ÉRTÉKEK 1990 MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET ÉRTÉKSZOCIOLÓGIAI MŰHELYE ÉS MAGYAR GALLUP INTÉZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTÉKEK 1990 MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET ÉRTÉKSZOCIOLÓGIAI MŰHELYE ÉS MAGYAR GALLUP INTÉZET"

Átírás

1 MTA SZOCIOLÓGIAI INTÉZET ÉRTÉKSZOCIOLÓGIAI MŰHELYE ÉS MAGYAR GALLUP INTÉZET ÉRTÉKEK 1990 VILÁGKUTATÁS KÉRDEZTE: ELLENŐRIZTE: KÓDOLTA: RÖGZÍTETTE: KÉRDEZÉS IDŐPONTJA: KÉRDEZÉS IDŐTARTAMA (PERCBEN): TELEPÜLÉS: INSTRUKTOR:

2 Kérem, mondja meg, hogy a következő mennyire fontosak az ön életében! KÉRDEZŐ! Adja át az A jelű kártyát! Nagyon Elég Nem nagyon Egyáltalán nem Nem tudja Nincs válasz fontos fontos fontos fontos A) Munka B) Család C) Barátok és ismerősök D) Szabadidő E) Politika F) Vallás Amikor a barátaival összejön, gyakran, olykor vagy soha nem politizálnak? 1 Gyakran 2 Olykor 3 Soha 9 Nem tudja 8 Nincs adat 123. Ha valamiről meg van győződve, előfordul-e, hogy erről megkísérli barátait, rokonait vagy munkatársait is meggyőzni? Ha IGEN, gyakran, időnként vagy ritkán fordul ez elő önnel? 1 Gyakran 2 Időnként 3 Ritkán 4 - Soha 9 Nem tudja 8 Nincs adat 2

3 Néhány kijelentést olvasok fel a környezettel kapcsolatban. Kérem, mondja meg külön-külön mindegyikre, hogy nagyon egyetért, egyetért, nem ért egyet, vagy nagyon nem ért egyet vele? KÉRDEZŐ! Adja át a B jelű kártyát (egyenként olvassa fel az állításokat és mindegyik után karikázzon be egy választ)! A) A jövedelmem egy részét odaadnám, ha biztos lennék abban, hogy a környezet szennyeződésének megelőzésére fordítják. B) Egyetértenék az adók emelésével, ha a többletpénzt a környezet szennyeződésének Nagyon egyetért Egyetért Nem ért egyet Nagyon nem ért egyet Nem tudja Nincs adat megelőzésére fordítják. C) A kormánynak csökkentenie kellene a környezetszennyeződést, de ez nekem ne kerüljön pénzbe D) A szennyeződésről való állandó beszéd az embereket nagyon nyugtalanítja. E) Ha a munkanélküliség ellen akarunk küzdeni, akkor el kell fogadnunk a környezeti problémákat. F) A környezetvédelem és a szennyeződések elleni küzdelem nem annyira sürgető, mint ahogyan azt gyakran beállítják KÉRDEZŐ! Minden második megkérdezettnek fordított sorrendben olvassa fel! 130. Mindent egybevéve, mit mondana önmagáról, hogy ön 1 Nagyon boldog 2 Elég boldog 3 Nem nagyon boldog 4 Egyáltalán nem boldog 9 Nem tudja 8 Nincs adat 3

4 KÉRDEZŐ! Adja át a C jelű kártyát! Kérem, nézze át gondosan a következő önkéntes szervezetek és tevékenységek listáját és mondja meg, hogy a) melyikhez tartozik? KÉRDEZŐ! Minden igen választ az A oszlopban jelöljön! b) melyik számára végez jelenleg önkéntes munkát? KÉRDEZŐ! Minden igen választ a B oszlopban jelöljön! a) Tartozik b) Dolgozik A) Szociális szolgálat idős, hátrányos helyzetű vagy elesett emberek részére 1 1 B) Vallásos vagy egyházi szervezetek 1 1 C) Oktatási, művészeti, zenei vagy kulturális tevékenység 1 1 D) Valamilyen szakszervezet 1 1 E) Politikai párt vagy csoport 1 1 F) Helyi közösségi kezdeményezés: szegénység, foglalkozás, lakás vagy kisebbségi 1 1 (pl. cigány) ügyekben G) Harmadik világbeli fejlődés vagy emberi jogok 1 1 H) Környezetvédelem, ökológia 1 1 I) Szakmai egyesületek 1 1 J) Ifjúsági munka (pl. ifjúsági egyesület, cserkészet, ifjúsági klub, stb.) 1 1 K) Sport vagy szabadidő-tevékenység 1 1 L) Női csoportok, nőmozgalom 1 1 M) Békemozgalom 1 1 N) Állatvédők 1 1 O) Egészségvédelem 1 1 P) Más csoportok 1 1 Egyik sem 216. kérdésre 1 - Nem tudja 9 - Egyik sem 216. kérdésre - 1 Nem tudja - 9 Nincs adat 8 8 4

5 Az önkéntes munka indokaira gondolva, kérem használja az alábbi ötpontos skálát, hogy jelezze, mennyire fontosak az egyes indokok az ön saját esetében. KÉRDEZŐ! Adja át a D jelű kártyát! Nem Nincs Nem fontos Nagyon fontos tudja válasz A) A szegények és hátrányos helyzetűek iránti együttérzés B) A szükséget szenvedők iránti együttérzés C) Alkalom arra, hogy valamit visszafizessen, visszaadjon D) Kötelességérzet, erkölcsi kötelesség E) Szenvedő emberekkel való azonosulás F) Van szabadidőm, valami hasznosra és értékesre akartam fordítani G) Egyszerűen kedvemet lelem benne H) Vallásos hitből I) Segíteni, a hátrányos helyzetben lévő emberek számára reményt és méltóságot adni J) A helyi közösség számára nyújtani valamit K) Társadalmi vagy politikai változást elősegíteni L) Társasági okokból, hogy emberekkel találkozzam M) Új és hasznos tapasztalatok gyűjtése N) Nem akartam, de nem tudtam visszautasítani

6 Ezen a listán különböző típusú emberek vannak. Ki tudná választani azokat, akiket nem szeretne szomszédainak? KÉRDEZŐ! Adja át az E kártyát! Említi Nem említi A) Bűnöző múlttal rendelkező emberek 1 2 B) Más fajhoz tartozó emberek 1 2 C) Baloldali szélsőségesek 1 2 D) Súlyos alkoholisták 1 2 E) Jobboldali szélsőségek 1 2 F) Nagycsaládosok 1 2 G) Érzelmileg labilis emberek 1 2 H) Cigányok 1 2 I) Bevándorlók 1 2 J) AIDS-esek 1 2 K) Kábítószeresek 1 2 L) Homoszexuálisok 1 2 M) Zsidók 1 2 N) Románok Hogyan írná le egészségi állapotát mostanában? Mit mondana? KÉRDEZŐ! Minden második esetben fordított sorrendben olvassa fel! 1 Nagyon jó 2 Jó 3 Megfelelő 4 Gyenge 5 Nagyon gyenge 9 Nem tudja 8 Nincs válasz 6

7 Gondoljon vissza az elmúlt néhány hétre! Előfordult-e önnel, hogy Igen Nem Nem tudja Nincs válasz A) Különlegesen izgatta vagy érdekelte valami B) Olyan nyugtalan volt, hogy nem tudott nyugodtan egy helyben maradni C) Büszke volt, mert valaki megdicsérte, amit csinált D) Nagyon magányos volt, távol az emberektől E) Örült, hogy valamit elvégzett, befejezett F) Unatkozott G) A világ legboldogabb emberének érezte magát H) Levert vagy nagyon boldogtalan volt I) Úgy érezte, jól mennek a dolgai J) Felizgatta magát, mert valaki kritizálta Melyik véleménnyel ért ön inkább egyet: 1 a legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy 2 az ember nem lehet elég óvatos? Egyes emberek úgy érzik, teljesen szabadon határozzák meg, hogy hogyan éljenek, mások viszont úgy érzik, semmi befolyásuk sincs sorsuk alakításában. Kérem a kártya segítségével mondja meg, önnek mekkora befolyása van saját sorsának alakításában. KÉRDEZŐ! Adja át az F jelű kártyát! semmi nagy nincs válasz Mindent egybevetve mennyire elégedett jelenlegi életével? Kérem a kártya segítségével válaszoljon! KÉRDEZŐ! Adja át a G jelű kártyát! semmi nagy nincs válasz 7

8 I.1. Kérem, rendezze ezeket az értékeket sorrendbe aszerint, hogy mint irányelvek, milyen fontos szerepet játszanak az Ön életében. Tanulmányozza gondosan a kártyákat, azután válassza ki közülük a legfontosabbat. Tegyük itt le az asztalra, legfelülre. Most válassza ki a sorrendben következő legfontosabbat. Tegyük a másik alá. És így tovább. Kérem, szánjon időt a munkára és mérlegelje minden egyes érték fontosságát. Mikor elkészült, lapozza végig még egyszer a kártyákat s ellenőrizze, hogy helyes-e a sorrend. S ha megvan, akkor engedje meg, hogy most leírjam a sorrendet. Kérdező! Írja be minden kártyaszöveg melletti első két kódkockába, hogy a kérdezett hányadik helyre sorolta a kártyát. Amit a kérdezett az első helyre tett, annak a kódkockájába kerüljön a 01, és így tovább! ANYAGI JÓLÉT (jómód, bőség) BÉKE (háborútól és konfliktusoktól mentes világ) BOLDOGSÁG (megelégedettség) BÖLCSESSÉG (életbölcsesség) CSALÁDI BIZTONSÁG (szeretteinkről való gondoskodás) BELSŐ HARMÓNIA (belső feszültségektől mentes élet) EGYENLŐSÉG (testvériség, mindenki számára azonos lehetőségek) AZ ELVÉGZETT MUNKA ÖRÖME (teljesítmény, hasznosság) ÉRDEKES, VÁLTOZATOS ÉLET (élményekben gazdag, aktív élet) A HAZA BIZTONSÁGA (külső támadásokkal szembeni védettség) IGAZI BARÁTSÁG (szoros emberi kapcsolat) IGAZI SZERELEM (meghitt testi és lelki kapcsolat) KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET (örömök, sok szabadidő) EMBERI ÖNÉRZET (öntudat, önbecsülés) SZABADSÁG (függetlenség, választás lehetősége) A SZÉPSÉG VILÁGA a természet és a műalkotások szépsége) TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS (elismerés, tisztelet) ÜDVÖZÜLÉS (megváltás, örök élet) I.1. I.2. I.2. Kérem, mondja meg, mennyire rendelkezik a fenti értékekkel! Kérdező! Adja át a sárga lapot és olvassa fel az értékeket (1. kérdés) egyenként és a harmadik kódkockába írja be a válaszokat! 1 teljesen 2 nagy mértékben 3 többé-kevésbé 4 kis mértékben 5 egyáltalán nem 8

9 II.1. Kérem, hogy a következő 18 értéket, emberi tulajdonságot is rendezze aszerint, hogy melyik mennyire fontos. Kérdező! Adja át a rózsaszín kártyacsomagot! ALKOTÓ SZELLEMŰ (újító, eredeti gondolkodású) BÁTOR, GERINCES (kiáll a nézeteiért) ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES (elfogulatlan, nyílt gondolkodású) ENGEDELMES (kötelességtudó, tisztelettudó) ÉRTELMES (gondolkodó, intelligens) FEGYELMEZETT (önuralommal rendelkező) FELELŐSSÉGTELJES (megbízható, felelősségtudó) HATÉKONY (hozzáértő, szakszerű) JÓ KEDÉLYŰ (vidám, könnyű szívű) LOGIKUS GONDOLKODÁSÚ (racionális, ésszerű) MEGBOCSÁTÓ (nem bosszúálló) ÖNÁLLÓ (független, erős egyéniség) SEGÍTŐKÉSZ (mások jólétéért dolgozik) SZAVAHIHETŐ (becsületes, őszinte) SZERETETTEL TELJES (ragaszkodó, gyöngéd) TISZTA (rendes, ápolt) TÖREKVŐ (szorgalmas, vinni akarja valamire) UDVARIAS (jó modorú, jól nevelt) 9

10 246. a) Miért vannak ebben az országban olyan emberek, akik szegények, ínségben szenvednek? Négy lehetséges indokot sorolok fel. Melyik okot tartja a legfontosabbnak? Kérdező! Adja át a H jelű kártyát! A választ az A oszlopban jelölje! 247. b) És melyiket tartja a második legfontosabbnak? Kérdező! A választ a B oszlopban jelölje! a) Legfontosabb b) Második legfontosabb Mert nincs szerencséje. 1 1 Mert lusta és nincs akaratereje. 2 2 Mert a társadalom igazságtalan. 3 3 Mert ez elkerülhetetlenül együtt jár a modern haladással. 4 4 Egyik sem 5 5 Nem tudom 9 9 Nincs válasz

11 Felsorolunk itt néhány, a munkával kapcsolatos szempontot. Kérem, nézze végig őket és válassza ki, hogy melyek fontosak önnek. Kérdező! Adja át az I jelű kártyát! Minden említést jelöljön! 1 választotta 2 nem választotta a) jó fizetés 1 2 b) kellemes emberekkel dolgozni együtt 1 2 c) kényelmes tempó, nem nagy hajtás 1 2 d) biztonságos munkahely 1 2 e) jó előrejutási lehetőségek 1 2 f) nagy megbecsülésnek örvendő munka 1 2 g) jó munkaidő-beosztás 1 2 h) lehetőség a kezdeményezőkészség kihasználására 1 2 i) a társadalom számára hasznos munka 1 2 j) sok szabadság 1 2 k) találkozni lehet emberekkel 1 2 l) olyan munka, melyben úgy érzi, hogy megvalósíthat valamit 1 2 m) felelősségteljes munka 1 2 n) érdekes munka 1 2 o) képességének megfelelő munka 1 2 p) egyiket sem választotta 1 2 KÉRDEZŐ! Ha nem aktív kereső, akkor a 270. kérdés következik! DOLGOZÓKTÓL KÉRDEZNI! 265. Mennyire büszke a munkájára? 1 nagyon 2 közepesen 3 kicsit 4 egyáltalán nem Mennyire elégedett vagy elégedetlen ön a munkájával? KÉRDEZŐ! Adja át a J jelű kártyát! elégedetlen elégedett nincs válasz 11

12 Mennyire van lehetőség a munkájában szabad döntésre? Kérem, a kártya segítségével válaszoljon! KÉRDEZŐ! Adja át a K jelű kártyát! Nincs lehetősége Sok lehetősége van nincs válasz Itt van néhány kijelentés arról, hogy emberek miért dolgoznak. Függetlenül attól, hogy van-e munkája vagy sem, melyik vélemény áll önhöz a legközelebb? KÉRDEZŐ! Adja át az L jelű kártyát! 1 A munka olyan, mint egy üzleti alku. Minél többet kapok fizetségként, annál többet teljesítek. Ha kevesebbet kapok, kevesebbet dolgozom. 2 Függetlenül a fizetéstől, mindig a legjobb teljesítményt igyekszem nyújtani. 3 Dolgozni kell a megélhetésért. Nem dolgoznék, ha nem kellene. 4 Élvezem a munkát, de nem engedem, hogy az életem más területét megzavarja. 5 Élvezem a munkámat; ez az életem legfontosabb része. 6 Soha nem volt fizetett munkám. 9 Nem tudom 8 Nincs válasz 277. Mi a véleménye a következő esetről? Két azonos életkorú, ugyanolyan munkát végző irodai dolgozó közül az egyiknek feltűnik, hogy a másik havi ezer Ft-tal többet keres, mint ő. Ezt elpanaszolja a főnökének, aki azt feleli, hogy a másik gyorsabban, hatékonyabban és megbízhatóbban végzi a munkáját. Az ön véleménye szerint: 1 igazságos vagy 2 igazságtalan az, hogy az egyik irodai dolgozó több fizetést kap, mint a másik? 278. Sok vita van arról, hogy a gazdaságot és ipart hogyan kell irányítani. A négy vélemény közül melyikkel ért leginkább egyet? KÉRDEZŐ! Adja át az M jelű kártyát! Csak egy válasz adható! 1 A tulajdonosoknak kellene irányítani az üzletet vagy kinevezni az igazgatókat 2 A tulajdonosoknak és alkalmazottaknak együtt kellene kiválasztaniuk az igazgatókat. 3 Az állam legyen a tulajdonos és nevezze ki az igazgatókat. 4 Az alkalmazottaknak kellene a tulajdonosnak lenniük és megválasztaniuk az igazgatókat. 9 Nem tudom 8 Nincs válasz 12

13 279. Az embereknek különböző elképzeléseik vannak arról, hogy mennyire kell a munkájukban követni feljebbvalóik utasításait. Egyesek szerint minden, a munkával kapcsolatos utasítást követni kell, még akkor is, ha ezzel személy szerint nem teljesen értenek egyet. Mások szerint senkitől sem lehet elvárni olyan utasítások teljesítését, amelyek helyességéről előbb nem győződött meg. Ön melyik véleménnyel ért egyet? KÉRDEZŐ! Adja át az N jelű kártyát! 1 követni kell az utasításokat 2 először meg kell győződni a helyességükről 3 attól függ Egyetért vagy nem a következő állításokkal? Egyetért Nem ért egyet Egyik sem Nem tudja Nincs válasz A) Amikor kevés a munkaalkalom, a férfiaknak több joguk van a munkához, mint a nőknek B) Amikor kevés a munkaalkalom, az embereket korán nyugdíjba kell küldeni C) Amikor kevés a munka, a magyaroknak előnyt kell adni a bevándorlókkal, menekültekkel szemben D) Nem igazságos a munkát fogyatékosoknak adni, amikor ép emberek nem találnak munkát Mennyire van megelégedve a háztartása anyagi helyzetével? KÉRDEZŐ! Adja át az O jelű kártyát! elégedetlen elégedett Milyen gyakran gondolkodik ön az élet értelméről és céljáról? 1 gyakran 2 néha 3 nagy ritkán vagy 4 soha 13

14 323. Milyen gyakran szokott gondolkodni ön a halálról? 1 gyakran 2 néha 3 nagy ritkán vagy 4 soha Felolvasok az élet értelméről néhány állítást. Kérem, mondja meg, egyetért-e vagy sem ezekkel az állításokkal? KÉRDEZŐ! Felváltva fordított sorrendben olvassa fel! Egyetért Nem ért egyet Egyik sem Nem tudja Nincs válasz A) Az életnek csak azért van értelme, mert Isten létezik B) Az élet értelme az, hogy a lehető legjobbat próbáljuk kihozni belőle C) A halál elkerülhetetlen, nincs értelme emiatt aggodalmaskodnunk D) A halálnak csak akkor van értelme, ha hiszünk Istenben E) Ha leéltük életünket, a halál egy természetes nyugvó pont F) Véleményem szerint a szomorúságnak és szenvedésnek csak akkor van értelme, ha hiszünk Istenben G) Az életnek nincs értelme Az emberek különbözőképpen vélekednek a jóról és a rosszról. Ön melyik állásponttal ért inkább egyet? KÉRDEZŐ! Adja át a P jelű kártyát! 1 Teljesen egyértelmű választóvonal van a jó és a rossz között, és ez mindig minden körülmények között mindenkire vonatkozik. 2 Soha nem lehet egyértelmű, abszolút választóvonalat húzni a jó és a rossz között. Hogy mi a jó és mi a rossz, az teljesen az adott körülményektől függ. 3 Egyikkel sem ért egyet 9 Nem tudom 8 Nincs válasz 14

15 332. Tagja-e valamelyik vallásfelekezetnek? 1 igen 333. kérdés 2 nem 334. kérdés 333. Melyiknek? KÉRDEZŐ! A választ a 334. kérdés a) oszlopában karikázással jelölje! 334. Volt-e tagja vallásos felekezetnek? Ha IGEN, melyiknek? KÉRDEZŐ! A választ a b) oszlopban karikázással jelölje! 333. A 334. B Jelenlegi tagság Múltbeli tagság Katolikus (római vagy görög) 1 1 Református (kálvinista) 2 2 Evangélikus (lutheránus) 3 3 Izraelita (zsidó) 4 4 Baptista, adventista és egyéb kisegyházak 5 5 Nincs válasz 9 9 Egyéb, nevezetesen Vallásos nevelésben részesült gyerekkorában? 1 Igen 2 Nem 8 Nincs válasz 336. Eltekintve az esküvőktől, temetésektől és keresztelőktől, milyen gyakran szokott részt venni vallási eseményeken? KÉRDEZŐ! Adja át a Q jelű kártyát! Csak egyet jelöljön meg! 1 hetente többször 2 hetente egyszer 3 havonta egyszer 4 karácsonykor vagy húsvétkor 5 más vallási ünnepnapokon 6 évente egyszer 7 ritkábban 8 gyakorlatilag soha 9 nincs válasz 15

16 Személyesen mit gondol, fontos-e vagy sem a vallásos szertartás a következő alkalmakkor? Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A) Születés B) Házasság C) Halál Függetlenül attól, hogy milyen gyakran szokott templomba járni, milyen embernek tartja magát? 1 vallásos embernek 2 nem vallásos embernek vagy 3 meggyőződéses ateistának? Általában mondva, mit gondol, hogy az ön egyháza ebben az országban megfelelő választ ad Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A) Az egyén morális problémáira és szükségleteire B) A családi élet problémáira C) Az emberek lelki igényeire D) Az ország társadalmi problémáira Mit gondol, helyes-e, ha az egyház állást foglal a következő kérdésekben? Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A) Leszerelés B) Abortusz C) Harmadik Világ problémái D) Házasságon kívüli viszony E) Munkanélküliség F) Faji megkülönböztetés G) Eutanázia H) Homoszexualitás I) Környezeti problémák J) Kormány politikája

17 Minek a létezésében hisz ön a következő közül? Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A) Isten B) Halál utáni élet C) Az emberi lélek D) Sátán E) Pokol F) Mennyország G) Bűn H) A halottak feltámadása I) Lélekvándorlás A következő állítások közül melyik áll legközelebb az ön hitéhez? KÉRDEZŐ! Adja át az R jelű kártyát! 1 van egy személyes Isten 2 van valamilyen lélek vagy életerő 3 nem is tudom igazán, hogy mit gondoljak 4 nem hiszem, hogy létezne valamilyen Isten, lélek vagy életerő Mennyire fontos az ön életében Isten? KÉRDEZŐ! Adja át az S jelű kártyát! Egyáltalán nem Nagyon 99 Nem tudom 98 Nincs válasz 367. Úgy érzi-e, hogy erőt és nyugalmat kap a vallástól? 1 igen 2 nem 368. Szokott-e ön néha imádkozni, meditálni, szemlélődni vagy valami hasonlót csinálni? 1 igen 2 nem 17

18 369. Milyen gyakran imádkozik Istenhez istentiszteleten kívül? 1 gyakran 2 néha 3 ritkán 4 csak válságok idején 5 soha Mindent egybevetve, mennyire elégedett vagy elégedetlen az otthoni életével? KÉRDEZŐ! Adja át a T jelű kártyát! Elégedetlen Elégedett 99 Nem tudom 98 Nincs válasz 372. Ön most 1 házas 2 élettársi kapcsolatban él 3 elvált 4 külön él 5 özvegy 6 nőtlen/hajadon 373. Volt már házas? 1 igen, többször 2 igen, egyszer 3 nem, soha MINDENKITŐL KIVÉVE A NŐTLENEKET/HAJADONOKAT Közösek (voltak)-e önnek és (házas)társának a nézetei a következő kérdésekben? Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A) vallással kapcsolatos nézetek B) erkölcsi normák C) társadalmi kérdések megítélése D) politikai nézetek E) szexuális nézetek F) egyikben sem

19 MINDENKITŐL Szüleinek és önnek közösek (voltak)-e a nézetei ezekben a kérdésekben? Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A) vallással kapcsolatos nézetek B) erkölcsi normák C) társadalmi kérdések megítélése D) politikai nézetek E) szexuális nézetek F) egyikben sem Ha valaki azt mondaná, hogy az egyéneknek alkalmuknak kell lenni a teljes szexuális szabadságra anélkül, hogy ezt a szabadságot korlátoznák, egyetértene ezzel vagy sem? 1 egyetértene 2 nem értene egyet 3 egyik sem/attól függ Minden ember szerint más és más dolog szükséges a sikeres házassághoz. Ön szerint mennyire fontos a sikeres házassághoz? KÉRDEZŐ! Adja át az U jelű kártyát! Nagyon Meglehetősen Nem nagyon Nem tudom Nincs válasz A) a hűség B) megfelelő jövedelem C) azonos társadalmi származás D) kölcsönös tisztelet és megbecsülés E) azonos vallási meggyőződés F) megfelelő lakás G) egyetértés politikai kérdésekben H) megértés és tolerancia I) külön élni apóstól, anyóstól J) harmonikus szexuális viszony K) a háztartás teendőinek megosztása L) gyerekek M) közös ízlés, érdeklődés

20 437. Van gyereke? Hány? 0 nincs 439. kérdésre 1 1 gyerek 2 2 gyerek 3 3 gyerek 4 4 gyerek 5 5 gyerek 6 6 és annál több 438. Hány él ebből még mindig otthon? 0 nincs gyerek 1 1 gyerek 2 2 gyerek 3 3 gyerek 4 4 gyerek 5 5 gyerek 6 6 és annál több Ön szerint hány gyerek legyen egy ideális családban? 0 egy se 1 1 gyerek 2 2 gyerek 3 3 gyerek 4 4 gyerek 5 5 gyerek 6 6 gyerek 7 7 gyerek 8 8 gyerek 9 9 gyerek és annál több 441. Inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy: Egy gyereknek apára és anyára is szüksége van ahhoz, hogy boldogságban nőjön fel. 1 inkább egyetért 2 inkább nem ért egyet 442. Ön szerint egy nő boldogságához, megelégedettségéhez 1 szükséges, hogy legyen gyereke 2 nem szükséges? 20

21 443. Inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet azzal, hogy a házasság idejét múlt intézmény? 1 inkább egyetért 2 inkább nem ért egyet 444. Elítéli vagy nem ítéli el azt a nőt, aki szeretne gyereket, de nem kíván tartós férfi partnert? 1 elítéli 2 nem ítéli el 3 attól függ Az emberek arról beszélnek, hogy manapság változóban van a férfiak és nők szerepe. Kérem, jelezze, hogy mennyire ért egyet a következő állításokkal! KÉRDEZŐ! Adja át a V jelű kártyát! A) Egy dolgozó anya épp olyan meleg és biztos kapcsolatot tud a gyerekével kiépíteni, mint egy nem dolgozó. B) Egy óvodás korú gyerek megszenvedi, ha az anyja dolgozik. C) Dolgozni lehet, de amit egy nő igazán akar, az az otthon és a gyerekek. D) Háziasszonynak lenni épp úgy kitöltheti az életet, mint pénzért dolgozni. E) Ahhoz, hogy a nő független lehesse, a legjobb, ha állása van. F) A férjnek és feleségnek is hozzá kell járulnia a háztartás jövedelméhez. Nagyon egyetért Egyetért Nem ért egyet Nagyon nem ért egyet Nem tudja Nincs válasz A következő két állítás közül melyikkel ért ön egyet? KÉRDEZŐ! Adja át az W jelű kártyát! 1 Függetlenül attól, hogy milyen erényeik és milyen hibáik vannak, mindig szeretnünk és tisztelnünk kell szüleinket 2 Senki sem köteles szeretni és tisztelni szüleit, ha azok ezt viselkedésükkel és magatartásukkal nem érdemlik meg 9 Nem tudom 8 Nincs válasz 21

22 452. A következő két állítás közül melyikkel ért ön egyet? KÉRDEZŐ! Adja át az X jelű kártyát! 1 A szülőknek kötelességük, hogy mindent megtegyenek gyermekükért, még a saját jólétük árán is. 2 A szülőknek is van saját életük és nem lehet tőlük elvárni, hogy azt feláldozzák gyermekükért. 3 Egyik sem 9 Nem tudom 8 Nincs válasz Néhány olyan tulajdonságot soroltunk fel, amire nevelni lehet a gyerekeket. Melyeket tarja ön különösen fontosnak? Kérem, válassza ki az öt legfontosabbat! KÉRDEZŐ! Adja át az Y jelű kártyát! Csak 5 választ jelöljön be! FONTOS A udvariasság, jó modor 1 B önállóság 1 C a kemény munka 1 D felelősségérzet 1 E képzelőerő, fantázia 1 F mások tisztelete, tolerancia 1 G takarékosság 1 H határozottság, állhatatosság 1 I vallásos hit 1 J önzetlenség 1 K engedelmesség Egyetért vagy nem ért egyet az abortusszal (terhesség-megszakítással) a következő körülmények között? KÉRDEZŐ! Adja át a Z jelű kártyát! Igen Nem Nem tudom Nincs válasz A ha a terhesség veszélyezteti az anya egészségét B ha valószínű, hogy a gyerek testi fogyatékossággal születik C ha a nő nem házas D ha egy házaspár nem akar több gyereket

23 471. Mennyire érdekli önt a politika? 1 nagyon érdekel 2 valamennyire érdekel 3 nem nagyon érdekel 4 egyáltalán nem érdekel Felolvasok különböző fajta politikai akciókat, amelyekben az emberek részt vehetnek. Kérem, mondja meg, hogy ezek közül melyik az, amiben részt vett; melyik az, amiben adott esetben részt venne; vagy amiben soha, semmilyen körülmények között nem venne részt? KÉRDEZŐ! Adja át az AA jelű kártyát! Tette Lehet, hogy Soha nem Nem Nincs tenné tenné tudom válasz A) Aláírni egy felhívást, követelést B) Bojkotthoz csatlakozni C) Engedélyezett tüntetésen részt venni D) Nem hivatalos sztrájkhoz csatlakozni E) Épületeket vagy gyárakat elfoglalni A következő két állítás közül melyik áll közelebb az ön véleményéhez? KÉRDEZŐ! Adja át a BB jelű kártyát! 1 Úgy gondolom, mind a szabadság, mind az egyenlőség fontos dolgok, de ha választanom kellene a kettő közül, a személyes szabadságot tartanám fontosabbnak. Vagyis, hogy az ember szabadon élhessen és ne korlátozzák fejlődését. 2 Természetesen mind a szabadság, mind az egyenlőség fontos dolgok, de ha választanom kellene a kettő közül, az egyenlőséget tartanám fontosabbnak. Vagyis, hogy a társadalmi osztálykülönbségek ne legyenek túl nagyok. 3 Egyik sem 9 Nem tudom Politikában az emberek gyakran beszélnek baloldaliságról és jobboldaliságról. Hová helyezné az ön nézeteit általában ezen a skálán? KÉRDEZŐ! Adja át a CC jelű kártyát! Bal Jobb 99 Nem tudom 98 Nincs válasz 23

24 480. Ezen a kártyán a társadalommal kapcsolatos vélemények közül hármat soroltunk fel. Válassza ki azt az egyet, amelyik a legközelebb van az ön véleményéhez. KÉRDEZŐ! Adja át a DD jelű kártyát! 1 A társadalom berendezkedését forradalmi cselekvéssel radikálisan meg kell változtatni. 2 A társadalmat fokozatosan kell megreformálni. 3 A társadalmat minden felforgató erővel szemben meg kell védeni. 9 Nem tudom Hová helyezné a skálán a saját véleményét a következő kijelentésekkel kapcsolatban? KÉRDEZŐ! Adja át az EE jelű kártyát! A) A jövedelemkülönbségeket csökkenteni kellene B) A magántulajdon részarányát növelni kellene az iparban és a gazdaságban C) Az egyéneknek az eddiginél nagyobb mértékben kellene felelősséget vállalniuk a saját magukról való gondoskodásban D) A munkanélkülieknek minden lehetséges munkát el kellene vállalniuk, vagy veszítsék el a munkanélküli segélyt E) A verseny jó dolog. Ez ösztönzi az embereket a keményebb munkára és új ötletekre F) Hosszú távon a kemény munka rendszerint jobb életet hoz G) Az emberek csak mások kárán tudnak vagyont felhalmozni Nagyobb ösztönzést kellene adni az egyéni erőfeszítéseknek Az állami tulajdont kellene növelni Az államnak az eddiginél nagyobb felelősséget kell vállalni az emberekről való gondoskodásban A munkanélkülieknek joguk van a nem kívánt munkák visszautasítására A verseny ártalmas. Az emberekből a legrosszabbat hozza ki A kemény munka általában nem hoz sikert rendszerint ez inkább a szerencse vagy kapcsolatok kérdése A vagyon úgy is tud növekedni, hogy mindenkinek jut belőle. Nem tudom Nem tudom Nem tudom Nem tudom Nem tudom Nem tudom Nem tudom 24

25 Sokat beszélnek napjainkban arról, hogy az elkövetkező tíz évben Magyarországnak milyen célkitűzéseket kellene megvalósítani. Válassza ki ezek közül, hogy ön melyiket tartaná a legfontosabbnak! És melyik lenne a második legfontosabb? KÉRDEZŐ! Adja át az FF jelű kártyát! Legfontosabb Második legfontosabb a) Fenntartani egy magas gazdaság növekedést. 1 2 b) Biztosítani, hogy az országnak erős védereje legyen. 1 2 c) Az embereknek több beleszólásuk legyen abba, hogy a munkahelyükön vagy közösségükben mi történik. 1 2 d) Megpróbálni a városokat és a vidéket szebbé tenni. 1 2 Nem tudom 9 9 Nincs válasz Ha választania kellene, melyik dolog volna a legfontosabb a kártyán felsoroltak közül? És a második legfontosabb? KÉRDEZŐ! Adja át a GG jelű kártyát! Legfontosabb Második legfontosabb a) Megőrizni a rendet az országban 1 2 b) Több beleszólást adni az embereknek a kormánydöntésekbe 1 2 c) Küzdeni az áremelkedések ellen 1 2 d) Szólásszabadságot biztosítani 1 2 Nem tudom Végül itt van még egy lista. Ezek közül melyiket találja a legfontosabbnak elsősorban? És másodsorban? KÉRDEZŐ! Adja át a HH jelű kártyát! Legfontosabb Második legfontosabb a) Stabil gazdaság 1 2 b) Egy kevésbé személytelen és humánusabb társadalom felé való haladás c) Egy olyan társadalom felé való haladás, ahol az eszmék többet érnek, mint a pénz d) A bűnözés elleni küzdelem 1 2 Nem tudom

26 536. Természetesen mindannyian reméljük, hogy nem lesz még egy háború, de ha arra kerülne sor, hajlandó lenne-e az országért harcolni? 1 igen 2 nem Felsorolok önnek olyan életvitelbeli változásokat, amelyek a közeli jövőben bekövetkezhetnek. Kérem, mondja meg mindegyikről, hogy ha bekövetkezne, ön jó dolognak tartaná, rossz dolognak tartaná vagy nem törődne vele? KÉRDEZŐ! Adja át az II jelű kártyát! Jó Rossz Nem törődne Nem Ha: vele tudom A visszaszorulna a pénz és az anyagi javak fontossága B csökkenne a munka fontossága életünkben C a technológia fejlesztése nagyobb hangsúlyt kapna D - fontosabbá válna az emberi személyiség fejlesztése E növekedne a tekintély tisztelete F nagyobb hangsúlyt kapna a családi élet G egyszerűbb és természetesebb lenne az életvitel Hosszú távon mit gondol, a tudományos haladás segít vagy árt az emberiségnek? 1 segíteni fog 2 ártani fog 3 is-is 26

27 Felsorolok néhány intézményt. Kérem, a kártya segítségével mondja meg mindegyikről, hogy mennyire van bizalma benne! KÉRDEZŐ! Adja át a JJ jelű kártyát! Nagy mértékben Meglehetősen Nem nagyon Egyáltalán nem Nem tudom a) Az egyházban b) A hadseregben c) Az oktatási rendszerben d) A jogrendszerben e) A sajtóban f) A szakszervezetekben g) A rendőrségben h) Az országgyűlésben i) A közigazgatásban j) A nagyvállalatokban k) A társadalombiztosításban l) Az Európai Közösségben m) A NATO-ban Sok csoport és mozgalom keresi a közvélemény támogatását. Kérem, mondja meg, hogy egyetért vagy nem az egyes mozgalmakkal! KÉRDEZŐ! Adja át a KK jelű kártyát! Nagyon Valamennyire Valamennyire Nagyon nem Nem egyetért egyetért nem ért egyet ért egyet tudom A) Természetvédelem B) Antinukleáris mozgalom C) Leszerelési mozgalom D) Emberjogi mozgalom (bel- és külföldön) E) Nőmozgalom F) Kisebbségek védelméért harcoló mozgalom

AZ ÁLLAMSZERVEZET A KUTATÁST KÉSZÍTETTE: A kutatást támogatta:

AZ ÁLLAMSZERVEZET A KUTATÁST KÉSZÍTETTE: A kutatást támogatta: AZ ÁLLAMSZERVEZET TELJESÍTMÉNYE, SZUBJEKTÍV ELÉGEDETTSÉG ÉS AZ ÉRTÉKEK A KUTATÁST KÉSZÍTETTE: SZENZOR NONPROFIT KFT. A kutatást támogatta: Groupama Garancia Biztosító Zrt megjelenése a kutatásban A téma

Részletesebben

Max Weber Szociológiai Szakkollégium. -Kolozsvár- Kérdőív. -szakiskolások részére- A válaszadás önkéntes és névtelen

Max Weber Szociológiai Szakkollégium. -Kolozsvár- Kérdőív. -szakiskolások részére- A válaszadás önkéntes és névtelen Max Weber Szociológiai Szakkollégium -Kolozsvár- Kérdőív -szakiskolások részére- A válaszadás önkéntes és névtelen A kérdőív segítségével a diákok életfelfogását, jövőstratégiáit, értékrendjét, társadalmi

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám)

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám) NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU VÁLASZLAP-FÜZET

Részletesebben

VÁLASZLAP FÜZET. az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez

VÁLASZLAP FÜZET. az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez VÁLASZLAP FÜZET az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez 1. VÁLASZLAP 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nincs megelégedve 2. VÁLASZLAP Mely vallási felekezethez tartozik? 1 római

Részletesebben

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ 2002 október EUTE kérdőív 2 TÁRKI Rt. 1. VÁLASZLAP semennyit kevesebbet, mint fél órát maximum 1 órát maximum 1 és fél órát maximum 2 órát maximum 2 és fél órát

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV 2010 1 Kérdés száma Alap A1 A10 Témák Média, szociális biztonság Alap B1 B40 Politika, beleértve a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E?

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E IPSOS ZRT. SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 1 2 3 4 5 6 7 1096 BUDAPEST, THALY KÁLMÁN U. 39. MINTA: Nyilvántartási azonosító: 378-0001 8 MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E HELYSÉG: Budapest:...

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

2003.3 PRESS - ICT - SIG JAI PROJEKTSZÁM: 31200060

2003.3 PRESS - ICT - SIG JAI PROJEKTSZÁM: 31200060 COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale Presse et Communication Opinion Publique 2003.3 PRESS - ICT - SIG JAI PROJEKTSZÁM: 31200060 BM szám: BM szám matrica helye: Kérdőív sorszáma: Kérdőív sorszám matrica

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK 4. KÖR

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK 4. KÖR EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK 4. KÖR 2008 Kérdések: A1, A2, A3, A4, A5, A6 VÁLASZLAP 1 Egyet sem. Kevesebb, mint ½ órát. ½ óra és 1 óra között. Több, mint 1 órát, maximum 1 és ½ órát. Több, mint

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Sorszám. Magyar Közvéleménykutató Intézet Budapest, 1054. Akadémia utca 17. 1 Budapest 2 Győr 3 Nyíregyházi falvak. A válaszadás önkéntes!

Sorszám. Magyar Közvéleménykutató Intézet Budapest, 1054. Akadémia utca 17. 1 Budapest 2 Győr 3 Nyíregyházi falvak. A válaszadás önkéntes! Sorszám Magyar Közvéleménykutató Intézet Budapest, 1054. Akadémia utca 17. 1 Budapest 2 Győr 3 Nyíregyházi falvak A válaszadás önkéntes! Abortusz 1. A terhesség megszakításához, a művi abortuszhoz hivatalos

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2000. október-november Egészségfejlesztési Kutatóintézet Magyar Gallup Intézet A-82/2000 1 A kérdőív kitöltésekor

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak

Boldogtalanság miatt válunk. A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Boldogtalanság miatt válunk A válásoknak csak 15-20%-a vet véget ún. bántalmazó kapcsolatnak A többi 80-85%-ban boldogtalanságra hivatkoznak Családon belüli erőszak Állítás: a házasságokban a férfiak úgy

Részletesebben

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás?

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Női vállalkozók Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig Horváth Anna SEED Alapítvány Vállalkozónői konferencia, Budapest, 2006. május 30. A vállalkozások

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem

b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született? 1 igen 0 nem HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma I. A HÁZTARTÁS KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG: a. Összesen hány fős a háztartás? fős b. A válaszoló 18 éves vagy idősebb: 1987-ben vagy előtte született?

Részletesebben

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Kérdõív Az adatszolgáltatás nem kötelezõ! Nevet felírni nem kell! Település: 1. Az adatszolgáltató neme: 1-férfi 2. Az adatszolgáltató családi állapota: 0-nõtlen, hajadon

Részletesebben

ÉLETMÓD ÉS ÉLETMINŐSÉG

ÉLETMÓD ÉS ÉLETMINŐSÉG ÖNKÉNTES ADATSZOLGÁLTATÁS; KITÖLTÉSE NEM KÖTELEZŐ! B ÉLETMÓD ÉS ÉLETMINŐSÉG A felvétel időpontja: 1. 1977 hó nap 2. 1977 hó nap A felvétel időtartama: 1. -tól -ig perc 2. -tól -ig perc Kérdezte: Kódolta:

Részletesebben

KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA

KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA Ennek a kérdőívnek a segítségével a romániai magyar szociális munka szakmában lévő első éves hallgatók pályaválasztás előtti motivációs kükönbségeit

Részletesebben

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze

A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze CSALÁDTIPOLÓGIA A család fogalma együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy rokoni, vérségi kapcsolat köt össze elsődleges szocializáció színtere Élethely szerinti: Falun

Részletesebben

Kérdőív diákok részére

Kérdőív diákok részére TUDJUNK EGYUTTÉLNI MÁSOKKAL: megismerni és elfogadni az egyéni különbségeket, európai elkötelezettség 112569-CP-1-2003-1-ES-comenius-C21 Kérdőív diákok részére Biztosan értesültél arról, hogy szeretnénk

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Társadalmi közérzet

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Társadalmi közérzet Társadalmi közérzet Társadalmi közérzet Erdélyi Magyar Adatbank Vannak-e Önnek olyan személyes elképzelései, amelyeket a következő öt évben szeretne megvalósítani? igen 72.8% nem 27.2% igen nem 1. ábra.

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÁRTYAFÜZET

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÁRTYAFÜZET EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK FŐKÉRDŐÍV ESS3

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK FŐKÉRDŐÍV ESS3 EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK FŐKÉRDŐÍV ESS3 2006 Kérdések: A1, A2, A3, A4, A5, A6 VÁLASZLAP 1 Egyet sem Kevesebb, mint ½ órát ½ óra és 1 óra között Több, mint 1 órát, maximum 1 és ½ órát Több,

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között.

Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között. Blokk I: Kérdőív a pályaválasztáshoz, illetve a továbbtanulási lehetőségekről A közös kidolgozáson alapuló kérdőív, a grazi és budakeszi partnerek között. Konkrét elképzelésem van, mit szeretnék szakmailag

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz MAGYAR RÁDIÓ ÉS MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémia utca 17. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! SORSZÁM:. Az interjú milyen címen készült? 1 főcímen 2 pótcímen ALMINTA: 6 Szociálpolitika

Részletesebben

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Tisztelt PCHC Ügyfél! Szolgáltatásaink és programjaink értékelésében szeretnénk kérni segítségét. Tudni szeretnénk, hogy vélekedik tevékenységünkről

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2008/9.

Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2008/9. sorszám Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2008/9. 4. h u l l á m A v á l a s z a d á s ö n k é n t e s! MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Szociológiai Kutatóintézet 1 Kérdés száma Témák

Részletesebben

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született.

KÉRDŐÍV Kisgyermekes szülők kulturális fogyasztási szokásai Csak olyan szülő töltse ki, akinek legalább egy gyermeke 2004. május 31. után született. Tisztelt Válaszadó! Köszönöm, hogy vállalkozik kérdőívem kitöltésére, és ezzel segíti a szakdolgozatom elkészítését. Kutatásom a kisgyermekes szülők és a család kulturális fogyasztási szokásainak vizsgálatára

Részletesebben

EGYÉNI KÉRDŐÍV MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc

EGYÉNI KÉRDŐÍV MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: EGYÉNI KÉRDŐÍV Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc Kérdezés időpontja: Év hó nap Kérdező neve: BUDAPEST, 1972 1.

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő Szorongás és an,szemi,zmus Prazsák Gergő Holokauszt- emlékezet és an,szemi,zmus a közvéleményben Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola 2014 december 18 An#szemi#zmus 2013 N=1008

Részletesebben

Gyerekek-testvérek TÁRKI 4.

Gyerekek-testvérek TÁRKI 4. Tömegkommunikációs Kutatóközpont 154 Budapest, Akadémiai u. 17. A válaszadás önkéntes! Sorszám: _ _ _ _ _ Gyerekek-testvérek TÁRKI 4. Budapest, 1987 1. A kérdezett neme: 1- férfi 2 nő 2. Ön melyik évben

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

ZA4413. Eurobarometer 64.1. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4413. Eurobarometer 64.1. Country Specific Questionnaire Hungary ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Hungary A Projekt témaszáma (0-0) EB6. A B Ország kódja (06-07) EB6. B C EOS témaszáma (08-0) EB6. C D Kérdőív sorszáma (-6) EB6. D EB06HUXTRA /60 /09/0

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Összehasonlító értékkutatás diplomás ápolóhallgatók és pedagógushallgatók körében

Összehasonlító értékkutatás diplomás ápolóhallgatók és pedagógushallgatók körében Összehasonlító értékkutatás diplomás ápolóhallgatók és pedagógushallgatók körében A szociológia az érték fogalmát kulturális alapelvnek tekinti, melyet társadalmi normákkal, normarendszerrel kapcsol össze.

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Osztrák magyar különbözõségek

Osztrák magyar különbözõségek TOMKA MIKLÓS Osztrák magyar különbözõségek az Európai Értékrend Vizsgálat 2008. évi adatai szerint LEXIKÁLIS ÁTTEKINTÉS Ausztria és Magyarország sok vonatkozásban hasonló. Annál feltûnõbbek a különbségek.

Részletesebben

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához

Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához 7/c. számú melléklet Egységes szempontrendszer a kollégiumi felvételi és a szociális támogatások elbírálásához Értékelési szempont Szociális segély értékelési pont rendszere (DJB) Kollégiumi felvétel értékelési

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 HÁZTARTÁS sorszáma válaszoló személy sorszáma TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2001 1985.12.31. előtt születettektől kell kérdezni 2001 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem,

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

AC-EB 01 Projektszám: 11200230

AC-EB 01 Projektszám: 11200230 MAGYAR GALLUP INTÉZET COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale de l'éducation et de la culture 1033 Budapest, Fő tér 1. Citoyenneté et jeunesse Centre pour le citoyen (Visites et stages) Analyse de l'opinion

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

SOKGYEREKESEK Kérdőív

SOKGYEREKESEK Kérdőív A kérdőív sorszáma SOKGYEREKESEK Kérdőív A kérdezés helye (település): Település típusa: Megye: Kérdező neve: Kérdezés időpontja Kérdezés kezdete:..óra.perc.. 1 - Budapest 2 - megyeszékhely 3 - város 4

Részletesebben

VÁLASZTÁS KUTATÁS. II. hullám EP-2009. 2009. április - június. A válaszadás önkéntes! Kérdező aláírása: kérdezői igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE:

VÁLASZTÁS KUTATÁS. II. hullám EP-2009. 2009. április - június. A válaszadás önkéntes! Kérdező aláírása: kérdezői igazolványszám KÉRDEZÉS KEZDETE: 1 VÁLASZTÁS KUTATÁS II. hullám EP-2009 ABC, összevont VÁLTOZAT 2009. április - június A válaszadás önkéntes! Település neve: Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-0013 FEDÉL MÁS-KÉP(P) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok

TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-0013 FEDÉL MÁS-KÉP(P) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok TÁMOP 5.3.3-08/2-2009-0013 FEDÉL MÁS-KÉP(P) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok Születési ideje (N=80) 11,25% 1,25% 2,50% 31,25% 23,75% 3 1941-1950 között született

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív 14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Az adatokat bizalmasan kezeljük, csak a kutatás céljára használjuk fel. Szociális szükségletfelmérő kérdőív A kérdőív Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZOKÁSVIZSGÁLAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Megbízó: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Népjóléti Iroda Támogató: Gyermek- és Ifjúsági Koordinációs Tanács

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL. A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen.

KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL. A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen. SORSZÁM... KÉRDŐÍV NAGYHALÁSZ TELEPÜLÉSRŐL A válaszadás önkéntes! A megkérdezetteket véletlenszerűen választottuk ki. A kérdőív névtelen. A válaszok feldolgozásánál a személyre vonatkozó adatokat titkosan

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint:

Továbbiak a gyermekek javaslatai szerint: 72 órás (egész éves) viselkedésjavító foglalkozás óravázlata Javasolt csoportlétszám 6 fő A foglalkozások kötött vagy kötetlen voltát mindig a foglalkozásvezető határozza meg. 1 1-2. óra Bemutatkozás,

Részletesebben

Osztályban, vagy bármely tanuló csoportban illetve a team építésben alkalmazható gyakorlat, mely alkalmas:

Osztályban, vagy bármely tanuló csoportban illetve a team építésben alkalmazható gyakorlat, mely alkalmas: Cím Tégy egy lépést előre csoportos gyakorlat Rövid leírás Osztályban, vagy bármely tanuló csoportban illetve a team építésben alkalmazható gyakorlat, mely alkalmas: A diákok/team tagok megismerésére,

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben