Márciustól havonta kétszer Érdi Lap! Érdi és érdkörnyéki települések gazdái is. Itt az idõ, most, vagy soha! Traktorok a pesti utcán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Márciustól havonta kétszer Érdi Lap! Érdi és érdkörnyéki települések gazdái is. Itt az idõ, most, vagy soha! Traktorok a pesti utcán"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kéthetilap 8000 példányban III. LAP évfolyam 3. szám március 10. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Érdi és érdkörnyéki települések gazdái is részt vesznek a budapesti demonstrációban a hatos és hetes úti félpályás lezárásban. Ismét tüntetnek a gazdák! Pedig nem szeretik. Inkább dolgoznának. Minden percet sajnálnak, amit gazdaságuktól távol kényszerülnek tölteni. Dehogy tüntetnének, dehogy kellemetlenkednének, ha bízhatnának abban, hogy szakértõ módon, igazságosan intézik ügyeiket a kormányban és a szaktárcánál! Több éves tapasztalat bizonyította, hogy nem bízhatnak. Remélték, reméltük, hogy az Európai Unió keretében talán igazságosabban, gyorsabban, hatékonyabban fognak dolgozni, de ebben is csalódnunk kellett! Kormányunk kényelmes hivatalnokai semmit sem változtak, és a vidéki gazdálkodóknak egyre rosszabb a helyzetük. Számtalan gazdának nem fizették ki jogos járandóságát, az uniós földalapú támogatást. Nyolc hónappal az Unióhoz csatlakozás, három hónappal a kifizetési határidõ után nem fizettek! Ezzel elszakadt az utolsó cérnaszál is, kénytelenek voltak a gazdák az utcára menni, hiszen sokuk élete, munkája került ezzel végveszélybe. Ott voltak az érdi és érdkörnyéki gazdák képviselõi is, ott voltak a hatos és a hetes úton. Vittünk teát, kínálgattuk õket, velük érez- Testületi ülés február 24-én tartotta Érd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete esedékes ülését. Az ülés napirendjén eredetileg 24 napirendi javaslat szerepelt. Mint már annyiszor, a polgármesterünk jóvoltából rengeteg helyi kiosztású anyag került a képviselõk elé, amit képtelenség felelõsen áttanulmányozni és értékelni. Interpelláció Kéri Mihály két kérdést intézett a polgármesterhez: 1. Mi az oka annak, hogy a város nem újította meg az iskolatej programban való részvételét? 2. A továbbiakban mikortól és miként történik meg a gyerekek ellátása? Válasz: annak ellenére, hogy két rendeletben döntöttünk az iskolatej program beindításáról és az óvodákra történõ kiterjesztésérõl, a Kormány megszüntette a program támogatását, így a Városnak túl sokba kerülne a folytatás. Ezért leállítottuk. (Folytatás a 3. oldalon) Traktorok a pesti utcán tünk, és szállást biztosítottunk számukra. Petícióban foglalták össze jogos követeléseiket, és a szaktárca válaszul megegyezés helyett - nyilvánosságra hozta saját megállapodás-tervezetét. Mindkettõt olvasva, meghallgatva Németh Imre miniszter úr és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr állandóan változó és nem mindig érthetõ mondatait, végkép meggyõzõdhettünk a tüntetõk igazáról. Mi történt, illetve mi nem történt a szaktárcánál idáig? Egyszerûen nem vették komolyan saját ígéretüket, nem teljesítették a kötelességüket, és megfeledkeztek arról, hogy nem a választópolgárok az õ kiszolgálóik, hanem õk a választók kiszolgálói. (Folytatás az 5. oldalon) Talpra magyar, hí a haza! Itt az idõ, most, vagy soha! Most ismét van okunk felvonulni, tiltakozni, védeni a magyar érdekeket, a hazát, a földet. Mert a gazdatüntetés nem csak a kifizetetlen támogatásokról szól, hanem arról is, hogy miénk marad-e az ország? Lesz-e a jövõben is magyar falu, fehérre meszelt ház, zöldellõ legelõ, ringó búzamezõ? Kivágják-e erdeinket, földönfutóvá, bérmunkásokká teszik-e a parasztokat? Lesz-e szürke marha, mangalica, rackajuh, kapirgál-e kendermagos az udvaron? Ehetünk-e fogunk alatt harsogó jonatánt, ihatunk-e jófajta olaszrizlinget, kortyolhatunk-e szatmári szilvát? Errõl szólt 1848 forradalma is, a szabadságról, hazáról, földrõl, jövõrõl. Akkor együtt harcolt falu és város, polgár és paraszt. Most se legyen másként! Éljen március 15.! Március 15-én az ifjú forradalmárok lefoglalják a Landerer és Heckenast-nyomdát Márciustól havonta kétszer Érdi Lap! Miért rossz a költségvetés? T. Mészáros András véleménye Traktorok a téren Kéri Mihály jegyzete Testületi ülés Ahogy Segesdi János képviselõ látta Termékdíj és szemét 1956 köztünk élõ hõsei Bemutatjuk Kunszabó Ferencet Hülyeségeket irkálok Orlai Sándor jegyzete Lelki támaszaink Lapunk következõ száma március 24-én jelenik meg! A kommunizmus emléknapjára Február 25. a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Elvittek ekkor egy embert, egy demokratát a lakásáról, szerettei, barátai közül valamilyen ismeretlen helyre, hogy ne zavarja a vörös árny terjeszkedését, hogy ne hallják tiszta szavát, ne legyen képes erõt, hitet adni a csüggedõknek, ne legyen képes a demokrácia eszközeivel védelmet adni nemzetének. Kovács Bélát, a Kisgazda Párt fõtitkárát hurcolta el a szovjet a Váci utcai lakásból. Ez csak egy esemény, egy személyes sors volt a sok közül, de mélységesen szimbolikusan a magyarság sorsának jelképévé vált. Üldözte õt a nyilas és a kommunista hatalom. Rajta kívül több tízezer magyar járta meg Recsket, az Andrássy út 60-at. Hétszázezren raboskodtak a szovjet gulágokon, közülük háromszázezren sohasem tértek vissza. A kommunizmusnak voltak a napi életben élhetõ formái. Lehetett enni, inni, ölelni, aludni, csak a Mindenséggel nem mérhette magát az ember. Csak a lélek ürült ki. A rendszer maga volt az immoralitás. A hazugságra épült. Hazudni kellett az iskolában, a munkahelyeken, meg kellett tagadni a hitet, a tiszta barátságot. Szabályozták a gondolatot, az ízlést, a kultúrát. A láthatatlan karok mindenhová elértek, összenyálazták ételeinket, beleittak poharainkba, úgy, olyan ravaszul és körmönfontan, hogy a nép, az áldozat még örült is neki, boldogságot hazudó érzései támadtak, amikor megkapta a neki járó egy tál lencsét. Aztán látszólag vége lett ennek is. A nemzet megtörve, védtelenül, de megmaradt. És látta, hogy azok, akik eddig uralkodtak rajta, elveszik vagyonát, kiéheztetik, megvonják tõle a tiszta szó becsületét. Ez a sunyi kommunizmus itt van közöttünk. Naponta meglop minket. A megszerzett médián keresztül naponta megmondja, hogy kell gondolkozni, mi a trendi, ki a korszerû, hogy kell Európában viselkedni. Deviáns és hamis nézetekkel, a család még meglevõ biztonságát megtörve, az értékõrzõ falusi közösségeket ellehetetlenítve a Halál és a gonosz kultúráját terjeszti. Most új korszerû Magyarországot akar csinálni. Nem alkotni, csinálni. Most is vannak irreális átgondolatlan tervek, most is azt kéri tõlünk, hogy hozzunk áldozatot és majd jobb lesz. A szavak és személyek változhatnak, de a gondolat ugyanaz marad. Sokan vannak, akik átlátnak a hamisságon és segítik tisztán látni azokat az embertársaikat, akiket naponta félrevezetnek és becsapnak. Legyünk türelmes és megértõ tolmácsok, az értékelvû polgári, keresztény és nemzeti gondolatok tolmácsai, azért, hogy mindenféle választási kalkulustól függetlenül, egyre többen legyünk olyanok, akik megértik és felfogják, hogy a sunyi kommunizmus még velünk él. Aradszki András

2 2 Az még önmagában nem baj, hogy egy jobboldali politikus (Balsay István) a baloldali polgármester megbízásából tevékenykedjen, sõt! Elõsegíthetné a két oldal közeledését, ha mindkét oldal megelégedésére végezné a munkáját. Még az sem lenne tragédia, ha Balsay úr a változnak az idõk és mi is változunk ókori bölcsesség megtestesült példájaként beállt volna az ellenfél táborába. De ha hagyja sodorni magát a látszatdemokratikus árral, bûnt követ el! Bármely városfejlesztési koncepció csak akkor lehet hiteles, ha az adott város teljes körû lakossági megkérdezésén alapszik. A Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda 2000-ben kiadott egy városfejlesztési kiskátét, (hivatalosan ajánlást) az önkormányzatok részére. Ebben a településfejlesztési koncepció menetét (tömören) a következõk szerint határozta meg: 1. A település helyzetének felmérése gazdasági, szociális szempontok szerint, a teljes lakosság és a vállalkozások véleményének megismerése az elvárt fõ fejlesztési irányok tekintetében (kidolgozott kérdõív mellékletekkel). 2. A kérdõívek feldolgozását követõen fontossági (prioritási) lista összeállítása. (Látszat)demokratikus városfejlesztési koncepció 3. A célok és eszközök összefoglalása, összhangba hozása, ütemterv készítése, koncepció-tervezet összeállítása. 4. Lakossági fórumokon a településfejlesztési koncepció-tervezet ismertetése, módosítási javaslatok összegyûjtése. 5. Végleges településfejlesztési koncepció kidolgozása. Büszkék lehetünk rá, hogy polgármesterünk szíve együtt dobog velünk, és a véleményünk megkérdezése nélkül is tudja, mivé szeretnék az érdiek városukat formálni. Ezért a városfejlesztési koncepció kidolgozásánál az elsõ két lépést elhanyagolhatónak ítélte a polgármester is. (A látszat kedvéért a koncepciótervezetben hivatkozás történik néhány korábbi, más céllal készült, szûkkörû közvélemény kutatásra). Érden a munka a harmadik lépéssel kezdõdhetett, és a demokrácia látszatát fenntartva sor került a tervezet megvitatására is, igaz, szûk körben, a társadalmi csoportok, szervezetek vezetõinek összehívásával. Balsay úr a polgármesteri hivatal prominens képviselõitõl kapott tájékoztatás-halmaz és útmutatások alapján saját bevallása szerint moderátorként készítette el vá- Vagyongazdálkodási áttörés Érd város képviselõ-testület érzékelvén a megfontolt és elõre tervezhetõ vagyongazdálkodás legfõbb akadályát, döntõ lépésre szánta el magát. Módosította a távlatos városrendezés hangsúlyos akadályát, a város vagyongazdálkodási rendeletét. A módosításra hosszas elõkészítés után került sor. Egyebek mellett meg kellett határozni azt a számmal kifejezhetõ vagyoni értéket, amely alatt, a város tulajdonát képezõ vagyontárgy esetében nem kell a piacon körül nézni, az érdeklõdõket versenyeztetni, hanem csak úgy ösztönbõl, megérzésbõl az éppen arra járónak lehet pályáztatás nélkül értékesíteni. A gondos elõkészítés után, az ingatlangazdálkodásban Kispesten köztudomásúlag elismert szaktekintélyû polgármester, két azonos egyenszilárdságú megoldást kínált a képviselõtestületnek elfogadásra. Javasolta, hogy vagy minden esetben, mondjuk pár forint értékû vagyontárgy hasznosításáról csak pályáztatással lehessen gondoskodni, vagy a pályáztatás csak a háromszáz millió forint értéket meghaladó vagyontárgyak esetében legyen kötelezõ. Maga az elõterjesztés, így ebben a formában, azon túl, hogy a háromszáz milliós javaslat jogellenes is, hajazza azt a mérhetetlen cinizmust, amit Gyurcsány Ferenc puccsista miniszterelnök tanúsít az ügynökkérdésben. Mert mirõl is van szó? A város vagyongazdálkodási rendelet január 1-jétõl bizonyos kérdésben alkalmazhatatlan, nevezetesen a rendeletnek van, volt olyan passzusa, hogy nem feltétlenül kellett pályázatot kiírni abban az esetben, ha várospolitikai, városrendezési érdekkel összhangban álló vagy hosszú távú gazdasági érdeket szolgáló ajánlat érkezik az adott vagyontárgyra. Ez a szabály ellentmondott az államháztartási törvény rendelkezésének, amely a pályáztatás mellõzéséhez összegszerû meghatározást ír elõ, azaz a rendeletnek összegszerûen kellett volna meghatározni azt a vagyoni értéket, amely alatt nem kötelezõ a pályáztatás. A cinizmus és a jogrend kijátszása abban érthetõ tetten, hogy háromszáz milliós vagyontárgyat Érd városa a története folyamán még nem értékesített, amibõl következik, hogy amit az államháztartási törvény kivételként enged meg alkalmazni az önkormányzatoknak, az Érden általános. Erre mondják, hogy ügyes. A polgármester úr irodájában háromszáz millió mínusz 1 forint összegben folyhat a kótya-vetye, közös vagyonunk kockázatára, a kispesti üzleti modell alkalmazásával. Az a jogász, aki ezt a megoldást szemrebbenés nélkül alkalmazza, vagy nem jogász, vagy nem ismeri a becsületes szándékot. Szerencsés lenne, ha a polgármester úr, a félreértések elkerülése érdekében, az ilyen megoldások erõltetése helyett felfrissítené meglévõ jogászi elhivatottságát, szakértelmét. Na persze, vannak olyan képviselõk, akik ezt a hamis indítványt megszavazták. Õk vezetik a várost. Aradszki András rosunk településfejlesztési koncepciójának tervezetét. Az említett szûkkörû fórumon a lakossági véleménykikérés elmaradásának egyik indokaként a képviseleti demokráciát (!) említette. Mint köztudott, a jelenlegi érdi képviselõtestület szocialista-szabaddemokrata többségû, ráadásul e többségi képviselõk feltétel nélkül lojálisak a városközpontunkat intermodális közlekedési csomóponttá degradáló polgármesterhez. Lehete a képviseleti demokráciára hivatkozva Érd lakosságának akaratát tükrözõ koncepcióról beszélni? Úgy gondolom, méltatlan a koncepció elkészítéséhez nevét adó Balsay úr korábbi érdemeihez. Egyszer, csak egyszer kell (egy új városvezetésnek) minden érdlakó véleményét kikérni a városfejlesztési programhoz és utána bármilyen pártirányítás alatt leszünk nem lehet más vezérfonal, mint a lakosság akaratára épülõ program véghezvitele. Hogy ilyen program birtokában nem lehetett volna szabadrögtönzéssel városközpontot rendezni? Bizony így van, és már ez is megmagyarázza a teljeskörû demokrácia mellõzését a jelenlegi városfejlesztési koncepció elkészítésénél. Gál Gyula Hülyeségeket irkálok... Múltkoriban futólag találkozván Döcsakovszky Béla polgármesterrel megjegyezte: hogy te mennyi hülyeséget irkálsz össze az újságban! Mint a nyuszi: csak ülök és hülyeségeket irkálok... Hát legyen. Ezentúl minden számban irkálok némi hülyeséget. Most például azt, hogy ez a regnáló városvezetés nem képes ellenállni semmilyen lobbinak. Hogy miért? Mert nincs egyetlen épkézláb elgondolása sem arról, hogy milyen legyen Érd. Jön egy befektetõ, lobbizik némi egyéb támogató segítségével, és övé a kiszemelt telek, kezében minden engedély. Egy magát és városát becsülõ vezetés a lakosokkal együtt elgondolja, mire van igazán szüksége a városnak, milyen irányú legyen a fejlesztés, utána megkeresik az erre vállalkozó befektetõket, pályázatot írnak ki, megkötik a kölcsönösen elõnyös szerzõdéseket, és mehet minden a maga útján. Nem úgy nálunk. Elgondolás nincs, munkakedv nincs, számítás nincs, jövõkép nincs. Mi van? Lustaság, kapzsiság, butaság, összevisszaság, félelem. El akarják hitetni velünk, hogy az amúgy is túlzsúfolt városközpontba feltétlenül nagy autóforgalmat generáló bevásárlóközpont (Stop.Shop), üzletházak (lásd a két vasút között épülõ, gyakorlatilag megközelíthetetlen üzletház, valamint a lakótelep elõtti teret elfoglaló új épületek), élelmiszeráruház (Spar) szükségeltetnek. Két új körforgalommal, hátrább szorított Volán-pályaudvarral. A parkolás már most is kalandtúra, nemsokára nyilván fizetni is kell majd érte. A lakótelepiek megköszönik a Városkapu üzletház meg nem épített parkolóhelyeit, és hamarosan így tesznek mások is. A mostani szükségparkolók helyén rendõrség épül (reméljük, végül is nem), a Stop.Shop által ígért parkolókat majd meglátjuk. A Spar elõtt épülõ körforgalom külön hülyeségi esettanulmány. Eladunk egy telket hetvenmillióért, majd elvállaljuk egy körforgalom építését az életveszélyes -nek (az Érdi Újság hazugsága) kinevezett keresztezõdésben (a rendõrség szerint itt emberemlékezet óta nem történt súlyos baleset), megépíttetjük az áruház építõjével saját ajánlata alapján, majd évi részletekben kifizetjük. Sokkal többet, mint amennyit a telekért kaptunk. Ezt hívják itt ingatlangazdálkodásnak. Már akkor is jobban jártunk volna, ha semmit sem csinálunk. Érd közlekedése közeleg a teljes összeomláshoz. Sorompók, egysávos utak, porló aszfaltburkolatok, kátyúk, Parkváros felé gyakorlatilag csak két útvonal közel a csõd. Döcsakovszky Béla pedig behunyja két szemét és érdemi döntések helyett kiállításokat nyit meg, cukorkát ad át óvodásoknak, teszi-veszi magát a tévében. Azt hiszi, mi csak ülünk, és hülyeségeket irkálunk... Orlai Sándor III. évfolyam 3. szám március 10. Hol a pedagógusok pénze? Aközalkalmazottak, pedagógusok a mai napig nem kapták meg január 1-jétõl esedékes átsorolásukat, melyet számukra törvény biztosít. Ugyanígy nem kapták meg 0. havi illetményüket sem, melyet január közepéig kellett volna rendezni. Hosszas levelezést folytattak az érdekvédelmi szervek az Önkormányzattal, Ujlakiné dr. Pék Éva jegyzõvel. Január 13-án kelt levelükben 13 intézményvezetõ kérte, hogy dolgozóik a költségvetési törvényben leírt módon kaphassák meg januári munkabérüket. A válasz az volt, hogy Érd város költségvetésének elfogadása elõtt a kérés nem teljesíthetõ. Hogy ez mennyire nincs így, az is bizonyítja, hogy az azóta rövid úton kirúgott dr. Császi Ferenc osztályvezetõ bérét minden további nélkül még decemberben átsorolták. Az országban pedig a legtöbb helyen idõben, még decemberben megtették a szükséges lépéseket. Az érdekegyeztetõ tanács és a város megbeszélésére éppen az idõpontot javasoló Döcsakovszky Béla polgármester nem ment el. A megbeszélésen Bercsényi György érdekvédelmi titkár kifejtette, hogy Érden a közoktatásban alkalmazottak 3 éve nem kaptak semmilyen külön juttatást, holott a szükséges rosszat mindig felvállalták. Ha a város rossz helyzetben van, akkor ezt mindenkinek el kell fogadnia. A jegyzõ asszony szerint az érdekvédõk megközelítése egyoldalú. Bercsényi György elmondta, hogy a helyzet érzésük szerint egyre rosszabb lesz. Velük mindent meg mernek csinálni. Most azonban munkaügyi pereket fognak indítani az elmaradt átsorolások és kifizetések miatt. Ebben a kollégák segítséget fognak nyújtani az érdekelteknek. A jegyzõ asszony szerint a három havi lemaradás és annak kamata nem nagy összeg. Lehet, hogy neki nem nagy, de például egy fiatal tanítónõ számára minden bizonnyal nagyon hiányzik minden fillér. Az idén a törvényben elõírt módon kétszer lesz béremelés, összesen 8,5%-os, de az állam csak 4,5%-ot biztosít, a többit az önkormányzatoknak kell kigazdálkodniuk. Ebbõl az is következik, hogy létszámleépítések lesznek, valamint elmaradnak az idén is a jutalmak. Hónapok óta folyik a huzavona. Most a pedagógusok bírósági útra kényszerülnek, ami senkinek sem jó. Mennyivel egyszerûbb lett volna idõben fizetni! Csak egy kis belátás kellett volna. Jogsegélyszolgálat A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Érdi Szervezete nevében minden szerdán óra között ingyenes jogsegélyszolgálatot tart dr. Szabó Ferenc ügyvéd. Helyszín: Érd, Alsó u. 3. (Polgárok Háza), I. emelet, Fidesz Iroda. Tel.: A Fidesz MPSZ érdi szervezete szeretettel vár mindenkit szerdánként az Összefogás Egyesület székházába (Érd, Alsó u. 8.) délután 6 óra után egy beszélgetésre, ismerkedésre, baráti összejövetelre. Honlap: A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Felelõs kiadó: Isaák László Szerkeszti a szerkesztõ bizottság Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás székház Telefon: ISSN Nyomás: Király Nyomda, Gyál Hirdetésfelvétel: Csák Lászlóné,

3 III. évfolyam 3. szám március Duma-kormány Magyarországon, duma-önkormányzat Érden Avagy, miért rossz a költségvetés? Pénzügyi szakemberek között az a mondás járja, hogy rossz önkormányzati költségvetés már pedig nincs, csak elfogadott, vagy elutasított. Ezt az állítást arra alapozzák nagyrészt, hogy kellõ fegyelemmel bármely, mégoly rossz terv végrehajtható, a kérdés mindig csak az, hogy érdemes-e a végrehajtásra és mennyibe kerül. Úgy tûnik, az érdi szocialistaszabaddemokrata képviselõi többség évi meggondolatlan, vagy nagyon is meggondolt tettei, és a most elfogadott évi költségvetés olyan irányt szab, amely a jövõben teszi tönkre az önkormányzat esélyeit. De mit is fogadtak el, a többségi képviselõk? Azt, hogy eladósítják a várost, s továbbra is folyik a kótya-vetye az ingatlanokkal. A költségvetésrõl szóló kritika nem lehet meg számok nélkül, úgy hogy bocsássák meg olvasóink, de óhatatlanul használnunk kell néhány jellemzõ adatot. Érd város évi és évi költségvetésének jellemzõ adatai: Testületi ülés ahogy én láttam (Folytatás az 1. oldalról) Jól tetszettek olvasni. Egy szocialista kormány szûkmarkúsága miatt, egy szocialista polgármester úgy dönt, a késõbbiekben a gyerekek nem kaphatnak az Önkormányzattól, ingyen iskolatejet. Igaz, azt nem ígérték, hogy több tejet a gyerekeknek, így ezt a nem létezõ ígéretet nem is szeghették meg. Ezt nem. Költségvetés Egy város életének, mindenképpen meghatározó pillanata, amikor megtervezi az év költségvetését. Ez kell hogy legyen a legátgondoltabb, a lehetõ legalaposabban elõkészített döntés. Mi történt itt, nálunk ezzel, a jövõnket meghatározó rendelettel? Kétszer terjesztették a képviselõk elé az eredeti és az átdolgozott anyagot. Mind a két esetben olyan szerencsétlen idõzítéssel, hogy a képviselõcsoportok érdemben ne tudják tárgyalni. A tartalmáról egy, azaz egyetlenegy bizottság tudott vitát folytatni, és ez a vita 15 percig tartott. A testület sem járt jobban. A polgármester úr elõre bocsátotta, ilyen jó költségvetése még nem volt a városnak. Nem is értette, miért emel a Pénzügyi Bizottság elnöke és az ellenzék kifogásokat. A polgármesterünk által a lehetõségek költségvetésének nevezett anyagról pár szó. Nem egész egy százalékkal haladja meg a bevételi oldal fõösszege a tavalyi tervezett fõösszeget, úgy, hogy 300 millió hitelfelvételt és 350 millió ingatlanértékesítést is beterveztek. Az Önkormányzat nem kapta meg a közalkalmazottak béremelésének fedezetét, csak részben, a köztisztviselõk béremelése teljes egészében 2004 évi teljesítés: évi bevételi terv: évi hitel+telek ért.: évi összes terv: évi infláció: 4,5% 2004 évi telj. + infl A fenti adatokból látható, hogy a tavalyi évi költségvetése Érdnek 8 milliárd 682 millió forintra teljesült. Azt gondolná az ember, hogy ha tavaly kellett enynyi pénz, akkor idén is legalább ennyire szükség lesz, s az infláció 4,5%-ával még nem is számoltunk. Sajnos nem ez történik, hiszen a bal-liberális többség re 8 milliárd 456 milliós költségvetést fogadott el. Durván 230 millióval kevesebbet, mint amennyire tavaly szûkösen tellett. Ez a 8 milliárd 500 milliós költségvetés is 300 milliós hitelt és 350 milliós telek eladást tartalmaz, magyarán a vagyonvesztés Érden 2002 óta akadálytalanul folyik. Ha az inflációt is beszámítjuk, akkor a tavalyi szint eléréséhez 8,7 milliárd + 4,5% infláció, azaz 9,1 milliárd forintra lenne szükség, úgy, hogy szinte egy fillér sem jut felújításra, karbantartásra, intézményeink romlásának megállítására. Ha meglenne az a másfél milliárd, amit a szocialisták és a szabaddemokraták tavaly hagytak kifolyni a város kasszájából, bizony sokkal kisebb problémát jelenthetne egy racionális városgazdálkodást levezényelni a nehéznek látszó 2005-ös évben. Ennek a vezetésnek, Döcsakovszy és társai -nak mennie kell. Új városvezetés, új stratégia, élhetõ város a Szövetség célkitûzése. T. Mészáros András hiányzik. A pedagógusok szakkönyvvásárlásának feltételei nincsenek leszabályozva. Az átengedett személyi jövedelemadó több mint 100 millióval csökkent. A helyi adó tervezett értéke 11 millióval nõtt, úgy látszik, a polgármester által emlegetett 20 milliárdos beruházások nem fognak adót fizetni. Sorolhatnám a számokat, melyik intézményünk mennyivel fog kevesebbõl gazdálkodni, mint tavaly, de egy beszédes sor a költségvetési táblázatban mindent elmond. Intézmények felújítása: 50 millió forint. Érd városának, a háziorvosi rendelõket nem számítva, 41 intézménye van, a tagintézményekkel együtt. Erre a hozzáállásra nem lehet azt mondani, hogy a gazda szeme hizlalja a jószágot. Amenynyiben az Önkormányzat ezt a gyakorlatot folytatja, intézményeink lepusztulnak, gyermekeink veszélyes iskolákba, óvodákba fognak járni. A Szakorvosi Rendelõintézetre már most 200 milliót kellene költeni, ehelyett önkormányzati biztost kap. Ígéretekkel nem lehet várost építeni. Száz szónak is egy a vége, polgármesterünk szerint jó ez a költségvetés, és ha mégsem, akkor lehet rajta módosítani. Tizenöt képviselõ igennel szavazott, nyolcan nemmel, ketten tartózkodtak. Sportcsarnok Polgármesterünk és csapata, ha a város belegebed is, akkor is sportcsarnokot fog építeni. A Képviselõtestület, a Városfejlesztési és Mûszaki Bizottság elnökének elõterjesztésében, kapott egy 40 soros elõterjesztést (ebben benne van a fejléc, cím, dátum, aláírás és az összeállító neve, beosztása) és egy 11 soros határozati javaslatot. Ezen fajsúlyos anyag alapján 14 képviselõ úgy gondolta, hogy a polgármester elkezdheti a tárgyalást a terv kivitelezésérõl. Nézzük, mirõl is van szó. Jelentkezett egy beruházó, aki hajlandó a városnak építeni egy sportcsarnokot, uszodával. A városunknak kell adni a telket és évente forintot, húsz éven keresztül. Ehhez az összeghez érdemes hozzátenni a mûködtetéshez szükséges összeget, kb forintot évente, és máris ölünkbe hullott a XXI. század csodája. Az egyszerûség kedvéért elvégeztem az aktuális osztásokat, szorzásokat. Minden érdi lakos, 20 éven keresztül, minden évben 5315 forinttal kell, hogy hozzájáruljon a sportcsarnokhoz, akkor is, ha soha be sem teszi a lábát az épületbe. 60 ezer lakossal számoltam. Ingatlanonként ez az összeg forint, évente, húsz éven keresztül. Nem kellene megkérdezni az itt élõket, ilyen áron is szeretnének egy ilyen beruházást? Vagy nem kellene megkérdezni az országgyûlési képviselõnket, a volt sportminisztert, hol a beígért támogatás, hol az ígért több pénz? Segesdi János Traktorok a téren Amárciusi trikolórok közül az idei most a traktorokra kitûzött nemzeti lobogóról marad emlékezetes. A piros, fehér, zöld zászlók mellett itt-ott baljóslatú fekete lobogókat is lenget a fagyos márciusi szél. Amint ezeket a sorokat írom, 200 munkagép sorakozik fel a parlament épülete elõtt, a Felvonulási téren összesereglett ezernyi közül. A Budapestre koncentrált, de országszerte útlezárásokkal tarkított demonstráció újra az érdeklõdés középpontjába állította a magyar agrárium helyzetét. A gazdák fellépését, mint azt már megszokhattuk, most is egymástól gyökeresen eltérõ vélemények kísérték. Az emberek többsége tapasztalhatóan egyetértéssel, számos kisebbségük ellenszenvvel figyeli az eseményeket. Az utóbbiak alapkérdése többnyire az agrártámogatások körül forog. Pontosabban, hogy egyáltalán mire föl támogatja a parasztokat az állam, vagy éppen az EU, miközben másoknak akár nehéz helyzetükben is semmiféle segítséget nem biztosít. Sõt más ágazatok közvetlen támogatása egyenesen a piaci viszonyokba való nemkívánatos beavatkozásnak minõsül. Most ne süllyedjünk el az amúgy ésszerû felvetés túlságosan is bonyolult közgazdasági rejtelmeibe. Ezúttal hagyatkozzunk csupán arra, hogy az agráriumban szó sincs a szabad piacgazdaságban megszokott játékszabályok biztosításáról. Annál inkább a különbözõ támogatási rendszerek versenyérõl beszélhetünk. Legalábbis az Európai Unióban, és egyenlõre. A versenyben amúgy kívánatos egyenlõ feltételek ezúttal azt jelentik, hogy a magyar gazdák jóval az osztrák, német, spanyol, francia vagy akár görög társaik mögött meghúzott startvonalról indulhatnak a pályán. Ebben a helyzetben teljesen érthetõ tehát, ha a gazdatüntetés résztvevõi minden törvényes eszközzel élnek az amúgy is gyenge pozícióik védelmében. Nem beszélve arról, amikor még jogos járandóságaik kifizetését is meghiúsulni, vagy késleltetni látják. Panelproli Emlékezetes, hogy néhány éve pár jól öltözött belvárosi zsurnaliszta tollat ragadott a panelproli ellen. Aki még lumpen is persze. A leírtak után aztán széltében-hosszában terjedt a szóbeszéd a komcsik az új fogalom politikai besorolással is párosult betonkockákba zárt kibiztosított csodafegyverérõl, a több százezernyi panelproliról. A csavargókról, a semmirekellõkrõl, a vörösökrõl, a szavazataikat néhány fröccsért vagy emelve a tétet nagyfröccsért áruba bocsátókról. Nos, bizonyos körökben még ma is nehéz szembeszállni az efféle ostobaságokkal komoly inzultus kockázata nélkül. Még szerencse, hogy idõnként mégis akad vállalkozó, aki elveri a port az itt-ott még mindig kifröccsenõ buta beszéden. Legutóbb például az MTV kitûnõ mûsorában, a Mindentudás Egyetemében emelte fel a hangját a közkeletû elõítélettel szemben Makovecz Imre, a kortárs építõmûvészet egyik meghatározó személyisége. Az ország nagyvárosaira ma is jellemzõ lakótelepi beépítés a hetvenes években a Szovjetunióból importált panelgyárak terméke. Építésük nem elsõsorban a tradicionális városi munkásság lakáshoz juttatását, hanem a vidékrõl kiszorított, az ipari városokban munkát vállaló parasztok, elsõ generációs munkások letelepítését szolgálta. Ez a társadalom nem csak a lakhatásért hozott kemény áldozatot hitelek, kamatok, törlesztõrészletek, hanem megszenvedte az életmódváltással kapcsolatos következményeket is. Hozzáteszem, nem egy könnyen leírható, a közeljövõben eltûnõ világról beszélek. Makovecz szerint a lakótelepi házak minden ellenkezõ híreszteléssel szemben szívósak és állékonyak. Akár több generációt is megélnek még. A mindenkor bennük lakókkal együtt. Kéri Mihály Megrendelés, elõfizetés Áprilistól meghirdetjük az elõfizetést az Érdi Lap-ra. Aki szeretné, hogy házhoz vigyük a Lap-ot, olvashatóan kitöltve küldje vissza a megrendelõt a szerkesztõségbe (Összefogás Egyesület, 2030 Érd, Alsó u. 8.), vagy hozza be személyesen szerdán vagy csütörtökön délután 6 és 7 óra között. Az elõfizetési díj negyedévenként 600 Ft, amelyet vagy személyesen, vagy rózsaszínû csekken kérjük befizetni. Megfelelõ számú érdeklõdõ esetén késõbb a postásnál és egyéb helyeken is elõ lehet majd fizetni. Név: Cím: Aláírás: ( Megtalálhatatlan név, házszám, utcatábla hiánya cím esetén felelõsséget nem vállalunk!)

4 4 III. évfolyam 3. szám március 10. Tisztelt Szerkesztõség! Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a legutóbbi kiadásban megjelent cikk az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumról, mély felháborodást keltett köreinkben. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a cikk végén nem volt a szerzõ neve feltüntetve. Félreértés ne essék, a legnagyobb tisztelettel mondjuk el önöknek, hogy információik elég tévesek voltak, hisz iskolánkban semmiféle egér- vagy légyinvázió nem volt! Biztosan állíthatjuk, hogy egyetlen egér, ami ténylegesen szabadon volt, nem jelent máris inváziót. Reméljük a szerzõ tisztában van ennek a szónak a jelentésével. Másrészt a szerkesztõség helyében nem efféle híreket tennénk a címlapra, hiszen Érd nem olyan város, ahol nem folyik az élet, s nem lennének hírek. Kérjük önöket, hogy ez az eddig színvonalas újság ne lépjen a csupán pletykákat szolgáltató szennylapok sorába. Szóval, csak arról szerettük volna értesíteni önöket, hogy iskolánk jövõjéért aggódniuk felesleges, hiszen továbbra sem tartózkodik másfajta élõlény itt, rajtunk, diákokon kívül. Amúgy pedig megjegyzem, az egér a biológia szertár folyosóján volt. Megértésüket köszönjük: A Vörösmarty Mihály Gimnázium diákjai Tisztelt szerkesztõség! Kedves barátom, ott a távoli Hollandiában! Sokszor gondolok mostanában rád, mint az egyéniség elõl minden korlátot ledönteni akarók egyikére. A világnak ebben a porfészkében, ahol élek, sokszor érzem az igazi haladó modernség hiányát. Pártunk maroknyi élharcosa sokat tesz azért, hogy megszûnjenek a különbségek az itteni és az ottani lakosok között. Megkérdeztük itteni bugrisainkat néhány nagyon fontos kérdésben. Nagy plakátokon raktuk ki a kérdéseket. Többek között azt, hogy Magyarország keresztény állam-e? Természetesen mi tudjuk, hogy ez egy megválaszolhatatlan marhaság, de nagyon jó gumicsont. Ha a sajtó jól tálalja, sokáig fognak marakodni rajta a jobb- és baloldal nagyokosai. Egyébként tudod jól, mi a véleményem a konzervatív magyarkodó csuhásokról. Egészen kétségbe ejtõ, hogy az utóbbi években erõre kaptak, bele akarnak kotyogni mindenbe, ellenünk prédikálnak és nem csak a régi templomaikba toboroznak, de egyre újabbakat akarnak építeni. Itt állnak a jól megépített épületeik, amelyikben egy keresztre feszített hullát imádnak ahelyett, hogy átengednék azokat modem mûvészeinknek, vagy néha egy punk zenekarunknak. Télen persze hajléktalan szállásként lehetne üzemeltetni a sok templomot. De õk finnyásak, azt mondják, hogy egy ürülékszagú templomban nem tudnak eléggé ájtatoskodni. Képzeld el, ebben az országban egyszerûen nem képesek elfogadni a meleg büszkeség megnyilvánulásait, azt, hogy mi úton útfélen kinyilvánítjuk és meg akarjuk mutatni másságunkat. Az egyik vezetõjük azt találta mondani, hogy aki azt akarja, hogy tizenéves fia egy szakállas bácsitól szerezze az elsõ szexuális élményeit, az szavazzon ránk. Persze a mi éber szószólóink, meg a hatalmas sajtónk ízekre szedte az antiszemita, intoleráns fasisztát. Követelték, hogy azonnal mondjon le és távozzon a politikai életbõl. Egyáltalán, hogy meri Szeretném felhívni a figyelmüket egy ígéretre. Tavaly decemberben a hírekben lehetett hallani, hogy január 1-jétõl a családi pótlékot 20%-kal emelni fogja a kormány. Elküldöm Önöknek egy 2004-es és a 2005-ös családi pótlék szelvényemet. Egy gyermekem van, utána kapom a családi pótlékot. Lehet, hogy én értettem valamit félre, de ez az emelés még 5% sincs. Azt hiszem, nem csak engem érint egyedül az a dolog. Tihanyi Andrea Szép, új világ? megkérdõjelezni bárki, hogy akár egy tizenéves fiút is, megismertessen egy tapasztaltabb meleg férfi a homoszexualitás szépségeivel. Mi minden eszközzel harcolunk azért, hogy a melegek is teljes jogú házasságot köthessenek, a csuhásokat meg rákényszerítjük, hogy áldják is meg õket. Ezen a téren igazi példaképeink vagytok, ugyanúgy mint a drogfogyasztás szabadságának kivívásában is. Ezek az ósdi elmaradott népek itt egyszerûen nem tudnak haladni a korral és képesek üldözni a drogfogyasztókat. Lábbal tiporják az egyéni szabadságjogokat, hiszen az állam nem szólhat bele, hogy akar-e valaki drogot fogyasztani, vagy sem. Egy drogfogyasztó szülõ nyilván nem találna semmi kivetni valót abban, hogy kamasz fiát egy szakállas bácsi juttassa az elsõ nemi élményekhez. Ha nekem lenne egy fiam, én bizony jól megkínálnám egy füves cigivel. De sajnos nem lehet, mert az ósdi törvények nem engedélyezik, hogy két nõ örökbe fogadjon egy gyermeket, pedig a szerelmem jogilag még mindig Béla. Igaz, hogy tavaly nõvé operáltatta magát, de aztán csalódott a férfiakban és rájött, hogy mégiscsak inkább a nõket szereti, ezért aztán összebútoroztunk. Persze néha fiúkat is fogadunk, így aztán nem értem, miért ne fogadhatnánk örökbe egy gyermeket. Láthatod kedves barátom... vagy barátnõm, ott a távoli Hollandiában, sok még a dolgunk, hogy ebbõl a konzervatív országból igazi modern világot teremtsünk. Szerencsére a kormány mellettünk van, sõt a kezünkben van és minden eszközt a rendelkezésünkre bocsát, hogy megteremtsük szép, új világunkat. Liberális meleg testvéri üdvözlettel Magyarországról. * * * Ez a levél a fantázia szülötte. A valósággal való bárminemû egybeesés pusztán a véletlen mûve??? Kopor Tihamér Ez a nem éppen a legszebb magyar szavak közé tartozó szó testesítette meg az elmúlt rendszerben jelzõs szerkezetre átalakítva ( reakciós ) a rendszer ellenségeit. Szerencsére az a világ már elmúlt (?), de a szó velünk maradt. Ez most éppen annak ürügyén jutott eszembe, hogy újságunkkal kapcsolatban milyen reakciókkal találkozik az ember. Kicsit pontosítanék. Mikor az ember van olyan elmeroggyant, hogy megírja, illetve felvállalja a véleményét, akkor azzal együtt szembe kell néznie az olvasók kritikájával, fõleg ha komoly ideológiai és világnézeti különbség van író és olvasó között. Elmesélnék néhány példát, hogy milyen reakciókat tud kiváltani egy ilyen lap, mint a miénk. Az egyik legkomolyabb telefonhívásnál a vonal másik végén csüngõ illetõ, köszönés helyett a Fel Vörösök, Proletárok bejelentkezést választotta, majd komoly ígéretet tett, hogy beperli az újságunkat a valótlanságok hirdetése miatt Jó mi? Hát, hogy mást ne mondjak, hirtelen csak arra tudtam gondolni, hogy a lassan újjáalakuló munkásõrség egyik földalatti szervezetének élharcosa vívja harcát a kapitalista rémuralommal szemben. De mivel elmondta, hogy mivel foglalkozik, mindjárt megnyugodtam. Tulajdonképpen egy vállalkozóval van dolgom. Csak Õ elvtársi vállalkozó. Teljes skizofrénia! Csak nem tudom, hogy nálam vagy nála! Sebaj! Tovább a Lenini Úton elvtárs! Egy másik örökösen visszatérõ gondolat az újsággal nem szimpatizáló alkalmi kritikusoktól, hogy városunk elmaradottságát, fejlõdési impotenciáját a szerzõk úgy állítják be, mintha errõl csak a jelenlegi városvezetés tehetne. Az lenne a hibás. Például a csatornázatlanság, a szilárd útburkolatok hiánya, a vízelvezetések hiánya, az alapvetõ szolgáltatások silány minõsége etc etc S ezzel párhuzamosan már-már démo- Termékdíj és a szemét Kortárs bölcsesség; fejlõdõ országban ne igyál vizet, a fejlettben ne vegyél levegõt. Értelmezzük: mi a szemét? Van ipari és családi. Elõzõt most hagyjuk, bár van összefüggés. A régi parasztgazdaságban-házban ez a fogalom ismeretlen. Minden jó valamire. Az akármi is hasznosítható, újra használható. Nagyapám a görbe és rozsdás szögeket egyenesre kalapálgatta. Kérdeztük, ennek mi értelme, mikor a boltban fillérekért vehet újat. Válasz: de azért menni kell, ez meg itt van és én ráérek. A fölös zöld komposztálható, az éghetõ anyag megy a kemencébe, az üres papírzacskóba rakható a tojás, annak héja megy a komposztba, stb. A nagy körforgás, a végtelen. Mi és most, úgy tûnik végesek vagyunk. Valaha minden italt üvegpalackba töltöttek. Az üveg alapja a kvarc, (SiO 2 ), lényege a szilícium, ami a földkéreg 27%-a. Általában kavics- (sóder)-homok néven találkozunk vele. A természet része. Miért tértünk át az állítólag rohamosan fogyó (az OPEC szerint még 800 évre elegendõ) kõolaj-származék mûanyagokra, pl. a palackok esetében? Mert belépett egy új lobbi. Az olaj és csomagolóanyag társulat. Bizonyított, hogy vásárolt termékeinkrõl több burkolatot húzunk le térfogatban-tömegben, mint a termék maga. Szomszédom vett valami házimozi állványt. Akkora csomagolásban volt, hogy betöltötte a szobát. Kétségbeesve toporgott, mi legyen ezzel a sok vastag hullámpapírral? Nekünk még van hagyományos kazánunk, feldaraboltuk és nálunk eltüzeltük. Egész nap melegen tartotta a 160 m 2 -es házat. Az állvány nem valószínû. A jobb, márkás borok-italok ma is üvegpalackban/parafadugóval kerülnek forgalomba. Még a sörök jó része is. Az üvegek általában visszaválthatók és gusztusosan újratölthetõk. Az üdítõknél már gyökeresen más a helyzet. A mûanyag palack nem bírja a gyûrõdést, de az is kõolajszármazék, energiahordozó, tehát eltüzelhetõ. A visszaváltható, a második-harmadik újratöltésnél már gusztustalan, karcos, a koszosság benyomását kelti. Az eldobható mindig üde, folt- és karcmentesen Reakciók! I. csillog. Egész családom, egyéni hivatásában és szakmailag is, valahol a környezetvédelem, -gazdálkodás aurájában mozog, de a hatszor újratöltött mûanyag-palack nem kell. Ízlésem és elveim vannak. Térjünk vissza az üveghez, ami természetes, sohasem alakul át (esetleg erodálódik, mint egy hegység). A mûanyag viszont szerves alkotói révén lebomlik, csak kell hozzá 1 2 száz év. Vegyük észre, van csomagolóanyag lobbi, szemét lobbi és állami adó lobbi. Valamennyi vastagon jövedelmezõ és egymásból élnek. Ezért a hatalom nem tiltja be a kártékonyságot (ebben nagyon demokrácia van, hoppá! Oda piszkítasz ahová akarsz, de fizess!), csak megsarcolja. Magyarán részesedést kér az üzletbõl. Mint a maffia védelmi pénze, a nulla megoldás. A környezetvédelmi lobbi (mert olyan is van ám!) egyelõre csak viszi a pénzt, látható eredmény és következmények nélkül. Az alapkérdés: meddig érünk rá? Én csak az unokáim sorsáig látok elõre. Utánam tegyenek õk is valamit. Kuchen Zoltán Olvasónk kérdezi: Miért nem kaptak az idén a nyolcvanévesek ajándékcsomagot? A kérdést feltettük Segesdi Jánosnak, a Szociális Bizottság elnökének, aki a következõket válaszolta: Megnyugtatom az érdekelteket, hogy az idén is mindenki meg fogja kapni az ajándékcsomagot, erre a képviselõ-testületnek érvényes határozata van. A nehézséget az okozza, hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és ehhez bizony idõ kell. Ezért az év elején esedékes ajándékokat sajnos nem tudjuk a születésnap környékén átadni, de pótolni fogjuk. Kérjük szíves türelmüket. Felhívás Érd Parkvárosból, év végén, a petárdázás elõl elmenekült lógó fülû, nagyon szép, hosszú szõrû, rajzos, szelíd, 6 éves német juhász kan kutyámat keresem. Nagyon hiányzik! Kérem, aki tud róla, értesítsen a as vagy a es telefonszámon! nisztikusan Fidesz-pártlapként aposztrofálják a Lapot. No, kérem. Ha valaki alaposan olvas újságot, az úgyis meglátja, aki nem, vagy csak a képeket nézegeti, annak meg elárulom, hogy a címlapon fel van tüntetve, hogy ez A POLGÁRI ÖSSZE- FOGÁS LAPJA és ebbe minden ember belefér, aki magáénak vallja ezt az eszmeiséget, függetlenül, hogy tagja-e valamelyik pártnak vagy nem. A Lap szerzõi mind lokálpatrióták és nem fizetett újságírók. Nem exhibicionista nagyotmondók, hanem Kuchen Zoltán után szabadon: ÉRDESEK! Akik azt kérik számon, amit megígértek (bocs, vállaltak) a városnak a jelenlegi vezetõk a es választási kampányban. Bár a posztmodern MSZP, gyurcsányista populáris-liberális vonulat pofátlanságába az is belefér, hogy az akkori be nem váltott ígéretek lekicsinylésével próbálják növelni saját népszerûségüket: Csak nem gondolták komolyan a választók, hogy Mi (mármint Õk szerzõ) ezt a sok mindent négy év alatt meg is tudjuk valósítani? (Fridi a kólás ragadványa.) Hát akkor, minek vagytok ott aranyapám?! Már várom a városi szintre való legyûrûzését ennek a kiszólásnak: Mi nem négy évre vállaltunk, hanem közép- és hosszútávra és ehhez el is készítettük a koncepciót. Mese habbal, amit a világszép herceg hoz nekünk fehér lovon, miközben az internacionálét énekli g- dúrban. Itt a vége fuss el véle! Folyt. köv. Tekauer Norbert

évfolyam 4. szám 2005. március 24.

évfolyam 4. szám 2005. március 24. ÉRDI Ingyenes kéthetilap 8000 példányban III. LAP évfolyam 4. szám 2005. március 24. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Március tizenötödikére emlékeztünk Ahagyományokhoz híven az idén is a Kálvin téri református

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Vissza kell adnunk a reményt Ingyenes havilap 8000 példányban III. évfolyam 1. szám 2005. január 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Vissza kell adnunk a reményt Az év fordulóján divat számvetést készíteni, ahogy a polgármester úr is megtette

Részletesebben

évfolyam 6. szám 2006. március 23.

évfolyam 6. szám 2006. március 23. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban IV. LAP évfolyam 6. szám 2006. március 23. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A Cselekvõ Nemzet programja H ajrá, Magyarország! A Cselekvõ Nemzet programja ez a Fidesz választási

Részletesebben

Mint ismeretes, a szocialista szabaddemokrata

Mint ismeretes, a szocialista szabaddemokrata ÉRDI Ingyenes havilap 7000 példányban LAP A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szabálytalan volt az intézmények átadása I. évfolyam 6. szám 2003. augusztus 1. Testületi ülés ahogy én láttam Mint ismeretes, a szocialista

Részletesebben

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11.

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11. Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szegény város, magas prémium? Anovemberi testületi ülés legnagyobb érdeklõdést kiváltott napirendi pontja a polgármester prémiumának megállapítása

Részletesebben

ÉRDI LAP. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább!

ÉRDI LAP. Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 8. szám 2004. augusztus 12. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Idvez légy bódog Szent István királ! Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király

Részletesebben

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

Sólyom László köztársasági elnök úr 2006.

Sólyom László köztársasági elnök úr 2006. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LA IV. évfolyam 2. szám 2006. január 26. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Egerszegi Krisztinát kitüntették A nõi úszósport egyetlen ötszörös olimpiai bajnoka, EGERSZEGI KRISZTINA

Részletesebben

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Átvette megbízólevelét a gyõztes képviselõ Segesdi János leteszi az esküt, miután Karlovszky Mária kihirdette a hivatalos végeredményt I. évfolyam

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 5. szám 2010. március 11. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ

Részletesebben

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés

Részletesebben

A Diákönkormányzat a DÖK JÓ NAP-ra készül

A Diákönkormányzat a DÖK JÓ NAP-ra készül LVIII. évfolyam 2. szám 2006. január 20. Megjelenik 35 500 példányban, legközelebb január 27-én. Január 23.: A Magyar Kultúra Napját köszöntjük A Magyar Kultúra Napját idén is rangos és tartalmas rendezvénnyel

Részletesebben

Az elõzõ képviselõ-testület Döcsakovszky

Az elõzõ képviselõ-testület Döcsakovszky ÉRD ngyenes havilap 7000 példányban LP POLGÁR ÖSSZEFOGÁS LPJ z elõzõ képviselõ-testület Döcsakovszky Béla fáradságot nem ismerõ vezérszónoklataival (még hordó sem kellett neki) elfogadta a vízdíj radikális

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom

Sajtótájékoztató a kerékpáros koncepcióról. Csõzik László, Sólyom Lajos és. Jó hír Természetesen nem az Evangéliumot akarom ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A Rákellenes Küzdelem Világnapja Minden évben február

Részletesebben

Százezres tömeg gyûlt össze az Összetartozás Napján a Városligetben, köztük szép számmal voltak képviselve az érdiek is

Százezres tömeg gyûlt össze az Összetartozás Napján a Városligetben, köztük szép számmal voltak képviselve az érdiek is Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 12. szám 2004. december 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Gyõzött a két igen, de az alacsony részvétel miatt nem lett ügydöntõ a népszavazás. Az uniós választásnál

Részletesebben

Újra áll a KALOT-emlékmû

Újra áll a KALOT-emlékmû ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. évfolyam LAP 18. szám 2011. szeptember 22. Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra áll a KALOT-emlékmû Elõször 1991-ben állítottak

Részletesebben

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20.

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Most mindannyiunk jövõje a tét Jánosi György több mint öt százalékos elõnyével végzõdött Érden a

Részletesebben

Avendégek meglátogatták a battai Piac

Avendégek meglátogatták a battai Piac ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 3. szám 2006. február 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Bemutatkozott Aradszki András országgyûlési képviselõ-jelölt Százhalombattán indult dr. Aradszki András,

Részletesebben

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Szerencsés egyházközség

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Szerencsés egyházközség Karácsonyi Ének Szánd meg Uram Isten A sírót, a kérőt, Adj egy karácsonyfát, Egy egekig érőt. Aggass valamit rá, Kicsinek és nagynak, Subát a szegénynek, Szívet a gazdagnak. Gyűjtsd alá a Népek Apraját

Részletesebben

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok!

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. évfolyam 15. szám 2010. augusztus 12. LAPRendelés: A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Orlai Sándor Rohamléptekkel telt el az utolsó önkormányzati

Részletesebben

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi

ÉRDI LAP Rémálom. Bemutatkozik a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Igazságosabb közteher-viselést! Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi Rémálom ANépszabadságban, A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az érdi önkormányzat 2001-ben, a helyi adókról szóló törvény alapján vezette be az építményadót. Az országban tapasztalható általános

Részletesebben

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde

Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Teljes kapacitással üzemel az Aradi utcai bölcsõde S oltész Miklós államtitár és T. Mészáros András polgármester

Részletesebben

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! info@erdilap.hu

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

Több levegõt a belvárosnak

Több levegõt a belvárosnak CIV. évfolyam, 15. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Összeomló betegellátás? Várhatóan több ezer praxisban szûnhet meg a betegellátás, ha nem születik megfelelõ

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték

ÉRDI LAP. Olvassa lapunkat, terjessze hírét és adja tovább! Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték Ingyenes havilap 8000 példányban II. évfolyam 9. szám 2004. szeptember 9. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Kilométeres utcabál a Balatoni úton Ötödik alkalommal rendezték meg városunkban a kilométeres utcabált.

Részletesebben