Fôvárosi Gázmûvek Rt. Éves jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fôvárosi Gázmûvek Rt. Éves jelentés"

Átírás

1 Fôvárosi Gázmûvek Rt. Éves jelentés 2003

2 Összefoglaló adatok Megnevezés mértékegység Fogyasztószám ezer Hálózat hosszúság km Értékesített földgáz M m Értékesített gázenergia TJ M kwh Munkavállalói létszám (december 31-én) fô Értékesítés nettó árbevétele M Ft Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye M Ft Adózás elôtti eredmény M Ft Fizetett (jóváhagyott) osztalék M Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft/db

3 Éves jelentés 2003 Fôvárosi Gázmûvek Rt Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) Internet:

4 T A R T A L O M Elôszó Az irányító testületek tagjai Tulajdonosi szerkezet Szervezeti felépítés Szolgáltatási terület Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása A gázelosztó hálózat összetétele A társaság évi gazdálkodásáról A gázszolgáltatás fejlôdését bemutató adatok A társaság gazdálkodásának eredményei A hatékonysági mutatók alakulása Az éves beszámoló mérlegének fôbb adatai A független könyvvizsgáló jelentése A felügyelôbizottság jelentése Fejlesztési eredmények, jelentôs beruházások Informatikai fejlesztések Humánpolitika

5 Elôszó A 2003-as esztendô volt a Fôvárosi Gázmûvek Rt ben lezajlott privatizációját követô idôszak legeredményesebb üzleti éve. A gazdálkodásunk szempontjából meghatározó földgáz értékesítés mennyiség tekintetében meghaladta az üzleti tervünkben foglaltakat, millió köbmétert ért el. Az egy munkavállalónkra esô gázértékesítés átlépte a 2 millió köbméter/fô értéket. Költségeink összességében az üzleti tervünkben foglaltaknak megfelelôen alakultak, ez a tényezô is jelentôs mértékben befolyásolta üzletmenetünk sikerességét. Az eredményes és hatékony gazdálkodás hangsúlyozása mellett fontos kiemelnem, hogy 2003 egyúttal a mélyreható változásokra, a magyar gázpiac 2004-tôl megvalósuló liberalizációjára való tervszerû felkészülés idôszaka volt. Ezzel egyidejûleg ügyfeleink földgáz energiahordozóval való kiszolgálását egyenletesen magas minôségben, zavartalanul és biztonságosan végeztük. A következôkben részletesen szólok azokról a legfontosabb eseményekrôl, amelyek meghatározták, alapvetôen befolyásolták társaságunk évi tevékenységét, gazdálkodását. A teljes magyar gázipart érintô, legjelentôsebb változás, hogy az Országgyûlés június 16-i ülésén elfogadta a földgázellátásról szóló évi XLII. törvényt, amely megteremtette a gázipari liberalizáció alapját. A törvény kihirdetését követôen jelentek meg az ahhoz kapcsolódó alacsonyabb szintû jogszabályok, közöttük az új gáztörvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Kormány rendelet. Ez tartalmazza az engedélyezés általános szabályait, a földgázellátás szabályait, illetve a tevékenységek szétválasztásának részletes elôírásait. A jogszabályi környezet változásának következtében a magyar gázpiac átalakul. Megváltoznak a tarifarendszerek, a szabályozott (hatósági) árak mellett a nyilvántartásba vett, feljogosított fogyasztók piaci áron szerezhetik be a földgázt, kialakul a versenypiac. A liberalizációra történô felkészülés jegyében, illetve ügyfélszolgálatunk színvonalának további javítása érdekében folytatattuk kereskedelmi és ügyfélszolgálati tevékenységünk fejlesztését. Telefonos ügyfélszolgálatot helyeztünk üzembe, új ügyfélszolgálati irodát létesítettünk az Europark bevásárlóközpontban a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen. Folytattuk az SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer IS-U moduljának kiterjesztését. Ennek eredményeként az év végétôl közel 406 ezer ügyfelünk adatait saját nyilvántartási és számlázási rendszerünkben kezeljük. Társaságunk észak pesti szolgáltatási a új telephelyre, a szolgáltatási területének központjában lévô XIII. kerületi Béke térre költözött. Legjelentôsebb ügyfelünk a Budapesti Erômû Rt., e társaság Kispesti Erômûvének rekonstrukciójához nagynyomású elosztó vezetéket építettünk. A fûtéskorszerûsítési program keretében a XIX. kerületi önkormányzattal július 2-án megtörtént a szerzôdés aláírása, így már négy fôvárosi kerületben támogatjuk a szociálisan rászoruló fogyasztók gázszolgáltatásba való bekapcsolódását a kerületi önkormányzattal közösen. Társaságunk benyújtotta a Magyar Energia Hivatalba engedélykérelmét a földgáz elosztás és a közüzemi szolgáltatás tevékenységekre. Megalapítottuk a Fôvárosi Gázkereskedelmi Kft.-t, amelynek engedélykérelme a földgáz kereskedelemre és a határon keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáférés tevékenységekre terjed ki. Adózás elôtti eredményünk millió Ft, ami kiemelkedô gazdasági teljesítmény részvénytársaságunk eddigi történetében. Az elért eredményekért e helyen is köszönetemet fejezem ki a társaság tulajdonosainak, az irányítást és ellenôrzést végzô grémiumoknak, az érdekképviseleti szervezetek vezetôinek és munkavállalóinknak azért, hogy tevékenységükkel hozzájárultak üzleti sikereinkhez, megalapozva a liberalizált piaci körülmények között való eredményes mûködés feltételeit. Dr. Vasanits Dezsô elnök-vezérigazgató 3

6 Az irányító testületek tagjai Az igazgatóság tagjai Dr. Vasanits Dezsô elnök-vezérigazgató Dr. Klaus Homann elnökhelyettes május 31-ig Gottfried Spelsberg-Korspeter elnökhelyettes június 1-tôl Henning Aretz igazgatósági tag Dr. Budavári László igazgatósági tag A felügyelôbizottság tagjai Dr. Madarász Aladár elnök Almádi Krisztina május 31-ig Dr. Bagdy Gábor június 1-tôl Gábor József Gotthard Béla A vezetôi testület tagjai Marosiné Hegyi Ágota május 31-ig Dr. Vasanits Dezsô elnök-vezérigazgató Dr. Budavári László vezérigazgató-helyettes Csallóközi Zoltán hálózati igazgató Kraft Péter fejlesztési és beruházási igazgató Patai Ágnes humánpolitikai igazgató Pókos Zoltán stratégiai és controlling igazgató Szabó Péter kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgató Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató 4

7 Marinné Dr. Nyéki Ildikó igazgatósági tag Szilágyiné Zimay Judit igazgatósági tag május 31-ig Murányvári Gyôzô igazgatósági tag június 1-tôl Dr. Valentiny Pál igazgatósági tag Margit Lajos május 31-ig Tóth Ferenc június 1-tôl Siklósi Csaba június 1-tôl Péterffy Ágoston május 31-ig Bánsági György június 1-tôl Dr. Manfred Scholle Dr. Ulrich Schöler Az érdekképviseletek vezetôi Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogügyi önálló vezetô Gotthard Béla a szakszervezeti bizottság elnöke Tóth Ferenc az üzemi tanács elnöke 5

8 Tulajdonosi szerkezet Kisbefektetôk: 0,9% Ruhrgas Energie Hungária Részesedések Kft.: 16,4% RWE Gas International B. V.: 32,7% Budapest Fôváros Önkormányzata: 50% + 1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény Szervezeti felépítés felügyelôbizottság közgyûlés könyvvizsgáló ellenôrzési és vagyonfelügyeleti önálló jogügyi önálló titkárság igazgatóság vezérigazgató üzemi tanács szakszervezeti bizottság vezérigazgató-helyettes humánpolitikai igazgatóság hálózati igazgatóság fejlesztési és beruházási igazgatóság kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatóság pénzügyi igazgatóság stratégiai és controlling igazgatóság humán erôforrás gazdálkodási központi üzemzavar elhárító központi szállítási gázkereskedelmi folyószámla és követeléskezelési controlling személyzetfejlesztési nyomóhálózati és nyomásszabályozó biztonságtechnikai földgáz elszámolási pénzügyi könyvelési informatikai igazgatási budai szolgáltatási gázmérô hitelesítô ügyfélszolgálati számviteli marketing és tájékoztatási észak-pesti szolgáltatási minôségbiztosítási készletgazdálkodási dél-pesti szolgáltatási mûszaki fejlesztési ipari létesítményi tervfelülvizsgáló és ellenôrzô hálózatberuházási gázmérési és ellenôrzési villamos és energia 6

9 Szolgáltatási terület Szentendre Vác - Alag Salgótarján Pilisvörösvár Solymárvölgy Remeteszôlôs Hárshegy Budatétény Százhalombatta Ercsi Gyôr Budafoki út Rákospalota Budapest I. körvezeték Óbuda Újpesti Erômû BUDAPEST Ikarus Kôbánya, Salgótarjáni út Csepel Ercsi Soroksár Kispesti Erômû Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása Vecsés Budapest II. körvezeték Maglód Gyömrô Sülysáp Úri Gomba Bénye Káva Tóalmás Zsámbok Tápiószecsô Tápióság Pánd Gázvezeték FÔGÁZ Rt. Testvériség II. Jászfelsôszentgyörgy Szentlôrinckáta Szentmártonkáta Nagykáta Tápióbicske Gázvezeték MOL Rt. FÔGÁZ Rt. hálózati nyomásszabályozó állomás MOL Rt. gázátadó állomás Budapesti Erômû Rt. nyomásszabályozó állomás A Fôvárosi Gázmûvek Rt km hosszú gázelosztó hálózatának összetétele december 31-én Anyag szerint egyéb: öntöttvas, hostalit duktil, PVC, eternit 0,1% M m acél: 33,9% háztartási KPE: 66% nem háztartási erômûvek Kor szerint év: 48,1% 10 év alatt: 30,7% 50 év fölött: 0,5% év: 0,4% év: 4,8% év: 15,5% év 7

10 A társaság évi gazdálkodásáról A gázszolgáltatás fejlôdését bemutató adatok Megnevezés Fogyasztószám Ebbôl agglomerációs területen Háztartási fogyasztó Ebbôl agglomerációs területen Gázfûtéssel ellátott lakások Ebbôl agglomerációs területen Értékesített földgáz Ebbôl agglomerációs területen Értékesített gázenergia ezer 767 ezer 20 ezer ezer ezer 536 ezer 19 millió m 3 millió m 3 45 TJ millió kwh A társaság gazdálkodásának eredményei Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi mûveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elôtti eredmény Adózott eredmény Fizetett (jóváhagyott) osztalék Mérleg szerinti eredmény E Ft Társaságunk Budapesten és 17, a fôvároshoz közeli településen végez földgázszolgáltatást. Szolgáltatási területünkön a évben a gázellátás folyamatos volt, gázszolgáltatói feladatainkat rendben teljesítettük. A hálózati és szolgáltatási feladatokat továbbra is a három területi szolgáltatási, a központi üzemzavar elhárító, az ipari és a nyomóhálózati és nyomásszabályozó látta el. Vidéki fogyasztóink kiszolgálásáról Remeteszôlôs kivételével a dél-pesti szolgáltatási sülysápi üzeme gondoskodott. A saját számlázásban lévô mintegy 406 ezer ügyfelünknek immár öt ügyfélszolgálati irodában, valamint telefonon, levélben, illetve en állunk rendelkezésére ban 2 520,1 M m 3 földgázt értékesítettünk, amely a tervezett értéket 180,1 M m 3 -rel, az elôzô évi bázisadatot 192,9 M m 3 -rel haladta meg. 8

11 A földgáz értékesítés fogyasztói szegmensek szerinti alakulását vizsgálva elmondható, hogy a lakosság felé történô értékesítés a legnagyobb arányú (39,8%). Két kiemelt fogyasztónk a Budapesti Erômû Rt. és Fôvárosi Távfûtômûvek Rt. az összes eladott gázmennyiség 26,5%-át vásárolta meg. Az egyéb nem lakossági fogyasztók körében az értékesítés részaránya 33,7% volt. A gázértékesítés árbevétele ,7 M Ft volt. Adózás elôtti eredményünk terveinket meghaladóan alakult, értéke 5 355,1 M Ft. Ezt elsôsorban a földgáz értékesítés tervezettet jelentôsen meghaladó mennyisége, a gázmérleg kedvezô értéke, valamint társaságunk takarékos költséggazdálkodása eredményezte. Pénzügyi tevékenységünk tervezett eredményünket javította, ebbôl a szempontból a évet is szilárd likviditási pozíció jellemezte. Fogyasztóink gázenergiával való biztonságos ellátása és magas színvonalú kiszolgálása társaságunk legfôbb célkitûzése. Ezt sikerült megvalósítanunk, eredményes gazdálkodás mellett. A évi adózott nyereségbôl a közgyûlés ilyen irányú döntése alapján osztalék kifizetésére kerül sor. Egy darab Ft névértékû részvény után Ft-ot, összesen 4 272,8 M Ft osztalékot kapnak tulajdonosaink. Az osztalék mértéke 19,2%-kal nôtt a évhez viszonyítva. Adózás elôtti eredmény M Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft/db A hatékonysági mutatók alakulása Megnevezés Egy foglalkoztatottra jutó gázértékesítés Egy foglalkoztatott által kiszolgált fogyasztók száma Egy foglalkoztatottra esô vezetékhossz Az élômunka termelékenysége nettó árbevétellel számítva E m 3 /fô db/fô m/fô M Ft/fô , ,9 Index a bázishoz (%) 109,2 100,3 101,2 116,1 9

12 Az éves beszámoló mérlegének fôbb adatai Megnevezés Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idôbeli elhatárolások Eszközök összesen Források Saját tôke Jegyzett tôke Tôketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idôbeli elhatárolások Források összesen E Ft 10

13 A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések: A befektetett eszközök nettó értéke elsôsorban a tárgyi eszköz állomány változásának következtében 374,6 M Ft-tal magasabb a bázisévi értéknél. Társaságunk tôkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink M Ft-ra növekedtek az elôzô évi M Ft-hoz képest. Kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeink vannak, amelyek állománya az év zárónapján ,7 M Ft volt. Ez 772,8 M Ft-tal magasabb az elôzô évinél, amelyet elsôsorban az osztalék növekedése eredményez. 11

14 A független könyvvizsgáló jelentése Deloitte Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Budapest Nádor u. 21. Levélcím: 1397 Budapest Pf. 503 Tel.: +36 (1) Fax: +36 (1) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fôvárosi Gázmûvek Rt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabályok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Rt. (a Társaság ) december 31-i, a évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások - amelyek ezen Éves jelentés 8. oldalának második táblázatában és a 10. oldalon találhatóak - származnak február 20-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a december 31-i, a számvitelrôl szóló évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest, február 20. Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory Bejegyezve: Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg: A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu 12

15 A felügyelôbizottság jelentése FÔVÁROSI GÁZMÛVEK RT. felügyelôbizottsága A felügyelôbizottság jelentése a társaság évi beszámolójáról A felügyelôbizottság évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelôbizottság ügyrendje és a felügyelôbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett. Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét. Negyedéveket követôen megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítésérôl, az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtett intézkedésekrôl. A felügyelôbizottság rendelkezésére bocsátott elôterjesztések, az aktuális napirend keretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaság tevékenységének ellenôrzését, a testület feladatának elvégzését. A felügyelôbizottság március 30-ai ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a társaság évi beszámolójáról, az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpolitikájáról. A Fôvárosi Gázmûvek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott december 31-ei zárómérlege szerint: E Ft Eszközök és források összesen Nettó árbevétele Mérleg szerinti eredménye 313 A felügyelôbizottság 4/2004. sz. határozatával az elôterjesztést elfogadta. A Fôvárosi Gázmûvek Rt. felügyelôbizottsága a társaság évi mérlegét E Ft fôösszegben és a mérleg szerinti eredményt 313 E Ft összegben elfogadta. Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszámolója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a május 25-én tartandó évi rendes közgyûlésnek azt elfogadásra javasolja. Budapest, március 30. Dr. Madarász Aladár a felügyelôbizottság elnöke 13

16 Fejlesztési eredmények, jelentôs beruházások Társaságunk 2003-ban is kiemelt feladatként kezelte a gázhálózat fejlesztését és tervszerû rekonstrukcióját. Az elmúlt év során szolgáltatási területünkön összesen m gázelosztó vezetéket építettünk. Ezen belül m vezeték felújítási munkálataira került sor, továbbá m új vezetéket fektettünk. Elosztóvezetéki leágazás összesen db készült, ezek hossza összesen m, így a 2003-ban megépített összes elosztóvezeték hosszúsága: m. A év legjelentôsebb hálózati beruházása, a Kispesti Erômû rekonstrukciójához kapcsolódó, m hosszúságban fektetett, DN 300-as, 40 bar tervezési nyomású acél elosztóvezeték építése volt. Sikeresen megvalósult, további kiemelt gázhálózati beruházásaink 2003-ban: a II-III., Szépvölgyi úti, a VII., Károly krt-i, a VI-VII., Király utcai, a VII., Izabella utcai, a VIII., Krúdy Gy. utcai és Kun utcai, a XX., Károly utcai vezetéképítések, valamint a margitszigeti csôbélelési munka. Az elmúlt évben fejezôdött be a VI-VII-XIV., Dózsa Gy. úti, valamint a X., Kôbányai úti kiemelt fôvárosi útépítéssekkel összefüggô hálózat felújítási munka is. Jelentôs létesítményi beruházásaink között tartjuk számon, hogy elvégeztük a társaságunk Köztársaság téri központi telephelyének energiaellátását biztosító gázmotorok és a kapcsolódó berendezések üzemóra alapján esedékes felújítását. A Salgótarjáni úti telephelyen 6 hónap alatt felépült a közel m 2 szintterületû központi irattár és fogyasztói dokumentumkezelô központ áprilisában költözött Óbudáról a Béke téri szolgáltatóházba az észak-pesti szolgáltatási. Az ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztési koncepciójának megfelelôen a Béke téren növeltük az ügyfélszolgálati pultok számát, a Fehérvári úton megkezdtük a felújítást, és a XIX. kerület, Europark bevásárlóközpontban a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen 2003 október hónapban új ügyfélszolgálati irodát nyitottunk. 14

17 Informatikai fejlesztések 2003-ban, a terveinkben elôre rögzítettek szerint, folytattuk tovább az SAP R/3 rendszer IS-U moduljának kiterjesztését. Az év végére, a XIII., a XIV., a IV. és a XIX. kerületi ügyfeleink saját számlázásba vételét követôen, közel 406 ezer fogyasztási helyet kezeltünk e modul segítségével. Így a gázmérôvel rendelkezô ügyfeleink kétharmadának adatait saját adatbázisunkban tároljuk, ügyeiket ennek használatával intézzük el. A kiterjesztéssel összhangban, április végéig végrehajtottuk az V., a VI., a IX., a X., a XI., a XXII. kerületi és a vidéki szolgáltatási területünkön lakó ügyfélkörünk folyamatos elszámolási és számlázási rendre történô átállítását. Ezzel a saját kezelésbe vett kerületek és települések ügyfélkörének földgáz-felhasználását egységesen, teljes egészében a korábban kialakított részszámlázásos megoldással és folyamatos számlázással számoljuk el. Informatikai rendszereinket felkészítettük a rendeleti és jogszabályi változások kezelésére, ezek között említhetjük a gázár támogatás, az energiaadó és a földgáz szolgáltatás új ÁFA kulcsának megjelenítését a számláinkon. Az IS-U modul kiterjesztésével egy idôben a pilot workflow projektet is sikeresen valósítottuk meg. E munka folytatásaként egyes kiválasztott pénzügyi és mûszaki, valamint számos ügyfélszolgálati folyamat támogatását folyamatosan végezzük, az SAP R/3 ügykövetô rendszerével. Az SAP projekt bevezetési munkájában az elsô fázis sikeres, éles üzemi használatba vétele után tovább folytatódott az SAP R/3 rendszer PM és SD moduljainak bevezetése. Az informatikai szolgáltatások iránti igények növekedésével összhangban társaságunk SAP gépparkját átszerveztük. Ennek során az éles alkalmazást vivô gépeket új, nagyobb teljesítményû eszközökre cseréltük. A felszabaduló számítógépek egy részét a fejlesztôrendszerhez, valamint tesztelés és oktatás céljára felhasználjuk, más részét kedvezô feltételekkel értékesítettük. A tárolt adatállományok méretének növekedése miatt, a mentési feladatok megoldására új mentô egységeket helyeztünk üzembe, amelyek a korábbinál jóval nagyobb szalagos kapacitást tesznek elérhetôvé. Az adatmentô egységek a korábbi állapothoz képest lényegesen javítják visszakeresési lehetôségeinket is. A számítógépes rendszerünkben korábban használt Windows NT 4.0 szervereket Windows 2000 rendszerrel újratelepítettük, és elvégeztük az Exchange 2000 levelezô szerver telepítését is. Az említett módosítást követôen a hálózati nyomtatókat is újra konfiguráltuk. A hálózati kiszolgálók központi felügyeletére bevezettük a HP OpenView rendszert. Ennek segítségével a kiszolgálók valamennyi jelzése egy központi felügyelô rendszerhez kerül. Használatával lehetôség van a kritikus üzenetek elemzésére, és ezzel a hibák megelôzésére, vagy következményeik elhárítására. 15

18 Humánpolitika A Fôgáz Rt. személyügyi tevékenységével szembeni elvárás a évben is az volt, hogy a rendelkezésre álló humán erôforrások oldaláról biztosítsa a gázpiaci liberalizáció kihívásaira való felkészülést; a társaság versenyképességének megôrzését és a változó gazdálkodási körülményekhez való rugalmas alkalmazkodóképesség feltételeinek megteremtését. A társaság létszáma az üzletpolitikai célkitûzésekkel összhangban évek óta folyamatosan csökken. A évben 2,4 %-kal kevesebb munkavállalót foglalkoztattunk az elôzô évhez képest, miközben a társaság eredményessége nôtt. A létszámon belül a fizikai állománycsoport létszáma és aránya csökkent nagyobb mértékben. A munkavállalók létszámának alakulása Fizikai Szellemi Összesen 555 fô 526 fô 745 fô 743 fô fô fô A létszámban, összetételben megfelelô munkaerô biztosítását napjainkban a társaságnál bevezetett és kellô szabályozottsággal mûködô humán rendszerek, korszerûsített humán folyamatok is támogatják. A Hay-munkaköri rendszerre alapozva, a minôségi szakemberek megszerzésének és megtartásának érdekében kidolgozásra került a munkaerô keresés és kiválasztás egységes eljárási rendje. Célja, hogy társasági szinten egységes módszerekkel, eredményesen, idô- és költséghatékonyan válasszuk ki az adott munkakör betöltésére alkalmas munkatársat ban megtörtént a társaság képzési folyamatának egységes rendszerbe foglalása. A szakterületek által megfogalmazott igényeket figyelembe véve, a külsô szervezésû beiskolázások mellett, a korábbi évekhez viszonyítva hangsúlyosabb szerepet kaptak a belsô erôforrások felhasználásával, illetve vállalati igényekre szabott, kihelyezett formában megvalósuló továbbképzések és szakmai konzultációk. A képzések és tréningek éreztetik pozitív hatásukat a dolgozóink által végzett munka minôségében. A beiskolázásokkal a társaság elsôsorban a munkakör ellátásához szükséges végzettség és készségek megszerzését, valamint a szakmai tudás korszerûsítését támogatta. A társaságunknál január 1-jétôl mûködô választható béren kívüli juttatási rendszer két éves mûködése során elérte azt a célját, hogy az igénybevétel összegét tekintve egységes, minden munkavállalóra kiterjedô, egyéni igényekhez alkalmazkodó juttatási rendszer valósuljon meg. A évre kitûzött és végrehajtott humánpolitikai feladatok a Fôvárosi Gázmûvek Rt. humán stratégiája alapján a társaság üzleti céljainak teljesülését szolgálták. 16

19 Felelôs kiadó: a Fôvárosi Gázmûvek Rt. stratégiai és controlling igazgatóság marketing és tájékoztatási a NEW DIMENSION

Megnevezés mértékegység 2000 2001 2002 2003 2004

Megnevezés mértékegység 2000 2001 2002 2003 2004 Éves jelentés 2004 Összefoglaló adatok Megnevezés mértékegység 2000 2001 2002 2003 2004 Fogyasztószám ezer 778 786 795 790 797 Hálózat hosszúság km 5 393 5 438 5 471 5 490 5 533 Értékesített földgáz M

Részletesebben

Versenyre fókuszálva Éves jelentés 2009

Versenyre fókuszálva Éves jelentés 2009 Versenyre fókuszálva Éves jelentés 009 Fôvárosi Gázmûvek Zrt. é v e s j e l e n t é s 0 09 4 6 8 10 1 1 1 1 1 14 15 16 17 18 0 1 4 6 8 Előszó Az igazgatóság tagjai A felügyelőbizottság tagjai Cégcsoport

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S 2010 Mérhető fejlődés 2010

É V E S J E L E N T É S 2010 Mérhető fejlődés 2010 É V E S J E L E N T É S Mérhető fejlődés FÔGÁZ É V E S J E L E N T É S Előszó....................................... 2 Az igazgatóság tagjai............................ 4 A felügyelőbizottság tagjai........................

Részletesebben

FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1. Tartalomjegyzék

FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1. Tartalomjegyzék Fokozódó teljesítmény éves jelentés 2011 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1 2 E l ő s z ó 4 I r á n y í t ó t e s t ü l e t e k ta g j a i 6 a C é g c s o p o r t f ő b b a d ata i 8 F Ő G Á

Részletesebben

Felelôs kiadó: Kommunikációs Csoport, FÔGÁZ Zrt.

Felelôs kiadó: Kommunikációs Csoport, FÔGÁZ Zrt. Felelôs kiadó: Kommunikációs Csoport, FÔGÁZ Zrt. É V E S J E L E N T É S 20 ÉVES JELENTÉS 20 13 FÔGÁZ Zrt. 2 4 6 16 20 24 28 30 34 38 Köszöntô, irányítótestületek tagjai A Cégcsoport fôbb adatai Pénzügyi

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2012 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

Konszolidált Jelentések és Mérleg. 2010. december 31.

Konszolidált Jelentések és Mérleg. 2010. december 31. Konszolidált Jelentések és Mérleg 2010. december 31. TIGÁZ 2010. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ / TARTALOM Konszolidált Jelentések és Mérleg 2010. december 31. Működéssel kapcsolatos beszámoló 3 4 6 8 8 9

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

Éves jelentés 2004. Víz, természetesen

Éves jelentés 2004. Víz, természetesen Éves jelentés 24 Víz, természetesen Tartalom 2 Elnöki összefoglaló 4 A Fôvárosi Vízmûvek Rt. tulajdonosai 24-ben 5 A vezetés 6 Termelés, értékesítés 6 Ivóvíz-, iparivíz-termelés 7 Termelôkapacitások 8

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2005 2 t a r t a l o m j e g y z é k 1. Igazgatói beszámoló 4 2. Szervezeti séma 6 3. Ellátási terület 7 4. Gazdálkodási eredmények 8 5. Szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI. 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról 17

ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI. 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról 17 A Matáv Rt. 2005. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI Oldalszám 1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 17.000.000.000, teljes egészében

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

Ezúton is szeretném megköszönni a KELER Csoport tulajdonosainak,

Ezúton is szeretném megköszönni a KELER Csoport tulajdonosainak, Éves jelentés 2013 Tartalom 1. Elnöki köszöntő 3 2. Piaci környezet 5 3. A KELER Csoport átalakulása: tevékenység-átruházás 7 4. Szabályozói környezet 8 5. A KELER KSZF gazdálkodása 10 6. Kockázatkezelés

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2013. december 31. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2014. ÁPRILIS 16. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. február 13.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. február 13. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2005. év 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2006. február 13. TARTALOM Előszó... 2 I. Az időszak leglényegesebb adatai... 3 II. Pénzügyi kimutatások... 5 II.1. Éves eredménykimutatás....

Részletesebben

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi Kiegészítő Melléklete 2012. április 25. MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal 1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 11. szám 2011. május 26. III. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt. 2000.

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

Ö s s z e f o g l a l ó. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a

Ö s s z e f o g l a l ó. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a Éves Jelentés 2010 Ö s s z e f o g l a l ó Tisztelt Olvasó, Társaságunk, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország egyik legjelenősebb víziközmű-szolgáltatójaként állami és önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről.. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapest, 2012. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 5 2. ELŐZMÉNYEK 6 3. JOGI ELŐREHALADÁS 16 3.1. Cégjogi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 215. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 214. évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly

Részletesebben

A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Főtér 5. Tel.: 32/416-702 E-mail: salgotv@chello.hu A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Salgótarjáni Városi

Részletesebben

Jelentések és Mérleg

Jelentések és Mérleg Jelentések és Mérleg 2014. december 31. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. Alaptőke 62.066.000.000, teljes egészében befizetve.

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2011. május 16. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2010. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben