JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága április 18-i ülésén elhangzottakról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. április 18-i ülésén elhangzottakról"

Átírás

1 5110-6/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága április 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Dr. Misz Mihály tag tag Flaskay Mihály szakértő Földesi Dániel szakértő Dr. Renn Oszkár civil delegált Dr. Gál János könyvvizsgáló Dr. Szalóczi Ilona jogász Juhászné dr. Krecz E. Gazdasági Iroda vezetője Dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Szervezési Iroda csop.vez. Serfőző János mezőgazdasági ügyintéző Valcsákné Kecskeméti Kornélia vagyongazd.ügyintéző Molnár László EKVI Igazgatója Farkas Éva Gárdonyi Géza Színház részéről Szűcs Tamás vagyongazd. csoportvezető Nagy Rita belső ellenőr Sebőkné Bartha Emese EVAT Zrt. Takács Zoltán ügyvezető Jegyzőkönyvvezető: Bak Edit Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat, valamint a meghívottakat. Megállapítja, hogy a bizottság tagjai jelen vannak, így a bizottság határozatképes. Elmondja, hogy a 4. és 12. sz. napirendet az előterjesztő visszavonta. Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendek elfogadásáról. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendeket. 1./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat évi zárszámadásáról a központi támogatások elszámolásáról, valamint a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Habis László polgármester Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Juhászné dr. Krecz Erzsébet A éves zárszámadásról elmondható, hogy egy olyan költségvetési évet zártak, amely gazdaságilag egyensúlyi költségvetést valósított meg. A bevételek majdnem 100%-os mértékben teljesültek az előirányzott összeghez képest. A kiadásoknál van megtakarítás. A bevétel és kiadás egyensúlya az egész év folyamán biztosított volt.

2 2 Nagyon jelentős összegű hitelfelvétel került a költségvetésbe beállításra, amit év végéig csökkenteni kellett. A pénzmaradványból váltottak ki működési hitelt 73 millió Ft-os, ezenkívül 165 millió Ft fejlesztési hitel, közel 900 millió Ft hitelfelvétel került zárolásra az utolsó rendelet módosítással. Az előirányzati főösszeg 18 milliárd 24 millió Ft volt, a bevételeknél a teljesítés 17millárd 866 millió Ft, a kiadásoknál 15,5 milliárd Ft. Bevételi oldalon a saját bevétel 8,5 milliárd Ft. Ahol nem teljesült 100%ban az előirányzat pl. intézményi működési bevétel az intézményeknél, illetve a támogatás értékű bevételek. Ahol jelentősebb bevétel kiesés van, az a tárgyi eszköz értékesítés, illetve a felhalmozás és tőke jellegű bevételek. A közel 900 mft-os hitel kiváltás mellett még maradtak többlet bevételek arra, hogy ezeket a bevétel kieséseket tudták kompenzálni. A kiadási oldalon a legjelentősebb nagyságrendű tételek a működési kiadások, mind intézményi, mind hivatali. Intézményi körben 8 milliárd Ft-os nagyságrend, a polgármesteri hivatalnál 4 milliárd Ft összegben teljesült a működési kiadás. Év végén egy 256 millió Ft-os tartalék előirányzattal zárt az önkormányzat. Az intézmények vonatkozásában a szabad pénzmaradványok nem kerültek elvonásra, azok a évi működési feltételeiket javítják. A szabad pénzmaradványokból azokat a feladatokat preferálták, amelyek a költségvetés készítésekor is problémaként felmerültek pl. a városüzemeltetési feladatok kiadásai, erre most pluszként 30 millió Ft került beállításra, a másik a színház ügye, ott 7 millió Ft-ot tudott az önkormányzat tartalékba helyezni a színházi feladatok megsegítésére. A hitel kiváltásra is tudtak szabad pénzmaradványt tenni, közel 70 millió Ft-os összeget állítottak be, egyrészt hitel kiváltásra, másrészt a tavalyi év végén megmaradt a kamatnál tervezett előirányzat és teljesítés közötti különbözetet, most vissza hozták kamatkiadásoknál, amiatt hogy az idei terheket csökkentse. Ez segít abban, hogy az idei kamatkiadások biztonságosan teljesíthetők legyenek. Az új 18. sz. melléklet, amely bekerült a mellékletekbe, a pénzforgalomnak a változását mutatja és abból látható, hogy közel ugyanannyi a pénzkészlet január 1-jén, mint január 1- jén volt. Dr. Gál János A 2011-es év nehéz esztendő volt. Kedvezően alakult a pénzügyi helyzet. A könyvvizsgálatnak mindenről számot kell adni. A 2011-es esztendő pozitív volt, működési hitel nélkül dolgozott az önkormányzat. Elismerését fejezi ki mindazoknak, akik részt vettek a évi zárszámadás készítésében. Mit jelent az anyagban az adósságállomány, adósságot keletkeztető ügyletek? Juhászné dr. Krecz Erzsébet Ebben a táblában az összes adósságállomány szerepel az önkormányzatnak abban a bontásban, hogy az egyes éveknek mi lesz az állománya az adósságból, amit teljesíteni kell. Dr. Renn Oszkár A 7. fejezetben a tartalékok között szerepel a címkézett iparűzési adó, ez 22 millió Ft-tal szerepel. A kiadások között szerepel a kifizetés a 21. címsorban 1,2 millió Ft. Ez fiktív vagy valóságos pénz? Ezt elvileg ki kellene fizetni.

3 3 Juhászné dr. Krecz Erzsébet Ez valóságos pénz. Nincs elmaradás, ki lett fizetve. Nem egy címszám alatt szerepel, hanem szét van osztva. A Bizottság véleménye a évi beszámolóról a következő: A Bizottság egyetértett a könyvvizsgáló által elmondottakkal, megállapította, hogy egy korrekt gazdálkodás valósult meg 2011-ben, melynél természetesen minden képviselő más-más területekre helyezi a hangsúlyt. A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az Önkormányzat jelentős adósság állománnyal rendelkezik, ezért ennek növelését minél kisebb mértékben kell megvalósítani. Köszönetét fejezte ki a Bizottság mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal előirányzaton belüli, takarékos gazdálkodásáért. Megkérdezi, hogy az önkormányzat minden kötelezően ellátandó feladatát ellátja? Eger minden óvodájába be kell vinni mindenféle dolgokat, pl. tisztasági csomag, wc papír, papírzsebkendő, fogkrém. Van olyan óvoda, ahol nem kell bevinni a dolgokat, hanem pénzt szednek. Minimális összegről van szó. Amit a szülők bevisznek az óvodákba, ez az óvodai rendszerben az önkormányzatnak 5 millió Ft-jába kerül. Ez rossz fényt vet az önkormányzatra, hogy minimális tételeket nem ad oda az önkormányzat az intézményeknek. Dr. Renn Oszkár Az óvodák mindegyike létrehozott magának egy alapítványt, ahol egy önkéntes adományok alapján pénzgyűjtés folyik, abból hasznos beruházásokat, fejlesztéseket valósítanak meg. Volt olyan példa, hogy egy önkormányzati feladatot áttestáltak az alapítványra, és egy játszótér felújítását az alapítvány finanszírozta. Dr. Misz Mihály Sajnos az önkormányzat mindenféle dologra nem fog tudni pénzt adni. Pál képviselő úr felvétését az illetékes bizottság felé javasolni fogják. A jövőre való tekintettel számításokat kellene végezni. Dr. Misz Mihály Nagyon sok város örülne, hogyha ilyen költségvetésről adnának számot. Ez egy kérdés, amelyet Pál képviselő úr felvetett és utána kell járni. Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, hogy a szavazzanak a rendelettervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 4 igen és 1 nem szavazattal a bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé való terjesztését.

4 4 71/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Önkormányzat évi zárszámadásáról a központi támogatások elszámolásáról, valamint a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezet közgyűlés elé való terjesztését. 2./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése könyvvizsgálói záradékkal ellátott évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására Habis László polgármester Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Juhászné dr. Krecz Erzsébet Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésnél két soron eltérés van, mivel a MÁK programja nem jó helyre zárja a sort. Véleménye szerint ez a pénzforgalmi mérleg így jó, ahogy az önkormányzat elkészítette. Dr. Gál János Ez az anyag azt mutatja meg, hogy az önkormányzat vagyoni állapota hogyan alakult. Ismerteti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszerűsített beszámolóját. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal támogatja az előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 72/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a könyvvizsgálói záradékkal ellátott évi egyszerűsített beszámoló közgyűlés elé való terjesztését. 3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Szalóczi Ilona főtanácsos Dr. Misz Mihály Tanácsnok Úr javasolja, hogy legyen nevesítve egy olyan évente adományozható kitüntetés, mely a civil szférában végzett kiemelkedő vagy tartósan magas színvonalú tevékenységért jár, s

5 5 mely kitüntetés Eger Ünnepén kerülne átadásra. A kitüntetésre ajánlást az Egri Civil Kerekasztal tenne. Kéri a szavazást a kiegészítő javaslattal a rendelet-tervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy a bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal befogadta és támogatja közgyűlés elé való terjesztését. 73/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet közgyűlés elé való terjesztését. 4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998.(V.20.) rendelet módosításáról Ficzere György tanácsnok Dér Ferenc irodavezető Előterjesztő visszavonta előterjesztését! 5. Előterjesztés a színházak gazdasági szervezetének átalakításával összefüggő előirányzatok rendezésére Habis László polgármester Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Juhászné dr. Krecz Erzsébet A március 29-i Közgyűlés döntött arról, hogy a gazdasági feladatok ellátásának az EKVInél történő biztosítása miatt a Gárdonyi Géza Színházban 11,5 fős létszámcsökkentés történik, melyből 6 fő gazdasági területen dolgozó átkerül az EKVI irányítás alá. A 6 fő létszám bérét és járulékait a Gárdonyi Géza Színháznál zárolni szükséges, melyet pótelőirányzatként biztosít a Közgyűlés az EKVI részére. Módosítani kellett a március 29-i határozat két pontját, mivel a két intézményvezető más létszámátadásokban egyezett meg. Megkérdezi, hogy igaz az a hír, hogy májusig tart ki a színház pénze? Molnár László Az első két havi pénzforgalomról készített egy grafikont, ami azt jelzi előre, hogy a színház a bevételeit messze alul teljesíti, a kiadásait pedig felül.

6 6 Ez most arra elegendő, hogy a színház ne adósodjon el. Molnár László Garanciát vállal arra, hogy a színház ne adósodjon el. A színháznál működési, strukturális változtatásokat kellene végrehajtani. A költségvetésben 470 millió Ft áll rendelkezésre. Ebből az épület üzemeltetése kb millió Ft, a produkciók átlagos bekerülési költsége10 millió Ft, és van 7 produkció, és a kérdés a 300 millió Ft, ezt kellene megvizsgálni. Véleménye szerint sokan dolgoznak a színháznál (112 fő ), csökkenteni kellene a létszámot. Miért kell annyi külső megbízást fizetni, mikor ott vannak a színészek? Miért kell olyan színészt alkalmazni, akinek nincs meg a diplomája? Miért nem lehet a színház épületét másra is hasznosítani? Röviden fogalmazva gazdálkodni kellene ezzel a vagyonnal. Az EKVI kezében nincsen arra eszköz, hogy normális gazdálkodás legyen. Molnár László Gyakorlatilag a közel 300 millió Ft-hoz sem az EKVI-nek sem az önkormányzatnak nincs köze. A munkáltató végzi ezt Dr. Misz Mihály Véleménye szerint az intézményvezető nem veszi tudomásul, hogy egy meghatározott költségvetésből gazdálkodhat. Hiányzik az együttműködés. Molnár László Egy átvilágítást kellene tenni és annak alapján működési, strukturális változtatásokat kellene tenni megalapozott módon. A tulajdonosnak meg kellene fogalmazni az elvárását. Milyen struktúrája legyen a színháznak, milyen létszámmal? A könyvvizsgálatnál elindult az átvilágítás. A bizottságban van-e hajlandóság arra, hogy a közgyűlés felé megfogalmaznak egy olyan javaslatot, hogy egy átvilágítás strukturálisan és egyéb módon induljon el. Földesi Dániel Véleménye szerint ehhez frakció egyeztetés szükséges.

7 7 Molnár László El kell határozni a politikának, hogy milyen keretek között működjön a színház. A költségvetésben meghatározott összegből lehet jó színházat csinálni. Az utolsó három évben 1/3-ával csökkent a színház bevétele. Véleménye szerint sokan vannak a színháznál. Nem lehet a művészeti tevékenységbe beleszólni. A struktúrát és a működési kereteket a tulajdonos meghatározhatja. A Szombathelyi Színház 74 fővel dolgozik, havonta előadást tartanak. Molnár László Az hogy mennyivel gazdálkodik egy színház, az függ, hogy mennyit ad az önkormányzat, mennyi a bevétel, és mennyi az állami pénz. Az állami pénz két dologtól függ, a színház kihasználtsági százalékától, és az önkormányzati támogatástól. A kiemelt színháznál feltétel, hogy hány százalék a felsőfokú végzettségű színész. Sajnos Egerben sok színésznek nincs meg a diplomája. A város úgy oldja meg, hogy külső színészeket alkalmaz. Attól hogy egy színháznak nagyobb a költségvetése mint az Egrinek, az nem jelenti azt hogy többet ad az önkormányzat. A havi 55 előadás az évente 500 előadást jelent. Egerben alig éri el a 180 előadást. Több kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal támogatja az előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 74/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a színházak gazdasági szervezetének átalakításával összefüggő előirányzatok rendezéséről szóló előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 6./ Előterjesztés az EVAT Zrt. és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között közterületi parkolás biztosítására létrejövő közszolgáltatási szerződés megkötéséről Sós István alpolgármester Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető

8 8 Valcsákné Kecskeméti Kornélia Elmondja, hogy a szerződés május 31-én le fog járni az EVAT Zrt. és az önkormányzat között a parkolókkal kapcsolatosan. Új alapokra kell helyezni az elszámolási formát. Egy évre köti az önkormányzat a szerződést a piacon épülő parkolóház miatt. Aljegyző Úr készítette a tervezetet. Ez még csak tervezet. Az elszámolás alapja, kimunkálása folyamatosan történik a évi bázison. A közúti közlekedésről szóló évi I. törvényben le van írva, hogy mit kell tartalmaznia a szerződésnek. Átmeneti jelleggel egy évre szólna ez a szerződés. Ha valamit nem tudunk még, nincsen kidolgozva, akkor nem kell behozni bizottsági ülésre. Tudni kellene, hogy az önkormányzat és az EVAT Zrt. között milyen szabályokat állít fel a parkoló üzemeltetése. Valcsákné Kecskeméti Kornélia A határozati javaslatban arról döntünk, hogy az önkormányzat szerződést köt egy éves határidőre. Dr. Nagy-Holló Eszter A forint összeget kell majd az EVAT-tal letisztázni, hogy mennyi az a költség amit havonta az önkormányzattól fognak kérni. A közúti törvény szerint a parkoló bevétele teljes egészében az önkormányzaté. Az önkormányzat az EVAT Zrt költség kimutatásai alapján visszaadja nekik a költségeiket, és még valamennyi díjat a kezelésért. Sebőkné Bartha Emese Elmondja, hogy bizonyos engedélyek hiányoznak, amelyek kapcsolódnak a szerződés lejárati idejéhez. Az EVAT Zrt. divízióvezetője kérelmezte, hogy még most áprilisban legyen erről döntés, hogy a szükséges engedélyeket mielőbb sikerüljön beszerezni. Valcsákné Kecskeméti Kornélia Elmondja, hogy a szerződés a jövő heti közgyűlésre kimunkálásra fog kerülni számadatokkal. Több kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen és 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését.

9 9 75/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az EVAT Zrt. és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között közterületi parkolás biztosítására létrejövő közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 7./ Előterjesztés a 0273/14 és 0273/17 hrsz-ú ingatlanok vásárlásáról Csathó Csaba tanácsnok Juhászné dr. Krecz Erzsébet Juhászné dr. Krecz Erzsébet A KGB egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal támogatja az előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 76/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a 0273/14 és 0273/17 hrsz-ú ingatlanok vásárlásáról szóló előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 8./ Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Habis László polgármester Nagy Rita belső ellenőr Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a beszámolóra vonatkozóan. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal támogatja a beszámoló közgyűlés elé való terjesztését. 77/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámoló közgyűlés elé való terjesztését.

10 10 9./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala évi ellenőrzési tervének módosítására Dr. Kovács Luca jegyző Nagy Rita belső ellenőr Nagy Rita A belső ellenőrzési ütemterv módosítási javaslatában: Az ÖMIP-ban a fenntartói irányítás felügyeleti és ellenőrzési rendszer ütemtervének változása miatt, az intézmények belső kontroll rendszerének értékelése és ellenőrzése témában 1 iskola ellenőrzésének helyébe 1 óvoda (és 4 tagóvodájának) vizsgálata került, az ellenőrzésre fordított idő nem változott. A Polgármesteri Hivatal ellenőrzéseinél cél vizsgálatra volt szükség a Városgondozás Eger Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés miatt, amely a soron kívüli ellenőrzésekre elkülönített időkeret terhére került megvalósításra. Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a bizottság támogatja az előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 78/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei és Polgármesteri Hivatala évi ellenőrzési tervének módosításáról szóló előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 10./ Előterjesztés a Neumann Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról Csákvári Antal tanácsnok Merczel Éva mb. irodavezető Merczel Éva A határozati javaslatba hibásan került be, hogy a kuratórium titkára és a FEB tagja március 31- vel kerül visszahívásra. A visszahívás időpontja április 30. lesz. Az új tagok kinevezése május 1-vel történik. Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a bizottság támogatja az előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését.

11 11 79/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a Neumann Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztés közgyűlés elé való beterjesztését. 11./ Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Dobó tér 3. Gerl M. u. 6. (egri 4902/A-1 hrsz.) Csathó Csaba tanácsnok Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a bizottság támogatja az előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 80/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására Eger, Dobó tér 3. Gerl M. u. 6. (egri 4902/A-1 hrsz.) előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 12./ Előterjesztés az Arnaut Pasa Fürdője Kft. részére évben nyújtott általános célú működési támogatás elszámolásáról Sós István alpolgármester Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Előterjesztő visszavonta előterjesztését! 13./ Az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi beszámolójáról, az ügyvezető évi prémium feladatának értékeléséről Sós István alpolgármester Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Flaskay Mihály Milyen összegű prémiumról van szó?

12 12 Takács Zoltán Az éves alapbér 20 vagy 30%-a azaz 50%-a a két feladathoz kötött rész. Ez a tavalyi évben mind a kettő jól teljesült. Az éves alapbér fele lenne a prémium. Röviden ismerteti a évi beszámolót. Valcsákné Kecskeméti Kornélia Az eger.hu honlapra az üvegzseb törvény szerint az önkormányzatnak ki kell tenni minden ügyvezetőnek, vezető tisztségviselőnek a bérét. Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a bizottság támogatja az előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 81/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi beszámolójáról, az ügyvezető évi prémium feladatának értékeléséről szóló előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 14./ Előterjesztés az egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi közhasznú támogatás elszámolásáról Sós István alpolgármester Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal a bizottság támogatja az előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 82/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft évi közhasznú támogatás elszámolásáról szóló előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 15./ Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást üzemeltető és Szolgáltató Kft évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről Sós István alpolgármester Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető

13 13 Tájékoztatást kér a tulajdonosi viszonyokkal kapcsolatban. Szűcs Tamás A gyógyforrás kft. másik tulajdonosa Egerszalók önkormányzata. Több esetben kezdeményezte azon szándékát, hogy megvásárolnák a város üzletrészét. A legutóbbi közgyűlés felhatalmazta Polgármester Urat erre vonatkozó tárgyalások kezdeményezésére és lefolytatására. Folyamatban van az ügy. 83/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Egerszalóki Gyógyforrást üzemeltető és Szolgáltató Kft évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését. 16./ Tájékoztató a I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról Habis László polgármester Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal támogatja a tájékoztató közgyűlés elé való terjesztését. 84/2012. (IV. 18.) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról szóló tájékoztató közgyűlés elé való terjesztését. K.m.f. sk. elnök

14 14

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-13/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 04. 17. Jelen vannak:

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 5110-7/2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 10762-1/2014 a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 28. Tárgyaló Ideje: 2014. 05.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

könyvvizsgáló TŰZKÉV - ügyvezető

könyvvizsgáló TŰZKÉV - ügyvezető 1 Iktatószám: 11019-18/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. november 16-án a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 01.23. Jelen vannak: A bizottság részéről: Csathó Csaba

Részletesebben

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. február 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008. december 9-i nyílt ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008. december 9-i nyílt ülésén elhangzottakról Iktatószám: 1873-16./2008. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága 2008. december 9-i nyílt ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Láng András Szántósi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. szeptember 25-én (kedden) 9,00 órai kezdettel a

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (15,06), Jókay Attila (15,08)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Koronka Lajos (15,06), Jókay Attila (15,08) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 5-én (kedd) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest,IV. ker. István út 14. II. em.)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-15/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2011. április 5-én 12.00 órakor tartott üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2011. április 5-én 12.00 órakor tartott üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2011. április 5-én 12.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II.

Részletesebben

12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 510-12/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2013. december 3-án megtartott ülésének 12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e

Részletesebben