A Magyar Repüléstörténeti Társaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Repüléstörténeti Társaság"

Átírás

1

2 A Magyar Repüléstörténeti Társaság bemutatja MRT

3 A MAGYAR REPÜLÉS CENTENÁRIUMA

4 Szárnypróbálgatások Írásos emlékek rzik annak tényét, hogy az elmúlt századokban hazánkban sokan foglalkoztak a repülés gondolatával. Többen próbálkoztak különféle léggömbök, illetve fából és vászonból készült szerkezetek leveg be juttatásával. Azonban ezek a kísérletek akkoriban még rendre kudarcot vallottak. Az els repüléstörténeti feljegyzés az 1600-as évek elejér l maradt fenn, amikor Verancsics Fausztusz veszprémi várkapitány a Machinae Novae cím kiadványában részletesen bemutatta az ejt erny tulajdonképpeni sét. E találmánya volt Magyarországon az els eszköz, mely kis id re biztosította az ember leveg ben maradását. A mondabeli Ikaroszhoz hasonló kísérletez volt Ciprián Jaisge szerzetes, aki 1757-ben karjára csatolt szárnyakkal végzett kísérleteket a Szepes vármegyei Veres kolostorban.

5 Szablik István bölcseleti doktor és kísérletei után a maga költségén léggömböt, melyet augusztus 15-én egész Buda és Pest nagy csodálatára föleresztett a piarista tanár a Montgolfier testvérek elkészítette az els magyar ház udvaráról június 3-án Dr. Manner Károly orvos emelkedett hazánkban el ször egy hidrogénnel töltött léggömbbel a magasba. A Városligetb l felemelkedve Manner egészen Gyöngyös határáig jutott. Az esemény akkor nagy felt nést keltett, majd ennek hatására egyre többen kezdtek kísérletezni különféle léggömbökkel. E téren kiemelked egyéniség volt Schwarz Dávid a merev szerkezet, könny fémb l készült, kormányozható léghajó feltalálója. Terveit Bécsben bemutatta a Monarchia hadügyminiszterének, azonban ötletét nem támogatták. Kés bb Szentpéterváron, majd 1895-t l Németországban folytatta kísérleteit. Az els alumíniumlemezekb l készült, rácsszerkezet léghajóját Carl Berggel közösen építette meg Berlinben, mellyel október 9-én repült el ször.

6 Sokan az elméleti kutatásokba merültek bele, mint például Martin Lajos a kolozsvári egyetem matematika professzora, aki kés bb megépítette els lebeg kerékkel hajtott gépét, melyet augusztus 30-án próbáltak ki a kolozsvári egyetem kertjében ban Némethy Emil az aradi papírgyár igazgatója épített egy repül szerkezetet, mely emberrel nem repült, de üresen végzett néhány siklórepülést a papírgyár tetejér l.

7 1902-re hazánkban még komolyabbá és szervezettebbé vált a léggömbrepülés. Ez év tavaszán alakult meg a Magyar Aero Club Konkoly-Thege Miklós csillagász, Ifj. Tolnai Lajos meteorológus és Neuschloss Ferenc gyáros vezetésével, majd rögtön önálló repülési lapot is indítottak els ként hazánkban Aeronauta címmel május 1-jén a Margitsziget déli kopár részén mutatták be az Augsburgban vásárolt TURUL nev léggömböt, mellyel kés bb több világrekordot is felállítottak.

8 Svachulay Sándor lakatosmester már 1891-t l modellkísérleteket folytatott. Nagy számban építette m köd képes csapkodószárnyas modelljeit, melyek a madarak repülését utánozták. A Wright fivérek repülésének hírére kés bb áttért az embert szállító repül szerkezetek építésére ra készült el a Kolibri I nev 7 m fesztávolságú, sirályszárny kialakítású, acélcs vázas repül gépe, egy 15 Le-s Anzani-motorral felszerelve. A Kolibri azonban ekkor még nem tudott leveg be emelkedni, a gyenge motorteljesítmény és a gyakorlatlan pilóták végett.

9 Repül kísérletek RákosmezR kosmez n A szó mai értelmében vett motoros repülés Rákosmez n indult meg, mely a mai Angyalföld és K bánya közötti sík területen, a középkori Pest városától a Rákos-patakig húzódott, mintegy 10 km² alapterületen. A gépek építéséhez és tárolásához szükség volt hangárok létesítésére, melyet építése 1909 nyarán kezd dött el re összesen 17 hangárépület állt Rákosmez n. A deszkából épült hangárok sínen járó görg s tolóajtóval voltak ellátva. Szélességük az els kett kivételével 20 méter, mélységük 12 méter, magasságuk pedig 6 méter volt.

10 Ide, erre a homokos talajú sík területre érkeztek szép számmal a magyar aviatika úttör i, akik 1909-t l 1914-ig megteremtették a honi repülés alapjait. A magyar repülés ügye iránt elkötelezett Kutassy Ágoston volt az els, aki a Franciaországban vásárolt Farman III. típusú 40 Le-s Vivinus motorral felszerelt biplánjával hazatérve kezdett kísérleti repüléseket folytatni Rákosmez n. A repül gép gyenge motorja és a homokos talaj miatt kísérletez munkáit kezdetben nem sok siker kísérte.

11 A Magyar Aero Club meghívására érkezett hazánkba Louis Blériot, aki október 17-én mintegy ember el tt nagy siker bemutatót tartott a Budapest-Kispest közötti katonai gyakorlótéren.

12 Ennek hatására Kutassy tovább folytatta repüléseit, és a kezdeti kudarcok után szép eredményeket ért el felújított gépével december 22-én pedig 10 méter magasságon 5 km-es körrepüléssel sikeres pilótavizsgát tett, így lett az els magyar pilótaigazolvány tulajdonosa. Kutassy mellé els ként Adorján János gépészmérnök, repül gép-tervez csatlakozott, aki között Párizsban az autóiparban tevékenykedett, s az akkor kibontakozó francia aviatika hatására kezdett repüléssel foglalkozni. Hazatérve 1909-ben gróf Andrássy Géza támogatásával építette meg a Libelle (Szitaköt ) nev, kéthengeres, 25 Le-s Adorján-Dedics motorral szerelt repül gépét Wittmann Viktor m egyetemi hallgató segítségével.

13 A Libelle els sikeres felszállását január 10-én hajtotta végre. A próbaút egyben az els olyan alkalom volt, amikor magyar pilóta magyar tervezés és kivitelezés repül géppel repült. A korabeli sajtó így írt a jeles eseményr l: A pilóta intett, mire mindenki elengedte a gépet, és a Libelle lassan gurulni kezdett. Mikor elérte a megfelel sebességet, megemelkedett, és egyszer csak fenn volt a leveg ben. Szépen, egyenletesen repült a hangárok felé. Magyar pilóta magyar repül gépen a magyar légtérben, erre eddig még senki sem volt képes. Az ekkor szerzett tapasztalatok felhasználásával Adorján nekilátott gépe módosításához. A törzset megrövidítette, a centrális vezérsíkok helyett új osztott magassági és oldalkormány rendszert épített. Átalakított gépe a Strucc nevet kapta, mellyel szerepelt az 1910 júniusában megrendezett versenyen, ahol a 2. helyezést érte el 92 méteres távrepülésével.

14 A hangárváros következ lakója Horváth Ern 1910 elején t nt fel Rákosmez n. A matematikafizika szakos tanár diákjaival együtt dolgozva több saját tervezés gépet is épített májusára készítette el a Horváth I típusú gépét, mellyel részt vett az 1910 júniusában megtartott nemzetközi repül versenyen, ahol a magyar gépek közt els helyezést ért el ben építette meg a Horváth II, majd III/A jel gépeit, mellyel kés bb Prodam Guido is repült Budapest és a fiumei Quarnero öböl felett. Ezt követte a Horváth III/B, valamint az ebb l kifejlesztett III/C Fecske típusú gépe, mely egyben a legsikeresebb alkotása volt.

15 Zsélyi Aladár Adorján sikeres repülése napján, mint néz nt fel Rákosmez n. Külön gratulált Adorjánnak az elért sikeréhez és elmondta neki, hogy a Köbler kocsigyárban építi saját repül gépét. A Zsélyi I jelzés monoplánjával 1910 februárjában kezd dtek el a próbák Rákosmez n, mellyel új utakat nyitott a repül kísérletez k el tt. A következ évben számos kudarc érte Zsélyit, aki egy súlyos balesete után tanulmányútra indult Franciaországba. Onnan hazatérve ismét munkához látott és megépítette harmadik gépét. Az elkészült monoplánnal április 15-én szállt fel el ször, majd a repülések során gépével az akkor általános km/h-s sebességgel szemben már 140 km/h-s csúcssebességet ért el. Az egyik repülése során a nagy sebességgel érkez gépének orrcsúszója leszállás közben elakadt a nyári forróságban kiszáradt homokos talajon, ezért gépe összetört. Zsélyi a pilótaülésb l kirepülve a jobb alkarján nyílt törést szenvedett. A kórházi ápolás ellenére tetanusz mérgezést kapott, majd július 1-én 30 évesen elhunyt.

16 Kvasz András 1910-ben Zsélyi Aladárral együtt érkezett Rákosmez re. Az els hónapokban Zsélyi gépének volt a f szerel je, majd amikor a Zsélyi II június 1-jén összetört, a roncsokat Zsélyi legjobb szerel jére hagyta. Az eddigi eredmények láttán is fellelkesült, és saját gépének építésébe kezdett segédjével, Minár Gyulával. Az elkövetkez négy évben összesen öt gépet épített, melyekkel komoly sikereket ért el. Kvasz II-es gépével augusztus 30-án hurokrepülésben körberepülte Rákost, majd szerencsésen földet ért. Ezzel a repülésével elnyerte Sacellary György országgy lési képvisel által kit zött 500 koronás díjat. A sikert követ en építette meg Kvasz III-as gépét, mellyel 19 városban tartott bemutató repüléseket között. Utolsó gépét a Kvasz V-öst 1914-ben a pöstyényi versenyen mutatta be a nagyközönségnek. Kvasz András Magyarország 70 helységében végzett bemutató repüléseivel nagyban hozzájárult a repülés népszer sítéséhez.

17 1910 áprilisában költözött a Rákosmez n található hangársorra Székely Mihály, aki a kezdeti kudarcok ellenére több sikeres repül gép típust épített. Ezek közül kiemelked volt a Parasol nev gépe, mellyel már 610 méteres magasságra emelkedett és ezzel az 1913-as versenyen második helyezést ért el. Még ebben az évben megépítette újabb repül gépét Bübü monoplánnal 1914-ben kiemelked teljesítményeket ért el. Kolbányi Géza a Szent Istvánkórház f gépésze 1910 tavaszán jelent meg Rákosmez n, Kolbányi I jel gépével, melyet már 1909-t l kezdve épített. A gép kés bb összetört, majd roncsaiból építette meg második gépét, mellyel Takács Sándor, Rákosmez legjobb pilótája repült igen jó eredményekkel. néven. A Kolbányi a rákosmezei évek alatt összesen hat repül gépet épített. Gépeit Takács Sándor repülte, egészen október 13-ig, amikor az egyik repülése alkalmával halálos balesetet szenvedett. Ezt követ en Prodam Guido vagy Dobos István pilóták repültek gépeivel.

18 Svachulay Sándor a repül gép tervezéssel és építéssel foglakozó lakatosmester az 1906-ban épült Kolibri kudarca után sokáig Bécsben tevékenykedett. Itt építette meg második gépét az Albatros-t, mely csónakszer kialakítása révén az els kísérleti vízre és földre egyaránt leszállni képes repül gép volt. Gépével az 1910 júniusában megrendezett versenyre érkezett Rákosmez re. Az Albatros futóm ve azonban túl gyengének bizonyult a rákosi homokhoz, így az összetört. A kudarc után áttervezte gépét, és Albatros III néven nagy hírnévre tett szert, mert Dobos István pilóta rendkívül sok bemutatót tartott vele ben országszerte ban építette meg negyedik gépét, mellyel az augusztus 20-i versenyen szinte minden díjat elnyert.

19 Rákosmez n kísérleteztek továbbá a Tóth testvérek, akik az 1910-ben megrendezésre került verseny el tt költöztek ki. A két fiatal mechanikus egy nyitott törzs monoplánt, majd kés bb egy korát megel fa rétegelt lemezb l teljesen burkolt törzs repül gépet építettek. Szintén 1910 nyarán érkeztek a Létai testvérek, akik korukat megel zve, egy teljesen zárt törzs monoplánt terveztek. A típus nagy meglepetést keltett, és Minár Gyula vezetésével az 1914-es pöstyéni versenyen az els díjat nyerték. Meg kell említenünk Lazarus Antal, Csók Károly, Zsemlye Elemér, Gróh András, Prodam Guidó, Melczer Tibor, Takács Béla, Thoroczkay Péter, Wittmann Viktor, Surányi Ferenc nevét is, akik kisebb-nagyobb sikereket elérve próbálkoztak Rákosmez n repül gép tervezéssel és építéssel. Mindannyiuk munkásságát egy csapással tette tönkre az 1914-ben kitört I. Világháború, mely lezárta a magyar repülés h skorát. A lelkes tervez k és pilóták bevonultak katonának, a rákosmezei hangárváros pedig elcsendesedett.

20 I. Világháború A háború kitörésekor a Monarchia 9 repül térrel, 13 repül századdal és 42 db repül géppel rendelkezett. Eleinte a szerb és balkáni fronton, illetve Oroszország hadüzenete után a galíciai fronton tevékenykedtek a Monarchia csapatai, majd 1915-ben az Adriára is kiterjedtek a harcok. A Monarchia haditengerészete 1913-tól végzett kísérleteket vízi repül gépekkel, így tengerészeti repül ink már a háború kitörésekor harcba vethet k voltak tól a légi tevékenység tömeges méreteket öltött. Az év végére már 38 repül század ködött a frontokon. A Monarchia seregei 1917-t l egyre több veszteséget szenvedtek el, ennek ellenére 1918-ban már 74 harci század és 5 nagygépes bombázó század m ködött. A magyar repül gépgyárak a háború ideje alatt összesen 2069 db repül gépet és 1146 db repül gép motort gyártottak.

21 Repülés a Tanácsköztársaság ideje alatt A Monarchia hadvezetése október 27-én fegyverszünetet kért az antant hatalmaktól, majd a monarchia széthullását követ en a forradalmi Magyarország hatóságai fontos feladatuknak látták a légiposta járatok megszervezését, valamint a Tanács-Magyarország és Szovjet-Oroszország közötti légi forgalom beindítását. Az erre irányuló tárgyalásokat sikeres repülési kísérletek követték május 17-én Dobos István pilóta Szamuely Tibor népbiztossal Kijevbe repült. A Brandenburg C-I típusú repül gép az Albertfalvai repül térr l indulva 7.5 óra múlva ért Kijevbe, majd a visszautat 8 óra alatt tette meg. A légi út bebizonyította, hogy technikailag nincs akadálya a két ország között tervezett menetrendszer légi forgalom megindításának. A tervekb l azonban semmi sem lett, mivel a Tanácsköztársaság 133 nap után elbukott.

22 A két háború között február 11-én, Budapesten megalakult a Magyar Aeroforgalmi Rt., mely május 12-én indította els postajáratát Albertfalváról Szegedre, majd szombathelyre. A két útvonalon összesen db postai küldeményt továbbítottak nyarán a Trianoni-békeszerz dés értelmében Magyarországon életbe lépett a repül gépgyártás, és a katonai repülés teljes tilalma, majd a Szövetséges Ellen rz Bizottság 1921-ben megsemmisítette a Magyarországon található repül gépeket és motorokat, valamint megtiltotta a MAEFORT m ködését.

23 1922. november 17-én a szövetséges hatalmak feloldották a magyarországi repülési tilalmat. Rövidesen két magyar légiforgalmi vállalkozást alapítottak Budapesten: a Magyar Légiforgalmi Rt.-t és a német érdekeltség Aeroexpress Rt-t. Ezt követ en Mátyásfölr l megindultak a rendszeres postajáratok az ország különböz városaiba, majd 1923-tól egyre több külföldi városban jelentek meg magyar felségjelzés repül gépek. Az Aeroexpress rendszeres sétajáratokat üzemeltetett Junkers F-13-as gépekkel a Gellért téri hidroplán állomásról 1925-ig. A Malert eleinte Fokker és Caproni típusú gépekkel repült. A Fokker VII-es és a Caproni CA-97-es gyártási jogát a Malert kés bbi tulajdonosa Weiss Manfréd 1928-ban megvásárolta és üzemében négy repül gépet épített meg t l Junkers Ju-52-es és Savoia Marchetti SM-75-ös gépekkel b vült a légitársaság flottája.

24 Trianon után a magyar repülést a szövetséges hatalmak er teljesen korlátozták, ezzel párhuzamosan a sportrepülés nagyobb teret kapott. Ebben az id szakban világszerte sokan próbálták meg átrepülni az óceánt. Itthon Endresz György és azt, hogy képesek vagyunk ilyen hatalmas vállalkozást sikerre vinni. Az 20 perc alatt az Atlanti-óceánon át leszállás nélkül Bicskéig 5182 kilométert Magyar Sándor úgy gondolta, hogy nekünk, magyaroknak is meg kell mutatnunk el készületek, majd az anyagi és technikai feltételek megteremtése után július 15-én 16:20-kor Harbour Grace-b l (Újfunland, Kanada) felszállva 26 óra repültek a Justice for Hungary ( Igazságot Magyarországnak! ) elnevezés repül géppel. Endresz és Magyar a világon 15.- ként repülték át az óceánt. A repüléshez egy korszer, 470 LE-s Lockheed Sirius 8A típusú gépet alakítottak át. A vállalkozáshoz szükséges pénz pedig az Amerikában él magyarok adományaiból gy lt össze. A két pilóta nagyszer teljesítményét Rothermere-lord dollárral jutalmazta.

25 A repülési tilalom feloldása után megalakult a titkos légier augusztusában a légi forgalom és a titkos légier állományának képzésére megszervezték a szombathelyi, szegedi és székesfehérvári Repül gép Vezet Iskolákat április 5-én a Kereskedelmi Minisztérium Légiforgalmi Osztályából kivált és önállóvá lett a LÜH (Légügyi Hivatal), mint a titkos légier parancsnoksága. Eközben egyre több hazai repül gép gyár kezdett el újra gépeket gyártani a titkos légier részére októberére a rejtett légier már hat alakulatokból állt, és legf bb beszállítója a Weiss Manfréd repül gépgyár volt. Felgyorsult a rejtett légier felszerelése olasz és német gyártmányú repül gépekkel is, melyeket árukölcsönb l vásárolt a Honvédelmi Minisztérium augusztus 23-án Bledben (Jugoszlávia) elismerték Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát. Innen lehet számítani a Magyar Királyi Honvéd Légier létrejöttét. A LÜH elrendelte az ék alakú piros-fehér-zöld hadijel felfestését a katonai repül gépekre.

26 Id közben a Mátyásföldi repül téren sorra jelentek meg a külföldi légitársaságok repül gépei, ezek közül kiemelked volt a KLM Holland légitársaság Amszterdam-Batávia járata. A forgalom növekedésének azonban határt szabott a repül tér mérete. Mivel a Mátyásföldi repül teret nem lehetett b víteni, így Budaörsön építették fel az új, korszer nemzetközi repül teret, melyet június 20-án ünnepélyes keretek között a kormányzó fia, Horthy István adott át.

27 A II. Világháború 1939-ben bekövetkezett a magyar légier els mozgósítása. Ennek során a bombázókat Debrecenbe, az I. vadászosztályt Ungvárra, a 2. Ludas Matyi századot Miskolcra, a 3. Puma századot Csap mellé telepítették. Hamarosan megtörtént a Magyar Királyi Honvéd Légier els fegyveres er próbája is, amikor Szobránc térségében légi harcot vívott szlovák vadász és közel felderít, könny bombázókkal. Jugoszlávia német lerohanásával egy id ben, a délvidéki magyarlakta területek megszállása kapcsán, a magyar légier hadüzenet nélküli kvázi háborús konfliktusba keveredett. A Szovjetunió elleni német támadás hírére pedig június 23-án mozgósították a magyar légier t. A vadászrepül ket Fels ábrányba, a bombázókat Debrecenbe vonták össze.

28 1941. június 26-án Kassát azóta sem tisztázott eredet légitámadás érte. A kormány a vizsgálatok eredményét meg sem várva, az eseményt a Szovjetunió elleni casus belli -ként (háborús ok) véve még aznap hadat üzent a Szovjetuniónak. Másnap hajnalban magyar Ju-86 és Caproni Ca-135bis-b l álló bombázó kötelékek Fiat CR-42 vadászgépek oltalmazásával, támadást intéztek Sztanislau szovjet város ellen. Július 1-én lépték át a földi csapatok a határt és ezután települt ki a meger sített bombázó század, az 1/3. vadászszázad és a Kárpát csoport mellé rendelt vegyes közel felderít század.

29 1942-ben egy kormányhatározat értelmében a Malert repül gépeit és a személyzetet a légier állományába sorolták át. A társaság gépei 1944-ig Budaörsr l naponta végeztek posta és sebesültszállító járatot Kiev, Varsó és Harkov útvonalakon. A légitámadások veszélyei miatt a repül gépeket 1944 nyarától áttelepítették a csákvári repül térre és csak indulás el tt repültek át Budaörsre. Szeptember 23-án hajnalban az angolszász gépek alacsonytámadása következtében Csákváron elpusztult a MALERT 7 db vöröskeresztes sebesültszállító gépe, a társaság többi gépét pedig szállítás közben érte támadás. A II. Világháború végére a légitársaság teljesen tönkre ment, majd július 31-el jogutód nélkül felszámolták.

30 A gyorsan mozgó szovjet csaptok el l a megmaradt magyar egységek folyamatosan vonultak nyugat felé, 1944-re a keleti fronton már csak egy vadászrepül század maradt szén Ferihegyen állomásozott a magyar egységek jelent s része, és onnan jártak bevetésekre az egyre közeled frontvonalra. A f város szovjet kézre kerülése után a megmaradt légi egységek folyamatosan szorultak ki az országból, és 1945 tavaszán a megmaradt honi légier már Ausztria területe felett harcolt. A második világháború a hazai repülésnek teljes pusztulást okozott. A repül terek felszereléseit, a javítóm helyek berendezéseit Németországba szállították. A visszavonuló német csapatok a hangárokat felrobbantották, a repül tereket ekékkel felszántották. Az épül ferihegyi repül tér pedig - stratégiai jelent sége miatt, mert Budapest légterét innen védték - többször gazdát cserélt a háború alatt, és a félig kész forgalmi- és hangár épületeket is több támadás érte.

31 A II. Világháború befejezése utáni legfontosabb feladat a romeltakarítás és a kárelhárítás volt február 10-én aláírásra került a párizsi békeszerz dés, mely alapján szinte elölr l kellett kezdeni a demokratikus légier szervezését. A fellelt roncsokból a legnagyobb darabszámban végül a Bücker 131-es gépek kerültek el, amik az újjáépítés után a Csíz fed nevet kapták áprilisától 1949 nyaráig 16 db gép került felújításra, így 1948 nyarán, Mátyásföldön, ezeken a gépeken kezdték meg a demokratikus légier els hajózóinak alapfokú gyakorlati kiképzését. Ám látszott, hogy hosszú távon más repül gép típusokban kellett gondolkodni. A HM végül Csehszlovákiából Sokol, Zlin, és Aero típusú repül gépeket vásárolt, melyekkel megindulhatott a pilótaképzés. A baráti Jugoszlávia 1949-ben megszakította az addig is laza kapcsolatát a Szovjetunióval, és önálló útra lépett. Mivel a déli szomszédunk ellenséges ország lett, a Szovjetunió is gyorsan megváltoztatta az addig Magyarországgal szemben tartott mértéktartó katonapolitikáját és még abban az évben megérkeztek az els Jak-9-es vadász, IL-10-es csata és Li-2-es szállító repül gépek.

32 1951-ben megérkeztek az els sugárhajtóm ves MiG-15-ös vadászgépek, mellyel a honi légier utolérte a környez országok m szaki színvonalát. Az 1956 októberben kitört forradalom a légier t a legnagyobb átszervezés közben érte, így számottev légvédelmi tevékenység nem folyt. November 4-én a szovjet harckocsik valamennyi repül terünket elfoglalták. A személyi állományt lefegyverezték, és megkezd dött a hadsereg leépítése, újjászervezése. Az elkövetkezend években folyamatosan érkeztek az egyre újabb és modernebb vadászrepül gépek a légier flottájába, mint a MiG-17, MiG-19, majd kés bb a MiG-21-es típusok.

33 A háború után az önálló polgári repülés nehezen indult be hazánkban április 26-án szovjet segítséggel megalakult a MASZOVLET légitársaság, mely kezdetben Li-2-es, Po-2-es repül gépekkel repül. Az els menetrendszerinti járat október 15-én indult Budaörsr l Szombathelyre és Debrecenbe. Ezt követ en egyre több belföldi várost kapcsolt be a légitársaság az ország vérkeringésébe június 19-én indította els külföldi járatát Prágába, majd ezt követ en sorra jelentek meg a MASZOVLET gépei a környez országok repül terein május 7-én ünnepélyes keretek között megnyitották Ferihegyet a forgalom el tt, ett l kezdve Budaörs inkább katonai, majd kés bb sportrepül térként üzemelt.

34 1954. november 6-án jelent meg Magyarország és a Szovjetunió közös közleménye vegyes vállalataik megszüntetésér l, ennek értelmében november 26-tól a MASZOVLET jogutódjaként megalakult a MALÉV. A frissen alakult légitársaság a forradalom leverése után folyamatosan fejlesztette gépparkját valamint útvonalhálózatát t l IL-14, majd 1960-tól korszer IL-18-as repül gépek érkeztek a flottába. Eközben a kiöreged Li-2-es repül gépeket folyamatosan kivonta flottájából, majd ezzel párhuzamosan fokozatosan megszüntette vidéki városokba irányuló járatait ban az új gazdaságirányítási rendszer bevezetése után megkapta az önálló külkereskedelmi jogot, amely többek között lehet vé tette, hogy megalakítsa saját utazási irodáját, a Malév Air Tourst.

35 Az egyre kiterjedtebb vonalhálózat, és az Európán belüli közepes távolságú utak szükségessé tették egy új, közepes hatótávolságú repül gép forgalomba állítását. A Malév vezet i és szakemberei a Tupoljev Tu-134-es kétáramú gázturbinás repül gép mellett döntöttek, melyb l az els 1968-ban érkezett Ferihegyre. Az IL- 18-as típusok leváltására pedig 1973-tól a három hajtóm ves Tu-154-es repül gépeket vásároltak. Miközben a Malév flottája intenzív modernizálásába kezdett, a repül téri létesítmények és kiszolgáló eszközök fejlesztése elmaradt a kívánttól. A Ferihegyi repül tér fenntartásához, valamint a légiforgalmi irányítás ellátásához és fejlesztéséhez szükséges anyagi forrásokat a Malév nem tudta már önállóan biztosítani. Ezért január 1-jével a légitársaságból kiválva, létrejött a Légiforgalmi és Repül téri Igazgatóság (LRI), melynek alapvet feladata lett a polgári légi forgalom irányítása, a közforgalmú repül terek üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése és a repülési szakmák oktatása.

36 Ferihegy utasforgalma 1977-re meghaladta az évi 1.5 milliót, ezért a repül tér minden létesítménye az évek alatt elvégzett b vítésekkel is a teljesít képességének határához ért. Az 1977-ben meghozott kormányhatározatnak megfelel en a kiemelt állami nagyberuházás els ütemében, 1983 végéig elkészült az új futópálya a hozzátartozó gurulóút hálózattal, az irányítótorony, a Malév-gépek karbantartására szolgáló m szaki bázis, valamint egy sor a repül tér biztonságos üzemét szolgáló járulékos létesítmény. Ez id szak alatt került sor a Magyarország teljes légterét ellen rizni képes radarberendezések telepítésére, és egy új közelkörzeti irányítóközpont létesítésére is. A második ütem keretében épült fel a Malév új terminálja, Ferihegy 2. Az november 1-jén átadott épületkomplexummal egy id re megoldódott az utazóközönség kulturált kiszolgálása. Ferihegy 2 átadása után született meg a döntés arról, hogy teljesen felújítják a régi futópályát és az 1-es Terminál forgalmi el terét. A munkálatokkal december 17-re készültek el, ett l fogva a repül tér áttért a kétpályás üzemmódra.

37 A hetvenes-nyolcvanas évek a légier nél további fejlesztésekkel és gépbeszerzésekkel teltek. A korábbi Mi-1-es és Mi-4-es helikoptereket felváltották a modernebb Mi-8-as és Mi-17-es szállító helikopterek t l állították hadrendbe a MiG-23-as, majd 1982-t l a Szu-22-es vadászgépeket. Katonai repül tereink zömét az itt állomásozó szovjet alakulatok használták, valamint a Varsói Szerz dés keretén belül pilótáink és a m szakiak kiképzése a Szovjetunióban történt.

38 A rendszerváltás után a szovjet hadsereg elhagyta hazánk területét, és átadta az általuk addig használt repül tereket. Hazánk légierejére a fokozatos átalakulás volt a jellemz ban a szovjet államadósság fejében 28 db MiG-29-es vadászgépet állítottunk hadrendbe a kiöreged MiG-21-esek helyett. Az volt NDK hadseregét l pedig 20 db L-39 Albatrosz típusú kiképz repül gépet t l eltörölték a sorkatonai szolgálatot, így ett l kezdve hivatásos és szerz déses katonák látják el a haza védelmét március 12-én hazánk csatlakozott a NATO-hoz, miközben fokozatosan kivonásra kerültek az elöregedett szovjet repül gépek tól a honi légier fokozatosan állítja hadrendbe a Svédországból vásárolt modern felszereltséggel rendelkez Gripen típusú vadászgépeket.

39 A rendszerváltás kapujában a Malév számára is lehet ség nyílt nyugati repül géptípusok beszerzésére, így november 18-án megérkezett Ferihegyre az els Boeing 737-es, melyet a következ években továbbiak követtek, emellett folyamatosan vonták ki az elöregedett IL-18-as és Tu-134-es repül gépeket a flottából. Újabb mérföldk volt a légitársaság életében, amikor április 26-án megérkezett az els bérelt, nagy hatótávolságú repülésekre alkalmas, modern Boeing as repül gép. Közben a Malév leányvállalataként megalakult az Aeroplex Kft., mely hazai és külföldi repül gépek javítására szakosodott t l Fokker 70-es, majd l CRJ típusú rövid hatótávolságú repül gépek álltak szolgálatba.

40 2001-ben kivonták a Tu-154-es a flottából, ezzel lezárult egy korszak a Malév életében. Napjainkban modern Boeing 737 NG és Dash 8-as repül gépekkel közlekedik a légitársaság, és szolgáltatásaival kiemelked részt vállalt és vállal Magyarország nemzetközi gazdasági, kulturális és turisztikai kapcsolatainak fejlesztésében, ápolásában. A 90-es évek óta számos kisebb nagyobb légitársaság alakult hazánkban, melyek közül napjainkban jelent s helyet foglal el a 2004-ben alakult WizzAir fapados légitársaság. A folyamatos fejl désének köszönhet en 2009-ben a teljes szállított utaslétszáma meghaladta a 7.5 millió f t, a Budapestr l indított utaslétszám pedig az 1.2 millió f t.

41 rhajózás Hazánkban az rkutatással kapcsolatos tevékenységeket a Magyar Tudományos Akadémia bizottságai fogják össze. A Szocialista országok a Szovjetunió irányításával 1967 és 1988 között az Interkozmosz program keretén belül ködtek együtt. A hetvenes évek végén két magyar rhajósjelöltünk Farkas Bertalan és Magyari Béla kezdhette meg felkészülését az rrepülésre. 30 évvel ezel tt, május 26-án magyar id szerint este 20 óra 21 perckor a bajkonuri kozmodrom indítórendszerér l felemelkedett a Szojuz-36 rhajó, fedélzetén Valerij Kubaszov parancsnokkal és honfitársunkkal, az els magyar rhajóssal, Farkas Bertalan repül százados kutató rhajóssal. Ezzel kezdetét vette egy új korszak a magyar repül társadalom életében. Második rhajósunk a magyar származású dr. Charles Simonyi Amerikában él üzletember, aki áprilisában és márciusában járt a Nemzetközi rállomáson.

42 Kedves vendégeink az elmúlt pár percben dióhéjban megismerkedhettek a magyar repülés elmúlt 100 évének legfontosabb eseményeivel, ami mögött rengeteg munka, küzdelem és kudarc, de ennél jóval több eredmény van. Mi, magyarok a repülés számos területén voltunk és vagyunk úttör k, az els k, és elért eredményeink is kiválóak. Mindezt igen mostoha körülmények között értük el. A most bemutatásra kerül könyvünk ennek az elmúlt 100 évnek a küzdelmeir l és eredményeir l szól, emléket állítva mindazoknak, akik munkájukat, vagyonukat, életüket tették fel erre a szép, de kemény mesterségre.

43 Készítette Harangozó Tamás MRT

44

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A Honvédség harmadik L 410-es repülőgépe 924-es fedélzeti számmal állt szolgálatba. 1987. szeptember 8-án érkezett meg a tököli 93-as számú vegyes szállítórepülő

Részletesebben

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM Az Országos Mentıszolgálat az elsı három Mi 2-es helikopterét üzemidı miatt 1999-re leállította, és ezért a Szolgálatnál géphiány lépett fel. Mivel a Honvédség

Részletesebben

100 ÉVES A DEBRECENI REPÜLÉS

100 ÉVES A DEBRECENI REPÜLÉS 100 ÉVES A DEBRECENI REPÜLÉS A repülés iránt érdeklõdõk ha máshonnan nem, a szórványos sajtóhírekbõl tudják, hogy az idén ünnepeljük a magyar repülés centenáriumát. Azt már kevesebben, hogy Adorján János

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-210-4 SÚLYOS REPÜLİESEMÉNY Miskolc 2009. augusztus 9. Góbé R-26S HA-5391

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-210-4 SÚLYOS REPÜLİESEMÉNY Miskolc 2009. augusztus 9. Góbé R-26S HA-5391 ZÁRÓJELENTÉS 2009-210-4 SÚLYOS REPÜLİESEMÉNY Miskolc 2009. augusztus 9. Góbé R-26S HA-5391 A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülıesemény okának, körülményeinek feltárása és a hasonló

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH

A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH Az Egészségügyi Minisztériumnak 2000 nyarán átadott hat honvédségi Mi 2-es helikopter egyike volt a 8918-as oldalszámú is. A helikopterek 2000.

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ. II. rész

ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ. II. rész Gáspár Tibor 1 ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ II. rész Absztrakt A logisztikai egységek, szervezetek története kevésbé feltárt területe a hadtörténelemnek. Általában

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f ( MAGYAR KŐZTARSASÁ G HONVÉDELMI MINISZTERE Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Budapest Tisztelt Képviselő Úr! A K17774. számú, Tájékoztatás

Részletesebben

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986 Az 1913-ban megindult kezdeményezésre Aszódon 1914. április 30-án megalakult

Részletesebben

Magyar polgári An 26-os repülıgépek

Magyar polgári An 26-os repülıgépek Magyar polgári An 26-os repülıgépek Miközben a magyar katonai An 26-os repülıgépek sokak számára ismertek, a polgári életben alkalmazott gépekrıl érdekes módon ennél jóval kevesebben tudnak. Pedig idáig

Részletesebben

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944)

A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) A KORMÁNYZÓHELYETTESI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE (1941 1944) OLASZ LAJOS A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941 1944) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 978-963-05-8512-5 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben

Részletesebben

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI Az ezredforduló környékén az addigi mentőhelikopterek pótlására néhány Mi 2-es helikopter külföldről érkezett Hazánkba. A szóban forgó helikopter Ukrajnából

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal 2011. április Tartalom Összefoglaló...2 A közúthálózat útkategóriánkénti összetétele...2 Gépjárműállomány alakulása...4 Közúti közlekedési

Részletesebben

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK

A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS ELLENI HARC MURI LÁSZLÓ HOLNDONNER HERMANN FORRAY LÁSZLÓ A TERRORIZMUS FENYEGETÉSÉNEK VIZSGÁLATA A FELDERÍTÉSRE GYAKOROLT HATÁS ALAPJÁN BEVEZETÉS 2001. szeptember 11-től már globális

Részletesebben

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése

Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének fejlesztése Résztvevő települések: Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Nagyatád, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany Projektidőszak:

Részletesebben

A Malév v Zrt. bemutatása. Hónap küldő országa rendezvénysorozat Ukrajna Június 20. Készítette: Mészáros Zoltán

A Malév v Zrt. bemutatása. Hónap küldő országa rendezvénysorozat Ukrajna Június 20. Készítette: Mészáros Zoltán A Malév v Zrt. bemutatása Hónap küldő országa rendezvénysorozat Ukrajna 2007. Június 20. Készítette: Mészáros Zoltán 2006-os Eredmények 3.200.000 fizető utas a Malév menetrendszerinti járatain 77 elérhető

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: (66) 549-470 Fax: (66) 441-628 E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu HÍRLEVÉL

Részletesebben

A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC

A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC Ez a Mi 2-es helikopter egykor a szovjet, majd az ukrán légierőben szolgált, ahol utoljára piros, 31-es fedélzeti számmal repült. A gyári száma 543722084

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők 1 Bük Város Önkormányzat Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-én a Büki Művelődési és Sportközpont Könyvtár színháztermében megtartott

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen

Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen Zsidó népiskola Hódmezővásárhelyen A hódmezővásárhelyi zsidó elemi népiskola története A zsidó iskolát az 1820-as évek közepén alapították. Ekkor még állandó épülettel és tantestülettel nem rendelkezett

Részletesebben

FEKECS GYULA EMBERKERESKEDELEM ÉS BŐNÜLDÖZÉS A DÉL-DUNÁNTÚLON. Az emberkereskedelem felderítésének nyomozó szervei

FEKECS GYULA EMBERKERESKEDELEM ÉS BŐNÜLDÖZÉS A DÉL-DUNÁNTÚLON. Az emberkereskedelem felderítésének nyomozó szervei FEKECS GYULA EMBERKERESKEDELEM ÉS BŐNÜLDÖZÉS A DÉL-DUNÁNTÚLON Az emberkereskedelem felderítésének nyomozó szervei A dél-dunántúli régióban Baranya, Somogy és Tolna megyékben a nemzetközi érintettségő bőnözıi

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, 1991. január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 8220 Balatonalmádi, Jókai u. 12.; Tel/fax.: 88/438-711 (BM: 22/45-23, 22/45-11) e-mail: szabojanos@veszprem.police.hu Szám: 19080/ /2012 ált. B E S Z Á M O L Ó

Részletesebben

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza Dr. Daróczi Gusztáv (1899 1979) 1 1899. június 3-án született Hajdúböszörményben. A család hat gyermeke közül volt a legid sebb. Apja

Részletesebben

Doktori PhD értekezés

Doktori PhD értekezés Doktori PhD értekezés Békési Bertold 2006 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Békési Bertold okl. mk. őrnagy A KATONAI REPÜLŐGÉPEK ÜZEMELTETÉSÉNEK,

Részletesebben

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012.

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programja 2012. MEGJEGYZÉS: A tanyaprogram elkészítéséhez végzett kérdőíves felmérés

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Tóth-Szili Katalin 2014 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 I. A nyugdíjrendszerek típusainak

Részletesebben

A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN. Zsugyel János PhD

A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN. Zsugyel János PhD A HAZA ÉS HALADÁS GONDOLATÁNAK INTEGRÁLÁSÁÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM WEKERLE SÁNDOR ÉLETMŐVÉBEN Zsugyel János PhD Bevezetı gondolatok Wekerle Sándor joggal kérhetne helyet a Guinness rekordok könyvében: Magyarország

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

A Malév v Zrt. bemutatása. Hónap küldő országa rendezvénysorozat Románia Május 30. Készítette: Mészáros Zoltán

A Malév v Zrt. bemutatása. Hónap küldő országa rendezvénysorozat Románia Május 30. Készítette: Mészáros Zoltán A Malév v Zrt. bemutatása Hónap küldő országa rendezvénysorozat Románia 2007. Május 30. Készítette: Mészáros Zoltán 2006-os Eredmények 3.200.000 fizető utas a Malév menetrendszerinti járatain 77 elérhető

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Dr. Kiss István a MÉTE Mikrobiológiai-Biotechnológiai-Higiéniai Szakosztály elnöke Budapesti Corvinus Egyetem,

Részletesebben

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata

Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Bordány Község Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálata Készítette: A koncepció felülvizsgálata a Mobilitás támogatásával készült. Pályázati azonosító: IFJ-BM-04-A-0028 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat.

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat. Mecsek Sopianicum Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Szerkesztő: Fazekas Imre E-mail: fazekas.hu@gmail.com Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat Soós

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

EPERJES KRISZTIÁN HAUTZINGER ZOLTÁN A KATONAI RENDÉSZET. 1. Bevezetı gondolatok

EPERJES KRISZTIÁN HAUTZINGER ZOLTÁN A KATONAI RENDÉSZET. 1. Bevezetı gondolatok EPERJES KRISZTIÁN HAUTZINGER ZOLTÁN A KATONAI RENDÉSZET 1. Bevezetı gondolatok Senki nem szólt, és Fleur de Bac indítványt tett, hogy a legerısebb katonák, az ırvezetıvel az élükön alapítsanak tábori csendırséget,

Részletesebben

Hatályos: 2011.12.08 BALESETI ÜGYELETI SZOLGÁLATOK. A közlekedésbiztonsági szerv baleseti ügyeleti szolgálata

Hatályos: 2011.12.08 BALESETI ÜGYELETI SZOLGÁLATOK. A közlekedésbiztonsági szerv baleseti ügyeleti szolgálata Hatályos: 2011.12.08 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól A légi-, a vasúti és a víziközlekedési

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul: 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Alapító okiratot módosító okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE irta : B iró Zoltán A szovjet-magyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződés megkötése új történelmi szakasz abban a harcban, amelyet a magyar nép szabadságáért

Részletesebben

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés

EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések. Kutatási jelentés EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés Szombathely, 2005 EuRégiós Marketingstratégia Régión kívüli szakértői lekérdezések Kutatási jelentés A WESTPA EU régió

Részletesebben

SZABLYA 2002 GYAKORLAT KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÁSI FELADATAINAK TAPASZTALATAI

SZABLYA 2002 GYAKORLAT KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÁSI FELADATAINAK TAPASZTALATAI SZABLYA 2002 GYAKORLAT KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÁSI FELADATAINAK TAPASZTALATAI Tisza Imre 1 A gyakorlat megnevezése: Szablya 2002. A gyakorlat típusa: Parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat, ellenőrző, valamint

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-003-6 NAGYON SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET Dunaföldvár, Duna 1560,5 fkm 2012. január 25. szárazárus bárka Jade / 02327680

ZÁRÓJELENTÉS. 2012-003-6 NAGYON SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET Dunaföldvár, Duna 1560,5 fkm 2012. január 25. szárazárus bárka Jade / 02327680 ZÁRÓJELENTÉS 2012-003-6 NAGYON SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET Dunaföldvár, Duna 1560,5 fkm 2012. január 25. szárazárus bárka Jade / 02327680 Jelen Zárójelentés-tervezettel kapcsolatban, a jogszabályban

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Nyitott Levéltárak 2015 programsorozatról. NKA pályázati azonosító: 3507/00079 (új azonosító: 204107/00151)

Szakmai beszámoló. A Nyitott Levéltárak 2015 programsorozatról. NKA pályázati azonosító: 3507/00079 (új azonosító: 204107/00151) Szakmai beszámoló A Nyitott Levéltárak 2015 programsorozatról NKA pályázati azonosító: 3507/00079 (új azonosító: 204107/00151) A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2015-ben már negyedik alkalommal indította

Részletesebben

Az olajválság hatása a légiközlekedésre

Az olajválság hatása a légiközlekedésre Az olajválság hatása a légiközlekedésre I. A múlt - Felszállás és emelkedés A repülés fejlődése egybeesik az olajkitermelés rohamos bővülésével. Azt is mondhatjuk, hogy a repülés fejlődésének legfőbb alapja

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről

Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről Beszámoló a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2001. évi tevékenységéről Bevezetés A beszámoló célja Az OTKA-ról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2.. (6) b) pontja értelmében

Részletesebben

A 9413-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGF

A 9413-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGF A 9413-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGF Ez a helikopter is egyikük volt azoknak a Mi 2-eseknek, amelyeket a Honvédelmi Minisztérium adott át az Egészségügyi Minisztérium részére 2000.

Részletesebben

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása PORSCHE HUNGARIA Kommunikációs Igazgatóság Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte GmbH & Co.

Részletesebben

2010/2011. tanév BESZÁMOLÓ

2010/2011. tanév BESZÁMOLÓ Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény, Szent László Király Általános Iskolája 8698 Somogyvár,

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út forgalmával kapcsolatban

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út forgalmával kapcsolatban JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a veszprémi Házgyári út

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2009-2014

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2009-2014 SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2009-2014 Készítette: Petrényi Ágnes Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Budapest, 2009. június T F E W 1133 Budapest Árboc u. 4.

Részletesebben

1. sz. malléklet. A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása. 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása

1. sz. malléklet. A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása. 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása 1. sz. malléklet A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása 201 0-re a budapesti buszpark Európában egyedülállóan rossz

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2008. április 30. Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése...

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

2010/10/31. 6. Elıadás. Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás

2010/10/31. 6. Elıadás. Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás 6. Elıadás Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás Papp Adrienn Egyetemi tanársegéd 1 Állami Jegyintézet felállítása I. 1919. szeptember 10-én bankjegycsere-

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlésére 2014. május 6. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia 2013. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Nagy-István Ildikó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

AZ ELŐREMUTATÓ NEMZETI MÚLT

AZ ELŐREMUTATÓ NEMZETI MÚLT magyaridok.hu 2015. OKTÓBER 31. SZOMBAT 10:05 AZ ELŐREMUTATÓ NEMZETI MÚLT NÖRI: MÉLTATLAN POLITIKAI JÁTSZMÁRA AKARTÁK FELHASZNÁLNI GÖNCZ ÁRPÁD HALÁLÁT Megyeri Dávid Életreítéltek címmel dokumentumfilmet

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

FORRÓ János A Kádár-rendszer rendvédelmi szervezetei a BM Karhatalom és a Készenléti Rendőri Ezred

FORRÓ János A Kádár-rendszer rendvédelmi szervezetei a BM Karhatalom és a Készenléti Rendőri Ezred Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774 XX. évf. (2011) 23. sz. FORRÓ János A KÁDÁR-rendszer 1957. évi tavaszi konszolidációja és az ellenséggel szembeni taktikája

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

A büntetés-végrehajtási jog kialakulása

A büntetés-végrehajtási jog kialakulása A büntetés-végrehajtási jog kialakulása Buchinger Ágnes Doktoranda, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Email: buchingeragi@gmail.com Bevezetés Ha a büntetőjog területére gondolunk,

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

Egy történet Magyari Endréről (Az 56-os forradalom és szabadságharc közelgő 60. évfordulója kapcsán)

Egy történet Magyari Endréről (Az 56-os forradalom és szabadságharc közelgő 60. évfordulója kapcsán) Egy történet Magyari Endréről (Az 56-os forradalom és szabadságharc közelgő 60. évfordulója kapcsán) Prológus: A rádióvétel zavarása közel egyidejű a rádióforgalmazással, vagyis megelőzte a rádió-műsorszórást.

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

- Új esély Debrecennek!

- Új esély Debrecennek! DEBRECEN - Várospolitikai program a korszakváltás jegyében. A város kreatív emberek gyűjtőhelye, ahol növelik és serkentik egymás produktivitását. (Richard Florida) Debrecen, az ország második legnagyobb

Részletesebben