HUF EUR. Projektszám: 85öu1. Intézménye: Medizinische Universität Wien. Projektpartner neve: Prof. Dr. Karl Kuchler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUF EUR. Projektszám: 85öu1. Intézménye: Medizinische Universität Wien. Projektpartner neve: Prof. Dr. Karl Kuchler"

Átírás

1 Projektszám: 85öu1 Pályázó neve: Dr. Gácser Attila Projektpartner neve: Prof. Dr. Karl Kuchler HUF EUR Intézménye: Szegedi Tudományegyetem Intézménye: Medizinische Universität Wien Pályázat címe: Infektion und Immunantwort humanpatogener Pilze, Candida albicans und Candida parapsilosis. Beszámoló/Eredmények A projekt jellege: (kérjük bejelölni) Workshop, konferencia Publikáció, tananyag Kutatási együttműködés Oktatási program 1. célkitűzés: A Candida fajok által kiváltott szisztémás megbetegedések száma 30 év óta folyamatosan emelkedik. A génusz képviselői közül napjainkig fajt írtak le humán patogénként. Ezek az élesztők elsősorban legyengült immunrendszerű egyéneket betegítenek, bőrfelszínt, nyálkahártyát érintő és szisztémás fertőzéseket (candidémia) kiváltva. A candidiázis leggyakoribb okozóiként 5 fajt emelhetünk ki (az izolálás gyakoriságának sorrendjében): a Candida albicans-t, a C. parapsilosis-t, a C. glabrata-t, a C. tropicalis-t és a C. krusei-t. A kezdeti vizsgálatok a C. albicans-szal (mint domináns fajjal) kezdődtek meg, így a legtöbb ismeret (a fertőzés lefolyásá, kezelés, stb.) ezzel az élesztővel kapcsolatban halmozódott fel. Az elmúlt egy évtized során a C. albicans elleni terápia hatékony alkalmazásával a fent említett fajok térnyerése volt jellemző. Az ezekkel kapcsolatos kutatások felhívták a figyelmet arra, hogy bár egy nemzetség tagjai, mégis bizonyos tulajdonságaikban (antifungális érzékenység, veszélyeztetett korcsoport, fagocitákkal való kölcsönhatásban szerepet játszó molekulák tekintetében) lényeges eltéréseket mutatnak. Ezek közül különösen a C. parapsilosis epidemiológiája tér el alapvetően a C. albicans-étól, ugyanis az előbbi faj az egy éven aluli, candidémiában szenvedő betegek körében kiemelten nagy arányban izolálható. A projekt során modellrendszerünkben igazoltuk, hogy az alkalmazott J774.2 makrofágok képesek fagocitálni és eliminálni a fertőzéshez használt C. parapsilosis GA1 törzs sejtjeit. A fertőzés 3. és 8. órájában elvégzett RNS microarray vizsgálat eredményei szerint egy transzmembrán fehérje, a Tnfrsf9 génjének transzkripciója szignifikánsan megemelkedik. A fehérje szerepét eddig bakteriális fertőzésekben igazolták, és a CD4+ T-sejtek kostimulátoraként azonosították. Munkánk során megfigyeltük, hogy a különböző C. parapsilosis izolátumok virulenciája bizonyos kísérletekben eltérést mutat. C. albicans-ban a jelenség ismeretes, és gyakran genetikai különbségekkel párosul, C. parapsilosis-ban azonban ez kevéssé vizsgált. A különböző izolátumok molekuláris különbségeinek feltérképezése céljából össesen három (egy klinikai és két környezeti) izolátum kariotipizálása és teljes genom szekvenciájának meghatározása mellett döntöttünk. Ezek a kísérletek folyamtban vannak. Mivel az említett kostimulációs molekulák az interakció későbbi időpontjában jutnak szerephez, ezért az RNS kivonást a fertőzés 24. órájában is elvégeztük, és adatainkat ezzel illetve a fertőzés során az egyes citokinek expressziójában bekövektező változások vizsgálatával egészítettük ki. A makrofágokat nem csak a C. parapsilosis GA1 izolátumával, hanem ennek szekretált lipázokra (LIP1 és LIP2) nézve deléciós törzsével is indukáltuk, annak kiderítésére, hogy ezek az enzimek betöltenek-e valamilyen szerepet a fertőzés során. A munkám során tehát RNS-t izoláltam a gazda sejtekből, ezekből cdns-t írtam és qrt-pcr analízist végeztem a célszekvenciákra (CD83, IL1b, IL15, PTGS-2,

2 TNFa és TNFRSF9) tervezett primerek felhasználásával. TNFRSF9 gén expressiójának vizsgálata primer sejteken GA1 és lipáz mutáns törzzsel történő indukciót követően. A modellrendszerünk továbbfejlesztése érdekében Prof. Karl Kuchler csoportjával együttműködve kidolgoztunk egy primer csontvelőből differenciáltatott rendszert. Ebben az in vitro fertőzési modellben kívánjuk vizsgálni a későbbiekben a természetes immunválaszban szerepet játszó molekulák működését C. prapsilosis fertőzések során. J774.2 makrofágok CD83, IL1β, IL15, PTGS-2, TNFα, TNFRSF9 génjeinek regulációja C. parapsilosis GA1 (kék oszlopok) törzzsel történő kölcsönhatás eredményeként a fertőzés 3., 8. és 24. órájában az aktuális időpont nem fertőzött kontrolljához (zöld oszlop) viszonyítva. A grafikonokon a nem fertőzött kontrollra vonatkoztatott szignifikancia értékek kerültek feltüntetésre.

3 C. parapsilosis GA1 törzzsel indukált J774.2 makrofágok áramlási citometria analízise flourofórral fikoeritrinnel konjugált anti-tnfrsf9 antitesttel való jelölést követően. Az A panel a hisztogramokat a B panel az ezeken adatokból számított relatív fehérjemennyiségeket ábrázolja a 0 órás kontrollra normalizálva. Az RNS kivonási protokoll optimalizálása során úgy találtuk, hogy a megfelelő minőségű, és a gazda valamint az élesztő transzkriptómot megfelelő arányban tartalmazó minta izolálásának kulcslépése egyrészt a megfelelő sejtszám alkalmazása másrészt a gazda sejtek feltárás előtti kezelése. Az RNS izolálása, és a minták továbbítása megtörtént. Előzetes vizsgálatok szerint a minták jó minőségűek. Az RNS szekvenálása megkezdődött Prof. Karl Kuchler laboratóriumában. 2. célkitűzés. Általánosan a Candida fajok okozta fertőzések kezelésére különböző azolokat, echinokandinokat és bizonyos súlyosabb esetekben amphotericinb-t alkalmaznak. Ezen antimikotikumok ellen a gombák több módon is képesek védekezni, mely rezisztencia kialakulásához vezet. Egyik ilyen rezisztencia mechanizmus a különböző efflux pumpák megjelenése a sejtek membránján. C. albicansban a CDR1 és CDR2 gének termékeit azonosították, mint azol és amphotericinb rezisztenciáért felelős ABC-transzportereket. Míg C. albicansban az efflux-pumpák kutatása előrehaladott, addig C. parapsilosisban egyelőre nem jelentős ezen terület felderítettsége. A Candida parapsilosis GA1 vad típusú klinikai törzsből kiindulva hoztunk létre targetált deléciós módszerrel a CDR1-2 deléciós mutáns törzseket. A deléciós kazetta létrehozásához amplifikáltuk: a CDR2 gén upstream régióját,, valamint a CDR1 gén downstream régióját. Az így nyert amplikonokat psfs2 vektorba klónoztuk a megfelelő hasító helyekre. Az így létrehozott deléciós kazetta felépítése a következő:

4 1. A genomba integrálódott deléciós kazetta felépítése az up- és downstream homológ szakaszok rekombinációját követően. 2. A maltóz promóter indukálása után az FLP enzim eliminálja a deléciós kazettát a genomból az FRT régiók mentén. Southern hibridizációval ellenőriztük a transzformánsokban a helyes integrációt: genomi DNS ScaI emésztése esetén a zöld négyzettel jelölt próba a megadott méret magasságában volt detektálható a háromféle genotípusú törzs esetén. Az így létrehozott CDR1-2 heterozigóta és homozigóta deléciós törzsek flukonazol, caspofungin és amphotericinb érzékenységének tesztelésével folytattuk a munkát. Ehhez az NCLSI által kiadott M27-A3 kódú protokollt alkalmaztuk. A MIC érték meghatározás során használtunk két referencia törzset (ATCC22019, ATCC6258) az antimikotikumok minőségi kontrolljának érdekében. Eredményeink azt mutatták, hogy a vad típusú és a heterozigóta deléciós mutáns törzsünk MIC értéke flukonazolra 0,5 µg/ml volt, caspofunginra pedig 4 µg/ml. A homozigóta deléciós mutáns törzs MIC értéke flukonazolra 0,25 µg/ml, caspofunginra pedig 2 µg/ml volt. Amphotericin B esetében mind a három törzs MIC értéke 0,25 µg/ml volt. J774.2 egér eredetű makrofág sejtvonal segítségével vizsgáltuk a törzseink (C. p. WT GA1, C. p. CDR1-2 Heterozigóta és C. p. Homozigóta deléciós mutáns) gomba eliminációs folyamatokkal szemben mutatott érzékenységét. Érdekes módon mind a homozigóta és mind a heterozigóta mutáns hatékonyabban volt képes túlélni a J774.2 sejtvonal eliminációs mechanizmusait. Az eredményeket az alábbi diagramm mutatja be.

5 A calcein-acetoxi-metilészter egy membrán permeábilis festék, amely ebben a formában nem mutat zöld fluoreszenciát. A permeabilitási tulajdonsága miatt azonban könnyen átjut a plazmamembránon, ahol az ott található észterázok lehasítják az acetoxi-metil csoportot, ez által a calcein membrán permeabilitása megszűnik, így felhalmozódik a sejtek citoplazmájában, valamin az észter kötés hasadását követően a calcein zöld színű fluoreszenciát mutat, amelynek intenzitása áramlási citometriás módszerekkel elemezhető. A sejtekben felhalmozódó calcein az észter kötés hasadását követően kizárólag bizonyos ABC-transzporterek segítségével juthat ki a sejtből. Az ilyen típusú pumpa aktivitás jellemző például az emberben található MDR1-transzporterre, valamint a Saccharomyces cerevisiae PDR5-transzporterére. Kísérleteink során vizsgáltuk, hogy a calcein mely törzsünkben halmozódik fel nagyobb mértékben. Ennek érdekében C. parapsilosis WT és C. parapsilosis CDR1-2 KO mutáns törzsünket festettük calceinnel. A 11. ábrán látható, hogy a C. parapsilosis CDR1-2 KO mutáns törzsünk körülbelül 4X erősebben festődött a vad típusú törzshöz képest, amely festődés jellemző a már említett MDR1-et és PDR5-öt nem expresszáló sejtek festődésére. Ezen adatok szerint az általunk deletált CDR1-2 gének olyan fehérjét kódolnak, amely calcein festéssel jellemezhető funkcionális szerkezete alapján az ABCB-transzporter családba tartozik az MDR1- és PDR5-transzporterekhez hasonlóan. A vizsgálatok kiteljesedéséhez szükségünk van reintegrációs mutánsok létrehozására. Ennek kivitelezése mindezidáig technikai nehézségekbe ütközött. Ennek kiküszöbölésére Prof. Karl Kuchler laboratóriumában alkalmazott módszert sajátítottuk el és a jövőben az in vivo rekombinációs technika alkalmazásával kívánjuk a targetáló vektorainak előállítani. Publikációs jegyzék: Publikáció:

6 Projektnummer: Antragsteller: Dr. Attila Gácser Projektpartner: Prof. Dr. Karl Kuchler HUF EUR Institut: University of Szeged Institut: Medizinische Universität Wien Titel: Infektion und Immunantwort humanpatogener Pilze, Candida albicans und Candida parapsilosis. Art der Förderung: Workshop, Konferenz Publikation, Lehrmaterial Forschungsprojekt Unterrichtsprojekt FINAL REPORT Infektion und Immunantwort humanpatogener Pilze, Candida albicans und Candida parapsilosis. AIM 1. Establish novel or further improved in vitro infection models for C. parapsilosis Introduction Candidiasis is the most commonly diagnosed yeast related infection worldwide. Symptoms ranges from superficial, mucosal - to life-threating systemic infections. These yeasts are the fourth most common cause of hospital-acquired bloodstream infections in the US. Newborns with low birthweight, patients getting intensive steroid treatment or having impaired immune response (neutropenia or HIV-infection) are particularly endangered. Candida species can persist in hospital environment for a long time, therefore prolonged medical attendance is also considered as a predisposing factor. Although the predominant species is still C. albicans, other members of the genus like C. parapsilosis, C. glabrata and C. tropicalis are isolated more and more often in our days. Depending on the geographic area and the timeperiod of the given study C. parapsilosis sometimes outranks even C. albicans. Furthermore C. parapsilosis infections are often related to children under the age of two. The distribution of this yeast can exceed 66% in this age-group. Despite its increasing clinical relevance little is known about its interaction with the host and the mechanisms playing role in the recognition and elimination of the pathogen. To fill this gap an in vitro modell system was introduced to study the physiological and transcriptional changes of the host in the presence of C. parapsilosis. The response of J774.2 murine macrophages given to C. parapsilosis was observed by flow cytometer, scanning electron microscope, flourescent microscope and confocal fluorescent microscope. It was established that J774.2 macrophages uptake C. parapsilosis cells. Phagosome-lysosome colocalisation and elimination of the yeasts also occurs. Based on these results, microarray analysis was performed with the host RNA isolated at three and eight hour postinfection. Genes taking part mostly in wound healing, stress or immune response were upregulated. Six genes were choosen to validate the microarray results by qrt-pcr. The overexpression of CD83, IL1β, IL15, TNFα, and interestingly TNFRSF9 (a gene of transmembrane protein, a costimulatory molecule) and PTGS-2 (gene of a cytoplasmic enzyme responsible for prostaglandin biosynthesis) genes were examined and confirmed in samples from three different timepoints, 3, 8 and 24 hour by qrt-pcr (Figure 1). Flow cytometry analysis established that C. parapsilosis was able to increase the level of the functional protein on the surface of the phagocytes compared to the control (0 h) (Figure 2). However J774 macrophages are often used cells for studying host-pathogen interactions they have an altered cellcycle that can affect immune precesses (recognition, signal transduction, cytokine production etc.) too. The Introduction of bone marrow-derived macrophages (BMDMs) and bone marrow-derived dendritic cells (BMDCs) in the model instead of cell lines would provide an alternative. Many articles reported RNAseq as the novel method for studying transcriptional changes in host pathogen interactions nowadays. We decided to apply this new method for examining the transcriptional profile of primary mouse phagocytes (instead of cell lines) upon infection with C. parapsilosis. This approach could give us a more accurate understanding of the networks involved in recognition of this pathogenic yeast. To perform these experiments, the isolation of BMDMs/BMDCs and the basics of the RNAseq data analysis must have been acquired.

7 Working in collaboration with the Medical University Vienna was a wonderful opportunity. Professor Karl Kuchler is one of the greatest and most acknowledged scientists on the field. It was an honor to acquire all these techniques from his laboratory where these methods are used routinely. During this period we studied not only how to isolate and differentiate cells from mouse bone marrow but also how to make specific cell lines to produce macrophage- and granulocyte-monocyte colony stimulating factor (M-CSF and GM-CSF) that are essential elements of the differentiation procedure. We developed acquainted with an optimised protocol for isolating RNA from mouse phagocytes and with the basics of raw RNAseq data analysis. To do so we joined to an ongoing RNAseq project to follow every steps of the data analysis from the quality check to the expression normalisation. AIM 2. Identify and compare fungal and host factors necessary or required for virulence and the pathogenic switch for C. parapsilosis Introduction The incidence of invasive fungal infections has significantly increased over the past 30 years, with the Candida genus representing the most common cause of disease. Candida parapsilosis is now the second or third most common cause of bloodstream infections in intensive care units. Triazoles are commonly used to combat diverse forms of candidiasis. The prolonged and frequent use of azoles drugs has led to the development of multidrug resistance (MDR) mechanisms in Candida. Several mechanisms have been characterized that contribute to MDR in these yeasts. One of these mechanisms is the overexpression of efflux pump proteins that function as ATP-binding cassette (ABC) and major facilitator superfamily (MFS) transporters. Major C. albicans ABC-transporters involved in azole resistance are candida drug resistance protein 1 and 2 (Cdr1p, Cdr2p). Previous work In contrast of the well studied C. albicans ABC-transporters, little is known about the role of CDR genes in Candida parapsilosis. To clarify the significance of CpCDR, we have generated C. parapsilosis CDR1- CDR2 (CpCDR1-CDR2) double deletion mutant (Figure 3 and Figure 4) and determined the minimal inhibitory concentration (MIC) for amphotericin B, fluconazole and caspofungin. Our results showed decreased MIC for fluconazole and caspofungin, respectively. Flow cytometry experiments using calcein dyeing was performed to determine the structure specificity of Cdr1p and Cdr2p beside the ABC-transporter superfamily. Our data demonstrated that the double deletion mutants were stained on a higher level than the wild type, respectively (Figure 5). This staining feature is typical to a mammal ABC-transporter called MDR1. The knock out mutants showed similar sensitivity against osmotic and oxidative stress to that of the wild type. Interestingly, the killing of CDR1-2 deletion mutant yeasts by murine monocyte-like cells (J774.2) was significantly decreased relative to WT. Furthermore, we showed that CDR1-2 deletion yeast cells were more resistant against the host killing mechanisms during infection of A/J mice, suggesting an involvement of these transporters in the pathobiology of the fungus. To support our interesting findings reconstructed mutants are required to be generated. For the generation of these mutants four plasmid construct has to be constructed. We selected different techniques to reintroduce the original CDR genes: 1; targeting the original locus, or targeting the C. parapsilosis RP10 locus; 2; vector construction with CDR1, or CDR2. As generation of reconstruction plasmids using the conventional restriction enzyme digestion-ligation method failed, thus in the frame of this project we applied a new strategy for plasmid construction. At the Medical University of Vienna, the laboratory of Karl Kuchler a novel cloning method is used to generate plasmids, termed in vivo cloning. Applying the new method we designed targeting fragments using PCR. Later the purified, appropriate fragments with overlapping ends were mixed and Saccharomyces cerevisiae cells were transformed with mixed fragments. In transformants containing all of the required fragments the plasmids were constructed by recombination system of S. cerevisiae. As all of reconstruction plasmid contains CaSAT1 cassette, nourseothricin were used for selection of transformants. Ready plasmids were rescued from transformant cells and E. coli cells were transformed with rescued plasmids. Using this method the RP10 targeting plasmids were successfully rescued from transformant S. cerevisiae and fragment parts of original locus targeting plasmids were amplified. This work will be continued in the Hungarian laboratory by generating the reconstructed C. parapsilosis mutants.

8 Figures: Fig1. Fig 1. Validation of RNA microarray data by using Quantitative Real-Time PCR. J774.2 cells were co-incubated with C. parapsilosis for 3 or 8 h at a ratio of 1:5 and the expression of IL1-b, IL-15, TNFa, CD83, PTGS-2 and TNFRSF9 was determined by qrt-pcr. Data are normalized to uninfected control samples and indicate mean fold change ± SEM of three independent replicates. Cp, C. parapsilosis, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < Fig 2. Interaction with Candida parapsilosis promotes the overexpression of TNFRSF9 protein by J774.2 cells. J774.2 cells were co-incubated with C. parapsilosis for 12, 24 or 36 h and the expression of TNFRSF9 (CD137) on macrophages was analyzed by flow cytometry following staining with PE-conjugated anti-mouse CD137 Ab. (A) histogram of expression of TNFRSF9 on J774.2 cells, (B) mean fluorescence intensity levels normalized to the uninfected control.

9 Fig 3. Structure of the CDR gene-targeting vector to generate knock out mutants in C. parapsilosis Fig 4. Southern blot analysis of CDR1-2 knock out generation in C. parapsilosis GA1 strain

10 Figure 5. FACS analysis of the CDR1-2 mutants and the wild type strain. Flow cytometry experiments using calcein dyeing was performed to determine the structure specificity of Cdr1p and Cdr2p beside the ABCtransporter superfamily. Publikationsliste: Publikationsverzeichnis:

11 Abschlußbericht Weitere Fragen zu den Ergebnissen: 1. Nutzung und Verbreitung der Ergebnisse: Welchen konkreten Nutzen konnten Sie und Ihr Kooperationspartner aus dem Projekt gewinnen. Bitte denken Sie insbesonders an Publikationen, Experimente, gemeinsame Seminare, Sommerschools und/oder an eine anderweitige Umsetzung in die Praxis. Wir haben gemeinsame Seminare organisiert. Unsere Forschungsgruppe hat mehrere Methoden gelernt und wir haben ein gemeinsames EU Projektantrag organisiert (ImResFun Marie Curie ITN). 2. Durchführung: Welche konkrete Änderungen gegenüber der Planung ergaben sich hinsichtlich Inhalte und Mitarbeit/Anzahl der Teilnehmer während des Projektverlaufes? Wegen Renovierungsarbeiten in unserem Forschungsgebäude waren einige besuche von Karl Kuchler s Lab verschoben, diese Forschungsvisite werden von andre Quellen finanziert in der Zukunft. 3. Bewertung: Bitte führen Sie besonders positive, aber auch negative Beobachtungen und Erfahrungen an. Ev. langfristige Auswirkungen Ihres Projektes? Ich kann nur positives Erfahrungen benachrichtigen. Wir haben zusammen mit Prof. Karl Kuchler in einem EU Programm (Marie Curie ITN) erfolgreich beworben. Die neue Kooperation hat am Anfang 2014 begonnen. 4. Perspektiven: Hat sich eine Fortführung der Kooperation ergeben? a. Welche geplante Fortführung gibt es? Gemeinsame Forsungsantrag in der Zukunft (OTKA oder FWF). b. Welche konkrete Fortführung gibt es? Erfolgreiche Antraf für ITN in FP7 EU Programm. 5. Verbesserungsvorschläge: Nenne Sie uns, Bitte, Verbesserungsvorschläge, wie Sie Ihre Arbeit oder wie wir unseren Service besser gestalten könnten? Keine. Datum: Antragsteller (Unterschrift) Projektpartner (Unterschrift)

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

Intézménye: Wirtschaftsuniversität Wien Projektpartner neve: Békési Dániel

Intézménye: Wirtschaftsuniversität Wien Projektpartner neve: Békési Dániel Projektszám: 89öu19 Pályázó neve: Bakucs Lajos Zoltán HUF 645 900 EUR:80 Intézménye: MTA KRTK KTI Intézménye: Wirtschaftsuniversität Wien Projektpartner neve: Békési Dániel (Institut für Volkswirtschaftspolitik

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Candida parapsilosis sensu stricto, Candida orthopsilosis és Candida metapsilosis izolátumok antifungális érzékenységének in vitro és in vivo vizsgálata Szilágyi

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

Caspofungin, micafungin és nikkomycin Z in vitro hatékonyságának vizsgálata mikro- és makrodilúciós módszerekkel a fontosabb Candida fajok ellen

Caspofungin, micafungin és nikkomycin Z in vitro hatékonyságának vizsgálata mikro- és makrodilúciós módszerekkel a fontosabb Candida fajok ellen Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Caspofungin, micafungin és nikkomycin Z in vitro hatékonyságának vizsgálata mikro- és makrodilúciós módszerekkel a fontosabb Candida fajok ellen Földi Richárd

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4 Part II: Seasonal variations in human infections with Puumula hantavirus in Styria II. rész: Évszakos változások a Puumula hantavirus okozta humán fertőzésekben Stájerországban PROF. SIXL WOLF DIETER,

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA Infektológiai Szakmai Kollégium Az invazív (akut hematogén) candidiasis bizonyos kockázati csoportba sorolható betegek körében elõforduló súlyos

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon Mendlerné Drienyovszki Nóra 1 Mándi Lajosné 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Receptor Tyrosine-Kinases

Receptor Tyrosine-Kinases Receptor Tyrosine-Kinases MAPkinase pathway PI3Kinase Protein Kinase B pathway PI3K/PK-B pathway Phosphatidyl-inositol-bisphosphate...(PI(4,5)P 2...) Phosphatidyl-inositol-3-kinase (PI3K) Protein kinase

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant)

MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP. a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) MTA-NIH NEMZETI ERC INFORMÁCIÓS NAP a Közép-európai Egyetem pályázási tapasztalatai (Advanced Grant) Mohácsi Vanda ERC pályázati és projekt koordinátor Budapest, 2012. augusztus 27. CEU pályázati történelem

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

A Candida parapsilosis virulenciájának vizsgálata

A Candida parapsilosis virulenciájának vizsgálata OTKA PD 73250 A Candida parapsilosis virulenciájának vizsgálata Gácser Attila SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék Szeged 2011 1 A Candida parapsilosis virulenciájának vizsgálata Az invazív candidémiák általános

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A BIOAKTÍV LIPIDEK ÉS A ZSÍRSAV-BIOSZINTÉZIS SZEREPE A CANDIDA PARAPSILOSIS VIRULENCIÁJÁBAN GRÓZER ZSUZSANNA BARBARA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A BIOAKTÍV LIPIDEK ÉS A ZSÍRSAV-BIOSZINTÉZIS SZEREPE A CANDIDA PARAPSILOSIS VIRULENCIÁJÁBAN GRÓZER ZSUZSANNA BARBARA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A BIOAKTÍV LIPIDEK ÉS A ZSÍRSAV-BIOSZINTÉZIS SZEREPE A CANDIDA PARAPSILOSIS VIRULENCIÁJÁBAN GRÓZER ZSUZSANNA BARBARA TÉMAVEZETŐK: DR. GÁCSER ATTILA Tudományos Főmunkatárs DR.

Részletesebben

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Doktori értekezés tézisei Türk Dóra Témavezető: Dr. Szakács Gergely MTA TTK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS. Majoros László. érzékenységének vizsgálata flukonazol, amphotericin B, 5-fluorocitozin. és caspofungin iránt

EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS. Majoros László. érzékenységének vizsgálata flukonazol, amphotericin B, 5-fluorocitozin. és caspofungin iránt EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS Majoros László Candida inconspicua klinikai izolátumok azonosítása és érzékenységének vizsgálata flukonazol, amphotericin B, 5-fluorocitozin és caspofungin iránt DEBRECENI

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN Szôcs Emese¹, Lanszki József², Heltai Miklós¹ és Szabó László¹ ¹Szent István Egyetem, Vadbiológiai

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS A politikai és gazdasági rendszerváltás gyors és sok vonatkozásban nem várt változásokat eredményezett

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 5 Issue 4 Különszám Gödöllı 2009 459 MORFOLÓGIAI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁGI TÖRPEHARCSÁKON

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Étkezési búzák mikotoxin tartalmának meghatározása prevenciós lehetıségek

Étkezési búzák mikotoxin tartalmának meghatározása prevenciós lehetıségek Étkezési búzák mikotoxin tartalmának meghatározása prevenciós lehetıségek Téren, J., Gyimes, E., Véha, A. 2009. április 15. PICK KLUB Szeged 1 A magyarországi búzát károsító Fusarium fajok 2 A betakarítás

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei. Szalka András Szent Imre Kórház

ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei. Szalka András Szent Imre Kórház ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei Szalka András Szent Imre Kórház Mortality and delay in effective therapy associated with extended-spectrum β-lactamase production in Enterobacteriaceae

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás RUGÓKATALÓGUS A Biotek Kft. több mint 20 év tudásával és tapasztalatával valamint kiváló minőségű rögzítéstechnikai és gépépítő elemek nagy választékával kínál megoldásokat termékek tervezéséhez és gyártásához.

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Nevezze meg a jelölt csontot latinul! Name the bone marked! Nevezze meg a jelölt csont típusát! What is the type of the bone marked?

Nevezze meg a jelölt csontot latinul! Name the bone marked! Nevezze meg a jelölt csont típusát! What is the type of the bone marked? 1 Nevezze meg a jelölt csontot latinul! Name the bone marked! 2 Nevezze meg a jelölt csont típusát! What is the type of the bone marked? 3 Milyen csontállomány található a jelölt csont belsejében? What

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

AZ ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA: QTL- ÉS ASSZOCIÁCIÓS ANALÍZIS, MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓ, TILLING

AZ ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA: QTL- ÉS ASSZOCIÁCIÓS ANALÍZIS, MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓ, TILLING Hagyomány és haladás a növénynemesítésben AZ ÁRPA SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉNEK VIZSGÁLATA: QTL- ÉS ASSZOCIÁCIÓS ANALÍZIS, MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓ, BÁLINT ANDRÁS FERENC 1, SZIRA FRUZSINA 1, ANDREAS BÖRNER 2, KERSTIN

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ REDOX ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK GABONAFÉLÉKBEN

AZ ALACSONY HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ REDOX ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK GABONAFÉLÉKBEN A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede AZ ALAONY HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA BEKÖVETKEZŐ REDOX ÉS GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK GABONAFÉLÉKBEN KOY GÁBOR, VÁGÚJFALVI ATTILA, TÓTH BALÁZS, SZALAI GABRIELLA,

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1 Rezgésdiagnosztika Diagnosztika 02 --- 1 Diagnosztika 02 --- 2 A rezgéskép elemzésével kimutatható gépészeti problémák Minden gép, mely tartalmaz forgó részt (pl. motor, generátor, szivattyú, ventilátor,

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

A caspofungin farmakodinámiájának vizsgálata Candida albicans, C. krusei és C. inconspicua izolátumok ellen

A caspofungin farmakodinámiájának vizsgálata Candida albicans, C. krusei és C. inconspicua izolátumok ellen Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A caspofungin farmakodinámiájának vizsgálata Candida albicans, C. krusei és C. inconspicua izolátumok ellen Kovács Renátó László Témavezető: Dr. Majoros László

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Candida albicans, C. dubliniensis, C. krusei és C. tropicalis fajok paradox növekedése nagy koncentrációjú caspofungin jelenlétében Írta: Dr. Varga István DEBRECENI

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Candida inconspicua klinikai izolátumok azonosítása és érzékenységének vizsgálata flukonazol, amphotericin B, 5-fluorocitozin és caspofungin iránt Majoros László

Részletesebben

ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján

ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján Analysis of Higher Education as a Competitive Market on the Basis of Porter-Model Nowadays it is essential to carry out marketing

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

A géntechnikák alkalmazási területei leltár. Géntechnika 3. Dr. Gruiz Katalin

A géntechnikák alkalmazási területei leltár. Géntechnika 3. Dr. Gruiz Katalin A géntechnikák alkalmazási területei leltár Géntechnika 3 Dr. Gruiz Katalin Kutatás Genetikai: genomok feltérképezése: HUGO, mikroorganizmusoké, ujjlenyomatok készítése, jellegzetes szekvenciák keresése

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Heterológ fehérjék expressziójára alkalmas rendszer. fejlesztése. című doktori értekezés tézisei. Készítette: Szamecz Béla

Heterológ fehérjék expressziójára alkalmas rendszer. fejlesztése. című doktori értekezés tézisei. Készítette: Szamecz Béla Heterológ fehérjék expressziójára alkalmas rendszer fejlesztése című doktori értekezés tézisei Készítette: Szamecz Béla Témavezető: Dr. Dorgai László Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Biotechnológiai

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS PATOMECHANIZMUSÁNAK MOLEKULÁRIS SZABÁLYOZOTTSÁGA TÓTH RENÁTA TÉMAVEZETŐ:

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS PATOMECHANIZMUSÁNAK MOLEKULÁRIS SZABÁLYOZOTTSÁGA TÓTH RENÁTA TÉMAVEZETŐ: DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS PATOMECHANIZMUSÁNAK MOLEKULÁRIS SZABÁLYOZOTTSÁGA TÓTH RENÁTA TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA EGYETEMI DOCENS BIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Hungarian Meteorological Service KRITéR

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

FÜGGETLEN KONTROLLOK ALKALMAZÁSA A NAPI GYAKORLATBAN

FÜGGETLEN KONTROLLOK ALKALMAZÁSA A NAPI GYAKORLATBAN FÜGGETLEN KONTROLLOK ALKALMAZÁSA A NAPI GYAKORLATBAN Debreczeni Lóránd, Kovácsay Anna, Komlovszki Éva Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház, Központi Laboratórium Bio-Rad, Budapest 2006 Establishing

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 7 Issue 4 Különszám Gödöllı 2011 375 A SILÓKUKORICA TERMÉSMENNYISÉGÉNEK ÉS BELTARTALMI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

Ph.D thesis. Functional analysis of the effet of T cells and antigen presenting cells on humoral immune response of FcRn transgenic animals

Ph.D thesis. Functional analysis of the effet of T cells and antigen presenting cells on humoral immune response of FcRn transgenic animals Ph.D thesis Functional analysis of the effet of T cells and antigen presenting cells on humoral immune response of FcRn transgenic animals Anita Farkas Supervisor: Imre Kacskovics DVM, Ph.D János Matkó

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

Projektmenedzsment Hírlevél 2009. szeptember

Projektmenedzsment Hírlevél 2009. szeptember PMI Budapest, Magyar Tagozat Projektmenedzsment Hírlevél 2009. szeptember Hírlevelünk tartalmából: Aktuális rendezvények (2. oldal) PMSZ/PMI elnökségi információk (4. oldal) Projektmenedzsment programok

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Doktori tézisek Dr. Cserepes Judit Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

AZ ŐSZI BÚZA MINŐSÉGÉNEK JELLEMZÉSE AZ SDS SZEDIMENTÁCIÓS INDEX SEGÍTSÉGÉVEL. Szilágyi Szilárd Győri Zoltán Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen

AZ ŐSZI BÚZA MINŐSÉGÉNEK JELLEMZÉSE AZ SDS SZEDIMENTÁCIÓS INDEX SEGÍTSÉGÉVEL. Szilágyi Szilárd Győri Zoltán Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen AZ ŐSZI BÚZA MINŐSÉGÉNEK JELLEMZÉSE AZ SDS SZEDIMENTÁCIÓS INDEX SEGÍTSÉGÉVEL Szilágyi Szilárd Győri Zoltán Debreceni Agrártudományi Egyetem, Debrecen A gabonafélék elsősorban az őszi búza kiemelkedő jelentőségűek

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.

A doktori értekezés tézisei. A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. A doktori értekezés tézisei A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban. Bíró Judit Témavezető: Dr. Fehér Attila Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) tézisek. Szabó Zsuzsanna. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 2/16 program: Bırgyógyászat és venerológia

Doktori (Ph.D.) tézisek. Szabó Zsuzsanna. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 2/16 program: Bırgyógyászat és venerológia Ritkán elıforduló, klinikai szempontból releváns sarjadzó gombafajok azonosítása és érzékenységének vizsgálata a legújabb antifungális szerek jelenlétében Doktori (Ph.D.) tézisek Szabó Zsuzsanna Semmelweis

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt

A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt A magyar racka juh tejének beltartalmi változása a laktáció alatt Nagy László Komlósi István Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszék,

Részletesebben