J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: február 26-án órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes, Dr. Bencze Miklós, Bodor Tamás, Farkas Istvánné, Ferhérné Szendrei Ibolya, Tóth-Szabó Márta bizottsági tagok Bejelentéssel távol: Tanácskozási joggal jelenlévők: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Tóth Tiborné alpolgármester, Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr Jelen vannak továbbá: Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzőkönyvvezető VERESNÉ NAGY MARGIT köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős bizottságból 7 fő van jelen. Az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. Más javaslat nem volt. 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 7/2015.(II.26.) számú határozata február 26-i ülése napirendjének elfogadásáról Veresné Nagy Margit elnök napirendre tett javaslatát egyhangúlag elfogadta. Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben 1./ n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 11/2014.(VI.26.) módosítása VERESNÉ NAGY MARGIT megkérte Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezetőt, ha van kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatosan, tegye meg.

2 - 2 - SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA elmondta, hogy a évi költségvetés módosításának okát leírta az előterjesztésben, amely változások egy része jogszabályból eredő, valamint átcsoportosításokból. Elmondta, hogy a évi költségvetés előirányzata a következők szerint alakult: működési célú államháztartási támogatás ,- ezer forint, közhatalmi bevételeik előirányzata ,- ezer forint. Működési bevételeik ,- ezer forint, működési célú átvett pénzeszköz 3.290,- ezer forint. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele ezer forint. Így összességében a működési bevételeiket ,- ezer forintra előirányzatosították. Ezzel szemben a működési kiadásaik, személyi juttatásaik ,- ezer forintra módosult. Az ehhez tartozó munkaadói járulék: ,- ezer forint, dologi kiadások: ,- ezer forint, az ellátottak pénzbeli juttatása: ,- ezer forint, egyéb működési támogatás (amit a civil szervezeteknek nyújtottak): ,- ezer forint, valamint a tavalyi évben a piacra felvett hitel, amit időközben visszafizettek: ,- ezer forint. Így a működési kiadások megegyeznek a bevételekkel: ,- ezer forint. Elmondta, hogy a felhalmozási kiadásoknál, a felhalmozási kölcsön visszatérülése: ,- ezer forint, ami a Nonprofit Kft. által lebonyolított piaci beruházás összege. Tárgyi eszköz értékesítés 542,- ezer forint értékben, valamint egyéb felhalmozási célú pénzeszköz 100,- ezer forint értékben történt. Előző évi pénzmaradványukból felhalmozási célú bevételekre ,- ezer forintot vettek igénybe. Így a felhalmozási célú bevételeiket ,- ezer forintra előirányzatosították, a kiadás is ,- ezer forint. Ennek hatására a évi utolsó módosított költségvetés főösszege: ,- ezer forint. véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 8/2015.(II.26.) számú határozata Kenderes Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 11/2014.(VI.26.) módosításának véleményezte a Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi költségvetéséről szóló 11/2014.(VI.26.) módosítását és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a jegyzőkönyv melléklete szerint. 2./ Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezető, Helyben é r t e s ü l n e k.

3 - 3-2./ n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a VERESNÉ NAGY MARGIT megkérte Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezetőt, ha van kiegészítése a évi költségvetéssel kapcsolatosan, tegye meg. SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA elmondta, hogy az előző összevont Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült és megvitatott problémák javítása megtörtént, a hiányzó adatokat pótolták. Elmondta, hogy a gépkocsi vásárlást nem vették ki a költségvetésből. Az előző üléseken Pádár Lászlóné polgármesterasszony is elmondta, hogy a gépkocsi vásárlás nem elsődleges feladat, vannak egyéb más sürgető feladatok, amik nem szerepelnek a költségvetésben. A Képviselő-testület év közben dönt abban, hogy milyen feladatra történhet átcsoportosítás. Elmondta, hogy az előző Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakhoz képest a költségvetésben változott az ellátottak pénzbeli juttatása, ami megemelkedett. Minden támogatást, amit e célra az államtól kaptak, erre a sorra tettek, így a ,- ezer forintnak a bevételi oldalon is szerepelnie kell. A közhatalmi bevételeket megemelték ,- ezer forintra és ez került be a évi előirányzatba is. Valamint a folyamatban lévő szerződések alakulásának hatására megemelték a működési bevételeket az előző tervezethez képest: ,- ezer forintra. Így az egész költségvetés főösszege megemelkedett ,- ezer forint működési bevételre, és még ehhez jön a felhalmozási bevétel ,- ezer forinttal. A költségvetéshez az előző évi pénzmaradványukból fel kellet használniuk ,- ezer forintot. véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának évi költségvetésről szóló rendelettervezetet és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 9/2015.(II.26.) számú határozata Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a jegyzőkönyv melléklelete szerinti tartalommal. 2./ Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető

4 - 4-3./ n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. tv.3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló előterjesztés véleményezte a Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. Tv. 3..(1) bekezdése szerinti adósságok keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló előterjesztést és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 10/2015.(II.26.) számú határozat Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. tv.3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló előterjesztés véleményezte a Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló előterjesztést és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal. 2./ Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető, Helyben VERESNÉ NAGY MARGIT mivel más napirendi pont nem volt, az ülést órakor bezárta. K m f. Veresné Nagy Margit elnök Bodor Tamás bizottsági tag

5 J e g y z ő k ö n y v Készült: február 26-án órakor tartott nyílt üléséről.- M u t a t ó Napirendi pontok: Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának február 26-i ülése napirendjének elfogadásáról 1./ Kenderes Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet Szám: 7/2015(II.26.) 8/2015.(II.26.) 2./ 9/2015.(II.26.) 3./ Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. tv.3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló előterjesztés 10/2015.(II.26.)

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án (hétfő) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben