SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN"

Átírás

1 SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN A Roles & Relationships távoktatási kurzus anyagának magyar adaptációja (British Open University) Az eredeti anyag készítői: A tananyagfejlesztő csoport tagjai: Jill Reynolds, Pam Shakespeare (elnök), Jan Walmsley (menedzser), Ray Woolfe Szerzők: Brian Dimmock, Roger Gomm, Jill Reynolds, Kate Robinson A magyar nyelvű adaptációt végző csoport tagjai: Albert József, Illyné Újvári Irén, Leveleki Magdolna, Matiscsákné Lizák Mariann, Mészáros Imre, Nyilas Mihály,Rohonyi András, Sallai Éva, Somorjai Ildikó Szerkesztette: Albert József, Nyilas Mihály Technikai szerkesztők: Balassa András, Bán Levente Veszprémi Egyetem 1998

2

3 Előszó Kedves olvasó! Úgy gondoljuk, hogy a Tankönyv elején be kell avatnunk titkainkba, s egy szokásos előszótól eltérően egyúttal bemutatjuk a tanulási módszert is azáltal, hogy Önt aktivizáljuk, feladatokkal látjuk el. Egy távoktatási csomagot nyújtunk át, amelynek eredetijét az angol Open University egészségügyi és jóléti csoportja fejlesztett ki a szerepek és kapcsolatok - majd látni fogja - rendkívül izgalmas és újszerű tanulmányozására. Miben különbözik ez az anyag, mennyiben új és miért izgalmas? Csupán címszavakban: mert interdiszciplináris megközelítésű, gyakorlatias, reflektív, kliensközpontú. Hogy mit jelentenek ezek a fogalmak egyre nyilvánvalóbbá válik az Ön számára a tanulás folyamán. Noha a tárgyalt probléma az egészségügyi és szociális területre vonatkoztatott, onnét valók a példák és ilyen irányultságúak a megoldandó feladatok, mégis egyértelműen állítható hogy az ismeretek szélesebb érvényűek. Például Skóciában járva meglepődve tapasztalhattuk, hogy tanárképzősök és menedzser szakos hallgatók egyaránt szívesen felveszik programjukba a kurzust. Sietve hozzátesszük az elkészült távoktatási anyag nem csupán a felsőoktatásban használható, de a már dolgozó egészségügyi és szociális munkások továbbképzésében is. Miből áll az adaptált távoktatási csomag? A Tankönyvből, amely módszertani útmutatásaival mintegy vezérli a tanulási folyamatot, tartalmazza az elsajátítandó törzsanyagot; az Olvasókönyvből és a Dokumentumok c. kötetből. Az Olvasókönyvben olyan tanulmányok vannak, amelyekre szervesen épül a Tankönyv, amelyekre folyamatosan hivatkozások történnek, illetve alapul szolgálnak a reflektív tanuláshoz. A Dokumentumok két részből áll, az elsőben beszélgetéseket találunk, ezek az eredeti anyagban magnókazettákon hallhatók, mi szerkesztett átiratokat készítettünk belőlük. A második részben vannak a tényleges dokumentumok, a legkülönfélébbek: tanulmányrészletek, napilapok cikkei, naplók, szabályzatok, beszámolók. Ezek azon túl, hogy tapasztalati anyagként hasznosíthatók hozzájárulnak a kurzus frissességéhez, életszerűségéhez. Talán kíváncsi rá, vajon miről szól kurzusunk? A szociális politikáról, személyes kapcsolatokról, pszichológiáról, szociológiáról, és arról, hogyan vegyük kritikusabban igénybe a különböző szolgáltatásokat, vagy miként végezzünk színvonalasabb munkát. Ahhoz, hogy át tudjuk fogni ezt a hatalmas és kimeríthetetlen témát, ki kellett választani egy specifikus területet. Ez nem más, mint a személyes emberi kapcsolatok az egészségügyi és a jóléti szférában, vagyis az egészségügyi és a szociális szolgáltatásaiban való részvétel, legyenek ezek akár kormányszintű hivatalos szolgáltatások, akár olyanok, mint az informális betegellátás. A Tankönyv első részében a közvetlen kapcsolatok kérdését először oly módon közelítjük meg, hogy felkérjük Önt, gondolja végig a szerepek és kapcsolatok különböző fajtáit. Felkérjük, mesélje el saját tapasztalatait, és a véleményét kérjük arról, hogy milyen módon járul az elméleti gondolkodás és a személyes reflexió a szerepek és kapcsolatok valódi alakulásához. Mindenki eltölt bizonyos időt személyes reflexióval, válhat-e ez a gyakorlat szerves részévé, és ha igen, hogyan? A reflexió hidat jelenthet a személyes tapasztalat és az azt formáló elemek között. Segíthet abban, hogy felmérjük, a fontos társadalmi kérdések miként tükröződnek az egyén saját cselekvéseiben? Miért szükséges az egészségügyi és jóléti szerepeket és kapcsolatokat tanulmányozni? Az egészségügy és a közjólét kérdései mindenkit érintenek. Egy család tagjaként, barátként, szomszédként törődnie kell saját egészségével és másokéval. Ön segít és Önnek is segítenek; ellát valakit és Önt is ellátják. Ha úgy érzi, mások nem járulnak hozzá személyes jólétéhez, ez aggasztja. Az, hogy az ember miként juttatja kifejezésre ezt az aggodalmát és hogyan harcolja ki a támogatást, amit nyújt és amit kap, központi kérdés az ember életében. Mindazonáltal az egészségügyi és a szociális kérdések nemcsak személyes problémák, hanem a közéleti tevékenységek központi kérdései is. Kormányszintű, önkéntes és magánszervezetek alkotnak véleményt arról, hogyan támogassák az egészségügyi és a jóléti terület szervezeteit.. Milyen szerepekről és kapcsolatokról van szó? Ezen a hatalmas területen belül a kurzus nagyrészt az egyéni szerepeket és kapcsolatokat tárgyalja, vagyis a személyes viszonyokat. Mivel nem lehetséges minden területet felölelni, az anyagban a következőket fogjuk tárgyalni: személyes szerepek és kapcsolatok, például a betegellátás és annak igénybevétele; szerepek és kapcsolatok a szolgáltatások igénybevevői és a dolgozók között a gyakorlat szempontjából - az egészségügy és a közjólét javítása, megfigyelése, segítése; 1

4 az egészségügyi és jóléti szolgáltatásokat nyújtó dolgozók közötti kapcsolatok. Mit értünk szerepeken és kapcsolatokon? Az angol kurzust irányítók a közreadott beszélgetésben értékelik a szerepeket és a kapcsolatokat.segíteni fog Önnek saját véleményének kialakításában, ha elolvassa a Dokumentumok c. kötetben beszélgetésüket a szerepekről és kapcsolatokról. Ha elolvasta, készítsen feljegyzéseket saját definíciói megalkotásához. Ha valamivel nem ért egyet, vagy valami nem egészen érthető, azt is jegyezze fel. Szerep alatt azt értjük, amit Ön játszik, míg a kapcsolat azokat a viszonyokat jelenti, amiben másokkal áll. Életünkben a szerepek és a kapcsolatok egyértelműen összefonódnak. Néha olyan kölcsönös függőségben vannak, hogy azok a szavak, mint például anya, szerető, barát, melyek szerepek, könnyen személyes kapcsolatokat idéznek fel. De a két terminust el lehet választani. A vitában a következők merültek fel: A kapcsolatok az időben születnek, ami az jelenti, hogy dinamikusak, állandóan változnak. A szerepeket viszont statikusnak kell felfognunk. Természetesen az, hogy mit értünk szerepen, idővel változik. A szerepek egy sor elvárást tartalmaznak. A szerep olyan, mint egy színdarab része. Az ember a szerepet a maga ízlése szerint értelmezheti, de mindig vannak elvárások, melyek néha különbözőek attól függően, hogy mit kíván a szerep. Míg a kapcsolatokat ezek az elvárások befolyásolják, egy sor más tényező határozza meg a kapcsolatot is - például az egyéni személyiség, egymás megismerése, a ragaszkodás, vagy az ellenszenv. A szerep és a kapcsolat mindennapi értelmezése az őket tanulmányozó szakembereket különböző vélemények kialakításához vezették. A szavak többféle jelentést kaptak. A szociológusok a szerepet a társadalmi struktúrák és minták szempontjából tartják hasznosnak, a pszichológusok a kapcsolatot a még egyedibb esetek és tapasztalatok vizsgálata szempontjából ítélik fontosnak. Milyen mértékben határozzák meg, illetve korlátozzák a szerepek az emberek közti kapcsolat lehetőségét? Milyen általános elvárások alakultak ki azt illetően, hogy a dolgozók és az igénybevevők milyen kapcsolatot alakítanak ki? Milyen egyedi vonásokkal rendelkezik minden egyes személyiség? A kurzus célja Az anyag angol készítői a szerepek és kapcsolatok vizsgálatának öt szempontját a következőkben határozták meg: Azt kérik Öntől, hogy adjon számot saját tapasztalatáról az egészségügyi és jóléti szféra szerepeit és kapcsolatait illetően, illetve értékelje azokat; mások tapasztalatára alapozva ismerje meg a példákat és az esettanulmányokat; gondolja végig, hogyan tudja felhasználni a reflexiót a szerepek és kapcsolatok megértésében, és hogy ez mikor vezethet a reflexiós gyakorlathoz; vizsgálja meg, milyen különböző elméleti keretek határozzák meg mindennapi élményeinket a szerepeket és kapcsolatokat illetően; Tekintsük át ezeket a célokat. A saját tapasztalat értékelése Személyes tapasztalataival egészítse ki a kurzus adatait. A legtöbb tanulási folyamatban az ember önmagát is adja a teljes kép megalkotásához, de itt mi azt szeretnénk, ha ez még hangsúlyozottabb lenne. Ennek az az oka, hogy amíg a témát tudományosan is tárgyalhatjuk, ragaszkodnunk kell ahhoz a tényhez, hogy ami igazán érdekel bennünket, az a személyes tapasztalat. Ebben a kurzusban az analízis nem csupán tudományos feladat; hozzásegít a személyek és szerepeik, kapcsolataik pontosabb feltérképezéséhez, és ha kívánja, segítséget adhat Önnek, hogy meglátásait saját szerepeiben és kapcsolataiban alkalmazza. Esettanulmányok vizsgálata A kurzus fókuszában az egyének és személyes kapcsolataik állnak. Speciálisan kiválasztott esettanulmányokat használunk, amelyekben a személyek saját szituációikról beszélnek. Újságok, lapok cikkeit idézzük, és személyes élményeinket dolgozzuk fel. Számos személyt, a kurzus potenciális hallgatóit kértük fel, hogy vállalkozzanak a fejlesztést tesztelő szerepre, és anyagunk készítése közben olvassák azt. Az ő észrevételeiket is felhasználtuk. Ezzel azt a célt próbáltuk megvalósítani, hogy a kurzust életközelbe hozzuk, hogy látni és láttatni tudjuk, mit is tesznek az emberek szerepeikben és kapcsolataikban. Így vált a gyakorlat a valódi szituáció részévé. A reflexiós gyakorlat vizsgálata Ha kurzusunk egyik fő forrása az életünk tanulmányozása, akkor a másik az, hogy miként mutat- 2

5 kozik meg tapasztalatunk, és hogyan lehet ezt a folyamatot a gyakorlatban felhasználni. A kurzus elsősorban gyakorlati jellegű. A gyakorlat fogalma általában arra a módra utal, ahogy a dolgozó cselekszik. Bár mi ezt tesszük nagyító alá, Öntől azt kérjük, gondolja végig a fizetség nélkül dolgozók, vagyis az önkéntesek, a betegellátók, illetve a szolgáltatások igénybevevőinek, az ellátottaknak a gyakorlatát is. A gyakorlat felöleli mind a felhasználókat, mind a dolgozókat, bár az ő cselekvésüket nem a gyakorlat szóval szoktuk definiálni. A kialakítástól függően amit ők tesznek, azt tanácskérésnek, vagy részvételnek, vagy reagálásnak nevezhetjük. A vállalt szerepek alakítják a felhasználók cselekedeteinek lehetséges irányát, mely visszahat a gyakorlatra. Amit a dolgozók és a felhasználók tesznek - amit egymással szemben gyakorolnak -, a kurzus szerves részét alkotja. Reméljük, az ilyen gyakorlat módozatait bemutatva képesek lesznek a változtatás lehetséges formáit megtalálni. Ez mindkét oldalról felelősséget és kezdeményezőkészséget követel. A felhasználóknak képesnek kell lenni, hogy követeléseik mellett érveljenek. A dolgozóknak azzal kell tisztában lenni, mit tudnak nyújtani. Mindkettőnek ismernie kell a találkozásukkor végbemenő folyamatokat. Csak ilyen módon lehetséges megvitatni, hogy a személyes kapcsolatok eredményesek-e, vagy változtatásra van-e szükség. A különböző elméleti keretek vizsgálata A gyakorlat jobb megértésének fejlesztését az elméleti gondolkodás segíti elő. Miért teszik a dolgozók és a szolgáltatást igénybevevők azt, amit? Honnan ered a gyakorlat? A kurzus során úgy érvelünk, hogy a tudományos hagyományok kerülnek le a gyakorlat szintjére. Az elméleti keretekkel való ismeretség segítheti a gyakorlatról való gondolkodás terének szélesítését. A további hatások vizsgálata Az egyéni szerepeket és kapcsolatokat személyesen érezzük, de azok tulajdonképpen társadalmi hatás alatt állnak. Arra kérjük, gondolja végig, hogyan hat a kormányzati politika, a szociális attitűdök, az értékek, a törvények, a szervezeti struktúrák és a gyakorlatról alkotott egyre változó megítélés a betegre, a betegellátóra, az ápolónővérre, a rendelőben való megjelenésre, a tanácsadó felkeresésére, vagy egy esetkonferencián történő részvételre. A kurzus témáinak bemutatása A kurzus minden egyes célja arra hivatott, hogy az egészségügy és a jóléti szféra szerepeinek és kapcsolatainak különböző nézőpontjait világítsa meg. De hogyan tudjuk biztosítani az átmenetet a különféle nézőpontok között? Az anyag készítése során, a célok fokozatos kialakításakor több, újra és újra felbukkanó főtémát találtunk. Ez hatékony módnak bizonyult, hogy a szerepek és kapcsolatok egyértelműen személyes megközelítése és azok szélesebb társadalmi kérdésekkel, értékekkel és elméleti keretekkel való kapcsolata között hidat találjunk. A témákat három szópárral azonosítottuk: tapasztalat és szakértelem, hatalommal való felruházás és hatalom, illetve sokféleség és diszkrimináció. Első olvasásra nem biztos, hogy ezek a szópárok túl sokat jelentenek Önnek. A következőkben bővebben ki fogjuk őket fejteni. Megértésüket a példák és a viták fogják könnyíteni. Tapasztalat és szakértelem A szolgáltatás nyújtása gyakran szakértelmen alapul. Ezeket elismerik és professzionális státuszt kapnak. A szakértelemmé váló tapasztalatot sokszor nehéz azonosítani, mennyiségileg meghatározni, és megfelelően értékelni. Mely ponton válik a tapasztalat szakértelemmé? Erre utal az egyik kép, az óvodai kisegítői posztra pályázó mondja: Nem kapnám meg az állást, kedvesem - nincs szakképzettségem. Csak öt gyereket neveltem fel...a szakértelem egyszerűen hozzáértés kérdése, vagy nyilvános elismerést és érvényesítést követel, hogy szakértelemmé minősülhessen? A nővérek és szociális dolgozók néhány feladatát önkéntesek és betegápolók is el tudják végezni - ez vajon azt jelenti, hogy nem szükséges a szakértelem? Ha a hozzáértés és a szakértelem lényeges a feladat szempontjából, akkor miért van az, hogy néhányan magas jutalmat és professzionális státuszt kapnak, mások számára pedig egyszerűen ingyenmunka, amit csinálnak? A betegellátók nagy tapasztalatot és jártasságot szereznek munkájuk során. Vajon ezzel szakértővé válnak? Mi a helyzet a szolgáltatást igénybevevők tapasztalatával? Elismerik és értékelik azt? A tapasztalat értékelése egyenlő a szakértelem leértékelésével? Hatalommal való felruházás és hatalom A társadalmakban nem mindenkinek ugyanazok az esélyei a hatalmi pozícióba jutáshoz. A kapcsolatokat segítő szolgáltatás a segítő, illetve ellátó személyt gyakran hatalmi pozícióba helyezi a felhasználóval szemben. De ez a szerepeknek és kapcsolatoknak nemcsak strukturális vonása. Sokan valóban hatalomtól megfosztottnak érzik magukat. Helyzetüket reménytelennek tartják - úgy érzik, semmiképp sem tudják azt befolyásolni. Ez valóban elkerülhetetlen? Milyen lehetőségeket tudnak az emberek szerezni maguknak, hogy hatalmi helyzetbe kerüljenek? Mi a segítők szerepe? Hatalmat tudnak adni azoknak, akiken segítenek? Vagy a hatalommal való felruházás olyasvalami, amit csak magának tud kiharcolni az ember? 3

6 Sokféleség és diszkrimináció A kurzus során a tapasztalat sokféleségét elemezzük. Fontos, hogy elismerjük a faji, nemi, korbeli, vallási, vagy szexuális sokféleséget, mely azzal jár, hogy az egyének különböző elvárásokkal lépnek fel a szervezetekkel szemben. Hogyan tudjuk a sokféleséget még tudatosabban kezelni? Hogyan tudja a sokféleség javítani a kapcsolatokat? A diszkrimináció a különbségek kiélezését jelenti. Ez magában sem helyes, sem helytelen. Csupán magát a különbségtételt jelenti. Ha azzal jár, hogy egyéneket, csoportokat igazságtalanul kezelnek, akkor negatívvá válik. A különbségek elismerése egyik módja lehet a negatív diszkriminációnak, ez pedig igazságtalansághoz vezethet. A sokféleség elismerése és a diszkriminatív feltételezés, hozzáállás és viselkedés közötti kapcsolatot kutatjuk. Bár a szópárok azt sugallják, hogy azok alternatívák, ellentétek, úgy gondoljuk, ez nem feltétlenül van így. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a hatalom használása csakis rossz lehet, illetve a hatalommal való felruházás csakis jó. Tapasztalat és szakértelem A következő feladat két, a kurzus során domináns csoportra koncentrál. A tapasztalat és a szakértelem képezi az első téma vitájának alapját. Feladat Fizetett és fizetés nélküli betegellátók 30 percet töltsön ezzel a feladattal. Vegye kézbe az Olvasókönyvet és olvassa el Jan Walmsley Nem az a fontos, hogy mit csinálsz, hanem hogy ki vagy: gondozói szerepek és gondozói kapcsolatok című cikkét. Miután elolvasta a cikket, jegyezze fel a szerző által felsorolt okokat a szívességből végzett és a fizetett betegellátás különbségére vonatkozóan az Egyesült Királyságban. Ha ismer valakit, akit mindkét módon ellátnak, próbálja elképzelni, hogy ő miként vázolná a különbségeket. Ha jut ideje, beszéljen vele erről a témáról. Megjegyzés Talán ezt jegyezte fel Walmsley előadásából: Különbséget kell tennünk az intézményi és a magánmunka között. A nyilvános, szervezeti munkát elismerik, értékelik és megfizetik. A magánmunka nagyrészt az otthonra irányul és ritkán fizetett. A feministák gyakran említik a közmunka és a magánmunka határvonalát, mely a nemek közötti különbségen alapul, hiszen általában a nők otthoni munkája tartozik az utóbbi kategóriába. Az otthoni munka láthatatlan, nem számít. Másrészt a kormánypolitika szorgalmazza a női rokonok által végzett fizetetlen munkát, hisz az olcsó és csökkenti az állami szervezetek felé támasztott igényt. A külső szemlélő szemében a jártasság - amikor értékes feladatot olyan személy végez, akit nem tartanak fontosnak, hatalmi pozícióban levőnek - nem minősül alapvetően szükségesnek. Az otthon végzett, kevésbé értékelt betegellátói munka a hasonló feladatot végző professzionális csoportokat, mint például a nővéreket, arra inspirálja, hogy munkájuk ezen részét alábecsüljék. Miért érdemel valaki fizetést, elismerést olyan munkáért, amit más ingyen is elvégez? Annak érdekében, hogy alátámasszuk Walmsley feltételezését, miszerint a fizetetlen betegellátás mindig jobb, arra kértük, vizsgálja meg, hogy egy mindkét típusú ellátást igénybe vevő miként látja a különbségeket. Ha Ön jelenleg ilyen ellátásra szorul, saját tapasztalata alapján összegezze a preferált vonásokat. Amennyiben nem, emlékezzen vissza hasonló múltbeli eseményre, vagy képzelje magát az adott helyzetbe. Mi lenne az Ön preferenciája? Hatalommal való felruházás és hatalom Ez kurzusunk következő témája. Ehhez és a következő témához arra kérjük, hogy olvassa el az Olvasókönyv idevonatkozó cikkét, és állapítsa meg, hogy az mit emel ki mindkét témával kapcsolatban. Feladat 30 percet szánjon a cikk elolvasására és a jegyzetelésre. Olvassa el David Ward és Audrey Mullender Hatalommal való felruházás és elnyomás: napjainkban a szociális munkában feloldhatatlan párosítás című cikkét. Közben próbálja definiálni, hogy mit értenek a szerzők hatalom, hatalommal való visszaélés és hatalommal való felruházás alatt. Minden Ön által fontosnak tartott és a megértést segítő kifejezést írjon le. Megjegyzés A cikk olvasása során valószínűleg úgy találta, hogy a hatalom és hatalommal való visszaélés terminusokat pontosabban meg tudja határozni, mint a hatalommal való felruházás kifejezést. Kiemeltük azt a két mondatot, amelyek leginkább definiálják a hatalom és hatalommal való visszaélés fogalmát: A hatalom nem csupán valaki akaratának kiterjesztése más személyre, esetleg mások rovására, hanem egyben érvek másra történő ráerőszakolása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. 4

7 A hatalommal való visszaélés egyfelől az életfeltételek létrehozása, másfelől maga a folyamat, melyben ezek a feltételek kialakulnak és fennmaradnak. A hatalmon levők állapítják meg a feltételeket, melyek az élethez való joghoz és a lakosság más csoportjainak hatalomtól való megfosztottságához vezetnek. A cikk azt fejti ki, hogy a társadalmat a hatalommal való visszaélés forgácsolja szét, és az olyan intézmények, mint a jog, a média és az oktatási rendszer a normalitás azon verzióját biztosítják, amely néhány csoport elnyomását erősíti - például a középületek azért épülnek tolókocsis feljáró nélkül, mert az úgynevezett normális emberek képesek a lábukon közlekedni. Tehát mi is a hatalommal való felruházás, és hogyan illik a képbe? A szerzők szerint:"[...] a terminusból hiányzik a specifikusság és elkendőzi a szignifikáns különbségeket. Társadalmi aeroszolként működik, elfedi a konfliktusok és a nézetbeli eltérések zavaró szagát." A szerzők mindazonáltal a hatalommal való felruházást a következőkben látják: elkötelezettség az igazságtalanság és hatalommal való visszaélés elleni harcra és azok legyőzésére, mely tettekben és szavakban is megnyilvánul. Szerintük ez többet jelent egyszerű felhatalmazásnál. A kurzus során a szerepeket és kapcsolatokat egyénileg érzett és társadalmilag generált tényezőknek fogjuk fel. Ez fontos a hatalom és hatalommal való felruházás elemzésekor. Sokféleség és diszkrimináció Amint bizonyára észrevette, Ward és Mullender rávilágít harmadik szópárunkra, a sokféleségre és diszkriminációra is. Ők a negatív diszkriminációt hangsúlyozzák. Úgy érvelnek, hogy a különböző csoportok életfeltételei különbözőképpen épülnek fel. Természetesen a csoportok eltérő tapasztalatokkal rendelkeznek. Jan Walmsley Olvasókönyvbeli cikkében felveti, hogy a nők azok, akik a hozzájuk közelálló személyek gondozását magukra vállalják, bár ez nem minden nőre vonatkozik. A skála az egész napos betegellátás anyagi biztonságától kezdve az egyszerű ellátóig terjed. Feladat Sokféleség és diszkrimináció 30 percre lesz szüksége, hogy újra elolvassa a cikket és jegyzeteket készítsen. Olvassa el ismét Ward és Mullender írását. Vizsgálja meg, hogy szerintük mely csoportok rendelkeznek kedvezőbb életfeltételekkel. Milyen szociális jellegek idézik elő a hatalommal való visszaélést? Miután elolvasta a cikket, jegyezze le, hogy a szerzők milyen véleményt formálnak a hatalom birtokosairól, akik aláássák azoknak a törekvéseit, akik vitatják a státuszukat. Megjegyzés A szerzők felvetik, hogy a hatalom nélküli embereket azért tudják elnyomni, mert a feltételeket a hatalmon levők szabják meg, és ezek a feltételek választják szét a köz- és a magánszférát, illetve az egyént és a társadalmat. Más szóval a társadalmi kérdések, különösen a problémák, individualizálódnak. Például kizárólag az egyedi embert teszik felelőssé a bűnesetekért. A lakótelepek zavargásait inkább az egyéni gonoszságnak és felelőtlenségnek, mint a társadalmi megfosztottságnak tulajdonítják. Nézetünk szerint a sokféleség elismerése a hatalommal való felruházás szerves része. A sokféleségnek a köz szférájába kell tartoznia. A sokféleség elismerése nem individualizálja az elnyomott csoportokról alkotott érveket. Ellenkezőleg, szembeáll azokkal a túlzottan általánosító kijelentésekkel, miszerint a nők, a feketék és az egészségileg károsodottak ugyanabba a kategóriába tartoznak. Az emberek egyszerű kategorizálása negatív diszkriminációhoz vezet. Az emberek sokféleségének elismerése kezdőpontja lehet egy olyan szolgáltatási rendszer felállításának, amely ennek a sokféleségnek a függvénye, bár ennek megvannak a maga problémái. Az előbbi két cikkhez a későbbiekben visszatérünk. Egyelőre talán szeretne lejegyezni néhány kérdést, mely Önben megfogalmazódott. Például egyik olvasónk, aki az anyagot készítése közben ismerte meg, rámutatott, hogy Ward és Mullender nem ismeri el a felhasználói csoport szabad akaratból történő alávetését a professzionális szolgáltatóknak, akik azáltal, hogy az eseményeket irányítják, kizárják azokat a személyeket, akiket éppen nekik kellene képviselni. Foglalkozás, dolgozó és felhasználó: terminológiai magyarázat Nem húzunk szigorú válaszvonalat a szakmai csoportok között aszerint, hogy melyiket lehet igazából professzionálisnak nevezni. Ezen a területen jó néhány jelentős kérdés merül fel. Az Olvasókönyv Jan Williams: Mit jelent a szakma? Gyakorlat versus szaktudás című cikke egy mesterség hivatásszerű űzésének pozitív és negatív aspektusait tárgyalja. Ha elolvassa, hasznos támpontot kaphat a kurzus több kérdésének megválaszolásához. Azt szeretnénk, ha az egészségügy és jóléti szféra szerepeiről és kapcsolatairól való gondolkodást nem szűkítené le csupán professzionális - kliens terminusokra. A professzionális szót csak akkor kívánjuk használni, amikor a hagyományos szakmák kapcsán kiemelünk egy specifikus 5

8 részt. Ehelyett inkább a dolgozó és foglalkozás kifejezést használjuk az orvostól kezdve a fizetetlen betegellátóig bezárólag. Ugyanezen okból beszélünk a szolgáltatások felhasználóiról, minden más terminust félretéve. A kliens, igénylő, fogyasztó, páciens, közösségi tag, vásárló kifejezéseket különleges összefüggésben alkalmazzuk. Ezek az adott háttér hatalmi kapcsolatait is felfedik. Ward és Mullender szerint a fogyasztói mozgalom nem más, mint az önmaga érdekeit megvédeni képes individuum szócsöve. Másrészt a felhasználók tábora közösen lép fel a mindenkit magában foglaló univerzális célok érdekében. A mi dolgozó és felhasználó terminológiánk a saját értékrendszerünket tükrözi a segítő, betegellátó viszonylatban. Reméljük, hogy ezek a kifejezések további teret biztosítanak annak a feltérképezésére, hogy miként fejlődnek a szerepkapcsolatok az egészségügy és közjólét szférájában. A kurzus tartalma Előszavunkat egy rövid összefoglalóval zárjuk. A kurzus, ás az alapjául szolgáló Tankönyv négy részre oszlik. Az első részben a kurzus néhány alapvető gondolataival ismertetjük meg az olvasót: az Ön saját és mások tapasztalatára építünk, elméleti síkon gondolkodunk és értelmezzük a reflexió használatát. A második részben a szerepekkel foglalkozunk. A szülőotthonokban tevékenykedő nők tapasztalatainak esettanulmányait elemezzük. Az anyagot specifikusan a kurzus számára gyűjtöttük, illetve további forrásokat is felkutattunk. Azt vizsgáljuk, hogy milyen nyomás nehezedik a dolgozókra és a felhasználókra, hogy meg tudjanak felelni szerepük elvárásainak, illetve lehetőségeket keresünk a megszokott szerepfogalmak megváltoztatására. A harmadik részben a kapcsolatokra koncentrálunk. Pozitív gyakorlati élmények modelljét vázoljuk fel, ami a segítőket képessé teszi a felhasználók pszichológiai szükségleteivel való megismerkedésre. A kapcsolatokat még szélesebb társadalmi környezetben vizsgáljuk és a bemutatott modell implikációit kutatjuk. A kurzus számára készített esettanulmány egy nővel ismertet meg, aki jelenleg egy fiatal otthontalanok számára épített központban él. A negyedik részben (A megértés keretei) a megértést segítő elméleti modellekkel ismerkedhetnek meg. Halláskárosult gyerekek családjaival készült esettanulmányokra alapozva azt vizsgáljuk, hogy milyen különféle elméletek és magyarázatok használhatók a szerepek és kapcsolatok elemzésekor. Rávilágítunk az elmélet kipróbálására is. Megnézzük, hogy miként lehet változtatásokat bevezetni a munka különböző területein. Az AIDS-ről és a HIV-ről szóló esettanulmányunk példát szolgáltat a dolgozók és felhasználók szerepeinek és kapcsolatainak új megközelítésére. A hallgatóknak lehetősége lesz saját, változtatást javasló ötleteiket előterjeszteni. Néhány feladatot *-gal jelöltünk, ezek hasznos jártasságok megszerzésében segítenek; erről bővebben a Tanulási útmutató ad tájékoztatást. Megismerkedtünk a kurzus által tárgyalt témákkal és problémákkal. Milyen források állnak rendelkezésre az egészségügy és a közjólét szerepeinek és kapcsolatainak feltárásához? A következőkben a személyes tapasztalatot, mint forrást mutatjuk be: azt kutatjuk, hogyan használható a személyes tapasztalat, különösen az olvasóé, a tanulási folyamatban. 6

9 Első rész: Tanulás és reflexió 7

10 1. Tanulás és tapasztalat A következőkben a személyes tapasztalatot, mint forrást mutatjuk be: azt kutatjuk, hogyan használható a személyes tapasztalat, különösen az olvasóé, a tanulási folyamatban. 1.1 A tapasztalat mint forrás A kurzus információt és tudásanyagot nyújt az egészségügyi és jóléti szféra szerepeinek és kapcsolatainak tanulmányozásához. Az információ, egyik szótári definíciója szerint, elmondott dolog, mi pedig számos dolgot szeretnénk elmondani! De a kurzus meglevő tapasztalatokra is támaszkodik. Az Ön tapasztalata szerves része tanulási folyamatának. Az alábbi táblázatban látni fogja, hogy a tanulás és a tapasztalat definíciói szorosan kapcsolódnak. Oxford szótár Tapasztalat Tények és események valódi megfigyelése, tevékenység, vagy gyakorlat. Ilyen módon nyert jártasság vagy tudás. Esemény vagy tevékenység, mely valakinek tapasztalatot ad: (ige) megfigyelni vagy személyesen részt venni; hatás alá kerülni. Tanul Tudást, vagy jártasságot szerezni egy témában tanulás, tapasztalat, vagy tanítás útján. Tudatában lenni valaminek információ, vagy megismerés segítségével. Saját tapasztalatának forrásként való felhasználása a szerepeitől és kapcsolataitól való elszakadást, azokról tárgyilagosan való gondolkodást jelent. A gondolatai, érzései és tettei közötti kapcsolatról kell elmélkednie, és képesnek kell lennie kifejezni ezt a tapasztalati tudást. Ez része a tanulási folyamatnak, melyet a kurzus nyújtani kíván. 1.2 Tapasztalat és tanulási struktúra Az emberek gyakran hiszik, hogy mindennapi életükben és munkájuk során teljesen mást végeznek, mint amit hivatalos keretek között tanultak. Nem látják a kapcsolatot az iskolai tevékenység és a kert gondozása, a hazakészülődés, vagy a gyerekvállalás között. Pedig mindezek valódi tanulási folyamatok. Ha az embert motiválják és lelkesedik, akkor hatékonyan, örömmel fog tanulni. Különösen akkor, ha a tanult anyag lényeges és azonnal alkalmazható. A telekről ( kertről ) akkor kezdünk tanulni, ha veszünk egyet - ez a munka közbeni elsajátítás. A ma pedagógusai arról igyekeznek meggyőzni bennünket, hogy amit tanulunk, az a valódi élet szerves része. A szakmai tanfolyamokon a tapasztalati tanulás a tanulmányok részét képezi. A medikus hallgatók klinikai munkát végeznek, a szociális és közösségi munkások állásközvetítést gyakorolnak, a leendő ápolók pedig kórtermekben töltenek egy bizonyos időt. Ez is munka közbeni tanulás, szigorú felügyelet mellett, mely rendszeres reflexiót biztosít. A tapasztalati tanulás más módon is kezd beépülni az oktatói programokba. Szituációkat szimulálnak, a hallgatók szerepeket játszanak és kipróbálják, hogyan boldogulnának egy igazi munkahelyi helyzetben. Vagy problémamegoldó vitákat folytatnak, azokat a folyamatokat imitálják, amelyek munkaköri döntéshozatal során előfordulhatnak. Az ilyen szervezett csoportos tanulás lehetősége a mi távoktatási kurzusunkon korlátozott. Ennek ellenére arra kérjük Önt, idézze fel élményeit mind egy téma körüli gondolkodás céljából, mind az általunk bevezetett gondolatkörök összefüggésében. Családi és baráti körben is felvetheti, megbeszélheti a kurzuson tárgyalt anyagot. Az élethelyzeteket reprodukáló tanulási projektek egy szociális háló tagjai közti információ- és ötletcserét is magukban foglalnak. Miért ne tehetnénk mi is ezt? Valójában akár hivatalos formában is bevonhatja barátait, kollegáit a tanulásba. Tapasztalati tanulás - a hatékony tanulás szakasza A tapasztalati tanulás számos perspektívával és céllal rendelkezik. Néhányan még mindig szétválasztják a tanulást és a cselekvést, a tanulást csak osztálytermi keretek között, könyvek olvasásával tudják elképzelni, míg a cselekvés nem más számukra, mint a tanultak megerősítése és demonstrálása. Ezen a ponton nem kívánjuk az összes perspektíva felsorolását, de hadd idézzük az elméleti gondolkodók egyikét, David Kolbot, aki megkísérelte a tanulást és az aktív tevékenységet közelebb hozni egymáshoz. Kolb (1984) a tanulás problémamegoldó aspektusára hívja fel a figyelmet. Inkább a tanuló problémamegoldáshoz szükséges aktív érdeke számít, mint a tanár ismeretanyag átadása. A problémamegoldás nem választható el a problémát megoldó személy életétől. Amitől egy probléma azzá válik, ami, az a tény, hogy a személy részese a problémá- 8

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

Kérdőív a viselkedés okának feltárására tanárok és iskolai dolgozók számára ( A rész)

Kérdőív a viselkedés okának feltárására tanárok és iskolai dolgozók számára ( A rész) ( A rész) 1. lépés 2. lépés 3. lépés Tanuló neve / osztály: Dátum: Interjú készítője: Válaszadó(k): Tanuló profilja: Nevezzen meg legalább három erősséget és pozitív jellemvonást a tanulóval kapcsolatban.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/I. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. február 14. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! Az alábbi kérdéssornak az

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE Kerber Zoltán A tankönyvek jóváhagyása

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÁSRÓL BORI JUDIT OFI TERÜLETI VEZETŐ SZAKTANÁCSADÓ ÓVODAI TERÜLET. TEL.:

A SZAKTANÁCSADÁSRÓL BORI JUDIT OFI TERÜLETI VEZETŐ SZAKTANÁCSADÓ ÓVODAI TERÜLET. TEL.: Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÁSRÓL BORI JUDIT OFI TERÜLETI VEZETŐ SZAKTANÁCSADÓ ÓVODAI TERÜLET TEL.: 06703195243 EMAIL: Bori.Judit@OFI.HU 2015.04.24. Alapelvek Az új

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B (Ebből a tantárgycsoportból két tanár összegezte a véleményét, az egyikük angolt, a másikuk spanyolt tanít.) SPANYOL A szerzők

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás

Inklúziós index. Tony Booth, Mel Ainscow: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Tony Booth, Mel Ainscow: Inklúziós index A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban Harmadik, bővített, átdolgozott kiadás Csepregi András Velence, 2015. 05. 14. A magyar változat Tény: az Educatio

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés SZERETNE MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik az interjú lépéseinek jelentőségét,

Részletesebben

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület Tereplátogatás támpontok Cél A tereplátogatás célja Budapest tereinek, társadalmi

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Hogyan teremtsünk. egyensúlyt a munka és a. szakmai továbbképzés iránti. igényünk között?

Hogyan teremtsünk. egyensúlyt a munka és a. szakmai továbbképzés iránti. igényünk között? written by Employment Services Unit, City of Tampere, Ene Härkönen Hogyan teremtsünk egyensúlyt a munka és a szakmai továbbképzés iránti igényünk között? Kompetencia: egyensúlyteremtés a munka és a szakmai

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A szaktanácsadásról PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadásról PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadásról Alapelvek Az új típusú szaktanácsadás alapelvei: személyre szabott/egyéni támogató/megerősítő segítő szükséglet - alapú fejlesztő célú (helyzetelemzés, tervezés, megvalósítás, reflexió)

Részletesebben

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához

Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Jegyzőkönyv a viselkedés okának feltárására Viselkedést korrigáló terv Interjú a tanárokkal és iskolai dolgozókkal a viselkedés okának feltárásához Tanuló neve: Életkor: Osztály: Dátum: Válaszadó(k) neve:

Részletesebben

A COACHING MEGHATÁROZÁSA

A COACHING MEGHATÁROZÁSA A COACHING MINT A FELNŐTTOKTATÁS MÓDSZERTANÁNAK SAJÁTOS TERÜLETE Benkei Kovács Balázs PhD ELTE PPK Andragógia Tanszék A COACHING MEGHATÁROZÁSA - Személyre szabott vezetőfejlesztés, ami egy partneri viszonyon,

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás

X. Változásmenedzselés - kultúraváltás BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség X. Változásmenedzselés - kultúraváltás Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Pszichológus etika II. Egy szentélybe lép be a lélekkel foglalkozó ember, amikor a másik ember lelkén kopogtat. I. A dilemma fogalma II. A dilemma felbukkanása III. Nem minden dilemma etikai dilemma IV.

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés SZERETNE TÖBBET LÁTNI? MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik a

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Tanulási stílus kérdőív Ezt a kérdőívet azért állítottuk össze, hogy rávilágítsunk kedvelt tanulási stílusára. Az alábbi kérdőív segítségével kiderítheti, hogy tanuláskor milyen szempontokat részesít előnyben,

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Problémamegoldás 1. szint

Problémamegoldás 1. szint KULCSKÉSZSÉGEK Problémamegoldás 1. szint A kulcskészségek az élet különböző területein a munkában, az oktatásban és képzésben, valamint a mindennapokban való sikeres boldoguláshoz általában szükséges leggyakoribb

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc

A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc A netgeneráció kihívásai Bedő Ferenc www.zalai-iskola.hu www.edidakt.hu Előzmények Figyelemfelhívás pozitív optimizmus Don Tapscott Mark Prensky Helyzetértékelés negatív realitás Netgeneráció 2010. kutatás

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben