Megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, egy európai kötelezettség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, egy európai kötelezettség"

Átírás

1 TUDNI EGYÜTT ÉLNI Megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, egy európai kötelezettség KÓD: CP ES-COMENIUS-C

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. A PROJEKT FEJLŐDÉSE 1. A projekt leírása a) Kezdetek b) A tagok bemutatása c) A projekt megtervezése d) A projekt szakaszai e) Módszertan 2. A valós helyzet elemzése a) Bevezető b) A kiválasztott elemek c) Eredmények a diákok körében d) Eredmények a tanárok körében e) Eredmények a családok körében f) Következtetések 3. Mellékletek a tanulmányhoz a) Kérdőív a diákok számára b) Kérdőív a tanárok számára c) Kérdőív a családok számára d) Kérdőív az iskolához kapcsolódó társadalmi intézmények részére 4. Kísérlet III. IV. NEVELÉSI MODELL 1. Bevezető A program elméleti alapjai a) Az együttélés egy szociális struktúrában b) Az erőszak megelőzésének ökológiai modellje c) Az erőszak megelőzésének alapvető feltételei d) A szociális-nevelési környezet javítása (1) Az iskolai légkör javítása (2) A nevelési gyakorlat (3) A konfliktusok párbeszéden alapuló, békés megoldása 3. A program összetevőinek meghatározása a) A program célkitűzései b) A program tartalma (1) Kompetencia területek (2) Tematikai egységek (3) Didaktikai egységek NEVELÉSI FÜZETEK 1. Munkafüzet a diákok számára a) Bevezető b) I. blokk: Személyes fejlődés. Az önkép (önbecsülés) (1) 1. Didaktikai egység: Az én felépítése, önkép. Az öntudat (2) 2. Didaktikai egység: Az én felépítése, önszabályozás. Az önuralom (3) 3. Didaktikai egység: Az én felépítése. Az önbecsülés 1

3 (4) 4. Didaktikai egység: Mások megismerése. Az empátia (5) 5. Didaktikai egység: Az együttéléshez szükséges szociális készségek c) II. blokk: Csoportos fejlődés. A konfliktus (1) 6. Didaktikai egység: A konfliktusmegelőzés. Az empátia (2) 7. Didaktikai egység: A konfliktus és elemei (3) 8. Didaktikai egység: Egyenlők közötti kapcsolatok. A közvetítés d) III. blokk: Szociális fejlődés. Az emberi jogok (1) 9. Didaktikai egység: Milyen jogaink vannak? (2) 10. Didaktikai egység: Ismerjük meg a Gyermekjogi Egyezményt! 2. Képzési füzet a tanárok számára a) A konfliktusok pszichológiai aspektusai (1) Együttélés és probléma-megelőzés (2) Együttélés és probléma-felismerés (3) Együttélés és megelőzés (4) Konflikstusmegoldás az iskolában (tanár-diák konfliktusok) b) I. blokk: Személyes fejlődés (1) 1. Didaktikai egység: A JOHARI ablak (2) 2. Didaktikai egység: Kommunikációs készségek (3) 3. Didaktikai egység: Empátiás készségek (4) 4. Didaktikai egység: Értékrendszer c) II. blokk: Csoportos és szociális fejlődés (1) 5. Didaktikai egység: Konfliktus-megoldási stratégiák (2) 6. Didaktikai egység: Emberi jogok d) III. blokk: Szakmai fejlődés (1) 7. Didaktikai egység: Kooperatív tanulás (2) 8. Didaktikai egység: A nevelői tevékenység a gyakorlatban asszertivitás 3. Segítő füzet a családnak a) Bevezető b) I. blokk: Személyes fejlődés (1) 1. Didaktikai egység: Szociális készségek (2) 2. Didaktikai egység: Értékrendszer c) II. blokk: Családi nevelés (1) 3. Didaktikai egység: Nevelési stílusok tekintély (2) 4. Didaktikai egység: A konfliktusok békés megoldása d) III. blokk: Szociális fejlődés (1) 5. Didaktikai egység: Kapcsolat az iskolával (2) 6. Didaktikai egység: Emberi jogok 4. Cselekvési füzet az iskoláknak a) Az iskolák szociális-nevelési környezete: az együttélés javításának alapvető eleme b) Az iskolai légkör c) A nevelési gyakorlatok d) A konfliktusok e) A közvetítés az iskolában f) Melléklet: Jó gyakorlatok a nevelésben (1) Iskola, a Béke Tere Hálózat (2) Az iskolai erőszak csökkentése 2

4 (3) Tanulmányi kirándulás V. BIBLIOGRÁFIA 1. Bibliográfiai források 2. Kapcsolódó weboldalak 3

5 I. BEVEZETÉS A nevelés egyik elsődleges célja minden országban a diákok békés együttélésre és együttélésben való nevelése, csak úgy, mint azokra az értékekre való nevelés, melyek lehetővé teszik az ifjúság számára, hogy felelősségteljesen integrálódhassanak a XXI. század európai társadalmába, hogy sikeresen feleljenek a társadalmi változások kihívásaira. Az iskolák és az oktatás világában érintett egyéb résztvevők többsége aggodalmukat fejezik ki az iskolai együttélés témájával kapcsolatban. Gyakran tapasztalható az alapvető együttélési értékek csorbulása a társadalomban, csak úgy, mint az iskolai környezetben, ahol bizonyos esetekben, olyan erőszakos vagy a meg nem értésből fakadó attitűdöket élünk meg a diákok között, mely a közöttük fennálló különbségeknek tudható be. Másrészről, az emberek Európai Unión belüli mobilitása miatt tekintet nélkül arra, hogy honnan származnak, az Unión belülről vagy kívülről, az egyéni és társadalmi különbségek miatt az iskolákban különböző országokból, kisebbségekből származó, eltérő szokásokkal rendelkező, és különböző képességi szintű fiatalok élnek együtt. Ez a helyzet gazdagítja diákjaink integrációra való nevelését, ugyanakkor feltételezi azt, hogy megfelelő nevelési eszközökkel rendelkezzünk ahhoz, hogy ezeknek a szociokulturális, etnikai, személyes, stb. értékeknek a keveréke javára váljon az összes diáknak és olyan interakciókat hozzon létre köztük, melyek a tiszteleten, a tolerancián és a kölcsönös megértésen alapulnak. Szükséges tehát részletesen elemezni az iskolai együttélés szokásaiban mutatkozó növekvő hiányosságok lehetséges okait az egyén fejlődésének szempontjából egy kritikus időszakban és olyan cselekvési stratégiákat keresni az iskolákban, melyek egyrészt megelőzik, másrészt kijavítják ezeket a viselkedési formákat. Ez volt a célja projektünknek. Az együttélés problémái, a nem kívánatos viselkedések növekedése az iskolákban és az ifjúság értékeinek változása egy elterjedt téma egész Európában. Különböző európai iskolák valóságának megismerése hozzájárult ahhoz, hogy nagyobb rálátásunk legyen, és jobban megértsük e problematika okait és, többek között, lehetővé tette számunkra, hogy kidolgozzunk olyan eszközöket, melyek célja a nehézségek megelőzése és az együttélés javítása a középiskolákban (21-18 éves korosztály). Ez a projekt tehát az iskolai konfliktusok, és az együttélési problémák megelőzésének szükségességére koncentrál. Megpróbál hozzájárulni az iskolai közösség tagjai közötti kommunikáció elősegítéséhez, és egy olyan békés együttélést próbál biztosítani, melyben értékelik és becsülik az egyéni különbségeket. Szeretnénk megköszönni az Európai Bizottságnak, és a Socrates Irodának a lehetőséget, hogy megvalósíthattuk ezt a programot, melyben benne volt minden álmunk és érdekünk. Reméljük, hogy hasznos azon iskolák számára, melyek használják, vagy megnézik. 4

6 II. A PROJEKT FEJLŐDÉSE 1. A projekt leírás a) Kezdetek Ebben az európai projektben Franciaország, Csehország, Magyarország, Ausztria és Spanyolország különböző intézményei fogtak össze, hogy kifejlesszenek és bevezessenek egy, a kötelező középfokú oktatás számára összeállított nevelési programot, mely az iskolai együttélés ökológiai modelljéből indul ki, s egy megelőző és proaktív vonalon alapul, az okokra összpontosít egy globális és szisztematikus perspektívából (a családtól az iskoláig, társadalmi-közösségi tevékenységek segítségével). A Nevelési Program lehetőséget kínál az iskolai együttélés minőségének javítására, mely során az iskolát úgy értelmezi, mint egy társadalmi építményt, melyet az alapvető kompetenciák megszerzése, és a valódi demokratikus állampolgárság tanulása során elsajátított implicit értékek tartanak fenn. A Program figyelembe veszi az összes alapvető feltételt, hogy megelőzze az erőszakot teszi ezt az iskola szocio-kritikus megközelítéséből, miszerint az iskolák társadalmi-nevelési környezete javításra szorul. Ennek megvalósításához a program különböző füzetekkel rendelkezik: a diákok, a tanárok, az iskola és a család számára. Ezekben a füzetekben különböző iskolai intervenciós eszközöket találunk, melyek a konfliktus és az erőszak megelőzése köré épülnek olyan stratégiákkal, mint az alkudozás, a közvetítés és a segítségnyújtás. b) A tagok bemutatása A csoport összeállítása heterogén, ami segíti a kölcsönös gazdagodást, mivel különböző tapasztalatok, eltérő és egymást kiegészítő nézőpontok merültek fel, biztosítva a földrajzi szóródást, és a változatosságot mind a méret, a népesség, politika, anyagi források, mind iskolarendszerek, stb. tekintetében. Ugyanakkor a csoportnak tekintélyes tagjai vannak, ami a kutatási témákat, vagy a hasonló modellek alkalmazását illeti. A csoport tagjai konkrétan a következők: Almeríai Tanárközpont [pedagógiai intézet] (Spanyolország) Centro del Profesorado (CEP) de Almería. A projekt koordinátora volt. Az almeríai tartomány aktív tanárai számára továbbképzési és szakképzési kurzusok szervezésével és vezetésével foglalkozik. Az Andalúziai Junta Nevelési és Tudományos Tanácsán belül a tanárok folyamatos képzéséért felelős szervezet. A központnak nincsenek saját diákjai, mivel célszemélyeik a különböző szinteken oktató tanárok, de hatáskörébe tartoznak a körzet óvodái, általános és középiskolái. Nagy tapasztalattal rendelkezik a 5

7 továbbképzési kurzusok szervezésében és a tanárok számára létrejövő programok vezetésében. Weboldal: Almeríai Egyetem (Spanyolország) Universidad de Almería. A Társadalom- és Neveléstudományi Kar Fejlődés- és Neveléspszichológia Tanszék Pszichológiai Intervenció a Nevelési Folyamatban és Tanácsadás kutatási csoporton keresztül vett részt a projektben. Feladatai közé tartozik az óvodai, általános és középiskolai tanárok alapképzése, továbbá a kutatás a megfelelő csoportokkal. A fejlődés-pszichológiai és a pedagógia tanszékek különös figyelmet fordítanak a nevelési folyamatokra az élet minden szakaszában, mind oktatási témaként, mind kutatásként. Az Almeríai Egyetemnek jelenleg mintegy hallgatója van, nagy részük a tartományból származik. Az intézménynek nagy tapasztalata van a tanári alapképzésben és a kutatások tervezésében és végrehajtásában. Weboldal: Nyíregyházi Főiskola (Magyarország) Ez egy felsőfokú képzési intézmény, mely tanárok, mezőgazdászok, pilóták, közgazdászok és kommunikációs szakemberek folyamatos és állandó képzésével foglalkozik. Mintegy diákja van, akik az ország egész területéről illetve határon túli magyar nyelvű területekről érkeznek. Az iskolának nagy tapasztalata van más országokkal együttműködésben létrejövő európai programok tervezésében és kivitelezésében. Weboldal: 6

8 Georges Clemençeau Gimnázium (Párizs, Franciaország) Lycée Georges Clemençeau de París Ez egy olyan iskola, mely a középfokú oktatás második szakaszától az érettségiig foglalkozik diákokkal, és ahol felsőfokú üzleti, ügyintézői, könyvelői technikusi végzettséget szerezhetnek. Párizs peremén helyezkedik el Seine Saint Denis-ben, az iskolában nagy számban vannak jelen bevándorlók, ezért a közösség nagyon heterogén. Szoros együttműködésben van a körzet más iskoláival, melyeknek mind nagy tapasztalatuk van különböző kultúrájú és származású fiatalok együttélési konfliktusainak megismerésében, és hétköznapi megelőzési és iskolavezetési módszerek alkalmazásában. Tartományi Pedagógiai Akadémia (Bécs, Ausztria) Pädagogische Akadémie des Bundes in Wien Ez egy a tanárok alapképzésével és továbbképzésével foglalkozó képzési központ. Felelős a tanári képzéshez szükséges tananyagok kidolgozásáért és fejlesztéséért, továbbá az aktív tanárok továbbképzési és szakképzési kurzusainak tervezéséért, kivitelezéséért és értékeléséért. Nagy tapasztalata van a tanárok számára szervezett kurzusok és programok szervezésében. Weboldal: Ostravai Egyetem (Csehország) Ostravská Univerzita Az egyetem széles körű felsőfokú képzést kínál. Nagy tradíciója van a tanító- és tanárképzésnek az óvodák, általános és középiskolák számára (Pedagógia Kar, Bölcsészettudományi Kar) illetve egyéb társadalmi segítők képzésének is (Pszichológia és Szociális Munka Tanszék a Bölcsészettudományi Karon). Nem csak a tanításra koncentrál, hanem a kutatásra is. Számos képzést szervez és valósít 7

9 meg középiskolai tanárok számára. Az Ostravai Egyetem a második évben csatlakozott a projekthez az osztrák tag helyett. Weboldal: A bécsi Pädagogische Akadémie des Bundes elhagyta a projektet annak harmadik szakaszában, és az Ostravai Egyetem lépett helyére. c) A projekt megtervezése A projekt a demokratikus állampolgárság eszméje elmélyítésének szükségességéből született, annak európai dimenzióit hangsúlyozva, az iskolákat úgy értelmeztük, mint a társadalom szerves intézményei és, mint annak átalakítói, ami miatt egy kölcsönös interakció áll fenn. Így a projekt egy válasz is az Európai Tanács Miniszteri Bizottságának október 16-i javaslataira a demokratikus állampolgárságra való nevelésre, melyben ezt elsődleges célnak tekinti. A projekt 2003 és 2006 között három éven keresztül valósult meg. A projekt előre kitűzött alapvető céljai a következők: Kidolgozni egy nevelési programot, majd bevezetni azt a középiskolák tantervébe, azzal a céllal, hogy elősegítse az értékre való nevelést és, hogy olyan megfelelő szokásokat alakítson ki, mely segít megelőzni az együttélési problémákat és serkenti a részvételt és a kommunikációt a diákok és az iskolai közösség különböző egyéb szereplői között. Elősegíteni a tanárok érzékenyebbé tételét a témára és lehetővé tenni képzésüket, azzal a céllal, hogy olyan pedagógiai stratégiákat sajátítsanak el, melyek segítségével megfelelő pedagógiai választ adhatnak a diákok különbözőségeire és arra a gazdagságra, amit ez hordoz. Információval ellátni a nevelő közösség minden csoportját, azzal a céllal, hogy növekedjen az egymás közötti kommunikáció minősége és mennyisége. E célok elérésének érdekében a következő tevékenységeket kellett megvalósítani: Munkacsoportok létrehozása az egyes résztvevő tagoknál. Tagonként öt együttműködő iskola tanárainak bevonása az adatgyűjtéshez és a projekt során megvalósuló programok kipróbálásához. Az együttműködő iskolák valós, aktuális helyzetének részletes elemzése kérdőívek és statisztikai adatok segítségével. Adatgyűjtés az együttműködő iskolákban és az adatok elemzése. Egy, az iskolai együttélést javító és erőszak-megelőző program megtervezése, kidolgozása, kipróbálása és terjesztése. 8

10 Iskolai együttműködési hálózatok létrehozása a különböző országok együttműködő intézményei között, hogy továbbra is kooperáljanak a kidolgozott programok kipróbálásában újabb európai programokon keresztül. A Project során elért eredmények és produktumok: Az együttélési problémák okainak megismerése A tanárok képzése az erőszak megelőzésére és az együttélés javítására Egy európai együttműködési hálózat létrehozása az iskolák között az együttélés javítását segítő és az európai állampolgárságot éltető nevelési program alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok megosztására Egy nevelési program publikálása tananyagokkal és hasznos intervenciós eszközökkel az európai tanárok számára. A különböző produktumok és anyagok terjesztése számos médiumon keresztül, mint például a weboldal: Ezen és más tevékenységek megvalósítása a tagok együttműködése útján valósultak meg egy terv szerint, időre és szakaszokra osztva. d) A projekt szakaszai A 2003-ban kezdődött és 2006 végén befejeződött projekt különböző szakaszokra tagolódott: Első év o 1. szakasz: Kapcsolatfelvétel és a folyamat megkezdése o 2. szakasz: Adatgyűjtés és figyelemfelkeltés o 3. szakasz: Kutatás és a begyűjtött adatok tanulmányozása Második év o 4. szakasz: A nevelési program kidolgozása és a kipróbálás megkezdése az együttműködő iskolákban Harmadik év o 5. szakasz: A kipróbálás vége és a program végső fejlesztése o 6. szakasz: Értékelés, az eredmények és a produktumok terjesztése, iskolai hálózatok létrehozása. A következőkben bemutatjuk az egyes szakaszok legfontosabb tevékenységeit: 1. szakasz Ez a kapcsolatfelvétel szakasza, melynek során körvonalazzuk a projektet, ezért nagyon fontos a folyamat megkezdéséhez és, hogy meghatározzuk a projekt ritmusát és programját. Az alapvető elvégzett részek a következők: Munkacsoportok létrehozása. A tagok minden egyes intézménye létrehoz egy szakemberekből és szakértőkből álló munkacsoportot, akik részt vesznek a projektben. Továbbá létrejön egy vezető csoport a tagokból, akik irányítják és koordinálják a többiek munkáját az almeríai Tanárközpont, mint koordinátor irányításával. 9

11 Az együttműködő iskolák kiválasztása. Azon iskolák megkeresése, ahol majd helyzetelemzést lehet végezni, és ahol kipróbálásra kerül a kifejlesztett tananyag. Ehhez támasztottunk néhány kritériumot: a diákok kora (12-16 év) és az iskola heterogenitása, úgy, hogy legyenek köztük városi és vidéke, nagy és kis, iskolák, illetve olyanok, melyek potenciálisan sok konfliktus forrásai, ill. melyekben nem tapasztalható erőszakosság, stb. Az iskolák, melyekkel elsőként felvettük a kapcsolatot igen fogékonyak voltak a téma iránt. Kapcsolatfelvétel együttműködő szervekkel azzal a céllal, hogy különböző szerveket és társadalmi szereplőket vonjunk be a projektbe. A projekt folyamatos értékelése: belső és külső értékelés. Létrehoztunk egy folyamatos értékelési és minőségbiztosítási tervet, olyan eszközökön keresztül, melyek lehetővé teszik a megbizonyosodást a haladásról és annak folyamatos javulásáról. Információs brosúra kidolgozása. A projekt terjesztéséhez készítettünk egy brosúrát a projekt tagjainak nyelvein. Bibliográfia és internetes vonatkozások összegyűjtése. Weboldal létrehozása. Létrejött a projekt többnyelvű weboldala, ahol megtalálható a programmal kapcsolatos minden információ, minden létrehozott dokumentum és munka, mely rendelkezésére áll, bármely érdeklődő számára. Az oldal tartalmaz egy privát együttműködési munkaterületet egy BSCW (Basic Support for Cooperative Work) közvetítővel. Fontos kiemelni, hogy ez egy olyan európai projekt, mely az információs és kommunikációs technológiák legmodernebb eszközeit használta a csapat munkájának megkönnyítése érdekében. Koordinációs találkozó: 2003 decemberében Bécsben valósult meg az irányító csoport és a többi tag találkozója. 2. szakasz Információs napok az együttműködő iskolák tanárai számára. Kapcsolat az összes együttműködő iskolával, azzal a céllal, hogy felhívjuk a tanárok figyelmét az együttélés javításának és az erőszak megelőzésének fontosságára. Kérdőívek kidolgozása a diákok, a tanárok, a családok és a társadalmi szereplők részére. A cél az iskolai együttélés valós helyzetének felmérése. A kérdőívek az iskolai közösség projektben érintett szektorai számára készült: diákok, tanárok, családok és társadalmi szereplők. Adatgyűjtés. A kérdőíveket az iskolákban töltötték ki és számítógéppel lettek feldolgozva későbbi elemzésükhöz és tanulmányozásukhoz. Koordinációs találkozó: 2004-ben Almeríában. 3. szakasz Statisztikai analízis az SPSS programmal: a begyűjtött adatok statisztikai elemzése számítógépes alkalmazás segítségével. Tanulmányok és beszámolók készítése. A statisztikai elemzésből kapott eredmények alapján elkészült azok mélyreható elemzése, a diagnózis felállítása és javaslatok születtek az egyes iskolákban megvalósítandó intézkedésekre. Koordinációs találkozó: 2004 decemberében Párizsban. 4. szakasz 10

12 A nevelési program megtervezése. A projekt megpróbál egy, az ökológiai, szisztematikus és globális modellen alapuló programot tervezni a tagok egyetértésével, alkalmazva az együttműködő iskolák aktuális helyzetéről szóló tanulmányt. Segítségnyújtás az iskoláknak: program és kipróbálás. Látogatások az iskolákba, a program és kipróbálásának megbeszélése. Képzések a tanárok részére Eszközök kidolgozása a kísérlet követésére A program kipróbálása és a folyamat követése az együttműködő iskolákban. A kísérlet a nevelési program alkalmazhatóságát hivatott felmérni, a program végső kidolgozása érdekében. Az egész folyamat szisztematikus módon zajlott az összes tagnál. Koordinációs találkozó június Almería. 5. szakasz A kísérleti rész értékelése és elemzése. Az adatok összegyűjtése a kísérlet követéséhez készített eszközökből, és ezek tanulmányozása a nevelési program javításához. A végső program áttekintése és véglegesítése. Az elkészült tanulmányok és kutatások alapján a végső nevelési program kidolgozása, bár természetesen jövőbeni alkalmazása során is fejleszthető lesz. Koordinációs találkozó november Nyíregyháza. 6. szakasz Végső, részletes beszámoló az önértékelésről és a projekt követéséről. A végleges program publikálása. Az összefoglaló publikálása. Ez egy olyan dokumentum, melyben végigkövethető a teljes folyamat minden egyes részlete, az elkészült tanulmányok és megvalósult kutatások, a projekt produktumai, stb. A projekt és a nevelési program terjesztése. A program alkalmazása képzési tevékenységeken keresztül. Iskolai kooperációs hálózatok létrehozása az együttműködő intézmények között, a teljes nevelési program alkalmazásához a résztvevő európai iskolákban. Az együttműködések a Comenius 1.1-es program keretében indultak el. Minden hálózatban a különböző tagországok egyes együttműködő iskolái vesznek részt, garantálva ezzel az európai dimenziót. Egy képzési program bevezetése az iskolai hálózatokban résztvevők számára. Cselekvési javaslatok az együttműködő intézményekkel. Egy európai Arion program megszervezése a projekt terjesztésére. Koordinációs találkozó: november Ostrava. Jövőbeni tervek és folyamatosság. A tagok és az együttműködő iskolák között egy olyan kooperációs hálózat jött létre, mely biztosítja a projekt folyamatosságát, a fő vonalak fejlesztésével. e) Módszertan 11

13 Az alkalmazott módszertan leíró ugyanakkor tartalmaz kutatást és cselekvést is: információgyűjtés és elemzés, egy nevelési projekt kidolgozása, kipróbálása, a szisztematikus program értékelése és terjesztése, ciklikusan megvalósult szakaszok egy spirális modellt követve. Másrészről az információs és kommunikációs technológiák volt a munkánk alapvető eszközei, mivel a világhálón kívül, ami minden pillanatban biztosította a projekt terjesztését, létrejött egy portál a közös on-line munkához, mely lehetővé tette a dokumentumok és ötletek cseréjét, belső fórummal, csevegőszobával, levelezéssel, stb. állt rendelkezésre. A feladatok megosztása a tagok között és a kooperatív munka egy alapvető része volt munkamódszerünknek. Nem fér kétség ahhoz, hogy a koordináló partner volt a projekt kezdeményezője, de a többiek szoros együttműködés és munkája nélkül sosem tudtuk volna megvalósítani a projektet. Egy másik fontos aspektus a folyamatos belső értékelés volt. Minden alkalommal, amikor véget ért egy szakasz vagy egy tevékenység, értékeltük a folyamatot és a kapott eredményeket. Kihasználtuk a koordinációs találkozókat arra, hogy áttekintsük a célokat, a tartalmakat, a felmerült nehézségeket, az elért eredményeket, hogy a megfelelő mederbe terelhessük és javíthassuk a munkát. A tanárokkal folytatott beszélgetések, az információs és képzési napok kérdései is lehetőséget kínáltak arra, hogy szélesítsük látókörünket a projekttel kapcsolatban. A külső szereplők e fajta értékelése lehetővé tette, hogy elgondolkozzunk a projekt menetén. A projekt terjesztése kezdettől fogva egy fontos téma volt a tagok számára. A weboldalon kívül voltak előadások az iskolai együttélésről különböző kurzusokon, továbbképzéseken és kongresszusokon, cikkek születtek különböző folyóiratok számára, terjedt a rádión és sajtón keresztül Megőrizve ezt a vonalat továbbra is terjesztjük az elkészült produktumokat, mert ez egy lehetőség az iskolai, családi, sőt a társadalmi konfliktusok megelőzésére. Az együttműködés és a megértés segítségével sikerült felülkerekedni az olyan nehézségeken is, mint a kommunikáció nyelve, vagy a döntéshozatali problémák a követendő elméleti modellekről - a különböző prekoncepciók, az országok iskolarendszeri különbségei, és szervezeti felépítési és működés különbségei miatt. Az előnyök legyőzték a nehézségeket, a folyamat mindannyiunkat gazdagabbá tett, és most minannyian ugyanazt a nyelvet beszéljük a jobban bízva a megelőzésben, mint a gyógyításban. 12

14 2. A valós helyzet elemzése a) Bevezető E munka elején szükséges kifejezésre juttatni az állampolgárok alapvető jogát, kortól függetlenül, az erőszakmentes családi és társadalmi együttéléshez és tanuláshoz. A gyerekkorban megtapasztalt erőszak súlyosabb, mint a felnőttkorban, mert ez a közvetlen élményen túl, egy negatív és előreláthatatlan következményekkel bíró nyomot hagy a személyiségben. Létezik egy általánossá vált egyezmény arról, hogy a családi és az iskolai környezetnek biztonságot kell nyújtania a demokratikus és toleráns értékekre való neveléshez, valamint az ismeretek elsajátításához. A nevelők és szülők részéről a testi fenyítés és bármilyen típusú erőszak, mely minden esetben jogosulatlan, a demokratikus országokban és különösen Spanyolországban kifogásolt cselekvés, de ki kell irtani az egyenlők közötti erőszakos és csúfolódó viselkedéseket is. Az európai országok többségénél prioritást élvező téma az iskolai együttélés valós helyzetének felmérése, majd az iskolai, tantermi intervenció a viselkedési normák és minták javára. A valós helyzeteket vizsgáló tanulmányok elsődleges céljai között találjuk a tudatosítás folyamatát és a figyelemfelhívást az iskolai erőszakra konkrét adatokkal, kinyilvánítva az iskolai problémák gyakoriságát, továbbá azt a tanácsot, hogy az iskolák fékezzék meg ezeket, legyenek bármely helyzetben. Az is nagyon fontos, hogy a nevelői közösséget valós és objektív adatokkal lássák el, hogy különböző programokkal és stratégiákkal teljes mértékben kiirthassák az egyenlők közötti erőszakot, és mindent, ami ezzel jár. Az előzőekben leírtakba illeszkedik ennek az európai projektnek a munkája, melynek első eredményeit az alábbiakban részletezzük. b) A kiválasztott elemek A DIÁKOKNÁL KIVÁLASZTOTT KÉRDÉSEK 1. Milyen a kapcsolatod az osztálytársaiddal? 2. Milyen a kapcsolatod a tanáraiddal? 3. Véleményed szerint, mennyire vesznek részt a szülők az intézmény életében? 4. Az iskoládban van szembenállás tanár és diák között? 5. Az iskoládban nincsenek világos együttélési normák? 6. Az iskoládban előfordul káromkodás az órán? 7. Az iskoládban diákok sértegetik egymást? 8. Az iskoládban a diákok verekszenek egymással? 9. Az iskoládban a diákok nincsenek megfelelően motiválva és unatkoznak? 10. Az iskoládban előfordul drogok birtoklása és fogyasztása? 11. Hányszor érzed magad megsértve, kinevetve, kigúnyolva a társaid által? 13

15 12. Szoktál-e szóban megsérteni, kinevetni, kigúnyolni másokat? 13. Érezted már magad üldözöttnek, kicikizve vagy megfélemlítve mások által hosszú ideig? 14. Üldöztél, kicikiztél vagy megfélemlítettél-e másokat? A TANÁROKNÁL KIVÁLASZTOTT KÉRDÉSEK 1. Hogyan jön ki a diákokkal? 2. Milyen a kapcsolata a diákok szüleivel? 3. Véleménye szerint, mennyire van különbség az ön és más tanár által megkövetelt magatartási szabályok között? 4. A következőben felsorolt problémák véleménye szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolájában: szembenállás tanár és diák között. 5. A következőben felsorolt problémák véleménye szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolájában: nincsenek világos együttélési normák. 6. A következőben felsorolt problémák véleménye szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolájában: káromkodás az órán. 7. A következőben felsorolt problémák véleménye szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolájában: a diákok sértegetik egymást. 8. A következőben felsorolt problémák véleménye szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolájában: a diákok verekszenek egymással. 9. A következőben felsorolt problémák véleménye szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolájában: a diákok nincsenek megfelelően motiválva és unatkoznak. 10. A következőben felsorolt problémák véleménye szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolájában: drogok birtoklása és fogyasztása. 11. A következőben felsorolt problémák véleménye szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolájában: erőszakra használható tárgyak jelenléte és használata. A CSALÁDOKNÁL KIVÁLASZTOTT KÉRDÉSEK 1. Milyen a kapcsolatuk általában a tanárokkal? 2. Milyen a kapcsolatuk a gyermekük osztályfőnökével ebbe a tanévben? 3. Részt vesznek az iskola társadalmi életében? 4. A következőben felsorolt problémák véleményük szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolában: nincsenek világos együttélési normák. 5. A következőben felsorolt problémák véleményük szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolában: a diákok sértegetik egymást. 6. A következőben felsorolt problémák véleményük szerint mennyire gyakran 14

16 fordulnak elő az iskolában: a diákok verekszenek egymással. 7. A következőben felsorolt problémák véleményük szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolában: káromkodás az órán. 8. A következőben felsorolt problémák véleményük szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolában: szembenállás tanár és diák között. 9. A következőben felsorolt problémák véleményük szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolában a diákok azt érzik, hogy a tanárok nem értik meg őket. 10. A következőben felsorolt problémák véleményük szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolában: drogok birtoklása és fogyasztása. 11. A következőben felsorolt problémák véleményük szerint mennyire gyakran fordulnak elő az iskolában: a diákok nincsenek megfelelően motiválva és unatkoznak. c) Eredmények a diákok körében Iskolai együttélés Azoknál a kérdéseknél, melyek a tanátokkal és a társakkal való kapcsolatot értékelik, azt találjuk, hogy a gyerekek nagy része (több, mint 70%-a), - a legmagasabb arányban Spanyolországban, ahol konkrétan 90,3% - úgy találja, hogy nagyon jó a kapcsolata a vele egyenlőkkel. A kapcsolat a tanárokkal általánosságban nagyon jó 50-60% körüli. Csehországban a diákok kapcsolata 36,5%-ban jó, és Spanyolországban a legmagasabb az aránya a jó kapcsolatnak 70%. (Lásd 1. és 2. grafikon.) Amikor arról kérdeztük a gyerekeket, hogy szüleik részt vesznek-e az iskolai életben, azt találtuk, hogy az osztrák diákok 40%-a szerint sokat vesznek részt, ugyanakkor Spanyol- és Franciaország eredményei a legalacsonyabbak e tekintetben (9 és 15%). (3. grafikon) A szembeszegülés tanárok és diákok között egyik országban sem jelentős, kivéve Csehországot, ahol a diákok 70%-a szerint kevés vagy átlagos. (1. táblázat) A kérdést, mely az iskolai együttélési normákról szól, nem értékeljük, mert a kérdés negatív formában lett feltéve, ami zavart okoz. Mindenesetre ide illesztjük az erre vonatkozó grafikont. (4. grafikon) A diákok azonos arányban beszélnek csúnyán órán Spanyolországban, Franciaországban és Ausztriában, az arány Magyarországon a legalacsonyabb, ahol 3% mondja azt, hogy sokat, és 15,3% azt, hogy átlagos. (Csatolva. 2. táblázat). Annak a kérdéskörnek az eredménye, hogy a diákok sokat veszekszenek, nagyobb arányt mutatnak Franciaországban (36%), ezt követi Ausztria (29%) és Csehország (23%), Spanyolországban 17% gondolja úgy, hogy sokat veszekszenek, és az arány Magyarországon a legalacsonyabb, ahol csak 3% gondolja úgy, hogy sok az egymás közti veszekedés. (5A. grafikon). 15

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Kamasz OK. vagyunk Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Zárótanulmány Készítették: Örkényi Ágota, Zsiros Emese, Zakariás Ildikó, Várnai

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS

MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS MULTIKULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG ÉS A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ OKTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ Nemzetközileg alkalmazható módszertani javaslat szakemberek számára Készítette: Fundación Secretariado Gitano,

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt KÉZIKÖNYV ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt A projekt az Európai Közösség támogatását élvezi a diszkrimináció ellenes akcióprogram keretében 1. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Kutatóműhely Országos tudományos pályázat Kategória: I. Főiskolások/egyetemisták (nappali és levelező munkarendben aktív hallgatói

Részletesebben

Távoktatástól Távoktatásig

Távoktatástól Távoktatásig Kovács Ilma Távoktatástól Távoktatásig Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában 1973 és 2006 között Válogatott tanulmányok, cikkek és előadások gyűjteménye Budapest 2006 Kovács Ilma

Részletesebben

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Egyéni átvezetési tervek Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentést és a mellékelt interaktív CD-t

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Útmutató. az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához

Útmutató. az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához Útmutató az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához 1 Elôszó A mai gyerekeknek már természetes, ami nekünk felnôtteknek szinte hihetetlen volt: kinyílt a világ, szabadon

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Játék határokkal. modellprogram 2012-2014

Játék határokkal. modellprogram 2012-2014 Játék határokkal modellprogram 2012-2014 Tartalom 3 I. Előzmények 10 II. A program rövid ismertetése 11 III. Az egyes programelemek részletes bemutatása 12 A. Prevenciós programelemek 12 1. Rendhagyó osztályfőnöki

Részletesebben

Kezedben a jövőd. Nyomonkövetési modell jó gyakorlata. Sajátos nevelést igénylő tanulók bevezetése a munkaerőpiacra. Debrecen, 2014.

Kezedben a jövőd. Nyomonkövetési modell jó gyakorlata. Sajátos nevelést igénylő tanulók bevezetése a munkaerőpiacra. Debrecen, 2014. Kezedben a jövőd Nyomonkövetési modell jó gyakorlata Sajátos nevelést igénylő tanulók bevezetése a munkaerőpiacra Készítette: Szabó József Debrecen, 2014. Munkaerőpiaci helyzetelemzés Európai Unió tagállamaiban

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I Coordonator

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEHÉR KÖNYVE ÚJ LENDÜLET EURÓPA FIATALJAI SZÁMÁRA

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEHÉR KÖNYVE ÚJ LENDÜLET EURÓPA FIATALJAI SZÁMÁRA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2001. 11. 21. COM(2001) 681 végleges AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEHÉR KÖNYVE ÚJ LENDÜLET EURÓPA FIATALJAI SZÁMÁRA TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEHÉR KÖNYVE ÚJ

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS Készült az EQUAL Európai Közösségi Kezdeményezés Az egész életen át tartó tanulás és az olyan befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása, amelyek a munkaerõ-piaci diszkrimináció

Részletesebben

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés

Gyermekvédelem és bűnmegelőzés Gyermekvédelem és bűnmegelőzés kutatási jelentés 2015.04.17. Nemes Attila Tartalom Bevezetés... 2 Iskola a határon... 2 A kutatásról... 3 A kutatás módszertana... 4 I. Személyekkel összefüggő kérdések...

Részletesebben