J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Krokavecz László alpolgármester. Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán önkormányzati képviselő Bejelentés nélkül távol: --- Jelen vannak továbbá:balázsiné Hubai Ildikó, a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde megbízott vezetője, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Dr Ila Erzsébet meghívott, Lólé András érdeklődő, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalásán túl első napirendi pontként az alábbi napirendi pont megtárgyalását: 1./ Előterjesztés Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. Más javaslat nem volt. Kenderes város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 52/2014.(IV.30.) Kt. számú határozata Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 30-i ülése napirendjének elfogadásáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben é r t e s ü l n e k.

2 n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../ ) önkormányzati rendelete a temetőről és a temető használatának szabályairól DR GASZPARJAN KAREN: a Képviselő-testület legutóbbi ülésén alkotta meg a temetőről és a temető használatának szabályairól szóló önkormányzati rendeletét, mivel a Jász- Nagykun.Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva megállapította, hogy a rendelet jogszabálysértő. A Képviselő-testület a rendeletet felülvizsgálta, és megalkotta új rendeletét. A Kormányhivatallal történt újabb egyeztetés alapján javasolja a rendelet módosítását az alábbiak szerint: mivel a feladatkör a járáshoz került. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IV...) önkormányzati rendelete a temetőről és a temető használatának szabályairól (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kenderes, április 30.) (:Pádár Lászlóné:) polgármester (:Dr Gaszparjan Karen:) jegyző 2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária. SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: Kenderes Város Önkormányzata évi bevételeit ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással teljesítette, a módosított pénzmaradvány összege ezer Ft, amelyből ezer Ft a évi működési tartalék, a többi összeg kötelezettségekkel terhelt. A képviselő-testület I. negyedévében további 4,5 millió Ft összegre vállalt vissza nem térítendő kötelezettséget, valamint a Kenderesi Nonprofit KFT részére ezer Ft visszatérítendő támogatást biztosított évtől nem kell elkülönítetten kezelni a működési, illetve felhalmozási tartalékokat, csak

3 tartalék szerepel. Nagyon eredményesnek tartja a tavalyi évet. Az elért eredmények érdekében nagyon sokat dolgoztak, hogy a lehetőségeket maximálisan kihasználva minél több pénzhez jusson az önkormányzat. VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezet és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kenderes, április 30. Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról (:Pádár Lászlóné:) polgármester (:Dr Gaszparjan Karen:) jegyző 3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés a Kenderesi Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat intézményeinél évben végzett belső ellenőrzési jelentésről H o z z á s z ó l á s VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jelentést, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az ellenőrzési jelentést, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 53/2014.(IV.30.) Kt. számú határozata ellenőrzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál évben végzett belső ellenőrzésekről Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál évben végzett belső ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentést, és azt a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

4 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 2./ Pádár Lászlóné jegyző 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben é r t e s ü l n e k. 4. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Egyebek a.) Előterjesztés bíráló bizottság létrehozásáról PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület március 12-i ülésén pályázatot írt ki a Városi Könyvtár intézményvezetői állásának betöltésére. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A fentiek alapján a bíráló bizottság tagjának Király Lászlónét, Ács Andrea Évát és Nagyné Lenge Margitot javasolja. Kérte, akinek van más javaslata a személyeket illetően, tegye meg. Más javaslat nem volt. A Képviselő-testület a javasolt személyeket az alábbi szavazati arányokkal támogatta: Ács Andrea Éva: 6 fő egyhangú szavazat, Nagyné Lenge Margit: 6 fő egyhangú szavazat, Király Lászlóné 5 fő támogató szavazat, 1 tartózkodás (a javasolt személy tartózkodott a szavazástól) Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a bíráló bizottság létrehozásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 54/2014.(IV.30.) Kt. számú határozata bíráló bizottság létrehozásáról Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló ébi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése alapján a Városi Könyvtár intézményvezetői állására pályázó személyek meghallgatására háromtagú bíráló bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai: Király Lászlóné Kenderes, Petőfi út 2. Ács Andrea Éva Kenderes, Szent István út 81. Nagyné Lenge Margit Kenderes, Kossuth L. út 85/A A Képviselő-testület a bíráló bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a magasabb vezetői megbízásáról. Erről: 1./ Bíráló bizottság tagjai, Helyben 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben

5 é r t e s ü l n e k. b.) PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Kisújszállási Mentőállomás azzal a kéréssel fordult a Képviselőtestülethez, hogy lehetőségeikhez mérten anyagilag támogassák a mentőállomást technikai felszereltségük fejlesztéséhez. Úgy gondolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, 30 ezer Ft támogatást biztosítsanak részükre. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 55/2014.(IV.30.) Kt. számú határozata az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 30 ezer Ft támogatást biztosít a évi tartaléka terhére az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére a Kisújszállási Mentőállomás technikai eszközeinek fejlesztéséhez. Erről: 1./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány 1704 Budapest, Pf: / Képviselő-testület tagjai, Helyben 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben é r t e s ü l n e k. c.) PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Karcag Járási Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a Belügyminisztérium rendelkezésre bocsátotta a hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatás támogatásának finanszírozására fordítható keretösszeget. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg Kenderes Városi Önkormányzat tekintetében: Ft. Fenti keretösszegből minimálisan közfoglalkoztatásba vonandó létszám: 13 fő. A támogatás időtartama 4 hónap, a támogatás mértéke a bér+ SZHA költség 90 %-a. Javasolta, hogy az önkormányzat éljen ezzel a lehetőséggel, ehhez viszont dönteni kell a 10 5-os önerő biztosításáról, melyet szerint támogat. Kérte a Képviselő-testület tagjainak véleményét. KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: támogatja, de felhívta a figyelmet, hogy az Általános iskolában is lejár mind a 8 közfoglalkoztatott foglalkoztatása. Minden személy munkájával meg voltak elégedve, mert nagyon sokat segítettek, am nagy problémát jelent, hogy van egy mozgássérült kislány, aki mellé állandó segítő kellene és ezt közfoglalkoztatottal oldották meg és jó lenne, ha állandó személy lenne.év végi hajrá valami lehetőséget keressenek.

6 DR GASZPARJAN KAREN: jelenleg a hosszú távú (négy hónapos ) foglalkoztatás indul olyan adminisztrátori, illetve kommunális feladatok ellátására közfoglalkoztatás., valószínűleg május 12-től. A jelenlegi információ szerint az óvodának külön kell beadni a pályázatot.az iskola nem fér bele, külön tudja beadni.saját rendeszeren belül, igy jár a szakiskola. a szakiskola a város költségvetését terheli.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:tapasztó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. július 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

30/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

30/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 30/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2/2011. (I. 28.) önkormányzat rendelet BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE a közüzemi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2013. november 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor Dr. Balatoni Gyöngyi al, Antal István Lászlóné,

Részletesebben