is foglalkozik az EKAER bejelentéssel (11. sz. melléklet) A fentieken túlmenően az EKAER szám megállapításának rendjét, a bejelentés, változásbejelentés részletes szabályait, a kockázati biztosíték mértékét, továbbá a kockázatos termékek körét (amely lehet élelmiszer és egyéb termék is) két miniszteri rendelet tartalmazza [50/2014 (XII. 31.) NGM rendelet és 51/2014 (XII. 31.) NGM rendelet]. Az Art. tehát január 1-jétől új bejelentési szabállyal egészült ki, mely bejelentést az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt, Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt, valamint belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést folytató adózónak kell teljesítenie az állami adó- és vámhatóság felé. A bejelentés teljesítése az EKAER elektronikus rendszerén keresztül történik. A bejelentést valamennyi, közúti fuvarozással járó tevékenységgel kapcsolatban teljesíteni kell, az EKAER minden egyes ilyen tevékenységhez azonosító számot (EKAER számot) rendel. A bejelentési kötelezettség fő szabály szerint az Útdíjtörvény szerinti útdíjköteles, azaz 3,5 tonna össztömegnél nagyobb össztömegű gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó tevékenységre vonatkozik, kivéve az ún. kockázatos termékeket. Bejelentést kell ugyanis tenni a kockázatos élelmiszerek esetében akkor is, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a forintot meghaladja, illetve egyéb kockázatos termékek esetében, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíj köteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot, vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja. Mentes az EKAER bejelentési kötelezettség alól a) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve, b) a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve, c) a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű, d) a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengheni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó jármű, e) a nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű, f) a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjármű. Mentes továbbá a bejelentési kötelezettség alól a) az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg, 4

5 b) az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó ba) kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a forintot, bb) egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg. A bejelentéshez az EKAER felületre történő belépés szükséges. Az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felület eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel. Az EKAER bejelentést az adózó vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületén a bejelentés megtételéhez szükséges felhasználónevet és ahhoz kapcsolódó jelszót igényelt. A bejelentendő adatok köre A következő adatokat kell bejelentenie az adózóknak és az állami adó- és vámhatóság az adózó bejelentése alapján az alábbi adatokat veszi nyilvántartásba és szerepelteti az EKAER-ben: a) feladó adatai (név, adóazonosító szám), b) felrakodás címe, c) címzett adatai (név, adóazonosító szám), d) kirakodás (átvétel) címe, e) kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatai (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a címzettel, f) az EKAER számhoz tartozó termék(ek): fa) általános megnevezése, fb) a vám-és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) a bejelentéskor hatályos szövege szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig), fc) az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban, fd) veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyességi bárca száma, fe) a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma, amenynyiben ez az adat rendelkezésre áll, g) a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet: ga) termékértékesítés, gb) termékbeszerzés, gc) bérmunka, gd) egyéb cél, h) amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték, i) a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma, j) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi rakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontja, k) a Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a termék fuvarozására használt gépjárműre történő felrakodás megkezdésének időpontja. Bejelentésre kötelezett: Az EU-ból Magyarországra történő fuvarozás esetén termékbeszerzéskor a címzett a bejelentésre kötelezett, a kirakodást a címzett, illetve az átvevő jelenti be. Egyéb célú behozatal esetén az átvevő az adatok bejelentője. Magyarországról EU-ba történő fuvarozás esetén termékértékesítéskor a feladó a bejelentésre kötelezett, a felrakodás időpontját a feladó, vagy a felrakodó jelenti be. Egyéb célú kivitel esetén a felrakodó az adatok bejelentője. 5

6 Belföldi fuvarozás esetén (amelyet tehát kizárólag az első belföldi adóköteles, nem végfelhasználónak történő termékértékesítéskor kell bejelenteni) a bejelentésre kötelezett a feladó, a kirakodást a címzett, az átvevő, illetve (megegyezés esetén) a feladó jelenti be. Az EKAER szám a megállapításától számított 15 napig érvényes, ezt követően az EKAER szám érvényét veszti. EKAER bejelentés kockázatos termékek esetén és a kockázati biztosítékra vonatkozó szabályok Kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység esetén EKAER számot az állami adó- és vámhatóság csak azon adózó számára állapít meg, aki vagy amely a) a kockázatos élelmiszerek tekintetében aa) az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségéről szóló VM rendelet [3/2010. (VII. 5.) VM rendelet] előírásai szerint a tevékenységét első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozóként ideértve a bértárolási tevékenységet is bejelentette (ún. FELIR számmal rendelkezik), ab) az első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer- vállalkozóként a VM rendelet előírásai szerint az első magyarországi tárolási hely bejelentésének eleget tett, és ac) törvény szerinti biztosítékadási kötelezettségét teljesítette, b) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kockázatos termékek tekintetében a törvény szerinti biztosítékadási kötelezettségét teljesítette. Kockázati biztosítékot belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén a Közösségen belüli beszerzést (ideértve a saját tulajdonú termék más tagállamból Magyarországra történő behozatalát is), illetve első belföldi adóköteles nem közvetlen végfelhasználó részére történő termékértékesítést megvalósító adózó köteles nyújtani. A biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie a bejelentés időpontjában a bejelentést megelőző 60 napban (ideértve a bejelentés napját is) teljesített bejelentések során megállapított és átvételi címre érkezés, vagy a felrakodás megkezdésének bejelentésével már rendelkező EKAER számokhoz tartozó termékek, valamint a már megállapított és még érvényes EKAER számokhoz tartozó termékek együttes adó nélküli értékének 15 százalékát. Az adózó szükség esetén, a folyamatosan megállapított kockázatos termék érték adatok alapján kiegészíti a biztosítékot a fentiek szerinti mértékre. Amennyiben az adózó több jogcímen (EU beszerzés, belföldi szállítás) is kötelezett biztosíték nyújtására, kizárólag az általános szabályok szerint számított, magasabb összegű biztosíték nyújtására köteles. Az állami adóhatóság a bejelentések megtételére szolgáló elektronikus felületen a biztosítékadásra kötelezett adózó számára lehetővé teszi a biztosíték összege változásának folyamatos nyomon követését. Az állami adó- és vámhatóság nem állapít meg újabb EKAER számot az adózó részére, amennyiben megállapítható, hogy a biztosíték nem nyújt fedezetet az újabb bejelentéssel érintett termékek adó nélküli értékének 15 százalékára. A biztosíték összege teljesíthető a) elkülönített letéti számlára történő befizetéssel, b) pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján. Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki a) az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy b) legalább két éve működik és szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint az EKAER bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt. A mentesség feltételeinek fennállását az állami adóhatóság folyamatosan vizsgálja. Amennyiben a mentes- 6

7 ség feltételei már nem állnak fenn, úgy az adózó az EKAER szám megállapítása érdekében biztosítéknyújtásra kötelezett. A biztosíték nyújtását követően az állami adóhatóság minden hónap végét megelőző 5 napon belül felülvizsgálja, hogy a biztosítékot nyújtó adózó rendelkezik-e az állami adóhatóságnál nyilvántartott, nettó módon számított adótartozással. Tartozás fennállása esetén a biztosíték összegét az állami adóhatóság a tartozásra elszámolhatja. Ellenőrzés, szankciók Az általános forgalmi adó alanyának tulajdonában lévő kereskedelmi mennyiségű termék csak a termék eredetét hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum (különösen fuvarlevél vagy számla) birtokában fuvarozható. A fuvarozó ellenőrzése során ugyanakkor előfordul, hogy a szállítást végző személynek nem minden esetben van lehetősége a tényleges vevő, átvevő adatainak pontos megadására, illetve beazonosítására, ezért az Art. megteremtette az áruszállításban érintett általános forgalmiadó-alany nyilatkoztatásának lehetőségét a valótlan tartalmú nyilatkozatok (fiktív címzett, illetve átvevő feltüntetése, a rendeltetési hely jellegével össze nem egyeztethető rakományok) kiszűréséhez. E szabály az áfacsalások megelőzését, megakadályozását, felderítését szolgálja. Amennyiben kockázati tényezők különösen a rakomány jellege, a szállítmány és a rendeltetési hely, illetve a fuvarozott termék mennyisége és a gépjármű típusa közötti összhang hiánya, folyamatban levő végrehajtási eljárás, közösségi adószám hiányában végzett közösségi kereskedelmi tevékenység, kirakodási helyként be nem jelentett telephely feltüntetése indokolják, valamint abban az esetben, ha a termék fuvarozásában érintett általános forgalmiadó-alany a nyilatkozattételt megtagadja az élőállat, valamint a gyorsan romló termékek kivételével az állami adó- és vámhatóság a szállítóeszközön a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zárat alkalmazhat. A hatósági zár lehet hatósági pecséttel ellátott csomagzár vagy raktérzár. Az állami adó- és vámhatóság az alkalmazott hatósági zár sértetlenségét belföldön ellenőrizheti, illetve a hatósági zár alkalmazása indokának megszűnése esetén intézkedik annak eltávolítása iránt. A közúti fuvarozással járó tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítésének jogkövetkezménye, hogy a be nem jelentett termék igazolatlan eredetűnek minősül, és az állami adó- és vámhatóság a be nem jelentett áru értékének 40%-áig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Az EKAER rendszerbe történő bejelentési kötelezettség nem, vagy nem megfelelő módon történő teljesítése esetén kiszabott mulasztási bírság szankcióval összefüggésben az Art. előírja, hogy ebben az esetben az igazolatlan eredetűnek minősülő fuvarozott termék a bírság összegének mértékéig lefoglalható, melyről a bírságot kiszabó határozatban rendelkezik az állami adó- és vámhatóság. A lefoglalásról jegyzőkönyv készül, a lefoglalt ingóság zár alá vehető és elszállíttatható. KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ Módosult a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás Írta: Veres Gábor NAV, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály Az Országgyűlés évi őszi törvényalkotási programjának keretében a Magyar Közlöny november 26-án megjelent 161. számában kihirdetett az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi LXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) többek között módosította a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) egyes rendelkezéseit is. 7

8 A Ktdt. módosításának elsődleges célja volt, hogy a központi költségvetési bevételek számára többletforrást teremtsen a évre, ennek érdekében a termékdíj köteles termékkörök bővülésével kiszélesítésre került a szabályozás tárgyi hatálya, valamint módosultak a díjköteles termékeket terhelő egységnyi díjtételek mértéke is. A költségvetés bevételi forrásainak növelésén túl a szabályozás személyi hatálya alá tartozó gazdálkodói kör jogalkalmazásának segítése érdekében a módosítás több kiegészítést, szövegpontosítást is tartalmaz. Fontos továbbá megemlíteni, hogy a Módtv. mellett a Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény is tartalmazott termékdíjas módosító rendelkezéseket sőt a Módtv. termékdíjas szabályozást érintő bizonyos módosításait nem is léptette hatályba, valamint az év végén kihirdetésre került a Ktdt. végrehajtásáról szóló 343/2011. (XXI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) módosításáról szóló 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet is. Tárgyi hatály bővülése A Ktdt. 1. (3) bekezdésének, valamint az 1. számú mellékletének módosításával évtől jelentős mértékben változik a termékdíjas szabályozás tárgyi hatálya alá tartozó termékdíj-köteles termékek köre. A legszembetűnőbb változás az irodai papír, az egyéb vegyipari termék és az egyéb műanyag termék szabályozásba történt beemelése. A Ktdt. alkalmazásában irodai papírnak az ex. 4802, ex és ex vámtarifaszámok alá osztályozott olyan információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír minősül, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra. Az említett vámtarifaszámok szövegezése, valamint az ahhoz tartozó magyarázat alapján termékdíjköteles irodai papírnak tekinthetők például a fénymásoló papírok (tekercsben vagy téglalap alakú ívben), a különböző írólapok, jegyzetfüzetek, írótömbök, de akár a plakát-, rajz-, képeslap- és borítékpapírok is. A szabályozás a kivételek közé sorolja azon termékeket, melyek nem a végfelhasználók számára lettek kiszerelve, a könyv alappapírt, valamint minden, termék díj köteles reklámhordozó papírnak minősülő terméket. Termékdíjköteles egyéb műanyag terméknek a vámtarifaszám alá tartozó, kizárólag műanyagból készült művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei, valamint az ezekből készült áru tekinthető. Az új termékkör közé sorolhatók a műanyagból (bármilyen eljárással) készült, az eredeti, természetes termékhez hasonló művirágok, műlombok, gyümölcsutánzatok, a különféle növényi részek, csokrok és koszorúk. Egyéb vegyipari termékek alatt a Ktdt. a Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek és a Szépségvagy testápoló készítmények kategóriájába tartozó egyes termékeket érti. A Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek termékáramát az ex.3401, ex és ex vámtarifaszám alá osztályozott termékek adják, míg a Szépség- vagy testápoló készítmények között a 3305 és 3307 vámtarifaszámú termékek találhatók évtől tehát termékdíjköteles egyéb vegyipari terméknek minősülnek például a különféle szappanok, mosó- és tisztítókészítmények, mosóporok, súrolókrémek és különböző súrolókészítmények, a tusfürdők, samponok, hajápoló (pl.: hajkrém, hajlakk, hajolaj, hajfesték) és borotválkozáshoz használatos szerek (pl.: borotvakrém és hab, arcszesz, arcvíz), valamint az illatosító készítmények, feltéve, hogy mindezek nem kézműipari tevékenység keretében kerültek előállításra. Az eddigiekben említett új termékkörök megjelenése mellett a Ktdt. 1. mellékletének módosítása is jelentős hatással van a szabályozás tárgyi hatályára. Ez a módosítás kevésbé szembetűnő, ugyanakkor koránt sem elhanyagolható jelentőségű. 8

9 Jelentőségét ugyanis a Ktdt. 1. (4) bekezdésének rendelkezése adja, mely szerint az egyes termékdíjkötelesnek ítélt termékkörök alá tartozó konkrét termékek a január 1-jén hatályos Kombinált Nómenklatúra vámtarifaszámai alapján, az 1. mellékletben kerülnek meghatározásra. A melléklet taxatív felsorolásának módosításával tehát az egyes termékdíjköteles termékköröket alkotó termék- és anyagáramok összetétele bővíthető, vagy akár szűkíthető. A hivatkozott mellékletben végbement, évben hatályba lépett módosítások jellemzően bővítették a különböző termék- és anyagáramok összetételét, azaz a már termékdíjköteles termékkörök alá tartozó díjköteles termékeket azonosító vámtarifaszámok listája további termékekkel bővült. Ilyen, a szabályozás tárgyi hatálya alá került termékek például: műanyag élvédő profil (ex. 3916) kerámia csomagolószer (ex ) vas vagy acél pántoló szalag (ex. 7211) elektromotor és elektromos generátor (8501*) központi fűtés céljára szolgáló elektromos vezérlésű kazán (ex *) elektromos csatlakozók, csatlakozódobozok (8536) elektronikus integrált áramkörök, tárolók (8542) különböző elektromos, elektronikus barkácsgépek (8432, ex , ex és ex. 8468) különböző ellenőrző, vezérlő és mérőeszközök (ex ex és ex. 9032) Díjtételek változása A tárgyi hatály kiszélesítésén túl ugyancsak a költségvetési források növelését célozza a termékdíjköteles termékek egységnyi díjtételének átrendeződése, emelkedése. A szabályozásba emelt új termékdíjköteles termékkörök egységnyi díjtételét a Ktdt. 2. melléklete az alábbiak szerint határozza meg: Termékdíjköteles termék Egységnyi díjtétel január 1-jétől (Ft/kg) Egyéb műanyag termék 1900 Irodai papír 19 Egyéb vegyipari termék Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek Szépség- vagy testápoló készítmények A csomagolószer termékkör egységnyi díjtételének átrendeződése és változása szempontjából befolyásoló tényezővel bír a kereskedelmi csomagolás, csomagolószer kategória szűkítése. A díjtételek változásával kapcsolatban azonban elmondható, hogy általában véve emelkedés figyelhető meg az egyes anyagáramok tekintetében. A további díjköteles termékkörök esetben is főként eltérő mértékű díjtétel emelkedés mutatható ki, ez alól csak az akkumulátorok és az elektromos, elektronikai termékek körébe tartozó rádiótelefon készülékek díjtételei képeznek kivételt. Az akkumulátorok vonatkozásában a korábban meghatározott egységnyi díjtétel mértéke 60 és 80 Ft/kgról függetlenül attól, hogy azok elektrolittal feltöltöttek vagy sem, egységesen 57 Ft/kg-ra csökken, míg a rádiótelefon készüléket terhelő díjtétel 500 Ft/ kg-ról 304 Ft/kg-ra változik. Az elektromos, elektronikai termékek körét alkotó további termékáramok például nagy- és kisgépek, adagoló automaták, szórakoztató elektronikai cikkek stb. díjtételei azonban minden esetben 14%-kal emelkednek. A fém kereskedelmi csomagolószer és az egyéb kőolajtermékek díjtétele 1%-kal (előbbi esetében 300 Ft/ kg-ról 304 Ft/kg-ra, míg utóbbi esetén 112 Ft/kg-ról 114 Ft/kg-ra), a gumiabroncsoké 9%-kal (52 Ft/kgról 57 Ft/kg-ra), míg a reklámhordozó papírok egységnyi díjtétele 32%-kal (64 Ft/kg-ról 85 ft/kg-ra) nő évtől

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1

A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség 1 22/E. 2 (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai

Részletesebben

Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései

Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései 22/E. (1) Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó a) az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

FELHÍVÁS. A jövedéki adótörvény változásairól

FELHÍVÁS. A jövedéki adótörvény változásairól FELHÍVÁS A jövedéki adótörvény változásairól Tisztelt Ügyfeleink! A Magyar Közlöny MK 161/2014. évi számában 2014. november 26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények,

Részletesebben

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

TERVEZET../2015. (II..) NGM rendelet. az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről ./2015. (II..) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015. március 1-től Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

Részletesebben

Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz

Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz Magyarázat a jövedéki adóról szóló törvény változásaihoz A jövedékiadó-törvény 2015. évi módosításait az egyes adótörvények és az azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747. Törvények

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747. Törvények M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1747 II. Törvények 2015. évi I. törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

A nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 23. szám 1881 61. Adósságcsökkentési támogatásban részesített személy 62. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők nemenként/ Egészségkárosodott

Részletesebben

2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2015. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK SULCZ NÁNDORNÉ NAV NÓGRÁD MEGYEI ADÓIGAZGATÓSÁGA 2015. FEBRUÁR 12. AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL (ART) SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY 2015. ÉVI VÁLTOZÁSAI Alapelvek Az adóhatóság az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján)

EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján) EKAER 2015. január 1-től (elfogadott jogszabályok alapján) Előadók: Hegedüs Sándor, Dr. Sztankó Dániel (RSM DTM Hungary Zrt.) 2015. február 25. Szervező: Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft. www.vezinfo.hu

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási

Tartalom 1 ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 4. szám április Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Teljesítés időpontjának meghatározása könyvviteli,

Részletesebben

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel

RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel RSM DTM Hungary Zrt. EKAER (elfogadott jogszabályok alapján) Vezinfó előadás 2015.01.14. Előadó: Hegedüs Sándor, Sztankó Dániel 1. EKAER szabályok 2 EKAER szabályok Érintett tranzakciók (főszabály): EU

Részletesebben

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az EKAER-rel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók Az adókötelezettségek keletkezésének, szabályszerű teljesí - tésének új és hatékonyabb módszerekkel történő ellenőrzése az egyre nagyobb volumenben és értékben

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám 2014. szeptember

Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám 2014. szeptember E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 9. szám 2014. szeptember Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Nem szerződésszerű teljesítés korrekciójának

Részletesebben

Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai. Art. 2015.

Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai. Art. 2015. Az adóeljárási törvény 2015. évi főbb módosításai Dr. Kovács Ferenc Okleveles adószakértő Igazságügyi adó- és járulékszakértő Alapelvi változások: Eltérő minősítés tilalma visszakerül a törvénybe (már

Részletesebben

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály

dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály dr. Funtek Zsolt NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási Főosztály 2015. március 1-től új szabályozási forma. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény tartalmazza:

Részletesebben

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés

Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Az EKAER kialakításának előzményei A rendszer célja, fókuszpontjai A jogi szabályozás felépítése A rendszer lényeges pontjai Előzetes bejelentés Ellenőrzési lehetőségek Szankciók Kapcsolat más rendszerekkel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015. Dr. Orbán Ildikó

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015. Dr. Orbán Ildikó Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER 2015 Dr. Orbán Ildikó Változások az áfa csalások visszaszorítására 2015-ben Trade Controll bevezetése - elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

EKAER részletes tájékoztató

EKAER részletes tájékoztató EKAER részletes tájékoztató A rendszer célja az áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon

Részletesebben

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása 33426 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 140. szám 62. A Rega. tv. a 16. -t követõen a következõ alcímmel és 16/A. -sal egészül ki: Gépjármûflotta-üzemeltetõ által bérbe adott személygépkocsi adókötelezettsége

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása

Tartalom 1 ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 3. szám 2015. március Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Adatszolgáltatási értékhatár változása

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. január VIII. évfolyam 1. szám TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A szociális hozzájárulási adó Írta: Matlné Kisari Erika vezető főtanácsos NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december

Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december E-Adótanácsadó Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 12. szám 2014. december Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Áfa tv. 2015. évi változásai Írta: Bonácz

Részletesebben