Szerelési és kezelési utasítás. WWP L 7 AERS típusú külső készülék /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és kezelési utasítás. WWP L 7 AERS típusú külső készülék 83279412 1/2014-09"

Átírás

1 /

2 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D Schwendi Termék: külső készülék WWP L 7 AERS A fent nevezett termék megfelel az alábbi irányelvek rendelkezéseinek: LVD EMC 2006 / 95 / EC 2004 / 108 / EC Ez a termék viselheti a következő jelölést: Schwendi, ppa. ppa. Dr. Schloen Kutatási és fejlesztési vezető Denkinger Termelési és minőségirányítási vezető

3 1 Üzemeltetési tanácsok Üzemeltetői útmutató Szimbólumok Célcsoport Szavatosság és jótállás Biztonság Rendeltetésszerű használat Viselkedés hűtőközeg-kilépés esetén Biztonsági intézkedések Normál üzem Elektromos csatlakozás Hűtési körfolyamat Tisztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása Termékismertetés Típuskód Sorozatszám Funkció Műszaki adatok Engedélyezési adatok Elektromos adatok Hőforrás és felállítási hely Környezeti feltételek Kibocsátások Teljesítmény Fűtési jelleggörbék (EN szerint) Hűtési jelleggörbék (EN szerint) Üzemi nyomás Űrtartalom Méretek Tömeg Szerelés Szerelési feltételek Külső készülék felállítása Padlóra szerelés Lapos tetőre szerelés (opcionális) Falra szerelés (opcionális) Installálás Hűtőközeg-vezeték Hűtőközeg-vezeték fektetése Hűtőközeg-vezeték csatlakoztatása A hűtőközeg-vezeték és a hidraulikus egység tömítettségének vizsgálata Hűtőközeg-vezeték kiürítése Kiegészítő hűtőközeg betöltése Hűtőközeg-mennyiség feljegyzése / La 3-54

4 5.4 Hűtőközeg engedélyezése Kondenzátum-csatlakozás Elektromos csatlakozás Bekötési vázat Üzembe helyezés Üzemen kívül helyezés Karbantartás A karbantartásra vonatkozó tudnivalók Külső készülék tisztítása A burkolat kicserélése A hűtőkör javítása Pótalkatrészek Műszaki dokumentumok Érzékelő-jellemzők Tervezés Alapozási terv Jegyzetek Címszójegyzék / La 4-54

5 1 Üzemeltetési tanácsok 1 Üzemeltetési tanácsok Ez a szerelési és üzemeltetési utasítás a készülék szerves részét képezi és az alkalmazási helyen kell tartani. 1.1 Üzemeltetői útmutató Szimbólumok VESZÉLY Közvetlen veszély nagy kockázattal. Figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezet. FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT Veszély közepes kockázattal. Figyelmen kívül hagyása környezeti károkhoz, súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Veszély alacsony kockázattal. Figyelmen kívül hagyása anyagi károkat okozhat, illetve kisebb vagy közepes sérülésekhez vezethet. Fontos tudnivaló Közvetlen cselekvésre szólítja fel Önt. Valamely cselekvés eredménye. Felsorolás. Értéktartomány / La 5-54

6 1 Üzemeltetési tanácsok Célcsoport Ez a szerelési és üzemeltetési utasítás üzemeltetők és szakképzett személyek számára készült. Minden olyan személynek figyelembe kell vennie, aki a készüléken dolgozik. Csak az ahhoz szükséges szakképzettséggel rendelkező vagy arra betanított személyek végezhetnek munkát a készüléken. Korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyeknek csak arra felhatalmazott személy felügyelete mellett szabad dolgozniuk a készüléken, vagy ha erre a munkára be lettek tanítva. Gyermekeknek nem szabad a készüléken játszaniuk. 1.2 Szavatosság és jótállás Személyi sérülésekkel és anyagi károkkal kapcsolatos garanciális és jótállási igények kizártak, ha azok a következő okok közül egy vagy több okra vezethetők vissza: nem rendeltetésszerű használat, a szerelési és üzemeltetési utasítás figyelmen kívül hagyása, nem működőképes biztonsági vagy védelmi berendezések mellett történő üzemeltetés, a készülék hiba jelentkezése ellenére történő továbbüzemeltetése, szakszerűtlen szerelés, üzembe helyezés, kezelés és karbantartás, önkényes változtatások a készüléken, olyan kiegészítő elemek beépítése, amelyeket a készülékkel közösen nem vetettek típusvizsgálat alá, szakszerűtlenül végrehajtott javítások, nem eredeti Weishaupt-pótalkatrészek felhasználása, nem megfelelő közegek használata. az ellátóvezetékekben keletkezett hibák, vis maior / La 6-54

7 2 Biztonság 2 Biztonság 2.1 Rendeltetésszerű használat A külső készülék R410A hűtőközeg felmelegítésére és lehűtésére alkalmas. A készülék háztartásokban történő alkalmazásra használható. Ipari eljárásokban történő használatra nem alkalmas. A szakszerűtlen használat: veszélyeztetheti a rendszert használó vagy más személyek testi épségét és életét, károsíthatja a készüléket vagy más anyagi javakat. 2.2 Viselkedés hűtőközeg-kilépés esetén A külső készülék előre fel van töltve hűtőközeggel. A készüléknek helyiségben történő tárolása és felállítása esetén vegye figyelembe a következőket: A kifolyó hűtőközeg összegyűlik a padlón. Belélegzése fulladáshoz vezethet, de akár halált is okozhat. Akadályozza meg a nyílt láng használatát és a szikraképződést. A létesítéskor felszerelt biztosítóval kapcsolja feszültségmentes állapotra a külső készüléket/berendezést. Nyissa ki az ablakokat és ajtókat. Hagyja el a helyiséget. Figyelmeztesse a házban lakó személyeket. Értesítsen egy hűtéstechnikai szakembert. 2.3 Biztonsági intézkedések A biztonság szempontjából lényeges hibákat haladéktalanul meg kell szüntetni Normál üzem A készüléken lévő valamennyi felirati táblát olvasható állapotban kell tartani. A készüléket csak zárt burkolattal szabad üzemeltetni. A megadott időszakonként végezze el az előírt beállítási, karbantartási és ellenőrzési munkákat Elektromos csatlakozás Feszültség alatt álló alkatrészeken végzendő munka esetén: tartsa be a BGV A3 sz. német balesetvédelmi előírásokat és a helyi előírásokat, csak EN szerinti szerszámokat használjon Hűtési körfolyamat Csak szakértőnek szabad létesítenie, megváltoztatnia és karbantartania a hűtési körfolyamatot a ChemKlimaSchutzV német rendelet 5. -a szerint. Vegye figyelembe a "Munkaeszközök üzemeltetése" c. német szabályzatot (BGR 500). A hűtőközeggel végzendő munka során viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. Minden karbantartási és zavarelhárítási munka után szivárgásvizsgáló-készülékkel tömörségvizsgálatot kell végezni / La 7-54

8 2 Biztonság 2.4 Tisztítás és a felhasznált anyagok ártalmatlanítása A készülék tisztításához használt anyagokat szakszerűen és környezetkímélő módon kell kezelni és ártalmatlanítani. Ennek során figyelembe kell venni a helyi előírásokat. Szakszerűen végezze el a hűtőközeg ártalmatlanítását / La 8-54

9 3 Termékismertetés 3 Termékismertetés 3.1 Típuskód WWP L 7 AERS WWP Építési mód: Weishaupt hőszivattyú L Hőforrás: levegő 7 Építési nagyság: 7 A Kivitel: külső felállítás E Kivitel: egyfázisú R Kivitel: reverzibilis S Kivitel: osztott 3.2 Sorozatszám A sorozatszám a típustáblán egyértelműen azonosítja a terméket. A Weishauptvevőszolgálatnak van szüksége erre. 1 Típustábla Ser. Nr / La 9-54

10 3 Termékismertetés 3.3 Funkció A készülék a külső levegőből von el hőenergiát. Az elvont energiát hűtőközeg továbbítja a fűtőkörnek. A belső körfolyamat megfordításával a készülék hűtésre is használható. Áttekintés 1 Ventilátor 2 Elgőzölögtető 3 TO-érzékelő (külső hőmérséklet) 4 Nyomtatott áramkörös kártya 5 TE-érzékelő (elgőzölögtető előtti hőmérséklet) 6 TS-érzékelő (szívógáz-hőmérséklet) 7 Expanziós szelep 8 Folyadék-leválasztó 9 4-utú váltószelep 0 Hűtőközeg-csatlakozó 5/8'' q Hűtőközeg-csatlakozó 3/8'' w Kompresszor e TD-érzékelő (nyomógáz-hőmérséklet) r Kondenzátum-lefolyó t Elektromos csatlakozás / La 10-54

11 3 Termékismertetés Ventilátor A ventilátor az elgőzölögtetőn keresztül szívja be a környezeti levegőt. Elgőzölögtető Az elgőzölögtető (hőcserélő) a beszívott levegőből elvonja a hőenergiát és átviszi azt a hűtőközegre. Kompresszor A kompresszor kis nyomáson beszívja a hűtőközeget az elgőzölögtetőből, majd magasabb nyomás- és hőmérsékletszintre juttatja azt. Kondenzátor A kondenzátor (hőcserélő) a hidraulikus egységbe van beépítve. A kondenzátorban a hűtőközeg a kinyert energiát átadja a fűtővíznek. Expanziós szelep Az expanziós szelepben zajlik le a nyomás- és a hőmérséklet-csökkenés a kimeneti szintre. Ezáltal az elgőzölögtetőben lévő hűtőközeg ismét képes hőt felvenni. 3.4 Műszaki adatok Engedélyezési adatok EHPA, Németország EHPA, Svájc DE-HP CH-HP Alapvető szabványok EN EN EN EN Elektromos adatok Hálózati feszültség/hálózati frekvencia Áramfelvétel összesen Teljesítményfelvétel standby-üzemmódban Teljesítményfelvétel üzem közben Fűtőköri szivattyú teljesítményfelvétele Használatimelegvíz-szivattyú teljesítményfelvétele Védettség Külső biztosító (1 Aktív kompresszor-fűtés esetén. 230 V / 50 Hz max. 11,7 A 14 W (max. 84 W-ig) (1 max W max. 87 W max. 45 W IPX4 B 16 A minden póluson Hőforrás és felállítási hely Hőforrás Felállítási hely levegő kültéri / La 11-54

12 3 Termékismertetés Környezeti feltételek Hőmérséklet üzem közben - fűtés -20 C +30 C Hőmérséklet üzem közben - hűtés C Hőmérséklet szállításkor/tároláskor -20 C +60 C Relatív páratartalom szállításkor/tároláskor max. 80%, páralecsapódás nélkül Kibocsátások Zaj Duális zajkibocsátási értékek ISO 4871 szerint Üzemállapot A7/W35: Teljesítmény Névleges frekvencia 6,5 kw 87 Hz Mért zajteljesítmény-szint LWA (re 1 pw) 68 db(a) (1 Bizonytalanság KWA 1 db(a) Számított zajnyomásszint LpA (re 20 µpa) 40 db(a) (2 Bizonytalanság KpA 1 db(a) (1 Az ISO 3741 zajkibocsátási szabvány szerint lett megállapítva. (2 A levegőkilépés előtt 10 méter távolságban lett megállapítva, szabad felállítás esetén. A mért zajszint plusz a bizonytalanság azt a felső határértéket jelenti, amely a méréseknél előfordulhat / La 12-54

13 3 Termékismertetés Teljesítmény Elgőzölögtető levegőátáramlása Kondenzátor ajánlott fűtővíz-átáramlása 2820 m³/h 1,118 m³/h / 8,6 kpa Fűtés teljesítményadatai (EN 14511) Fűtővíz előremenő hőmérséklete C Levegő-hőmérséklet alkalmazási határértéke C Fűtővíz hőmérséklet-tartománya A2 / W35 5 K Névleges hőteljesítmény A2 / W35 3,4 kw Teljesítmény-tényező (COP) A2 / W35 3,41 Fűtővíz hőmérséklet-tartománya A7 / W35 5 K Névleges hőteljesítmény A7 / W35 5,0 kw Teljesítmény-tényező (COP) A7 / W35 4,43 Hűtés teljesítményadatai (EN 14511) Hűtővíz előremenő hőmérséklete C Levegő-hőmérséklet alkalmazási határértéke C Hűtés - hőmérséklet-tartomány A35 / W7 5 K Névleges hűtőteljesítmény A35 / W7 5,3 kw Teljesítmény-tényező (EER) A35 / W7 2,47 Hűtés - hőmérséklet-tartomány A35 / W18 5 K Névleges hűtőteljesítmény A35 / W18 7,0 kw Teljesítmény-tényező (EER) A35 / W18 3, / La 13-54

14 3 Termékismertetés Fűtési jelleggörbék (EN szerint) Fűtőteljesítmény 35 C vízkilépési hőmérsékletnél maximális közepes minimális Levegőbelépési hőmérséklet C-ban 2 Fűtőteljesítmény kw-ban 3 Kompresszor-frekvencia Teljesítmény-tényező (COP) 35 C vízkilépési hőmérsékletnél 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5-20 maximális közepes minimális Levegőbelépési hőmérséklet C-ban 2 Teljesítmény-tényező 3 Kompresszor-frekvencia / La 14-54

15 3 Termékismertetés Fűtőteljesítmény 55 C vízkilépési hőmérsékletnél maximális közepes minimális Levegőbelépési hőmérséklet C-ban 2 Fűtőteljesítmény kw-ban 3 Kompresszor-frekvencia Teljesítmény-tényező (COP) 55 C vízkilépési hőmérsékletnél 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5-20 maximális közepes minimális Levegőbelépési hőmérséklet C-ban 2 Teljesítmény-tényező 3 Kompresszor-frekvencia / La 15-54

16 3 Termékismertetés Hűtési jelleggörbék (EN szerint) Hűtőteljesítmény 18 C vízkilépési hőmérsékletnél maximális közepes minimális Levegőbelépési hőmérséklet C-ban 2 Hűtőteljesítmény kw-ban 3 Kompresszor-frekvencia Teljesítmény-tényező (EER) 18 C vízkilépési hőmérsékletnél 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 0 maximális közepes minimális Levegőbelépési hőmérséklet C-ban 2 Teljesítmény-tényező 3 Kompresszor-frekvencia / La 16-54

17 3 Termékismertetés Hűtőteljesítmény 7 C vízkilépési hőmérsékletnél maximális közepes minimális Levegőbelépési hőmérséklet C-ban 2 Hűtőteljesítmény kw-ban 3 Kompresszor-frekvencia Teljesítmény-tényező (EER) 7 C vízkilépési hőmérsékletnél 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 0 maximális közepes minimális Levegőbelépési hőmérséklet C-ban 2 Teljesítmény-tényező 3 Kompresszor-frekvencia / La 17-54

18 3 Termékismertetés Üzemi nyomás Hűtőközeg a nagynyomású oldalon Hűtőközeg a kisnyomású oldalon max. 42 bar max. 19 bar Űrtartalom Hidraulikus egység és külső készülék R410A hűtőközeg 1,365 kg (1 (1 Több, mint 3 kg esetén kötelezően elő van írva a hűtési körfolyamat évenkénti tömörségvizsgálata Méretek 900 mm 822 mm 150 mm 600 mm 150 mm 430 mm 400 mm 365 mm 30 mm 320 mm 45 mm 60 mm 85 mm 1 Kondenzátum-lefolyó nyílása Tömeg Üres kazán tömege kb. 51 kg / La 18-54

19 4 Szerelés 4 Szerelés 4.1 Szerelési feltételek Felállítási hely A beszívó- és a kifúvótartományban biztosítani kell a levegőátáramlást. Erős havazású tájakon fokozottan védetten, ill. hó ellen védetten állítsa fel a készüléket. A szívótartományt tartsa lomboktól mentesen. A lehűlt kifúvott levegő a szomszédos fűtött helyiségekben hőveszteségeket okozhat és eljegesedéshez (járdák, esővíz-levezetőcsövek stb) vezethet. A kifúvott levegőt ne irányítsa fal, járdák vagy esővíz-levezetőcsövek felé. Mélyedésekben és belső udvarokban összegyűlik a lehűlt levegő, amelyet ismét beszív a hőszivattyú. Ne telepítse mélyedésekbe és belső udvarokba a készüléket. A külső készülék és a hidraulikus egység közötti magasságkülönbségnek maximum 10 m-nek szabad lennie. Erősen szeles vidékeken úgy telepítse a készüléket, hogy a szél ne a ventilátor felé fújjon. Vizsgálja meg, hogy merre van a fő szélirány. Felerősödhet a hang, ha falazatokról vagy épületfalakról visszaverődik. Falmélyedésekben vagy falsarkokban történő telepítés kedvezőtlenül hat a zajkibocsátásra. Lehetőleg szabad felületen állítsa fel a készüléket. A zajkibocsátások vonatkozásában a TA Lärm műszaki kiadvány adatait vegye figyelembe (lsd. az alábbi fejezet: 3.4.5). Például a hálószobáktól, teraszoktól stb való távolságot / La 19-54

20 4 Szerelés A szerelés megkezdése előtt gondoskodjon róla, hogy: a padló teherbíró legyen (lsd. az alábbi fejezet: ), a padló sima és vízszintes legyen, szükség esetén betonozza le az alapzatot (lsd. az alábbi fejezet: 11.1), falra szerelés esetén a fal teherbíró legyen, a vezetékutak szabadok legyenek, a kondenzvíz akadálytalanul és fagymentesen tudjon lefolyni, a készülék a karbantartási munkákhoz hozzáférhető legyen. Minimális szabad távköz Ne ablakok és ajtók környezetében telepítse a készüléket. A kilépő levegőt nem szabad a szomszéd épületek ablakai felé fúvatni. VIGYÁZAT Zavar a minimális távolságok be nem tartása miatt A kivezetett levegő rövidre zárása zavarokhoz vezethet. Ne állítson fel rögzített tárgyakat a szívó- és kifúvási tartomány levegőjének útjában. Épületektől és rögzített tárgyaktól mért minimális távolságok betartása: 150 mm 150 mm 200 mm 300 mm 300 mm 500 mm / La 20-54

21 4 Szerelés 4.2 Külső készülék felállítása VESZÉLY Kilépő hűtőközeg okozta fulladásveszély A kifolyó hűtőközeg összegyűlik a padlón. Belélegzése fulladáshoz vezethet, sőt akár halált is okozhat. Bőrrel érintkezve fagyási sérülésekhez vezethet. Ne okozzon károsodást a hűtési körfolyamatban. FIGYELMEZTETÉS Kilépő hűtőközeg okozta környezetkárosítás A hűtőközeg a Kyioto-i protokoll szerinti fluorozott üvegházgázokat tartalmaz és nem szabad a külső légtérbe kerülnie. Ne okozzon károsodást a hűtési körfolyamatban. VIGYÁZAT A készülék károsodása felborulás miatt Megsérülhet a kompresszor. Szállításkor nem szabad 45 -nál nagyobb szögben billenteni a készüléket. Vegye figyelembe a DIN 1055 szerinti szélterhelést és az építészeti adottságoktól függően készítsen helyszíni biztosítást. A kondenzátum-lefolyó nyílások kitörése A kondenzátumot a leggyorsabb úton, fagymentes módon kell levezetni a készülékből. Törje ki a kondenzvíz-teknőben található, előre kikönnyített nyílásokat 2. A kondenzvíz a nyílásokon keresztül is lefolyhat. Ha a kondenzátumot a kondenzátum-lefolyón 1 keresztül célirányosan kell levezetni, akkor a Weishaupt cég egy kísérő fűtést javasol a kondenzvíz-teknő részére (tartozék) / La 21-54

22 4 Szerelés Padlóra szerelés A külső készüléket a padlótól min. 10 cm és a várható hómagasság felett 20 cm távolságra kell felállítani. A Weishaupt cég sávalap készítését javasolja (lsd. az alábbi fejezet: 11.1). Állítsa a készüléket a padlóra vagy az alapra, majd állítsa be vízszintes helyzetbe. A kondenzvíz elszivároghat a kavicságyban. Határozza meg, hogy melyik oldalra legyen szerelve az elektromos és a hűtőközegvezeték. M8-as csavarokkal 1 rögzítse a padlóra a készüléket. Csavarhúzóval törje ki az előre kikönnyített áttörési helyet. Sorjátlanítsa a nyílást, majd szerelje be a mellékelt élvédőt / La 22-54

23 4 Szerelés Lapos tetőre szerelés (opcionális) Vegye figyelembe a DIN 1055 szerinti szélterhelést és az építészeti adottságoktól függően készítsen helyszíni biztosítást. A lapos tetőre szereléshez a Weishaupt cég egy lapos konzol (tartozék) használatát ajánlja. Szerelje fel a lapos konzolt 1 a tetőre. Állítsa a készüléket a lapos konzolra, majd állítsa be vízszintes helyzetbe. A 4 db mellékelt csavarral 2 erősítse rá a készüléket a lapos konzolra. Határozza meg, hogy melyik oldalra legyen szerelve az elektromos és a hűtőközegvezeték. Csavarhúzóval törje ki az előre kikönnyített áttörési helyet. Sorjátlanítsa a nyílást, majd szerelje be a mellékelt élvédőt / La 23-54

24 4 Szerelés Falra szerelés (opcionális) A falitartó (tartozék) szereléséhez vegye figyelembe az alábbiakat: a készülék alatt elegendő helynek kell lennie a hűtőközeg-vezeték részére, a falszerkezettől függően használjon alkalmas rögzítőanyagokat (lsd. az alábbi fejezet: ), a kondenzátum-lefolyó csak akkor működik, ha a készülék vízszintesen áll. A mellékelt dokumentáció szerint szerelje fel a falitartót. Állítsa vízszintes helyzetbe, majd erősítse fel a falra a falitartót 2. Állítsa a készüléket a falitartóra, majd állítsa be vízszintes helyzetbe. A 4 db mellékelt csavarral 1 erősítse rá a készüléket a falitartóra. > 150 mm > 500 mm 610 mm 520 mm Határozza meg, hogy melyik oldalra legyen szerelve az elektromos és a hűtőközegvezeték. Csavarhúzóval törje ki az előre kikönnyített áttörési helyet. Sorjátlanítsa a nyílást, majd szerelje be a mellékelt élvédőt / La 24-54

25 5 Installálás 5 Installálás 5.1 Hűtőközeg-vezeték Csak hűtőközeghez alkalmas, EN szerinti 3/8" és 5/8" méretű vörösrézvezetékeket, valamint 105 C-ig hőálló hőszigeteléseket használjon (tartozék). VIGYÁZAT Károsodás a hűtőközeg-körfolyamatban található szennyeződések miatt Nedvesség vagy szennyeződés kerülhet be a hűtési körfolyamatba. Ne használjon fel elhasználódott hűtőközeg-vezetéket. Csak zárt hűtőközeg-vezetéket használjon Hűtőközeg-vezeték fektetése VIGYÁZAT Helytelenül fektetett csővezetékek okozta sérülésveszély A menekülő- és a közlekedőutak átjáróit szabadon járhatóan kell hagyni. Úgy fektesse a vezetéket, hogy ne jelentsen veszélyt az emberek számára. A vezetékfektetés előtt vegye figyelembe az alábbiakat: Aknákban más ellátóvezetékekkel, pl. forró füstgázvezetékkel együtt történő fektetés esetén kölcsönhatás léphet fel. Szükség esetén szigetelje az ellátóvezetékeket. Felvonóaknákban ne vezesse a vezetéket. Nyilvános lépcsőfeljárókban és átjárókban legalább 2,20 m magasan szerelje a vezetéket. Tűzálló falakon és födémeken keresztül vezetett vezetéket tűzállóan tömítse. Védje a vezetéket túlzott igénybevételekkel (ne csavarodhasson el; ne használja tartóelemként azt). Védje a vezetéket környezeti hatásokkal, pl. szennyeződésekkel, hulladékokkal, vízzel szemben. A hűtőközeg-vezetékek maximálisan lehetséges hosszának figyelembevétele: 1 m m 1 m m 10 m 1 m m 1 m m 10 m 1 m m 1 m m / La 25-54

26 5 Installálás Határozza meg a hűtőközeg-vezetékekhez és az elektromos kábelekhez szükséges faláttörést, ill. faláttöréseket, ügyelve az alábbiakra: 3/8" méretű hűtőközeg-vezeték külső átmérője 28 mm, 5/8" méretű hűtőközeg-vezeték külső átmérője 36 mm. Fúrja ki a faláttörést. VIGYÁZAT VIGYÁZAT Károsodás a hűtőközeg-körfolyamatban található szennyeződések miatt Nedvesség vagy szennyeződés kerülhet be a hűtési körfolyamatba. A szerelés előtt és alatt ügyeljen a csövek tisztaságára. Falátvezetés esetén dugókkal zárja le a csöveket. Megtörés miatt sérült vezeték A vörösréz csövek hajlítás következtében könnyen megtörhetnek és utána már nem használhatók. Ne lépjen rá a vörösréz csövekre. Válasszon kellően nagy hajlítási sugarat, ill. használjon csőhajlító-szerszámot. Végezze el a hűtőközeg-vezeték fektetését, melynek során ne hosszabbítsa meg a vezetéket. 2 méterenként szereljen fel csőtartókat. Kerülje, hogy rezgésbe jöjjön a vezeték. Talajban történő fektetésnél használjon védőcsövet. VIGYÁZAT Az épület állagának károsodása kondenzvíz miatt Nem szigetelt vezeték vagy sérült szigetelés esetén kondenzvíz keletkezik. Teljesen hőszigetelje a vezetékeket. Ellenőrizze, hogy teljesen szigetelt-e a vezeték, minden csatlakozási hely körül van-e tekerve szigetelőszalaggal. Szükség esetén a hőszigeteléseket tekerje körül szigetelőszalaggal (tartozék). A kivitelezés során végezze el a faláttörések letömítését / La 26-54

27 5 Installálás Hűtőközeg-vezeték csatlakoztatása Csővágó-szerszámmal vágja megfelelő hosszúságúra és sorjátlanítsa a vezetéket. Közben ügyeljen arra, hogy essenek be forgácsok a vezetékbe. Vegye figyelembe a peremezett összekötésekre érvényes EN szerinti előírásokat és adatokat. A hidraulikus egységhez mellékelt és a külső készülékre előszerelt csatlakozóanyákat használja. Húzza rá a csatlakozóanyát a vezeték végére. Minden egyes vezetékvégen peremezett csatlakozást készítsen, ügyelve közben arra, hogy: a peremezett végek ne legyen sorjásak vagy hibásak, a kehely 1 falhossza egyenletes legyen. FIGYELMEZTETÉS A hűtőközeg kiszökhet helytelen forgatónyomaték miatt Túl kis forgatónyomaték esetén a hűtőközeg kiszökhet. Túl nagy forgatónyomaték esetén megsérülhet a vezeték, ami miatt ugyancsak kiszökhet a hűtőközeg. EN szerinti forgatónyomatékokat használjon: 3/8"-os vezeték Nm, 5/8"-os vezeték Nm. Egy második villás kulccsal ellentartva csatlakoztassa a 3/8"-os vezetéket 1 és az 5/8"-os vezetéket 2 a külső készülékre és a hidraulikus egységre / La 27-54

28 5 Installálás A hűtőközeg-vezeték és a hidraulikus egység tömítettségének vizsgálata A szervizszelepek gyárilag zárva vannak. A tömörségvizsgálathoz nem szabad azokat kinyitni. Vegye le a kupakot 3 az 5/8"-os vezeték (forrógáz-vezeték) Schrader-szelepéről 4. Csatlakoztassa a szerelő-segédeszközt 1 a Schrader-szelepre 4. Vegye le a kupakot 2 a 3/8"-os vezeték (folyadék-vezeték) Schrader-szelepéről 5. Csatlakoztassa a manométert 9 a 3/8"-os vezeték Schrader-szelepére. Nitrogénnel 0 végezze el a tömörségvizsgálatot: vizsgálati nyomás kb. 40 bar a nagynyomású oldalon, a vizsgálat időtartama legalább 15 perc. Végezze el a vezetékek csatlakozásainak és összekötéseinek vizsgálatát. Szükség esetén szüntesse meg a tömítetlen helyeket. 1 Digitális szerelő-segédeszköz 2 Az 3/8"-os vezeték Schrader-szelepének kupakja 3 Az 5/8"-os vezeték Schrader-szelepének kupakja 4 A 5/8"-os vezeték Schrader-szelepe 5 A 3/8"-os vezeték Schrader-szelepe 6 Hidraulikus egység 7 5/8"-os forrógáz-vezeték 8 3/8"-os folyadékvezeték 9 Nyomáscsökkentő 0 Nitrogén q Külső készülék / La 28-54

29 5 Installálás Hűtőközeg-vezeték kiürítése A túlnyomású nitrogént el kell távolítani a hűtőközeg-vezetékből és a hidraulikus egységből. Vegye le a kupakot 3 az 5/8"-os vezeték (forrógáz-vezeték) Schrader-szelepéről 4. Csatlakoztassa a szerelő-segédeszközt 1 a Schrader-szelepre 4. Vegye le a kupakot 2 a 3/8"-os vezeték (folyadék-vezeték) Schrader-szelepéről 5. Csatlakoztassa a szerelő-segédeszközt 1 a Schrader-szelepre 5. Csatlakoztassa a vákuumszivattyút 9 és a vákuummérő-műszert 0 a szerelő-segédeszközre. Evakuálja a vezetéket (légmentesítés). Zárja el a szerelő-segédeszköz 1 szelepeit. Ismét távolítsa el a szerelősegédeszköz-vezetékeket a 4 és 5 jelű Schrader-szelepekről. A kupakokkal zárja el a Schrader-szelepeket. Távolítsa el a vákuummérő-műszert. 1 Digitális szerelő-segédeszköz 2 Az 3/8"-os vezeték Schrader-szelepének kupakja 3 Az 5/8"-os vezeték Schrader-szelepének kupakja 4 A 5/8"-os vezeték Schrader-szelepe 5 A 3/8"-os vezeték Schrader-szelepe 6 Hidraulikus egység 7 5/8"-os forrógáz-vezeték 8 3/8"-os folyadékvezeték 9 Vákuumszivattyú 0 Vákuummérő-műszer q Külső készülék / La 29-54

30 5 Installálás 5.2 Kiegészítő hűtőközeg betöltése A külső készülék előre fel van töltve hűtőközeggel. Ez 20 m egyszeres hosszúságú hűtőközeg-vezetékhez elegendő. Ezen 20 m túllépése esetén, egyszeres hosszúságú többlet méterenként 40 g hűtőközeget kell utánatölteni. Példa Az előre betöltött hűtőközeg ekkora vezetékhosszhoz elegendő 20 m A hűtőközeg-vezeték tényleges hossza Az előre betöltött hűtőközeg-mennyiség a típustábla szerint Kiegészítőleg betöltendő hűtőközeg-mennyiség (2 m, méterenként 40 g) Mennyiség összesen 22 m 1365 g 80 g 1445 g Számítsa ki a szükséges hűtőközeg-mennyiséget. Ha további kiegészítő hűtőközegre van szükség, akkor végezze el a következő munkákat / La 30-54

31 5 Installálás VIGYÁZAT VIGYÁZAT A készülék károsodása alkalmatlan hűtőközeg miatt Az alkalmatlan hűtőközeg zavarokat és károsodásokat okoz. Csak R410A típusú hűtőközeget használjon. A kompresszor károsodása túl sok hűtőközeg miatt A túltöltés megrepesztheti a kompresszort és ezzel sérüléseket okozhat. Pontosan tartsa be a feltöltési mennyiséget. Digitális mérleg 9 szükséges ehhez. A 3/8"-os vezeték Schrader-szelepén 5 keresztül töltse be a kiszámított mennyiségű folyékony hűtőközeget 0. A 2 és a 3 jelű kupakokkal zárja el a Schrader-szelepeket. Szivárgásvizsgáló készülékkel üzem közben végezzen tömörségvizsgálatot. 1 Digitális szerelő-segédeszköz 2 Az 3/8"-os vezeték Schrader-szelepének kupakja 3 Az 5/8"-os vezeték Schrader-szelepének kupakja 4 A 5/8"-os vezeték Schrader-szelepe 5 A 3/8"-os vezeték Schrader-szelepe 6 Hidraulikus egység 7 5/8"-os forrógáz-vezeték 8 3/8"-os folyadékvezeték 9 Digitális mérleg 0 R410A típusú hűtőközeg q Külső készülék / La 31-54

32 5 Installálás 5.3 Hűtőközeg-mennyiség feljegyzése A külső készülékhez egy kiegészítő táblát mellékelünk. Írja rá a típustábla szerinti hűtőközeg-mennyiséget 1 a kiegészítő táblára. Írja rá az utántöltött hűtőközeg-mennyiséget 2, továbbá az 1 és a 2 jelű hűtőközegek összes mennyiségét. Helyezze el a kiegészítő táblát a külső készüléken, a típustábla mellé. 5.4 Hűtőközeg engedélyezése Vegye le a kupakot 4 az 3/8"-os vezeték szervizszelepéről. Ütközésig nyissa ki az 3/8"-os vezeték szervizszelepét 1. Vegye le a kupakot 3 az 5/8"-os vezeték szervizszelepéről. Ütközésig nyissa ki az 5/8"-os vezeték szervizszelepét 2. A hűtőközeg hallhatóan beáramlik a vezetékbe. A 4 és 3 jelű kupakokkal zárja el a szervizszelepeket. Szivárgásvizsgáló készülékkel üzem közben végezzen tömörségvizsgálatot / La 32-54

33 5 Installálás 5.5 Kondenzátum-csatlakozás Csak célirányosan vezetett víztelenítés esetén szereljen fel kondenzátum-lefolyót a készülékre, különben a kondenzátum szabadon kicsepegtethető. VIGYÁZAT Az épület állagának károsodása kondenzátum miatt A kondenzátum károsíthatja vagy elszennyezheti az épület állagát. Úgy fektesse a kondenzátum-tömlőt, hogy a kondenzátum fagymentesen és akadálytalanul elszivároghasson a talajban, ill. ne okozzon kárt az épület állagában. Szükség esetén a helyszínen Ø 16 mm belső átmérőjű kondenzátum-tömlőt szereljen fel. A kondenzátum akadálytalanul lefolyhat. A kondenzátum-lefolyót a korrózióveszély miatt ne vezesse be közvetlenül a szennyvízcsatornába. Célirányosan vezetett víztelenítés esetén a Weishaupt cég egy kísérő fűtést javasol a kondenzvíz-teknő részére (tartozék) / La 33-54

34 5 Installálás 5.6 Elektromos csatlakozás VESZÉLY Életveszély áramütés miatt A feszültség alatt végzett munka áramütéshez vezethet. A munkák megkezdése előtt válassza le a készüléket a feszültségellátásról. Biztosítsa illetéktelen visszakapcsolás ellen. Az elektromos csatlakozást csak elektrotechnikai szakképzettségű személyzetnek szabad elvégeznie. Ennek során figyelembe kell venni a helyi előírásokat. VIGYÁZAT Helytelen vezetékfektetés miatti károsodás Forró kompresszor vagy csővezetékek kárt okozhatnak az elektromos installációban. Úgy rögzítse a vezetékeket, hogy azok forró szerkezeti elemekkel ne érintkezzenek. Távolítsa el az oldalfalat. Vezesse keresztül a lyukakon az áramellátó vezetékeket. A bekötési vázat szerint kösse be a vezetékeket. Kábelkötözővel 1 erősítse fel a tartókengyelre a vezetékeket. Szükség esetén a külsőhőmérséklet-érzékelő külső szereléséhez a csillárkapcson kösse át az érzékelő-csatlakozást / La 34-54

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312

Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 Kondenzációs gázkazán 6 720 801 303-00.1T Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312 6 720 801 541 (2013/01) HU Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Isofast 2 Condens 25 -A (H-HU) HU Tartalom Tartalom Biztonság... 3. Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3.2 Veszély nem megfelelő szakképzettség

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150

Szakemberek számára. Telepítési és karbantartási útmutató. ecocompact. Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC 196-C 150 Szakemberek számára Telepítési és karbantartási útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU VSC 96-C 50 Tartalomjegyzék Inhaltsverzeichnis Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23. Gázüzemű fűtőkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 800 653 (2011/09) HU

Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23. Gázüzemű fűtőkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 800 653 (2011/09) HU 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 K 23 Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Szakemberek részére Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 1.150 M 2.150 M HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Indirekt fűtésű melegvíztároló 6 720 615 370-00.1RS Logalux L135/2R Logalux L160/2R Logalux L200/2R Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás elõtt! 6 720 806

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás SM300/ bivalens tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 59 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1C, 6,5 35,0 kw Kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel Az érvényességi tudnivalókat lásd az utolsó

Részletesebben

Szerelési utasítás Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni

Szerelési utasítás Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Talajhő-víz hőszivattyú 6 720 64 366-3.3I 6 720 807 609 (203/03) hu Szerelési utasítás Logatherm WPS 6K-...0K- WPS 6-...7- Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni

Részletesebben

Használati melegvíz hőszivattyú

Használati melegvíz hőszivattyú HU Használati melegvíz hőszivattyú Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a használati melegvíz hőszivattyút választotta. Reméljük, készülékünk megfelel majd elvárásainak, és optimális szolgáltatást nyújt,

Részletesebben

Használati és telepítési útmutató

Használati és telepítési útmutató Használati és telepítési útmutató Levegő/VÍZ-HŐSZIVATTYÚ»» wpl cool»» wpl 8 cool»» wpl cool»» wpl E»» wpl 8 E»» wpl E Használati útmutató Kezelés. Általános információk. Jelmagyarázat. Figyelmeztetés más

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv -

NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ. - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - NUOS 200-250-250 SOL TÍPUSÚ HASZNÁLATI-MELEGVÍZ HŐSZIVATTYÚ - telepítési, kezelési és karbantartási kézikönyv - Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1 Az alkalmazott

Részletesebben

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 250

Üzemeltetők és szakemberek számára. Kezelési és szerelési útmutató. aurostep. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez VSL S 250 Üzemeltetők és szakemberek számára Kezelési és szerelési útmutató aurostep Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez HU VSL S 250 Üzemeltetők és szakemberek számára Rendszerleírás

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató. Nyomás alatt működő SCV 1.9 napkollektorok tetőre és lapos tetős szereléssel

Szerelési és beüzemelési útmutató. Nyomás alatt működő SCV 1.9 napkollektorok tetőre és lapos tetős szereléssel Szerelési és beüzemelési útmutató Nyomás alatt működő SCV.9 napkollektorok tetőre és lapos tetős szereléssel TARTALOMJEGYZÉK Biztonság.... Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések.... A személyek szükséges

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs fali gázkazán 6 720 615 738-05.1O Logamax plus GB042-14 Logamax plus GB042-22 Logamax plus GB042-22K Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

unistor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH Q 75 B Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

unistor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH Q 75 B Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató unistor VIH Q 75 B Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Trumatic E 4000 E 4000 A

Trumatic E 4000 E 4000 A Trumatic E 4000 E 4000 A Beépítési példák 1 Kezelőegység 2 Időkapcsoló óra (külön tartozék) 3 Égési levegő bevezetése 4 Füstgázelvezetés 5 Elektronikus vezérlőegység 6 Feszültségellátás 7 Gázcsatlakozás

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Szerelési és beüzemelési útmutató Kondenzációs kazán F 25 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS Használati útmutató...3. A dokumentáció...3.2 Kapcsolódó dokumentumok...3.3...3 2 A készülék ismertetése...3 2. Biztonsági

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Trumatic S 2200 / S 2200 P Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Trumatic S 2200 / S 2200 P Folyékonygáz fűtőberendezés lakókocsikhoz és más utánfutókhoz Beszerelési példa

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK. Használati útmutató. Victrix Zeus 26kw HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.020239. MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2012 Victrix Zeus 26kw MD12001-2012-01-02 Műszaki dokumentáció 3.020239 2 tartalomjegyzék 1. A KAZÁN TELEPÍTÉSE KIVITELEZŐK SZÁMÁRA 5 1.1. Telepítési

Részletesebben

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD Pioneering for You Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 132 716-Ed.02 / 2013-10-Wilo 1a. ábra: 1b. ábra: 2 1 3 1.1 1.2 1.3 2a. ábra: 2b. ábra: 3. ábra: ! Achtung Option Netzspannung

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben