Tárgy: Tizedik éves jelentés az Európai Parlament történeti irattáráról (2013) ÖSSZEFOGLALÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Tizedik éves jelentés az Európai Parlament történeti irattáráról (2013) ÖSSZEFOGLALÁS"

Átírás

1 Der Generalsekretär D(2014)13713 FELJEGYZÉS AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE Tárgy: Tizedik éves jelentés az Európai Parlament történeti irattáráról (2013) ÖSSZEFOGLALÁS Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló, február 1-jei 354/83/EGK, EURATOM tanácsi rendelet 9. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy valamennyi intézmény évente tájékoztatást tesz közzé levéltári tevékenységeiről. Az Elnökség felkérést kap arra, hogy - vegye tudomásul az Európai Parlament történeti irattáráról szóló tizedik éves jelentést (2013); - és engedélyezze annak terjesztését, a többi intézmény tájékoztatását, valamint a Parlament honlapján történő közzétételét. Háttér Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló, február 1-jei 354/83/EGK, EURATOM tanácsi rendelet 9. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy valamennyi intézmény évente tájékoztatást tesz közzé levéltári tevékenységeiről. E rendelkezés célja a közvélemény figyelmének felhívása az intézmény által történeti dokumentációjának terjesztése érdekében végzett munkára, különösen azok körében, akik fokozottan érdeklődnek az Európai Unió története iránt (történészek, kutatók és tudományos körök). NT\ doc PE /BUR

2 A jelentés elsősorban az Elnökség július 2-i határozatában ( Az Európai Parlament dokumentumainak kezeléséről szóló szabályok ) rögzített célok megvalósítása érdekében folytatott tevékenységre összpontosít, külön figyelemmel az Európai Parlament történeti irattárában elhelyezett dokumentumok tartós megőrzésére és hozzáférhetőségére vonatkozó szabályokra (8. cikk). Következtetés Az Elnökség felkérést kap arra, hogy - vegye tudomásul az Európai Parlament történeti irattáráról szóló tizedik éves jelentést (2013); továbbá - engedélyezze annak terjesztését, a többi intézmény tájékoztatását, valamint a Parlament honlapján történő közzétételét. Klaus WELLE Melléklet: Tizedik éves jelentés az Európai Parlament történeti irattáráról (2013) PE /BUR 2/2 NT\ doc

3 TIZEDIK ÉVES JELENTÉS az EURÓPAI PARLAMENT TÖRTÉNETI IRATTÁRÁRÓL 2013 DV\ doc PE /BUR/ANN

4 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés és összefoglaló 1 Igazgatás A évi költségvetés Személyzet Képzés Belső kommunikáció és együttműködés Helyszínek Számítógépesítés Hardver Szoftver Közbülső irattárak Történeti irattárak A felhasználók/kutatók számára nyújtott szolgáltatások Irattári feldolgozás Kapcsolat nemzetközi intézményekkel, illetve szakmai és felsőoktatási szervezetekkel...15 PE /BUR/ANN 2/20 DV\ doc

5 Bevezetés és összefoglaló Az Európai Parlament Történeti Irattáráról szóló tizedik tájékoztató jelentés az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló (a szeptember 22 -i 1700/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet által módosított) február 1-jei 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelet 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően készült. Az említett cikk kimondja, hogy valamennyi intézmény évente tájékoztatást tesz közzé levéltári tevékenységeiről. Fejlemények Az EP-n belül követett dokumentációs politikák terén 2013-ban történt fejlemények három szinten is rendkívül jelentősnek tekinthetők: Az Európai Parlament: A főtitkár október 25-én határozatot fogadott el az Európai Parlament dokumentumainak kezeléséről szóló, július 2-i elnökségi határozat alkalmazásáról. A főtitkár határozata részletesen rendelkezik az elnökségi határozatban előírt integrált dokumentumkezelési rendszer végrehajtásáról. A Történeti Irattár Osztály, amely jelentősen hozzájárult a főtitkár határozatának előkészítéséhez, a végrehajtásban 2014-től kezdve szintén számos szinten részt vesz majd: az EP dokumentumok közös iratrendezési struktúrájának és az intézmény közös dokumentummegőrzési listája tervezetének kialakítása, dokumentumkezelési tanfolyamok szervezése stb. Új főigazgatóság: A Történeti Irattár Osztály november 1-jétől az új Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága (EPRS) B Iga zgatóságának (Könyvtár) részét képezi. Ez lehetővé teszi majd a történeti irattár és a könyvtár (és különösen annak történeti részlege) közötti szinergikus hatások további erősítését. A történeti irattár: az új megközelítést, amelynek célja, hogy támogassa az egység fő tevékenységét (amelynek központjában az archiválási munka áll) az alábbiak szerint követték és erősítették meg: - az egység fő tevékenységét (archiválás, informatikai adminisztráció és adatbázis-kezelés) ellátó személyzet számának további növelése; - szoftverek beszerzésének folytatása a digitalizált és eredeti elektronikus iratok feldolgozása és többnyelvű internetes adatbázisban való tárolása céljából; - a történeti irattár értékének növelésére irányuló tevékenységek megerősítése, amely az EP-n belül és a szélesebb nagyközönség számára egyaránt előnyös. E körülmények mellett az év legfontosabb eredményei az alábbiak voltak: 1. az osztály összetételének jelentős megerősítése két levéltáros, két levéltári asszisztens és egy informatikai szakember felvétele révén (lásd az 1. szakaszt); DV\ doc 3/20 PE /BUR/ANN

6 2. a történeti irattár hozzájárulása az Európai Parlamenten belüli dokumentumkezelésről szóló, október 25-án elfogadott főtitkári határozat szövegezéséhez és az operatív szervezeti egységek által elvégzendő végrehajtási intézkedések előkészítéséhez; 3. az új CLAVIS adatbázisra vonatkozó ajánlati felhívás kiírásához kapcsolódó munka (lásd a pontot); 4. az ELEURA programhoz kapcsolódó szerződés végrehajtása (lásd a pontot); 5. a történeti gyűjtemény értékének növelésére irányuló számos intézkedés elfogadása (3 kiadvány, 2 történeti kiállítás, 2 interjú politikai személyiségekkel stb.) (lásd az 5.1. pontot). A 2013-ban végzett főbb tevékenységek részletesebb listája alább következik: Az EP gyűjteményének átadása a történeti irattár részére A képviselők és volt képviselők magánirattárának beszerzéséről szóló július 4-i elnökségi határozatnak megfelelő második művelet két volt képviselő archív gyűjteményének beszerzéséből állt ezek feldolgozása jelenleg is folyik (lásd az szakaszt). Folytatódott a munka a valamennyi főigazgatóság iratmegőrzési tervének kidolgozására irányuló projekt keretében, és elfogadták a COMM és az új (EPRS, SAFE) főigazgatóságok kivételével valamennyi főigazgatóságra érvényes tervet (lásd a 4. szakaszt). Új anyagok érkeztek a Parlament különböző szervezeti egységeitől, különösen az IPOL Főigazgatóságtól (lásd az 5.2. szakaszt). A parlamenti bizottságok és küldöttségek üléseiről, valamint az AKCS-ülésekről készült mágneses hangfelvételek érkeztek be digitalizálás céljából (lásd az 5.2. szakaszt). Az irattári dokumentumok kezeléséről szóló kurzusokat 2013-ban felfüggesztették a dokumentumok kezeléséért felelős tisztviselők szolgálatközi csoportjának (GIDOC) jövőbeli képzési programja keretében történő folyamatban lévő átszervezésre tekintettel. A történeti irattár feldolgozása (lásd az 5.2. szakaszt) Több mint anyagot (hasonló dokumentumok csoportjai, amelyek a legtöbb esetben az adott dokumentum valamennyi nyelvi változatát tartalmazzák) dolgoztak fel, láttak el leírással és vettek fel a CLARA-ARCDOC adatbázisba. A feldolgozott anyag főként a következőkből állt: parlamenti kérdések; állásfoglalásra irányuló indítványok; a különböző parlamenti bizottságok dokumentumai (Költségvetési Bizottság; Kulturális és Oktatási Bizottság; Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság; Halászati Bizottság; Jogi Bizottság; Gazdasági és Monetáris Bizottság; az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes bizottság; kormányközi konferencia (kkk); Bizottsági Elnökök Értekezlete; Avril Doyle volt EP képvisel ő iratai; Buzek elnök hivatalának irattára). A dokumentumok hozzáférhetővé tétele az európai integráció története iránt érdeklődő kutatók és nagyközönség számára (lásd az 5.1. szakaszt) PE /BUR/ANN 4/20 DV\ doc

7 Két történeti kiadvány készült: Equalising opportunities: the Women s Rights Committees (Egyenlő esélyekkel: a Nőjogi Bizottságok 1979 és 1999 között); és 25 years of the Sakharov Prize: the European Parliament upholding freedom of thought (Szaharovdíj: 25 év Az Európai Parlament a gondolatszabadságért). Ezenkívül megjelent egy kétnyelvű CD, amely tartalmazza az AKCS EU Közös Parlamenti Közgyűlés által 1993 és 2012 között elfogadott valamennyi állásfoglalást. A Történeti Irattár Osztály továbbra is ápolta az egyetemekkel fenntartott kapcsolatait, és gyakornokokat, illetve kutatást végző látogatókat fogad. Az év során 25 hosszabb időre érkező látogatót, és a nagyközönség 60 más tagját fogadták a történeti irattárban csoportlátogatások keretében (tudósok, diákok stb.). Előkészületek történtek az intranetes oldal, az Europarl honlapon található történeti irattár részleg, valamint az ARCDOC adatbázis küszöbönálló felülvizsgálatához, amelyek rendkívül értékes információforrást jelentenek a Parlament több száz, információkat kereső munkatársa és a nyilvánosság érdeklődő tagjainak ezrei számára. Két interjút készült, Valéry Giscard d Estaing-nel, illetve Hans-Gert Pötteringgel, valamint a volt főtitkár Frits de Nerée tot Babberich által az irattárról tartott bemutató került fel az intranetes honlapra. Két kiállítást tartottak Strasbourgban a nőjogi bizottságról szóló kiadvány (március) és a Szaharov-díj 25. évfordulójáról szóló kiadvány (november) megünneplésére. 1. Igazgatás 1.1. A évi költségvetés 2013-ban a történeti irattár az EP alábbi költségvetési tételében szereplő előirányzatot kezelte: Tétel Címsor évi kötelezettségvállalás 3222 Az archív állomány kiadásai EUR (a) Kiadások A 2013-as kiadások az alábbi fő tételeket foglalták magukban: Irattári jellegű külső szolgáltatások Ez főként válogatást, rendezést és feldolgozást (digitalizálást és indexálást) foglal magában a következő iratok tekintetében: különböző bizottságok iratai (Költségvetési, Kulturális, Környezetvédelmi, Jogi stb.), állásfoglalási indítványok, parlamenti kérdések stb. A jelenlegi és a volt képviselők iratainak feldolgozása A következő beszerzett dokumentumok feldolgozását december 4-án kiírt szándéknyilatkozati felhívás révén kiszervezték: DV\ doc 5/20 PE /BUR/ANN

8 Diana Wallis (az EP volt alelnöke) iratai. (b) Közbeszerzési eljárások A történeti irattár 2013-ban egy sor keretszerződést bonyolított le (külső irattári szolgáltatások, többek között audiokazetták digitalizálása és mikrofilm szolgáltatások). Közbeszerzés A történeti irattár 2013-ban közbeszerzést közvetlenül nem bonyolított le. Mindazonáltal hozzájárult az ITEC Főigazgatóság által kezelt, új adatbázisra (CLAVIS) vonatkozó pályázati felhívás elkészítéséhez, valamint részt vett az értékelő bizottságban (lásd a szakaszt) Személyzet Létszámterv és személyi állományi feladatok A létszámterv 20 tisztviselő és két szerződéses alkalmazott 2013-ban nem változott. A feladatok megosztása azonban eltérő lett. Az osztály fő tevékenységével kapcsolatos feladatokat (archiválás, adatbázis-kezelés, informatika, információk és dokumentáció terjesztése, kutatás) ellátó tisztviselők száma 16-ről 17-re nőtt, és a koordinációs-adminisztratív igazgatási álláshelyek száma 4-ről 3-ra csökkent. Az év során további lépéseket tettek a létszámtervben szereplő álláshelyek szakmai státuszának javítására azáltal, hogy felsőbb kategóriába sorolták az üres álláshelyeket és két levéltárost, két levéltári asszisztenst és egy informatikai szakembert vettek fel. Ez a létszámtervben 3/10-ről 4/10-re növelte meg a levéltárosok által elfoglalt álláshelyek arányát, és ez a trend várhatólag folytatódni fog azon folyamat részeként, amelynek keretében fokozatosan belső feladattá teszik a levéltári feldolgozó munkát (lásd az 5.2. szakaszt, különösen a Rendezés, azonosítás, leírás (papí ralapú vagy elektronikus irattárak), valamint digitalizálás (papíralapú irattárak) címet). Az osztály feladatcsoportok szerint szerveződik a következőképpen: I. adminisztráció II. a jelenlegi és a volt EP-képviselők irattárának beszerzésére és feldolgozására irányuló eljárás lefolytatása levelezés külső irattári szolgáltatások koordinációja (titoktartás, történeti leírás, állomány rendszerezése) bármely adathordozó útján továbbított dokumentumok fogadása az osztály weboldala tartalmának (intranet és internet) elemzése és frissítése III. állománykezelés a mikrofilmtár kezelése az együttdöntési eljárásokkal kapcsolatos dossziék feldolgozása a firenzei Európai Egyetemi Intézethez való áthelyezések irányítása a külső irattári szolgáltatások (osztályozási rendszer stb.) összehangolása (csoportos projektek: jogalkotási gyűjtemények és különleges gyűjtemények) az osztály weboldala tartalmának (intranet és internet) elemzése és frissítése IV. PE /BUR/ANN 6/20 DV\ doc

9 dokumentumok terjesztése olvasótermi szolgálat az intézményi és külső felhasználókkal fenntartott kapcsolatok kiépítése és kezelése a történeti irattár kiadványainak szerkesztése a nyomdával (Printshop) együttműködésben V. az ARCDOC-adatbázis kezelése az adatbázis javítására, illetve új adatbázisok létrehozására irányuló projektek kidolgozása VI. archív állomány feldolgozása politikai szereplőkkel interjúk tervezése és előkészítése történeti irattári gyűjtemények internetes megjelenítése (elnökök, főtitkárok stb.) a parlamenti testületek (bizottságok, stb.) üléseiről készült magnófelvételek digitalizálása VII. részvétel a GIDOC-ban a Parlament jelenlegi és közbülső irattárainak kezelésére vonatkozó projekt irányítása VIII. IT (adatbázisok, web, IT-projektek) Külső személyzet Az archiválási projektekbe keretszerződések alapján bevont külső személyzet létszáma 25 főre emelkedett az év végére Képzés Képzés 2013-ban képzést nem tartottak. Külső képzések Az osztály munkatársai számos olyan kurzuson (nyelvi kurzusok, nyilvános beszédek tartása, szövegezés) is részt vettek, amelyek nem kötődnek közvetlenül az archiváláshoz. Az osztály fő tevékenységeivel közvetlenebbül összefüggő következő kurzusok kerültek megtartásra: DTD (EAD, EAC stb.) képzés; képzés oktatók számára (olyan levéltárosok, akik iratkezelési képzést fognak tartani); Adobe Dreamweaver képzés, amelynek célja, hogy segítse a személyzetet az információk közzétételének felgyorsításában a Történeti Irattár intranetes oldalán. DV\ doc 7/20 PE /BUR/ANN

10 1.4. Belső kommunikáció és szinergiák 2013 októbere végéig a Történeti Irattár Osztály az Elnökségi Főigazgatóság részét képezte, amelyen belül a C. Igazgatósághoz (Könyvtár és Dokumentumkezelés) tartozott. Ehhez az igazgatósághoz tartozott a könyvtár, a Postaszolgálat, az Átláthatósági Osztály, valamint a Polgárok Tájékoztatáskéréseinek Osztálya is. A megtartott közös tanfolyamokon (lásd 1.3.) túlmenően számos további példa akad a C. Igazgatóság dokumentumkezeléssel foglalkozó osztályai közötti szinergiákra és együttműködésre. Postaszolgálat A Történeti Irattár Osztály rendezi és archiválja papíralapú és digitális formában (ez utóbbi online kereshető) az EP teljes levelezését (2013-ban kimenő és bejövő tétel). Átláthatósági Osztály Dokumentumok bekérése A Történeti Irattár Osztály az Átláthatósági Osztállyal szorosan együttműködik, különösen a kiterjedtebb történelmi kutatások esetében, 49 ilyen kiterjedt kutatást végeztek ennek az osztálynak a részére 2013-ban. Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztálya Az Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztálya a Történeti Irattár Osztályhoz továbbítja a nagyközönség tagjaitól érkezett, történeti dokumentumok felkutatására irányuló kéréseket ban 23 ilyen kérést továbbítottak. Könyvtár A Történeti Irattár Osztály és a Könyvtár közös olvasótermének működése keretében a Történeti Irattár Osztály a Könyvtár Luxemburgban található történeti részlegével együttműködve fogadja a dokumentációt kérő ügyfeleket; összesen 25 dokumentáció iránti kérést teljesítettek. A Történeti Irattár Osztály az Elnökségi Főigazgatóság egyéb szervezeti egységeivel és más főigazgatóságokkal is rendszeresen együttműködik. Főtitkári Hivatal A Történeti Irattár Osztály a Főtitkári Hivatallal szorosan együttműködik. Harald Rømer volt főtitkár irattárának beszerzése már megkezdődött. Informatikai Igazgatóság PE /BUR/ANN 8/20 DV\ doc

11 Az osztály jelenleg két projekt kapcsán működik együtt az Informatikai Igazgatósággal: az egyik egy új adatbázis (CLAVIS) beszerzésével, a másik egy elektronikus dokumentumkezelő alkalmazás (ELEURA) jövőbeli karbantartásával kapcsolatos (lásd 3.2. szakasz). Kommunikációs Főigazgatóság A Pöttering úrral, illetve Giscard d Estaing úrral készített interjúkat e főigazgatóság audiovizuális osztálya vette filmre. Ezenfelül ugyanez az osztály lényeges támogatást biztosított a decemberi Szaharov-rendezvényhez (a kiállítás során egy filmet is vetítettek). Egyéb főigazgatóságok Történeti Irattár Osztály az IPOL Főigazgatósággal is együttműködött a parlamenti bizottságok történeti irattárainak beszerzése, és azoknak a meglévő állományhoz való hozzáadása érdekében. Számos különböző bizottság (Jogi Bizottság, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, Petíciós Bizottság) iratait beszerezték. Elfogadták az EXPO és az ITEC főigazgatóságok iratmegőrzési tervét. Az osztály jelenleg több különböző főigazgatósággal együtt, a GIDOC keretében dolgozik egy valamennyi intézményre érvényes iratrendezési terv és egy közös dokumentummegőrzési lista létrehozásán. 2. Helyszínek Miután racionalizálta állományát annak érdekben, hogy felkészüljön egy jövőbeli költözésre, valamint hogy a főigazgatóságok iratmegőrzési terveinek megfelelően (lásd a dokumentumok kezeléséről szóló, július 2-án elfogadott Elnökségi határozat 6. cikkének (2) bekezdését) helyet szabadítson fel a főigazgatóságok irattárba helyezett dokumentumai számára, a Történeti Irattár Osztály létrehozott egy elektronikus tárolási tervet, amely lehetővé teszi a gyors reagálást az irattárba helyezett fontos iratok esetén, valamint a levéltár feldolgozásra váró részének nyomon követését. 3. Számítógépesítés 3.1. Hardver Ez a szakasz nem érdekes a történeti irattár szempontjából. Az osztály hardver-, szerver- és adatbázis-kezelését az ITEC Főigazgatóság látja el Szoftver Ajánlati felhívás a CLARA adatbázis-kezelő szoftverről a korszerűbb CLAVIS-ra történő átállásra A történeti irattár 2000 óta használja a CLARA nevű irattárkezelő szoftvert az ARDOC adatbázisának kezelésére. Ehhez az adatbázishoz (az intranetes oldalon) online lehet hozzáférni, és DV\ doc 9/20 PE /BUR/ANN

12 egy továbbfejlesztett változatát használja maga az osztály, az Elnökség titkársága és a Főtitkári Hivatal ben új, a Parlament informatikai környezetében történt változásokat jobban tükröző új adatbázis (CLAVIS) létrehozására irányuló projekt indult. A projekt jelen leg a bevezetési szakaszban van, amelynek során egy januárban meghirdetett közbeszerzési eljárás keretében az új adatbázishoz a műszaki háttér beszerzésére kerül sor végéig a szerződést még nem ítélték oda Befejeződött az ELEURA dokumentumkezelő szoftverrel kapcsolatos munka A Történeti Irattár Osztály az elektronikus archívumok osztályozására és kezelésére a DG ITEC által megkötött keretszerződés értelmében szerződést kötött az ELEURA elnevezésű szoftver kifejlesztésére. A szerződés szerinti munka 2013 közepén befejeződött, azonban észleltek néhány hibát, amiről tájékoztatták a szerződő felet. Az alkalmazás 2013 végén még mindig tesztelés alatt állt. 4. Közbülső irattárak A főtitkár október 1-jei határozatával indította el a Parlament szervezeti egységei által fenntartott jelenlegi és közbülső irattárak megőrzésére egységesen érvényes eljárásokat (a megőrzés időtartamát, a végleges elhelyezést megsemmisítés vagy áthelyezés a történeti irattárba, valamint a közzétehetőség mértékét) meghatározó iratmegőrzési tervek kidolgozására irányuló projektet. Minden főigazgatóságnak ki kell dolgoznia a Történeti Irattár Osztállyal való együttműködési tervét. Ezeket a terveket később összehangolják, hogy a Parlament egésze egységes tervet használhasson (közös iratmegőrzési jegyzék). Az Elnökség július 2-i határozatában (6. cikk) jóváhagyta ezt a döntést, és kimondta, hogy január végéig az összes iratmegőrzési tervet el kell fogadni. A történeti irattárak által küldött anyagokat csak ezt követően fogadhatja be az osztály végéig csak a DG COMM és az új/jövőben létrehozandó főigazgatóságok (EPRS és SAFE) iratmegőrzési jegyzékét fogadták el. 5. Történeti irattárak 5.1. A felhasználók/kutatók számára nyújtott szolgáltatások Az Elnökség július 2-i határozata 1 megerősítette, hogy a történeti irattárak fő célja az ott letétbe helyezett dokumentumok Parlamenten belüli hozzáférhetővé tétele, valamint a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés biztosítása (8. cikk). A forrásdokumentumokhoz való minél szélesebb körű hozzáférés érdekében a Történeti Irattár Osztály számos módon népszerűsíti archív gyűjteményét: 1. Dokumentációs információ az ARCDOC adatbázisban: 1 Lásd: Az Európai Parlament dokumentumainak kezelésére vonatkozó szabályok PE /BUR/ANN 10/20 DV\ doc

13 Az ARCDOC több mint ötmillió dokumentumot tartalmaz ban az adatbázisban 490 keresést regisztráltak (a évi 552 kereséshez képest kicsit kevesebbet). 2. Intranetes oldal A történeti irattár intranetes oldala az alábbi címen érhető el: Az adatbázis mellett számos történeti részt is tartalmaz: A Parlament egykor : a Parlament egykori tevékenységéről szóló tematikus kérdésekhez kapcsolódó cikkek (2013-ban öt dokumentum); a Parlament egykori elnökei és főtitkárai (az intranetes oldalon számos elnökkel és főtitkárral készült videóinterjú, valamint irattáruk elemzése is megtalálható); korábbi képviselők (jelenlegi és volt képviselőktől származó irattárak, életrajzok, irattári és tematikus elemzések). Adatbázis: Az egyedi felhasználók száma a történeti irattár intranetes oldalán 2013-ban volt. 3. Fejezetek az Europarl honlapon Dokumentációs Szolgálat; Iratanyagok és gyűjtemények; a Parlament egykor; kiadványok; Simone Veil-hagyaték; korábbi képviselők anyagai. A tartalom tekintetében teljes átalakítást terveznek, amelyre az Europarl honlap korszerűsítésének befejeztével kerül majd sor (a tervek szerint olyan dinamikus oldalakat alakítanának ki, amelyeket az egyes operatív egységek információval tölthetnek fel). 4. A nagyközönség dokumentumokra/tájékoztatásra irányuló távoli kéréseinek kiszolgálása ben, telefonon stb ban a kutatókat segítő csapat 807 kéréssel foglalkozott, és több mint dokumentumot bocsátott rendelkezésre. Ezek a számok 2012-höz képest (771 kérés és dokumentum) növekedést jelentenek. 5. A történeti dokumentumok helyszíni tanulmányozása a történeti irattár helyiségeiben a Front Office csapata segítségével 25, az anyagokat részletesen tanulmányozni kívánó, 1-től 28 napig terjedő időtartamú egyéni tanulmányi látogatásra került sor, amelyek során a történeti archívum munkatársai technikai és dokumentációs segítséget nyújtottak. A tanulmányi látogatások átlagosan hosszabbak voltak, mint a korábbi években. Az év folyamán közel 60 látogató vett részt csoportos látogatáson. 6. Gyakornokok Három Schuman-gyakornokot alkalmaztak, akik közül az egyik tanulmányokon dolgozott és segített a történeti irattár könyvtára és az AKCS-gyűjtemény átrendezésében. Egy másik DV\ doc 11/20 PE /BUR/ANN

14 gyakornok átrendezte a mágnesszalagokon található felvételek katalógusát, a harmadik pedig elkészítette a Pöttering-interjúhoz szükséges dokumentációt. 7. Tanulmányok és kiadványok Két történeti kiadványt Egyenlő esélyekkel: a Nőjogi Bizottságok 1979 és 1999 között és Szaharov-díj: 25 év Az Európai Parlament a gondolatszabadságért osztottak szét a képviselők és a parlamenti alkalmazottak, valamint a Parlamenten kívül tudományos szervezetek között. Az AKCS EU Parlamenti Közgyűlés novemberi addisz-abebai plenáris ülésén a képviselők rendelkezésére bocsátották az 1993 és 2012 között az AKCS EU Parlamenti Közgyűlés által elfogadott valamennyi határozat kétnyelvű szövegét tartalmazó cd-t. 8. Kiállítások 2013-ban Strasbourgban a Nemzetközi Nőnap márciusi és a Szaharov-díj 25. évfordulójának novemberi megünneplése alkalmából két kiállítást szerveztek plakátokból, dokumentumokból és képekből. A Szaharov-díj évfordulója alkalmából rendezett kiállítást Schulz elnök úr nyitotta meg korábbi díjazottak jelenlétében. 9. Az anyagok történeti leírása A leírások történeti áttekintést kívánnak nyújtani a kutatók számára az ARCDOC adatbázisban rendelkezésre álló dokumentációs sorozatról ban kezdetét vette a leírások teljes felülvizsgálata. 10. A történeti archívum és a Könyvtár történeti részlege egy történeti információs szolgálatot és egy olvasótermet biztosít a belső és külsős felhasználók részére. E szolgáltatások hozzáférést biztosítanak a két egység által őrzött történeti dokumentumokhoz az európai integráció történetében elmélyülni kívánó valamennyi kutató számára. 11. Interjúk az Európai Parlament volt elnökeivel és főtitkáraival E projekt célja a Parlament egykori elnökeivel és főtitkáraival kapcsolatos irattári gyűjtemények olyan kimagasló személyiségekkel készített videóinterjúkkal való bővítése, akik jelentős szerepet játszottak az intézmény történetében. A projekt a DG COMM-mal (Audiovizuális Osztály) együttműködésben zajlik, és az interjúk az egykori elnökök és főtitkárok zömével már el is készültek. Két elnökkel (Buzek és Schulz) és két főtitkárral (Priestley és Rømer) még nem készült interjú. Ez utóbbiak irattárát is elemezni fogják (még meg kell azokat kapni Pötteringtől, Schulztól és Rømertől). Az interjúkat tartalmazó intranetes oldalon a dokumentumok széles skálája is megtalálható (életrajzok és az érintettek archív gyűjteményéből származó dokumentumok) (http://www.europarl.ep.ec/archives/fondsinterviews/index_en.shtml). 12. Új eljárás a volt EP-képviselők irattári anyagainak feldolgozására A képviselők és volt képviselők magánirattárának beszerzésére irányadó, július 4-i elnökségi határozattal elfogadott eljárás keretében 2012-ben két új irattár (Doyle és Wallis) PE /BUR/ANN 12/20 DV\ doc

15 beszerzésére került sor, melyek feldolgozását 2013-ban végezték el. Ugyanennek keretében két további archívumot (Muscardini és Varvitsiotis) szereztek be 2013-ban Irattári feldolgozás Irattári anyagok és beszerzések 2013-ban A történeti irattárak jelenleg rendelkezésre álló anyagát összesen mintegy folyóméternyi 1, részben feldolgozás alatt álló jogalkotási és adminisztratív jellegű gyűjtemény alkotja. Ezek nem kimerítő jegyzéke a mellékletben található. Az irattári anyagokat két szakaszban dolgozzák fel: Papíralapú irattári anyagok: 2013-ban 200 folyóméternyi papíralapú dokumentum érkezett a rendszeres átadások keretében (szóbeli vá laszt igénylő kérdések, eredeti jogi aktusok, különféle bizottságok (PETI, JURI, LIBE) anyagai stb.) A főbb átadott anyagok a következők voltak: PR és eredeti AM m Szóbeli választ igénylő kérdések m A plenáris ülés jegyzőkönyvei m PETI bizottság m JURI bizottság 9 m LIBE bizottság 26 m Megállapodások (a Tanács által küldött DVD-ken) 30 megállapodás Együttdöntési eljárások Az irattárban letétbe helyezett eredeti jogi aktusok 79 határozat 80 dokumentum Kommunikációs Főigazgatóság poszter Korábbi képviselők anyagai: Muscardini/Varvitsiotis Adminisztratív dokumentumok A Pöttering-elnökség vendégkönyve 0,70 m 1 m 2 könyv Rendezés, azonosítás, leírás (papíralapú vagy elektronikus irattárak), valamint digitalizálás (papíralapú irattárak): ebben a szakaszban történik az anyagok azonosítása és rendszerezése az igazgatási vagy történeti jelentőséggel nem rendelkező dokumentumokat kiselejtezik (354/83/EK, Euratom rendelet 7. cikke). Ezt követi az anyagok szintek szerinti, az ISAD(G) irattári szabványoknak megfelelő (sorozatok és akták), számos kritériummal összhangban történő leírása, majd közvetlenül az adatbázisba való bevezetése. Ezt a munkát 1 A folyóméterek száma összességében nem változik függetlenül attól, hogy az irattár mennyi anyagot kap mivel rendszeresen adnak át anyagokat az Európai Unió Történeti Levéltárának Firenzébe. DV\ doc 13/20 PE /BUR/ANN

16 külső cég végezte el, a négy polgári kezdeményezés akta kivételével, amelyeket egy új levéltárosi munkacsoport dolgozott fel ben folytatódni fog az a folyamat, amelynek keretében fokozatosan belsőleg elvégzett feladattá teszik a levéltári feldolgozó munkát. Bevitel az adatbázisba (digitalizált dokumentumok vagy a dokumentumokat eredeti formátumukban tároló elektronikus irattárak esetén): 2013-ban több mint anyagot (hasonló dokumentumok csoportja: rendszerint egy dokumentum összes nyelvi változata) vittek be az adatbázisba. Ezek megoszlása a következő: ARCDOC 2013-ban felvett anyagok RP PR/DE QP PV PT DE OD Vcred it Pres. Az Alapjogi Charta Konventje Összesen AC AH PE PE PE PE PE PE PE ÖSSZE SEN FI AO CIG ACP SG MEP 04EV - Enrico Vinci WAL - WALLIS, Diana 007DOY - DOYLE, Avril JP - J.Priestley 6 PE /BUR/ANN 14/20 DV\ doc

17 ban összesen: = Összesen: 488 Akták Algyűjte mények Gyűjtem ények RP PR/DE QP PV PT DE OD Pres. FI AO ACP SG MEP CIG Parlamenti jelentések Állásfoglalási indítványok és írásbeli nyilatkozatok Parlamenti kérdések Jegyzőkönyvek (ülések és bizottsági ülések) Petíciók Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve: teljes viták és beszédek Irányítótestületek anyagai (Elnökség, Elnökök Értekezlete és quaestorok) Az elnök hivatalának dokumentumai Fényképes dokumentumgyűjtemény (választási kampányok plakátjai) Hivatalos jogi aktusok; Megállapodások az Arab Együttműködési Tanáccsal Parlamenti szervek a fejlesztési együttműködés területén A Főtitkári Hivatal dokumentumai Képviselők irattári anyagai Kormányközi konferenciákhoz kapcsolódó dokumentumok Megvannak a tervek arra, hogy a papíralapú dokumentumok digitalizálásán túlmenően a parlamenti bizottságok és küldöttségek üléseiről készült felvételeket is digitalizálják ban egy tételnyi kazetta hozzávetőleg órányi felvétel digitalizálására került sor. A feldolgozott papíralapú irattárak áthelyezése a firenzei Európai Egyetemi Intézethez: A többi uniós intézmény nevében eljáró Bizottság és az Európai Egyetemi Intézet között november 17-én aláírt szerződés értelmében, valamint az irattárakkal foglalkozó intézményi munkacsoport ülésein hozott döntések révén a történeti irattár 51 folyóméternyi irattári anyagot helyezett át: DV\ doc 15/20 PE /BUR/ANN

18 Állásfoglalási indítványok PE Írásbeli választ igénylő kérdések PE Szóbeli választ igénylő kérdések PE3 PE4 3 Egységes szerkezetbe foglalás: plenáris ülések jegyzőkönyvei AC PE0; írásbeli választ igénylő kérdések AC-PE1; parlamenti jelentés PE0 PE2; állásfoglalásra irányuló indítvány PE1 PE2 5 ÖSSZESEN 51 folyóméter A bizalmas iratok kezelésével foglalkozó szolgálat Az Elnökségi Szolgálatok Igazgatóságához tartozó szervezeti egység, a Minősített Adatok Osztálya feladata lesz a minősített (azaz a korlátozott hozzáférési szint feletti) dokumentumok tárolása, valamint azok átvizsgálása minősítésük feloldása céljából, amennyiben létrehozásuk óta 25 év eltelt (az Elnökség június 6-i határozata). A nem nyilvánosságra hozható információkat (bizalmas vagy személyes adatok, illetve vállalkozások gazdasági érdekeit érintő információk) tartalmazó egyéb dokumentumok kezelése tekintetében új szabályok kidolgozása folyik a következő célokból: a június 6-i elnökségi határozat felváltása (az új elnökségi határozatot ban elfogadták); EPRS-szintű végrehajtási intézkedések meghatározása az iratkezelésről szóló július 2- i elnökségi határozathoz és a október 25-i főtitkári határozathoz. 6. Kapcsolat nemzetközi intézményekkel, illetve szakmai és felsőoktatási szervezetekkel A nemzetközi irattári szolgálatokkal folytatódott az együttműködés, továbbá európai (Németország, Franciaország, Olaszország, Belgium, Spanyolország, Szlovénia, Lengyelország, Dánia, Görögország és Luxemburg) és nem európai (USA, Ukrajna, Grúzia és Kína) egyetemekről érkeztek egyéni kutatók. Látogatást tettek még: külső csoportok: szenegáli parlament; tunéziai parlament; Sienai Egyetem; American University, Washington; intézményközi gyakornokok csoportja; belső csoportok: több csoport az Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztályáról. A történeti irattár kiadványait a tudományos és a szakmai szervezetek széles körében terjesztik (egyetemek, levéltárak és könyvtárak). Az európai integráció történetét posztdoktori képzés keretében Luxemburgban tanulmányozó hallgatók rendszeresen a történeti irattár forrásait használják kutatásaikhoz. Egyre fontosabbá válik az EU firenzei központi történeti irattárával való együttműködés. Miközben a 354/83/EGK tanácsi rendelet jövőbeli felülvizsgálata keretében az új együttműködési módokat vizsgálják, az EP Történeti Irattár Osztálya erősíti és pontosítja archívumainak elhelyezési és leírási módjait, hogy harmonizálja gyűjteményei megjelenését a firenzei archívuméval, és hogy azok DTD/EAD formátumban szerepelhessenek az Archives Portal Europe-on. PE /BUR/ANN 16/20 DV\ doc

19 Számos találkozóra került sor Firenzében. A történeti irattár június 24-én megszervezte a kétévente sorra kerülő intézményközi találkozót is az Európai Unió történeti irattárai számára, melynek során elsősorban a 354/83/EGK tanácsi rendelet felülvizsgálatát vitatták meg. DV\ doc 17/20 PE /BUR/ANN

20 MELLÉKLET A közbülső vagy történeti irattár részét képező főbb dokumentumfajták és gyűjtemények leírása A Parlament tevékenységéből származó dokumentumok A plenáris ülések jegyzőkönyvei: az elnök által aláírt eredeti példányok (1960 óta) valamennyi nyelven; a Hivatalos Lapban közzétett jegyzőkönyvek (teljes anyag 1952-től kezdve, papíralapon) kizárólag francia nyelven. Viták: teljes anyag, minden nyelven 1952-től (mikrofilmen és/vagy digitális változatban); a szerzők által kézírással javított anyagok nem teljes gyűjteménye. Állásfoglalások/Állásfoglalási indítványok: a teljes anyag 1952-től. A bizottsági és küldöttségi ülések jegyzőkönyvei 1952-től (a küldöttségi ülések esetében részleges gyűjtemény). Parlamenti bizottságok jelentései 1952-től és előkészítő dokumentumok: Ad hoc közgyűlés ( ); ESZAK-közgyűlés ( ); Az EPA és az Európai Parlament a közvetlen választást megelőzően ( ); Európai Parlament első parlamenti ciklus ( ); Európai Parlament második parlamenti ciklus ( ); Európai Parlament harmadik parlamenti ciklus ( ); Európai Parlament negyedik parlamenti ciklus ( ); Európai Parlament ötödik parlamenti ciklus ( ); Európai Parlament hatodik parlamenti ciklus ( ). Petíciók: teljes anyag 1955-tól 2007-ig. Parlamenti kérdések (írásbeli és szóbeli választ igénylő kérdések, valamint a kérdések órájában feltett kérdések): teljes anyag. Írásbeli nyilatkozatok. Hangfelvételek, nem teljes anyag (mintegy hangkazetta a bizottsági, küldöttségi és AKCS irányítótestületi ülésekről), 1992-től 2010-ig. Politikai szervek dokumentumai Elnöki archívumok: Simone Veil irattári anyagai (elnök: ) (leltározva, részben nyilvánosak); Pieter Dankert irattári anyagai (elnök: ) (leltározva); PE /BUR/ANN 18/20 DV\ doc

Kilencedik éves jelentés az Európai Parlament történeti irattáráról (Irattár és Dokumentációs Központ CARDOC) 2012 ÖSSZEFOGLALÁS

Kilencedik éves jelentés az Európai Parlament történeti irattáráról (Irattár és Dokumentációs Központ CARDOC) 2012 ÖSSZEFOGLALÁS Der Generalsekretär 28/03/2013 D(2013)15861 FELJEGYZÉS AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE Tárgy: Kilencedik éves jelentés az Európai Parlament történeti irattáráról (Irattár és Dokumentációs Központ CARDOC) 2012

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2004 Petíciós Bizottság 2009 25.11.2008 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Cédric Callens, luxemburgi állampolgár által benyújtott 0080/2008. számú petíció az Európai Bizottság által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió Tanácsa INFORMÁCIÓS FORRÁSOK AZ EURÓPAI TANÁCSRÓL ÉS A TANÁCSRÓL

Az Európai Unió. Az Európai Unió Tanácsa INFORMÁCIÓS FORRÁSOK AZ EURÓPAI TANÁCSRÓL ÉS A TANÁCSRÓL Az Európai Unió Tanácsa Az Európai Unió INFORMÁCIÓS FORRÁSOK AZ EURÓPAI TANÁCSRÓL ÉS A TANÁCSRÓL Mi a különbség az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa között? Hogyan látogathatom meg ezt a két intézményt?

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.4 A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELNÖKSÉG 2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,, tekintettel az Európai

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. május 10. keddi ülés II. rész P7_TA-PROV(2011)05-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 464.204 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

IX. SZAKASZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

IX. SZAKASZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS IX. SZAKASZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS BEVÉTELEK SAJÁT FORRÁSOK Cím Címsor 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 4 KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 966 000 1 000

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

expert-monitor az on-line jogszakértő

expert-monitor az on-line jogszakértő Bizalom Dinamizmus expert-monitor az on-line jogszakértő www.expert-monitor.ro Tájékoztatás Szervezés MONITORUL OFICIAL Kht Keredkedelmi és tájékoztatási központ. Elektronikus hordozón való értékesítési

Részletesebben

NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02)

NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) 2011.11.17. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 336 A/5 NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) Szeretne valamelyik európai intézményben dolgozni? Megfelel az elvárásoknak? Jelentkezzen!

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 5.9.2005 COM(2005)419 végleges 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Költségvetési Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása

EURÓPAI PARLAMENT. Költségvetési Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása EURÓPAI PARLAMENT 2004 Költségvetési Bizottság 2009 28.9.2005 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása Mellékeljük a 2005-ös pénzügyi év C22-es

Részletesebben

VIII. SZAKASZ EURÓPAI OMBUDSMAN

VIII. SZAKASZ EURÓPAI OMBUDSMAN VIII. SZAKASZ EURÓPAI OMBUDSMAN BEVÉTELEK SAJÁT FORRÁSOK Cím Címsor 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 4 Az intézményekhez és egyéb uniós szervekhez tartozó személyekkel

Részletesebben

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA A THURY-VÁR NONPROFIT KFT. KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA 2015 Összeáll. Budai László könyvtárvezető, szakmai ig. h. Jóváhagyta: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető ig. Érvényes: 2015.

Részletesebben

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Naszádos Edit, könyvtári szakinformatikus Holl András, informatikai tanácsadó Kapus Erika, tájékoztató könyvtáros

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS

L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS L 346/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2005. december 20.) a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról

Részletesebben

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár)

Az e-archivum működés közben. Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Az e-archivum működés közben Puzsár Imre (Magyar Országos Levéltár) Létrejötte 10/2002. NKÖM r. alap minisztériumi elvárás a rendeletnél ne tartalmazzon többet, de több funkcionalitást fejlesztettünk bele,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2016. évi munkaprogramja és az Alap végrehajtására vonatkozó finanszírozási

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok Dr. Rozgonyi Krisztina Előzmények 1. Európai Bizottság COM(2012)789 számú, az egységes digitális piacon

Részletesebben

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL A főtitkár 2009/03/05 Réf.: D(2009) 9352 A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL (az Eljárási

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK Orbán Éva könyvtárigazgató orban.eva@aotk.szie.hu A kezdetek ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM Hisz mindnyájunknak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Nyári Internet Táborok emagyarország Neumann emagyar Téli Internet táborok PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Szülőföldön az Információs Társadalomba

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

Online szolgáltatások. Angliában

Online szolgáltatások. Angliában Online szolgáltatások Angliában A brit levéltári rendszer Nemzeti Levéltár 650 fő, 185 km polc London Metropolitan Arch. 85 fő, 105 000 ifm. Parliamentary Archives 30 fő, 8000 ifm. Viktória-torony területi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT A QUAESTOROK KOLLÉGIUMA JEGYZŐKÖNYV. a 2004. május 4-én, kedden, du. 3 órakor tartott ülésről

EURÓPAI PARLAMENT A QUAESTOROK KOLLÉGIUMA JEGYZŐKÖNYV. a 2004. május 4-én, kedden, du. 3 órakor tartott ülésről EURÓPAI PARLAMENT A QUAESTOROK KOLLÉGIUMA JEGYZŐKÖNYV a 2004. május 4-én, kedden, du. 3 órakor tartott ülésről Louise Weiss épület - N3.5 terem Strasbourg TARTALOMJEGYZÉK PE-5/QUAEST/PV/2004-7 1. A napirendtervezet

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata

A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata A MOKKA és az ODR rendszerek kapcsolata Koltay Klára DEENK Miről lesz szó? Az ODR fejlesztések legfontosabb célkitűzési MOKKA ODR összeolvadó szolgáltatások Feltöltések: bibliográfiai és példányadatok

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

ISSN 1725-518X C 280 A Hivatalos Lapja. Tájékoztatások és közlemények

ISSN 1725-518X C 280 A Hivatalos Lapja. Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió ISSN 1725-518X C 280 A Hivatalos Lapja Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam Magyar nyelvű kiadás 2009. november 20. Közleményszám Tartalom Oldal V Vélemények KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza FamilySearch.org 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza Magyar levéltárak és a FamilySearch Több mint 50 éves együttműködés Hogyan tovább? A FamilySearch küldetése Egyéneknek és családoknak segítünk

Részletesebben

I. A változások összefoglalása

I. A változások összefoglalása Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlattevők és egyéb, a közbeszerzések iránt érdeklődő felhasználók számára) Ezúton tájékoztatjuk az ajánlattevőket

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó 1 Az előadás célja A jogi alapok áttekintése és rendszerezése Az ELO Iratkezelő Modul - magyarországi jogszabályi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben