Fôvárosi Gázmûvek Rt. Éves jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fôvárosi Gázmûvek Rt. Éves jelentés"

Átírás

1 Fôvárosi Gázmûvek Rt. Éves jelentés 2003

2 Összefoglaló adatok Megnevezés mértékegység Fogyasztószám ezer Hálózat hosszúság km Értékesített földgáz M m Értékesített gázenergia TJ M kwh Munkavállalói létszám (december 31-én) fô Értékesítés nettó árbevétele M Ft Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye M Ft Adózás elôtti eredmény M Ft Fizetett (jóváhagyott) osztalék M Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft/db

3 Éves jelentés 2003 Fôvárosi Gázmûvek Rt Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) Internet:

4 T A R T A L O M Elôszó Az irányító testületek tagjai Tulajdonosi szerkezet Szervezeti felépítés Szolgáltatási terület Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása A gázelosztó hálózat összetétele A társaság évi gazdálkodásáról A gázszolgáltatás fejlôdését bemutató adatok A társaság gazdálkodásának eredményei A hatékonysági mutatók alakulása Az éves beszámoló mérlegének fôbb adatai A független könyvvizsgáló jelentése A felügyelôbizottság jelentése Fejlesztési eredmények, jelentôs beruházások Informatikai fejlesztések Humánpolitika

5 Elôszó A 2003-as esztendô volt a Fôvárosi Gázmûvek Rt ben lezajlott privatizációját követô idôszak legeredményesebb üzleti éve. A gazdálkodásunk szempontjából meghatározó földgáz értékesítés mennyiség tekintetében meghaladta az üzleti tervünkben foglaltakat, millió köbmétert ért el. Az egy munkavállalónkra esô gázértékesítés átlépte a 2 millió köbméter/fô értéket. Költségeink összességében az üzleti tervünkben foglaltaknak megfelelôen alakultak, ez a tényezô is jelentôs mértékben befolyásolta üzletmenetünk sikerességét. Az eredményes és hatékony gazdálkodás hangsúlyozása mellett fontos kiemelnem, hogy 2003 egyúttal a mélyreható változásokra, a magyar gázpiac 2004-tôl megvalósuló liberalizációjára való tervszerû felkészülés idôszaka volt. Ezzel egyidejûleg ügyfeleink földgáz energiahordozóval való kiszolgálását egyenletesen magas minôségben, zavartalanul és biztonságosan végeztük. A következôkben részletesen szólok azokról a legfontosabb eseményekrôl, amelyek meghatározták, alapvetôen befolyásolták társaságunk évi tevékenységét, gazdálkodását. A teljes magyar gázipart érintô, legjelentôsebb változás, hogy az Országgyûlés június 16-i ülésén elfogadta a földgázellátásról szóló évi XLII. törvényt, amely megteremtette a gázipari liberalizáció alapját. A törvény kihirdetését követôen jelentek meg az ahhoz kapcsolódó alacsonyabb szintû jogszabályok, közöttük az új gáztörvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Kormány rendelet. Ez tartalmazza az engedélyezés általános szabályait, a földgázellátás szabályait, illetve a tevékenységek szétválasztásának részletes elôírásait. A jogszabályi környezet változásának következtében a magyar gázpiac átalakul. Megváltoznak a tarifarendszerek, a szabályozott (hatósági) árak mellett a nyilvántartásba vett, feljogosított fogyasztók piaci áron szerezhetik be a földgázt, kialakul a versenypiac. A liberalizációra történô felkészülés jegyében, illetve ügyfélszolgálatunk színvonalának további javítása érdekében folytatattuk kereskedelmi és ügyfélszolgálati tevékenységünk fejlesztését. Telefonos ügyfélszolgálatot helyeztünk üzembe, új ügyfélszolgálati irodát létesítettünk az Europark bevásárlóközpontban a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen. Folytattuk az SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer IS-U moduljának kiterjesztését. Ennek eredményeként az év végétôl közel 406 ezer ügyfelünk adatait saját nyilvántartási és számlázási rendszerünkben kezeljük. Társaságunk észak pesti szolgáltatási a új telephelyre, a szolgáltatási területének központjában lévô XIII. kerületi Béke térre költözött. Legjelentôsebb ügyfelünk a Budapesti Erômû Rt., e társaság Kispesti Erômûvének rekonstrukciójához nagynyomású elosztó vezetéket építettünk. A fûtéskorszerûsítési program keretében a XIX. kerületi önkormányzattal július 2-án megtörtént a szerzôdés aláírása, így már négy fôvárosi kerületben támogatjuk a szociálisan rászoruló fogyasztók gázszolgáltatásba való bekapcsolódását a kerületi önkormányzattal közösen. Társaságunk benyújtotta a Magyar Energia Hivatalba engedélykérelmét a földgáz elosztás és a közüzemi szolgáltatás tevékenységekre. Megalapítottuk a Fôvárosi Gázkereskedelmi Kft.-t, amelynek engedélykérelme a földgáz kereskedelemre és a határon keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáférés tevékenységekre terjed ki. Adózás elôtti eredményünk millió Ft, ami kiemelkedô gazdasági teljesítmény részvénytársaságunk eddigi történetében. Az elért eredményekért e helyen is köszönetemet fejezem ki a társaság tulajdonosainak, az irányítást és ellenôrzést végzô grémiumoknak, az érdekképviseleti szervezetek vezetôinek és munkavállalóinknak azért, hogy tevékenységükkel hozzájárultak üzleti sikereinkhez, megalapozva a liberalizált piaci körülmények között való eredményes mûködés feltételeit. Dr. Vasanits Dezsô elnök-vezérigazgató 3

6 Az irányító testületek tagjai Az igazgatóság tagjai Dr. Vasanits Dezsô elnök-vezérigazgató Dr. Klaus Homann elnökhelyettes május 31-ig Gottfried Spelsberg-Korspeter elnökhelyettes június 1-tôl Henning Aretz igazgatósági tag Dr. Budavári László igazgatósági tag A felügyelôbizottság tagjai Dr. Madarász Aladár elnök Almádi Krisztina május 31-ig Dr. Bagdy Gábor június 1-tôl Gábor József Gotthard Béla A vezetôi testület tagjai Marosiné Hegyi Ágota május 31-ig Dr. Vasanits Dezsô elnök-vezérigazgató Dr. Budavári László vezérigazgató-helyettes Csallóközi Zoltán hálózati igazgató Kraft Péter fejlesztési és beruházási igazgató Patai Ágnes humánpolitikai igazgató Pókos Zoltán stratégiai és controlling igazgató Szabó Péter kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgató Dr. Turmezey Tiborné pénzügyi igazgató 4

7 Marinné Dr. Nyéki Ildikó igazgatósági tag Szilágyiné Zimay Judit igazgatósági tag május 31-ig Murányvári Gyôzô igazgatósági tag június 1-tôl Dr. Valentiny Pál igazgatósági tag Margit Lajos május 31-ig Tóth Ferenc június 1-tôl Siklósi Csaba június 1-tôl Péterffy Ágoston május 31-ig Bánsági György június 1-tôl Dr. Manfred Scholle Dr. Ulrich Schöler Az érdekképviseletek vezetôi Szalayné Dr. Bíró Zsuzsanna jogügyi önálló vezetô Gotthard Béla a szakszervezeti bizottság elnöke Tóth Ferenc az üzemi tanács elnöke 5

8 Tulajdonosi szerkezet Kisbefektetôk: 0,9% Ruhrgas Energie Hungária Részesedések Kft.: 16,4% RWE Gas International B. V.: 32,7% Budapest Fôváros Önkormányzata: 50% + 1 db A sorozatú, 1 db B sorozatú részvény Szervezeti felépítés felügyelôbizottság közgyûlés könyvvizsgáló ellenôrzési és vagyonfelügyeleti önálló jogügyi önálló titkárság igazgatóság vezérigazgató üzemi tanács szakszervezeti bizottság vezérigazgató-helyettes humánpolitikai igazgatóság hálózati igazgatóság fejlesztési és beruházási igazgatóság kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatóság pénzügyi igazgatóság stratégiai és controlling igazgatóság humán erôforrás gazdálkodási központi üzemzavar elhárító központi szállítási gázkereskedelmi folyószámla és követeléskezelési controlling személyzetfejlesztési nyomóhálózati és nyomásszabályozó biztonságtechnikai földgáz elszámolási pénzügyi könyvelési informatikai igazgatási budai szolgáltatási gázmérô hitelesítô ügyfélszolgálati számviteli marketing és tájékoztatási észak-pesti szolgáltatási minôségbiztosítási készletgazdálkodási dél-pesti szolgáltatási mûszaki fejlesztési ipari létesítményi tervfelülvizsgáló és ellenôrzô hálózatberuházási gázmérési és ellenôrzési villamos és energia 6

9 Szolgáltatási terület Szentendre Vác - Alag Salgótarján Pilisvörösvár Solymárvölgy Remeteszôlôs Hárshegy Budatétény Százhalombatta Ercsi Gyôr Budafoki út Rákospalota Budapest I. körvezeték Óbuda Újpesti Erômû BUDAPEST Ikarus Kôbánya, Salgótarjáni út Csepel Ercsi Soroksár Kispesti Erômû Az értékesített gázmennyiség szektoronkénti megoszlása Vecsés Budapest II. körvezeték Maglód Gyömrô Sülysáp Úri Gomba Bénye Káva Tóalmás Zsámbok Tápiószecsô Tápióság Pánd Gázvezeték FÔGÁZ Rt. Testvériség II. Jászfelsôszentgyörgy Szentlôrinckáta Szentmártonkáta Nagykáta Tápióbicske Gázvezeték MOL Rt. FÔGÁZ Rt. hálózati nyomásszabályozó állomás MOL Rt. gázátadó állomás Budapesti Erômû Rt. nyomásszabályozó állomás A Fôvárosi Gázmûvek Rt km hosszú gázelosztó hálózatának összetétele december 31-én Anyag szerint egyéb: öntöttvas, hostalit duktil, PVC, eternit 0,1% M m acél: 33,9% háztartási KPE: 66% nem háztartási erômûvek Kor szerint év: 48,1% 10 év alatt: 30,7% 50 év fölött: 0,5% év: 0,4% év: 4,8% év: 15,5% év 7

10 A társaság évi gazdálkodásáról A gázszolgáltatás fejlôdését bemutató adatok Megnevezés Fogyasztószám Ebbôl agglomerációs területen Háztartási fogyasztó Ebbôl agglomerációs területen Gázfûtéssel ellátott lakások Ebbôl agglomerációs területen Értékesített földgáz Ebbôl agglomerációs területen Értékesített gázenergia ezer 767 ezer 20 ezer ezer ezer 536 ezer 19 millió m 3 millió m 3 45 TJ millió kwh A társaság gazdálkodásának eredményei Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegû ráfordítások Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi mûveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elôtti eredmény Adózott eredmény Fizetett (jóváhagyott) osztalék Mérleg szerinti eredmény E Ft Társaságunk Budapesten és 17, a fôvároshoz közeli településen végez földgázszolgáltatást. Szolgáltatási területünkön a évben a gázellátás folyamatos volt, gázszolgáltatói feladatainkat rendben teljesítettük. A hálózati és szolgáltatási feladatokat továbbra is a három területi szolgáltatási, a központi üzemzavar elhárító, az ipari és a nyomóhálózati és nyomásszabályozó látta el. Vidéki fogyasztóink kiszolgálásáról Remeteszôlôs kivételével a dél-pesti szolgáltatási sülysápi üzeme gondoskodott. A saját számlázásban lévô mintegy 406 ezer ügyfelünknek immár öt ügyfélszolgálati irodában, valamint telefonon, levélben, illetve en állunk rendelkezésére ban 2 520,1 M m 3 földgázt értékesítettünk, amely a tervezett értéket 180,1 M m 3 -rel, az elôzô évi bázisadatot 192,9 M m 3 -rel haladta meg. 8

11 A földgáz értékesítés fogyasztói szegmensek szerinti alakulását vizsgálva elmondható, hogy a lakosság felé történô értékesítés a legnagyobb arányú (39,8%). Két kiemelt fogyasztónk a Budapesti Erômû Rt. és Fôvárosi Távfûtômûvek Rt. az összes eladott gázmennyiség 26,5%-át vásárolta meg. Az egyéb nem lakossági fogyasztók körében az értékesítés részaránya 33,7% volt. A gázértékesítés árbevétele ,7 M Ft volt. Adózás elôtti eredményünk terveinket meghaladóan alakult, értéke 5 355,1 M Ft. Ezt elsôsorban a földgáz értékesítés tervezettet jelentôsen meghaladó mennyisége, a gázmérleg kedvezô értéke, valamint társaságunk takarékos költséggazdálkodása eredményezte. Pénzügyi tevékenységünk tervezett eredményünket javította, ebbôl a szempontból a évet is szilárd likviditási pozíció jellemezte. Fogyasztóink gázenergiával való biztonságos ellátása és magas színvonalú kiszolgálása társaságunk legfôbb célkitûzése. Ezt sikerült megvalósítanunk, eredményes gazdálkodás mellett. A évi adózott nyereségbôl a közgyûlés ilyen irányú döntése alapján osztalék kifizetésére kerül sor. Egy darab Ft névértékû részvény után Ft-ot, összesen 4 272,8 M Ft osztalékot kapnak tulajdonosaink. Az osztalék mértéke 19,2%-kal nôtt a évhez viszonyítva. Adózás elôtti eredmény M Ft Egy részvényre jutó osztalék Ft/db A hatékonysági mutatók alakulása Megnevezés Egy foglalkoztatottra jutó gázértékesítés Egy foglalkoztatott által kiszolgált fogyasztók száma Egy foglalkoztatottra esô vezetékhossz Az élômunka termelékenysége nettó árbevétellel számítva E m 3 /fô db/fô m/fô M Ft/fô , ,9 Index a bázishoz (%) 109,2 100,3 101,2 116,1 9

12 Az éves beszámoló mérlegének fôbb adatai Megnevezés Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idôbeli elhatárolások Eszközök összesen Források Saját tôke Jegyzett tôke Tôketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idôbeli elhatárolások Források összesen E Ft 10

13 A kiemelt mérlegsorokhoz kapcsolódó megjegyzések: A befektetett eszközök nettó értéke elsôsorban a tárgyi eszköz állomány változásának következtében 374,6 M Ft-tal magasabb a bázisévi értéknél. Társaságunk tôkehelyzete továbbra is stabil. Céltartalékaink M Ft-ra növekedtek az elôzô évi M Ft-hoz képest. Kizárólag rövid lejáratú kötelezettségeink vannak, amelyek állománya az év zárónapján ,7 M Ft volt. Ez 772,8 M Ft-tal magasabb az elôzô évinél, amelyet elsôsorban az osztalék növekedése eredményez. 11

14 A független könyvvizsgáló jelentése Deloitte Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Budapest Nádor u. 21. Levélcím: 1397 Budapest Pf. 503 Tel.: +36 (1) Fax: +36 (1) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Fôvárosi Gázmûvek Rt. tulajdonosai részére A magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Szabályok alapján elvégeztük a Fôvárosi Gázmûvek Rt. (a Társaság ) december 31-i, a évi C. törvény szerint készült éves beszámolójának vizsgálatát, mely beszámolóból a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatások - amelyek ezen Éves jelentés 8. oldalának második táblázatában és a 10. oldalon találhatóak - származnak február 20-i keltezésû könyvvizsgálói jelentésünkben hitelesítô záradékot adtunk ki az éves beszámolóról. Véleményünk szerint a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatás minden lényeges összefüggést tekintve megegyezik az alapul szolgáló éves beszámolóval. A Társaságnak a december 31-i, a számvitelrôl szóló évi C. törvény szerinti pénzügyi helyzetének, tevékenysége eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mellékelt szûkített pénzügyi kimutatást az alapul vett éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentéssel együtt célszerû elolvasni. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Budapest, február 20. Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory Bejegyezve: Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg: A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu 12

15 A felügyelôbizottság jelentése FÔVÁROSI GÁZMÛVEK RT. felügyelôbizottsága A felügyelôbizottság jelentése a társaság évi beszámolójáról A felügyelôbizottság évi tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, a Részvénytársaság Alapító Okirata, a felügyelôbizottság ügyrendje és a felügyelôbizottság által jóváhagyott munkaterv szerint végezte, hat alkalommal ülésezett. Munkatervének összeállítása során a legfontosabb feladatokra összpontosította figyelmét. Negyedéveket követôen megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság beszámolóját az Üzleti Terv teljesítésérôl, az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpolitikájáról. Rendszeresen tájékoztatást kapott a lényeges, kiemelt feladatokról és a megtett intézkedésekrôl. A felügyelôbizottság rendelkezésére bocsátott elôterjesztések, az aktuális napirend keretében adott szóbeli, írásbeli tájékoztatók folyamatosan biztosították a társaság tevékenységének ellenôrzését, a testület feladatának elvégzését. A felügyelôbizottság március 30-ai ülésén megtárgyalta az igazgatóság jelentését a társaság évi beszámolójáról, az ügyvezetésrôl, a társaság vagyoni helyzetérôl és üzletpolitikájáról. A Fôvárosi Gázmûvek Rt. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott december 31-ei zárómérlege szerint: E Ft Eszközök és források összesen Nettó árbevétele Mérleg szerinti eredménye 313 A felügyelôbizottság 4/2004. sz. határozatával az elôterjesztést elfogadta. A Fôvárosi Gázmûvek Rt. felügyelôbizottsága a társaság évi mérlegét E Ft fôösszegben és a mérleg szerinti eredményt 313 E Ft összegben elfogadta. Megállapította a könyvvizsgáló jelentésére is tekintettel, hogy a társaság éves beszámolója a jogszabályoknak megfelel, és ezek alapján a május 25-én tartandó évi rendes közgyûlésnek azt elfogadásra javasolja. Budapest, március 30. Dr. Madarász Aladár a felügyelôbizottság elnöke 13

16 Fejlesztési eredmények, jelentôs beruházások Társaságunk 2003-ban is kiemelt feladatként kezelte a gázhálózat fejlesztését és tervszerû rekonstrukcióját. Az elmúlt év során szolgáltatási területünkön összesen m gázelosztó vezetéket építettünk. Ezen belül m vezeték felújítási munkálataira került sor, továbbá m új vezetéket fektettünk. Elosztóvezetéki leágazás összesen db készült, ezek hossza összesen m, így a 2003-ban megépített összes elosztóvezeték hosszúsága: m. A év legjelentôsebb hálózati beruházása, a Kispesti Erômû rekonstrukciójához kapcsolódó, m hosszúságban fektetett, DN 300-as, 40 bar tervezési nyomású acél elosztóvezeték építése volt. Sikeresen megvalósult, további kiemelt gázhálózati beruházásaink 2003-ban: a II-III., Szépvölgyi úti, a VII., Károly krt-i, a VI-VII., Király utcai, a VII., Izabella utcai, a VIII., Krúdy Gy. utcai és Kun utcai, a XX., Károly utcai vezetéképítések, valamint a margitszigeti csôbélelési munka. Az elmúlt évben fejezôdött be a VI-VII-XIV., Dózsa Gy. úti, valamint a X., Kôbányai úti kiemelt fôvárosi útépítéssekkel összefüggô hálózat felújítási munka is. Jelentôs létesítményi beruházásaink között tartjuk számon, hogy elvégeztük a társaságunk Köztársaság téri központi telephelyének energiaellátását biztosító gázmotorok és a kapcsolódó berendezések üzemóra alapján esedékes felújítását. A Salgótarjáni úti telephelyen 6 hónap alatt felépült a közel m 2 szintterületû központi irattár és fogyasztói dokumentumkezelô központ áprilisában költözött Óbudáról a Béke téri szolgáltatóházba az észak-pesti szolgáltatási. Az ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztési koncepciójának megfelelôen a Béke téren növeltük az ügyfélszolgálati pultok számát, a Fehérvári úton megkezdtük a felújítást, és a XIX. kerület, Europark bevásárlóközpontban a Budapesti Elektromos Mûvek Rt.-vel közösen 2003 október hónapban új ügyfélszolgálati irodát nyitottunk. 14

17 Informatikai fejlesztések 2003-ban, a terveinkben elôre rögzítettek szerint, folytattuk tovább az SAP R/3 rendszer IS-U moduljának kiterjesztését. Az év végére, a XIII., a XIV., a IV. és a XIX. kerületi ügyfeleink saját számlázásba vételét követôen, közel 406 ezer fogyasztási helyet kezeltünk e modul segítségével. Így a gázmérôvel rendelkezô ügyfeleink kétharmadának adatait saját adatbázisunkban tároljuk, ügyeiket ennek használatával intézzük el. A kiterjesztéssel összhangban, április végéig végrehajtottuk az V., a VI., a IX., a X., a XI., a XXII. kerületi és a vidéki szolgáltatási területünkön lakó ügyfélkörünk folyamatos elszámolási és számlázási rendre történô átállítását. Ezzel a saját kezelésbe vett kerületek és települések ügyfélkörének földgáz-felhasználását egységesen, teljes egészében a korábban kialakított részszámlázásos megoldással és folyamatos számlázással számoljuk el. Informatikai rendszereinket felkészítettük a rendeleti és jogszabályi változások kezelésére, ezek között említhetjük a gázár támogatás, az energiaadó és a földgáz szolgáltatás új ÁFA kulcsának megjelenítését a számláinkon. Az IS-U modul kiterjesztésével egy idôben a pilot workflow projektet is sikeresen valósítottuk meg. E munka folytatásaként egyes kiválasztott pénzügyi és mûszaki, valamint számos ügyfélszolgálati folyamat támogatását folyamatosan végezzük, az SAP R/3 ügykövetô rendszerével. Az SAP projekt bevezetési munkájában az elsô fázis sikeres, éles üzemi használatba vétele után tovább folytatódott az SAP R/3 rendszer PM és SD moduljainak bevezetése. Az informatikai szolgáltatások iránti igények növekedésével összhangban társaságunk SAP gépparkját átszerveztük. Ennek során az éles alkalmazást vivô gépeket új, nagyobb teljesítményû eszközökre cseréltük. A felszabaduló számítógépek egy részét a fejlesztôrendszerhez, valamint tesztelés és oktatás céljára felhasználjuk, más részét kedvezô feltételekkel értékesítettük. A tárolt adatállományok méretének növekedése miatt, a mentési feladatok megoldására új mentô egységeket helyeztünk üzembe, amelyek a korábbinál jóval nagyobb szalagos kapacitást tesznek elérhetôvé. Az adatmentô egységek a korábbi állapothoz képest lényegesen javítják visszakeresési lehetôségeinket is. A számítógépes rendszerünkben korábban használt Windows NT 4.0 szervereket Windows 2000 rendszerrel újratelepítettük, és elvégeztük az Exchange 2000 levelezô szerver telepítését is. Az említett módosítást követôen a hálózati nyomtatókat is újra konfiguráltuk. A hálózati kiszolgálók központi felügyeletére bevezettük a HP OpenView rendszert. Ennek segítségével a kiszolgálók valamennyi jelzése egy központi felügyelô rendszerhez kerül. Használatával lehetôség van a kritikus üzenetek elemzésére, és ezzel a hibák megelôzésére, vagy következményeik elhárítására. 15

18 Humánpolitika A Fôgáz Rt. személyügyi tevékenységével szembeni elvárás a évben is az volt, hogy a rendelkezésre álló humán erôforrások oldaláról biztosítsa a gázpiaci liberalizáció kihívásaira való felkészülést; a társaság versenyképességének megôrzését és a változó gazdálkodási körülményekhez való rugalmas alkalmazkodóképesség feltételeinek megteremtését. A társaság létszáma az üzletpolitikai célkitûzésekkel összhangban évek óta folyamatosan csökken. A évben 2,4 %-kal kevesebb munkavállalót foglalkoztattunk az elôzô évhez képest, miközben a társaság eredményessége nôtt. A létszámon belül a fizikai állománycsoport létszáma és aránya csökkent nagyobb mértékben. A munkavállalók létszámának alakulása Fizikai Szellemi Összesen 555 fô 526 fô 745 fô 743 fô fô fô A létszámban, összetételben megfelelô munkaerô biztosítását napjainkban a társaságnál bevezetett és kellô szabályozottsággal mûködô humán rendszerek, korszerûsített humán folyamatok is támogatják. A Hay-munkaköri rendszerre alapozva, a minôségi szakemberek megszerzésének és megtartásának érdekében kidolgozásra került a munkaerô keresés és kiválasztás egységes eljárási rendje. Célja, hogy társasági szinten egységes módszerekkel, eredményesen, idô- és költséghatékonyan válasszuk ki az adott munkakör betöltésére alkalmas munkatársat ban megtörtént a társaság képzési folyamatának egységes rendszerbe foglalása. A szakterületek által megfogalmazott igényeket figyelembe véve, a külsô szervezésû beiskolázások mellett, a korábbi évekhez viszonyítva hangsúlyosabb szerepet kaptak a belsô erôforrások felhasználásával, illetve vállalati igényekre szabott, kihelyezett formában megvalósuló továbbképzések és szakmai konzultációk. A képzések és tréningek éreztetik pozitív hatásukat a dolgozóink által végzett munka minôségében. A beiskolázásokkal a társaság elsôsorban a munkakör ellátásához szükséges végzettség és készségek megszerzését, valamint a szakmai tudás korszerûsítését támogatta. A társaságunknál január 1-jétôl mûködô választható béren kívüli juttatási rendszer két éves mûködése során elérte azt a célját, hogy az igénybevétel összegét tekintve egységes, minden munkavállalóra kiterjedô, egyéni igényekhez alkalmazkodó juttatási rendszer valósuljon meg. A évre kitûzött és végrehajtott humánpolitikai feladatok a Fôvárosi Gázmûvek Rt. humán stratégiája alapján a társaság üzleti céljainak teljesülését szolgálták. 16

19 Felelôs kiadó: a Fôvárosi Gázmûvek Rt. stratégiai és controlling igazgatóság marketing és tájékoztatási a NEW DIMENSION

Megnevezés mértékegység 2000 2001 2002 2003 2004

Megnevezés mértékegység 2000 2001 2002 2003 2004 Éves jelentés 2004 Összefoglaló adatok Megnevezés mértékegység 2000 2001 2002 2003 2004 Fogyasztószám ezer 778 786 795 790 797 Hálózat hosszúság km 5 393 5 438 5 471 5 490 5 533 Értékesített földgáz M

Részletesebben

Összefoglaló adatok. H-1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu

Összefoglaló adatok. H-1081 Budapest, Köztársaság tér 20. Telefon: (36-1) 477-1111 Internet: www.fogaz.hu Éves jelentés 2005 Összefoglaló adatok Megnevezés Mértékegység 2001 2002 2003 2004 2005 Fogyasztószám ezer 786 795 790 797 802 Hálózat hosszúság km 5 438 5 471 5 490 5 533 5 624 Értékesített földgáz M

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S 2 0 0 7

É V E S J E L E N T É S 2 0 0 7 ÉVES JELENTÉS 2007 ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK Megnevezés Mértékegység 2003 2004 2005 2006 2007 Elosztóvezeték hálózatra kapcsolódott fogyasztók száma db 790 348 796 906 801 769 805 816 812 137 Hálózat hosszúság

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2012. évről. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Budapest, Városligeti fasor 10.

2012. évről. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Budapest, Városligeti fasor 10. - 13 - szakszervezet megnevezése 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. a szakszervezet címe, telefonszáma A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves 2012. évről Kelt: Budapest,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló A szervezet megnevezése: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány A szervezet címe, telefonszáma: 191 Budapest, Üllői út 155. 215.12.31. Tartalom: Mérleg-eszközök Mérleg-források Eredménykimutatás Mutatók alakulása

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló Normál egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 7030 Paks Árnyas utca 4 2 7 Adószáma: 18858341-1-17 KSH jelzőszáma: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

2013. évi mérlegadatok (adatok E Ftban) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

2013. évi mérlegadatok (adatok E Ftban) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 2013. évi mérlegadatok 2012. év 2013. év A) Befektetett eszközök 69 327 133 68 870 199 I. Immateriális javak 801 605 748 749 II. Tárgyi eszközök 68 364 887 68 062 800 III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben