A Baranya Megyei Levéltár évi gazdasági beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Baranya Megyei Levéltár 2009. évi gazdasági beszámolója"

Átírás

1 A Baranya Megyei Levéltár évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008 januárjától önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Gazdaságilag az intézményhez integrált Csorba Győző Megyei Könyvtár gazdasági feladatait is ellátja, az ehhez szükséges személyi feltételeket, és a hozzátartozó költségeket költségvetésünk tartalmazza. A évhez hasonlóan továbbra sem tartalmazza a megemelkedett dologi kiadásokat, amelyeket önerőből, helyenként a szakmai feladatok rovására kell kigazdálkodnunk. A Baranya Megyei Levéltár évi fő célja a szakmai feladatok zavartalan ellátása érdekében a szinten tartás biztosítása. A feladat ellátás általános értékelése, gazdálkodási feltételek A levéltár évi költségvetési eredeti előirányzata eft, a módosított eft volt. Ezen belül a személyi juttatások és járulékok aránya 70 %-ról ( eft) módosult 58 %-ra ( eft). A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata eft, a módosított eft. Átvett pénzeszközök eft, évi pénzmaradvány, mely kötelezettséggel terhelten húzódott át évre eft. A személyi juttatás és járulékok finanszírozásán, valamint a felhalmozási kiadásokon és a pályázatok révén átvett pénzeszközökön kívül a működési kiadások fedezete 14%. Az eredeti előirányzat dologi kiadásaira fordítható eft-ból a működésre, fenntartásra szükséges összeg eft-t tett ki. A maradék 252 eft szolgált volna intézményünk alaptevékenységébe tartozó feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok és készletek beszerzésére, a levéltári állomány gyarapítására. A dologi kiadások összegét nagymértékben megnövelték a pályázatokon elnyert összegek, de ezeket kötött felhasználásuk miatt, nem lehet a működésre fordítani. Kiadásainkat, rendkívül szűkösen, szigorú gazdálkodás mellett tudtuk fedezni. Az alaptevékenység és további szakmai feladatok a bevételek tükrében: eft Megnevezés Eei Mei Módosítás Teljesítés Fenntartói támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Összesen: Költségvetésünk módosított előirányzata Fenntartói támogatás Intézményvezetők érdekeltségi rendszere 165 Eseti kereset-kiegészítés 3111 Járulék megtakarítás -817

2 Támogatás értékű működési bevétel SzJA 1% bevétel 12 Lóra nemes, fegyverre magyar c. pályázat 350 Kulturális szakember képzés 250 Számítógép beszerzés 398 Levéltári napi megrendezése 250 Borsy Károly képeslap gyűjtemény 680 Anyag beszerzés (reprográfia) 4382 Előző évi pénzmaradvány A fentiekből látható, hogy intézményünk az elnyert pályázatok tekintetében ismét rendkívül sikeres évet tudhat a magáénak. Az elnyert eft teljesülése jelentős részben csak az év végén, az utolsó hónapokban realizálódott, így felhasználására év folyamán kerül sor. Ezen összeg miatt, évi pénzmaradványunk jelentősnek mondható, beszámolónk részeként bemutatásra kerül. A pályázatok előkészítése, elkészítése, majd gondozása rengeteg többletmunkát igényel, ami az alacsony létszám mellett, az alaptevékenység feladatait is magas színvonalon ellátva, egyre nehezebben koordinálható, az intézmény valamennyi dolgozójától feszített tempót követel. A levéltári szolgáltatás mellett, ami 636 eft bevételt eredményezett, az alapfeladat körébe tartozó iratanyag átvételre is sor került, gyűjteményünk 73 iratfolyóméterrel gyarapodott, így a tárolt összes iratmennyiségünk fm. Az iratok kezelése, tárolása a szakmai felkészültség mellett, komoly fizikai állagmegóvást is igényel, amelyre intézményünk az év során egyrészt fenntartói támogatásból, másrészt pályázatból tudott fordítani. Levéltári napunkat a beszámoló évében október 5-én tartottuk meg. A pályázati kiírás csak az előadók tiszteletdíjának fedezetére terjedt ki, a rendezvény megtartásához szükséges további infrastruktúrákra sajnos nem. Ezeket nagy részben szponzori támogatásokkal valósítottuk meg, valamint az intézmény dolgozóinak lelkes közreműködése is hozzájárult a sikeres rendezvény lebonyolításához. A konferencián megtartott előadások írásos anyagának kiadvány formájában történő megjelenítését a következő évben szeretnénk megvalósítani, amelyhez szintén pályázati forrást kívánunk igénybe venni. A többi pályázatunk megvalósítása is megkezdődött már, ajánlatkérésekben és megrendelésekben testesül meg, befejezésükre évben kerül majd sor. A évről áthúzódó pályázatainkat megvalósítottuk és elszámoltunk vele. 2

3 2. A bevételek teljesülése Intézményünk bevételi kötelezettségeit az előirányzathoz képest nem tudta teljesíteni. Realizálódása az alábbiak szerint történt: Saját bevételek teljesülése eft Kiadvány értékesítés 46 Irattartó doboz értékesítése 8 Kutattatás 197 Fénymásolás, szkennelés 314 Fotójegy 39 Restaurálás 32 Vendégszoba 156 Bérleti díjak, lakbér Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel 42 Áfa bevétel Kamatbevétel A bevételek növelésére tett intézkedések Intézményünk bevételeinek növelése érdekében megemelte a bérleti díjak, és szolgáltatások árát, valamint bővítette a tovább számlázott szolgáltatások körét és díjait. Bevezettük az iratszállítás intézményünkbe szállításának költségtérítését, a dolgozók által saját részre történő fénymásolás, valamint magántelefon beszélgetésének megtérítését. Kiadások teljesítésének alakulása, kiadások csökkentésére tett intézkedések 4. A kiadások teljesülése Működési kiadások eft Megnevezés Eei Mei Teljesítés Személyi juttatások Tb-járulék, munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások áfa nélkül Dologi kiadások áfája Egyéb kiadás Működési kiadások összesen:

4 Felhalmozási kiadások Megnevezés Eei Mei Teljesítés Felújítás Intézményi beruházás Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások Felújítás Az érintett időszakban a Király utcai épület tetőfelújítása, a Rét utcai valamint a Nyírfa utcai kerítés javítás és felújítás került megvalósításra. A felújítások teljes mértékben megvalósultak, számszaki teljesítésük a visszatartott jószolgálati garancia miatt nem valósult meg, amely összegeket a 2010-es évben kell teljesítenünk, ez az összeg részét képezi a pénzmaradványunknak. Beruházás Beruházásaink megvalósulása pályázat, továbbá saját bevételeink terhére történt a következők szerint: Pályázat terhére: Mikrofilm leolvasó Számítógép vásárlás 2 db Mikrofilm tároló szekrény Saját bevételünk terhére: fénymásoló 5. A kiadások csökkentésére tett intézkedések A Király utcai épületben a Pécs Holding által bérelt helyiség fűtés rendszere, az új üzemeltető által korszerűsítésre került. A felújítás intézményünk részéről nem igényelt kiadást, viszont így a helyiség külön fűthető, nem szükséges fűtenünk a Levéltár épületében, akkor amikor a bérlőnek szüksége lenne rá. Szintén a Király utcai épületben egy másik helyiség is bérlőváltáson esett át, ahol a fűtési rendszer kiépítése a bérlő feladata volt. Intézményünk a KFKI Rendszerintegrációs Zrt-vel kötött szerződés alapján telefonhívásaihoz elkülönített kódokat használ, amely alapján a dolgozók által magáncélú beszélgetések megtérítésre kerülnek, ezáltal az intézmény részéről fizetendő járulék és adókötelezettség is megszűnt. Bevezetésre került a fénymásoló kódok alapján történő használata, a magánkóddal történő fénymásolást a dolgozók megtérítik. 4

5 Pénzmaradvány alakulása Pénzmaradványunk évben: 8041 eft. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány jelentős részét az előzőekben leírt, pályázaton elnyert összeg teszi ki: eft A tárgyévet terhelő szállítói kötelezettség összege: 217 eft évet terhelő szállítói kötelezettség: eft A felújítás előirányzatából visszatartott jószolgálati garancia összege: 737 eft A folyamatba épített előzetes és utólagos vezető ellenőrzés működése Intézményünk feladatai mellett a Csorba Győző Megyei Könyvtár gazdasági feladatait is ellátja. Gazdaságilag integrált szervezetként a FEUVE rendszert ennek megfelelően kellett kialakítani. Az önállósodást és integrációt követően a gazdasági szervezet kialakulása után a FEUVE rendszer hatékonyan működik. Összefoglalva: A Baranya Megyei Levéltár bevételi kötelezettségének elérése érdekében szakmai feladatát magas színvonalon folytatja, megragadva minden lehetőséget, amely költségeinek megtérüléséhez hozzájárulhat. Az előirányzatok betartása rendkívül szigorú gazdálkodás eredménye. Szöveges beszámolónkkal hangsúlyozni kívánjuk azt a törekvést, amelyet intézményünk megvalósít a zökkenőmentes működés érdekében. Pécs, március 2. Tisztelettel: Dr. Ódor Imre levéltárigazgató Fehér Renáta gazdasági vezető 5