Beszédfelismerő szoftver adaptálása C# programozási nyelvre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszédfelismerő szoftver adaptálása C# programozási nyelvre"

Átírás

1 Beszédfelismerő szoftver adaptálása C# programozási nyelvre Készítette: Sztahó Dávid A szoftver leírása A szoftver által megvalósított funkciók blokkvázlatát az 1. ábra mutatja. A szoftver valós idejű beszédfelismerést végez, amely Rejtett Markov Modelleken alapul. A modellek tanításához szükség van egy hang, valamint szövegadatbázisra (nem része a jelenlegi feladatnak). Az akusztikai előfeldolgozás során a bemenő hangból a feladathoz szükséges paraméterek állnak elő, majd a felismerő motor ezeket felhasználva a legvalószínűbb szósorozatot állítja elő. A feladathoz tartozó akusztikai előfeldolgozást és valós idejű beszédfelismerő motor leírását tartalmazza a következő két fejezet. 1. ábra. A középszótáras folyamatos beszédfelismerő rendszer általános blokksémája

2 Akusztikai előfeldolgozási eljárás optimalizálása Akusztikai előfeldolgozási eljárásra a beszédfelismerés immár több évtizedes fejlődése alatt számos eljárás született, melyek közül ma az alábbiak a legismertebbek [Bechetti, C., 1999]: szűrősoros elemzés (BFFP), lineáris predikció analízis (LP), perceptuális lineáris predikció (PLP), kepsztrális együtthatók vizsgálata (MFCC), spektrális torzításon alapuló rendszerek (SDM). A mai legsikeresebb felismerők előfeldolgozási rendszere mell-kepsztrum (MFCC) vizsgálatot végez: valamilyen hallásmodell alapján (Mel, Bark) [Zwicker, E., 1980, Vicsi, K., 1990] kiszámított szűrők sorozata szolgáltatja az alapjelet (szűrősoros elemzés): 2 pl.: - Bark szűrő: 10lg L ( x) = ( x + 0.5) 17.5(1 + (0.5x) ), (1) - Mel-szűrő: f Mel(f) = 2595log háromszögszűrő, (2) Az információ jobb kinyeréséhez kepsztrális együtthatókat képzünk (MFCC): c i = N 2 πi m j cos ( j 0.5) N j= 1 N (3) A kepsztrális együtthatók információtartalma igen magas, azonban az emberi szem számára nem hordoz jól felismerhető jegyeket. Ennek ellenére (vagy éppen ezért) az MFCC nagy népszerűségnek örvend, az egyik legtöbbet alkalmazott módszer. Ennek okai a következők lehetnek: Kizárólag a Melilletve Bark szűrősorokkal végzett akusztikai előfeldolgozáskor, a szűrősorok kimenetei ugyan hasonlóak a különböző ejtésekben, de egymáshoz viszonyítva el vannak tolódva az egyedek hangjai, a szűrősorral betanított Markov-modellekel a betanítástól teljesen eltérő jeleket is lehet produkálni. Ebből kifolyólag a szűrősorral képzett eredmény vizuálisan ugyan jól meghatározott képet ad (emelkedés, süllyedés, maximumok), de mindenképpen elkenődik az információ. A (3.) képletben közölt módszer csökkenti az elkenés mértékét, mivel különböző frekvenciájú szinuszos rezgések mentén felcsavarja az adatokat. Az információ jobb megőrzése azért válik így lehetségessé, mert ebben a reprezentációban szerepel a vektoradatok egymás közti viszonya. A szoftverben alkalmazott akusztikai előfeldolgozás olyan akusztikai elemzést alkalmaz, melyben az eredeti szűrősoros adatok frekvenciatérbeli és időbeli deriváltjai kapnak szerepet. Ez az eljárás nem

3 teljesen idegen a szakirodalomban, de ma a gyakorlatban nem használatos. Az frekvenciaderiváláskor keletkező adatkiemelődés bemutatását láthatjuk az 2. ábrán. A felső szürke kitöltéssel stilizált eloszlás az adatok Bark szűrősoron való áteresztésekor keletkezett. Az eloszlást létrehozó alapjelek egy részét zöld színnel kiemeltem. A képen jól látható, hogy a modell a piros függvényhez tartozó alapjeleket is nagyszerűen képes generálni, azaz ilyen jeleket is felismerni vél majd, pedig a betanító minták ettől szignifikánsan különböztek. Az alsó ábrán az eddigi Bark szűrősor frekvenciabeli deriváltjaiból képzett modell alapjel-eloszlása látható. Megfigyelhető, hogy mindenképpen szükséges egy minimális egyezés a derivált kilengésénél. Ezáltal a csúcs nem tűnt el, mint az előbbi esetben, és a modell csak olyan eseteket ismer fel, amikor a vizsgált kritikus helyen valóban van energiamaximum. Továbbá, míg az igen népszerű MFCC számításigénye N 2 -el arányos, az új módszeré csak N-el. Találati százalékos eredmények 20 khz mintavételezési frekvencia mellett 3 és 5 állapotú, fonéma alapú diszkrét Markov-modellekkel az 1. táblázatban találhatók. 2. ábra: Bark szűrősor és Bark szűrősor deriváltjainak eloszlása

4 1. Táblázat. Felismerési találatok alakulása a frekvenciatérbeli és időbeli deriválás esetén. Találat Bemeneti alapjelek Állapotok száma 44.36% 23 Bark szűrő 3 állapot 46.1% 23 Bark szűrő 5 állapot 46.15% 23 Bark szűrő + 23 Bark időbeni derivált 3 állapot 64.38% 23 Bark frekvenciatérbeli derivált 3 állapot 70.16% 23 Bark frekvenciatérbeli derivált + 23 időbeni derivált 3 állapot 72.32% 23 Bark frekvenciatérbeli derivált + 23 időbeni derivált 5 állapot Minden betanítás a következő közös paraméterekkel futott: 32 kvantálási lépcsős diszkrét valószínűségi tér minden szűrőhöz, modellek közötti állapotátmenetek kiemelése: az átmenetek 3. hatványra emelése, 4*(⅓ ; ⅓ ; ⅓) Blur. A Betanítás Babel magyar nyelvű beszédadatbázissal történt [Vicsi, K., 1998]. Legjobb felismerési eredményt a felismerő a Bark frekvenciatérbeli derivált és 23 időbeni derivált akusztikai paraméterek esetén produkálta. Modellépítési vizsgálatok, kvázi-folytonos rejtett Markov-modellek (QCHMM) A 80-as évek végére nyilvánvalóvá vált, hogy diszkrét (vektorkvantált) Markov-modellekkel a felismerés nem javítható tovább, ezért ki kellett dolgozni a folyamatos valószínűségi mezőkre értelmezett modelleket, azok tanítási módszerét. Az alapelv ugyanaz: a modell paramétereire optimális értékeket találni valamilyen iterációs algoritmus segítségével. A módszer hátránya, hogy - nagybonyolultságú algoritmusok jelennek meg az eddigi négy alapműveletet igénylő algoritmusokkal szemben, - új probléma merül fel: a gaussi változók szórásainak figyelése és esetleges módosítása, - a robusztus matematikai módszer sok időbe kerül lassú programot eredményez. Nyilvánvalóan ez nem probléma amennyiben lehetőség van nagyteljesítményű vektorszámítógépek használatára, de ennek hiányában kifejlesztettek egy kvázi-folytonos rejtett Markov-modelleket

5 (QCHMM) használó eljárást, mely a fenti két vetélytárs jó tulajdonságait igyekszik ötvözni, nevezetesen a nagyobb pontosságot a kisebb futási idővel. Ezen problémák megoldásához a kvázi-folytonosság a kulcs, mely a következőt jelenti: a meglévő N felbontású diszkrét mezővel nem a tanítóanyag mintáinak eloszlását kell maximális hűséggel visszaadni, hanem azok alapján egy becslést adni a folytonos valószínűségi mezőre. Ehhez egy simítási algoritmusra van szükség, amelyet egyszer vagy többször végigfuttatva az eddig betanított modellen a modell tanítóanyagra való adaptálódását lehet csökkenteni (megszüntetni). A használt algoritmus egy paraméterezhető simítófüggvény (továbbiakban blur), melynek a következőket lehet megszabni: - az élsimító mátrix (1 dimenzió miatt jelen esetben csak vektor) méretét, - a mátrix elemeinek értékét, ahol minden sorban összértékben 1-nek kell lennie (a teljes valószínűségi mező mindig 100%) Megoldandó problémák: - kvantálási lépcsők számának optimális megválasztása, - megfelelő súlyozású simítófüggvény megválasztása, - a tartomány minél jobb eseménytérbeli kihasználtsága. Az optimális kvantálási együttható, valamint az ehhez tartozó simítófüggvény mérési úton számítódik ki. Többféle adatbázisrész felismerési aránya nagyszámú véletlenszerűen választott paraméterezésű felismerő kimenetén össze van vetve, majd a statisztikailag így megismert kétváltozós probléma maximumkereséssel oldódik meg. Végeredményben tehát a laboratóriumban kifejlesztett fonémaszintű felismerő, a továbbiakban MKBF, 16 khz mintavételezésű, 17 Bark frekvenciatérbeli derivált + 17 időbeni derivált + 17 időbeni második derivált + energia bemeneti jelvektor mellett, 4-5 állapotú kvázi-folytonos, 24 lépcsős, rejtett Markov-modellekkel (QCHMM) fonéma, illetve trifon alappal dolgozik. A szoftver adaptálása C# programozási nyelvre A fent bemutatott szoftver Delphi 7.0 programozási nyelven készült Borland Delphi környezetben. Mivel ez a környezet nem rendelkezik a mai modern 64 bites operációs rendszerekre készült változattal (csupán 32 bites változatban érhető el), valamint a programozási környezet modernizálása és újrafelhasználhatósága érdekében szükséges volt a programot adaptálni egy, ma elterjedt

6 programozási nyelvre. Ehhez a C#-ot választottam. Annak ellenére, hogy ez a nyelv Microsoft függő, és nem platform független, könnyen kezelhető. Valamint a C++ és Java nyelvekkel való hasonlósága lehetővé teszi, hogy bármikor könnyen átírható az előzőek valamelyikébe, amelyek már bármely operációs rendszerre lefordíthatóak. A feladat több részből állt, mind az akusztikai előfeldolgozást, mind pedig a futtató keretprogramot meg kellett valósítani az új környezetben. A Rejtett Markov Modell felismerő motor C#-os átirata rendelkezésre állt, ám annak kódján is módosítani kellett, hogy az új környezetben megfelelően működjön. A megvalósított program modulok: ERApplication. A felismerő motort futtató keretprogram. Elvégzi a hang felvételét a beállított hangbemeneti eszközről. A felvett hanggal meghívja a valós-idejű felismerő motort, majd a kapott eredményt kiírja. A hangfelvételt a Microsoft DirectX DirectSound könyvtárcsomgjával valósítja meg. ERPreprocess. Az akusztikai előfeldolgozást valósítja meg az előző részben lévő leírásnak megfelelően. SIG2TXT. A Rejtett Markov Modelleket megvalósító programrész. Elvégzi a folyamatos felismerést a már betanított modellek alapján. TextGrid2Kez. A felismerőben használt Markov Modellek betanítását végző szoftverhez (külső program, amely a kódhoz nincs mellékelve) szükséges adatbázis címkefájlokat létrehozó modul. A program futtatása A programot a CD-n található bin/erapplication.exe-vel lehet indítani. A felismerés indítása gombbal lehet a felismerést elindítani, majd ugyanezzel a gombbal lehet leállítani is. A kilépés a jobb felső sarokban található X gombbal történik.

Idősorok zajszűrése gyors Fourier - transzformációval

Idősorok zajszűrése gyors Fourier - transzformációval Idősorok zajszűrése gyors Fourier - transzformációval Készítette: Jakab Jenő Dátum: 2013.05.27. Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezető... 3 2. Matematika alapok... 3 2.1. Alapfeltevések, definíciók... 3 2.2.

Részletesebben

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Műszaki menedzser szak Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal ZÁRÓDOLGOZAT Készítette Konzulens Dr. Ormos

Részletesebben

Döntéstámogatás a médiainformatikában

Döntéstámogatás a médiainformatikában Döntéstámogatás a médiainformatikában Nemhivatalos jegyzet v0.2 A jegyzet még nem teljes, folyamatosan bővül és javul, kb. a pótzh idejére ér el egyfajta kiforrott formát. Nem véletlenül van verziószámozva,

Részletesebben

Valós idejű gesztusfelismerő szoftver tervezése és fejlesztése GPU-n Microsoft Kinect szenzor segítségével. Mérnök Informatikus BSc Szakdolgozat

Valós idejű gesztusfelismerő szoftver tervezése és fejlesztése GPU-n Microsoft Kinect szenzor segítségével. Mérnök Informatikus BSc Szakdolgozat Valós idejű gesztusfelismerő szoftver tervezése és fejlesztése GPU-n Microsoft Kinect szenzor segítségével Mérnök Informatikus BSc Szakdolgozat Készítette: Cserháti Sebestyén Konzulens neve: Cserey György,

Részletesebben

ÖSSZETETT RENDSZER VÁLLALKOZÁSOK CÍMEINEK WEBRŐL TÖRTÉNŐ AUTOMATIKUS ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE

ÖSSZETETT RENDSZER VÁLLALKOZÁSOK CÍMEINEK WEBRŐL TÖRTÉNŐ AUTOMATIKUS ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR MTA-SZTE MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KUTATÓCSOPORT ÖSSZETETT RENDSZER VÁLLALKOZÁSOK CÍMEINEK WEBRŐL TÖRTÉNŐ AUTOMATIKUS ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE Készítette:

Részletesebben

Kovásznai Gergely. Párbeszédes rendszerek

Kovásznai Gergely. Párbeszédes rendszerek Kovásznai Gergely Párbeszédes rendszerek Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet Kovásznai Gergely Párbeszédes rendszerek Eger, 2012 Bíráló: Dr. habil. Fazekas Attila egyetemi docens

Részletesebben

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Készítette: Rancz Lajos Konzulens: dr. Sujbert László, MIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Alapvető szintézistechnikák 6 2.1. Additív szintézis..........................

Részletesebben

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése

Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése DIPLOMAMUNKA Preklinikai MRI berendezés szekvencia készletének bővítése Kovács Noémi Témavezető: Nagy Kálmán fejlesztőmérnök Mediso Kft. Konzulens: Dr. Légrády Dávid egyetemi docens BME Nukleáris Technikai

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON

IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON IP ALAPÚ MOBILITÁS MÉDIAÁTVITELRE GYAKOROLT HATÁSAINAK SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLATA ÚJGENERÁCIÓS VEZETÉKNÉLKÜLI HÁLÓZATOKON TDK dolgozat, 2005 Kanizsai Zoltán, Műszaki informatikai szak, V. évfolyam Lakat Gábor,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Román Szabolcs 2015. törzskönyvi szám

SZAKDOLGOZAT. Román Szabolcs 2015. törzskönyvi szám SZAKDOLGOZAT OE-KVK Román Szabolcs 2015. törzskönyvi szám 1. Tartalom 1. Tartalom... 2 2. Bevezetés... 4 3. Történelem... 4 4. Napjaink nagyobb projektjei... 6 2 4.1. Anteos... 6 4.2. ArduCopter... 6 4.3.

Részletesebben

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŰHELYTANULMÁNYOK Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Hau Orsolya

Részletesebben

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz).

Elszámolási egység funkció (ármérce), Csereeszköz funkció (fizetési eszköz), Felhalmozási funkció (értékőrző eszköz). 5. Fejezet A Kiyotaki-Wright modell A most következő és a további két fejezetben bemutatjuk, hogy az előző fejezetekben ismertetett szimulációs módszertan hogyan épült be a modern közgazdaság-elméleti

Részletesebben

Devizapiaci árfolyam-előrejelzés neurális hálózatokkal

Devizapiaci árfolyam-előrejelzés neurális hálózatokkal 388 LISZBAUER TAMÁS Devizapiaci árfolyam-előrejelzés neurális hálózatokkal Az előrejelzési módszerek között az utóbbi időben kiemelkedő fontossággal bírnak a mesterséges neurális hálózatok, amelyek a tőkepiacok

Részletesebben

Szenzoradat alapú okostelefonos szolgáltatás közösségi közlekedési algoritmusok pontosításához és személyre szabásához

Szenzoradat alapú okostelefonos szolgáltatás közösségi közlekedési algoritmusok pontosításához és személyre szabásához Szenzoradat alapú okostelefonos szolgáltatás közösségi közlekedési algoritmusok pontosításához és személyre szabásához Szerző: Hunyady Márton Mérnökinformatikus MSc, 1. évfolyam Témavezetők: Dr. Lukács

Részletesebben

Az agyi információfeldolgozás néhány kezdeti lépésének modellje.

Az agyi információfeldolgozás néhány kezdeti lépésének modellje. Orzó László Az agyi információfeldolgozás néhány kezdeti lépésének modellje. Doktori Disszertáció (1999) Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete Analogikai és Neurális

Részletesebben

Már alkalmazott technológiák és új üzleti intelligencia megoldások összehangolása

Már alkalmazott technológiák és új üzleti intelligencia megoldások összehangolása ÜZLETI INTELLIGENCIA Már alkalmazott technológiák és új üzleti intelligencia megoldások összehangolása GALLI RICHÁRD Széchenyi István Egyetem, Mûszaki Tudományi Kar, Informatika Tanszék richard@sze.hu

Részletesebben

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán AMBER Automated Mapping of robot EnviRonment Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Intelligens Automatizált Rendszerek szakirány

Részletesebben

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET

LOGSYS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET L OGSYS LOGSY YS FEJLESZTŐI KÖRNYEZET FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2008. október 10. Verzió 1.0 http: ://logsys.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 A LOGSYS rendszer... 2 3 A felület általános ismertetése...

Részletesebben

Szakdolgozat 2002. Számítógépes grafika napjainkban ...NAGY ÁRON

Szakdolgozat 2002. Számítógépes grafika napjainkban ...NAGY ÁRON Szakdolgozat Számítógépes grafika napjainkban 2002....NAGY ÁRON BEVEZETÉS... 4 1.FEJEZET... 5 1.1 AZ EMBERI LÁTÁS... 5 1.2 AZ EMBERI LÁTÁS BIOLÓGIÁJA... 5 1.3 TÉRLÁTÁS... 6 2.FEJEZET... 9 2.1 GRAFIKAI

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI

NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT BMF-NIK 2005 BODOR LÁSZLÓ NIK-O-NI-02-019 HALLGATÓI NYILATKOZAT Alulírott szigorló hallgató kijelentem, hogy a szakdolgozat saját munkám eredménye.

Részletesebben

2 2. 4 3. 5 3.1. 3.2. A 3.3 A 3.4. 3.5. 4. 25 4.1. A 4.2. A 4.3. A 5. 30 5.1. A 5.2. A 5.3. A

2 2. 4 3. 5 3.1. 3.2. A 3.3 A 3.4. 3.5. 4. 25 4.1. A 4.2. A 4.3. A 5. 30 5.1. A 5.2. A 5.3. A Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 2. Célkitűzés... 4 3. Irodalmi áttekintés... 5 3.1. Növénytermesztés jövője az Európai Unióban... 5 3.2. A modellezés és szimuláció módszerei... 8 3.3 A mezőgazdaság sajátosságai

Részletesebben

Általánosított lineáris modellek a biztosításban

Általánosított lineáris modellek a biztosításban Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi kar Általánosított lineáris modellek a biztosításban MSc Diplomamunka Készítette: Tóth András Biztosítási és Pénzügyi Matematika MSc Aktuárius szakirány

Részletesebben

Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel

Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel Doktori értekezés Bánhelyi Balázs Témavezető: Dr. Csendes Tibor egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN Konzulens: Dr. Pitlik László Készítette: Batár

Részletesebben

MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN ALAPULÓ MÓDSZER ELEKTROMECHANIKUS AKTUÁTOR HIBADIAGNOSZTIKÁJÁRA

MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN ALAPULÓ MÓDSZER ELEKTROMECHANIKUS AKTUÁTOR HIBADIAGNOSZTIKÁJÁRA Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet. (2013) sz. pp. 225-240. MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN ALAPULÓ MÓDSZER ELEKTROMECHANIKUS AKTUÁTOR HIBADIAGNOSZTIKÁJÁRA Füvesi Viktor 1, Kovács Ernő 2 1 Tudományos

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

Az adatbiztonság és az adatsűrűség növelésének lehetőségei holografikus adattároló rendszerekben. MTA Doktori értekezés. Koppa Pál

Az adatbiztonság és az adatsűrűség növelésének lehetőségei holografikus adattároló rendszerekben. MTA Doktori értekezés. Koppa Pál Az adatbiztonság és az adatsűrűség növelésének lehetőségei holografikus adattároló rendszerekben MTA Doktori értekezés Koppa Pál BME Atomfizika Tsz. Budapest 2012 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 4 2 A holografikus

Részletesebben

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 1.1. Kvalitatív és kvantitatív döntéselőkészítés napjaink üzleti környezetében......

Részletesebben

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben