J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 25-i üléséről, mely órakor kezdődik. Helye: Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal (Községháza) tanácsterme. Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10. szám. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint: Csabán Béla polgármester, Vízvári Árpád Gyula alpolgármester, Lócki Ferencné, Moravcsik Mária, Tebele Sándor képviselők. Meghívottak nevei: Michl József országgyűlési képviselő, Szakmáry Lászlóné Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Árendás Zoltánné Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke, Szemán Lászlóné Hétszínvirág Óvoda vezetője, Dr. Friedrich Gábor Tata Rendőrkapitányság r. alezredes kapitányságvezető, Tóth Árpád Tata Rendőrkapitányság r. ftőrm. KMB. Az ülésen megjelent meghívottak: Szakmáry Lászlóné jegyző, Árendás Zoltánné Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke, Szemán Lászlóné Hétszínvirág Óvoda vezetője, Tóth Árpád Tata Rendőrkapitányság r. ftőrm. KMB. Nagy Imre Tamás, Vitéz Józsefné képviselő nem jelezte távolmaradását az ülésről. Csabán Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 fő képviselő és a polgármester van jelen, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. Csabán Béla polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatait: l./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Csabán Béla - polgármester 2./ évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Csabán Béla polgármester 3./ Beszámoló a nyertes pályázatokról évtől. Előadó: Csabán Béla polgármester 4./ Tardos Község közbiztonsági helyzete. Előadó: Tata Városi Rendőrség vezetője, Tardosi körzeti megbízott. 5./ Gyepmesteri szerződés tervezet. Előadó: Csabán Béla polgármester 1

2 6./ Egyebek. a) Pályázat benyújtása a Gorba Rádió eszközfejlesztésére. b) Étkeztetéssel kapcsolatos döntések. c) Települési Esélyegyenlőségi Terv készítési ajánlatok. d) Tury Ferenc ingatlan ügye 884. hrsz-ú e) Kiss István ingatlan ügye 049/91; 049/424. hrsz. elővételi jogról lemondás kérelme. f) Fábián Lajos lakásbérleti kérelme. g) Révfi Lóránd lakásbérleti kérelme. h) Vargáné Török Teréz lakásbérleti kérelme. i) Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás 16. számú módosítása. j) Szociális Alapellátó Intézmény szakmai programjának és szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. k) Templom tér 15. szám ( Zigi ház ) alatti önkormányzati tulajdonrész értékesítése. l) Csalogány utcai lakosok kérelme sorompó felállításához. A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2013. (VI.25.) számú TKÖKt. határozata a napirendről Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a június 25-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: l./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Előadó: Csabán Béla - polgármester 2./ évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Csabán Béla polgármester 3./ Beszámoló a nyertes pályázatokról évtől. Előadó: Csabán Béla polgármester 4./ Tardos Község közbiztonsági helyzete. Előadó: Tata Városi Rendőrség vezetője, Tardosi körzeti megbízott. 5./ Gyepmesteri szerződés tervezet. Előadó: Csabán Béla polgármester 6./ Egyebek. a) Pályázat benyújtása a Gorba Rádió eszközfejlesztésére. b) Étkeztetéssel kapcsolatos döntések. c) Települési Esélyegyenlőségi Terv készítési ajánlatok. d) Tury Ferenc ingatlan ügye 884. hrsz-ú e) Kiss István ingatlan ügye 049/91; 049/424. hrsz. elővételi jogról lemondás kérelme. f) Fábián Lajos lakásbérleti kérelme. g) Révfi Lóránd lakásbérleti kérelme. h) Vargáné Török Teréz lakásbérleti kérelme. i) Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás 16. számú módosítása. 2

3 j) Szociális Alapellátó Intézmény szakmai programjának és szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. k) Templom tér 15. szám ( Zigi ház ) alatti önkormányzati tulajdonrész értékesítése. l) Csalogány utcai lakosok kérelme sorompó felállításához. Határidő: azonnal. Felelős: Csabán Béla polgármester. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. napirend Csabán Béla polgármester a következőkről tájékoztatja a képviselő-testület tagjait: a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. (Az írásbeli beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták). Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 64/2013. (V.28.) számú TKÖKt. határozata A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolóra vonatkozó határozat kivonat a KEM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának megküldésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 67/2013. (V.28.) számú TKÖKt. határozata A Tardos Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítása a KEM Magyar Államkincstár Igazgatóságán intézésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2013. (V.28.) számú TKÖKt. határozata Az INR mérő készüléket a Háziorvosi Szolgálat részére megvásároltuk. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 69/2013. (V.28.) számú TKÖKt. határozata Rendek Imrénével a földhaszonbérleti szerződés megkötése megtörtént. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 70/2013. (V.28.) számú TKÖKt. határozata A Sprint Futóklubbal a támogatási szerződés megkötésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 71/2013. (V.28.) számú TKÖKt. határozata A Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel a támogatási szerződés megkötésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 72/2013. (V.28.) számú TKÖKt. határozata Az ingatlan elővételi jogról való lemondásról Budai Attila értesítése megtörtént. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 73/2013. (V.28.) számú TKÖKt. határozata Az ingatlan elővételi jogról való lemondásról Kuruc Vendel értesítése megtörtént. 3

4 Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 75/2013. (VI.7.) számú TKÖKt. határozata A Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás 15. számú módosításáról a határozat kivonat megküldésre került, az okirat aláírásra. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 76/2013. (VI.7.) számú TKÖKt. határozata A határozat kivonat megküldése megtörtént. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 77/2013. (VI.7.) számú TKÖKt. határozata A határozat kivonat megküldésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 78/2013. (VI.7.) számú TKÖKt. határozata A Tardosi Vörösmárvány Alapítvány részére a határozat kivonat megküldésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 79/2013. (VI.7.) számú TKÖKt. határozata A Malomvölgyi Vendégház felújításával kapcsolatos pályázat adatlapja benyújtásra került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 80/2013. (VI.7.) számú TKÖKt. határozata A Tardosi Vörösmárvány Alapítvány részére a határozat kivonat megküldésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 81/2013. (VI.7.) számú TKÖKt. határozata A Vörösmárvány Táncegyüttes Kulturális Egyesület részére a határozat kivonat megküldésre került. Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 82/2013. (VI.7.) számú TKÖKt. határozata A Vörösmárvány Táncegyüttes Kulturális Egyesület részére a határozat kivonat megküldésre került. Átmeneti segély: Átruházott hatáskörben hozott döntések május 27. naptól június 25. napig től ig 2 fő részére Ft került megállapításra. Csabán Béla polgármester ismerteti, hogy az egyik legfárasztóbb, legfontosabb dolog a pályázatok írása. Elég hosszú folyamat. Úgy döntött a képviselő-testület, hogy négy pályázatot adna be a falu. Ezek közül az egyik a művelődési ház felújításának folytatása, amire az előző időszakban nyertek pályázatot, és lassan el is kezdik a munkát. A Tardosi Vörösmárvány Alapítvány és a vállalkozó aláírták a szerződést. A teljes tetőcserét foglalja magába, az előtető elkészítését fa szerkezetből, ahogy a képviselők eldöntötték. Ezt követné az ablak és ajtó csere a főépületen, melyhez kapcsolódna a most beadandó LEADER pályázat, a művelődési ház belső felújításának folytatása. A teljes állmennyezet, a villanyvezetékek, lámpatestek cse- 4

5 réje, teljes födém hőszigetelés. A pályázat maximális kerete 4 millió forint volt, mely bruttó összeg. Minden nem fért bele, amit szerettek volna még megvalósítani. Az oszlopok esetleg kivétele sem. Sokkal többe kerülne, nagyobb összeg lenne a költsége. A teljes festés és a villanyvezetékek cseréje az részben bele fog férni. Még egyszer jó lenne pályázatot nyerni, hogy ujjá épüljön a Művelődés Ház. Moravcsik Mária képviselő a fűtésre kérdez rá. Csabán Béla polgármester a fűtéskorszerűsítési pályázatról ad tájékoztatást. Arra is benyújtották a pályázatot, melynek a kiírása az volt, hogy megújuló energiával kerül sor a fűtésre. Nem azt jelenti, hogy kidobják a meglévő kazánt, a fűtőtestek cserjére nincs kiírva pályázat, csak kazánnal együtt. Hasonló kerülne beszerelésre, mit amilyen az önkormányzati hivatalba. Kb. 6 millió forint a pályázat. A radiátorokat kicserélnék, korszerűbb légbefúvásos radiátorokra. Az ablak cserétől, hőszigeteléstől, és a fűtéskorszerűsítéstől várható, hogy a művelődési házat bátran lehet használni majd télen is. A fenntarthatósága nagyban javulni fog. A harmadik pályázat a tó melletti Malomvölgyi Vendégház részleges felújítása. Az ablakcserét elvégezték. Zsalugátereket vissza fogják szerelni. A teljes korlátrendszer szétkorhadt, balesetveszélyes, ugyanúgy az oszlopok is, és az előtető tartó szelemenjei is eléggé el vannak korhadva. Egész dobozálást kicserélnék. Az emeleti szinten a műanyag szőnyegpadló is tönkrement, az helyett parketta lenne letéve. Ezzel összefüggésben kötelezve vannak, a házhoz szorosan összefüggően működő területre ki kell alakítani egy kerékpáros pihenőt, önmagában a pályázatot nem lehet beadni. A büfé előtt lenne. A tetőtéri ablakok is beáznak. Azokat is kicserélték. 7 millió forintos beruházás lenne. Ha az alapítvány nyújtja be 100 %-os. De akkor csak annyira lehet pályázni, ha túllépik, bruttó összegről lehet szó, és annak az ÁFA részét nem téríti meg az állam. Idén is kiveszik az egyetemisták, azaz összeg szintén vissza lesz rá fordítva. AZ ÁFA-t így tudják fedezni. A negyedik pályázat amit benyújtanának az a Gorba Rádió eszközfejlesztése. Az Alapítvány vállalta magára saját forrásokból kb. 600 ezer forintos tétel Megnövekedett a rádió népszerűsége, főleg az élő kívánságműsor miatt. Eszközök fejlesztésére mindenképpen szükség van. Mikrofonokról, keverőkről, és egy olyan mobil eszköz amivel szabadon mozogva is lehet majd műsort készíteni. A pályázat benyújtási folyamat kb. két hete kezdődött. Az árvíz problémák miatt kitolták a határidőt. Az eredeti 47 pályázó helyett most már 150 pályázó van, a meghirdetett 300 millió helyett 900 millió az igény, 3-4 szeres a túljelentkezés. Nem pontozásos rendszer alapján, hanem beérkezési sorrend alapján fogják elbírálni a pályázatokat. A pályázati adatlapok kitöltése nem volt egyszerű. Rengeteg nyitott kérdés van, amire még az irányító hatóság sem tudja a választ. Az elnökség által elfogadott kód alapján lehet benyújtani a pályázatokat. A gyorsaságon, gyors internet elérésen, gépelésen sok múlik. A 2013-as évben a LEADER lezárul. Bízik benne, hogy az önkormányzat, alapítvány, helyi civil szervezetek akik beadták,fognak nyerni. A másik dolog amit elkezdtek, és amit az ülés előtt a helyszínen a képviselő-testületi tagok megnéztek, az előzetesen kiküldött árajánlatokból látható volt, hogy milyen munkálatokról lenne szó. A művelődési házban félreértést okozhatott a kőműves mester egy-két javaslata, ötlete, amit hajlott volna elfogadni, de az eredeti kiírás alapján került megrendelésre az anyag. Minden egyes munkára külön vállalkozót találtak. Mindenki tudja, hogy ennek a fedezete majd a volt Zigi Ház eladásából befolyt összeg lesz. Számításai szerint bele fognak férni a költségekkel. A művelődési ház vizes blokkja a jelenlegi formában, de teljesen új szerelvényekkel lesz kialakítva. Az áttervezés nem volt benne, az eredeti elképzelésben. Megnehezítette volna az időbeni kifutást, és a pénzbeni kifutás sem biztos, hogy bele fért volna. A vizes munkákat jövő hét keddre-szerdára el tudják készíteni. A csövezés meg lesz, majd a kőműves elvégzi a burkolásokat. Majd fel lehet szerelvényezni a vizes blokkot. Hasonló elképzelés van a konyhára. A vízszerelés kedden - szerdán elkezdődik, egy hét alatt megcsinálják, a csatornarendszer bekötését is meg kell oldani. Itt volt kérdés, az ablak mérete, és a könyöklők cseréje, 5

6 de a megszokás, egyszerűség miatt marad az eredeti formában. A bejárati ajtó is ugyanolyan lesz, csak műanyag, korszerű, és hőszigetel. A belső csapó ajtó felújításra kerül. Az elrendezést a képviselő-testület tagjai eldöntötték, hogy hogyan legyen. Ha minden jól megy, augusztus 10-re végeznek ezekkel a munkálatokkal. A vállalkozó a tetőcserével kapcsolatban 10 nap haladékot kért. Lócki Ferencné képviselő: Kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy az előtető milyen anyagból készül? Átlátszó, polikarbonát lesz? Csabán Béla polgármester válasza, hogy nem. Jóval drágább ilyen nagy felületen. Olyan piros lindab lesz mint a teteje. Nem fért volna bele a költségekbe. Új engedélyt kellett volna kérni. Bővítésről van szó, területnövekedéssel járt. A maradék részt önerőből kell fedezni. Nem 100 %-os lesz a támogatás, kb. 80 %-os. És már a pályázatban sem az szerepel. Jött egy ötlet arra is, hogy esetleg a későbbiekben a művelődési ház másik oldalára is lehetne ablakokat beépíteni. Attól is világosabb lenne a terem. Moravcsik Mária képviselő úgy érzi, hogy nem fog jól mutatni. Nem látta a terveket. Az árajánlatokra emlékszik. Ne essenek abba a hibába, hogy az idő sürget és elkapkodják. Egy kicsit látványossá kellene tenni. Ne az legyen, hogy ez van ezt kell elfogadni. Azért valahogy ki is nézzen, látványába is valamit mutasson. Ne azért legyen ráköltve több millió forint, hogy ne legyen rosszabb, mint most. Csabán Béla polgármester: Az elfogadott, és az elnyert pályázat alapján kell a munkálatokat elvégezni. A terveket látták, biztos hogy megmutatta mindenkinek. A vállalkozók is központi tételekből dolgoznak. Olcsóbban semmiképpen nem lehet megoldani. Mivel már a szerződést is aláírták, ki kellene tartani az eredeti elképzelés mellett. Úgy gondolja, hogy jól fog kinézni. Ebből az összegből ennyit lehet kihozni. Az előtető fából lesz. A tetőnél is úgy volt, hogy meghosszabbítják. Amit elfogadtak közösen a lehető legjobb megoldás. Próbálta azt követni, hogy formát kapjon a ház. Voltak eltérő vélemények. Az előtető ugyanúgy fog kinézni, mint most korláttal. Mindennél van jobb. Biztos, hogy megmutatta a terveket és támogatták is az elképzeléseket. Tiszta a lelkiismerete. Az építkezés alatt egy hónapon keresztül ott lesz az építésvezető, jelen lesz mindig. Ha bárkinek észrevétele van jelezze, nézze meg. Adják meg az esélyt, hogy kialakuljon. Moravcsik Mária képviselő a vállalási határidőkre, vizes blokkok munkálataira kérdez rá. Csabán Béla polgármester válasza, hogy a mai nap folyamán írták alá a szerződést a Tardosi Vörösmárvány Alapítvánnyal. A befejezési határidő augusztus 20. Az utcafrontnak augusztus 7-re, a hátsó rész meg a művelődési ház egy része maradhat el hátulról 20-ára Lócki Ferencné képviselő kérdése, hogy mikor kezdik el a munkálatokat? Csabán Béla polgármester: Ezen a héten. A kőműves egy hónap alatt meg tudja csinálni. Mindkét vállalkozóval meg tudta beszélni, hogy az anyagbeszerzést megoldják, a fuvart kell esetleg fizetni. Jobb áron, olcsóbban sikerül megvásárolni, ez a legcélszerűbb módja a vízelvezetésnek. Augusztusban esküvők lesznek a művelődési házban, 10-én lesz az első, 1-re készen kell lenni, és utána kitakarítani.. Moravcsik Mária képviselő kérése, hogy figyeljenek oda az anyag beszerzésnél, ne csak az árat nézzék, legyen értelme, ne öt évre vásároljanak, esztétikailag is jól mutasson és tartós is legyen, nem minden a pénz. 6

7 Csabán Béla polgármester elmondja, hogy jó minőséget akar venni. Vannak forrásaik ahol be tud szerezni olcsóbban jó minőségű anyagot. A rá szánt pénz takarni fogja az egészet. Ha a csöveket kicserélik, reméli 20 évre megoldódik a vizes blokk kérdése. A burkoló anyagoknál megnézik kinek milyen ötlete van. Lócki Ferencé, Moravcsik Mária képviselők felvetik, hogy tűzvédelmi szempontból a két ajtóra szükség van. Ha rendezvényre kiadják menekülési útvonalat biztosítani kell a megfelelő létszámnak. Csabán Béla polgármester ezt figyelembe veszik, és majd a kulcs kérdést is meg kell oldani. Moravcsik Mária képviselő tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a tegnapi nap folyamán megkapta a pályázatot, amit a Faluvédő Egyesület nyújtott be a Templom téri park kialakítására. Valamivel kevesebb az elnyert összeg, mivel egy-két tételt kivettek. A befejezési határidő december 31. Csabán Béla polgármester: Ha a pénzekre odafigyelnek, és a pályázatokra koncentrálnak, a meglévőből tudják a másikat finanszírozni. Hat hónapon belül meg kell történni az elszámolásnak, attól kezdve élő a projekt. Először úgy gondolta, hogy a park kialakítást lenne célszerű elkezdeni. Csak késő ősszel tudták volna vállalni. Ha most a művelődési ház felújítást megcsinálják, beadják a kifizetési kérelmet. A park kialakítást ha idén nem, jövő május környékén el lehet kezdeni, de addigra a lenti háznál a parkettázást, ablakokat meg tudják csinálni. Jövőre elég sokat tudnak előre lépni. Az EU-s pénzek vissza lettek fogva a falunak egy vissza nem térő alkalom, ki kell használni. A LEADEAR pályázatnál is várható változás. Lócki Ferencné képviselő elmondja, hogy a malomvölgyi háznál a tónál idén is megrendezésre került a Soltész István Kamara Zenekar koncertje. A házban került sor a vendégfogadásra. Felhívja a figyelmet, hogy nagyon balesetveszélyes a korlát. Körbe kellene keríteni, kijelölni sárga szalaggal, vagy elbontani. Mivel az egyetemisták is rövidesen jönnek, nehogy baj legyen belőle. Moravcsik Mária képviselő szerint ami mozog jobb ha az nincs ott, véletlenül is kidőlhet. Csabán Béla polgármester: Egyeztet Moravcsik Sándorral, volt már amit leszedtek azóta mióta a csatorna kicserélődött, szétázott ott minden. Tebele Sándor képviselő megjegyzi, hogy addig nem tesznek semmit, ha baj történik majd akkor. Csabán Béla polgármester ismerteti, hogy már Lócki Ferencné képviselő is megemlítette idén is megrendezésre került június 23-án a Soltész István Kamara Zenekar koncertje a malomvölgyi tónál. Jó hangulatú rendezvény volt. Már többször visszajöttek megünnepelni az évfordulójukat, tetszett nekik, jövőre is eljönnek. Sokan vették részt a koncerten, és a vendégfogadás is jól sikerült. Köszöni a segítséget. Az első napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Csabán Béla polgármester határozati javaslata: Tardos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: Csabán Béla polgármester. 7

8 A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 84/2013. (VI.25.) számú TKÖKt. határozata Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal. 2. napirend Felelős: Csabán Béla polgármester. Csabán Béla polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előzetesen írásban megkapták, megismerhették. E L Ő T E R J E S Z T É S Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 25-ei ülésére Tárgy: évi költségvetési rendelet módosítása Az önkormányzat évi költségvetési rendeletét módosítani szükséges az állami támogatások összegével, felhalmozási célú bevételek összegével. Bevételek Önkormányzat Települési önkormányzatok működésének támogatása (májustól) módosított közös hivatal miatt Központosított előirányzat bevétel Bérkompenzáció Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének előirányzata Lakásfenntartási támogatás 230 E Ft Rendszeres szoc.segély 70 E Ft Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 645 E Ft Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása eredeti előirányzatként már szerepelt 10 E Ft-tal a módosított előirányzatként előzőleg 3 E Ft-tal lett módosítva, ezért most az előirányzatot csökkentjük 1897 e Ft 832 E Ft 945 E Ft - 3 E Ft 8

9 Állami támogatás összesen: Intézményfinanszírozás Közös Hivatal Hétszínvirág Óvoda 2261 E Ft 289 E Ft E Ft 2550 E Ft Előző évi visszatérülés központi számítás alapján Vis maior támogatás 790 E Ft 372 E Ft Felhalmozási célú bevétel - 064/2 hrsz külterületi föld ért.bevétele 970 E Ft - Templom tér 15. Szolgáltató ház önkormányzati rész eladása Felhalmozási célú bevétel összesen: E Ft E Ft Bevételek összesen: Kiadás Kiadások előirányzat módosítása Módosítás következtében a Személyi juttatások előirányzata: E Ft Bérkompenzációra Önkormányzat Közös Hivatal Óvoda 141E Ft 286 E Ft 227 E Ft 654 E Ft Védőnőnek 30 éves jubileumi jutalma szeptemberben esedékes (nem volt betervezve) 3hó* = Ft 601 E Ft Erzsébet utalvány (Tölgyes, Tóth I.) 12 hó *2fő*5000 Ft 120 E Ft Közfoglalkoztatási bérből átcsoportosítás dologi kiadásra -100 E Ft Közös Hivatal bér előirányzat 1493 E Ft Személyi juttatás összesen: 2768 E Ft Munkaadói járulék: Bérkompenzáció után Önkormányzat 38 E Ft Közös hiv 78 E Ft Óvoda 62 E Ft 178 e Ft 9

10 Védőnő jubileumi jutalma után Erzsébet utalvány után Ehó 14 % Közös Hivatal munkaadói járuléka 162 E Ft 17 E Ft 404 E Ft Munkaadói járulék összesen: 761 E Ft Dologi kiadások Közfoglalkoztatási bérből átcsoportosítani 100 E Ft-ot dologi kiadási előirányzatra 100 E Ft (munkavégzéshez szükséges munkaeszközök miatt) Közút karbantartásra vis maiorból 372 E Ft Közbeszerzés módosítás díja Műszaki ellenőri szakértői díj 60 E Ft 100 E Ft Dologi kiadások összesen: 632 E Ft Támogatásértékű működési kiadás (Általános iskola évi elszámolás különbözete) 513 E Ft Működési célú pénzeszközátadás - Önkéntes Tűzoltóegyesületnek 650 E Ft évi működési támogatása - Sprint Futó Klubnak 30 E Ft Hegyen völgyen futóversenyre Működési célú pénzeszközátadás 680 E Ft Társadalom és szoc.pol. és egyéb juttatás Lakásfenntartásra Rendszeres szoc.segélyre Foglalkoztatást helyettesítő támog 230 E Ft 70 E Ft 645E Ft Társadalom és szoc.pol.és egyéb juttatás 945 E Ft Intézményfinanszírozás Polg.Hiv. Óvoda Intézményfinanszírozás összesen: 2261 E Ft 289 E Ft 2550 E Ft Felújítás Régi művelődési ház felújítása Beszerzés orvosi műszer beszerzése INR mérő készülék E Ft 178 E Ft 10

11 Beruházás Kazán program beruházás bruttó 5420 E Ft megbontása - kazánhoz kapcsolódó (kémény tervezés,építése, kazán beépítése) áfával 2258 E Ft + áfa 610 E Ft össz: 2868 E Ft - tároló építése 2552 E Ft Felhalmozási célú pénzeszközátadás Vörösmárvány Alapítványnak céltartalék E Ft általános tartalékból 1864 E Ft E Ft Tartalék előirányzat csökken Ft-tal Igy a tartalék előirányzata 787 E Ft-ra változik Összes kiadás változik E Ft-tal A bevételi és kiadási előirányzat fő összege E Ft-ról E Ft-ra módosul. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztés alapján a költségvetési rendelet módosítást fogadja el, így a évi költségvetés fő összege E Ft-ra változik. Tardos, június 20. Csabán Béla Polgármester Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2013. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Tardos Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 11

12 1. (1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) évi költségvetésének: a) Költségvetési bevételeit összesen: ezer forintban b) Költségvetési kiadásait összesen: ezer forintban állapítja meg. 2. A Rendelet 1. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1 (3) A helyi önkormányzat évi költségvetésének: a) Bevételi főösszegét: ezer forintban b) Kiadási főösszegét: ezer forintban állapítja meg. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép. 5. A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. 6. A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép. 7. A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. 8. A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép. 9. A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. 10. A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. 11. A Rendelet 14. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép. 12. A Rendelet 15. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép. 13. Ez a rendelet én lép hatályba. Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 12

13 l. melléklet /2013. (.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1/2 oldal Bevételi jogcím Ezer forint évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C 1. Önkormányzat működési bevételei Közhatalmi bevételek Helyi adók Építmény adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlék Bírság Egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatások Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Átengedett központi adók (gépjármű adó) Támogatások, kiegészítések Általános működési támogatás Egyéb támogatás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Intézményfinanszírozás közös önkormányzati hivatal Vis maior támogatás Előző évi költségvetési visszatérülés Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás IKSZT működési támogatása TÁMOP támogatás könyvtárra Könyvkiadásra (Egy védőnő vallomásai) Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

14 6.2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal kazánprogram Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - Vértestolnától PHARE-hitel törlesztésre Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Koncessziós bevétel Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 11.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Csabán Béla polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző 14

15 l. melléklet /2013. ( ) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 2/2 oldal Kiadási jogcímek Ezer forint évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C 1. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Szociális, rászorultság jellegű ellátások rendszeres szoc.segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás normatív lakásfenntartási támogatás ápolási díj temetési segély rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendkívüli szociális segélyek természetben nyújtott átmeneti segély köztemetés BURSA támogatáa Közgyógy ellátás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Háziorvosi szolgálat Tardos Futball Klub Önkéntes Tűzoltóegyesület Srint Futó Klub Működési célú támogatásértékű kiadás Kistérségi társuláshoz hozzájárulás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Intézményfinanszírozás közös önkormányzati hivatal Fekete Lajos Általános Iskola működési tám.2012.évi különbözete Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Kazán program, tároló építés Orvosi műszer beszerzése Felújítás Köztemető kerítés felújítás

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-i üléséről, mely 18.00 órakor kezdődik a Községháza tanácstermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pont. 1. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi előadó Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli Községháza helyiségében 2014. április 14-én (hétfőn) 17.00. órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. április 22. napján (csütörtök) 16 00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27- én 17 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27- én 17 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27- én 17 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 26/2012. (XI. 27.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. február 16-án (hétfő) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.523-2/2010. 24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 242-264/2010. (XI.24.sz. Kth.)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ügyszám: 246-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. február 5-én,

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. június 21. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. június 21. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 5/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. június 21. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/8/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. június 24.

Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/8/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. június 24. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/8/2009. Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2009. június 24. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzatának 14/2009.(

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 2. Telefon: 35/55-1 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Mezőfi Zoltán

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége

Kaskantyú Községi Önkormányzat Hivatali helyisége Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2012. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. szeptember 26. napján (szerda) 16 30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben