BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK IDŐSKORÚAK OTTHONA GÖRCSÖNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK IDŐSKORÚAK OTTHONA GÖRCSÖNY"

Átírás

1 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK IDŐSKORÚAK OTTHONA GÖRCSÖNY ÁPOLÁS-GONDOZÁS A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás keretében évben is a fenntartó által elfogadott munkaterv alapján végezte feladatait. Intézményünkben az évi III. szociális törvényben foglaltaknak megfelelően az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, textíliával történő ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról, tehát teljes körű ellátásáról gondoskodunk. Változás történt a gondozási szükséglet vizsgálatában az alábbiak szerint: Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról évi LXXXIX. törvény több ponton módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.). Az Szt. módosítás az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról évi LXXXIX. törvény kihirdetését követő 5. napon, azaz augusztus 17-én lépett hatályba. A gondozási szükségletvizsgálttal kapcsolatban a legfontosabb változás az, hogy a gondozási szükséglet vizsgálatát nem az erre kijelölt szociális szakértői szerv, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (továbbiakban: ORSZI) végzi, hanem átkerült intézményvezetői hatáskörbe. Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát Intézményünkbe várakozók száma (2010. december 31.): 50 fő, melyből 36 fő soron kívüli elhelyezésre vár. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Görcsönyben a lakhatás feltételeként biztosítottak az éjszakai és nappali tartózkodásra, étkezésre, közösségi együttlétre, mentális gondozásra és egészségügyi ellátás céljaira szolgáló helyiségek. Az intézmény két bejáratánál biztosított az akadálymentes közlekedés. Az emeletre történő feljutás kizárólag lépcsőn lehetséges. Tekintettel az intézménybe kerülő lakók egészségi, fizikai állapotára, a jórészt női - ápoló személyzet nagyfokú fizikai leterheltsége, az intézmény tényleges működőképessége miatt elengedhetetlen a lift beszerelése, az akadálymentesítés környezet megvalósítása. Az intézmény lakói ágyas szobákban élnek. A földszinti (ápolási) részén élnek azok az idős személyek, akik önmaguk ellátására nem képesek, napi életvitelükben teljes mértékben ápolást gondozást igényelnek. Az emeleten a részben-, illetve teljes mértékben önellátók élnek, bár ez utóbbi csoportba tartozók száma sajnos számottevően alacsony. 8 apartmanból már csak 3 apartmanban biztosítunk emelt szintű elhelyezést, másik 5 apartmanban pedig 2-2 személy él. Lakrészként funkcionál továbbá a porta épülete 2 fő részére, saját fürdőszobával. Keresztespuszta I-es épület demens részleg itt a fokozott felügyeletet, ápolást gondozást igénylő súlyos demens személyek kerülnek elhelyezésre, többségében kétágyas szobákban. A II-es épületben az önellátó, részben önellátó személyek élnek, azonban itt is növekszik az elhelyezett súlyos demensek száma. Emelt szintű elhelyezést 3 apartmanból, már csak 1 apartmanban nyújtunk. A másik két kétágyas apartmanban 4 fő került elhelyezésre. Lakrészként funkcionál továbbá a porta épülete 2 fő részére, saját fürdő-, illetve konyharésszel. A dolgozók fluktuációját illetően kijelenthetjük, hogy egy viszonylag állandósult, jól összeszokott ápolói team látja el az otthon gondozottjait, Görcsönyben folyamatos három műszakos, a keresztespusztai telephelyünkön 12 órás munkarendben. 1

2 A közepesen súlyos demens lakók felmérését elvégeztük, mely alapján egyértelműen kiderült állapotuk súlyosbodása, ezért a következő évben részükre megkérjük a demencia felülvizsgálatot, és szakvéleményt. Az újonnan érkezett lakók általában ápolási osztályokról, legyengült állapotban kerülnek hozzánk. A gondos ápolásnak és odafigyelésnek köszönhetően, a szakszerű mobilizáció eredményeként elmondhatjuk, hogy többségük fizikai állapota rövid idő elteltével javuló tendenciát mutat. Intézményünk Naplemente Alapítványa révén a nővérhívó rendszer teljes felújítása és bővítése megtörtént. A rendszer kiépítése minden ágyhoz kiépítésre került, valamint a mellékhelyiségekben is. Nagyon fontos, hogy a lakók szükség esetén az ágyakból, mellékhelyiségekből azonnal segítséget tudjanak hívni. Megbízásos szerződés alapján lakóink háziorvosa heti két alkalommal vizitszerűen rendel. A pszichiáter és neurológus szakorvos havonta egy-egy alkalommal, illetve szükség szerint rendel, nagyon jó a kapcsolatunk velük, és sok esetben telefonon is tanácsot kérhetünk. Lakóink gyógyszerrel történő ellátása zavartalan, - nagyon jó a kapcsolat a helyi gyógyszertárral - rendszeresen gyógyszert szedők száma 99 fő. A gyógyszerellátás a szakmai irányelveknek, valamint az I/2000 (I. 7.) SZCSM rendeletnek megfelelően történik. Az alap gyógyszerkört a rendeletben található hatástani csoportokban szerepelő gyógyszerek, egyéb anyagok figyelembevételével állítottuk össze Az ATC rendszer alapján az alapgyógyszer-lista az év második felében átdolgozásra került az intézmény orvosának jóváhagyásával, intézményi gyógyszerkeret leredukálódott. A betegségek korai felismerésére érdekében ebben az évben is rendszeres szűrővizsgálatok elvégzésére törekszünk (pulzus, vérnyomás, testsúly, vércukor, vizeletvizsgálat, laborvizsgálatok, tüdőszűrés, ortopédia, hallásvizsgálat stb.,) valamint értesítés esetén gondoskodunk a szűrővizsgálatra való eljutást: mammográfia, méhnyakrák szűrés stb.), sajnos az alacsony ápolói létszám miatt ez idáig csak a szükséges vizsgálatok töredékét tudtuk elvégezni. Arra törekszünk, hogy hatékony szervezéssel, az adott terület szakorvosai látogassák meg intézményüket szűrővizsgálat keretén belül. Intézményünkben fontos szerepe van a gyógytornának, fizioterápiának. 1 fő mozgásterapeuta heti 2 alkalommal Keresztespusztán, heti 3 alkalommal (8 órában) Görcsönyben foglalkozik lakóinkkal. A fizioterápia egyik specifikus ága a geriátriai fizioterápia, mely az időskorú emberek megbetegedéseivel, betegségeik tünettanával és kezelésével foglalkozik. Feladataink közé tartozik a társas kapcsolatok fenntartása, kiépítése, egyéni és csoportos foglalkozások megszervezése. Célkitűzésünk eddig is és a továbbiakban is a minőségi gondoskodás és szeretetteljes lelki ápolás, felelősség. Mivel intézményünk lakói között demens betegek is élnek, számukra a foglalkoztatásban egyéni bánásmódot és értékelést biztosítunk. Figyelemmel kísérjük társas kapcsolataikat, mindennapi életüket, és különféle foglalkoztatásban vesznek részt. Törekszünk a gondozási tervben foglaltakat a lakóval együttműködve megvalósítani. A beilleszkedés segítésén túl a foglalkoztatások és a személyes odafigyelés eszközeivel igyekszünk lakók komfortérzetét növelni, hozzájárulni a mentális egyensúly kialakításához. Célunkat akkor értük el, ha a lakó sikeresen beilleszkedett, társas - és rokoni - kapcsolatai jól működnek (de legalább a konfliktusok minimálisra szorultak), együttműködik a személyzettel, megtalálta a számára megfelelő tevékenységet, elfoglaltságot, életvitele és mentális állapota erős ingadozást nem mutat. Elmondhatjuk, hogy lakóink nagy része elfogadta az intézményi léttel járó változásokat, s törekszik az együttműködésre mind a lakótársakkal, mind a személyzettel. Többnyire toleránsak, s gyakran látni segítő megnyilvánulásokat egymás felé. A lakók hozzátartozókkal való kapcsolattartása egyénenként változó. Többeknél megvan a rendszeres, telefonos kapcsolat. A heti többszöri látogatás ritka, többen hetente, kéthetente jönnek, mások ennél ritkábban. Nagyobb ünnepeken rendszerint megugrik a látogatások száma. Ilyenkor többen akár napokra hazamennek a családhoz. Sajnos, van néhány lakó, akinél nem látunk látogatót. 2

3 ÉTKEZTETÉS A gyermekétkezők száma a évben nőtt a tavalyi, éves létszámhoz viszonyítva, a vendégétkezések száma az év második felében 41 %-al emelkedett márciusában sor került a már évek óta húzódó, elavult HACCP rendszer felülvizsgálatára intézményünk mindhárom konyháján, ennek következtében a görcsönyi és keresztespusztai főzőkonyha rendszerének felülvizsgálata, átírása, aktualizálása, a tálalókonyhán pedig a HACCP rendszer kiépítése történt meg. A felülvizsgálat során feltárt hiányosságok lehetőség szerinti pótlása megtörtént, a többi hiányosságról jegyzőkönyv készült, melyek megszüntetése a közeljövő feladata. ADOMÁNYOK év elején sikerült jól működő, segítő kapcsolatot kialakítani az ausztriai Club Soroptimist Steirisches Ennstal-lal 1 Az ausztriai Gröbming községből partnereink évben két alkalommal tettek látogatást intézményünkben év tavaszán az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont felajánlotta közel 1 millió forint értékű húsvéti élővirágát. Az évelő növények és tuják az elkövetkezendő években intézményünk, valamint egy pécsi óvoda környezetét szépítik. A KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA Intézményünk gazdálkodási feltételeit, lehetőségeit a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2010. (I.28.) Kgy. rendelete szabályozza. Intézményünk eredeti költségvetési előirányzatát a fenntartói és saját hatáskörű módosítások évben ra növelték. BEVÉTELEK Eredeti Módosított Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés % - a Alaptev. bevét ebből: - térítési díj - alkalmazottak térítése ,89 103,21 132,07 Egyéb különf. b ,40 Működési célú fenntartói támogatás ,00 Gépek, ber.és felsz.értékesítése ,00 Átvett pe. vállalkozástól ,00 Tám.ért.mük.bev.helyi önkorm.tól ,00 Fúj.pe.átvét non-profit szervtől ,00 Előző évi pm igénybevét ,31 Összesen , évben az intézményi térítési díjak az Szt (1) bekezdésében szabályozottak szerint szolgáltatásonként kerültek megállapításra. 1 Forrás: 3

4 A Baranya Megyei Önkormányzat 1/2010. (II. 1.) Kgy. rendelete szerint intézményünkben február 1-től az ellátásért fizetendő térítési díjak az alábbiak: Kategóriák év/hó év/nap Általános ápoló-gondozó otthoni ellátás Ápolási osztály (Görcsöny) Demens betegek esetén Emelt szintű ellátás esetén Intézményünk jelenleg 4 (Görcsönyben 3, Keresztespusztán 1) emelt színvonalú ellátást biztosító apartmannal rendelkezik. Az átminősítés eredményeképpen az apartmanokban a korábbi 1 fő emelt szintű elhelyezése helyett 2 fő elhelyezése vált lehetővé átlagos ápoló gondozó otthoni férőhelyen, törekedve ezzel a kastélyépület lakószobái zsúfoltságának csökkentésére. KIADÁSOK eredeti módosított Megnevezés előirányzat teljesítés teljesítés % - a Személyi jellegű kiadások juttatások ,45 Munkaadókat terh.járulékok ,81 Dologi jellegű kiadások ,41 Egyéb kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00 Felújítási kiadások ,00 Beruházások ,00 Összesen: ,28 Az intézmény személyi juttatásait és járulékait a működési célú fenntartói támogatás teljes egészében nem fedezi, mely már a évi költségvetésünk tervezésekor is kiderült. Saját bevételből évben a fenntartó felé visszautalása történt meg. Dologi kiadásaink évben al haladták meg az eredeti előirányzatokat évben a költségvetési gazdálkodásunkban az eredeti előirányzathoz viszonyított kimagasló túlteljesítés az alábbi tételeknél, és összegekben mutatkozott: Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eltérés az eredeti ei.-hoz + Élelmiszer Gyógyszer Folyóirat beszerzés Szakmai anyag Egyéb anyag (tiszt.szer, karb.anyag, fogyóanyag) Gázenergia* Villamosenergia Víz- és csatornadíj

5 Karbantart.kisjav.szolg Egyéb üzemelt. szolg Kiszámlázott term.és szolg. Áfa befizetése A fenti kimutatásból is kitűnik, hogy az eredeti előirányzatok az évenkénti infláció, valamint az áremelkedések hatásainak ellentételezését nem tartalmazzák, a dologi kiadásokra fordítható összeg a tényleges szükségletektől messze elmarad. A gyógyszer-, illetve szakmai anyagköltségeink egy része megtérül a gondozottak befizetéseiből. A szakmai anyagköltség (nagy részét az incontinencia védőeszközök teszik ki) túlteljesítését az is befolyásolta, hogy az OEP támogatás mértéke csökkent, ezáltal a térítési díj növekedett. *A keresztespusztai telephelyünkön július 1-től a gázfogyasztás számlázása más módon történik. Ez időponttól kezdődően az intézmény nem kapott számlát. Többszöri megkeresést követően azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a számlák készítése folyamatban van. A számlák kiegyenlítése a beszámoló készítésekor már kifizetésre kerültek. A ki nem fizetett számlák a évi kötelezettségek között szerepelnek. A Tettye Forrásház Zrt. intézményünk számára október 1. és december 31. között nem számlázta le az elszállított folyékony hulladékot. A számlázás évben történt meg. (Ez az egyéb üzemeltetés és szolgáltatás között szerepel.) A ki nem fizetett szolgáltatás összege volt, mely összeg a tárgyévi kiadásainkat növelte. BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK TELJESÜLÉSE Az intézmény saját bevételéből megvalósuló felújítások, beruházások: Konyhaajtó, átadó ablak cseréje Görcsönyben 170 Konyhai géphez csigatengely beszerzése 12 Melegvíz ellátás felújítása Keresztespuszta II. épületében 466 Keresztespuszta I. épületében víznyomás javítás: 121 Szkenner vásárlás 21 A Naplemente Alapítvány támogatásával megvalósuló felújítás: Nővérhívó rendszer teljes felújítása, bővítése Görcsönyben Melegvíz ellátás felújítása Keresztespuszta I. épületében 472 Keresztespuszta I. épületében él védők felszerelése 82 A Premed Pharma cég támogatásaként: Keresztespusztára mosógép vásárlás 494 A LIKVIDITÁS ALAKULÁSA évben az intézménynek likviditási problémája nem adódott, a szállítói számlákat határidőre igyekeztünk kiegyenlíteni. Intézményünk évben - a többlettámogatási visszautalási kötelezettség miatt ot utalt vissza a fenntartó felé. A fenntartói támogatás igénybevételét intézményünk időarányosan teljesítette. Év végén szállítói tartozásállomány halmozódott fel, mely a december havi teljesítéseket tartalmazza. Az E-ON intézményünk számára 2010-ben július hónaptól kezdve a beszámoló készítéséig nem számlázta le a keresztespusztai telephelyünk gázfogyasztását, ez az összeg szerepel a kötelezettségeink között. 5

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 948-7/2009. Mellékletek: intézményi beszámolók ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Beszámoló a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről

Beszámoló a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről Baglyaskő Idősek Otthona Ezüstfenyő Idősek Otthona Átmeneti Otthon Idősek Klubja 3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94. 3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94. Tel: 32/520-100 Tel: 32/784-914 e-mail: ezustfenyo.idosklub@toldinet.hu

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója DEBRECEN 2013 Tartalomjegyzék I. Demográfiai helyzet (Debrecen) 4 II. Jogszabályi háttér 5 III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 6646 Tömörkény, Ifjúság u.8. Tel: 63-477-152; Fax:63-577-020 E-mail: gondozasi.kozpont@tomorkeny.hu 2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A központjában található,

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 134. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa

A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa Pécs, 2012. július 1. A Szakmai Programot készítette: P.H. Bakán Péterné mb. igazgató A Szakmai Programot jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Igazgatótanácsa 1 B A P T I S T A S Z E R E T E T S Z O

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ és Községi Könyvtár 2013. évi működéséről

Beszámoló a Gondozási Központ és Községi Könyvtár 2013. évi működéséről Gondozási Központ és Községi Könyvtár 4275, Monostorpályi, Kossuth utca 50. Tel: 52/393-013 e-mail: gondozasikozpont@monostorpalyi.hu Beszámoló a Gondozási Központ és Községi Könyvtár 2013. évi működéséről

Részletesebben

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások szakmai egysége H-2120 Dunakeszi, Kincsem köz 1. Levelezési cím: Pf.144 Tel.: 06-27-544-040 E-mail: hszk.dunakeszi@gmail.com 2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT

SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális Gondozási Központ - ------Nyíregyháza SZOCIÁliS GONDOZÁSI KÖZPONT 2012. évi szakmai beszámoló Nyíregyházán a szociális ellátó rendszer átszervezése kapcsán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM

IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAM A Baranyai dombok egyik völgyében,közel a történelmi nevezetességű Csele patakhoz, találjuk Somberek községet, melynek egyik végében magasodik egy emeletes kastély, körülötte

Részletesebben

PIROSKAVÁROSI IDŐSEK OTTHONA BESZÁMOLÓ

PIROSKAVÁROSI IDŐSEK OTTHONA BESZÁMOLÓ 16-858-5/2013. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete PIROSKAVÁROSI IDŐSEK OTTHONA BESZÁMOLÓ 2012. év 1 Az intézmény alapadatai 1. Az intézmény neve: Piroskavárosi Idősek Otthona Költségvetési törzsszáma

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19 -I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19 -I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19 -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 245-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy

SZAKMAI PROGRAM. Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő és a fenntartó által megbízott személy SZAKMAI PROGRAM Intézmény neve: Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon Címe: 2730 Albertirsa, Dózsa György út 7. Adószáma: 18686531-1-13 Képviseletre jogosult személyek: intézményvezető, lelkész, felügyelő

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.

A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T. 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online. A L K O N Y G O N D O Z Á S I K Ö Z P O N T I d ő s e k K l u b j a É s B e n t l a k á s o s O t t h o n a 5474 Tiszasas, Fő út 13. Tel: 06-30/451-56-52, Fax: 06-56/323-145 postmaster@alkonytiszasas.t-online.hu

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére. Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE Szám:1033- /2009. ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2009. április 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 17 intézményével, részben

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Boldog Gizella Alapítvány Gizella Otthon

Boldog Gizella Alapítvány Gizella Otthon Boldog Gizella Alapítvány Gizella Otthon Beszámoló 2010. év Készítette Dr. Egervári Ágnes igazgató TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1 BEVEZETÉS 3 2 AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI 3 2.1 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FORMÁK:

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010.

KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT. ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. .., UZLETI JELENTES 2010. KŐBÁNYAI SZ/V ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3..., UZLETI JELENTES 2010. Tartalomjegyzék Bevezetés l. A társaság 2010. évi célja,feladata 2. Demográfiai folyamatok 3. Társaságunk

Részletesebben