Szigetbecse TSZT módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigetbecse TSZT módosítása"

Átírás

1 Szigetbecse TSZT módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt augusztus

2 I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány vizsgálati munkarésze Szigetbecse TSZT módosítása kapcsán készült a 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet alapján. Fontos megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés időpontjában rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözi. Újabb régészeti jelenség, lelőhely esetleges előfordulása nem zárható ki. Régészeti örökség A Forster Központ közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában és az MNM és a Ferenczy Múzeum adattárában Szigetbecse közigazgatási területén 2 darab régészeti lelőhely szerepel. 1. ábra: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Szigetbecse területén Archeo-Art Bt. oldal 2

3 2. ábra: Szigetbecse területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek II. Régészeti lelőhelyek védelme Nyilvántartott régészeti lelőhely A évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) 11. -a régészeti lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak. alapján a területen nyilvántartott III. A tervezési területen nyilvántartott régészeti lelőhelyek bemutatása A vizsgált település Pest megyében, a Csepeli-sík kistérségben helyezkedik el. A település és környezete jórészt ártéri szintű, teraszokkal tagolt hordalékkúpsíkság. A község a Csepel-sziget D-i részén helyezkedik el, keleti oldalát teljes hosszában a Soroksári-(Ráckevei-) Duna-ág határolja. A Forster Központ közhiteles lelőhely-nyilvántartásban, a tervezés kezdetekor területileg illetékes Ferenczy Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum adattárában 2 régészeti lelőhelyre vonatkozó adat ismert. Archeo-Art Bt. oldal 3

4 A közhiteles lelőhely-nyilvántartásban es számon szereplő lelőhelyet Szigetbecse Kisházi-dűlő 2003-ban jelentette be Czajlik Zoltán Jelentés a 2003-as Magyarországi légifelvételezésekről című beszámolójában. Az es számú lelőhelyről (Szigetbecse Lórévi utca 38.) 1966-ban bronzkori temetkezéshez kapcsolódó tárgyi emlékek kerültek elő, amelyekről a Jelentés helyszíni szemléről Szigetbecse Lórév utca című jelentésében számolt be Kovács Tibor régész. Nr Lelőhely Lelőhely neve Lelőhely kora Lelőhely Helyrajzi szám azonosítója jellege Szigetbecse Kisházi-dűlő ismeretlen település 0681, 059/26, 0100, 045, Szigetbecse Lórévi utca 38. középsőbronzkor temető 238 IV. A tervezett módosítási szándékok bemutatása A településszerkezeti változások bemutatása Az alábbiakban részletezzük a hatályos TSZT-t érintő módosítási javaslatokat. A változtatások könnyebb térképi nyomon követhetősége érdekében lehatároltuk és azonosítóval láttuk el az egyes térképen is beazonosítható módosítási elemeket, területeket. A TSZT RAJZOLATÁN MEGVÁLTOZOTT LEGFONTOSABB ELEMEK Területspecifikus változtatások: Változási azonosító Érintett terület (változás indoklása, megjegyzés) Terület-felhasználási változás nagysága, jele a hatályos OTÉK szerint Megszűnő Tervezett A mostani tervmódosítás során az OTÉK változása következtében már meglévő beépítésre szánt területek beépítésre szánt területi átsorolásával (valós funkcióváltás nélkül) megváltozott elemek: 1TS A település korábbi és meglévő intézményei több helyen. (Az OTÉK változásával megnyílt lehetőség felhasználása miatt.) 2,3 ha, Vt 2,3 ha, Vi A mostani tervmódosítás során a már meglévő beépítésre szánt területek igénybevételével megváltoztatott (változó beépítésre szánt funkciójú) elemek: 2TS Az óvoda területe a Petőfi Sándor utcában. (Korábbi tervi pontatlanság korrekciója és önkormányzati fejlesztési igények miatt.) 0,3 ha, Lf 0,3 ha, Vi 3TS Gazdasági terület a Petőfi Sándor utcában. (Forgalmi konfliktusok megoldási szükségessége miatt.) 0,2 ha, Gksz 0,2 ha, Lf 20TS Tömbfeltárás a Makádi út és a Petőfi Sándor utca között. (Önkormányzati igényre.) 0,3 ha, Vt 0,2 ha, Lf 22TS A Makádi út mentén. (Önkormányzati igényre.) 0,3 ha, Vt 0,3 ha, Gksz 24TS A Makádi út mentén a 059/26 hrsz-ú telek egy részén. (Önkormányzati igényre.) 4,6 ha, Lf 4,6 ha, Gip A mostani tervmódosítás során korábban beépítésre nem szánt területek igénybevételével megváltoztatott, új beépítésre szánt területté átminősítendő területek: Az RSD menti üdülőterület D-i részén. (Önkormányzati telekértékesítési 4TS igények miatt, a KDVKF által is elfogadott Natura 2000 hatásbecsléssel és a KDVKF által adott KTVF /2013 számú - terviratok között csatolt - levélben megszabott feltételek alapján.) 0,7 ha, E 0,7 ha, Üh Archeo-Art Bt. oldal 4

5 22TS A Makádi út mentén. (Önkormányzati igényre.) 0,2 ha, E 0,2, ha Gksz A mostani tervmódosítás során már meglévő beépítésre szánt területek igénybevételével beépítésre nem szánt területi visszaminősítéssel (funkcióváltás) megváltoztatott elemek: 6TS Volt homokbánya területe a Lórévi út mentén. (A korábban tervezett rekreációs funkció megvalósulásának elmaradása miatt.) 2,7 ha, Ksr 2,7 ha, Ev A mostani tervmódosítás során beépítésre nem szánt területek igénybevételével megváltoztatott, más funkciójú beépítésre nem szánt területté átminősítendő területek: 7TS A Ravatalozó területe és a temető közti sáv. (A kialakult állapot rendezésének igénye miatt.) 0,4 ha, E 0,4 ha, KT 8TS A temető É-i sarka az Akácfa utca mellett. (Korábbi tervi pontatlanság korrekciója miatt.) 0,4 ha, E 0,4 ha, KT 9TS A Réti utca és a Fazekas Mihály utca közötti mély fekvésű terület. (Az OTÉK változásával megnyílt lehetőség felhasználása miatt és korábbi tervi 1,4 ha, E 1,4 ha, Z pontatlanság korrekciója miatt.) 10TS A település É-i részén, beerdősült területek az Erdősor utca mellékutcájánál. (A kialakult állapot lekövetése miatt.) 0,6 ha, Z 0,6 ha, Ev 11TS Hibásan jelölt erdőterület a szigeti részen. (Korábbi tervi pontatlanság korrekciója miatt.) 0,7 ha, E 0,7 ha, Má 15TS A Település D-i részén a Duna menti sávban. (Önkormányzati fejlesztési igények miatt.) 1,1 ha, M 1,1 ha, Z 16TS A település külterületén több helyen. (Az erdészeti nyilvántartás szerinti erdőterületek megváltozott lehatárolásának átvétele miatt.) 96,9 ha, M 96,9 ha, Ev IV. A tervezett módosítási szándékok hatása a régészeti örökségre Régészeti lelőhelyeket érintő módosítási szándékok A tervezett módosítási szándékok többsége nem érint nyilvántartott régészeti lelőhelyet. A számú Szigetbecse Kisházi-dűlő lelőhelyet érinti a Makádi út mentén a 059/26 hrsz-ú telek egy részén tervezett GIP terület. Meg kell jegyezni, hogy a lelőhelyet légifotózás alapján rögzítették, ahol eddig konkrét régészeti lelet nem került elő. Ezért a veszélyeztetettség valós jellegének megállapításához további terepbejárások, roncsolás mentes geofizikai kutatás, vagy próbafeltárás elvégzésére lenne szükség. Ezek hiányában a veszélyeztetettség jelenleg csak feltételes módon határozható meg. Amennyiben a tervezett beruházás veszélyeztetné a régészeti lelőhely területét, akkor a felesleges bolygatások elkerülésére kell törekedni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor hatályos 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet alapján megelőző feltárás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás) igényével kell számolni a beruházás költségvetésének terhére. A temető területével kapcsolatos korrekciók tervezési területe szomszédos az számú Szigetbecse Lórévi utca 38. lelőhely szélével. Azonban a tervezett módosítások jellegéből adódóan sem veszélyeztetik a szomszédos területen fekvő lelőhely emlékeit. A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében A régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény, létesítmény engedélyezésére irányuló eljárásokban a 39/2015. (III. 11.) Kormány rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 3. (a) pontja és 1. számú mellékletének 13. pontja alapján a Korm. rendelet 64. -ban foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében a területileg illetékes Kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát, mint szakhatóságot meg kell keresni. A Kötv. 11 -a alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. Erre való tekintettel a településfejlesztés során a megvalósítandó, földmunkával járó beruházásokat az alábbi jogszabályok figyelembevételével kell tervezni: A Korm. rendelet 4. (1) bekezdésének értelmében nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó tevékenység csak engedéllyel végezhető. Az Kötv. 19. (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal (beleértve az erdőtelepítést és erdőirtást) a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A Korm. rendelet 4. (3) bekezdésének a) pontja zerint megőrzésük érdekében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet a Archeo-Art Bt. oldal 5

6 3. ábra: A módosított TSZT a nyilvántartott régészeti lelőhelyekkel földmunkával járó beruházással el kell kerülni, ami nem vonatkozik azok kutatására, illetve bemutatását célzó beruházásokra. A Kötv. 22. (1) bekezdés értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző (régészeti megfigyelés, próba-, és teljes felületű) feltárást kell végezni. Régészeti megfigyelés A Kötv. 22. (3) bekezdés a) pontja értelmében, régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit; ha a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos; ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét; ha a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, illetve ha a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el. A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés (Kötv pont) célja a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása. Archeo-Art Bt. oldal 6

7 Próbafeltárás A Kötv. 22. (3) bekezdés b) pontja szerint próbafeltárást lehet előírni, ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban meghatározottak szerint nem végeznek próbafeltárást, továbbá földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, illetve a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert. Teljes felületű feltárás A Kötv. 22. (3) bekezdésének c) pontja alapján teljes felületű feltárás írható elő, amennyiben a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú forrása, illetve ha a beruházás történeti városmag területén valósul meg, továbbá a Kötv. 22. (3) bekezdésének d) pontja szerint ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja. A hatóság a Kötv. 22. (4) bekezdése alapján a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20. (4) bekezdés és a Kötv. 22. (5) bekezdésének b) pontja rendelkezik. A megelőző feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti szerződéskötést a Kötv. 22. (10) bekezdés írja elő. A beruházó költségviselését a Kötv. 19. (3) bekezdése írja elő. A Kötv. 19. (4) bekezdés értelmében a régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági árakat a Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza. A Kötv. 22. (2) bekezdése szerint a földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti dokumentáció (a továbbiakban: ERD) készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez; nem nagyberuházás esetén a beruházó az ERD készítésével feltárásra jogosult intézményt bízhat meg. A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált (Kötv.19. (3), ). A fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költség-előirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére (Kötv 23.. (1)). A feltárásra jogosult intézményekről Korm. rendelet 21. -a rendelkezik. A szükséges feltárások rendjét a Korm. rendelet a határozza meg. Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások esetben a Korm. rendelete a alapján kell eljárni. B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a Kötv. 24. (1) bekezdése szerint. Ha bármilyen tevékenység során régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) a Kötv. 24. (2) bekezdés értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig gondoskodni. A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. alapján szankcionálják. Archeo-Art Bt. oldal 7

8 V. Összefoglalás Azonosított régészeti lelőhelyek A Szigetbecse közigazgatási területén összesen 2 darab azonosított, régészeti lelőhely van nyilvántartva. A tervezett módosítások hatásai A tervezett módosítási szándékok többsége nem érint nyilvántartott régészeti lelőhelyet. A számú Szigetbecse Kisházi-dűlő lelőhelyet érintő tervezett GIP terület további tervezése során a lehetséges veszélyeztetettséget figyelembe kell venni. VII. Nyilatkozat A Szigetbecse TSZT módosítása kapcsán készített Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti tanulmányt a 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet és a hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Vágner Zsolt, okleveles régész osz: 459/2002 Dr. Türk Attila régész szakértői szám2.3.1/575-6/2005 Pécel, augusztus 05. Archeo-Art Bt. oldal 8

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.I.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON LIBANYOMÁS TERÜLET ÖRÖKSÉGVÉDELMI (RÉGÉSZETI) HATÁSTANULMÁNYA HAJDÚ BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA DEBRECEN

HAJDÚSÁMSON LIBANYOMÁS TERÜLET ÖRÖKSÉGVÉDELMI (RÉGÉSZETI) HATÁSTANULMÁNYA HAJDÚ BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA DEBRECEN HAJDÚSÁMSON LIBANYOMÁS TERÜLET ÖRÖKSÉGVÉDELMI (RÉGÉSZETI) HATÁSTANULMÁNYA HAJDÚ BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA DEBRECEN 2009 1. Az örökségvédelmi hatástanulmány tárgya, célja, feladata és főbb részei

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM RENDSZERÉBEN... 3 3. AZ TARTALMI ELEMEI... 11 4. A LELŐHELY-FELDERÍTÉS MÓDSZEREINEK RÉSZLETES SZAKMAI IRÁNYELVEI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

Részletesebben

Kiegészítő örökségvédelmi kockázatelemzés Bordány község településrendezési terveinek 2012 évi módosításaihoz.

Kiegészítő örökségvédelmi kockázatelemzés Bordány község településrendezési terveinek 2012 évi módosításaihoz. Kiegészítő örökségvédelmi kockázatelemzés Bordány község településrendezési terveinek 2012 évi módosításaihoz. (A település belterületének környezetére vonatkozó területekkel) Sóskuti Kornél 2012 Az örökségvédelmi

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Környe község településrendezési tervének módosításához Ipari Park bővítése Megrendelő: Környe Község Önkormányzata Készítette: László

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL. Készítette: Takács Károly régész, történész. 2008. október 20.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL. Készítette: Takács Károly régész, történész. 2008. október 20. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ LEVÉL Készítette: Takács Károly régész, történész 2008. október 20. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti szakterületi

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2001. évi LXIV. törvény 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Az Országgyűlés 1 I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről 2001. évi LXIV. törvény (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának

Részletesebben

ZSELICKISLAK ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICKISLAK ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICKISLAK ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT DR.KÖLTŐ LÁSZLÓ RÉGÉSZ 2012. NOVEMBER 2 ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MUNKARÉSZ készült az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II.

Részletesebben

A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA

A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA A Magyar Régész Szövetség 2011. október 21-én kelt, Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszterhez, Szőcs Géza kultúráért felelős

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PRO ARCH.ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ 2009. április 1. ALÁÍRÓLAP Megbízó: Felelős tervező: Településrendezés:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA régész muzeológus régészeti örökségvédelmi szakértő 2014. március TARTALOM I. Bevezető II. Martonvásár

Részletesebben

B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y

B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztály B F / U O/NS/A/ 1 0 6 5 / 1 5 /2014. SZ. H I R D E T M É N Y ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MEGHOZATALÁRÓL Ügyiratszám:

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

ZSELICKISFALUD ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICKISFALUD ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 1 ZSELICKISFALUD ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT DR.KÖLTŐ LÁSZLÓ RÉGÉSZ 2013. MÁJUS 2 ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MUNKARÉSZ készült az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII.

Részletesebben

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város helyi építési szabályzatát és szabályozási

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VELENCE VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2013. január Jelen hatástanulmány Velence településrendezési tervéhez ill. helyi értékvédelmi rendeletéhez készült a 4/2003. NKÖM rendelet alapján. A munka során

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye

Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye Vezetékesszolgáltatás-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: VU/582-12/2012. Tárgy: Szolnok 1 BS T-Mobile optikai kábel építése építési engedélye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben