UTASÍTÁSA számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UTASÍTÁSA. 007. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1966. évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut."

Átírás

1 Mód. 7/1969fcsf. ut. 71. XII. 1-ig volt érvénytelen BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/7/ A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 007. számú UTASÍTÁSA Budapest, évi május hó 16-án ÁBTL / 7 / 1966 /1

2 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/7/1966. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 007. számú UTASÍTÁSA Budapest, évi május hó 16-án. A 004/1966. számú miniszteri utasítás a H atárőrség és a Karhatalom hivatásos és sorállományú beosztottai részére új ruházati cikkeket rendszeresített és ennek folytán új ru h á zati norm a kiadását rendelte el. A m iniszteri utasítás v égrehajtására az alábbiakban intézkedem: I. HIVATÁSOS EGYENRUHÁS ÉS VEGYESRUHÁS ÁLLOMÁNY ELLÁ TÁ SA 1. Ruházati normák módosítása. A 003/1963. számú főcsoportfőnöki utasítás 1-4. sz. m ellékleteként kiadott - a H atárőrség, a Karhatalom és a K orm ányőrség hivatásos tisztjeire, tiszthelyetteseire és ÁBTL /7 / 1966 /2

3 tiszteseire, valam int a Korm ányőrség legénységére vonatkozó - I/A, I/C, II/A és II/C alapellátási normákat a H atárőrségre és a K arhatalom ra nézve módosítom és e két testület hivatásos állománya részére az új egyenruhás és vegyesruhás alapellátási normákat 1, illetve 2. sz. mellékletként kiadom. 2. Az újonnan rendszeresített ruházati cikkek kiadása. Az újonnan rendszeresített ruházati cikkeket - a vonatkozó norma alapján - az év május hó 1-én állományban lévők évi ruhautánpótlási keretösszegük terhére tartoznak beszerezni az alábbi időpontokig: VI. hó 1-ig - 65 M. sávoly gyakorlósapkát, - tányérsapkához fonott viharzsinórt, - 65 M. kötött kesztyűt XII. hó 31-ig - 65 M. vulkanizált gum italpú lábbelit VI. hó 1-ig - fésűs köpenyt, - fésűs felöltőt, - fésűs csizm anadrágot (csak a vegyesruhás tiszthelyettesek és tisztesek), - orkán esőköpenyt, - jester zubbonyt, - jester pantallót, - boxcsizmát (csak a vegyesruhás tiszthelyettesek és tisztesek) ÁBTL / 7 / 1966 /3

4 A felsorolt ruházatokból a 65 M. sávoly gyakorlósapka, a viharzsinór, a 65 M. kötött kesztyű és az orkán esőköpeny előregyártott, a többi pedig méretes kivitelben kerül kiadásra. A felsorolt cikkek igénylését az érintett parancsnokok - a nem változó ruházatok folyamatos utánpótlását is biztosítva - úgy szabályozzák, hogy azokkal a megjelölt időpontokra a normabesorolásnak megfelelően minden hivatásos állományú rendelkezzen. Az újonnan rendszeresített cikkek - a 65 M. vulkanizált gumitalpú lábbelit kivéve - elsőízben már évre is igényelhetők. 3. Az alapellátási normákból törölt ruházati cikkek viselése. Az újonnan rendszeresített cikkek bevezetésével az alapellátási normákból törölt ruházati cikkek december hó 31-ig viselhetők. A normákból törölt ruházatok az újonnan rendszeresített cikkek kiadásával egyidőben a használók tulajdonába mennek át. E cikkeket a Ruházati Elszámolási Könyv II. részéből le kell írni és helyettük az újonnan kiadott cikkek mennyiségét kell alapellátásként beállítani. 4. Alapellátás szabályozása az átállás időszakában. a) Az május hó 1. és december hó 31. között újonnan kinevezettek részére már az 1-2. sz. mellékletként csatolt normák szerinti alapellátást kell kiadni az alábbiak kivételével: - fésűs köpeny, - fésűs felöltő, - orkán esőköpeny, - 65 M. vulkanizált gumitalpú lábbeli ÁBTL / 7 / 1966 /4

5 A fenti cikkek helyett - a norm abesorolástól függetlenül db posztó köpenyt, - 1 db esőköpenyt, - 1 pár rövidszárú csizmát ( a készlettől függően tiszti vagy legénységi minőségben) és - 1 pár bokacsatolószíjat kell kiadni. Az m ájus hó 1. és decem ber hó 31. között alapellátásban részesített egyenruhás norm ába soroltak részére évben alapellátás kiegészítésként - té rítés nélkül - 1 db fésűs felöltőt kell kiadni. A többi cikket mind az egyenruhás, mind a vegyesruhás normába soroltak, az évi utánpótlási keretösszeg terhére kötelesek beszerezni. b) Az január hó 1. és decem ber hó 31. között alap ellátásban részesülőknek az új normától eltérően a 65 M vulkanizált gumitalpú lábbeli helyett még rövidszárú csizmát és bokacsatolószíjat kell kiadni. Ezek részére a 65 M vulkanizált gumitalpú lábbeli évben adható ki az utánpótlási keretösszeg terhére. 5. Egyes ruházati cikkek színének, vagy minőségének módosítása. A jelenlegi formát és kivitelt változatlanul hagyva az egyes ruházati cikkek színét, vagy minőségét módosítom. A jelenleg meglévő készletek felhasználása után alapfelszerelésként, illetve egyéni igénylések alapján a folyam a tos utánpótlás keretében - a posztó tetejű télisapka helyett fésűs tetejű, panofix szőrmézésű télisapkát, - a posztó állórészű tányérsapka és posztó vállszalag helyett nylon bársony állórészű tányérsapkát és ugyanilyen anyagból készített vállszalagot, ÁBTL / 7 / 1966 /5

6 - a használatban lévő barna PVC és selyem nyakkendő helyett egységes műszálas barna nyakkendőt, - drapp színű téli kötött inget és alsónadrágot kell kiadni. A 65 M. téli- és nyári gyakorlóruházaton a rendfokozat Jelzésére VI. hó 1-től egységesen drapp színű paszományt és barna csillagot kell viselni. 6. Megengedett öltözetként viselhető ruházati cikkek. Megengedett öltözetként az alábbi ruházati cikkek viselhetők: - fehér jester tányérsapka, - fehér jester zubbony, - barna műanyag fólia esőgallér, - műszálas ingek, - gumicsizma, - lovaglóbőrfolt. A felsorolt cikkekkel való ellátásra nézve a BM I/ II. Csoportfőnökség az évente kiadásra kerülő igénylési utasítás keretében intézkedjék. II. SORÁLLOMÁNY ELLÁ TÁ SA 1. Ruházati normák módosítása. A sorállomány ellátásához /1963. szám alatt jóváhagyott normát módosítom és az új normát 3. sz. mellékletként kiadom ÁBTL / 7 / 1966 /6

7 2. Az újonnan rendszeresített cikkek kiadása. Az újonnan rendszeresített ruházati cikkek - a meglévő készletek felhasználása m ellett - elsőízben a következő időpontokig kerülnek kiadásra: XII. hó 31-ig: - nyaksál, XII. hó 31-ig: - 65 M. vulkanizált gum italpú lábbeli, - téli- és nyári pam utzokni. 3. A normából törölt ruházatok felhasználása. A korábbi normák alapján kiadott és az új alapellátási norm ában nem szereplő - posztó köpenyt, - posztó zubbonyt, - posztó pantallót, - kötött u jjast és - bakancsot mindkét testületnél addig kell használni, amíg a testület tekintélyét viselésük nem sérti. Azokat a cikkeket, amelyek a szolgálat ellátására már nem alkalmasak, a teljes elhasználódásig a kiképzőpontokon kell viseltetni. Az előbbiek alapján a - 65 M. téli zubbony, - 65 M. téli zubbonybélés és - 65 M. téli nadrágbélés ÁBTL / 7 / 1966 /7

8 kiadása a jelenleg használatban lévő posztóruházatok elhasználódásától függően folyamatosan történik. Az állomány egy egységen belüli vegyes öltözködésének elkerülése érdekében a testületi országos parancsnokságok - szükség esetén - saját hatáskörben intézkedjenek a kihordás alatt lévő cikkek átcsoportosítására. 4. Egyes ruházatok színének vagy minőségének megváltoztatása. A jelenlegi formát és kivitelt változatlanul hagyva a jövőben - a tropikál tányérsapkák helyett nylon bársony állórészű szövet tányérsapka, - az őszi- és nyári terepszínben készült álcázóruhák helyett egységes színű álcázóruha kerül kiadásra a folyamatos utánpótlás keretében, a meglévő készletek felhasználása után. III. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. A hivatásos állomány ellátásával kapcsolatos átmeneti intézkedések. a) Rokkant ht. beosztottak ellátása. A rokkantság miatt vegyesruhás normába sorolt beosztottak részére a 65 M. sávoly gyakorlósapka, a 65 M. kötött kesztyű és a 65 M. vulkanizált gumitalpú lábbeli beszerzése nem kötelező. Részükre alapellátáskor e cikkek nem adhatók ki. ÁBTL /7 / 1966 /8

9 b) Női beosztottak ellátása. Az egyenruhás és vegyesruhás női beosztottak részére a - 65 M. sávoly gyakorlósapka, - 65 M. téli ruházat, - 65 M. nyári ruházat, - 65 M. kötött kesztyű és - 65 M. vulkanizált gum italpú lábbeli beszerzése nem kötelező. Részükre alapellátásként e cikkek nem adhatók ki. c) A nem rendszeresített ruházatok felvételezése. Az új norm ában m ár nem szereplő, de az átállás időszakáig még kiadásra kerülő cikkek felvételezése és a kiadott m éretes ruházati utalványok beváltása kötelező. Az érin tett cikkek az igénylésből nem törölhetők. d) Az utánpótlási keretösszeg túllépésének tilalma. Az I/2. pontban az újonnan rendszeresített ruházati cikkek beszerzését több évre elnyújtva ütemeztem, így azok m egvásárlására az elkövetkező évek utánpótlási keretein belül lehetőség van. Ezért az egyes évekre jóváírásra kerülő utánpótlási keretösszegek tú l lépését nem engedélyezem. 2. Az egyes ruházati cikkek és rendfokozati jelzések viselésének szabályozása. Az egyes ruházati cikkek, valam int a rendfokozati jelzések viselését június hó 1-i hatállyal az alábbiak szerint szabályozom: ÁBTL / 7 / 1966 /9

10 a) Hivatásos állománynál: (1) A fésűs tányérsapkát - a társasági öltözethez a tiszteknek arany, a tiszthelyetteseknek ezüst, a tiszteseknek pedig drapp színű fonott viharzsinórral, - a köznapi (szolgálati) öltözethez - rendfokozatra való tekintet nélkül - a már korábban rendszeresített barna viharszíjjal kell viselni. (2) Az esőköpeny és ingblúz saját anyagából készített, keretező zsinór nélküli, gyárilag bevarrt vállszalagján a rendfokozati jelzés - a főtiszteknél 30 mm-es arany paszomány és 20 mm-es ezüst fémcsillag, - a tiszteknél (alhadnagyok kivételével) 20 mm-es arany fémcsillag, - az alhadnagyoknál 10 mm-es arany paszomány és 20 mm-es ezüst fémcsillag, - a tiszthelyetteseknél a vállszalagon keresztben, a vállbevarrástól számított 3 cm-re 10 mm-es ezüst paszomány és 15 mm-es ezüst fémcsillag, - a tiszteseknél 15 mm-es fehér csontcsillag. A vállszalag gombjainak színe - a tiszteknél arany, - a tiszthelyetteseknél ezüst, - a tiszteseknél barna ÁBTL / 7 / 1966 /10

11 (3) A 65 M. téli és nyári zubbonyt hajtóka nélkül, a rendfokozattól függetlenül barna színű gombbal, állományjelzéssel és drapp színű rangjelző paszománnyal kell viselni. Rendfokozati jelzés a zubbony saját anyagából készített, keretező zsinór nélküli, gyárilag bevarrt vállszalagján - a főtiszteknél 30 mm-es paszomány és 20 mm-es barna fémcsillag, - a tiszteknél (alhadnagyok kivételével) 20 mm-es barna fémcsillag, - az alhadnagyoknál 10 mm-es paszomány és 20 mm-es barna fémcsillag, - a tiszthelyetteseknél a vállszalagon keresztben, a vállbevarrástól számított 3 cm-re 10 mm-es paszomány és 15 mm-es barna fémcsillag, - a tiszteseknél 15 mm-es barna csontcsillag. (4) A zubbony nélkül viselt zöld ingre, a rendfokozati jelzést illetően az előző pontban foglaltak vonatkoznak. b) Sorállománynál: (1) Gyakorlóöltözet: - a 65 M. sávoly zubbonyt hajtóka és állományjelzés nélkül, barna színű gombbal kell viselni. Rendfokozati jelzés a zubbony gallér két oldalán: - őrvezetőknél 1 db (a gallér elejétől 1 cm-re a gallér középvonalán), ÁBTL / 7 / 1966 /11

12 - tizedeseknél 2 db (a gallér elejétől 1 cm-re, egymás mellett, a gallér középvonalától jobbra és balra egymástól 1 cm-re), - a szakaszvezetőknél 3 db (kettő, mint a tizedeseknél, a harmadik csillag a két csillag mögött a gallér középvonalán) barna csontcsillag. - A 65 M. téli zubbonyt hajtóka és állományjelzés nélkül, barna színű gombbal kell viselni. Rendfokozati jelzés a zubbony ujjak alsó részén, az ujjak alsó vége felett 15 cm-rel - az őrvezetőknél 1 db - a tizedeseknél 2 db - a szakaszvezetőknél 3 db 8 cm hosszú és 10 mm széles drapp színű paszomány. A tizedeseknél és a szakaszvezetőknél a paszományokat egymástól 5 mm távolságra kell elhelyezni. - A zubbony nélkül viselt ing rendfokozati jelzése az előbbivel azonos, azzal az eltéréssel, hogy a paszományokat a bal ujj felső részén, a vállvarrás alatt 15 cm-rel kell elhelyezni. (2) Kimenő öltözet: - A 65 M. téli zubbony viselési módja és rendfokozati jelzése a gyakorlóöltözettel megegyezik azzal az eltéréssel, hogy a téli zubbonyt barna állományjelzéssel kell viselni ÁBTL /7 / 1966 /12

13 - Az ingblúzt hajtókával, arany színű állományjelzéssel és barna színű gombbal kell viselni. Rendfokozati jelzés: fehér csontcsillag a 65 M. sávoly zubbonyra előírtak szerint. 3. Az öltözködés szabályozása. A személyi állomány öltözködésére vonatkozóan - a speciális öltözeti cikkektől eltekintve - továbbra is a Magyar Néphadsereg öltözködési rendjét szabályozó utasítás (MNHF 18. sz. utasítás) előírásai érvényesek. Az egyes öltözeti típusok viselési alkalmait a testületi országos parancsnokságok szabályozzák. 4. A szükségletek tervezése és biztosítása. Az I/I. és az I/II. csoportfőnökök az évente kiadásra kerülő tervezési utasításban intézkedjenek az újonnan rendszeresített, vagy módosított cikkek tervezésére. Gondoskodjanak a szükségletek időbeni biztosításáról. 5. Hatálytalanítás. A 003/1963. számú főcsoportfőnöki utasításnak a Határőrségre és a Karhatalomra vonatkozó részét hatálytalanítom. (A Kormányőrségre nézve továbbra is érvényes.) Utasításom a személyi állománnyal a szükséges mértékben ismertetni kell. Lantos József s. k., r. ezredes BM I. főcsoportfőnök Felterjesztve: Miniszter elvtársnak, Kapják: Elosztó szerint. Készült: 790 példányban ÁBTL / 7 / 1966 /13

14 1. sz. melléklet ALAPELLÁTÁSI NORMA a Határőrség és a Karhatalom egyenruhás hivatásos tisztjei, tiszthelyettesi és tisztesei részére Sorsz. C i k k Mennyiségi egység Alapellátás mennyisége 1 Fésűs tányérsapka db M. sávoly gyakorlósapka* db 1 3 Szőrmés télisapka db 1 4 Fésűs köpeny Zrínyi db 1 5 Fésűs felöltő db 1 6 Orkán esőköpeny db 1 7 Fésűs zubbony db 1 8 Fésűs pantalló db 1 9 Fésűs csizmanadrág db 1 10 Jester zubbony db 1 11 Jester pantalló db M. téli zubbony, övvel* db M. téli zubbonybélés* db M. téli nadrágbélés* db M. sávoly zubbony* db M. sávoly pantalló* db 17 Ingblúz db 18 Bőrkesztyű gyapjúbélelt pár M. kötött kesztyű* pár 1 20 Fehér ing db 2 21 Színes ing db 2 22 Nyakkendő db 2 23 Nyaksál db 1 24 Boxcsizma pár M. vulkanizált talpú lábbeli* pár ÁBTL / 7 / 1966 /14

15 Sorsz. C i k k Mennyiségi egység Alapellátás mennyisége 26 Félcipő pár 1 27 Térképtáska db 1 28 Derékszíj vállszíjjal db 1 29 Fehérnemű vásárlásra Ft 420 MEGJEGYZÉS: 1. A *-gal jelzett cikkek az egyenruhás normába sorolt női beosztottak részére alapellátásként nem adhatók ki. 2. A csizmaviselés alól felmentettek részére csizmanadrág helyett is pantallót, a boxcsizma és a 65 M. vulkanizált talpú lábbeli helyett 1-1 pár félcipőt kell kiadni. 3. A fehérnemű vásárlására biztosított készpész az alábbi cikkeket helyettesíti: - atlétatrikó - jáger ing - zokni nyári - rövid alsónadrág - jáger alsónadrág - zokni téli 4. A határőrsök parancsnokai részére alapellátáskor - normán felül - lovaglófelszerelésként kell kiadni. - 1 db sávoly csizmanadrágot - 1 pár vixos lovaglócsizmát - 1 pár sarkantyút és - 1 pár sarkantyúszíjat A lovaglófelszerelés az őrsparancsnokoknak csak akkor adható ki, ha részükre szolgálati hátasló van rendszeresítve. A lovaglófelszerelés utánpótlásáról az utánpótlási illetmény terhére önmaguk kötelesek gondoskodni. 5. A jester pantalló helyett - az igényjogosult kívánságára - jester csizmanadrág is kiadható ÁBTL / 7 / 1966 /15

16 2. sz. melléklet ALAPELLÁTÁSI n o r m a a Határőrség és a Karhatalom vegyesruhás hivatásos tisztjei, tiszthelyettesei és tisztesei részére Sorsz. C i k k Mennyiségi egység Alapellátás mennyisége 1 Fésűs tányérsapka db M. sávoly gyakorlósapka* db 1 3 Szőrmés télisapka db 1 4 Fésűs köpeny Zrínyi db 1 5 Orkán esőköpeny db 1 6 Fésűs zubbony db 1 7 Fésűs pantalló db 1 8 Fésűs csizmanadrág db M. téli zubbony, övvel* db M. téli zubbonybélés* db M. téli nadrágbélés* db M. sávoly zubbony* db M. sávoly pantalló* db 2 14 Ingblúz db 1 15 Bőrkesztyű gyapjúbélelt pár M. kötött kesztyű* pár 1 17 Fehér ing db 1 18 Színes ing db 2 19 Nyakkendő db 2 20 Nyaksál db 1 21 Boxcsizma pár M. vulkanizált talpú lábbeli* pár 1 23 Félcipő pár 1 24 Derékszíj vállszíjjal db 1 25 Polgári ruhapénz tisztek részére Ft Polgári ruhapénz tts-ek és ts-ek részére Ft ÁBTL / 7 / 1966 /16

17 MEGJEGYZÉS: 1. A *-gal jelzett cikkek - a vegyesruhás női beosztottak, valamint - a rokkantság m iatt vegyesruhás normába sorolt férfi beosztottak részére alapellátásként nem adhatók ki. 2. A csizmaviselés alól felmentettek részére csizmanadrág helyett is pantallót, a boxcsizma és a 65 M. vulkanizált gumitalpú lábbeli helyett 1-1 pár félcipőt kell kiadni ÁBTL / 7 / 1966 /17

18 3. sz. melléklet NORMA a sorállomány egyenruházati és felszerelési kellálladékának kialakításához és az ellátás folyamatos biztosításához (1 főre vetítve) Sorsz. A ruházati és felszerelési cikkeik Menny. egység Első felsz.- hez Hőr. Kh. U tánpótlásra a szolgálati idő 2. évében jegyzet FELSŐRUHÁZAT: 1 Szövet tányérsapka db l M. sávoly gyakorlósapka db Télisapka legs. műszőrmés db Legs. esőköpeny vagy esőgallér db l - - 1, M. téli zubbony, övvel db M. téli zubbonybélés db M. téli nadrágbélés db M. sávoly zubbony db M. sávoly pantalló db Ingblúz, legs. db Szövet pantalló db M. kötött kesztyű pár FEHÉRNEMŰ: 13 Zöld ing legs. db Téli ing kötött, zöld db Legs. hálóing db Atlétatrikó db Rövid alsónadrág db Hosszú alsónadrág, molinó db Téli alsónadrág kötött, zöld db Zokni, téli pár ÁBTL / 7 / 1966 /18

19 Sorsz A ruházati és felszerelési cikkek Menny. egység Első felsz.- hez Hőr. Kh. Utánpótlásra a szolgálati idő 2. évében Jegyzet 21 Zokni, nyári pár Zokni drapp, nylon pár Nyakkendő, barna db 1 1 1/2-24 Nyaksál db Törölköző legs. db LÁBBELI: 26 Rövidszárú csizma pár M. vulkanizált talpú lábbeli pár Barna félcipő pár 1 1 1/2-29 Tornacipő pár Gumicsizma pár ,6 FELSZERELÉS: 31 Derékszíj db 1 1-1,5 32 Nadrágszíj db 1 1-1,5 33 Kétcsatos köpenyszíj db 1 1-1,5 34 Egycsatos köpenyszíj db 2 2-1,5 35 Járőrtáska nagyalakú (natúr) db 1/ ,4,5 36 Rohamsisak db 1 1-1,5 37 Sátorlap esőgallér db - 1-1,5 38 Hátizsák db 1 1-1,5 39 Bokacsatolószíj pár Jelsíp db 1/10 1/10-1,3,5 41 Jelsípzsinór db 1/10 1/10-1,3,5 42 Szalvetta PVC fólia db Álcázóruha őszi-nyári db 1 1-1,2,5 44 Hólepel db 1/2 1/2-1,2,4,5 MEGJEGYZÉS: 1. Használt készletből is kiadható. 2. A Karhatalom nál csak a karhatalm i részleg részére adható ki ÁBTL / 7 / 1966 /19

20 3. A Határőrségnél és a Karhatalom karhatalmi részlegénél csak a csapatszolgálatos raj és magasabb parancsnokok részére, a karhatalom őrségi részlegénél minden harcos részére ki kell adni. 4. Egységkészletként minden két fő részére 1 db adható ki. 5. A szolgálati célra alkalm atlanná és selejtté vált mennyiség, de legfeljebb az utánpótlási norma erejéig pótolható. 6. Lovászoknak lovas kivitelben kell kiadni. (Csizmanadrág és lovaglócsizma.) 7. A karhatalom őrségi állománya részére külső őrhelyenként 2 db adható ki. 8. Az alább felsorolt cikkek a rendszeresített ellátandó létszámot alapulvéve évente általában a következők szerint pótolhatók: Megnevezés Kalkulált átlagos selejtezési % Legs. esőköpeny vagy esőgallér 65 M. téli zubbony, övvel 65 M. téli zubbonybélés 65 M. téli nadrágbélés Rövidszárú csizma 65 M. vulkanizált talpú lábbeli Zokni, téli Zokni, nyári Derékszíj Nadrágszíj Kétcsatos köpenyszíj Egycsatos köpenyszíj Járőrtáska nagyalakú Rohamsisak Sátorlap esőgallér Hátizsák Jelsíp Jelsípzsinór Álcázóruha Hólepel Szükség szerint selejtezhető Szükség szerint selejtezhető Csak a javítandó mennyiség ÁBTL / 7 / 1966 /20

21 9. Az újoncok az új minőségben biztosított felsőruházati cikkeket a kiképzés időtartam a alatt csak ünnepélyeken, rendezvényeken, látogatók fogadásakor és kimenők alkalmával viselhetik. 10. Fehérneműből 2 db, vagy pár, illetve az alapfelszerelésben megjelölt mennyiség lehet a harcosnál. A további mennyiséget az egység raktárában kell tárolni és cserekészletként mosás, vagy elhasználódás esetén lehet igénybe venni ÁBTL / 7 / 1966 /21

22 ÁBTL / 7 / 1966 /22

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA. 1. A Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA. 1. A Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-21/5/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA a Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére fésűs köpeny rendszeresítéséről

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

%f3 w f a, U 015. 19/1979. számú A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK TT T A S T T A S A. &HOSZTÍNf. Budapest, 1979. évi szeptember hó 11-én.

%f3 w f a, U 015. 19/1979. számú A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK TT T A S T T A S A. &HOSZTÍNf. Budapest, 1979. évi szeptember hó 11-én. ABTL - 4.2-10 - 21/19/1979 /I S T. d - A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10 21/19/1979. %f3 w f a, &HOSZTÍNf. az l5 J» 3 «G \ í ' v - * * '«.-s.-.;v U 015 a. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

Részletesebben

G-5/a Hk.3/74.mh.ut.

G-5/a Hk.3/74.mh.ut. BELÜGYMINISZTÉRIUM G-5/a Hk.3/74.mh.ut. SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! UTASÍTÁS A HIVATÁSOS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY RUHÁZATI ELLÁTÁSÁRA ÁBTL - 4.2. - 10-26/6/1968 /1 BM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KIADVÁNYA 19 6 8 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 19/1980. számú UTASÍTÁSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 19/1980. számú UTASÍTÁSA BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-21/19/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 19/1980. számú UTASÍTÁSA a Belügyminisztérium tanintézetei hivatásos állományú hallgatóinak ruházati ellátásáról

Részletesebben

Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20.

Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20. Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20. A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/2006. (IV. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 16., hétfő Tartalomjegyzék 332/2013. (IX. 16.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző

Részletesebben

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA 1 1956 Magyar Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései Az 1956 Magyar Nemzetőrség szervezetéhez tartozó nemzetőrök formaruházata egységes, és egyértelműen

Részletesebben

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR HONVÉDSÉG KIADVÁNYA 2006 9/2005. (HK 09.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 1/1981. szá m ú UTASÍTÁSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 1/1981. szá m ú UTASÍTÁSA ÁBTL - 4.2-10 - 21/1/1981 BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-21/1/1981. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 1/1981. szá m ú UTASÍTÁSA a BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési Osztályán szolgálatot

Részletesebben

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA

A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g. 010. szám ú PARANCSA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: 0-/0/968. Szigorúan titkos! 3 A M agyar N ép k ö ztá rsa sá g b e lü g y m in is z te r é n e k 00. szám ú PARANCSA Budapest, 968. május 0-én Tárgy: A BM. tartalékos állom ány

Részletesebben

a belügyminiszter .../2016. ( ) BM rendelete

a belügyminiszter .../2016. ( ) BM rendelete a belügyminiszter TERVEZET.../2016. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjainak 2016. évi ruházati utánpótlási ellátmánya

Részletesebben

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges

Részletesebben

A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése

A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése Papp János A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése 1852-ben, a forradalom és szabadságharc bukását követően Magyarországon elfogadták az osztrák büntető-törvénykönyvet, amely kimondta,

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 22. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. BELÜGYM INISZTÉRIUM T I T K O S! 10-22/22/1975. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 22. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1975. évi szeptember hó 19-én. Tárgy: A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2016. (V. 10.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK. 013. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1966. évi november hó 8-án.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK. 013. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1966. évi november hó 8-án. 10-26/13/1966. SZIGORÚAN TITKOS! A M i n ő s í t é s m e g s z ű n t az 1995. évi LXV. tv. 38. figyelemmel A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK 013. szám ú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi november

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK Be l ü g y m in is z t é r iu m 64-12/3-70. III. 23. SZIG O R Ú A N T IT K O S! 10 22/1/1970. 0 3 3. sz. példány A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 01. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1970. évi március

Részletesebben

Az Autópálya Rendőrség karjelvényei 2004.07.01. - 2007.12.31.

Az Autópálya Rendőrség karjelvényei 2004.07.01. - 2007.12.31. Az Autópálya Rendőrség karjelvényei 2004.07.01. - 2007.12.31. A Rendészeti Biztonsági Szolgálat (továbbiakban: REBISZ) létrehozásáról szóló 37/2004. (VI. 29.) BM rendelet, valamint a Rendészeti Biztonsági

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 2/ 1980. számú. a családalapítási előleg bevezetéséről. Budapest, 1980. évi január hó 4-én.

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 2/ 1980. számú. a családalapítási előleg bevezetéséről. Budapest, 1980. évi január hó 4-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁ LATRA! 10-21/2/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 2/ 1980. számú UTASÍTÁSA a családalapítási előleg bevezetéséről Budapest, 1980. évi január hó 4-én. ÁBTL

Részletesebben

IRÁNY NORMA. a BM Központi Ellátó Parancsnokság ellátási körébe utalt szervek részére SZOLGÁ LATI HASZNÁLATRA!

IRÁNY NORMA. a BM Központi Ellátó Parancsnokság ellátási körébe utalt szervek részére SZOLGÁ LATI HASZNÁLATRA! BM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG Központi Ellátó Parancsnoksága SZOLGÁ LATI HASZNÁLATRA! Szám : 109-34/1972. IRÁNY NORMA a BM Központi Ellátó Parancsnokság ellátási körébe utalt szervek részére BM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 016. szám ú UTASITASA. Budapest, 1967. évi decem ber hó 15-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 016. szám ú UTASITASA. Budapest, 1967. évi decem ber hó 15-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 0- / 6 / 9 6 7. Ha t á l y o n k í v ü l h e l y e z v e : 0-3 / 3 0-0 0 / 9 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 06. szám ú UTASITASA Budapest, 967. évi decem

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. H k :6/198.BMUt. 18/1976. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM. Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/18/1976. H k :6/198.BMUt. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 18/1976. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1976. évi június hó 8-án BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN

Részletesebben

UTASÍTÁSA. 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. 7. számú 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1

UTASÍTÁSA. 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. 7. számú 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/7/1968. Á B T L - 4.2. - 10-26/7/1968 / 1 12HK: 14/1973 min. h. ut. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 7. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi augusztus

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG főigazgatójának. 84/ 2011. számú INTÉZKEDÉSE

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG főigazgatójának. 84/ 2011. számú INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG főigazgatójának 84/ 20. számú INTÉZKEDÉSE a személyi állomány egyéni védőeszközzel történő ellátásáról

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter közleménye

A vidékfejlesztési miniszter közleménye A vidékfejlesztési miniszter közleménye az erdészeti szakszemélyzet, a minisztérium, valamint az erdészeti hatóság szervezetében erdészeti hatósági vagy erdészeti igazgatási munkakört ellátó köztisztviselők

Részletesebben

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 66. szám 5219 p) az, aki a tárgyévben megkezdi legalább 6 hónap időtartamra tervezett illetmény nélküli szabadságát, q) a Hszt. 77. (1) bekezdés b) vagy e) k) pontja

Részletesebben

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én

UTASÍTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK ÁBTL - 4.2. -10-26/9/1968 /1. 9. számú. Budapest, 1968. évi október hó 12-én BELÜGYM INISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/9/1968. 5 8 3 H K. 4 / 7 5 / B M. u t. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 9. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi október hó 12-én ÁBTL -

Részletesebben

:10-948/75 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

:10-948/75 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10 2 1 /5 /1 9 6 5. H K :10-948/75 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 005. szám ú PARANCSA Budapest, 1965. évi január hó 30-án. Az MSZMP Központi Bizottság

Részletesebben

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról A távhő gazdaságos, folyamatos és biztonságos termelésére, szolgáltatására és fogyasztására, valamint e területeken

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ. Budapest, 1979. évi február hó 13-án. SZIGORÚAN TITKOS!

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ. Budapest, 1979. évi február hó 13-án. SZIGORÚAN TITKOS! b e l ü g y m i n i s z t é r i u m SZIGORÚAN TITKOS! 10-23/1/1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ PARANCSA Budapest, 1979. évi február hó 13-án. ÁBTL - 4.2-10

Részletesebben

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet - 1 - a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,

Részletesebben

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK. 26. számú. Budapest, 1972. évi október hó 31-én. 10-24/26/1972. TITKOS!

UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK. 26. számú. Budapest, 1972. évi október hó 31-én. 10-24/26/1972. TITKOS! BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKOS! 10-24/26/1972. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 26. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1972. évi október hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM T I T K O S! 10-24/ 2 6 /1972.

Részletesebben

Jóváhagyom: Kecskemét 2014. október 25. Zetényi Csukás D. László mk. dandártábornok. Országos Parancsnok ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS

Jóváhagyom: Kecskemét 2014. október 25. Zetényi Csukás D. László mk. dandártábornok. Országos Parancsnok ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS Jóváhagyom: Kecskemét 2014. október 25. Zetényi Csukás D. László mk. dandártábornok Országos Parancsnok ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS Kárpát-medencei Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései Az Kárpát-medencei

Részletesebben

ÜGYRENDJE A BELÜGYMINISZTÉRIUM MINISZTERI MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÓ ÉS BM MŰSZAKI INFORMÁCIÓS ÉS DOKUMENTÁCIÓS ALOSZTÁLY

ÜGYRENDJE A BELÜGYMINISZTÉRIUM MINISZTERI MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÓ ÉS BM MŰSZAKI INFORMÁCIÓS ÉS DOKUMENTÁCIÓS ALOSZTÁLY SZIG ORÚAN TITK O S! BELÜGYMINISZTÉRIUM MINISZTERI MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÓ ÉS BM MŰSZAKI INFORMÁCIÓS ÉS DOKUMENTÁCIÓS ALOSZTÁLY 10-479/1976. A BELÜGYMINISZTÉRIUM MINISZTERI MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÓ ÉS BM MŰSZAKI

Részletesebben

10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás. a vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjére

10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás. a vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjére 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás a vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjére Szám: 5-1/10/2008.TÜK A rendőri intézkedés és eljárás során

Részletesebben

2003. JUNIUS 14. 10 00

2003. JUNIUS 14. 10 00 JEGYZŐKÖNYV ORSZÁGOS INTÉZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSE 10 00 Dragon Faragó Lajos (DFL) 10 15 -kor ima után üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy 22 szavazati joggal rendelkező OIB-tag közül 12 van jelen, így

Részletesebben

I.F ő c s o p o r t f ő n ö k

I.F ő c s o p o r t f ő n ö k I.F ő c s o p o r t f ő n ö k BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-26/15/1969. Szolgálati használatra! 143 15. sz. UTASÍTÁS A KÖZÉPFOKÚ EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI EGYSÉGEK EGÉSZSÉGÜGYI ANYAGI

Részletesebben

2. A hivatásos állomány munka- és védőruházati ellátási normáit a melléklet tartalmazza.

2. A hivatásos állomány munka- és védőruházati ellátási normáit a melléklet tartalmazza. HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 64. szám 13535 Az országos rendőrfőkapitány 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya munka- és

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER-HELYETTESI UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

BELÜGYMINISZTER-HELYETTESI UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA BELÜGYMINISZTÉRIUM I/I. és I/II. Csoportfőnökség T I T K O S! 10-24/26/A /1972. A 26/1972. számú BELÜGYMINISZTER-HELYETTESI UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1972. évi október hó 31-én. A fenti

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME IDEIGLENES SZABÁLYZATA A DIÁKIGAZOLVÁNYOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME IDEIGLENES SZABÁLYZATA A DIÁKIGAZOLVÁNYOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME IDEIGLENES SZABÁLYZATA A DIÁKIGAZOLVÁNYOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL 2003. június A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány alapító okirata 1591 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 9., péntek 12. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2012. (III. 9.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 1511 17/2012.

Részletesebben

A belügyminiszter.../2006. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter.../2006. ( ) BM rendelete A belügyminiszter../2006. ( ) BM rendelete a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

119. sz. Egyezmény. a gépek védőburkolatáról

119. sz. Egyezmény. a gépek védőburkolatáról 119. sz. Egyezmény a gépek védőburkolatáról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1963. június

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 10215 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. október 21., péntek 54. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 28/2011. (X. 21.) BM utasítás a belügyminiszter által irányított szervek

Részletesebben

BELÜGYMINISZTERI PARANCS

BELÜGYMINISZTERI PARANCS 5 2/ 1 9 9 0 B M u t. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-21/1/A/1969. 01sz. példány H K 0 1 7 / 7 0 M i n. u t. 01/1969. számú BELÜGYMINISZTERI PARANCS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi március

Részletesebben

UTASÍTÁSA MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 11/1981. számú. Budapest, évi június hó 3-án. ÁBTL /11/1981 /1

UTASÍTÁSA MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 11/1981. számú. Budapest, évi június hó 3-án. ÁBTL /11/1981 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-21/11/1981. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 11/1981. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1981. évi június hó 3-án. ÁBTL - 4.2-10 - 21/11/1981 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-24/25/1963

ÁBTL-4.2.-10-24/25/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-24/25/1963. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 0025. számú UTASÍTÁSA az útlevelek kiadásáról szóló jogszabályok végrehajtásáról. Budapest, 1963.

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 29 / 2013. számú INTÉZKEDÉSE

A FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 29 / 2013. számú INTÉZKEDÉSE FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG A FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK 29 / 2013. számú INTÉZKEDÉSE az adatvédelem és adatbiztonság rendjéről, továbbá a közérdekű és közérdekből

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-23/1/1963 A MAGYAR NÉPÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNE 001. számú PARANCSA Budapest, 1963. január hó 23-án BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-23/ 1/ 1963. A MAGYAR NÉPÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNE

Részletesebben

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án

UTASÍTÁSA. Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK. 4. számú. Budapest, 1967. évi február hó 16-án BELÜGYMINISZTÉRIUM Hatályonkívül: 17/73miniszteri parancs Szolgálati használatra! 10-24/4/1967. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 4. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 16-án

Részletesebben

A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. 12.

A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. 12. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-26/12/1966, SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA» 2 A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT az 1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel f r /

Részletesebben

Ruházati- és Öltözködési szabályzat

Ruházati- és Öltözködési szabályzat Ruházati- és Öltözködési szabályzat Az egyenruha viselése az együvétartozás, az egy testvéri közösség kinyilvánítása. Minden nemzetőrnek törekednie kell arra, hogy öltözéke mindig kifogástalan legyen és

Részletesebben

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én.

H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE. Budapest, 1973. évi május hó 31-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM Szolgálati használatra! Szám: 7001/21 1973 H atályon kívül helyezve: 15/1976. A TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖK KÖRLEVELE Budapest, 1973. évi május hó 31-én. Tárgy: A betegségi biztosításra

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS

ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS Kárpát-medencei Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései A Kárpát-medencei Nemzetőrség szervezetéhez tartozó nemzetőrök formaruházata egységes, és egyértelműen elkülönül

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÜAN TITK OS! 10-22/18/1973. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K 018. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1973. évi július hó 27-én \ f ÁBTL - 4.2-10 - 22/18/1973

Részletesebben

A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö. Z.) P arancsnokság ÜGYRENDJE

A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö. Z.) P arancsnokság ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság SZIGORÚAN TITKOS! 01800/1967. A M INŐSÍTÉS MEGSZŰNT az1995. évi LXV. tv. 28. -ára figyelemmel A BM H atárőrség D éli, K eleti, Északi K erület ( Ö.

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben

ÁBTL 4.2. -10-24/12/1962

ÁBTL 4.2. -10-24/12/1962 B e l ü g y mi n i s z t é r i u m SG-6. zol gál at i használ at ra! A BM ANYAGI ÉL SETLE ME CH ZN ÉISKI ASI ZFAŐ KO USTZ ATSÁÍ TLÁ Y SU T A S Í T Á S A 1962. ÁBTL 4. 2. - 10-24/12/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter. rendelete

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter. rendelete Tervezet A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006.( ) FMM rendelete a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999.(XI. 10.) SzCsM rendelet módosításáról A foglalkoztatás

Részletesebben

A BM IV/I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK. számú. Budapest, 1975. február 2 7.

A BM IV/I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK. számú. Budapest, 1975. február 2 7. BM IV/I. Csoportfőnökség Titkos! Szám: 13-8/2/1975. A BM IV/I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK számú U T A S Í T Á S A Budapest, 1975. február 2 7. Tárgy: Híradó kiképzés megkezdése a BM iskolákon, A MNK belügyminiszter-helyettesének

Részletesebben

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete. a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete. a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról 1 A belügyminiszter./2012. ( ) BM rendelete a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 16/2002. (VII. 01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 16/2002. (VII. 01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 16/2002. (VII. 01.) Önk. számú rendelete a közterület-felügyelet szervezetérl és feladatairól szóló 20/2000. (III. 20.) Önk. számú rendeletének módosításáról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3. Képviseli: Bús Balázs polgármester Adószám:15503004-2-41 Számlaszám:12001008-0013-1713-00100007

Részletesebben

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; IRM telefon: 38-030 E-mail: arszki@bm.gov.hu Szám: /2009. A fenntartó nevében jóváhagyom:

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG UTASÍTÁSA. a Belügyminisztérium tájékoztató és propagandatevékenységéről. Budapest, 1979. évi szeptember hó 7-én.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG UTASÍTÁSA. a Belügyminisztérium tájékoztató és propagandatevékenységéről. Budapest, 1979. évi szeptember hó 7-én. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-21/18/1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG B ELÜG YM I N I S Z T É R É N E K 1 8 /1 9 7 9. s z á m ú UTASÍTÁSA a Belügyminisztérium tájékoztató és propagandatevékenységéről Budapest, 1979.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bukvai Albertné. Női és férfiruhák műszaki leírása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bukvai Albertné. Női és férfiruhák műszaki leírása. A követelménymodul megnevezése: Bukvai Albertné Női és férfiruhák műszaki leírása A követelménymodul megnevezése: Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a ruhaiparban A követelménymodul száma: 1299-09 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 28. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 28. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 28. (OR. en) PUBLIC Intézményközi referenciaszám: 2016/0082 (NLE) 6942/16 LIMITE JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: CORLX 103 CFSP/PESC

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által

Részletesebben

1.. (1) A magyarországi német lakosságnak Németországba való áttelepítéséről szóló 12 330/1945. ME számú rendelet {alábbiakban: R.) 1.

1.. (1) A magyarországi német lakosságnak Németországba való áttelepítéséről szóló 12 330/1945. ME számú rendelet {alábbiakban: R.) 1. Nagy Imre belügyminiszter 70010/1946. BM sz. rendelete a nemzeti kormánynak a magyarországi német lakosság Németországba való áttelepítéséről kiadott 12330/1945. ME sz. rendelete és a Szövetséges Ellenőrző

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! Tárgy: az oktatási és kulturális miniszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához

Részletesebben

I. Mérkőzések. I.1.1. A mérkőzést a torna előre felkért játékvezetői vezetik.

I. Mérkőzések. I.1.1. A mérkőzést a torna előre felkért játékvezetői vezetik. A nevezéssel az induló csapatok, illetve a részvétellel a torna valamennyi résztvevője elfogadja a jelen torna szabályzatot és a részvételi feltételeket (ld. a www.ugyvedfoci.hu oldalon). I.1. Játékvezető

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963

ÁBTL-4.2.-10-26/11/1963 BELÜGYMINISZTÉRIUM S zig o rú an titkos! Szám: 10-26/11/1963. A B e lü g y m in isz té r iu m I. fő c so p o r tfő n ö k é n e k 0011. szám ú UTASÍTÁSA B udapest, 1963. augusztus 6-án A Belügyminisztérium

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6/2015.

Részletesebben

ÁBTL / 6/1979 /I

ÁBTL / 6/1979 /I BELÜGYMINISZTÉRIUM BESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI KÖZPONT VEZETŐ Szigorúan titkos! Szám; 137-526/6-1979. Ksz:969-33/79 A BELÜGYMINISZTÉRIUM BESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI KÖZPONT VEZETŐJÉNEK 5/1979. számú I N T É Z K

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések 2012. május 25-én hatályos! 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak

Részletesebben

A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H Á Z S Z Á M O K M E G Á L L A P Í T Á S Á N A K S Z A B Á L Y A I R Ó L

A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H Á Z S Z Á M O K M E G Á L L A P Í T Á S Á N A K S Z A B Á L Y A I R Ó L M Á R K Ó K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E LŐ-TESTÜLETÉNEK 7 / 2 0 1 4. ( I X. 2. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H

Részletesebben

Á B T L - 4.2.-10-21/9/1964

Á B T L - 4.2.-10-21/9/1964 BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! Szám: 0-2/9/964. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 009. számú PARANCSA Á B T L - 4.2.-0-2/9/964 BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! Szám: 0-2/9/964. A

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

A Belügyminisztérium Tűzoltóság Országos Parancsnokság Tűzvédelmi Főigazgatóság Tűzmegelőzési Főosztály vezetőjének. 1/1998. számú

A Belügyminisztérium Tűzoltóság Országos Parancsnokság Tűzvédelmi Főigazgatóság Tűzmegelőzési Főosztály vezetőjének. 1/1998. számú A Belügyminisztérium Tűzoltóság Országos Parancsnokság Tűzvédelmi Főigazgatóság Tűzmegelőzési Főosztály vezetőjének 1/1998. számú T Á J É K O Z T A T Ó J A Budapest, 1998. december "23." Az épített környezet

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

MEZŐŐRÖK ÉS HEGYŐRÖK FORMARUHÁJÁNAK MŰSZAKI LEÍRÁSA

MEZŐŐRÖK ÉS HEGYŐRÖK FORMARUHÁJÁNAK MŰSZAKI LEÍRÁSA MEZŐŐRÖK ÉS HEGYŐRÖK FORMARUHÁJÁNAK MŰSZAKI LEÍRÁSA 70/2012.(XII.14.) BM RENDELET ALAPJÁN A MEZŐŐRÖK ÉS A HEGYŐRÖK FORMARUHÁJÁNAK MŰSZAKI LEÍRÁSA A) TÉLI VISELETELEMEK 2 MŰSZAKI LEÍRÁS TÉLI DZSEKI Tartalomjegyzék

Részletesebben

B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M SZIGORÚAN TITKOS! 10 24/2/1962. 8. 002. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1962. február hó 4-én.

B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M SZIGORÚAN TITKOS! 10 24/2/1962. 8. 002. számú UTASÍTÁSA. Budapest, 1962. február hó 4-én. B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M SZIGORÚAN TITKOS! 10 24/2/1962. 8 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK Belügyminiszter-helyetesének 002. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1962. február hó 4-én.

Részletesebben

1. melléklet a./2015. (VII.24) Th. sz. határozathoz Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2.számú módosítása amely létrejött egyrészről Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás székhely:

Részletesebben

NEMZETI LOVASTUSA SZABÁLYZAT 2009

NEMZETI LOVASTUSA SZABÁLYZAT 2009 M a g y a r L o v a s S z ö v e t s é g L o v a s t u s a S z a k b i z o t t s á g -------------------------------------------------------- NEMZETI LOVASTUSA SZABÁLYZAT 2009 BUDAPEST 2009. ÁPRILIS 09.

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2

Gyakran ismételt kérdések Norma vagy nem norma szerinti villámvédelem Változat: 2016/V2 Magyarországon az elmúlt időszakban számos jogszabályi és szabványi változás történt a villámés túlfeszültség-védelem területén. Meglévő építmények átalakításánál gyakran merül fel kérdésként, hogy norma

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 3/1979. számú

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 3/1979. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10-22/3/ 1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 3/1979. számú P A R A N C S A a Belügyminisztérium polgári állománya képesítési követelm ényeinek szabályozásáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. augusztus 3., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 42/2015. (VIII. 3.) HM utasítás a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

Hatályon kívül helyezve 8/91 BMut. PARANCSA MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTER -HELYETTESÉNEK. 2/1981. számú

Hatályon kívül helyezve 8/91 BMut. PARANCSA MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTER -HELYETTESÉNEK. 2/1981. számú BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-24/2/198 1. Hatályon kívül helyezve 8/91 BMut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTER -HELYETTESÉNEK 2/1981. számú PARANCSA Budapest, 1981. évi augusztus hó 26-án.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete A honvédelmi miniszter../2016. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (...) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (...) BM rendelete 1 A belügyminiszter /2011. (......) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes szervek számára történő csapatzászló adományozásának és őrzésének rendjéről A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag... Page 1 of 19 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben