10/2010. (OT 6.) ORFK utasítás. a Magyar Köztársaság Rendőrsége Öltözködési Szabályzatának kiadásáról. I. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10/2010. (OT 6.) ORFK utasítás. a Magyar Köztársaság Rendőrsége Öltözködési Szabályzatának kiadásáról. I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 10/2010. (OT 6.) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrsége Öltözködési Szabályzatának kiadásáról Szám: 10/2010. A Rendőrség, a Rendőrtiszti Főiskola és a rendészeti szakközépiskolák egyenruha ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 12/2009. (IV. 30.) IRM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság Rendőrsége öltözködési rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást. I. Általános rendelkezések 1. Ezen utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya - a Köztársasági Őrezred hivatásos állományú tagjainak a kivételével - a Rendőrség szerveire és hivatásos állományú tagjaira terjed ki. 2. A Rendőrség szerveinek vezetői kötelesek gondoskodni a hivatásos állomány irányításuk alá tartozó tagjainak körében az öltözködési szabályok megtartásáról. II. A rendőrségi öltözetek típusai 3. Egyenruházat a Rendőrség hivatásos állományának a Rendőrséget irányító miniszter által rendszeresített, egységesen megállapított formájú és színű öltözete, melynek célja az egyenruhát viselő más szervek, valamint a különböző országok rendőrségeinek egymástól való megkülönböztetése, illetve a Rendőrséghez tartozás könnyű felismerhetősége. 4. Viselési alkalom szerinti öltözetek típusai a) szolgálati öltözet: a hivatásos állomány napi szolgálati tevékenysége során - ha más öltözet nincs elrendelve - viselt ruházat, b) gyakorló öltözet: a hivatásos állomány gyakorló feladatok ellátásakor, valamint meghatározott alkalmakkor viselt ruházata, c) speciális szolgálati öltözet: a hivatásos egyen- és polgári ruhás állomány speciális szolgálati feladatainak ellátásához szükséges - a szolgálati öltözettől eltérő - feladatorientált ruházata, amely lehet: ca) motoros, cb) vízirendészeti, cc) lovas, cd) kutyavezetői, ce) bevetési, cf) bűnügyi technikai, d) társasági (ünnepi) öltözet: a hivatásos állomány alkalmi ruházata nemzeti ünnepeken, kiemelkedő állami, rendőrségi, társadalmi ünnepeken, rendezvényeken, illetve jelentős családi események alkalmával, valamint elrendelés alapján más alkalmak esetén, e) díszöltözet: a Rendőrség zenekarának ruházata állami, katonai, rendőri és társadalmi rendezvények vagy elrendelés alapján más alkalom esetén, továbbá a díszőrség öltözete jelentős családi eseményeken. 5. Formaruházat a Rendőrségen belül valamely egységnek vagy adott beosztásban feladatot ellátóknak az országos rendőrfőkapitány által meghatározott alkalomra vagy csak alkalmilag hordott egyforma ruhája. 6. Munkaruházat a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak - a Rendőrség hivatásos állománya munka-, védőruházati, illetve egyéni védőeszköz normájáról szóló ORFK utasítás (a továbbiakban: ellátási norma) alapján - a munkáltató által kiadott, meghatározott kihordási időre szóló ruházati és felszerelési cikkeinek összessége, amit nagyfokú szennyeződéssel vagy a ruházat jelentős mértékű kopásával járó munkakörökben viselnek. 7. Védőruházat: a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak - az ellátási norma alapján - a munkáltató által természetben kiadott ruházati és felszerelési cikkek összessége, amelynek célja a testi épséget, egészséget károsító

2 körülmények elleni védelem biztosítása, illetve közegészségügyi vagy szolgálati érdekből egyéni védőfelszerelésekről történő gondoskodás. 8. Megengedett ruházat: a) napszemüveg (fekete-, arany- vagy ezüstszínű kerettel); b) gyógycipő (fekete, díszítő elemektől mentes, a rendszeresített félcipőéhez hasonló fazonú). III. Ruházati normatípusok 9. A hivatásos állomány tagjait: a) egyenruhás, b) vegyes ruhás, c) polgári ruhás normatípusokba kell besorolni, amely normatípusok ruházati cikkeit a Rendelet 1. melléklete határozza meg. 10. Az egyes szolgálati beosztások ruházati alapellátási normatípusait a hatályos szervezési állománytáblázat határozza meg. IV. Általános öltözeti rendelkezések 11. A Rendelet 1. mellékletében meghatározott alapellátási normák tartalmazzák mindazon egyenruházati cikkeket, amelyek a szolgálati feladatok ellátásához szükségesek. 12. Az egyenruha viselésére jogosult szolgálati célú külföldi tartózkodása esetén az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek viselését a Rendelet 42. -ának (5) bekezdése határozza meg. 13. A civil szervezetek által szervezett külföldi rendezvényeken, találkozókon a szolgálati elöljáró hozzájárulásával viselhető egyenruha. 14. Az egységes öltözködés elrendelésére jogosultak körét a Rendelet 45. -ának (2) és (3) bekezdése szabályozza. 15. A beosztottak kifogástalan öltözetéért, az öltözködési szabályok betartásáért és betartatásáért a közvetlen szolgálati elöljáró a felelős. A közvetlen szolgálati elöljáró köteles ellenőrizni, hogy a beosztott állomány ruházata megfelel-e az adott szolgálati követelményeknek, illetve a szervezet jellegének. Rendszeres ellenőrzésekkel meg kell követelni, hogy a ruházat mindig jó állapotú, tiszta és kultúrált legyen. Az egyenruházat nem megfelelő minősége, illetve hiánya esetén az elöljáró meghatározza a ruházat cseréjét, pótlását. 16. Munkaszüneti és ünnepnapokon, valamint ha a Rendelet 45. -ának (2) bekezdésében meghatározott vezető elrendeli, továbbá a közlekedésrendészeti állomány részére mindennap az egyenruházathoz a fehér ing (rövid vagy hosszú ujjú, vállpántos) viselése - kivéve szolgálati garbó alatt - kötelező. 17. Az ezredesi rendfokozatú állomány fehér ing helyett - az elrendeléstől függően - világoskék ingblúzt is hordhat megengedett viseletként V. Polgári ruha viselésének rendje 18. A hivatásos állomány egyenruhás normatípusba sorolt tagjai közül polgári ruhát viselhet: a) aki megrokkant, testileg fogyatékossá vált, továbbá akiről a rendőrorvos megállapította, hogy egyenruhát nem viselhet; b) nők esetében a terhesség 3. hónapjától a polgári ruhás normatípusba átsorolás nélkül a szülési szabadság, illetve GYES igénybevétele utáni újbóli munkába állásig. 19. Közterületen és hivatali helyiségekben a szolgálati követelménynek megfelelő tiszta és kulturált polgári öltözet viselendő, kivéve ha a bűnügyi szakterületen operatív munkát ellátók szolgálati feladata ettől eltérő öltözet viselését teszi szükségessé. 20. Az állományilletékes parancsnok a polgári ruhás állomány részére egyes ruházati elemek viselését korlátozhatja. VI. Az egyenruha viselésével kapcsolatos tilalmak 21. Nem engedélyezett: a) a Rendőrségen kívül létesített munkaviszony vagy más kereső foglalkozás során, továbbá magáncélú külföldre utazás alkalmával egyenruha viselése;

3 b) az egyenruházati cikkek polgári ruházati cikkekkel történő vegyes viselése; c) a Rendőrség tekintélyét sértő, ízléstelen, kopott, gyűrött, szennyezett ruházat viselése; d) az egyenruházati és felszerelési cikkeknek a jóváhagyott szabványtól bármilyen eltérést okozó megváltoztatása vagy átalakítása, a méretes ruházatoknak az előírástól eltérő formában való elkészíttetése; e) a jelzéseknek, díszítőelemeknek, jelvényeknek és kitüntetéseknek a Szabályzat IX. fejezetben meghatározottaktól eltérő viselete; f) a normákból kivont vagy nem rendszeresített ruházati cikkek viselése; g) az öltözködési rendszabályok önkényes leegyszerűsítése, az egyenruházat - a Szabályzat VII. fejezetében meghatározottakon túli - könnyítése; h) a közterületen gyalogosan történő szolgálatellátáskor - kivéve a halasztást nem tűrő kényszerítő eszköz alkalmazásakor - a sapka levétele; i) szolgálaton kívül munka-, illetve védőruházat, formaruházat, speciális szolgálati egyenruházat viselete; j) egyenruházat viselete a beosztásából felfüggesztett személyi állománynak a Rendelet 42. -a (6) bekezdésének a) pont alapján. VII. Öltözeti könnyítések 22. Öltözeti könnyítés - a szolgálati elöljáró engedélye alapján, a szolgálati követelmények figyelembevételével - az egyenruházati cikkek viselésénél megengedhető. 23. A rendőr (szolgálati elöljárójának engedélyével) télen az időjárási viszonyoktól függően a téli sapkáját lehajtva, a kabát gallérját felhajtva viselheti. 24. A szolgálati elöljáró engedélye alapján a rendőr kerékpáron történő közlekedés vagy közlekedési baleset helyszínén történő intézkedése közben - ha azt a körülmények (szolgálati feladat jellege, időjárás stb.) indokolják - a sapkáját leveheti. Az öltözeti könnyítésre okot adó körülmények megszűnését követően a könnyítést meg kell szüntetni. 25. A szolgálati elöljáró engedélye alapján vonaton, távolsági autóbuszon, hajón, repülőgépen, zárt fülkében egyenruhában utazó hivatásos állományú nagy melegben a zubbonyát, kabátját kigombolhatja, lecipzározhatja, illetve leveheti, valamint nyakkendőjét és sapkáját leveheti, kivéve ha a járművön ellenőrzés céljából tartózkodik. Az utazás befejezése előtt ezen könnyítéseket meg kell szüntetni. 26. A szolgálati elöljáró engedélye alapján a saját tulajdonban lévő járművüket egyenruhában vezetők, illetve a járműben egyenruhában utazók a zubbonyukat, kabátjukat kigombolhatják, levehetik, valamint nyakkendőjüket és sapkájukat levehetik. A járműből történő kiszállást követően ezen könnyítéseket meg kell szüntetni. 27. A szolgálati járműben tartózkodók a szolgálati elöljáró engedélyével könnyíthetnek öltözetükön. 28. A szolgálati elöljáró engedélye alapján a tehergépjármű vezetője és a vezetőfülkében utazók sapkájukat levehetik, kabátjukat, zubbonyukat kigombolhatják, illetve levehetik. A szállított személyek - lakott területen kívül - a járműparancsnok engedélyével nyári sapkájukat, nyakkendőjüket levehetik, illetve téli sapkájukat lehajthatják, a kabát gallérját felhajthatják. 29. A szolgálati elöljáró a rendőri objektum egész területén engedélyezheti az egyenruhát viselő személyi állomány részére a sapka nélküli mozgást. 30. Gyakorló feladat közben a szolgálati elöljáró engedélyével a sapka, a kabát, a zubbony levehető. Munkavégzés során a munka jellegének megfelelően a szolgálati elöljáró egyedileg szabályozza a könnyítéseket. VIII. Öltözetek viselési időszakai 31. Az öltözetek viselési időszakait a Rendelet 44. -ának (2) és (3) bekezdései határozzák meg. IX. Az egyenruhán viselhető jelzések, díszítőelemek, jelvények, kitüntetések, felszerelési tárgyak viselési rendje 32. A hivatásos állományúnak a hímzett azonosító viselése akkor kötelező, ha a szolgálati azonosító jelvényt a Rendelet 50. -ának (3) bekezdésében meghatározott tasakban viseli. Ezekben az esetekben a hímzett azonosítót: a) a bevetési zubbonyon jobb oldalt, a zseben, középen a húzózár fölött, b) a 65M zubbonyon jobb oldalt, a zsebfedős zseb zsebfedőjén, középen, c) a bevetési dzsekin jobb oldalt, a RENDŐRSÉG felirattal egyvonalban, középen,

4 d) a 65M kabáton a mellvonal magasságában, jobb oldalt középen, e) a testvédőn jobb oldalt a mellvonal magasságában, középen, f) bevetési kabáton és bevetési huzatruhán jobboldalon a tépőzáron kell viselni. 33. A jelsípot és a jelsíp-zsinórt a szolgálati öltözeten - minden napszakban és évszakban -, kivéve a pulóver, a garbó, a vízi rendészeti pólóing, valamint a bevetési ruha, a jobb oldali vállszalagra felfűzve a jelsípot a jobb zsebben elhelyezve úgy kell viselni, hogy a zsinóron lévő makkok a zsebtakarótól jobbra helyezkedjenek el. 34. Határvadász jelvényt (turul madár): a) az ingen, pulóveren, garbón, társasági zubbonyon és szolgálati nyári dzsekin a ruházat jobb oldalán, a zsebtakaró fölött, középen úgy kell viselni, hogy a zseb a jelvény középvonala egybeessen, valamint a zseb felső széle és a jelvény alsó széle érintkezzen, b) a szolgálati télikabát melegbélésén a jobb oldali mellrészen középen úgy kell viselni, hogy a vállrátét anyag alsó széle és a jelvény alsó széle érintkezzen, c) a szolgálati téli kabáton, vízirendészeti kabáton és pólóingen jobb oldalon a tépőzáron kell viselni. 35. A BORDER GUARD felirat az ingen, pulóveren, garbón és szolgálati nyári dzsekin a ruházat bal oldalán, a zsebtakaró fölött, középen viselhető úgy, hogy a zseb és a jelvény középvonala egybeessen, valamint a zseb felső széle és a jelvény alsó széle érintkezzen. 36. A kitüntetéseket kizárólag a 38. pontban meghatározott öltözeten nemzeti ünnepek alkalmával, egyéb esetben külön parancsra lehet viselni. 37. Az egyenruházaton a Magyar Köztársaság elnöke, a Kormány, a miniszter és az erre feljogosított más szerv által alapított kitüntetés viselhető. 38. Külföldi kitüntetést csak az viselhet, aki erre a Magyar Köztársaság elnökétől engedélyt kapott. 39. Kitüntetések és szalagsávjai csak zubbonyon és kosztümkabáton viselhetők a következők szerint: a) a kitüntetéseket és szalagsávot a zubbony baloldalán, a zsebfedő felett, a viselési sorrend szerint balról jobbra (belülről kifelé), több sor esetén pedig felülről lefelé kell elhelyezni; b) eredeti formában egy kitüntetést a zubbony bal oldalán, a felső zseb fölé kell helyezni úgy, hogy a kitüntetés ékítménye a zsebtakaró felső szélét érintse, középvonala pedig a zsebtakaró középvonalával egybeessen; c) eredeti formában két kitüntetést a zseb középvonalától jobbra és balra, a viselési sorrendben megfelelően úgy kell elhelyezni, hogy a magasabban sorolt kitüntetés szalagjából 2 cm látható legyen; ha a kitüntetések hossza különböző, akkor úgy kell elhelyezni, hogy a zsebtakaró felső szélét a hosszabb kitüntetés ékítményének alsó széle érintse, a szalagok felső szélét pedig azonos magasságban kell elhelyezni; d) eredeti formában kettőnél több kitüntetés elhelyezésénél a 34. és 35. pontban foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy az első kitüntetés szalagjától a zubbony kihajtása alól 2 cm látható legyen, a legszélső kitüntetés szalagja, pedig a zseb baloldali varrásával egybeessen; e) egy sorban 6 kitüntetést lehet elhelyezni, ilyen az esetben a 2 cm távolságot a kitüntetések számának megfelelően arányosan csökkenteni kell; f) a kitüntetéseket két sorban úgy kell viselni, hogy az alsó sor egyezzen meg az egysoros viselési formával, a felső sorban elhelyezett kitüntetés ékítményének alsó széle pedig az alsó sorban elhelyezett kitüntetések szalagjának közepéig érjen; g) 12-nél több kitüntetés esetén egy sorban 6-nál több kitüntetés is elhelyezhető, ebben az esetben a sorok közötti távolságot úgy kell arányosan csökkenteni, hogy a felső sorban elhelyezett kitüntetés ékítményének közepéig érjen; h) szalagsáv formájában egy sorban 4 kitüntetés viselhető, a szalagsávot a zubbony felső zsebtakarójának széle felett, a zsebtakaró felső szélével párhuzamosan úgy kell elhelyezni, hogy a szalagsáv és a zseb középvonala egybeessen; i) több sor esetén a felső sor (sorok) mindig négy szalagsávból áll, a 4-nél kevesebb szalagsávot az előbbiekben szabályozott módon, a legalsó sorban kell elhelyezni. X. Szolgálati azonosító jelvény és a jó láthatósági átvető viselhető rendfokozati jelzés és hímzett azonosító viselésének rendje 40. Az azonosító jelvény viselése kötelező, amennyiben az egyenruhás rendőr állami, közhatalmi jogosítványok gyakorlásával összefüggő tevékenységet végez. A kiképzési, oktatási, továbbképzési tevékenység végzésének időtartama alatt az azonosító jelvény viselése nem kötelező. 41. A bevetési póló, a bevetési zubbony és a bevetési dzseki (kabát) bal karjának tasakjában kell viselni a szolgálati azonosító jelvényt.

5 42. A szolgálati azonosító jelvényt a jó láthatósági átvető bal oldalának mellrészén található rögzítő gombjára gombolva kell viselni, a rendfokozati jelzést és a hímzett azonosítót a jó láthatósági átvetőn kialakított tépőzáras rögzítők helyén kell viselni. XI. Az egyenruházat viselésének képes közzététele 43. Az egyenruhás állomány: a) szolgálati öltözködési változatainak (1. melléklet), b) gyakorló öltözetének (2. melléklet), c) társasági öltözetének (3. melléklet), d) speciális szolgálati egyenruházatainak (4. melléklet) az egyenruhán viselhető jelzésekkel, díszítőelemekkel, jelvényekkel, kitüntetésekkel, felszerelési tárgyakkal (5. melléklet) ellátott viseletét a Rendőrség internetes és intranetes honlapján egészalakos fényképes formában az ORFK Szóvivői Irodának elérhetővé kell tenni. XII. Záró rendelkezések 44. A Szabályzat a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az egyenruhás normatípusba sorolt állomány nyári, átmeneti és téli időszakra vonatkozó szolgálati öltözet változatairól szóló 12/2006. (IX. 27.) ORFK utasítás. 45. A tábornoki állomány a Rendelet 1. mellékletének IV. tábornoki alapellátás normában meghatározott egyenruházati ellátásban részesül. 46. A egyenruhás állományra vonatkozó ruházatok viselésénél az egyenruhás állományra vonatkozó szabályokat kell irányadónak tekinteni, berendelésük esetén öltözetüket a szolgálati elöljáró határozza meg. 47. A 34. és 35. pontban meghatározott Határvadász jelvény (turul madár) és BORDER GUARD felirat viselése kizárólag a január 1-je előtt beszerzett termékeken engedélyezett melléklet a 10/2010. (OT 6.) ORFK utasításhoz a) nyáron: I. AZ EGYENRUHÁS ÁLLOMÁNY SZOLGÁLATI ÖLTÖZKÖDÉSI VÁLTOZATAI Szolgálati öltözet (Nyáron, átmeneti időszakban és télen) 2. változat: - szolgálati nyári sapka - szolgálati nyári sapka - szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, v. kék, vagy fehér ing, rövid ujjú, vállpántos - szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, v. kék, vagy fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos - hímzett váll-lap (kék) - hímzett váll-lap (kék) - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, BORDER GUARD felirat - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, BORDER GUARD felirat - szolgálati nyakkendő, sötétkék - szolgálati nyakkendő, sötétkék - szolgálati nyári pantalló, sötétkék - szolgálati nyári pantalló, sötétkék - szolgálati nyári zokni, sötétkék - szolgálati nyári zokni, sötétkék - szolgálati félcipő, egységes / rendészeti félcipő, fekete - szolgálati félcipő, egységes / rendészeti félcipő, fekete - szolgálati derékszíj - szolgálati derékszíj

6 - névkitűző - névkitűző - jelsíp, jelsíp-zsinór - jelsíp, jelsíp-zsinór 3. változat: az 1. és 2. változat kiegészítve a szolgálati pulóverrel. 4. változat: az 1-3. változat kiegészítve a szolgálati nyári dzsekivel. 5. változat: az 1-4. változat kiegészítve a szolgálati csapadék ellen védő kabáttal / szolgálati csapadék ellen védő öltözettel. 6. változat: az 1-5. változat szolgálati nyári sapka helyett a 09. mintájú tányérsapkával. 7. változat: az 1-6. változat kiegészítve a jó láthatóságot biztosító (Rendőrség-police feliratos) mellénnyel /08. mintájú jó láthatósági átvetővel. Viselése kötelező nappal és éjszaka közúti ellenőrzés, valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során (bel- és külterületen egyaránt). Megengedett viselet: a) az 1. és 2. változat nyakkendő nélkül is hordható (ing felső gombja kigombolva), b) az 1-7. változat szolgálati félcipő (rendészeti félcipő, fekete) helyett félcipő, normál bőrtalpúval. Megjegyzés: a fehér ing viselése ünnep- és munkaszüneti napokon kötelező. A 09. mintájú tányérsapka viselése fehér tányérrésszel a közlekedésrendészeti állomány részére minden nap kötelező, a többi állomány részére nyári időszakban megengedett viselet. b) átmeneti időszakban: 2. változat: - szolgálati nyári sapka - szolgálati nyári sapka - szolgálati nyári dzseki - szolgálati pulóver - szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, v. kék, vagy fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos - szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, v. kék vagy fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos - szolgálati nyakkendő, sötétkék - szolgálati nyakkendő, sötétkék - hímzett váll-lap (kék) - hímzett váll-lap (kék) - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, BORDER GUARD felirat - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, BORDER GUARD felirat - szolgálati nyári pantalló, sötétkék - szolgálati nyári pantalló, sötétkék - szolgálati nyári zokni, sötétkék - szolgálati nyári zokni, sötétkék - szolgálati félcipő, egységes / rendészeti félcipő, fekete - szolgálati félcipő, egységes / rendészeti félcipő, fekete - szolgálati derékszíj - szolgálati derékszíj - névkitűző - névkitűző - jelsíp, jelsíp-zsinór - jelsíp, jelsíp-zsinór 3. változat: - szolgálati nyári sapka - szolgálati bőrdzseki (szőrmegallér nélkül),/ HŐR szolgálati télikabát (melegbélés nélkül) - szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, v. kék vagy fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos - hímzett váll-lap (kék) - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, BORDER GUARD felirat - szolgálati nyakkendő, sötétkék - szolgálati téli pantalló - szolgálati téli zokni, sötétkék - szolgálati félcipő, egységes / rendészeti félcipő, fekete

7 - szolgálati derékszíj, - jelsíp, jelsíp-zsinór 4. változat: az 1-3. változat kiegészül a szolgálati csapadék ellen védő kabáttal /HŐR szolgálati csapadék ellen védő öltönnyel. 5. változat: az 1-4. változat szolgálati nyári sapka helyett a 09. mintájú tányérsapkával. 6. változat: az 1-5. változat kiegészül a jó láthatóságot biztosító (Rendőrség-police feliratos) mellénnyel /08. mintájú jó láthatósági átvetővel. Viselése kötelező nappal és éjszaka közúti ellenőrzés, valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során (bel- és külterületen egyaránt). Megengedett viselet: a) az 1-6. változat szolgálati félcipő (rendészeti félcipő, fekete) helyett félcipő, normál bőrtalpúval, b) a dzsekik alatt szolgálati pulóver is viselhető, c) a 3. változat viselhető a HŐR szolgálati télikabát helyett annak melegbélésével is (ujjakkal). Megjegyzés: a fehér ing viselete ünnep- és munkaszüneti napokon kötelező. A 09. mintájú tányérsapka viselése a közlekedésrendészeti állomány részére fehér tányérrésszel kötelező. c) télen: 2. változat: - szolgálati téli sapka - szolgálati téli sapka - szolgálati bőrdzseki, szőrmegallérral - szolgálati bőrdzseki, szőrmegallérral - szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, v. kék - szolgálati garbó vagy fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos - hímzett váll-lap (kék) - hímzett váll-lap (kék) - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, BORDER GUARD felirat - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, BORDER GUARD felirat - szolgálati nyakkendő, s. kék - szolgálati, téli, mellrészes nadrág, sötétkék - szolgálati pulóver - szolgálati téli zokni - szolgálati, téli, mellrészes nadrág, sötétkék - 65M gyakorló, v. bevetési bakancs / szolgálati bakancs, fekete - szolgálati téli zokni - szolgálati derékszíj - 65M gyakorló, v. bevetési bakancs / szolgálati bakancs, - szolgálati bőrkesztyű /HŐR szolgálati téli kesztyű fekete - szolgálati derékszíj - szolgálati bőrkesztyű /HŐR szolgálati téli kesztyű - jelsíp, jelsíp-zsinór - jelsíp, jelsíp-zsinór 3. változat: 4. változat: - szolgálati téli sapka - szolgálati téli sapka - szolgálati bőrdzseki, szőrmegallérral /HŐR szolgálati télikabát melegbéléssel - szolgálati bőrdzseki, szőrmegallérral /HŐR szolgálati télikabát melegbéléssel - szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos v. kék - szolgálati garbó vagy fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos - hímzett váll-lap (kék) - hímzett váll-lap (kék) - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, BORDER GUARD felirat - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, BORDER GUARD felirat - szolgálati nyakkendő - szolgálati téli pantalló - szolgálati pulóver - szolgálati téli zokni, sötétkék - szolgálati téli pantalló - szolgálati félcipő / rendészeti félcipő, fekete / szolgálati bakancs, fekete - szolgálati téli zokni, sötétkék - szolgálati derékszíj

8 - szolgálati félcipő / rendészeti félcipő, fekete / szolgálati - szolgálati bőrkesztyű /HŐR szolgálati téli kesztyű bakancs, fekete - szolgálati derékszíj - szolgálati bőrkesztyű /HŐR szolgálati téli kesztyű - jelsíp, jelsíp-zsinór - jelsíp, jelsíp-zsinór 5. változat: az 1-4. változattal egyezik meg, de a csapadék ellen védő kabáttal/szolgálati csapadék ellen védő öltönnyel kiegészítve. 6. változat: az 1-5. változat szolgálati nyári sapka helyett a 09. mintájú tányérsapkával. 7. változat: az 1-6. változat kiegészül a jó láthatóságot biztosító (Rendőrség-police feliratos) mellénnyel (08. mintájú jó láthatósági átvetővel). Viselése kötelező nappal és éjszaka közúti ellenőrzés, valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során (bel- és külterületen egyaránt). Megengedett viselet: a 3-7. változat szolgálati téli sapka helyett a szolgálati, nyári sapkával, vagy a 09. mintájú tányérsapkával. A 3-6. változat szolgálati félcipő (rendészeti félcipő, fekete) helyett félcipő, normál bőrtalpúval, szolgálati bakancs, feketével. Megjegyzés: a fehér ing viselete hétvégén és ünnepnapokon - kivéve szolgálati garbó alatt -kötelező. A 09. mintájú tányérsapka viselése a közlekedésrendészeti állomány részére fehér tányérrésszel kötelező. Az 1. és 2. változatok csak a április 27-től alapellátott, vagy alapellátás kiegészített női állomány részére rendelhető el. A többi női állomány részére megengedett viselet. Az 1. és 2. változatok a volt határőr állomány részére, valamint az Egyenruhás alapellátási norma 2-be sorolt állomány részére nem rendelhető el. A 3. és 4. változatnál a szolgálati téli pantalló viselése a szolgálati bakancs, fekete felett hordható. 2. melléklet a 10/2010. (OT 6.) ORFK utasításhoz GYAKORLÓ ÖLTÖZET 1. A gyakorló öltözetet normatípustól függetlenül a Rendőrség valamennyi hivatásos állományú tagja viseli - kivéve a április. 27-e előtt felszerelt egyenruhás, valamint a május 1-je előtt felszerelt polgári ruhás nőket, részükre ezen öltözet megengedett viselet -, amennyiben az elöljáró elrendeli a gyakorlatok alkalmával. 2. Régi típusú (szürke) gyakorló öltözet: a) nyáron: 2. változat: - 65M gyakorló sapka - 65M gyakorló sapka - szolgálati v. kék, vállpántos/szürke, rövid v. hosszú ujjú ing - szolgálati v. kék, vállpántos/szürke, rövid v. hosszú ujjú ing - váll-lap/hímzett szolg. váll-lap - váll-lap/hímzett szolg. váll-lap - 65M gyakorló nadrág - 65M nyári gyakorló zubbony - szolgálati nyári zokni sötétkék - 65M gyakorló nadrág - 65M gyakorló bakancs - szolgálati nyári zokni sötétkék - szolgálati derékszíj/ derékszíj, vállszíjjal - 65M gyakorló bakancs - szolgálati derékszíj/ derékszíj, vállszíjjal b) átmeneti időszakban: 2. változat: - 65M gyakorló sapka - 65M gyakorló sapka - szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos v. kék/ szürke ing, - szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos v. kék/ szürke ing,

9 hosszú ujjú, vállszalagos/ gyakorlóing hosszú ujjú, vállszalagos/ gyakorlóing - 65M gyakorló zubbony - téli gyakorlózubbony övvel - váll-lap/hímzett szolgálati váll-lap - váll-lap/hímzett szolgálati váll-lap - 65M gyakorló nadrág - 65M gyakorló nadrág - szolgálati téli zokni, sötétkék - szolgálati téli zokni, sötétkék - 65M gyakorlóbakancs - 65M gyakorlóbakancs - szolgálati derékszíj/derékszíj, vállszíjjal - szolgálati derékszíj/derékszíj, vállszíjjal c) télen: - műszőrmés téli sapka v. szolgálati téli sapka - szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos v. kék/ szürke ing, hosszú ujjú, vállszalagos/ gyakorlóing - téli gyakorlózubbony övvel, béléssel - váll-lap/hímzett szolgálati váll-lap - 65M gyakorló nadrág - szolgálati téli zokni, sötétkék - 65M gyakorló bakancs - téli bőrkesztyű - szolgálati derékszíj/derékszíj, vállszíjjal Megjegyzés: Téli öltözethez a téli ing és téli alsó egyaránt viselhető, a téli ing 65M zubbony alatt ing nélkül is viselhető. Valamennyi változat kiegészül a jó láthatóságot biztosító mellénnyel (08. mintájú jó láthatósági átvetővel). Viselése kötelező nappal és éjszaka közúti ellenőrzés, valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során (bel- és külterületen egyaránt). Gyakorló öltözet viselése esetén - amennyiben a hivatásos állomány tagja nem rendelkezik jó láthatóságot biztosító mellénnyel - a szolgálati feladat időtartamára azzal a ruházati szakszolgálat végrehajtó szerve köteles ellátni. 3. Új típusú gyakorló öltözet - bevetési egyenruházat a) nyáron: - szövetsapka (pilotka), sötétkék / szolgálati nyári sapka - bevetési póló, sötétkék /pólóing világoskék - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, tépőzáras - tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve (kék) - bevetési nadrág, sötétkék / rendészeti nadrág, sötétkék HŐR - szolgálati derékszíj / rendészeti járőröv - szolgálati nyári zokni - bevetési bakancs /szolgálati bakancs, fekete 2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a bevetési zubbonnyal (sötétkék). b) átmeneti időszakban: - szövetsapka (pilotka), sötétkék / szolgálati nyári sapka HŐR - bevetési póló, sötétkék / pólóing világoskék v. póló, sötétkék* - bevetési zubbony, sötétkék

10 - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, tépőzáras, - tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve (kék) - bevetési nadrág, sötétkék / rendészeti nadrág, sötétkék v. bevetési huzatruha sötétkék - szolgálati derékszíj / rendészeti járőröv - szolgálati nyári zokni - bevetési bakancs / szolgálati bakancs, fekete * A sötétkék póló csak alsóruházatként viselhető, mivel az ékítmények elhelyezésére nincs lehetőség! 2. változat: az 1. változat kiegészíthető a szolgálati garbóval, vagy téli inggel / termo felsővel. 3. változat: az 1. és 2. változat kiegészíthető a bevetési dzsekivel (sötétkék) / bevetési kabáttal (sötétkék). c) téli időszakban: - szövetsapka (pilotka), sötétkék / szolgálati nyári sapka - bevetési póló, sötétkék / pólóing világoskék v. póló, sötétkék * - bevetési zubbony, sötétkék - bevetési dzseki / bevetési kabát - tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve (kék) - bevetési nadrág, sötétkék / rendészeti nadrág, sötétkék v. bevetési huzatruha sötétkék - szolgálati derékszíj / rendészeti járőröv - szolgálati téli zokni - bevetési bakancs / szolgálati bakancs, fekete - szolgálati bőrkesztyű, fekete / szolgálati téli kesztyű - határvadász jelvény (tépőzáras), * A sötétkék póló csak alsóruházatként viselhető, mivel az ékítmények elhelyezésére nincs lehetőség! 2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a szolgálati garbóval vagy téli inggel és téli alsónadrággal / termo alsóruházattal. 3. változat: az 1. és 2. változat bevetési pilotka/szolgálati nyári sapka helyett szolgálati téli sapkával. Megjegyzés: A szolgálati azonosító jelvényt a bevetési póló, zubbony, valamint dzseki (kabát) bal karjának tasakjában kell hordani. Az új típusú gyakorló öltözetnél a 65M bakancs megengedett viselet. Valamennyi változat kiegészül a jó láthatóságot biztosító mellénnyel (08. mintájú jó láthatósági átvetővel), amelynek a viselése kötelező nappal és éjszaka közúti ellenőrzés, valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során (bel- és külterületen egyaránt). 3. melléklet a 10/2010. (OT 6.) ORFK utasításhoz 1. Társasági öltözet a) nyáron: TÁRSASÁGI ÖLTÖZET FÉRFIAKNAK ÉS NŐKNEK (férfi) 2. változat: (férfi) - társasági tányérsapka, szerelékkel (kék) - társasági tányérsapka, szerelékkel (kék) - társasági zubbony, szerelékkel (kék) - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény - fehér ing, rövid ujjú, vállpántos

11 - fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos - szolgálati nyakkendő, sötétkék - szolgálati nyakkendő, sötétkék - szolgálati nyári zokni sötétkék - szolgálati nyári zokni sötétkék - félcipő, normál bőrtalpú / rendészeti félcipő, fekete - félcipő, normál bőrtalpú / rendészeti félcipő, fekete - társasági pantalló - társasági pantalló - társasági öv - társasági öv - névkitűző - névkitűző 3. változat: (női) 4. változat: (női) - társasági női kalap, sötétkék, szerelékkel - társasági női kalap, sötétkék, szerelékkel - társasági kosztümkabát (normál v. hosszított), - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény szerelékkel (kék) - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény - fehér ing, rövid ujjú, vállpántos - fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos - szolgálati nyakkendő, sötétkék - szolgálati nyakkendő, sötétkék - társasági szoknya - társasági szoknya - társasági öv - társasági öv - harisnya (testszínű) - harisnya (testszínű) - félcipő, ünnepi fekete - félcipő, ünnepi fekete - névkitűző - névkitűző b) és c) átmeneti - téli öltözet: (férfi) - társasági tányérsapka, szerelékkel (kék) - társasági felöltő, ujja rangjelzéssel - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény - társasági zubbony, szerelékkel - fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos - szolgálati nyakkendő, sötétkék - társasági pantalló - társasági öv - szolgálati téli zokni, sötétkék - félcipő normál, bőrtalpú / rendészeti félcipő, fekete - szolgálati bőrkesztyű, fekete - névkitűző (zubbonyon) 2. változat: (női) - társasági női kalap, sötétkék, szerelékkel - társasági felöltő, ujja rangjelzéssel - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény - társasági kosztümkabát (normál v. hosszított), szerelékkel (kék) - fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos - szolgálati nyakkendő, sötétkék - társasági szoknya - társasági öv - harisnya (testszínű) - félcipő, ünnepi fekete - szolgálati bőrkesztyű, fekete - névkitűző (kosztümkabáton) Megengedett viselet: A kitüntetési szalagsáv helyett a kitüntetések eredeti formában viselhetők.

12 2. Dísz-, illetve zenekari öltözet A társasági öltözet változataival azonos, de azokhoz fehér cérnakesztyű, valamint díszöv viselendő. A Rendőrség Zenekar a díszzsinórt a társasági zubbony jobb vállán lévő zsinórzaton átfűzve, felülről a második gombra akasztva viseli oly módón, hogy a díszítő elemek a jobbzseb jobboldalán a hónaljvarrás vonalában helyezkedjenek el. Parancsnoki utasításra díszőrségben és temetésen díszöltözetként az évszaknak megfelelő szolgálati öltözet is viselhető. 4. melléklet a 10/2010. (OT 6.) ORFK utasításhoz SPECIÁLIS SZOLGÁLATI EGYENRUHÁZATOK 1. Speciális szolgálati egyenruházatok: a) motoros ruházat, b) vízirendészeti ruházat c) lovas ruházat, d) kutyavezetői ruházat, e) speciális bevetési ruházat f) bűnügyi technikusi, helyszínelő ruházat. 2. A speciális szolgálati egyenruházatok csak szolgálatban, speciális szolgálati feladatok ellátása során viselhetők. Egyéb esetekben viselése tilos. 3. Motoros járőrszolgálatot ellátók speciális motoros szolgálati egyenruházata a) nyáron: - szövetsapka (pilotka)/ szolgálati nyári sapka / motoros bukósisak - kétrészes motoros felsőruha (bélés nélkül) - vízirendészeti teniszing / pólóing világoskék - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, tépőzáras - tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve (kék) - fehér szolgálati derékszíj - nyári motoros kesztyű - motoros csizma b) átmeneti - téli időszakban: - szövetsapka (pilotka)/ szolgálati nyári sapka /motoros bukósisak - kétrészes motoros felsőruha (béléssel) - vízirendészeti teniszing vagy fehér motoros garbó/ pólóing világoskék - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, tépőzáras - tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve (kék) - fehér szolgálati derékszíj - nyári motoros kesztyű - motoros csizma

13 2. változat: - szövetsapka (pilotka) / szolgálati nyári sapka /motoros bukósisak - kétrészes motoros felsőruha (béléssel) - kétrészes motoros thermo alsóruházat/termo alsóruházat - karjelvény (RDR) / határvadász jelvény, tépőzáras - tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve (kék) - fehér szolgálati derékszíj - téli motoros kesztyű - motoros csizma Megjegyzés: Bármely változat esetén esőben a nadrág a csizmaszárra húzva, egyéb esetekben a csizmaszárba tűrve hordandó. Amennyiben a motoros nem a motoron tartózkodik kabátját és a bukósisakot leveheti. 4. Vízirendészeti szolgálatot ellátók szolgálati öltözete a) nyáron 2. változat: - vízirendészeti nyári sapka - vízirendészeti nyári sapka - vízirendészeti teniszing - vízirendészeti teniszing - karjelvény - karjelvény - tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve (kék) - tépőzáras rendfokozati jelzés, szerelve (kék) - vízirendészeti rövidnadrág - vízirendészeti hosszú nadrág - nyári pamut zokni, fehér - nyári pamut zokni, fehér - vízirendészeti félcipő - vízirendészeti félcipő 3. változat: az 1. és 2. változattal egyezik meg, kiegészítve a szolgálati nyári dzsekivel, vagy szolgálati pulóverrel. 4. változat: az 1-3. változat kiegészítve a kétrészes viharruhával, vagy a vízirendészeti viharmellénnyel. 5. változat: az 1-4. változat kiegészítve a vízirendészeti kesztyűvel. 6. változat: a 4. és 5. változat félcipő helyett viharcsizmával. Megjegyzés: Nyáron, ha a szolgálati feladat jellege olyan, az 1-6. változat - vízi járművön - sapka nélkül is viselhető. b) átmeneti időszakban: - vízirendészeti nyári sapka - szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, v. kék - szolgálati váll-lap (kék) - karjelvény - szolgálati nyakkendő - szolgálati pulóver - vízirendészeti hosszú nadrág - téli pamut zokni, fehér - vízirendészeti félcipő 2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a szolgálati nyári dzsekivel, vagy a szolgálati bőrdzsekivel. 3. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a vízirendészeti mellénnyel. 4. változat: az 1-3. változat kiegészítve a kétrészes viharruhával. 5. változat: az 1-4. változat kiegészítve a vízirendészeti kesztyűvel.

14 6. változat: a 4. és 5. változat félcipő helyett viharcsizma. c) téli időszakban: - vízirendészeti téli sapka - szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, v. kék - szolgálati pulóver - szolgálati váll-lap (kék) - karjelvény - vízirendészeti mellény - vízirendészeti kabát - szolgálati téli pantalló - szolgálati téli zokni, sötétkék - vízirendészeti félcipő - vízirendészeti védőkesztyű 2. változat: a szolgálati ing és pulóver helyett szolgálati garbó viselhető. 3. változat: az 1. és 2. változat kiegészítve a vízirendészeti viharnadrággal és cipő helyett viharcsizmával. 5. Lovas szolgálatot ellátok speciális szolgálati egyenruházata Lovaglónadrág, nyári sötétkék vagy fekete Lovaglónadrág, téli, sötétkék vagy fekete Lovaglónadrág, gyakorló, sötétkék Lovaglócsizma, bőr, magas szárú, fekete Az öltözködési típusok megegyeznek az 1. és 2. mellékletben meghatározott szolgálati és gyakorló öltözettel, azonban a nadrágok és pantallók helyett lovaglónadrágot, míg a lábbelik helyett lovaglócsizmát viselnek, a szolgálati feladattól függően. Megjegyzés: A járőrtáskát a lovas rendőr a lóháton ülve nem a szolgálati derékszíjára, hanem a nyeregre rögzítve hordja. Valamennyi változatnál a szolgálati, csapadék ellen védő kabát viselhető. A gyakorló lovaglónadrág a ló körüli teendők ellátásakor viselendő. 6. Kutyavezetői szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata 1. számú változat: Kutyavezetői védőkabát, kék Kutyavezetői védőnadrág, kék 2. számú változat: Az öltözködési típusok megegyeznek a 1. és 2. számú mellékletben taglalt szolgálati és gyakorló öltözetekkel, azonban a nadrágok és pantallók helyett kutyavezetői védőnadrágot, a kabátok helyett kutyavezetői védőkabátot viselnek, a szolgálati feladattól függően. Megengedett viselet: Szolgálati, nyári sapka helyett a kutyás emblémával ellátott sötétkék sildes sapka. Valamennyi változatnál a 65M gyakorló bakancs, vagy a bevetési, szolgálati bakancs. 7. Bevetési egységek speciális szolgálati egyenruházata a) Speciális bevetési öltözet viselésére jogosultak: - Készenléti Rendőrség KSzI Terrorelhárító Szolgálat, - Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Sólyom Bevetési Alosztály, - Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Ellátó Szervek Műveleti Főosztály Taktikai Osztály I-II. és a Tanúvédelmi Szolgálat Személyvédelmi Osztálya állománya,

15 - megyei rendőr-főkapitányságok bevetési alegységei. b) A felsoroltakon túl - az ORFK gazdasági főigazgatójának külön írásbeli engedélye alapján - a Rendőrség egyéb speciális egységeinek hivatásos állományú tagjai is elláthatók bevetési ruházattal. c) nyáron: - bevetési pilotka, fekete - speciális, bevetési póló, fekete - karjelvény - tépőzáras rendfokozati jelzés, csillaggal, szerelve, - speciális, bevetési nadrág, fekete - szolgálati derékszíj - szolgálati nyári zokni - speciális, bevetési bakancs, fekete 2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a speciális, bevetési zubbonnyal. d) átmeneti időszakban: - bevetési pilotka, fekete - speciális, bevetési póló, fekete - speciális, bevetési zubbony, fekete - karjelvény - tépőzáras rendfokozati jelzés, csillaggal, szerelve, - speciális, bevetési nadrág, fekete - szolgálati derékszíj - szolgálati nyári zokni - speciális, bevetési bakancs, fekete 2. változat: az 1. változat kiegészíthető a speciális, bevetési dzsekivel. e) téli időszakban: - bevetési pilotka, fekete - speciális, bevetési póló, fekete - speciális, bevetési zubbony, fekete - speciális, bevetési dzseki - tépőzáras rendfokozati jelzés, csillaggal, szerelve, - speciális, bevetési nadrág, fekete - szolgálati derékszíj - szolgálati téli zokni - speciális, bevetési bakancs, fekete 2. változat: az 1. változattal egyezik meg, de kiegészíthető a téli inggel és alsóval. 9. Bűnügyi technikusi, helyszínelők speciális szolgálati egyenruházata A szemlebizottság vezető, bűnügyi technikai osztályvezető, bűnügyi technikus és segédtechnikus, továbbá a baleseti helyszínelő és vizsgáló szolgálati beosztásokat betöltők munkaruházata. a) nyáron: - bevetési póló, sötétkék/szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos, v. kék - bűnügyi technikusi melles nadrág - szolgálati derékszíj

16 - szolgálati nyári zokni - szolgálati félcipő, fekete, vagy 65M, illetve bevetési, vagy szolgálati bakancs 2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a bűnügyi technikusi kabáttal, ujj és bélés nélkül. 3. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a bűnügyi technikusi kabáttal. b) átmeneti időszakban: - bevetési póló, sötétkék/szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, v. kék - bűnügyi technikusi nadrág - bűnügyi technikusi kabát - szolgálati derékszíj - szolgálati nyári zokni - szolgálati félcipő, fekete, vagy 65M, illetve bevetési, vagy szolgálati bakancs c) téli időszakban: - bevetési póló, sötétkék/szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos, v. kék - bűnügyi technikusi nadrág - bűnügyi technikusi kabát - szolgálati derékszíj - szolgálati téli zokni - szolgálati félcipő, fekete, vagy 65M, illetve bevetési, vagy szolgálati bakancs 2. változat: az első változat kiegészítve a téli inggel és a téli alsóval. Megengedett viselet: az 1. változat kiegészítve a szolgálati garbóval. Megjegyzés: A május 1. előtt felszerelt polgári ruhás női állomány részére a parancsnok a fentiekben szereplő egyenruházati cikkekhez hasonló civil ruházatok viselését rendelheti el. 5. melléklet a 10/2010. (OT 6.) ORFK utasításhoz Az egyenruhán viselhető jelzések, díszítőelemek, jelvények, kitüntetések, felszerelési tárgyak 1. Rendfokozati jelzések, váll-lap, tépőzáras rendfokozati jelzés, csillaggal, szerelve, társasági paroli: a) A rendfokozatokat és elnevezésüket a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény 1. számú melléklete határozza meg. b) A szolgálati öltözeten váll-lapot kell viselni, amelyen a különböző rendfokozati jelzéseket különböző típusú váll-lapok, valamint eltérő nagyságú és színű csillagok jelölik. c) A speciális szolgálati öltözet esetén a vízirendészeti, motoros, bevetési, ruházaton tépőzáras rendfokozati jelzést, csillaggal, szerelve (tépőzárral ellátott rövidített váll-lap), a kutyavezetői és lovas szolgálatot ellátók ruházatán váll-lapot kell viselni. d) A társasági (illetve ünnepi és zenekari) öltözeten vállzsinórt és új típusú társasági parolit kell viselni, amelyen a különböző rendfokozati jelzéseket, különböző típusú parolik, valamint eltérő nagyságú és színű csillagok jelölik. 2. Váll-lapok: a) Szolgálati hímzett váll-lap: 95x40 mm méretű, hímzett szegéllyel ellátott kék színű, hímzett rendfokozati jelzések.

17 b) Tiszthelyettesi váll-lap: 10 mm széles ezüstszínű V alakú sávval, 2 mm széles ezüstszínű hímzett kerettel. c) Zászlósi váll-lap: 10 mm széles ezüstszínű, V alakú sávval, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel. d) Tiszti váll-lap: 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel. e) Főtiszti váll-lap: 36x55 (65) mm méretű aranyszínű hímzett mező, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel. f) Tábornoki váll-lap: 36x91 mm méretű aranyszínű hímzett mező, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel. 3. A szolgálati váll-lapon a tépőzáras rendfokozati jelzésen (a teljes egészében hímzett kivitel kivételével) és a társasági parolin hatágú csillagot (tábornoki 17-mm, valamint főtiszti, tiszti és tiszthelyettesi 15 mm) kell elhelyezni a következők szerint: a) egy csillag esetén a váll-lap és paroli középvonalán, hogy annak alsó szélétől a csillag közepe 15 mm-re, tépőzáras rendfokozati jelzésen 10 mm-re kell lennie, b) két csillag esetén a váll-lap és a paroli középvonalára merőlegesen, hogy annak alsó szélétől a csillagok közepe 15 mm-re, tépőzáras rendfokozati jelzésen 10 mm-re kell lennie, c) három csillag esetén két csillagot a váll-lap és a paroli alsó szélétől 15 mm-re, tépőzáras rendfokozati jelzésen 10 mm-re, a harmadikat pedig úgy, hogy azok egyenlő oldalú háromszöget zárjanak be. 4. Társasági paroli: A rendfokozati jelzéseket a társasági öltözet gallérján elhelyezett kék színű parolin, tábornoknál 17-mm-es, valamint főtiszti, tiszti és tiszthelyettesi 15 mm-es arany, illetve ezüstszínű hatágú csillaggal - a váll-lappal megegyezően - kell jelölni. A állományjelző főtiszteknél, tiszteknél és zászlósoknál arany, tiszthelyetteseknél ezüstszínű. Tábornokoknál a paroli aranyszínű, csúcsában elhelyezett ezüstszínű tölgyfa lombbal. a) A tiszthelyettesi paroli 36x95 mm-es méretű, végén ék alakban végződő rendfokozati jelzés, 10 mm-es V alakú ezüst paszománnyal, 3 mm-es ezüst sújtással és három vitézkötéssel. b) A zászlósi paroli 36x95 mm-es méretű, végén ék alakban végződő rendfokozati jelzés, 10 mm-es V alakú ezüst paszománnyal, 3 mm-es arany sújtással és három vitézkötéssel. c) A tiszti paroli 36x95 mm-es méretű, végén ék alakban végződő rendfokozati jelzés, 3 mm-es arany sújtással és öt vitézkötéssel. d) A főtiszti paroli 36x95 mm-es méretű, végén ék alakban végződő rendfokozati jelzés, 30 mm-es arany paszománnyal, 3 mm-es arany sújtással és öt vitézkötéssel. 5. Tépőzáras rendfokozati jelzés: 80x40 mm-es méretű, tépőzáras, hímzett szegéllyel ellátott kék színű, különböző színű és méretű paszományokkal ellátott hímzett rendfokozati jelzések: a) Tiszthelyettesi tépőzáras rendfokozati jelzés: 10 mm széles ezüstszínű V alakú sávval, 2 mm széles ezüstszínű hímzett kerettel. b) Zászlósi tépőzáras rendfokozati jelzés: 10 mm széles ezüstszínű, V alakú sávval, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel. c) Tiszti tépőzáras rendfokozati jelzés: 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel. d) Főtiszti tépőzáras rendfokozati jelzés: 30x35 (55) mm méretű aranyszínű hímzett mező, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel. e) Tábornoki tépőzáras rendfokozati jelzés: 36x76 mm méretű aranyszínű hímzett mező, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel. Az ezüst színű tábornoki tölgyfalomb alsó csúcsa a karlap jobb szélétől 35 mm-re kell elhelyezni. 6. Díszítőelemek: a) Egyenruha gomb (köpeny-, zubbony- és ujjgomb) Tiszteknek és zászlósoknak arany, tiszthelyetteseknek ezüst színű fémgomb, két darabból sajtolva, a hátlapon rögzítő füllel illetve szúrógomb esetén szúrótűvel készül. A domborított felületen stilizált kör alakú tölgyfalomb, melyen két keresztbe tett puska található. b) Sapka zsinór, fonott (régi típusú egyenruhán) Két ágból - áganként 3 db egyenként 1 mm átmérőjű fémszálas zsinórból - készült fonat. Két végén egy-egy zárcsomó és a rögzítésre szolgáló hurok. Tiszteknek és zászlósoknak a fémszál arany, tiszthelyetteseknek ezüst színű. c) Jelsíp és jelsípzsinór Parafa golyós, a 20 mm széles fúvókával ellátott krómozott síp, egy világos kék színű selyemszálas búzafonatos zsinórhoz kapcsolódik. A fonat két végén egy-egy 110 mm hosszú hurok és az egyik hurok tövében 2 db selyemszállal behúzott makk.

18 d) Sapkarózsa (régi típusú egyenruhán) A domborított kivitelű sapkajelvény 32 mm hosszú és 17 mm széles, ellipszis alakú. Az ellipszis síkja nemzeti színű tűzzománc. Szúrótű segítségével helyezhető fel a sapkára. A sapkajelvény 3 soros zsinórmintázatú szegélye főtiszteknek, tiszteknek és zászlósoknak arany, tiszthelyetteseknek ezüstszínű. e) Sapkajelvény 44x44 mm-es fémből készült sapkajelvény, középen a Magyar Köztársaság címere, melyet balról tölgyfalomb, jobbról babérkoszorú övez. Főtiszteknek, tiszteknek, zászlósoknak arany, tiszthelyetteseknek ezüst színben. f) Szolgálati sapkajelvény (ellipszis) A domborított kivitelű sapkajelvény 32 mm hosszú és 27 mm széles, ellipszis alakú. Az ellipszis közepén az ORFK logója tűzzománc. 2 db függőleges irányú csavarral helyezhető fel a sapkára. A sapkajelvény szegélye 2 soros zsinórmintázatú. g) Társasági gomb, szúrósgomb A rendőrségi címert szimbolizáló sajtolással készült ábrával ellátott 22 mm átmérőjű zubbony, valamint 15 mm átmérőjű ujja és szúrósgomb. Tiszthelyettesek esetében ezüst, zászlós, tiszt, főtiszt és tábornok részére arany színben. h) Társasági sapkarózsa 44 x 44 mm-es fémből készült sapkajelvény, középen a Magyar Köztársaság címere, melyet balról tölgyfalomb, jobbról babérkoszorú övez. Tiszthelyettesek részére ezüst színű, zászlósok, tisztek, főtisztek és tábornokok részére arany színű. i) Társasági sapkazsinór 27 cm hosszú, 1 cm széles arany színű, két ágban összevarrva, fülképezve, majd letekerve. Tiszthelyettesek részére ezüst színű, zászlósok, tisztek, főtisztek és tábornokok részére arany színű. j) Társasági vállzsinór Tiszthelyettesek részére ezüst színű, zászlósok, tisztek, főtisztek és tábornokok részére arany színű. 7. Speciális díszítőelemek: a) Díszöv sárga színű gumírozott, a csaton a Magyar Köztársaság címere. b) Díszzsinór 3 különböző hosszúságú aranyzsinór egymás mellett enyhén ívelve. A középső zsinór szélesebb, mint a két szélső. Két végén hurok. A kisebb huroknál 2 db aranymakk lóg. 8. Szolgálati jelvények: Az egyenruhán csak miniszter, a fegyveres testület vagy tömegszervezetek által adományozott jelvényt, illetőleg a hivatásos állomány kategóriát jelölő, és az iskolai végzettséget tanúsító jelvényt szabad viselni. Külföldi jelvény csak akkor viselhető, ha annak viselését az országos rendőrfőkapitány engedélyezte. A jelvényeket - a szolgálati azonosító jelvény, karjelvény és a hivatásos állományjelölő kivételével - a zubbony jobb oldalán a zsebfedő felett kell viselni. Az iskolai végzettséget tanúsító jelvényeket jobboldali zubbonyzseben, annak vízszintes középvonalában kell viselni. 9. Szolgálati azonosító jelvény (továbbiakban: azonosító jelvény): pajzs alakú, 60 mm magas, legszélesebb pontja 45 mm. A pajzs alakban: - felül kék alapú, 9 mm széles szalagmintán 5 mm magas betűkkel, (melyek a pajzs alak alsó csúcsa irányában legyezőszerű elhelyezkedésűek) RENDŐRSÉG felirat, - alatta 15 mm-es piros, 13 mm-es fehér, 23 mm-es zöld mezőben, a pajzs alak tengelyében 31 mm magasságú, legszélesebb pontján 20 mm széles mérleg-tőr jelkép. A zöld mezőben 22 mm x 10 mm-es téglalap alapon 5 jegyű, (5 mm magas, 3 mm széles számokból álló) azonosító szám van. A téglalap alap kék színű szalagmintában folytatódik. A pajzs alak, valamint a benne levő mezők arany színnel vékonyan keretezettek, a RENDŐRSÉG felirat, a mérleg-tőr jelkép, továbbá a számmező szintén aranyszínűek. Az azonosító számok feketék. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított. a) A szolgálati azonosító jelvényt a szolgálati, gyakorló, és speciális ruházaton kell viselni. b) A szolgálati azonosító jelvényt a szolgálati, gyakorló és speciális ruházaton és a láthatósági mellényen (08. mintájú jó láthatósági átvetőn) kell viselni. Az azonosító jelvényt - a bevetési póló, zubbony, kabát kivételével - a zubbony, a szolgálati dzseki (téli, nyári), a hosszú és rövid ujjú ing (szürke vagy kék, fehér), a gyakorló zubbony, a motoros ruha (téli, nyári), a kutyavezető kabát, valamint a láthatósági mellény bal mellzsebén a zsebfedő alatt, annak rögzítő gombjára gombolva, annak

19 hiányában annak képzeletbeli helyére tűzve kell viselni. A jelvényt a zsebtakaró alsó széle alá úgy kell feltűzni, hogy az a zseb függőleges középvonalával egybeessen. A szolgálati azonosító jelvényt a bevetési póló, zubbony, dzseki (kabát) bal karjának tasakjában kell hordani. 10. Karjelvény: A szőtt, hímzett vagy technológiával készülő, a rendőri szerv önkormányzati és szolgálati hovatartozást szimbolizáló karjelvények 104 mm magasak, 76 mm szélesek, az alsó részük 38 mm sugarú-, felső részük 52 mm sugarú körrel és annak két széle 5 mm sugarú körrel lekerekített. A köpeny, kabát, szolgálati dzseki, zubbony és ing bal felkar felső részén kell viselni. Amennyiben a rendőri szerv önkormányzati és szolgálati hovatartozást szimbolizáló karjelvényekkel is rendelkezik, úgy a szolgálati karjelvényeket a jobb felkar felső részén kell viselni. 11. Testületi jelvény: Rendőrség: 15x12 mm nagyságú pajzs alakú jelvény. A pajzs tengelyében mérleg-tőr jelkép, felső részén ívesen RENDŐRSÉG felirat, alul POLICE felirat. Szolgálati váll-lapon, társasági parolin, tépőzáras rendfokozati jelzésen viselik, tiszthelyettesek ezüst, zászlósok, tisztek, főtisztek aranyszínben. A testületi jelvényt a rendfokozati jelzések középvonalán, azok felső szélétől a váll-lap esetében 12 mm-re, a paroli esetében 20 mm-re kell elhelyezni. 12. Névkitűző: A hivatásos rendőr (tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós és tiszthelyettes) a társasági, illetve a szolgálati öltözetén a c) pont kivételével névkitűzőt visel. a) A névkitűző a viselőjének teljes nevét tartalmazó BODONI ANTIQUA betűtípusú, nagy nyomtatott betűvel írott, 80x14 mm méretű, lekerekített sarkú, ezüstszínű fémlap. A betűk fekete színűek. b) A névkitűző elhelyezése: az egyenruházati öltözetek jobb oldali mellrészén lévő zsebfedő felső szélének tűzésén - a hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvény alatt - vagy az ennek megfelelő helyen. c) A névkitűző ballonkabáton, felöltőn, fésűsköpenyen, posztóköpenyen, szolgálati bőrdzsekin és szolgálati téli kabáton nem viselhető. d) A polgári ruhás igényjogosult a szolgálati helyén a névkitűzőt az állományilletékes parancsnok (vezető) intézkedésének megfelelően viseli. 6. melléklet a 10/2010. (OT 6.) ORFK utasításhoz

Jóváhagyom: Kecskemét 2014. október 25. Zetényi Csukás D. László mk. dandártábornok. Országos Parancsnok ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS

Jóváhagyom: Kecskemét 2014. október 25. Zetényi Csukás D. László mk. dandártábornok. Országos Parancsnok ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS Jóváhagyom: Kecskemét 2014. október 25. Zetényi Csukás D. László mk. dandártábornok Országos Parancsnok ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS Kárpát-medencei Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései Az Kárpát-medencei

Részletesebben

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA 1 1956 Magyar Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései Az 1956 Magyar Nemzetőrség szervezetéhez tartozó nemzetőrök formaruházata egységes, és egyértelműen

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS

ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁS Kárpát-medencei Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései A Kárpát-medencei Nemzetőrség szervezetéhez tartozó nemzetőrök formaruházata egységes, és egyértelműen elkülönül

Részletesebben

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet

70/2012. (XII. 14.) BM rendelet - 1 - a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,

Részletesebben

Ruházati- és Öltözködési szabályzat

Ruházati- és Öltözködési szabályzat Ruházati- és Öltözködési szabályzat Az egyenruha viselése az együvétartozás, az egy testvéri közösség kinyilvánítása. Minden nemzetőrnek törekednie kell arra, hogy öltözéke mindig kifogástalan legyen és

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/6. szám Budapest, június 10.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/6. szám Budapest, június 10. 2011/6. szám Budapest, 2011. június 10. Szám: 16853/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2011. (VI. 02.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

7.4. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javításiértékelési

7.4. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javításiértékelési M G Y R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 177. szám 24507 7.3. kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javításiértékelési útmutatókat a vizsga utolsó

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA

ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA Jóváhagyom: Budapest 2014. március 15. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA 1 1956 Magyar Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései

Részletesebben

Budapest, 2014. február

Budapest, 2014. február A munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának BELÜGYMINISZTÉRIUM BM/1842/2014 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. február 28-án ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete. a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete. a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról 1 A belügyminiszter./2012. ( ) BM rendelete a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 91. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 91. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek 91. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XCIX. törvény A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról 13414 35/2012.

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! S z á m : 10 27/25/1978, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE KÖZBIZTONSÁGI ÉS PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI HELYETTESÉNEK 25/1978. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE a Rendőrség

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter.../2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter.../2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló

Részletesebben

Szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény. 1. a) Az ajánlatkérő neve, címe: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (1145 Budapest, Róna u. 124.

Szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény. 1. a) Az ajánlatkérő neve, címe: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (1145 Budapest, Róna u. 124. Szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény 1. a) Az ajánlatkérő neve, címe: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (1145 Budapest, Róna u. 124.) b) A választott eljárás: Szolgálati egyenruházati termékek

Részletesebben

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére

Részletesebben

Szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény. 1. a) Az ajánlatkérő neve, címe: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (1145 Budapest, Róna u. 124.

Szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény. 1. a) Az ajánlatkérő neve, címe: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (1145 Budapest, Róna u. 124. Szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény 1. a) Az ajánlatkérő neve, címe: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (1145 Budapest, Róna u. 124.) b) A választott eljárás: A 228/2004. (VII. 30.) Kormányrendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 16., kedd Tartalomjegyzék 330/2014. (XII. 16.) Korm. rendelet Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a

Részletesebben

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1

1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA. MN. Öltözködési utasítás 1 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI UTASÍTÁSA 1 1956 Magyar Nemzetőrség formaruházata és rendfokozati jelzései Az 1956 Magyar Nemzetőrség szervezetéhez tartozó nemzetőrök formaruházata egységes, és egyértelműen

Részletesebben

Alkalmazási terület: 40 P. Megnevezés: 12M egységes rendészeti szolgálati ing, hosszú ujjú. Modellszám: 1021. Felhasználási terület: Rendvédelem

Alkalmazási terület: 40 P. Megnevezés: 12M egységes rendészeti szolgálati ing, hosszú ujjú. Modellszám: 1021. Felhasználási terület: Rendvédelem 12M egységes rendészeti szolgálati ing, hosszú ujjú 1021 Enyhén karcsúsított, különszabott dupla vállrészes, hátán két bőséghajtásos, hosszú ujjú, elején gombbal, gomblyukkal és klasszikus gallérral záródó

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL I. Fejezet 1. Porta szolgálatot teljesítőket a feladat ellátásához megfelelő

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK. 013. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1966. évi november hó 8-án.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK. 013. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1966. évi november hó 8-án. 10-26/13/1966. SZIGORÚAN TITKOS! A M i n ő s í t é s m e g s z ű n t az 1995. évi LXV. tv. 38. figyelemmel A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖK ÉNEK 013. szám ú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi november

Részletesebben

UTASÍTÁSA. 007. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1966. évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut.

UTASÍTÁSA. 007. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK. Budapest, 1966. évi május hó 16-án. Mód. 7/1969fcsf. ut. Mód. 7/1969fcsf. ut. 71. XII. 1-ig volt érvénytelen BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! Szám: 10-26/7/1966. 789 A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 007. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1966. évi

Részletesebben

2. A hivatásos állomány munka- és védőruházati ellátási normáit a melléklet tartalmazza.

2. A hivatásos állomány munka- és védőruházati ellátási normáit a melléklet tartalmazza. HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 64. szám 13535 Az országos rendőrfőkapitány 43/2014. (XII. 23.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya munka- és

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2012. november 14. Jogszabályok. 21/2012. (X. 11.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2012. november 14. Jogszabályok. 21/2012. (X. 11. CXXXIX. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2012. november 14. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 21/2012. (X. 11.) HM rendelet A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának

Részletesebben

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ált/25 A MAGYAR HONVÉDSÉG ÖLTÖZKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR HONVÉDSÉG KIADVÁNYA 2006 9/2005. (HK 09.) HM rendelet a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl

Részletesebben

1. A Ruházati Arculati Kézikönyv határozza meg azon ruházati elemeket és formákat, amelyet a munkavállalók egyen-,

1. A Ruházati Arculati Kézikönyv határozza meg azon ruházati elemeket és formákat, amelyet a munkavállalók egyen-, 4.sz. melléklet a MÁV Zrt. Kollektív Szerződéséhez A. A MÁV Zrt. munkavállalóinak egyen-, formaruházati ellátása I. Jogosultság 1. A Ruházati Arculati Kézikönyv határozza meg azon ruházati elemeket és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 16., hétfő Tartalomjegyzék 332/2013. (IX. 16.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 26/2008. (IX.11.) számú R E N D E L E T E. a közterület felügyeletről

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 26/2008. (IX.11.) számú R E N D E L E T E. a közterület felügyeletről Zsámbék Város Képviselő-testületének 26/2008. (IX.11.) számú R E N D E L E T E a közterület felügyeletről Zsámbék Város Képviselő-testülete a város közterületeinek tisztaságának rendjének fenntartása és

Részletesebben

7/2009.(V. 12) Kgy. sz. Határozata és a 39/2009. (X.19.). Eln. sz. Határozata. határozatot

7/2009.(V. 12) Kgy. sz. Határozata és a 39/2009. (X.19.). Eln. sz. Határozata. határozatot 1 A Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének közgyűlése 7/2009.(V. 12) Kgy. sz. Határozata és a 39/2009. (X.19.). Eln. sz. Határozata az ifjúsági és önkéntes tűzoltók egyenruházatáról,

Részletesebben

9/2012. (V. 8.) OBH utasítás

9/2012. (V. 8.) OBH utasítás Egységes szerkezetben. Hatályos 2012. május 9-től. 9/2012. (V. 8.) OBH utasítás a talár viseléséről, valamint az ülnökök, a jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter közleménye

A vidékfejlesztési miniszter közleménye A vidékfejlesztési miniszter közleménye az erdészeti szakszemélyzet, a minisztérium, valamint az erdészeti hatóság szervezetében erdészeti hatósági vagy erdészeti igazgatási munkakört ellátó köztisztviselők

Részletesebben

Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete

Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) Paks Város Önkormányzata címert alkot. A város címere: I. FEJEZET

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2016. (V. 10.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. június 24. 1050 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. június 24. 1050 Ft CXXXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. június 24. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM 1050 Ft Szám Tárgy Oldal 12/2008. (V. 29.) HM rendelet 13/2008. (VI. 3.) HM rendelet 58/2008. (HK 10.) HM határozat

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA. 1. A Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA. 1. A Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-21/5/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 5/1980. számú UTASÍTÁSA a Rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állománya részére fésűs köpeny rendszeresítéséről

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Formaruha ELFOGADVA:

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Formaruha ELFOGADVA: ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Formaruha 2013 ELFOGADVA: 3 Jólláthatósági mellény: Javasolt alapanyag: - 67% pes, 33% pamut teflonszálas vízhatlan tartós alapanyag. a., 160 gr/m2 területi sűrűségű vékonyabb

Részletesebben

Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete. 1/1993./III.1./ KT. sz. rendelete. Elek címerének és zászlójának alkotásáról és

Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete. 1/1993./III.1./ KT. sz. rendelete. Elek címerének és zászlójának alkotásáról és Elek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1993. (III.1.) önkormányzati rendelete Elek címerének és zászlójának alkotásáról és használatának szabályairól Elek Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete. a település jelképeiről és a jelképek használatáról I. FEJEZET.

SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete. a település jelképeiről és a jelképek használatáról I. FEJEZET. SZÁSZBEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7/2000.(VIII.14.) sz. rendelete a település jelképeiről és a jelképek használatáról Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen

Részletesebben

Munkaruha juttatás szabályzata

Munkaruha juttatás szabályzata ... egyházi gazdálkodó szervezet neve, címe Munkaruha juttatás szabályzata Hatályos:.. Készítette:. gazdasági feladatokkal megbízott Jóváhagyta:..... A törvény által előírtak szerint 1 Jelen szabályzat

Részletesebben

MUNKAANYAG! A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete

MUNKAANYAG! A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI! A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból történő törlésének, tevékenységének, továbbképzésének részletes

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

%f3 w f a, U 015. 19/1979. számú A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK TT T A S T T A S A. &HOSZTÍNf. Budapest, 1979. évi szeptember hó 11-én.

%f3 w f a, U 015. 19/1979. számú A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK TT T A S T T A S A. &HOSZTÍNf. Budapest, 1979. évi szeptember hó 11-én. ABTL - 4.2-10 - 21/19/1979 /I S T. d - A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! Szám: 10 21/19/1979. %f3 w f a, &HOSZTÍNf. az l5 J» 3 «G \ í ' v - * * '«.-s.-.;v U 015 a. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom.

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom. Zsámbék Város Képviselő-testületének 10/2006. (VI.28.) Ö.K. számú R E N D E L E T E * Zsámbék Város címerérő1, zászlajáról, jelképeiről és ezek használatáról Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

U-Power lábbelik. Biztonsági lábbelik orrmerevítővel. Munka lábbelik orrmerevítő nélkül. Félcipők, bokacipők, bakancsok, szandálok, klumpák, csizmák

U-Power lábbelik. Biztonsági lábbelik orrmerevítővel. Munka lábbelik orrmerevítő nélkül. Félcipők, bokacipők, bakancsok, szandálok, klumpák, csizmák U-Power lábbelik Biztonsági lábbelik orrerevítővel Munka lábbelik orrerevítő nélkül Félcipők, bokacipők, bakancsok, szandálok, klupák, csizák Hőálló talpú lábbelik 300 C (HRO) Meleg ellen szigetelt lábbelik(hi)

Részletesebben

NEMZETŐR EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÖLTÖZETEN HASZNÁLATOS HÍMZETT ÉKÍTMÉNYEK KATALÓGUSA

NEMZETŐR EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÖLTÖZETEN HASZNÁLATOS HÍMZETT ÉKÍTMÉNYEK KATALÓGUSA NEMZETŐR EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11. Parancsnok: Raffai Antal István nör. altábornagy Tel: +36-30-450-4021 Fax: 92-318-725 e-mail: HÍMZETT ÉKÍTMÉNYEKKEL

Részletesebben

MunkaTárS Első választás munkaruházatban!

MunkaTárS Első választás munkaruházatban! Általános biztonsági és munkavédelmi lábbeli 588 Tulajdonságok Olajálló, antisztatikus, csúszásgátló talp, acél orrmerevítő. Védelmi osztály Felsőrész Talp Nettó ár Ft S1 bőr PU/PU 4010 Átszúrás ellen

Részletesebben

I. Fejezet. A címer leírása

I. Fejezet. A címer leírása Kacsóta Községi Önkormányzat 12/2009. (XI. 9.) KT rendelete Kacsóta Község jelképeinek használati rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja:

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT JJELKÉPEIIRÖL SSZÓLÓ 4/11995..((IIIIII.. 011..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 16/ /2005.(IX.. 01..)) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

A címer, a zászló és a pecsét leírása

A címer, a zászló és a pecsét leírása Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/l999./VI.l./K.t. r e n d e l e t e Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról. 1. A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete

a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter./2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges

Részletesebben

1. A város jelképei és leírásuk

1. A város jelképei és leírásuk Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete Vecsés Város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata. 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete a nagyközség címeréről és zászlójáról.

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata. 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete a nagyközség címeréről és zászlójáról. Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (V.4.) Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete a nagyközség címeréről és zászlójáról Szentmártonkáta

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/1991. (X. 31.) rendelete az önkormányzati címer és zászló használatáról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászivány Község Képviselőtestületének. 10/2004.(VIII. 10.) rendelete. Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről

Jászivány Község Képviselőtestületének. 10/2004.(VIII. 10.) rendelete. Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről Jászivány Község Képviselőtestületének 10/2004.(VIII. 10.) rendelete Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről (egységes szerkezetben) Jászivány Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése

A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése Papp János A büntetés-végrehajtás egyenruháinak rövid történeti áttekintése 1852-ben, a forradalom és szabadságharc bukását követően Magyarországon elfogadták az osztrák büntető-törvénykönyvet, amely kimondta,

Részletesebben

Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20.

Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20. Ruházati és öltözködési szabályzat 2006. November 20. A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/2006. (IV. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos önkormányzati

Részletesebben

Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról

Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról Farmos község képviselő-testületének 1/2015(II.20.) önkormányzati rendelete A község címerének és zászlajának használatáról Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20.) önkormányzati

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2000. (III.1.)számú. r e n d e l e t e. a közterület-felügyelet működéséről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2000. (III.1.)számú. r e n d e l e t e. a közterület-felügyelet működéséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2000. (III.1.)számú r e n d e l e t e a közterület-felügyelet működéséről A Közgyûlés a Közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII.törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2004.(II.15.) rendelete. a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2004.(II.15.) rendelete. a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2004.(II.15.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Balatonrendes község Önkormányzata az 1990. évi LXV.

Részletesebben

3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete. Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete. Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 42. NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről /A módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ Nagymányok

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 4/2002. (III. 15.) rendelete. Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2002. (III. 15.) rendelete Jászladány nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) Isaszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete A városi címer, zászló és a településnév használatáról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/1995.(VI.15.) sz. RENDELETE

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2009. (XII.18.) rendelete Nagyhalász címeréről, zászlójáról, nevéről és azok használatának rendjéről Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaszentgrót Városi Önkormányzat. 1 /1992. /I. 31. / számú. r e n d e l e t e

Zalaszentgrót Városi Önkormányzat. 1 /1992. /I. 31. / számú. r e n d e l e t e Zalaszentgrót Városi Önkormányzat 1 /1992. /I. 31. / számú r e n d e l e t e a város címeréről, zászlajáról és pecsétjéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) Zalaszentgrót városi önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/1995.(V.22.) R E N D E L E T E a községi címer és zászló használatáról

ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 9/1995.(V.22.) R E N D E L E T E a községi címer és zászló használatáról ONGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1995.(V.22.) R E N D E L E T E a községi címer és zászló használatáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.sz. melléklet RUHA SZABÁLYZAT

1.sz. melléklet RUHA SZABÁLYZAT 1.sz. melléklet RUHA SZABÁLYZAT Hatályosság és Alkalmazhatóság Ezen Ruha Szabályzat alkalmazandó minden WDSF versenytánc eseményen és minden MTáSZ versenyen. A WDSF Elnöksége fenntartja magának a jogot,

Részletesebben

Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete

Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról, és használatának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításokról szóló

Részletesebben

UTASÍTÁSA MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 11/1981. számú. Budapest, évi június hó 3-án. ÁBTL /11/1981 /1

UTASÍTÁSA MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 11/1981. számú. Budapest, évi június hó 3-án. ÁBTL /11/1981 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-21/11/1981. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 11/1981. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1981. évi június hó 3-án. ÁBTL - 4.2-10 - 21/11/1981 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 31., hétfő Tartalomjegyzék 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Epöl Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.törvény 1.. /6/ bekezdésének a./

Részletesebben

PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (III. 16.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (III. 16.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (III. 16.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Pakod Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 1.

Részletesebben

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005. (VI.29.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005. (VI.29.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről - 1 - Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005. (VI.29.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Dabrony község önkormányzat képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város jelképeiről és a jelképek használatáról (egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2009.(IX.25.), 16/2012.(V.31.)

Részletesebben

Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.) sz. rendelet

Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.) sz. rendelet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete a város címeréről, zászlójáról és azok használatáról (egységes szerkezetben) Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés a Munkaruhajuttatási Szabályzatról Dr. Kendéné

Részletesebben

A városi címer és zászló leírása Szombathely Megyei Jogú Város zászlója: téglalap alakú, kék színű, rajta Szombathely címerével.

A városi címer és zászló leírása Szombathely Megyei Jogú Város zászlója: téglalap alakú, kék színű, rajta Szombathely címerével. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/1991. (V.23.) önkormányzati rendelete a város címerének és zászlójának megállapításáról és használatának rendjéről A városi címer és zászló leírása

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2004./ IV.26./ RENDELETE A KÖZÉPÜLETEK FELLOBOGÓZÁSÁRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2004./ IV.26./ RENDELETE A KÖZÉPÜLETEK FELLOBOGÓZÁSÁRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2004./ IV.26./ RENDELETE A KÖZÉPÜLETEK FELLOBOGÓZÁSÁRÓL - 2 - Apácatorna község önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság nemzeti

Részletesebben

Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat

Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat 1991-2016 A tanulmányom célja részletekben gazdag fotókkal bemutatni az 1991. évi XXXI. törvény - a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről valamint

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. 2. A címer

1. Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. 2. A címer Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2003. JUNIUS 14. 10 00

2003. JUNIUS 14. 10 00 JEGYZŐKÖNYV ORSZÁGOS INTÉZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSE 10 00 Dragon Faragó Lajos (DFL) 10 15 -kor ima után üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy 22 szavazati joggal rendelkező OIB-tag közül 12 van jelen, így

Részletesebben

64/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség ifjúságvédelmi iskolai programjainak (D. A. D. A. és ELLEN- SZER) egységes végrehajtásáról

64/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség ifjúságvédelmi iskolai programjainak (D. A. D. A. és ELLEN- SZER) egységes végrehajtásáról 64/2007. (OT 34.) ORFK utasítás a Rendőrség ifjúságvédelmi iskolai programjainak (D. A. D. A. és ELLEN- SZER) egységes végrehajtásáról Szám: 5-1/64/2007. TÜK Az általános iskolai korosztály részére 1992-ben

Részletesebben

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA

KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Kossuth Nemzetőrség Budapest, VIII. ker. Baross u.61 03./2012 Jóváhagyom: Budapest, 2012.február 18-án vitéz. Dezső Mihály nőr. altábornagy parancsnok KOSSUTH NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI SZABÁLYZATA Felterjesztem

Részletesebben

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I.

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I. Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (VI.1.) rendelete A község jelképeiről és a jelképek használatáról Gyöngyfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. 2.

Az Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. 2. Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1994 (IV.29.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Alsóörs jelképei 1.. 2..

I. Alsóörs jelképei 1.. 2.. Alsóörs Község Önkormányzat 7/1997.(VII.25.) sz. r e n d e l e t e a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről a 6/2000.(V.12.), a 7/2012.(V.30.) Önk. sz. rendelettel egységes szerkezetben.

Részletesebben

31/2002. (XI. 30.) BM rendelet

31/2002. (XI. 30.) BM rendelet - 1-31/2002. (XI. 30.) BM rendelet a Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díj alapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet módosításáról A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről

Részletesebben

A Maxinery Kft. arculati kézikönyve

A Maxinery Kft. arculati kézikönyve A Maxinery Kft. arculati kézikönyve Készült: 2016. A Maxinery Kft. arculati kézikönyve tartalmazza a Maxinery Kft.-nek készült logót, a logónak a helyes használatát és egyéb reklámeszközökön való megjelenítését.

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.19./ RENDELETE A KÖZÉPÜLETEK FELLOBOGÓZÁSÁRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.19./ RENDELETE A KÖZÉPÜLETEK FELLOBOGÓZÁSÁRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.19./ RENDELETE A KÖZÉPÜLETEK FELLOBOGÓZÁSÁRÓL - 2 - Kisberzseny község önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság nemzeti

Részletesebben

egységes szerkezetben Módosítva: *23/2008(XI.28.)önkormányzati rendelettel módosított szöveg, hatályba lépés napja: XII.1.

egységes szerkezetben Módosítva: *23/2008(XI.28.)önkormányzati rendelettel módosított szöveg, hatályba lépés napja: XII.1. Bernecebaráti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008.(XI.28.) önkormányzati rendeletével módosított 9/2004.(III.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról

Részletesebben

MUNKARUHA ÉS VÉDŐRUHA SZABÁLYZAT

MUNKARUHA ÉS VÉDŐRUHA SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben