ÉRTÉKEK 1990 MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET ÉRTÉKSZOCIOLÓGIAI MŰHELYE ÉS MAGYAR GALLUP INTÉZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTÉKEK 1990 MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET ÉRTÉKSZOCIOLÓGIAI MŰHELYE ÉS MAGYAR GALLUP INTÉZET"

Átírás

1 MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET ÉRTÉKSZOCIOLÓGIAI MŰHELYE ÉS MAGYAR GALLUP INTÉZET ÉRTÉKEK 1990 VILÁGKUTATÁS KÉRDEZTE: ELLENŐRIZTE: KÓDOLTA: RÖGZÍTETTE: KÉRDEZÉS IDŐPONTJA: KÉRDEZÉS IDŐTARTAMA (PERCBEN): TELEPÜLÉS: INSTRUKTOR:

2 Kérem, mondja meg, hogy a következő mennyire fontosak az ön életében! KÉRDEZŐ! Adja át az A jelű kártyát! Nagyon Elég Nem nagyon Egyáltalán nem Nem tudja Nincs válasz fontos fontos fontos fontos A) Munka B) Család C) Barátok és ismerősök D) Szabadidő E) Politika F) Vallás Amikor a barátaival összejön, gyakran, olykor vagy soha nem politizálnak? 1 Gyakran 2 Olykor 3 Soha 9 Nem tudja 8 Nincs adat 123. Ha valamiről meg van győződve, előfordul-e, hogy erről megkísérli barátait, rokonait vagy munkatársait is meggyőzni? Ha IGEN, gyakran, időnként vagy ritkán fordul ez elő önnel? 1 Gyakran 2 Időnként 3 Ritkán 4 - Soha 9 Nem tudja 8 Nincs adat 2

3 Néhány kijelentést olvasok fel a környezettel kapcsolatban. Kérem, mondja meg külön-külön mindegyikre, hogy nagyon egyetért, egyetért, nem ért egyet, vagy nagyon nem ért egyet vele? KÉRDEZŐ! Adja át a B jelű kártyát (egyenként olvassa fel az állításokat és mindegyik után karikázzon be egy választ)! A) A jövedelmem egy részét odaadnám, ha biztos lennék abban, hogy a környezet szennyeződésének megelőzésére fordítják. B) Egyetértenék az adók emelésével, ha a többletpénzt a környezet szennyeződésének Nagyon egyetért Egyetért Nem ért egyet Nagyon nem ért egyet Nem tudja Nincs adat megelőzésére fordítják. C) A kormánynak csökkentenie kellene a környezetszennyeződést, de ez nekem ne kerüljön pénzbe D) A szennyeződésről való állandó beszéd az embereket nagyon nyugtalanítja. E) Ha a munkanélküliség ellen akarunk küzdeni, akkor el kell fogadnunk a környezeti problémákat. F) A környezetvédelem és a szennyeződések elleni küzdelem nem annyira sürgető, mint ahogyan azt gyakran beállítják KÉRDEZŐ! Minden második megkérdezettnek fordított sorrendben olvassa fel! 130. Mindent egybevéve, mit mondana önmagáról, hogy ön 1 Nagyon boldog 2 Elég boldog 3 Nem nagyon boldog 4 Egyáltalán nem boldog 9 Nem tudja 8 Nincs adat 3

4 KÉRDEZŐ! Adja át a C jelű kártyát! Kérem, nézze át gondosan a következő önkéntes szervezetek és tevékenységek listáját és mondja meg, hogy a) melyikhez tartozik? KÉRDEZŐ! Minden igen választ az A oszlopban jelöljön! b) melyik számára végez jelenleg önkéntes munkát? KÉRDEZŐ! Minden igen választ a B oszlopban jelöljön! a) Tartozik b) Dolgozik A) Szociális szolgálat idős, hátrányos helyzetű vagy elesett emberek részére 1 1 B) Vallásos vagy egyházi szervezetek 1 1 C) Oktatási, művészeti, zenei vagy kulturális tevékenység 1 1 D) Valamilyen szakszervezet 1 1 E) Politikai párt vagy csoport 1 1 F) Helyi közösségi kezdeményezés: szegénység, foglalkozás, lakás vagy kisebbségi 1 1 (pl. cigány) ügyekben G) Harmadik világbeli fejlődés vagy emberi jogok 1 1 H) Környezetvédelem, ökológia 1 1 I) Szakmai egyesületek 1 1 J) Ifjúsági munka (pl. ifjúsági egyesület, cserkészet, ifjúsági klub, stb.) 1 1 K) Sport vagy szabadidő-tevékenység 1 1 L) Női csoportok, nőmozgalom 1 1 M) Békemozgalom 1 1 N) Állatvédők 1 1 O) Egészségvédelem 1 1 P) Más csoportok 1 1 Egyik sem 216. kérdésre 1 - Nem tudja 9 - Egyik sem 216. kérdésre - 1 Nem tudja - 9 Nincs adat 8 8 4

5 Az önkéntes munka indokaira gondolva, kérem használja az alábbi ötpontos skálát, hogy jelezze, mennyire fontosak az egyes indokok az ön saját esetében. KÉRDEZŐ! Adja át a D jelű kártyát! Nem Nincs Nem fontos Nagyon fontos tudja válasz A) A szegények és hátrányos helyzetűek iránti együttérzés B) A szükséget szenvedők iránti együttérzés C) Alkalom arra, hogy valamit visszafizessen, visszaadjon D) Kötelességérzet, erkölcsi kötelesség E) Szenvedő emberekkel való azonosulás F) Van szabadidőm, valami hasznosra és értékesre akartam fordítani G) Egyszerűen kedvemet lelem benne H) Vallásos hitből I) Segíteni, a hátrányos helyzetben lévő emberek számára reményt és méltóságot adni J) A helyi közösség számára nyújtani valamit K) Társadalmi vagy politikai változást elősegíteni L) Társasági okokból, hogy emberekkel találkozzam M) Új és hasznos tapasztalatok gyűjtése N) Nem akartam, de nem tudtam visszautasítani

6 Ezen a listán különböző típusú emberek vannak. Ki tudná választani azokat, akiket nem szeretne szomszédainak? KÉRDEZŐ! Adja át az E kártyát! Említi Nem említi A) Bűnöző múlttal rendelkező emberek 1 2 B) Más fajhoz tartozó emberek 1 2 C) Baloldali szélsőségesek 1 2 D) Súlyos alkoholisták 1 2 E) Jobboldali szélsőségek 1 2 F) Nagycsaládosok 1 2 G) Érzelmileg labilis emberek 1 2 H) Cigányok 1 2 I) Bevándorlók 1 2 J) AIDS-esek 1 2 K) Kábítószeresek 1 2 L) Homoszexuálisok 1 2 M) Zsidók 1 2 N) Románok Hogyan írná le egészségi állapotát mostanában? Mit mondana? KÉRDEZŐ! Minden második esetben fordított sorrendben olvassa fel! 1 Nagyon jó 2 Jó 3 Megfelelő 4 Gyenge 5 Nagyon gyenge 9 Nem tudja 8 Nincs válasz 6

7 Gondoljon vissza az elmúlt néhány hétre! Előfordult-e önnel, hogy Igen Nem Nem tudja Nincs válasz A) Különlegesen izgatta vagy érdekelte valami B) Olyan nyugtalan volt, hogy nem tudott nyugodtan egy helyben maradni C) Büszke volt, mert valaki megdicsérte, amit csinált D) Nagyon magányos volt, távol az emberektől E) Örült, hogy valamit elvégzett, befejezett F) Unatkozott G) A világ legboldogabb emberének érezte magát H) Levert vagy nagyon boldogtalan volt I) Úgy érezte, jól mennek a dolgai J) Felizgatta magát, mert valaki kritizálta Melyik véleménnyel ért ön inkább egyet: 1 a legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy 2 az ember nem lehet elég óvatos? Egyes emberek úgy érzik, teljesen szabadon határozzák meg, hogy hogyan éljenek, mások viszont úgy érzik, semmi befolyásuk sincs sorsuk alakításában. Kérem a kártya segítségével mondja meg, önnek mekkora befolyása van saját sorsának alakításában. KÉRDEZŐ! Adja át az F jelű kártyát! semmi nagy nincs válasz Mindent egybevetve mennyire elégedett jelenlegi életével? Kérem a kártya segítségével válaszoljon! KÉRDEZŐ! Adja át a G jelű kártyát! semmi nagy nincs válasz 7

8 I.1. Kérem, rendezze ezeket az értékeket sorrendbe aszerint, hogy mint irányelvek, milyen fontos szerepet játszanak az Ön életében. Tanulmányozza gondosan a kártyákat, azután válassza ki közülük a legfontosabbat. Tegyük itt le az asztalra, legfelülre. Most válassza ki a sorrendben következő legfontosabbat. Tegyük a másik alá. És így tovább. Kérem, szánjon időt a munkára és mérlegelje minden egyes érték fontosságát. Mikor elkészült, lapozza végig még egyszer a kártyákat s ellenőrizze, hogy helyes-e a sorrend. S ha megvan, akkor engedje meg, hogy most leírjam a sorrendet. Kérdező! Írja be minden kártyaszöveg melletti első két kódkockába, hogy a kérdezett hányadik helyre sorolta a kártyát. Amit a kérdezett az első helyre tett, annak a kódkockájába kerüljön a 01, és így tovább! ANYAGI JÓLÉT (jómód, bőség) BÉKE (háborútól és konfliktusoktól mentes világ) BOLDOGSÁG (megelégedettség) BÖLCSESSÉG (életbölcsesség) CSALÁDI BIZTONSÁG (szeretteinkről való gondoskodás) BELSŐ HARMÓNIA (belső feszültségektől mentes élet) EGYENLŐSÉG (testvériség, mindenki számára azonos lehetőségek) AZ ELVÉGZETT MUNKA ÖRÖME (teljesítmény, hasznosság) ÉRDEKES, VÁLTOZATOS ÉLET (élményekben gazdag, aktív élet) A HAZA BIZTONSÁGA (külső támadásokkal szembeni védettség) IGAZI BARÁTSÁG (szoros emberi kapcsolat) IGAZI SZERELEM (meghitt testi és lelki kapcsolat) KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET (örömök, sok szabadidő) EMBERI ÖNÉRZET (öntudat, önbecsülés) SZABADSÁG (függetlenség, választás lehetősége) A SZÉPSÉG VILÁGA a természet és a műalkotások szépsége) TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS (elismerés, tisztelet) ÜDVÖZÜLÉS (megváltás, örök élet) I.1. I.2. I.2. Kérem, mondja meg, mennyire rendelkezik a fenti értékekkel! Kérdező! Adja át a sárga lapot és olvassa fel az értékeket (1. kérdés) egyenként és a harmadik kódkockába írja be a válaszokat! 1 teljesen 2 nagy mértékben 3 többé-kevésbé 4 kis mértékben 5 egyáltalán nem 8

9 II.1. Kérem, hogy a következő 18 értéket, emberi tulajdonságot is rendezze aszerint, hogy melyik mennyire fontos. Kérdező! Adja át a rózsaszín kártyacsomagot! ALKOTÓ SZELLEMŰ (újító, eredeti gondolkodású) BÁTOR, GERINCES (kiáll a nézeteiért) ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES (elfogulatlan, nyílt gondolkodású) ENGEDELMES (kötelességtudó, tisztelettudó) ÉRTELMES (gondolkodó, intelligens) FEGYELMEZETT (önuralommal rendelkező) FELELŐSSÉGTELJES (megbízható, felelősségtudó) HATÉKONY (hozzáértő, szakszerű) JÓ KEDÉLYŰ (vidám, könnyű szívű) LOGIKUS GONDOLKODÁSÚ (racionális, ésszerű) MEGBOCSÁTÓ (nem bosszúálló) ÖNÁLLÓ (független, erős egyéniség) SEGÍTŐKÉSZ (mások jólétéért dolgozik) SZAVAHIHETŐ (becsületes, őszinte) SZERETETTEL TELJES (ragaszkodó, gyöngéd) TISZTA (rendes, ápolt) TÖREKVŐ (szorgalmas, vinni akarja valamire) UDVARIAS (jó modorú, jól nevelt) 9

10 246. a) Miért vannak ebben az országban olyan emberek, akik szegények, ínségben szenvednek? Négy lehetséges indokot sorolok fel. Melyik okot tartja a legfontosabbnak? Kérdező! Adja át a H jelű kártyát! A választ az A oszlopban jelölje! 247. b) És melyiket tartja a második legfontosabbnak? Kérdező! A választ a B oszlopban jelölje! a) Legfontosabb b) Második legfontosabb Mert nincs szerencséje. 1 1 Mert lusta és nincs akaratereje. 2 2 Mert a társadalom igazságtalan. 3 3 Mert ez elkerülhetetlenül együtt jár a modern haladással. 4 4 Egyik sem 5 5 Nem tudom 9 9 Nincs válasz

11 Felsorolunk itt néhány, a munkával kapcsolatos szempontot. Kérem, nézze végig őket és válassza ki, hogy melyek fontosak önnek. Kérdező! Adja át az I jelű kártyát! Minden említést jelöljön! 1 választotta 2 nem választotta a) jó fizetés 1 2 b) kellemes emberekkel dolgozni együtt 1 2 c) kényelmes tempó, nem nagy hajtás 1 2 d) biztonságos munkahely 1 2 e) jó előrejutási lehetőségek 1 2 f) nagy megbecsülésnek örvendő munka 1 2 g) jó munkaidő-beosztás 1 2 h) lehetőség a kezdeményezőkészség kihasználására 1 2 i) a társadalom számára hasznos munka 1 2 j) sok szabadság 1 2 k) találkozni lehet emberekkel 1 2 l) olyan munka, melyben úgy érzi, hogy megvalósíthat valamit 1 2 m) felelősségteljes munka 1 2 n) érdekes munka 1 2 o) képességének megfelelő munka 1 2 p) egyiket sem választotta 1 2 KÉRDEZŐ! Ha nem aktív kereső, akkor a 270. kérdés következik! DOLGOZÓKTÓL KÉRDEZNI! 265. Mennyire büszke a munkájára? 1 nagyon 2 közepesen 3 kicsit 4 egyáltalán nem Mennyire elégedett vagy elégedetlen ön a munkájával? KÉRDEZŐ! Adja át a J jelű kártyát! elégedetlen elégedett nincs válasz 11

12 Mennyire van lehetőség a munkájában szabad döntésre? Kérem, a kártya segítségével válaszoljon! KÉRDEZŐ! Adja át a K jelű kártyát! Nincs lehetősége Sok lehetősége van nincs válasz Itt van néhány kijelentés arról, hogy emberek miért dolgoznak. Függetlenül attól, hogy van-e munkája vagy sem, melyik vélemény áll önhöz a legközelebb? KÉRDEZŐ! Adja át az L jelű kártyát! 1 A munka olyan, mint egy üzleti alku. Minél többet kapok fizetségként, annál többet teljesítek. Ha kevesebbet kapok, kevesebbet dolgozom. 2 Függetlenül a fizetéstől, mindig a legjobb teljesítményt igyekszem nyújtani. 3 Dolgozni kell a megélhetésért. Nem dolgoznék, ha nem kellene. 4 Élvezem a munkát, de nem engedem, hogy az életem más területét megzavarja. 5 Élvezem a munkámat; ez az életem legfontosabb része. 6 Soha nem volt fizetett munkám. 9 Nem tudom 8 Nincs válasz 277. Mi a véleménye a következő esetről? Két azonos életkorú, ugyanolyan munkát végző irodai dolgozó közül az egyiknek feltűnik, hogy a másik havi ezer Ft-tal többet keres, mint ő. Ezt elpanaszolja a főnökének, aki azt feleli, hogy a másik gyorsabban, hatékonyabban és megbízhatóbban végzi a munkáját. Az ön véleménye szerint: 1 igazságos vagy 2 igazságtalan az, hogy az egyik irodai dolgozó több fizetést kap, mint a másik? 278. Sok vita van arról, hogy a gazdaságot és ipart hogyan kell irányítani. A négy vélemény közül melyikkel ért leginkább egyet? KÉRDEZŐ! Adja át az M jelű kártyát! Csak egy válasz adható! 1 A tulajdonosoknak kellene irányítani az üzletet vagy kinevezni az igazgatókat 2 A tulajdonosoknak és alkalmazottaknak együtt kellene kiválasztaniuk az igazgatókat. 3 Az állam legyen a tulajdonos és nevezze ki az igazgatókat. 4 Az alkalmazottaknak kellene a tulajdonosnak lenniük és megválasztaniuk az igazgatókat. 9 Nem tudom 8 Nincs válasz 12

13 279. Az embereknek különböző elképzeléseik vannak arról, hogy mennyire kell a munkájukban követni feljebbvalóik utasításait. Egyesek szerint minden, a munkával kapcsolatos utasítást követni kell, még akkor is, ha ezzel személy szerint nem teljesen értenek egyet. Mások szerint senkitől sem lehet elvárni olyan utasítások teljesítését, amelyek helyességéről előbb nem győződött meg. Ön melyik véleménnyel ért egyet? KÉRDEZŐ! Adja át az N jelű kártyát! 1 követni kell az utasításokat 2 először meg kell győződni a helyességükről 3 attól függ Egyetért vagy nem a következő állításokkal? Egyetért Nem ért egyet Egyik sem Nem tudja Nincs válasz A) Amikor kevés a munkaalkalom, a férfiaknak több joguk van a munkához, mint a nőknek B) Amikor kevés a munkaalkalom, az embereket korán nyugdíjba kell küldeni C) Amikor kevés a munka, a magyaroknak előnyt kell adni a bevándorlókkal, menekültekkel szemben D) Nem igazságos a munkát fogyatékosoknak adni, amikor ép emberek nem találnak munkát Mennyire van megelégedve a háztartása anyagi helyzetével? KÉRDEZŐ! Adja át az O jelű kártyát! elégedetlen elégedett Milyen gyakran gondolkodik ön az élet értelméről és céljáról? 1 gyakran 2 néha 3 nagy ritkán vagy 4 soha 13

14 323. Milyen gyakran szokott gondolkodni ön a halálról? 1 gyakran 2 néha 3 nagy ritkán vagy 4 soha Felolvasok az élet értelméről néhány állítást. Kérem, mondja meg, egyetért-e vagy sem ezekkel az állításokkal? KÉRDEZŐ! Felváltva fordított sorrendben olvassa fel! Egyetért Nem ért egyet Egyik sem Nem tudja Nincs válasz A) Az életnek csak azért van értelme, mert Isten létezik B) Az élet értelme az, hogy a lehető legjobbat próbáljuk kihozni belőle C) A halál elkerülhetetlen, nincs értelme emiatt aggodalmaskodnunk D) A halálnak csak akkor van értelme, ha hiszünk Istenben E) Ha leéltük életünket, a halál egy természetes nyugvó pont F) Véleményem szerint a szomorúságnak és szenvedésnek csak akkor van értelme, ha hiszünk Istenben G) Az életnek nincs értelme Az emberek különbözőképpen vélekednek a jóról és a rosszról. Ön melyik állásponttal ért inkább egyet? KÉRDEZŐ! Adja át a P jelű kártyát! 1 Teljesen egyértelmű választóvonal van a jó és a rossz között, és ez mindig minden körülmények között mindenkire vonatkozik. 2 Soha nem lehet egyértelmű, abszolút választóvonalat húzni a jó és a rossz között. Hogy mi a jó és mi a rossz, az teljesen az adott körülményektől függ. 3 Egyikkel sem ért egyet 9 Nem tudom 8 Nincs válasz 14

15 332. Tagja-e valamelyik vallásfelekezetnek? 1 igen 333. kérdés 2 nem 334. kérdés 333. Melyiknek? KÉRDEZŐ! A választ a 334. kérdés a) oszlopában karikázással jelölje! 334. Volt-e tagja vallásos felekezetnek? Ha IGEN, melyiknek? KÉRDEZŐ! A választ a b) oszlopban karikázással jelölje! 333. A 334. B Jelenlegi tagság Múltbeli tagság Katolikus (római vagy görög) 1 1 Református (kálvinista) 2 2 Evangélikus (lutheránus) 3 3 Izraelita (zsidó) 4 4 Baptista, adventista és egyéb kisegyházak 5 5 Nincs válasz 9 9 Egyéb, nevezetesen Vallásos nevelésben részesült gyerekkorában? 1 Igen 2 Nem 8 Nincs válasz 336. Eltekintve az esküvőktől, temetésektől és keresztelőktől, milyen gyakran szokott részt venni vallási eseményeken? KÉRDEZŐ! Adja át a Q jelű kártyát! Csak egyet jelöljön meg! 1 hetente többször 2 hetente egyszer 3 havonta egyszer 4 karácsonykor vagy húsvétkor 5 más vallási ünnepnapokon 6 évente egyszer 7 ritkábban 8 gyakorlatilag soha 9 nincs válasz 15

16 Személyesen mit gondol, fontos-e vagy sem a vallásos szertartás a következő alkalmakkor? Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A) Születés B) Házasság C) Halál Függetlenül attól, hogy milyen gyakran szokott templomba járni, milyen embernek tartja magát? 1 vallásos embernek 2 nem vallásos embernek vagy 3 meggyőződéses ateistának? Általában mondva, mit gondol, hogy az ön egyháza ebben az országban megfelelő választ ad Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A) Az egyén morális problémáira és szükségleteire B) A családi élet problémáira C) Az emberek lelki igényeire D) Az ország társadalmi problémáira Mit gondol, helyes-e, ha az egyház állást foglal a következő kérdésekben? Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A) Leszerelés B) Abortusz C) Harmadik Világ problémái D) Házasságon kívüli viszony E) Munkanélküliség F) Faji megkülönböztetés G) Eutanázia H) Homoszexualitás I) Környezeti problémák J) Kormány politikája

17 Minek a létezésében hisz ön a következő közül? Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A) Isten B) Halál utáni élet C) Az emberi lélek D) Sátán E) Pokol F) Mennyország G) Bűn H) A halottak feltámadása I) Lélekvándorlás A következő állítások közül melyik áll legközelebb az ön hitéhez? KÉRDEZŐ! Adja át az R jelű kártyát! 1 van egy személyes Isten 2 van valamilyen lélek vagy életerő 3 nem is tudom igazán, hogy mit gondoljak 4 nem hiszem, hogy létezne valamilyen Isten, lélek vagy életerő Mennyire fontos az ön életében Isten? KÉRDEZŐ! Adja át az S jelű kártyát! Egyáltalán nem Nagyon 99 Nem tudom 98 Nincs válasz 367. Úgy érzi-e, hogy erőt és nyugalmat kap a vallástól? 1 igen 2 nem 368. Szokott-e ön néha imádkozni, meditálni, szemlélődni vagy valami hasonlót csinálni? 1 igen 2 nem 17

18 369. Milyen gyakran imádkozik Istenhez istentiszteleten kívül? 1 gyakran 2 néha 3 ritkán 4 csak válságok idején 5 soha Mindent egybevetve, mennyire elégedett vagy elégedetlen az otthoni életével? KÉRDEZŐ! Adja át a T jelű kártyát! Elégedetlen Elégedett 99 Nem tudom 98 Nincs válasz 372. Ön most 1 házas 2 élettársi kapcsolatban él 3 elvált 4 külön él 5 özvegy 6 nőtlen/hajadon 373. Volt már házas? 1 igen, többször 2 igen, egyszer 3 nem, soha MINDENKITŐL KIVÉVE A NŐTLENEKET/HAJADONOKAT Közösek (voltak)-e önnek és (házas)társának a nézetei a következő kérdésekben? Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A) vallással kapcsolatos nézetek B) erkölcsi normák C) társadalmi kérdések megítélése D) politikai nézetek E) szexuális nézetek F) egyikben sem

19 MINDENKITŐL Szüleinek és önnek közösek (voltak)-e a nézetei ezekben a kérdésekben? Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A) vallással kapcsolatos nézetek B) erkölcsi normák C) társadalmi kérdések megítélése D) politikai nézetek E) szexuális nézetek F) egyikben sem Ha valaki azt mondaná, hogy az egyéneknek alkalmuknak kell lenni a teljes szexuális szabadságra anélkül, hogy ezt a szabadságot korlátoznák, egyetértene ezzel vagy sem? 1 egyetértene 2 nem értene egyet 3 egyik sem/attól függ Minden ember szerint más és más dolog szükséges a sikeres házassághoz. Ön szerint mennyire fontos a sikeres házassághoz? KÉRDEZŐ! Adja át az U jelű kártyát! Nagyon Meglehetősen Nem nagyon Nem tudom Nincs válasz A) a hűség B) megfelelő jövedelem C) azonos társadalmi származás D) kölcsönös tisztelet és megbecsülés E) azonos vallási meggyőződés F) megfelelő lakás G) egyetértés politikai kérdésekben H) megértés és tolerancia I) külön élni apóstól, anyóstól J) harmonikus szexuális viszony K) a háztartás teendőinek megosztása L) gyerekek M) közös ízlés, érdeklődés

20 437. Van gyereke? Hány? 0 nincs 439. kérdésre 1 1 gyerek 2 2 gyerek 3 3 gyerek 4 4 gyerek 5 5 gyerek 6 6 és annál több 438. Hány él ebből még mindig otthon? 0 nincs gyerek 1 1 gyerek 2 2 gyerek 3 3 gyerek 4 4 gyerek 5 5 gyerek 6 6 és annál több Ön szerint hány gyerek legyen egy ideális családban? 0 egy se 1 1 gyerek 2 2 gyerek 3 3 gyerek 4 4 gyerek 5 5 gyerek 6 6 gyerek 7 7 gyerek 8 8 gyerek 9 9 gyerek és annál több 441. Inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy: Egy gyereknek apára és anyára is szüksége van ahhoz, hogy boldogságban nőjön fel. 1 inkább egyetért 2 inkább nem ért egyet 442. Ön szerint egy nő boldogságához, megelégedettségéhez 1 szükséges, hogy legyen gyereke 2 nem szükséges? 20

21 443. Inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy a házasság idejét múlt intézmény? 1 inkább egyetért 2 inkább nem ért egyet 444. Elítéli vagy nem ítéli el azt a nőt, aki szeretne gyereket, de nem kíván tartós férfi partnert? 1 elítéli 2 nem ítéli el 3 attól függ Az emberek arról beszélnek, hogy manapság változóban van a férfiak és nők szerepe. Kérem, jelezze, hogy mennyire ért egyet a következő állításokkal! KÉRDEZŐ! Adja át a V jelű kártyát! A) Egy dolgozó anya épp olyan meleg és biztos kapcsolatot tud a gyerekével kiépíteni, mint egy nem dolgozó. B) Egy óvodás korú gyerek megszenvedi, ha az anyja dolgozik. C) Dolgozni lehet, de amit egy nő igazán akar, az az otthon és a gyerekek. D) Háziasszonynak lenni épp úgy kitöltheti az életet, mint pénzért dolgozni. E) Ahhoz, hogy a nő független lehesse, a legjobb, ha állása van. F) A férjnek és feleségnek is hozzá kell járulnia a háztartás jövedelméhez. Nagyon egyetért Egyetért Nem ért egyet Nagyon nem ért egyet Nem tudja Nincs válasz A következő két állítás közül melyikkel ért ön egyet? KÉRDEZŐ! Adja át az W jelű kártyát! 1 Függetlenül attól, hogy milyen erényeik és milyen hibáik vannak, mindig szeretnünk és tisztelnünk kell szüleinket 2 Senki sem köteles szeretni és tisztelni szüleit, ha azok ezt viselkedésükkel és magatartásukkal nem érdemlik meg 9 Nem tudom 8 Nincs válasz 21

22 452. A következő két állítás közül melyikkel ért ön egyet? KÉRDEZŐ! Adja át az X jelű kártyát! 1 A szülőknek kötelességük, hogy mindent megtegyenek gyermekükért, még a saját jólétük árán is. 2 A szülőknek is van saját életük és nem lehet tőlük elvárni, hogy azt feláldozzák gyermekükért. 3 Egyik sem 9 Nem tudom 8 Nincs válasz Néhány olyan tulajdonságot soroltunk fel, amire nevelni lehet a gyerekeket. Melyeket tarja ön különösen fontosnak? Kérem, válassza ki az öt legfontosabbat! KÉRDEZŐ! Adja át az Y jelű kártyát! Csak 5 választ jelöljön be! FONTOS A udvariasság, jó modor 1 B önállóság 1 C a kemény munka 1 D felelősségérzet 1 E képzelőerő, fantázia 1 F mások tisztelete, tolerancia 1 G takarékosság 1 H határozottság, állhatatosság 1 I vallásos hit 1 J önzetlenség 1 K engedelmesség Egyetért vagy nem ért egyet az abortusszal (terhesség-megszakítással) a következő körülmények között? KÉRDEZŐ! Adja át a Z jelű kártyát! Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A ha a terhesség veszélyezteti az anya egészségét B ha valószínű, hogy a gyerek testi fogyatékossággal születik C ha a nő nem házas D ha egy házaspár nem akar több gyereket

23 471. Mennyire érdekli önt a politika? 1 nagyon érdekel 2 valamennyire érdekel 3 nem nagyon érdekel 4 egyáltalán nem érdekel Felolvasok különböző fajta politikai akciókat, amelyekben az emberek részt vehetnek. Kérem, mondja meg, hogy ezek közül melyik az, amiben részt vett; melyik az, amiben adott esetben részt venne; vagy amiben soha, semmilyen körülmények között nem venne részt? KÉRDEZŐ! Adja át az AA jelű kártyát! Tette Lehet, hogy Soha nem Nem Nincs tenné tenné tudom válasz A) Aláírni egy felhívást, követelést B) Bojkotthoz csatlakozni C) Engedélyezett tüntetésen részt venni D) Nem hivatalos sztrájkhoz csatlakozni E) Épületeket vagy gyárakat elfoglalni A következő két állítás közül melyik áll közelebb az ön véleményéhez? KÉRDEZŐ! Adja át a BB jelű kártyát! 1 Úgy gondolom, mind a szabadság, mind az egyenlőség fontos dolgok, de ha választanom kellene a kettő közül, a személyes szabadságot tartanám fontosabbnak. Vagyis, hogy az ember szabadon élhessen és ne korlátozzák fejlődését. 2 Természetesen mind a szabadság, mind az egyenlőség fontos dolgok, de ha választanom kellene a kettő közül, az egyenlőséget tartanám fontosabbnak. Vagyis, hogy a társadalmi osztálykülönbségek ne legyenek túl nagyok. 3 Egyik sem 9 Nem tudom Politikában az emberek gyakran beszélnek baloldaliságról és jobboldaliságról. Hová helyezné az ön nézeteit általában ezen a skálán? KÉRDEZŐ! Adja át a CC jelű kártyát! Bal Jobb 99 Nem tudom 98 Nincs válasz 23

24 480. Ezen a kártyán a társadalommal kapcsolatos vélemények közül hármat soroltunk fel. Válassza ki azt az egyet, amelyik a legközelebb van az ön véleményéhez. KÉRDEZŐ! Adja át a DD jelű kártyát! 1 A társadalom berendezkedését forradalmi cselekvéssel radikálisan meg kell változtatni. 2 A társadalmat fokozatosan kell megreformálni. 3 A társadalmat minden felforgató erővel szemben meg kell védeni. 9 Nem tudom Hová helyezné a skálán a saját véleményét a következő kijelentésekkel kapcsolatban? KÉRDEZŐ! Adja át az EE jelű kártyát! A) A jövedelemkülönbségeket csökkenteni kellene B) A magántulajdon részarányát növelni kellene az iparban és a gazdaságban C) Az egyéneknek az eddiginél nagyobb mértékben kellene felelősséget vállalniuk a saját magukról való gondoskodásban D) A munkanélkülieknek minden lehetséges munkát el kellene vállalniuk, vagy veszítsék el a munkanélküli segélyt E) A verseny jó dolog. Ez ösztönzi az embereket a keményebb munkára és új ötletekre F) Hosszú távon a kemény munka rendszerint jobb életet hoz G) Az emberek csak mások kárán tudnak vagyont felhalmozni Nagyobb ösztönzést kellene adni az egyéni erőfeszítéseknek Az állami tulajdont kellene növelni Az államnak az eddiginél nagyobb felelősséget kell vállalni az emberekről való gondoskodásban A munkanélkülieknek joguk van a nem kívánt munkák visszautasítására A verseny ártalmas. Az emberekből a legrosszabbat hozza ki A kemény munka általában nem hoz sikert rendszerint ez inkább a szerencse vagy kapcsolatok kérdése A vagyon úgy is tud növekedni, hogy mindenkinek jut belőle. Nem tudom Nem tudom Nem tudom Nem tudom Nem tudom Nem tudom Nem tudom 24

25 Sokat beszélnek napjainkban arról, hogy az elkövetkező tíz évben Magyarországnak milyen célkitűzéseket kellene megvalósítani. Válassza ki ezek közül, hogy ön melyiket tartaná a legfontosabbnak! És melyik lenne a második legfontosabb? KÉRDEZŐ! Adja át az FF jelű kártyát! Legfontosabb Második legfontosabb a) Fenntartani egy magas gazdaság növekedést. 1 2 b) Biztosítani, hogy az országnak erős védereje legyen. 1 2 c) Az embereknek több beleszólásuk legyen abba, hogy a munkahelyükön vagy közösségükben mi történik. 1 2 d) Megpróbálni a városokat és a vidéket szebbé tenni. 1 2 Nem tudom 9 9 Nincs válasz Ha választania kellene, melyik dolog volna a legfontosabb a kártyán felsoroltak közül? És a második legfontosabb? KÉRDEZŐ! Adja át a GG jelű kártyát! Legfontosabb Második legfontosabb a) Megőrizni a rendet az országban 1 2 b) Több beleszólást adni az embereknek a kormánydöntésekbe 1 2 c) Küzdeni az áremelkedések ellen 1 2 d) Szólásszabadságot biztosítani 1 2 Nem tudom Végül itt van még egy lista. Ezek közül melyiket találja a legfontosabbnak elsősorban? És másodsorban? KÉRDEZŐ! Adja át a HH jelű kártyát! Legfontosabb Második legfontosabb a) Stabil gazdaság 1 2 b) Egy kevésbé személytelen és humánusabb társadalom felé való haladás c) Egy olyan társadalom felé való haladás, ahol az eszmék többet érnek, mint a pénz d) A bűnözés elleni küzdelem 1 2 Nem tudom

26 536. Természetesen mindannyian reméljük, hogy nem lesz még egy háború, de ha arra kerülne sor, hajlandó lenne-e az országért harcolni? 1 igen 2 nem Felsorolok önnek olyan életvitelbeli változásokat, amelyek a közeli jövőben bekövetkezhetnek. Kérem, mondja meg mindegyikről, hogy ha bekövetkezne, ön jó dolognak tartaná, rossz dolognak tartaná vagy nem törődne vele? KÉRDEZŐ! Adja át az II jelű kártyát! Jó Rossz Nem törődne Nem Ha: vele tudom A visszaszorulna a pénz és az anyagi javak fontossága B csökkenne a munka fontossága életünkben C a technológia fejlesztése nagyobb hangsúlyt kapna D - fontosabbá válna az emberi személyiség fejlesztése E növekedne a tekintély tisztelete F nagyobb hangsúlyt kapna a családi élet G egyszerűbb és természetesebb lenne az életvitel Hosszú távon mit gondol, a tudományos haladás segít vagy árt az emberiségnek? 1 segíteni fog 2 ártani fog 3 is-is 26

27 Felsorolok néhány intézményt. Kérem, a kártya segítségével mondja meg mindegyikről, hogy mennyire van bizalma benne! KÉRDEZŐ! Adja át a JJ jelű kártyát! Nagy mértékben Meglehetősen Nem nagyon Egyáltalán nem Nem tudom a) Az egyházban b) A hadseregben c) Az oktatási rendszerben d) A jogrendszerben e) A sajtóban f) A szakszervezetekben g) A rendőrségben h) Az országgyűlésben i) A közigazgatásban j) A nagyvállalatokban k) A társadalombiztosításban l) Az Európai Közösségben m) A NATO-ban Sok csoport és mozgalom keresi a közvélemény támogatását. Kérem, mondja meg, hogy egyetért vagy nem az egyes mozgalmakkal! KÉRDEZŐ! Adja át a KK jelű kártyát! Nagyon Valamennyire Valamennyire Nagyon nem Nem egyetért egyetért nem ért egyet ért egyet tudom A) Természetvédelem B) Antinukleáris mozgalom C) Leszerelési mozgalom D) Emberjogi mozgalom (bel- és külföldön) E) Nőmozgalom F) Kisebbségek védelméért harcoló mozgalom

AZ ÁLLAMSZERVEZET A KUTATÁST KÉSZÍTETTE: A kutatást támogatta:

AZ ÁLLAMSZERVEZET A KUTATÁST KÉSZÍTETTE: A kutatást támogatta: AZ ÁLLAMSZERVEZET TELJESÍTMÉNYE, SZUBJEKTÍV ELÉGEDETTSÉG ÉS AZ ÉRTÉKEK A KUTATÁST KÉSZÍTETTE: SZENZOR NONPROFIT KFT. A kutatást támogatta: Groupama Garancia Biztosító Zrt megjelenése a kutatásban A téma

Részletesebben

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc

KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002... hó... nap... óra... perc 2 KÉRDEZÉS KEZDETE: 2002.... hó... nap... óra... perc A1 1. VÁLASZLAP Egy átlagos hétköznapon összesen mennyi időt tölt tévénézéssel? Kérem, használja ezt az 1. válaszlapot a válaszadáshoz! Semennyit Kevesebbet,

Részletesebben

Életünk fordulópontjai

Életünk fordulópontjai NKI KÖZPOI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓIÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU Engedélyezési száma:

Részletesebben

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2005 2. sorozat

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2005 2. sorozat sorszám Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2005 2. sorozat A válaszadás önkéntes! MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Szociológiai Kutatóintézet EUTE_ESS kérdőív 2005 2 MTA PTI_ SZKI Tartalomjegyzék

Részletesebben

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002

The original language version of the. CEU-Medián post-election study questionnaire. in Hungary in 2002 The original language version of the CEU-Medián post-election study questionnaire in Hungary in 2002 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 K É R D Ő Í V 2002 ÁPRILIS Település:... MEGYE 9 10 Mintakód:

Részletesebben

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület:

Állam és polgárai B VÁLTOZAT. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2007... hó... nap... óra... perctől. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám Állam és polgárai B VÁLTOZAT A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy a kérdezés szabályainak megfelelően jártam el. Az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI ERDÉLY Megye kódja Település neve magyarul Település neve románul Településkód Címsorszám Az összeíró kódja A kérdezés ideje: hónap nap A kérdezés kezdete: óra perc A kérdezés vége: óra perc A válaszadás önkéntes!

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI FIATALOK KÉRDŐÍVE NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület:

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? OMNIBUSZ 2001/8. A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 főcím 2 pótcím HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1024 BUDAPEST, BUDAY LÁSZLÓ UTCA 1-3. TELEFON: (36-1) 345-6449, (36-1) 345-6222 FAX: (36-1) 345-1115 WEB: WWW.DEMOGRAFIA.HU E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

Részletesebben

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai

Részletesebben

Budapesti romák 2010

Budapesti romák 2010 A kérdőív sorszáma Kérdező sorszáma Ajánló sorszáma Budapesti romák 2010 ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja Lebonyolító: ELTE TáTK Módszertani Kutatóközpont A VÁLASZADÁS

Részletesebben

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2008

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2008 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2008 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai

Részletesebben

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 Sorszám:... A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! T 5 6 7 8 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS 2007 (XXXXXX) Település:... MEGYE 9 10 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZŐ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16 DÁTUM KÉRDEZÉS

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben?

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben? Társadalomtudományi Intézet Kérdőív Kedves Megkérdezett! Intézetünk kutatást folytat arról, hogy néhány társadalmi problémával kapcsolatban milyen a hazai közvélemény. Kérjük, segítse elő munkánkat azzal,

Részletesebben

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ?

HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? sorszám HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? KÉSZÜLT A KÉRDEZETTEL INTERNET KÉRDŐÍV IS? 1 igen 2, de is kellett készíteni 3, de kellett volna készíteni Írd le, hogy miért

Részletesebben

ÉRTÉKRENDI ÉS ÉLETMINŐSÉGBELI KÜLÖNBSÉGEK A MISKOLCI ROMA ÉS NEM ROMA LAKOSOK KÖRÉBEN

ÉRTÉKRENDI ÉS ÉLETMINŐSÉGBELI KÜLÖNBSÉGEK A MISKOLCI ROMA ÉS NEM ROMA LAKOSOK KÖRÉBEN ÉRTÉKRENDI ÉS ÉLETMINŐSÉGBELI KÜLÖNBSÉGEK A MISKOLCI ROMA ÉS NEM ROMA LAKOSOK KÖRÉBEN HAVASI VIRÁG Van-e az értékeknek, a kultúrának hatása a gazdaság szférájára? A gazdasági aktivitás, annak mikéntje

Részletesebben

Kérdőív. középiskolások részére. A válaszadás önkéntes és névtelen!

Kérdőív. középiskolások részére. A válaszadás önkéntes és névtelen! Település:... Iskola:... Osztály:... Profil/tagozat/szak/szakma:... Kérdőív középiskolások részére A válaszadás önkéntes és névtelen! Kolozsvár, 1997 1. Születési éved:..., hónap:... 2. Születési helyed:...város

Részletesebben

1 SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 5 1 6 2 3 4

1 SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 5 1 6 2 3 4 SORSZÁM 3 4 BLOKKSZÁM 0 5 6 0 Csatlakozás idpontja, népszavazás SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 3 4 5 6. Mint bizonyára tudja, az Európai Unió döntött arról, hogy Magyarországot tagjai közé fogadja, azaz hazánk hamarosan

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

M2. melléklet: A határ mint komplex rendszer kutatás módszertana 1

M2. melléklet: A határ mint komplex rendszer kutatás módszertana 1 M2. melléklet: A határ mint komplex rendszer kutatás módszertana 1 1 Mint azt a bevezetőben írtuk, a kötetben szereplő tanulmányok két kutatás eredményeit ötvözik. Ennek megfelelően a módszertani melléklet

Részletesebben

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária

TANULMÁNY CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA. Neményi Mária TANULMÁNY Neményi Mária CSALÁD ÉS CSALÁDPOLITIKA Egy európai nemzetközi összehasonlító kutatás 1 magyar résztvevõjeként alkalmunk volt egy mélyinterjúkra támaszkodó vizsgálat lefolytatására, amelynek témája

Részletesebben

Sikeres női vezetők attitűdjei

Sikeres női vezetők attitűdjei Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Public Relations Szakirány Nappali tagozat Sikeres női vezetők attitűdjei Női vezetők a férfiak világában Popova Katalin Budapest

Részletesebben

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és

együtt történő sajátos társadalomfejlődésen és állampolgári közösségen alapuló kölcsönhatásokra, másrészt a Trianont megelőzően és azóta is létező és Tartalomjegyzék 1. Bevezető...2 2. Országjelentések 2.1. Csata Zsombor - Kiss Dénes - Veres Valér: Románia (Erdély)...5 2.2. Lampl Zsuzsanna: Felvidék (Szlovákia)...65 2.3. Gábrityné Molnár Irén - Rác

Részletesebben

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vezetéstudományi Intézet Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vatamány Bella 2012. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 1 1. A NŐK ÉS A FÉRFIAK... 3 2. A VEZETÉS...

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

Az önkéntes meghatározása

Az önkéntes meghatározása Az önkéntes meghatározása Az önkéntes kifejezés (latinul voluntarius, önkéntes, önmagát kínáló) eredetileg a lengyel nyelvben alakult ki és két jelentése volt: az első azt a diákot jelentette, amelyik

Részletesebben

Elgondolkodtató MINT BÉKA A FORRÓ VIZBEN.

Elgondolkodtató MINT BÉKA A FORRÓ VIZBEN. Megszületünk és meghalunk. Közben lassan leperegnek életünk homokszemei, a másodpercek, a percek, az órák, a hetek, a hónapok, az ÉVEK. Lassan, biztosan, és MEGÁLLÍTHATATLANUL. Mindenki természetesnek

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben