A honvédelmi miniszter.../2008. ( ) HM. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A honvédelmi miniszter.../2008. ( ) HM. rendelete"

Átírás

1 A honvédelmi miniszter.../2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló évi CV. törvény 51. -ában foglalt feladatkörben eljárva, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény 287. (2) bekezdésének k) pontjában, valamint a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló évi XLV. törvény 50. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendeletet a következők szerint módosítom: 1. A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete 9. pontjának első mondata helyébe a következő 9. A díszelgő öltözet az MH Támogató Dandár 32. Budapest Díszzászlóalj (a továbbiakban: díszzászlóalj) és a katonazenekarok állományának ruházata nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, temetéseken, valamint az elöljáró által meghatározott alkalmak esetén. 2. Az R. melléklete 14. pontja helyébe a következő 14. A Tábori Lelkészi Szolgálat tagja az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseit köteles betartani, illetve katonai rendezvényen az arra előírt (elrendelt) öltözeti változatban megjelenni. A tábori püspök az egyenruhán a püspöki keresztet, a vezető tábori rabbi és a rabbi az egyenruhához a kipát viselheti.

2 2 Amennyiben a tábori lelkész a katonai rendezvényen egyházi feladatokat végez, katonai öltözetét az egyházi előírásokra figyelemmel további egyházi ruházattal is kiegészítheti. 3. Az R. melléklete 20. pontja helyébe a következő 20. Katonai rendezvények alkalmával a díszzászlóalj és a katonazenekarok állománya díszelgő, illetve a rendezvény jellege szerint hadi- (gyakorló-) öltözetet visel. 4. Az R. melléklete 30. pontjának a) alpontja helyébe a következő [ A külföldön szolgálatot teljesítő katona viselheti:] a) az adott kontingens, illetve szolgálati hely megkülönböztető jelzéseit (csapatkarjelzés, szolgálati karszalag vagy jelzés, csapatjelvény, csapat-, illetőleg fegyvernemi (haderőnemi) sál, sapka, továbbá végzettséget tanúsító jelvény, egyéb feliratok és jelvények stb.), 5. (1) Az R. melléklete 45. C) pontjának a 15. változatot követő i) alpontja helyébe a következő [ A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:] i) a harckocsizó és a hadihajós szakbeosztású állomány, valamint a tábori lelkész a nyári gyakorlósapka helyett hímzett harckocsizó, hadihajós, illetve tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát visel, a HM Tábori Rabbinátus állománya a fekete barett sapka helyett a 2000 M nyári gyakorlóöltözet alapanyagából készített, hímzett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet, (2) Az R. melléklete 45. C) pontjának a 15. változatot követő v) alpontja helyébe a következő [ A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:] v) nyáron és átmeneti időszakban a 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözetet viselő állomány, sorakozó, illetve katonai rendezvények alkalmával szakmai hovatartozást kifejező

3 3 sálat hord az alábbiak szerint: lövész zöld színű szakmai sálat hord az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon (a továbbiakban: MH ÖHP) a szárazföldi haderőnemnél szakbeosztást betöltő és a neki alárendelt katonai szervezetek katona állománya, világoskék színű szakmai sálat hord az MH ÖHP-n a légierő haderőnemhez tartozó szakbeosztást betöltő és a neki alárendelt katonai szervezetek kivéve az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakéta Ezred katona állománya, kármin színű szakmai sálat hord a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, a katonai igazságügyi szervek állománya, az MH ÖHP, valamint az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD) parancsnokságon logisztikai és egészségügyi szakbeosztást betöltő, valamint az alárendeltségükben lévő logisztikai és egészségügyi szervezetek katonaállománya, továbbá az MH Radó György Honvéd Egészségügyi Központ és az egészségügyi intézetek szakállománya, búzavirág kék színű szakmai sálat hord az MH ÖHP és az MH TD parancsnokságon híradó szakbeosztást betöltő, valamint az alárendeltségükben lévő híradó szervezetek katonaállománya, skarlátpiros színű szakmai sálat hord az MH ÖHP, illetve az MH TD parancsnokságon, valamint az alárendeltségükben lévő katonai szervezeteknél az előzőekben fel nem sorolt szakbeosztást betöltő, illetve a fenti bekezdésekben sorra vett katonai szervezetekhez nem tartozó katona, továbbá az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakéta Ezred állománya. +25 o C feletti hőmérséklet esetén a feladatot elrendelő állományilletékes parancsok külön parancs alapján a szakmai sál viselését mellőzheti. (3) Az R. melléklete 45. C) pontjának a 15. változatot követő y) alpontja helyébe a következő [ A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:] y) a 2/A. változat nyáron, a 8. és a 13. változat átmeneti időszakban is viselhető. (4) Az R. melléklete 45. D) pontjának első mondata helyébe a következő [ A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:]

4 4 D) A 2003 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) védőöltözetet a Honvédség repülőhajózó (repülőgép- és helikoptervezető, valamint fedélzeti) állománya viseli szakkiképzési feladatai végrehajtásakor, alaki szemlén, készenlét fokozásakor, valamint készültségi szolgálatban. (5) Az R. melléklete 45. E) pontja a következő n) és o) alponttal egészül ki: [ A 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:] n) a 21. változat átmeneti időszakban is viselhető, o) a tábori lelkész a sivatagi kalap helyett hímzett tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát viselhet, a HM Tábori Rabbinátus állománya a fekete barett sapka helyett a 2000 M nyári gyakorlóöltözet alapanyagából készített, hímzett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet. (6) Az R. melléklete 45. F) pontjának Nyári és átmeneti időszakban alcímében, a 25. változat elnevezésű oszlopban szereplő Sivatagi kalap megnevezés helyébe Trópusi kalap megnevezés lép. (7) Az R. melléklete 45. F) pontja a következő j) alponttal egészül ki: [ A trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:] j) a tábori lelkész a trópusi kalap helyett hímzett tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát viselhet, a HM Tábori Rabbinátus állománya a fekete barett sapka helyett a 2000 M nyári gyakorlóöltözet alapanyagából készített, hímzett magyar és héber felirattal ellátott kipát viselhet. 6. (1) Az R. melléklete 46. B) pontjának felvezető szövege helyébe a következő B) Légierő köznapi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós köznapi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány. A légierő és hadihajós köznapi öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány öltözet változatai:

5 5 (2) Az R. melléklete 46. B) pontjának c) alpontja helyébe a következő [ A köznapi öltözet hordmód változatai:] c) a köznapi öltözet valamennyi változatához megengedettként a felderítő (ejtőernyős) szakállomány hímzett felderítő (ejtőernyős) jelvénnyel ellátott zöld, a harckocsizó szakállomány és a tábori lelkész hímzett harckocsizó, illetve tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete, a tüzér, illetve légvédelmi tüzér, valamint a rendész szakállomány hímzett tüzér, légvédelmi tüzér, illetve rendész jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát, a vezető tábori rabbi és a rabbi a fekete barett sapka helyett kipát viselhet, (3) Az R. melléklete 46. B) pontja a következő v) és w) alponttal egészül ki: [ A köznapi öltözet hordmód változatai:] v) a tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú köznapi ing, valamint a hosszú és rövid ujjú ingblúz bal zsebére gomboltan keresztet visel, w) a hivatásos és a szerződéses tiszt, tiszthelyettes egészségügyi (orvosi, ápolói) szakállomány gyógyító szaktevékenysége alkalmával, rendelőintézeten belül, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel és névkitűzővel ellátott egészségügyi munkaruházatot (ing, köpeny, nadrág) visel. (4) Az R. melléklete 46. D) pont felvezető szövege helyébe a következő D) Légierő női köznapi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós női köznapi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanői állomány. A légierő és hadihajós köznapi öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány öltözet változatai: (5) Az R. melléklete 46. D) pontjának c) alpontja helyébe a következő [ A női köznapi öltözet hordmód változatai:] c) a köznapi öltözet valamennyi változatához megengedettként a felderítő (ejtőernyős) szakállomány hímzett felderítő (ejtőernyős) jelvénnyel ellátott zöld, a

6 6 harckocsizó szakállomány és a tábori lelkésznő hímzett harckocsizó, illetve tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete, a tüzér, illetve légvédelmi tüzér, valamint a rendész szakállomány hímzett tüzér, légvédelmi tüzér, illetve rendész jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát viselhet, (6) Az R. melléklete 46. D) pontja a következő x) és y) alponttal egészül ki: [ A női köznapi öltözet hordmód változatai:] x) a tábori lelkésznő a hosszú és rövid ujjú női köznapi ing, valamint a hosszú és rövid ujjú női ingblúz bal zsebére gomboltan keresztet visel, y) a hivatásos és a szerződéses tiszt, tiszthelyettes egészségügyi (orvosi, ápolói) katonanői szakállomány gyógyító szaktevékenysége alkalmával, rendelőintézeten belül, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel és névkitűzővel ellátott egészségügyi munkaruházatot (női ing, tunika, női köpeny, női nadrág, szoknya) visel. 7. (1) Az R. melléklete 47. B) pont felvezető szövege helyébe a következő B) Légierő ünnepi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós ünnepi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány. A légierő és hadihajós ünnepi öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány öltözet változatai: (2) Az R. melléklete 47. B) pontja a következő q) és r) alponttal egészül ki: [ Az ünnepi öltözet hordmód változatai:] q) a tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú társasági fehér ing bal zsebére gomboltan keresztet visel, r) a vezető tábori rabbi és a rabbi az ünnepi öltözet valamennyi változatához a Bocskai-sapka helyett kipát viselhet. (3) Az R. melléklete 47. D) pont felvezető szövege helyébe a következő

7 7 D) Légierő női ünnepi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós női ünnepi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanő. A légierő és hadihajós ünnepi öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány öltözet változatai: (4) Az R. melléklete 47. D) pontja a következő q) alponttal egészül ki: [ A női ünnepi öltözet hordmód változatai:] q) a tábori lelkésznő a hosszú és rövid ujjú társasági fehér női ing bal zsebére gomboltan keresztet visel. 8. (1) Az R. melléklete 48. C) pont felvezető szövege helyébe a következő C) Légierő társasági öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós társasági öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány. A légierő és hadihajós társasági öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány öltözet változatai: (2) Az R. melléklete 48. C) pontja a következő m) és n) alponttal egészül ki: [ Az társasági öltözet hordmód változatai:] m) a tábori lelkész a hosszú és rövid ujjú társasági fehér ing bal zsebére gomboltan keresztet visel, továbbá az 1 3. és a változat elrendelése esetén a társasági fehér ing és a társasági nyakkendő helyett papi inget hordhat, n) a vezető tábori rabbi és a rabbi a társasági öltözet valamennyi változatához a társasági Bocskai-sapka helyett kipát viselhet. (3) Az R. melléklete 48. F) pont felvezető szövege helyébe a következő

8 8 F) Légierő női társasági öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós női társasági öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanő. A légierő és hadihajós társasági öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány öltözet változatai: (4) Az R. melléklete 48. F) pontja a következő o) alponttal egészül ki: [ A női társasági öltözet hordmód változatai:] o) a tábori lelkésznő a hosszú és rövid ujjú társasági fehér női ing bal zsebére gomboltan keresztet visel továbbá a és a változat elrendelése esetén a társasági fehér ing és a társasági nyakkendő helyett papi inget hordhat. 9. (1) Az R. melléklete 49. C) pont felvezető szövege helyébe a következő C) Légierő estélyi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós estélyi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő állomány. A légierő és hadihajós estélyi öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány öltözet változatai: (2) Az R. melléklete 49. C) pontja a következő g) és h) alponttal egészül ki: [ Az estélyi öltözet hordmód változatai:] g) a tábori lelkész a fehér szmokinging és a fekete csokornyakkendő helyett papi inget hordhat h) a vezető tábori rabbi és a rabbi az estélyi öltözet valamennyi változatához a társasági Bocskai-sapka helyett kipát viselhet. (3) Az R. melléklete 49. F) pont felvezető szövege helyébe a következő

9 9 F) Légierő női estélyi öltözetét viseli a repülőhajózó, a repülésirányító, a repülőszerelő, a légvédelmi tüzér, a légvédelmi lokátoros és a meteorológus szakképzettséggel rendelkező, valamint ezen beosztást betöltő szakállomány, hadihajós női estélyi öltözetet visel a hadihajós szakbeosztást betöltő katonanő. A légierő és hadihajós estélyi öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány öltözet változatai: (4) Az R. melléklete 49. F) pontja a következő h) alponttal egészül ki: [ A női estélyi öltözet hordmód változatai:] h) a tábori lelkésznő a fehér női szmokinging és a fekete csokornyakkendő helyett papi inget hordhat. 10. (1) Az R. melléklete 50. pontját megelőző cím helyébe a következő cím lép: Díszelgő öltözet A díszzászlóalj díszelgő öltözete (2) Az R. melléklete 50. pont felvezető szövege helyébe a következő 50. Az öltözetet a Honvédség központi díszalegysége viseli a nemzeti és állami ünnepeken, államfők, kormányfők, miniszterek fogadása és búcsúztatásakor, a Magyar Köztársaság lobogójának őrzésekor, koszorúzási ünnepségeken, kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, továbbá hősi halott, illetve Magyar Honvédség halottja minősítés esetén történő kirendelés alkalmával. (3) Az R. melléklete 50. A) és 50. B) pontjának Télen alcímében, az 1. változat elnevezésű oszlopban szereplő Posztó díszsapka megnevezés helyébe Díszsapka megnevezés lép. (4) Az R. melléklete 50. B) pontjának c) alpontja helyébe a következő [ A díszelgő öltözet hordmód változatai:] c) amennyiben a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a díszalegység állománya a 45. A) pont szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet skarlátpiros színű szakmai sállal és fehér kesztyűvel kiegészítve viseli. A feladatot elrendelő állományilletékes parancsok

10 o C feletti hőmérséklet esetén külön parancs alapján a szakmai sál viselését mellőzheti. 11. Az R. melléklete 51. pontja helyébe következő 51. Az öltözetet a katonazenekar állománya viseli nemzeti és állami ünnepen, államfők, kormányfők, miniszterek fogadása és búcsúztatásakor, kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényen végrehajtott zenés feladatai végrehajtása során, valamint zenekari fesztiválon, külföldi szereplésen, hangversenyen, térzenén, katonai temetésen hősi halott, illetve Magyar Honvédség halottja minősítés esetén történő kirendelés alkalmával, továbbá a polgári lakosság körében rendezett zenés eseményen. A) A zenekari díszelgő öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes állomány öltözet változatai: Télen 1. változat Zenész díszsapka Díszköpeny Társasági zubbony Társasági fehér ing Fekete társasági pantalló Fekete deréköv Fekete társasági nyakkendő Nyakkendőcsíptető arany (ezüst) Kézelőgomb arany (ezüst) Fekete társasági félcipő Fekete társasági zokni Névkitűző Fehér kesztyű Arany (ezüst) mellzsinór Arany (ezüst) karjelzés Átmeneti és nyári időszakban 2. változat 3. változat Zenész díszsapka Zenész díszsapka 4/4-es ballonkabát Társasági zubbony Társasági zubbony Társasági fehér ing Társasági fehér ing Fekete társasági pantalló Fekete társasági pantalló Fekete deréköv Fekete deréköv Fekete társasági nyakkendő Fekete társasági nyakkendő Nyakkendőcsíptető (arany/ezüst)

11 11 Nyakkendőcsíptető arany (ezüst) Kézelőgomb arany (ezüst) Fekete társasági félcipő Fekete társasági zokni Névkitűző Fehér kesztyű Arany (ezüst) mellzsinór Arany (ezüst) karjelzés Kézelőgomb (arany/ezüst) Fekete társasági félcipő Fekete társasági zokni Névkitűző Fehér kesztyű Arany (ezüst) mellzsinór Arany (ezüst) karjelzés A zenekari díszelgő öltözet hordmód változatai: a) az öltözet csak zárt rendben fellépés alkalmával viselhető, b) átmeneti időszakban a díszköpeny viseléséről az állományilletékes parancsnok dönt, c) a főtiszt, tiszt, zászlós karmester minden öltözeti típushoz a zenész díszsapka helyett társasági Bocskai sapkát visel, d) nyáron, valamint koncertteremben a 3. változat társasági zubbony nélkül társasági fehér ing, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, nyakkendőcsíptetővel, kézelőgombbal, arany (ezüst) mellzsinórral is viselhető, e) a d) alpont szerint meghatározott öltözet helyett megengedettként a rövid ujjú társasági fehér ing, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, arany (ezüst) mellzsinórral, társasági nyakkendő nélkül viselhető, f) a főtiszt, tiszt, zászlós a fekete derékövet aranyszínű, a tiszthelyettes ezüstszínű stilizált címerrel díszített csattal viseli, g) a "légierő zenekarok" állománya a 48. C) pont változatban előírt társasági öltözetet arany (ezüst) mellzsinórral és arany (ezüst) karjelzéssel kiegészítve viseli, h) a zenekarok díszelgő öltözetéhez csak zárt félcipő viselhető, i) amennyiben a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a zenekar állománya a 45. A) pont szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet skarlátpiros színű (a légierő zenekar világoskék színű) szakmai sállal és fehér kesztyűvel kiegészítve viseli. B) A zenekari díszelgő öltözetet viselő női főtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi állomány öltözet változatai:

12 12 Télen 4. változat Fekete női kalap Női zenészköpeny béléssel Társasági kosztümkabát Társasági fehér női ing Fekete társasági szoknya Fekete deréköv Fekete társasági női nyakkendő Fekete társasági cipő Harisnya Névkitűző Fehér kesztyű Arany (ezüst) mellzsinór Arany (ezüst) karjelzés Átmeneti és nyári időszakban 5. változat 6. változat Fekete női kalap Fekete női kalap Női zenészballonkabát Társasági kosztümkabát Társasági kosztümkabát Társasági fehér női ing Társasági fehér női ing Fekete társasági szoknya Fekete társasági szoknya Fekete deréköv Fekete deréköv Fekete társasági női nyakkendő Fekete társasági női nyakkendő Fekete társasági cipő Fekete társasági cipő Harisnya Harisnya Névkitűző Névkitűző Fehér kesztyű Fehér kesztyű Arany (ezüst) mellzsinór Arany (ezüst) mellzsinór Arany (ezüst) karjelzés Arany (ezüst) karjelzés A zenekari női díszelgő öltözet hordmód változatai: a) az öltözet csak zárt rendben fellépés alkalmával viselhető, b) a női zenészköpeny, illetve a női zenészballonkabát színe megegyezik a díszköpeny, illetve a 4/4-es ballonkabát színével, c) átmeneti időszakban a női zenészköpeny viseléséről az állományilletékes parancsnok dönt, d) nyáron, valamint koncertteremben a 6. változat társasági kosztümkabát nélkül társasági fehér női inggel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, arany (ezüst)

13 13 mellzsinórral is viselhető, e) a d) alpont szerint meghatározott öltözet helyett megengedettként a rövid ujjú társasági fehér női ing, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, arany (ezüst) mellzsinórral, társasági nyakkendő nélkül viselhető, f) a főtiszt, tiszt, zászlós a fekete derékövet aranyszínű, a tiszthelyettes ezüstszínű stilizált címerrel díszített csattal viseli, g) a "légierő zenekarok" katonanői állománya a 48. F) pont változatban meghatározott társasági öltözetet arany (ezüst) mellzsinórral és arany (ezüst) karjelzéssel kiegészítve viseli, h) télen és átmeneti időszakban temetésen, illetve szabadtéren végrehajtott katonai rendezvényen a fekete társasági szoknya helyett fekete női társasági pantalló, a sötétkék társasági szoknya helyett sötétkék női társasági pantalló viselhető, i) a zenekarok díszelgő öltözetéhez csak zárt cipő viselhető, j) amennyiben a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a zenekar állománya a 45. A) pont szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet skarlátpiros színű (a légierő zenekar világoskék színű) szakmai sállal és fehér kesztyűvel kiegészítve viseli. 12. Az R. melléklete 54. pontja helyébe következő 54. Szakfeladat végrehajtásakor a rendész, a forgalomszabályozó, a közúti komendáns, a diszpécser, az ellenőrző áteresztő ponton szolgálatot teljesítő ellenőri beosztású hivatásos és szerződéses katona a hadi- (gyakorló-) öltözetét a 45. A) pontban meghatározott öltözeti és hordmód változatok betartásával az évszaknak megfelelően, a következő megkülönböztető jelzésekkel és felszerelési cikkekkel kiegészítve viseli: Az öltözet változatai: Rendész beosztású állomány Skarlátpiros barett sapka Skarlátpiros szakmai sál Skarlátpiros rendész karszalag Rendészjelvény Fehér jelsíp zsinórral Fehér hevederöv Fehér kesztyű (téli, nyári)

14 14 Fehér pisztolytáska (combtok) Irattartó táska Forgalomszabályozó, diszpécser és ellenőr beosztású állomány Rohamsisak jó láthatóságot biztosító sisakhuzattal Skarlátpiros szakmai sál Jó láthatóságot biztosító kantár (mellény) Jó láthatóságot biztosító kézelő Fehér jelsíp zsinórral Fehér hevederöv Fehér kesztyű Fehér pisztolytáska (combtok) Irattartó táska Forgalomirányító bot (világító jelzőbot) A hordmód változatai: Motorkerékpáros beosztású forgalomszabályzó állomány Bukósisak Motorkerékpáros védőszemüveg Motorkerékpáros kabát és nadrág Motorkerékpáros kesztyű a) a rendészek a rohamsisakot sisakhuzattal (rossz látási viszonyok között jó láthatóságot biztosító sisakhuzattal) rendezvények, gyakorlatok alkalmával, vagy külön parancsra viselik, b) az állomány a rendészjelvényt a hadi- (gyakorló-) kabát, illetve zubbony bal zsebtakarójának közepére varrt gombra gombolva viseli, c) a szakfeladatot ellátó állomány a fehér jelsípzsinórt a hadi- (gyakorló-) öltözet jobb váll vállcsúcsába varrt gombon és a jobb kabát-, illetve zubbonyzseb külső gombjára gombolva viseli, d) a végrehajtandó feladat függvényében a rendész szakállomány felszerelése a feladatot elrendelő állományilletékes parancsok külön parancsa alapján kiegészíthető: jó láthatóságot biztosító kantárral (mellénnyel), patentbilinccsel, bilincstartóval, gumibottal, gumibottartóval, zseblámpával, zseblámpatartóval, rádiótartótokkal és térképtáskával, e) a forgalomszabályozó, a közúti komendáns, a diszpécser, az ellenőrző áteresztő ponton szolgálatot teljesítő ellenőri beosztású katona felszerelése külön parancsra kiegészíthető: zseblámpával, zseblámpatartóval, rádiótartótokkal,

15 15 f) A rendész szakállomány nemzetközi gyakorlatok alkalmával a bal felkaron NATO karszalagot viselhet, g) a jó láthatóságot biztosító sisakhuzatot a rohamsisakon, a jó láthatóságot biztosító kantárt (mellényt) és kézelőt, a gyakorlókabáton, illetve a gyakorlózubbonyon kell viselni, h) a motorkerékpáron utazók a motorkerékpáros öltözeti cikkek helyett az időjárásnak megfelelően őrruhát, esővédő öltözetet, valamint vízhatlan kesztyűhuzatot is viselhetnek, i) a rendész járőr egységes hadi- (gyakorló-) öltözetet visel. j) a katonai rendész +25 o C felett a skarlátpiros szakmai sál viselését a feladatot elrendelő állományilletékes parancsok külön parancsa alapján mellőzheti. 13. Az R. melléklete 57. pontjának b) és c) alpontja helyébe a következő b) az államjelző 105 x 25 mm méretben készülő hímzett felirat, amely hímzett HUNGARY megnevezést tartalmaz. Az államjelző a hadi- (gyakorló-) öltözeteken, a gyakorlópulóveren és a sötétkék pulóveren, a bal mellen vízszintesen, közvetlenül a zseb felett viselendő úgy, hogy az államjelző középvonala a zseb középvonalával egybeessen; c) a hímzett név és államjelző a hadi- (gyakorló-) öltözeteken, valamint a gyakorlópulóveren barna színnel, zöld alapra, a sötétkék pulóveren barna színnel, sötétkék alapra, a sivatagi öltözeten barna színnel, barna alapra hímzett; 14. Az R. melléklete 59. pontja a következő c) alponttal egészül ki: c) a tiszt, tiszthelyettes állomány a hímzett különleges képesség megszerzését tanúsító színes karfeliratot a köznapi és a társasági zubbony bal ujján, a csapatkarjelzés felett 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követő felvarrással viseli. A Honvédség hivatásos és szerződéses állománya a hímzett különleges képesség megszerzését tanúsító gyakorló karfeliratot a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb ujján, a csapatkarjelzés felett 1 cm-re, a vállcsúcs ívét követő felvarrással viseli.

16 Az R. melléklete 61. pontjában, valamint az azt megelőző címsorban szereplő haderőnemi sál megnevezés helyébe szakmai sál megnevezés lép. 16. (1) Az R. melléklete 76. pontjának b) alpontjában szereplő skarlátpiros alcímet követő felsorolás katonai rendész megnevezéssel egészül ki. lép: (2) Az R. melléklete 76. pontjának c) alpontja helyébe a következő rendelkezés c) A korábban a légierőnél szolgálatot teljesített és a légierő öltözetével ellátott e rendelet szerint nem a légierő öltözetét viselő állomány a sötétkék köznapi és társasági öltözetét december 31-ig megtarthatja, illetve hordhatja, melyen a saját fegyvernemi jelvényét világoskék fegyvernemi színű parolin viseli. 17. Az R. melléklete 88. pontja helyébe a következő 88. a) Aranyszínű kerek sapkajelvényt visel a díszzászlóaljnál a főtiszt, tiszt, zászlós a díszsapkán, a katonazenekarnál a zászlós a zenész díszsapkán, a zenész főtiszt, tiszt, zászlós katonanő a fekete női kalapon. b) Ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel a díszzászlóaljnál a tiszthelyettes és a szerződéses legénységi állomány a díszsapkán, a katonazenekarnál a tiszthelyettes a zenész díszsapkán, a zenész tiszthelyettes katonanő a fekete női kalapon. 18. Az R. melléklete a 93. pontot követően a következő 93/A. ponttal egészül ki: 93/A. Barna színű hímzett tábori lelkészi sapkajelvényt visel a tábori lelkész a fekete barett sapkán. 19. lép: Az R. melléklete 105. pontjának c) alpontja helyébe a következő rendelkezés c) Aranyszínű mellzsinórt visel a HM Honvéd Vezérkarnál, ezüstszínű mellzsinórt visel az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon, bronzszínű mellzsinórt visel a csapatnál szolgálatot teljesítő vezénylő zászlós a köznapi és a társasági zubbonyon.

17 Az R. melléklete 117. pontja helyébe a következő 117. A Honvédség állománya barna színű gyakorló paroli rendfokozati jelzést visel, zöld alapszínre hímzetten a gyakorlózubbony és a gyakorlókabát, valamint barna alapszínre hímzetten a sivatagi gyakorlózubbony gallérján. 21. Az R. melléklete 118. pontja helyébe a következő 118. A Honvédség állománya barna színű gyakorló rendfokozati jelzést visel, zöld alapszínre hímzetten a gyakorlósapkán, az esővédő zubbony mellrészén, a gyakorlópóló, a matróztrikó, a 2003 M repülőhajózó overall és dzseki ujján, továbbá barna alapszínre hímzetten a sivatagi kabát mellrészén, a polárpulóver és a sivatagi öltözethez viselt gyakorlópóló ujján az arra kialakított helyen. 22. Az R. melléklete 126. pontja helyébe következő 126. Barna színű gombot visel a Honvédség tényleges állománya a repülőhajózó, repülőszerelő kivételével a 90 M és a 93 M hadi- (gyakorló-) öltözeteken, valamint a 2000 M nyári gyakorlóöltözeten. 23. Az R. melléklete 132. pontja helyébe következő 132. a) A Magyar Köztársaság elnöke, a Kormány, a honvédelmi miniszter, továbbá a jogszabályban feljogosított más szerv által alapított és adományozott kitüntetést, szolgálati jelet, kitüntető címet, miniatűr jelvényt a Honvédség állománya az egyenruhán viseli. b) Külföldi kitüntetést csak az hordhat, aki erre a honvédelmi minisztertől, illetve leadott jogkörben a HM Honvéd Vezérkar főnöktől engedélyt kapott. c) Az adományozott kitüntetéseket szalagsávon kell viselni, azonban ezen elismerések eredeti formában kivéve az között alapítottakat a g) pontban meghatározottak szerint is viselhetőek. d) A kitüntetéseket szalagsávon és eredeti formában együtt viselni tilos!

18 18 e) Az elismerések viselésének sorrendjét a honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló HM rendelet külön szabályozza. f) A kitüntetések szalagsávon történő viselésének szabályai: A kitüntetési szalagsávokat a köznapi- és a társasági zubbonyon kivéve az h) pontban részletezett esetet kell viselni. A szalagsávot közvetlenül a zubbony bal felső zsebtakarójának felső része felett annak szélével párhuzamosan úgy kell felerősíteni, hogy a szalagsáv és a zseb középvonala egybeessen. Több sor esetén a felső sor (sorok) mindig 4 szalagsávból álljon (álljanak). A négynél kevesebb szalagsávot az előbbiekben szabályozott módon alulra kell elhelyezni. A szalagsávot a viselési sorrendnek megfelelően belülről kifelé, több sorban, felülről lefelé haladva kell elhelyezni. g) A kitüntetések eredeti formában történő viselésének szabályai: A kitüntetések eredeti formában csak nemzeti és állami ünnepeken, továbbá csapatünnep, illetve fegyvernemi nap alkalmával rendezett ünnepi rendezvényeken viselhetőek. Egy kitüntetést a társasági zubbony bal oldalán, a felső zseb fölé úgy kell elhelyezni, hogy a kitüntetés ékítménye a zsebtakaró felső szélét érintse, középvonala pedig a zsebtakaró középvonalával egybeessen. Két kitüntetést a zseb középvonalától jobbra és balra a viselési sorrendnek megfelelően úgy kell feltűzni, hogy a magasabban sorolt kitüntetés kerüljön a zubbony kihajtásához közelebb és az alacsonyabban sorolt kitüntetés szalagjából 2 cm látható legyen. Ha a kitüntetések hossza különböző, akkor a zsebtakaró felső szélét a hosszabb kitüntetés ékítményének alsó széle érintse, a szalagok felső szélét pedig egymással azonos magasságban kell elhelyezni. Több kitüntetés esetén az előbbi szabályokat értelemszerűen úgy kell alkalmazni, hogy az első kitüntetés szalagjából a zubbony kihajtása alól 2 cm látható legyen, a legszélső kitüntetés szalagja pedig a zseb bal oldali varrásával egybeessen. Egy sorban általában 6 kitüntetést szabad elhelyezni. Ebben az esetben a 2 cm távolságot a kitüntetések számának megfelelően arányosan csökkenteni kell. A kitüntetéseket két sorban úgy kell viselni, hogy az első sor egyezzen meg az egysoros viselési formával, a felső sorban elhelyezett kitüntetés ékítménye az alsó sorban feltűzött szalagok közepéig érjen. 12-nél több kitüntetés esetén egy sorban 6-nál több kitüntetés is elhelyezhető. Ebben az esetben a 2 cm távolságot a kitüntetések számának megfelelően arányosan csökkenteni kell. A kitüntetések számát a sorok között egyenlő arányban

19 19 kell megosztani, páratlan számú kitüntetés esetén a felső sorban egyel több kitüntetést kell elhelyezni. h) A Sebesülési Szolgálati Érdemjel a hadi- (gyakorló-) zubbony baloldalán közvetlenül az államjelző felett, a f) pontban meghatározott módon, szalagsávon viselendő. i) A honvédelmi miniszter által alapított díjak bármelyikével elismert katona jogosult az arra utaló miniatűr jelvényt kitűzni. A miniatűr jelvény a köznapi és a társasági zubbony fazon részén, a baloldali kihajtó széleitől 1-1 cm-re feltűzve viselhető. 24. Az R. melléklete a 150. pontot követően a következő 150/A. ponttal egészül ki: Köznapi kosztümkabát 150/A. Az általános, a légierő és a hadihajós köznapi öltözetet viselő katonanő a köznapi kosztümkabátot, illetőleg a sötétkék köznapi kosztümkabátot (a hivatásos és szerződéses főtiszt, tiszt, zászlós arany, a tiszthelyettes ezüst színű) hímzett hivatásos állományt kifejező jelvénnyel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, december 31-ig, a hallgatónő a köznapi kosztümkabátot hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, december 31-ig viselheti. 25. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. mellékletének pontjai, továbbá a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról szóló 42/2005. (XI. 29.) HM rendelet hatályukat vesztik. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. melléklete 76. pontjának b) alpontjában, 77. pontjának d) és e) alpontjában, 96. pontjában, 99. pontjában, 101. pontjában, 103. pontjában, 104. pontjának b) alpontjában, 105. pontjának b) alpontjában, 107. pontjának a) alpontjában, 108. pontjának a) alpontjában, 109. pontjának a) alpontjában, 111. pontjában, 121. pontjának b) alpontjában, 129. pontjában, 130. pontjában szereplő MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóalj megnevezés helyébe díszzászlóalj megnevezés lép. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. melléklete 5-9. pontjában,

20 B) pontjának m) és s) alpontjában, 46. D) pontjának l) és t) alpontjában, 47. B) pontjának k) és n) alpontjában, 47. D) pontjának j) és m) alpontjában, 48. C) pontjának f) és i) alpontjában, 48. F) pontjának f) és k) alpontjában, 49. C) pontjának c) és f) alpontjában, 49. F) pontjának d) és f) alpontjában, 70. pontjának b) alpontjában, 81. pontjának a) és b) alpontjában, 84. pontjának a) és b) alpontjában, 85. pontjának a) és b) alpontjában, 116. pontjában, 121. pontjának c) alpontjában, 122. pontjának c) alpontjában, 123. pontjának c) alpontjában, pontjában szereplő légierős megnevezés helyébe légierő által viselt megnevezés lép. (4) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Budapest, március -n. Dr. Szekeres Imre

7.4. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javításiértékelési

7.4. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javításiértékelési M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 177. szám 24507 7.3. kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javításiértékelési útmutatókat a vizsga utolsó

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. Jogszabályok. 26/2008. (XII. 20. CXXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. január 22. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 26/2008. (XII. 20.) HM rendelet 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet A Magyar Honvédség

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 31., hétfő Tartalomjegyzék 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. március 25. 1050 Ft. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. március 25. 1050 Ft. Jogszabályok CXXXV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. március 25. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2008. (II. 29.) HM rendelet 5/2008. (II. 29.) HM rendelet A kegyeleti

Részletesebben

31/2002. (XI. 30.) BM rendelet

31/2002. (XI. 30.) BM rendelet - 1-31/2002. (XI. 30.) BM rendelet a Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet módosításáról A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről

Részletesebben

3/2002. (I. 25.) HM rendelet. a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról

3/2002. (I. 25.) HM rendelet. a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról 3/2002. (I. 25.) HM rendelet a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok CXXXVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2010. no vem ber 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 2010. évi XCI II. tör vény A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2008. november 14. 1050 Ft. Jogszabályok. 23/2008. (X. 8.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2008. november 14. 1050 Ft. Jogszabályok. 23/2008. (X. 8. CXXXV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2008. november 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 23/2008. (X. 8.) HM rendelet 24/2008. (X. 21.) HM rendelet Az állami

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. 861 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. 861 Ft CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 151/2006. (IX. 11.) KE határozat 91/2006. (HK 19.) HM határozat 92/2006.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 179. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. 4/2010. (XI. 25.

MAGYAR KÖZLÖNY. 179. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. 4/2010. (XI. 25. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 25., csütörtök 179. szám Tartalomjegyzék 4/2010. (XI. 25.) BM rendelet 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2007. július 16. 945 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2007. július 16. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2007. július 16. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 25/2007. (VI. 6.) HM IRM együttes rendelet 12/2007. (VI. 6.) PM rendelet

Részletesebben

2011. évi CCII. törvény. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről. I. Fejezet

2011. évi CCII. törvény. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről. I. Fejezet 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és Az Országgyűlés Magyarország címerének és zászlajának használatát a nemzeti jelképek alkotmányjogi jelentőségéhez és a nemzet tudatában elfoglalt helyéhez

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 70. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 11., hétfõ. Tartalomjegyzék. 115/2012. (VI. 11.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 70. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 11., hétfõ. Tartalomjegyzék. 115/2012. (VI. 11.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 11., hétfõ 70. szám Tartalomjegyzék 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet 8/2012. (VI. 11.) HM rendelet 1189/2012. (VI. 11.) Korm. határozat 1190/2012.

Részletesebben

8/1999. (III. 8.) ORFK utasítás. a Magyar Köztársaság Rendőrségének Alaki Szabályzata kiadásáról

8/1999. (III. 8.) ORFK utasítás. a Magyar Köztársaság Rendőrségének Alaki Szabályzata kiadásáról 8/1999. (III. 8.) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrségének Alaki Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/8/1999. TÜK A Magyar Köztársaság közbiztonságát, belső rendjét csak jól képzett, fegyelmezett,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. március 29. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2010. évi XXV. törvény A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2010. július 30. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2010. július 30. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2010. július 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 193/2010. (VI. 28.) KE határozat 207/2010. (VII. 16.) KE határozat Dandártábornok

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Melléklet az előterjesztéshez 2007. évi... törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi CV. törvény módosításáról, valamint a rehabilitációs járadékkal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet A csõdeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról 35083

MAGYAR KÖZLÖNY. 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet A csõdeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról 35083 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. augusztus 26., szerda 119. szám Tartalomjegyzék 167/2009. (VIII. 26.) Korm. rendelet A Rendõrség által alkalmazott kényszerítõ eszközök rendszeresítésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14.

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek 169. szám Tartalomjegyzék 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet 70/2012.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 9. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 22., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 9. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 22., péntek. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 22., péntek 9. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2013. (II. 22.) HM utasítás a honvédelmi szervezetek operatív belsõ kontrolljai rendszerének

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. február 14. Határozatok Közigazgatási államtitkár felmentésérõl 91

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. február 14. Határozatok Közigazgatási államtitkár felmentésérõl 91 CXL. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. február 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 77/2013. (I. 29.) KE határozat 78/2013. (I. 29.) KE határozat 12/2013. (I. 29.) ME határozat

Részletesebben

Hogyan lehetek szerződéses katona?

Hogyan lehetek szerződéses katona? Hogyan lehetek szerződéses katona? magyar honvédség 1. TÁJÉKOZTATÓ A ben hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák teljesítenek szolgálatot. HOGYAN LEHETEK SZERZŐDÉSES KATONA? Tájékoztató a

Részletesebben

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

Részletesebben

21/1997. (III. 19.) BM rendelet. az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről

21/1997. (III. 19.) BM rendelet. az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről 21/1997. (III. 19.) BM rendelet az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Doktori (PhD) értekezés A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Debreceni Egyetem BTK 2008 Én, Sallay Gergely, teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Részletesebben

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról Tájékoztató 1. Tájékoztató 2. Regisztráció, jelentkezés 3. Alkalmassági vizsgálat 4. Bevonulás és szerzôdéskötés 5. Katonai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben