Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére. Tárgy: A megyei önkormányzat évi költségvetésének módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére. Tárgy: A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása"

Átírás

1 6576-2/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat évi költségvetésének módosítása A megyei önkormányzat évi költségvetésének módosítására a közgyűlés korábbi döntései, központi intézkedések, az intézmények és az általam kezdeményezettek alapján az alábbi javaslatot teszem. 1.) A költségvetés június havi módosítását követően több olyan központi előirányzat-változás következett be, melyet a félévi információs adatszolgáltatásban szerepeltetni kellett a Kincstárral való egyezőség érdekében. Ezek miatt az alábbiak szerinti átvezetések szükségesek: Bevételi oldalon: Az állami támogatás - emelkedik a beruházásokhoz igénybe vett címzett támogatások miatt E Ft-tal - emelkedik a beruházásokhoz igénybe vett céltámogatás miatt E Ft-tal - emelkedik beruházáshoz kapott TEKI támogatás miatt E Ft-tal - emelkedik vis maior támogatás miatt E Ft-tal - emelkedik központi pótelőirányzatok miatt E Ft-tal (érdekeltségnövelő tám., múzeumi kiállítás) - csökken feladatmutató lemondás miatt E Ft-tal Változás összesen (növekedés): E Ft

2 2 A személyi jövedelemadó feladatmutató lemondás miatt csökken E Ft-tal. A működésre átvett pénzeszköz E Ft-tal csökken a belvízveszélyre kapott központi támogatás vis maior tételre történő átvezetése miatt. A fejlesztésre átvett pénzeszközök a beruházásokhoz igénybe vett cél-, címzett és TEKI támogatás miatt E Ft-tal csökkennek. A fentiek alapján a költségvetés bevételi főösszege E Ft-tal emelkedik. A kiadási oldalon - az intézményi gazdálkodási célelőirányzat a feladatmutató lemondás miatt csökken E Ft-tal - az általános tartalék a címzett támogatások tervezett és tényleges összege különbözetként emelkedik 25 E Ft-tal - a céltartalék az intézményeket megillető központi pótelőirányzatok miatt emelkedik E Ft-tal Változás összesen (növekedés): E Ft-tal 2.) Az előző pontban szereplő E Ft központi pótelőirányzat intézmények részére történő lebontása szükséges. A fenti összegből E Ft a Thorma János Múzeum új állandó régészeti kiállítás megvalósítására, E Ft pedig könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címén került engedélyezésre. Csökken a célelőirányzat az intézményfinanszírozás kiadása E Ft összegű emelkedése mellett. Az érintett intézményeknél nő az intézményfinanszírozás bevétele. Kiadási oldalon a múzeumnál a dologi kiadás E Ft-tal, a beruházási kiadás E Ft-tal nő. A könyvtárnál a dologi kiadás emelkedik E Ft-tal. 3.) A közgyűlés 99/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely részére egyszeri E Ft összegű pótelőirányzatot biztosított. A fenti összeggel csökken az intézményi gazdálkodási célelőirányzat az intézményfinanszírozási kiadás egyidejű növelésével. Az intézménynél az intézményfinanszírozási bevétel és a dologi kiadás emelkedik E Ft-tal.

3 3 4.) A közgyűlés 100/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával a kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézmény részére egyszeri E Ft összegű pótelőirányzatot biztosított. A fenti összeggel csökken az intézményi gazdálkodási célelőirányzat az intézményfinanszírozási kiadás egyidejű növelésével. Az intézménynél az intézményfinanszírozási bevétel és a dologi kiadás emelkedik Ft-tal. 5.) A közgyűlés 101/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával a kiskunhalasi Pszichiátriai és Fogyatékos Otthona részére egyszeri E Ft összegű pótelőirányzatot biztosított. A fenti összeggel csökken az intézménygazdálkodási célelőirányzat az intézményfinanszírozási kiadás egyidejű növelésével. Az intézménynél az intézményfinanszírozási bevétel nő E Ft-tal. A kiadások között a beruházási kiadás E Ft-tal, a dologi kiadás E Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány átadás E Ft-tal emelkedik. 6.) A közgyűlés 108/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával az általános tartalék terhére a Baráka vízbázis 3. számú vastalanító szűrőterem tetőfelújítására E Ft-ot biztosított. Az általános tartalék csökkenése mellett, a célfeladatok között új jogcímként megjelenik a vízbázis felújítás E Ft összegben. 7.) A közgyűlés 110/2006. (VI. 30.) Kgy. határozatával a könyvtárban megrendezendő vándorgyűlés költségeihez E Ft támogatást biztosított. Csökken az általános tartalék és az intézményfinanszírozás kiadása nő a fenti összeggel. Az intézménynél nő az intézményfinanszírozási bevétel és a dologi kiadás E Ft-tal. 8.) A közgyűlés 113/2006. (VI.30.) Kgy. határozatával E Ft támogatást biztosított a I. Kecskeméti Lovas Fesztivál rendezvényéhez. Az általános tartalék csökkenése mellett új célfeladatként megjelenik a Fesztivál támogatása E Ft összegben. 9.) A Belügyminisztérium a védelmi bizottság működéséhez E Ft támogatást biztosított.

4 4 A működési célra átvett pénzeszköz E Ft-tal emelkedik. A kiadások között a védelmi iroda működési előirányzata E Ft-tal, a védelmi célfeladat pedig E Ft-tal nő. 10.)Az Országos Választási Iroda elfogadta a képviselőválasztás lebonyolítására biztosított pénzeszköz pénzügyi elszámolását. A választási előleg leutalását követően még 112 E Ft központi támogatást kaptunk, mely összeggel az átvett pénzeszközök előirányzata nő. A közgyűlés által korábban jóváhagyott kiadási előirányzatokhoz viszonyítva a ténylegesen felmerült kiadások alakulása miatt technikai átvezetés szükséges a kiemelt előirányzatok között: a személyi juttatás 867 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulék 280 E Ft-tal csökken, a dologi kiadások előirányzata pedig E Ft-tal emelkedik. 11.)A 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet alapján a szociális intézményekben ellátottak foglalkoztatásához a Harmónia Szenvedélybetegek Otthona pályázata E Ft összegű támogatást nyert, mely összeggel az átvett pénzeszköz előirányzata emelkedik. A július-szeptember havi kiadások fedezetének átcsoportosítása miatt az intézményfinanszírozás kiadása nő E Ft-tal. A fennmaradó E Ft intézményi célfeladatokon belül elkülönítésre kerül. Az intézménynél az intézményfinanszírozási bevétel nő E Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi kiadás E Ft-tal, a járulék E Ft-tal és a dologi kiadás E Ft-tal emelkedik. 12.) A közgyűlésre külön előterjesztés készült egyes beruházások változásáról. Ezen előterjesztésben foglaltakkal összefüggésben a költségvetési rendeleten az alábbiak szerinti átvezetések szükségesek: Bevételek: - a fejlesztésre átvett pénzeszköz nő E Ft-tal - a hitel előirányzat nő E Ft-tal Változás (növekedés): E Ft Kiadások:: - önkormányzati beruházás nő E Ft-tal - pályázati önerő csökken E Ft-tal - általános tartalék csökken E Ft-tal Változás (növekedés): E Ft

5 5 13.) A megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 4. (9.) bekezdésében kapott felhatalmazásommal élve a vis-maior keret terhére az alábbiak elvégzését/beszerzését engedélyeztem: Dunavecsei Közokt., Szakszolg. Int.. - Cipős szekrény kialakítása (ÁNTSZ megáll.) 284 E Ft dologi Pszichiátriai és Fogy. Betegek O., Kkhalas - 5 db zárható ételszállító kocsi (ÁNTSZ) E Ft beruházás Összesen: E Ft A fentiek okán E Ft-tal csökken a vis-maior keret előirányzata és nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás előirányzatával egyidejűleg emelkedik a megjelölt kiadási előirányzat. 14.) A kiskőrösi Óvoda, Általános Iskola 2 tanulója - többévi, eredményes munkája elismeréséül, a magyar Speciális Olimpiai Szövetség döntése alapján lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen Rómában, szeptember 28. október 5. között tartandó Európa Bajnokságon. A gyermekek eredményes szereplése feltételei megteremtéséhez a felkészítő tanárok kísérete is elengedhetetlen. Az intézmény a gyermekek felkészítő tanárai kiutazásához kérte az önkormányzat anyagi segítségét. Javasolom a T. Közgyűlésnek a kért 300 E Ft biztosítását a külkapcsolatok keret terhére. Csökken a külkapcsolatok keret 300 E Ft-tal az intézményfinanszírozás azonos összegű emelkedésével. A kiskőrösi Óvoda, Általános Iskolánál az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata nő. 15.) A október 1-jén várható tanulói létszám alapján E Ft átcsoportosítása indokolt az érintett oktatási intézmények részére tanulói tankönyv címén. Az intézményi célfeladat csökken E Ft-tal az intézményfinanszírozás növekedésével együtt. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata nő. 16.)A költségvetési törvény alapján a normatív állami hozzájárulás összege mellett kiegészítő kötött felhasználású támogatás illeti meg önkormányzatunkat, melyet a törvényben meghatározott közoktatási, illetve szociális feladatokra lehet felhasználni. Az intézményeknek az előzetes felmérések alapján: o pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatására E Ft-ot,

6 6 o szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására E Ft-ot összesen E Ft-ot kell biztosítani. Ezzel az összeggel emelkedik az érintett intézmények finanszírozása, míg csökken a célfeladatok között szereplő, kötött felhasználású központi feladatok előirányzata. Az intézményeknél a finanszírozás bevételének emelkedésével egyidejűleg emelkedik a személyi juttatások előirányzata E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 231 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 348 E Ft-tal. 17.) A testület két korábbi pályázati saját erőre vonatkozó döntésének átvezetése szükséges az intézmény részére. A közgyűlés a 42/2006. (III.31.) Kgy. határozattal a Megyei Múzeumi Szervezet részére E Ft, a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely részére 446 E Ft, a Katona József Megyei Könyvtár részére E Ft, a 112/2006. (VI.30.) Kgy. határozattal a Pedagógusház részére 300 E Ft önrészt biztosított. Előzőek miatt E Ft-tal csökken a évi költségvetés Pályázati saját erő kerete, nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézmények esetében a finanszírozással a beruházás előirányzata E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata E Ft-tal nő. 18.)A testület 62/2006. (V.25.) Kgy. határozattal hagyta jóvá a közoktatási intézmények által a Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz benyújtott pályázataikhoz szükséges pályázati saját erő fedezetet. Az eddig elnyert pályázatokhoz E Ft önerőre van szükség. Ezzel az összeggel emelkedik az érintett intézmények finanszírozása és csökken a közoktatási pályázatokhoz biztosított saját erő keret. Az intézmények tekintetében a finanszírozás emelkedése mellett nő a személyi juttatás előirányzata 47 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 12 E Ft-tal, a dologi kiadás E Ft-tal, a beruházás E Ft-tal, a felújítás 500 E Ft-tal. 19.) A közgyűlés 103/2006. (VI.30.) Kgy. határozatával jóváhagyta a 2006/2007. tanév indításával összefüggő fejlesztéseket. Ez alapján a Duna menti Közoktatási intézmény részére a kollégium bútorzatának beszerzésére jóváhagyott 600 E Ft átcsoportosítása szükséges. Az általános tartalék keretösszege csökken, míg az intézményfinanszírozás nő 600 E Ft-tal. Az intézménynél a finanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata nő szintén 600 E Ft-tal. 20.) A Közgyűlés 201/2005. (X.28.) Kgy. határozatával önerőt biztosított a Bajai Közoktatási és Szakszolgálati Intézmény szakiskolai fejlesztési programban való részvételéhez. A évben esedékes összeg a költségvetésben céltartalékként került megtervezésre. A június 30-ig megtörtént elszámolás

7 7 alapján az iskola részére 377 E Ft átcsoportosítása indokolt, mely összeggel csökken az intézményi célfeladat és nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézménynél az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadás nő 377 E Ft-tal. 21.)A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Kalocsai, Kiskunmajsai és Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulások között létrejött megállapodás alapján a kistérség területén ellátott gyógy-testnevelési, logopédiai és pályaválasztási feladatok ellátására a kistérségek által átutalt összegek lebontása szükséges az érintett intézmények részére. Móra Ferenc Általános Iskola - logopédiai feladatok ellátására 145 E Ft személyi j. 47 E Ft járulék E Ft dologi kiad. Pedagógusház - pályaválasztási feladatok ellátására 556 E Ft dologi kiad. Óvoda, Általános Iskola, Kiskőrös - gyógytestnevelési feladatok ellátására E Ft dologi kiad. Összesen: E Ft A fentiek okán E Ft-tal nő az intézményfinanszírozás az átvett pénzeszközök azonos összegű növelésével együtt. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás előirányzatával egyidejűleg emelkedik a megjelölt kiadási előirányzat. 22.) A október 19-én megrendezendő 1956-os Forradalom Bács-Kiskun megyében című konferencia meghívóit, prospektusait a BKMÖ Levéltára készíti, melynek fedezetére 200 E Ft támogatás biztosítása szükséges az intézmény részére az 56-os rendezvény keretösszege terhére. Az intézményfinanszírozás emelkedésével a megjelölt keretösszeg csökken 200 E Ft-tal. Az intézménynél nő az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata a jelzett összeggel. 23.)A Közművelődési Intézet saját bevételeinek döntő része pályázati támogatásból és a tanfolyamdíjakból képződik. Ezen a két területen való eredményes működés, illetve az uniós pályázatokon, illetve az oktatási-képzési piacon való eredményes részvétel egyik alapvető feltételévé vált az intézményi akkreditáció. Az intézmény akkreditációs eljárásának lefolytatásához szükséges 500 E Ft biztosítása miatt csökken az intézményi gazdálkodási célelőirányzat az intézményfinanszírozás kiadásának növekedése mellett.

8 8 Az intézménynél a finanszírozás bevételének növekedése mellett 500 E Fttal nő a dologi kiadások előirányzata. 24.) A Bács-Kiskun megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Bizottsága 17/2005. (IX.23.) NKB határozata alapján úgy döntött, hogy a nemzetiségi feladatokra biztosított célelőirányzatán belül évente meghatározott összeggel járul hozzá a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátásához, a feladatot ellátó könyvtárak állománygyarapításához. Ennek megfelelően a Bizottság évre 400 E Ft-ot tervezett a nemzetiségi könyvtári állomány fejlesztésére, melynek a Katona József Megyei Könyvtár részére történő átcsoportosítása következtében csökken a Nemzetiségi Bizottsági keret és nő az intézményfinanszírozás kiadása. Az intézménynél a finanszírozás bevételének növekedése mellett 400 E Fttal nő a dologi kiadások előirányzata. 25.)A nyugdíjba vonuló dolgozók felmentési többletköltségére előirányzott intézményi célfeladatok keretéből 441 E Ft fedezetének biztosítása indokolt a Garbai Sándor Szakközépiskola részére. Az említett célfeladat csökken 441 E Ft-tal az intézményfinanszírozás azonos összegű emelkedésével egyidejűleg. Az iskolánál az intézményfinanszírozás bevételével együtt nő a személyi juttatás 334 E Ft-tal és a munkaadót terhelő járulék előirányzata 107 E Fttal. 26.) A BKMÖ Kiskunhalasi Speciális Nevelési Központja és a BKMÖ Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye közös épületben működik. A felosztott alapterületnek megfelelően a közüzemi díjak fedezetének biztosítása érdekében az intézményfinanszírozás rendezése szükséges az intézmények között. Kiskunhalasi Speciális Nevelési Központ 169 E Ft finansz. 169 E Ft dologi kiad. Kiskunhalasi Alapfokú Művészetoktatási Int E Ft finansz E Ft dologi kiad. 27.) A költségvetési rendelet létszám-előirányzata 35 fővel csökken az alábbiak szerint: - Gyermekvédelmi Központnál -17 fő (78/2006. (VI.30.) Kgy. hat. szerint) - Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthonánál -18 fő (101/2006. (VI.30.) Kgy. hat. szerint). 28.) Az intézmények által kezdeményezett saját bevételi előirányzat-módosítás E Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: Kórház Átvett pénzeszközök E Ft E Ft

9 9 Év elején nem tervezett bevételek Összesen: E Ft E Ft Az év elején nem tervezett bevételi többlet összegéből: Az egyéb saját bevételre összességében E Ft többletet jeleztek az intézmények. - A Gazdasági Ellátó Szervezetnél 30 E Ft bevétel jelentkezik a biztosító gépjármű üvegkár megtérítéséből. - A Közművelődési Intézetnél a közművelődési szakemberképző tanfolyam bevételéből 948 E Ft többlet mutatkozik. - A Megyei Múzeumi Szervezetnél E Ft többlet jelentkezik e soron, mely az ásatási munkálatok továbbszámlázásából származik. - A Garbai Sándor Szakközépiskola E Ft összegű bevétele a Bács- Kiskun Megyei Ker. és Iparkamara által a szakmunkás szintvizsgák anyagköltségének megtérítéséből, továbbá önköltséges tanfolyam bevételéből származik. - A Móra Ferenc Általános Iskolánál jelentkező 30 E Ft többlet pályázathoz nyújtott tanulói hozzájárulásból ered. - A bácsborsódi Őszi Napfény Időskorúak Otthona ilyen jogcímen származó bevételi többlete E Ft, mely továbbképzési részvételi díjakból, illetve az emelt összegű ápolási díj számlázásából ered. - A Konduktív Pedagógiai Intézet 47 E Ft-os bevételi többlete tanfolyami díj bevételéből származik. - A solti Kék-Duna Ápoló-Gondozó Otthon 400 E Ft bevételi többletet tervezett e soron, mely a biztosító kártérítéséből ered. - A Katona József Megyei Könyvtárnál E Ft-os többlet a Vándorgyűlés résztvevőinek befizetései továbbszámlázása eredményeként jelentkezik. Az Áfa bevételi jogcímen a E Ft összegű növekedésre a várható teljesítés és a tervadatok figyelembe vételével kerül sor. A kamatbevétel 205 E Ft-os növekedése a augusztus 31-ig realizálódott bevételből származik. Kölcsön visszatérülés címen (106 E Ft) a dolgozói lakásépítési és vásárlási munkáltatói kölcsön visszafizetése jelenik meg. Az intézményfinanszírozás változás intézményenkénti részletezését a 3. sz és az 5/a sz. táblázatok; a saját bevétel változásából eredő módosításokat a 4. sz. és az 5/b. sz. táblázatok tartalmazzák. A megyei fenntartású intézmények kiadás átcsoportosításait az 5/c. sz. táblázat részletezi. A kiadások összesített változását az 5. sz. táblázat tartalmazza. A Központi gazdálkodás bevételi és kiadási előirányzat módosításait az 1. és 2. sz. táblázat részletezi.

10 10 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően alkosson rendeletet a költségvetési rendelet módosításáról. Kecskemét, szeptember 5. Dr. Balogh László

II. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

II. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4 II. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Bács-Kiskun Megye Önkormányzata Közgyűlésének 1/2008. (III. 3.) Kgy. rendelete a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Bács-Kiskun Megye Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől 02-2826-12/2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18//2009. (V.29.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 17/2009. (V.29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720003-17/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 5 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a közgyűlés 2015. szeptember 10. napján tartandó ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E VI. /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Indokolás. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Indokolás. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Indokolás Az indokolás az II. számú rendeletmódosítás általános összefüggéseit tartalmazza, azaz az előirányzat módosításokat forrásoldalról mutatja be. I. A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának

Részletesebben